Docstoc

Hướng dẫn sử dụng máy chống trộm

Document Sample
Hướng dẫn sử dụng máy chống trộm Powered By Docstoc
					 Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2           Hệ thống chống trộm

Hệ thống máy chống trộm Khái

quát của chương
  Chương này trình bày về Hệ thống chống trộm

    •  Khái quát
        Chủng ta hãy nghiên cửu Hệ
        thổng chồng trộm Kich chupt
        lèn nút "Tỉềp theo' -

    •  Các bộ phận
                         -1-
Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2                Hệ thống chống trộm
              Chủng ta hãy nghiên cửu Hệ
              thổng chồng trộm Kich chupt
              lèn nút "Tỉềp theo' -
                             -2-
 Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2                           Hệ thống chống trộm

Khái quát
                  Khái quát
                  1. Mô tả
                    Để phát hiên trộm xe, hê thống này được thiết kế để phát ra chuông
                    báo động khi có bất kỳ một cửa nào hoặc nắp capô của xe bị mở khoá
                    mạnh bất thường hoặc cực của ắc qui bị tháo ra và sau đó được nối
                    lại khi tất cả các cửa của xe đã được khoá.
                    Hê thống báo động sẽ làm còi kêu một cách gián đoạn và nháy các
                    đèn pha, đèn hậu và các đèn bên ngoài khác.
                    Đèn chỉ báo an ninh nháy để chỉ cho những người xung quanh xe biết
                    xe được trang bị hê thống chống trộm.

                    Các thiết bị báo động khác nhau tuỳ theo từng thị trường.
                    Hê thống máy chống trộm dùng chức năng của hê thống khoá cửa.
                    Ở một số kiểu xe, hê thống chống trộm dừng sự hoạt động của rơ le
                    máy khởi động trong khi thiết bị báo động làm việc và do đó máy khởi
                    động không hoạt động.
                                                    (1/1)

Khái quát              Chức năng
                  1. Hệ thống chống trộm có 4 trạng thái
                  (1) Trạng thái không làm việc
                    Hê thống chống trộm không làm viêc. Do đó không phát hiên được
                    trộm.
                  (2) Trạng thái chuẩn bị làm việc
                    Đây là thời gian trễ cho tới khi hê thống đạt được trạng thái báo động.
                    Ở trạng thái này nó cũng không phát hiên được trộm.
                  (3) Trạng thái làm việc
                    Ở trạng thái này hê thống chống trộm có thể hoạt động.
                  (4) Trạng thái báo động
                    ở trạng thái này, hê thống phát hiên được trộm và tiếp tục báo động
                    xung quanh xe bằng tín hiêu ánh sáng và âm thanh khoảng 60 giây.
                    Thiết bị báo động khác nhau tuỳ theo từng loại xe và từng thị trường
                    bán xe.
                    Có 2 loại hê thống chống trộm và các loại này có thể đóng tuỳ theo
                    yêu cầu của người sử dụng. Ở nhà máy tất cả các xe được đặt ở chế
                    độ hoạt động.
                  •  Chế độ hoạt động chủ động
                    Trạng thái làm viêc được kích hoạt ngay khi các cửa được đóng và
                    khoá.
                    Khi hê thống chuyển từ trạng thái làm viêc sang trạng thái báo động thì
                    còi kêu ngay lập tức.
                           -3-
Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2                            Hệ thống chống trộm
Điểu kiện A
(1) Khi tất cả các cửa xe, nắp capô và khoang hành lý được đóng lại, tất cả các cửa đã được khoá bằng bộ
  điểu khiển khoá cửa từ xa.
(2) Khi tất cả các cửa, nắp capô và cửa khoang hành lý được đóng lại, tất cả các cửa được khoá bằng chìa
  khoá*.
*: Ở nhiểu xe sản xuất cho Châu Âu, chức năng này không hoạt động ở điểu kiện này.
Điểu kiện B
(1) Bất kỳ một cửa xe đã khoá nào bị mở khoá.
(2) Bất kỳ một cửa xe, nắp capô hoặc cửa khoang hành lý nào bị mở ra.
Điểu kiện C.
(1) ở trạng thái chuẩn bị hoạt động, chiếm khoảng 30 giây.
Điểu kiện D.
(1) Bất kỳ một cửa đã đóng nào bị mở mà không dùng chìa khoá hoặc bộ điểu khiển khoá cửa từ xa.
(2) Bất kỳ một cửa đã đóng nào bị mở.
(3) Cửa khoang hành lý bị mở mà không dùng chìa khoá.
(4) Nắp capô đã đóng bị mở
(5) Ắc qui đã ngắt được nối lại
(6) Tín hiệu phát hiện là đầu vào của cảm biến phát hiện trộm.
Điểu kiện E
(1) Các cửa đã khoá bị mở khoá hoặc cửa khoang hành lý đã đóng bị mở bằng bộ điểu khiển từ xa.
(2) Các cửa đã khoá bị mở khoá hoặc cửa khoang hành lý đã đóng được mở bằng chìa khoá *.
(3) Cắm chìa khoá điện vào ổ khoá và bật lên vị trí ON*
* Trên rất nhiểu loại xe sản xuất cho Châu Âu, chức năng này không hoạt động ở điểu kiện này.
Điểu kiện F
(1) Thời gian báo động chiếm khoảng 60 giây
                                                     (1/2)
                           -4-
 Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2                           Hệ thống chống trộm

