Nowoczesne_technologie_program by huangyuarong

VIEWS: 15 PAGES: 3

									               04 grudnia 2009 r. – piątek
8.30 - 9.30  - śniadanie,
9.30 - 11.30  -             SESJA VI TRANSPORT SZYNOWY
         Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
9.30-9.45   - Radosław Mazurkiewicz - Rola transportu szynowego w obsłudze EURO 2012 we
         Wrocławiu,
9.45-10.00   - Jarosław Majchrzak - System TAF TSI w obsłudze logistycznej przewozów kolejowych,
10.00-10.15  - Grzegorz Stencel - Nawierzchnia kolejowa na liniach dużych prędkości,
10.15-10.30  - Ivana Martinčević, Przemysław Brona - Systemy kolejowo - tramwajowe na
         przykładzie Chemnitz i Kassel,
10.30-10.45  - Przemysław Brona, Baptiste Calvet - Możliwości utworzenia kolejowego korytarza
         transportu towarów pomiędzy Holandią i Polską,
10.45-11.00  - Mieczysław Strzeboński, Henryk Bęczkowski, Zbigniew Kania - Rozwój
         mechanizacji, technologii i organizacji utrzymania dróg kolejowych na PKP,
11.00-11.10  - Dyskusja,
11.10-11.30  - przyjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie konferencji,
12.00-13.00  - Obiad,
13.00     - pożegnanie uczestników konferencji i odjazd autokaru do Krakowa.

                ZŁOTY SPONSOR KONFERENCJI

              KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A.

              OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI

BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O. O.
FIRMA TOROWO – SPAWALNICZA „SPAW–TOR”
OHL ŽS A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODZIAŁ W POLSCE
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - TECHNICZNE GRAW SP. Z O. O.
THYSSENKRUPP GFT POLSKA SP. Z O. O.
TINES SPÓŁKA AKCYJNA
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH STRUNBET SP. Z O. O.
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „SANEL” SP. Z O. O.
ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" S.A

             SPONSORZY KONFERENCJI
HANDEL BÜRO ZIAJA
KZESO S.A. KACHOWSKIE ZAKŁADY MASZYN I URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH
MGGP S.A.
MITRON OY
PRZEDSIĘBIORSTWO "UNITOR B" SP. Z O. O.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE RAMATECH – INSTAL S. C.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE S.A.
SIKA POLAND SP. Z O. O.
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "LEMIX" SP. Z O. O.

