Docstoc

International Robot Exhibition 2011

Document Sample
International Robot Exhibition 2011 Powered By Docstoc
					                                  ACCESS to the VENUE
                                         JR Saikyo Line      To Omiya        JR Yamanote Line
                                         Shinjuku     Ikebukuro
                                                                             Tokyo
                              Ebisu                                      Yurakucho
                                                              Shimbashi
                                                    Daimon
                              Osaki                                 Shimbashi
                                    Shinagawa    Hamamatsucho                                                     e
     -                                                         Shiodome                        Toei Oedo Lin
JR Keihinne                                                                    Tsukishima
tohoku Li Oimachi                        rail
                              Mono                        Takeshiba
                           Tokyo        sswa
                                        y
                                   Expre ine         Hinode
                                Shuto Daiba L
                                                                                             JR usas
                                No.11                                          Toyosu
                                                                                              M
                                      Shibaura
                                                                                               Ke hino
                                       -futo                                        To
       Line                                                                          ky
                      rikamome
                                                                                                iyo L
                                                                                    oM
                    Yu                         Hinode Pier                      Shin-Toyosu        etr
                                                                                                  /
                                                                  Shijo-mae                  oY
     Rinkai

                                                                                         ura
                                                                                                   ine
                                                                                           k  uc
                                                                                               ho
                                               Ma a n s p o
                                                Tr ystem
                                                                                                  Lin
                                                 S

                                                 rine rt
                                                                                                     e
                                Rainbow Bridge                           Ariake-tennis-no-mori
                                                                                        in  e            iba
                                                                                       nL           n-k
                                                                                    nga          Shi
                                                                                   Wa
                                                           Ariake Colosseum              ay
                                                                               ssw
                                                                            Ex pre      e
                                                                                    om
 Shinagawa                           DECKS Tokyo Beach               Ariake Tennis no                  non
 Seaside                                                    Mori Park                    Shi
                          Aqua City Odaiba
                                         Odaiba-                              o
                                         kaihinkoen                          njij
                    Hotel Nikko Tokyo                                         i-te
                                                                   usa       Ariake
    Tennozu Isle                       Daiba                               Kok
                                           Fuji Television                         Ariake Park Building
                                                                Panasonic Center
                                                                             Tokyo Bay Ariake
                                                           Water Science              Washington Hotel
                            Le Meridien                         Museum
                                                   port              Ariake
                            Grand Pacific Tokyo           Tele
         t
        or
                                               o           TFT Building   Frontier building
                                            Toky
       rp
     Ai
                                                              Kokusai-tenjijo
                                              Plette Town
    da
                                                              Seimon
   ne
                Shiokaze Park
  Ha
                              Fune-no-
 T
                              kagakukan                                Ariake
                                                       Aomi          Terminal
                        el             Tokyo International
                     unn
                   or T                 Exchange Center
                arb
           y  oH                        National Museum of
         Tok                            Emerging Science
                           Museum of       and Innovation
                           Maritime Science                              TOKYO BIG SIGHT
                                            Aomi Frontier Building

                                    Time24          Telecom
  TOKYO BIG SIGHT                                       Center


   Access Map
                                                       Telecom Center1   Rinkai Line (JR Keiyo Line, Subway "Yurakucho Line")
Shinkiba Station about 5 minutes "Kokusai Tenjijo"
"Kokusai Tenjijo" about 13 minutes Osaki Station

2   Tokyo Water Front New Transit, Shinko-tsu "YURIKAMOME"
Shimbashi Station about 22 minutes "Kokusai Tenjijo Seimon"Station
"Kokusai Tenjijo Seimon"Station about 8 minutes Toyosu Station

3   Marine Transport
Hinode Pier                     about 20 minutes              Tokyo Big Sight

4   Tokyo Metropolitan Bus
Marunouchi Yaesu Exit (JR Tokyo Station) 35 minutes                                                  Tokyo Big Sight
Hamamatsucho (JR) 30 minutes Tokyo Big Sight
                                                NOTE:

