NAPUTAK ZA IZRADU GODI�NJEG PLANA IP ROGRAMA RADA OSNOVNIH �KOLA

Document Sample
NAPUTAK ZA IZRADU GODI�NJEG PLANA IP ROGRAMA RADA OSNOVNIH �KOLA Powered By Docstoc
					OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA,
     K R A P I NA
  GODIŠNJI PLAN I PROGRAMA RADA
  ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.             Krapina, rujan 2011.
       OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
Naziv škole:                Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina, Krapina
Adresa škole:               Ivana Vrencea 1
Županija:                 Krapinsko – zagorska
Telefonski broj:              049 371 004
Broj telefaksa:              049 373 409
Internetska pošta:             os-krapina-001@skole.t-com.hr
Internetska adresa:            www. os-acesarca-kr.skole.hr/
Šifra škole:                02-040-001
Matični broj škole:            3241351
OIB:                    32521501383
Upis u sudski registar (broj i datum):   Tt-99/6075-2; 17. studeni 1999.
Škola vježbaonica za:

Ravnatelj škole:              Milorad Videković, prof.
Zamjenik ravnatelja:            Nevenka Puh, učiteljica razredne nastave
Voditelj smjene:              Gordana Kučinić, prof.
Voditelj područne škole: Podgora      Đurđa Belošević, učiteljica razredne nastave
Voditelj područne škole: Škaričevo

Broj učenika:               463
Broj učenika u razrednoj nastavi:     229
Broj učenika u predmetnoj nastavi:     234
Broj učenika s teškoćama u razvoju:    19
Broj učenika u produženom boravku:
Broj učenika putnika:           70
Ukupan broj razrednih odjela:       25+ 2 kombinacije
Broj razrednih odjela u matičnoj školi:  19
Broj razrednih odjela u područnoj školi:  4 ( PODGORA ) 2 kombinacije ( ŠKARIČEVO)
Broj razrednih odjela RN-a:        14 + 2 kombinacije
Broj razrednih odjela PN-a:        11
Broj smjena:                Dvije ( A-B )
Početak i završetak svake smjene:     07,30 do 12,35; 12,45 do 17,50
Broj radnika:               52
Broj učitelja predmetne nastave:      23
Broj učitelja razredne nastave:      14
Broj učitelja u produženom boravku:
Broj stručnih suradnika:          3
Broj ostalih radnika:           11
Broj nestručnih učitelja:         1
Broj pripravnika:             1
Broj mentora i savjetnika:         2-2
Broj voditelja ŽSV-a:           3

Broj računala u školi:           28
Broj specijaliziranih učionica:      4
Broj općih učionica:            6
Broj športskih dvorana:          1
Broj športskih igrališta:         1
Školska knjižnica:             1
Školska kuhinja:              1
     1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području
      Na sjednici Gradskog vijeća 23. rujna 2010. Godine donesena je nova mreža škola:
      Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina s područnim školama:
                                  -Podgora,
                                 -Škaričevo.
      Naziv škole je Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina.
      Sjedište škole je u Krapini, Ivana Vrencea br. 1.
      Programi osnovnog školovanja izvode se u Krapini, Podgori i Škaričevu.
      U područnoj školi Podgora, na adresi Podgora bb, i u područnoj školi Škaričevo, na adresi Škaričevo 85, program
osnovnog školovanja izvodi se od 1. do 4. razreda.
Upisna područja OŠ Augusta Cesarca:
-ulice Grada Krapine: Magistratska ulica, Uska ulica, Starogradska ulica, Perivoj Janka Draškovića, Ulica Matije Gupca, Perivoj
Gustava Krkleca, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Vladimira Nazora, Trg sv. Nikole biskupa, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica prof.
Dragutina Gorjanovića Krambergera, Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana, Ulica Mihovila Pavleka-Miškine, Ulica Miroslava
Krleže, Ulica hrvatskih branitelja, Šetalište Vilibalda Sluge, Šetalište Ivana Trnskog, Ulica Dolac, Ulica Ivice Gregurovića,
Samostanska ulica, Bregovita ulica, Ulica Augusta Hercega-Brke, Ulica Stjepana Ortnera, Ulica Janka Leskovara, Ulica Augusta
Šenoe, Ulica Branka Samca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Branimira, Ulica
kralja Stjepana Držislava, Ulica Petra Krešimira IV, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Petra Svačića, Ulica kralja Ljudevita I., Ulica
Andrije Hebranga, Ulica Miška Pavića, Ulica Sidonije Košutić, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Dubravka
Ivančana, Ulica Mate Lovraka, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Grigora Viteza, Ulica Marije Jambrišak, Ulica Rudolfa Lovrenca.
-naselje:Tkalci, Doliće od kućnog broja 1 do kućnog broja 79.

Upisna područja PŠ Podgora:
-naselja: Doliće od kućnog broja 80, Strahinje, Podgora Krapinska, Lazi Krapinski, Žutnica, Zagora.

Upisna područja PŠ Škaričevo:
-naselja: Škaričevo, Vidovec Krapinski, Vidovec Petrovski, Pretkovec, Mala Pačetina od kućnog broja 1-4, Čret od kućnog broja
120-130.
GLAZBENO ŠKOLOVANJE
     Osnovno glazbeno školovanje provodi Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca.
     Polaznici Osnovne glazbene škole pri OŠ Augusta Cesarca su učenici osnovnih škola s područja Krapinsko-zagorske
županije.

1.2. Unutrašnji školski prostori

    NAZIV PROSTORA              Učionice          Kabineti       Oznaka stanja opremljenosti
  (klasična učionica, kabinet,            Veličina          Veličina     Opća        Didaktička
    knjižnica, dvorana)         Broj            Broj
                            u m2            u m2     opremljenost      opremljenost
RAZREDNA NASTAVA
1. razred                  1      58,5                      1
2. razred                  1      58,5                      1
3. razred                  1      58,5                      1
4. razred                  1      58,5                      1
PREDMETNA NASTAVA
Hrvatski jezik                1      58,5                      1
Likovna kultura               1      30,0                      1
Glazbena kultura               1      25,9                      1
Vjeronauk                  0
Strani jezik                 1      58,5                      1
Matematika                  1      58,5                      1
Priroda i biologija             1      58,5                      1
Kemija                    1              1      58,5        2
Fizika                    0
Povijest                   1      58,5                      1
Geografija                  0
Tehnička kultura               1      58,5                      1
Informatika                 1      60,0                      1
OSTALO                  14      700,90
Dvorana za TZK               1       288,0                        1
Produženi boravak             0
Knjižnica                 1       39,15                        1
Dvorana za priredbe            0
Zbornica                  1       32,90                        1
Uredi                   5      108,96                        1
PODRUČNA ŠKOLA PODGORA           4       240
PODRUČNA ŠKOLA ŠKARIČEVO          2       120
U K U P N O:               28      1529,91      1      58,5

1.3. Školski okoliš

          Naziv površine              Veličina u m2                 Ocjena stanja
 1. Sportsko igralište                      800        Osrednje
 2. Zelene površine                        3800       Dobro


           UKUPNO                   4600

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

                NASTAVNA SREDSTVA I
                                     STANJE         POTREBE
                   POMAGALA
              Audiooprema:                    2           4              Video- i fotooprema:                1           3              Informatička oprema:                1           3              Ostala oprema:                   1           3
1.4.1. Knjižni fond škole


                    KNJIŽNI FOND                             STANDARD
                                               STANJE     (min. 10 knjiga
                                                       po učeniku)
       Učenički fond
                                                3660        4640

                           Lektirni naslovi (I. – IV. razred)        71
                          Lektirni naslovi (V. – VIII. razred)        83
       Učiteljski fond
                                                823        1856


                                       UKUPNO:     4483
1.5. Plan obnove i adaptacije

     Što se preuređuje ili obnavlja         Veličina u m2            Za koju namjenu
Kabinet za strani jezik                    58,5             Specijalizirana nastava
Kabinet za prirodu i biologiju                58,5             Specijalizirana nastava
Kabinet učitelja TZK                     20,5              Priprema za nastavu2.    PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U
     2010 ./ 2011 . ŠKOLSKOJ GODINI

2.1.   Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1.    Podaci o učiteljima razredne i predmetne nastave

    R.B.        PREZIME I IME        GOD.     STRUKA     ŠK. SPREMA     PREDMET KOJI
                            STAŽA                       PREDAJE
     1.  BELOŠEVIĆ ĐURĐA             24      uč.RN      VŠS           RN
     2.  BENC LUCIJA                0     Aps. FF     SSS        NJEM. JEZ.
     3.  BOLŠEC JOSIP               35     uč. TKZ     VŠS          TKZ
     4.  ČAVUŽIĆ MARIJA              32     uč.POV      VŠS          POV.
     5.  ČUDIĆ LJUBICA              40    prof. HRV.J.    VSS         HRV.J.
     6.  ČULIG VLADIMIRA             34    uč. NJEM J.    VŠS         NJEM.J.
     7.  ĆOTIĆ VESELKO              39    uč. MAT. F.    VŠS         MAT-FIZ
     8.  DOŠEN DARINKA              39      uč.RN      VŠS           RN
     9.  DOŠEN MATE                38      uč. RN     VŠS           RN
     10.  DUVNJAK TATJANA              9    VJEROUČ.      VSS        VJERONAUK
     11.  GORUP NADA                39      uč.RN      VŠS           RN
     12.  HERCEG ANDREA               6     Uč. RN      VSS           Rn
     13.  HORVAT- PAPEŠ SANDRA           21      uč.RN      VŠS           RN
     14.  HRŠAK RUŽICA               28      uč.RN      VŠS           RN
     15.  ILIĆ MILJENKO               5     uč. MAT     VŠS          MAT
     16.  KUČINIĆ GORDANA             13    prof.HRV.J.    VSS         HRV.J.
     17.  LONJAK NATALIJA              5   Uč rn-PRIROD..    VŠS           Pri
     18.  MAJSEC DRAGČEVIĆ MELITA         10     prof. eng.    VSS        ENGLESKI J.
     19.  MEŠTROVIĆ VLASTA             35     uč HRV.J.     VŠS         HRV.J.
     20.  MOMIR HORVATEK              3   Colegge USA     SSS          ENG
     21.  PAVIĆ GORDANA              22      uč.RN      VŠS           RN
     22.  PAVLEK MARIJA               4      uč. RN     VSS           RN
     23.  PERNJEK DUBRAVKA             26      uč.RN      VŠS           RN
     24.  POSLON TANJA               5    Prof. Mat-INF    VSS         MAT-INF.
     25.  PUH NEVENKA               21      uč. RN     VŠS           RN
     26.  PULJKO LELJAK KATARINA          5    Dipl. teolog.   VSS        VJERONAUK
     27.  RUŽIĆ GORDANA               7     prof.LK     VSS          LIK.K.
     28.  s
        SMREKAR TIHANA              6     Uč. RN      VSS           Rn
     29.  SUHODOLČAN IVANA             6     Uč. eng     VSS          Eng.
     30.  ŠĆURIC TAMARA              10      uč RN      VSŠ           RN
     31.  ŠOŠTAR IGOR                3   prof. POV ZEM    VSS         GEOG.
     32.  TRUTIN MILAN               37      uč. TK     VŠS           TK
     33.  TUŠEK VRHOVEC ERIKA            5     Meteor.     VSS          FIZ
     34.  VEŠLIGAJ IVANA              2   Prof. KEM-BIO.    VSS         KEM-BIO
     35.  VIDOVIĆ ANDREJA              5      uč.GK      VŠS          GL.K.
     36.  VLAISAVLJEVIĆ DANIJELA          10     Uč. RN      VSS           Rn
     37.  ŽLEPALO MIRA               41     uč. MAT     VŠS          MAT
2.1.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

    R.B.   IME I PREZIME            GOD.    STRUKA         ŠKOLSKA SPREMA
                          STAŽA
    1.    MILORAD VIDEKOVIĆ           29    PROF. GEOGR.           VSS
    2.    ŠTEFICA ŽAUHAR            32    PROF.PED.             VSS
    3.    RENATA TOPOLOVEC           21    PROF.DEF.             VSS
    4.    GORDANA GREGUROVIĆ          17    DIPL.BIBLIOT.           VSS

2.1.3. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Ime i prezime        struka          mentor             Pripomena
Miljenko Ilić        informatika        Goran Novak


2.1.4. Podaci o administrativno-tehničkom osoblju

    1.    ANDRIJANA KRSTIĆ           10    uprav.prav    VŠS    tajnik škole
    2.    ANICA PAVIĆ              41    ekon.r.     SSS    rač. šk.
    3.    FRANJO HORVAT                 sred.teh.    SSS    dom.-lož.
    4.    JASNA TOPOLOVEC                Kuh.       PKV    kuharica
    5.    BLAŽENKA ZAJEC            16    kuh       PKV    kuharica
    6.    DAVORKA PETROVIĆ                sprem.      NKV    Spremačica/kuharica
    7.    AGATA BENC              33    sprem      NKV    spremačica
    8.    BARBARA PEČEK                 sprem.      NKV    spremačica
    9.    BOŽENA POSLON             36    sprem.      NKV    spremačica
    10.   SNJEŽANA ŠEREG            18    sprem.      NKV    spremačica
    11.   MARIJA JURMAN             7    sprem.      NKV    spremačica
2.2.   Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.2.1.   Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

 Red.                      Redovna        Dopunska  Dodatna      Rad u produ.   Ukupno    Ostali    UKUPNO
       Ime i prezime učitelja  Razred      Rad razrednika             INA
 broj                      nastava         nastava  nastava       boravku    neposre. rad  poslovi  Tjedno Godišnje
1.     Andrea Herceg        2A     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
2.     Ružica Hršak         2B     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
3.     Dubravka Pernjek       1C     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
4.     Nevenka Puh         3B     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
5.     Tamara Šćuric        4A     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
6.     Tihana Smrekar        4B     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
7.     Nada Gorup          1A     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
8.     Gordana Pavić        1B     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
9.     Sandra Horvat Papeš     2C     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
10.    Đurđa Belošević       3C     18       2    1     1     1            23     19**    42  1470
11.    Danijela Vlaisavljević    4C     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
12.    Marija Pavlek        3A     18       2    1     1     1            23      17    40  1400
13.    Darinka Došen        1d+3d    18       2    1     1     1            23      17    40  1400
14.    Mato Došen         2d+4d    18       2    1     1     1            23     22*    45  1470

      *vođenje učeničke zadruge; sindikalni povjerenik **voditelj Područne škole Podgora
    2.2.2.  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave
                                    Predaje u razredima                Ostali                            UKUPNO
Red.                 Predmet koji                       Redovna Izborna                       Ukupno Posebni/Os
      Ime i prezime učitelja          Razrednik                              poslovi Dop.     Dod.  INA
broj                  predaje          5.    6.  7.   8.  nastava nastava                       nepo. rad tali poslovi Tjedno Godišnje
                                                            čl. 53. KU
 1. Ljubica Čudić          Hrvatski j.     -         +   +    +     18                 1    1   1    21     /19    40   1400

 2. Vlasta Meštrović        Hrvatski j.     -    +    +   +    +     18                 1    1   1    21    /19    40   1400

 3. Gordana Kučinić         Hrvatski j.     2     +    -   +    +     12            2     1    1   1    19    4/17   40   1400

 4. Gordana Ružić*         Likovna k.     2     +    +   +    +     15            4            1    22    /18    40   1400

 5. Andreja Vidović*        Glazbena k.     2     +    +   +    +     15            5                 22    /18    40   1400

 6. Lucija Benc*          Njemački       -    +    +   +    +     20      6                       26    /17    43   1505
 7. Vladimira Čulig* (bonus)    Njemački       -    +    +   +    +           18                       18    /22    40   1400
 8. Melita Majsec Dragčević*    Engleski       -                     20      2                  1    23    /17    40   1400
 9. Ivana Suhodolčan        Engleski      2     +    +   +    +     15      4           1    1       23    /17    40   1400
 10. Momir Horvatek         Engleski      2     +    +   +    +     9      4           1    1       15    /12    40   1400
 11. Mira Žlepalo (bonus)      Matematika     2         +   +    +     16                 1    1       18    /18    40   1400

 12. Veselko Čotić         Matematika          +       +    +     20                 1    1       24    /18    40   1400

 13. Erika Tušek Vrhovec      Fizika                    +    +     10                             8     /7    15    525
 14. Tanja Poslon          Mat / Inf.     2     +    +   +    +     12      6           1    1       22    /18    40   1400

 15. Miljenko Ilić         Informatika     2     +    +   +    +           18      6                 24    2/16   42   1470

 16. Ivana Vešligaj
    +               Kemija/Biol.          -    -   +    +     18            2     1    1       24    /16    40   1400

 17. Natalija Lonjak        Priroda       2     +    +   +    -     17                     1       18    /17    40   1400

 18. Marija Čavužić         Povijest       -    +    +   +    +     22                     1   1    24    /16    40   1400

 19. Igor Šoštar          Geografija     2     +    +   +    +     21                     1       24    /16    40   1400

 20. Milan Trutin (bonus)      Teh. Kul.      2     +    +   +    +     11      2               1   1    17    /23    40   1400

 21. Josip Bolšec          TZK         -    +    +   +    +     22      2                  1    25    /16    41   1435
 22. Tatjana Duvnjak*        Vjeronauk      -                     26                             26    /16    42   1470
 23. Katarina Puljko Leljak     Vjeronauk      -    +    +   +    +     24                             24    /16    40   1400
                            * Dio satnice imaju u razrednoj nastavi ( prikazani u redovnoj ili izbornoj nastavi )
2.2.3.    Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

                                              Radno           Broj sati
   Red.      Ime i prezime                                    Broj sati
                          Struka       Radno mjesto     vrijeme         godišnjeg
   broj       radnika                                      tjedno
                                              (od – do)         zaduženja
   1.    Milorad Videković       Prof. geografije       Ravnatelj     07-15      8
                                             7,30-13,30
   2.    Štefica Žauhar           Dip.pedag.      pedagoginja             8
                                              i 12-18
        Renata      Cesarec                         7,30-13,30
   3.                   Dip.defekolog       defektologinja            8
        Topolovec                                  i 12-18
        Gordana     Gregurović
   4.                    Dip.bibliotek.      knjižničarka    08-14      8
        Petrović


2.2.4.    Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

R.     PREZIME I IME       STRUKA          Naziv posla koji  Br.  sati  Radno vr.     Br.   sati
Br.                               obavlja      tjedno    od - do      god. zad.

1      Krstić Andrijana      upr.prav.        tajnik       40      7-15
2      Pavić Anica        ekon.ref.        računovođa     40      630-1430
3      Horvat Franjo       stolar          dom.lož      40      6-12 20-22
4      Jasna Topolovec      kuharuca         kuharica      40      6-14
5      Zajec Blaženka       kuharica         kuharica      40      8-16
6      Petrović Davorka      spremačica        spremačica     40      6-16
7      Jurman Marija       spremačica        spremačica     40      6-16
8      Benc Agata         spremačica        spremačica     40      6-14
9      Peček Barbara       spremačica        spremačica     40      14-22
10     Poslon Božena       spremačica        spremačica     40      14-22
11     Šereg Snježana       spremačica        spremačica     40      14-22
3.   PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1.  Organizacija smjena

Rad u školi je organiziran u dvije smjene:
  1) JUTARNJA – od 07,30 do 12,35
  2) POPODNEVNA – od 12,45 do 17,50
3.2 Godišnji kalendar rada


                      Broj dana      Blagdani i   Dan škole, grada, općine, župe,
            Mjesec
                  radnih    nastavnih   neradni dani     školske priredbe...

