Docstoc

EWS

Document Sample
EWS Powered By Docstoc
					                          LIST OF PRE SCHOOL CANDIDATES
Regn. No.       Name         Mother's Name           Father's Name
PS/G/052  Aditi          Mrs. Kamla Devi       Mr. Daulat Ram
PS/G/170  Garima Solanki      Mrs. Suman          Mr. Bhupender Kr. Solanki
PS/G/182  Khushi Bakshi      Mrs. Kiran Bakshi      Mr. Rajesh Bakshi
PS/B/169  Daksh Gemini       Mrs Manju Bala        Mr. Kirshan Kumar
PS/G/207  Annu           Mrs. Poonam         Mr. Laxmi Narayan
PS/G/208  Tannu          Mrs. Poonam         Mr. Laxmi Narayan
PS/B/247  Kavyansh Ydav      Mrs. Babita         Mr. Umesh Kumar
PS/B/009  Vansh          Mrs. Rekha          Mr. Manoj
PS/B/012  Mirnal Sharma      Mrs. Neetu Sharma      Mr. Sandeep Sharma
PS/B/015  Devansh Kaushik     Mrs, Neetu          Mr. Sandeep kaushik
PS/B/020  Tanmay Bajaj       Mrs. Babita         Mr. Krishan Kumar
PS/G/024  Khushi Tyagi       Ms. Kumkum          Mr. Mukesh Tyagi
PS/B/031  Harsh Yadav       Mrs. Rekha          Mr. Manoj Kumar
PS/B/032  Mohan          Mrs. Sunita         Mr. Manoj Kumar
PS/B/056  Mayank Bhardwaj     Mrs. Sunita Bhardwaj     Mr. Manoj Bhardwaj
PS/B/061  Mayank          Mrs. Kusum Lata       Mr. Rajendra Prasad Meena
PS/G/067  Utkarsh         Mrs. Madhu Bala       Mr. Sudhir Kumar
PS/B/070  Nishant Yadav      Mrs. Sunita         Mr. Satish
PS/G/082  Ishika          Mrs. Neelam         Mr. Satyawan
PS/B/094  Harsh Yadav       Mrs. Vinita Yadav      Mr. Kiran Kumar
PS/B/124  Tarun Kumar Meena    MRs. Harpati         Mr. Dharam Singh
PS/B/127  Kushal Kumar Karnojia`  Mrs. Rekha          Mr. Rajesh Kumar
PS/B/130  Chaitanya Hari Jha    Mrs. Lalita Jha       Mr. Hemant Kumar Jha
PS/B/153  Aaditya Sehrawat     Mrs. Rajni          Mr. Vikas Sehrawat
PS/B/199  Bhavik Jain       Mrs. Ruchi Jain       Mr. Nitin Kumar Jain
PS/B/201  Mayank Gupta       Mrs. Neelam Gupta      Mr. Anil Kumar Gupta
PS/B/211  Shivam Bhardwaj     Ms. Jyoti Sharma       Mr. Ashok Kumar
PS/B/212  Yash Lamba        Mrs. Kusum Lata       Mr. Satpal
PS/B/214  Harsh          Mrs. Anita Gahlot      Mr. Sunil Kumar
PS/B/257  Yuvraj          Mrs. Babita         M. Satish Kumar
PS/B/262  Himank          Mrs. Nisha          Mr. Nitin Kumar
PS/B/273  Kartik          Mrs. Laxmi          Mr. Jagpal
PS/B/281  Aditya Gautam      Mrs. Sushma Gautam      Mr. Naresh Chand Gautam
PS/B/083  Vineet          Mrs. Savitri         Mr. Pradeep Kumar
PS/B/196  Vineet          Mrs. Rakhi          Mr. Praveen
PS/B/286  Kartik Chugh       Mrs. Chanchal        Mr. Sushil
PS/B/008  Yash Yadav        Mrs. Poonam         Mr. Satish Chand
PS/B/013  Ishaan Deep       Mrs.Sarita          Mr. Krishan Kumar
PS/B/022  Harshit         Mrs. Sarika         Mr. Jogender Kumar
PS/B/039  Bhavya Rao        Mrs. Sanil Lata       Mr. Balram
PS/B/149  Sahil          Mrs. Meenakshi        Md. Irfan
PS/B/274  Vishal Yadav       Mrs. Reeta Yadav       Mr. Rambir
PS/B/226  Mayank Yadav       Mrs. Anju Yadav       Mr. Joginder Yadav
PS/B/145  Daksh          Mrs. Pooja          Mr. Kailash Parshad
PS/B/244  Mukul          Mrs. Jyoti Mala       Mr. Chander Prakash
PS/B/007  Nilesh Thakur      Mrs. Bandana Thakur     Mr. Navendra Thankur
PS/G/010  Khushi          Mrs. Jyoti          Mr. Sandeep Kumar
PS/B/202  Shubham Yadav      Mrs. Meena Yadav       Mr. Naresh Kumar
S. No. Regn. No.    Name     D.O.B    Mother's Name     Father's Name                Address            Tel.
 1  PS/G/052 Aditi       14.02.2008 Mrs. Kamla Devi   Mr. Daulat Ram       H. No. 59, RE II, G- Block, N. Roshan Pura Extb.  8860978759  30
 2  PS/G/170 Garima Solanki   21.10.2007 Mrs. Suman      Mr. Bhupender Kr. Solanki  G-19, Shyam enclave, Gopal Nagar, Najafgarh    9718603535  30
 3  PS/G/182 Khushi Bakshi   05.12.2008 Mrs. Kiran Bakshi  Mr. Rajesh Bakshi      RZ-92, R-Block, New Roshan Pura Najafgarh     8287172299  30
 4  PS/B/169 Daksh Gemini    09.09.2008 Mrs Manju Bala    Mr. Kirshan Kumar      235 A, M.D. Marg, Saraswati Enclave, Gopal Nagar  9212085421  25 natkhat
 5  PS/G/207 Annu        24.07.2008 Mrs. Poonam     Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh    991102564  30 Twins
 6  PS/G/208 Tannu       24.07.2008 Mrs. Poonam     Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh    991102564  30 Twins
 7  PS/B/247 Kavyansh Ydav   10.01.2009 Mrs. Babita     Mr. Umesh Kumar       RZ-14 A, Z-Block, Prem Nagar            9868954398  30 Al
 8  PS/B/009 Vansh       03.12.2008 Mrs. Rekha      Mr. Manoj          H.66, A- Block, Prem Nagar, Najafgarh       9811518155  25
 9  PS/B/012 Mirnal Sharma   14.05.2008 Mrs. Neetu Sharma  Mr. Sandeep Sharma     Plot No. 32 , Old Khaira Road, Najafgarh      9810426022  25 *
 10 PS/B/015 Devansh Kaushik   15.01.2008 Mrs, Neetu      Mr. Sandeep kaushik     RZ-171, Y Block, New Roshan pura, Najafgarh    9219197473  25 *
 11 PS/B/020 Tanmay Bajaj     05.09.2008 Mrs. Babita     Mr. Krishan Kumar      Plot No. 206, Roshan vihar, Najafgarh       9911579729  25
 12 PS/G/024 Khushi Tyagi     24.08.2008 Ms. Kumkum      Mr. Mukesh Tyagi      H. No. 116, Vill. Rewla Khanpur          9211558755  25 *
 13 PS/B/031 Harsh Yadav     10.05.2008 Mrs. Rekha      Mr. Manoj Kumar       Plot no. 361, Pipe Factory, Paprawat        65022414  25 *
 14 PS/B/032 Mohan        03.08.2008 Mrs. Sunita     Mr. Manoj Kumar                                9718391909
                                               RZ-254, X- Block, New Roshan Pura, Paprawat Road, Najafgarh   25 *
 15 PS/B/056 Mayank Bhardwaj   18.12.2008 Mrs. Sunita Bhardwaj Mr. Manoj Bhardwaj     V.P.O. Pandwala Kalan               9873363804  25 Alu
 16 PS/B/061 Mayank        12.05.2008 Mrs. Kusum Lata   Mr. Rajendra Prasad MeenaRZ-146, A & B Block, New Gopal Nagar, Najafgarh    9968457655  25 *
 17 PS/G/067 Utkarsh       27.03.2008 Mrs. Madhu Bala   Mr. Sudhir Kumar      H. No. 2B, Nanu Ram Park, Gopal Nagar       9810054497  25 Ref. Mr. Rameshwar CBSE
 18 PS/B/070 Nishant Yadav    19.05.2008 Mrs. Sunita     Mr. Satish         Pole No. 72 C, V.P.O. Paprawat           9212532383  25 Ref. CM Sir
 19 PS/G/082 Ishika        07.06.2008 Mrs. Neelam     Mr. Satyawan        H. No. 319, Near Gandhi Chowk, Neelwal       9266881499  25 REF. Mr. Dagar (Chairman Swiss Co
 20 PS/B/094 Harsh Yadav     15.06.2008 Mrs. Vinita Yadav  Mr. Kiran Kumar       V.P.O. Paprawat                  9990743190  25 *
 21 PS/B/124 Tarun Kumar Meena 02.05.2008 MRs. Harpati      Mr. Dharam Singh      Plot No. 76 A, AB Block, Gopal Nagar        9968277281  25 *
                 1
 22 PS/B/127 Kushal Kumar Karnojia` 4.03.2008 Mrs. Rekha     Mr. Rajesh Kumar      RZ-8B, Block C, Roshan Vihar            9868079881  25 *
 23 PS/B/130 Chaitanya Hari Jha  05.09.2008 Mrs. Lalita Jha   Mr. Hemant Kumar Jha    B-69, Gopal Nagar                 9910577116  25
 24 PS/B/153 Aaditya Sehrawat   10.09.2008 Mrs. Rajni      Mr. Vikas Sehrawat     RZ-10, J-Block, Old Roshan Pura, Najafgarh     9911928046  25 TICK- CM Sir
 25 PS/B/199 Bhavik Jain     29.12.2008 Mrs. Ruchi Jain   Mr. Nitin Kumar Jain    460 C, Corporation Street, Delhi Gate, Najafgarh  9999755806  25
 26 PS/B/201 Mayank Gupta     13.07.2008 Mrs. Neelam Gupta  Mr. Anil Kumar Gupta    RZ-F- 115, Dharampura, Najafgarh          9266070845  25
 27 PS/B/211 Shivam Bhardwaj   27.06.2008 Ms. Jyoti Sharma   Mr. Ashok Kumar       1203/1, Near Krishan Mandir, Najafgarh       9212187612  25
 28 PS/B/212 Yash Lamba      08.12.2008 Mrs. Kusum Lata   Mr. Satpal         V.P.O. Khaira                   9818442283  25 Natkhat
 29 PS/B/214 Harsh        06.06.2008 Mrs. Anita Gahlot  Mr. Sunil Kumar       RZ-B- Block-22, Main Gopal Nagar, Najafgarh    9910730444  25 Contact with Principal si
 30 PS/B/257 Yuvraj        13.03.2009 Mrs. Babita     M. Satish Kumar       H. No. 159, V.P.O. Paprawat            7503352975  25 **
 31 PS/B/262 Himank        21.10.2008 Mrs. Nisha      Mr. Nitin Kumar       RZ-323 Prem Nagar                  65883704  25 **
 32 PS/B/273 Kartik        21.10.2008 Mrs. Laxmi      Mr. Jagpal         V.P.O. Khaira                   9990475070  25 Tick
 33 PS/B/281 Aditya Gautam    01.01.2008 Mrs. Sushma Gautam Mr. Naresh Chand Gautam RZ-14, D- Block Durga Vihar, Dinpur           9911660662  25 *
34 PS/B/083 Vineet     18.10.2008 Mrs. Savitri   Mr. Pradeep Kumar  V.P.O. Rawta         9210017136  20 Tick   nisha-v
35 PS/B/196 Prateek    19.04.2008 Mrs. Rakhi    Mr. Praveen     V.P.O. Paprawat       7838149189  20 **
36 PS/B/286 Kartik Chugh  24.05.2008 Mrs. Chanchal   Mr. Sushil      H. No. 28, Gali No. 04,   9212040330  20
37 PS/B/008 Yash Yadav   26.01.2009 Mrs. Poonam    Mr. Satish Chand   V.P.O. Pandwala Kalan    9210477883  15 REF. CM SIr
38 PS/B/013 Ishaan Deep  07.06.2008 Mrs.Sarita    Mr. Krishan Kumar  Vill. Rewla Khanpur     9711043142  15
39 PS/B/022 Harshit    28.08.2008 Mrs. Sarika    Mr. Jogender Kumar  132, Vill. Rewla Khanpur   9312739735  15 couion joint family
40 PS/B/039 Bhavya Rao   09.09.2008 Mrs. Sanil Lata  Mr. Balram      Vill. Kharkhari Jatmal    9910839837  10
41 PS/B/149 Sahil     21.03.2008 Mrs. Meenakshi  Md. Irfan      C-88 A, Block C, Najafgarh  9718438842  25
hwar CBSE


