BA - Diablo 3 by huangyuarong

VIEWS: 2 PAGES: 10

									      Bash                    Primary
      Generuje: 6 Fury              Odemyká se na úrovni: 1


Brutální útok s poškozením za 150% a 20% šancí na odhození nepřítele.
6      Clobber                 místo odhození, má každý zásah 35% šanci na omráčení na 1,5 sekundy.
13     Onslaught                2 akustické vlny, každá s poškozením za 22%. Bash již také neodhazuje nepřátele.
26     Punish                  5 sekund po použití je poškození všech skillů navýšeno o 6%. Tento efekt se může násobit až 3x.
44     Instigation               generuje dalších 6 Fury na útok.
52     Pulverize                způsobí šokovou vlnu s poškozením za 38% do vzdálenosti 26 yardů za zacíleným nepřítelem.

      Cleave                   Primary
      Generuje: 5 Fury              Odemyká se na úrovni: 3


V širokém oblouku švihne zbraní s poškozením za 120% a zasáhne všechny nepřátele přímo před postavou.
9     Rupture                 zabití nepřátelé explodují s poškozením za 85%, které zasáhne vše v okruhu 8 yardů.
18     Reaping Swing              zásahy navíc generují 3 Fury.
30     Scattering Blast             kritické zásahy odhodí nepřátele do 9 yardů a způsobí poškození za 60% nepřátelům v místě jejich dopadu.
47     Broad Sweep               zvýší poškození na 156%.
55     Gathering Storm             zasažení nepřátelé mají na 1 sekundu zpomalenu rychlost pohybu o 80%.

      Frenzy                   Primary
      Generuje: 3 Fury              Odemyká se na úrovni: 11


Švih zbraní s poškozením za 110%. Každý švih navyšuje rychlost útoků o 15%, až do maximální rychlosti 75%.
17      Sidearm                 každý útok má 25% šanci na hození sekery na nepřátele poblíž. Sekera působí poškození za 110% všem, kteří jsou v její dráze.
22      Triumph                 zabití nepřítele s Frenzy léčí 8% HP po dobu 6 sekund.
34      Vanguard                 rychlost pohybu je navýšena o 15%.
51      Smite                  20% šance, že nepřítel bude zasažen bleskem a omráčen na 1,5 sekundy.
59      Maniac                  každý zásah navyšuje navíc poškození o 4%, až do maxima 20%.

      Hammer of the Ancients           Secondary
      Cena: 20 Fury               Odemyká se na úrovni: 2


Úder obrovským kladivem s poškozením za 200%. Šance na kritický zásah je navýšena o 5%.
7     Rolling Thunder             šoková vlna s poškozením za 155% všemu 22 yardů před postavou.
15     Smash                  zasáhne menší oblast s poškozením za 270%
27     The Devil´s Anvil            v místě dopadu kladiva způsobí malé zemětřesení, které na 2 sekundy zpomalí rychlost pohybu nepřátel o 60%
39     Thunderstrike              kdykoliv je zabit nepřítel, všichni v 10 yardech budou omráčeni na 3 sekundy.
53     Birthright               kritické zásahy mají 10% šanci, že z nepřátel dodatečně vypadnou předměty nebo Health Globes.

      Rend                    Secondary
      Cena: 20 Fury               Odemyká se na úrovni: 5


Všem nepřátelům kolem postavy způsobí na 3 sekundy krvácivé poškození za 210%.
11     Ravage                 dosah je rozšířen na 17 yardů.
19     Blood Lust               9% poškození se přidá do HP.
33     Lacerate                zvýší poškození na 271%.
45     Mutilate                prodlužuje dobu krvácení na 5 sekund.
56     Bloodbath                nepřátelé, kteří díky útoku vykrvací, způsobí na 3 sekundy krvácivé poškození za 60% všem v dosahu 10 yardů.

      Seismic Slam                Secondary
      Cena: 30 Fury               Odemyká se na úrovni: 12


Úder do země uvolní vlnu destrukce, která do vzdálenosti 45 yardů způsobí poškození za 155%.
18     Stagger                  70% šance, že nepřátelé budou omráčeni na 1,5 sekundy
25     Shattered Ground             poškození je navýšeno na 202% a délka odhození o 100%.
35     Rumble                  po útoku se země bude ještě chvíli třást a způsobí poškození za 30%.
48     Strength from Earth            cena skillu je snížena na 15 Fury.
57     Cracking Rift               šoková vlna v přímé dráze způsobí poškození za 255% až do vzdálenosti 42 yardů.

      Whirlwind                 Secondary
      Cena: 16 Fury               Odemyká se na úrovni: 20


Barbarian se otáčí a způsobí několik zásahů všemu, co stojí v cestě poškozením za 110%.
24     Dust Devils                uvolňuje tornáda s poškozením za 40%.
29     Hurricane                 rychlost Whirlwind je navýšena na rychlost pohybu postavy.
37     Blood Funnel                kritické zásahy obnoví 1% maximální hodnoty HP.
44     Wind Shear                 každý zásah regneruje 1 Fury.
59     Volcanic Eruption             kolem postavy proudí magma s Fire poškozením za 143%.

      Ground Stomp                Defensive
      Generuje: 15 Fury             Odemyká se na úrovni: 4
      Cooldown: 12 sekund

Zatřese se zemí a na 4 sekundy omráčí nepřátele v okruhu 12 yardů.
12      Deafening Crash             nepřátelé v oblasti jsou na 3 sekundy zpomaleni o 60% poté, co se vzpamatují z omráčení.
18      Wrenching Smash             zvýší oblast omráčení na 24 yardů. Nepřátelé jsou před útokem přitažení o něco blíž.
28      Trembling Stomp             způsobuje navíc 76% poškození.
40      Foot of the Mountain           navýší generaci Fury na 30.
54      Avalanche                nepřátelé jsou odraženi zpět o 9 yardů a obdrží poškození za 55%.

      Leap                    Defensive
      Generuje: 15 Spirit            Odemyká se na úrovni: 8
      Cooldown: 10 sekund

Výskok do vzduchu, který při dopadu způsobuje poškození za 85% všem nepřátelům v okruhu 8 yardů. Také rychlost pohybu nepřátel je na 3 sekundy snížena o 60%
14     Iron Impact               po dopadu je obrana na 4 sekundy navýšena o 300%.
21     Launch                 při výskoku jsou nepřátelé v okruhu 8 yardů na 3 sekundy zpomaleni o 60%.
32     Toppling Impact             odhodí nepřátele daleko od místa dopadu
44     Call of Arreat             po dopadu vyšle šokovou vlnu. Okruh efektu je navýšen na 16 yardů a nepřátelé jsou přitaženi blíž k postavě.
60     Death from Above            100% šance, že v místě doskoku budou nepřátelé na 3 sekundy omráčeni.

      Sprint                   Defensive
      Cena: 20 Fury               Odemyká se na úrovni: 16


Na 3 sekundy navýší rychlost pohybu o 40%.
23     Rush                    dokud postava běží, je zvýšena šance na vyhnutí se zásahu o 12%.
29     Run Like the Wind              uvolňuje navíc tornáda, každé s poškozením za 60%.
38     Marathon                  na 5 sekund zvýší bonus k rychlosti na 50%.
46     Gangway                   prosekání se skrz nepřátelé a jejich odhození s poškozením za 25%.
53     Forced March                na 3 sekundy zvýší v okruhu 50 yardů rychlost spojenců o 20%.

      Ignore Pain                Defensive
      Cooldown: 30 sekund            Odemyká se na úrovni: 22


Na 5 sekund sníží obdržené poškození o 65%.
26     Bravado                   odhodí nepřátele v dosahu 12 yardů a způsobí poškození za 50%.
31     Iron Hide                  prodlouží dobu trvání na 7 sekund.
36     Ignorance is Bliss             dokud je skill aktivní, 20% obdrženého poškození je převedeno do HP.
43     Mob Rule                  rozšíří účinek i na spojence poblíž a na 5 sekund sníží obdržené poškození o 65%.
58     Contempt for Weakness            odrazí 50% zredukovaného poškození zpět na útočníka.

      Ancient Spear               Might
      Generuje: 15 Fury             Odemyká se na úrovni: 9
      Cooldown: 10 sekund

Hodí kopí do 45 yardů, přitáhne nepřítele a zároveň mu způsobí poškození za 185% a zpomalí jeho pohyb o 60%.
15     Grappling Hooks              hodí 3 kopí na místo jednoho.
23     Skirmish                 generace Fury je navýšena na 30.
32     Dread Spear                obnoví HP v hodnotě rovnající se 60% způsobeného poškození.
39     Harpoon                  probodne v řadě až 5 nepřátel a všechny je strhne zpět k postavě.
49     Rage Flip                 zasažení nepřátelé budou odhozeni na opačnou stranu a poškození bude navýšeno na 213%.

      Revenge                  Might
      15% šance aktivace při každém zásahu    Odemyká se na úrovni: 13


Způsobí poškození za 220% všem v okruhu 8 yardů a navrátí 5% HP za každého zasaženého protivníka. Revenge má 15% šanci, že se po zásahu nepřítelem stane aktivní.
19     Vengeance is Mine            za každé použití se regeneruje 5 Fury a obnovené HP z nepřátel je navýšeno na 8%.
25     Best Served Cold             po použití skillu je na 12 sekund navýšena šance na kritický zásah o 10%.
36     Retribution               poškození je navýšeno na 286%.
41     Grudge                  při aktivaci odhodí nepřátele 24 yardů daleko.
52     Provocation               šance, že se skill aktivuje je navýšena na 30%.

      Furious Charge               Might
      Generuje: 15 Fury             Odemyká se na úrovni: 21
      Cooldown: 10 sekund

Prudký výpad s poškozením za 195% všem nepřátelům stojícím v cestě.
27     Battering Ram              zvýší poškození v cílové lokaci na 283%.
33     Merciless Assault            cooldown je redukován o 2 sekundy za každý zasažený cíl. Tento efekt může snížit Cooldown až o 10 sekund.
38     Stamina                 generuje 8 Fury za každý zasažený cíl po cestě výpadu.
47     Bull Rush                každý kriticky zasažený nepřítel bude omráčen na 2,5 sekundy.
56     Dreadnaugh               za každého zasaženého nepřítele je obnoveno 8% HP.

      Overpower                 Might
      Cooldown: 15 sekund            Odemyká se na úrovni: 26


Způsobí poškození za 165% všem nepřátelům v okruhu 9 yardů. Kritické zásahy mají šanci na snížení cooldown o 1 sekundu.
29     Storm of Steel             hodí 3 sekery na blízké nepřátele, každou s poškozením za 50%.
34     Killing Spree              šance na kritický zásah je na 6 sekund zvýšena o 10%.
42     Crushing Advance            po aktivaci na 4 sekundy odráží 30% obdrženého poškození.
48     Momentum                za každý zásah s Overpower se regeneruje 12 Fury.
59     Revel                  za každý zásah s Overpower se regeneruje 8% HP.

      Weapon Throw                Tactics
      Cena: 10 Fury               Odemyká se na úrovni: 14


Hodí zbraň na nepřítele s poškozením za 100% a na 2 sekundy jej zpomalí o 60%.
21     Mighty Throw               zvýší poškození na 130%.
25     Ricochet                 hozená zbraň se může odrazit až 3x do maximální vzdálenosti 20 yardů od každého zasaženého nepřítele.
33     Throwing Hammer              hodí kladivo s 50% šancí na omráčení na 2 sekundy.
42     Stupefy                  zbraň zasáhne nepřítele do hlavy s 20% šancí, že bude na 6 sekund zmaten a bude útočit na okolní nepřátele.
54     Dread Bomb                spotřebuje zbývající Fury a všechni nepřátelé v dosahu 12 yardů od cíle budou zasaženi poškozením za 3% za každý bod Fury.

      Threatening Shout             Tactics
      Generuje: 15 Fury             Odemyká se na úrovni: 17
      Cooldown: 15 sekund

Barbarian divoce zařve, čímž na 15 sekund sníží v okruhu 25 yardů poškození způsobované nepřáteli o 20%.
23     Intimidate                 také sníží rychlost pohybu nepřátel o 30%.
28     Falter                   nepřátelé mají navíc na 5 sekund sníženu rychlost útoku o 15%.
37     Grim Harvest                zatřese s nepřáteli tak silně, že je 15% šance, že z nich vypadne dodatečně nějaký předmět.
43     Demoralize                 ovlivnění nepřátelé jsou přilákání pokřikem a po 3 sekundy se zaměří na Barbariana.
57     Terrify                  oslabí morálku nepřátel tak, že je 35% šance na to, že utečou z boje na 2,5 sekundy.

      Battle Rage                Tactics
      Cena: 20 Fury               Odemyká se na úrovni: 22


Barbarian se rozzuří, což zvýší na 30 sekund jeho poškození o 15% a šanci na kritický zásah o 3%.
26     Marauder´s Rage              poškození je navýšeno na 30%.
31     Ferocity                  kritické zásahy prodlužují dobu zuřivosti o 2 sekundy.
38     Sword to Ploughshares           kritické zásahy mají 5% šanci, že z nepřátel vypadne dodatečně Health Globe.
46     Into the Fray               kritické zásahy generují navíc 15 Fury.
54     Bloodshed                 kritické zásahy způsobí krvavou explozi s poškozením za 20% všem poblíž.

