VanLuong.Blogspot.Com_TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH by bvl91

VIEWS: 1 PAGES: 16

									                Báo cáo tổng hợp

           PHẦN 1
  TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
        HÀNG HẢI QUẢNG NINH

  1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần
Hàng hải Việt Nam
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam gọi tắt là Ngân hàng
TMCP Hàng Hải, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Maritime Commercial Stock
Bank (viết tắt là Maritime Bank hoặc là MSB )
   Giai đoạn thứ nhất (từ tháng 12/07/1991 đến năm 07/07/2003)
  Vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhu cầu vốn đầu tư để phát
triển ngành Hàng hải rất lớn. Nguồn vốn đầu tư cho ngành Hàng hải của Nhà nước
không đáng là bao, tài sản của Đội tàu biển Việt Nam chủ yếu hình thành từ hình
thức thuê mua, vay mua mà có. Ý tưởng xin thành lập ngân hàng để tạo vốn và
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho hoạt động của ngành Hàng hải nói
riêng và các ngành kinh tế của đất nước đã hình thành.
  Với sự ủng hộ nhiệt thành của các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải và sự
tin tưởng của các cơ quan quản lí nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần h lập
theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08 tháng 06 năm 1991 cuả thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 12 tháng 07 năm 1991 Ngân hàng Hàng hải chính
thức khai trương và đi vào hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng với các
cổ đông chiến lược là các doanh nghiệp lớn thuộc ngành Bưu chính viễn thông,
Hàng hải, Hàng không, Bảo hiểm…tại thành phố Hải Phòng, “thủ phủ” của ngành
Hàng hải trong thời gian đó. Ngân hàng Hàng hải được biết đến là ngân hàng
TMCP đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngay sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng,
Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính có hiệu lực với số vốn điều lệ ban đầu là
40 tỷ đồng và thời gian hoạt động là 25 năm.           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36             1
                Báo cáo tổng hợp

  Đây là giai đoạn triển khai mô hình mới nên hệ thống văn bản pháp lý về cơ
chế hoạt động kinh doanh còn chưa đầy đủ, thiếu nhất quán, cơ sở vật chất kỹ thuật
kém, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, hoạt động kinh doanh thuần tuý là tín dụng
bằng tiền đồng Việt Nam.
  Năm 1997 MSB được vay 28 triệu USD qua BOA
  Năm 2001 MSB được Ngân hàng Thế giới lựa chọn là một trong sáu NHTM
của Việt Nam tham gia dự án Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán.
   Giai đoạn thứ hai (từ tháng 07 năm 2003 đến nay)
  Đến tháng 7 năm 2003, theo quyết định số 719 QĐ-NHNN ngày 07 tháng 07
năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời hạn hoạt động của MSB tăng
lên 99 năm.
  Được sự chấp thuận của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hải Phòng
tại văn bản số 673/NHNN-HAP7 ngày 27 tháng 12 năm 2004, vốn điều lệ của
MSB tăng từ 160,2 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng Hàng hải được tổ
chức theo mô hình một Tổng công ty Nhà nước.
  Năm 2005 MSB chuyển trụ sở chính lên Hà Nội và cơ cấu lại tổ chức vào
năm 2006.
  Ngay trong những ngày đầu thành lập, Ngân hàng đã xây dựng chiến lược
phát triển hoạt động của mình phù hợp với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị
trường chung, trong đó có chiến lược tạo dựng thương hiệu Ngân hàng.
  Qua gần 17 năm hoạt động, MSB đã có những bước phát triển vượt bậc trên
mọi mặt. MSB đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách phục vụ và góp phần tích
cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng trong nền kinh tế thị trường
và xu hướng hội nhập kinh tế thế giới. Ngân hàng Hàng hải đã không ngừng phấn
đấu vươn lên, hỗ trợ tích cực vào sự phát triển của ngành hàng hải nói riêng và nền
kinh tế Việt Nam nói chung; có những bước tiến nhanh, đạt được nhiều thành tựu
to lớn trên mọi mặt hoạt động kinh doanh - dịch vụ ngân hàng, phát triển đồng đều