We entrust services relating to overseas participation in our trade fair to the
following company:


                               Overseas Operation Desk of
                             International Robot Exhibition 2011
                 c/o Act International, Inc.
        2-9-18-101, Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japan
    E-mail : act@actinter.co.jp TEL : +81-3-5770-5581 FAX : +81-3-5770-5583


Secretariat of International Robot Exhibition 2011
c/o NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD. (Business & Technology Daily News)
14-1 Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8548, Japan
TEL +81-3-5644-7221 FAX +81-3-5641-8321
URL : http: //www.nikkan.co.jp/eve/irex
E-mail : j-event@media.nikkan.co.jp
  What                is
  International Robot Exhibition 2011?                                            GENERAL INFORMATION :
                                                              Name of the Exhibition : International Robot Exhibition 2011
   Robot Technology (RT) has not only contributed to rapid progress of world’s                      Theme : “Making a Future with Robot”
  manufacturing industry, but also gradually expanded in our daily life. Attempts have been                Organized by : Japan Robot Association (JARA), and Nikkan Kogyo Shimbun, Ltd.
  made by RT to solve various issues in the fields of manufacturing, security, medical and                Supported by : Ministry of Economy, Trade and Industry / Ministry of Health, Labour and Welfare / Ministry of Land,
                                                              Infrastructure and Transport / Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology / Japan Chamber of
  welfare. RT and Service Robots are also expected to be major players to create a new
                                                              Commerce / Japan External Trade Organization (JETRO) / Japan Broadcasting Corporation (NHK) / New Energy and
  type of industry.                                                    Industrial Technology Development Organization (NEDO)
   Theme of this year’s International Robot Exhibition (iREX 2011) is “Making a Future with               Date : November 9 (Wed.) - 12 (Sat.), 2011 (4 days)
  Robot”, with hope for further advances of RT for the future. World’s leading companies /                Venue : Tokyo Big Sight, East Hall
  organizations will exhibit leading-edge robot technologies and products at this exhibition.               Size of hall area : 25,690m2
                                                              Size of Exhibiting area : 9,000m2 (1,000 booths)
  This fair provides areas for both business matching and technology exchange.                      Opening hours : 10:00 to 17:00 (16:30 on Sat.)
   We sincerely look forward to your participation at this show.                             Admission fee : General : ¥1,000/person
                                                                       Student, or a group of 15 people or more : ¥500/person
                            Japan Robot Association (JARA) / Nikkan Kogyo Shimbun, Ltd.              <Free admission for preregistrants and invitation card holders.>
                                                              Objectives : This show is designed to provide a place to exhibit robots and peripheral equipment in order to enhance
    Features of the Exhibition :                                             market awareness of new technology. At the same time, iREX is to be a medium to promote new products, and to develop
                                                              new business through contributing the promotion of new technology.
    Largest robotics trade show of the world :
  International Robot Exhibition, organized every alternate year since 1973, is the world’s largest trade show focusing   APPLICATION :
  on robotics. This exhibition brings together the robot manufacturers and its related business enterprises in Japan,
                                                              1. Cost of Participation for overseas companies
  which is the leading country of the robot industry. This exhibition is widely recognized in Japan and overseas.
                                                                - Participation fee (Space rent only)
  (iREX 2009 overseas exhibitors : 49 exhibitors, 102 booths)
                                                                 ¥336,000 per booth (2.97m wide, 2.97m deep, 2.7m high)
                                                                - Additional costs
    Wide range of exhibits :                                                 Decoration charges (Around ¥100,000/booth), electrical construction and
  iREX brings together new technology and products related to robots. Exhibits will be manufacturing robots,
                                                                 consumption (about ¥11,000/kW), rental furniture, telephone installation, etc.
  peripheral equipment, network, simulation, vision systems, etc.
                                                              2. How to Apply
                                                                Fill in application form, and send to:
    Most visitors are industry professionals :                                         Secretariat of International Robot Exhibition 2011
  The exhibition attracts many visitors including robot-related experts and engineers, users in the fields of electric/
                                                                  c/o NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD.
  electronic engineering, machine/tool, and automobiles. Special events, seminars, and forums, with highly
                                                                  (Business & Technology Daily News)
  professional contents will be organized simultaneously.
                                                                  14-1, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8548, Japan
                                                                  TEL +81-3-5644-7221 FAX +81-3-5641-8321
                                                                  URL : http: //www.nikkan.co.jp/eve/irex/
                                                                  E-mail : j-event@media.nikkan.co.jp
                                                              3. Deadline of Application
                                                                July 29 (Fri.), 2011
                                                                Note : If space is fully booked prior to the deadline, no applications will be
                                                                accepted.
                                                              4. Cancellation
                                                                All cancellations must be made in writing, and submitted to the Secretariat
                                                                of Exhibition. No refund will be made on or after August 1 (Mon.), 2011.