      War Cry                  Tactics
      Generuje: 30 Fury             Odemyká se na úrovni: 28
      Cooldown: 30 sekund

Minutu trvající pokřik, zvyšující o 20% hodnotu obrany Barbariana a jeho spojenců v okruhu 50 yardů.
32     Hardened Wrath               bonus k obraně je navýšen na 40%.
35     Charge!                  zvyšuje regeneraci Fury na 60.
41     Invigorate                 navýší HP o 10% a regeneruje 310 HP za sekundu.
49     Veteran´s Warning             War Cry navíc dává 15% šanci na vyhnutí se zásahu.
60     Impunity                  Všechny odolnosti jsou zvýšeny o 50%.

      Earthquake                 Rage
      Cena: 50 Fury               Odemyká se na úrovni: 19
      Cooldown: 120 sekund

Zemětřesení v okruhu 18 yardů kolem postavy, které na 8 sekund způsobí Fire poškození za 2000%.
24     Giant´s Stride              sekundární zemětřesení v dráze pohybu s poškozením za 65%.
29     Chilling Earth              způsobuje Cold poškození a nepřátelé jsou také zpomaleni o 80%.
39     The Mountain´s Call            skill nestojí Fury a Cooldown je snížen na 105 sekund.
50     Aftershocks                sekundární zemětření odhodí nepřátele zpět a způsobí Fire poškození za 65%.
56     Path of Fire               spustí sekundární zemětřesení do 12 yardů před postavou, způsobující Fire poškození za 65%.

      Call of the Ancients            Rage
      Cena: 50 Fury               Odemyká se na úrovni: 25
      Cooldown: 120 sekund

Přivolá na 15 sekund stařešiny – Talica, Korlica a Madawca, kteří způsobují poškození za 60%.
- Talic používá meč a štít a má skill Whirlwind.
- Korlic používá masivní dřevcovou zbraň a skill Cleave.
- Madawc používá 2 sekery a má skill Weapon throw.
31      The Council Rises              Stařešinové způsobují poškození za 66% a mají navýšenu obranu o 100%.
37      Duty to the Clan              prodlouží dobu trvání na 20 sekund.
45      Korlic´s Might               Korlic dostane skill Furious Charge s poškozením za 200%.
51      Madawc´s Madness              Madawc dostane skill Seismic Slam s poškozením za 180%.
58      Talic´s Anger                Talic dostane skill Leap Attack s poškozením za 250%.

      Wrath of the Berserker           Rage
      Cena: 50 Fury               Odemyká se na úrovni: 30
      Cooldown 120 sekund

Barbarian vstoupí do stavu berserkra, který na 15 sekund zvyšuje atributy:
- Šance na kritický zásah: +10%
- Rychlost útoku: +25%
- Šance na vyhnutí se zásahu: +20%
- Rychlost pohybu: +20%
36     Arreat´s Will               aktivování skillu odhodí nepřátele v okruhu 12 yardů a způsobí jim poškození za 430%.
40     Insanity                  navyšuje navíc poškození o 100%.
46     Slaughter                 pokud je skill aktivní, tak zabití nepřátelé explodují a způsobí poškození za 155% všem v okruhu 15 yardů.
52     Striding Giant               šance na vyhnutí se zásahu je navýšena na 60%.
60     Thrive on Chaos              každých 25 Fury, získaných dokud je skill aktivní, prodlužuje dobu jejího trvání o 1 sekundu.
                                                                                           Barbarian - Active
Pound of Flesh

Odemyká se na úrovni:     10

Zvýší šanci na nalezení Health globe o 25% a získané HP z Health globes je navýšeno o 100%.


Ruthless

Odemyká se na úrovni:     10

Šance na způsobení kritického zásahu zvýšena o 5%. Poškození kritickým zásahem zvýšeno o 50%.


Nerves of Steel

Odemyká se na úrovni:     13

Obrana je navýšena o 100% Vitality.


Weapon Master

Odemyká se na úrovni:     16

- Přidá bonus na základě typu zbraně, kterou nosíte:
- Swords/daggers – poškození větší o 15%
- Maces/axes – šance na kritický zásah větší o 10%
- Polearms/spears – rychlost útoku větší o 10%
- Mighty weapons – za každý zásah přidá 3 Fury


Inspiring Presence

Odemyká se na úrovni:     20

Zdvojnásobí délků trvání pokřiků (Battle Rage/Threatening Shout/ War Cry). Po dobu pokřiků regeneruje 1% HP za sekundu po dobu 60 sekund.


Berserker Rage

Odemyká se na úrovni:     20

Při maximální hodnotě Fury přidá navíc +25% poškození.


Bloodthirst

Odemyká se na úrovni:     24

Barbarian získá zpět 3% z veškerého poškození jako HP.


Animosity

Odemyká se na úrovni:     27

Doplňování Fury zvýšeno o 10% a maximální hodnota Fury navýšena o 20.


Superstition

Odemyká se na úrovni:     30

Redukuje veškeré poškození mimo fyzického o 20%. Kdykoliv vás zasáhne útok na dálku nebo elementární útok, máte šanci na zisk 3 Fury.


Tough as Nails

Odemyká se na úrovni:     30

Obrana navýšena o 25%. Vrácené (thorns) poškození navýšeno o 50%.


No Escape

Odemyká se na úrovni:     35

Navýší poškození skilly Ancient Spear a Weapon Throw o 10%. Zabití nepřítele skillem Ancient Spear zruší Cooldown a zabití nepřítele skillem Weapon Throw doplní 14 bodů Fury.


Relentless

Odemyká se na úrovni:     40

Pokud klesne zdraví pod 20%, skilly nestojí Fury a veškeré obdržené poškození je zredukováno o 50%.


Brawler

Odemyká se na úrovni:     45

Pokud se v okruhu 8 yardů od vaší postavy nachází 3 nepřátelé, veškeré vaše poškození je navýšeno o 30%.


Juggernaut

Odemyká se na úrovni:     50

Sníží dobu trvání některých nežádoucích efektů na postavě o 20%. Kdykoliv budete okouzleni, omráčeni nebo bude postava ovlivněna strachem, obdržíte +15% HP.


Unforgiving

Odemyká se na úrovni:     55

Fury se již samo nesnižuje a navíc obdržíte +1 Fury každé 2 sekundy.


Boon of Bul-Kathos

Odemyká se na úrovni:     60

Cooldown skillů Earthquake, Call of Ancients a Wrath of the Berserker je zredukován o 30 sekund.
                                                          Barbarian - Passive
       Hungering Arrow                 Primary
       Generuje: 3 Hatred               Odemyká se na úrovni: 1


Magický šíp vyhledávající nepřátele s poškozením za 115% a 35% šancí na průstřel.
6      Puncturing Arrow              šance na průstřel cíle je navýšena na 50%.
17      Cinder Arrow                zapálí šíp, který bude způsobovat dodatečně Fire poškození za 35% po dobu 3 sekund.
26      Shatter Shot                pokud je první cíl prostřelen, je šíp rozdělen do dalších 3 šípů.
42      Devouring Arrow              každý následující průstřel navyšuje poškození o 70%.
52      Spray of Teeth               kritický zásah způsobí výbuch s poškozením za 50% všem nepřátelům v blízkosti cíle.

       Entangling Shot                 Primary
       Generuje: 3 Hatred               Odemyká se na úrovni: 3


Střela, která propojí 2 nepřátele k sobě. Způsobuje poškození za 75% a zpomaluje na 2 sekundy pohyb o 60%.
9       Chain Gang                 propojí až 4 cíle.
18      Shock Collar                způsobuje navíc 18% Lightning poškození po dobu 2 sekund.
34      Heavy Burden                doba zpomalení je prodloužena na 4 sekundy.
47      Justice is Served              generuje 6 Hatred za zásah.
54      Bounty Hunter                6% poškození je převedeno do HP.

       Bola Shot                    Primary
       Generuje: 3 Hatred               Odemyká se na úrovni: 11


Střela která omotá cíl a po 1 sekundě exploduje s Fire poškozením za 130%. Také způsobuje Fire poškození za 110% všem ostatním v okruhu 7 yardů.
14      Volatile Explosives             dosah exploze je navýšen na 14 yardů.
24      Thunder Ball                 způsobuje Lightning poškození za 130% a je 35% šance, že zasažení nepřátelé budou omráčeni na 1,5 sekundy.
37      Acid Strike                 3 střely místo 1 s Poison poškozením za 130%. Střely navíc již neexplodují.
51      Bitter Pill                 po explozi je 15% šance na získání 2 Discipline.
57      Imminent Doom                způsobí cíli Arcane poškození za 182% a všem ostatním v okruhu 7 yardů za 154%. Prodleva exploze je navýšena z 1 na 2 sekundy.

       Granades                    Primary
       Generuje: 3 Hatred               Odemyká se na úrovni: 15


Hodí na cíl 3 granáty, které při explozi způsobí Fire poškození za 95%.
22      Tinkerer                   generování Hatred je navýšeno na 6.
32      Cluster Grenades               hodí shluk mini-granátů s Fire poškozením za 112% v 8 yardovém okruhu.
40      Fire Bomb                   hodí jeden vetší granát s Fire poškozením za 123%.
48      Stun Grenades                 granáty mají 25% šanci na omráčení nepřátel na 2 sekundy.
60      Gas Grenades                 výbuch způsobuje Poison poškození za 95% a zanechává za sebou oblak plynu s Poison poškozením 25% po dobu 3 sekund.

       Impale                     Secondary
       Cena: 25 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 2


Hod nožem na cíl s poškozením za 250%.
7     Impact                      Impale má 65% šanci na odhození a omráčení na 1,5 sekundy.
15     Chemical Burn                   cíl bude 2 sekundy krvácet s dodatečným poškozením za 125%.
28     Overpenetration                  nůž pronikne všemi nepřáteli v cestě.
53     Awareness                     každý hod uvolní vlnu nožů vycentrovanou na postavu s poškozením za 75% všem v oblasti 10 yardů.
58     Grievous Wounds                  kritické zásahy způsobují dodatečné poškození za 100%.

       Rapid Fire                   Secondary
       Cena: 20 Hatred/10 Hatred za střelbu      Odemyká se na úrovni: 5


Rychlá střelba s poškozením za 228%.
11      Withering Fire                 cena při aktivaci je snížena na 5 Hatred a šípy způsobují Fire poškození.
19      Web Shot                    zpomaluje na 1 sekundu pohyb zasažených nepřátel o 80%.
32      Fire Support                  při střelbě jsou každou sekundu na nepřátele poblíž vystřeleny 3 naváděné rakety s poškozením za 35%.
45      High Velocity                  výstřely mají 40% šanci na průstřel a způsobují Poison poškození.
56      Bombardment                   místo šípů jsou házeny granáty s poškozením za 276% do okruhu 4 yardů.

       Chakram                     Secondary
       Cena: 10 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 12


Vypustí rotující hvězdici s poškozením za 150% všemu, přes co prolétne.
18      Twin Chakrams               2 zrcadlově se pohybující se hvězdice místo jedné. Každá s poškozením za 101%.
26      Serpentine                 hvězdice se pomalu pohybuje po oblouku a způsobuje Poison poškození za 203%.
34      Razor Disk                 hvězdice se točí ve spirále kolem zaměřeného místa s Arcane poškozením za 165%.
48      Boomerang                 hvězdice se pohybuje jako bumerang s Lightning poškozením za 188%.
57      Shuriken Cloud               obklopí na 120 sekund postavu rotujícími hvězdicemi. Hvězdice způsobují 30% poškození za sekundu.

       Elemental Arrow                 Secondary
       Cena: 10 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 20


Vystřelí okouzlený šíp s Fire poškozením za 155% všem nepřátelům v jeho dráze.
24      Ball Lightning               pomalu se pohybující šíp s Lightning poškozením za 155%.
29      Frost Arrow                šíp s Cold poškozením za 170%, který se po zásahu cíle rozdělí do dalších. Zasažení nepřátelé jsou na 1 sekundu zpomaleni o 60%.
36      Screaming Skull              40% šance, že bude vystřelena lebka, před kterou budou nepřátele útíkat na 1,5 sekundy.
43      Lightning Bolts              kritické zásahy omráčí na 1,5 sekundy zasažené cíle.
59      Nether Tentacles              střely s poškozením za 155%, které navrací 3% poškození jako HP.

       Caltrops                    Defensive
       Cena: 6 Discipline               Odemyká se na úrovni: 4


Vytvoří nášlapnou past, která se na 6 sekund aktivuje v blízkosti nepřátel a v okruhu 12 yardů zpomalí jejich pohyb o 60%.
12      Hooked Spines                 zpomalení je zvýšeno na 80%.
18      Torturous Ground               na 2 sekundy znehybní zasažené nepřátele.
28      Jagged Spikes                 nepřátele v dosahu pasti navíc dostanou 45% poškození.
41      Carved Stakes                 cena je snížena na 4 Discipline.
54      Bait the Trap                 šance na kritický zásah je navýšena o 10%, pokud Demon Hunter stojí v oblasti aktivované pasti.

