RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4 BM 2013 by nuefail

VIEWS: 861 PAGES: 16

More Info
									           RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM


                                                                     CATATAN
             BIDANG       OBJEKTIF
MGGU   TAJUK                                      HASIL PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN    PEMBELAJARAN


 1   1. Nombor  1.1 Nombor Bulat  Menamakan       i.   Menama dan menulis nombor hingga 100,000.
02-04   Bulat  Hingga 100,000   sebarang nombor        Menentukan nilai tempat sebarang digit bagi nombor bulat hingga
                                ii.
 JAN                  hingga 100,000.        100,000.

                                iii.  Membanding nilai nombor hingga 100,000.
                                iv.  Membundar nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
 2   1. Nombor  1.2 Tambah Dalam  Menambah        i.   Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi
      Bulat  Lingkungan     sebarang nombor        100,000.
07-11        100,000.      hingga 100,000.
 JAN                              ii.  Menyelesaikan masalah tambah

          1.3 Tolak Dalam   Menolak sebarang    i.   Menolak satu atau dua nombor daripada sebarang nombor yang lebih
          Lingkungan     nombor daripada        besar tidak melebihi 100,000.
          100,000.      suatu nombor yang
                                ii.  Menyelesaikan masalah tolak.
                    kurang daripada
                    100,000. 3   1. Nombor  1.4 Darab Dengan  Darab sebarang dua   i.   Mendarab nombor tiga digit dengan:
    Bulat    Hasil Darab     nombor dengan
14-18                                 (a) 100 (b) nombor 2-digit
          Sehingga 100,000.  hasil darab sehingga
 JAN                  100,000.        ii.  Mendarab nombor empat digit dengan
                                   (a) nombor 1-digit (b) 10
                                   (c) nombor 2-digit
                                iii.  Mendarab nombor dua digit dengan 1000.


                                                                          1
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM

                               iv.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab.
 4   1. Nombor  1.5 Bahagi Dengan  Membahagi      i.   Membahagi nombor empat digit dengan:
      Bulat   Hasil Bahagi    sebarang nombor      (a) nombor 1-digit
21-25
           Sehingga 100,000.  kurang daripada
 JAN                                (b) 10, 100 dan 1 000
                     100,000 dengan
                     nombor dua digit.     (c) nombor 2-digit
                               ii.  Membahagi nombor lima digit dengan:
                                  (a) nombor 1-digit
                                  (b) 10, 100 dan 1 000
                                  (c) nombor 2-digit
                               iii.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi.
 5   1. Nombor  1.6 Operasi     Melaksanakan    i.   Murid melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan
 28    Bulat   Bergabung      operasi bergabung     nombor kurang daripada:
JAN -                  melibatkan tambah
 01                   dan tolak.
 FEB                                (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000
                               ii.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung.
 6   2. Pecahan  2.1 Pecahan Wajar  Menama dan     i.   Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.
                     menulis pecahan
04-08                  wajar dengan
 FEB                             ii.  Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan:


                                                                  2
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
                     penyebutnya
                     sehingga 10.            (a) penyebut yang sama
                                       (b) pengangka 1 penyebut yang berlainan sehingga 10.


           2.2 Pecahan Setara  Menyatakan          i.  Menyatakan dan menulis pecahan setara kepada pecahan wajar.
                     pecahan setara bagi
                     pecahan wajar.
                                    ii.  Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah.
 7   11-15 FEB                CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI 8   2. Pecahan  2.3 Penambahan    Menambah dua     i.      Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang sama sehingga 10
           Pecahan       pecahan wajar           dalam bentuk termudah.
18-22                   dengan
 FEB                                     (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan.
                     penyebut
                     sehingga 10.
                                       (b) dengan pengangka yang berbeza.
                                ii.     Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga
                                       10 dalam bentuk termudah.
                                       (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan.