                                                                SCHEDULE :
                                                              July 29 (Fri.) 2011                            Nov. 6 (Sun.) to 8 (Tue.)
                                                               Deadline of application for participation                 Carring in/Setting up exhibits/Decoration
                                                              Beginning of September                          Nov. 9 (Wed.) to 12 (Sat.)
                                                               Explanatory meeting for exhibitors/                    Exhibition period
                                                               Announcing the booth allocation                      From 17:30 on Nov. 12 (Sat.) , Carring out/
                                                              Beginning of October                            Dismantlement start
                                                               Deadline for submitting all documents for participation         Until noon on Nov. 13 (Sun.)
                                                                                                    Completion of Carring out/Dismantlement
2                                                                                                                           3
  International Robot Exhibition 2011

    SCOPE of EXHIBITS                                                         VISITOR ANALYSIS (iREX-2009) :

       iREX-IR                                                  iREX-SR        By industry sector                                     By job description
    Industrial-use robot          Small scale                              Service robot
                      production system                                                      14.9% • Electrical and Electronics                                    16.8% • R&D
                                                                                      14.9% • Machinery and Tools
                                      Robot simulation and                                                                                         11.4% • Designing
                                       vision system                                               9.4% • Precision Machinery                               11.0% • Production
                                                                               3.3% • Steel and Metals
                                                                                                                               5.2% • Manufacturing
                                                                                         7.7% • Automobile equipment
                                                                                                                       1.3% • Purchasing
                                                                             2.2% • Others Transportation

         Manufacturing robots                           Non-manufacturing                   0.4% • Energy
                                                                                                                         2.7% • Marketing
                                                                                                                                                21.5% • Sales


                                                robots                         2.2% • Plastic

                                                                         0.4% • Fibers                                                       9.6% • Managing

                                                                           1.6% • Chemicals                                    1.1% • Quality Control
                                                                          1.2% • Food and Beverage                                          6.1% • Administration
                                                                          1.2% • Printing and publishing
                                                                                                                                          12.6% • Others/Student
                                              Special zone
                                         [Universities and public research                   2.3% • Construction
                                                                                                                       0.7% • no reply
                                               institutes]                         2.7% • Distribution and service
                    Related equipment and device /                                                                                  0        5       10       15        20     25
                       element equipment                                                  4.2% • Information and communication

                                                                                           8.6% • Trading firms
                                                                                                                     By area
                                                                          1.1% • Finance and insurance

                                                                                  4.5% • Government offices/Education                     2.1% • Hokkaido,Tohoku

                                                                                                15.7% • Others *
    Manufacturing robots                                                                                                               6.7% • Ibaragi, Tochigi, Gunma
                                                                           1.5% • no reply                                           7.1% • Saitama
   •Press •Plastic molding •Casting •Painting •Palletizing and depalletizing •Welding •Transport •Machining
                                                                       0           5           10          15          20       4.4% • Chiba
   •Assembly •Material handling •Measuring, inspecting and testing •Clean room                               * Others (food, printing, rubber products, organizations, self-employed, etc.)
   •Micro-robots and micro-machine system for manufacturing •Others                                                                                                                36.9% • Tokyo
                                                                       By job title
                                                                                                                                    15.1% • Kanagawa
    Non-manufacturing robots                                                             14.4% • President/Boardmember                            1.7% • Hokuriku