       Smoke Screen                  Defensive
       Cena: 14 Discipline               Odemyká se na úrovni: 8


Kouřová clona, díky které se Demon Hunter na 2 sekundy zneviditelní.
14     Displacement                po aktivaci je rychlost pohybu navýšena o 35%.
23     Lingering Fog               neviditelnost je prodloužena na 3 sekundy.
33     Breathe Deep                každou sekundu v neviditelnosti se regeneruje 6 Hatred.
44     Special Recipe               cena je snížena na 12 Discipline.
59     Choking Gas                na 5 sekund za sebou zanechá oblak dusivého plynu s 70% poškozením za sekundu.

       Shadow Power                  Defensive
       Cena: 14 Discipline               Odemyká se na úrovni: 16


Na 3 sekundy je 20% poškození převedeno do HP.
21     Night Bane                    dokud je skill aktivní, každou sekundu se regeneruje 4 Hatred.
29     Bloood Moon                    převedené poškození na HP je navýšeno na 30%.
37     Well of Darkness                 cena je snížena na 12 Discipline.
51     Gloom                       poškození je redukováno o 65%.
58     Shadow Glide                   dokud je skill aktivní, rychlost pohybu je navýšena o 40%

       Vault                      Hunting
       Cena: 8 Discipline               Odemyká se na úrovni: 9


Akrobatický pohyb, sloužící k přesunu do vzdálenosti 35 yardů.
16     Action Shot                 při pohybu postava střílí na nepřátele poblíž poškozením za 75%.
23     Rattling Roll                nepřátelé do vzdálenosti 8 yardů od postavy jsou odhozeni a omráčeni na 1,5 sekundy.
33     Tumble                    po použítí dalšího Vaultu do 6 sekund, je cena Discipline snížena o 50%.
38     Acrobatics                  skill nestojí Disciple, ale má 15 sekundový Cooldown.
49     Trail of Cinders               všemu v cestě pohybu je způsobeno Fire poškození za 100%.

       Preparation                   Hunting
       Cooldown: 45 sekund               Odemyká se na úrovni: 13


Okamžitě doplní všechnu Discipline.
19     Invigoration                   na 5 sekund je maximální hodnota Discipline navýšena o 10.
25     Punishment                    za 25 Discipline obnoví všechen Hatred a Cooldown je odstraněn.
35     Battle Scars                   při použití obnoví 60% HP.
44     Focused Mind                   místo okamžitého obnovení Discipline, se obnoví 45 Discipline po dobu 15 sekund.
52     Backup Plan                    je 30% šance, že se neaktivuje Cooldown.

       Companion                    Hunting
       Cena: 10 Discipline               Odemyká se na úrovni: 17


Vyvolá havrana, který bude útočit na nepřátele s poškozením za 30%.
22     Spider Companion              místo havrana vyvolá pavouka, který na 2 sekundy zpomaluje pohyb nepřátel o 60%.
29     Bat Companion                místo havrana vyvolá netopýra, který regeneruje 3 Hatred za sekundu.
41     Boar Companion               místo havrana vyvolá divočáka, jehož útoky zasahují všechny nepřátele pobíž.
46     Ferret Companion              místo havrana vyvolá fretky, které za postavu sbírají zlato a navyšují množství nalezeného zlata o 10%.
59     Wolf Companion               místo havrana vyvolá na 25 sekund vlka s poškozením za 60%.

       Marked for Death                Hunting
       Cena: 3 Discipline               Odemyká se na úrovni: 21


Označí nepřítele, který na 30 sekund obdrží dodatečně 12% poškození.
27      Contagion                 když označený nepřítel zemře, znamení se rozšíří na další 2 cíle poblíž. Tento efekt může nastat opakovaně.
31      Valley of Death              označí oblast 12 yardů, která vydrží 15 sekund. Nepřátelé v oblasti obdrží dodatečně 12% k poškození.
39      Grim Reaper                dodatečné 12% poškození je aplikováno na všechny v okruhu 20 yardů.
48      Mortal Enemy                útok proti označeným cílům generuje navíc 3 Hatred.
60      Death Toll                 1% způsobeného poškození označenému nepříteli je regenerováno jako HP tomu kdo provede útok.

       Evasive Fire                  Devices
       Generuje: 4 Hatred               Odemyká se na úrovni: 14
       Cena: 4 Disciple při odskoku

Výstřel s poškozením za 125%. Pokud je cíl blízko postavy, je proveden úskok do vzdálenosti 15 yardů.
21      Shrapnel                    po zásahu jsou do okolí 6 yardů od cíle všichni zasaženi explodujícími úlomky s Fire poškozením za 30%.
26      Parting Gift                  při úskoku je odhozen plynový granát, který po 1,2 sekundě vybuchne s Poison poškozením za 45% v okruhu 12 yardů.
34      Covering Fire                  vystřelí množství projektilů, které mohou zasáhnout až 3 cíle s poškozením za 125%.
42      Displace                    délka úskoku je prodloužena na 30 yardů.
53      Surge                      způsobuje Lightning poškození a úskok stojí pouze 2 Discipline.

       Fan of Knives                  Devices
       Cena: 20 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 17
       Cooldown: 10 sekund

Ve spirále 10 yardů kolem postavy zasype nepřátele hozenými noži s poškozením za 320%. Nože na 2 sekundy zpomalují pohyb nepřátel o 60%.
23      Crippling Razors                po 2 sekundy snižuje rychlost pohybu o 80%.
32      Retaliate                    obklopí postavu hradbou nožů, které způsobí všem poblíž poškození za 464%, pokud je zasažena v 10 sekundách po aktivaci.
38      Hail of Knives                 okruh poškození je navýšen na 20 yardů.
44      Fan of Daggers                 65% šance, že útok na 2 sekundy omráčí.
59      Assassin´s Knives                hodí nože na delší vzdálenost. Ty mohou zasáhnout dalších 5 cílů s poškozením za 70%.

       Spike Trap                   Devices
       Cena: 30 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 17


Položí na zem past, která se po 1,2 sekundě odjistí a aktivuje se, když se do její blízkosti dostane nepřítel.
Past způsobuje v okruhu 8 yardů poškození za 275%. Zároveň mohou být aktivní pouze 3 pasti.
27      Bandolier                    navýší počet pastí, které mohou být najednou aktivní na 6.
30      Sticky Trap                   připevní past na nepřítele místo na zem.
                               Pokud cíl zemře do 30 sekund, výbušnina zasáhne vše v okruhu 8 yardů s poškozením za 404%.
39      Long Fuse                    past je odjištěna až po 2 sekundách, ale poškození je navýšeno na 371%.
46      Lightning Rod                  když je past spuštěna, tak uvolňuje elektrické výboje, které přeskakují až na 3 cíle s Lightning poškozením za 275%.
55      Scatter                     položí 3 pasti najednou.

       Sentry                     Devices
       Cena: 10 Discipline               Odemyká se na úrovni: 25


Automatický samostříl s poškozením za 20%, který vydrží po dobu 30 sekund.
28      Spitfire Turret                 samostříl také střílí naváděné rakety s Fire poškozením za 8%.
36      Vigilant Watcher                samostříl vydrží až po dobu 40 sekund.
45      Chain of Torment                mezi postavou a střílnou je spojení, které způsobí poškození 40% za sekundu, pokud se ho někdo dotkne.
52      Aid Station                   regeneruje spojencům poblíž 1% HP za sekundu.
60      Guardian Turret                 samostříl navíc vytváří štít, který redukuje obdržené poškození o 15%.

       Strafe                     Archery
       Cena: 15 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 19


Na náhodně vybrané nepřátele poblíž střílí šípy s poškozením za 120%. Při tomto útoku se postava pohybuje na 65% normální rychlosti pohybu.
24      Equilibrium                   rychlost útoku je o 20% větší.
29      Drifting Shadow                 rychlost pohybu je navýšena na 100% normální rychlosti pohybu.
37      Stinging Steel                 místo šípů jsou použity házecí nože, které při kritickém zásahu způsobí extra poškození za 100%.
50      Rocket Storm                  normální střelba je doplněna naváděnými raketami s Fire poškozením za 60%.
56      Demolition                   místo šípu hází granáty s poškozením za 144% v okruhu 9 yardů.

       Multishot                    Archery
       Cena: 40 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 22


Vystřelí najednou množství šípů s poškozením za 165%.
26      Fire at Will                  cena snížena na 20 Hatred a místo Physical poškození, je způsobeno Lightning poškození.
31      Burst Fire                   každý výstřel generuje energetické výboje s Arcane poškozením za 65%.
39      Supression Fire                 každý zásah přidá 1 Discipline.
46      Full Broadside                 poškození navýšeno na 214%.
55      Arsenal                     každý výstřel vyšle 3 rakety na nepřátele poblíž s Fire poškozením za 60%.

       Cluster Arrow                  Archery
       Cena: 50 Hatred                 Odemyká se na úrovni: 27


Explosivní střela s Fire poškozením za 200%, která se rozdělí do dalších miniaturních bomb s Fire poškozením za 100%.
33      Dazzling Arrow                 u nepřátel zasažených následnými explozemi je 55% šance, že budou omráčeni na 2 sekundy.
36      Shooting Stars                 místo bomb uvolní výbuch 3 rakety s poškozením za 175%.
41      Mealstrom                    místo bomb uvolní výbuch temnou energii s poškozením za 145% všem nepřátelům poblíž. 4% poškození je převedeno do HP.
49      Cluster Bombs                  výstřel do výšky, odkud následně padají miniaturní bomby s Fire poškozením za 230%.
58      Loaded for Bear                 Fire poškození základní exploze je navýšeno na 290%.

       Rain of Vengeance                Archery
       Cooldown: 30 sekund               Odemyká se na úrovni: 30


Vyvolá na 5 sekund déšť šípů padajících z nebe s poškozením za 75%.
35      Dark Cloud                   po 12 sekund budou z nebe na nepřátele dopadat naváděné střely s poškozením za 34%.
40      Beastly Bombs                  vyvolá 20 stínových přízraků, které budou na nepřátele shazovat bomby s poškozením za 125%.
47      Stampede                    vyvolá 10 stínových přízraků, které se přeženou přes nepřátele s poškozením za 75%. Zasažení nepřátele jsou také odhozeni.
54      Anathema                    vyvolá 10 stínových přízraků, které budou shazovat po dobu 10 sekund na nepřátele granáty s poškozením za 115%.
60      Flying Strike                  vyvolá 8 stínových přízraků, které zasypou cílovou oblast projektily s poškozením za 60%.
                               Zasažení nepřátelé jsou na 2 sekundy omráčeni.
                                                                                              Daemon Hunter - Active
Tactical Advantage

Odemyká se na úrovni:     10

                                  t
Když je použit skill Vault, Smoke Screen nebo úskok s Evasive Fire,
ak po 2 sekundy se bude postava pohybovat o 60% rychleji.


Thrill of the Hunt

Odemyká se na úrovni:     10

Každých 10 sekund útok s lukem znehybní cíl na 3 sekundy.


Vengeance

Odemyká se na úrovni:     13

Hatred je navýšeno o 25 a pokud postava sebere Health Globe, dostane 20 Hatred a 2 Discipline.


Steady Aim

Odemyká se na úrovni:     16

Pokud v dosahu 10 yardů nejsou žádní nepřátele, poškození je navýšeno o 20%.


Cull the Weak

Odemyká se na úrovni:     20

Poškození proti zpomaleným nepřátelům je navýšeno o 15%.


Night Stalker

Odemyká se na úrovni:     20

Každý kritický zásah obnoví 1 Discipline.


Brooding

Odemyká se na úrovni:     25

Pokud není postava během 3 sekund zasažena je regenerováno 1% HP za sekundu.


Hot Pursuit

Odemyká se na úrovni:     27

Pokud má postava Hatred na maximu, rychlost pohybu je navýšena o 15%.


Archery

Odemyká se na úrovni:     30

Postava obdrží bonusy na základě nošené zbraně
Luk             +15% k poškození
Obouruční kuše       +50% ke kritickému poškození
Jednoruční kuše       +10% k šanci na kritické poškození


Numbing Traps

Odemyká se na úrovni:     30

Nepřátelé zasažení skilly Fan of Knives, Spike Trap a Caltrops budou mít snížené poškození o 25% po dobu 3 sekund.


Perfectionist

Odemyká se na úrovni:     35

Cena za všechny skilly využívající Discipline je snížena o 10%.


Custom Engineering

Odemyká se na úrovni:     40

Prodlouží dobu použití skilly Caltrops, Marked for Death, Spike Trap a Sentry o 100%.


Grenadier

Odemyká se na úrovni:     45

                                                    T
Generování Hatred je u skillu Grenades navýšeno o 2 a cena skillu Cluster Arrow je snížena o 10 Hatred.
ěsně před smrtí postava odhodí granát s Fire poškozením za 450%.


Sharpshooter

Odemyká se na úrovni:     50

                          T
Každou sekundu navýší o 3% šanci na kritický zásah.
ento bonus je resetován 1 sekundu po tom co postava někoho kriticky zásahne.


