Iklan dan maklumat jawatan Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak Kota Samarahan tutup 14 Januari 2013

Document Sample
Iklan dan maklumat jawatan Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak Kota Samarahan tutup 14 Januari 2013 Powered By Docstoc
					                     UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam
bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak bagi jawatan lantikan/kenaikan pangkat di
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.
                     STATUS                       JADUAL GAJI
 BIL      JAWATAN     GRED          SKIM PERKHIDMATAN
                     JAWATAN
                                           MINIMUM      MAKSIMUM 1  PEGAWAI EKSEKUTIF     N27   Kontrak   Penolong Pegawai Tadbir  P1  RM1361.14  -   RM3565.62    PENOLONG PEGAWAI                Penolong Pegawai
 2                U29   Kontrak                P1  RM1311.58  -   RM3599.85
    PERUBATAN                   Perubatan 3  PEGAWAI KERJA AKAUN    W27    Tetap   Penolong Akauntan     P1  RM1366.27  -   RM3570.75
 4  PEMBANTU MAKMAL      C17   Tetap   Pembantu Makmal      P1  RM932.15   -   RM2531.14 5  KERANI           N17   Tetap   Pembantu Tadbir      P1  RM927.03   -   RM2526.03
                           (Perkeranian/Operasi)


    PEMBANTU TADBIR                Pembantu Tadbir
 6               W17    Tetap                 P1  RM928.74   -   RM2527.73
    (KEWANGAN)                   (Kewangan) 7  PEMANDU          R3    Tetap   Pemandu          P1  RM792.60   -   RM1610.99
A.  KUMPULAN PELAKSANA

1)  PEGAWAI EKSEKUTIF (GRED N27)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a)  Warganegara Malaysia;

    (b)  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c)    (i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

             (Gaji permulaaan ialah pada RM1361.14); atau

         (ii)  Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
             pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1661.95); atau

         (iii)  Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
             pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1737.15);

   dan

    (d)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki diploma dalam bidang Pentadbiran Awam, Pengurusan,
       Teknologi Maklumat atau Komunikasi dan Media).2)  PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRED U29)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

   (c)   Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf
       oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu
       Perubatan Malaysia.

       (Gaji permulaan ialah pada RM1687.59);

   dan

   (e)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki pengalaman kerja)3)  PEGAWAI KERJA AKAUN (GRED W27)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
    (c)    (i)   Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh
             kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
             dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1667.08); atau

         (ii)  Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam
             bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM2650.63).

   dan

    (d)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

   Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

   Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak
   dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong
   Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

    (a)    (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; ATAU

         (ii)  Lulus Peperiksaan Khas ; dan

   (b)   Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.4)  PEMBANTU MAKMAL (GRED C17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

   (c)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek
       Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;

   dan

   (d)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.5)  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a)  Warganegara Malaysia;

    (b)  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

   dan

    (d)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).
6)  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (GRED W17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c)
         (i)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian
             dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

         (ii)  Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau
             kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM985.13); atau

        (iii)  Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau
             kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1154.33); atau

        (iv)   Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan
             daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1379.92);
   dan

   (d)   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


7)  PEMANDU (GRED R3)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (C)
         (i)   Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;

         (ii)  Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan
             Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];

             Gaji permulaan ialah pada  Gred R3 ;
                 Lesen D       RM 884.90
                 Lesen E/E1/E2    RM 931.05
                 Lesen F/H      RM 977.20
                 Lesen G/I      RM 1023.35

        (iii)  Berkebolehan memandu, mengendalikan dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi
             oleh skim perkhidmatan ini.

   dan

   (d)   Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.


    PERMOHONAN DAN SYARAT LANTIKAN


    Borang permohonan dan syarat lantikan secara terperinci berkenaan jawatan-jawatan yang diiklankan boleh
    diperolehi dengan melayari laman sesawang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak di
    http://sarawak.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi
    MARA (UiTM) Sarawak. Sila nyatakan jawatan yang dipohon dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat.
Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Isnin,14 Januari 2013.

Sila kemukakan permohonan kepada:

               TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
       UNIVERSITI    (BAHAGIAN PENTADBIRAN)
       TEKNOLOGI    UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SARAWAK
               94300 KOTA SAMARAHAN
       MARA       SARAWAK
               NO.TEL: (082) 677004Iklan Jawatan Pentadbiran/norsuriati

				
DOCUMENT INFO
Description: Iklan dan maklumat jawatan Universiti Teknologi MARA (UiTM Sarawak), Kota Samarahan. Ditutup pada hari Isnin, 14 Januari 2013. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com