   •Home automation (cleaning, security, cooking)                                                                    12.1% • Director
                                                                                                                         4.1% • Koshin'etsu
   •Life assistance : for medical and welfare use (care, assistance, rehabilitation, childcare, wheelchair)                                           14.3% • General Manager
                                                                                                                                9.9% • Tokai
   •Entertainment robots, personal robots : hobby, education, pet, communication, healing, general-purpose platform, others                      7.0% • Manager
                                                                                                                           5.4% • Kinki
   •2-leg walking robots •Other service robots and personal robots                                                  6.9% • Asistant Manager
                                                                                                                       1.3% • Chugoku, Shikoku
   •Robots operated under extremely hazardous conditions : ocean exploration, nuclear power disaster prevention, space                      5.7% • Professional Staff

   exploration, others •Maintenance : inspection (gas, electric power, communication, civil work, construction), repair, others                                        24.6% • No title      1.5% • Kyushu, Okinawa

                                                                                               13.4% • Others                  2.8% • Overseas

    Related equipment and device / element equipment                                               1.6% • no reply                                     1.0% • no reply

   •Electronic control equipment •Hydraulic machinery •Measuring instrument •Computer for control •Motor •Actuator             0        5        10        15         20       25  0    5     10    15    20    25    30     35  40
   •Sensor •Transport mechanism •Jig •Gear/screw •Joint •Cable •Connector •Reducer •End effect
   •Robot design, recoqnition technology •Component •CAD •CAM •CAE •Other FA equipment

                                                                      PAST RECORD (iREX 2009) :
    Small scale production system
   •Miniture manufacturing system •Other micro-machines, related equipment                              Number of exhibitors        192 companies and 64 organizations
                                                                     Number of booths         856 booths
    Robot simulation and vision system
                                                                    Overseas exhibitors         49 exhibitors ( 102 booths )
   •Simulation system, simulation software, robot instruction system, various digital production system-related equipment, etc.
   •Image processing equipment, illuminator, light source, CCD camera, micro-camera, lens, image recognition equipment,            Date             Weather          Number of visitors
   measurement and analysis equipment, image processing software, sensor, machine vision (monitoring system) •Others           Nov. 25 (Wed.)           Rain/Fine             18,303
                                                                      Nov. 26 (Thu.)             Fine              24,703
    Special zone [Universities and public research institutes]                                     Nov. 27 (Fri.)            Cloudy              30,679

   •This special zone is designed to introduce robots under development at universities and public research institutes,         Dec. 28 (Sat.)             Fine              27,405
   promoting collaboration among industrial, academic and governmental sectors. Demonstrations are also planned.                Total                              101,090
                                                                   * Counted by bar code visitor registration system.
4                                                                                                                                                            5
  International Robot Exhibition 2011

                                                                                                                    LIST of EXHIBITORS (iREX-2009)
   Instruction for Exhibiting :                                                                                                                                                                                               * Co-exhibitor