Ballistics

Odemyká se na úrovni:     55

Poškození raketami je navýšeno o 50%.


Fundamentals            VYŘAZENO

Odemyká se na úrovni:     17

Poškození základních útoků je navýšeno o 100% a tyto útoky také obnoví 4 Hatred.
                                                          Daemon Hunter - Passive
       Fists of Thunder               Primary
       Generuje: 6 Spirit za útok          Odemyká se na úrovni: 1


Série extrémně rychlých úderů s Lightning poškozením za 110%. Každý 3.úder způsobí poškození všem před mnichem a odhodí je zpět.
Díky tomuto útoku je Spirit generován rychleji než u ostatních skillů.
6      Thunderclap                  Teleportace k nepříteli, způsobující nárazovou vlnu každým úderem,
                             která zasáhne vše v 6 yardech od cíle útoku Lightning poškozením za 35%.
14     Lightning Flash                šance na vyhnutí se zásahu je na 2 sekundy navýšena o 16%.
30     Static Charge                 hlavní cíl je na 5 sekund nabyt statickou elektřinou.
                             Tento nepřítel obdrží Lightning poškození za 37%, pokud je skill použit i na ostatní nepřátele.
42     Quickening                  kritické zásahy generují 15 Spirit.
52     Bounding Light                třetí zásah místo odhození vytvoří řetězově se šířící blesk s Lightning poškozením za 73%.

       Deadly Reach                 Primary
       Generuje: 6 Spirit za útok          Odemyká se na úrovni: 3


Spirituální energie koncentrovaná směrem na nepřátele s poškozením za 110%. U třetího zásahu je zvýšen dosah na 25 yardů.
9       Piercing Trident             druhý a třetí zásah má větší dosah.
18      Keen Eye                 třetí zásah zvýší na 4 sekundy obranu o 50%.
34      Scattered Blows              třetí zásah je nahrazen útokem, který zasáhne až 6 nepřátel v oblasti 15 yardů Lightning poškozením za 170%.
47      Strike from Beyond            kritické zásahy generují 10 Spirit.
54      Foresight                 třetí zásah zvýší na 30 sekund poškození všech útoků o 18%.

       Crippling Wave                Primary
       Generuje: 6 Spirit za útok          Odemyká se na úrovni: 11


Série úderů v širokém oblouku, zraňující za 110% všem nepřátelům před vámi.
Každý třetí zásah zasáhne všechny nepřátele kolem a také na 3 sekundy zpomalí pohyb o 30% a rychlost útoku o 20%.
17      Mangle                  zvýší poškození na 143%.
26      Concussion                zasažení nepřátelé způsobují na 3 sekundy o 20% menší poškození.
36      Rising Tide                kritické zásahy generují 5 Spirit.
51      Tsunami                  třetí zásah má nyní dosah 17 yardů a redukce rychlosti pohybu je navýšena na 60%.
57      Breaking Wave               zasažené cíle obdrží na 3 sekundy o 10% vyšší poškození od všech útoků.

       Way of the Hundred Fists           Primary
       Generuje: 6 Spirit za útok          Odemyká se na úrovni: 15


Velmi rychlá série zásahů s poškozením za 140%.
24      Hands of Lightning              zvyšuje počet zásahů v druhém útoku z 7 na 10.
32      Blazing Fists                 kritické zásahy zvýší rychlost útoku a pohybu o 5%. Tento efekt trvá 5 sekund a může se opakováním znásobit až 3x.
40      Fists of Fury                 zasažené cíle obdrží navíc Holy poškození za 10% každou sekundu po 5 sekund.
                              Také umožňuje prvnímu zásahu překonat krátkou vzdálenost.
48      Spirited Salvo                každá aktivace má 15% šanci na generaci 15 Spirit.
60      Windforce Flurry               třetí zásah vytvoří vzdušnou vlnu s poškozením za 250% nepřátelům přímo před vámi.

       Lashing Tail Kick               Secondary
       Cena: 30 Spirit                Odemyká se na úrovni: 2


Smrtící kop s otočkou s 200% poškozením, který odhodí nepřátele.
7      Vulture Claw Kick             proud ohně s Fire poškozením za 220% zasáhne všechny nepřátele poblíž a odhodí je.
15      Sweeping Armada              nepřátelé kolem jsou odhozeni o 150% delší vzdálenost a na 2 sekundy je jejich rychlost pohybu snížena o 60%.
28      Spinning Flame Kick            ohnivý sloup procházející skrze nepřátele s Fire poškozením za 240%.
38      Scorpion Sting              je 50% šance, že místo odhození, budou nepřátelé omráčeni na 1,5 sekundy.
52      Hand of Ytar               zasáhne nepřátele na delší vzdálenost a zpomalí na 2 sekundy jejich pohyb o 80%.

       Tempest Rush                 Secondary
       Cena: 15 Spirit/10 Spirit za 1 sekundu    Odemyká se na úrovni: 5


Rozběhne se přímo skrz nepřátele, kteří jsou odhozeni a jejich pohyb je na 2 sekundy zpomalen o 60%. Také způsobuje 50% poškození za sekundu.
11     Northern Breeze                snižuje cenu na 8 Spirit za sekundu.
20     Tailwind                    zvýší rychlost pohybu o 25%.
33     Flurry                     zpomalení nepřátel je zvýšeno na 80%.
45     Slipstream                   obdržené poškození je při používání skillu sníženo o 25%.
56     Bluster                    zasažení nepřátelé mají navíc po dobu trvání efektu snížené poškození o 20%.

       Wave of Light                 Secondary
       Cena: 75 Spirit                Odemyká se na úrovni: 12


Soustředí sílu světla a zraní všechny nepřátele před vámi Holy poškozením za 215% následovaným dalším poškozením za 45% nepřátelům v přímém směru od postavy.
18      Wall of Light                zvyšuje poškození počátečního útoku na 312%.
25      Explosive Light               výboj energie do všech směrů s Holy poškozením za 285%.
35      Empowered Wave                cena snížena na 40 Spirit.
49      Blinding Light                kritický zásah omráčí nepřítele na 3 sekundy.
57      Pillar of The Ancients            Vyvolá sloup s poškozením za 210% následovaných po 2 sekundách dalším poškozením za 210%.

       Blinding Flash                Defensive
       Cena: 10 Spirit                Odemyká se na úrovni: 4
       Cooldwodn: 15 sekund

Záblesk světla, oslepující na 3 sekundy všechny nepřátele v okruhu 20 yardů. Elitní nepřátelé se vzpamatují rychleji, ale je 30% šance, že jejich útoky minou.
12      Self Reflection               prodlužuje dobu trvání oslepení na 4 sekundy.
19      Blind and Confused              u oslepených nepřátel je 25% šance, že zaútočí na sebe navzájem.
28      Blinding Echo                6 sekund po použití druhý záblesk světla oslepí nepřátele v okruhu 20 yardů na 0,5 sekundy.
41      Searing Light                šance, že elitní monstra minou je navýšena na 60%.
55      Faith in the Light              3 sekundy po použití skillu jsou všechny útoky doplněny 30% Holy poškozením.

       Breath of Heaven               Defensive
       Cena: 25 Spirit                Odemyká se na úrovni: 8
       Cooldown: 15 sekund

Střely svaté energie, léčící vás a všechny spolubojovníky v okruhu 12 yardů za 6202-7442 HP.
14      Circle of Scorn                kromě léčení navíc popálí nepřátele Holy poškozením za 80%.
21      Circle of Life                regenerace HP je navýšena na 8063-9675.
32      Blazing Wrath                 na 45 sekund zvýší veškeré poškození o 15%.
44      Infused with Light              5 sekund po použití všechny útoky regenerující Spirit dodatečně přidají 6 Spirit.
59      Penitent Flame                zasažení nepřátelé budou 1,5 sekundy zděšeně utíkat.

       Serenity                   Defensive
       Cena: 10 Spirit                Odemyká se na úrovni: 16
       Cooldown: 20 sekund

Kolem postavy vytvoří ochranný štít, který na 3 sekundy zachytí veškeré poškození a poskytne plnou imunitu na kontrolující nežádoucí efekty.
23     Peaceful Repose                při aktivací skillu regeneruje 6202-7752 HP.
29     Reap What is Sown               30% poškození absorbovaného štítem je přetvořeno do výbuchu s Holy poškozením v moment, kdy Serenity vyprchá.
                             Poškození z exploze nemůže přesáhnout maximum HP postavy. Okruh exploze je 20 yardů
39     Tranquility                  štít je na 2 sekundy rozšířen na spojence do okruhu 45 yardů
                             a zajišťuje imunitu proti nežádoucím efektům jako zmrazení nebo zpomalení.
47     Ascension                   doba ochraného štítu je prodloužena na 4 sekundy.
54     Instant Kharma                50% projektilů a útoku na blízko je obráceno proti útočníkovi.

       Inner Sanctuary                Defensive
       Cena: 30 Spirit                Odemyká se na úrovni: 22
       Cooldown: 20 Spirit

Vytvoří na 5 sekund ochranný kruh, který je neproniknutelný nepřáteli.
26      Safe Haven                 postava a spojenci uvnitř kruhu regenerují 1550 HP za sekundu.
31      Sanctified Ground             když kruh zmizí, na jeho místě zůstane po 6 sekund posvěcené místo, kde je pohyb všech nepřátel snížen o 60%.
37      Consecration                prodlouží dobu trvání na 7 sekund.
43      Circle of Protection            postava a spolubojovníci v oblasti působení skillu utrží o 35% méně poškození.
58      Forbidden Palace              postava a spojenci uvnitř kruhu získají 10% bonus k poškození.

       Dashing Strike                Techniques
       Cena: 25 Spirit                Odemyká se na úrovni: 9


Sprint k zameřenému nepříteli a udělení poškození za 100%. Zasažený nepřítel je na 1 sekundu zastaven.
15     Way of the Falling Star           použitím dovednosti na nepřítele se na 3 sekundy zvýší rychlost pohybu o 25%.
23     Flying Side Kick              létající kop s 60% šancí na omráčení cíle na 1,5 sekundy.
32     Quicksilver                 cena dovednosti je snížena na 10 Spirit.
39     Soaring Skull                přelet vzduchem zpomalující na 2 sekundy pohyb všech nepřátel v cestě letu o 60%.
49     Blinding Speed               po 3 sekundy o 20% větší šance na vyhnutí se zásahu.

       Exploding Palm                Techniques
       Cena: 40 Spirit                Odemyká se na úrovni: 13


Zasažený nepřítel bude po 3 sekundy krvácet za 220% poškození. Pokud vykrvácí, exploduje silou 30% HP a způsobí poškození všem okolo.
18     The Flesh is Weak             cíl útoku bude na 3 sekundy dostávat o 12% větší poškození.
25     Strong Spirit               pokud cíl zemře a exploduje, je regenerováno 5 Spirit za každého nepřítele zasaženého explozí.
36     Creeping Demise              rychlost pohybu cíle je navíc snížena o 80%.
44     Impending Doom               prodlužuje dobu trvání efektu krvácení na 6 sekund.
51     Essence Burn                místo krvácení na 3 sekundy zapálí cíl a způsobí Fire poškození za 250%. Pokud cíl zemře v důsledku tohoto poškození,
                            exploduje a způsobí na 3 sekundy všem poblíž Fire poškození za 60%. Tento efekt je opakovatelný bez omezení.

       Sweeping Wind                 Techniques
       Cena: 75 Spirit                Odemyká se na úrovni: 21


Obklopí postavu vzdušným vírem (vortexem), který soustavně způsobuje 15% poškození všem v okruhu 10 yardů.
Efekt vydrží 6 sekund a každý další zásah na blízko ho obnoví. Kritické zásahy navyšují poškození o 15% a to do maxima 45%.
27      Master of Wind               Prodlužuje dobu trvání vortexu na 10 sekund.
33      Blade Storm                 poškození je navýšeno na 20% až do maxima 60%.
38      Fire Storm                 dosah vortexu je rozšířen na 14 yardů a poškození je změněno na Fire.
46      Inner Storm                 po dobu trvání maximální znásobení efektu se regeneruje 3 Spirit za sekundu.
56      Cyclone                   po dobu maximálně znásobeného vortexu, se u kritických zásahů můžeuvolnit bleskové tornádo s Lightning poškozením za 20%.
                             Každé vytvořené bleskové tornádo vydrží 3 sekundy.

       Cyclone Strike                Focus
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 14


Přitáhne všechny nepřátele ze vzdálenosti 24 yardů a následná exploze jim způsobí Holy poškození za 100%.
21      Eye of the Storm              cena je snížena na 30 Spirit.
25      Implosion                  vzdálenost přitažení je navýšena na 34 yardů.
34      Sunburst                  exploze způsobuje Fire poškození a je 35% šance, že nepřátelé budou po dobu 1,5 sekundy ve strachu utíkat.
41      Wall of Wind                po použití skillu je na 3 sekundy navýšena šance na vyhnutí se zásahu o 20%.
55      Soothing Breeze               Cyclone Strike regeneruje 1240 HP do vzdálenosti 24 yardů.

