huong-dan-su-dung-may-cham-cong by tranhong131982

VIEWS: 71 PAGES: 27

More Info
									      Hướng dẫn sử dụng máy chấm công , máy chấm công vân tay ,
               máy chấm công thẻ từ
                          Model: BIOH 3000T
  I. Sử dụng trên thiết bị máy chấm công
  1. Chọn kiểu kết nối cho thiết bị (Ethernet và Serial port/RS485)
  Nếu sử dụng cổng kết nối là Ethernet (RJ45)
  - Vào Menu -> chọn Option, nhấn OK -> Chọn Com Opt, nhấn Ok -> chọn IP Adress -> nhấn Ok, dùng phím số nhập
địa chỉ IP cho máy chấm công (Mặc định: 192.168.1.201) -> nhấn OK
  - Tiếp tục dùng phím mũi tên di chuyển dòng Net Speed, nhấn Ok và chọn là Auto, nhấn Ok.
  - Tìm đến dòng Net Mark, Gateway và nhập các thông số cần thiết -> Nhấn OK
  - Tìm đến dòng Ethernet -> nhấn OK và chọn Y(Yes) -> nhấn Ok
  - Nhấn C (ESC) để thoát -> nhấn OK để lưu cài đặt.
  Nếu dùng cổng RS232/485: không cần cài đặt, mặc định thiết bị thiết bị đã thiết lập sẳn.
  Chú ý thông số mặc định ( Baurate: 15200)
  2.   Nhận dạng vân tay nhân viên a. Nhận vân tay cho User ID mới
  Nhấn nút M (Menu), dùng dấu mũi tên lên xuống chọn User manager Nhấn Ok, Chọn Enroll User Nhấn Ok, chọn Enroll FP Nhấn Ok, xuất hiện
 Nhấn Ok, sau đó nhập User ID cho nhân viên cần lấy vân tay (ví dụ: 00001) Nhấn Ok sau đó đặt tay lên mắt đọc để lấy vân tay. Sau 3 lần, nếu thành công xuất hiện thông báo
           00001 0
         ECS OK(Save)

 Nhấn Ok để lưu và tiếp tục cho ID mới.
         New Enroll ESC OKNếu muốn tiếp tục thì nhấn Ok, còn muốn Backup dự phòng thêm 1 vân tay nữa cho ID vừa nhận dạng thì nhấn ECS, xuất
hiện thông báo sau:Nhấn OK, xuất hiện thông báo yêu cầu nhập vân tay
Sau 3 lần nhận dạng vân tay.Nhấn OK để lưu, nhấn ESC để thoát.
b. Xóa user ID Đe xóa 1 user ID khỏi máy chấm công, ta thực hiện như sau:
Vào Menu -> User Manager -> Delete -> nhập user ID cần Delete -> nhấn OK -> OK.
  II.   Sử dụng trên phần mềm: 1. Giao diên chính
           r_              ĩĩ  ĩ
2   rpi • Ạ i |Ạ  il Ạ _______ _ Ạ 1 Ai _ Ạ •

. Thiết lập thông số kết nối
  Chương trình cho phép kết nối quản lý không giới hạn số lượng máy chấm công có trên cùng hệ thống (ví dụ: Công
  ty A có 3,4 hoặc n máy chấm công nhưng chỉ cần sử dụng chung 1 phần mềm)
  Đe có thể kết nối các thiết bị này ta thực hiện như sau:
    ; . . __________ . PPI ' ' , s _______________________ . s _ ; J;s_
  Nhâp vào biêu tượng Device h™BJ trên thanh công cụ, xuât hiện giao diện sau:


