5.__6.pielikumi_tehniska_specifikacija_daugavpils_2012_18

Document Sample
5.__6.pielikumi_tehniska_specifikacija_daugavpils_2012_18 Powered By Docstoc
					                                                    5.pielikums

  Atklāta konkursa „Par speciālās tehnikas un aprīkojuma iegādi ķīmisko vielu un naftas produktu savākšanai
     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām sadarbības projektu LLB-1-057 un LLIV-247
       ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2012/18LLB-1-057 LLIV-247) nolikumam

 1                         Tehniskā specifikācija
Nr.p.k.
     Iepirkuma priekšmeta daļai: Konteinervedējs, konteiners-cisterna

                       Automobilis (konteinervedējs) paredzēts dažāda veida konteineru ar
                      speciālo aprīkojumu ķīmisko avāriju neatliekamo seku likvidēšanai,
                      glābšanai, ugunsgrēku dzēšanai operatīvai uzvilkšanai/novilkšanai, t.sk.
 1 Izmantošanas mērķis
                      uz/no piekabes un to transportēšanai/nogādāšanai bezceļu apvidos,
                      Baltijas jūras piekrastes zonā pa smilšu segumiem un applūdušajās
                      teritorijās jebkādos klimatiskajos apstākļos
 2 Transportlīdzekļa kategorija       N3G
                 Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1494
                 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu
  Normatīvie akti, kuriem precei
 3                atbilstības novērtēšanas noteikumi", Ministru kabineta 2004.gada
  jāatbilst
                 29.aprīļa noteikumi Nr. 466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts
                 tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
 4
 5 Prasības piegādājamajiem automobiļiem:
 6 Parametri           Uzskaitījums
                 Ar spēju virzīties pa visām ceļu virsmām un apvidiem un applūdušās
                 teritorijās ar konteineru un aprīkojumu, kur ūdens līmenis var sasniegt
                 ne mazāk kā 1,0 m paredzēts/izveidots visiem reljefa veidiem, kas
 7 Automobilis
                 nodrošina izbraukšanu sarežģītos reljefos, ar labām vilces īpašībām,
                 maksimālā jauda visās asīs, ar visu riteņu piedziņu un aprīkots
                 ekstrēmāliem nelabvēlīgiem laika apstākļiem
 8 Dzinēja degvielas tips     dīzeļdegviela
 9 Bremzes            ar ABS, trumuļu
                      automobiļa kabīnes priekšpusē vieglai piekļūšanai pie tā automobilim
                      esot darba zonā plūdu apstākļos esot kabīnē glābšanas darbu
                      personālam, atbilstošs EURO 5 prasībām, ar starpdzesētāju
10 Dzinējs un izvietojums
                      (intercooler), apsildes iekārtu dzinēja darbināšanai ziemas periodā,
                      augstu novietots gaisa ieplūdes un izplūdes kolektori braukšanai pa
                      ūdeni applūdušajās teritorijās (saskaņojams)
     Attālums starp priekšējo asi un
11                     ne mazāk kā 4700mm
     vidējo asi
     Attālums starp aizmugurējām
12                     ne mazāk kā 1400mm
     asīm
13    Priekšējais pārkares leņķis    ne zemāks par 34 grādiem
14    Aimugures pārkares leņķis     ne zemāks par 32 grādiem (neņemot vērā aizmugures drošības stieni)
     Konteinervedēja augstums bez
15                     ne augstāka par 3400 mm
     konteinera no zemes
                      aprīkota un paredzēta dažādu kravas konteineru ar masu ne mazāku kā
16 Platforma                12 tonnas uzvilkšanai, nostiprināšanai, transportēšanai un nolaišanai
                      zemē
17 Dzinēja jauda          ne mazāka par 240 kW (326 Zs)
                  nedrīkst apgrūtināt un traucēt iekārtu un aprīkojuma pielietošanu,
18  Dzinēja atgāzu izvades sistēma noņemšanu un novietošanu no/uz automobiļa, ar iespēju pievienot
                  nosūcēju
19  Pārnesumkārba         manuāla
                  priekšas ass atslēdzama/saslēdzama, asij katrā pusē viens ritenis vai uz
                  aizmugures ass sapārotie, riteņu formula 6×6 vai 8×8 ar diferenciāļa
20  Transmisija          bloķēšanu un starpasu bloķētāju un pretizslīdēšanas sistēmu, aizmugures
                  ass riteņi var būt grozāmi manevrētspējai (saskaņojams izgatavošanas
                  laikā)
                   atbilstoši konteinervedēja konstrukcijai un caurgājamībai, kuras ražo
                  vismaz divi kravas autoriepu ražotāji, kravas 6×6 automobiļu riepas ar
                  paaugstinātas pārgājamības protektoru, paredzētas ātrumam ne mazāk
21  Riepas             kā 90km/h, ar pastriprinātām lamelēm, slodzes indekss atbilstoši
                  slodzes sadalījumam (ņemot vērā automobiļa pilno masu), atbilstošs
                  universālais protektors priekšējam un aizmugures tiltiem (saskaņojams
                  izgatavošanas laikā)
22  Rezerves ritenis        atbilstošs izmērs un protektors, papildus komplektācijā (saskaņojams)
23  Klīrenss            ne zemāks par 350 mm
                   kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai jābūt ar pretkorozijas
24  Pretkorozijas aizsardzība   aizsargpārklājumu, ne mazāk kā ar 20 gadu ekspluatācijas garantiju
                  kabīnei
                  visiem mehānismiem (t.sk. automobiļa dzinējam), stacionāri uzstādītām
   Pielietošanas temperatūras
25                 un ievietotām iekārtām jādarbojas temperatūras diapazonā no -30ºC līdz
   diapazons
                  +50ºC
26  Maksimālais ātrums       ne mazāks par 90 km/h
27  Degvielas tvertnes tilpums   300 litri
28  Pilnā masa           ne lielāka par 27 tonnām
   Aprīkota automobiļa
29                 ne augstāk par 3600 mm
   maksimālais augstums
30  Kabīnes grīda         vienlaidus līdzena, neslīdoša, no izturīga materiāla
                  atbilstoša LVS 63, ar mikrofonu un skaļruni (saskaņojams izgatavošanas
31 Speciālā skaņas iekārta
                  laikā)