(Chairman Swiss Cottage School
incipal si
S. No. Regn. No.    Name    D.O.B    Mother's Name     Father's Name                Address             Tel.
 1  PS/G/052 Aditi      14.02.2008 Mrs. Kamla Devi   Mr. Daulat Ram       H. No. 59, RE II, G- Block, N. Roshan Pura Extb.   8860978759   30
 2  PS/G/170 Garima Solanki  21.10.2007 Mrs. Suman     Mr. Bhupender Kr. Solanki  G-19, Shyam enclave, Gopal Nagar, Najafgarh     9718603535   30
 3  PS/G/182 Khushi Bakshi  05.12.2008 Mrs. Kiran Bakshi  Mr. Rajesh Bakshi      RZ-92, R-Block, New Roshan Pura Najafgarh      8287172299   30
 4  PS/B/169 Daksh Gemini   09.09.2008 Mrs Manju Bala   Mr. Kirshan Kumar      235 A, M.D. Marg, Saraswati Enclave, Gopal Nagar   9212085421   25 natkhat
 5  PS/G/207 Annu       24.07.2008 Mrs. Poonam     Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh      991102564   30 Twins
 6  PS/G/208 Tannu      24.07.2008 Mrs. Poonam     Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh      991102564   30 Twins
 7  PS/B/247 Kavyansh Ydav  10.01.2009 Mrs. Babita     Mr. Umesh Kumar       RZ-14 A, Z-Block, Prem Nagar             9868954398   30 Al
 8  PS/B/005 Abhishek     28.06.2008 Mrs. Rekha     Mr. Pardeep Kumar      V.P.O. Pandwala Kalan                9968901122   25
 9  PS/B/009 Vansh      03.12.2008 Mrs. Rekha     Mr. Manoj          H.66, A- Block, Prem Nagar, Najafgarh        9811518155   25
 10 PS/G/010 Khushi       22.06.2008 Mrs. Jyoti     Mr. Sandeep Kumar      V.P.O. Pandwala Kalan                9968429660   25
 11 PS/B/012 Mirnal Sharma   14.05.2008 Mrs. Neetu Sharma  Mr. Sandeep Sharma     Plot No. 32 , Old Khaira Road, Najafgarh       9810426022   25 *
 12 PS/B/015 Devansh Kaushik  15.01.2008 Mrs, Neetu     Mr. Sandeep kaushik     RZ-171, Y Block, New Roshan pura, Najafgarh     9219197473   25 *
 13 PS/B/020 Tanmay Bajaj    05.09.2008 Mrs. Babita     Mr. Krishan Kumar      Plot No. 206, Roshan vihar, Najafgarh        9911579729   25
 14 PS/G/024 Khushi Tyagi    24.08.2008 Ms. Kumkum     Mr. Mukesh Tyagi      H. No. 116, Vill. Rewla Khanpur           9211558755   25 *
 15 PS/B/028 Akhil Dhiman    03.03.2008 Mrs. Ramna Devi   Mr. sunil Dutt       H. No.88, Kh. No. 475, Shanti Vihar, Deenpur     9871616264   25
 16 PS/B/031 Harsh Yadav    10.05.2008 Mrs. Rekha     Mr. Manoj Kumar       Plot no. 361, Pipe Factory, Paprawat          65022414   25 *
 17 PS/B/032 Mohan       03.08.2008 Mrs. Sunita     Mr. Manoj Kumar                                9718391909
                                              RZ-254, X- Block, New Roshan Pura, Paprawat Road, Najafgarh     25 *
 18 PS/B/044 Gaurav Yadav    01.08.2008 Mrs. Sushma Yadav  Mr. Manoj Kumar Yadav    V.P. O. Paprawat                   9718979134   25
 19 PS/B/046 Divakar      10.02.2008 Mrs. Poonam     Mr. Bhim Singh       V.P. O. Paprawat                   9868360937   25
 20 PS/B/049 Rupanshu Yadav   18.01.2009 Mrs. Ekta Yadav   Mr. Naveen Yadav      V.P.O. Paprawat                   9810892162   25
 21 PS/B/056 Mayank Bhardwaj  18.12.2008 Mrs. Sunita Bhardwaj Mr. Manoj Bhardwaj     V.P.O. Pandwala Kalan                9873363804   25 Alu
 22 PS/G/059 Palak Tyagi    17.01.2008 Mrs. Rukmani    Mr. Pradeep Tyagi      Vill. Rewla Khanpur                 9211730336   25
 23 PS/B/060 Amaan Ali     06.01.2008 Mrs. Salma     Mr. Akbar Ali        H. No. 02, Vill. New Roshan, Pura, Najafgarh     9990047565   25
 24 PS/B/061 Mayank       12.05.2008 Mrs. Kusum Lata   Mr. Rajendra Prasad MeenaRZ-146, A & B Block, New Gopal Nagar, Najafgarh     9968457655   25 *
 25 PS/B/063 Vineet Sharma   19.01.2008 Mrs. Rakesh     Mr. Manjeet Kumar      H. No.301, C- Block, Gali No.13, Prem Nagar, Najafgarh 9810912875  25
 26 PS/G/067 Utkarsh      27.03.2008 Mrs. Madhu Bala   Mr. Sudhir Kumar      H. No. 2B, Nanu Ram Park, Gopal Nagar        9810054497   25 Ref. Mr. Rameshwar CBSE
 27 PS/B/070 Nishant Yadav   19.05.2008 Mrs. Sunita     Mr. Satiish         Pole No. 72 C, V.P.O. Paprawat            9212532383   25 Ref. CM Sir
 28 PS/B/072 Gaurav Yadav    30.04.2008 Mrs. Annu      Mr. Yogender        V.P.O. Khaira                    9988373816   25
 29 PS/B/074 Ishant Kundu    13.11.2008 Mrs. Manju Kundu  Mr. Surender Kumar     RZ-D-123, Gopal Nagar, S.D. Marg           9213435486   25
 30 PS/B/079 Jatin Yadav    02.12.2008 Mrs. Neelam Yadav  Mr. Parveen Kumar Yadav   RZ-117 A, Block B, Gopal Nagar, Najafgarh      9953299517   25
 31 PS/G/082 Ishika       07.06.2008 Mrs. Neelam     Mr. Satyawan        H. No. 319, Near Gandhi Chowk, Neelwal        9266881499   25 REF. Mr. Dagar (Chairman Swiss Co
 32 PS/B/088 Manav Yadav    18.12.2008 Mrs. Partibha    Mr. Premraj         H.No.227, V.P.O. Ghumenhera             9811977907   25
 33 PS/B/089 Harsh Yadav    22.07.2008 Mrs. Poonam     Mr. Rakesh Kumar      H. No.117, V.P.O. Ghumenhera             9868503052   25
34 PS/G/090 Ojasvi Tyagi     06.01.2009 Mrs. Jyoti Tyagi   Mr. Manoj Kumar      H. No. 129, V.P.O. Jhatikara            9999756017   25
35 PS/B/094 Harsh Yadav     15.06.2008 Mrs. Vinita Yadav   Mr. Kiran Kumar      V.P.O. Paprawat                   9990743190   25 *
36 PS/B/104 Khushal       22.06.2008 Mrs. Babita Rani   Mr. Sunil Kumar      RZ-4 & 5, 0 Block, New Roshan Pura         9310649763   25
37 PS/B/108 Aarav Garg      03.02.2009 Mrs. Aditi Garg    Mr. Adarsh Garg      46 A, X - Block, Gopal Nagar            9711243004   25
38 PS/B/109 Lakshey Sangwan   12.02.2008 Mrs. Manju      Mr. Naresh Sangwan    RZ-E-4, New Roshan Pura, Najafgarh         9250997751   25
39 PS/G/112 Yashika       29.11.2008 Mrs. Mukesh      Mr. Yagdutt Yadav     Vill. Kharkhari Jatmal               9868887104   25
40 PS/B/124 Tarun Kumar Meena 02.05.2008 MRs. Harpati       Mr. Dharam Singh     Plot No. 76 A, AB Block, Gopal Nagar        9968277281   25 *
41 PS/B/125 Udit Yadav      14.11.2008 Mrs. Monika      Mr. Deender Kumar     RZ-240, Block C, Roshan Vihar            9212557477   25
42 PS/B/126 Kartik Yadav     13.12.2008 Mrs. Sonam      Mr. Partap Singh     RZ-32, Brij Vihar, Najafgarh            9811858512   25
                 1
43 PS/B/127 Kushal Kumar Karnojia` 4.03.2008 Mrs. Rekha      Mr. Rajesh Kumar     RZ-8B, Block C, Roshan Vihar            9868079881   25 *
44 PS/B/130 Chaitanya Hari Jha  05.09.2008 Mrs. Lalita Jha    Mr. Hemant Kumar Jha   B-69, Gopal Nagar                  9910577116   25
45 PS/B/137 Vansh        25.10.2008 Mrs. Vandana Arya   Mr. Ravinder Rana     H. No. 332, Durga Cihar, Ph-1, Najafgarh      9711119451   25
46 PS/G/138 Priya Tyagi     24.02.2008 Mrs. Neeraj      Mr. Ajay Kumar      5, Rewla Khan Pur                  9599111113   25
47 PS/B/140 Ghosith sharma    20.10.2008 Mrs.. Manju Devi   Mr. Lokesh Kumar     A-48, Najafgarh Park                9013228975   25
48 PS/B/141 Tushar Kumar     31.01.2008 Mrs. Dayavati     Mr. Jagjeet        RZ-190 B, Roshan Vihar,               9211640947   25
49 PS/B/142 Garv Goyal      13.09.2008 Mrs. Preeti goyal   Mr. Ved Parkash Goyal   RZ-173, Todermal Colony,              9871857626   25
50 PS/B/149 Sahil        21.03.2008 Mrs. Meenakshi    Md. Irfan         C-88 A, Block C, Najafgarh             9718438842   25
51 PS/B/150 Pratik Yadav     07.08.2008 Mrs. Poonam      Mr. Krishan        V.P.O. Pandwala Kalan                9871562608   25
52 PS/B/152 Ishaan Batra     09.01.2008 Mrs. Deepa Batra   Mr. Sushil Kumar Batra  H. No. 839 A/5, Haibat Pura Najafgarh        9891554227   25
53 PS/B/153 Aaditya Sehrawat   10.09.2008 Mrs. Rajni      Mr. Vikas Sehrawat    RZ-10, J-Block, Old Roshan Pura, Najafgarh     9911928046   25 TICK- CM Sir
54 PS/B/156 Rituraj Mishra    11.03.2009 Mrs. Kamala wati Devi Mr. Vivek Sindhu Mishra  RZ-137/A, Y- Block, New Roshan Pura, Najafgarh   9813011392   25
55 PS/G/159 Drishti       24.02.2009 Mrs. Urmila      Mr. Kuldeep Yadav     V.P.O. Khera Dabar                 9999218412   25
56 PS/B/161 Nikhil        27.04.2008 Mrs. Annu       Mr. Sandeep Redhu     RZ-276 A, Gopal Nagar, Najafgarh          9013072741   25
57 PS/B/166 Tejas Arora     09.07.2008 Mrs. Shalu Arora   Mr. Pradeep Arora     J-46, Old Roshan Pura, Najafgarh          9958188087   25 TR
58 PS/B/171 Nishchal Drolia   20.05.2008 Mrs. Hemlata     Mr. Virendra Drolia    RZ-33, Block A, Shiv Enclave, Dichaon Road, Najafgarh 9818444747  25
59 PS/G/177 Muskan        12.05.2008 Mrs. Mamta Gahlot   Mr. Ram Kumar Gahlot   V.P.O. Kakrolla                   9716356172   25
60 PS/B/179 Gaurav        11.01.2009 Mrs. Raj Bala     Mr. Pawan Kumar      B-89, Raghubir Enclave Najafgarh          9911113798   25
61 PS/G/183 Nishika       27.03.2008 Mrs. Santosh     Mr. Satbir Singh     V.P.O. Paprawat                   9868407051   25
62 PS/B/185 Shaksham Tehlan   07.02.2008 Mrs. Pinki Tehlan   Mr. Amit Tehlan      H. No.24, Bhagat Pana, Nangli Sakrawati       9213953507   25
63 PS/G/186 Lovy Tomar      10.03.2008 Mrs. Preeti      Mr. Harendra Singh    Plot No.2, Nangli vihar, P-1, Nangli Sakrawati   9971807035   25
64 PS/B/187 Garry Tomar     23.09.2007 Mrs. Priyanka     Mr. Sanjay Kumar     Plot No.2, Nangli vihar, P-1, Nangli Sakrawati   9971807035   25
65 PS/B/199 Bhavik Jain     29.12.2008 Mrs. Ruchi Jain    Mr. Nitin Kumar Jain   460 C, Corporation Street, Delhi Gate, Najafgarh  9999755806   25
66 PS/B/200 Keshav        10.05.2008 Mrs. Darshan     Mr. Manjeet Singh     RZ-4 D, Roshan Garden, , Najafgarh         9250925993   25
67 PS/B/201 Mayank Gupta     13.07.2008 Mrs. Neelam Gupta   Mr. Anil Kumar Gupta   RZ-F- 115, Dharampura, Najafgarh          9266070845   25