Khái quát
                   Chức năng
                   • Chê' đô bị đông
                   Trạng thái chuẩn bị hoạt động kích hoạt ngay khi các cửa xe được đóng
                   lại.
                   Việc thiết lập thời gian đưa vào trễ trong quá trình chuyển từ trạng thái
                   làm việc sang trạng thái báo động sẽ giúp cho hệ thống báo động không
                   bị phát tín hiệu âm thanh hoặc nháy đèn nhầm.

                   Điểu kiện của mỗi chế độ khác nhau tuỳ theo thị trường và điểu kiện kỹ
                   thuật.
Điểu kiện A-1.
(1) Sau khi rút chìa ra khỏi ổ khoá điện, cửa của người lái đã mở được đóng lại.
Điểu kiện A-2
(1) Tất cả các cửa, nắp capô và cửa khoang hành lý đã mở được đóng lại.
Điểu kiện B-1
(1) Ấn lên nút mở khoá của bộ điểu khiển từ xa.
(2) Cắm chìa khoá vào ổ khoá cửa dù là ở cửa người lái hoặc cửa hành khách phía trước và xoay phía vị trí mở
  khoá.
(3) Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện.
Điểu kiện B-2.
(1) Bất kỳ cửa xe nào, nắp capô hay cửa khoang hành lý đã đóng bị mở ra.
Điểu kiện C
(1) ở trạng thái chuẩn bị hoạt động chiếm khoảng 30 giây.
Điểu kiện D
(1) Một cửa xe được mở ra trong khi tất cả các cửa được đóng và thời gian trễ đưa vào khoảng 15 giây.
(2) Nắp capô đã đóng được mở ra.
(3) Cửa khoang hành lý đã đóng bị mở ra mà không dùng chìa khoá hay bộ điểu khiển từ xa.
(4) Xoay khoá điện lên vị trí ON mà không dùng chìa khoá.
(5) Tín hiệu phát hiện là đầu vào từ cảm biến.
Điểu kiện E.
(1) Các cửa đã khoá được mở ra hoặc cửa khoang hành lý đã đóng được mở ra bằng thiết bị điểu khiển từ xa.
(2) Các cửa đã khoá được mở ra hoặc cửa khoang hành lý đã đóng được mở ra bằng chìa khoá*.
(3) Chìa khoá được tra vào ổ khoá điện và được xoay vể vị trí ON*.
* ở rất nhiểu xe sản xuất cho Châu Âu, chức năng này không hoạt động ở điểu kiện này.
Điểu kiện F
(1) Thời gian báo động chiếm khoảng 60 giây Điểu kiện G
(1) Cửa khoang hành lý được mở bằng chìa khoá
(2) Cửa khoanh hành lý được mở bằng bộ điểu khiển từ xa
                                                    (2/5)
                           -5-
 http://maychongtrom.com/                    Hệ thống chống trộm

Khái quát          Chức năng
              2. Phương pháp thiết lập chế' độ hoạt động của hệ thống
                chống trộm ỏ chế' độ hoạt động chủ động và bỏ trạng
                thái báo động như sau:
              (1) Thiết lập chế' độ hoạt động của hệ thống chống trộm
              <1> Rút chìa ra khỏi ổ khoá điên.
              <2> Đóng tất cả các cửa xe, cửa khoang hành lý nắp capô
               trước khi khoá bằng chìa hoặc bộ điểu khiển từ xa.
               (Từ trạng thái không làm viêc sang trạng thái chuẩn bị
               làm viêc)

              Trạng thái chỉ báo thay đổi khi các cửa được khoá mà tất cả
              các cửa xe, cửa khoang hành lý và nắp capô đã đóng.
              Các xe có hê thống mã hoá khoá động cơ: từ trạng thái
              nhấp nháy sang trạng thái sáng.
              Các xe không có hê thống mã hoá khoá động cơ: từ trạng
              thái tắt sang trạng thái sáng.
              <3> Hê thống đạt được trạng thái làm viêc trong thời gian
                khoảng 30 giây sau khi khoá và đèn chỉ báo thay đổi
                ngay từ trạng thái nhấp nháy sang trạng thái sáng.
                (Trạng thái chuẩn bị hoạt động sang trạng thái hoạt động)
                                          (1/2)

              (2) Huỷ trạng thái báo động
              • Mở khoá các cửa đã khoá bằng bộ điểu khiển từ xa
              • Mở khoá các cửa đã khoá bằng chìa
              • Tra chìa vào ổ khoá điên và bật lên vị trí ON
              Ở một số xe, máy khởi động không làm viêc khi rơle máy
              khởi động ngắt. Thậm chí ngay cả khi chìa khoá điên được
              xoay đến vị trí START.