  Trong mục Communication type: chọn kiểu kết nối (Ethernet, Serial port/RS485) Ví dụ:
  Nếu ta chọn Ethernet, thì ta cần nhập thông số sau:
  Name: nhập tên thiết bị hoặc vị trí lắp đặt sau cho dễ nhớ IP Address: nhập địa chỉ IP của máy chấm
  công (mặc định là 192.168.1.201) Communication key: nhập Comkey giống như ComKey trên máy
  chấm công Nhấn Save để lưu cài đặt
  Nhấn Add để cài đặt kết nối đến máy chấm công khác (nếu có)
  Nếu chọn Serial Port/RS485 thì ta cần nhập thông số sau:
  Name: nhập tên thiết bị hoặc vị trí lắp đặt sau cho dễ nhớ
  Baurate: chọn 115200 (có thể thay đổi được nhưng phải tương ứng với tốc độ kết nối trên PC)
  Port: chọn thứ tự cổng COM kết nối trên PC (nếu kết nối vào PC ở vi trí COM 1 thì chọn Com 1)
  Communication key: nhập Comkey giống ComKey trên máy chấm công.
  Nhấp Save để lưu.
Chú ý: Đe kiếm tra kết nối, ta thực hiện như sau:
  Nhấp chuột vào 1 trong các kết nối trong bảng Machine List, sau đó nhấn vào chử Connect trên thanh menu, chờ khoản
  vài giây nếu thấy chử Disconnect chuyển thành Connect là thành công.
  3. Lập danh sách phòng ban, nhân viên
  a. Lập danh sách phòng ban
  Vào Mainternance/Option chọn Department List, xuất hiện giao diện sau:
Nhấp Add đê tạo thêm phòng ban Nhấp Delete đê xóa 1 phòng ban vừa chọn Nhấp Rename đê đổi tên phòng ban
Ví dụ : Trong công ty A có 4 phòng ban:
     ■ Phòng kinh doanh
     ■ Phòng kỷ thuật
     ■ Phòng kế toán
     ■ Phòng hành chính - nhân sự Cách thực hiện như sau:
    -  Click chuột vào OUT COMPANY
    -  Nhấp Add, xuất hiện hộp thoại sau:
    - Nhập tên phòng ban vào ô trống sau đó nhấp OK
    - Thực hiện tương tự cho các phòng ban khác.
Muốn thay đổi tên phòng ban chỉ việc nhấp vào phòng ban đó sau đó nhấn F2 (hoặc nhấn nút Rename)
Muốn xóa thì nhấp vào tên phòng ban đó và nhấn Delete
Muốn tạo phòng ban cấp nhỏ trực thuộc phòng ban đã tạo thì chỉ việc nhấp vào phòng ban đã tạo và nhấn Add và thực hiện
tương tự như trên.
b. Lập danh sách nhân viên
Vào Mainternace/Option -> Employee Maintenance (Ctrl +E), xuất hiện giao diện sau:
                                                                     J_|x]
          Basic Information Addition Au uptions
          Record CDunt:0
  Click vào tên phòng ban cần thêm nhân viên -> nhấn Add (+) sau đó nhập đầy đủ thông tin sau:
  AC No: nhập user ID của nhân viên tương ứng với user ID của nhân viên đó trên máy chấm công
  Name: nhập tên nhân viên (có thể nhập đầy đủ cả họ và tên nhưng nếu muốn hiện tên nhân viên trên máy chấm
  công thì nên nhập tối đa 8 ký tự kể cả khoảng trắng)
  Privedge: chọn quyền đăng nhập vào máy chấm công cho nhân viên này (nếu chỉ để điểm danh thì chọn là user)
  Ngoài ra ta có thể nhập thêm các thông khác như ngày sinh, ngày vào công ty,...
  Nhấp save để lưu và nhấp Add để thêm cho nhân viên kế tiếp.
  4. Upload thông tin nhân viên lên thiết bị (tên nhân viên, quyền đăng nhập thiết bị)
  Trước tiên ta phải vào phần mềm và connect với đúng máy chấm công mà ta cần kết nối (có thể có nhiều máy chấm
công trên cùng hệ thống)
  Nhấn vào nút Device Managerment -> Chọn Upload user Info and FP, xuất hiện giao diện sau:
                                       ’           xj
          From PC To Device
                                                            Device
          !î1131                  user
                               Select  ID     Name                 Select Machine
              È Cua Hang
                                 0  1      1        IPT    User      B BI0HF7
            Giam Doc Û Ke
              T oan Ë2 Ky             0  2      2        IPT    User
             Thuat Û Tong              0  1001    HoaiAnh  Giam Doc  Manager
                   Hop             0  3001    HoangPhi  Ky Thuat Suppervisor
                                 0  3002    VanNhe   Ky Thuat    User
                                 0  4002    ThaChung  Ky Thuat    User
                                 0  7006    HongThie  Ky Thuat    User
                                 0  5001    Thi Dinh  Cua Hang    User
                                 0  4001    NamPhuon  Tong Hop    User
                                 0  5002    NgocMinh  Tong Hop    User
                                 0  5003    NhuVuong  Tong Hop    User
                                 0  7001    ThuNgan  Ke T oan    User
                                                          ĩ
                                         V Upload
          0User info [^1
                        OHigh rate mode
          Fingerprint
                                                  s


Ta có thể upload từng nhân viên hoặc tất cả nhân viên. Nếu upload tất cả thì nhấn vào nút Select all.
(Select all: chọn tất cả Invert all: bỏ chọn tất cả)
Nhấn vào nút Upload và chờ 1 khoản thời gian tùy vào thông tin upload nhiều hay ít.
5. Định thời gian làm việc cho các phòng ban, nhân viên
Bước 1:Thiết lập thời gian cho ca làm việc
Vào Maintenace/Option -> Maintenance Time Table
Nếu là lần thiết lập đầu tiên, xuất hiện giao diện sau:

           System Information L Î )

                 No schedule


           There is no shift schedule. Shift schedule was combined by timetables,
           which are arrayed repeatedly in certain period. Shift schedule is prepared
           to assign to employees.