           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36              2
                 Báo cáo tổng hợp

cả kinh doanh đối nội và kinh doanh đối ngoại. Từ xuất phát điểm là một ngân
hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu về vốn cho ngành Hàng hải, MSB đã góp phần đắc
lực trong việc thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế
Việt Nam tăng trưởng trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của
các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn tiêu dùng cho người dân.
  Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Hàng hải được trải khắp trên toàn quốc
với Trụ sở chính, Sở giao dịch tại Hà Nội, các chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng
Ninh, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang -
những đầu mối kinh tế quan trọng của cả nước. Ngoài ra, Ngân hàng Hàng hải đã
thiết lập quan hệ đại lý với trên 200 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
ở nhiều nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tốc độ của hoạt động thanh toán
quốc tế. Với lý do đó, MSB là ngân hàng TMCP có thế mạnh trong hoạt động tài
trợ thương mại (thư tín dụng-LC, nhờ thu, bảo lãnh) và thanh toán quốc tế, xứng
đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực thương mại quốc tế.
  Sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để bứt phá và lớn mạnh trong thời kỳ hội nhập,
MSB đã và đang trở thành Ngân hàng TMCP phát triển bền vững với chất lượng
dịch vụ hàng đầu theo các chuẩn mực quốc tế. Trong xu thế nâng cao vị thế trong
lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam và hội nhập môi trường ngân hàng toàn cầu, hiện
tại MSB đã là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, hiệp hội ngân hàng
Đông Nam Á, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Tổ chức thanh toán toàn cầu SWIFT,
MASTER CARD, đại lý chuyển tiền thanh toán toàn cầu Money Gram. Bên cạnh
đó, với việc triển khai thành công Dự án Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống
thanh toán do Ngân hàng thế giới tài trợ, MSB đang không ngừng đẩy nhanh việc
đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cho
khách hàng theo chiến lược khách hàng là trung tâm. Với hệ thống tin học quản lý

           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36              3
                Báo cáo tổng hợp

tập trung - sử dụng mạng diện rộng (WAN) trên toàn hệ thống và việc thực thi
chính sách giao dịch một cửa (uni-teller), nhu cầu của khách hàng sẽ được phục vụ
nhanh chóng và an toàn theo chuẩn của một ngân hàng tiên tiến hiện nay. Vừa qua,
Maritime Bank tiếp tục vượt qua các đối thủ khác để trở thành Ngân hàng TMCP
duy nhất của Việt Nam được World Bank tài trợ cho giai đoạn 2 của dự án Hiện
đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán. Kết thúc giai đoạn này, Maritime Bank
sẽ xây dựng hoàn thiện hệ thống Ngân hàng điện tử (e-bank) đạt tiêu chuẩn quốc tế
nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng tối đa nhu
cầu của mọi đối tượng khách hàng.
  Với khẩu hiệu: “Tạo lập giá trị bền vững” Maritime Bank cam kết hành
động:
  - Với khách hàng: cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt và chất lượng cao; đáp
ứng nhu cầu đa dạng bằng các dịch vụ giá trị gia tăng; đảm bảo tuyệt đối an toàn
và bảo mật.
  - Với nhân viên: thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn
nhau; phát triển văn hoá hiệu quả tương xứng với quyền lợi; tạo cơ hội cho sự phát
triển của mọi thành viên MSB.
  - Với cổ đông: đem lại giá trị ngày càng cao cho cổ đông; đảm bảo sự tăng
trưởng bền vững của Ngân hàng; đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
  1.2 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh
  1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển MSB Quảng Ninh
  Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh (MSB Quảng Ninh) là Chi nhánh
thuộc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam được thành lập từ ngày 27 tháng 11 năm
1992. Từ đó cho đến nay, MSB Quảng Ninh đã phát triển và đứng vững trên thị
trường, là ngân hàng TMCP ra đời sớm nhất tại Quảng Ninh. Lúc đầu thành lập,
Ngân hàng chỉ có 15 cán bộ công nhân viên với số vốn ít ỏi cho hoạt động kinh
doanh bước đầu khoảng hơn 9 tỷ đồng. Đến nay, MSB Quảng Ninh đã có một đội

