; seznam_prijemcu_leden2011
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

seznam_prijemcu_leden2011

VIEWS: 5 PAGES: 5

 • pg 1
									                                LIST OF BENEFICIARIES
                             SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU

   Name of                                               Public funding paid to beneficiary uder Name of the fund
                                 Operation
   beneficiaries                                                       cofinancing
                                                                            Total Amounts
   Name of                                             Year of allocation /
                              Name of the operation                       Amounts allocated   paid at the end of the
   beneficiaries                                          Year of Final Payment
                                                                               Project
                                                   Částka přidělená hrazená z veřejných zdrojů s uvedením daného
   Název příjemce                     Název projektu
                                                                  fondu
                                                                            Celková částka
                                                     Rok alokace /
   Název příjemce                      Název projektu                         Alokovaná částka     proplacená při
                                                    Rok finální platby
                                                                            konci projektu

1.1  Město Karlovy Vary          Volnočasový areál Rolava                          2008   73,368,829.00 Kč         0.00 Kč
                      Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová
   Město Karlovy Vary          stezka Rybáře - Stará Role                         2009   50,828,958.00 Kč         0.00 Kč
                      Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a
   Město Karlovy Vary          parkoviště                                 2010   221,448,760.00 Kč         0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity                  2010   42,781,122.00 Kč         0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        Zámek Děčín - kulturně společenské centrum                 2008   150,114,524.79 Kč         0.00 Kč
                      Budova magistrátu B2 - Centrální archiv a správní
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        agendy                                   2010   37,216,030.79 Kč         0.00 Kč
                      Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí                     2010   25,340,225.29 Kč         0.00 Kč
                      Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        vzdělávání                                 2010   46,900,000.00 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        zámeckých zahrad                              2010   68,595,548.22 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN        centrum)                                  2010   170,000,000.00 Kč         0.00 Kč
                      Centrum sportu a volného času - Tréninková hala a
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       šatnovací blok                               2008   127,498,732.11 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Centrum sportu a volného času - Zimní stadion               2008   232,211,165.98 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Efektivní řízení IPRM I                          2008    7,400,000.00 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Efektivní řízení IPRM II                          2008    15,724,873.93 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Revitalizace a regenerace prostředí v zóně                 2010    29,137,500.00 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Kulturně společenské centrum                        2010    72,675,000.00 Kč       0.00 Kč
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV       Letní stadion s treninkovým zázemím                    2010   208,937,422.48 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Domov pro seniory Bukov                          2008    74,980,657.00 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Lanová dráha na Větruši                          2008    61,460,630.60 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Revitalizace Domu kultury - část C,D                    2008   159,642,804.60 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Revitalizace městského centra II.etapa, 2.stavba              2008   140,713,489.00 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Sektorové centrum - demolice                     2008/2009    78,903,938.00 Kč   78,792,588.62 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Management IPRM I.                             2009    10,162,281.25 Kč       0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Městské sady – aktivní park                        2010    75,984,296.12 Kč       0.00 Kč
                      Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem –
   Statutární město Ústí nad Labem    zasedací místnost                              2010   31,022,564.90 Kč         0.00 Kč
                      Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem –
   Statutární město Ústí nad Labem    atrium                                   2010   32,745,086.90 Kč         0.00 Kč
   Statutární město Ústí nad Labem    Kamerový a bezpečnostní systém                       2010   38,184,186.85 Kč         0.00 Kč
   Krajské muzeum Karlovarského kraje,  Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář
1.2  příspěvková organizace        Krajského muzea Karlovar. kraje, p.o. v Chebu             2008/2010    28,604,656.53 Kč   28,558,743.64 Kč
                      Modernizace, obnova a rozvoj centra České
   MĚSTO ČESKÁ KAMENICE         Kamenice                                  2008   19,506,478.50 Kč         0.00 Kč
                      Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské
   Město Aš               centrum - Městská knihovna v Aši                      2008   19,682,800.24 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce
   Město Aš               Masarykova náměstí                             2008   20,789,540.31 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace volnočasového a sportovního areálu
   MĚSTO DUCHCOV             Bažantnice v Duchcově - I. fáze.                      2008   24,301,775.75 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v
   MĚSTO DUCHCOV             Duchcově – I. Fáze                             2010   17,818,650.16 Kč         0.00 Kč
                      Multifunkční hřiště pro dospívající mládež U Jezírka
   Město Františkovy Lázně        ve Františkových Lázních                          2008   38,110,000.00 Kč         0.00 Kč
   město Cheb              Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb                      2008   121,197,678.57 Kč         0.00 Kč