              IX.    22      20
   I. polugodište
    Od 6.9.2010     X.    21      21        1       5.10. Svjetski dan učitelja
     do 23.12.
    2010. god.     XI.    21      21        1
              XII.    22      17             6.12. Dan škole; 6.12. Dan Grada
                                          Zimski odmor učenika
    UKUPNO I. polugodište
                   86      79            od 27.12.2011. do 13.1. 2012. God-
              I.    21      12
              II.    21      21
              III.    22      22
   II. polugodište                               Proljetni odmor učenika
     od 10.1.     IV.    20      15            Od 2.4.2012. do 6.4. 2012. godine
     do15.6.
     2011. god.     V.    22      22
              VI.    18      10
                                          Ljetni odmor učenika
              VII.
                                        Od 18.06.2011. do rujna 2011.
              VIII.                              godine
    UKUPNO II. polugodište     123      102

      U K U P N O:       209      181


   BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

 - 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske
 - 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske
 - 26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske
 - 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske
 - 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske
 -07.06 Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske
 - 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske
 - 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske
 - 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske
 - 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske
3.3.Podaci o broju učenika i razrednih odjela
                              primjereni   Prehrana    Putnika  U boravku    Ime i prezime
                    djevoj-  ponav-    oblik
  Razred    učenika   odjela                            3 do 6 do          razrednika
                    čica   ljača  školovanja   užina objed       cije.  prod.
                             (uče. s rje.)         5 km 10 km
   1.A      16     1     8                                    N. GORUP
   1.B      12     1     7           1                         G. PAVIĆ
   1.C      15     1     6                                    D. PERNJEK
   1.D      1     1                                          D. DOŠEN
 UKUPNO      44     4     21           1
   2.A      17     1     4                                    A.HERCEG
   2.B      24     1     9                                    R. HRŠAK
   2.C      13     1     6                                    S.HORVAT PAPEŠ
   2.D      4     1     3                                    M. DOŠEN
 UKUPNO      58     4     22
   3.A      21     1     10                                    T.ŠĆURIC
   3.B      25     1     13           1                         T.SMREKAR
   3.C      10     1     1           1                         P.MUŽAR S.
   3.D      11     1     8                                    D. DOŠEN
 UKUPNO      67     4     32           2
   4.A      22     1     13           1                         T. ŠĆURIC
   4.B      21     1     13           1                         T. SMREKAR
   4.C      14     1     6                                    D. VLAISAVLJEVIĆ
   4.D      3     1     2                                    M. DOŠEN
 UKUPNO      60     4     34           2
 UKUPNO
          229    16*     109          5
  I.–IV.
  5.A      27     1     16           1                         N. LONJAK
   5.B      22     1     19           1                         M. HORVATEK
 UKUPNO      49     2     35           2
   6.A      16     1     7           1                         M.ILIĆ
   6.B      20     1     13           1                         T.POSLON
   6.C      20     1     7           1                         G.RUŽIĆ
 UKUPNO      56     3     27           3
   7.A      31     1     17           1                         A.VIDOVIĆ
   7.B      26     1     13           1                         I.ŠOŠTAR
 UKUPNO      57     2     30           2
   8.A      17     1     10           2                         M.TRUTIN
   8.B      19     1     13           1                         G.KUČINIĆ
   8.C      18     1     9           1                         I.SUHODOLČAN
   8.D      18     1     11           3                         M.ŽLEPALO
 UKUPNO       72     4    43           7
  UKUPNO
          234    11    135          14
  V. - VIII.
  UKUPNO
          463    27*    244          19
  I. - VIII.
*kombinirani odjeli ( 1d+2d; 3d+4d )
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada


                     Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima
  Rješenjem određen oblik rada                                           Ukupno
                      I.    II.   III.   IV.   V.    VI.   VII.   VIII.

Model individualizacije
                      1         2    2    2    3    2     7     19
Prilagođeni program

Posebni program


3.3.2. Nastava u kući
Ove školske godine imamo ovaj oblik nastave a radi se o učenici prvog razreda ( 1.b).Na osnovu suglasnosti MZOS-a nastava se
održava po slijedećem nastavnom planu i programu: 9 SATI TJEDNO ( Hrvatski jezik… 2,5; likovni…0,5; glazbeni…0,5; engleski
jezik…1; matematika…2; priroda i društvo…1; tzk…1 sat ). “škola je dužna organizirati izvođenje nastave u kući na način da se
nastava realizira u sklopu redovitog tjednog zaduženja učitelja ( bez zaduženja učitelja radom iznad norme ), osim za učitelje koji
navedenu nastavu mogu ostvariti samo u prekovremenom radu. Kako svi učitelji razredne nastave i defektolog škole imaju puno
radno vrijeme nastavu će u prekovremenom radu održavati renata Cesarec Topolovec, prof. defektologije i razredne nastave ( 8 sati
) te Melita Majsec Dragčević, učiteljica engleskog jezika ( 1 sat).
    4.  TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
       OBRAZOVNOG RADA

    4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

                            BROJ ODJELA I BROJ NASTAVNIH SATI TJEDNO PO
R.b.    NASTAVNI PREDMET                      RAZREDIMA
                                                                                     RAZREDNI ODJELI
                                                                                     KOMBINIRANI
                                                                                                PREDMETIMA
                                                                                                 NASTAVNIM
                                                                                                 UKUPNO PO
                          I.   II.  III.  IV.    V.       VI.          VII.         VIII.
 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA
   CESARCA KRAPINA

                         ukupno sati

                         ukupno sati

                         ukupno sati

                         ukupno sati
                                                    ukupno sati


                                                                ukupno sati


                                                                            ukupno sati

                                                                                   ukupno sati


                                                                                                   ukupno sati
                                          ukupno
                          odjela

                          odjela

                          odjela

                          odjela

                          odjela


                                               odjela


                                                           odjela


                                                                       odjela


                                                                                    odjela

                                                                                    odjela
   REDOVITA NASTAVA
 1 RAZREDNA NASTAVA   3                3   3    3                                              2           14
 2 HRVATSKI JEZIK                               2 350     3    350      2 280 4 560                              11   1540
 3 LIKOVNA KULTURA                           3 105 2 70      3     70      2 70 4 140                              11   455
 4 GLAZBENA KULTURA                           3 105 2 70      3     70      2 70 4 140                              11   455
 5 STRANI JEZIK                             3 210 2 210     3    210      2 210 4 420                              11   1260
 6 MATEMATIKA                                 2 280     3    280      2 280 4 560                              11   1400
 7 PRIRODA                                  2 106     3    140                                          4   246
 8 BIOLOGIJA                                                     2    140      4     280                 7   420
 9 KEMIJA                                                      2    140      4     280                 7   420
10 FIZIKA                                                      2    140      4     280                 7   420
11 POVIJEST                                  2  140    3    140      2    140      4     280                 11   700
12 GEOGRAFIJA                                 2  106    3    140      2    140      4     280                 11   666
13 TEHNIČKA KULTURA                              2  70    3     70      2     70      4     140                 11   350
14 TJ. I ZDRAV. KULTURA                         3 140 2  140    3    140      2    140      4     280                 11   840
UKUPNO REDOVNA NASTAVA 3                 3   2    3 560 2  1542    3    1510      2    1820      4    3640                 25   9072
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

                     Broj   Broj                Planirano sati
               Razred            Izvršitelj programa
                    učenika  grupa                T     G
      Vjeronauk
                 I.   40    3   T. DUVNJAK          6    210
                 II.   56    3   T. DUVNJAK          6    280
                 III.   67    3   T. DUVNJAK          6    210
                 IV.   39    4   T. DUVNJAK          8    280
            UKUPNO
                     223    13                 26    980
            I. – IV.
                 V.
                VI.
        Vjeronauk
                VII.
                VIII.
            UKUPNO
            V. – VIII.     0     0                 0     0
            UKUPNO
            I. – VIII.    223    13                 26    980


4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

                     Broj   Broj                Planirano sati
               Razred            Izvršitelj programa
                    učenika  grupa                T     G
      Vjeronauk
                 I.   0     0
                 II.   0     0
                 III.   0     0
                 IV.   21    1    K. PULJKO LELJAK      2     70
            UKUPNO
                     21    1                 2     70
            I. – IV.
                 V.    49    2   K. PULJKO LELJAK       4    280
                             K. PULJKO LELJAK
                VI.    56    3                 6    420
        Vjeronauk
                             K. PULJKO LELJAK
                VII.   57    2                 4    280
                             K. PULJKO LELJAK
                VIII.   72    4                 8    560
            UKUPNO
            V. – VIII.    234    11                 22    1540
            UKUPNO
            I. – VIII.    255    12                 24    1610
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
                              =UKUPNO=
                          Broj   Broj              Planirano sati
                     Razred            Izvršitelj programa
                          učenika  grupa              T     G
      Vjeronauk


                       I.   40    3               6    210
                      II.   56    3               6    280
                      III.   67    3               6    210
                      IV.   60    4               8    280
                 UKUPNO
                          223    13               26    980
                  I. – IV.
                      V.    49    2               4    280
                      VI.    56    3               6    420
          Vjeronauk
                      VII.   57    2               4    280
                      VIII.   72    4               8    560
                 UKUPNO
                 V. – VIII.    234    11               22    1540
                 UKUPNO
                  I. – VIII.    457    24               48    2520

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                             (Engleski jezik)
                          Broj   Broj              Planirano sati
                     Razred            Izvršitelj programa
                          učenika  grupa              T     G
      Naziv stranog jezika
                      IV.   15    1   M.M. DRAGČEVIĆ      2    140
                      V.
                      VI.
                      VII.
                      VIII.
                 UKUPNO
                           15    1               2    140
                 IV. – VIII.

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                             (Engleski jezik)
                          Broj   Broj              Planirano sati
                     Razred            Izvršitelj programa
                          učenika  grupa              T     G
      Naziv stranog jezika
                      IV.
                      V.    16    1   M.HORVATEK        2    140
                      VI.   27    1   M. HORVATEK       2    140
                      VII.   15    1   M. HORVATEK       2    140
                      VIII.   16    2   M.HORVATEK        4    280
                 UKUPNO
                           74    5               10    700
                 IV. – VIII.
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                             (Engleski jezik)
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred            Izvršitelj programa
                         učenika  grupa              T     G
      Naziv stranog jezika                      IV.
                      V.
                      VI.
                      VII.
                     VIII.   42    2   I.SUHODOLČAN       2    140
                 UKUPNO
                          42    2               2    140
                 IV. – VIII.


4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                          (Engleski jezik) =UKUPNO=
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred            Izvršitelj programa
                         učenika  grupa              T     G
      Naziv stranog jezika
                      IV.   15    1               2     70
                      V.    16    1               2     70
                      VI.   27    1               2     70
                      VII.   15    1               2     70
                     VIII.   58    4               8    560
                 UKUPNO
                          131    8               16    840
                 IV. – VIII.4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                             (Njemački jezik)
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred            Izvršitelj programa
                         učenika  grupa              T     G
      Naziv stranog jezika
                      IV.   15    1   V. ČULIG         2     70
                      V.    25    2   V. ČULIG         2    140
                      VI.   13    1   V.ČULIG         2     70
                      VII.   15    1   V. ČULIG         2     70
                     VIII.   36    3   V. ČULIG         2    210
                 UKUPNO
                          104    8               16    560
                 IV. – VIII.
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                             (Njemački jezik)
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred             Izvršitelj programa
                         učenika  grupa               T     G
      Naziv stranog jezika                      IV.   21    1   L.BENC          2     70
                      V.
                      VI.   36    2   L. BENC          2    140
                      VII.
                     VIII.   32    2   L.BENC          2    140
                 UKUPNO
                          89    5                6    350
                 IV. – VIII.

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
                          (Njemački jezik) = UKUPNO =
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred             Izvršitelj programa
                         učenika  grupa               T     G
      Naziv stranog jezika
                      IV.   36    2                2    140
                      V.    25    2                2    140
                      VI.   36    2                2    140
                      VII.   15    1                2     70
                     VIII.   68    5                2    350
                 UKUPNO
                          180    12               10    700
                 IV. – VIII.

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred             Izvršitelj programa
                         učenika  grupa               T     G
      Informatika
                      V.    49    2   M. ILIĆ          2    140
                      VI.   36    2   M.ILIĆ          2    140
                      VII.   57    2   M. ILIĆ          2    140
                     VIII.   72    4   M. ILIĆ          2    280
                 UKUPNO
                          214    10                8    700
                 V. – VIII.

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
                          Broj   Broj              Planirano sati
                    Razred             Izvršitelj programa
                         učenika  grupa               T     G
      Informatika
                      V.
                      VI.   20    1   T. POSLON         2     70
                      VII.
                     VIII.
                 UKUPNO
                          20    1                2     70
                 V. – VIII.
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
                                = UKUPNO =
                      Broj   Broj                Planirano sati
                Razred               Izvršitelj programa
                     učenika  grupa                  T    G
      Informatika


                  V.    49    2                   2    140
                 VI.    56    3                   2    210
                 VII.   57    2                   2    140
                 VIII.   72    4                   2    280
             UKUPNO
                      234    11                   2    770
             V. – VIII.

4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta


                      Broj   Broj                Planirano sati
                Razred               Izvršitelj programa
                     učenika  grupa                  T    G
     Naziv izbornog
      predmeta
                  V.
                 VI.
                 VII.
                 VIII.   12    1     M. TRUTIN          2    70
             UKUPNO
                      12    1                   2    70
             V. – VIII.

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira
prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj
školi.
                                     Planirani broj
 Red.                      Razred    Broj       sati      Ime i prezime učitelja
          Nastavni predmet
 broj                      grupa   učenika                izvršitelja
                                     T     G
  1.  HRVATSKI JEZIK                  2.A     6     1   35    ANDREA HERCEG
     MATEMATIKA                    2.A     6     1   35    ANDREA HERCEG
  2.  HRVATSKI JEZIK                  2.B     6     1   35    RUŽICA HRŠAK
     MATEMATIKA                    2.B     6     1   35    RUŽICA HRŠAK
  3.  MATEMATIKA                    3.A     6     1   35    MARIJA PAVLEK
     HRVATSKI JEZIK                  3.A     5     1   35    MARIJA PAVLEK
  4.  MATEMATIKA                    3.B     3     1   35    NEVEVENKA PUH
     HRVATSKI JEZIK                  3.B     2     1   35    NEVENKA PUH
  5.  HRVATSKI JEZIK                  4.A     3     1   35    TAMARA ŠĆURIC
     MATEMATIKA                    4.A     3     1   35    TAMARA ŠĆURIC
  6.  MATEMATIKA                    4.B     5     1   35    TIHANA SMREKAR
     HRVATSKI JEZIK                  4.B     4     1   35    TIHANA SMREKAR
  7.  MATEMATIKA                    1.A     2     1   35    NADA GORUP
     HRVATSKI JEZIK                  1.A     3     1   35    NADA GORUP
  8.  MATEMATIKA                    1.B     4     1   35    GORDANA PAVIĆ
     HRVATSKI JEZIK                  1.B     4     1   35    GORDANA PAVIĆ
  9.  MATEMATIKA                    2.C     2     1   35    SANDRA HORVAT PAP.
     HRVATSKI JEZIK              2.C      2    1    35   SANDRA HORVAT PAP.
 10.  MATEMATIKA                3.C      4    1    35   ĐURĐA BELOŠEVIĆ
     HRVATSKI JEZIK              2.C      3    1    35   ĐURĐA BELOŠEVIĆ
 11.  MATEMATIKA                4.C      6    1    35   DANICA VLAISAVLJEVIĆ
 12.  MATEMATIKA                4.C      2    1    35   DANICA VLAISAVLJEVIĆ
 13.  MATEMATIKA               1D+3D      2    1    35   DARINKA DOŠEN
     HRVATSKI JEZIK             1D+3D      3    1    35   DARINKA DOŠEN
 14.  MATEMATIKA               2D+4D      3    1    35   MATO DOŠEN
     HRVATSKI JEZIK             2D+4D      2    1    35   MATO DOŠEN
 15.  MATEMATIKA                1.C      4    1    35   DUBRAVKA PERNJEK
     HRVATSKI JEZIK              1.C      5    1    35   DUBRAVKA PERNJEK
          UKUPNO I. - IV.         26      106   28    980
 1.   HRVATSKI JEZIK             1/5-8/     8    1    35   LJUBICA ČUDIĆ
 2.   HRVATSKI JEZIK             1/5-8/     12    1    35   VLASTA MEŠTROVIĆ
 3.   HRVATSKI JEZIK             1/6-8/     13    1    35   GORDANA KUČINIĆ
 4.   MATEMATIKA               1/5-8/     9    1    35   MIRA ŽLEPALO
 5.   MATEMATIKA               1/5-6/     8    1    35   TANJA POSLON
 6.   MATEMATIKA               1/5-8/     10    1    35   VESELKO ČOTIĆ
 7.   KEMIJA                 1/7-8/     8    1    35   IVANA VEŠLIGAJ
 8.   ENGLESKI JEZIK             1/5-7/     10    1    35   IVANA SUHODOLČAN
 9.   BILOGIJA                 1 /7/     6    1    35   NATALIJA LONJAK
         UKUPNO V. - VIII.        9       84    9    315

         UKUPNO I. - VIII.        35      190   37    1295

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
                                     Planirani broj
 Red.                      Razred     Broj     sati     Ime i prezime učitelja
         Nastavni predmet
 broj                      grupa     učenika              izvršitelja
                                     T     G
 1.   MATEMATIKA                1       3    1    35   ANDREA HERCEG
 2.   MATEMATIKA                1       4    1    35   RUŽICA HRŠAK
 3.   HRVATSKI JEZIK              1       7    1    35   MARIJA PAVLEK
 4.   HRVATSKI JEZIK              1       9    1    35   NEVENKA PUH
 5.   MATEMATIKA                1       9    1    35   NEVENKA PUH
 6.   MATEMATIKA                1       6    1    35   TAMARA ŠĆURIC
 7.   MATEMATIKA                1       9    1    35   TIHANA SMREKAR
 8.   MATEMATIKA                1       6    1    35   MARIJA PAVLEK
 9.   MATEMATIKA                1       7    1    35   GORDANA PAVIĆ
 10.  MATEMATIKA                1       5    1    35   SANDRA HORVAT PAP.
 11.  MATEMATIKA                1       4    1    35   ĐURĐA BELOŠEVIĆ
 12.  MATEMATIKA                1       5    1    35   DANICA VLAISAVLJEVIĆ
 13.  MATEMATIKA                1       4    1    35   DUBRAVKA PERNJEK
 14.  MATEMATIKA                1       2    1    35   DARINKA DOŠEN
 15.  MATEMATIKA                1       3    1    35   MATO DOŠEN
              UKUPNO I. - IV.          15    83    15    525
     1.   HRVATSKI JEZIK               1/5-8/   5     1     35   LJUBICA ČUDIĆ
     2.   HRVATSKI JEZIK               1/5-8/   5     1     35   VLASTA MEŠTROVIĆ
     3.   HRVATSKI JEZIK               1/6-8/   4     1     35   GORDANA KUČINIĆ
     4.   MATEMATIKA                 1/5-8/   5     1     35   VESELKO ČOTIĆ
     5.   MATEMATIKA                 1/5-6/   4     1     35   MIRA ŽLEPALO
     6.   MATEMATIKA                 1/5-8/   6     1     35   TANJA POSLON
     7.   GEOGRAFIJA                 1/5/   6     1     35   IGOR ŠOŠTAR
     8.   POVIJEST                1+1/5-8/   12+6    1+1   35+35   MARIJA ČAVUŽIČ
     9.   ENGLESKI JEZIK               1/7-8/   5     1     35   IVANA SUHODOLČAN
     10.  KEMIJA                   1/7-8/   5     1     35   IVANA VEŠLIGAJ
             UKUPNO V. - VIII.          11    63    11    385

             UKUPNO I. - VIII.          26   146    26    910
   Potrebno je planirati i moguću akceleraciju učenika.
   4.3. Obuka plivanja

   Ove godine nije predviđeno.