68 PS/G/204 Sakshita Upadhay  25.06.2008 Mrs. Charu Kapoor   Mr. Sunder Upadhay    V.P.O. Khera Dabar                  8826464186  25
69 PS/B/211 Shivam Bhardwaj   27.06.2008 Ms. Jyoti Sharma   Mr. Ashok Kumar      1203/1, Near Krishan Mandir, Najafgarh        9212187612  25
70 PS/B/212 Yash Lamba     08.12.2008 Mrs. Kusum Lata    Mr. Satpal        V.P.O. Khaira                    9818442283  25 Natkhat
71 PS/B/214 Harsh        06.06.2008 Mrs. Anita Gahlot   Mr. Sunil Kumar      RZ-B- Block-22, Main Gopal Nagar, Najafgarh     9910730444  25 Contact with Principal si
72 PS/B/218 Kushagra Saini   22.09.2008 Mrs. Aruna Saini   Mr. Arun Kumar Saini   C-55 A, Raghubir Enclave, Najafgarh         9015738577  25
73 PS/B/226 Mayank Yadav    08.07.2008 Mrs. Anju Yadav    Mr. Joginder Yadav    V.P.O. Paprawat                   9873909859  25
74 PS/B/234 Jitesh Kumar Panchal 09.03.2009 Mrs. Mamta      Mr. Kawar Singh      V.P.O. Paprawat                   9911168095  25
75 PS/B/244 Mukul        04.08.2008 Mrs. Jyoti Mala    Mr. Chander Prakash    A-7, Narendra Enclave                       25
76 PS/B/253 Aryan        24.11.2007 Mrs. Seema      Mr. Sandeep        RZ-413, Near Oxford School, Gopal Nagar, Najafgarh  9953220515  25
77 PS/B/254 Akshat Rana     22.06.2008 Mrs. Ritu       Mr. Devender Kumar Rana  K-48, Ph-II, Gopal Nagar               9350542275  25
78 PS/B/257 Yuvraj       13.03.2009 Mrs. Babita      M. Satish Kumar      H. No. 159, V.P.O. Paprawat             7503352975  25 **
79 PS/B/262 Himank       21.10.2008 Mrs. Nisha      Mr. Nitin Kumar      RZ-323 Prem Nagar                   65883704  25 **
80 PS/B/267 Anush        21.09.2008 Mrs. Kavita      Mr. Ajit Singh      RZ-5/78, New Roshan Pura               9958028623  25
81 PS/B/270 Hitesh Yadav    27.08.2008 Mrs. Beena Kumari   Mr. Ombir         A-445, Gopal Nagar, Dhansa Road           9968210464  25
82 PS/B/272 Vansh        18.07.2008 Mrs. Kavita      Mr. Virender Singh    RZ-52, Sai Baba Enclave               9911411451  25
83 PS/B/273 Kartik       21.10.2008 Mrs. Laxmi      Mr. Jagpal        V.P.O. Khaira                    9990475070  25 Tick
84 PS/B/274 Vishal Yadav    07.08.2007 Mrs. Reeta Yadav   Mr. Rambir        V.P.O. Pandwala Khurd                925087016  25
85 PS/B/276 Lakshay Rathor   29.06.2008 Mrs. Neelam      Mr. Anil         Plot no. IA, B- Block, Roshan Viahr, P-II, Njf    9891939730  25
86 Ps/B/278 Rohit        15.09.2007 Mrs. Pushpa      Mr. Dinesh        RZ-L-27, New Roshan Pura               9990105591  25
87 PS/B/280 Shaurya Kalkal   15.03.2008 Mrs. Poonam      Mr. Sanjay Kalkal     RZ-S-131, A, New Roshan Pura             9250000180  25
88 PS/B/281 Aditya Gautam    01.01.2008 Mrs. Sushma Gautam Mr. Naresh Chand Gautam RZ-14, D- Block Durga Vihar, Dinpur            9911660662  25 *
89 Ps/B/282 Sameer       21.120.2007 Mrs. Sarla Devi   Mr. Phool Singh      209, V.P.O. Paprawat                 9810850211  25
90 PS/G/284 Gunn        04.12.2008 Mrs. Dolly      Mr. Narender Pal     V.P.O. Daulatpur                   996888162  25
91 PS/B/006 Harshit       23.01.2008 Mrs. Poonam      Mr. Mukesh Kumar     H. No. 154, Ph-1, Durga Vihar, Najafgarh       9810104026  20
92 PS/B/007 Nilesh Thakur    21.08.2008 Mrs. Bandana Thakur  Mr. Navendra Thankur   RZ-F-102 A, Dharampura, Najafgarh          9015686087  20
93 PS/B/011 Harshit       18.02.2009 Mrs. Sarita      Mr. Jai Bhagwan      V.P.O. Khaira                    9873756015  20
94 PS/B/018 Karan Singh     15.06.2007 Mrs. Urmila      Mr. Lalit Kumar      RZ-40, Durga Vihar, Ph-II, C-Block, Najafgarh    9540070396  20
95 PS/B/025 Jitin        25.08.2008 Mrs. Bablesh     Mr. Ram Niwas       H.No. 107 B, Roshan Vihar A-Block, Ph-I, Najafgarh  9911149488  20
96 PS/B/035 Mukesh Kumar    11.04.2006 Mrs. Manju      Mr. Durga Prasad     H. No. 53 A, Block P, New Roshan Pura, Najafgarh   9868501171  20
97 PS/B/050 Ansh Rishi     04.05.2008 Mrs. Veena Rishi   Mr. Rakesh Kumar Rishi  100, Old Roshan Pura, Najafgarh            32035142  20
98 PS/B/083 Vineet       18.10.2008 Mrs. Savitri     Mr. Pradeep Kumar     V.P.O. Rawta                     9210017136  20 Tick   nisha-v
99 PS/G/097 Mahi        04.08.2008 Ms. Yashoda      Mr. Pardeep Kr. Rauthan  V.P.O. Ghumenhera                  9871409520  20
100 PS/B/106 Shivam       16.08.2008 Mrs. Sonia Devi    Mr. Karamvir       RZ-12 A, Lokesh Park , Najafgarh           9210340259  20
101 PS/B/111 Tarun Yadav    23.12.2008 Mrs. Sonia Yadav   Mr. Sanjay Yadav     Vill. Kharkhari Jatmal                9716990217  20
102 PS/B/122 Yash Shokeen    07.09.2008 Manisha Shokeen    Mr. Mukesh Shokeen    H. No. 240 A, V.P.O. Dichaon Kalan          9212761501   20
103 PS/B/135 Shriyansh Mishra  29.09.2007 Mrs. Annu Mishra    Mr. Ajay Kumar Mishra  E-49 A, Gali No. 05, Prem Nagar,           9013507697   20
104 PS/B/145 Daksh        04.01.2009 Mrs. Pooja       Mr. Kailash Parshad   RZ-143, X- Block, New Roshan Pura, Najafgarh     9211629630   20
105 PS/B/146 Mayank Mishra    27.10.2007 Mrs. Anuradha Mishra Mr. Baidyanath Mishra                               9717096825
                                              47/B, Kumar Enclave, Shiv Puri, Part-II, Goyla Mor Deenpur     20
106 PS/B/164 Dipanshu Yadav   23.07.2008 Mrs. Manju       Mr. Baljeet Singh    V.P.O. Paprawat                   9990206191   20
107 PS/B/168 Anurag Rawat    31.01.2009 Mrs. Sonia Rawat    Mr. Manoj Rawat     R/Z -34, Durga vihar, Ph-1, Najafgarh        9968094130   20
108 PS/B/172 Daksh Singh Rawat  30.05.2008 Mrs. Suchitra     Mr. Amit Rawat      H. No. 208, Surakhpur Road,Najafgarh         9718391631   20
109 PS/B/176 Sangam       25.06.2008 Mrs. Aman Kumari    Mr. Deepak Kumar     V.P.O. Kazipur                    9868955925   20
110 PS/B/184 Bhupender Singh   03.06.2007 Mrs. Sarita      Mr. Sanjay Kumar     C-36, Raghuvir Enclave, Najafgarh          9871226578   20
111 PS/B/196 Prateek       19.04.2008 Mrs. Rakhi       Mr. Praveen       V.P.O. Paprawat                   7838149189   20 **
112 PS/G/206 Jitesh       11.09.2008 Mrs. Preeti      Mr. Manoj Kumar     H. No. 104, Laxmi Park, Gopal Nagar, Najafgarh    9911020562   20
113 PS/B/227 Jatin Yadav     27.09.2008 Mrs. Manju Devi    Mr. Dinesh Kumar     C-74 A. Raghubir Enclave               8010268630   20
114 PS/B/232 Nishant       08.08.2008 Mrs. Kavita      Mr. Harmender      V.P.O. Rawta                     9818012012   20
115 PS/G/237 Himani Yadav    04.07.2008 Mrs. Mohini Devi    Mr. Praveen Kumar    V.P.O. Jaffarpur Kalan                9213615264   20
116 PS/B/239 Mayank bisht    25.10.2008 Mrs. Manju Bisht    Mr. Himmat singh Bisht  54 A, Gali No. 06, Block G, Prem Nagar        9811944223   20
117 PS/B/286 Kartik Chugh    24.05.2008 Mrs. Chanchal     Mr. Sushil        H. No. 28, Gali No. 04,               9212040330   20
118 PS/B/008 Yash Yadav     26.01.2009 Mrs. Poonam      Mr. Satish Chand     V.P.O. Pandwala Kalan                9210477883   15 REF. CM SIr
119 PS/B/013 Ishaan Deep     07.06.2008 Mrs.Sarita       Mr. Krishan Kumar    Vill. Rewla Khanpur                 9711043142   15
120 PS/B/021 Prince Tanwar    19.04.2008 Mrs. Kavita      Mr. Parveen Kumar    134, Village Rewla Khanpur              9212386505   15
121 PS/B/022 Harshit       28.08.2008 Mrs. Sarika      Mr. Jogender Kumar    132, Vill. Rewla Khanpur               9312739735   15 couion joint family
122 PS/B/033 Raghav Yadav    14.02.2009 Mrs. Rekha       Mr. Abadesh Kumar    Vill Kharkhari Jatmal                9958779161   15
123 PS/B/041 Tanuj Kumar     09.03.2008 Mrs. Usha Devi     Mr. Anil Kumar      V.P.O. Ghumenhera                  9289575652   15
124 PS/B/076 Garv Yadav     26.05.2008 Mrs. Mithlesh Kumari  Mr. Pritam        Vill. Kharkhari Jatmal                9999050646   15
125 PS/B/ 128 Rudhra       04.09.2008 Mrs. Seema       Mr. Rajiv Kumar     Vill. Pandwala Khurd                 9211934797   15
126 PS/B/173 Manav Rawat     06.11.2007 Mrs. Pallavi Rawat   Mr. Sumit Rawat     H. No. 208, Surakhpur Road,Najafgarh         9654567229   15
127 PS/B/178 Aditya Kumar    09.02.2009 Mrs. Meenakshi     Mr. Nitin Kumar     RZ-8 A, Najafgarh Park Dichaon Road         8447854554   15
128 PS/B/194 Abhinav       28.12.2008 Mrs. Sunil Rani    Mr. Ritesh Kumar     V.P.O. Ujwa                     9899805033   15
129 PS/B/202 Shubham Yadav    25.12.2008 Mrs. Meena Yadav    Mr. Naresh Kumar     H. No. 181, Pole n. 06, Pandwala Khurd        8595043401   15
130 PS/B/228 Ansh Tyagi     21.05.2008 Mrs. Kavita Tyagi   Mr. Ashu Kant Tyagi   V.P.O. Rewla Khan Pur                9599621515   15
131 PS/B/039 Bhavya Rao     09.09.2008 Mrs. Sanil Lata    Mr. Balram        Vill. Kharkhari Jatmal                9910839837   10
132 PS/B/040 Aayush       16.11.2007 Mrs. Shashi Bala    Mr. Yogendra Singh    Vill Samaspur Khalsa                 9213918500   10
133 PS/B/180 Nidhish Yadav    07.03.2009 Mrs. Lalita Yadav   Mr. Kuldeep Yadav    Vill. Jhuljhuli                   9990382989   10
134 PS/G/181 Himanshu Yadav   01.01.2009 Mrs. Reena Yadav    Mr. Vijay Pal      V.P.O. Daulatpur                   9958688410   10
135 PS/B/225 Daksh Yadav     29.05.2008 Mrs. Mukesh      Mr. Parven Yadav     V.P.O. Kazipur                    9873853007   10
136 PS/B/240 Vaibhav Singh   25.02.2007 Mrs. Sandhya Devi  Mr. Baljeet Singh  H. No. 222, V.P.O. Ghumenhera      9540091926  10
137 PS/B/260 Ishant Daral    29.03.2008 Mrs. Jyoti     Mr. Shri krishan  71, Garhi Panna Mandir, Vill. Neelwal  9212573604  10