           Do you want to open the shift schdule window to add some shift
           schedules?
Nhấp OK để tiếp tục thiết lập thời gian làm việc, khi đó xuất hiện giao diện sau:
                                                  ✓ OK
                                                  X Cancel
Có các tùy chọn cho việc check in/ check out hàng ngày:
    - 1 ngày 2 lần: sáng Check in (vào) và chiều Check out (ra)
         - 1 ngày 4 lần : sáng check in (vào) trưa check out (ra); đầu giờ chiều check in (vào) cuối giờ check out
      (ra)
    - Hoặc tùy chọn thành nhiều lần check in/out phụ thuộc vào giờ làm việc của từng công ty (chi tiết phần sau)
    Ví dụ ở đây ta chọn 1 ngày 4 lần, nhấp Next, xuất hiện giao diện sau:
Chọn khoảng thời gian cho phép việc check in/check out. Ngoài khoảng thời gian này thì việc check in/check out
sẽ không có giá trị. Nhấp Next tiếp tục, xuất hiện giao diện sau:
  Ở đây ta nhập thời gian vào 2 mục sau:
  - Bắt đầu tính là đi trể nếu check in sau bao nhiêu phút so với giờ quy định
  - Bắt đầu tính là về sớm nếu check out trước bao nhiêu phút so với giờ quy định
Ví dụ:Công ty A làm việc lúc 08:00, ta nhập vào khoản thời gian cho phép vào 2 ô này là 5 phút, khi đó nhân viên
check in lúc 08:03 vẫn tính là đúng giờ, nhưng check in lúc 08:06 thì tính là đi trể 6 phút.
Nhấp Next, xuất hiện giao diện sau:
Check vào Assign shift schedule to every department as defaut schedule
Nhấp Finish, xuất hiện giao diện sau:
  ,*®,>
  Để tạo thêm lịch làm việc khác ta chỉ việc nhấp Add (+) và nhập thông tin sau:
  Timetable: đặt tên cho ca làm việc
  On duty Time: nhập thời bắt đầu vào ca
  Off duty Tme: nhập thời gian kết thúc ca làm việc
  Late Time (Mins): nhập thời gian cho phép đi trể
  Leave Early Time (Mins): nhập thời gian cho phép về sớm
  Beginning In: Nhập thời gian bắt đầu cho việc check in
  Ending In: nhập thời gian kết thúc việc check in
  Begining Out: nhập thời gian cho phép check out
  Ending Out: nhập thời gian kết thúc việc check out
  Count as Workday: nhập 0.5 nếu tính là 1 buổi làm việc, nhập 1 nếu tính là 1 ngày làm việc.
  Nhấp Add để tiếp tục cho ca kế tiếp.
  Bước 2:Thiết lập lịch làm việc:
  Sau khi hoàn tất việc thiết lập thời gian làm việc cho từng ca ta phải sắp xếp các ca làm việc này lại theo các ngày cố
  định trong tuần.Thực hiện như sau:
  Vào Maintenance/Option -> Maintenace Shift Schedule, xuất hiện giao diện sau:
Trên giao diện trên ta thấy chia làm 2 phần: Shifts và Shift Time Period
❖     Trong mục Shifts:
Ta nhấp Edit để sửa Shift name mặc định hoặc nhấn Add để tạo Shift name mới, khi đó ta cần chú ý thông số sau:
Name: tên của giai đoạn áp dụng việc chấm công
Beginning Date: nhập thời gian bắt đầu áp dụng việc chấm công.
Cycle Number: đơn vị là 1,2,3, ........
Cycle Unit: Chọn là day, Week, Month Shift Time Period = Cycle Num * Cycle Unit
Phụ thuộc vào tính chất công việc và lịch làm việc của mỗi công ty mà Shift Time Period có thể thay đổi. Thường dùng
nhất là tính theo tính theo tuần (Week) và Cycle Num = 1.
Nhấn Save để lưu
❖ Trong mục Shift Time Period ta nhấn vào nút Add Time (+), xuất hiện giao diện sau:
Chọn Ca làm việc đã tạo trong danh sách Time period ở ô bên trái giao diện, tương ứng chọn ngày làm việc ở ô bên phải
áp dụng ca làm việc này.
Ví du : Ca sáng (morning) chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Ta chọn như sau:
Check vào Morning (08:00-12:00) sau đó check vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong ô bên phải. Nhấp Ok để lưu, khi
đó xuất hiện giao diện xác nhận thời gian đã thiết lập
Tương tự thực hiện cho các ca làm việc còn lại trong ngày.
Bước 3: Gán lịch làm việc đã tạo vào các phòng ban, nhân viên.
Sau khi hoàn tất việc tạo lịch làm việc, ta phải gán lịch làm việc này vào đúng phòng ban, nhân viên. Vào
Maintenance/Option -> Employee Shedule, xuất hiện giao diện sau:
Thực hiện theo các bước sau:
  - Nhấp chọn phòng ban ở mục Department, khi đó danh sách nhân viên ở mục Employee sẽ xuất hiện

