Docstoc

Key terms in OS development

Document Sample
Key terms in OS development Powered By Docstoc
					                LEONARDO DA VINCI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİLİFKE – TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU

Leonardo da Vinci

ECVET TC NET PROJESİ
AĞIRLAMA SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİKLER

Satış ve Pazarlama Asistanı
(Sales & Marketing Assistant)

Öğr.Gör.Dr. Tolga GÖK
                          1
  İçerik

  Satış ve Pazarlama Departmanı
    Satış ve Pazarlama Müdürü
    Satış ve Pazarlama Asistanı
    Satış ve Pazarlama Elemanı
  Satış & Pazarlama Asistanı Mesleki
  Yeterlilikleri


                     2
     Satış ve Pazarlama Departmanı
Satış ve Pazarlama Müdürü
  Otel satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten, yöneten ve denetleyen,

  Satış pazarlama ve fiyat politikalarının saptanması konusunda otel yönetimine
  yardımcı olan,
  Yurt içinde ve yurt dışında otelin imajını en iyi şekilde tanıtan kişidir.

Satış ve Pazarlama Asistanı
Otelin satışı ve pazarlanmasına yönelik araştırmalar yaparak

anlaşmalar yapılmasını sağlayan,
Otelin satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin bilgileri raporlar haline getirerek satış

ve pazarlama müdürü ve yönetime aktaran kişidir.
Satış ve Pazarlama Elemanı
Satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel bilgilere sahip olan,

Satış ve pazarlama müdürü ve asistanı tarafından verilen talimatları yerine getiren