   Město Cheb              Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu               2008   47,942,240.10 Kč         0.00 Kč
   Město Cheb              Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu - I.              2008   31,980,117.52 Kč         0.00 Kč
                      Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek
   Město Cheb              pro pěší a cyklisty v Chebu                         2010   21,013,348.64 Kč         0.00 Kč
   Město Chodov             Chodov - obnova parku u evangelického kostela                2009    5,727,050.50 Kč         0.00 Kč
   Město Chodov             Rekonstrukce a vybavení DDM Bludiště Chodov                 2009    9,216,206.00 Kč         0.00 Kč
   Město Chodov             Sportovní centrum Chodov SO.05                       2009    9,265,651.00 Kč         0.00 Kč
   Město Chodov             Sportovní hala Chodov                            2010   72,565,775.00 Kč         0.00 Kč
   Město Jílové             Revitalizace a regenerace centra města Jílové                2008   67,066,383.35 Kč         0.00 Kč
                      Rekonstrukce Kludského vily v ul. Vinařická 363,
   Město Jirkov             Jirkov pro účely městské knihovny                   2008/2010    31,543,418.97 Kč   31,247,085.21 Kč
   Město Jirkov             Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská             2008    27,605,466.09 Kč       0.00 Kč
                      Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v
   Město Jirkov             historickém centru města Jirkova                      2010   57,078,726.55 Kč         0.00 Kč
   MĚSTO KADAŇ              Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III. Podhradí                 2008   25,000,000.00 Kč         0.00 Kč
   MĚSTO KADAŇ              Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani                        2008   121,526,944.00 Kč         0.00 Kč
   MĚSTO KADAŇ              Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2                     2008   42,020,498.00 Kč         0.00 Kč
   MĚSTO KADAŇ              Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň      2010   46,206,000.00 Kč       0.00 Kč
   Město Kraslice             Kraslice - Rekonstrukce chodníků II. a III. etapa       2008   13,674,596.00 Kč       0.00 Kč
   Město Kraslice             Veřejně přístupné sportoviště - Kraslice           2008   8,544,052.95 Kč       0.00 Kč
   Město Kraslice             Stavební úpravy náměstí 28. října               2010   25,239,846.70 Kč       0.00 Kč

   Město Litoměřice            Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice    2008/2010  208,125,000.00 Kč  208,125,000.00 Kč
   MĚSTO LITVÍNOV             KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV                  2008  40,527,308.17 Kč       0.00 Kč
                       Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro
   MĚSTO LITVÍNOV             potřeby ZUŠ                        2008/2010  58,891,726.52 Kč  58,881,619.49 Kč
                       Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova -
   MĚSTO LITVÍNOV             Litvínov                            2008   9,482,768.85 Kč       0.00 Kč
   Město Louny              Informační a vzdělávací centrum - městská knihovna    2008/2010  50,271,115.74 Kč  37,677,067.44 Kč
                       Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí
   Město Lovosice             místní části města Lovosice                  2008   24,890,825.00 Kč       0.00 Kč
                       Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna
   Město Mariánské Lázně         Hamrníky                           2009   25,000,000.00 Kč       0.00 Kč
   Město Mariánské Lázně         Vybudování zóny klidu                     2009   25,000,000.00 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské
   Město Mariánské Lázně         Lázně, II. Etapa                       2010   14,749,200.00 Kč       0.00 Kč
                       Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek
   Město Nejdek              Stavba zastřešení ledové plochy                2008   24,623,464.59 Kč       0.00 Kč
                       Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek
   Město Nejdek              Stavba zázemí zimního stadionu                2008   20,824,500.59 Kč       0.00 Kč
   Město Ostrov              Historický Ostrov II                     2008   83,157,500.00 Kč       0.00 Kč
   Město Ostrov              Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov    2008   46,791,936.21 Kč       0.00 Kč
                       Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzdělávání
   Město Ostrov              a volný čas                          2010   21,628,432.34 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce a dostavba I.Základní Školy v Roudnici
   Město Roudnice nad Labem        nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941.            2008/2010  46,654,493.00 Kč  46,405,710.32 Kč
                       Revitalizace centra města v památkové zóně
   Město Roudnice nad Labem        Roudnice nad Labem                       2008  51,713,568.00 Kč       0.00 Kč
   Město Sokolov             Rekonstrukce budovy městského úřadu - 2. etapa         2008  24,491,367.32 Kč       0.00 Kč
   Město Sokolov             Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově       2008/2010  129,937,208.00 Kč  123,443,539.77 Kč
   Město Sokolov             Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy           2010   9,272,001.24 Kč       0.00 Kč
   Město Štětí              Modernizace městského koupaliště Štětí – I. Část        2010  18,378,378.37 Kč       0.00 Kč
   Město Žatec              Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí      2008  24,998,088.00 Kč       0.00 Kč
                       Modernizace RTG a ženského oddělení Městské
   Městská nemocnice v Litoměřicích    nemocnice v Litoměřicích                   2009   24,999,652.70 Kč       0.00 Kč
   Národní rada osob se zdravotním
   postižením České republiky o.s.    Toa Point                           2009  23,114,648.50 Kč       0.00 Kč
   OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.          Modernizace centrálních operačních sálů          2009/2010  24,999,999.99 Kč  24,999,999.99 Kč
   Střední škola živnostenská Sokolov,  Moderní střední školy - moderní sportovní areály
   příspěvková organizace         Střední školy živnostenské Sokolov            2008/2010   7,299,527.37 Kč   6,005,704.87 Kč
                       Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné
1.3  Fokus Ústí nad Labem          v Ústí nad Labem                       2010   7,920,342.90 Kč       0.00 Kč
   Integrovaná střední škola technická a
   ekonomická Sokolov          Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov      2008  370,000,000.00 Kč       0.00 Kč
                      Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské
   Karlovarská krajská nemocnice a.s.  nemocnice a.s.                         2010  138,750,000.00 Kč       0.00 Kč
                      ,,Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů- o.z.