Nếu chọn cho tất cả nhân viên thuộc phòng ban này cùng lịch làm việc thì nhấp vào nút tất cả danh sách      khi đó
      nhân viên trong phòng ban sẽ được chọn.
      Nhấp vào nút Arrange Shifts, xuất hiện giao diện sau:
                                                      v/
         Chọn lịch làm việc trong mục Assigned Schedule List, sau đó nhấn OK, xuất hiện bảng
         sau
        I ^»Schedule Employee's AC                                              _|n|x
        Department:            Employee:                           CJ Allonge Shifts  3#yX
                        “I 1—:--- ------------ : ---

           a     kinh
           doanh    Q
           kythuat
                            AC No.      |Name            1 Shift             [1
                                                                      ]*
                          a 4001        NamPhuon           office
                                                                      *
                          5 4002        ThaChung           office
                                                                      ■
                          i;5Cioï       Thi Dinh           office
                          Q 5002        NgocMinh           office
                          n 5003        NhuVuong           office
        Time Range             B 7001        ThuNgan           office
        From 01/08/2007 V To 06/08/2007 V               [jif Temporary shifls           Save X '5’
        10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 H 70062i
                          22 23        HongThie           office
         Ũ8-Ũ1
         Wed
                          <B  _______                                    I>
         Ũ0-Ũ2
         Thu
         08-03 Fri                       08:00 1£C           ■ 13:30 17:30 ■
         08-04 Sat                       0&0Ũ
         Ũ8-Ũ5                                        ■ 13:30 17:30 ■
         Sun
         08-06 Mon
Chọn khoản thời gian bất kỳ trong mục Time Range để kiểm tra cài đặt, nếu xuất hiện các dòng màu xanh dương thể hiện ca
làm việc của từng ngày là đúng, nếu sai lịch thì kiểm tra lại và thực hiện lại các bước)
Chú ý: Nếu trong mục Assigned Schedule List chưa có lịch làm việc (giống như hình bên dưới)
         Ta add lịch làm việc vào Assign Schedule list như sau:
         Ta nhấp dấu (+) để thêm lịch làm việc vào Assign Schedule list, xuất hiện giao diện sau:
Ta chọn lịch làm việc đã tạo sẳn trong mục Shifts, sau đó nhấp OK, lúc này trong Assign Schudule list sẽ xuất hiện lịch làm
việc.
   6. 5. Thiết lập quy tắt chấm công (Attendance Rule)
Vào Maintenace /Option -> Attendance Rule, xuất hiện gioa diện sau:
         Formulate attendance checking rule                                                         2Ú
                                                                                      i
           Basic settings Calculation Statistic items
         1


              Unit   name

              Abbreviation     IP Telecom Co., Ltd

                        IPT The lonqest time zone under The
                                              Shift expands two days 0 1 st
                        1 Monday ^ 1 start a week
                           shortest time zone exceed Least
                                              day shift  o 2nd day shift
                                minutes of shift interval
                        1 T start a month
                   From
                   Out State                     □ T State
                                             660
                      o Ignore the state
                      OAs Out
                                            o        mins
                                               Ignore the state
                                             OAỉ ŨT directly
                                             120
                      C^As Business Out                       mins
                                             5
                      ©Audit it                   ® Audit it   mins
                                            y OK
             Formulate attendance checking rule
             Basic settings Calculation Statistic items                   □ ne workday as      480
         X Cancel
                  Wlf no clock in, count as 1*1 If no
                                                          .................................................................................................................................................... pn
                  clock out, count as @As late

Như ta thấy thì trên giao     exceed 0As early leave exceed I ]     diện có 3 mục (Basic
setting, Calculation,       After                   Statistic items) Trong mục
Basic setting ta để mặc                           định các thông số này Trong
giao diện Calculation

                      □ock-in over 1         mins count as late

                      Clock-out over |s ^ I mins count as early
                                      Absent
                                                        mins
                                      Absent        60
                                                        mins

                                      1120      minutes, count as absent.

                                      |l20 minutes, count as absent. [GO ^ I mins.

                                      leaving count as ŨT
Các thiết lập thời gian ở đây được tính bằng phút, Thiết lập ở mục này rất quan trọng vì các báo cáo thống kê chấm công
sẽ dựa vào thiết lập này. Cần chú ý các thiết lập sau:
  Một ngày làm việc được tính là bao nhiêu phút (One workday as ........... mins)
  Qua giờ quy định bao nhiêu phút tính là đi trể (Clock-in over .......... mins count as late)
  Trước giờ quy định bao nhiêu phút tính là về sớm (Clock-out over.. .mins count as early)
  Nếu không diểm danh vào tính là trể bao nhiêu phút (hay là vắng)
  Nếu không điểm danh ra về thì tính là về sớm bao nhiêu phút (hay là vắng)
  • Đi làm trể bao nhiêu phút tính là vắng.
  • Đi về sớm bao nhiêu phút tính là vắng. Nhấp Ok để
  lưu cài đặt.
  Mục Statistic item chú ý các thông số sau:
        (Absent),... bằng cách click vào các chử bên trái và sửa lại ở ô Synbol in Report
      - Check vào 2 mục sau:
         • Acc by time: tính đúng giờ check ( trể, sớm bao nhiêu tính bấy nhiêu)
         • Group by time period: Tự động tính theo lịch làm việc tạo sẳn của từng nhân viên Nhấn OK
     để lưu.
  7. Download dữ liệu xem báo cáo
               •

Bước 1:Trước tiên ta phải Connect thiết bị với máy tính (xem chi tiết mục 1)
- Chọn thiết bị cần connect trong bảng Machine list
- Nhấn vào nút Connect trên menu giao diện.
Bước 2: Download dữ liệu check in/ check out từ máy chấm công (Download Attendance logs)
Khi thiết bị đã connect hoàn ta nhấn vào chử Device Managerment -> chọn Download Attendance logs
      Chương trình tiến hành save dữ liệu vào máy tính mất khoảng thời tùy vào dữ liệu trên máy chấm công
    nhiều hay ít.(như hình bên dưới)                  Saving datas...157/221                               [ ij£ Cancel]