kişidir.
                                             3
               Satış & Pazarlama Asistanı Mesleki Yeterlilikleri
                                         Yeterlilik Çizelgesi – Bilgi, Görev ve Yetenekler
                               Satış ve Pazarlama Elemanı                    Satış ve Pazarlama Asistanı                    Satış ve Pazarlama Müdürü
 Detaylı Yeterlilikler                     A1         A2                     B1          B2                      C1          C2
                Göstergeler
                                 Temel Uygulamalar                       Bağımsız uygulamalar                       Profesyonel Uygulamalar
     -20                       (Minimum 20)    (Minimum 15)                (Minimum 10)     (Minimum 5)                  (Minimum 10)     (Minimum 5)
                                                                                                            PAZAR ARAŞTIRMASI
                                           PAZAR ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN                                                    SONUÇLARINI TÜM PAZARLAMA
                            PAZAR ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN                  PAZAR ARAŞTIRMASININ BASİT PAZAR ARAŞTIRMASININ BÜTÜN       PAZAR ARAŞTIRMASI SONUÇLARINI
PAZAR ARAŞTIRMASI    PAZAR ARAŞTIRMASI YAPMA
                            ÖNEMLİ KAVRAMLARI BİLME
                                           ÖNEMLİ KAVRAMLARI
                                                           YÖNTEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME      ANALİZ EDEREK YORUMLAYABİLME
                                                                                                            İŞLEVLERİ İLE BİRLİKTE
                                           TANIMLAMA                                                             DEĞERLENDİREBİLMEK VE KARAR
                                                                                                            ALMA
                                           PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEF
                            PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEF  PAZAR ANLAŞMASI VE PAZAR
             ÜRÜN VE KONULARA İLİŞKİN   PAZAR ANLAŞMASI VE PAZAR   KONUMLANDIRMA       SPESİFİK ÜRÜNLERİN USP Sİ İÇİN     ÜRÜNLER İÇİN FİKİRLERİ TESPİT  ÜRÜN FİKİRLERİNİ RAKİPLERLE    ÜRÜN FİKİRLERİNİN
PAZAR KONUMLANDIRMA FİKİRLERİ TESPİT ETME       KONUMLANDIRMA ÖRNEKLERİNİ   YÖNTEMLERİNİ KULLANMAK   FİKİRLERİ UYGULAMA           ETME               KARŞILAŞTIRMA           GERÇEKLEŞMESİ İÇİN KARAR ALMA
                            BİLME             ÜRÜNLERİN USP Sİ İÇİN FİKİRLER
                                           ÜRETME
             KENDİ ŞİRKETİ VEYA ÜRÜNÜ İÇİN                                ANALİZ YÖNTEMLERİYLE       KENDİ ŞİRKETİ VEYA ÜRÜNÜ İÇİN                   PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ
                            PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN   PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ                                      PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ
PAZARLAMA STRATEJİLERİ  UYGUN PAZARLAMA
                            TÜRLERİNİ BİLME        AÇIKLAYABİLME
                                                           PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ     UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİ
                                                                                             UYGULAYABİLME
                                                                                                              UYGULAYABİLME VE KONTROL
             STRATEJİSİNİ SEÇME                                      KULLANMA             SEÇME                               ETME
                                                                                                              BELİRLENEN PAZARLAMA
                                                                                             BELİRLENEN PAZARLAMA
             KENDİ ŞİRKETİ İÇİN PAZARLAMA                                                  KENDİ ŞİRKETİ İÇİN PAZARLAMA                    KARMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ
PAZARLAMA KARMASI    KARMASINI TESPİT ETME
                           PAZARLAMANIN 4P SİNİ BİLME   4P Yİ TANIMLAYABİLME       4P Yİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE BİLME
                                                                            KARMASINI TESPİT ETME
                                                                                             KARMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ
                                                                                                              YAPMA VE 4P ARASINDAKİ
                                                                                             YAPMA
                                                                                                              EŞGÜDÜMÜ SAĞLAMA
             KENDİ ŞİRKETİ İÇİN PAZARLAMA               PAZARLAMA HEDEFLERİNİ        DESTEKLİ PAZARLAMA        BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE PAZARLAMA FORMÜLE EDİLEN PAZARLAMA      FORMÜLE EDİLEN PAZARLAMA
PAZARLAMA HEDEFLERİ   HEDEFLERİNİ FORMÜLE ETME
                           PAZARLAMA HEDEFLERİNİ BİLME
                                         AÇIKLAYABİLME            HEDEFLERİNİ FORMÜLE ETME     HEDEFLERİNİ FORMÜLE ETME    HEDEFLERİNİ İZLEME         HEDEFLERİNİ İZLEME
                                                                                             PAZARLAMA DENETİM         PAZARLAMA DENETİM
             PAZARLAMA DENETİM       PAZARLAMA DENETİMİ      PAZARLAMA DENETİMİNİN      DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE PAZARLAMA PAZARLAMA DENETİM
PAZARLAMA DENETİMİ    FAALİYETLERİNİ YAPMA     KAVRAMINI BİLME        MİSYONUNU TANIMLAYABİLME     DENETİM FAALİYETLERİNİ YAPMA FAALİYETLERİNİ YAPMA
                                                                                             FAALİYETLERİNİN DEVAMLILIĞINI   FAALİYETLERİNİN DEVAMLILIĞINI
                                                                                             SAĞLAMA              SAĞLAMA
                                                                                          PAZARLAMA ANLAYIŞLARINI        PAZARLAMA KAVRAMLARINI
             PAZARLAMA ANLAYIŞLARINI    BİR PAZARLAMA ANLAYIŞININ   PAZARLAMA ANLAYIŞLARININ     DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE PAZARLAMA BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE PAZARLAMA
PAZARLAMA ANLAYIŞI    GELİŞTİRME          YAPISINI BİLME        BİLEŞENLERİNİ AÇIKLAYABİLME   ANLAYIŞLARINI GELİŞTİRME    ANLAYIŞLARINI GELİŞTİRME
                                                                                          GELİŞTİRME VE KALICILIĞINI       GELİŞTİRME VE KALICILIĞINI
                                                                                          SAĞLAMA                SAĞLAMA
             KENDİ ŞİRKETİNİN ORTAK                                                                                       KENDİ ŞİRKETİNİN ORTAK KİMLİĞİ,
                            ORTAK KİMLİK, TASARIM,                  KENDİ ŞİRKETİNİN ORTAK         KENDİ ŞİRKETİNİN ORTAK KİMLİĞİNİ, KENDİ ŞİRKETİNİN ORTAK KİMLİĞİ,
ORTAK KİMLİK, TASARIM,  KİMLİĞİNİ, TASARIMINI,                                                                                       TASARIMI, DAVRANIŞI,
                            DAVRANIŞ, İLETİŞİM      BU KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME KİMLİĞİNİ, TASARIMINI,         TASARIMINI, DAVRANIŞINI,     TASARIMI, DAVRANIŞI, İLETİŞİMİNİN
DAVRANIŞ, İLETİŞİM    DAVRANIŞINI, İLETİŞİMİNİ                                                                                      İLETİŞİMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ
                            KAVRAMLARINI BİLME                    DAVRANIŞINI, İLETİŞİMİNİ BİLME     İLETİŞİMİNİ FARKETME       SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA
             FARKETME                                                                                              SAĞLAMA VE TAKİP ETME