   5.     PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

   5.1. Plan rada ravnatelja
                                                   Predviđeno
                                                            Predviđeno
                       SADRŽAJ RADA                       vrijeme
                                                           vrijeme u satima
                                                   ostvarivanja
1.  POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
   1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole                      VI - IX      100
   1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja                         VI – IX      20
   1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma                       VI – IX      50
   1.4. Izrada školskog kurikuluma                               VI – IX      60
   1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole                         VI – IX      40
   1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća             IX – VI      10
   1.7. Izrada zaduženja učitelja                                VI – VIII     20
   1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima             IX – VI      20
   1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata                      IX – VI      20
   1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja                     IX – VI      30
   1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja                          IX – VI      10
   1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole                    IX – VI      10
   1.13.Ostali poslovi                                     IX – VIII     10
2.  POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA
   2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno
      vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije    IX – VIII     90
      rada Škole).
   2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole                            VIII – IX      5
   2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja                     VI – IX      15
   2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a             IX – VI      15
   2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole                       IX – VI      25
   2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika                          IX – VII      5
   2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika              IX – VI      5
   2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija         IX – VI   15
   2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole             IX – VIII  25
   2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred                IV – VII   10
   2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika        IX – VI   5
   2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja                       IX – VI   5
   2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita                VI i VIII  5
   2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika                    V-IX   15
   2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika                          I-VI   5
   2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora                I i VIII  15
   2.17.Ostali poslovi                                   IX – VIII  30
3.  PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE
   3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole               IX – VI   50
   3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja        XII i VI    10
   3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i
                                               IX – VI   10
     pripravnicima
   3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava                         IX – VI   5
   3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe                 IX – VIII   5
   3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe                    IX – VIII   5
   3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole               IX – VIII  15
   3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije                          IX – VIII   8
   3.9. Ostali poslovi                                   IX – VIII  10
4.  RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE
   4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela      IX – VIII  50
   4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole                      IX – VIII  10
   4.3. Ostali poslovi                                   IX – VIII  10
5.  RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
   5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima           IX – VIII  70
   5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu               IX – VI   35
   5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika                    IX – VI   35
   5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole           IX – VIII  20
   5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika               IX – VIII  20
   5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/               IX – VIII  10
   5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad                           10
   5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika                      10
   5.9. Ostali poslovi                                   IX – VIII  10

6.  ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

   6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole                           IX – VIII  80
   6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a             IX – VIII  35
   6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole              IX – VIII  25
   6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole                    IX – VIII  20
   6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/                IX – VIII   5
   6.6. Poslovi zastupanja škole                              IX – VIII  15
   6.7. Rad i suradnja s računovođom škole                        IX – VIII   80
   6.8. Izrada financijskog plana škole                           VIII – IX  25
   6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja                    IX – VIII  30
   6.10 Organizacija i provedba inventure                           XII    15
   6.11. Poslovi vezani uz e-matice                              VI     5
   6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica                VI     5
   6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala                 VIII i I   5
   6.14. Ostali poslovi                           IX – VIII     2
7.  SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
   7.1. Predstavljanje škole                         IX – VIII     20
   7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa       IX – VIII     10
   7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje             IX – VIII     10
   7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja  IX – VIII      5
   7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU           IX – VIII      2
   7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini   IX – VIII      2
   7.7. Suradnja s Uredom državne uprave                   IX – VIII     15
   7.8. Suradnja s osnivačem                         IX – VIII     50
   7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje                 IX – VIII      5
   7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo                IX – VIII      5
   7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb                 IX – VIII      5
   7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom                    IX – VIII      5
   7.13.Suradnja s Policijskom upravom                    IX –VIII      5
   7.14.Suradnja s Župnim uredom                       IX – VIII      5
   7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama            IX – VIII      5
   7.16.Suradnja s turističkim agencijama                  IX – VIII      5
   7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama     IX – VIII      5
   7.18.Suradnja s svim udrugama                       IX – VIII      5
   7.19.Ostali poslovi                            IX – VIII      3
8.  STRUČNO USAVRŠAVANJE
   8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi               IX – VI      15
   8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a  IX – VI      40
   8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova         IX – VI      15
   8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature           IX – VI      35
   8.5. Ostala stručna usavršavanja                     IX – VI      35
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
  9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije                   IX – VI      20
  9.2. Ostali nepredvidivi poslovi                      IX – VI      12
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE:                         1784
     5.2. Godišnji plan pedagoga
   2.    NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-              25                                IX.   X.    XI    XII.    I.    II.    III.  IV.  V.  VI.  VII.    VIII.
        OBRAZOVNOM PROCESU                             - Utvrđivanje pripremljenosti        825
R.broj    Područje rada/aktivnosti                      Tjedno      Cilj                 sati   IX.    X.    XI     XII.   I.     II.    III.  IV.  V.  VI.  VII.    VIII.

1.      PPRIPREMA ZA OSTVARIVANJE                                                 190
       ODGOJNO –OBRAZOVNOG RADA
1.1.     Ispitivanje i utvrđivanje odgojno- obrazovnih potreba                                   20    10                                            5      5

1.2      Organizacijski poslovi-planiranje i programiranje rada                Priprema za planiranje i       90    65     2     2     2    2     2     2   2   2   3   1      15
                                                  programiranje
1.2.1.    Sudjelovanje u izradi prijedloga Godišnjeg plana i programa             odgojno-obrazovnog          15    15                                                  15
                                                  rada
1.2.2.    Sudjelovanje u izradi prijedloga Školskog kurikuluma                                   35    30
       Sudjelovanje u izradi prijedloga Razvojnog plana i razvojnih
       projekata
1.2.3.    Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada učitelja          Osmišljavanje pristupa,       20    10     1     1     1    1     1     1   1   1   2
       ibriga o dokumentaciji                                ciljeva i aktivnosti, praćenja
1.2.4.    Izrada godišnjeg i mjesečnih planova i programa rada pedagoga,            ostvarivanja i načina        20    10     1     1     1    1     1     1   1   1   1   1
       programa individualnog stručnog usavršavanja i plana                 vrednovanja
       profesionalnih aktivnosti ( tjedno)
1.3.     Izvedbeno planiranje i programiranje                                           60    15     5     6     5    11     5     5   4   4   3
1.3.1.    Sudjelovanje u integracijsko-korelacijskom planiranju i                                  20    3     2     2     2    2     2     2   2   2   2
                                                  Osiguravanje uvjeta za kvalitetno
       programiranju rada
                                                  ostvarivanje odgojno-obrazovnih
                                                  programa
1.3.2.    Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s                               10    2     1     1     1          1     1   1   1   1
       posebnim potrebama
1.3.3.    Planiranje praćenja napredovanja učenika                                         5    2     1               2
1.3.4     Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima                                     5    1     1     1     1    1     1     1
1.3.5.    Sudjelovanje u izradi programa za uvođenje pripravnika u                                 10    5                    5
       samostalan rad
1.3.6.    Planiranje i programiranje praćenja odgojno-obrazovnog rada                                10    2     1     1     1    1     1     1   1   1
1.4.     Sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za izvođenje nastavnog                                 20    3     2     2     2    2     2     2   2   2   2
       programa
1.4.1.    Praćenje i informiranje o stručnoj literaturi                                       10    1     1     1     1    1     1     1   1   1   1
1.4.2.    Sudjelovanje u osiguravanju uvjeta za optimalno opterećivanja                               10    2     1     1     1    1     1     1   1   1   1
       učenika
                                          i zrelosti djece za školu     85                    28  39  3  2  8
2.1.   Upis učenika i formiranje razrednih odjela
                                          -Stvaranje uvjeta za
2.1.1.  Suradnja s vrtićima                                             10                    3  4  3
                                           uspješan početak školovanja
2.1.2.  Priprema materijala za upis( ispitni materijali za djecu,                          20                    15  5
     pozivi,upitnici za roditelje i dr.)
2.1.3.  Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu i obrada        30 min po                    35                    10  25
                                   uč.
2.1.4.  Organizacija posjeta budućih učenika                                     5                       5
2.1.5.  Upis učenika u 1. razred                                           5
2.1.6.  Sudjelovanje u ustrojavanju odjela 1. razreda                                5                            2  3
2.1.7.  Sudjelovanje u ustrojavanju odjela drugih r.odjela pr                            5                              5
2.2    Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada                                 160  12  20  17  16  13  17  15  16  15  14
                                          Praćenje ostvarivanja i
2.2.1.  Praćenje ostvarivanja NPP                         unapređivanje odgojno       20  1  2  2  3  2  2  2  2  2  2
                                          -obrazovnog rada
2..2.2.  Praćenje i sudjelovanje u ostvarivanju razvojnog i drugih                          50  2  5  5  6  4  6  5  5  6  6
     projekata
2.2.3.  Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa -      1 sat g. po                   35  2  4  4  3  3  3  4  3  3  2
     hospitacije                         učit.
2.2.4.  Rad s novozaposlenim učiteljima ,učiteljima         5 sati po                    30  5  4  3  2  2  2  2  2  2  2
     pripravnicima                        učit.
2.2.5.  Neposredan rad s učenicima u razrednim odjelima       1 sat g. ro                   25  2  4  3  2  2  4  2  4  2  2

2.3.   Participacija u radu stručnih tijela-timova-                                 60  5  5  5  11  1  4  6  3  3  11    6
     pvjerenstava
2.3.1.  Participacija u radu RV                   6 /god.    Doprinos radu stručnih       14  2     2  4     1  1       4
2.3.2.  Participacija u radu UV                   10/god.    tijela i unapređivanje       20  2  2  2  2     2  2  2  2  2    2
                                          odgojno-obrazovnog rada
2.3.3.  Rad u stručnim timovima- Tim za kvalitetu                                  10     2     2       2       2    2
2.3.4.  Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne                                 6          2               2    2
     ,predmetne i razredne ispite
2.3.5.  Sudjelovanje u radu povjerenstva za utvrđivanje                               10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
     adekvatnog oblika školovanja
2.4.   Rad s učenicima s posebnim potrebama                   - Osiguranje primjerenog      30  2  3  3  3  3  3  3  3  3  2
2.4.1.  Sudjelovanje u identifikaciji učenika                   odgojno-obrazovnog tretmana    10  2  1  1  1  1  1  1  1  1
2.4.2.  Rad s učenicima s teškoćama u razvoju i učenicima s            - podrška pomoć u prevladavanju  20     2  2  2  2  2  2  2  2  2
     izrazitijim postignućima                         odgojno-obrazovnih teškoća
2.5.   Savjetodavni rad s učenicima                       Podrška i pomoć u prevladavanju  150  6  18  17  18  9  17  16  15  16  12    3
2.5.1.  Rad s učenicima s problemima u učenju i ponašanju             odgojno- obrazovnih teškoća    75  3  10  10  10  5  10  8  8  8  5
2.5.2.  Vođenje Vijeća učenika                                            10     2  1  2  1  1  2  1  2  1
2.5.3.  Otvoreni sat za učenike                                           35  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

2.6.   Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima/                                  35  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3    3
     razrednicima (pripremanje, analize,razgovor …
2.7.   Suradnja s ravnateljem                          Unapređivanje kvalitete odgojno-  70  7  7  7  7  5  7  7  5  7  7  3  3
                                          obrazovnog rada
2.8.   Suradnja s defektologinjom i knjižničarkom,                                 35  2  3  3  5  3  3  3  3  3  3    3
     sustručnjacima i drugim stručnim djelatnicima
   2.9.     Savjetodavni rad s roditeljima                        Podrška i pomoć u             80     11    6      10    13     4     6      8      8     6     5
                                                ostvarivanju kvalitetnije
   2.9.1.    Rad s roditeljima na roditeljskim sastancima                                      12     2           4     2                  2      2
                                                uloge roditelja
   2.9.2.    Rad s roditeljima učenika koji imaju problema u učenju i                                20     2     2      2     3      2     2      2      2     2     2
         ponašanju
   2.9.3.    Otvoreni sat za roditelje                                               35     3     4      4     4      2     4      4      4     4     3

   2.9.4.    Nazočnost i participacija u radu Vijeća roditelja                                   12     4                4                                   4
   2.10.    Suradnja s lokalnom sredinom ( ustanove,                   Uključivanje škole u lokalnu sredinu   15     2     1      2     11     1     1      2      2     2     1
         institucije,udruge …)
   2.11.    Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika                                   60                 7     14     7     5      10     10     7     3
   2.11.1.   Suradnja s razrednicima / učiteljima                     Informiranje i pružanje          10                 1     2      1     1      1      2     1     1
   2.11.2.   Rad s učenicima u razrednim odjelima                     pomoći u donošenju            20                 4     4      1     1      4      4     2     2
   2.11.3.   Utvrđivanje profesionalnih interesa i obrada podataka            izboru škole ( zanimanja)         10                      4      4     2
   2.11.4.   Individualni i savjetodavni rad s učenicima                                      10                 2     2                  2      2     2
   2.      Suradnja sa srednjim školama , stručnom službom                                    10                 2     2      1     1      2      2     2
   11.5.    Zavoda za zapošljavanje, Obrtničkom komorom
   2.12.    Suradnja na ostvarivanju zdravstvene i socijalnae              Briga i pomoć u zadovoljavanju      30     3     3      3     3      3     3      3      3     3     3
         zaštite učenika                               zdravstvenih i socijalnih
   2.13.    Koordinacija i suradnja na ostvarivanju programa               potreba i sigurnosti učenika       20          3      2           2     1                       3
         vršnjačkog nasilja
   2.14.    Suradnja na ostvarivanju programa prevencije                                      10          1      2     2      2     2      2      2     2     2
         ovisnosti
   2. 15.    Sudjelovanje u ostvarivanju Programa kulturne i               Poticanje stvaralaštva          20     2     1      1     4      2     2      2      2     2     2
         javne djelatnosti škole                           i kreativnosti i povezivanje
                                                škole sa lokalnom sredinom

 R.broj    Područje rada/aktivnosti                    Tjedno     Cilj                         IX.  X.   XI      XII.    I.    II.     III.     IV.     V.    VI.     VII.    VIII.
 3.      VREDNOVANJE I UNAPREĐIVANJE ODGOJNO –                                           200
        OBRAZOVNOG RADA
 3.1.     Vrednovanje ostvarivanja odgojno- obrazovnih          4 sata     Snimanje stanja, suradnja         70     5   5    5       15     5     4      4       4      4     15     5     10
        postignuća ( tijekom godine, pol. , kraju godine) i izrada   tjedno     u provođenju i vrednovanju
        izvješća                                    ostvarenih aktivnosti radi
 3.2.     Vrednovanje ostvarivanja Razvojnog plana i razvojnih              unapređivanja               40        2    2       5     10    3      3       3      3     5      5
        projekata                                    odgojno-obrazovnog rada
 3.3.     Prevencija vršnjačkog nasilja ( U sklopu Mreže škola bez                                 25        2    2       4     2     2      2       3      2     3
        nasilja)
 3.4.     Samovrednovanje ostalih područja odgojno-                                         35     4   3    3       4     3     3      3       3      4     5
        obrazovnog rada i osobnog rada
 3.5.     Samovrednovanje rada škole i osobnog rada                                        20                         5                                   5     10R.broj   Područje rada/aktivnosti                     Tjedno   Cilj                     sati   IX.     X.     XI      XII.    I.     II.     III.     IV.    V.     VI.    VII.    VIII.

4.     STRUČNO USAVRŠAVANJE                                                   290
4.1.    Osobno stručno usavršavanje                         Podizanje profesionalnih,           180   11     37     28      3      20     10      28      11     13     8     8      5
4.1.1.   Praćenje i prorada stručne literature i periodike              osobnih i stručnih              35    3      5      5       3      10     3      3      3     3     3
4.1.2.   Nazočnost i participacija u stručnom usavršavanju na razini         kompetencija učitelja             10          2      3                  2             3
      škole
4.1.3.   Nazočnost ŽSV –pedagoga                                       30   5               5                          5          5         8      4
      Participacija u ostvarivanju programa ŽSV                              25           10       5                    5            5
4.1.4.   Suradnja i osmišljavanje aktivnosti sa sustručnjacima                        20   3               5             10                  5        5           1
4.1.5.   Usavršavanje u organizaciji MZOŠ;AZOO ;HPKZ-a; DP ;                         50           20       5                          20          5
      UNICEF-a i ostalih institucija –sudjelovanje i participacija
                                          Podizanje kompetencija        9       14       14     14       9      14      9      9    9   7
4.2.    Stručno usavršavanje učitelja                      učitelja           110
4.2.1.   Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova i                        20   2       2       2      2       2      2      2      2    2   2
      programa usavršavanja
4.2.2.   Briga o kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja                          20   2       2       2      2       2      2      2      2    2
4.2.3.   Predavanja- radionice- priprema                                   70   5       10       10     10       5      10      5      5    5   5

R.broj    Područje rada/aktivnosti                   jedno  Cilj             sati  IX.  X.      XI       XII.    I.       II.     III.     IV.    V.  VI.    VII.    VIII.

5.      DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST                       Praćenje ostvarivanja    185   12  19      16       15     19       16      16      16    16  20     6     15
5.1     Pregled učiteljske dokumentacije                    programa po programskim   25   1   4       1       1      4       1      1       1     1  5           5
                                          područjima i osobnog rada
5.2.     Vođenje dokumentacije o radu s učenicima i roditeljima                       75   7   7       7       7      7       7      7       7     7  7           5
5.3.     Vođenje dokumentacije o radu                                    85   4   8       8       8      8       8      8       8     8  8     6     5
       -po programskim područjima i Dnevnika rada

                                                            IX.    X.       XI       XII.    I.       II.      III.     IV.       V.     VI.       VII.  VIII.
R.    Područje rada/aktivnosti                     Tjedno  Cilj            sati
br
oj
6.    OSTALI POSLOVI                                             95                10       10     15       20      15      15       5       5

6.    Nepredviđeni poslovi
1.


                                                        1784  176    168      168      176     168       168      176     160      176     144       40   72

SVEUKUPNO
5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa
Škola nema suradnika psihologa.