                  atbilstoša LVS 63, ar zilām bākugunīm uz kabīnes un ar ar diviem
                  mirgojošiem ziliem stroboskopiem diožu veida automobiļa priekšējā
32 Speciālā gaismas iekārta     dekoratīvajā režģī dienas gaitas lukturu līmenī. Automobiļa priekšējie
                  lukturi, aizmugures lukturi aprīkoti ar speciālu to aizsargkonstrukciju
                  pret izsišanu un braukšanai pa ūdeni (saskaņojams izgatavošanas laikā)
33 Speciālais krāsojums       atbilstoša LVS 63 (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                  automobiļa priekšā un aizmugurē, arī aizsargāti (saskaņojams
34 Pretmiglas lukturi
                  izgatavošanas laikā)
                 jābūt nodrošinātai iespējai pieslēgties pie ārējā 220V elektrotīkla, kas
                 nodrošina automobiļa nepieciešamo agregātu darbību un akumulatora(u)
                 uzlādēšanu un to pastāvīgu uzturēšanu un ar automobiļa iedarbināšanu
                 no atsevišķas elektroietaises (ar automobiļa startēšanas palīdzības
                 kontaktiem) ar atbilstošu elektrovadu ne īsāku kā 5m, ar atbilstošām
   Pieslēgšanās pie ārējā
35                standarta kontaktdakšām (savienojumiem) komplektā. Pieslēgšanās vieta
   elektropievada
                 konstruktīvi izvietota autovadītāja pusē kabīnes lejasadaļā,
                 kontaktligzda kompakta ar diametru ne vairāk kā 2 cm, "DEFA",
                 noslēdzama (pret ūdens un mitruma un netīrumu iekļūšanu).
                 Elektroietaisēm jābūt CE marķējumam (saskaņojams izgatavošanas
                 laikā)
                 jābūt nodrošinātai iespējai pieslēgties ārējai pneimoiekārtai automobiļa
  Pieslēgšanās pie ārējas    gaisa sistēmas pastāvīgai uzturēšanai zem spiediena. Atbilstošs, ne
36
  pneimoiekārtas         mazāk kā 20 m garš gaisa vads ar standarta savienojumu komplektā
                 (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                 ne mazāk kā 2 gadi pilna garantija uz visām stacionārām un uzstādītām
37 Garantija
                 iekārtām un sastāvdaļām
38 Kabīnes uzbūve, iekārtojums:
                  pagarinātā, ar vietu aprīkojumam, ar paredzētām 3 vietām, 1
                 autovadītājs + 2 ugunsdzēsēju sēdvietām ar atpakaļskata logu kabīnes
39 Kabīnes uzbūve
                 aizmugurējā sienā ar izmēru, lai pārredzētu darba zonu (konteineru
                 uzvilkšanu, nolaišanu, piekabes pieslēgšanu)
40 Kabīnes izmēri         kabīnes iekšējais augstums ne mazāks kā 1500 mm
                   stacionāri pakāpieni, kas nodrošina vieglu un drošu
41 Iekāpšana           iekāpšanu/izkāpšanu ar smaguma izturību (saskaņojams izgatavošanas
                 laikā)
                 noņemami sēdekļu pārvalki no viegli tīrāma un izturīga materiāla,
42 Sēdekļu pārvalki        atbilstoša konstrukcija pielāgota sēdekļu dizainam (saskaņojams
                 izgatavošanas laikā)
43 Automobiļa vadītāja sēdvieta  aprīkota ar regulējamu horizontāli/vertikāli sēdekli

                 vispārējais apgaismojums un individuālais apgaismojums autovadītājam
44 Apgaismojums kabīnē
                 un apgaismojums regulējams visos virzienos blakus sēdekļa pasažieriem

                 panelī iebūvētas 2 gab. stacionāras standarta 12V uzlādes rozetes
45 Paneļa aprīkojums
                 (piepīpētāji) dažāda aprīkojuma uzlādēšanai un stacionārs pulkstenis

                 ar diviem regulējamiem prožektoriem kabīnes aizmugurējā daļā, kuri
46 Kabīnes jumts         nodrošina sānu un aizmugures aizmugures zonas apgaismošanu ne
                 mazāk kā 5 lux 100m rādiusā apkārt automobilim
47 Kabīnes aprīkojums:

                  ar rokturi ērtai turēšanai vienā rokā, ar izstiepjamu elektrovadu ne
                 mazāk kā 1,5 m garu, kas nodrošina prožektora pielietošanu pa atvērtu
                 kabīnes logu un ar apgaismojumu vismaz 5 lux 100 m attālumā
48 Prožektors (meklētājs)     (apspīdēšanas laukuma platība ne mazāka kā 500mm x 500mm,
                 ūdensnecaurlaidīgs viegla materiāla korpuss, pieslēdzams pie
                 automobiļa elektrosistēmas, prožektoram paredzēta uzglabāšanas vieta
                 kabīnē uz paneļa un kabīnes augšējā mantu nodalījumā (plauktiņā)
                  riepu pumpēšanas vads, kas nodrošina visu riepu uzpumpēšanu no
49 Riepu pumpēšanas vads
                  automobiļa pneimatiskās sistēmas, atbilstoša garuma ar rezervi
50 Avārijas trijstūris       1 standarta un komplektā jābūt vienai drošības atstarojošai vestei
                  2 gab. (pa vienam ievietoti kabīnes katrās durvju mantu nodalījumos),
51 Signālzizlis          sarkanas un zaļas gaismas atstarojošs ar jauniem atbilstošiem
                  akumulatoriem komplektā (saskaņojams izgatavošanas laikā)
52 Aptieciņa            standarta
                  3 gab., pārnēsājami, piemēram, "Streamlight" vai ekvivalenti, komplektā
                  ar atbilstošiem akumulatoriem, ar trijām uzstādītām ugunsdzēsēju
   Ugunsdzēsēju lukturi
53                 lukturu uzlādēšanas iekārtām kabīnē, ar nepieciešamo elektrobarošanu
   (minimālās prasības):
                  un komponentēm no automobiļa elektrosistēmas (ar vieglu iespēju
                  noņemt, atvienot) (saskaņojams izgatavošanas laikā)
54 # aprīkojumā          ar regulējamu plecu siksnu, ar iespēju to ātri atvienot no luktura
   #nepārtrauktas darbības
55               ne mazāk kā 4 stundas
  laiks
  #apgaismošana ( 1m attālumā
56               ne mazāk kā 3500 lux
  )
57 #izturība pret atklātu liesmu  ne mazāk kā 25 sek.

                  triecienizturīgs, luktura korpusam jānodrošina luktura stabilitāte,
                  uzstādot to uz virsmām. Korpusa konstrukcijai jānodrošina maināmu
58 #korpusa materiāls
                  apgaismošanas virzienu (regulējama vertikāli/horizontāli), jābūt
                  aprīkotam ar rokturi ērtai luktura nešanai
59 Rācijas:            saskaņojama to iebūve
                  1 mobilās radiostacijas komplekts (kabīnē), piemēram, Motorola XTL
60 Rācija ar barošanas bloku:
                  5000 vai ekvivalents
61 # radiostacija         1 gab.
62 # manipulators         1 gab.
63 # skaļrunis           1 gab.
  # antena 3 db ar standarta
64                 1 gab.
  spraudņiem un kabeļiem
65 #antenas garums         antenas garums nedrīkst pārsniegt 10cm.
66 # barošanas vads        1 gab.
67 # interfeisa vads        1 gab.
68 # datu pārraides vads      1 gab.
69 # radiostacijas turētājs    1 gab.
70 #rācijas displejs        Vismaz 1 rinda ( 8 zīmes)
71 #rācijas klaviatūra       Pilna, uz rācijas vai uz manipulatora
72 #rācijas izejas jauda      10 – 40W programmējama
73 #rācijas frekvenču josla    380 – 470 MHz, kanāla platums – 12,5 kHz
                  H38 SMARTZONE OPERATION; Q 806 ASTRO digital Operatio;
                  Q361 ASTRO 25 9600 Baud Trunking Systems Operation; H14
74 #rācijas darbības opcijas    Enhanced Digital ID Display; H46 Trunked One Touch Status Message;
                  Q947 Poket Data Interface; Q182 Radio Control protocol; Q446
                  Channel Announcement
  #rācijas            Nepieciešamie programmnodrošinājumam jābūt SmartZone un Astro
75
  programmnodrošinājums      Digital APCO 25 (CPS) pēdējā versija
  #barošanas bloks
76                 nominālais strāvas stiprums 18A
  (pārveidotājs 24V/12V
  Rācija Lowband
                  1 mobilās radiostacijas komplekts (kabīnē), Motorola GM 360
77 (zemfrekvenču) ar barošanas
                  Lowband vai ekvivalents
  bloku
78 # radiostacija          1 gab.
79 # manipulators          1 gab.
                  1 gab., nerūsējoša, stiprināma kabīnes sānos autovadītāja pusē, ar iepēju
   # antena 0 db ar standarta   mainīt antenas pamatnes leņķi (noliekumu) ne mazāk kā 90 grādos un ar
80
   spraudņiem un kabeļiem     atsperu mehānismu, kas ļauj antenu locīt atduroties tai pret šķērsli ne
                  mazāk kā 45 grādos uz visām pusēm
81 # barošanas vads         1 gab.
82 # radiostacijas turētājs     1 gab.
83 #rācijas displejs        Vismaz 1 rinda ( 14 zīmes)
84 #rācijas klaviatūra       Pilna
85 #rācijas izejas jauda      60W, pārslēdzama
86 #rācijas frekvenču josla     36-42 MHz, kanāla platums - 12,5 kHz
  #rācijas             ieprogrammēta atbilstoši ražošanas laikā pasūtītāja piestādītajai kartiņai,
87
  programmnodrošinājums      ar PL-koda, skanēšanas un SELEKT-5 iespējām.
88 #kanālu skaits          100
  #barošanas bloks
89                 nominālais strāvas stiprums 18A
  (pārveidotājs 24V/12V
                  stacionāra, automobiļa aizmugurē, cita kravas automobiļa vilkšanai, Q4
                  kategorijas piekabes vilkšanai, diametrs D40 mm (37,8mm) un vieglā
90 Sakabes ierīce
                  automobiļa piekabes vilkšanai - lodveida (standarta) un elektroizvades
                  sistēmu 24V/12V

