Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Stres - informacje og�lne

VIEWS: 9 PAGES: 3

Żyjemy w świecie podatnym na stres. Jego nadmierna ilość może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia. Jeżeli należysz do os�b stresujących się nadmiernie nie bagatelizuj tego tylko zacznij działać.

More Info
									           Stres - informacje ogólne
Stres to bardzo często spotykane zjawisko. Mamy z nim do czynienia w domu, w pracy, a także w
szkole. Dotyczy on osoby starsze, ale nie omija też najmłodszych. Odziedziczyliśmy go po naszych
przodkach, a współczesny styl życia powoduje, że mamy z nim do czynienia coraz częściej. Stres
jest w pełni naturalnym zjawiskiem biologicznym i stanowi reakcje organizmu na bodźce fizyczne
lub psychiczne. Czynniki, które są odpowiedzialne za pojawianie się stresu mogą mieć charakter
umysłowy, fizjologiczny, anatomiczny lub fizyczny. W niektórych sytuacjach stres może być
pomocny, jednak jego nadmierna ilość może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowie.
Stres powoduje choroby, a także utrudnia kontakty towarzyskie z innymi.
Badania przeprowadzone nad stresem wykazały, że większość sytuacji, z jakimi mamy do czynienia
podczas stresu nigdy się nie wydarza. Oznacza to, że w tych momentach stresujemy się zupełnie
niepotrzebnie. Nadmierna ilość stresu to poważny problem i może doprowadzić do wielu
niepożądanych dolegliwości, które jeszcze bardziej utrudniają życie. Na szczęście istnieją sposoby,
które pomagają walczyć ze stresem.


Biologia i psychologia stresu
Stres jest zjawiskiem odmiennie postrzeganym przez biologię i psychologię. Biologia stresu
obejmuje wszystkie zjawiska biologiczne, które zachodzą podczas reakcji stresowej. Według
biologii w reakcji stresowej biorą udział da systemy biologiczne: układ współczulny i oś
podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA). Jako pierwszy zaczyna pracować układ
współczulny i odpowiada za reakcje walki lub ucieczki. Jest on odpowiedzialny za wydzielanie się
adrenaliny i noradrenaliny, wywołuje rozszerzenie źrenic, przyspieszenie tętna i oddechu oraz
przyspieszenie akcji serca. Następnie po minutach lub godzinach od zadziałania stresora aktywuje
się oś HPA. Podwzgórze poprzez hormon pobudza przysadkę, a ta z kolei pobudza korę nadnerczy
do wydzielania glikokortykoidów.
Psychologia stresu obejmuje jego wpływ na zjawiska psychiczne. Według psychologii stres może
być zarówno pomocny jak i szkodliwy. Jeżeli mamy do czynienia ze stresem umiarkowanym to
prowadzi on do rozwoju psychicznego pobudzając nas do działania. Nadmierny stres działa jednak
odwrotnie. Może być powodem pojawienia się problemów natury psychicznej. Zbyt duża ilość
stresu może wywołać zaburzenia lękowe, nerwicowe i depresyjne, w skrajnych przypadkach
pojawia się ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego oraz zaburzeń osobowości. Stres
według psychologii przebiega w fazach. Najpierw pojawia się faza alarmowa, która jest reakcją na
nową sytuację. Następnie mamy do czynienia z fazą przystosowania, która może uspokoić
organizm lub doprowadzić do pojawienia się kolejnej fazy, jeżeli nie osiągnie sukcesu. Faza
wyczerpania to przewlekły stres, który prowadzi do wyczerpania zasobów odpornościowych, co
wiąże się z dalszymi konsekwencjami. Znane są przypadki śmierci, dlatego nie należy nigdy
lekceważyć nadmiernego stresu.


Stresory
Stresorem nazywamy każdy bodziec (wewnętrzny lub zewnętrzny), który jest odpowiedzialny za
wywołanie stresu. Pojęcie stresora przyczyniło się do powstania alternatywnej koncepcji stresu.
Dwaj psychiatrzy Thomas Holmes oraz Richard Rahe w 1967roku opracowali skalę 43 wydarzeń
życiowych, które są odpowiedzialne za pojawianie się stresu. Testy były przeprowadzane z
udziałem wolontariuszy, a wyniki okazały się na tyle podobne, że powstał kwestionariusz SRRS
(Social Readjustment Rating Scale).
Lista niektórych sytuacji wraz z liczbą punktów określająca obciążenie (skala od 1 oznaczająca
brak do 100 oznaczająca maksymalny stres):

  •  Śmierć współmałżonka – 100

  •  Rozwód – 73

  •  Ślub – 50

  •  Utrata pracy – 47

  •  Pogodzenie się ze współmałżonkiem – 45

  •  Reorganizacja przedsiębiorstwa – 39

  •  Zmiana pracy – 36

  •  Zmiana godzin lub warunków pracy – 20

  •  Urlop – 13

  •  Święta - 12
Stresory możemy podzielić na:

  •  Chronobiologiczne (rytm okołodobowy, przekraczanie sfer czasu, rytm tygodniowy,
    miesięczny, sezonowy)

  •  Fizyczne (klimat, hałas, oświetlenie, promieniowanie)

  •  Psychiczne (przeciążenie, przeszkody, konflikty, zagrożenia, deprywacje)

  •  Socjologiczne (relacje interpersonalne)
Leczenie stresu
Stres można kontrolować na wiele sposobów. Istnieją różne metody, które w zależności od osoby
mogą przynieść pozytywne skutki. Do takich metod należą techniki relaksacyjne, wizualizacje,
programowanie NLP, hipnoza, autohipnoza, EFT. Najlepszym rozwiązaniem jest próbowanie
wszystkiego po kolei.
Na rynku istnieją także preparaty oparte na roślinach właściwościach leczniczych. Wpływają one
pozytywnie na nasz organizm oraz funkcje intelektualne. Do takich preparatów zaliczamy:


  •  Gotu kola

  •  Kudzu

  •  Melisa

  •  Bacopa monniera

  •  Arktyczny Korzeń

  •  L-Lizyna

  •  L-Tyrozyna

  •  Różeniec górski

  •  Cytryniec chiński

  •  GABA

  •  Ziele dziurawca

  •  Ziele ruty

  •  Ziele ogórecznika

								
To top