           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36             4
                Báo cáo tổng hợp

ngũ cán bộ công nhân viên hùng hậu trên 60 người, có độ tuổi trung bình là 25,
trình độ đại học là 95%, lãnh đạo chủ chốt đều là cán bộ Đảng viên có đủ năng lực,
trình độ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn Chi nhánh. Tổng tài sản của MSB
Quảng Ninh đạt trên 500 tỷ đồng. Các sản phẩm dịch vụ ban đầu mới chỉ huy động
vốn, tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư, cho vay, chiết khấu thì nay đã có thêm rất nhiều
sản phẩm như tài trợ thương mại, hùn vốn đầu tư vào các dự án kinh tế, cho vay
hợp vốn, các hình thức bảo lãnh, mở L/C, rồi các sản phẩm qua internet,
homebanking,.. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện với hệ thống trang thiết
bị hiện đại, hệ thống máy tính nối mạng 24/24, trụ sở khang trang.
  Cùng với việc phát triển và khẳng định thương hiệu, hình ảnh của Maritime
Bank, trong những năm gần đây, tại khu vực Quảng Ninh đã thành lập thêm 2 chi
nhánh cấp II là chi nhánh Bãi Cháy (tháng 11 năm 2005), Chi nhánh Cẩm Phả
(tháng 10 năm 2007)và phòng giao dịch Hồng Hải.
  Sự biến động của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản cũng như
ảnh hưởng của lạm phát (đồng tiền mất giá, giá cả leo thang… ) và phần nào chịu
sự tác động của nền kinh tế khu vực cũng như toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt
động của toàn ngành Ngân hàng nói chung và chi nhánh nói riêng. Chiến lược của
toàn Chi nhánh là phát triển phải gắn liền với bền vững. Do vậy, MSB Quảng Ninh
tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động cả về chiều sâu lẫn bề rộng với mục tiêu
tăng vốn điều lệ, duy trì khách hàng truyền thống và tiếp thị những khách hàng mới
thuộc mọi thành phần kinh tế.
  1.2.2 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban MSB
Quảng Ninh
  1.2.2.1 Cơ cấu tổ chức
  Với chiến lược hoạt động ngân hàng hướng tới khách hàng, tổ chức bộ máy
của MSB Quảng Ninh được cơ cấu trên cơ sở các mục tiêu sau:           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36              5
                Báo cáo tổng hợp

  - Cơ cấu tổ chức hướng tới khách hàng phù hợp nhu cầu của từng loại hình
khách hàng
  - Quản lý quan hệ khách hàng tập trung
  - Phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận trực tiếp kinh doanh, bộ
phận quản lý, giám sát và bộ phận tác nghiệp
  - Thực hiện các kênh phân phối thương mại


              BAN GIÁM ĐỐC
  Chi nhánh Bãi Cháy                Chi nhánh Cẩm Phả
  Phòng     Phòng     Phòng       Phòng        PGD
  tín     hành      dịch vụ      kế toán       Hồng
  dụng     chính      khách        tài        Hải
        tổng hợp     hàng       chính
                      Tổ         Tổ
                     kế toán       tin học
           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36            6
                 Báo cáo tổng hợp