                  apsildāmi, elektriski regulējami, zem spoguļu līmeņa jābūt atpakaļgaitas
                  lukturiem, kas nodrošina sānu redzamību braukšanai atpakaļgaitā un
91 Atpakaļskata spoguļi       aizmugurē (saskaņojams), kā arī aizmugurē iebūvēta atpakaļgaitas
                  kustības videokamera ar attēlojumu uz atlokāma/nolokāma un grozāma
                  180° LCD displeja kabīnē (saskaņojams izgatavošanas laikā)


                  hidrauliskā automobiļa priekšpusē, stacionāra, atbilstoša konstrukcija,
                  minimālā vilktspēja ne mazāk kā 50 kN ar ne īsāku par 30m trosi, ar 2
                  blokiem vilkšanas jaudas paaugstināšanai (savienojama kopējā sistēmā)
92 Kravas tītavas (vinča)
                  un āķi komplektā un ar automobiļa pašizvilkšanas spēju un priekšpusē
                  āķiem paša automobiļa vilkšanai un komplektā jābūt vēl ne mazāk kā
                  20m jūras tauvai ar cilpām abos galos (izvietota speciālā nodalījumā)

                  konteineru iekraušanas - izkraušanas, pārvadāšanas āķa tipa (hook-lift)
   Konteineru iekraušanas -
93                 iekārta , kura nodrošina konteineru ar kravu ne mazāk kā 17 tonnu
   izkraušanas iekārta:
                  celtspēju
94 # darbības zona         iekraušana - izkraušana no automobiļa aizmugures
                  iekārtas vadības pults autovadītāja sēdekļa labajā pusē un tālvadības
95  # iekārtas vadības pults
                  pults (saskaņojams)
96  Prasības attiecībā uz personāla apmācību:
97  Apmācības vieta        Daugavpils
98  Apmācību ilgums        1-2 dienas
99  Apmācāmā personāla skaits   no 10 cilvēkiem
                  Automobiļa (un uz tā uzstādīto sistēmu) vadīšanas īpatnības, tehnikas
                  ekspluatācijas un automobiļa apkopes prasības, apkopēs veicamie darbi
100 Apmācību saturs        (konkrēta to izpildes secība un reāla darbu izpildes uzrādīšana) un citi
                  jautājumi saistīti ar automobiļa ekspluatāciju, t.sk. ekstremālos
                  apstākļos
  Funkcionālie un tehniskie
  parametri, pēc kuriem
                  Dotās tehniskās specifikācijas prasības un parametri, kuri noteikti šajā
101 iepirkuma komisija vērtēs, vai
                  tehniskajā specifikācijā minētajos standartos un normatīvajos aktos
  piedāvātie izstrādājumi ir
  ekvivalenti
  Piegādei paredzētā
                jānotiek ne mazāk kā 3 ražošanas saskaņošanas etapiem, vismaz 1
102 automobiļa konteinervedēja
                rūpnīcā pie ražotāja
  saskaņošanas etapi:
                 piegādāta pilnā komplektācijā ar konteineru -cisternu, darba kārtībā,
  Prasības attiecībā uz preces
                 piegādātājs un pircējs pēc preces pārbaudes paraksta nodošanas -
103 piegādi un turpmāko
                 pieņemšanas aktu. Piegādātajam automobilim konteinervedējam un
  darbību:
                 uzstādītām visām iekārtām jāstrādā bez bojājumiem un pārslodzes
                  piegādātājam jāreģistrē automobilis Ceļu satiksmes drošības direkcijā
104 # reģistrācija        (CSDD) uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vārda
                 par saviem līdzekļiem
  Prasības attiecībā uz preces
  remontu, rezerves daļu    Pilna stacionāra un izbraukumu servisa iespējas Latvijas Republikā 240
105
  piegādi, garantijas      km rādiusā no Daugavpils, (Daugavpils pilsētā un Latgales reģionā)
  apkalpošanu
  Prasības attiecībā uz
                 Detalizēta visa automobiļa ekspluatācijas un apkopju instrukcija latviešu
  piegādājamo papildu
                 valodā, t.sk. par katru uzstādītā uz automobiļa aprīkojuma veidu ar
106 aprīkojumu kopā ara
                 nepieciešamajiem attēlojumiem, zīmējumiem izvietotiem atbilstoši
  atomobili, preces aprakstiem,
                 tekstam
  instrukcijām u.c. dokumentiem
                    Konteiners - cisterna
107 Konteinera - cisternas veids  cisterna ūdens pārvadāšanai ar konteinervedēju (ar hook-lift iekārtu)