                                                                                                                                                            Industrial Robot Zone
   Inline booth                         Inline booth                                                                 Company     ABB K.K.                      KREUZ Co., Ltd                   NORD LOCK JAPAN CO.,LTD.              TAIYO,LTD.
                                                                                                     Sidewall signboard
   - Size of a booth is W2.97m×D2.97m×H2.7m.                                                                                          ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO., Ltd.         KUKA Robotics Japan K.K.              Ohba Seiken Co., Ltd.                TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD
                                           Backside wall
                                                     Sidewall   Company             Backside wall                                BLAUTOTEC, LTD                   KYOMACHI SANGYO SHARYO               Ohmsha, Ltd.                     CHUGOKU ELECTRIC WIRE & CABLE CO,LTD *
                                                           signboard
                                                                                                                  DENSO WAVE INCORPORATED               Kyoritsu Industries Co., Ltd            OKASUGI KOUSAKUJYO Co., Ltd.            NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD. Publication
   - Backside wall, sidewall and company signboard                                                                                       DYDEN CORPORATION                   ALBANY DOOR SYSTEMS *              OKI Electric Cable Co., Ltd.            Department
                                                                                                                  DYNAX Corporation                  METOROL CO.,LTD.                  Organization for Small & Medium Enterprises and   THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD. PR booth
    (W45cm×H30cm) will be provided.                                                                                        270
                                                                                                                  Eurobots-Industrial Machinery Export Bilbao S. L.  MICROTECH LABORATORY INC.             Regional Innovation, JAPAN             The OPTRONICS Co, Ltd.
                                                                                                                  FANUC LTD                      Miki Pulley Co., Ltd.               ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.               THE ROBOT AWARD 2009
   - All walls are system panel (white laminate surface).                              270
                                                                                                                  Fujikura Ltd.                    MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION          PALAMATIC JAPAN LTD.                The Shizuoka Organization for Creation of
                                                                                                                   DDK Ltd. *                     BYNAS CO., LTD *                 PiNON Corp                     Industries
   - Depth of sidewall is 1.98m for the reason of not being                                                                                   Gicho Publishing & Advertising Co., Ltd.       JAPAN UNIX CO., LTD. *              SAITAMA CITY                     SHIZUOKA Prefecture *
                                                                                                                  HIWIN CORPORATION                   OHM ELECTRIC CO., LTD. *             SANKI CO.,LTD.                   THK CO., LTD.
    obstructed visitor’s view. Corner booth is basically         198
                                       297             297
                                                                   198
                                                                   297
                                                                                              594
                                                                                                                  IAI Corporation                   Mos Yamagata Co., LTD.               SANKYO SEISAKUSHO CO.                TOKODENKI CO., LTD.
                                                                                                                  ICOMES LAB Co. Ltd                 MTS Sensors Technology Corp.            Sanmei Mechanical Inc.               TOSHIBA MACHINE CO.,LTD
    two sides open.                                                                                                      igus k.k                      Muscle corporation                 SCHUNK Intec K.K                  YAMAHA MOTOR CO.,LTD.
                                                                                                                  Innovation Matrix, Inc.               Nabtesco Corporation                SEIKO EPSON CORPORATION               YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
                                    [Example:one booth]                      [Example:two booths]                                    Izawa Technol Laboratory Co., LTD.         Namiki Precision Jewel CO., Ltd          Shinano Kenshi Co., Ltd               YAMASHINA CORPORATION
                                    (W297cm×D297cm×H270cm)                     (W594cm×D297cm×H270cm)                                   KANEKO CORD CO.,LTD.                NEOFLEX,CO.,LTD.                  SHINKO ENGINEERING CO.LTD              Yoshinogawa Electric Wire & Cable Co., Ltd.
                                                                                                                  KAWADA INDUSTRIES,INC.                KINJODENKI.CO.,LTD. *              SK MACHINERY Co., LTD.               Yushin Precision Equipment Co., Ltd.
                                                                                                                  KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES.LTD.           Nikkan Kogyo Advertising Inc.            Protec System Laboratory Co., Ltd. *
   Peninsular booth and island booth                                                                                              Kondoh Seisakusho co., ltd.
                                                                                                                  Koshin Denki Kogyo Co.Ltd
                                                                                                                                            NIKON CORPORATION
                                                                                                                                            NIPPON THOMPSON CO.,LTD.
                                                                                                                                                                     STAR SEIKI CO.,LTD. Eins Division
                                                                                                                                                                     SUS Corporation
   - Sidewall and company signboard (W45cm×H30cm)        Peninsular booth (3-side passage)                                                                                                   Robot Simulation& Vision System Zone
    are provided.                                                                                                       3D MEDiA COMPANY LIMITED              MARUBENI INFORMAITION SYSTEMS CO.,LTD.       NIKON CORPORATION                  TOYO Corporation
                                                                                                                  Clavis Japan Corporation              Micromachine Center                NITTA CORPORATION                  WACOH-TECH Corporation / Toyama New
   - Sidewall is installed by a system panel (white surface).       Company signboard                                                                   DASSAULT SYSTEMES K.K                NIHON BINARY CO.,LTD                OMRON Corporation                  Industry Organization
                                                          Sidewall                                                    LinX Corporation                  NIHON MARUKO CO.,LTD.               SPATIAL
   - Signboard will be fixed by the organizer, after                                                                   Island booth
    completion of decoration of booth.                                                                                                                                       Service Robot Zone
                                                                                                                  ALDEBARAN ROBOTICS                  Yuki Precision Co., Ltd. *             ROBOTIS *                      RayTron, INC. *
   - In case of island booth, the dimension will be marked                   99
                                                        402
                                                                270                                                 APPLIED VISION SYSTEMS Corp              takram design engineering *            WEROBO Co., Ltd *                  Systems Engineering Consultants Co., LTD. *
