BEELDOPVOEDING_ een vogel maken by shitingting

VIEWS: 0 PAGES: 3

									            BEELDOPVOEDING : Vogel maken met natuurlijk materiaal

         Inhoud                  Methode                    Materiaal
Oriëntatiefase
Motivatie                 Lk vertelt een ervaring
aankondiging van de activiteit      Lk : Ik was vorig weekend de tuin aan het
                     opruimen met mijn ouders en mijn broer.
uitleg over het materiaal        We kregen een hele berg afgewaaide
                     takken en twijgen bijeen. Mijn vader wilde
                     alles opstoken, maar toen kwam ik op het
                     idee om te knutselen met dit materiaal.
                     Ik moest deze week bij jullie stage komen
                     doen en ik dacht ik ga eens met de
                     kinderen een vogel maken met dit
verschillen aantonen i.v.m. :      materiaal.
  =>prachtige kleuren van de veren    Lk : Jullie mogen hier vooraan rond de     Prenten en foto’s van vogels
  =>verschillende bekken         tafel komen staan want ik heb prenten bij.
  =>lengte van de poten van de vogels  Lkr. Bespreekt de prenten en de
                     verschillende aspecten van een vogel.
Leerfase
Verwerving (beschouwen)          Lk : Ik heb hiervoor zelf materiaal bij en ik  twijgen en takjes op maat geknipt
verbindingen leren maken met yzerdraad  had gevraagd of jullie ook nog wat       (student en leerlingen)
en hout.                 materiaal konden meebrengen.          stevige schaar om het dun hout door te
in de ruimte leren werken (3-      Lk : Ik ga jullie eens tonen hoe je een     knippen (leerlingen)
dimensionaal)               verbinding maakt met de takjes en        veren
ervaren dat je met eenvoudig materiaal  ijzerdraad en veren.              ijzerdraad (student)
(uit de natuur) mooie dingen kunnen    Lkr. Toont het aan de lln.           tekenpapier (wit en gekleurd)=>school
maken.                  Lk : Jullie gaan nu op deze manier zlef een   stiften en kleurpotloden(leerlingen)
                     vogel maken. Ik heb jullie prenten laten
fantasie leren gebruiken en kunnen                            stevige lijm(student)
                     zien, dus je hebt ideeën kunnen opdoen.
experimenteren.


Carolien Hermans
Beeldopvoeding: Een vogel maken   Pagina 1               26-1-2013
         Inhoud                    Methode           Materiaal
aandacht vestigen op de kleurenpracht
van bepaalde vogels, snavel, vleugels en
poten.
EXPERIMENTEREN
-materiaal onderzoeken            Lk : Jullie mogen nu zelf eens een
                       verbinding proberen te maken met twee
                       takjes. Ik heb hier vooraan wat materiaal
                       liggen en jullie hebben ook bij. Wie geen
                       materiaal bijheeft steekt zijn vinger op en
                       dan breng ik wat materiaal.
                       Lln. Proberen een verbinding te maken.
                       Lk : Jullie hebben ook veren bij. Jullie
                       kunnen die gebruiken om je vogel aan te
                       kleden,maar je kan zelf ook veren maken
                       uit papier. Dat mogen jullie ook eens
                       proberen. Kleur ook de veer eens in en
                       probeer eens mooie kleuren te gebruiken.
                       Lkr. Deelt het papier uit.
                       Lln. Maken een veer en kleuren ze mooi
                       in.

afspraken maken :              Lkr : Ik wil wel een afspraak maken. Ik ga
-muziek opzetten,maar als de muziek      muziek opzetten,maar dan wil ik ook dat
wordt opgezet wil ik ook dat het rustig is in het rustig is.
de klas.
Carolien Hermans
Beeldopvoeding: Een vogel maken    Pagina 2               26-1-2013
        Inhoud                  Methode                 Materiaal
Verwerking (creëren)            Lk :Jullie mogen nu beginnen aan je vogel.
                      Lk : Begin eerst met de grove structuur op
-vogels maken               te bouwen en eindig dan met de fijne
                      dingen, b.v. de poten, de veren,…
                      Lln. Maken hun compositie
                      Lkr. Gaat individueel helpen bv. Om de
                      verbindingen te helpen maken, nog eens
                      voor te doen.
                      Lkr. Zet de muziek op.

Evaluatiefase               Lk : De leerlingen komen per 3 hun vogel
-vertellen over hun vogel         vooraan in de klas voorstellen.
-elkaars werk beoordelen in de positieve  Lkr. Bespreekt ze samen met de leerlingen
zin.                     =>lijken ze op elkaar ?
                       =>de grootte/vorm
                       =>kleur
                      lkr. ruimt samen met de leerlingen de klas
                      op.
                      Als er nog tijd over is worden de vogels  -touw
                      opgehangen in de klas m.b.v. een touw   -punaises
Carolien Hermans
Beeldopvoeding: Een vogel maken   Pagina 3              26-1-2013

								
To top