Ministry of Environment and Sustainable Development - Finmedia

Document Sample
Ministry of Environment and Sustainable Development - Finmedia Powered By Docstoc
					   MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Ministry of Environment and Sustainable Development
  General Direction for Soil, Subsoil and Waste Management
  Deșeurile de echipamente electrice și
         electronice
           Bucureşti 11 martie 2010
        CUPRINS1. CADRU LEGISLATIV

2. RESPONSABILITATI

3. IMPLEMENTARE

4. REVIZUIREA DIRECTIVEI 2002/96/CE (DEEE)


                     2
         CADRUL LEGISLATIV - I

HG nr. 448/2005 privind privind deşeurile de echipamente electrice
              şi electronice


   transpune Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de
   echipamente electrice şi electronice;
   armonizeaza măsurile naţionale privind gestionarea DEEE cu
   cele europene .
   defineste echipamentele electrice si electronice / introduce o
   lista exhaustiva de echipamente (anexa 1B);
   respecta ierarhia de gestionare a deseurilor acordand importanta
   reutilizari, reciclarii si altor forme de recuperare in defavoarea
   depozitarii si incinerarii;
   promoveaza conservarea resurselor ;
   introduce resposabilitatea producatorului;
                                 3
           CADRUL LEGISLATIV - II

 Ținte:
  • Ținte de colectare (4kg/loc/an);
  • Ținte combinate pentru reutilizarea si reciclarea componentelor,


 Introduce cerinte specifice pentru tratarea DEEE-urilor;

 Responsabilitatea producătorului pentru finanţarea gestionarii
 deşeurilor, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte”;

 Dezvoltarea sistemelor de colectare.

 Incurajeaza eco-design-ul

 Responsabilitate impartita – producatori/importatori, autoritati
 publice locale si populatie;               4
          RESPONSABILITATI - I
 Persoanele fizice/institutiile publice, asociatiile, fundatiile
 detinatoare de deseuri de echipamente electrice si electronice au
 obligatia să predea DEEE pe care le deţin numai in locurile
 special amenajate pentru acest scop (punctele de colectare
 municipale; spatiile amenajate de distribuitori; in fata locuintelor
 in zilele desemnate de autoritati pentru colectare).
                                 5
       RESPONSABILITATI - II

 Administrația publică locală are obligația:

  • sa asigure colectarea separată DEEE de la gospodăriile
   particulare
  • sa puna la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru
   înfiinţarea punctelor de colectare
  • sa sigurare funcţionarea punctelor de colectare.

 Obligația de a asigura spațiile necesare pentru colectarea
 selectivă a deșeurilor, precum și asigurarea funcționalității
 acestora reiese și din prevederile art. 49 lit. (f) al Legii cadru a
 deșeurilor (OUG 78/2000 cu toate modificările și completările
 ulterioare) - Neîndeplinirea acestei obligaţii şi responsabilităţi
 de către primării, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la
 15.000 lei                             6
         RESPONSABILITATI - III
 Producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice
 au obligatia:

  • sa organizeze colectarea, reciclarea si alte forme de valorificare a
   DEEE pentru a indeplinii obligatiile prevazute in HG 448/2005.

  • sa participe la asigurarea funcţionalităţii punctelor de colectare - prin
   echiparea cu containere în care se realizeaza colectarea selectivă a
   DEEE si prin preluarea DEEE de la acestea.
                                     7
             IMPLEMENTARE


 Producatorii/importatorii isi pot indeplini oligatiile:

  • individual prin crearea propriului sistem de gestionare a deseurilor de
   echipamente electrice si electronice ,
  • prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic
   autorizat – 6 operatori autorizati;
            ECOSYS RECYCLING                8
  REVIZUIREA DIRECTIVEI 2002/96/CE (DEEE)
           -I- Motive:

•  Existenta informatiilor privind tratarea DEEE-urilor in spatiul UE fara
   a se proteja in mod corespunzator mediului;
•  Expedierea ilegala catre tari in curs de dezvoltare;
•  Bariere administative: procedura de inregistrare si cerinţele de
   raportare pentru producători;
•  Claritate redusa:
      - Ce produse intra sub incidenta directivei?
      - Incadrarea echipamentelor in categoria “uz casnic” sau “uz
   industral”.


                                     9
ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea
        directivei)
         -II-

 Din DEEE-urile introduse pe piata in spatiul comunitar:

   • doar 33 % sunt raportate ca si colectate si tratate;
   • 13 % ajung in depozitele de deseuri;
   • 54 % sunt tratate neconform sau exportate ilegal.            Daune aduse mediului

                Rezultat
= pierderea subproduselor care pot inlocui materia prima naturala
= pierderea unor oportunitati de afaceri pentru industria deseurilor
= pierderea unor locuri noi de munca                  10
  ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea
          directivei)
           -III-


 Modificarea tintei de colectare:

•  Rata de colectare de minim 65 %, exprimata ca procent din greutatea
  medie a echipamentelor introduse pe piata in fiecare SM in doi ani
  precedenti. (cu incepere din 2016).


 Modificarea tintelor de reciclare/reutilizare:
•  Cresterea tintei cu 5 % pentru reutilizarea echipamentelor intregi.
•  Tinte pentru recupearea/reutilizarea dispozitivelor medicale.


 Introducerea unor cerinte minime de control si monitorizare in
 cazul transferurilor de DEEE-uri.
                                     11
 ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea
        directivei)
          -IV-


 Introducerea recomandarii ca SM sa incurajeze producatorii sa
 isi asume intreaga responsabilitatea pentru colectarea DEEE-
 urilor, inclusiv de la gospodariile particulare.
 Reducerea barierelor administrative:
  • Armonizarea inregistrarii si raportarii producatorilor
  • Registrele nationale ale producatorilor sa fie inter-operationale;
 Clarificarea domeniului de aplicare al directivei:
• Clarificarea echipamentelor care sunt excluse din domeniul de
 aplicare al directivei;
• Reguli comune pentru determinarea echipamentelor de “uz casnic” si
 a celor de “uz industrial”.

                                      12
                  Contact:
              Drd. Ion Nae-Musetoiu

www.mmediu.ro       ionut.musetoiu@mmediu.ro
www.deseurielectrice.ro  Tel: 021.316.02.15 int. 1204
                 021.319.25.32
                         13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/17/2013
language:English
pages:13