                   PATRONAT MEDIALNY
             NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
                 PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
               TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
                INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
                02 grudnia 2009 r. – środa                          12.00-13.30  -                   SESJA III MOSTY
                                                               Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Krużyński
 9.00 -12.30  - przyjazd uczestników konferencji i zakwaterowanie,                    12.00-12.15  -  Juliusz Sołkowski - Wpływ parametrów mechanicznych nawierzchni kolejowej na
13.00-14.00   - obiad,                                                   ugięcia szyny w strefach przejściowych,
14.00-14.20   - Otwarcie konferencji, powitanie gości,                          12.15-12.30  -  Tomasz Kołakowski, Wojciech Lorenc, Gűnter Seidl - Nowoczesne konstrukcje
         wystąpienia zaproszonych gości,                                       zespolone w mostach kolejowych,
14.20-16.30   -                 SESJA I PODTORZE                     12.30-12.45  -  Krzysztof Grzegorzewicz, Andrzej Giergowicz - Przebudowa mostów kolejowych pod
         Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch                              ruchem,
14.20-14.35   - Jan Raczyński - Program budowy linii dużych prędkości w Polsce,              12.45-13.00  -  Jan Kmita - Nowa generacja łożysk mostowych ze stopu aluminium i magnezu,
14.35-14.50   - Łucjan Siewczyński - Badania i technologie łączonych napraw podtorza w modernizacji,   13.00-13.10  -  Dyskusja,
14.50-15.05   - Igor Gisterek, Marek Krużyński - Analiza efektów powierzchniowej stabilizacji       13.10-13.25  -  Prezentacja: Maciej Karpała, SIKA POLAND Spółka z o.o. - Ochrona kolejowych
         podsypki żywicami syntetycznymi,                                      obiektów mostowych przed obciążeniami dynamicznymi,
15.05-15.20   - Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Wiesław Kielanowski - Wybrane           13.30-14.30  -  obiad,
         zagadnienia nośności podłoża dróg szynowych ze wzmocnieniem,               14.30-16.30  -                SESJA IV NAWIERZCHNIA
15.20-15.35   - Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki - Wpływ konfiguracji oporowej ściany                 Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński
         gabionowej na stateczność nasypu komunikacyjnego,                     14.30-14.45  -  Adam Wielądek - Jak zapobiec kurczeniu się kolei?
15.35-15.50   - Wojciech Nawrat - Optymalizacja kosztów projektu i eksploatacji poprzez wykonanie     14.45-15.00  -  Henryk Bałuch - Trwałość w projektowaniu, budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej ,
         torowiska w systemie bezpodsypkowym,                           15.00-15.15  -  Roman Bogacz, Andrzej Chudzikiewicz, Peter Meinke - Ocena jakości toru
15.50-16.00   - Dyskusja,                                                  kolejowego i układów biegowych na podstawie wielkości fizycznych mierzonych na
         Prezentacje:                                                korpusach łożysk zestawów kołowych,
16.00-16.15   - Handel Büro Ziaja - Izolacje natryskowe oraz podtorza w świetle analizy kosztów LCC,   15.15-15.30  -  Włodzimierz Czyczuła, Witold Groll - Badania oddziaływań dynamicznych układu
16.15-16.30   - OHL ŽS A.S. Oddział w Polsce,                                        pojazd - nawierzchnia na odcinkach testowych linii CMK,
16.30-16.50    przerwa na kawę,                                     15.30-15.45  -  Ryszard Sikora - Założenia i wyniki ocen efektywnościowych projektów kolejowych, a
16.50-19.30   -                SESJA II AUTOMATYKA                              możliwe do uzyskania dofinansowanie unijne,
         Przewodniczący: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki,                      15.45-16.00  -  Krzysztof Kozioł, Krzysztof Stypuła - Pomiary drgań i symulacje komputerowe w
16.50-17.05   - Krzysztof Grochowski, Ireneusz Sitek, Mariusz Maciejewski, Sławomir Jasiński -               projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych,
         Budowa urządzeń kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2 i WT UZ,              16.00-16.15  -  Andrzej Massel - Rozmieszczenie połączeń rozjazdowych na modernizowanych liniach
17.05-17.20   - Wiesław Zabłocki - Synteza funkcji zależnościowych stacyjnego systemu srk,                 kolejowych,
17.20-17.35   - Barbara Kaleta, Maciej Puchała - Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem        16.15-16.25  -  Dyskusja,
         pociągów,                                                -  Prezentacja: Cezary Lipko, TINES S.A. – Maty wibroizolacyjne- ogólne zasady
17.35-17.50   - Mariusz Maciejewski - Zróżnicowanie struktur komputerowych urządzeń            16.25-16.40    projektowania,
         zależnościowych,                                     16.40-17.00  -  przerwa na kawę,
17.50-18.05   - Karol Gruszka - Techniczna koncepcja zabudowy systemu ETCS (założenia ogólne),      17.00-19.30  -                  SESJA V GEODEZJA
18.05-18.20   - Tadeusz Dobrosławski - Systemy informatyczne w detekcji stanów awaryjnych taboru – SID,           Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
18.20-18.35   - Mariusz Buława - System informatyczny DSAT – pierwsze doświadczenia eksploatacyjne,    17.00-17.15  -  Juliusz Engelhardt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Gość
18.35-18.45   - Andrzej Wiśniewski – Innowacyjność stymulatorem rozwoju firmy,                       Konferencji,
18.45-18.55   - Dyskusja,                                         17.15-17.30  -  Kazimierz Towpik - Problemy diagnostyki toru bezstykowego,
18.55-19.10   - Maciej Supernak, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o. o. Nowoczesne      17.30-17.45  -  Andrzej Uznański - Satelitarne techniki pomiarowe,
         systemy sterowania i kierowania ruchem stosowane na sieci PKP PLK produkcji        17.45-17.55  -  Andrzej Uznański - Estymacja precyzji i dokładności wyników pomiarów RTN w
         Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,                             odniesieniu do sieci ASG-EUPOS,
         Prezentacje:                                       17.55-18.10  -  Stanisław Oszczak, Cezary SpechtWładysław Koc - Próba oceny dokładności
19.10-19.20   - Andrzej Noworyta, KZA S.A. - Kontrakty „Projektuj i Buduj” - optymalna formuła               pomiarów satelitarnych toru kolejowego,
         realizacyjna - doświadczenia KZA S.A. Kraków,                       18.10-18.25  -  Maciej Jamka, Sergiusz Lisowski, Michał Strach - Zastosowanie współczesnych
19.20-19.30   - Andrzej Warchoł, Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. – Instalacja komputerowych                technologii geodezyjnych w określaniu geometrii toru w aspekcie dopuszczalnych
         systemów rodziny MOR na przykładzie LCS Drzewica,                              prędkości pociągów,
 20.00     - kolacja uroczysta w WDW Kościelisko.                           18.25-18.35  -  Dyskusja,
                                                               Prezentacje:
                                                      18.35-18.50  -  Jacek Włodek, Jacek Siedlik, MGGP S.A. - Nowoczesne technologie pozyskiwania
              03 grudnia 2009 r. – czwartek                                   danych mapowych w procesie przygotowania i realizacji kolejowych projektów
                                                               inwestycyjnych,
 7.00 - 8.00   - śniadanie,                                        18.50-19.00  -  P.U.T. GRAW Sp. z o.o.,
 8.00 - 11.30  - wycieczka techniczna - zwiedzanie narciarskich obiektów sportowych w Zakopanem,     19.00-19.30  -  KZESO S.A.,
 11.30-12.00   - przerwa na kawę,                                     20.00     -  kolacja koleżeńska w WDW Kościelisko,

								
To top