Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống camera chống trộm by tranhong131982

VIEWS: 6 PAGES: 13

More Info
									        Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống camera chống trộm
                SỬ DUNG CARD DVR PHẦN II
       4. Điều khiển camera quay quét :

FOCI'S


ISIS
ỈŨÊÍM IJG-HT ÏÏIFER.


          Nút điều khiển quay quét camera có thể nhìn thấy ở góc
          dưới bên tay phải của giao diện
            Chọn màn hình của camera mà bạn muốn điều khiển,
          trong phần mềm phải đặt địa chỉ trùng với địa chỉ của
          camera quay quét.
            Nhấp chuột vào nút ở giữa để hiển thị địa chỉ
          camera và chuyển đổi giữa hai chế độ điều khiển bằng
          tay và tự động điều khiển camera.
            Ở chế độ điều khiển bằng tay bạn có thể sử dụng
          các nút Up, Down, Right, Left, Iris, Focus, Zoom để
          điều khiển.

5. Cách cấu hình cài đặt cho            hệ thống
          Nhấp chuột vào biểu tượng Bi để mở giao diện cài đặt sau
          đó bạn chọn từng cửa sổ mà bạn muốn cài đặt cụ thể như
          sau :
          5.1 Cài đặt các thông số hình ảnh ( Video )
          Cửa sổ đầu tiên là cửa sổ cài đặt cho các thông số hình ảnh
Bước 1 : Chọn chế độ ghi hình ( Ghi liên tục, Ghi theo lịch, Ghi khi có
chuyển động) Bước 2 : Chọn thời gian, ngày ghi hình trong tuần nếu sử
dụng chế độ ghi hình theo

Bước 3 : Nhấn nút Set để thiết lập cho một kênh camera đang chọn Bước 4
: Nhấn nút All Camera are same Setup as up , để thiết lập cài đặt như
vậy cho toàn bộ các camera khác, còn nếu bạn muốn cài đặt mỗi camera
một hình thức một thời gian ghi khác nhau thì bạn chọn từng kênh một và
có các thiết lập riêng theo ý của bạn.


5.2 Thay đổi thông tin người sử dụng ( Users)
5.3 Thiết lập mạng ( Network )

   Mọi máy tính cá nhân gắn Card DVR đều có thể sử dụng phần
mềm DVR này để hỗ trợ mạng LAN/WAN, với khả năng đó ta có thể
thực hiện giám sát tại chỗ thông qua mạng LAN và giám sát từ xa
thông qua mạng Internet.
5.4 Cài đặt chế độ hoạt động của Card DVR ( Running )
5.5 Cài đặt phần lưu trữ các file ghi lại ( Storage )
5.6 Cài đặt điều khiển quay quét cho camera thông qua cồng COM của máy tính
5.7 Điều chỉnh màu sắc ( Adjust Color )
Có 4 thông số mà bạn có thể chỉnh định :
   + Brightness : Độ
   sáng + Contrast: Độ
   tương phản + Hue :
   Màu sắc + Saturation
   : Độ bão hòa

5.8 Cài đặt cho chế độ cảm nhận khi có chuyển động ( Motion Detection )
rDHifwj
video I 3e^úJuliá I Uiar* ! í.rvuEÌti finiesOÿ I 2Lui- tfi I Pîî &ỉju£L ïÀlir fljotlou-iclact I Al*}ù I Audi u I
                                                              Địa chỉ email
                                         gian ghi lại               đế gửi ảnh và  Send m ail w 1t - U ullook


                                                              cảnh báo
      Record Dur                              ảnh
                                                                       Sendlo aderaos           n VTiyrrngi Ĩ Ĩ tön

      Se le tl earners
                                                      i
                                                    pMalSelect Camsra           Ạụal V
                                                    íĩ 1 r 2 c 3 c i


