panduan merumus karangan SPM by sitiirmi

VIEWS: 1,673 PAGES: 12

panduan merumus karangan

More Info
									PANDUAN MERUMUS

KARANGAN
SPM
Oleh: MFS…

PERMARKAHAN

1. 2. 3. 4.

PENGENALAN ISI TERSURAT ISI TERSIRAT KESIMPULAN

ISI:-

BAHASA:10 M

ISI:20 M

1. PENGENALAN – 2M 2. ISI TERSURAT- 2M (setiap isi) 3. ISI TERSIRAT – 2M (setiap isi) 4. KESIMPULAN - 2M

ISI:-

BILANGAN PERKATAAN:100-120 patah perkataan

pendahuluan

Satu ayat yang dapat menggambarkan kandungan petikan secara keseluruhan. Contoh pendahuluan: Petikan menyatakan…..(unsur 1)….(tema) Dengan berdasarkan rumus di atas, ayat pendahuluan, perkara yang perlu ada ialah : 1) Unsur 1- Mestilah terdiri daripada perkataan yang bersinonim dengan tugasan soalan yang menyatakan isi tersurat. 2) Tema Petikan 3) Bilangan perkataan : (8) -(12) patah perkataan.

Pendahuluan ditulis dalam
Jangan menyalin

satu bulat-bulat

ayat sahaja.

seperti yang terdapat dalam soalan. Kata tugas atau kata kunci yang kedua dalam soalan rumusan tidak boleh dimasukkan dalam bahagian pengenalan.

ISI TERSURAT DAN ISI TERSIRAT

ISI TERSURAT (terdapat dalam
petikan)

ISI TERSIRAT
(tiada dalam petikan)

2

6

3
4 5

5
4 3

KESIMPULAN

Kesimpulannya,…………unsur1(Berbentuk.cadangan)……………….. supaya/agar/bagi/kerana………………(Tema) ………………..unsur 2…..(memperlihatkan kesan)

TERIMA KASIH…


								
To top