108  Kopējais svars        ne lielāks par 12000 kg
109  Kravietilpība (m3)      līdz 10
110  Cisternas platums      līdz 2550 mm
111  Cisternas garums       līdz 6000 mm
112  Cisternas augstums      līdz 2500 mm
                  nerūsējošs materiāls vai tērauds ar pretkorozijas aizsardzību, ar
113 Materiāls           alumīnija tipa žalūzuijveida aizvaru durvīm (saskaņojams izgatavošanas
                  laikā)
114 Apstrāde            garantija pret koroziju ne mazāk kā 10 gadi
                  sarkans RAL 3000 (atbilstoši LVS63) (saskaņojams izgatavošanas
115 Krāsojums
                  laikā)
116 Cisternas uzbūve:
                  metāla konstrukcija uz rāmja, aprīkota ar iekārtu konteinra
                  uzvilkšanai/noņemšanai un fiksācijai transporta stāvoklī (hook-lift) āķa
117 # cisternas konstrukcija
                  uzvilkšanas sistēma āķa augstums - 1570mm un ar maināmu augstumu
                  līdz 1470mm (saskaņojams izgatavošanas laikā)
118 # cisternas rāmis        cisternas rāmis aizmugurē aprīkots ar 2 riteņiem tā nolaišanai uz zemes
   # sistēma pārvadājamā     cisternas iekšienē iebūvēta sistēma pārvadājamā šķidruma (ūdens)
119
   šķidruma stabilizācijai    stabilizācijai transportēšanas laikā
                  cisternas aizmugures sienas apakšējā daļā iebūvēti divi izvadi ar
120 # izvadi cisternas aizmugurē
                  noslēdzamo armatūru D80 mm (savienojums ''Bogdanova'' tipa)
                 cisternas sānos apakšējā daļā katrā pusē iebūvēti divi izvadi ar
121 # izvadi cisternas sānos
                 noslēdzamo armatūru D80 mm (savienojums ''Bogdanova'' tipa)
  # padziļinājums piesārņojuma cisternas lejas daļā padziļinājums piesārņojuma (cieto daļiņu
122
  savākšanai          piemaisījums) savākšanai ar armatūru tā izlaišanai
123 # lūka             augšējā daļā iebūvēta vērtnēs lūka ar diametru ne mazāku kā 60 cm
124 # pārplūdes caurule       pārplūdes caurule ar izvadu cisternas lejas daļā
125 # vārsts            cisterna aprīkota ar vārstu automātiskai ūdens spiediena izlīdzināšanai
                  cisternas augšai pa abām sānu daļām visā tās garumā jābūt aprīkotai ar
126 # drošības aprīkojums
                  drošības margām ne mazāk kā 8 cm augstumā
127 # kāpnes            cisternas priekšpuse aprīkotas ar kāpni ar pretslīdošiem pakāpieniem
128 # penāļi            penāļi sūcvadu D80 mm glabāšanai, transportēšanai (saskaņojams)
129 # savienojumu tips       visi ūdens savienojumi - "Bogdanova'' tipa
130 Papildus aprīkojums:
                  1 gab., pārnēsājams motorsūknis, noņemams, nostiprināts uz cisternas
                  pamatnes speciālā ūdensnecaurlaidīgā nodalījumā motorsūkņa
131 Ūdens sūknis:          glabāšanai vai speciāli aprīkotā kastē no nerūsējoša metāla, savienots
                  ar cisternu ar sūcvadu D80 mm, savienošanas sistēmai jābūt ar
                  noslēdzamo armatūru
132  # pievads           atbilstošas jaudas iekšdedzes benzīndzinējs
133  # sūkņa tips         centrbēdzes
134  # jauda            ne mazāka kā 1100 l/min
135  # uzsūkšanas augstums     ne mazāks kā 9 m
136  # masa            ne vairāk kā 60 kg (bez sūcvada un šļūtenes)
137  # ūdens vadu savienojumi   'Bogdanova'' tipa
138  Ūdens armatūra:
139  # ugunsdzēsības stāvcaurule  "Maskavas" tipa, ar atslēgu

140 # sūcvads            2 gab., D80 mm "Bogdanova" tipa (kopējais garums ne mazāk, ka 8 m.)
141 # sūckurvis          ar vārstu, savienojums D80 mm, "Bogdanova" tipa
142 # šļūteņu savienojuma atslēga 2 gab.
143 # dalītājs          2 gab. (trīszaru, D80 = D80 + 2 D51)
                  detalizēta ekspluatācijas un apkopju instrukcija latviešu un angļu
                  valodā (rakstveidā un elektroniskā CD vai USB formātā), ar
144 Nodošanas laikā jāiesniedz   nepieciešamajiem attēlojumiem, zīmējumiem izvietotiem atbilstoši
                  tekstam un mezglu sastāvdaļu saraksts vai katalogs, vēlams latviešu
                  valodā


                  jānotiek apmācībai par aprīkojuma lietošanu bez maksas 10-15 VUGD
145 Apmācība
                  darbiniekiem, apmācības vieta -Daugavpils pilsēta vai Daugavpils
                  novads. Apmācības laiks un vieta tiks saskaņota atsevišķi
        ne mazāk kā 2 gadi pilna garantija uz visām stacionārām un uzstādītām
146 Garantija
        iekārtām un sastāvdaļām
                                            6.pielikums
  Atklāta konkursa „Par speciālās tehnikas un aprīkojuma iegādi ķīmisko vielu un naftas produktu
savākšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām sadarbības projektu LLB-1-057
un LLIV-247 ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2012/18LLB-1-057 LLIV-247)
                                           nolikumam
                   Tehniskā specifikācija
Nr.p.k.
                       Konteiners aprīkojumam ķīmisko avāriju uz
     Iepirkuma priekšmeta daļai:
                       ūdenstipnēm likvidēšanai