       Seven-Sided Strike              Focus
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 17
       Cooldown: 30 sekund

7 rychle po sobě jdoucích úderů mezi nepřáteli v blízkosti s celkovým poškozením za 777%.
23      Sudden Assault                teleportuje se při útoku na cíl s navýšeným celkovým poškozením na 1007%.
29      Several Sided Strike             zvýší počet provedených zásahů na 9.
37      Pandemonium                  U zasažených nepřátel je 25% šance, že budou omráčeni na 7 sekund.
43      Sustained Attack               cooldown je snížen o 7 sekund.
60      Fulminating Onslaught             každý zásah způsobí explozi s Holy poškozením za 111% do okruhu 7 yardů od cíle útoku.

       Mystic Ally                  Focus
       Cena: 25 Spirit                Odemyká se na úrovni: 22


Vyvolá bytost, schopnou upoutat nepřátele v boji, která způsobuje poškození za 40%.
27     Water Ally                  okouzlí vyvolaného spolubojovníka esencí vody. Získá schopnost provést vlnový útok s poškozením za 120%
                             a sníží pohyb postižených cílů o 30% na 2 sekundy.
31     Fire Ally                  okouzlí vyvolaného spolubojovníka esencí ohně. Ten získá schopnost ohnivého kopu s Fire poškozením za 80%
                             a dalších 40% Fire poškození za sekundu po dobu 2 sekund všem nepřátelům v přímé linii před postavou.
39     Air Ally                   okouzlí vyvolaného spolubojovníka esencí vzduchu. Každý útok, který provede, má 2% šanci na obnovu 100 Spirit.
                             Navíc je mnich obklopen větrným vírem s 10% poškozením za sekundu všem nepřátelům poblíž.
46     Eternal Ally                 okouzlí vyvolaného spolubojovníka esencí života. Pokud zemře, tak má po 5 sekundách 50% šanci na znovuzrození.
                             Navíc je poškození základního útoku zvýšeno na 44%.
53     Earth Ally                  okouzlí vyvolaného spolubojovníka esencí země. Mnichovo i jeho maximální HP se zvýší o 10%.
                             Spolubojovník má navíc útok s poškozením za 60% jednotlivému nepříteli a donutí ho, aby útočil po 3 sekundy na ostatní nepřátele.

       Mantra of Evasion               Mantras
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 19


Pronese mantru, kteřá vám a spojencům v okruhu 40 yardů přidá 15% šanci na vyhnutí se zásahu. 3 sekundy po aktivaci je šance na vyhnutí se zásahu zvýšena dvojnásobně.
Mantra vydrží 180 sekund a v této době nemůže být aktivní žádná jiná.
23     Hard Target                 mantra nyní také zvyšuje hodnotu obrany o 20%.
33     Divine Protection              pokud mnichovo nebo spolubojovníkovo (pod efektem této mantry) HP klesne pod 20%, vytvoří se kolem dané postavy ochranný štít,
                            který po dobu 7 sekund sníží obdržené poškození o 80%. Každá postava může být takto ochráněna jednou za 90 sekund.
40     Wind Through the Reeds           mantra nyní také zvyšuje rychlost pohybu o 5%.
50     Perseverance                mantra navíc snižuje o 20% dobu trvání všech efektů, jako zpomalení nebo zmrazení, majících vliv na kontrolu/pohyb postavy.
58     Backlash                  úspěšné vyhnutí se útoku způsobí výbuch ohně s Fire poškozením za 35% všem nepřátelům poblíž.

       Mantra of Retribution             Mantras
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 21


Pronese mantru, která v okruhu 40 yardů poškození způsobené nepřáteli odrazí zpět na ně s 40% silou odraženého útoku a toto poškození bude konvertováno na Holy poškození.
3 sekundy po aktivaci je odraženo 80% poškození. Mantra vydrží 180 sekund a v této době nemůže být aktivní žádná jiná.
28     Retaliation                poškození, které nyní mantra vrací, je 60%. Mantra navíc také vrací poškození útokům z dálky.
36     Transgression               mantra nyní také zvyšuje rychlost útoku postavy a spolubojovníků o 8%.
41     Indignation                pokud mantra způsobí poškození útočníkovi, tak je 10% šance, že bude na 2 sekundy omráčen.
56     Against All Odds              při odražení poškození je šance na regeneraci 3 Spirit.
59     Collateral Damage             útočník má 30% šanci utrpět zpětný zásah, který jemu i nepřátelům kolem způsobí Holy poškození za 45%.

       Mantra of Healing               Mantras
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 26


Pronese mantru, která postavě a spojencům v okruhu 40 yardů navýší regeneraci o 310 HP za sekundu. 3 sekundy po aktivaci je regenerace HP navýšena na 1240,4.
Mantra vydrží 180 sekund a v této době nemůže být aktivní žádná jiná.
31     Sustenance                 zvyšuje rychlost regenerace HP na 620 za sekundu.
38     Circular Breathing             mantra navíc regeneruje 3 Spirit za sekundu.
42     Boon of Protection             když je mantra aktivována, je na sesilatele a spolubojovníky na 2 sekundy zakouzlen štít,
                            který absorbuje poškození v hodnotě až 15% maximální hodnoty HP každé postavy.
48     Heavenly Body                mantra navíc zvyšuje Vitalitu o 10%.
53     Time of Need                všechny odolnosti jsou navíc navýšeny o 20%.

       Mantra of Conviction             Mantras
       Cena: 50 Spirit                Odemyká se na úrovni: 30


Pronese mantru, která do okruhu 20 yardů způsobí, že nepřátele budou dostávat dodatečně 12% poškození. 3 sekundy po aktivaci je dodatečné poškození zvýšeno dvojnásobně.
Mantra vydrží 180 sekund a v této době nemůže být aktivní žádná jiná.
35     Overawe                   zvyšuje sílu mantry. Nepřátelé dostávají 24% poškození a první 3 sekundy 48%.
44     Intimidation                nepřátelé zasaženi mantrou způsobují o 10% menší poškození.
47     Dishearten                 zpomaluje pohyb nepřátel v okruhu 20 yardů o 30%.
55     Reclamation                 sesilatel a spolubojovníci mají 30% šanci na regeneraci 279-341 HP při zasažení nepřítele na blízko, který je pod efektem mantry.
60     Submission                 nepřátelům pod efektem mantry je způsobeno 12% Holy poškození za sekundu.
                                                                                               Monk - Active
Fleet Footed

Odemyká se na úrovni:     10

Navyšuje rychlost pohybu o 10%.


Resolve

Odemyká se na úrovni:     10

Zásah snižuje nepříteli poškození o 25% na 2,5 sekundy.


Exalted Soul

Odemyká se na úrovni:     13

Maximální hodnota Spirit je navýšena o 100 bodů.


Transcendence

Odemyká se na úrovni:     16

Každý spotřebovaný bod Spirit lečí za 62,0 HP.


Chant of Resonance

Odemyká se na úrovni:     20

Doba trvání všech manter je navýšena o 7 minut. Aktivní mantra generuje 2 Spirit za sekundu.


Seize the Initiative

Odemyká se na úrovni:     20

Brnění je navýšeno o 100% hodnoty Dexterity.


The Guardian's Path

Odemyká se na úrovni:     24

                                     P
Při použítí 2 zbraní dostanete 15% šanci na vyhnutí se příchozímu útoku. 
ři použití obouruční zbraně Spirit regeneruje o 25% rychleji.


Sixth Sense

Odemyká se na úrovni:     27

Šance na vyhnutí se útoku je navýšena o 30% šance na kritický zásah.


Pacifism

Odemyká se na úrovni:     30

                        k
Redukce poškození se nastaví na 75% v případě, 
dy je postava vystavena nepříznivým efektům jako strach, okouzlení nebo omráčení.


Beacon of Ytar

Odemyká se na úrovni:     35

Sníží všechny cooldowny o 15%.


Guiding Light

Odemyká se na úrovni:     40

Kdykoliv je vyléčen jiný hráč s aktivním skillem, hráč a postava obdrží 16% bonus k poškození na 15 sekund.


One with Everything

Odemyká se na úrovni:     45

Všechny odolnosti proti elementům se nastaví na vaši nejvyšší aktuální hodnotu.


Combination Strike

Odemyká se na úrovni:     50

Každý skill generující Spirit po jejím použítí 3 sekundy navyšuje poškození o 8%.


Near Death Experience

Odemyká se na úrovni:     58

                                      T
Pokud je postava zasažena smrtícím poškozením, HP a Spirit se obnoví na 35%.
ento efekt může být využit pouze jednou za 90 sekund.
                                                  Monk - Passive
      Poison Dart                 Primary
      Cena: 10 Mana                Odemyká se na úrovni: 1


Vystřelí otrávenou šipku s Poison poškozením za 100% a dalších 40% za sekundu po dobu 2 sekund.
6      Splinters                vystřelí 3 šipky s Poison poškozením za 60%.
13      Numbing Dart              zasažení nepřátelé mají na 2 sekundy zpomalen pohyb o 60%.
25      Spined Dart               vždy, když šipka zasáhne cíl, obdrží postava 24 Many.
43      Flaming Dart              zapálí šipku, která způsobí Fire poškození za 160%.
52      Snake to the Face            přemění šipku v hada, který má 30% šanci, že omráčí nepřítele na 1,5 sekundy.

      Corpse Spiders                Primary
      Cena: 5 Mana                 Odemyká se na úrovni: 3


Vyvolá 4 pavouky, kteří zaútočí na nepřátele s poškozením za 16%.
9      Leaping Spiders              vyvolá skákající pavouky, kteří mohou doskočit až 25 yardů a způsobují poškození za 19%.
18     Spider Queen                Vyvolá pavoučí královnu, která vytváří menší pavouky. Vždy může být pouze 1 královna.
33     Widowmakers                pavouci obnoví každým zásahem 3 Mana.
45     Medusa Spiders               vyvolá pavouky s 25% šancí způsobit paralyzující útok, zpomalující pohyb nepřátel o 60%.
55     Blazing Spiders              vyvolá ohnivé pavouky s Fire poškozením za 21%.

      Plague of Toads               Primary
      Cena: 34 Mana                Odemyká se na úrovni: 11


Vyvolá 3 žáby, které vybuchují při kontaktu a způsobí  Poison poškození za 130%.
17     Explosive Toads               zmutovaný druh žab, které explodují s Fire poškozením za 169%.
24     Toad of Hugeness               vyvolá obří žábu, která na 5 sekund spolkne nepřítele a způsobuje mu 20% poškození za sekundu. Je také přidán Cooldown 5 sekund.
35     Rain of Toads                na 2 sekundy padají v cílové lokaci z nebe žáby s Poison poškozením 130% za sekundu.
51     Addling Toads                zmutovaný druh žab s Poison poškozením za 130%. Je 15% šance, že nepřátelé budou na 4 sekundy zmateni.
54     Toad Affinity                skill nestojí Manu.

      Firebomb                   Primary
      Generuje: 10 Mana              Odemyká se na úrovni: 21


Hodí zapálenou lebku, která po dopadu exploduje s Fire poškozením za 85% všemu v okruhu 8 yardů.
28     Flash Fire                místo velké exploze se lebka může dále odrazit na dalších 6 nepřátel. S každým odrazem je její poškození sníženo o 15%.
31     Roll the Bones              lebka se odrazí 2x.
38     Fire Pit                 zanechá po sobě na 3 sekundy jezero ohně s Fire poškozením 8% za sekundu.
47     Pyrogeist                 vytvoří sloup plamenů chrlící po dobu 3 sekund oheň na nejbližší nepřátele. Způsobuje Fire poškození za 140%.
60     Ghost Bomb                k základní explozi přidá větší s dodatečným Fire poškozením za 20% všem v dosahu 28 yardů.

      Grasp of the Dead              Secondary
      Cena: 122 Mana                Odemyká se na úrovni: 2
      Cooldown: 8 sekund

V cílové oblasti vyrazí na povrch ruce nemrtvých a na 8 sekund budou zpomalovat pohyb nepřátel o 60% a způsobovat poškození za 20%.
7      Unbreakable Grasp             navyšuje zpomalení pohybu na 80%.
15      Groping Eels                navýší poškození na 26%.
25      Death is Life               U zabitých nepřátel je 5% šance, že po nich zůstane Health Globe.
28      Desperate Grasp              snižuje Cooldown na 6 sekund.
53      Rain of Corpses              z nebe 8 sekund padají mrtvá těla a způsobují poškození za 80%.

      Firebats                   Secondary
      Cena: 122 Mana                Odemyká se na úrovni: 5


Roj ohnivých netopýrů, spalující nepřátele Fire poškozením za 150%.
11     Dire Bats                 vyvolá jen několik větších netopýrů až do vzdálenosti 40 yardů s Fire poškozením 220%.
19     Vampire Bats                2,5% poškození, způsobené netopýry je navráceno jako HP.
29     Plague Bats                nepřátelé v oblasti jsou nejdříve mírně otráveni, postupně se však otrava zvětšuje až na maximální 225% Poison poškození.
45     Hungry Bats                netopýři sami vyhledávají nepřátele a způsobují jim Fire poškození za 280%.
56     Cloud of Bats               vytvoří kolem postavy vír z netopýrů s Fire poškozením za 195%. Poškození se navyšuje každou sekundu o 10% do maxima 50%.