    1.2.2.2 Nhiệm vụ và chức năng các phòng ban
    Mỗi phòng là một bộ phận của chi nhánh. Ngoài chức năng, nhiệm vụ quy
định riêng, các phòng ban đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau trong các phạm vi
sau:
    - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về những lĩnh vực được đảm nhiệm,
có quyền tham gia, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến phạm vi công
tác.
    - Bố trí sắp xếp lao động phù hợp với trình độ và yêu cầu công việc.
    - Chỉ đạo và kiểm tra nhân viên thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao,
chịu trách nhiệm về những sai sót trong phạm vi công tác.
    - Xây dựng các chương trình làm việc và đề ra biện pháp thực hiện các
chương trình đó.
    - Các phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo hoạt động
kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả.
    a. Phòng dịch vụ khách hàng
    - Tổ chức triển khai thực hiện các công cụ huy động vốn
    - Thực hiện công tác cân đối và điều hoà vốn
    - Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng
    - Thực hiện kinh doanh ngoại hối, kinh doanh tiền tệ, quản lý kho quỹ
    b. Phòng tín dụng
    - Đầu mối tổng hợp kế hoạch kinh doanh hàng năm của chi nhánh theo
hướng dẫn của MSB và chỉ đạo của giám đốc chi nhánh
    - Nghiên cứu, thẩm định, trình phê duyệt và thực hiện các thủ tục cấp tín
dụng cho vay, bảo lãnh, chiết khấu cho khách hàng theo quy định, quy trình và
hướng dẫn của MSB
    - Thực hiện các biện pháp quản lý các khoản tín dụng đã cấp cho khách
hàng

            Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36           7
                 Báo cáo tổng hợp

  - Xây dựng, quản lý và thực hiện chế độ thông tin tín dụng tại chi nhánh
  - Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh trên địa bàn và thực hiện các biện
pháp cạnh tranh của chi nhánh trong lĩnh vực cấp tín dụng
  c. Phòng kế toán tài chính
  - Tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kế toán - tài chính tại chi nhánh
  - Quản lý tài sản cố định và công cụ lao động
  - Tham gia quản lý kho tiền
  d. Phòng hành chính tổng hợp
  - Tham mưu và giúp việc cho giám đốc trong công tác tổ chức
  - Quản lý lao động, tiền lương
  - Thực hiện công tác quản trị hành chính văn phòng tại chi nhánh
           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36             8
                 Báo cáo tổng hợp

                  PHẦN 2
 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG
               HẢI QUẢNG NINH


  Trong thời gian vừa qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng ở nước ta phát
triển mạnh mẽ, lãi suất của các ngân hàng không ngừng tăng tạo ra sự cạnh tranh
mạnh mẽ về khách hàng, lãi suất, sản phẩm dịch vụ… giữa các ngân hàng với
nhau. Đây là một trở ngại lớn đối với một ngân hàng có qui mô khiêm tốn như
MSB Quảng Ninh. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, MSB Quảng Ninh đã
đạt được những kết quả đáng khích lệ: thu hồi được các khoản nợ đọng lớn, huy
động vốn đạt cao nhất trong các năm qua, tổ chức sửa chữa trụ sở làm việc của chi
nhánh…
  2.1 Tình hình huy động vốn
  MSB Quảng Ninh nhận tiền gửi của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác theo
quy định của MSB. Đồng thời thực hiện huy động vốn theo các hình thức vay vốn
của các tổ chức tín dụng khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, các giấy tờ
có giá khác…
  Tổng nguồn vốn huy động tại MSB Quảng Ninh đến 31/12/2007 đạt 476.866
triệu đồng, tăng 125,6% so với năm 2006. Đây là một kết quả ngoài sự mong đợi
của chi nhánh. Tiền gửi không kỳ hạn đạt 70.111 triệu đồng, tăng 33% so với cùng
kỳ năm trước. Nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm có bước tăng trưởng rất
cao, đạt tới 340.358 triệu đồng, tăng 42,6% so với năm 2006. Trên cơ sở các sản
phẩm tiết kiệm với lãi suất cạnh tranh, chi nhánh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị,
khuyến mại để triển khai thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, lượng khách hàng đến giao
dịch gửi tiết kiệm ngân hàng đang ngày càng tăng về số lượng cũng như chất