                                       (b) dengan pengangka yang berbeza.
                                iii.     Penyelesaian masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar.
           2.4 Penolakan    Menolak              Menolak dua pecahan wajar yang penyebutnya sama sehingga 10
 9   2. Pecahan  Pecahan.       pecahan wajar     i.      kepada bentuk termudah.
 25                    dengan


                                                                       3
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
FEB-               penyebut       (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan.
 01                sehingga 10.
MAC
                            (b) dengan pengangka yang berbeza.
                         ii.  Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga
                            10 kepada bentuk termudah.


                            (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan.
                            (b) dengan pengangka yang berbeza.
                         iii.
                            Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan pecahan wajar.
 10   3.      3.1 Nombor  Memahami    i.   Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan
04-08  Perpuluhan  Perpuluhan  nombor        (a) satu tempat perpuluhan
MAC                perpuluhan
                            (b) dua tempat perpuluhan
                         ii.  Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan:
                            (a) persepuluh (b) perseratus
                            (c) persepuluh dan perseratus
                         iii.  Menukar pecahan kepada perpuluhan:
                            (a) persepuluh (b) perseratus
                            (c) persepuluh dan perseratus,
                            dan sebaliknya.                                                             4
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM


 11   3.      3.2 Tambah  Menambah     i.   Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan satu
11-15  Perpuluhan  Perpuluhan  perpuluhan       tempat perpuluhan.
MAC                sehingga dua
                             (a) nombor perpuluhan sahaja
                 tempat
                 perpuluhan.       (b) nombor bulat dan nombor perpuluhan
                             (c) perpuluhan bercampur
                          ii.  Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua
                             tempat perpuluhan.
                             (a) nombor perpuluhan sahaja
                             (b) nombor bulat dan nombor perpuluhan
                             (c) perpuluhan bercampur
                          iii.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor
                             perpuluhan.
 12   18-22 MAC                       UJIAN 1 13   3.      3.3 Tolak  Menolak nombor  i.   Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu
01-05  Perpuluhan  Perpuluhan  perpuluhan       tempat perpuluhan:
APRIL               sehingga dua
                             (a) nombor perpuluhan sahaja
                 tempat
                 perpuluhan.       (b) perpuluhan bercampur
                             (c) nombor bulat dan nombor perpuluhan
                          ii.  Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat
                             perpuluhan.
                          iii.  Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan.
                                                            5
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM

 14   3.      3.4 Darab     Mendarab     i.   Darab nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan:
    Perpuluhan  Perpuluhan.    perpuluhan
08-12                 sehingga dua
APRIL                             (a) nombor satu digit  (b) 10, 100 dan 1 000
                    tempat
                    perpuluhan    ii.  Darab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan:
                    dengan nombor
                    bulat.         (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000
                            iii.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan mendarab nombor
                                perpuluhan.
 15   3.      3.5 Bahagi    Membahagi    i.   Membahagi nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan
15-19  Perpuluhan  Perpuluhan.    perpuluhan       dengan:
APRIL                 sehingga dua
                                (a) nombor 1-digit   (b) 10
                    tempat
                    perpuluhan    ii.  Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan
                    dengan nombor      dengan nombor satu digit.
                    bulat.      iii.  Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan
                                dengan nombor bulat.


                            iv.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan bahagi dengan nombor
                                perpuluhan. 16   4. Wang   4.1 Wang hingga  Memahami dan   i.   Membaca dan menulis nilai wang sehingga RM10,000.
22-26        RM10,000.     menggunakan
APRIL                 perkataan yang
                    melibatkan    ii.  Menambah nilai wang sehingga RM10,000.
                    wang.

                    Mengguna dan   iii.  Menolak sebarang nilai wang sehingga RM10,000.
                    mengaplikasi
                            iv.  Mendarab nilai wang, hasil darabnya sehingga RM10,000.