    Khi download xong ta có thể tiến hành xem báo cáo, thống kê. Bước 3: Xem báo cáo, thống kê
    Nhấn vào nút Report trên thanh menu, xuất hiện giao diện sau:
Dep: Chọn phòng ban cần xem báo cáo, hoặc chọn cả công ty
Name: Chọn từng nhân viên hoặc chọn All cho tất cả nhân viên.
Time Range: Chọn thời điểm cần xem báo cáo (Ví dụ: From 01/08/2007 to 31/08/2007)
Nhấn nút Calculate để chương trình tự động tính và liệt kê báo cáo (như hình sau)
Sau khi xuất hiện bảng báo cáo thô như hình trên, ta có thể kiểm tra được giờ check in, check out của nhân
viên,...Để in báo cáo hoặc Export dữ liệu ra định đạng khác như Exel, Access,.. ta thực hiện như như sau Nhấp
vào nút Report chọn 1 trong các báo cáo sau:
         ^«Attendance calculation                       -
                                      Time Range             jHỊ Calculate I
            Dep.:|lPT
                                       From 111 >08/2007 3 To
              e:|HoangPhi
                            “3                            ff5] Report  F3=
                                       118/08/2007 3                    Daily Attendance Statistic Report


               r         6
                        ¡ Se  rch|
                            Jigs
         Clock In/Out Log Exceptions Shift Exception | Mise Exception ] Calculated items |
                                                                 Attendance General Report Depart
                                                                 Attendance Statistic Report Staff's On-
                                                                 Duty/Off-Duty Timetable Daily
                                                                 Attendance Shifts Create report for
          AC-No.     Name    Date     ¡Timetable   I On     I Off                                      ¡Absent!ŨT Time
                                      duty     du                   current grid
          3001      HoangPhi  08-11     Morning     08:00     12:00
          3001      HoangPhi  08-11     Afternoon    13:30     17:30
          3001      HoangPhi  00-13     Morning     08:00     12:00   □7:54:31 12:00:45
          3001      HoangPhi  08-13     Afternoon    13:30     17:30   13:51:30 17:40:51
          3001      HoangPhi  08-14     Morning     08:00     12:00
          3001      HoangPhi  08-14     Afternoon    13:30     17:30
          3001      HoangPhi  08-15     Morning     08:00     12:00
          3001      HoangPhi  08-15     Afternoon    13:30     17:30   13:28:4
          3001      HoangPhi  00-1G     Morning     08:00     12:00   2      12:03:05
          3001      HoangPhi  08-16     Afternoon    13:30     17:30         17:30:57
                                                   07:57:2
          3001      HoangPhi  08-17     Morning     08:00     12:00   6
          3001      HoangPhi  08-17     Afternoon    13:30     17:30   13:28:2
          3001      HoangPhi  08-18     Morning     08:00     12:00   7
          3001      HoangPhi  08-18     Afternoon    13:30     17:30   08:03:4

Daily Attendent Statictic Report (báo cáo thống kê chi tiết việc điểm danh hằng ngày)
                             1
                                                   13:27:2
                                                   4
          1= 1003 IS Ö M k? X

                            Daily Attendance Checking Report (OUR COMPANY)                                             From 2007-08-1 3 tủ 2ŨŨ7-Ũ8-1
                             |Mc|Tuí|WE|m|Fri|s«|Sui|Mc|Tní|Wí|m|Fin|Sát|Sijr|Mi:|lu<|We|Tln Frĩ|Sãt| Suv|!M!c|Tn(| We|Thn|Fn 1 Sẽ(t| SurỊỉvl CỊTUCỊ We| WDav 1 WDay 1 WDay 1 Min. 1 Min. 1
                                                             Hour 1 Hour
                                                             OUR COMPANY
                                                                                                               .....................................................................................................................................................................
               HoaiAnhO 001 )          X                                                   1   66666    0.5    60   60
                                                                                      1
               HoangPhi(3001)          :r                                                  1   I.7Ũ62        30   120
                                =.                                                      Í
               VanNhe(3002>           X                                                   1   66666    0.5    10   60
                                                                                      1
               NamPhuonC4001)          Ã                                                   1   0.375    0.5       60

               ThaChung(4002)          Ã                                                   1   0.375    0.5       60

               Thi Dinh(5001)          1                                                   1   0.375    0.5       60

               NgocMinh(5002)          X                                                   1   0.375    0.5       60

               NhuVuong(5003)                                                             1   0.375    0.5       60

               ThuNgan(70Q1)          X                                                   1   0.375    0.5       60

