Biroul Istoriilor de Credit instrument eficient pentru sporirea by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 14

									           Biroul Istoriilor de Credit
  instrument eficient pentru sporirea gradului de protecţie a
           debitorilor şi creditorilor


      Valoarea adăugată adusă de
         istoriile de credit
      sistemelor de credit scoring

  (în particular pentru finanţarea întreprinderilor mici şi micro)

Vitalie BUMACOV
- Consultant, LiSim
- Cercetător, Catedra Microfinanţare a Şcolii Superioare de
Comerţ din Dijon
                 Chişinău, 27 mai 2011
       Echilibristica în creditare
           sau dilema clasică a “acordării creditelor”
 • Riscul de credit vs. costul de oportunitate;
 • Implicaţiile asimetriei informaţiei;
 • Costul lipsei informaţiilor veridice şi a garanţiilor
 (în cazul întreprinderilor micro şi IMM-urilor)

Riscurile în problema acordării creditelor
 Riscul de credit   Riscul de oportunitate
  Falimentul       Cifra de afaceri
      creditul este refuzat

                      
       creditul este acceptat

                      
      www.lisim.com
   Costul de oportunitate din perspectiva globală
           “The Optimal Credit Acceptance Policy” de Carl C. Greer (1967)Cost minim vs. Profit maxim
                  www.lisim.com
            Conceptul asimetriei informaţiei
                    Pentru fiecare nivel de risc, există (în
                    teoria pieţii) o ofertă corespunzătoare.

                    Cum se explică faptul că (în 2009) 39%
                    din întreprinderile din RM consideră
                    accesul la credite cel mai mare
                    impediment în dezvoltarea afacerii lor?
                    (Sursa: Enterprise Surveys)
                          1. Selecţia (Refuzul)
                          2. Costul (Condiţiile)

În 2001 George Akerlof, Michael Spence şi Joseph Stiglitz primesc Premiul
Nobel in Economie pentru "analiza pieţelor cu informaţie asimetrică”.
                 www.lisim.com
Particularitatea Moldovei: ponderea importantă a economiei
                     semi- şi neoficiale
• Care este ponderea firmelor care
declară totalitatea veniturilor şi
profiturilor?

• Care este ponderea salariaţilor ai
căror salarii reale sunt înscrise în
documentele oficiale?

• Care este valoarea reală şi cea
declarată (evaluată) a garanţiilor
propuse?


Cu cât întreprinderea este mai mică, cu atât mai nerelevanţi indicatorii
cantitativi de măsurare a performanţei afacerii => mai dificilă estimarea
riscului de neplată
                 www.lisim.com
   Metode de reducere a asimetriei informaţionale
• Evaluarea intensivă: vizite, investigaţii, comitet de
credit
(cost ridicat, uneori superior veniturilor aşteptate)

• Credit Rating: opinia experţilor pe marginea capacităţii
de plată a subiectului
(opinie subiectivă)

• Credit Scoringul: previziune statistică (empirică)
Arată ce comportament de plată avut de clienţii
precedenţi având profiluri similare

• Istoriile de credit
Arată comportamentul precedent al subiectului
               www.lisim.com
       Credit scoringul: o scurtă introducere
Metodologie elaborată în SUA, bazele puse în 1941 (70 de ani) de David
Durand

A devenit un standard în creditarea retail în majoritatea ţărilor dezvoltate

Din anii 1990 se aplică progresiv creditării IMM-urilor şi microîntreprinderilor

Este un instrument de ajutor în problema luării deciziei de creditare a
solicitanţilor (populaţie masivă şi omogenă)

Are la bază un algoritm care prezice clasificarea solicitantului în una din
cele 2 clase mutual exclusive: clienţi BUNI sau clienţi RĂI pe baza profilului
solicitantului

Algoritmul (formula, scorecardul) este generat utilizând analiza
multivariabilă (tehnică statistică, deci obiectivă)

Prezumţia: clienţii viitori vor avea un comportament de plată similar
clienţilor recenţi cu profiluri similare
                  www.lisim.com
             Credit scoringul: cadrul conceptual
POPULAŢIA:                                 ANALIZA MULTIVARIABILĂ :

Două eşantioane reprezentative de debitori recenţi sau           Legătură statistică între caracteristicile
curenţi ai căror statut reciproc exclusiv de client BUN sau        profilul debitorilor şi statutul lor (bun sau
RĂU este cunoscută sau poate fi estimat cu precizie.            rău)
Profilul detaliat al debitorilor la momentul cererii de
împrumut este cunoscut.
                                      ALGORITMUL DE SCORING:
a.) eşantionul utilizat la crearea algoritmului              (FORMULA)

                                      Generat pe baza eşantionului a) şi testat
                                      pe baza eşantionului b). Algoritmul este
b.) eşantionul de testare a algoritmului                  comparat cu un eşantion al solicitanţilor
                                      refuzaţi.