                                                    sả thư điẹn tử lớn
                                                    nhất được gửi đi             w
                                                    trong 1 tieng              Anwh.)fitür*Wi
                                                    ( lí I B ĩ iy c ẨU            m «m«m
                                                                         1 3
                                                                      I VatHJ BI ls wilhin   hour 10 be sen M in Uf e™ Behrt Sn

                                                    Khoảng thời gian ít
                                                                      I rt ü ef tiall
                                                    nhất giữa hai thời
                                                    điêm gửi thư Hên kê
                                                    nhau

                                                                         CD nlení          r"  Add Bine I nt o c ont ent                Am SSMỄ äg
                                                                         /T                             —
                                                                               Nội dung gửi kèm
                                                                               theo bức thư                                                                          ük __ cancel I Apply c Help

                         Cài đặt túi hiệu cảnh báo tại cho
                6. Hướng dẫn kết nối qua mạng Giám sát thông qua trình duyệt Internet Explower Lưu ý : Trước khi khởi động giao diện giám sát, bạn nên kiểm tra phần thiết lập bảo mật mạng Internet vì nó sẽ là
 nguyên nhân ngăn cản việc hiển thị giám sát, sau đó bạn kiểm tra thông sổ màn hình đã đặt ở chế độ True Color (32
 bit) và 1024 by 768 pixels chưa
Bước tiếp theo thực hiện như sau :

1) Kích đúp để mở Internet explorer, sau đó chọn Tool, rùi bạn vào Internet Options, hộp thoại Internet Options sẽ hiển thị ra
như sau :
2) Bạn kích chuột vào nút Custom Level..., sau đó vào phần Security Settings, và kích hoạt Download unsigned ActiveX

controls.
                           1219.13^.6.90
                    IP:
                    User:    r
                    PaÄAio    r Next I Cancel I
                    rd:
Bạn nhập tên sử dụng và mật khẩu vào đó

Lưu ý : [user] và [password] được cung cấp bởi người quản lý DVR.
Địa chỉ: số 10/13 Xuân Đính - Từ Liêm - Hà Nội
3) Chọn Next để kết nối với máy chủ DVR

4) Sau khi kết thúc các bước tlù giao diện hiển thị sẽ trình diễn tất cả các camera

5) Để xem rõ hình ảnh bạn có thể kích đúp vào hình ảnh đó để nó phóng to lên cả màn hình

6) Bạn cũng có thể xem lại các hình ảnh quay lại của camera qua mạng, trước tiên bạn hãy kích chuột vào camera đó .

7) Bạn kích chuột phải vào số thứ tự tương ứng với camera mong muốn xem lại để hiện ra hộp tùy chọn sau :
                      -  *     219.134.6.9
                              0 ■ ^Camera 1J
                                         Play
                              'I Camera 3 I
                                         Stop
                              Camera 4
                                         Play&Record
                                         Remote File
                                         Delete
                                         remote
                                         filesBạn nhấn chuột vào mục play&Record để hiển thị các file lưu trữ trong ổ cứng của máy chủ DVR

8) Các file ghi sẽ hiển thị như dưới đây, và bạn muốn xem ở thời điểm nào tlù bạn chọn thời điểm đó và chọn Play


                          ■ ■ ^ CaiïB'i 1 - ■
                          L'dllie 1: 2
                              ■ ■ DSHÌ-ÍMMMÌdiT
                              ■      œqj-sofli-ooflaiff
                              ■ ................... 050
                              I OSO- Play
                              ■       stop
                              ■      DM:
                              ■      œ<j: Play&Recogi
 ► 060.........
 Remote File
                    ■       DM' Delete remote files
                              * flSli-MJll-WJ.Ift-v ■ CaiïBi 3
       7. Cách xem lại các hình ảnh được ghi trực tiếp trên server ghi
         hình.
       - Chọn nút Search như hình dưới đây để mở giao diện xem
         lại các lĩình ảnh được ghi
                                               Xem lại các hình ảnh được ghi
                      SÍỊ ỊÍÍ" "::

                      U ÌÉ.viĩ?

								
To top