                                                                 6
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
                    pengetahuan
                    tentang wang
                             v.
                    dalam kehidupan
                    seharian.         Membahagi wang dengan nilai tidak lebih daripada RM10,000.
 17   4. Wang   4.1 Wang hingga  Mengguna dan   vi.   Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan penambahan dan
 29         RM10,000.     mengaplikasi       penolakan yang melibatkan wang hingga RM10,000.
APRIL-                 pengetahuan
 03                  tentang wang
 MEI                  dalam kehidupan
                    seharian.         Membundarkan wang sehingga 'ringgit' yang terdekat.
                             vii.


                             viii.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM10,000.
 18   5. Masa   5.1 Membaca dan  Memahami,     i.
06-10  dan waktu  menulis masa.   membaca dan
                                 Mambaca masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam.
 MEI                  menulis masa
                    dalam jam dan   ii.
                    minit.          Menulis masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam.


           5.2 Jadual    Membina jadual  i.   Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual
                    mudah
                                 mudah.
                    Membaca      ii.   Mendapatkan maklumat daripada kalendar
                    kalender
                             iii.  Menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian melibatkan
                                 pembacaan kalendar.
                                                                 7
           RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM


 19   5. Masa   5.3 Hubungan    Memahami      i.     Menyatakan hubungan di antara unit masa
13-17  dan waktu  antara unit masa.  hubungan di
                                   (a) 1 hari = 24 jam
 MEI                  antara unit
                    masa.             (b) 1 tahun = 365/366 hari
                                   (c) 1 dekad = 10 tahun


                              ii.    Penukaran
                                   (a) tahun kepada hari dan sebaliknya
                                   (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya
                                   (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya
                                   (d) jam kepada hari dan sebaliknya


                              iii.    Penukaran unit masa dari
                                   (a) jam kepada minit dan sebaliknya
                                   (b) jam dan minit kepada minit serta sebaliknya
                                   (c) minit kepada jam dan minit dan sebaliknya 20   20-23 MEI                         UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 21   5. Masa   5.4 Operasi Asas  Tambah, tolak,   i.     Menambah unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam
    dan waktu  Melibatkan Masa   darab dan bahagi       lingkungan:
10-14                  dalam unit masa.
 JUN                                 (a) jam dan minit
                                   (b) tahun dan bulan
                                   (c) dekad dan tahun
                              ii.    Menolak unit masa yang melibatkan pertukaran unit dalam
                                   lingkungan:                                                                8
           RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM

                                 (a) jam dan minit
                                 (b) tahun dan bulan
                                 (c) dekad dan tahun 22   5. Masa   5.4 Operasi Asas  Tambah, tolak,   iii.  Mendarab unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam
    dan waktu  Melibatkan Masa  darab dan bahagi
17-21                              lingkungan:
                    dalam unit masa.
 JUN                               (a) jam dan minit
                                 (b) tahun dan bulan
                                 (c) dekad dan tahun
                             iv.  Membahagi unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam
                                 lingkungan:
                                 (a) jam dan minit
                                 (b) tahun dan bulan
                                 (c) dekad dan tahun
                             v.   Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam unit
                                 masa:
                                 (a) jam dan minit
                                 (b) tahun dan bulan
                                 (c) dekad dan tahun 23  5. Masa   5.5 Tempoh masa  Mengguna dan    i.   Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu
24-28  dan waktu           mengaplikasi
                                 peristiwa berdasarkan jadual.
 JUN                  pengetahuan
                             ii.  Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam:
                    tentang masa
                    untuk mencari
                    tempoh masa.       (a) minit
                                 (b) jam
                                 (c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan dua hari yang