   Krajská zdravotní, a.s.        Teplice"                          2008/2009  82,947,322.83 Kč  78,007,901.32 Kč
   Krajská zdravotní, a.s.        Centrum robotické chirurgie                2008/2009  71,753,590.00 Kč  67,504,761.23 Kč
                      Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů -
   Krajská zdravotní, a.s.        Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem           2008/2009  91,590,210.79 Kč  86,260,573.10 Kč
                      Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů -
   Krajská zdravotní, a.s.        Nemocnice Děčín, o. z.                   2008/2009  84,322,317.85 Kč  79,491,342.24 Kč
                      Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů -
   Krajská zdravotní, a.s.        Nemocnice Chomutov, o. z.                 2008/2009  36,347,946.12 Kč  33,974,173.87 Kč
                      Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů -
   Krajská zdravotní, a.s.        Nemocnice Most, o.z.                    2008/2009  85,664,664.98 Kč  80,300,039.98 Kč
                      Modernizace informační a telekomunikační
   Krajská zdravotní, a.s.        infrastruktury Krajské zdravotní                2009   65,957,404.35 Kč       0.00 Kč
                      Modernizace zdravotnických technologií nemocnic
   Krajská zdravotní, a.s.        Krajské zdravotní                       2009  150,621,550.00 Kč       0.00 Kč
   Krajská zdravotní, a.s.        Optimalizace logistických a obslužných procesů         2008   55,954,452.18 Kč       0.00 Kč
   Krajská zdravotní, a.s.        Rekonstrukce stravovacího provozu               2009   32,281,524.58 Kč       0.00 Kč
                      Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních
   Krajská zdravotní, a.s.        výkonech                            2009   50,972,929.75 Kč       0.00 Kč
   Střední průmyslová škola Ostrov    Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov          2008  377,040,847.46 Kč       0.00 Kč
                      Domov důchodců Šluknov, p.o.,Rekonstrukce
   Ústecký kraj             ubytovacího pavilonu                      2008   32,400,098.27 Kč       0.00 Kč
                      Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba
   Ústecký kraj             tělocvičny včetně zázemí                    2008   46,856,635.17 Kč       0.00 Kč
                      Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce
   Ústecký kraj             budovy                           2008/2010  41,931,419.29 Kč  41,795,804.82 Kč
                      Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba
   Ústecký kraj             areálu 4.etapa                         2008  138,267,437.10 Kč       0.00 Kč
   Ústecký kraj             Gymnázium, Rumburk - REKO hlavní budovy          2008/2010  53,464,338.48 Kč  51,898,190.26 Kč
                      Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba
   Ústecký kraj             vzdělávacího centra                    2008/2010  51,619,551.00 Kč  50,011,316.48 Kč
                      Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy,
   Ústecký kraj             dostavba zázemí, úprava dvora                 2008   94,924,730.79 Kč       0.00 Kč
                      SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace
   Ústecký kraj             areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP               2008  147,673,282.92 Kč       0.00 Kč
   WHITE LIGHT I.            Centrum následné péče                     2010   6,980,389.77 Kč       0.00 Kč
                      Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České
2.1  České Švýcarsko o.p.s.        Švýcarsko                           2010   3,485,000.00 Kč       0.00 Kč
   MAS Sokolovsko o.p.s.         Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa        2010   1,985,796.64 Kč       0.00 Kč
                      Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a
   MAS Sokolovsko o.p.s.         napojení na systémy v sokolovské kotlině            2010   3,314,102.21 Kč       0.00 Kč
                      Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav
   MAS 21, o.p.s.            veřejných prostranství obcí                  2010   3,440,426.00 Kč       0.00 Kč
                      Projektová příprava - cyklostezky a cyklotrasy v okolí
   "Mikroregion Pod Chlumem"       jezera Medard                         2008   2,721,350.00 Kč       0.00 Kč
                     Budování kapacity pro místní rozvoj
   Mariánskolázeňsko         Mariánskolázeňska                       2008   4,615,925.13 Kč       0.00 Kč
                     Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v
   Město Březová           Březové                            2010   1,345,380.00 Kč       0.00 Kč
                     Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a
   Město Budyně nad Ohří       partnerských subjektů v letech 2009 - 2015         2008/2010   1,816,237.50 Kč   1,816,237.50 Kč
   Město Horní Blatná         Město Horní Blatná - projektová příprava            2010   2,125,000.00 Kč       0.00 Kč
                     Projektová příprava rozvojových projektů ve městě
   Město Jáchymov           Jáchymov                            2008   2,940,112.50 Kč       0.00 Kč
