Docstoc

Thong linh thien ha - mobile game

Document Sample
Thong linh thien ha - mobile game Powered By Docstoc
					Thể loại: MMORPG
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Được hé mở vào cuối năm, Thống Lĩnh Thiên Hạ ra đời như một bước tiến mới
cho làng GMO trong năm 2013 với hàng loạt tính năng mới mà chưa game
mobile nào có được. Game cũng là sự kết hợp mạng xã hội và tính năng chiến
đấu nhập vai độc đáo.
Điểm đáng chú ý của game là hệ thống Gia Viên với khả năng ăn trộm siêu cấp
cùng Tuyệt Kỹ Đạo Thiết ấn tượng. Người chơi có thể tự trồng và thu hoạch
những item cần thiết trong hành trình chiến đấu, nuôi trân thú, tích lũy kinh
nghiệm tăng level...
Sở hữu tính năng tổ đội kết hợp qua hệ thống Chiến Xa, Trân Thú và Tinh
Linh cải tiến, người chơi có thể mời lên Chiến Xa 4 người đồng đội. Khi trên
cùng chiến xa, cả nhân vật cấp cao lẫn cấp thấp đều được hưởng những lợi ích
về exp, tăng sức mạnh, phòng thủ... ngang bằng nhau.
Hệ thống Trân Thú được trang bị với tính năng Hợp Thể, Thuộc Tính và Biến
Thân của trân thú. Sau khi hợp thể với trân thú, nhân vật sẽ tiến hành auto với
các tính năng như tự động tiến hành tấn công, nhặt đạo cụ, phóng thích kỹ năng,
sử dụng đạo cụ,... Ngoài ra trò chơi còn có hệ thống Ma Phù cùng hệ
thống Chiến Trường, Trang Bị, Xã Hội…với mỗi hệ thống là một đặc điểm khác
biệt độc đáo.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:9
posted:1/7/2013
language:
pages:2
Description: Thể loại: MMORPG Ng�n ngữ: Tiếng Việt Được h� mở v�o cuối năm, Thống Lĩnh Thi�n Hạ ra đời như một bước tiến mới cho l�ng GMO trong năm 2013 với h�ng loạt t�nh năng mới m� chưa game mobile n�o c� được. Game cũng l� sự kết hợp mạng x� hội v� t�nh năng chiến đấu nhập vai độc đ�o