               HQngThie(7ŨŨ6>          Ẵ                                                   1   0.375    0.5       60
                                                                                          ,
                  Normal=" IMfln=T. N/Out=“l". Absent="A". Late="*". Earlv="=!". OT="+". OUT=“L". BOUT=">". BLeave="G". BLeave="G". Sick="ET. Vacation=' S”. Other="T"
          Page 1/1 1 LU_I _tBảng báo cáo thê hiện tổng kết việc điêm danh của nhân viên trong tháng, tuần, ngày bao gồm tổng thời gian đi trê, tổng
thời gian về sớm, ngày nghĩ, ....
Attendence General Report (Thống kê chung việc điếm danh hằng ngày)
        1 - 1 0 0 S Ể S S n Ví X
                 General Attendance Statistics
              2007-08-13 to 2007-08-13
              Name          AC-No.         Duty Actual  Absent  Lat   Ear  OT   AfL  BL   N/ln N/Out Clock   Sick  Vacati  Other            WorkTim    Wo
                                                 e    ly                            on                     e    rk
                                      WDa WDay   WDay   Min   Mi   Hour  Hour  WDa Time Times Times     Hour  Hour   Hour              Hour    %
                                       y          .    n.          v   s
               OUR COMPANY
               HoaiAnh          1001         1 0 2541    0.5  60   60                1  2    4                            2  25.‘
                                        66666
                                        66666
                                        7
               HoangPhi          3ŨŨ1         1 0.7062       30   12                  2    4                            56  70 (
                                        5             0
               VanNhe           3002         1 0.3666    0.5  10   60                1  2    4                            2.9  36.
                                        66666                                                                 1
                                        66666
                                        7
               NamPhuon          4001         1 0.375    0.5      60                1  2    4                            3  37.Í
               ThaChung          4002         1 0.375    0.5      60                1  2    4                            3  37.Í
               Thi Dinh          5001         1 0.375    0.5      60                1  2    4                            3  37.Í
               NgocMinh          5ŨŨ2         1 0.375    05      60                1  2    4                            3  37.Í
               NhuVuong          5003         1 0.375    0.5      60                1  2    4                            3  37.Í
               ThuNgan          7001         1 0.375    05      60                1  2    4                            3  37.Í
               HongThie          70Ũ6         1 0.375    0.5      60                1  2    4                            3  37.Í
                                Tatol: 10   Ũ 83333    4.5  100   66                9  20   40                           31.5  39.;
                                                     0
                           Grand Total: 10      83333   4.5  100   66                9  20   40                           31.5  39.;
                                                     0
         1 Page 1 f\ I LiJJ
                                                                                                                      i      2Ả
         3 start I ịsị -.y © lặ] 5_BiohF7 - Microsoft Word I untitled - Paint             11 ^ Attendance Manage...                                       «<*]■; 11:25
Department Attendence Statistic Report (thống kê và nhóm lại theo từng phòng ban)
        1 ¿^Preview                                                                                                  JSjx]
        1- 100Ï [ Ỉ H S H t ? X

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
                                                                                                                J
              General Attendance Statistics                  (IPT1                                                2007-0s-iito2007-0s-is
            Name              ftC-No.      Duly  Actual Absent   Lat  Earl  OT   AfL   BL    Min N/Oui Clock   Gick  Vacatio Other           WorkTim    Wo
                                                  e   y                              n                    e    rk
                                    WDay  WDay  WDay    Min.  Min.  Hour  Hour  Time Times Times Times    Hour  Hour  Hour             Hour    %
                                                                 s
            IPT
            1               1                                                                                 0

            2               2                                                                                 0
                               Tatol: 2   0                                                                       0
            Giam Doc
            HoaiAnh |l 001                   7    7                           11   11                              56   100
                               Tatol: 1   0    7                           11   11                              56   100
            KyThual
            HaangPhi            3001         7 3.9562     3   20                     3   5   28                         31.6   56.
                                         5                                                                   5
            VanNhe             3002         7 4.4541    2.5   20                     4   5   28                         35.6   63.
                                       06666                                                                   6
                                       66667
                               Tatol: 2   0 16666     5.5   40                     7  10   56                         67.2   60.
                                                                                                            1
            Tong Hop

            NamPhuon |4001                   7    2    5                        9   9   28                          16   28.
                                                                                                            6
                               Tatol: 1   0    2    5                        9   9   28                          16   28.
                                                                                                            6
            KyThual

            ThaChung            4002         7 3.5708     3   100  100                 3   6   28                         28.6   51
                                       33333
                                       33333
                               Tatol: 1   0 33333      3   100  100                 3   6   28                         28.6   51

            Cua Hang
            Thi Dinh |ôũũ1                   7   4.5   2.5                        3   4   28                          36   64.
                                                                                                            3
                               Tatol: 1   0   4.5   2.5                        3   4   28                          36   64.
                                                                                                            3
            Tong Hop


          Lister: HoaiAnh              10/08^2007                                                                   Page. 1 T

        I Pagein I                    L±|                                   J                                          _iJ
              i start ] m  s  id o. My Computer _______________I ^ word ______________ I I’’ ^ files _____________ I 5_BiohF7 - Mitro... I jýi att_e - Notepad 11 <^1 Attendance Ma... - v s « » 10:19
Staff’s On Duty/Off-Duty Timetable (thống kê và báo cáo thời gian nhân viên checkin/out theo ca (thời khóa biểu): chỉ
thể hiện thời gian check in/out
Create Report for Current Gird
                                                                                                          ^J0|x|
             1=100% a # □ *? X