138 PS/B/091 Parteek Phalswal  27.10.2009 Mrs. Sheela Devi  Mr. Manoj Kumar   V.P.O. Rawta              9250928719  5
hwar CBSE
(Chairman Swiss Cottage School
incipal si
S. No. Regn. No.    Name    D.O.B    Mother's Name       Father's Name               Address              Tel.
 1  PS/G/052 Aditi      14.02.2008 Mrs. Kamla Devi    Mr. Daulat Ram       H. No. 59, RE II, G- Block, N. Roshan Pura Extb.  8860978759   30
 2  PS/G/170 Garima Solanki  21.10.2007 Mrs. Suman       Mr. Bhupender Kr. Solanki  G-19, Shyam enclave, Gopal Nagar, Najafgarh     9718603535   30
 3  PS/G/182 Khushi Bakshi  05.12.2008 Mrs. Kiran Bakshi   Mr. Rajesh Bakshi      RZ-92, R-Block, New Roshan Pura Najafgarh      8287172299   30
 4  PS/B/169 Daksh Gemini   09.09.2008 Mrs Manju Bala     Mr. Kirshan Kumar      235 A, M.D. Marg, Saraswati Enclave, Gopal Nagar  9212085421   25
 5  PS/G/207 Annu       24.07.2008 Mrs. Poonam      Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh      991102564   30
 6  PS/G/208 Tannu      24.07.2008 Mrs. Poonam      Mr. Laxmi Narayan      H. No. 104, Block F, Gopal Nagar, Najafgarh      991102564   30
 7  PS/B/247 Kavyansh Ydav  10.01.2009 Mrs. Babita      Mr. Umesh Kumar       RZ-14 A, Z-Block, Prem Nagar            9868954398   30
 8  PS/B/005 Abhishek     28.06.2008 Mrs. Rekha       Mr. Pardeep Kumar      V.P.O. Pandwala Kalan                9968901122   25
 9  PS/B/009 Vansh      03.12.2008 Mrs. Rekha       Mr. Manoj          H.66, A- Block, Prem Nagar, Najafgarh        9811518155   25
 10 PS/G/010 Khushi       22.06.2008 Mrs. Jyoti       Mr. Sandeep Kumar      V.P.O. Pandwala Kalan                9968429660   25
 11 PS/B/012 Mirnal Sharma   14.05.2008 Mrs. Neetu Sharma   Mr. Sandeep Sharma     Plot No. 32 , Old Khaira Road, Najafgarh      9810426022   25
 12 PS/B/015 Devansh Kaushik  15.01.2008 Mrs, Neetu       Mr. Sandeep kaushik     RZ-171, Y Block, New Roshan pura, Najafgarh     9219197473   25
 13 PS/B/020 Tanmay Bajaj    05.09.2008 Mrs. Babita      Mr. Krishan Kumar      Plot No. 206, Roshan vihar, Najafgarh        9911579729   25
 14 PS/G/024 Khushi Tyagi    24.08.2008 Ms. Kumkum       Mr. Mukesh Tyagi      H. No. 116, Vill. Rewla Khanpur           9211558755   25
 15 PS/B/028 Akhil Dhiman    03.03.2008 Mrs. Ramna Devi    Mr. sunil Dutt       H. No.88, Kh. No. 475, Shanti Vihar, Deenpur    9871616264   25
 16 PS/B/031 Harsh Yadav    10.05.2008 Mrs. Rekha       Mr. Manoj Kumar       Plot no. 361, Pipe Factory, Paprawat          65022414   25
 17 PS/B/032 Mohan       03.08.2008 Mrs. Sunita      Mr. Manoj Kumar                                 9718391909
                                               RZ-254, X- Block, New Roshan Pura, Paprawat Road, Najafgarh     25
 18 PS/B/044 Gaurav Yadav    01.08.2008 Mrs. Sushma Yadav   Mr. Manoj Kumar Yadav    V.P. O. Paprawat                  9718979134   25
 19 PS/B/046 Divakar      10.02.2008 Mrs. Poonam      Mr. Bhim Singh       V.P. O. Paprawat                  9868360937   25
 20 PS/B/049 Rupanshu Yadav   18.01.2009 Mrs. Ekta Yadav    Mr. Naveen Yadav      V.P.O. Paprawat                   9810892162   25
 21 PS/B/056 Mayank Bhardwaj  18.12.2008 Mrs. Sunita Bhardwaj  Mr. Manoj Bhardwaj     V.P.O. Pandwala Kalan                9873363804   25
 22 PS/G/059 Palak Tyagi    17.01.2008 Mrs. Rukmani      Mr. Pradeep Tyagi      Vill. Rewla Khanpur                 9211730336   25
 23 PS/B/060 Amaan Ali     06.01.2008 Mrs. Salma       Mr. Akbar Ali        H. No. 02, Vill. New Roshan, Pura, Najafgarh    9990047565   25
 24 PS/B/061 Mayank       12.05.2008 Mrs. Kusum Lata    Mr. Rajendra Prasad Meena RZ-146, A & B Block, New Gopal Nagar, Najafgarh    9968457655   25
 25 PS/B/063 Vineet Sharma   19.01.2008 Mrs. Rakesh      Mr. Manjeet Kumar      H. No.301, C- Block, Gali No.13, Prem Nagar, Najafgarh 9810912875  25
 26 PS/G/067 Utkarsh      27.03.2008 Mrs. Madhu Bala    Mr. Sudhir Kumar      H. No. 2B, Nanu Ram Park, Gopal Nagar        9810054497   25
 27 PS/B/070 Nishant Yadav   19.05.2008 Mrs. Sunita      Mr. Satiish         Pole No. 72 C, V.P.O. Paprawat           9212532383   25
 28 PS/B/072 Gaurav Yadav    30.04.2008 Mrs. Annu       Mr. Yogender        V.P.O. Khaira                    9988373816   25
 29 PS/B/074 Ishant Kundu    13.11.2008 Mrs. Manju Kundu    Mr. Surender Kumar     RZ-D-123, Gopal Nagar, S.D. Marg          9213435486   25
30 PS/B/079 Jatin Yadav     02.12.2008 Mrs. Neelam Yadav   Mr. Parveen Kumar Yadav  RZ-117 A, Block B, Gopal Nagar, Najafgarh      9953299517   25
31 PS/G/082 Ishika        07.06.2008 Mrs. Neelam      Mr. Satyawan       H. No. 319, Near Gandhi Chowk, Neelwal       9266881499   25
32 PS/B/088 Manav Yadav     18.12.2008 Mrs. Partibha     Mr. Premraj        H.No.227, V.P.O. Ghumenhera             9811977907   25
33 PS/B/089 Harsh Yadav     22.07.2008 Mrs. Poonam      Mr. Rakesh Kumar     H. No.117, V.P.O. Ghumenhera            9868503052   25
34 PS/G/090 Ojasvi Tyagi     06.01.2009 Mrs. Jyoti Tyagi   Mr. Manoj Kumar      H. No. 129, V.P.O. Jhatikara            9999756017   25
35 PS/B/094 Harsh Yadav     15.06.2008 Mrs. Vinita Yadav   Mr. Kiran Kumar      V.P.O. Paprawat                   9990743190   25
36 PS/B/104 Khushal       22.06.2008 Mrs. Babita Rani   Mr. Sunil Kumar      RZ-4 & 5, 0 Block, New Roshan Pura         9310649763   25
37 PS/B/108 Aarav Garg      03.02.2009 Mrs. Aditi Garg    Mr. Adarsh Garg      46 A, X - Block, Gopal Nagar            9711243004   25
38 PS/B/109 Lakshey Sangwan   12.02.2008 Mrs. Manju      Mr. Naresh Sangwan    RZ-E-4, New Roshan Pura, Najafgarh         9250997751   25
39 PS/G/112 Yashika       29.11.2008 Mrs. Mukesh      Mr. Yagdutt Yadav     Vill. Kharkhari Jatmal               9868887104   25
40 PS/B/124 Tarun Kumar Meena  02.05.2008 MRs. Harpati     Mr. Dharam Singh     Plot No. 76 A, AB Block, Gopal Nagar        9968277281   25
41 PS/B/125 Udit Yadav      14.11.2008 Mrs. Monika      Mr. Deender Kumar     RZ-240, Block C, Roshan Vihar            9212557477   25
42 PS/B/126 Kartik Yadav     13.12.2008 Mrs. Sonam      Mr. Partap Singh     RZ-32, Brij Vihar, Najafgarh            9811858512   25
43 PS/B/127 Kushal Kumar Karnojia`14.03.2008 Mrs. Rekha      Mr. Rajesh Kumar     RZ-8B, Block C, Roshan Vihar            9868079881   25
44 PS/B/130 Chaitanya Hari Jha  05.09.2008 Mrs. Lalita Jha    Mr. Hemant Kumar Jha   B-69, Gopal Nagar                  9910577116   25
45 PS/B/137 Vansh        25.10.2008 Mrs. Vandana Arya   Mr. Ravinder Rana     H. No. 332, Durga Cihar, Ph-1, Najafgarh      9711119451   25
46 PS/G/138 Priya Tyagi     24.02.2008 Mrs. Neeraj      Mr. Ajay Kumar      5, Rewla Khan Pur                  9599111113   25
47 PS/B/140 Ghosith sharma    20.10.2008 Mrs.. Manju Devi   Mr. Lokesh Kumar     A-48, Najafgarh Park                9013228975   25
48 PS/B/141 Tushar Kumar     31.01.2008 Mrs. Dayavati     Mr. Jagjeet        RZ-190 B, Roshan Vihar,               9211640947   25
49 PS/B/142 Garv Goyal      13.09.2008 Mrs. Preeti goyal   Mr. Ved Parkash Goyal   RZ-173, Todermal Colony,              9871857626   25
50 PS/B/149 Sahil        21.03.2008 Mrs. Meenakshi    Md. Irfan         C-88 A, Block C, Najafgarh             9718438842   25
51 PS/B/150 Pratik Yadav     07.08.2008 Mrs. Poonam      Mr. Krishan        V.P.O. Pandwala Kalan                9871562608   25
52 PS/B/152 Ishaan Batra     09.01.2008 Mrs. Deepa Batra   Mr. Sushil Kumar Batra  H. No. 839 A/5, Haibat Pura Najafgarh        9891554227   25
53 PS/B/153 Aaditya Sehrawat   10.09.2008 Mrs. Rajni      Mr. Vikas Sehrawat    RZ-10, J-Block, Old Roshan Pura, Najafgarh     9911928046   25
54 PS/B/156 Rituraj Mishra    11.03.2009 Mrs. Kamala wati Devi Mr. Vivek Sindhu Mishra  RZ-137/A, Y- Block, New Roshan Pura, Najafgarh   9813011392   25
55 PS/G/159 Drishti       24.02.2009 Mrs. Urmila      Mr. Kuldeep Yadav     V.P.O. Khera Dabar                 9999218412   25
56 PS/B/161 Nikhil        27.04.2008 Mrs. Annu       Mr. Sandeep Redhu     RZ-276 A, Gopal Nagar, Najafgarh          9013072741   25
57 PS/B/166 Tejas Arora     09.07.2008 Mrs. Shalu Arora   Mr. Pradeep Arora     J-46, Old Roshan Pura, Najafgarh          9958188087   25
58 PS/B/171 Nishchal Drolia   20.05.2008 Mrs. Hemlata     Mr. Virendra Drolia    RZ-33, Block A, Shiv Enclave, Dichaon Road, Najafgarh 9818444747  25
59 PS/G/177 Muskan        12.05.2008 Mrs. Mamta Gahlot   Mr. Ram Kumar Gahlot   V.P.O. Kakrolla                   9716356172   25
60 PS/B/179 Gaurav       11.01.2009 Mrs. Raj Bala    Mr. Pawan Kumar      B-89, Raghubir Enclave Najafgarh           9911113798  25
61 PS/G/183 Nishika       27.03.2008 Mrs. Santosh     Mr. Satbir Singh     V.P.O. Paprawat                   9868407051  25
62 PS/B/185 Shaksham Tehlan   07.02.2008 Mrs. Pinki Tehlan  Mr. Amit Tehlan      H. No.24, Bhagat Pana, Nangli Sakrawati       9213953507  25
63 PS/G/186 Lovy Tomar     10.03.2008 Mrs. Preeti     Mr. Harendra Singh    Plot No.2, Nangli vihar, P-1, Nangli Sakrawati    9971807035  25
64 PS/B/187 Garry Tomar     23.09.2007 Mrs. Priyanka    Mr. Sanjay Kumar     Plot No.2, Nangli vihar, P-1, Nangli Sakrawati    9971807035  25
65 PS/B/199 Bhavik Jain     29.12.2008 Mrs. Ruchi Jain   Mr. Nitin Kumar Jain   460 C, Corporation Street, Delhi Gate, Najafgarh   9999755806  25
66 PS/B/200 Keshav       10.05.2008 Mrs. Darshan     Mr. Manjeet Singh     RZ-4 D, Roshan Garden, , Najafgarh          9250925993  25