                     Příprava integrovaného projektu rozvoje občanské
   Město Loket            vybavenosti města Loket                    2008   3,265,925.00 Kč       0.00 Kč
   Město Luby             Budování kapacity pro místní rozvoj města Luby         2010   1,445,000.00 Kč       0.00 Kč
                     Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky
   Mikroregion Sokolov - východ    na Slavkovský les v Březové, část Tisová            2008   1,462,425.00 Kč       0.00 Kč
   Mikroregion Sokolov - východ    Studie projektu Antonínské arboretum              2008   1,793,575.00 Kč       0.00 Kč
                     Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-
   Mikroregion Sokolov - východ    východ                             2010   4,080,000.00 Kč       0.00 Kč
   OBEC BYSTŘANY           Společně pro rozvoj Bystřan                2008/2009   1,727,872.00 Kč   1,646,397.20 Kč
   OBEC KOSTOMLATY POD        Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod
   MILEŠOVKOU             Milešovkou - zpracování projektové dokumentace         2010   2,419,713.70 Kč       0.00 Kč
   Obec Královské Poříčí       Studie: "Rozvojové území Královské Poříčí - západ"     2008/2010   1,548,967.06 Kč   1,531,996.09 Kč
   Obec Libá             Revitalizace parku v Libé - projektová příprava         2010    935,000.00 Kč       0.00 Kč
                     Projekt integrace cykloturistických systémů na
   Obec Lomnice            lomnickém křížení                       2010   2,548,300.00 Kč       0.00 Kč
   Obec Staňkovice          Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice       2008   1,123,875.00 Kč       0.00 Kč
   Obec Velká Hleďsebe        Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe       2008   4,613,190.00 Kč       0.00 Kč
   Obec Velké Březno         Projekty rozvoje infrastruktury - Velké Březno         2008   1,541,105.00 Kč       0.00 Kč
   Obec Vědomice           Příprava rozvojových projektů obce Vědomice          2010   1,938,000.00 Kč       0.00 Kč
                     Budování kapacity pro místní rozvoj regionu Krušné
   Sdružení Krušné Hory - západ    hory - západ                          2010   4,165,000.00 Kč       0.00 Kč
   Svazek obcí INTEGRO - Západ    Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke
   Českého středohoří - Poohří    zvýšení rozvojové kapacity území                2010   9,917,460.00 Kč       0.00 Kč
                     Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné
   Svazek obcí Kamenné Vrchy     vrchy                             2010   3,791,824.27 Kč       0.00 Kč
2.2  Město Abertamy           Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství         2008   51,550,489.11 Kč       0.00 Kč
                     Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích
   Město Bohušovice nad Ohří     nad Ohří                            2010  14,542,272.32 Kč       0.00 Kč
   Město Brozany nad Ohří       Sportovně volnočasový areál - Bozany nad Ohří          2010  35,873,749.86 Kč       0.00 Kč
   Město Březová           Multifunkční centrum Březová - 1. etapa          2008/2010  41,484,819.73 Kč  40,540,416.01 Kč
   Město Dolní poustevna       Centrum setkávání v Dolní Poustevně            2008/2010  12,984,176.27 Kč  12,712,143.58 Kč
   Město Hranice           Revitalizace Masarykova náměstí                 2010   6,521,058.22 Kč       0.00 Kč
                     Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro
   Město Chyše            sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše      2008/2009  16,697,288.00 Kč  16,673,978.00 Kč
                     Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě-
   MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA         Centrum Českého Švýcarska II                2008/2010  31,270,873.18 Kč  31,265,472.09 Kč
                     Silnice II/209 N. Sedlo Chranišov, průtah a přeložka
   Město Nové Sedlo          II. etapa a revit.zast. ploch náměstí v N.Sedle      2008/2010  21,797,238.30 Kč  21,797,238.29 Kč
   Město Skalná            Průtah silnice II/213, Skalná                  2008  47,841,320.05 Kč       0.00 Kč
   Město Toužim            Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim        2008   7,640,990.21 Kč       0.00 Kč
   MĚSTO VEJPRTY           Revitalizace ulice Boženy Němcové ve Vejprtech         2008  12,913,283.00 Kč       0.00 Kč
   MĚSTO VEJPRTY           Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech         2008/2010   9,925,844.00 Kč   9,861,464.70 Kč
   MĚSTO VEJPRTY           Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech          2010  22,498,500.00 Kč       0.00 Kč
   Městská správa sociálních služeb  Rozvoj venkova revitalizací nevyužívaných objektů pro
   Vejprty              komplexní sociální služby                   2008   24,708,918.02 Kč       0.00 Kč
   OBEC BYSTŘANY           Revitalizace okolí při Základní škole v Bystřanech       2010   17,248,322.40 Kč       0.00 Kč
   Obec Hazlov            Revitalizace středu obce Hazlov – dolní náměstí        2010   5,016,167.89 Kč       0.00 Kč
   Obec Hřivice            Realizace rozvojové strategie Obce Hřivice, I. Etapa      2010   11,547,698.43 Kč       0.00 Kč
   OBEC KOSTOMLATY POD        Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra
   MILEŠOVKOU             obce Kostomlaty pod Milešovkou               2008/2010   6,303,268.66 Kč   5,655,619.24 Kč
                     REVITALIZACE A REGENERACE CENTRA OBCE
   Obec Lipová            LIPOVÁ                             2008   14,360,875.00 Kč       0.00 Kč
                     Integrované centrum volnočasových aktivit v
   OBEC OBRNICE            Obrnicích                         2008/2010  27,454,032.00 Kč  27,438,705.79 Kč
   OBEC OBRNICE            Revitalizace středu obce Obrnice                2008  40,494,575.32 Kč       0.00 Kč
   OBEC OBRNICE            Stavební úpravy budovy č.p. 111                 2010   9,755,280.00 Kč       0.00 Kč
                     Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní
   Obec Pernink            život v Perninku.                     2008/2010  35,224,000.00 Kč  35,224,000.00 Kč
   Obec Povrly            Rozvoj obce Povrly                       2010  16,964,640.00 Kč       0.00 Kč
   OBEC STRUPČICE           Úpravy náměstí v obci Strupčice                 2008  15,166,666.70 Kč       0.00 Kč

                     Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v
   Obec Tři Sekery          nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace     2008/2010   7,002,183.79 Kč   7,002,182.62 Kč
   Obec Údlice            Revitalizace centra obce Údlice                 2010  19,299,729.27 Kč       0.00 Kč
                     Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační
   Obec Velké Březno         areál s naučnou stezkou - Valtířov               2008   11,792,196.90 Kč       0.00 Kč
                     Dětský domov Vysoká Pec Reko hlavní budovy a
   Ústecký kraj            příjezdové cesty                      2008/2010  29,694,374.75 Kč  29,398,935.60 Kč

                     Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná
   Ústecký kraj            Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B        2008/2010  46,643,549.85 Kč  45,714,721.80 Kč
   Ústecký kraj            Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie       2008/2010  26,312,969.00 Kč  25,959,915.46 Kč
                     Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO
   Ústecký kraj            stávajícího půdního prostoru budovy č. 2          2008/2010  22,603,290.75 Kč  20,930,372.78 Kč
                     VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.,REKO a zkapacitnění
                     vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-
   Ústecký kraj            Vědomice                            2008  21,737,705.25 Kč       0.00 Kč
3.1  Karlovarský kraj          Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část   2008/2009  87,190,825.00 Kč  87,078,289.19 Kč
   Krajská správa a údržba silnic
   Karlovarského kraje, příspěvková  Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v
   organizace             Karlovarském kraji - I. etapa               2008/2010  326,917,684.90 Kč  326,090,271.18 Kč
   Krajská správa a údržba silnic
   Karlovarského kraje, příspěvková  Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v
   organizace             Karlovarském kraji - II. etapa                 2008  411,504,214.00 Kč       0.00 Kč
   Správa a údržba silnic Ústeckého    Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice -
   kraje, příspěvková organizace      Rumburk - Jiříkov                      2008  352,836,601.00 Kč       0.00 Kč
                       ÚK, TP, Rekonstrukce v ús. I/13 - Duchcov - Teplice -
   Ústecký kraj              II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258     2008/2010  170,268,771.50 Kč  170,068,029.88 Kč
                       Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku
   Ústecký kraj              I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251     2008/2010  142,281,713.28 Kč  140,839,338.26 Kč
                       Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 -
   Ústecký kraj              Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224      2008/2010  134,508,068.22 Kč  132,862,704.91 Kč
                       Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7-
   Ústecký kraj              Údlice-Kadaň-Klášterec n. O.,silnice II/224, II/568   2008/2010  267,350,874.02 Kč  267,172,391.55 Kč
                       Ústecký kraj, Chomutov, REKONSTRUKCE V
                       ÚSEKU I/13 - PERŠTEJN - VEJPRTY,
   Ústecký kraj              SILNICEII/219, III/22310                2008/2010  154,353,832.20 Kč  154,258,595.68 Kč
                       Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 -
   Ústecký kraj              Bílina - Kozly - kř.I/15,silnice II/257         2008/2009  101,840,881.50 Kč  101,245,103.26 Kč
3.2  České dráhy, a.s.            Moderní železniční vozidla pro Karlovarský kraj       2010  170,808,000.00 Kč       0.00 Kč
   České dráhy, a.s.            Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj         2010  384,748,000.00 Kč       0.00 Kč
   České dráhy, a.s.            Moderní spojení Karlovarského a Ústeckého kraje       2010  68,340,000.00 Kč       0.00 Kč
   Dopravní podnik měst Chomutova a    Integrovaný odbavovací systém MHD a LD
   Jirkova a.s.              propojitelný s IDS Ústeckého kraje             2008   29,876,575.00 Kč       0.00 Kč
   Karlovarský kraj            Cyklostezka Ohře                      2008  128,850,726.00 Kč       0.00 Kč