              Phương pháp thiết lập và huỷ chế độ hoạt động của hê
              thống chống trộm khác nhau tuỳ theo loại xe và khu vực do
              đó phải tham khảo tài liêu hướng dẫn sử dụng.
                                         (2/2)
                -6-
 http://maychongtrom.com/                     Hệ thống chống trộm

Khái quát
              Vị trí
              Hê thống chống trộm có các bộ phận sau đây:
              1. ECU
              • ECU chống trộm
              • ECU thân xe
              Khi ECU này nhận được tín hiệu từ các công tắc và phát
              hiên trạng thái xe bị trộm, nó truyền tín hiệu tới thiết bị báo
              động.
              2. Thiết bị báo đông
              • Còi báo động
              • Còi xe
              • Các đèn pha và đèn hậu
                Các thiết bị này hoạt động để báo cho xung quanh biết xe
                đang bị trộm đột nhập.
              • Đèn chỉ báo an ninh
                Thiết bị này cho biết hệ thống có ỏ trạng thái làm việc hay
                không.
                Hệ thống ỏ trạng thái hoạt động, đèn chỉ báo nháy để báo
                cho xung quanh biết xe được trang bị hệ thống chống
                trộm.
              • Cụm khoá cửa (mô tơ)
                Khi hệ thống đạt tới trạng thái báo động và các cửa được
                mỏ khoá, thì hệ thống tự động khoá các cửa.


              3. Công tắc
              •  Công tắc cửa xe
              •  Công tắc nắp capô
              •  Công tắc cửa khoang hành lý
                Các công tắc này phát hiện trạng thái đóng/mỏ của mỗi
                cửa xe, nắp capô và cửa khoang hành lý rồi truyền tín
                hiệu tới ECU chống trộm.
              •  Khoá điện
                Công tắc này xác định trạng thái của khoá điện và truyền
                tín hiệu tới ECU chống trộm.
              •  Công tắc cảnh báo mỏ khoá bằng chìa
                Công tắc này xác định xem chìa khoá có được tra vào ổ
                khoá điện hay không và truyền tín hiệu tới ECU chống
                trộm.
              •  Cụm khoá cửa (công tắc vị trí).
              •  Công tắc mỏ cửa khoang hành lý bằng chìa
                Các công tắc này phát hiện trạng thái khoá/mỏ khoá của
                mỗi cửa và truyền tín hiệu tới ECU chống trộm.
                -7-
http://maychongtrom.com/                    Hệ thống chống trộm              4. Các thiêt bi khác
              Một số xe có các bộ phận sau đây để điểu khiển hệ thống
              chống trộm.
              Cảm biến phát hiện xâm nhập (cảm biến rađa)
              Cảm biến này phát tín hiệu sóng ngắt vào cabin để xác định
              chuyển động trong ca bin và gửi tín hiệu tới ECU chống
              trộm.
              Gợi ý:
              Nếu có vật nuôi như mèo trong cabin khi hệ thống ở trạng
              thái hoạt động, thì cm biến có thể phát hiện ra và hoạt động
              Có một phưng pháp để bỏ chức năng này.
              Còi báo động.
              Còi này được lắp ngay trong ắc qui và có thể báo động ngay
              cả khi ắc qui cửa của xe bị tháo ra.
                                         (1/1)
               -8-
  http://maychongtrom.com/                                 Hệ thống chống trộm

Bài tập

  Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra m ức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời
  m ỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các
  bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng m ọi
  câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo.
                             -9-
   http://maychongtrom.com/                                   Hệ thống chống trộm
Câu hỏi- 1
Với mỗi câu sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu đúng (từ a đến d).

1  Trạng thái không làm việc                 2  Trạng thái chuẩn bị hoạt động


3  Trạng thái hoạt động                    4  Trạng thái báo độnga) Có thể phát hiện trộm. b) Thời gian chuyển tới trạng thái hoạt động. c) Hệ thống chống trộm không hoạt động. d) Hệ thống
phát hiện trộm và báo động cho những người xung quanh xe.
                               -10-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: huong, chong, trom
Stats:
views:22
posted:1/25/2013
language:Vietnamese
pages:10
Description: Hướng dẫn sử dụng máy chống trộm