           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36              9
                 Báo cáo tổng hợp

lượng. Nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là 340.094 triệu đồng, chiếm 99% tổng
tiền gửi tiết kiệm. Vốn huy động bằng ngoại tệ tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ
thấp so với tổng nguồn huy động.
  Khách hàng tiền gửi tại chi nhánh chủ yếu thuộc các doanh nghiệp ngành
Than, Hàng hải, Bưu chính viễn thông. Trong năm 2007 thấy rõ tiềm năng của các
doanh nghiệp thuộc 3 ngành này có thể đem lại cho MSB Quảng Ninh là rất lớn.
MSB Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút hầu hết khách hàng ngành
hàng hải về hoạt động chi nhánh.
  Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ đạt 1.046 triệu đồng. Sở dĩ khoản thu này
còn thấp và khiêm tốn so với các ngân hàng TMCP khác do sản phẩm dịch vụ của
MSB nói chung còn chưa phong phú so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn
nên khó thu hút được các khách hàng cá nhân đến giao dịch.
  2.2 Hoạt động tín dụng
  MSB Quảng Ninh thực hiện các nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng là các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và
các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh… theo quy định của MSB và của pháp luật.Trong
thời gian qua, MSB Quảng Ninh có nhiều cố gắng trong công tác phát triển khách
hàng vay vốn, điều này được thể hiện ở số lượng khách hàng và dư nợ cho vay của
chi nhánh tăng mạnh so với năm trước. Dư nợ cho vay của MSB Quảng Ninh đến
ngày 31/12/2007 là 386.378 triệu đồng, tăng 69% so với năm 2006, trong đó vay
ngắn hạn là 164.635 triệu đồng.
  Số dư nợ xấu cũng có sự cắt giảm đáng kể. Nếu như năm 2006, số dư nợ xấu
của chi nhánh là 6.448 triệu đồng thì năm 2007, con số này chỉ còn lại 3.082 triệu
đồng, giảm hơn một nửa.
  Đối tượng khách hàng chính của chi nhánh thuộc các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Dư nợ tập trung vào một số ngành như đóng tàu, than, du lịch…Chi nhánh đã           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36             10
                 Báo cáo tổng hợp

đưa ra rất nhiều chính sách khách hàng phù hợp và bước đầu thu hút được một số
khách hàng Bưu điện về giao dịch tại chi nhánh.
  2.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
  Trong năm 2007, chi nhánh đã khai thác tối đa nguồn ngoại tệ hiện có để kinh
doanh hiệu quả. Thu lãi từ hoạt động kinh doanh ngoạt hối đạt 86,7 triệu đồng. Kết
quả này so với các NHTM khác có thể là một con số nhỏ, nhưng đối với MSB
Quảng Ninh, đây là một kết quả không ngờ vì năm 2006, thu lãi từ hoạt động kinh
doanh ngoại hối chỉ là gần 4 triệu đồng.
  Hoạt động thanh toán quốc tế so với năm 2006 vẫn được duy trì và phát triển
tốt, lượng L/C thanh toán qua MSB đã tăng lên một cách đáng kể, ngày càng nhiều
khách hàng đến yêu cầu được mở L/C. Đến hết ngày 31/12/2007, lượng tiền gửi để
mở L/C tại ngân hàng là 6.670 triệu đồng.
  2.4 Công tác tiếp thị
  Trong năm 2007, ngân hàng đã tổ chức thành công hội nghị khách hàng và thu
được những kết quả khả quan, tạo bước tiền đề cho công tác tiếp thị năm 2008.
Công tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng tiếp tục được chú trọng, những
hoạt động tiếp xúc với phần lớn khách hàng ngành than, hàng hải đã đem lại kết
quả tốt, góp phần vào sự tăng trưởng về dư nợ, tiền gửi và hoạt động thanh toán.
Đặc biệt, chương trình tiết kiệm “Lộc xuân may mắn” và “Ngày hưởng lãi suất” đã
huy động vượt 3.200 triệu đồng so với chỉ tiêu của MSB Việt Nam giao.
  Ngân hàng có thực hiện việc phân phát tờ rơi tới các hộ dân tại thành phố Hạ
Long, quảng cáo trên băng rôn, truyền hình của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, công
tác quảng cáo, tiếp thị thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại còn
nhiều khó khăn vì kinh phí tiếp thị quảng cáo còn nhiều hạn chế. Năm 2007, chi
phí dành cho xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại của
ngân hàng là 899 triệu đồng.           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36            11
                 Báo cáo tổng hợp

