Docstoc

Biroul Istoriilor de Credit din Republica Moldova_ realiz_ri _i - CNPF

Document Sample
Biroul Istoriilor de Credit din Republica Moldova_ realiz_ri _i - CNPF Powered By Docstoc
					Biroul Istoriilor de Credit din
   Republica Moldova:
  realizări și oportunități
  Constituirea Biroului de Credit
  Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. este prima
companie specializată din Republica Moldova
creată în scopul formării, prelucrării, stocării şi
 prezentării informaţiei care caracterizează
 respectarea de către debitori a obligaţiilor
   asumate prin contractele de credit.
  Constituirea Biroului de Credit
• 26 martie 2008 – înfiinţarea ”Biroul de Credit”
 S.R.L.:
    – 11 asociaţi;
    – Capital social: 1.05 mil. lei


• 2008-2011 – etapa de aderare a noilor asociaţi
 și majorarea capitalului social până la 13.8 mil.
 lei
Asociații Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L.
Clienții Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L.
26 martie 2010


  !!!
  Baza de date a Biroului de Credit

• Acumularea și prelucrarea informaţiei despre
 debitori:
    – persoane fizice;
    – persoane juridice.

• Conţinutul istoricului de credit a debitorilor:
    – informaţie pozitivă;
    – informaţie negativă.
  Baza de date a Biroului de Credit

• Sursele de formare a istoriilor de credit:

    – Bănci comerciale;             Actual


    –  Companii de leasing;
    –  Organizaţii de microfinanţare;     Perspectivă
    –  Companii de asigurare;
    –  Asociaţiile de Economii și Împrumut.
 Baza de date a Biroului de Credit
Numărul total al subiecţilor istoriilor de credit – cca. 70 mii

             1%

          6%                       Persoane fizice                       Persoane juridice


               93%
                       Antreprenori individuali
  Modul de interacțiune cu Clienții
• Prezentarea Rapoartelor de Credit în timp real
 (cca. 5 sec.);
• Aplicarea semnăturii digitale cu valoare
 juridică;
• Asigurarea conexiunilor prin intermediul
 canalelor securizate;
• Respectarea principiului de reciprocitate.
    Oportunități de dezvoltare
• Lărgirea categoriilor de agenţi economici care
 vor putea interacţiona cu Biroul
• Posibilitatea de a prelua informaţii relevante
 de la autorităţi și registre publice
• Dezvoltarea și implementarea în cadrul
 Biroului a sistemului de tip Scoring
Contacte:

Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L.
str. Alexandru cel Bun nr.49, MD-2012, mun.Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 210 120
Fax: (+373 22) 210 121
E-mail: office@creditbureau.md

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/23/2013
language:Romanian
pages:12