67 PS/B/201 Mayank Gupta    13.07.2008 Mrs. Neelam Gupta  Mr. Anil Kumar Gupta   RZ-F- 115, Dharampura, Najafgarh           9266070845  25
68 PS/G/204 Sakshita Upadhay  25.06.2008 Mrs. Charu Kapoor  Mr. Sunder Upadhay    V.P.O. Khera Dabar                  8826464186  25
69 PS/B/211 Shivam Bhardwaj   27.06.2008 Ms. Jyoti Sharma   Mr. Ashok Kumar      1203/1, Near Krishan Mandir, Najafgarh        9212187612  25
70 PS/B/212 Yash Lamba     08.12.2008 Mrs. Kusum Lata   Mr. Satpal        V.P.O. Khaira                    9818442283  25
71 PS/B/214 Harsh        06.06.2008 Mrs. Anita Gahlot  Mr. Sunil Kumar      RZ-B- Block-22, Main Gopal Nagar, Najafgarh     9910730444  25
72 PS/B/218 Kushagra Saini   22.09.2008 Mrs. Aruna Saini   Mr. Arun Kumar Saini   C-55 A, Raghubir Enclave, Najafgarh         9015738577  25
73 PS/B/226 Mayank Yadav    08.07.2008 Mrs. Anju Yadav   Mr. Joginder Yadav    V.P.O. Paprawat                   9873909859  25
74 PS/B/234 Jitesh Kumar Panchal 09.03.2009 Mrs. Mamta     Mr. Kawar Singh      V.P.O. Paprawat                   9911168095  25
75 PS/B/244 Mukul        04.08.2008 Mrs. Jyoti Mala   Mr. Chander Prakash    A-7, Narendra Enclave                       25
76 PS/B/253 Aryan        24.11.2007 Mrs. Seema      Mr. Sandeep        RZ-413, Near Oxford School, Gopal Nagar, Najafgarh  9953220515  25
77 PS/B/254 Akshat Rana     22.06.2008 Mrs. Ritu      Mr. Devender Kumar Rana K-48, Ph-II, Gopal Nagar                9350542275  25
78 PS/B/257 Yuvraj       13.03.2009 Mrs. Babita     M. Satish Kumar      H. No. 159, V.P.O. Paprawat             7503352975  25
79 PS/B/262 Himank       21.10.2008 Mrs. Nisha      Mr. Nitin Kumar      RZ-323 Prem Nagar                   65883704  25
80 PS/B/267 Anush        21.09.2008 Mrs. Kavita     Mr. Ajit Singh      RZ-5/78, New Roshan Pura               9958028623  25
81 PS/B/270 Hitesh Yadav    27.08.2008 Mrs. Beena Kumari  Mr. Ombir         A-445, Gopal Nagar, Dhansa Road           9968210464  25
82 PS/B/272 Vansh        18.07.2008 Mrs. Kavita     Mr. Virender Singh    RZ-52, Sai Baba Enclave               9911411451  25
83 PS/B/273 Kartik       21.10.2008 Mrs. Laxmi      Mr. Jagpal        V.P.O. Khaira                    9990475070  25
84 PS/B/274 Vishal Yadav    07.08.2007 Mrs. Reeta Yadav   Mr. Rambir        V.P.O. Pandwala Khurd                 925087016  25
85 PS/B/276 Lakshay Rathor   29.06.2008 Mrs. Neelam     Mr. Anil         Plot no. IA, B- Block, Roshan Viahr, P-II, Njf    9891939730  25
86 Ps/B/278 Rohit        15.09.2007 Mrs. Pushpa     Mr. Dinesh        RZ-L-27, New Roshan Pura               9990105591  25
87 PS/B/280 Shaurya Kalkal   15.03.2008 Mrs. Poonam     Mr. Sanjay Kalkal     RZ-S-131, A, New Roshan Pura             9250000180  25
88 PS/B/281 Aditya Gautam    01.01.2008 Mrs. Sushma Gautam  Mr. Naresh Chand Gautam RZ-14, D- Block Durga Vihar, Dinpur          9911660662  25
89 Ps/B/282 Sameer       21.120.2007 Mrs. Sarla Devi   Mr. Phool Singh      209, V.P.O. Paprawat                 9810850211  25
90 PS/G/284 Gunn         04.12.2008 Mrs. Dolly      Mr. Narender Pal     V.P.O. Daulatpur                   996888162   25
91 PS/B/006 Harshit       23.01.2008 Mrs. Poonam      Mr. Mukesh Kumar     H. No. 154, Ph-1, Durga Vihar, Najafgarh       9810104026   20
92 PS/B/007 Nilesh Thakur    21.08.2008 Mrs. Bandana Thakur  Mr. Navendra Thankur   RZ-F-102 A, Dharampura, Najafgarh          9015686087   20
93 PS/B/011 Harshit       18.02.2009 Mrs. Sarita      Mr. Jai Bhagwan      V.P.O. Khaira                    9873756015   20
94 PS/B/018 Karan Singh     15.06.2007 Mrs. Urmila      Mr. Lalit Kumar      RZ-40, Durga Vihar, Ph-II, C-Block, Najafgarh    9540070396   20
95 PS/B/025 Jitin        25.08.2008 Mrs. Bablesh     Mr. Ram Niwas       H.No. 107 B, Roshan Vihar A-Block, Ph-I, Najafgarh  9911149488   20
96 PS/B/035 Mukesh Kumar     11.04.2006 Mrs. Manju      Mr. Durga Prasad     H. No. 53 A, Block P, New Roshan Pura, Najafgarh   9868501171   20
97 PS/B/050 Ansh Rishi      04.05.2008 Mrs. Veena Rishi   Mr. Rakesh Kumar Rishi  100, Old Roshan Pura, Najafgarh            32035142   20
98 PS/B/083 Vineet        18.10.2008 Mrs. Savitri     Mr. Pradeep Kumar     V.P.O. Rawta                     9210017136   20
99 PS/G/097 Mahi         04.08.2008 Ms. Yashoda      Mr. Pardeep Kr. Rauthan  V.P.O. Ghumenhera                  9871409520   20
100 PS/B/106 Shivam       16.08.2008 Mrs. Sonia Devi    Mr. Karamvir       RZ-12 A, Lokesh Park , Najafgarh           9210340259   20
101 PS/B/111 Tarun Yadav     23.12.2008 Mrs. Sonia Yadav   Mr. Sanjay Yadav     Vill. Kharkhari Jatmal                9716990217   20
102 PS/B/122 Yash Shokeen    07.09.2008 Manisha Shokeen    Mr. Mukesh Shokeen    H. No. 240 A, V.P.O. Dichaon Kalan          9212761501   20
103 PS/B/135 Shriyansh Mishra  29.09.2007 Mrs. Annu Mishra   Mr. Ajay Kumar Mishra   E-49 A, Gali No. 05, Prem Nagar,           9013507697   20
104 PS/B/145 Daksh        04.01.2009 Mrs. Pooja      Mr. Kailash Parshad    RZ-143, X- Block, New Roshan Pura, Najafgarh     9211629630   20
105 PS/B/146 Mayank Mishra    27.10.2007 Mrs. Anuradha Mishra Mr. Baidyanath Mishra                               9717096825
                                              47/B, Kumar Enclave, Shiv Puri, Part-II, Goyla Mor Deenpur     20
106 PS/B/164 Dipanshu Yadav   23.07.2008 Mrs. Manju      Mr. Baljeet Singh     V.P.O. Paprawat                   9990206191   20
107 PS/B/168 Anurag Rawat    31.01.2009 Mrs. Sonia Rawat   Mr. Manoj Rawat      R/Z -34, Durga vihar, Ph-1, Najafgarh        9968094130   20
108 PS/B/172 Daksh Singh Rawat  30.05.2008 Mrs. Suchitra     Mr. Amit Rawat      H. No. 208, Surakhpur Road,Najafgarh         9718391631   20
109 PS/B/176 Sangam       25.06.2008 Mrs. Aman Kumari   Mr. Deepak Kumar     V.P.O. Kazipur                    9868955925   20
110 PS/B/184 Bhupender Singh   03.06.2007 Mrs. Sarita      Mr. Sanjay Kumar     C-36, Raghuvir Enclave, Najafgarh          9871226578   20
111 PS/B/196 Prateek       19.04.2008 Mrs. Rakhi      Mr. Praveen        V.P.O. Paprawat                   7838149189   20
112 PS/G/206 Jitesh       11.09.2008 Mrs. Preeti      Mr. Manoj Kumar      H. No. 104, Laxmi Park, Gopal Nagar, Najafgarh    9911020562   20
113 PS/B/227 Jatin Yadav     27.09.2008 Mrs. Manju Devi    Mr. Dinesh Kumar     C-74 A. Raghubir Enclave               8010268630   20
114 PS/B/232 Nishant       08.08.2008 Mrs. Kavita      Mr. Harmender       V.P.O. Rawta                     9818012012   20
115 PS/G/237 Himani Yadav    04.07.2008 Mrs. Mohini Devi   Mr. Praveen Kumar     V.P.O. Jaffarpur Kalan                9213615264   20
116 PS/B/239 Mayank bisht    25.10.2008 Mrs. Manju Bisht   Mr. Himmat singh Bisht  54 A, Gali No. 06, Block G, Prem Nagar        9811944223   20
117 PS/B/286 Kartik Chugh    24.05.2008 Mrs. Chanchal     Mr. Sushil        H. No. 28, Gali No. 04,               9212040330   20
118 PS/B/008 Yash Yadav     26.01.2009 Mrs. Poonam      Mr. Satish Chand     V.P.O. Pandwala Kalan                9210477883   15
119 PS/B/013 Ishaan Deep     07.06.2008 Mrs.Sarita      Mr. Krishan Kumar     Vill. Rewla Khanpur                 9711043142   15
120 PS/B/021 Prince Tanwar   19.04.2008 Mrs. Kavita      Mr. Parveen Kumar   134, Village Rewla Khanpur        9212386505  15
121 PS/B/022 Harshit      28.08.2008 Mrs. Sarika      Mr. Jogender Kumar  132, Vill. Rewla Khanpur         9312739735  15
122 PS/B/033 Raghav Yadav    14.02.2009 Mrs. Rekha       Mr. Abadesh Kumar   Vill Kharkhari Jatmal          9958779161  15
123 PS/B/041 Tanuj Kumar    09.03.2008 Mrs. Usha Devi     Mr. Anil Kumar    V.P.O. Ghumenhera            9289575652  15
124 PS/B/076 Garv Yadav     26.05.2008 Mrs. Mithlesh Kumari  Mr. Pritam      Vill. Kharkhari Jatmal          9999050646  15
125 PS/B/ 128 Rudhra      04.09.2008 Mrs. Seema       Mr. Rajiv Kumar    Vill. Pandwala Khurd           9211934797  15
126 PS/B/173 Manav Rawat    06.11.2007 Mrs. Pallavi Rawat   Mr. Sumit Rawat    H. No. 208, Surakhpur Road,Najafgarh   9654567229  15
127 PS/B/178 Aditya Kumar    09.02.2009 Mrs. Meenakshi     Mr. Nitin Kumar    RZ-8 A, Najafgarh Park Dichaon Road   8447854554  15
128 PS/B/194 Abhinav      28.12.2008 Mrs. Sunil Rani    Mr. Ritesh Kumar   V.P.O. Ujwa               9899805033  15
129 PS/B/202 Shubham Yadav   25.12.2008 Mrs. Meena Yadav    Mr. Naresh Kumar   H. No. 181, Pole n. 06, Pandwala Khurd  8595043401  15
130 PS/B/228 Ansh Tyagi     21.05.2008 Mrs. Kavita Tyagi   Mr. Ashu Kant Tyagi  V.P.O. Rewla Khan Pur          9599621515  15
131 PS/B/039 Bhavya Rao     09.09.2008 Mrs. Sanil Lata    Mr. Balram      Vill. Kharkhari Jatmal          9910839837  10
132 PS/B/040 Aayush       16.11.2007 Mrs. Shashi Bala    Mr. Yogendra Singh  Vill Samaspur Khalsa           9213918500  10
133 PS/B/180 Nidhish Yadav   07.03.2009 Mrs. Lalita Yadav   Mr. Kuldeep Yadav   Vill. Jhuljhuli             9990382989  10
134 PS/G/181 Himanshu Yadav   01.01.2009 Mrs. Reena Yadav    Mr. Vijay Pal     V.P.O. Daulatpur             9958688410  10
135 PS/B/225 Daksh Yadav    29.05.2008 Mrs. Mukesh      Mr. Parven Yadav   V.P.O. Kazipur              9873853007  10
136 PS/B/240 Vaibhav Singh   25.02.2007 Mrs. Sandhya Devi   Mr. Baljeet Singh   H. No. 222, V.P.O. Ghumenhera      9540091926  10
137 PS/B/260 Ishant Daral    29.03.2008 Mrs. Jyoti       Mr. Shri krishan   71, Garhi Panna Mandir, Vill. Neelwal  9212573604  10
138 PS/B/091 Parteek Phalswal  27.10.2009 Mrs. Sheela Devi    Mr. Manoj Kumar    V.P.O. Rawta               9250928719  5
natkhat
Twins
Twins
Al
*
*