   Karlovarský kraj            Dopravní terminál Sokolov                  2008  101,750,000.00 Kč       0.00 Kč
   Karlovarský kraj            Dopravní terminál Cheb                   2010  108,225,000.00 Kč       0.00 Kč
   Karlovarský kraj            Dopravní terminál Mariánské Lázně              2010   69,375,000.00 Kč       0.00 Kč
   Karlovarský kraj            Karlovarská karta                      2010   78,625,000.00 Kč       0.00 Kč
   Ústecký kraj              Labská stezka č. 2 - I. etapa                2008   66,667,922.75 Kč       0.00 Kč
4.1  Karlovarský kraj            Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila     2008   77,006,933.91 Kč       0.00 Kč

   Léčebné lázně Jáchymov a. s.      Přestavba a dobudování Lázeňského centra Agricola    2008/2010  26,673,516.40 Kč  26,673,516.40 Kč
   Město Aš                Revitalizace vrchu Háj                 2008/2010  113,511,054.82 Kč  113,153,159.03 Kč
                       Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika
   Město Františkovy Lázně         ve Františkových Lázních                2008/2010  25,973,060.99 Kč  23,526,289.19 Kč
                       Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a
   Město Habartov             knihovnu, Habartov - Kluč, Národní č. p. 400      2008/2009  11,781,438.00 Kč  10,672,757.65 Kč
   Město Litoměřice            Svatostánek českého vinařství                2008  137,842,602.54 Kč       0.00 Kč
   Město Loket               Infrastruktura amfiteátru města Loket          2008/2010  37,420,576.10 Kč  36,743,452.97 Kč
                       Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v
   Město Terezín              Terezíně                          2010   45,945,900.00 Kč       0.00 Kč
   Město Žatec               Chrám Chmele a Piva                     2008  211,443,248.35 Kč       0.00 Kč
                       ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ POD PAMÁTNOU
   Obec Krabčice              HOROU ŘÍP - obec KRABČICE                2008/2009  12,033,204.42 Kč  12,033,204.42 Kč
                       Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře
   Obec Travčice              cyklotrasou a přívozem                 2008/2010  10,147,566.98 Kč   9,980,526.78 Kč
                       Rekonstrukce Muzea města Ústí n.L. s cílem zřízení
                       centra česko-německých studií Collegium
   Statutární město Ústí nad Labem     Bohemicum                          2008  337,640,610.30 Kč       0.00 Kč
                       Oblastní muzeum v Lounech, p.o., Revitalizace
   Ústecký kraj              Nového Hradu v Jimlíně                   2008   43,856,274.50 Kč       0.00 Kč
                       Zvýšení kapacity a nabídky služeb hotelu Romance -
4.2  "FIBRO, spol. s r.o."          Puškin Karlovy Vary                     2008   11,634,462.60 Kč       0.00 Kč
                       Úpravy interiéru, zkvalitnění služeb a zvýšení
   ADAX, spol. s r.o.           standardu v hotelu Alice                2008/2010  34,017,758.40 Kč  32,957,223.42 Kč
   Antonín Herzán             Rekonstrukce, modernizace - Hotel Lesná           2010  20,669,136.76 Kč       0.00 Kč
   Czech Republic Investment, a.s.     Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel Vinohrady       2010  61,005,545.40 Kč       0.00 Kč
   EKOFINPC spol. s r.o.          Dostavba hotelového komplexu Větruše             2010  80,123,160.00 Kč       0.00 Kč
   ECON C & S s.r.o.            Penzion Českého Švýcarska                2008/2010  27,403,006.17 Kč  27,403,006.16 Kč
   Františkolázeňská výtopna, s.r.o.    Autocamping Amerika ve Františkových Lázních         2008  21,410,000.00 Kč       0.00 Kč
   FRK s.r.o.               Rozšíření ubytovací kapacity hotelu Split          2008  26,612,906.00 Kč       0.00 Kč
   GARNI spol. s r.o.           GARNI - Penzion HVĚZDA                    2008  14,911,475.04 Kč       0.00 Kč
   GKR HOLDING a.s.            Modernizace a rekonstrukce Hotelu Palace           2010  60,001,731.00 Kč       0.00 Kč
   CHEPO plus s.r.o.            Výstavba penzionu Harmonie                  2008  37,256,220.00 Kč       0.00 Kč
   CHEPO plus s.r.o.            Bungalovy Harmonie II.                    2010  17,994,360.00 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a
   ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o.       kuchyně Hotelu Cascade                   2010   15,724,235.20 Kč       0.00 Kč
                       Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu
   Imperial Karlovy Vary a. s.       služeb Spa Resortu Sanssouci              2008/2009  57,205,636.79 Kč  57,179,283.44 Kč
                       Rekonstrukce ubytovacích zařízení v Nových
   IPM stars, s.r.o.            Hamrech                           2008   18,913,192.42 Kč       0.00 Kč
                       Vybudování areálu Hospůdka u Fořta s nabídkou
   J plus S s.r.o.             ubytovacích a stravovacích služeb              2008   18,514,465.00 Kč       0.00 Kč
   Jindřich Hudeček HUDY SPORT       Hotel Výpřež                        2008   11,690,722.61 Kč       0.00 Kč
   Kontos, s.r.o.             Penzion U Karla IV.                     2010   22,230,809.00 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce a modernizace sanatoria Akademika