      Haunt                    Secondary
      Cena: 98 Mana                Odemyká se na úrovni: 12


Vyvolá duše, které pronásledují nepřátele a způsobují  Arcane poškození za 575% po dobu 12 sekund. Pokud zaměřený nepřítel zemře, přesunou se na další nejbližší cíl.
18     Consuming Spirit               regeneruje 155 HP za sekundu.
23     Resentful Spirit               poškození je změněno na 0% za sekundu po dobu 0 sekund.
35     Lingering Spirit               pokud nejsou poblíž nepřátelé, další cíle jsou hledány o 10 sekund déle.
48     Grasping Spirit               rychlost pohybu ovlivněných nepřátel je snížena o 30%.
57     Draining Spirit               generuje 10,2 Many za sekundu.

      Locust Swarm                 Secondary
      Cena: 196 Mana                Odemyká se na úrovni: 21


Vyvolá na 8 sekund roj žravých kobylek s Poison poškozením 360% za sekundu. Roj může přeskakovat na nepřátele poblíž.
27     Pestilence                roj má 100% šanci, že přeskočí na 2 cíle místo jednoho.
33     Devouring Swarm              za každý zasažený cíl rojem se regeneruje 37 Many.
37     Cloud of Insects             prodlouží dobu skillu na 10 sekund.
42     Diseased Swarm              Zabití nepřátele po sobě na 3 sekundy zanechají otrávený oblak působící Poison poškození 25% za sekundu.
59     Searing Locust              na 8 sekund vyvolá roj ohnivých kobylek s Fire poškozením 468% za sekundu.

      Summon Zombie Dogs              Defensive
      Cena: 49 Mana                Odemyká se na úrovni: 4
      Cooldown: 60 sekund

Vyvolá 3 zombie psy, kteří bojují za Witch Doctora. Každý Zombie pes má poškození za 9%.
12     Rabid Dogs                 zombie psi jsou nakaženi infekcí a způsobují na 3 sekundy Poison poškození 9% za sekundu.
19     Final Gift                 pokud jsou zombie psi zabiti, je 15% šance, že po nich zůstane Health Globe.
28     Life Link                  10% obdrženého poškožení je absorbováno psy.
40     Burning Dogs                zapálí zombie psy a ti nyní budou po okolí způsobovat Fire poškození za 2%.
54     Leeching Beasts               zombie psům se vrátí 50% poškození jako HP a polovinu z této hodnoty obdrží i Witch Doctor.

      Horrify                   Defensive
      Cena: 37 Mana                Odemyká se na úrovni: 8
      Cooldown: 20 sekund

Vyvolá děsivou iluzi, která ovlivní nepřátele v okruhu 12 yardů tak, že budou 4 sekundy ve strachu utíkat.
14     Phobia                   doba, po kterou bude nepřátelé utíkat, je navýšena na 6 sekund.
21     Stalker                   4 sekundy po zakouzlení je rychlost pohybu navýšena o 20%.
34     Face of Death                efekt je rozšířen do okruhu 24 yardů.
44     Frightening Aspect             8 sekund po zakouzlení je obrana navýšena o 100%.
56     Ruthless Terror               za každého nepřítele, který začne utíkat, se regeneruje 27 Many.

      Spirit Walk                 Defensive
      Cena: 49 Mana                Odemyká se na úrovni: 16
      Cooldown: 15 sekund

Postava na 2 sekundy vstoupí do spirituálního světa.
V tomto světe není pohyb ničím omezován, ale propojení se spirituálním světem se zruší, pokud je zakouzlen nějaký skill, nebo je HP sníženo pod 50%.
23     Jaunt                  doba setrvání ve spirituálním světě je prodloužena na 3 sekundy.
29     Honored Guest              dokud je skill aktivní, každou sekundu je regenerováno 15% Many.
38     Umbral Shock               po opětovném vrácení do fyzického světa obdrží všichni nepřátelé v 10 yardech Fire poškození za 85%.
47     Severance                průchod nepřáteli způsobí poškození za 100%
53     Healing Journey             dokud je skill aktivní, každou sekundu je regenerováno 7% HP.

      Hex                     Defensive
      Cena: 49 Mana                Odemyká se na úrovni: 22
      Cooldown: 15 sekund

Vyvolá na 12 sekund Fetish šamana, který promění nepřátele na slepice. Takto očarovaní nepřátelé nejsou schopni útočit a obdrží navíc dodatečně 10% poškození.
26     Hedge Magic               Fetish šaman opakovaně léčí spojence za 1861 HP.
31     Jinx                  dodatečné poškození proměněným nepřátelům je navýšeno na 20%.
36     Angry Chicken              Fetish šaman promění na 5 sekund postavu v rozzuřenou slepici, která vybuchne s poškozením za 215% v okruhu 12 yardů.
43     Painful Transformation         proměnění nepřátele krvácí za 12% poškození za sekundu.
58     Unstable Form              proměnění nepřátelé, kteří jsou zabiti, vybuchnou a zraní vše v okolí 8 yardů Poison poškozením za 135%.

      Soul Harvest                 Terror
      Cena: 59 Mana                Odemyká se na úrovni: 9


Vysaje životní sílu až z 5 nepřátel v okruhu 16 yardů. Za každého ovlivněného nepřítele postava obdrží 130 bodů k Intelligence. Skill vydrží 30 sekund.
15     Swallow Your Soul              za každého ovlivněného nepřítele regeneruje 39 Many.
21     Siphon                    za každého ovlivněného nepřítele regeneruje 2171 HP.
32     Languish                   na 3 sekundy sníží rychlost pohybu nepřátel o 60%.
39     Soul to Waste                prodlouží dobu trvání efektu na 60 sekund.
49     Vengeful Spirit               ovlivnění nepřátelé obdrží navíc poškození za 70%.

      Sacrifice                  Terror
                             Odemyká se na úrovni: 13


Všichni Zombie psi explodují s poškozením za 275% do okolí 12 yardů.
18     Black Blood                promění krev obětovaných psů tak, že při výbuchu všechny zasažené nepřátele na 8 sekund zpomalí o 60%.
24     Next of Kin                obětovaní psi mají 35% šanci, že budou znovuoživeni.
36     Pride                   za každého obětovaného psa se regeneruje 294 Many.
41     For the Master              za každého obětovaného psa se regeneruje 6202 HP.
51     Provoke the Pack             za každého obětovaného psa na 30 sekund zvýší způsobené poškození o 5%.

      Mass Confusion                Terror
      Cena: 74 Mana                Odemyká se na úrovni: 22
      Cooldown: 60 sekund

Způsobí, že někteří nepřátelé budou na 12 sekund zmateni a budou bojovat na straně Witch Doctora.
26     Unstable Realm             Cooldown je zredukován na 45 sekund.
34     Devolution               U zmatených nepřátel, kteří jsou zabiti, je 50% šance na vyvolání Zombie psa.
43     Mass Hysteria              až 6 nepřátel, kteří nejsou zmateni, bude omráčeno na 3 sekundy.
46     Paranoia                všichni nepřátele v oblasti obdrží na 12 sekund dodatečně 20% poškození.
54     Mass Hallucination           uprostřed ovlivněné oblasti se vytvoří obří duch, který se přežene přes nepřátele a způsobí jim poškození 22% za sekundu.

      Zombie Charger                Decay
      Cena: 140 Mana                Odemyká se na úrovni: 14


Vyvolá sebevražednou zombie, která všemu v cestě způsobí Poison poškození za 205%.
21     Leperous Zombie             zanechá po sobě otrávený oblak s Poison poškozením 25%.
27     Undeath                 pokud je v cíli cesty zabit nepřítel, objeví se nová zombie s Poison poškozením za 205%. Toto se může opakovat až 2x.
33     Wave of Zombies             vyvolá 3 zombie, z nichž každá působí Poison poškození za 72%.
42     Explosive Beast             vyvolá zombie psa, způsobujícího explozí Fire poškození 236% všemu v dosahu 9 yardů.
54     Zombie Bears               vyvolá 3 zombie medvědy s Poison poškozením za 236% všem zasaženým.

      Spirit Barrage                Decay
      Cena: 108 Mana                Odemyká se na úrovni: 17


Střela ze spirituálního světa s poškozením za 190%.
23      The Spirit is Willing            každý zásah generuje 44 Many.
32      Well of Souls                každé seslání uvolní navíc dodatečně 3 Spirit střely které se zaměří na okolní nepřátele. Střely mají poškození za 30%.
37      Phantasm                  na 5 sekund vyvolá přízrak, který bude způsobovat poškození za 45% všem v dosahu 10 yardů.
44      Phlebotomize                3% poškození je převedeno do HP.
59      Manitou                   na 20 sekund vyvolá přízrak, který kolem postavy bude kroužit a sesílat na blízké nepřátele Spirit střely s poškozením za 28%.

      Acid Cloud                  Decay
      Cena: 172 Mana                Odemyká se na úrovni: 22


Proud kyseliny z nebe s Poison poškozením za 100% a dodatečně 75% poškození za sekundu všem kdo zůstanou v zasažené oblasti. Kyselý déšť působí po 3 sekundy
26     Acid Rain                kyselina je rozstříknuta až do 24 yardů.
30     Lob Blob Bomb              kyselina na zemi se na 5 sekund zformuje do podoby slimáka, který ozařuje blízké nepřátele Poison poškozením 25% za sekundu.
39     Slow Burn                prodlužuje dobu, po kterou zůstane kyselina v zasažené oblasti na 6 sekund.
46     Kiss of Death              plivanec kyseliny s Poison poškozením za 110%, s následným Poison poškozením 82% za sekundu těm, kdo zůstanou v lokaci.
55     Corpse Bomb               v cílovém místě způsobí explozi mrtvého těla s Poison poškozením za 200%.

      Wall of Zombies               Decay
      Cena: 103 Mana                Odemyká se na úrovni: 28
      Cooldown: 25 sekund

Na 5 sekund vyvolá řadu zombies s poškozením 80% za sekundu.
32     Barricade                zdvojnásobí šířku valu.
35     Unrelenting Grip             zombie sníží na 5 sekund rychlost pohybu nepřátel o 60%.
41     Creepers                 3 zombie vylezou ze zěmě a zaútočí na okolní nepřátele s poškozením 25% za každý zásah.
49     Pile On                 zombie vyšplhají na sebe a vytvoří věž. Následně spadnou, odhodní nepřátele a způsobí poškození za 765%.
60     Dead Rush                zombie se rozběhnou do všech směrů a způsobí poškození za 445%.

      Gargantuan                  Voodoo
      Cena: 147 Mana                Odemyká se na úrovni: 19
      Cooldwon: 60 sekund

Vyvolá Gargantuana, který bojuje za sesilatele. Gargantuan způsobuje poškození za 25%.
22     Humongoid                  Gargantuan používá skill Cleave s poškozením za 32%.
                            pokud Gargantuan čelí elitním nebo 5 a více nepřátelům, dostane se na 15 sekund do stavu zuřivosti
29     Restless Giant               a tím získá navíc 20% k rychlosti pohybu, 35% k rychlosti útoku a 200% poškození. Zuřivost může nastat pouze jednou za 120 sekund.
                            Elitní nepřátele jsou: šampióni, unikátní, bossové nebo protihráči.
39     Wrathful Protector             Gargantuan vydrží pouze 15 sekund, ale bude silnější.
                            Jeho útoky budou způsobovat Fire poškození za 55% a odhazovat zasažené nepřátele.
48     Big Stinker                 okolo Gargantuana je jedový oblak, způsobující Poison poškození 15% za sekundu.
56     Bruiser                   poškození je navýšeno na 100% a Gargantuan získá schopnost, která opakovaně omračuje nepřátele na 3 sekundy.

      Big Bad Voodoo                Voodoo
      Cooldown: 120 sekund             Odemyká se na úrovni: 25


Vyvolá Fetishe, který na 20 sekund svým rituálním tancem sesilateli a spojencům navýší rychlost pohybu a útoku o 20%.
31     Jungle Drums               doba rituálu je prodloužena na 30 sekund.
37     Raind Dance                po dobu rituálu regeneruje v aktivní oblasti 122 Many za sekundu.
44     Slam Dance                navyšuje poškození o 30%.
50     Ghost Trance               po dobu rituálu regeneruje 5% HP za sekundu.
58     Boogie Man                U zabitých nepřátel v oblasti rituálu je 50% šance, že se z nich stane Zombie pes.

      Fetish Army                 Voodoo
      Cooldown: 120 sekund             Odemyká se na úrovni: 30


Vyvolá na 20 sekund armádu Fetishů s poškozením za   20%.
34     Fetish Ambush                Fetish způsobuje poškození za 250% nepříteli, u kterého byl vyvolán.
40     Devoted Following              Cooldown je snížen na 90 sekund.
46     Legion of Daggers              vyvolá navíc 3 Fetishe s noži.
52     Tiki Torchers                vyvolá navíc 2 Fetish vyvolávače, kteří na nepřátele kouzlí Inferno s Fire poškozením za 15%.
60     Head Hunters                 vyvolá navíc 2 Fetish lovce, střílející smrtící šipky s Poison poškozením za 20%.
                                                                                              Witcher Doctor - Active
Circle of Life

Odemyká se na úrovni:     10

Pokud v okruhu 12 yardů zemře nepřítel, je 5% šance že se vyvolá Zombie pes, dosah tohoto efektu je vylepšen předměty, které navyšují nalezení zlata.