                                                           HİZMET PAZARLAMASI                         HİZMET PAZARLAMASININ       HİZMET PAZARLAMASININ
             KENDİ ŞİRKETİNİN HİZMET
                            HİZMET PAZARLAMASI      HİZMET PAZARLAMASININ      SEKTÖRÜNDE GENİŞLETİLMİŞ     GENİŞLETİLMİŞ PAZARLAMA     BOYUTLARININ HERKES        BOYUTLARININ HERKES
HİZMET PAZARLAMASI    PAZARLAMASI KONSEPTİNİ
                            KAVRAMINI AÇIKLAYABİLME    ÖZELLİKLERİNİ BİLME       PAZARLAMA KARMASINI        KARMASINI FARKETME        TARAFINDAN TANINMASINI      TARAFINDAN TANINMASI VE
             FARKETME
                                                           AÇIKLAYABİLME                           SAĞLAMA              DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA

                                           DEĞİŞEN MÜŞTERİ YAPISI VE                                                       YENİ TRENDLERİ ESKİLERLE
                                                                          TEORİK VE PRATİK OLARAK
             GENEL PAZARLAMA        YENİ ÜRÜNLER, PAZARLAR VE   DAVRANIŞINA GÖRE YENİ     TEORİK OLARAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN                    YENİ TRENDLERİ ESKİLERLE     KARŞILAŞTIRMA VE YENİ
PAZARLAMA TRENDLERİ   TRENDLERİNİ BİLME       TANITIM ARAÇLARINI BİLME   ÜRÜNLERİ, PAZARLARI VE TANITIM SPESİFİK TRENDLERİ TAKİP ETME
                                                                          ÜRÜNLERE İLİŞKİN SPESİFİK
                                                                                             KARŞILAŞTIRMA           TRENDLERİ YERLEŞMESİNİ
                                                                          TRENDLERİ DİKKATE ALMA
                                           ARAÇLARINI BİLME                                                           SAĞLAMA
                                                                                                              MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN                 CRM NİN ÖNEMLİ KAVRAMLARINI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ                                          MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN
             MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ KORUMA                                 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ YÖNETME   MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ KORUMA                    DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA VE
SÜRDÜRME                        BİLME            DÖKÜMANLARINI TUTMA                                          DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA
                                                                                                              DENETLEME
                                                                                                            KURUM İÇİ VE DIŞI YAZIŞMALARDA
                            10 PARMAK KULLANMA                       DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE       BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YAZIŞMALARI KURUM İÇİ VE DIŞI YAZIŞMALARDA
HABERLEŞME        HABERLEŞMEYİ SAĞLAMA
                            YETERLİLİĞİNE SAHİP OLMA
                                           BİR YAZIŞMANIN YAPISINI BİLME
                                                           YAZIŞMALARI YAPMA         YAPMA VE GÖNDERME        MÜKEMMEL BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                                            MÜKEMMEL BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                                            VE EĞİTİM VEREBİLME
                                                                                                              ÜST DÜZEYDE REKLAM ARAÇLARI
             REKLAM ARAÇLARINI       EN ÖNEMLİ REKLAM ARACINI                    DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE REKLAM    BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE REKLAM   ÜST DÜZEYDE REKLAM ARAÇLARI
REKLAM ARAÇLARI     OLUŞTURABİLME         BİLME
                                           REKLAM ARAÇLARINI HAZIRLAMA
                                                           ARAÇLARINI OLUŞTURABİLME     ARAÇLARINI OLUŞTURABİLME     KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                                              KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                                              VE UYGULAMALARI DENETLEME
                                                                                                              GİRİŞ SAYFALARI HAKKINDA ÜST