                                                                                                                  ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION            NEC CORPORATION *                 Yujin Robot Co., Ltd. *               TOYO RIKI Co., Ltd. *
    on the floor.                                                 99                                                     Association for Industrial and Network       Kanto Robot Union                 KYOKKO ELECTRIC CO.,LTD                Umeda Electric Co., Ltd. *
                                                                                                                  Advancement along the Ken-o Expressway in       Asakusa Giken *                 maxon Japan corp.                   Vstone Co., Ltd. *
                                                        891                                                 to      Ibaraki                        Techno-road *                   maxon motor ag *                  YASHIMA DENGYO CO.,LTD. *
                                     594                                 Th                  Mark.             ct t.
                                                                      the e dim                              bje ou
                                                                        dra ens                            su lay        C&ROBOT CO.,LTD.                   Pirkus, Inc. *                  NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED           Robotics Association Taiwan(ROBOAT)
                                                                          win ion                        n is ooth
                                                                           g o is                     sio b
                                                                                                  en of
                                                                                                                  CMC Technology Development Co., Ltd.        KOKORO COMPANY,LTD.                INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY           DMP Electronics Inc. *
                                                                             f bo sub                 im g
                                                                               oth ject             e d win               FAIS/Kitakyushu Robot Forum              BeatBots LLC                   NEC Tokin Corporation                 Feton Automation Industrial Co., Ltd. *
                                                                                lay to           Th e dra
   Construction Regulations                                                                   out
                                                                                   .           th                  FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
                                                                                                                  Fujitsu Laboratories LTD.
                                                                                                                                            KONDO KAGAKU Co., LTD.
                                                                                                                                            KOTRA
                                                                                                                                                                     New Energy and Industrial Technology
                                                                                                                                                                     Development Organization
                                                                                                                                                                                                Galaxy Far East Corp. *
                                                                                                                                                                                                GeStream Technology Inc *
   - Booth decoration shall not exceed to 2.7 meters (from                                                                                    Fujitsu Frontech Limited *             Korea Association of Robot Industry *      NSK Ltd.                       Innovati, inc. *
                                                                                                                   Fujitsu Kyushu Network Technologies Limited *    Daegu Gyeongbuk Institue of Science and     Ota City Industrial Promotion Organization      Shayang Ye Industrial Co., Ltd *
    passage-ways to 1m) and 3.6m (beyond 1m from                                                                                        General Robotix, Inc.
                                                                                                                  GERMANY TRADE & INVEST
                                                                                                                                             Technology *
                                                                                                                                             Daejeon Technopark *
                                                                                                                                                                      CENKEN Corporation *
                                                                                                                                                                      HIBOT CORP.
                                                                                                                                                                                               SRI International
                                                                                                                                                                                               THE NEW INDUSTRY RESEARCH
    passage-ways) for all Inline Booths. However, different                                                                                   Fraunhofer Representative Office Japan *       DASAROBOT Co., Ltd. *               KAWABUCHI Mechanical Engineering         ORGANIZATION
                                  Decoration guideline                                                                      Gifu Research and Development Foundation       DRB Field Robot Co., Ltd. *            Laboratory, Inc. *                The Robotics Industry Development Council
                                                                                                                  Gifu Robotics Promotion Committee           Hagisonic *                    TOKI CORPORATION *                TOMY COMPANY,LTD
    rule will be applied to both Island and Peninsular                                                                                     GIJINKI KOUGEI Co., Ltd.               HANOOL ROBOTICS Corp. *             REVAST Co., Ltd.                  TOSY ROBOTICS Joint Stock Company
                                  Example 1               Example 2                     Example 3                               Kanagawa Prefecture                  Hoyarobot Co., Ltd. *              Robonable                      Toyama Robot technology research network
    Booths. They can lift up its decoration up to 3.6 m    Inline booths             Peninsular booths                 Island booth                              ASANTE *                      IMTECHNOLOGY Co., Ltd. *             Robot Idea Challenge 2009              Toyota Industries Corporation
                                                                                                                   DOUBLE Research and Development co., LTD. *     KMC Robotics INC. *               ROBOT LABORATORY                  Tsukuba City
    (from passage-ways to 1m inside. For Peninsular      1m
                                    1m
                                                  1m
                                                              1m                                   1m
                                                                                                                   iXs Research Corp. *                NT Research Inc. *                 Eager Co. Ltd. *                 Willow Garage Inc.
                                                                                                                   Q.I INCORPORATED *                 ROBOCUBETECH Co., Ltd. *              Figla Co., Ltd. *
    Booths, height of back wall side is 2.7m) and 4.5m       1m                 1m            1m                                               RT Corporation *                  ROBOMATION CO.,LTD. *               Futaba Corporation *
                                    1m                                                                              TOSHIN ELECTRIC CO.,LTD *              ROBOROBO Co,. Ltd. *                Nanoconnect *
    (beyond 1m from passage-ways).               1m        1m 1m     1m                            1m                                1m