   Léčebné lázně Jáchymov a. s.      Běhounka na standard hotelu ***+            2008/2010  21,955,833.60 Kč  21,955,833.60 Kč
   Martin Mikeš              Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem        2008  12,087,600.00 Kč       0.00 Kč
                       Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování
   Moyo holding, a.s.           s jednou ubytovací jednotkou                2008   6,605,302.00 Kč       0.00 Kč
   O.K.POOL spol. s r.o.          Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově       2009   37,052,597.20 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce objektu č.p. 19 v Chudoslavicích na
   PF - TAXES, s.r.o.           celoroční ubytovací zařízení              2008/2010   7,313,578.20 Kč   7,313,578.20 Kč
   PRESIDENT SECURITIES a.s.        Hotel 99 Chomutov                      2008  58,126,298.82 Kč       0.00 Kč
   PRESIDENT SECURITIES a.s.        Apartmány 99 Chomutov                    2010  55,890,601.44 Kč       0.00 Kč
   První krušnohorská realitní kancelář,
   s.r.o.                 Hotel GARNI                         2008   39,158,698.50 Kč       0.00 Kč
   Raeder Falge s.r.o.           Rozšíření Hotelu Lev v Lovosicích              2010   24,970,067.48 Kč       0.00 Kč
                       Rekonstrukce vodního mlýna na ubytovací zařízení
   RRR spol. s r.o.            horského hotelového typu ve Smilově             2010   3,374,578.93 Kč       0.00 Kč
   Sárová s.r.o.              Dostavba Hotelu Prezident                  2010   19,500,000.00 Kč       0.00 Kč
   Silberstein s.r.o.           Penzion Silberstein                     2010   16,150,881.00 Kč       0.00 Kč
   Správa sportovních zařízení Sokolov,
   spol. s r.o.             Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově          2008/2010   6,376,881.00 Kč   6,327,869.00 Kč
                      Ubytovna Špalíček - zvýšení ubytovací kapacity v
   STRATA CONSULTING s.r.o.       regionu                             2008   3,686,401.80 Kč       0.00 Kč
   Sylva Kotíková            Hotel V Údolí Zlatého potoka                2008/2010   6,324,028.63 Kč   6,324,028.63 Kč
   TEPGASTRO s.r.o.           Modernizace hotelu Panorama Teplice             2010   34,971,624.00 Kč      0.00 Kč
   TOONAN s.r.o.            Lípa Centrum - Aparthotel                  2010   65,554,240.45 Kč      0.00 Kč
   TRADE FINANCE, s.r.o.        PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ                   2008   25,736,798.60 Kč      0.00 Kč
   TRIDENT GROUP 007 s.r.o.       Wellness hotel Beethoven****                2008   24,094,200.00 Kč      0.00 Kč
   VESK,s.r.o.             Dostavba lázeňského domu Čajkovskij             2008  103,122,092.00 Kč      0.00 Kč
   Vladislav Malhaus          Penzion MOVA                        2008   18,747,005.00 Kč      0.00 Kč
   VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
   SPOL. S R.O.             Turistické centrum Bezručova - "Hřebíkárna"         2008  43,147,576.00 Kč      0.00 Kč
4.3  CZECH INFOLINE s.r.o.        CZECHTIP                           2008   3,618,000.00 Kč      0.00 Kč
   České Švýcarsko o.p.s.        Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku        2008   8,872,536.17 Kč      0.00 Kč
   GORAM spol. s r.o.          Ústecko na dlani                       2009   2,203,236.00 Kč      0.00 Kč
   Info Expres s.r.o.          Poznej Ježíškův svět na Božím Daru           2008/2010   4,750,200.00 Kč  4,681,350.00 Kč
                      Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera
   Jezero Milada            Milada                         2008/2010   2,034,186.00 Kč  1,720,500.00 Kč
                      Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského
   Karlovarský kraj           kraje                          2008/2009   1,016,538.00 Kč  1,016,538.00 Kč
   Karlovarský kraj           Konference cestovního ruchu a lázeňství         2008/2010   1,931,816.25 Kč  1,931,816.25 Kč
   Karlovarský kraj           Prezentace kulturního dědictví kraje          2008/2010   1,493,717.75 Kč   975,281.15 Kč
   Karlovarský kraj           Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje    2008/2010   2,456,874.00 Kč   985,401.57 Kč
                      Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce
   Karlovarský kraj           2009                          2008/2010   2,773,989.05 Kč  2,768,195.86 Kč
                      Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce
   Karlovarský kraj           2010                             2008   3,960,498.50 Kč      0.00 Kč
   Karlovarský kraj           Vizuální prezentace Karlovarského kraje         2008/2010   1,227,798.75 Kč  1,223,787.95 Kč
                      Vytvoření propagačních materiálů a oživení komplexní
   Léčebné lázně Jáchymov a. s.     nabídky služeb                     2009/2010   3,747,600.00 Kč  3,642,305.10 Kč
   MAS Sokolovsko o.p.s.        Propagační kampaň - Za krásami MAS Sokolovsko        2008   2,195,430.00 Kč      0.00 Kč
                      Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu
   MĚSTO ČESKÁ KAMENICE         Českokamenicko                       2008   1,320,868.91 Kč      0.00 Kč
                      Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.