Jungle Fortitude

Odemyká se na úrovni:     10

Obdržené poškození psy a postavou je sníženo o 20%.


Spiritual Attunement

Odemyká se na úrovni:     13

Maximální množství Many je navýšeno o 20% a regenerace Many je 1% za sekundu.


Gruesome Feast

Odemyká se na úrovni:     16

Za každý sebraný health Globe ja 10 sekund navýšena hodnota útoku o 10% a maximální množství Many o 10%. Bonus k útoku se může znásobit až 5-krát.


Blood Ritual

Odemyká se na úrovni:     20

15% ceny many za používaní skillů se odebere z HP. Regenerace HP je navýšena na 1% za sekundu.


Bad Medicine

Odemyká se na úrovni:     20

Pokud je nepříteli způsobeno Posion poškození, jeho vlastní útoky jsou sníženy o 20% po dobu 3 sekund.


Zombie Handler

Odemyká se na úrovni:     24

Počet Zombie psů je navýšen na 4. Zombie psi a Gargantuan mají také navýšeno HP o 20%.


Pierce the Veil

Odemyká se na úrovni:     27

Veškeré poškození je zvýšeno o 20%, ale cena Many je také navýšena o 30%.


Fetish Sycophants

Odemyká se na úrovni:     30

Pokud je aktivován fyzický skill*, je 3% šance že se na 60 sekund vyvolá Fetish s nožem bojující pro postavu.
*Poison Dart/ Plague of Toads/ Zombie Charger/ Corpse Spiders/ Firebats/ Firebomb/ Locust Swarm/ Acid Cloud/ Wall of Zombies

Spirit Vessel

Odemyká se na úrovni:     30

Cooldown skillů Horrify, Spirit Walk a Soul Harvest je snížen 2 sekundy a pokud postava obdrží smrtelné poškození,
vstoupí na 3 sekundy do spirituálního světa a regeneruje 10% HP. tento efekt může nastat pouze jednou za 90 sekund.

Rush of Essence

Odemyká se na úrovni:     36

Spirituální skilly (Haunt/ Horrify/ Mass Confusion/ Soul Harvest/ Spirit Barrage/ Spirit Walk) navracejí 30% ceny many během 10 sekund.


Vision Quest

Odemyká se na úrovni:     40

Kdykoliv je u 4 skillů naráz aplikován Cooldown, regenerace Many je navýšena na 300%.


Fierce Loyalty

Odemyká se na úrovni:     45

Všechna vyvolaná monstra budou mít 100% regenerace HP a vráceného poškození z vaší výbavy.


Grave Injustice

Odemyká se na úrovni:     50

Kdykoliv zemře nepřítel v okruhu 8 yardů, doplní se 1% maximálních HP a Many a cooldown všech skillů se sníží o 1 sekundu. Dosah skillů se zvýší předměty zvyšujicími oblast sbírání zlata.


Tribal Rites

Odemyká se na úrovni:     55

Cooldown skillů Fetish Army, Big Bad Voodoo a Hex je snížen o 25%.


Vermin               VYŘAZENO

Odemyká se na úrovni:     10

Skilly Plague of Toads, Corpse Spiders a Firebats způsobují o 20% větší poškození.


Death Trance            VYŘAZENO

Odemyká se na úrovni:     28

Pod maximem 25% HP je sníženo obdržené poškození o 50%.
                                                             Witch Doctor - Passive
      Magic Missile                Primary
      Cena: 0                   Odemyká se na úrovni: 1


Magická střela s Arcane poškozením za 110%.
6      Charged Blast                poškození je navýšeno na 143%
13     Split                    3 střely místo jedné, každá s Arcane poškozením za 50%.
31     Penetrating Blast              střela má 70% šanci na průstřel cíle.
42     Attunement                  každý zasažený cíl přidá 4 Arcane Power.
52     Seeker                    střela se zaměří na nejbližší cíl a její poškození je navýšeno na 121%.

      Shock Pulse                 Primary
      Cena: 0                   Odemyká se na úrovni: 3


Vykouzlí 3 nepředvídatelně se pohybující výboje s Lightning poškozením za 105%.
9      Explosive Bolts               zabití nepřátelé explodují s Lightning poškozením za 70% do vzdálenosti 10 yardů.
18     Fire Bolts                 ohnivé výboje s Fire poškozením za 137%.
33     Piercing Orb                spojí výboje do jednoho masivního orbu, který se pohybuje dopředu a způsobuje Lightning poškození za 105% .
47     Lighting Affinity              každý zasažený cíl přidá 2 Arcane Power.
54     Living Lightning              volně se pohybující bytost elektrizující nepřátele poblíž Lightning poškozením za 37%.

      Spectral Blade                Primary
      Cena: 0                   Odemyká se na úrovni: 11


Spektrální ostří, které před sesilatelem zasáhne všechny nepřátele poškozením za 135%.
19      Deep Cuts                 zasažení nepřátele budou 3 sekundy krvácet za 35% poškození.
24      Impactful Blades              každý zásah má 5% šanci, že nepřátele budou odhozeni a jejich pohyb na 1 sekundu zpomalen o 60%.
35      Siphoning Blade              každý zasažený cíl přidá 1 Arcane Power.
51      Healing Blades               kritické zásahy vyléčí 8% HP ze způsobeného poškození.
57      Thrown Blade                rozšíří dosah ostří tak, že zasáhne vše v dosahu 20 yardů.

      Electrocute                 Primary
      Cena: 0                   Odemyká se na úrovni: 15


Elektrické záblesky s Lightning poškozením za 80%. Výboj může přeskočit až na 2 další cíle.
22      Chaing Lighting              počet zasažených cílů je navýšen na 6.
29      Forked Lighting              kritický zásah způsobí explozi 4 elektrických výbojů pohybujících se v náhodném směru s Lightning poškozením za 46%.
36      Lightning Blast              svazek elektrické energie, který prochází nepřáteli s Lightning poškozením za 80%.
44      Surge of Power              každý zasažený cíl přidá 1 Arcane Power.
59      Arc Lighting               kužel blesků s Lightning poškozením za 80% všem zasaženým nepřátelům.

      Ray of Frost                 Secondary
      Cena: 20 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 2


Ledový paprsek s Cold poškozením 215% za sekundu prvnímu zasaženému nepříteli. Paprsek na 3 sekundy zpomaluje pohyb o 30%.
7     Numb                   zvýší zpomalení nepřátel na 60%.
15     Snow Blast                poškození se pomalu navyšuje po 1,5 sekundě až na maximální hodnotu 280% Cold poškození za sekundu.
28     Cold Blood                cena je snížena na 0 Arcane Power.
38     Sleet Storm               kolem postavy vyvolá vířící zmrzlý déšť s 215% Cold poškozením za sekundu nepřátelům, kteří se k postavě přiblíží.
53     Black Ice                zabití nepřátelé po sobě zanechají ledové úlomky,
                          které po 3 sekundy způsobí Cold poškození za 193% nepřátelům, kteří přes ně přejdou.

      Arcane Orb                  Secondary
      Cena: 35 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 5


Pulzující koule energie, explodující při zásahu s Arcane poškozením za 175% všem nepřátelům v okruhu 10 yardů.
11      Obliteration                 Arcane poškození je navýšeno na 228%.
20      Arcane Orbit                 Vytvoří 4 orby, kroužící kolem postavy, které explodují s Arcane poškozením za 70%, když se nepřátelé přiblíží.
32      Arcane Nova                 okruh poškození je navýšen na 20 yardů.
45      Tap the Source                cena je snížena na 20 Arcane Power.
55      Celestial Orb                orb bude procházet všemi cíly v cestě.

      Arcane Torrent                Secondary
      Cena: 20 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 12


Vychrlí projektily způsobující 175% Arcane poškození za sekundu všem nepřátelům v blízkosti dopadu.
18      Disruption                 zasažení nepřátelé jsou na 6 sekund zranitelnější
                            a jakýkoliv útok způsobující Arcane poškození jim způsobí dodatečné poškození za 15%.
25      Death Blossom               střely již dále nelze kontrolovat a zaměřují se automaticky, ale Arcane poškození je navýšeno na 670% za sekundu.
34      Arcane Mines                místo projektilů jsou na zem položeny miny, které se po 2 sekundách odjistí. Pokud se k nim nepřítel přiblíží,
                            miny explodují, způsobí Arcane poškození za 150% a na 3 sekundy zpomalí pohyb a rychlost útoku o 30%
49      Power Stone                každá střela má 2% šanci, že po sobě zanechá energetický kámen regenerující Arcane Power, když je sebrán.
57      Cascade                  u zabitých nepřátel je 100% šance, že je vypuštěna nová střela na cíle poblíž s Arcane poškozením za 175%.

      Disintegrate                 Secondary
      Cena: 20 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 21


Energetický paprsek s Arcane poškozením 155% za sekundu. Nepřátelé zabití paprskem se vypaří.
26     Convergence               paprsek je širší a může tak zasáhnout více nepřátel.
30     Chaos Nexus               paprsek navíc způsobuje, že Wizard vyzařuje zbytkovou energii na nepřátele poblíž s Arcane poškozením za 40%.
39     Volatility               U nepřátele zabitých paprskem je 35% šance, že explodují Arcane poškozením za 395% v okruhu 8 yardů.
48     Entropy                 paprsek se přetvoří do krátkého energetického kuželu s Arcane poškozením 178% za sekundu.
59     Intensify                poškození je pomalu navyšováno až na maximální hodnotu 202% za sekundu.

      Frost Nova                  Defensive
      Cooldown: 12 sekund             Odemyká se na úrovni: 4


Ledová exploze zmrazující na 3 sekundy nepřátele v blízkosti.
12     Shatter                   pokud je zmražený nepřítel zabit, je 50% šance že exploduje a aktivuje další Frost Novu.
18     Cold Snap                  Cooldown je snížen na 9 sekund.
28     Frozen Mist                 Frost Nova nezmrazuje nepřátele a místo toho po sobě zanechá na 8 sekund mrazivou mlhu s Cold poškozením 160% za sekundu.
41     Deep Freeze                 pokud je zasaženo najednou alespoň 5 cílů, po 12 sekund je šance na kritický zásah zvýšena o 15%.
51     Bone Chill                 zmražení nebo prochlazení nepřátelé obdrží navíc 15% poškození.

      Diamond Skin                 Defensive
      Cooldown: 15 sekund             Odemyká se na úrovni: 8


Na 6 sekund přemění kůži na diamant a absorbuje až 10853 poškození z příchozích útoků.
14     Crystal Shell               navyšuje hodnotu absorbovaného poškození na 21707.
20     Prism                   dokud je skill aktivní, cena všech skillů je snížena o 7 Arcane Power.
32     Mirror Skin                odrazí 50% absorbovaného poškození zpět na útočníka.
44     Enduring Skin               doba, po kterou je skill aktivní, je prodloužena na 8 sekund.
56     Diamond Shards              když skončí účinek diamantové kůže, exploduje do všech směrů s poškozením za 155%.

      Slow Time                  Defensive
      Cooldown: 20 sekund             Odemyká se na úrovni: 16


Vyvolá bublinu posunutou v čase a prostoru, který vydrží 8 sekund.
Rychlost útoku nepřátel v bublině je snížena o 20% a rychlost pohybu o 30%. Také rychlost projektilů je snížena o 90%.
23     Miasma                   efekt zpomalení u nepřátel přetrvá jestě 3 sekundy po tom, co opustí bublinu.
29     Time Warp                  nepřátele zachycení v bublině obdrží dodatečně o 20% víc poškození.
39     Time Shell                 bublina je zredukována do průměru 10 yardů, ale efekt zpomalení pohybu je navýšen na 80%.
47     Perperuity                 Cooldown je snížen na 16 sekund.
53     Stretch Time                čas v bublině je zrychlen pro všechny spojence a jejich rychlost útoku je navýšena o 10%.

      Teleport                   Defensive
      Cena: 15 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 22
      Cooldown: 16 sekund

Teleportace do vybrané lokace vzdálené maximálně 35 yardů.
26     Safe Passage              4 sekundy po teleportaci je obdržené poškození sníženo o 30%.
31     Wormhole                po zakouzlení teleportu je 1 sekundové zpozdění než začne Cooldown.
37     Reversal                znovuzakouzlení teleportu do 8 sekund teleportuje postavu zpět do původního místa.
43     Fracture                na cílovém místě na 8 sekund vyvolá 2 kopie postavy.
59     Calamity                na cílovém místě je zakouzlena Wave of Force s poškozením za 75%.