Clienţi BUNI            Clienţi RĂI    Refuzaţi       Formula dă un scor


C       UTILIZAREA:         PRAGUL (DE RENTABILITATE):            DISTRIBUŢIA:
O                                              Aplicarea algoritmului
N
T
       Solicitanţii sunt      Determinarea unei limite de scor pe        pe eşantionul de testare
R       evaluaţi şi sunt       baza analizei de profitabilitate a        ne dă distribuţia
O       acceptaţi sau        creditelor bune şi a pierderilor generate     clienţilor buni şi răi pe
L       respinşi           de creditele neperformante            diferite niveluri de scor
                          www.lisim.com
           Suprapunerea produselor de credit
   Microfinanţare      •Micro întreprinzătorii operează deseori în sectorul
                semi- sau neoficial;
                •Documentele contabile au puţină relevanţă;
  Retail   Business    •Activele au un slab potenţial de a servi ca garanţii;

                •Măsurările cantitative reale trebuie estimate
                •Măsurările calitative au importanţă sporită
Profilul solicitantului:

Informaţia socio-demografică: vârsta, domiciliul, ocupaţia, starea civilă, etc.

Informaţia business-demografică: număr angajaţi, vechime, amplasament, etc.

Date financiare: nivelul datoriilor, indicatori financiari.

Caracteristicele împrumutului: durata, forma de rambursare, valută, etc.

Comportamentul de plată din trecut: date istorice privind suma şi data efectuării
rambursărilor, întârzierile, penalităţile, soldurile, etc.
                     www.lisim.com
               1 + 1 = 3 (Efectul de sinergie)
Dintre toate categoriile de variabile
ce descriu profilul solicitantului,
comportamentul istoric de plată
are cea mai înaltă putere de
discriminare a clienţilor buni şi răi.

Un comportament de plată impecabil
constituie un “activ nematerial”
important, ce poate deseori înlocui
gajul – un instrument ce poate
facilita accesul la credite pentru cei
“mici”.

În 1981 (30 ani) FICO introduce
primul sistem de credit scoring
generat de un burou de istorii de
credit                    Weingartner (1966) “credit scoring distribution”
                  www.lisim.com
       Valoarea adăugată a istoriilor de credit
Reduce parţial asimetria informaţională existentă (în special în cazul întreprinderilor
mici şi micro)

Constituie un activ nematerial sub formă de reputaţie de plată

Puterea disuasivă şi încurajatoare de a avea un comportament acceptabil

Creează o sinergie cu sistemele de credit scoring îmbunătăţind considerabil puterea
lor de discriminare

În 2004 LiSim a efectuat un studiu al microfinanţării în Nicaragua găsind dovezi
empirice legate de beneficiile sinergiei dintre existenţa unui birou de istorii de credit
pentru acest segment şi utilizarea scoringului.

Prin simulare s-a obţinut:
-o creştere de 58% a clienţilor buni;
-o reducere a ratei de faliment de la 46.17% la 26.39%.

Ipoteza: instituţiile partajau informaţia pozitivă şi negativă şi utilizau credit scoringul.
                     www.lisim.com
                         Informaţia şi costul ei
               Costul informaţiei (suplimentare) impune un nou
               raţionament instituţiilor bancare:

               Cumpărăm dacă utilitatea informaţiei > costul ei.
Diapazonul Clienţi Clienţi Total pe % Proporţia Riscul de
                                    Acţiune
 de Scor  Buni  Răi   linie  Total celor răi credit
 0 - 400    430  655  1,085 11.8%   60.4% Înalt        Refuz
 401 – 600   901  226  1,127 12.3%   20.1%     Analiză avansată, consultarea
                          Ridicat
 601 - 750   910  127  1,037 11.3%   12.2%     biroului istoriilor de credit
 751 - 800  1,318  102  1,420 15.5%   7.2%     Analiză, consultarea biroului
                          Mediu
 801 - 850  1,387   64  1,451 15.8%   4.4%       istoriilor de credit
 851 - 900  1,492   26  1,518 16.5%   1.7%
                          Redus    Verificare, acceptare
 901 - 950   898   12    910 9.9%   1.3%
951 - 1000   625    4   629 6.9%   0.6% Scăzut    Acceptare imediată
 TOTAL    7,961 1,216  9,177 100%    13%
                    www.lisim.com
   Rolul scoringul în ciclul de creditare
                   Credite noi
Credite consecutive
Marketing               Credite cu probleme
           www.lisim.com
                      Mulţumiri pentru atenţie!!!
Listă selectivă a clienţii LiSim:
Columbia: Bancolombia, Banco de Bogota, EPM, Movistar, Codensa, Banco Agrario…
Mexic: Banco Santander, Banco Azteca – Elektra, Finrural, FinComun…
Peru: Ripley, Interbank, Mi Banco, Edelnor…
Ecuador: Banco Pichincha, Banco Territorial, Telefonica…
AFRICA: Alexandria Business Association / SME (Egypt), Compuscan (South Africa)
ASIA: PKSF (Bangladesh), FINO (India)
Sub-contractaţi de BFC în cadrul proiectelor BERD: Mobiasbanca (Moldova), Anelik Bank
(Armenia), Constanta Foundation (Georgia), The First Micro Finance Bank (Tajikistan)

LiSim         LiSim Peru     LiSim Mexico        LiSim Moldova    Fondată
                                             1996
Cra. 13 No. 98 - 70  Calle Donatello  San Borja 816-I Col. del  vbumacov@lisim.com
Bogota,        206        Valle Delegacion
COLOMBIA       San Borja, Lima,  Benito Juarez,
+57-1-6022020     PERU        CP:03100
info@lisim.com    +51-1-7185062   Mexico D.F., MEXICO
www.lisim.com              +52-55-84219469
                      www.lisim.com

								
To top