                       Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi
                       Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to
     Normatīvie akti, kuriem precei   piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
 1
     jāatbilst             noteikumi" Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa
                       noteikumi Nr. 466 „Noteikumi par transportlīdzekļu
                       valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”

                       slēgta tipa kravas konteiners ar aprīkojumu
 2    Konteinera tips
                       (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                       paredzēts izmantošanai ar āķa tipa (hook-lift)
 3    Konteinera veids
                       uzvilkšanas iekārtu
 4    Konteinera platums         ne vairāk kā 2500 mm
 5    Konteinera garums         ne mazāk kā 6000 mm
 6    Konteinera augstums        ne mazāk kā 2500 mm
                       tērauda loksnes, profili (saskaņojams izgatavošanas
 7    Konteinera materiāls:
                       laikā)
                       atbilstoši konstrukcijai (saskaņojams izgatavošanas
 8    Konteinera sienas (mm)
                       laikā)
                       atbilstoši konstrukcijai (saskaņojams izgatavošanas
 9    Konteinera grīda (mm)
                       laikā)
                       pretkorozijas apstrāde, garantija pret koroziju ne
10    Apstrāde
                       mazāk kā 10 gadi
                       sarkans RAL3000 (atbilstoši LVS 63) (saskaņojams
11    Krāsojums
                       izgatavošanas laikā)
12    Konteinera uzbūve:
                       metāla konstrukcija uz rāmja, aprīkota ar iekārtu
                       konteinera uzvilkšanai/noņemšanai un fiksācijai
13    # konteinera konstrukcija     transporta stāvoklī (hook-lift ), āķa augstums -
                       1570mm un ar maināmu augstumu līdz 1470mm
                       (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                       konteinera rāmis aizmugurē aprīkots ar 2 riteņiem tā
14    # konteinera rāmis
                       nolaišanai
                       aizmugurējā siena sastāv no divām uz sāniem
                       veramām durvīm ar vēršanas mehānismu, to fiksācijas
15    # konteinera aizmugure       mehānisms atvērtā stāvoklī un noslēgšanas mehānismu
                       (aprīkota ar slēgšanas ierīci)     (saskaņojams
                       izgatavošanas laikā)
                    viegli attaisāma visā konteinera garumā no ūdens
16  # konteinera sānu daļa      necaurlaidīga materiāla, nedrīkst aizsegt sānu daļu
                    (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                    konteinera priekšpuse aprīkota ar kāpni (kāpņu
                    pakāpieni no pretslīdoša materiāla, ar reljefu)
17  # konteinera priekšdaļa
                    uzkāpšanai uz konteinera jumta (saskaņojams
                    izgatavošanas laikā)
                    vieta un stiprinājumi paredzēti norobežojošo bonu
                    notīšanai, uztīšanai vai speciāli rāmji-sekcijas bonu
                    vertikālai uzglabāšanai, stiprinājumi ledus griešanas
                    aprīkojumam, sniega pūtēja, tvaika ģeneratora un
                    tvertņu un cita aprīkojuma uzglabāšanai, izņemšanai
18  # konteinera aprīkojums      un ievietošanai konteinerā, kas iebūvēti konteinerā,
                    nostiprināti, jābūt ērtai piekļuvei un apkalpošanai
                    izcelšanai un ievietošanai, darbībai ar speciālu iekārtu
                    (krānu), gar sānu malām izveidotas apgaismošanas
                    sistēmas un izveidots iekšējais apgaismojums
                    konteinerā (saskaņojams izgatavošanas laikā)
                    paredzētas operatīvai izplūdušās naftas un tās
                    produktu    ierobežošanai   un   iepludināšanai
    Naftas produktu norobežojošās
19                   (pieplūšanai) pie naftas produkta savākšanas ierīces,
          bonas
                    iekšzemes ūdeņos (upes, ezeri, ūdenstilpnes u.c.)
                    ziemas periodā
                    virsūdens un zemūdens daļa izmantojama ziemas
                    apstākļos,  paredzētas  naftas   un  tās  produktu
                    ierobežošanai   iekšzemes   ūdeņos   (upes,   ezeri,
                    ūdenstilpnes u.c.), nepiepūšamās (darbība bez to
                    piesūknēšanas ar gaisu), peldošas, naftas un tās
                    produktu ierobežošanu jānodrošina pie straumes
                    ātruma līdz 1,5 m/sekundē ieskaitot (par bonu
20  Norobežojošās bonas 200 m
                    atbilstošu  veiktspēju jāpiestāda    bonu testēšanas
                    apliecinājums),  bonām    jābūt  sadalītām   sekcijās
                    (sekcijas garums 15-20m (saskaņojams izgatavošanas
                    laikā), starp bonu sekcijām savienojuma ierīcei
                    jānodrošina to ātru savienošanu (piemēram, ASTM vai
                    ekvivalents), sekciju savienojumi lokāmi, bonām
                    jāsavienojas un jāstrādā kopā ar absorbējošām bonām
                    Noturīgs pret ogļūdeņraža vielām (nafta un tās
                    produkti u.c.), pret mikroorganismu iedarbību,
                    ultravioleto starojumu, izturīgs pret peldošiem
21  # bonu materiāls
                    priekšmetiem ūdens akvatorijā, saskarē ar tiem,
                    piemērots ziemas apstākļiem, paredzētas ilgstošai
                    glabāšanai, vairakkārt izmantojamas
22  # sekcijas izvietošanas veids    vertikāla stāvokļa nodrošināšanai