*


*
*
Alu
*
*
*
*
*
TR
Natkhat
**
**
*
**
couion joint family
                     LIST OF STUDENTS UNDER EWS SCHEME


 1  PS/B/118 Yatin Yadav  05.01.2008 Mrs. Meena     Mr. Vikash Kumar    For Pre School
 2  PS/B/167 Chirag Mehra  03.08.2007 Mrs. Karuna     Mr. Surender Kumar   For Pre School
 3  PS/G/238 Himanshi    24.09.2008 Mrs. Hemvati    Mr. Sunil Kumar    For Pre School
 4  PP/B/058 Mayank     04.11.2007 Mrs. Anju Yadav   Mr. Gurdev Yadav    For Pre Primary
 5  PP/B/059 Sanjay     23..07.2005 Mrs. Poonam Devi  Mr. Nafe Singh     For Pre Primary
82 PS/G/084 Prachi      26.01.2009 Mrs. Kavita     Mr. Dharmender Singh  V.P.O. Rawta          9210017136
112 PS/G/120 Harshita    29.08.2008 Mrs. Renu      Mr. Rajesh       7 A, Rao Mohalla, VPO Surehra  9289245485
25 EWS
35 EWS
                     LIST OF STUDENTS UNDER EWS SCHEME


 1  PS/B/118 Yatin Yadav  05.01.2008 Mrs. Meena     Mr. Vikash Kumar    For Pre School
 2  PS/B/167 Chirag Mehra  03.08.2007 Mrs. Karuna     Mr. Surender Kumar   For Pre School
 3  PS/G/238 Himanshi    24.09.2008 Mrs. Hemvati    Mr. Sunil Kumar    For Pre School
 4  PP/B/058 Mayank     04.11.2007 Mrs. Anju Yadav   Mr. Gurdev Yadav    For Pre Primary
 5  PP/B/059 Sanjay     23..07.2005 Mrs. Poonam Devi  Mr. Nafe Singh     For Pre Primary
82 PS/G/084 Prachi      26.01.2009 Mrs. Kavita     Mr. Dharmender Singh  V.P.O. Rawta
112 PS/G/120 Harshita    29.08.2008 Mrs. Renu      Mr. Rajesh       7 A, Rao Mohalla, VPO Surehra
            LIST OF SELECTED CANDIDATED FOR PRE PRIMARY 2012-2013


S. No. Regn. No.    Name      Mother's Name        Father's Name


 1  PP/G/015 Vriti        Mrs. Kiran Malhan   Mr. Gautam Malhan
 2  PP/G/003 Ayushi Raj      Mrs. Suman Yadav    Mr. Shiv Prakash Yadav
 3  PP/G/006 Khushi        Mrs. Sudesh      Mr. Mukesh Kumar
 4  PP/G/011 Prikshita      Mrs. Seema Rani    Mr. Sanjiv Kumar
 5  PP/G/001 Chetna Gahlot    Mrs. Savita      Mr. Dhirender Singh
 6  PP/B/008 Kashish Puniya    Mrs. Babita      Mr. Sunil Kumar
 7  PP/G/009 Sneha Singh     Mrs. Usha       Mr. Paramjeet Singh
 8  PP/B/010 Pranshu Gahlot    Mrs. Anita       Mr. Sujeet Kumar
 9  PP/B/012 Mayank Chhillar   Mrs. Sunita      Mr. Davender Kumar
 10 PP/B/017 Aksh Kushwaha     Mrs. Manju Kushwaha Mr. Ajay Kumar, Kushwaha
 11 PP/G/018 Khushi         Mrs. Monika      Mr. Pardeep Kumar
 12 PP/B/020 Mehak         Mrs. Meenakshi     Mr. Jaipal Singh
 13 PP/G/021 Sharyshi Vashist    Mrs. Ritu Vashist   Mr. Kewal Krishan Vashist
 14 PP/G/025 Akshita        Mrs. Pramila Vashist  Mr. Jitender Sharma
 15 PP/B/036 Tushar         Mrs. Sunita      Mr. Anil Kumar
 16 PP/G/039 Kanika Yadav      Mrs. Kavita      Mr. Gulab Singh
 17 PP/G/042 Ankita Yadav      Mrs. Babli       Mr. Jagdish Singh
 18 PP/B/026 Hiten Yadav      Mrs. Neelam Yadav   Mr. Rajiv Kumar Yadav
 19 PP/B/037 Lakshay        Mrs. Pushpa      Mr. Parmod
 20 PP/B/049 Aryan Bhardwaj     Mrs. Kanta Rani    Mr. Rakesh Kumar
49 PP/B/044 Madhur      Mrs. Neetu Sharma  Mr. Manjesh Kumar    Handi
21 PP/G/040 Kritika Joshi   Mrs. Shubhra Joshi  Mr. Madan Joshi
22 PP/G/055 Chetna      Mrs. Babita     Mr. Vijay Kumar
23 PP/G/056 Pari Bansal    Mrs. Priyanka    Mr. Priyadeep
24 PP/G/007 Sanskriti Yadav  Mrs. Anita Yadav   Mr. Manoj Kumar Yadav
26 PP/G/038 Prachi Yadav   Mrs. Manju      Mr. Parveen Kumar    Meeting with sir on dated 2
27 PP/B/002 Triyanshu     Mrs. Kusum Lata   Mr. Sushil Kumar
28 PP/B/004 Khushi Yadav   Mrs. Geeta Yadav   Mr. Jitender Yadav
29 PP/B/013 Moksh Tushir   Mrs. Suman      M. Parveen Tushir
30 PP/B/016 Chiranjiv Mehta  Mrs. Reema Mehta   Mr. Pankaj Mehta
31 PP/B/019 Yogesh Yadav   MRs. Rani Yadav   Mr.Dinesh Kumar


31 PP/B/028 Sushant Lamba   Mrs. Sunita Lamba  Mr. Sanjay Lamba
32 PP/B/029 Nitesh Badhan   Mrs. Bimla Devi   Mr. Om Parkash
33 PP/B/031 Nitin       Mrs. Poonam     Mr. Amit Kumar
34 PP/B/033 Sandeep      Mrs. Rekha      Mr. Kuldeep Singh
35 PP/B/035 Yogank      Mrs. Shweta Rani   Mr. Subhash Singh