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

                                                       Br. sati            Vrijeme realizacije
           PODRUČJE RADA / AKTIVNOSTI                      CILJ
                                                       P    O  IX  X  XI  XII  I   II  III  IV  V  VI  VII  VIII

1.  PRIPREMANJE ZA OSTVARIVANJE GODIŠNJEG PLANA I
                                                       133
   PROGRAMA RADA ŠKOLE
   1.1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OSOBNOG RADA                              45
   1.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice,
                                                       15     10                            5
       rad na usklađenju s godišnjim planom škole; pisanje izvješća
   1.1.2. Mjesečno planiranje i programiranje rada s učenicima                      25     3  2  2  2   2   2  2   2  2  2  2   2
   1.1.3. Plan i program individualnog stručnog usavršavanja                        5     3                             2
   1.2. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I PROGRAMIRANJU               Rad na kratkoročnom i
                                                       88
      ODGOJNO - OBRAZOVNOG PROCESA                     dugoročnom poboljšanju
   1.2.1. Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju redovite i     kvalitete odgojno-
       izborne nastave                           obrazovnog procesa i
                                           stručnog rada     22
           Sudjelovanje   u   mjesečnom    integracijsko-
            korelacijskom planiranju i programiranju rada                           6  6  6  6   6   6  6   6  6  6     6
                                                       22
           Tematsko planiranje i programiranje nastave
                                                       22
           Sudjelovanje u planiranju terenske nastave,
            izvanučioničke i integrirane nastave
   1.2.2. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada za učenike s
                                                       11     1  1  1  1   1   1  1   1  1  1     1
       teškoćama u razvoju
   1.2.3. Sudjelovanje u estetsko-ekološkom uređivanju prostora škole                   11     1  1  1  1   1   1  1   1  1  1     1
2.  NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES                                  945
   2.1. SUDJELOVANJE U PRIPREMANJU, OSTVARIVANJU I
                                                       925
      PRAĆENJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
   2.1.1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA                                   748
   2.1.1.1. Unaprjeđenje rada škole - primjenom suvremenih strategija
                                                       30     3  5  5  3   3   3  3   1  3  1
        poučavanja
   2.1.1.2. Organizirano i sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice,      Stvaranje uvjeta za
        razvijanje navike posjećivanja knjižnice              unapređivanje odgojno-   40     4  6  6  4   4   4  4   2  4  2
                                          obrazovnog procesa u
   2.1.1.3. Sudjelovanje u pripremanju uvodnih satova/satova sinteze iz
                                           školskoj knjižnici   40     2  6  6  4   4   4  4   4  4  2
        pojedinih predmeta, tema ili cjelina
                                            usmjerenog na
   2.1.1.4. Sudjelovanje u realizaciji nastavnoga sata sa zadanom temom
                                         informacijsku pismenost i  60     2  8  8  6   6   6  6   8  6  4
        (timski rad)
                                           poticanje čitanja
   2.1.1.5. Uvođenje suvremenih metoda u razvijanju sposobnosti
                                                       40     2  8  8  4   1   4  4   4  4  1
        djelotvornog čitanja
        2.  2.1.1.6. Poticanje učenika na korištenje pisanih izvora
           - učeničkih                                       80     8  10  10  8   4  10  10  8  8  4
        3.      časopisa, znanstveno-popularne literature,
        upućivanje u
            čitanje književnih djela; razvijati čitalačke
        vještine i navike te
    osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine
     4.  2.1.1.7. Upućivanje u način i metode rada na
        istraživačikm zadaćama,
                                                   76  8  8  8  8  8  8  8  8  8  4
            pravilnu uporabu leksikona, enciklopedija,
        rječnika

     5.  2.1.1.8. Uvođenje učenika u temeljne načine
        pretraživanja i
            korištenja izvora znanja kroz provođenje                   70  7  9  9  7  3  7  10  9  7  2
        individualnih i
            skupnih projekata

     6.  2.1.1.9. Pomaganje učenicima u pripremi i izradbi
        referata ili uradaka
                                                   50  4  6  6  5  4  5  6  5  5  4
            na zadanu temu iz pojedinih nastavnih
        područja

     7.  2.1.1.10. Individualno i skupno pružanje savjetodavne     Stvaranje uvjeta za
        pomoći                           unapređivanje odgojno-   90  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
                                      obrazovnog procesa u
     učenicima; organizacija rada s učenicima putnicima          školskoj knjižnici
     8.  2.1.1.11. Sustavno poučavanje učenika za samostalno i      usmjerenog na
        permanentno                        informacijsku pismenost i
                                        poticanje čitanja   50  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
            učenje – učenje za cijeli život (rad na razvoju
        motivacije)

     9.  2.1.1.12. Rad s učenicima s teškoćama u razvoju i
        učenicima s                                      30    6  6  6      6  6
     10.       posebnim interesima i postignućima
2.1.1.13. Organiziranje radionica u knjižnici vezanih uz provođenje
     zdravstvenog odgoja i obrazovanja i podizanje zdravstvene
                                                   12      3  3        3  3
     11.       kulture učenika i prevencije ovisnosti

     12. 2.1.1.14. Suradnja u rješavanju problema u učenju i
       ponašanju
            učenika; daljnji rad na nenasilnom                       20  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
       rješavanju sukoba –
            poštivanje razrednih i školskih pravila
PRIPREMANJE NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA                               60
2.1.1.15. Pripremanje materijala za neposredan rad s učenicima                    30  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
2.1.1.16. Izrada neposredne pripreme                                 30  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

     13. SURADNJA                                         177

     14. 2.1.2. SURADNJA S UČITELJIMA                               60
2.12.1. Suradnja s učiteljima
        Suradnja u zajedničkom planiranju tema
        Suradnja u pripremanju i ostvarivanju nastave –     Usklađivanje aktivnosti na
        redovite, izborne, izvanučionočke, terenske, projekata   unapređenju odgojno-
                                                   50  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4    2
        Suradnja u organiziranju i ostvarivanju radionica      obrazovnog procesa
        Suradnja pri nabavi knjižnične građe
        Organiziranje predavanja i prezentacije projekata,
        suradnja sa stručnim aktivima
2.1.2.2. Suradnja s razrednicima                                   10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
2.1.3. SURADNJA S RODITELJIMA                       Upoznavanje roditelja s   10
2.1.3.1. Savjetodavni rad (upute, informacije...)            poslovanjem šk. knjižnice,
                                     razvijanje suradnje radi
                                                      1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
                                      zajedničkog poticanja
                                      čitanja kod učenika
2.1.4. RAD U STRUČNIM ORGANIMA                                    20
2.1.4.1. Rad u Učiteljskom vijeću                                      2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  1  1
2.1.5. SUDJELOVANJE U ŠKOLSKOM TIMU ZA KVALITETU                           10  2      3  2              3
2.1.6. SURADNJA S RAVNATELJEM                                     37
2.1.6.1. Suradnja na ostvarivanju uvjeta za ostvarivanje odgojno-
                                                   17  3  2  1  1  2  1  1  2  2  1  1
     obrazovnog procesa
2.1.6.2. Suradnja na planiranju i programiranju rada                         10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
2.1.6.3. Suradnja na ostvarivanju i vrednovanju odgojno-
     obrazovnog procesa                                      10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

     15. 2.1.7. SURADNJA SA STRUČNIM                 Usklađivanje aktivnosti na
                                      unapređenju odgojno-    40
       SURADNICAMA
                                      obrazovnog procesa i
                                     podizanje kvalitete rada
     16. 2.1.7.1. Suradnja u planiranju i programiranju
       odgojno-obrazovnog                                    20  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2    1
     17.      procesa

     18. 2.1.7.2. Suradnja u ostvarivanju, praćenju i
       vrednovanju odgojno-                                   10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
     19.      obrazovnog procesa

     20. 2.1.7.3. Suradnja u planiranju, programiranju i                     10  1  1  1    1  1  1  1  1  1    1
           ostvarivanju programa
        21.      rada stručnih suradnica (pedagoginja,
           defektologinja)

        22. 2.2. SUDJELOVANJE U VREDNOVANJU
          ODGOJNO-                                           20
        23.    OBRAZOVNOG PROCESA

        24. 2.2.1. ANALIZA I VREDNOVANJE
          OSTVARIVANJA
             ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA

        25. 2.2.1.1. Primjena suvremenih nastavnih strategija
          (integrirana,
                                                        10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
               terenska, izvanučionička nastava, projekti,
          timski rad)

        26. 2.2.1.2. Primjena suvremenih oblika i metoda rada (rad
          u skupini, rad                                        10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
              u paru …)
3.  STRUČNO- KNJIŽNIČNA DJELATNOST                                       352
   3.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici
   3.2. Nabava knjiga, znanstveno-stručnih časopisa, multimedijskih
     izvora znanja i dr. građe te sustavno praćenje izdavačke
     djelatnosti i izvješćivanje učenika i učitelja o novim knjigama i                   44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2
     sadržajima stručnih časopisa (usmeni i/ili pisani prikazi       Rad na kratkoročnom i
     pojedinih knjiga), posudba knjiga                   dugoročnom poboljšanju
   3.3. Stručni rad u knjižnici                       kvalitete i ustrojstva školske
         Knjižnično poslovanje – inventarizacija, katalogizacija,  knjižnice krroz bibliotečno-
          klasifikacija, signiranje (rad u Metel Win programu),       informacijsku i
          tehnička obrada i zaštita knjižnične građe         dokumentacijsku djelatnost
                                                        220  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  10  10
         Izgradnja fonda, praćenje i evidencija knjižničnog fonda
         Izrada popisa literature za pojedine nastavne predmete
         Prikaz statističkih podataka o upotrebi knjižničnog fonda
         Izrada izvješća
*  3.4. Suradnja s knjižarama, antikvarijatima, izdavačkim kućama                       88  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8     8
4.  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST                         Suradnja, organiziranje,    133
   4.1. Organiziranje, pripremanje i provođenje književnih susreta,       priprema i provedba
                                                        100  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
     tematskih izložbi, predstavljanja knjiga, priredaba…           kulturnih sadržaja u
   4.2. Suradnja s ostalim knjižnicama, muzejima, kazalištima…          školskoj knjižnici     33  3  5  5  3     4  5  5  2  1
5.
        27. STRUČNO USAVRŠAVANJE                                     133
   5.1. Individualno stručno usavršavanje                                  60        5    5    5    5    5    5     5    5    5    5   5    5
   5.2. Skupno stručno usavršavanje:
        u školi – stručni sastanci
         - Razredna vijeća, Učiteljska vijeća               Cjeloživotno učenje i
        izvan škole – stručni sastanci, seminari i savjetovanja za    usavršavanje u svrhu
         školske knjižničare                        podizanja stručnih     65        1    8    9    1    1    1     1  13   25     4       1
        - Županijskia vijeća; Proljetna škola školskih knjižničara;      kompetencija.
         Informativni utorak; Radionice i stručni skupovi u
         organizaciji Matične službe i CSSU-a
   5.3. Suradnja s MZOS, Agencijom za odgoj i obrazovanje                          3             1                          1    1
   5.4. Usavršavanje u primjeni računalnog programa Metel Win                        5             1    1        1         1    1
 *  5.5. Suradnja s Matičnom službom, NSK i drugim školskim
                                                        88        8  10    10     8    5    8  10    10     8    8       3
      knjižnicama
                                            UKUPNO:         1784
Krapina, 15. rujna 2011.
5.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

                                                        Br. sati                   Vrijeme realizacije
           PODRUČJE RADA / AKTIVNOSTI                      CILJ
                                                        P    O  IX    X    XI   XII   I    II    III    IV   V    VI   VII  VIII

1.  PRIPREMANJE ZA OSTVARIVANJE GODIŠNJEG PLANA I              -praćenje novih pedagoško    110
   PROGRAMA RADA ŠKOLE                           psiholoških i defektoloških
   1.1. SURADNJA     U  OSIGURAVANJU     UVJETA  ZA           spoznaja        5      2                                             3
     IZVOĐENJE ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA                 -postizanje ujednačenih
   1.1.1. Sudjelovanje u nabavi nastavnih sredstava, pomagala i        grupa učenika unutar     3
       stručne literature                         razrednih odjela (bolje    2      2
   1.1.2. Sudjelovanje u ustrojavanju odgojno-obrazovnih skupina,         radno ozračje)
       odjela-učenici s TUR-u
   1.2. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OSOBNOG RADA                -osmišljavanje pristupa,    45      19    2    2    2    2    2    2     2    2    2       8
   1.2.1. Godišnji plan i program rada defektologa             ciljeva, aktivnosti praćenja i  10      5                                             5
   1.2.2. Mjesečni planovi i programi rada defektologa             vrednovanja, razvoj     10      1    1    1    1    1    1    1     1    1    1
   1.2.3. Plan i program stručnog usavršavanja                 stručnih kompetencija     5      3                                             2
   1.2.4. Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada s                        20      10    1    1    1    1    1    1     1    1    1       1
       učenicama s TUR-om (individualno)

   1.3. SUDJELOVANJE U IZRADI GODIŠNJEG PLANA I
     PROGRAMA RADA ŠKOLE                                                5
   1.3.1. utvrđivanje posebnih odgojno obrazovnih zadaća                           5      1
   1.3.2.određivanje pristupa godišnjem planiranju i programiranju      -preventivne aktivnosti,    1      1
   rada                                    unapređivanje odgojno      1      3
   1.3.3.ostali dijelovi GPP                           obrazovnog rada       3
     -plan i program prevencije ovisnosti
     -prilagođeni programi za učenike s TUR-om

   1.4. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I PROGRAMIRANJU
     ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA (IZVEDBENO)                                55
        1.4.1. Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma
       -analiza odgojno obrazovnih postignuća učenika s TUR-om      -doprinos radu stručnih   20
       -prevencija ovisnosti                      tijela škole, razvoj stručnih  5
      -profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika s TUR-om   kompetencija i unapređenje    5
   1.4.2.Sudjelovanje u integracijskom-korelacijskom programiranju       odgojno obrazovnog     10  8  3  8  5  2  2  8  2  2  5    10
   rada s učenicima s TUR-om                             procesa
   1.4.3.Planiranje i praćenje napredovanja učenika (defektološka                      5
   dokumentacija)                                             10
   1.4.4.Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave
   (plan posjete nastavi u odjelima s integriranim učenicima)

2.  OSTAVRIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
   2.1. SUDJELOVANJE U PRIPREMANJU, OSTVARIVANJU I
     PRAĆENJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
   2.1.1. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima            -savjetovanje, pružanje     70
       -Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-hospitacije   pomoći, razmjena mišljenja,   20
       gdje su integrirani učenici                   te podizanje kvalitete
       - Rad s novo zaposlenim učiteljima               nastavnog procesa,podrška    10
       -Suradnja i pomoć u identifikaciji teškoća kod učenika     u prevladavanju odgojno     5
       -Pomoć i podrška u rješavanju problema u učenju i        obrazovnih teškoća učenika,   5
       ponašanju učenika                        razvoj stručnih
                                                          5  10  8  8  15  4  4  2  2  2  5  5
       -Suradnja u pripremanju posebnih didaktičko-metodičkih     kompetencija          10
       oblika za rad učenika s teškoćama u razvoju                           10
       -Suradnja i pomoć u izradi PP-a                                 5
       -Suradnja i pomoć u praćenju, vrednovanju i napredovanju                     5
       učenika s TUR-om prema razvojnom planu
       -Organiziranje, poticanje, praćenje stručnog usavršavanja
       učitelja
   2.1.2. suradnja i savjetodavni rad s razrednicima            -savjetovanje, pružanje    35
       -suradnja u analizi odgojne situacije              pomoći, razmjena mišljenja,   10
       -pomoć i podrška u rješavanju problema u učenju i         te podizanje kvalitete    5
       ponašanju učenika                        nastavnog procesa i jačanje   5
       -suradnja na nenasilnom rješavanju sukoba-poštivanje      nastavno školskog okružja,   5
       razrednih i školskih pravila                   podrška u prevladavanju    5
                                                          5  3  3  3  3  3  3  3  3  3    3
       -suradnja na ostvarivanju aktivnosti iz razvojnog plana     odgojno obrazovnih teškoća   5
       -suradnja u organizaciji i ostvarivanju sadržaja roditeljskih
       sastanaka
       -sudjelovanje u izvođenju radionica u sklopu školskog
       programa Mreža škola bez nasilja i prevencija zlouporabe
       sredstava ovisnosti
   2.1.3. neposredan rad s učenicima s TUR-om               -Osiguravanje primjerenog    752    84  84  68  68  84  88  64  88
     -edukativna pomoću svladavanju nastavnih sadržaja       odgojno obrazovnog        450                        44
     -rehabilitacijski postupci                  procesa za učenike s TUR-    200
     -dijagnostički rad                      om i učenike s          10
     -ispitivanje pripremljenosti djece za polazak u 1. Razred   individualiziranim        4
     -Upis učenika u 1. Razred                   pristupom             10
     -rad s učenicima na organizaciji učenja, tehnikama                       35
     uspješnog učenja                       -utvrđivanje zrelosti i
     -rad s učenicima s PUP-om(modifikacija ponašanja)       pripremljenosti djece za     7   80
     -rad s učenicima na profesionalnom informiranju i       školu i stvaranje uvjeta za   6
     usmjeravanju-učenici s TUR-om                 uspješan početak školovanja   20
     -rad s učenicima s individualiziranim pristupom        i pružanje pomoći u
     -rad u radionici u sklopu školskog programa stop nasilju u  donošenju odluke o        3
     školama                            budućem zanimanju
     -rad s učenicima od 5.-8. Razreda u radionicama u sklopu   -rad na prevenciji nasilnog    5
     školskog programa prevencije                 ponašanja i zlouporabe
     -rad s učenicima s TUR-om od 6.-8. Razreda u radionici s   sredstava ovisnosti        2
     temom čitanje nas osnažuje povodom Mjeseca školskih
     knjižnica
                                    -razvijanjem čitalačkih
                                    sposobnosti osnažuje se
                                    učenik na kognitivnom,
                                    emocionalnom i socijalnom
                                    planu
2.1.4.  samostalno pripremanje didaktičkog materijala za       -stvaranje uvjeta za uspješni  407
     neposredan rad s učenicima                  edukacijsko-rehabilitacijski
     -pripremanje za rad s učenicima-izrada neposredne        rad primjeren potrebama    350
     priprave, individualiziranih listića i sl.             učenika s TUR-om
                                                       14  40  30  40  50  31  47  55  38  62
     -priprema vježbi za PMS                                     2
     -rad na pripremi ZOT-a, procjena napredovanja                         20
     -rad na pripremi obrazaca (IOOP, str. Mišljenje, izvješća,                   35
     tabele)
2.1.5.  suradnja i savjetodavni rad s roditeljima            -podizanje kvalitete     35
     -pri upisu u 1. Razred                      nastavnog procesa i      4
     -suradnja s roditeljima čija djeca imaju teškoća u učenju i    pružanje pomoći       5
                                                       3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3
     ponašanju (identifikacija)                  savjetovanjem i suradnjom
     -suradnja s roditeljima na problematici učenja, vrednovanja   te koordinacija rada     14
     učenika s teškoćama u razvoju prema razvojnom planu
     -suradnja s roditeljima na profesionalnom informiranju i
     usmjeravanju učenika s TUR-om                                 6
     -rad s roditeljima učenika s teškoćama (identifikacija
     teškoća i savjetodavni rad)                                  5
     -otvoreni sat za roditelje
                                                   1
2.1.6.   sudjelovanje u radu stručnih vijeća              -doprinos kvaliteti rada  25
      -razredna vijeća                         stručnih tijela škole   10  5    2  5      2    4  5    2
      -učiteljsko vijeće                                     15
2.1.7.   rad u stručnim timovima                                  25
      -Tim za kvalitetu                                     5
      -prevencija nasilja                     -razvoj stručnih       5
      -prevencija ovisnosti                    kompetencija i preventivno  10  3    3  3  3        5    3  5
      -suradnja s ustanovama                    djelovanje i podizanje
      -CZSS, CZPOAP, obiteljski centar, zavod za javno       kvalitete nastavnog procesa  5
      zdravstvo, KŽŽE, policijska postaja Krapina
2.1.8.   suradnja s ravnateljem
      -suradnja na ostvarivanju uvjeta za ostvarivanje odgojno   Koordinacija rada
      obrazovnog procesa                      Unapređivanje kvalitete    35
      -suradnja na planiranju i programiranju rada         nastavnog procesa       20
      -suradnja na ostvarivanju i vrednovanju odgojno                      10
      obrazovnog procesa                                     5   5  2  5  5  2  2  2  2  1  2  2  5
2.1.9.   suradnja s drugim stručnim djelatnicima
      -suradnja u planiranju i programiranju odgojno obrazovnog
      rada za učenike s teškoćama u razvoju            Koordinacija rada       35
      -suradnja u ostvarivanju, praćenju i vrednovanju odgojno   Unapređivanje kvalitete    5
      obrazovnog rada učenika s TUR-om, nastavnog radnog      nastavnog procesa
      ozračja(aktivnosti iz razvojnog plana)            Suradnja u ostvarivanju    10  5  5  2  2  5  2  1  1  5  5  1  1
      -suradnja u planiranju, programiranju i ostvarivanju     programa           10
      programa suradnje stručnih suradnika (pedagoginja,
      knjižničarka)                                       10
2.10.    suradnja u ostvarivanju kulturne, zdravstvene i javne                   10
   djelatnosti škole
      -suradnja na informiranju, organizaciji i provođenju      -suradnja u ostvarivanju   2
                                                      1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
      nastupa, natjecanja, natječaja                    programa
      -nazočnost, praćenje i suradnja na prezentiranju rezultata                 8
      kulturne zdravstvene i javne djelatnosti škole
2.11.   rad na zdravstvenoj, socijalnoj i ekološkoj zaštiti                    10
   učenika
      -briga o zdravstvenim i socijalnim problemima učenika s    -suradnja u ostvarivanju   4
      TUR-om                                programa       4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
      -suradnja u provođenju zdravstvenog odgoja i promicanje
      zdravih načina života-prevencija ovisnosti                         2
      -suradnja s institucijama u slučaju kriznih situacija
2.12.   analiza i vrednovanje odgojno obrazovnog procesa       -utvrđivanje stanja odgojno  35
                                                        5        10    5  5  10
   -statistička obrada, analiza i interpretacija odgojno obrazovnih  obrazovnog rada učenika s   20
     rezultata na polugodištu i na kraju nastavne godine          TUR-om i davanje
     -izrada mišljenja za učenike s teškoćama u razvoju         smjernica radi daljnjeg    5
     -samovrednovanje osobnog rada                    unapređivanja odgojno     5
     -samovrednovanje rada učenika s TUR-om                 obrazovnog rada       5
 3.  OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE                                     120
                                        -kontinuirano stručno    15
        28. 3.1. nazočnost i sudjelovanje u stručnom usavršavanju      usavršavanje       5
          na razini škole                     -unapređivanje rada stručne   10
   3.2. suradnja i osmišljavanje aktivnosti sa sustručnjacima      službe, prenošenje znanja i   25
   3.3. vođenje županijskog stručnog vijeća defektologa KŽŽ-a         podizanje stručnih     30  8  6  10  10  10  8  8  8  10  5  20  17
   3.4. nazočnost i sudjelovanje u radu ŽSV defektologa             kompetencija       35
   3.5. usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO, UNICEF-a i ostalih
   institucija
   3.6. praćenje stručne literature i periodike
 4.                                    -omogućiti funkcioniranje
        29. DOKUMENATACIJSKA DJELATNOST                odgojno obrazovnog      25
   4.1. vođenje dnevnika rada defektologa                procesa za učenike s TUR-    25
                                                         5     5  5  5  5  5  5  5  10  5  10
   4.2. vođenje dosjea učenika s TUR-om                       om         10
   4.3. vođenje i usustavljivanje dokumentacije o učenicima s TUR-om                  5
   4.4. arhiviranje dokumentacije                                    5
5.  OSTALI POSLOVI                                            10
                                                         1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
   5.1. ostali neplanirani poslovi
   UKUPNO SATI                                             1784  17  16  16  16  16  16  17  16  17  14
                                                                                  40  72
                                                         6  8  8  8  8  8  6  0  6  4
5.6. Plan rada tajništva