      Wave of Force                Force
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 9
      Cooldown: 15 sekund

Exploze způsobující energetickou vlnu, která odrazí všechny projektily a odhodí nepřátele poblíž.
Rychlost pohybu nepřátel je snížena o 60% a samotná exploze způsobuje poškození za 200%.
15     Impactful Wave               zvýší vzdálenost, na kterou jsou nepřátelé odhozeni a omráčí je na 2 sekundy.
22     Force Affinity               sníží cenu na 15 Arcane Power a Cooldown na 12 sekund.
32     Forceful Wave                poškození ja navýšeno na 260% ale odhození je sníženo.
39     Teleporting Wave              U nepřátel zasažených vlnou je 100% šance na náhodnou teleportaci do okolí.
49     Exploding Wave               U zasažených nepřátel je 40% šance na způsobení menší Wave of Force s poškozením za 100%.

      Energy Twister                Force
      Cena: 35 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 13


Energetický vír s Arcane poškozením za 360% po dobu 6 sekund.
19     Mistral Breeze              cena je snížena na 20 Arcane Power.
24     Gale Force                zvýší poškození na 468%.
36     Raging Storm               když se 2 víry střetnou, vznikne tornádo. Tornádo zasahuje větší oblast a způsobuje Arcane poškození 360% za sekundu.
41     Wicked Wind               vír se nepohybuje, ale otáčí se na místě s Arcane poškozením 252% za sekundu.
52     Storm Chaser               při použití Energy Twisteru se Wizardovi nabije Wind Charge. Může nabít až 3 najednou a následné použití
                           jakéhokoliv Signature skillu vypustí všechny Wind Charges jako obrovský Energy Twister s 100% poškozením za každý Wind Charge.

      Hydra                    Force
      Cena: 15 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 21


Vyvolá na 15 sekund mnohohlavou Hydru, která střílí projektily s Fire poškozením za 28%.
26     Arcane Hydra               hydra střílí Arcane Orby s Arcane poškozením za 28%.
33     Lightning Hydra              hydra střílí bleskové výboje s Lightning poškozením za 34%.
38     Venom Hydra                hydra plive na zem kyselinu a všem, kteří se dostanou do jejího dosahu, způsobí Poison poškození za 18%.
46     Frost Hydra                hydra s mrazivých dechem s dosahem na krátkou vzdálenost s Cold poškozením za 31%.
56     Mammoth Hydra               vyvolá obří hydru s ohnivým dechem, která zapálí zem a způsobí všem zasaženým nepřátelům 22% Fire poškození za sekundu.

      Meteor                    Force
      Cena: 60 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 25


Vyvolá ohnivý meteor s Fire poškozením za 200% všem nepřátelům v místě dopadu. Roztavená země dále způsobuje 3 sekundy Fire poškození za 60%.
29     Molten Impact              poškožení při dopadu je navýšeno na 260% a dodatečné Fire poškození 78% za sekundu.
34     Star Pact                cena je snížena na 35 Arcane Power.
43     Meteor Shower              místo 1 meteoru spadne z oblohy déšť 7 menších meteorů, každý s Fire poškozením za 80%.
48     Comet                  přemění meteor v led s Cold poškozením za 240%. Místo dopadu je zahaleno mrazivou mlhou s Cold poškozením za 72%,
                          která také na 3 sekundy snižuje rychlost pohybu nepřátel o 60%.
58     Liquify                 pokud dopad meteoru někoho zasáhne kriticky, je následné Fire poškození prodlouženo na 8 sekund.

      Blizzard                   Force
      Cena: 45 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 27


V cílové lokaci bude 6 sekund dopadat množství ledových úlomků s Cold poškozením 210% za sekundu. V oblasti může být aktivní vždy pouze 1 Blizzard.
35      Grasping Chill              po skončení Blizzardu je zem pokryta na 3 sekundy mlhou, která zpomalí pohyb o 60%.
42      Frozen Solid               u nepřátel zasažených úlomky je 20% šance, že budou po 3 sekundy zmraženi.
47      Snowbound                cena je snížena na 20 Arcane Power.
54      Stark Winter               rozšíří oblast Blizzardu na 22 yardů.
60      Unrelenting Storm            doba Blizzardu je prodloužena na 8 sekund a poškození navýšeno na 280%.

      Ice Armor                  Conjuration
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 14


Obklopí postavu ledovou bariérou.Útočící nepřátelé zblízka jsou zmraženi nebo prochlazeni na 2 sekundy. Štít vydrží 120 sekund a aktivní může být vždy pouze jeden ze skupiny štítů.
21     Chilling Aura               sniží teplotu kolem postavy, nepřátelé poblíž jsou prochlazeni a jejich rychlost pohybu je snížena o 30%.
31     Crystallize                když je postava zasažena útokem na blízko, bonus k obraně je na 30 sekund navýšen o 15%. Tento efekt se může násobit až 3x.
42     Jagged Ice                 útočníkům je navíc způsobeno Cold poškození za 100%.
49     Ice Reflect                útoky mají 25% šanci, že bude spuštěna Frost Nova na útočníkovi s Cold poškozením za 75%.
53     Frozen Storm                po aktivování štítu je postava 3 sekundy obklopena ledovým štítem s Cold poškozením za 30%.

      Storm Armor                 Conjuration
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 17


Obklopí postavu elektrickým polem a nepřátele, kteří zaútočí na blízko nebo na dálku zraní Lightning poškozením za 70%.
Štít vydrží 120 sekund a aktivní může být vždy pouze jeden ze skupiny štítů.
23      Reactive Armor              při zásahu postavy je šance na aktivaci štítu s Lightning poškozením za 50%, který vydrží po 6 sekund.
33      Power of the Storm            cena všech skillů je snížena o 3 Arcane Power dokud je Storm Armor aktivní.
37      Strike Back                poškození je navýšeno na 91%.
43      Scramble                 když je postava zasažena útokem na blízko nebo na dálku, rychlost pohybu je na 3 sekundy navýšena o 25%.
58      Shocking Aspect              při kritickém zásahu jsou nepřátelé poblíž zasaženi Lightning poškozením za 35%.

      Magic Weapon                 Conjuration
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 20


Magické okouzlení zvyšující poškození zbraně o 10%. Okouzlení vydrží 5 minut.
27     Electrify                 útoky na blízko spustí obloukový výboj, který zasáhne až 3 nepřátele Lightning poškozením za 10%.
35     Force Weapon                poškození je navýšeno na 15% a je 2% šance ze nepřítel bude při zásahu odhozen.
38     Conduit                  zásahy obnoví 1 Arcane Power.
46     Venom                   útok otráví nepřátele a způsobí jim Poison poškození 15% po dobu 3 sekund.
55     Blood Magic                zásahy na blízko obnoví 1,5% poškození jako HP.

      Familiar                   Conjuration
      Cena: 20                   Odemyká se na úrovni: 22


Vyvolá společníka, který zaútočí na cíle Wizarda s 20% Arcane poškozením. Společník nemůže být zaměřen nebo poškozen nepřáteli a vydrží 5 minut.
30     Sparkflint                 dokud je společník aktivní, poškození všemi skilly je navýšeno o 12%.
40     Dartling                  vyvolá bleskového společníka, jehož střely mají 100% šanci na průstřel.
44     Ancient Guardian              pokud má sesilatel pod 35% HP, společník absorbuje 1 útok každých 6 sekund.
50     Arcanot                   dokud je společník aktivní, regeneruje se 2 Arcane Power za sekundu.
57     Cannoneer                  střely společníka explodují při zásahu a způsobí Arcane poškození za 20% všem v dosahu 6 yardů.

      Energy Armor                 Conjuration
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 28


Energetický štít, zvyšující obranu o 65%, ale zároveň snižující maximální množství Arcane Power o 20. Štít vydrží 120 sekund a aktivní může být vždy pouze jeden ze skupiny štítů.
32     Absorption                  když je postava zasažena útokem na blízko nebo na dálku, obdrží 4 Arcane Power.
41     Pinpoint Barrier               dokud je štít aktivní, šance na kritický zásah je navýšena o 5%.
48     Energy Tap                  místo snížení je maximální hodnota Arcane Power navýšena o 20.
54     Force Armor                  příchozí útoky, které by způsobili poškození za více jak 35% HP, uberou pouze 35% HP.
60     Prismatic Armor                všechny odolnosti jsou navýšeny o 40%.

      Explosive Blast               Mastery
      Cena: 20                   Odemyká se na úrovni: 19
      Cooldown: 6 sekund

Wizard shromáždí energii a po 1,5 sekundě tato energie způsobí explozi v okruhu 12 yardů poškozením za 225%.
24     Unleashed                  cena je snížena na 10 Arcane Power.
29     Time Bomb                  exploze nastane po 2,5 sekundách v místě, kde byla aktivována a způsobí poškození za 292%.
39     Short Fuse                 okamžitá exploze bez časové prodlevy s poškozením za 225%.
50     Obliterate                 okruh exploze je rozšířen do 18 yardů.
56     Chain Reaction               3 po sobě následující exploze, každá s poškozením za 97%.

      Mirror Image                 Mastery
      Cooldown: 15 sekund             Odemyká se na úrovni: 25


Vyvolá 2 identické kopie Wizarda, které vydrží 7 sekund a mají 25% HP. Kopie mohou používat některé skilly jako postava, ale nepůsobí žádné poškození.
31     Simulacrum                 HP kopií je navýšeno na 100% HP Wizarda.
37     Duplicates                 vyvolá 5 kopií s 25% HP Wizarda.
45     Mocking Demise               pokud je kopie zničena, exploduje s poškozením za 45% a je 50% šance, že zasažení nepřátelé budou na 2 sekundy omráčeni.
51     Extension of Will              prodlouží životnost kopií na 10 sekund a jejich HP je navýšeno na 29%.
58     Mirror Mimics                kopie způsobují kouzly 10% poškození.

      Archon                    Mastery
      Cena: 25 Arcane Power            Odemyká se na úrovni: 30
      Cooldown: 120 sekund

Přeměna v bytost z čisté energie trvající 15 sekund. V přeměně jsou všechny skilly proměněny v mnohem silnější Archon-skilly.
Obrana a odolnosti jsou navýšeny o 40%. Každý zabitý nepřítel prodlouží dobu proměny o 1 sekundu.
36     Arcane Destruction              při transformaci zasáhne v okruhu 15 yardů nepřátele exploze s Arcane poškozením za 450%.
40     Teleport Archon                může kouzlit Teleport s Cooldown 10 sekund.
46     Pure Power                  Cooldown Archona je snížen na 100 sekund.
52     Slow Time                   Archon může kouzlit Slow Time, který vydrží 8 sekund.
60     Improved Archon                poškození všech skillů Archona je navýšeno o 25%.
                                                                                            Wizard - Active
Blur

Odemyká se na úrovni:     10

Obdržené poškození útoky na blízko je redukováno o 20%.


Power Hungry

Odemyká se na úrovni:     10

Postava obdrží 30 Arcane Power vždy, když je sebrán Health Globe.


Evocation

Odemyká se na úrovni:     13

Cooldown u všech skillů je snížen o 15%.


Glass Cannon

Odemyká se na úrovni:     16

Veškeré poškození je navýšeno o 15% ale obrana a odolnosti jsou sníženy o 10%.


Prodigy

Odemyká se na úrovni:     20

Vždy když je zakouzleno Signature kouzlo (Magic Missile/ Shock Pulse/ Spectral Blade/ Electrocute), postava regeneruje 4 Arcane Power.


Astral Presence

Odemyká se na úrovni:     24

Maximální množství Arcane Power je navýšeno o 20 a regenerace Arcane Power je zvětšena o 2 za sekundu.


Illusionist

Odemyká se na úrovni:     27

Pokud se HP dostane pod 15% díky jednomu zásahu, Cooldown u skillů Mirror Image a Teleport je zresetován.


Cold Blooded

Odemyká se na úrovni:     30

Cold poškození je navýšeno o 20% pokud je cíl prochlazen nebo zmražen.


Conflagration

Odemyká se na úrovni:     34

Nepřátelé zasažení ohněm se vznítí a jim způsobené poškození bude po dobu 3 sekund navýšeno o 10%.


Paralysis

Odemyká se na úrovni:     37

U Lightning poškození je 5% šance, že nepřátelé budou omráčeni po dobu 3 sekund.


Galvanizing Ward

Odemyká se na úrovni:     40

Prodlužuje dobu trvání obranných skillů (Energy Armor/Ice Armor/Storm Armor) o 120 sekund. Dokud je jeden z těchto štítů aktivní, je regenerováno 310 HP za sekundu.


Temporal Flux

Odemyká se na úrovni:     45

Zasažení nepřátele Arcane poškozením jsou zpomaleni o 30% po dobu 2 sekund.


Critical Mass

Odemyká se na úrovni:     50

Kritické zásahy snižují Cooldown u skillů o 1 sekundu.


Arcane Dynamo

Odemyká se na úrovni:     55

Poškození způsobené Signature skilly* přidá "Flesh of Insight". Po získání pěti "Flesh of Insight" bude každý další jiný než Signature skill způsobovat dodatečně 75% poškození.
*Magic Missile/ Shock Pulse/ Spectral Blade/ Electrocute

Unstable Anomaly

Odemyká se na úrovni:     60

Pokud se HP dostane pod 20%, šoková vlna odhodí nepřátele poblíž. To se může stát pouze jednou za 60 sekund.
                                                     Wizard - Passive

								
To top