37 PP/B/041 Mayank      Mrs. Manju Devi   Mr. Dinesh Kumar
38 PP/B/045 Kartik Bisht   Mrs. Manju      Mr. Himat Singh Bisht
39 PP/B/046 Hitesh      Mrs. Preeti     Mr. Manoj
40 PP/B/047 Manish      Mrs.Poonam      Mr. Laxmi Narayan
41 PP/B/048 Keshav Sharma   Mrs. Sapna Sharma  Mr. Mahesh Sharma


43 PP/G/023 Deepika Yadav   Mrs. Sameena Yadav  Mr. Sanjay Kumar
44 PP/G/024 Saloni      Mrs. Reena      Mr. Sunil Kumar
45 PPB/027  Rajat Sharma  Mrs. Saroj Sharma  Mr. Eakanand Sarma
46 PP/B/034 Parteek      Mrs. Reena Devi   Mr. Amit Kumar
47 PP/G/053 Kunjan      Mrs. Meena Kumari  Mr. Birender
48 PP/G/054 Jiya       MRs. Suman Lata   Mr. Manoj Kumar


50 PP/B/014 Jayant Yadav   Mrs. Yogeshwari Yadav Mr. Gulshan Kumar
51 PP/B/022 Nilesh Kumar   Mrs. Kanta Devi   Mr. Yogender Yadav
52 PP/B/057 Sparsh Dagar   Mrs. Suman      Mr. Harender Kumar
53 PP/B/005 Harsh Yadav    Mrs. Asha Devi    Mr. Dharmender Singh
54 PP/B/043 Shubham Dagar   Mrs. Kavita  Mr. Kuldeep Singh
55 PP/B/052 Priyanshu Dagar  Mrs. Suman  Mr. Vijay Kumar


15 PP/G/030 Mehak Chaurasia  Mrs. Aarti  Mr. Amit
     Meeting with sir on dated 17.02.2012
Meeting with sir on dated 28.02.2012
                                   PRE PRIMARY 2012-2013
                            d
S. No. Regn. No.    Name    Mother's Name       Father's Name              Address              Tel.    Points


 1  PP/G/015 Vriti       Mrs. Kiran Malhan   Mr. Gautam Malhan      RZ-122, X Blok, New Roshan Pura, Najafgarh     9871708690   55
 2  PP/G/003 Ayushi Raj    Mrs. Suman Yadav    Mr. Shiv Prakash Yadav   F-128, Prem Nagar,Najafgarh            9716260648   45
 3  PP/G/006 Khushi      Mrs. Sudesh      Mr. Mukesh Kumar      RZ-20 B, Shiv Nagar, New Roshan Pura        9968149780   45
 4  PP/G/011 Prikshita     Mrs. Seema Rani    Mr. Sanjiv Kumar      H. No. 38, V.P.O. Mitraon             9971004846   45
 5  PP/G/001 Chetna Gahlot   Mrs. Savita      Mr. Dhirender Singh     RZ-K-83,84, New Roshan Pura, Najafgarh       9212209601   35
 6  PP/B?008 Kashish Puniya  Mrs. Babita      Mr. Sunil Kumar       RZ-98, Block X, New Roshan Pura, Najafgarh     9971737551   35
 7  PP/G/009 Sneha Singh    Mrs. Usha       Mr. Paramjeet Singh     RZ-182, Todermal Colony, Najafgarh         9911662806   35
 8  PP/B/010 Pranshu Gahlot  Mrs. Anita       Mr. Sujeet Kumar      H. No. 505, V.P.O. Mitraon             9210335374   35
 9  PP/B/012 Mayank Chhillar  Mrs. Sunita      Mr. Davender Kumar     RZ-L-17, New Roshan Pura, Najafgarh        9873165676   35
 10 PP/B/017 Aksh Kushwaha    Mrs. Manju Kushwaha Mr. Ajay Kumar, Kushwaha RZ-357, Durga Vihar, Ph-2, Dindarpur, Najafgarh     9810128982   35
 11 PP/G/018 Khushi       Mrs. Monika      Mr. Pardeep Kumar      RZ-B1/21, New Roshan Pura, Najafgarh        9953207800   35
 12 PP/B/020 Mehak        Mrs. Meenakshi     Mr. Jaipal Singh      Plot no. 3,4, Vamnotri Enclave, P-Block, Gopal Nagar 9560198024  35
 13 PP/G/021 Sharyshi Vashist  Mrs. Ritu Vashist   Mr. Kewal Krishan Vashist  RZ-11, Sai Baba Enclave, Najafgarh         9871620711   35
 14 PP/G/025 Akshita       Mrs. Pramila Vashist  Mr. Jitender Sharma     H. No. 10, Block B, Prem Nagar Najafgarh      9212427965   35
 15 PP/B/036 Tushar       Mrs. Sunita      Mr. Anil Kumar       RZ-68 B, M-Block, New Roshan Pura, Najafgarh    9899030212   35
 16 PP/G/039 Kanika Yadav    Mrs. Kavita      Mr. Gulab Singh       V.P.O. Khaira                   9212235205   35   n
 17 PP/G/042 Ankita Yadav    Mrs. Babli       Mr. Jagdish Singh      V.P.O. Daulatpur                  9212845085   35   N
 18 PP/B/026 Hiten Yadav     Mrs. Neelam Yadav   Mr. Rajiv Kumar Yadav    RZ-202/A, Ph-V, Prem Nagar Najafgarh        9013131777   25   n
 19 PP/B/037 Lakshay       Mrs. Pushpa      Mr. Parmod         V.P.O. Paprawat                  9213825282   25   n
 20 PP/B/049 Aryan Bhardwaj   Mrs. Kanta Rani    Mr. Rakesh Kumar      RZ-J-58, Old Roshan Pura, Extn, Najafgarh     9818981806   25   n
 49 PP/B/044 Madhur       Mrs. Neetu Sharma   Mr. Manjesh Kumar      H. No. 78, V.P.O. Pandwala Kalan          9811340545   25   Handi
 21 PP/G/040 Kritika Joshi    Mrs. Shubhra Joshi   Mr. Madan Joshi       RZ-18 A, Block A/3, Dharampura Extn. Najafgarh   9891309992   35
 22 PP/G/055 Chetna       Mrs. Babita      Mr. Vijay Kumar       RZ-F-31A, New Roshan Pura Najafgarh        9990396460   35
23 PP/G/056 Pari Bansal    Mrs. Priyanka    Mr. Priyadeep      RZ-H-123, Dharampura, Najafgarh                  35
24 PP/G/007 Sanskriti Yadav  Mrs. Anita Yadav   Mr. Manoj Kumar Yadav  RZ-O-21, New Roshan Pura, Najafgarh        9891140756   35
25 PP/G/052 Aditi       Mrs. Kamla Devi   Mr. Daulat Ram                                8
                                      H. No. 59, RE-II, G- Block, New Roshan Pura, Najafgarh860978759  30
26 PP/G/038 Prachi Yadav   Mrs. Manju      Mr. Parveen Kumar    V.P.O. Pandwala Khurd               9968382038   25  CM Sir Ref. on dated 16
35 PP/B/035 Yogank      Mrs. Shweta Rani   Mr. Subhash Singh    H. No. 05, V.P.O. Mitraon             9810775150   25  Meeting with sir
27 PP/B/002 Triyanshu     Mrs. Kusum Lata   Mr. Sushil Kumar    RZ-S-120 A, New Roshan Pura, Najafgarh       9868732025   25
28 PP/B/004 Khushi Yadav   Mrs. Geeta Yadav   Mr. Jitender Yadav                              9728612459
                                      H. No. 13, Street No. 05, G-Block, Prem Nagar, Najafgarh     25
29 PP/B/013 Moksh Tushir   Mrs. Suman      M. Parveen Tushir    RZ-157, X- Block, New Roshan Pura, Najafgarh    9212215648   25
30 PP/B/016 Chiranjiv Mehta  Mrs. Reema Mehta   Mr. Pankaj Mehta    321 A, D-Block, Prem Nagar Najafgarh        9971616413   25
31 PP/B/019 Yogesh Yadav   MRs. Rani Yadav   Mr.Dinesh Kumar     V.P.O. Khaira                   9958258997   25


31 PP/B/028 Sushant Lamba   Mrs. Sunita Lamba  Mr. Sanjay Lamba    C-88, Near Goodwill School, Go'pal Nagar      8745817078   25  Meeting with Sir 16.02
32 PP/B/029 Nitesh Badhan   Mrs. Bimla Devi   Mr. Om Parkash     P-6, N Block Nanak Piao, Gopal Nagar        9873377871   25
33 PP/B/031 Nitin       Mrs. Poonam     Mr. Amit Kumar     RZ-O-2A, New Roshan Pura, Najafgarh        8882229444   25
34 PP/B/033 Sandeep      Mrs. Rekha      Mr. Kuldeep Singh    RZ-107 A, Shiv Nagar, New Roshan Pura, Najafgarh  9971745932   25
37 PP/B/041 Mayank      Mrs. Manju Devi   Mr. Dinesh Kumar    C-74 A, Raghubir Enclave              8010268630   25
38 PP/B/045 Kartik Bisht   Mrs. Manju      Mr. Himat Singh Bisht  54 A, Gali No. 06, Block G, Prem Nagar       9811944223   25
39 PP/B/046 Hitesh      Mrs. Preeti     Mr. Manoj        H. No. 104, Laxmi Park, Gopal Nagar        9911020562   25
40 PP/B/047 Manish      Mrs.Poonam      Mr. Laxmi ?Narayan   H. No. 104, Block f, Gopal Nagar, Najafgarh    9911020564   25
41 PP/B/048 Keshav Sharma   Mrs. Sapna Sharma  Mr. Mahesh Sharma    RZ-E-54, New Roshan Pura, Najafgarh        9911112516   25


43 PP/G/023 Deepika Yadav   Mrs. Sameena Yadav  Mr. Sanjay Kumar    Vill. Dariyapur Khurd               9868919071   20
44 PP/G/024 Saloni      Mrs. Reena      Mr. Sunil Kumar     H. No.241, V.P.O. Ghumenhera            8826116821   20
45 PPB/027  Rajat Sharma  Mrs. Saroj Sharma  Mr. Eakanand Sarma   Z-29, Kashmiri Colony               9958503769   20
46 PP/B/034 Parteek      Mrs. Reena Devi   Mr. Amit Kumar     263, C- Block, Gopal Nagar             9868318696   20
47 PP/G/053 Kunjan      Mrs. Meena Kumari  Mr. Birender      V.P.O. Malikpur            9212110283  20
48 PP/G/054 Jiya       MRs. Suman Lata   Mr. Manoj Kumar    V.P.O. Malikpur            9999949998  20


50 PP/B/014 Jayant Yadav   Mrs. Yogeshwari Yadav Mr. Gulshan Kumar   103, V.P.O. Daulatpur         9910266310  15
51 PP/B/022 Nilesh Kumar   Mrs. Kanta Devi   Mr. Yogender Yadav   H. No. 8, V.P.O. Kheram Dabar     9540822166  15
52 PP/B/057 Sparsh Dagar   Mrs. Suman      Mr. Harender Kumar   V.P.O. Ujwa              9810768446  15
53 PP/B/005 Harsh Yadav    Mrs. Asha Devi    Mr. Dharmender Singh  Vill. Jhuljhuli, P.O. GhumenHera    9868541364  10
54 PP/B/043 Shubham Dagar   Mrs. Kavita     Mr. Kuldeep Singh   H. No. 238, V.P.O. Malikpur      9868614334  10
55 PP/B/052 Priyanshu Dagar  Mrs. Suman      Mr. Vijay Kumar    V.P.O. Malikpur            9212032929  10


15 PP/G/030 Mehak Chaurasia  Mrs. Aarti      Mr. Amit        RZ-44, Durga Vihar, Ph-II, Najafgarh  9212862060  35  Meeting with principal
ir Ref. on dated 16.12.2012
ing with sir
ing with Sir 16.02.2012 retd navy
ing with principal sir 15.02.2012
                                     PRE PRIMARY 2012-2013
                                  d
S. No. Regn. No.    Name    D.O.B    Mother's Name      Father's Name              Address              Tel.    Points


