Docstoc

Records Management with SharePoint 2010 - Time For SharePoint

Document Sample
Records Management with SharePoint 2010 - Time For SharePoint Powered By Docstoc
					Records Management with
  SharePoint 2010
       Marek Antoniuk
   Technical Solution Professional
      Zarządzanie rekordami


• Elementy które zawierają informacje
 – o działaniu organizacji/biznesu, transakcyjne
 – które muszą być kontrolowane zachowane w
  związku z uwarunkowaniami
  statutowymi/prawnymi/regulacyjnymi
 – o pracowniku lub potencjalnym pracowniku
 –…
        Zarządzanie rekordami• “The practice of maintaining the records of an
 organization from the time they are created up to
 their eventual disposal. This may include
 classifying, storing, securing, and destruction
 (or in some cases, archival preservation) of
 records.”

• źródło: wikipedia.org
          Cykl życia rekordu


Tworzenie  Zapisywanie  Klasyfikacja  Zabezpieczanie  Usuwanie
   ECM oraz RM

Enterprise Content Management

    E-Mail      Document
   Management     Management
        Web Content     Forms
        Management     Management
              Records
     …
             Management
Zarządzanie i ochrona


• Blokady (holds)
 Każdy automatyczny lub zainicjowany przez
 użytkownika proces przenoszenia, usuwania
 elementu może być zablokowany
 Odszukiwanie rekordów (discovery)

• Dwa typy informacji
 – Ściśle kontrolowane
 – Reszta


• Jeżeli element nie jest rekordem, powinno dać
 się go łatwo odnaleźć
Zarządzanie centralne vs w-miejscu


      Przeniesienie elementu
      do Centrum Rekordów
              Deklaracja rekordu
              w oryginalnym miejscu
      Funkcje SharePoint 2010

• Deklarowanie rekordów
  – Centrum rekordów
  – Zarządzanie rekordami w miejscu
•  Blokady
•  e-Discovery
•  Audyt
•  …
DEMO
Rekordy i przepływy
Warszawa, 16.05.2011  Time For SharePoint 2011- ITPro Edition  12
            Sponsorzy
Warszawa, 16.05.2011  Time For SharePoint 2011- ITPro Edition  13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/5/2013
language:Polish
pages:13