           H
                                                          Shift Exception
                        AC-No.   Name    Date   Timetable    On duty  Off duty  Clock In   Clock Out    Normal    Real time   Late   Early

                        1Ũ01   HoaiAnh   ŨS-11 Morning      08:00   12:00          12:04:11       0.5       Ũ.5
                        1001   HoaiAnh   0B-11 Afternoon     13:30   17:30                    0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   DB-13 Morning      DG:00   12:0D   0B:5B:55             0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   DB-13 Afternoon     13:30   17:30   15:19:54   17:40:42       0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   □8-14 Morning      08:00   12:00   08:49:34             0.5       Ũ.5
                        1ŨŨ1   HoaiAnh   ŨS-14 Afternoon     13:30   17:30                    0.5       Ũ.5
                        1ŨŨ1   HoaiAnh   ŨS-15 Morning      08:00   12:00                    0.5       Ũ.5
                        1ŨŨ1   HoaiAnh   ŨB-15 Afternoon     13:30   17:30          17:47:28       0.5       Ũ.5
                        1001   HoaiAnh   DS-16 Morning      D8:00   12:00                    0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   DB-16 Afternoon     13:30   17:30                    0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   OB-17 Morning      DG:00   12:0D                    0.5       0.5
                        1001   HoaiAnh   ŨB-17 Afternoon     13:30   17:30                    0.5       Ũ.5
                        1001   HoaiAnh   □8-18 Morning      08:00   12:00                    0.5       Ũ.5
                        1ŨŨ1   HoaiAnh   ŨS-18 Afternoon     13:30   17:30                    0.5       Ũ.5
                        3ŨŨ1   HoangPhi   ŨS-11 Morning      08:00   12:00          12:42:43       0.5
                        3ŨŨ1   HoangPhi   ŨB-11 Afternoon     13:30   17:30   13:31:24             0.5
                        3001   HoangPhi   DS-13 Morning      D8:00   12:00   07:54:31   12:00:45       0.5       0.5
                        3001   HoangPhi   DB-13 Afternoon     13:30   17:30   13:51:30   17:40:51       0.5    0.45625   00:21

                        3Ũ01   HoangPhi   ŨS-14 Morning      08:00   12:00   07:51:51   12:26:20       0.5       Ũ.5
                        3001   HoangPhi   OB-14 Afternoon     13:30   17:30   13:23:31   17:31:03       0.5       0.5
                        3001   HoangPhi   DB-15 Morning      DG:00   12:0D   07:59:43   12:00:00       0.5       0.5
                        3001   HoangPhi   ŨB-15 Afternoon     13:30   17:30   13:28:42   17:32:14       0.5       Ũ.5
                        3Ũ01   HoangPhi   □8-16 Morning      08:00   12:00   07:57:26   12:03:05       0.5       Ũ.5
                        3ŨŨ1   HoangPhi   ŨS-16 Afternoon     13:30   17:30   13:28:27   17:30:57       0.5       Ũ.5
                        3ŨŨ1   HoangPhi   ŨS-17 Morning      08:00   12:00   08:03:41             0.5
                        3ŨŨ1   HoangPhi   ŨS-17 Afternoon     13:30   17:30   13:27:24             0.5
                        3001   HoangPhi   DS-18 Morning      D8:00   12:00                    0.5
                        3001   HoangPhi   DB-10 Afternoon     13:30   17:30                    0.5
                        3002   VanNhe    0B-11 Morning      D0:OO   12:0D                    0.5
                        3Ũ02   VanNhe    ŨB-11 Afternoon     13:30   17:30                    0.5         J start I py ¿J ¿j _I My Computer I _J word ___________________ I _/ files _________ I glj 5_BiohF7 - Mi,.. I att_e - Notepad 11 <£) Attendance... Instant EV-5..

Chọn 1 trong các báo cáo trên, sau đó nhấn vào các nút công cụ trên giao diện để in, save                                                               J
                                                                                                           d
           Page 1 /12                  LLI
           d start I Isl © Cj My Computer
                                  I Ö word        I ÍĨ3 files             I 5_BiohF7 - Mi... I J. att_e - Notepad 11 Attendance...    ■'! InstantEV-S...
                                                                                                          Jj
                                                                                                           i   8. Phân quyền bảo mật hệ thống
     1. Phân quyền trên thiêt bị: nhằm giới hạn việc đăng nhập vào thiết bị để sữa chửa thay đổi các thiết lập của thiết
       bị. Chỉ có dấu vân tay của người quản lý mới có thể can thiệp và đăng nhập vào thiết bị được. Cách tạo phân
       quyền trên thiêt bị như sau:
       Cách 1:
       Khởi động phần mềm vào Mainternance/Option -> chọn Employee Maintenace
Kiêm tra trong danh sách nhân viên và chú ý xem ô Prividge:
- Nếu chọn User: chỉ được quyền chấm công (check in/out)
- Nếu chọn Manager hoặc Supervisior: quyền check in/out và cả quyền cài đặt thiết bị.
Chú ý: Các phân quyền này chỉ có tác dụng khi ta Upload thông tin nhân viên lên máy chấm công.
Cách 2: Thao tác trực tiếp trên máy chấm công
Nhấn vào nút Menu trên máy chấm công -> User Manager -> Enroll Admin, sau đó nhập dấu vân tay tương tự như
nhập user.
1X1 A    Ai A     IA   A

