Docstoc

Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Kuraklık, Besin Stresi

Document Sample
Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Kuraklık, Besin Stresi Powered By Docstoc
					STRES FİZYOLOJİSİ
Stres: Bir bitki veyea bitki organının metabolizmanın bozulması sonucu zarar
görmesine, verimliliğin düşmesine veya ölümüne neden olan olumsuz güçtür.

Bitkileri etkileyen stres çeşitleri 3 grupta toplanır ve bunların alt grupları vardır.

 Fiziksel Stresler        Kimyasal Stresler        Biyolojik Stresler
 Kuraklık            Tuzluluk             Allelopati
 Sıcaklık            Besin              Rekabet
 Işınlar             Hava Kirliliği          Parazitizm
 Elektromanyetik Alan      Pestisitler           İnsan Tahribi
 Rüzgar ve Fırtına        Herbisitler           Hayvan Tahribi
 Toprak Yapısı          Toprak pH’sı           HastalıklarTabiatta bitlkiler için tamamen stressiz bir ortam çok zor bulunur. Bitkilerce optimum
şartlar sıfır stes olarak kabul edilir. Stresin, ılımlısı, şiddetlisi ve çok şiddetlisi de vardır.
Stresin derecesi bitki türüne göre değişebilir.
Strese karşı bitkinin cevabı iki şekilde olur:
1- Stresin meydana getirdiği değişiklik, stres kalktıktan sonra kaybolursa, yani bitki eski
haline dönüyorsa buna elastik cevap denir.
2- Eğer stres ortadan kalktığı halde bitki eski halini alamıyorsa buna da plastik cevap
denir. Ör/ aynı yönde sürekli esen rüzgarların bitki dallarını tek yöne yatırması.

Genç bitkiler stresten çabuk etkilenir ve çabuk cevap verirler. Yaşlı bitkiler daha zor
etkilenir ve daha geç cevap verirler.

Stresten, bitkinin her organı farklı şekillerde etkilenir.

Stresle İlgili Önemli Kavramlar
Tolerans (esneklik): Bitkinin olumsuz şartlara gösterdiği tahammüldür. Ör/ Çok sıcak
veya çok soğukta bir bitkinin yaşaması olayı.

Aklimasyon (uyum): Yeni bir çevre şartında veya olumsuz şartlarda bitki morfolojisinde
gözlenen kalıtsal olmayan değişikliktir. Ör/ Çiçek açması durabilir.

Avoidans (korunma): Fiziksel bir engel sayesinde stresten bitki korunabilir yani stres
etkili olmaz. Ör/ Yapraktaki tüyler. güneşin zararlı etkisinden bitkiyi korur.
KURAKLIK STRESİ
Bitkilerin ihtiyacı olan suyu alalamamsı durumunda ortaya çıkan bir strestir. Su stresi’de
denilen bu olayın en önemli sebebi toprakta yeterli suyun bulunmayışıdır. Bazen
toprakta aşırı suyun bulunması da bitkinin su almasını engeller ki buna fizyolojik
kuraklık denir. Bir başka nedende toprakta fazla tuzun bulunması durumunda serbest
suyun bağlı hale gelmesi ve bitkinin suyu kullanamaması ortaya çıkarki bunada tuz
stresi denir.

Su stresi bitkilerde büyüme hızını, gövde uzamasını, yaprak genişlemesini ve stomaların
açılmasını azaltır.

Kuraklık stresi, hücre içi metabolizmaya, fotosenteze, azot metabolizmasına olumsuz
etki yapar.
BESİN STRESİ
Besin elementleri ve bitkideki rolleri.
Besin stresine neden olan durumlar:
1- Minerallerin topraktaki miktarı
2- Topraktaki formu (alınış formunun bulunmaması)
3- Minerallerin bitkiye faydalı olması için geçirecekleri kimyasal değişiklikler
4- Toprak çözeltisinin su miktarı
5- Toprak pH’sı
6- Minerallerin (iyonların) absorbsiyonu ve taşınımı

İyonlar bitkide aşağıdan yukarıya doğru ksilemde transpirasyon ve su potansiyeline
bağlı olarak taşınır. Yukarıdan aşağıya doğru ise OB gradiyentine göre veya aktif
taşınma (transport) ile taşınır.

Bazı iyonların bitkide taşınımı çok yavaş ve zayıfıt. Bu nedenle bu bitkilerin genç
yapılarında Ca, B ve Fe gibi elementler eksiktir.

İyonların bitki organlarında aşırı birikmesi toksik etki yapmaktadır. Bu durum ise daha
ziyade yaşlı kısımlarda gözlenir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:135
posted:1/10/2013
language:Turkish
pages:6
Description: Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Kuraklık, Besin Stresi