                                                                                                                                            Business-Matching Zone by Robot Business Promotion Council
   - Wall and decoration should not be built to more than      1m                         1m

                                                                                                                  Robot Business Promotion Council          HIBOT CORP.                    Ohtani Engineering Research             TOPCON CORPORATION
    half of passage-way sides.                   a. Area   with maximum height of 2.7m for decoration                                                   DAIZO CORPORATION                  HOKUYO AUTOMATIC CO., LTD.             Proassist. Ltd.                   TOPY Industries Ltd.
                                                                                                  1m               Ecchandes Inc.                   JA MITSUI LEASING,LTD.               Shinano Kenshi Co., Ltd.              ZMP INC.
                                    b. Area   with maximum height of 3.6m for decoration
   - However, see-through structural such as glass, louver,                                                                                   Fuji Heavy Industries Ltd.             MicroStone Corporation               SQUSE.. Co., Ltd.
                                    c. Area   with maximum height of 4.5m for decoration
    or parapet, and/or wall, shelf of 90cm or less in height                                                                                                                         Robot related organizations
    will be permitted.                     Example 4
                                                      Passage                      Passage
                                                                                                                  AUTOMATICA2010
                                                                                                                  -MESSEMUNCHEN International
                                                                                                                                            KOREA MACHINE TOOL MANUFACTURER’S
                                                                                                                                            ASSOCIATION (KOMMA)
                                                                                                                                                                     STATISTICAL DEPT
                                                                                                                                                                     Taiwan External Trade Development Council
                                                                                                                                                                                               Robot Services initiative
                                            Passage
                                                                      Passage
                                                                                                Passage
   - Any booth decoration and demonstration during the                       Structure shall be
                                                    shorter than a half of
                                                                            Structure shall be
                                                                            shorter than a half of
                                                                                                                  ORiN FORUM                     INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS        Japan Robot Association
                                                    one side of booth                one side of booth
    fair shall be performed wholly inside the booth.                                                                                                                                     RT Plaza
   - More detailed regulations will be informed at the                          Passage                      Passage                               Bio-Robotics & Human-Mechatronics          of Engineering, Utsunomiya University       University/The Institute of Physical and Chemical  Tokyo University of Agriculture and Technology,
                                                                                                                  Lab.(Takafumi Matsumaru Lab.), Shizuoka Univ.    Kobayashi Lab., Tokyo University of Science    Research/National Institute of Information and   Toyama Lab
                                            Passage
                                                                                     Passage
                                                                                                                  CHUO UNIVERSITY                   Kyoto University/Tohoku University/IRS       Communications Technology              University of Tokyo, Ishikawa Komuro laboratory
    explanatory meeting for exhibitors.                            Structure shall be
                                                  shorter than a half of                                                     Graduate School of Utsunomiya Univ., OZAKI     Mechanical Engineering and Intelligent Systems,  THE NEW INDUSTRY RESEARCH              Yamaguchi laboratory, Faculty of System Design,
                                                  one side of booth                                                        Lab.                        The University of Electro-Communications,     ORGANIZATION                    Tokyo Metropolitan University
                                                                                                                  Information and Robot Technology Research      Shimojo-Lab.                    The University of Electro-Communications      Utsunomiya University, System Dynamics
                                                              Passage                                                Initiative                     Meiji University, Takeno Lab.           Tokyo Institute of Technology, Kitagawa-      Laboratory
                                                                                                                  Kabe Lab., Faculty of Human Sciences. Waseda    National Research Institute of Fire and Disaster  Tsukagoshi Lab
                                                                                                                  Univ.                        Network Robotics Laboratory of Information     Tokyo Institute of Technology. P&I Lab.
                                                                                                                  Kazutaka YOKOTA Laboratory, Graduate School     and Communication Engineering Tokyo Denki     Kawashima G.