                                                                                                                           4
             GİRİŞ SAYFASININ SÜREKLİLİĞİNİ EN ÖNEMLİ CMS İ (İÇERİK   EN ÖNEMLİ CMS          DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE GİRİŞ    GİRİŞ SAYFASI TASARLAMA VE    GİRİŞ SAYFALARI HAKKINDA ÜST
WEB GİRİŞ SAYFASI    SAĞLAMA            YÖNETİM SİSTEMLERİ) BİLME  UYGULAMALARINI BİLME       SAYFASI TASARLAMA VE YAZMA    YAZMA              DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                                              DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ OLMA VE
                                                                                                              İÇERİK DENETİMİ YAPMA
                                 ÖNEMLİ PRINT      DESTEKLİ BİR ŞEKİLDE   BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE
PRINT SHOPLAR İLE  PRINT SHOPLAR İLE   ÖNEMLİ PRINT                                          MÜKEMMEL PRINT     MÜKEMMEL PRINT
                                 KAVRAMLARINI      PRINT TALİMATLARINI   PRINT TALİMATLARINI
İŞBİRLİĞİ      BAŞARILI İŞBİRLİĞİ  KAVRAMLARINI BİLME                                       BİLGİSİNE SAHİP OLMA  BİLGİSİNE SAHİP OLMA
                                 AÇIKLAYABİLME     GERÇEKLEŞTİRME      GERÇEKLEŞTİRME
                                            -DANIŞMANLIK VE                            DANIŞMANLIK, SATIŞ VE
                                            SATIŞIN ESASLARINI               DANIŞMANLIK, SATIŞ VE MÜZAKERELER
                     DANIŞMANLIK VE SATIŞIN DANIŞMANLIK VE SATIŞIN KULLANABİLME       BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE MÜZAKERELER      KONUSUNDA ÜST
          SATIŞIN ESASLARINI
KİŞİSEL SATIŞ               TEORİK ESASLARINI   ESASLARINI                    DANIŞMANLIK, SATIŞ VE KONUSUNDA ÜST DÜZEYDE DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ
          BİLME
                     BİLME         KULLANABİLME      – FARKLI MÜZAKERE     MÜZAKERELERİ PLANLAMA BİLGİ SAHİBİ OLMA VE OLMA , EĞİTİM
                                            STRATEJİLERİNİ BİLME              EĞİTİM VEREBİLME   VEREBİLME VE
                                                                               DENETLEYEBİLME
                                                                                  ŞİKAYETLER İLE
                                                                     ŞİKAYETLER İLE İLGİLENME
                                                                                  İLGİLENME VE ÇÖZÜM
                     ŞİKAYET YÖNETİMİNİN ŞİKAYET SÜRECİNİ                              VE ÇÖZÜM ÜRETEBİLME
          ŞİKAYETLER İLE                            ŞİKAYETLERİ KABUL ETME                          ÜRETEBİLME
ŞİKAYET YÖNETİMİ             ÖNEMLİ KAVRAMLARINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE                 ŞİKAYETLER İLE İLGİLENME
          İLGİLENME                              VE İLETME                    ŞİKAYET YÖNETİMİ     ŞİKAYET YÖNETİMİ
                     BİLME        BİLME
                                                                     KONUSUNDA EĞİTİM     KONUSUNDA EĞİTİM
                                                                     VEREBİLME        VEREBİLME
                                                                     SÖZLEŞMELER VE     SÖZLEŞMELER VE
          DOĞRU BİR ŞEKİLDE   SÖZLEŞME MEVZUATININ SÖZLEŞME MEVZUATININ                MÜŞTERİLER İLE İLGİLİ
                                          PARAGRAFLARI                     SÖZLEŞME MEVZUATI    SÖZLEŞME MEVZUATI
SÖZLEŞME MEVZUATI  SÖZLEŞMELERİN     ÖNEMLİ YARGISAL   ÖNEMLİ UNSURLARINI                 KANUNİ HÜKÜMLERİ
                                          YORUMLAYABİLME                    HAKKINDA ÜST DÜZEYDE  HAKKINDA ÜST DÜZEYDE
          YAPILMASI       KAVRAMLARINI BİLME BİLME                        GÖZDEN GEÇİRME
                                                                     BİLGİ SAHİBİ OLMA    BİLGİ SAHİBİ OLMA