   # starp bonu sekciju savienojuma   ierīcei jānodrošina to ātru savienošanu, ASTM
23
   ierīce                savienojums vai ekvivalents tam

   # bonu stiprināšana pie ledus    no metāla konstrukcijām ar regulējamuo konstrukciju
24
   virsmām               augstumu, kas viegli var tikt pielāgoti ledus biezumam

                     bonu sekcijas savienojuma sistēmai pret pārrāvumiem
                     jāiztur slodzi ne mazāk kā 2 tonnas (garenslodze).
25  # bonu sekcija
                     Stiepes stiprība ne mazāk kā 6000 kp, (58860 N) –
                     pārrāvuma stiprība
26  # augstums zem ledus         vēlams ne mazāk kā 300 mm
27  # augstums virs ledus        vēlams ne mazāk kā 300 mm
                     ar visiem nepieciešamajiem savienojumiem to
                     stiprināšanai,    elementiem,     pārvilkšanas
28                    nodrošināšanai, kā arī ar universālajiem standarta
                     savienojumiem (ASTM savienojumi) bonu rindas
   # bonu aprīkojums          savienošanai ar citām bonām
                     enkuri vai enkuru sistēma (kombinācija), 10 enkuri,
                     katram enkuram 100m peldošas ne mazāk kā 18mm
29
                     diametrā virves. Katram enkuram jābūt nodrošinātam
   # stiprinājumi            ar pludiņu. Enkura svars no 13 līdz 20 kg
30  # iespējas pielietot         ar absorbējošām bonām
31  # pieļaujamais ledus biezums     no 250 mm līdz 900 mm
   # temperatūras pieļaujams diapazons
32                    no -40 līdz +40
   bonu ekspluatācijai un glabāšanai °C
33  # vienas sekcijas kopsvars      ne vairāk kā 90 kg
                     norobežojošu bonu sistēmu ekspluatācija un tehniskie
34  # apmācība              jautājumi jāiekļauj cenā, shēmas un apraksti,
                     detalizēta ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā
35  # minimālās garantijas laiks     2 gadi
                     autonoma mobila ledus griešanas iekārta paredzēta
36  Ledus griešanas aprīkojums:
                     taisnstūra kanālu izveidošanai ledū
                     iekārta sevī ietver tērauda ragavas ar grozāmo virsmu
                     uz kuras ir nostiprināti 2 motorzāģi. Griešanas leņķa
                     stāvokli var izmainīt ar rokturu palīdzību, kas ir
                     nostiprināti uz grozāmas virsmas. Uz rokturiem
37  # iekārtas īss apraksts       uzstādīti apgriezienu regulatori motorzāģiem, līdz ar
                     to nodrošinot griešanas procesa vadību. Motorzāģu
                     sliedes aizsargātas ar ekrānu kurš aizsargā no
                     šķembām/šļakatām. Ledus griešanas iekārtas kustību
                     nodrošina troses vinča
                     2 motorzāģi ar 750 mm garu sliedi nostiprinātas uz
38  # iekārtas sastāvs
                     tērauda ragavām
   # maksimāli pieļaujamais ledus
39                    ne mazāk 700 mm
   biezums
40  # ledus griešanas ātrums       ne mazāk 100 m./st
41  # kanāla griešanas platums      ne mazāk kā 350 mm
42  # papildierīce            rokas troses vinča
43  Sniega pūtējs:            laukuma attīrīšanai no sniega
                      atšķirībā no sniega struktūras (viegls, pūkains, sasalis,
44  # ražība
                      noslāņojies) 50 līdz 65 t/st
45  # apgaismojums            ar iespēju strādāt nakts laikā
                      ar ekrānu, kas aizsargā reduktoru no bojājumiem
46  # reduktors
                      saskarsmē ar cietiem priekšmetiem
47  # dzinēja jauda (z.s.)        ne mazāk 9,0
48  # dzinēja tips            4-taktu dzinējs ar starteri
49  # piedziņa              pašgājējs ar hidrostatistisko piedziņu
                      uz priekšu ne mazāk 2,5 km/st., atpakaļgaita ne
50  # ātrums
                      mazāk 1,3 km/st
51  # pievads               kāpurķēdes
52  # degvielas bākas tilpums       ne mazāk par 7 l
53  # degviela              benzīns E95
54  # svars                ne vairāk par 250 kg.
55  # garums, platums, augstums      ne vairāk 1700 / 800 / 1350 mm.
56  # darba platums, augstums       ne mazāk kā 800 mm, 500mm
57  # pārnesumkārba            bezpakāpju automātiskā regulēšana
58  # sniega pūtēja izvads        no 0° līdz 210°
59  # sniega izmešanas attālums      ne mazāk par 15 m
60  Tvaika ģenerators:
                      autonoma tvaika ģeneratora iekārta kalpo sasalušo
                      naftas un naftas produktu sasildīšanai un tālākai
                      darbībai ar to, kā arī sniega kausēšanai un
61  #izmantošanas veids
                      tehnoloģisko procesu sasildīšanai, aprīkojuma un
                      norobežojošo bonu attīrīšanai no naftas produktiem
                      ziemas periodā
62  # svars                ne vairāk par 500 kg
63  # garums                līdz 2000 mm
64  # platums               līdz 1000 mm
65  # augstums               līdz 1400 mm
66  # ražīgums               ne mazāk par 200 kg/st.
67  # siltumjauda             ne mazāk par 150 kW
68  # sildītāja ūdens tilpums, temperatūra līdz 40 l, ne mazāk kā + 80°C
69  # darba spiediena diapazons      no 1 līdz 10 bar
70  # tvaika izeju daudzums        1 izeja (DN20)
71  # barošanas spriegums         220 W
72  # ūdens sūknis             virzuļa tipa
                      atbilstošas jaudas dīzeļdzinējs, ne mazāk kā 12 kW ar
73
   # dzinējs, degvielas tips       elektrisko starteri,dīzeļdegviela
74  # degvielas tvertnes tilpums      ne mazāk par 40 litriem
75  # ūdens šļūtene            ne mazāk par 15 m
76  # tvaika šļūtene            ne mazāk par 15 m
                      tvaika šļūtenes turētājs, attīrīšanas uzgalē un
77
   # uzgaļu komplekts           sasildīšanas uzgalē
                      aprīkots ar 2 gumijas riteņiem un turētajiem tā vieglai
78
   # rāmis                transportēšanai
   # iespējamais izmantošanas lietošanas
79
   diapazons               no -40° C līdz +40° C
                      ar kontroļu un drošinātāju ierīces, kuras aizsargā no
80                     pārkarsēšanas ar ūdens padeves pārtraukšanu un
   # drošības ierīce           spiediena pārsniegšanas
   Pārvietojams rezervuārs (baseins)
81  piemēram „Husky Portable Self      jāspēj noturēt tajā bez teces maksimālo šķidruma
   Supporting Tank” vai ekvivalents:   daudzumu:
82  # ūdens ietilpība           ne mazāk par 11 000 litriem
83  # baseina svars             baseina svars – ne vairāk kā 50 kg
                      ar piepumpējamu augšējo aploci no saspiesta gaisa
84
   # konstrukcija             standarta elpošanas balona
                       nodilumizturīgs, drošs pret caurduršanu, viegli tīrāms,
85
   # baseina materiāls          no EXLON™ vai ekvivalenta materiāla
                       baseina apakšējā daļā jābūt 2 ieejām/izejām (katrā
                      baseina pusē pa vienai) ar diametru 150mm ar vārstu
86                     noslēgšanai un savienojumu galā Ø150mm Bogdanova
                      tipa un ar pāreju uz Ø80 mm Bogdanova tipa
   # armatūra               komplektā (alumīnija sakausējums)
                      baseinu jābūt iespējai ērti salocīt izmēros ne vairāk kā
87
   # baseina izmēri            90cm×90cm×70cm apjomā
88  # baseina komplektācijā:
                      komplektā    jābūt     baseina    iepakojuma
89                     maisam/pārvalkam (čeholam) ar rokturiem (cilpām)
   # iepakojums              drošai transportēšanai/pārnešanai
                       jābūt speciālam izturīgam trapam (pārliktnim) ar
90                     stiprinājumiem drošai uzsūkšanai no baseina un
   # traps                iesūknēšanai tajā (lai netiktu sabojātas baseina malas)
                       ar speciālu pārklāju atvērtās augšējās baseina daļas
                      pārklāšanai (pārklājs/vāks) un nostiprināšanas sistēmu
91
                      pie baseina, lai tajā neiekļūtu netīrumi, lietus ūdens
   # pārklājs               u.c.