 1  PP/G/015 Vriti       01.10.2007 Mrs. Kiran Malhan   Mr. Gautam Malhan      RZ-122, X Blok, New Roshan Pura, Najafgarh     9871708690   55
 2  PP/G/003 Ayushi Raj    13.12.2007 Mrs. Suman Yadav    Mr. Shiv Prakash Yadav   F-128, Prem Nagar,Najafgarh            9716260648   45
 3  PP/G/006 Khushi      30.07.2007 Mrs. Sudesh      Mr. Mukesh Kumar      RZ-20 B, Shiv Nagar, New Roshan Pura        9968149780   45
 4  PP/G/011 Prikshita     23.12.2007 Mrs. Seema Rani    Mr. Sanjiv Kumar      H. No. 38, V.P.O. Mitraon             9971004846   45
 5  PP/G/001 Chetna Gahlot   20.12.2007 Mrs. Savita      Mr. Dhirender Singh     RZ-K-83,84, New Roshan Pura, Najafgarh       9212209601   35
 6  PP/B?008 Kashish Puniya  16.12.2007 Mrs. Babita      Mr. Sunil Kumar       RZ-98, Block X, New Roshan Pura, Najafgarh     9971737551   35
 7  PP/G/009 Sneha Singh    10.03.2008 Mrs. Usha       Mr. Paramjeet Singh     RZ-182, Todermal Colony, Najafgarh         9911662806   35
 8  PP/B/010 Pranshu Gahlot  16.11.2007 Mrs. Anita       Mr. Sujeet Kumar      H. No. 505, V.P.O. Mitraon             9210335374   35
 9  PP/B/012 Mayank Chhillar  25.03.2007 Mrs. Sunita      Mr. Davender Kumar     RZ-L-17, New Roshan Pura, Najafgarh        9873165676   35
 10 PP/B/017 Aksh Kushwaha    19.05.2007 Mrs. Manju Kushwaha Mr. Ajay Kumar, Kushwaha RZ-357, Durga Vihar, Ph-2, Dindarpur, Najafgarh     9810128982   35
 11 PP/G/018 Khushi       17.04.2007 Mrs. Monika      Mr. Pardeep Kumar      RZ-B1/21, New Roshan Pura, Najafgarh        9953207800   35
 12 PP/B/020 Mehak        22.02.2008 Mrs. Meenakshi     Mr. Jaipal Singh      Plot no. 3,4, Vamnotri Enclave, P-Block, Gopal Nagar 9560198024  35
 13 PP/G/021 Sharyshi Vashist  06.03.2008 Mrs. Ritu Vashist   Mr. Kewal Krishan Vashist  RZ-11, Sai Baba Enclave, Najafgarh         9871620711   35
 14 PP/G/025 Akshita       17.01.2008 Mrs. Pramila Vashist  Mr. Jitender Sharma     H. No. 10, Block B, Prem Nagar Najafgarh      9212427965   35
 15 PP/B/036 Tushar       07.12.2007 Mrs. Sunita      Mr. Anil Kumar       RZ-68 B, M-Block, New Roshan Pura, Najafgarh    9899030212   35
 16 PP/G/039 Kanika Yadav    03.10.2007 Mrs. Kavita      Mr. Gulab Singh       V.P.O. Khaira                   9212235205   35
 17 PP/G/040 Kritika Joshi    15.06.2007 Mrs. Shubhra Joshi   Mr. Madan Joshi       RZ-18 A, Block A/3, Dharampura Extn. Najafgarh   9891309992   35
 18 PP/G/042 Ankita Yadav    30.10.2007 Mrs. Babli       Mr. Jagdish Singh      V.P.O. Daulatpur                  9212845085   35
 19 PP/G/055 Chetna       26.10.2007 MRs. Babita      Mr. vijay Kumar       RZ-F-31A, New Roshan Pura Najafgarh        9990396460   35
 20 PP/B/026 Hiten Yadav     19.02.2008 Mrs. Neelam Yadav   Mr. Rajiv Kumar Yadav    RZ-202/A, Ph-V, Prem Nagar Najafgarh        9013131777   25
 21 PP/B/037 Lakshay       16.05.2007 Mrs. Pushpa      Mr. Parmod         V.P.O. Paprawat                  9213825282   25
 22 PP/B/049 Aryan Bhardwaj   22.03.2008 Mrs. Kanta Rani    Mr. Rakesh Kumar      RZ-J-58, Old Roshan Pura, Extn, Najafgarh     9818981806   25
 21 PP/G/056 Pari Bansal     03.10.2007 Mrs. Priyanka     Mr. Priyadeep        RZ-H-123, Dharampura, Najafgarh                  35
22 PP/G/007 Sanskriti Yadav  18.11.2007 Mrs. Anita Yadav   Mr. Manoj Kumar Yadav  RZ-O-21, New Roshan Pura, Najafgarh        9891140756   35
23 PP/G/052 Aditi       14.02.2008 Mrs. Kamla Devi   Mr. Daulat Ram                                8
                                           H. No. 59, RE-II, G- Block, New Roshan Pura, Najafgarh860978759  30
24 PP/G/038 Prachi Yadav   04.03.2008 Mrs. Manju      Mr. Parveen Kumar    V.P.O. Pandwala Khurd               9968382038   25
25 PP/B/002 Triyanshu     23.07.2007 Mrs. Kusum Lata   Mr. Sushil Kumar    RZ-S-120 A, New Roshan Pura, Najafgarh       9868732025   25
26 PP/B/004 Khushi Yadav   30.07.2007 Mrs. Geeta Yadav   Mr. Jitender Yadav                              9728612459
                                           H. No. 13, Street No. 05, G-Block, Prem Nagar, Najafgarh     25
27 PP/B/013 Moksh Tushir   01.12.2007 Mrs. Suman      M. Parveen Tushir    RZ-157, X- Block, New Roshan Pura, Najafgarh    9212215648   25
28 PP/B/016 Chiranjiv Mehta  07.10.2006 Mrs. Reema Mehta   Mr. Pankaj Mehta    321 A, D-Block, Prem Nagar Najafgarh        9971616413   25
29 PP/B/019 Yogesh Yadav   17.10.2007 MRs. Rani Yadav   Mr.Dinesh Kumar     V.P.O. Khaira                   9958258997   25


31 PP/B/028 Sushant Lamba   25.07.2007 Mrs. Sunita Lamba  Mr. Sanjay Lamba    C-88, Near Goodwill School, Goipal Nagar      8745817078   25
32 PP/B/029 Nitesh Badhan   29.11.2007 Mrs. Bimla Devi   Mr. Om Parkash     P-6, N Block Nanak Piao, Gopal Nagar        9873377871   25
33 PP/B/031 Nitin       16.04.2007 Mrs. Poonam     Mr. Amit Kumar     RZ-O-2A, New Roshan Pura, Najafgarh        8882229444   25
34 PP/B/033 Sandeep      12.12.2007 Mrs. Rekha      Mr. Kuldeep Singh    RZ-107 A, Shiv Nagar, New Roshan Pura, Najafgarh  9971745932   25
35 PP/B/035 Yogank      03.02.2008 Mrs. Shweta Rani   Mr. Subhash Singh    H. No. 05, V.P.O. Mitraon             9810775150   25


37 PP/B/041 Mayank      02.03.2007 Mrs. Manju Devi   Mr. Dinesh Kumar    C-74 A, Raghubir Enclave              8010268630   25
38 PP/B/045 Kartik Bisht   09.08.2007 Mrs. Manju      Mr. Himat Singh Bisht  54 A, Gali No. 06, Block G, Prem Nagar       9811944223   25
39 PP/B/046 Hitesh      08.12.2006 Mrs. Preeti     Mr. Manoj        H. No. 104, Laxmi Park, Gopal Nagar        9911020562   25
40 PP/B/047 Manish      02.04.2007 Mrs.Poonam      Mr. Laxmi ?Narayan   H. No. 104, Block f, Gopal Nagar, Najafgarh    9911020564   25
41 PP/B/048 Keshav Sharma   22.01.2008 Mrs. Sapna Sharma  Mr. Mahesh Sharma    RZ-E-54, New Roshan Pura, Najafgarh        9911112516   25


43 PP/G/023 Deepika Yadav   30.11.2006 Mrs. Sameena Yadav  Mr. Sanjay Kumar    Vill. Dariyapur Khurd               9868919071   20
44 PP/G/024 Saloni      07.01.2007 Mrs. Reena      Mr. Sunil Kumar     H. No.241, V.P.O. Ghumenhera            8826116821   20
45 PPB/027  Rajat Sharma  10.12.2007 Mrs. Saroj Sharma  Mr. Eakanand Sarma   Z-29, Kashmiri Colony               9958503769   20
46 PP/B/034 Parteek      28.06.2007 Mrs. Reena Devi   Mr. Amit Kumar     263, C- Block, Gopal Nagar             9868318696   20
47 PP/G/053 Kunjan      15.03.2008 Mrs. Meena Kumari  Mr. Birender      V.P.O. Malikpur                  9212110283   20
48 PP/G/054 Jiya       18.03.2008 MRs. Suman Lata   Mr. Manoj Kumar     V.P.O. Malikpur                  9999949998   20
49 PP/B/044 Madhur      05.11.2007 Mrs. Neetu Sharma  Mr. Manjesh Kumar    H. No. 78, V.P.O. Pandwala Kalan          9811340545   15
50 PP/B/014 Jayant Yadav   10.01.2008 Mrs. Yogeshwari Yadav Mr. Gulshan Kumar   103, V.P.O. Daulatpur               9910266310   15
51 PP/B/022 Nilesh Kumar   25.07.2007 Mrs. Kanta Devi  Mr. Yogender Yadav   H. No. 8, V.P.O. Kheram Dabar     9540822166  15
52 PP/B/057 Sparsh Dagar   15.11.2007 Mrs. Suman    Mr. Harender Kumar   V.P.O. Ujwa              9810768446  15
53 PP/B/005 Harsh Yadav    28.03.2007 Mrs. Asha Devi  Mr. Dharmender Singh  Vill. Jhuljhuli, P.O. GhumenHera    9868541364  10
54 PP/B/043 Shubham Dagar   22.10.2007 Mrs. Kavita    Mr. Kuldeep Singh   H. No. 238, V.P.O. Malikpur      9868614334  10
55 PP/B/052 Priyanshu Dagar  01.01.2008 Mrs. Suman    Mr. Vijay Kumar    V.P.O. Malikpur            9212032929  10


15 PP/G/030 Mehak Chaurasia  26.11.2007 Mrs. Aarti    Mr. Amit        RZ-44, Durga Vihar, Ph-II, Najafgarh  9212862060  35
n


N


n
n
n
              LIST OF STUDENTS UNDER EWS SCHEME (2011-12)


1  6098  Mayank     Mrs. Anju Yadav  Mr. Gurdev Yadav
2  5878  Sanjay     Mrs. Poonam Devi  Mr. Nafe Singh


               LIST OF STUDENTS UNDER EWS SCHEME 2012-13


1  6202  Yatin Yadav  Mrs. Meena     Mr. Vikash Kumar
2  6176  Chirag Mehra  Mrs. Karuna    Mr. Surender Kumar
3  6144  Himanshi    Mrs. Hemvati    Mr. Sunil Kumar
4  6194  Prachi     Mrs. Kavita    Mr. Dharmender Singh
5  6308  Harshita    Mrs. Renu     Mr. Rajesh
6  6431  Jai      Mrs. Poonam    Mr. Anil
7  6504  Bhumika    Mrs. Manju Devi  Mr. Sunder Singh
8  6506  Aarav     Mrs. Salochna   Mr. Gaurav
9     Sourabh    Mrs. Poonam    Mr. Ram Avtar
(2011-12)


      For Pre School
      For Pre Primary


E 2012-13


      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      For Pre School
      1st Class

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:1/4/2013
language:Latin
pages:42