MegaOfficeContract

Document Sample
MegaOfficeContract Powered By Docstoc
					             Додаток № __ до Договору AKSo20313 від 08.08.2011
             Послуга: Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет
                    (зміна тарифного плану)
                  Особовий рахунок № 4476988
   м. Київ                              «__» ___________2012р.

ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ"/ ПІВНІЧНА ФІЛІЯ ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", зареєстрований в реєстрі
операторів, провайдерів телекомунікацій за № 426 від 25.08.2011, ліцензія серія АВ № 593012 на надання
послуг телефонного зв"язку, видана НКРЗ від 09.09.2011р. як правонаступник ТОВ "Оптіма Телеком", в
особі Уповноваженого представника ______________________, який діє на підставі Довіренності
____________________________________, розглянувши умови надання телекомунікаційних послуг, дійшли
згоди про наступне:

Абонент
1. Назва            ТОВ «ЕТО К»
2. Поштова адреса абонента   м. Запоріжжя, вул.Південне Шоссе, 1, оф.15
3. Контактна особа       0612130882
  (ПІБ; тел.; e-mail)     zp@julada.com

Параметри послуги*
1. Тарифний план        Мега-Офіс 15.09.2010 до 4Мбіт/с
2. Додаткові послуги      -
3. Додаткова інформація     Абонентська плата 155 грн. на місяць з ПДВ.
4. Термін підключення      З нового облікового періоду 01.10.2012р.

   *У разі зміни тарифного плану у бік зменшення абонентської плати, стягується плата в розмірі 50 грн
00коп з ПДВ.

   У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора спричиненого
Абонентом або різкого зростання трафіка Абонента, Оператор має право попередити Абонента про
можливість призупинення надання телекомунікаційних послуг до з’ясування обставин, що викликали
нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіка та призупинити
надання телекомунікаційної послуги.
   Абонент зобов’язується не використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; не фальсифікувати
мережеві ідентифікатори; не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; не замовляти та не
пропонувати розсилання спаму; не розсилати спам; не вчиняти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, що
перешкоджають роботі інших споживачів послуг з доступу до мережі Інтернет або нормальному
функціонуванню обладнання Оператора.
   Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет несе Абонент.
Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, що поставляються чи
надаються за допомогою мережі Інтернет, не несе відповідальності за зміст інформаційних ресурсів мережі
Інтернет, за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи
внаслідок використання, або неможливості використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет .АБОНЕНТ                       ОПЕРАТОР
ТОВ «ЕТО К»                     ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» / Північна Філія
                           ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
                           Юридична адреса:
                           01011 м. Київ, пер. Кутузова, 3
                           Поштова адреса та пункт обслуговування абонентів:
                           01011, м. Київ, пров. Кутузова, 3
                           р/р 26006305377701 у ФАБ «Південний» м. Києва,
                           МФО 320917
                           ЄДРПОУ 19199961
                           ІПН 191999626552, Номер свідоцтва ПДВ 100333358
                           Тел. для довідок: 507-00-00, 507-11-11
____________________/              /  Уповноважений представник
                           ________________________ /           /
                                (підпис)


Замовлення виконав Павленко П.В.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:19
posted:1/14/2013
language:
pages:1
Description: Договор для предоставления услуги МегаОфис для ЭТО К от ВегаТелеком