R.B.                      SADRŽAJ                      POTR. VR.
1.     Izrada i dopuna normativnih akata (prijedlog)                           120
2.     Praćenje zakonskih propisa                                     70
3.     Sudjelovanje u raznim organizacijskim poslovima u školi                       70
4.     Izrada pojedinačnih dokumenata iz radnog odnosa i radnih prava zaposlenih              90
      radnika
5.     Izdavanje potrebnih dokumenata za rad i djelovanje škole u odnosu na druge             50
      osobe
6.     Primanje, uruđžbiranje i otprema pošte                               80
7.     Vođenje i izrađivanje raznih statističkih i drugih podataka i izvještaja              80
8.     Vođenje i izrađivanje personalne dok.e radnika, prijave, odjave, mat. knjiga zapos.         80
9.     Suradnja s učenicima, roditeljima i djelatnicima škole                       90
10.     Vođenje i arhiviranje spisa                                    110
11.     Razne narudžbe za potrebe škole te izdavanje istih                         50
12.     Rad sa strankama                                          100
13.     Skupljanje raznog novca te vođenje blagajničkog dnevnika za šk. kuhinju              100
14.     Izdavanje duplikata svjedodžbi                                   35
15.     Organizacija prijevoza učenika (popisi po relacijama)                        40
16.     Poslovi sa Ministarsvom prosvjete i kulture Zgb, DZ, Croatiom – osiguranje             40
      učenika, knjižarom i dr.
17.     Daktilografski poslovi i ostali                                  205
18.     Državni blagdani                                          70
19.     Godišnji odmor                                           300
                           UKUPNO                          1784
5.7. Plan rada računovodstva

R.B.                       SADRŽAJ                     POTR.VR.
1.     Izrada financijskog plana                                      215
2.     Vođenje fin. knjig. (kontiranje, knjiženje, prgled financijske dokumentacije, blag.)         320
3.     Izrada statističkih podataka (razni izvještaji)                            28
4.     Pračenja dobavljača                                          10
5.     Izrada izvještaja o fin. poslovanju za organe upravljanja i ZAP                   102
6.     Vođenje osnovnih sredstava, sitnog inventara - obračun amortizacije                  52
7.     Izrada periodičnih obračuna i završnog računa                            160
8.     Praćenje zakonskih poropisa                                      59
9.     Izrada isplatnih lista u toku godine, isplata plaće, podizanje novca                 205
10.    Vođenje blagajničkog dnevnika                                     30
11.    Obračun prijevoza radnika na posao, dnevnica i putnih računa                     30
12.    Vođenje kartoteke o plaćama u financijskim i brojčanim pokazateljima                 38
13.    Evidencija kredita                                          30
14.    Godišnja inventarizacija i revalorizacija imovine škole                        50
15.    Rad sa strankama                                           40
16.    Prisustvovanje seminarima                                       32
17.    Razni poslovi s bankom                                        38
18.    Obračun bolovanja, izrada obrazaca                                  21
19.    Štampanje virmana i ostalih izvještaja prema vlastitoj potrebi                    30
20.    Državni blagdani                                           70
21     Godišnji odmor                                            300
                         UKUPNO                            1784
     5.8. Plan rada ostalog osoblja
Kućni majstor
R.B.                       SADRŽAJ               POTR.VR.
1.     Nadzor nad zgradama - šk. objektima, škol. namještajem                 368
2.     Centralno grijanje                                   300
2.     Briga o ispravnosti instalacija u škol. objektima i otklanjanju kvarova        302
3.     Priključenje i otkop. plina u škol. kuhinji                       15
4.     Uređenje okoliša škole                                 284
5.     Krečenje u ljetnim mjesecima                              200
6.     Ostali poslovi                                     21
7.     Državni blagdani                                    70
8.     Godišnji odmor                                     300
                        UKUPNO                      1784

Školske kuharice
R.B.                    SADRŽAJ                 POTR.VR.
1.    Pripremanje za početak rada šk. kuhinje                         35
2.    Podjela i pripremanje hrane                               991
3.    Svakodnevno čišćenje                                  108
4.    Pranje i glačanje                                    56
5.    Zimsko čišćenje kuhinje i blagovaonice                          50
6.    Ljetno čišćenje                                     150
7.    Nabava za šk. kuhinju                                  100
8.    Državni blagdani                                     70
9.    Godišnji odmor                                     300
                   UKUPNO                           1784

Spremačice
R.B.                    SADRŽAJ                 POTR. VR.
1.    Čišćenje učionica, kabineta, sanitarija                        1009
2.    Uređivanje okoliša školske zgrade                            300
3.    Održavanje šk. inventara                                178
4.    Državni praznici                                     70
5.    Godišnji odmor                                     300
                               UKUPNO               1784
    6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA
   6.1. Plan rada Školskog odbora
        Mjesec                         Sadržaj rada
        IX.-VIII.     - donošenje općih akata škole,
                  - utvrđivanje poslovne politike škole i mjere za njezino provođenje
          IX.      - donošenje Godišnjeg plana i programa škole
        IX.-VIII.     - donošenje odluka o osnivanje učeničkih zadruga i učeničkih društava,
                  - uređenje organizacije rada i radnog vremena,
                  - provođenje postupka za utvrđivanje i ispunjenosti uvjeta kod izbora učitelja i
                  stručnih suradnika,
                  - donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s učiteljima i
                  stručnim suradnicima te drugim djelatnicima škole,
                  - donošenje odluke o volonterskom radu učitelja i stručnih suradnika,
                  - prikupljanje dokumentacije po raspisanom natječaju za ravnatelja i
                  davanje mišljenja po istom te slanje dokumentacije putem Županijskog ureda za
                  imenovanje ravnatelja,
          XII.      - donošenje godišnjeg proračuna za narednu godinu,
         I., VII.     - razmatranje polugodišnjih izvješća i godišnjeg obračuna,
                  - razmatranje drugih poslova utvrđenih zakonom, te čl.45. Statuta Škole kao i
                  drugim općim aktima Škole.


6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

MJESEC     SADRŽAJ               OBLIK         NOSITELJI          OSTVARI
                          OSTVARIVANJA                   VANJE
VIII.     Organizacija rada u novoj      Izlaganje – power   Ravnatelj          31.08.2010
        školskoj godini i zaduženje     point prezentacija                .
        učitelja
IX.      Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg  Izlaganje       Ravnatelj, pedagoginja   24.09.2010
        plana i programa rada škole                defektologinja       .
        Koliko je dobra naša škola
        Izvješće o ostvarivanju Razvojnog
        plana
        Tema:                prezentacija
        Kvaliteta praćenja,
        provjeravanja i ocjenivanja

        Godišnji plan i program rada
        škole – razmatranje-

X. –XI.    Tema:
        Kultura škole-razredno-       izlaganje       Pedagoginja
        nastavno ozračje                                    LISTOPAD

        Tema:
        Pedagoške mjer zbog povrede
        dužnosti, neispunjavanja       izlaganje       Ravatelj          STUDENI
        obveza i nasilničkog ponašanja

        Tema:
        Razredno ozračje i uloga       Dogovor o
        razrednika              provođenju
                          aktivnosti      pedagoginja         prosinac
                                     defektologinja
                          radionice
        Za sigurno i poticajno okruženje –
        Aktivnosti na održavanju statusa
        DAN ŠKOLE                                       3.12.2010.
                                     pedagoginja
                                   Ravnatelj        Veljača
XII.-I.  Tema:
      1.Pedagoške mjere – svrha i
      postupci
      2. Stres                          Vanjski predavač     travanj

         Ostvarivanje Školskog
       kurikuluma – Razvojnog plana i
       Godišnjeg plana i programa u 1.
           polugodištu
      (odgojno- obrazovna postignuća
      učenika i drugi pokazatelji)


       Smotre, susreti , natjecanja –
        kalendar i imenovanje
          povjerenstava

      Smotre, susreti , natjecanja –
      kalendar i imenovanje
      povjerenstava


II- III.
      Tema :                 izlaganje      Defektologinja
      Čitalačka pismenost - građa
      lagana za čitanje ( za djecu s
      teškoćama )IV.    Tema:              izlaganje
      Put ka kvalitetnijim promjenama
      u školi ( T. Ivančić)      - Odgojno obrazovna postignuća
V.- VI.  učenika
      - Donošenje pedagoških mjera,     Izvješće      Ravnatelj,
      ponavljanje razreda, prijelaz u viši
      razred s nedovoljnom ocjenom
                         Analiza, izvješće  Razrednici, ravnatelj,
                                   stručni suradnici
VII.    Analiza rada u školskoj godini i    Ravnatelj
      priprema za novu
      6.3. Plan rada Razrednog vijeća

Mjesec     Sadržaj                                Oblik     Izvršitelji    Pripomen
                                            ostvarivanja           a
                                                            Ostvariva
                                                            nje
VIII.      Godišnji planovi i programi rada nastavnih predmeta – informiranje,  planiranje   Učitelji ,
        usklađivanje                                     stručne      *Ostvaruje
        Okvirno planiranje projekata, terenske nastave, integrirane nastave          suradnice     se
        Mjesečno integracijko – korelacijsko planiranje i programiranje rada         ravnatelj     zadnjem
                                                            tjednu za
                                                            naredni
                                                            mjesec
IX.       Razvoj i napredovanje učenika u razrednoj nastavi           informiranje  Učitelji RN
        Mjesečno integracijko – korelacijsko planiranje i programiranje rada
                                            Planiranje
                                                   *Učitelji
                                                   povjerenstvo

X.
        *Ostvarivanje mjesečnih planova i programa rada            Izvješća    Učitelji ,
        ( planirani suodnosi, integrirana nastava, izvanuč. nastava,      Planiranje   stručne
        terenska nastava idr.)                                suradnice
        Mjesečno integracijsko – korelacijsko planiranje i programiranje           ravnatelj
        rada
        Tema:
        Praćenje i vrednovanje učenika s teškoćama u razvoju          Izlaganje
                                                   defektologinja
XI
        Zajednace učenja za razrednike:
        Tema: Razredna klima –uloga razrednika – radionica           radionica   pedagoginja

XII.      *Ostvarivanje mjesečnih planova i programa rada            Izvješća    Učitelji ,
        ( planirani suodnosi, integrirana nastava, izvanuč. nastava,      Planiranje   stručne
        terenska nastava idr.)                                suradnice
        Mjesečno integracijsko – korelacijsko planiranje i programiranje           ravnatelj
        rada

         Iskustva iz prakse
I.-II.     *Ostvarivanje mjesečnih planova i programa rada            Izvješća    Učitelji ,
        ( planirani suodnosi, integrirana nastava, izvanuč. nastava,      Planiranje   stručne
        terenska nastava idr.)                                suradnice
        Mjesečno integracijsko – korelacijsko planiranje i programiranje           ravnatelj
        rada
         Iskustva iz prakse
III.-IV.    *Ostvarivanje mjesečnih planova i programa rada            Izvješća    Učitelji ,
        ( planirani suodnosi, integrirana nastava, izvanuč. nastava,      Planiranje   stručne
        terenska nastava idr.)                                suradnice
        Mjesečno integracijsko – korelacijsko planiranje i programiranje           ravnatelj
        rada

         Iskustva iz prakse
VI.       Postignuća učenika u odgojno- obrazovnom radu na kraju školske     izvješća    Razrednici,učit
        godine                                        elji, stručne
        Prijedlozi za ponavljanje razreda, upućivanje učenika na popravne           suradnice,
        ispite i prijedlozi za prijelaz u viši razred s nedovoljnom ocjenom          ravnatelj
    Rad razrednika
     Sadržaj-oblik rada         Broj    Vrijeme      Nositelji         Ostvarivanj
Razred  Satovi       RODITELJSKI   sati                          e
     razrednika     SASTANCI
                       SR   RS  SR    RS   SR      RS      SR   R
                                                       S
1.    Ja i drugi    ZAJEDNO NA    1   2  X:    VIII.  pedagogi   Pedagogi
              POČETKU                     nja     nja
              ŠKOLOVANJA


              ODGOJNI         2       X.   Defektol.
              STILOVI                     učiteljice

2.    Ja i moja              2   1  XI.              Obiteljski
     Obitelj      KAKO SAČUVATI                  Pedag.    centar
              ZDRAVU                            Pedagogi
              OBITELJ                           nja
3.    To sam ja     RAZVOJ      2      XI.    XI.   pedagogin  Obiteljski
              SAMOPOUZDANJ                  ja      centar
              A                              Pedagogi
              KOD DJECE                          nja

4.    Učenje učenja   NA PRIJELAZU IZ  4      XI.-       pedagogin  Pedagogi
              RAZREDNE U          XII        ja      nja
              PREDMETNU
              NASTAVU


              SIGURNO NA    1           XI.-         Obiteljski
              INTERNETU                XII         centar

5.    Ja i moj
     razredni odjel  ŽIVJETI      2      X.    XI.   Pedagogi   Pedagogi
              ZAJEDNO-                    nja     nja
              SNAŽANJE
              UČENIKA U 5.
              RAZREDU     Sigurno na
     internetu     SIGURNO NA          2.        Obiteljski  Obiteljski
              INTERNETU           pol.       centar    centar

6.    Kako do dobrih           2      II.        Pedagogi
     međusobnih                            nja
     odnosa
                             IV.    IV.
     Sigurno na    SIGURNO NA    1               Obiteljski  Obiteljski
     Internetu     INTERNETU                    centar    centar
7.   Kako do dobrih               2       III.-      Pedagogi
    odluka                          IV.       nja                                 IV.   IV.
    Sigurno na      SIGURNO NA      1               Obiteljski  Obiteljski
    internetu       INTERNETU                      centar    centar
8.                         3       XI.-      Pedagogi   Pedagogi
    Izbor škole                        XII.      nja      nja
     i zanimanja                                      Zavod za
                          1
                                                apošljava
                                                nje


                                                Centar za
    Prevencija                        XII.      Crveni križ  Prevenciju
    Ovisnosti                         (pre      I       Ovisnosti
                                 ma       Centar za
                                 dog       Prevenciju  Policijska
                                 ovor       ovisnost  postaja
                                 u)

    Samopuzdanje                       III.-
    mladih                   1       IV.       Obiteljski
                                 mj.       centar
                                 (pre
                                 ma
                                 dog
                                 ovor
                                 u)
   6.4. Plan rada Vijeća roditelja
   .
         Mjesec                           Sadržaj rada
           IX.       - utemeljenje Vijeća roditelja,
          IX.-XII.      - poboljšanje uvjeta rada u školi,
          IV.,VI.      - rješavanje problema učenja i ponašanja
                    - pomoći u rješavanju socijalnih problema pojedinih učenika,
                    - pomoći u rješavanju sadržaja slobodnih aktivnosti, zdravstvenog i fizičkog odgoja
                    učenika i opće javne i kulturne djelatnosti,
                    - pomoći u rješavanju drugih problema u školi.


   6.5. Plan rada Vijeća učenika

   Vrijeme      Sadržaj rada - aktivnost          Nositelji                  Ostvarivanje
   Rujan- listopad  1. Konstituiranje Vijeća učenika      Ravnatelj
            - Poslovnik o radu             Pedagoginja

            2. Godišnji plan i program
            -predlažemo, želimo            Predsjednica VU
Studeni-                              Predsjednica VU
prosinac       1. Vrijednosti i pravila – usvajanje
           Etičkog kodeksa                Pedagoginja
           2. Naš dan škole
           3. Moj razredni odjel - kako živimo
           naše vrijednosti i pravila
                                  Predsjednica VU
 Veljača-      1. Naš uspjeh-možemo više i bolje       Članovi VU
ožujak        2. Moj razredni odjel - predstavljamo     Pedagoginja
           se

Svibanj- lipanj                           Predsjednica VU
           Zajedno na kraju školske godine-        Članovi VU
           druženje s….                  Učitelji
                                  Pedagoginja
   7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog
usavršavanja za školsku godinu 2010. / 2011.
     U školi će djelovati dva aktiva:
           - aktiv učitelja razredne nastave
      - aktivi učitelja predmetne nastave: 1. Društveno-humanistički; 2. Prirodoslvni.
      Aktivi će se sastajati 4-5 puta godišnje, a sadržaji rada bit će predavanja učitelja iz struke, metodike, korelacije među
predmetima, ogledna predavanja te planiranje i programiranje rada. Posebni naglasak će imati na pripremanju integriranih nastavnih
dana tijekom šk.godine 2011./2012.
      Svaki od učitelja odabire temu na koju će održati predavanje na Učiteljskom vijeću tijekom školske godine 2011./2012.
Izvješća o temama se nalaze u prilogu zapisnika sa UV, a ujedno ih učitelji evidentiraju u Individualne programe stručnog
usavršavanja koje svaki učitelj izrađuje individualno, a broj sati individualnog usavršavanja razmjeran je broju sati nastave odnosno
radnog odnosa.
     Osim usavršavanja u školi, učitelji će biti uključeni u vanškolske oblike usavršavanja, međuopćinske, te seminare i aktive
na državnom i županijskom nivou. Ta usavršavanja također su evidentirana u planovima undividualnog, permanentnog stručnog
usavršavanja.
      8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-
       OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

  Plan i program obuhvaća sadržaje obilježavanja blagdana, značajnih datuma, kulturno-umjetničkih nastupa u školi i izvan škole,
gostovanja i posjete. Planiraju se predavanja za učenike i roditelje, sudjelovanje učenika na natječajima* literarnog, likovnog ,
scenskog i glazbenog stvaralaštva, natjecanjima, susretima i smotrama. Tijekom šk. g. vrši se praćenje ostvarivanja plana i
programa od strane pojedinih voditelja, voditelja KUD-a, ravnatelja i pedagoga šk.
 Mjesec      SADRŽAJ             Oblik aktivnosti        Sudionici        Mjesto           Nositelji
IX.