                                SÖZLEŞMENİN HAZIRLIĞI,  SÖZLEŞMENİN HAZIRLIĞI,
                    SÖZLEŞMENİN HAZIRLIĞI, FORMLARI, İÇERİĞİ VE   FORMLARI, İÇERİĞİ VE
          SÖZLEŞMELERİ    FORMLARI, İÇERİĞİ VE  YAPISININ TASARIMI VE   YAPISININ TASARIMI VE  SÖZLEŞMELERİ
          GERÇEKLEŞTİRME İÇİN YAPISININ TASARIMI VE TEKLİF EDİLMESİ, RİSK   TEKLİF EDİLMESİ, RİSK  GERÇEKLEŞTİRME İÇİN               SÖZLEŞMELER HAKKINDA
                                                                     SÖZLEŞMELER HAKKINDA
SÖZLEŞMELERİN    TEKLİF YAPMA,    TEKLİF EDİLMESİ, RİSK KAPSAMI, BANKA      KAPSAMI, BANKA      TEKLİF VERME,                  ÜST DÜZEYDE BİLGİ
                                                                     ÜST DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ
YAPILMASI      TAAHHÜTTE BULUNMA, KAPSAMI, BANKA     TEMİNATI, FİNANSLAMA   TEMİNATI, FİNANSLAMA   TAAHHÜTTE BULUNMA,                SAHİBİ OLMA VE TAKİP
                                                                     OLMA VE TAKİP YAPMA
          FİNANSLAMA VE    TEMİNATI VE      VE            VE            FİNANSLAMA VE                  YAPMA
          ORGANİZASYON YAPMA FİNANSLAMANIN TEORİK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE     GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE   ORGANİZASYON YAPMA
                    ESASLARINI BİLME    İLİŞKİN TEORİK ESASLARI  İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ
                                BİLME           SAHİBİ OLMA