Phân quyên trên phân mêm:
Đê đảm bảo việc quản lý cũng như kiêm soát việc đăng nhập phần mềm đê sửa đổi báo cáo chấm công, thay đổi thông
tin dữ liệu của phần mềm, đăng nhập vào máy chấm công đê xóa hoặc thay đổi thông tin hệ thống.. do đó ta phải phân
quyền đăng nhập phần mềm theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng. Cách thực hiện như sau:
Vào Maintenace/Option -> chọn Administrator, xuất hiện giao diện sau:
          Nhấn vào nút Administrator chọn 1 trong các phân quyền sau:
                                Add Super Administrator Add Department
                                Administrator Add Level 1 Dep. Administrator Add
                                Level 2 Dep. Administrator

                                Cancel Administrator
   Super Administrator: quyền đầy đủ Derpartment Administrator: Chỉ có giới hạn trong phòng ban của user đó.
   Chọn phân quyên bất kỳ ( tốt nhất nên chọn super Administrator) , xuất hiện giao diện sau
             Department Employee List                                             _xjL
             Department:                              Employee:
                                                               X
             IÈ IPT                      IACNO. I Name 1
              .. Ễt Cua Hang                ► 3ŨŨ1          HoangPhi
              .. £> GiamDũc                _  3002         VanNhe
              .. Ễt Ke Toan
              Ç..ÉÉÉ                   J 4ŨŨ2          ThaChung

              .. £ Tong Hop
                                    J 7ŨŨ6          HongThie
             X Cancel
                         ự OK

Chọn 1 nhân viên bất kỳ làm user đăng nhập (bắt buột phải chọn 1 trong các user trong danh sách này) Chú ý:
khi đó Username: là tên nhân viên Password: mã số AC No
Ví du : Chọn HoangPhi làm user đăng nhập thì khi đó username mặc định: HoangPhi, password: 3001 Nhấn
OK để lưu, khi đó xuất hiện giao diện sau:
                   E   Administrators

                   □   AC No. Name                             Privilege

                       3001 HoangPhi                            uper Administrator
                   s                  Attendance Management Program                                   *
                                                                    1
                      | ] The 1 administrator has been successfully added
                        administrator's initial password is his/her own attendance checking number

                                          iOK;
£ Operation Purview                                        '4 Modify Password     Tiếp tục nhấn OK, xuất hiện giao diện sau
Set Administrator's Purview                                                      x
                                                                    j
Items that can be authorized:
□ Initialize System
□ Clear Obsolete Data/Backup Database/Export AC Data
□ Import AC Data
□ Usb Disk Manage/SMS management/Disconnect
□ Employee Leaving on Business/Asking for Leave
□ Forgetting to Clock in/out                              Chạn tat cả quyền
□ Coming Late Collectively
□ Current Employee's On-Duty Status
□ Attendance Calculating and Reports
□ System operate log
                                                                    □ Department List/Employee
                                                      3Ỏ chọn tất cả quyền lạn  Maintenance
□ Administrator
                  □  Maintenance Timetables/Maintenance Shift Schedules
                  □  Employee Schedule
                  □  Holiday List
                  □  Attendance Rule
                  □  Leave Class
                  □  Database Option...
                  □  System Options
                  □  Connect
                  □  Download attendance logs
                  □  Upload user info and FP PI Download userinfo and FP

    Đánh dấu check (^ ) để chọn những quyền mà user đó được sử dụng, Nhấp OK để lưu.
    Tương tự cấp quyền cho những user khác.
    Sau khi hoàn tất,thoát chương trình và khởi động lại, khi đó xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập username và
    password như hình sau:
   Nhập username và password để đăng nhập hoặc nhấn nút Chg pass nếu muốn thay đổi password.
   Thao tác trên cơ sở dữ kiệu:
   Xóa tất cả thông tin cài đặt trên phần mềm:
   Đe xóa các thông tin cài đặt trên phần mềm về trang thái mặc định như luc mới cài đặt chương                      trình ta thực
hiện như sau:
Nhấn vào nút Data trên thanh Menu chọn Initilize System, xuất hiện thông báo sau:
                                                                    *1
Attendance Mđnagement Program


                  Initializing the system will clear all registered data. Do you want to continue?
                                No(N)
           [3®]
Chọn Yes (Y) nếu bạn muốn xóa bỏ tất cả thông tin cài          đặt.(Chỉ xóa trên phần mềm không xóa trên máy
                            chấm
                            công)
   Backup co so du lieu:
Cơ sở dữ liệu của chương trình bao gồm tất cả thông tin mà chương trình lưu lại từ thông tin nhân viên cho đên
                 Kính chúc quý khách sử dụng tiện lợi, dễ dàng
                     http://thegioianninh.com.vn/

								
To top