5 .9.   Prijem uč. na početku       sat razrednika, oglas       učenici, učitelji   škola       rav.,ped.,razrednici
      šk.god.              program              učenici, roditelji   škola       rav.,ped.,učitelji
      Prijem učenika I. razreda
Od     Tjedan kajkavske kulture
4. 9.   Dječji Dan
      ’’Kaj u riječi, slici, pjesmi i  prema programu Tjedna       učenici, učitelji   škola,       rav.,str.sur.,učitelji i
      plesu’’              kajkavske kulture                     Hušnjakovo     suradnji s DND Krapina
                                                    Park mat. hrv.,
                                                    pučko učilište
9. 9.   Hrvatski olimpijski dan      Sportske aktivnosti        Učenici, učitelji   škola       Voditelji sportskih družina

26.9.   Europski dan jezika –       projekt – „Jezično bogatstvo    Učenici, učitelji     Školska     Melita Majsec Dragčevići
                       Europe“                           sportska    Ivana Suhodolčan
                                                     dvorana
5.-10.9.  Dječji tjedan           Satovi razrednika, uređ.      Učitelji, razrednici   škola      Razrednici, ped., družine
                       panoa, lik. i lit. dječji radovi                       INA
                       (dječja prava)
25. i   Dani kajkavske riječi –      Nastup ili nazočnost prema     Literarne družine     Zlatar,     Voditelji literarnih družina
26.9    Zlatar              pozivu                            Zlatar     Andrea Vidović
      Dani K. Š. Đalskog                          Dina Leško I
                                        Anamarija Vidović
      Festival dječjekajkavske                       izvode pjesmu
      popevke u Zaboku                           “Kriza”
X mjes   - Uz mjesec knjige                          Učenici s         Šk. knjižnica  Knjižničarka, defektolog
1.-31.   -Međunarodni dan školskih     Radionica “Čitanje nas       teškoćama u
10     knjižnica             osnažuje”             razvoju 6.-8. raz.
      Međunarodni dan zaštite      Sat razrednika, satovi       Razrednici, učitelji   škola      Učitelji, razrednici
4.10.   životinja             biologije             učenici                  -Natalija Lonjak, Vlasta
                       Integrirani dan -                              Meštrovič, Miljenko Ilić,
                       “Kontinentalna listopadna                          Gordana Ružić
                       šuma”
16 10.   Svjetski dan hrane        Objedinjavanje aktivnosti,
                       razredne svečanosti,                             Kordinator: KATARINA
29.10.   Dani zahvalnosti za        ŠKOLSKA SVEČANOST,         učenici, učitelji,    škola      PULJKO LELJAK
      plodove zemlje- dani kruha    prigodni kutak, umjetnički     roditelji                 voditelji INA, vjeroučitelji,
20.10   Dani jabuka            program, izložbe – točan                           ravnatelj, pedagog,
                       datum prema dogovoru                             svećenik

4.10.   Svjetski dan učitelja       Izlet – 7.9. prema dogovoru                         ravnatelj,
                                        učitelji
15.10.-  Mjesec hrvatske knjige      Izložba, knjiž.susret za      Učenici, učitelji     škola      Knjižničarka, učitelji
15.11.                    učenike razredne nastave ili
                       5. i 6. razreda
16.10.   Solidarnost na djelu      humanitarne aktivnosti    uč.,učitelji.,razred.  škola, grad
Krajem   Planiran odlazak u kazalište  Glazbeno – scenska      Glazb. scenska 8.           Razrednici, učitelji
X mj.                   predstava,dramska       razredi, a dramska          hrvatskog I glazbene
                     predstava           5. razredi              kulture
XI.                                                      Voditeljica ŠPP
15.11-   Mjesec borbe protiv      uređivanje panoa, razgovori  učenici, razrednici   škola     učitelji biologije, šk.
15. 12.  ovisnosti           na satu razrednika,                         liječnik
                     radionice                              , Centar za prevenciju
                                                       ovisnosti i asocijalnog
                                                       ponašanja

24.11.   Dan hrvatskog kazališta    posjeta ili gostovanje    učenici, razrednici   prema     razred., uč. hrv.j., .
                                                ponudi    knižničarka
                                                i planu
18. 11.  Dan sjećanja na Vukovar    Izložba            učenici, učitelji    škola     učitelji hrv. jezika,
                     Posjet vukovarskom dvorcu                      učiteljica povijesti


XII.

1.12.   Svjetski da borbe protiv    Predavanja                             Učitelji biologije, Zavod za
      AIDS-a                                               zaštitu zdravlja
3.12.   Međunarodni dan ljudi s    Panoi, radionica                          Defektologinja
      invaliditetom                        učenici, učitelji           Literna, likovna, razredna,
4.12.   obljetnica rođenja A.     Radionice,izložba                   škola, grad  itd.
      Cesarca DAN ŠKOLE
5.12.
6.12.   “                              učenici, razrednici
      Dječje prosinačke       Kult.umj. program,                  škola
      svečanosti:          uključivanje u akt. u gradu
      Dan grada i Dan Sv. Nikole                  učenici, razrednici,
      „ Medeni sejem“        razredne svečanosti      učitelji
                     prigodna svečanost-božićna              škola     Koordinator: ANDREA
      Božić             tematika                              VIDOVIĆ
                                                       -Nada Gorup- folklor
I. – II.

27.1.   Dan sjećanja na holokaust   uređenje panoa        Učenici         škola     Učitelji povijesti


14.2.   Valentinovo          druženje           učenici, razrednici   škola


17. 2.   Fašnik             Maskiranje po želji      učenici, razredni    škola     voditelji INA, razrednici
                                    odjeli
                     natjecanje
                                                       voditelji INA
Prema   "Lidrano"
kalenda                                 učitelji, učenici    škola     voditelji INA, voditelji
ru     Natjecanja u znanju -                                       DOD
                                    učitelji, učenici
III.
      Natjecanje u znanju -   sudjel. uč. u natjecanjima    učenici, učitelji    Prema     učitelji, voditelji
      županijska                                      kalendaru   INA.voditelji DOD
      sportska natjecanja
      Lidrano
      Gornja Stubica : Smotra                                      ANDREA VIDOVIĆ
      zborova


27.3.    Svjetski dan kazališta   posjet ili gostovanje –     Učenici         prema     razred., uč.hrv.j. ped.,
      Kazališna predstava    prema ponudama                      ponudama
      (ožujak ili travanj)


      Svjetski dan voda     uređenje panoa, eko- akcije   Učenici         škola     Razrednici, voditeljieko-
                                                        družina
      Svijet oko mene      Natječaj “ Modre laste”                         Voditelji literarnih družina
                                                        , učitelji
IV.     Prepoznaj sebe       Humanitarna akcija-       Učenici, učitelji
      Uskrs           uključivanje u aktivnosti u                šk. i gr.   Voditelj CK
12.4    Uskrsna pisanica      gradu                                  voditelji eko druž., uč.
                    natječaj                                bio., razred., rav.,ped
                                    Učenici, učitelji
22. 4.   Dan planeta Zemlje     Aktivnosti r. odjela, izložba,
                    eko-akcije            Učenic i 5.A razreda          knjižnica, hrvatski jezik
22.4.    Dan hrvatske knjige    Projekt “Čitateljska
                    pismenost”
Tijekom   protiv uporabe droga    Sudjelovanje u projektu     Učenici, učitelji           Defektolog
4. mj                 „Znam, hoću, mogu“-                           učitelji
                    literarni i likovni uratci i
                    scenski nastup

8.-15.5.  Tjedan Crvenog križa
                    Prema programu HCK                           Voditelj
10. i 15.  Dan majki – Dan obitelji  uključ. u prog., razgovori na  učenici         grad, škola  prema planu voditelji INA,
5.                   SR, uređenje panoa                           razrednici
8.5.    Majčin dan           -   sudjelovanje u
                         prigodnim
                         svečanostima na
                         razini grada
Prema
kalenda   Natjecanja         sudjelovanje u natjec.      učenici, učitelji    prema     učitelji
ru                                                kalendaru31.5.    Svjetski dan nepušenja   Radionice za 5.i 6.razrede    učenici, učitelji – 5.  škola     , učitelj bio. i prirode,
                    preventivne aktivnosti      razredi                učitelji RN, razrednici,
                                                        voditelj ŠPP


VI.                                                      Voditelji literarnih družina
      Dani Haiku poezije     natječaj
  9. PLAN NABAVE I OPREMANJA  10. PRILOZI
Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja
2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja
3. Plan i program rada razrednika
4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama
5. Kurikulum zdravstveno-socijalne zaštite
6.Kurikulum prevencije vršnjačkog nasilja
7.Kurikulum prevencije ovisnosti
8. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika
9. Raspored sati


Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka ____ Statuta Osnovne škole
______________________, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća
                  (naziv i adresa škole)
roditelja i ravnatelja škole , Školski odbor na sjednici održanoj 29.9.2011. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2011. / 2012. ŠKOLSKU GODINU.
KLASA: 602-02/11-01/87
URBROJ: 2140/01-380-13-11-01
Krapina, 29. rujna 2011.


  Ravnatelj škole                      Predsjednik školskog odbora

_______________________                     _____________________
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU
 NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA
             Zagreb, listopad 2004.SADRŽAJ
UVOD
………………………………………………………………………………….                  3 1.  DEFINICIJA NASILJA ………………………………………………………        3


 2.  OBVEZE NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ……………………………..     4


 A / Odgojno obrazovne institucije …………………………………………..     4

 B / Centri za socijalnu skrb …………………………………………………..      5

 C / Policijske uprave – policijske postaje ….……………………………….  6 3. OBLICI, NAČIN I SADRŽAJ SURADNJE ………………………………..      7 4. OSTALE AKTIVNOSTI I OBVEZE ………………………………………...       7
UVOD

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (u daljnjem tekstu:
Protokol) temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za
sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske
dana 25. veljače 2004. godine (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) i čini njegov sastavni
dio, a sadrži:


     općeprihvaćenu definiciju nasilja;

     obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika;

     oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih
     čimbenika

     ostale aktivnosti i obveze.1. DEFINICIJA NASILJA


Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno
ponašanje usmjereno prema djeci1 i mladima2 od strane njihovih vršnjaka3 učinjeno s
ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku,
težini, intenzitetu i vremenskom trajanju4 i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i
održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).


Nasiljem među djecom i mladima smatra se osobito:
  namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje,
    gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje
    i slično bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda,1
 Prema Konvenciji o pravima djeteta iz 1989. godine dijete označava svaku osobu mlađu od osamnaest godina osim
ako se zakonom koji se primjenjuje na dijete granica punoljetnosti ne odredi ranije.
2
  Prema Zakonu o sudovima za mladež (Narodne novine br. 111/97., 12/02.) maloljetnik je osoba koja je u vrijeme
počinjenja djela navršila četrnaest, a nije navršila osamnaest godina života, a mlađi punoljetnik je osoba koja je u
vrijeme počinjenja djela navršila osamnaest, a nije navršila dvadesetijednu godinu života. Sukladno odredbama Zakona
o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01, 103/03) mlađa punoljetna osoba je osoba do
navršene 21. godine života.
3
 Termin vršnjaci odnosi se na široki raspon kategorija djece i mladih (objašnjeno u fusnotama 1 i 2).
4
 Nasilništvo podrazumijeva 6 definirajućih činitelja: namjera da se nanese ozljeda ili šteta; intenzitet i trajanje; moć
nasilnika; ranjivost žrtve; manjak podrške; posljedice.
Normalni sukob vršnjaka ima slijedeća obilježja: ne postoje elementi navedeni za nasilništvo; djeca ne insistiraju da
mora biti po njihovom po svaku cijenu; mogu dati razloge zašto su u sukobu; ispričaju se ili prihvate rješenje da nitko
nije pobijedio; slobodno pregovaraju da bi zadovoljili svoje potrebe; mogu promijeniti temu i otići iz situacije.
    psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim
    postupcima od strane jednog djeteta ili više djece5. Negativni postupci su:
    ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje,
    namjerno zanemarivanje i isključivanje iz skupine kojoj pripada ili isključivanje i
    zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli,
    širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili
    novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili
    zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj,
    kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno
    uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i
    duševna bol ili sramota.2. OBVEZE NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA


A / ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

U slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među djecom imenovana stručna osoba za
koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili
osoba koja je u slučaju njezine odsutnosti zamjenjuje, dužna je:

    odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje
    prema djetetu, a u slučaju potrebe zatražiti pomoć drugih djelatnika odgojno –
    obrazovne ustanove ili po potrebi pozvati djelatnike policije;
    ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled ili
    se prema okolnostima slučaja može razumno pretpostaviti ili posumnjati da su
    takva intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati službu hitne liječničke pomoći
    ili na najbrži mogući način, koji ne šteti zdravlju djeteta, prepratiti ili osigurati
    prepratu djeteta od strane stručne osobe liječniku, te sačekati liječnikovu preporuku
    o daljnjem postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika;
    odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske
    zastupnike, te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima koje je do tada
    doznala i izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti;
    po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva
    nasilja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom,
    čim to bude moguće. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazočnosti
    nekog od stručnih djelatnika odgojno-obrazovne ustanove, a na način da se
    postupa posebno brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu;
    roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja dati
    obavijesti o mogućim oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-
    obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade
    traumatskog doživljaja;5
 Olweus 1986. i 1991. godine: Nasilničko ponašanje djece (bullying) razlikuje se od jednokratnih incidenata i dječjih
svađa ili tučnjava, jer se radi o ponašanju koje obilježava agresivno ponašanje kojim se namjerno nekome čini zlo,
ponavljanje tijekom određenog vremena, neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijeg ili gupa protiv pojedinca).
Nasilje i zlostavljanje uključuje različita ponašanja: verbalno (dobacivanje, izrugivanje, omalovažavanje, prijetnje),
socijalno (izbjegavanje, ignoriranje, isključivanje iz aktivnosti, ogovaranje i širenje zlobnih tračeva), psihološko
(oštećivanje imovine, krađa i bacanje stvari, prijeteći pogledi, praćenje) i tjelesno (guranje, rušenje, udarci)
     obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaju o
     učinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i
     vremensko trajanje nasilja;
     ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili dužem vremenskom trajanju
     nasilja, koje može izazvati traumu i kod druge djece, koja su svjedočila nasilju,
     savjetovati se s nadležnom stručnom osobom ili službom poradi pomoći djeci,
     svjedocima nasilja;
     što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje uz nazočnost stručne
     osobe, ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, te ga
     savjetovati i poticati na promjenu takvog ponašanja, a tijekom razgovora posebno
     obratiti pozornost iznosi li dijete neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete žrtva
     zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, u kojem slučaju će se
     odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji na počinjenje
     kažnjive radnje izvijestiti policiju ili nadležno državno odvjetništvo, a odgojno-
     obrazovna ustanova će poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje
     tolerantnog, prijateljskog ponašanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi;
     pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje, upoznati ih s
     događajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja, savjetovati ih s
     ciljem promjene takvog ponašanja djeteta, te ih pozvati na uključivanje u
     savjetovanje ili stručnu pomoć unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb,
     poliklinike za zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i slično) i izvijestiti ih o obvezi
     odgojno-obrazovne ustanove da slučaj prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb,
     Uredima državne uprave u županijama (Službama za društvene djelatnosti i/ili
     Gradskom uredu za obrazovanje i šport Grada Zagreba), policiji ili nadležnom
     državnom odvjetništvu;
     o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima sačiniti
     službene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje će
     se dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima.
B/    CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB


U slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među djecom, koja je upućena od strane
odgojno–obrazovne ustanove, domova za skrb o djeci, policije, državnog odvjetništva,
djeteta, njegovog roditelja, zakonskog zastupnika ili neke treće osobe, imenovana stručna
osoba za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja među djecom i mladima
u centru za socijalnu skrb ili osoba koja je u slučaju njezine odsutnosti zamjenjuje, dužna
je :

     po primitku prijave ili obavijesti žurno ispitati slučaj te pribaviti podatke o svim
     okolnostima, naročito o obliku, intenzitetu, težini i vremenskom trajanju nasilja, kao i
     sve podatke o obiteljskim i drugim prilikama djeteta koje je počinitelj nasilja;
     što žurnije pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje i
     na primjeren način obaviti razgovor poradi stjecanja uvida u obiteljske i druge prilike
     djeteta, a tijekom razgovora nastojati doznati je li dijete bilo izvrgnuto bilo kojem
     obliku nasilja ili zanemarivanja u svojoj obitelji ili izvan nje;
     radi zaštite djetetovih prava i radi što žurnijeg otklanjanja uvjeta koji pridonose
     nasilnom ponašanju djeteta, izreći primjerene mjere obiteljskopravne zaštite;
    u slučaju sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta od strane roditelja ili
    zakonskih zastupnika, podnijeti prekršajne, odnosno kaznene prijave;
    upoznati roditelje, odnosno zakonske zastupnike djeteta počinitelja nasilja s
    neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja i izvijestiti ih o nadležnostima centra
    za socijalnu skrb za zaštitu prava i interesa djeteta;
    preporučiti i obvezati roditelje, odnosno zakonske zastupnike djeteta počinitelja
    nasilja na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć pri centru za socijalnu skrb
    ili pri drugoj odgovarajućoj ustanovi, odnosno njihovim službama i u slučaju potrebe
    obvezati ih na uključivanje djeteta u primjerene oblike psihosocijalne pomoći, te ih
    nadzirati u izvršavanju zadane obveze;
    redovito nadzirati preporučeno postupanje roditelja prema djetetu, te obaviti
    odgovarajuće provjere i izvide, kao i pratiti djetetovo ponašanje u odgojno-
    obrazovnoj ustanovi ili u drugoj sredini gdje boravi, a posebice pratiti je li dijete i
    dalje nasilno, kako bi se poduzele primjerene mjere obiteljskopravne zaštite djeteta;
    o svakoj zaprimljenoj prijavi, odnosno obavijesti o nasilju među djecom i mladima
    voditi odgovaruće evidencije zaštićenih podataka, te evidentirati i bilježiti svako
    postupanje centra za socijalnu skrb.
C / POLICIJSKE UPRAVE – POLICIJSKE POSTAJE


U slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među djecom, koja je upućena od strane
odgojno – obrazovne ustanove, domova za skrb o djeci, centra za socijalnu skrb, djeteta,
njegovog roditelja, zakonskog zastupnika ili neke treće osobe, imenovana stručna osoba
za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja među djecom i mladima u
policijskoj postaji ili osoba koja je u slučaju njezine odsutnosti zamjenjuje, dužna je:


      žurno uputiti specijaliziranog policijskog službenika za maloljetničku
      delinkvenciju, a iznimno drugog policijskog službenika, radi poduzimanja nužnih
      i neodgodivih mjera i radnji, ako zbog okolnosti ne može postupati specijalizirani
      službenik, na mjesto događaja, utvrditi sve činjenice i okolnosti vezane uz
      prijavu, odnosno dojavu, te poduzeti sve potrebne radnje s ciljem pružanja
      pomoći žrtvi radi sprečavanja nastavljanja      nasilja, kao i zdravstvenog
      zbrinjavanja žrtve;
      pribaviti podatke potrebne za razjašnjavanje slučaja, te utvrditi eventualno
      postojanje elemenata kažnjive radnje i identificirati počinitelja;
      u slučajevima intervencije policijskih djelatnika, kada se utvrdi postojanje
      osnovane sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo, policijski djelatnici
      postupit će sukladno propisima iz svoje nadležnosti;
      provesti kriminalističku obradu maloljetnih počinitelja nasilja u nazočnosti
      roditelja ili zakonskih zastupnika, a u slučaju njihove nedostupnosti, u
      nazočnosti djelatnika službe socijalne skrbi;
      sukladno važećim propisima provesti žurne istražne radnje te, ovisno o
      okolnostima slučaja, podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetniku
      za mladež, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka uz
      prijedlog za izricanje primjerenih zaštitih mjera;
      o zaprimljenoj prijavi, odnosno dojavi o nasilju među djecom i mladima
      obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera obiteljsko-
      pravne zaštite;
      voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka o slučajevima prijave ili
      obavijesti o nasilju među djecom i mladima.  3. OBLICI, NAČIN I SADRŽAJ SURADNJE

Provođenje Programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, kao i
ovog Protokola pretpostavlja što žurniju uspostavu suradnje nadležnih državnih tijela i
drugih čimbenika koji sudjeluju u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju nasilja među djecom i
mladima (odgojno–obrazovne ustanove, domovi za skrb o djeci, centri za socijalnu skrb,
policijske postaje, zdravstvene ustanove, državna odvjetništva i jedinice lokalne i područne
/regionalne/ samouprave).

Obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u sprečavanju, otkrivanju i
suzbijanju nasilja među djecom i mladima u poduzimanju mjera i aktivnosti usmjerenih
prema sprečavanju i suzbijanju nasilja jesu:

    u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održavati redovite
    sastanke predstavnika nadležnih tijela, odnosno stručnih osoba za koordiniranje
    aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja, te uspostaviti učinkovite načine suradnje
    i razmjene značajnih podataka, kako u pogledu pojedinih slučajeva nasilja, tako i o
    postignućima u rješavanju problema nasilja među djecom i mladima;
    u slučaju prijave ili obavijesti o nasilju osigurati drugom nadležnom tijelu
    odgovarajuće podatke o slučaju i postupanju radi potpunog uvida u poduzete
    aktivnosti s ciljem sveobuhvatne zaštite djeteta;
    uspostaviti suradnju i razmjenu podataka s drugim jedinicama lokalne i područne
    (regionalne) samouprave u cilju razmjene iskustava i stvaranja «dobre prakse»;
    uspostaviti suradnju s drugim čimbenicima koji bi u konkretnom slučaju mogli
    pomoći, primjerice s nevladinim organizacijama, vjerskim zajednicama, obiteljskim
    savjetovalištima, te stručnjacima koji se bave problematikom vršnjačkog nasilja;
    izraditi posebne i prilagođene planove postupanja u slučaju nasilja među djecom i
    mladima uvažavajući posebnosti pojedinih sredina;
    uspostaviti suradnju s nadležnim zdravstvenim ustanovama i liječnicima školske
    medicine.
  4. OSTALE AKTIVNOSTI I OBVEZE


Sukladno Programu aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima nužno je o
problemu nasilja među djecom i mladima redovito izvještavati roditelje i djecu te ih poticati
da prijavljuju nasilje, a tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti promicati modele
nenasilne komunikacije, međusobne tolerancije i uvažavanja, organiziranjem tribina,
roditeljskih sastanaka, satova razredne zajednice, učeničkih priredbi, objavama na
oglasnoj ploči odgojno-obrazovnih ustanova ili na drugi primjereni način.
U sve aktivnosti vezane uz sprečavanje nasilja među djecom nužno je uključiti djecu i
mlade te roditelje, zakonske zastupnike, odgojno-obrazovne djelatnike i ostale stručne
osobe kao aktivne sudionike i partnere, kako bi se dugoročno promicala načela nenasilja,
kao preduvjeta kvalitetnog i sigurnog odrastanja djece.

Primjereno postupanje vezano uz problematiku vršnjačkog nasilja zahtijeva aktivnu
suradnju te jednakovrijedan doprinos svih državnih tijela, budući da se prepuštanje tereta
odgovornosti i postupanja samo jednom čimbeniku (primjerice samo školi, policijskoj
postaji, domu za skrb o djeci ili centru za socijalnu skrb) u znatnom broju slučajeva može
definirati dugoročno potpuno neučinkovitim, stoga je navedena suradnja preduvjet
sveobuhvatne i kvalitetne zaštite djece.
    OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
  PRI OŠ AUGUSTA CESARCA U KRAPINI
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

    ZA ŠK. GOD. 2011/2012.
       Krapina, rujan 2011.
SADRŽAJ:I. MATERIJALNI UVJETI –     1. Prostorni uvjeti
                  2. Nastavna sredstva

II. DRUŠTVENA SREDINA –     1.Socijalna struktura roditelja

III. BROJNO STANJE UČENIKA-   1. Početak šk. god. -stanje
                  2 .Zaduženja učitelja prema broju učenika i po razredima tjedno
                     - individualna nastava
                     - skupna nastava
                     - ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada
                     - ostali poslovi
                  3. Tjedno zaduženje – broj nast. sati neposrednog rada s učenicima
                              - ostali poslovi

IV. NASTAVNO OSOBLJE –     1. Podaci o kadrovima

    30. V. RASPORED RADA             1. Raspored odjeljenja po smjenama
                 2. Raspored rada u petodnevnom radnom tjednu
    31. VI. GODIŠNJA STRUKTURA RADNOG VREMENA NASTAVNIKA U OGŠ
                1. Skupina odgojno obrazovnih djelatnosti u OGŠ
                 - Neposredan rad s učenicima
                 - Pripreme za neposredan rad
                 - Godišnje planiranje gradiva
                 - Prijemni ispiti i upisi učenika (poslovi u svezi poč. š. g.)
                 - Rad s naprednim učenicima (dodatna nastava)
                 - Poslovi javne i kulturne djelatnosti škole
                 - Administrativno pedagoški poslovi razrednika
                 - Stručno usavršavanje nastavnika
                 - Godišnji ispiti (prijemni, završni, popravni, razlikovni i razredni)
                 - Sjednice stručnih tijela škole i stručnih aktiva
                 - Voditelj OGŠ
                 - Dežurstvo
                 - Korepeticija

VII. RJEŠENJE O TJEDNOM ZADUŽENJU UČITELJA OGŠ
                      OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
                      PRI OŠ A .CESARCA U KRAPINI
                  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
                          ZA ŠK. GOD. 2011/ 2012.Osnovna glazbena Škola u Krapini radi od 01.11. 1971. kao samostalna organizacijska jedinica u sastavu Narodnog sveučilišta
"Ivica Božić" u Krapini (rješenje SO Krapina broj: 4582/1-1971.).
     Odlukom Komisije za mrežu škola općine Krapina OGŠ od 01.09. 1992. prelazi u sastav OŠ Augusta Cesarca u Krapini.
Ta promjena se odnosi na administrativni povratak sjedišta OGŠ iz Radoboja u Krapinu.
     Osnovna glazbena škola ima učionički prostor u novosagrađenom dijelu OŠ A. Cesarec sa potrebnim namještajem i
nastavnim sredstvima.
     Polaznici OGŠ su učenici osnovnih škola sa područja grada Krapine, Sveti Križ Začretje, Radoboj, Petrovsko, Ðurmanec,
Hum na Sutli, Šemnica, Macelj, Kumrovec, Tuhelj,
Đurmanec i Krapinske Toplice.
.


I. MATERIJALNI UVJETI

     1. Prostorni uvjeti

    Početkom šk .god. 2005./2006. OGŠ se preselila u nove prostore izgrađene u sklopu OŠ A. Cesarca. Nažalost,
novosagrađeni prostor nije dovoljan za nesmetan rad svih učitelja OGŠ jer ima premalen broj učionica. OGŠ ima pet ( 5 ) učionica
za individualnu nastavu. Niti jedna učionica nema akustičnu izolaciju čime su uvjeti rada dodatno otežani. Za grupnu nastavu OGŠ
koristi učionicu za Glazbenu kulturu, dok se za nastavu orkestra, zbora i individualne nastave na instrumentima koji se mogu
prenositi (gitara, puhači, harmonika), koriste učionice razredne nastave i to tek nakon 17 sati. Takvim seljenjem, uništavaju se
instrumenti i stvara nezadovoljstvo kod učenika, roditelja i učitelja.
      Za javne nastupe OGŠ ima na raspolaganju Hol OŠ A.Cesarca sa pianinom iz učionice za glazbeni odgoj, Malu dvoranu
Pučkog otvorenog učilišta, Plavu dvoranu u Gradskoj knjižnici i dvoranu Srednje škole u Krapini sa koncertnim glasovirom .

2. Nastavna sredstva

     U ovoj šk. godini OGŠ planira kupnju pianina Petrof 125, gitare Alhambre, Pigini harmonike, cd playera, pomičnu školsku
ploču sa crtovljem te kupnju glazbene literature za sve odjele.
     Popis inventara OGŠ – instrumentarij po odjelima

Glasovirski odjel

  1.  Pianino Schlogel 118- moderna br. 51958
  2.  Pianino Petrof S- 112 br. 437779
  3.  Pianino Petrof K-114 br. 188125
  4.  Pianino Petrof P-131 M1 br. 601494 kupljen 2007. god.
  5.  Pianino Petrof P-131 M1 br. 612678 kupljen 2008. god.
  6.  Clavinova Yamaha cup-201
  7.  Pianino Yamaha kupljen 2010. god.


Harmonikaški odjel

  1.  Harmonika Melodija 80 basova – 3 komada
  2.  Harmonika Melodija 120 basova
  3.  Harmonika Hohner 120 basova
  4.  Harmonika Bas- Hohner
  5.  Harmonika Pigini Conventor 37/P3
  6.  Harmonika Pigini preludio P 36/3
  7.  Harmonika Hohner bravo 80 basova
  8.  Harmonika Pigini Convertor 37/P3 kupljena 2008. god.
    9. Harmonika Scandalli Conservatorio P 342 kupljena 2008. god.
    10. Harmonika Bas – Pigini kupljena 2010. god.Puhači odjel

    1.   Truba Yamaha
    2.   Klarinet Yamaha
    3.   Flauta Yamaha
    4.   Saksofon Yamaha kupljen 2010. god.


Gitaristički odjel

    1.   Gitara Alhambra – kupljena šk. god. 2006/2007.
    2.   Gitara Yamaha – koncertna – kupljena šk. god.1994/1995. CC110
    3.   Gitara Melodija Mengeš C 107
    4.   Gitara – ručni rad gosp. Frankovića kupljena 2010. god.


Ostalo:

    1.   synthesizer Yamaha – šk. god.2006./2007. PSR-E303
    2.   Orffov instrumentarij – mali paket
    3.   Orffov instrumentarij - veliki paket

    II DRUŠTVENA SREDINA


 1.    Socijalna struktura roditelja

    Prema evidenciji, od upisanih 99 učenika u šk. god. 2011/2012. iz okolnih mjesta putuju 52 učenika.

BROJ UČENIKA PREMA MJESTU STANOVANJA PO RAZREDIMA

    MJESTO               I    II  III   IV   V   VI    UKUPNO
1.   G. JESENJE                    1           1     2
2.   KRAP. TOPLICE                       2            2
3.   KUMROVEC                             1        1
4.   VELIKA VES               1  1          1        3
5.   TUHELJ                              1        1
6.   ĐURMANEC              7    2  1       1        11
7.   GORNJI MACELJ                2                  2
8.   DONJI MACELJ              2            1   1     4
9.   RADOBOJ                          1       7     8
10.   MAČE                  1                     1
11.   VELIKO TRGOVIŠĆE                     1            1
12.   SV. KRIŽ ZAČRETJE              1          1   2     4
13.   PETROVSKO                1    1           1     3
14.   DONJA ŠEMNICA              2                     2
15.   GORNJA ŠEMNICA                      1            1
16.   ZAGORSKA SELA                          1        1
17.   JAZVINE                 1  1             1     3
18.   MIHOVLJAN                  2                  2
19.   KRAPINA                 18  7  5    7   6   4     47
    UKUPNO                 33  16  8    12   13   17    99


KRAPINA ( Trški vrh, Žutnica, Podgora, Krap. Bobovje, Polje Krap. ) 47 učenika
PUTNICI                                52 učenika
                                    99 učenika
U I. razred u šk. god. 2011/2012. upisana su 33 učenika.

Mjesto prebivališta učenika vidljivo je iz tablice.

Mjesečna participacija roditelja za šk. god. 2011/2012. iznosi 150.00 kuna.Treće dijete iz iste obitelji koje pohađa OGŠ, oslobađa
se participacije 100%. 50% participacije oslobađaju se učenici koji primaju socijalnu pomoć ili za pohađanje drugog instrumenta u
OGŠ.
Takvi učenici daju zamolbu na UV uz preslik rješenja traženih dokumenata, a odluku o oslobođenju donosi ŠO OŠ A. Cesarca.
OGŠ sklopila je Ugovor o pohađanju Osnovne glazbene škole sa roditeljima svih polaznika prilikom upisa u viši razred u VI mjesecu
2011. a sa učenicima I razreda 5.9.2011.
U toku šk. god. škola može učenicima dati na posudbu svoje instrumente uz mjesečnu naknadu od 100.00 kuna. Škola za posudbu
ima četiri instrumenta – klarinet, trubu, flautu i saksofon.
III. BROJNO STANJE UČENIKA

Broj redovno upisanih učenika u šk. god. 2011/2012. je 99 učenika.

1. Početak šk. godine – stanje
Broj učenika upisanih prema temeljnom predmetu struke
Temeljni predmet I.raz. II.raz. IIIraz. IV.raz. V.raz.         VI.raz.  Ukupno

glasovir         19    8     3     3     6     4    43
gitara          2    2     1     3     2     6    16
harmonika         8    4     3     5     5     3    28
klarinet         1    -     -     -     -     1    2
truba           1    2     -     -     -     2    5
flauta          2    -     1     1     -     1    5
UKUPNO          33    16     8     12     13    17    99


2. Zaduženja učitelja prema broju učenika i po razredima tjedno

Individualna nastava

   Učitelj      Instr.    I     II    III    IV    V    VI  Klav   Uk.   Uk.sati tj.
                                                oblig.  Uč.
Arvaj T.        klavir     5     5     3     -     3    1   -    17    25.33
 Čuljat Turner I.    klavir     6     1     -     2     2    3   -    14    23.33
 Gregurović K.     Klavir     8     2     -     1     1    -       12 +1    17,33
            kl.obl.                                 1    obl.    0,66
   Nađ A.       gitara     2     2     1     3     2    6   -    16     28.65
 Dubovečak Ž.      klar.     1     -     -     -     -    1   -    2    19,31
             trub.     1     2          -         2        5
            flaut.     2     -     1     1     -    1        5

  Jurinjak M.      harm     3     2     3     4     -    2       14 +1    22,66
            kl. obl                                  1    obl.    0,66
  Kunštek Celjak     harm       5      2       -      1       5     1        14 + 1  23,33
              kl. obl.                                           1    obl.   0,66

     UKUPNO               33      16       8      12      13    17    3 obl.  99+ 3   161,93
                                                                 obl
  Skupna nastava

  Učitelj               SOLFEGGIO               Zbor     Ork.   Korep.    Ukupno
           I      II   III IV V        VI
  Dubovečak     4                                                4
  Gregurović           2   2    2    2   2                         10
  Arvaj                                                 1      1
  Vidović A.                                2.66                   2,66
  Kunštek Celjak                                     2,66            2,66
  UKUPNO       4     2   2    2    2   2      2,66     2,66     1      20,32
  Ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada

  Tjedno zaduženje učitelja OGŠ - razredništvo i priprema i vođenje javnih nastupa

Učitelj           I raz.   II raz.  III raz.   IV raz.    V raz.    VI raz.  Pripr.  i  vođenje    Ukupno
                                                   javnih nastupa
Arvaj                              1                       1         2
Gregurović                                   1                1         2
Čuljat Turner              1                                   1         2
Jurinjak                                                    2         2
Kunštek Celjak                    1                             1         2
Nađ                                             1          1         2
Dubovečak           1                                         1         2
UKUPNO            1     1      1     1       1      1          8        14 sati  Ostali poslovi

  Učiteljica I. Čuljat Turner kao voditelj OGŠ zadužena je 4 sata tjedno za poslove voditeljstva prema članku 9. Pravilnika o normi
  rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama.
  Tjedno zaduženje -broj nastavnih sati neposrednog odgojno- obrazovnog rada s
              učenicima
          - posebni poslovi
 Nast. predmet    Gregu-     Čuljat    Arvaj     Nađ       Dubove-     Juri-   Kunštek-  Vidovi  UKUPNO
           rović      Turner I.  Tihana    Alek-      čak       njak    Celjak   ć
           Katica     Iris            sandra     Želimir     Marija   Ljubica  Andre
                                                            ja
   glasovir     17.33      23,33     25,33       -        -      -      -          66
  harmonika       -       -               -        -     22,66   23,31         46
    gitara       -       -              28,65       -      -      -         28,65
   klarinet      -       -               -       3,33      -      -         3,33
    trublja      -       -               -        8      -      -          8
    flauta      -       -               -        8      -      -          8
   solfegg.I.      -       -               -        4      -      -          4
   solfegg.II.     2       -               -        -      -      -          2
  solfegg.III.     2       -               -        -      -      -          2
  solfegg.IV.      2       -               -        -      -      -          2
   solfegg. V      2       -               -        -      -      -          2
  solfegg.VI.      2       -               -        -      -      -          2
     zbor       -       -               -        -            -   2,66    2,66
   ork.harm       -       -               -        -       -    2,66         2,66
  korepeticija     -       -       1        -        -       -     -          1
  glasov. oblig.    0,66                                    0,66    0,66         1,98
 voditeljstvo      -       4       -        -        -       -     -          4
   UKUPNO       28      27,33     26,33      28,65      23,33    23,32   26,66   2,66   186.33

  razredništvo    1         1       1       1        1       -     1    -     6
 priprema i      1         1       1       1        1       2     1    -     8
 vođenje javnih
 nastupa
 Ukupno tjedno      30     29,33     28,33      30,65      25,33    25,32   28,66   2,66   200,33

  Višak tjedno      6      5,33     4,33      6,65      1,33     1,33    4,66   -    29,63
 IV NASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime         Str.         Predmet          Rad.      Napomena
nastavnika         sprema                      staž.      (u OGŠ od)
 Katica Gregurović     VSS        solfeggio, glasovir,      40       1.11.1971.