                     SUNUM TEKNİKLERİNİN           POWERPOINT                      SUNUM TEKNİKLERİ İLE   SUNUM TEKNİKLERİ İLE
          SUNUM TEKNİKLERİNİ                                      FARKLI SUNUM
SUNUM TEKNİKLERİ             TEORİK ESASLARINI  BU ESASLARI KULLANMA PROGRAMININ                     İLGİLİ ÜST DÜZEYDE BİLGİ İLGİLİ ÜST DÜZEYDE BİLGİ
          KULLANMA                                           TEKNİKLERİNİ KULLANMA
                     BİLME                  ESASLARINI BİLME                   SAHİBİ OLMA       SAHİBİ OLMA
                                                                                İNTERNET PAZARLAMASI
          İNTERNET ÜZERİNDEN             İNTERNET PAZARLAMASI İNTERNET           İNTERNET PAZARLAMASI  İNTERNET PAZARLAMASI
İNTERNET                 İNTERNET PAZARLAMASI                                                 KONUSUNDA ÜST
          PAZARLAMA                 KAVRAMLARINI     PAZARLAMASININ        FAALİYETLERİNİ     KONUSUNDA ÜST DÜZEYDE
PAZARLAMASI                KAVRAMLARINI BİLME                                                  DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ
          FAALİYETLERİ YAPMA             AÇIKLAYABİLME    ÖZELLİKLERİNİ BİLME      UYGULAMA        BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                OLMA VE EĞİTİM VERME
                                                                                İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ
                                 TEMEL İSTATİSTİK   İSTATİSTİK                    İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ KONUSUNDA ÜST
İSTATİSTİKİ     İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERİ TEMEL İSTATİSTİK                            İSTATİSTİK YÖNTEMLERİNİ
                                 KAVRAMLARINI BİLME VE YÖNTEMLERİNİN                   KONUSUNDA ÜST DÜZEYDE DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ
YÖNTEMLER      UYGULAMA        BİLGİSİNE SAHİP OLMA                          UYGULAYABİLME
                                 AÇIKLAYABİLME     ÖZELLİKLERİNİ BİLME                BİLGİ SAHİBİ OLMA   OLMA VE SONUÇLARI
                                                                                DEĞERLENDİRME
                                                                                RAPORLAMA
                                                                                FAALİYETLERİ
          RAPORLAMA                   RAPORLAMA                    RAPORLAMA FAALİYETLERİ RAPORLAMA FAALİYETLERİ
                     RAPORLAMA                   RAPORLAMA                               KONUSUNDA ÜST
RAPORLAMA      FAALİYETİNİ YERİNE              KAVRAMLARINI                  HAKKINDA DETAYLI BİLGİ KONUSUNDA ÜST DÜZEYDE
                     KAVRAMLARINI BİLME               FAALİYETLERİNİ BİLME                          DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ
          GETİRME                    AÇIKLAYABİLME                  SAHİBİ OLMA      BİLGİ SAHİBİ OLMA
                                                                                OLMA VE
                                                                                DENETLEYEBİLME    5
                     Yeterlilik Çizelgesi – Bilgi, Görev ve Yetenekler
                        Satış ve Pazarlama Elemanı      Satış ve Pazarlama Asistanı     Satış ve Pazarlama Müdürü
 Detaylı Yeterlilikler              A1         A2        B1         B2        C1         C2
              Göstergeler
                          Temel Uygulamalar          Bağımsız uygulamalar        Profesyonel Uygulamalar
     -20                 (Minimum 20)    (Minimum 15)   (Minimum 10)    (Minimum 5)    (Minimum 10)    (Minimum 5)
                                                                     PAZAR
                                                                     ARAŞTIRMASI
                              PAZAR        PAZAR       PAZAR                 SONUÇLARINI TÜM
                     PAZAR                                    PAZAR ARAŞTIRMASI
         PAZAR                  ARAŞTIRMASINA    ARAŞTIRMASININ  ARAŞTIRMASININ             PAZARLAMA
                     ARAŞTIRMASINA                                SONUÇLARINI ANALİZ
PAZAR ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMASI               İLİŞKİN ÖNEMLİ    BASİT       BÜTÜN                 İŞLEVLERİ İLE
                     İLİŞKİN ÖNEMLİ                               EDEREK