   Město Březová            etapa                            2009   1,829,650.00 Kč      0.00 Kč

                      Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním
   MĚSTO DUBÍ              městě Dubí a jeho okolí,rozvoj partnerství se Saskem    2008   4,507,229.00 Kč      0.00 Kč
   Město Františkovy Lázně       Propagace města Františkovy Lázně              2009   4,599,704.00 Kč      0.00 Kč
                      Turistický informační a orientační systém v Horním
   Město Horní Slavkov         Slavkově                        2008/2010   2,555,221.86 Kč  1,765,331.14 Kč
   Město Cheb              AUDIOVIZUÁLNÍ PRŮVODCE MĚSTEM CHEB           2008/2010   1,603,025.00 Kč  1,158,739.17 Kč
                      Karlovy Vary místo pro setkání - filmová a kongresová
   Město Karlovy Vary          turistika                          2009  11,931,977.50 Kč      0.00 Kč
   Město Litoměřice           Litoměřice známé před i za svými hradbami        2008/2010   4,525,183.00 Kč  4,147,944.89 Kč
   MĚSTO LITVÍNOV            Litvínov - město v pohybu                  2009   1,688,780.00 Kč      0.00 Kč
   Město Rumburk            Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku         2009   4,622,276.00 Kč      0.00 Kč
   Město Sokolov            Sokolov - město příjemné pro pobyt              2009   4,615,750.00 Kč      0.00 Kč
   Město Sokolov            Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov    2008/2010   1,684,147.50 Kč   779,898.95 Kč

   MĚSTO ŠLUKNOV            Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově   2008/2010   3,250,218.00 Kč  3,242,414.62 Kč
   Město Štětí             Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch         2008   4,399,449.00 Kč      0.00 Kč
   MĚSTO VARNSDORF           Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu    2008/2010   2,837,437.00 Kč  2,729,926.58 Kč
                     Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v
   Mikroregion Chebsko         Mikroregionu Chebsko                     2009   10,764,075.00 Kč      0.00 Kč
   Mikroregion Sokolov - východ    Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky         2008   1,749,175.00 Kč      0.00 Kč
                     Komplexní systém marketingových aktivit obce
                     Bystřany pro posílení cestovního ruchu a
   OBEC BYSTŘANY            informovanosti                        2009   1,403,456.00 Kč      0.00 Kč
                     Projekt prezentace historických událostí Bitvy 1813 u
   Obec Chlumec            Chlumce                           2008   2,403,029.75 Kč      0.00 Kč
                     Marketingová studie pro oblast cestovního ruchu v
   Obec Řehlovice           mikroregionu Milada                   2009/2010   1,812,260.00 Kč  1,157,674.40 Kč
                     Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního
   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN       ruchu ve městě Děčíně                    2008   2,774,834.42 Kč      0.00 Kč
                     Elektronické turistické informační centrum, jeho
   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV propagace a marketing cestovního ruchu                 2008   16,480,018.00 Kč      0.00 Kč
                     Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v
   Ústecký kraj            Ústeckém kraji                      2008/2010   2,960,000.00 Kč  2,763,613.25 Kč
                     Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích
   Ústecký kraj            Ústeckého kraje                        2008   6,487,266.00 Kč      0.00 Kč
   Ústecký kraj            Po stopách Praotce Čecha                 2008/2010   1,810,343.49 Kč  1,375,933.71 Kč
                     Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v
   Ústecký kraj            oblasti cestovního ruchu                   2009   9,250,000.00 Kč      0.00 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
5.1  Severozápad             Monitoring a evaluace v roce 2008            2008/2009  11,974,000.00 Kč  3,690,867.30 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Rozvoj lidských zdrojů ÚRR v roce 2008          2008/2009  44,393,000.00 Kč  37,349,812.91 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Úřad 2008                        2008/2009  32,723,800.00 Kč  17,932,529.27 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti Zajištění činnosti odborných útvarů Úřadu regionální
   Severozápad             rady                           2008/2009  30,561,200.00 Kč  11,190,242.06 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009      2008/2009  92,189,000.00 Kč  70,136,480.40 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2010        2009   88,668,000.00 Kč      0.00 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2011        2010   87,328,500.00 Kč      0.00 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
5.2  Severozápad             Publicita a absorpční kapacita v roce 2008        2008/2009  15,418,000.00 Kč  6,636,612.54 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Publicita a absorpční kapacita v roce 2009        2008/2009   8,160,000.00 Kč  6,510,021.98 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Publicita a absorpční kapacita v roce 2010          2009   8,743,000.00 Kč      0.00 Kč
   Regionální rada regionu soudržnosti
   Severozápad             Publicita a absorpční kapacita v roce 2011          2010   6,691,000.00 Kč      0.00 Kč

								
To top