  2.5 Các hoạt động khác
  2.5.1 Hoạt động quản lý kế toán, tài chính và ngân quỹ
  Ngân hàng tiếp tục tham gia hệ thống thanh toán nội bộ và hệ thống thanh
toán liên ngân hàng trong nước, tham gia hệ thống thanh toán quốc tế theo quy
định của MSB.
  Bộ phận kế toán thực hiện chế độ hạch toán kế toán và quản lý tài chính, thực
hiện cơ chế cân đối và điều hoà vốn của MSB tại chi nhánh.
  Bộ phận ngân quỹ thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ và tiền mặt theo quy
định hiện hành của MSB và pháp luật. Đồng thời thực hiện các quy định về dự trữ
bắt buộc, duy trì khả năng thanh toán của chi nhánh tại mọi thời điểm.
  2.5.2 Hoạt động kiểm soát nội bộ
  Hiện nay, hoạt động kiểm soát nội bộ tại ngân hàng do 2 cán bộ đảm nhiệm.
Các công tác kiểm soát, giám sát tại chỗ hoạt động kinh doanh được duy trì thường
xuyên, có được kết quả tốt, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
  2.5.3 Công tác quản trị điều hành
  Ban giám đốc MSB Quảng Ninh luôn bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Hội
đồng quản trị và ban điều hành MSB để tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời.
Thêm vào đó là những thuận lợi khi triển khai kế hoạch, chủ trương tại chi nhánh
giúp công tác quản trị điều hành đạt kết quả cao.
  Công tác quản trị điều hành được thông suốt từ trên xuống dưới. Ban giám
đốc luôn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng cũng như khả năng của nhân viên, sắp
xếp đúng người đúng việc, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng để
xây dựng và phát triển ngân hàng. Năm 2007, chi nhánh đã chi đào tạo huấn luyện
nghiệp vụ là 54,4 triệu đồng. Với việc hàng năm tạo điều kiện cho nhân viên tham
gia các khoá đào tạo của Trung tâm điều hành, MSB Quảng Ninh đã có đội ngũ
nhân viên dày dạn kinh nghiệm, có năng lực, trình độ và có tinh thần đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong các hoạt động đoàn thể. Có thể
thấy, đây chính là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của chi
nhánh trong thời gian qua.

           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36            12
                 Báo cáo tổng hợp

                   PHẦN 3
 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA
      NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH


  3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của MSB
  Tại phiên họp thường niên thứ 16 của Đại hội đồng cổ đông MSB đã thông
qua phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách tài chính cho năm tài chính 2008, trong
đó các chỉ tiêu cụ thể được thông qua như sau:
    1. Tổng tài sản                    :  20.000 tỷ đồng
    2. Vốn huy động tại thị trường 1           :  12.500 tỷ đồng
    3. Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư      :  11.000 tỷ đồng
    4. Nợ xấu (nợ nhóm 3-5)                :  1,5%
    5. Số điểm giao dịch mở mới              :  45 điểm
    6. Lợi nhuân trước thuế                :  386 tỷ đồng
      (không tính khoản thu bất thường)
    7. Tổng số lao động                  :  1.400 người
    8. Quỹ lương CBNV                   :  96.162 tỷ đồng
    Trong đó:
      + Đơn giá tiền lương là 19,94% thu nhập chưa chi lương CBNV;
      + Tỷ lệ thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh cho CBNV với đơn
        giá là 27% tính trên phần gia tăng;
      + Đối với các khoản thu hồi nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng rủi ro
        đơn giá là 15% giá trị thu được.
  Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Phương án tăng vốn điều lệ
từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo lộ trình 2 giai đoạn như sau:
  - Giai đoạn 1: tăng từ 1.500 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng:


           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36              13
                Báo cáo tổng hợp