                                                                                                                    INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION 2011 OPERATING ORGANIZATION                                                         [As of Sep. 2010]
                                                                                                                  Organizing committee                                           Ryoichi Sato : NACHI-FUJIKOSHI CORP.
                                                                                                                  (Chairman)
                                                                                                                                                                       Hajime Aoyama : FUJI HEAVY INDUSTRES, LTD./
                                                                                                                                                                                SAITAMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
                                                                                                                  Junji Tsuda : YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
                                                                                                                  (Members)
                                                                                                                                                                       Yusuke Yasukawa : FUJITSU LABORATORIES LTD.
                                                                                                                                                                       Koji Yamada : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
                                                                                                                  Hiroshi Fujiwara : JAPAN ROBOT ASSOCIATION
                                                                                                                                                                       Yasushi Tomita : YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
                                                                                                                  Haruhiro Imizu : NIKKAN KOGYO SHIMBUN LTD.
                                                                                                                                                                       Ichirou Murakami : YAMAHA MOTOR., LTD.
                                                                                                                                                                       Shigeaki Yanai : JAPAN ROBOT ASSOCIATION
                                                                                                                  Working committee                                             Yoshio Yanagitani : NIKKAN KOGYO SHIMBUN LTD.
                                                                                                                  (Chairman)
                                                                                                                  Takayuki Ito : FANUC LTD.                                         Secretariat
                                                                                                                  (Members)
                                                                                                                                                                       Hisashi Namioka : JAPAN ROBOT ASSOCIATION
                                                                                                                  Takao Suto : KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
                                                                                                                                                                       Eiyu Hayashi : NIKKAN KOGYO SHIMBUN LTD.
                                                                                                                  Hatsuhiko Kawase : STAR SEIKI CO., LTD.
                                                                                                                                                                       Takaya Noguchi : NIKKAN KOGYO SHIMBUN LTD.
                                                                                                                  Koichi Masuda : DENSO WAVE INCORPORATED
6                                                                                                                 Yasushi Numata : TOYOTA MOTOR CORPORATION                                                                                  7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/19/2013
language:Unknown
pages:4