92                      visi nepieciešamie piederumi piepumpēšanai, izņemot
   # piederumi 1             saspiesta gaisa balonu)
93  # piederumi 2             baseina remonta komplekts
                      saliekamas,   piemēram,   Troiltank2000    vai
                      ekvivalentas, no augstas pakāpes ķīmiski noturīga
                      salokāma materiāla, ar to noslēgšanas iespēju
   Ķīmiskā piesārņojuma pagaidu      nodrošinot pret ķīmisko vielu iztvaikošanu un
94
   tvertnes                pārsūknēšanas iespēju, 2 izejas lejasdaļā katrā pusē ar
                      savienojumu "Bogdanova" tipa 50mm vai 80 mm
                      (saskaņojams izgatavošanas laikā), aprīkots ar
                      drenāžas vārstu
95  # tvertņu skaits un tilpums      3 gab. Troiltank - 2000 litri katra, saliekamas
                 detalizēta ekspluatācijas un apkopju instrukcija
                 latviešu un angļu valodā (rakstveidā un elektroniskā
                 CD vai USB formātā), ar nepieciešamajiem
96  Nodošanas laikā jāiesniedz
                 attēlojumiem, zīmējumiem izvietotiem atbilstoši
                 tekstam un mezglu sastāvdaļu saraksts vai katalogs,
                 vēlams latviešu valodā
                 jānotiek apmācībai par aprīkojuma lietošanu bez
                 maksas 10-15 VUGD darbiniekiem, apmācības vieta -
97  Apmācība
                 Daugavpils pilsēta vai Daugavpils novads. Apmācības
                 laiks un vieta tiks saskaņota atsevišķi
                 ne mazāk kā 2 gadi pilna garantija uz visām
98  Garantija
                 stacionārām un uzstādītām iekārtām un sastāvdaļām

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:1/1/2013
language:Unknown
pages:14