         YAPMA                  KAVRAMLARI      YÖNTEMLERİNİ   YÖNTEMLERİNİ              BİRLİKTE
                     KAVRAMLARI BİLME                              YORUMLAYABİLME
                              TANIMLAMA      GERÇEKLEŞTİRME  GERÇEKLEŞTİRME             DEĞERLENDİREBİL
                                                                     MEK VE KARAR
                                                                     ALMA
                                                                     HİZMET
                                      HİZMET
                                                           HİZMET       PAZARLAMASININ
          KENDİ ŞİRKETİNİN                     PAZARLAMASI
                     HİZMET       HİZMET                GENİŞLETİLMİŞ    PAZARLAMASININ   BOYUTLARININ
          HİZMET                          SEKTÖRÜNDE
                     PAZARLAMASI    PAZARLAMASININ            PAZARLAMA      BOYUTLARININ    HERKES
HİZMET PAZARLAMASI PAZARLAMASI                       GENİŞLETİLMİŞ
                     KAVRAMINI     ÖZELLİKLERİNİ            KARMASINI      HERKES TARAFINDAN TARAFINDAN
          KONSEPTİNİ                        PAZARLAMA
                     AÇIKLAYABİLME   BİLME                FARKETME      TANINMASINI    TANINMASI VE
          FARKETME                         KARMASINI
                                                           SAĞLAMA      DEVAMLILIĞINI
                                      AÇIKLAYABİLME
                                                                     SAĞLAMA
                                                                     İNTERNET
             İNTERNET                                           İNTERNET
                     İNTERNET      İNTERNET      İNTERNET     İNTERNET                PAZARLAMASI
             ÜZERİNDEN                                          PAZARLAMASI
İNTERNET                 PAZARLAMASI    PAZARLAMASI    PAZARLAMASININ  PAZARLAMASI              KONUSUNDA ÜST
             PAZARLAMA                                          KONUSUNDA ÜST
PAZARLAMASI                KAVRAMLARINI    KAVRAMLARINI    ÖZELLİKLERİNİ   FAALİYETLERİNİ             DÜZEYDE BİLGİ
             FAALİYETLERİ                                         DÜZEYDE BİLGİ
                     BİLME       AÇIKLAYABİLME   BİLME       UYGULAMA                SAHİBİ OLMA VE
             YAPMA                                            SAHİBİ OLMA
                                                                     EĞİTİM VERME
                                                                     İSTATİSTİK
                                                           İSTATİSTİK     YÖNTEMLERİ
                               TEMEL İSTATİSTİK  İSTATİSTİK
             İSTATİSTİKİ   TEMEL İSTATİSTİK                    İSTATİSTİK     YÖNTEMLERİ     KONUSUNDA ÜST
İSTATİSTİKİ                         KAVRAMLARINI    YÖNTEMLERİNİN
             YÖNTEMLERİ    BİLGİSİNE SAHİP                     YÖNTEMLERİNİ    KONUSUNDA ÜST   DÜZEYDE BİLGİ
YÖNTEMLER                          BİLME VE      ÖZELLİKLERİNİ
             UYGULAMA     OLMA                          UYGULAYABİLME    DÜZEYDE BİLGİ   SAHİBİ OLMA VE
                               AÇIKLAYABİLME   BİLME
                                                           SAHİBİ OLMA    SONUÇLARI
                                                                     DEĞERLENDİRME
                                                                     RAPORLAMA
                                                           RAPORLAMA
                                                 RAPORLAMA               FAALİYETLERİ
             RAPORLAMA     RAPORLAMA    RAPORLAMA     RAPORLAMA               FAALİYETLERİ
                                                 FAALİYETLERİ              KONUSUNDA ÜST
RAPORLAMA        FAALİYETİNİ YERİNE KAVRAMLARINI   KAVRAMLARINI    FAALİYETLERİNİ            KONUSUNDA ÜST
                                                 HAKKINDA DETAYLI            DÜZEYDE BİLGİ
             GETİRME      BİLME      AÇIKLAYABİLME   BİLME                 DÜZEYDE BİLGİ
                                                 BİLGİ SAHİBİ OLMA           SAHİBİ OLMA VE6
                                                           SAHİBİ OLMA
                                                                     DENETLEYEBİLME
Teşekkür Ederim         7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/16/2013
language:Unknown
pages:7