  Marija Jurinjak       SSS       harmonika.,zbor,        42       1.03.1972.
  Ljubica Kunštek       SSS      harmonika, orkestar       40       1.09.1972.
    Celjak
  Aleksandra Nađ        VSS         gitara          4        1.09.2007.
    Želimir         VSS         puhači          8,5       15.01.2003.
   Dubovečak
 Iris Čuljat Turner    VSS        glasovir        15      1.11.1995.
                      voditelj OGŠ

   Tihana Arvaj     VSS     glasovir, korepeticija   0,5      1.12.2011.

 Andreja Vidović      VSS         zbor         -      1.9.2011.


U OGŠ radi 7 stalno zaposlenih učitelja. Učiteljica glasovira Tihana Arvaj početkom šk. godine prijavljena je za pripravnički staž iz
glasovira.
 Učiteljica Andreja Vidović u OGŠ održava nastavu zbora i time nadopunjuje svoju satnicu glazbene kulture iz OŠ A. Cesarca.


      Od sedam učitelja u OGŠ na posao putuje pet, i to:
1.  Ž.Dubovečak     - Lepoglava
2.  Lj,Kunštek Celjak - Krapinske Toplice
3.  M.Jurinjak     - Radoboj
4.  A. Nađ       - Zagreb
5.  T. Arvaj      - Zagreb


V RASPORED RADA


1. RASPORED ODJELJENJA U SMJENAMA

     Nastava u OGŠ je prilagođena smjenama i rasporedu sati učenika u osnovnim školama na području KZŽ, redu vožnje
vlakova i autobusa za učenike putnike te mogućnosti korištenja učionica u OGŠ. Svake godine sve više osnovnih škola prelazi na
rad u jednoj smjeni, tako da učenici u OGŠ mogu dolaziti samo popodne što stvara velike probleme u slaganju rasporeda radi
nedovoljnog broja prostorija za rad.
2. RASPORED RADA U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU


DANI u TJEDNU      NASTAVNIK          A TURNUS         B TURNUS

Ponedjeljak       Aleksandra Nađ        popodne         popodne
             Iris Čuljat Turner      popodne         popodne
             Želimir Dubovečak       popodne         popodne
             Marija Jurinjak        popodne         popodne
             Ljubica Kunštek Celjak    ujutro          ujutro
             Katica Gregurović       popodne         popodne
             Tihana Arvaj         popodne         popodne
Utorak          Aleksandra Nađ        ujutro          ujutro
             Iris Čuljat Turner      popodne         popodne
             Želimir Dubovečak       popodne         popodne
             Marija Jurinjak        popodne         popodne
             Lj.Kunštek Celjak       popodne         popodne
             Katica Gregurović       ujutro i popodne     ujutro i popodne
             Tihana Arvaj         popodne         popodne
Srijeda         Aleksandra Nađ        popodne         popodne
             Iris Čuljat Turner      ujutro          ujutro
             Marija Jurinjak        ujutro          ujutro
             Ljubica Kunštek Celjak    popodne         popodne
             Katica Gregurović       popodne         popodne
             Želimir Dubovečak       ujutro          ujutro
             Tihana Arvaj         ujutro          ujutro
Četvrtak         Aleksandra Nađ          popodne           popodne
             Iris Čuljat Turner        popodne           popodne
             Želimir Dubovečak        popodne           popodne
             Marija Jurinjak         popodne           popodne
             Ljubica Kunštek Celjak      popodne           popodne
             Katica Gregurović        popodne           popodne
             Tihana Arvaj           popodne           popodne
Petak          Aleksandra Nađ          ujutro            ujutro
             Iris Čuljat Turner        ujutro            ujutro
             Marija Jurinjak         ujutro            ujutro
             Ljubica Kunštek Celjak      ujutro            ujutro
             Katica Gregurović        ujutro            ujutro
             Želimir Dubovečak        ujutro            ujutro
             Tihana Arvaj           ujutro            ujutro
Subota          po potrebi            prema dogovoru       /
VI. GODIŠNJA STRUKTURA RADNOG VREMENA NASTAVNIKA                 OGŠ


      1. Skupina odgojno obrazovnih djelatnosti u školi


 1. Neposredan rad s učenicima
 2. Pripreme za neposredan rad
 3. Godišnje planiranje gradiva
 4. Prijemni ispiti i upisi učenika (poslovi u svezi s poč. šk .g.)
 5. Rad s naprednijim učenicima (dodatna nastava)
 6. Poslovi javne i kulturne djelatnosti škole
 7. Administrativno pedagoški poslovi razrednika
 8. Stručno usavršavanje nastavnika
 9. Godišnji ispiti
10. Sjednice stručnih tijela škole i stručnih aktiva
11. Poslovi evidencije i vođenja ped. dokumentacije
12. Dežurstvo
13. Korepeticija
1. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA(1 sat = 45 minuta)

     Tjedna radna obveza učitelja u neposrednome nastavnom i odgojno obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme
iznosi 24 sata. Učitelji se prema Pravilniku o tjednoj normi u osnovnim umjetničkim školama zadužuju redovitom, odnosno izbornom
nastavom najmanje 20, a najviše 22 sata tjedno. Do 24 sata, učitelji su zaduženi razredništvom i pripremom i vođenjem javnih
nastupa učenika.


                                    BROJ SATI U TJEDNU
           NASTAVNI
                                         RAZRED
           PREMET
           Obvezni
                     I.       II.      III.    IV.    V.     VI.
           predmeti
           Temeljni predmet
                   2 (60’)     2 (60’)    2 (60’)   2 (90’)  2 (90’)  2 (90’)
           struke
           Solfeggio    2 (90’)     2 (90’)    2 (90’)   2 (90’)  2 (90’)  2 (90’)
           Skupno
                                   2 (60’)   2 (60’)  2 (60’)  2 (60’)
           muziciranje
           UKUPNO      4(150’)     4 (150’)    6 (210’)  6 (240’)  6 (240’)  6 (240’)
           Izborni predmeti
          Glasovir                                       1 (30’)
          Teorija glazbe                                    1 (30’)

          Korepeticija na svakih 25 učenika               1 sat u tjednu


Napomene:
1) Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i glasovir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a
za zbor ili orkestar 60 minuta.
2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.Komorna glazba se organizira prema sposobnostima i mogućnostima učenika -dueti, trio u različitim neformalnim kombinacijama u
okviru red. i dodatne nastave. Komornu glazbu učeniku predaje učitelj temeljnog predmeta struke. 2. PRIPREME ZA NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA

     Sadržajno didaktično metodička priprema za rad u svim satima neposrednog rada iznosi 10 sati tjedno.
     Priprema za neposredan rad s učenicima obavezna je u pismenom obliku za grupnu nastavu i skupno muziciranje.  3. GODIŠNJE PLANIRANJE GRADIVA

     a) Individualna nastava
     Nastavnik je obvezan planirati gradivo za svakog učenika posebno, prilagođavajući program sposobnostima učenika i
stečenim rezultatima u protekloj godini, u skladu sa novim Nastavnim planom i programom.

     b) Skupna nastava
     Izrada godišnjeg mikro i makro plana i programa prema novom Nastavnom planu i programu.


   4.  PRIJEMNI ISPITI I UPISI UČENIKA (Poslovi u svezi početka šk.g.)

  Na dva prijemna roka ( 15.06. i 29.08. ) prijavio se 41 kandidat od kojih je 33 upisano u I raz.


                   REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED
                        ŠKOLSKA GODINA 2011/2012.


PRIMLJENI SU ( popis učenika složen je po abecednom redu ):

GITARA
  1. JELENA DAKOVIĆ – učitelj Aleksandra Nađ
  2. MAGDALENA HRČEK - učitelj Aleksandra Nađ

GLASOVIR
  1. LARA BABIĆ – učitelj Tihana Arvaj
  2. PETRA BENC – učitelj Katica Gregurović
  3. HRVOJE BERTOVIĆ – učitelj Iris Čuljat Turner
  4. LUCIJA GOLEC - učitelj Iris Čuljat Turner
  5. PAULA GUMBAS - učitelj Tihana Arvaj
  6. MAJA HORVAT - učitelj Katica Gregurović
  7. TEA HORVAT - učitelj Iris Čuljat Turner
  8. JAKOV JURINJAK - učitelj Katica Gregurović
  9. BORNA KLASIĆ - učitelj Tihana Arvaj
  10. PREDRAG KRANJČEC - učitelj Iris Čuljat Turner
  11. BARBARA KRSNIK - učitelj Tihana Arvaj
  12.  LUKA MIJATOVIĆ - učitelj Katica Gregurović
  13.  IVONA PAVIĆ - učitelj Iris Čuljat Turner
  14.  LORENA PAŽAMETA - učitelj Iris Čuljat Turner
  15.  VIKTORIJA PETEK - učitelj Katica Gregurović
  16.  FRAN SMILJANEC - učitelj Tihana Arvaj
  17.  JAKOV TURNER - učitelj Katica Gregurović
  18.  VIDA VODOLŠAK - učitelj Katica Gregurović
  19.  LEON VUGREK - učitelj Katica Gregurović


HARMONIKA
  1. MATIJA CIGULA – učitelj Marija Jurinjak
  2. DAVID CRNOGAJ - učitelj Marija Jurinjak
  3. PETRA DAKOVIĆ – učitelj Ljubica Kunštek Celjak
  4. MARTA DLESK - učitelj Ljubica Kunštek Celjak
  5. KRUNOSLAV GRAH - učitelj Ljubica Kunštek Celjak
  6. IVAN HERAK - učitelj Ljubica Kunštek Celjak
  7. KARLO KOLARIĆ - učitelj Marija Jurinjak
  8. STJEPAN PELIN - učitelj Marija Jurinjak
  9. STJEPAN PETEK - učitelj Marija Jurinjak
  10. PATRIK TUŠEK - učitelj Ljubica Kunštek Celjak


FLAUTA
  1. ANA MARIJA HERCEG – učitelj Želimir Dubovečak
  2. ANDREA PAVIĆ - učitelj Želimir Dubovečak

KLARINET
  1. NIKOLA ŠEREG - učitelj Želimir Dubovečak

SAKSOFON
  1. LUCIJA ŠALKOVIĆ - učitelj Želimir DubovečakNISU PRIMLJENI:
  1. HELENA HRŠAK
  2. MAŠA MARGARIN
  3. LAURA SMILJANECPrema članku 17 iz Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanju koji propisuje upis djece u glazbenu školu nakon završenog
prvog odnosno drugog razreda osnovne škole,     NISU PRIMLJENE:

  1.  DOROTEJA HORVAT
  2.  LARA MIKŠA
  3.  NINA ŠALKOVIĆ5. RAD S NAPREDNIM UČENICIMA - DODATNA NASTAVA

     Za posebno nadarene i marljive učenike planira se tokom šk. god. dodatna nastava i omogućava im se da u jednoj šk. god.
polože 2 razreda (akceleracija).
      Evidencija dodatne nastave sastavni je dio redovne nastave.

     Prijedlog učitelja temeljnog predmeta struke za akceleraciju:

 1.Učitelj Lj. Kunštek Celjak  1. Stjepan Horvat V i VI raz.
                .
6. POSLOVI JAVNE I KULTURNE DJELATNOSTI ŠKOLE

     U okviru kulturne i javne djelatnosti OGŠ odgaja i obrazuje učenike da bi kao glazbeno obrazovna publika mogli sudjelovati
u amaterskim sastavima, odnosno pjevačkim zborovima, te da bi mogli uspješno nastaviti glazbeno obrazovanje u srednjim gl.
školama. Upoznaje učenike s dostignućima na području gl. djelatnosti.
     U okviru svoje djelatnosti priređuje javne i interne glazbene priredbe, gostovanja i druge nastupe te tako pomaže u razvoju
glazbene kulture.
     Pri vršenju svojih zadataka OGŠ se stavlja u vezu s roditeljima učenika i surađuje sa stručnim istovrsnim organizacijama i
ustanovama u gradu, županiji i šire.

     Tijekom šk. god. OGŠ će organizirati:

1. JAVNE SATOVE:      svaki nastavnik po jedan javni sat u I. i II. polugodištu
2. PRIGODNE PRIREDBE: - uz državne praznike
                   - uz crkvene blagdane (Sv. Nikola-Dan Grada Krapine)
                   - uz Dan škole (12.mj. – OŠ)
                   - uz otvaranje izložbi (tokom godine)
3. KONCERTI:  - Božićni koncert (XII/2011.)
              - Završni koncert ( VI /2012.
          - Završni koncert učenika. VI raz.
          - Koncert bivših učenika OGŠ koji su nastavili glazbeno obrazovanje
4. OSTALO:         - organiziranje posjeta koncertima u gradu Krapini i u suradnji sa HGM
          - 5. mj. 2012. - jednodnevni izlet povezan muzičkim sadržajem

Kulturna i javna djelatnost kao i ostale aktivnosti u šk. god. 2011/2012. vidljivi su u kurikulumu OGŠ.

7. ADMINISTRATIVNO PEDAGOŠKI POSLOVI RAZREDNIKA

     Svaki nastavnik OGŠ radi administrativno pedagoške poslove za učenike kojima predaje temeljni predmet struke, te za
jedan od 6 razreda u OGŠ.
     Tjedni poslovi razrednika:
     - rad s roditeljima i nastavnicima RV
     - rad na razrednoj evidenciji i administraciji
     - suradnja s roditeljima
     - ostali poslovi


8. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

     Svaki nastavnik obavezan je sudjelovati u radu stručnih aktiva za nastavni predmet koji predaje a koje organizira
Ministarstvo prosvjete i sporta i HDGPP kao i pratiti program rada gl. kulture u OŠ.
     Svaki nastavnik obavezan je napraviti ind. plan perm. usavršavanja koji se prihvaća na sjednici Vijeća učitelja.
     Obaveze nastavnika OGŠ:
- sudjelovanje u radu stručnih aktiva
- prisustvovanje seminarima za pojedine nast. predmete u organizaciji Ministarstva prosvjete, Agencije za odgoj i obrazovanje i
HDGPP-a.
- praćenje i obnavljanje gl. literature
- razmjena iskustava s nastavnicima iz drugih osnovnih glazbenih škola
- predavanje za roditelje (ped., org., psihološko, metodičko)9. GODIŠNJI ISPITI (ZAVRŠNI, POPRAVNI I RAZREDNI)

     Na kraju šk. god. organiziraju se godišnji ispiti iz predmeta struke od I. do VI. raz. i solfeggia ( IV. i VI.r.). Ispitima
prisustvuje osim nast. OGŠ Krapina i nast. iz neke vanjske škole. Za ovu šk.g. planirana je suradnja sa Glazbenom školom Pregrada
(puhači), Glazbenom školiom P. Markovca – Zagreb (gitara), Glazbenom školom Samobor( glasovir) i Glazbenom školom Baloković(
harmonika).
     U toku šk.g. organiziraju se ispiti za učenike koji su savladali planirano gradivo (akceleracija) radi prelaska u viši razred. Za
učenike ocijenjene negativno na prvom ispitnom roku (VI.mjesec) organizira se popravni ispit (VI iVIII. mjesec).
     Godišnjim ispitima obavezni su prisustvovati svi nastavnici OGŠ prema planu ispitne komisije i kalendaru koji utvrdi škola.

                    OKVIRNI VREMENIK ISPITA U ŠK. GOD. 2011/2012.
SOLFEGGIO
I POLUGODIŠTE – PISMENI ISPITI

RAZRED     DATUM             VRIJEME
IA       14.12. srijeda         17.15-18.00
IB       13.12. utorak         17.15-18.00
II       15.12. četvrtak        18.00-18.45
III      14.12. srijeda         18.00-18.45
IV       12.12. ponedjeljak       18.45-20.15
V       15.12. četvrtak        18.45-20.15
VI       14.12. srijeda         18.45-20.15

II POLUGODIŠTE – PISMENI ISPITI

RAZRED    DATUM               VRIJEME
IA      6.6.2012. srijeda         17.15-18.00
IB      5.6.2012. utorak          17.15-18.00
II      4.6.2012. ponedjeljak       17.15-18.00
III      6.6.2012. srijeda         18.00-19.00
IV      28.5.2012. ponedjeljak       18.45-20.15
V       31.5.2012. četvrtak        18.45-20.15
VI      30.5.2012 .srijeda         18.45-20.15
GODIŠNJI ISPIT – USMENI

RAZRED     DATUM               VRIJEME
IV       11.6.2012. ponedjeljak      19.00-20.30
VI       13.6.2012. srijeda        19.00-20.30


GODIŠNJI ISPITI IZ ISTRUMENTA- polažu svi razredi

INSTRUMENT       DATUM                VRIJEME
GLASOVIR         8.6.2012. petak          prema dogovoru
GITARA         11.6.2012. ponedjeljak       prema dogovoru
HARMONIKA        12.6.2012. utorak          prema dogovoru
PUHAČI         13.6.2012. srijeda         prema dogovoru


KOMORNA GLAZBA- na godišnjim ispitima iz instrumenta


AKCELERACIJA

 RAZRED         DATUM                VRIJEME
PISMENI iz       26.1.2012. četvrtak         18.00 -18.45
SOLFEGGIA
USMENI iz        31.1.2012. utorak          17.00 -17.30
SOLFEGGIA
INSTRUMENT       31.1.2012. utorak          17.30.-18.00


NAKNADNI GODIŠNJI ISPITI: 25.6.2012. u 9.00 sati
POPRAVNI GODIŠNJI ISPITI:
                         I ROK – 26.6.2012. u 9.00 sati
                         II ROK – 27.8.2012. u 16.00 sati
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U PRVI RAZRED ZA ŠK. GOD. 2012./2013.:
           I ROK: 15.6.2012.( petak ) u 17.00 sati
                    II ROK: 27.8.2012.( ponedjeljak ) u 17.00 sati
10. SJEDNICE STRUČNIH TIJELA ŠKOLE I STRUČNIH AKTIVA

     Prema planu i programu OŠ A.Cesarca .11. VODITELJ OGŠ

      Radi na organizaciji, koordinaciji i nadgledanju izvedbe svih poslova OGŠ planiranih nast. planom i programom. Na taj se
rad priznaje 4 sata u tjednoj normi nastavnih sati sukladno čl. 9 Pravilnika o tjednoj normi u osnovnim umjetničkim školama. Poslom
voditelja u OGŠ zadužena je prof. Iris Čuljat Turner..12. DEŽURSTVO

     Raspored dežurstva nastavnika OGŠ tjedno :

DANI U TJEDNU        PRIJE PODNE         POSLIJE PODNE
Ponedjeljak             Čuljat Turner            Gregurović
Utorak               Nađ                Jurinjak
Srijeda              Dubovečak          Kunštek Celjak
Četvrtak           Nađ               Jurinjak
Petak                Gregurović              Čuljat Turner

     Dežurni nastavnik dužan je pružiti obavijesti roditelju , voditi računa o redu i miru u prostorijama OGŠ te nesmetanom
odvijanju nastave.


13. KOREPETICIJA

     Za korepeticiju tokom šk. god. u nastavi puhača i zbora zadužena je učiteljica Tihana Arvaj, kao i za rad na internim i
javnim nastupima, te natjecanjima. Nastavom korepeticije zadužena je 1 sat tjedno , što ulazi u satnicu neposrednog rada s
učenicima. U okviru navedenih sati svaki učitelj OGŠ je zadužen sa određenim poslovima i zaduženjima po svim komponentama navedenim u
godišnjoj strukturi radnog vremena u okviru 40 satnog radnog tjedna.


___________________________________________________________________________
         Ovaj plan i program OGŠ za šk. god. 2011/2012. odobrio je Školski odbor

dana ________________________________________________


Voditelj OGŠ ( program sastavila):                           Ravnatelj škole:
Iris Čuljat Turner, prof.                           Milorad Videković, prof.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:1/16/2013
language:Unknown
pages:69