Docstoc

Teaching for conceptual development and conceptual change in

Document Sample
Teaching for conceptual development and conceptual change in Powered By Docstoc
					Anyanyelvi mérések
Magyarországon
Oktatás és foglalkoztatás –
Versenyképes gazdaság Magyarországon
a XXI. században

Szeged, 2009. 10. 31.
Molnár Edit Katalin
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
molnar@edpsy.u-szeged.hu
A tárgyalt tudásterületek

• Irodalom és nyelvtan
 tudásszintmérések
• Beszédértés és beszédprodukció
 képességvizsgálatok
• Írásbeli szövegalkotás
 képességvizsgálatok
A tárgyalt források

Szakmai nyomtatott fórumokon publikált
 eredmények
• Kismintás pedagógiai vizsgálatok
• Nagymintás pszichológiai, nyelvészeti
 vizsgálatok
• Nagymintás pedagógiai értékelési
 vizsgálatok
A helyzet
• Anyanyelvi műveltség fontossága

• Az anyanyelvi-irodalmi nevelés
 eredményességének követése, mérése
 elhanyagolt

• Kommunikációs képességek
 általánosan alacsony színvonala
A probléma
• Iskolai anyanyelvi műveltség:
 „ideológia” vagy „technika”? (Szépe, 2001)
• Milyen követelmények tervezése?
 Hogyan mérhető eredmények?

• Iskolán kívüli igény:
 kommunikatív kompetencia –
 adott helyzetekben és közösségekben
 hatékony, hatásos közlés & értelmezés
Tanulságok:
a vizsgált konstruktum
•  nyelvi vagy kommunikációs jelenség
•  produktum, folyamat
•  ismeret, képesség, motívum
•  tartalmi tudás szerepe
•  iskolai vs. alkalmazási kontextus
•  szociolingvisztikai szempontok
Tanulságok: módszertan


•  szükségletanalízis
•  minta: méret, összetétel
•  mérőeszközök
•  értékelési szempontok, skálák,
  adatfeldolgozási eljárások
Tanulságok: eredmények
Irodalom és nyelvtan
tantárgyi tudásszint
• Kiss Árpád, 1958-59: műveltségi hiány,
 koherens tudásrendszer hiánya
• Orosz Sándor, 1989, 1996, nyelvtan:
 jegy-teszt függetlenség,
 iskolák közötti különbségek nőnek
• Iskolai műveltség, 1999, irodalom:
 szülői iskolázottság hatása;
 más tényezőktől függetlenedik
Beszédértés,
beszédprodukció
Dorsitsné és mtsai, 1990,
 szóbeli szövegalkotás:
• az írásbelinél jobb;
• lelassuló fejlődés;
• rendben: kommunikativitás, fogalmi
 kidolgozás, helyesejtés;
• hibák: fonetika, szintaxis, nyelvhasználat
Írásbeli szövegalkotás 1

Orosz Sándor, 1972:
• alacsony átlagok, szélsőséges
 különbségek;
• a gondolati kidolgozás problémás,
 a tudás növekedésétől elmarad;
• tanulmányi eredményességgel
 összefüggő szövegminőség
Írásbeli szövegalkotás 2


Kádárné Fülöp Judit, IEA, 1990:
• egocentrikus közlések;
• műveltségbeli hiányok;
• műfajfüggő teljesítmény, sikertelen
 érvelés;
Írásbeli szövegalkotás 3
Molnár Edit Katalin, Iskolai műveltség
 1999:
• fejlődés a kor függvényében nem
 ragadható meg,
 hanem csak a nem és a SES
 keresztmetszetében
Szövegalkotási teljesítmény osztályonként,
7. és 11. évfolyam (1996, N=1100)
Összbenyomás-átlag


           4

           3

           2

           1
             0  20  40
Kor, nem, szövegminőség és
apai iskolázottság (1998, N=1222)
                9
 Összevont standardzált pont


                8                7                6                5                4
                                  lány (alapfok)
                                  lány (felsőfok)
                3
                  2  4  6       8  10
                                  fiú12(alapfok)
                        Évfolyam      fiú (felsőfok)
Tanulságok:
visszacsatolás
• Kevés publikáció, elszigetelt fórumok
• Kismintás vizsgálatok: a tanítás felől,
 egy-két aspektus, diagnózis
• Nagymintás vizsgálatok:
 teljesítményszintek,
 kevés konkrét fogódzó a tanítás
 számára
Összegzés
• Eredményesség: kevés vizsgálatból
 keveset tudunk
• Fejlődés: leginkább spontán, az oktatás
 által gyengén, a családi háttér által erősen
 befolyásolt, a középfokon lelassul-stagnál
• Fejlettség: valószínűleg kevéssé megfelelő
 a tudás rendszerezésére, kifejezésére és
 a társadalmi, gazdasági boldoguláshoz
Köszönöm a figyelmet!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/18/2013
language:Hungarian
pages:18