   Chào bán cho cổ đông hiện hữu 67,5 triệu cổ phần với giá bằng mệnh giá
là 10.000 đồng/1 cổ phần. Mỗi cổ phần được mua thêm 45%.
   Chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Cán bộ công nhân viên
6,5 triệu cổ phần với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần, trong đó 01
triệu cổ phần dành bán cho Công đoàn MSB (theo phương thức uỷ quyền công
đoàn đứng tên) để làm nguồn thu hút lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất
lượng cao cho Ngân hàng.
   Chào bán cho đối tượng có công đóng góp cho sự phát triển của MSB (như
Hàng hải, BCVT, Hàng không…) 01 triệu cổ phần
  - Giai đoạn 2: tăng từ 2.250 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng: Đại hội đồng cổ đông
uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế có phương án cụ thể xin ý
kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện trong năm 2008.
  3.2 Định hướng phát triển của MSB Quảng Ninh
  Năm 2008, MSB Quảng Ninh đã đề ra định hướng phát triển phù hợp với sự
phát triển của nền kinh tế nói chung và toàn bộ hệ thống ngân hàng nói riêng, phấn
đấu đạt lợi nhuận trước thuế là 11.240 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, với sự
phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo đã đưa ra
định hướng kinh doanh trong năm 2008 như sau:
  - Xác định tăng trưởng dư nợ tín dụng lành mạnh và ổn định; mở rộng và
phát triển các hình thức cho vay tại các trung tâm thương mại, cho vay tiêu
dùng…; đầu tư cho các dự án sản xuất, chế biến hàng hải sản xuất khẩu và các mặt
hàng thay thế xuất khẩu.
  - Tiếp tục đổi mới, phát triển và không ngừng cập nhật công nghệ thông tin
ngân hàng.
  - Khai thách các nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức
tín dụng khác trong xã hội nhằm thu hút nguồn vốn có lãi suất thấp nhưng giàu về
tiềm năng.

           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36             14
                Báo cáo tổng hợp

  - Đẩy mạnh kinh doanh ngoại tệ, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân
viên.
  - Chú trọng loại hình dịch vụ đặc biệt là thanh toán quốc tế, chuyển tiền
nhanh và bảo lãnh. Ngân hàng sẽ giao nhiệm vụ cho trưởng các bộ phận phụ trách
trực tiếp để quản lý và chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra sai sót trong các
nghiệp vụ.
  - Nâng cao công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, hàng năm cử cán bộ nhân viên
tham gia chương trình đào tạo của MSB để bồi dưỡng các nghiệp vụ ngân hàng
cho thông thạo về kỹ thuật nghiệp vụ cũng như sử dụng các thiết bị kỹ thuật một
cách thành thạo. Bên cạnh đó, Chi nhánh phát động phong trào thi đua cải tiến quy
trình làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ
khách hàng của toàn nhân viên trong ngân hàng.
           Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36            15
                          Báo cáo tổng hợp

                            MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH
   ........................................................................................................................... ..1
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
   ........................................................................................................................... ..1
  1.2 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh ............................ ..4
     1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển MSB Quảng Ninh ....................... ..4
     1.2.2 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban MSB
     Quảng Ninh ……………………………………………………………….. 5
       1.2.2.1    Cơ cấu tổ chức ......................................................................... ..5
       1.2.2.2    Nhiệm vụ và chức năng các phòng ban ................................... ..7


PHẦN 2: CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
QUẢNG NINH ....................................................................................................... ..9
  2.1 Tình hình huy động vốn............................................................................... ..9
  2.2 Hoạt động tín dụng ...................................................................................... 10
  2.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế ................................. 11
  2.4 Công tác tiếp thị ........................................................................................... 11
  2.5 Các hoạt động khác...................................................................................... 12
     2.5.1 Hoạt động quản lý kế toán, tài chính và ngân quỹ ............................. 12
     2.5.2 Hoạt động kiểm soát nội bộ ............................................................... 12
     2.5.3 Công tác quản trị điều hành ............................................................... 12


PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN
HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH .......................................................... 14
  3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của MSB .............................. 14
  3.2 Định hướng phát triển của MSB Quảng Ninh ............................................. 15

                 Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36                               16

								
To top