gramatika-engleskog-jezika-pasiv by prinzonpersian

VIEWS: 46 PAGES: 16

									Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Pasiv - Passive voice
UPOTREBA PASIVA

Pasiv se koristi pri naglašavanju radnje. Nije važno, ili nije potrebno znati ko ili šta je vršilac
radnje.
Dakle, naglasak se stavlja na radnju.
Primjer: My bike was stolen.
U ovom primjeru naglašeno je da je moje biciklo ukradeno. Međutim, nepoznat je vršilac te
radnje.
Ponekad navod izrečen u pasivu zvuči pristojnije nego li isti izrečen u aktivu.
Primjer: A mistake was made.
U ovom primjeru, izbjegavajući okriviti nekoga za pogrešku, naglašava se sama pogreška. (Ti si
pogriješio.).
TVORBA PASIVA
Subjekat + određeni odgovarajući oblik pomoćnog glagola to be + prošli ili past particip (treća
kolona nepravilnih glagola)                                                   1 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Primjer: A letter was written
Kad rečenicu napisanu u aktivu prebacujemo u pasiv tada:
- Objekat aktivne postaje subjekat pasivne rečenice.
- Tad se određeni oblik glagola mijenja (to be + past particip).
- Subjekat aktivne rečenice postaje objektom pasivne rečenice(ili se izostavlja)
 Primjeri pasiva :Vrijeme
Subjekat
Glagol                                          2 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Objekat
Simple Present
Aktiv:
Rita
writes
a letter.
Pasiv:
A letter
is written
by Rita.
Simple Past                            3 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Aktiv:
Rita
wrote
a letter.
Pasiv:
A letter
was written
by Rita.
Present Perfekt
Aktiv:
Rita
                            4 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
has written
a letter.
Pasiv:
A letter
has been written
by Rita.
Futur I
Aktiv:
Rita
will write
a letter.
                            5 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Pasiv:
A letter
will be written
by Rita.
(Modalni-Pomoćni glagoli)
Aktiv:
Rita
can write
a letter.
Pasiv:
A letter                            6 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
can be written
by Rita.
Vrijeme
Subjekat
Glagol
Objekat
Present continuous
Aktiv:
Rita
is writing
a letter.
                            7 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Pasiv:
A letter
is being written
by Rita.
Past continuous
Aktiv:
Rita
was writing
a letter.
Pasiv:
A letter                            8 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
was being written
by Rita.
Past Perfekt
Aktiv:
Rita
had written
a letter.
Pasiv:
A letter
had been written
by Rita.
                            9 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Future II
Aktiv:
Rita
will have written
a letter.
Pasiv:
A letter
will have been written
by Rita.
Kondicional I
Aktiv:                            10 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Rita
would write
a letter.
Pasiv:
A letter
would be written
by Rita.
Kondicional II
Aktiv:
Rita
would have written
                            11 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
a letter.
Pasiv:
A letter
would have been written
by Rita.
 PASIVNE REČENICE SA DVA OBJEKTA


Prebacivanjem aktivne rečenice s dva objekta u pasiv, jedan objekat će
postati subjekat, dok će drugi ostati objekat. Koji će objekat postati
subjektom zavisi od toga šta u rečenici želimo naglasiti.
                                 12 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)
Subjekat
Glagol
Objekat 1Objekat 2
Aktiv:Rita
wrote
a letter
                            13 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)to me.
Pasiv:
A letterwas written
to me
by Rita.
Pasiv:
I
                            14 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)was written
a letter
by Rita.
Kao što se vidi, dodavanje drugog objekta (by Rita) ne zvuči lijepo, tako
da se taj dio obično izostavlja, ali nije pogrešno ni napisati.
                                   15 / 16
Gramatika engleskog jezika : Pasiv - Passive voice

Autor Gramatika Engleskog jezika (www.gramatika.org)IMPERSONAL PASSIVE (BEZLIČNI PASIV)

Personal Passive znači da objekat aktivne rečenice postaje subjekat
pasivne, tako da svaki glagol kojem je potreban objekat(prelazni glagol)
može formirati          a personal passive.
Primjer: They build houses. – Houses are built.

Glagoli bez objekta tj. neprelazni glagoli ne mogu postati prelazni osim
ako im se ne doda prijedlog. Takav pasiv se naziva
bezličnim
jer pri tvorbi koristimo bezličnu konstrukciju.
Primjer: he says – it is said
Bezlični pasiv nije uobičajeno koristiti u engleskom jeziku, a moguće ga
je koristiti samo uz glagole opažanja ( npr. say, think, know)
                                  16 / 16

								
To top