                                                                  9
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
                                  berturutan.
                              iii.  Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa
                                  berdasarkan tempoh masa yang diberi dan membaca waktu mula dan
                                  waktu akhir.
 24   6. Panjang  6.1 Ukuran Panjang  Mengukur     i.
                     panjang dengan
01-05                               Membaca ukuran panjang dengan menggunakan unit milimeter.
                     menggunakan
JULAI                   unit piawai    ii.
                                  Menulis ukuran panjang kepada skala per sepuluh yang hampir untuk:
                                  (a) sentimeter
                                  (b) meter
                              iii.
                                  Mengukur dan merekod panjang sesuatu objek menggunakan unit:
                                  (a) milimeter
                                  (b) sentimeter dan milimeter
                                  (c) meter dan sentimeter
                              iv.  Menganggar panjang sesuatu objek dalam:
                                  (a) milimeter
                                  (b) meter dan milimeter
                                  (c) sentimeter dan milimeter 25   6. Panjang   6.2 Hubungan    Memahami     i.   Menyatakan hubungan antara unit sentimeter dan millimeter.
           antara unit ukuran  hubungan antara
08-12           panjang     unit dalam
JULAI                   ukuran panjang.  ii.  Menukarkan unit ukuran panjang daripada:
                                  (a) milimeter kepada sentimeter dan sebaliknya
                                  (b) sebarang unit kepada satu unit.
                                                                    10
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM


 26   6. Panjang  6.3 Operasi asas  Menambah dan   i.   Menambah unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit
           melibatkan     menolak ukuran
15-19                              dalam:
           panjang.      panjang.
JULAI                              (a) mm   (b) m dan cm
                                 (c) cm dan mm
                             ii.
                                 Menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam:
                                 (a) mm   (b) m dan cm
                                 (c) cm dan mm                    Mendarab dan   i.   Mendarab unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit
                    membahagi
                                 dengan:
                    ukuran panjang.
                                 (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
                             ii.  Membahagi unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit
                                 dengan:
                                 (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
                             iii.  Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam
                                 ukuran panjang.
 27   7. Jisim   7.1 Timbangan   Menimbang jisim  i.   Menimbang jisim menggunakan unit kilogram dan gram.
           Jisim       dengan unit
22-26                  piawai.
JULAI                           ii.  Membaca timbangan jisim kepada skala yang hampIr dalam kilogram
                                 dan gram.

                             iii.
                                 Menganggar jisim sesuatu objek dalam kilogram dan gram.
                                                                   11
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
           7.2 Hubungan     Memahami       i.   Menukarkan unit jisim daripada:
           antara unit jisim.  hubungan antara
                                    (a) kg kepada g
                      unit dalam jisim.
                                    (b) g kepada kg
                                    (c) kg dan g kepada kg


     29 JULAI-
 28                                     UJIAN 2
     02 OGOS 29   7. Jisim   7.3 Operasi Asas   Tambah dan      i.   Menambah jisim melibatkan unit:
           Melibatkan Jisim   tolak melibatkan
05-06                                 (a) kg (b) g (c) kg dan g
                      unit jisim.
OGOS                              ii.  Menolak jisim melibatkan unit:
                                    (a) kg   (b) g  (c) kg dan g

                      Darab dan      i.   Mendarab jisim melibatkan penukaran unit dengan:
                      bahagi unit jisim.
                                    (a) nombor satu digit
                                    (b) 10, 100 dan 1 000


                                ii.  Membahagi jisim melibatkan penukaran unit dengan:
                                    (a) nombor satu digit
                                    (b) 10, 100 dan 1 000

                                iii.  Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam
                                    jisim. 30   8. Isi padu  8.1 Menyukat     Menyukat dan     i.   Membaca isipadu cecair dalam liter dan milliliter.
    cecair    isipadu cecair.   membanding      ii.  Menulis sukatan isipadu cecair kepada skala persepuluh yang hampir
19-23                   isipadu cecair       dalam:
OGOS                    dengan
                                    (a) liter  (b) mililiter

                                                                      12
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM
                       menggunakan       Mengukur dan merekod isipadu cecair dalam liter dan milliliter.
                       unit piawai.   iii.


                                iv.  Menganggar isipadu cecair dalam liter dan milliliter.


           8.2 Hubungan      Memahami     i.   Menukar unit isipadu cecair daripada:
           antara unit isi padu  hubungan antara
                                   (a) liter kepada mililiter
           cecair.        unit dalam
                       isipadu cecair.     (b) mililiter kepada liter
                                   (c) liter dan mililiter kepada liter
                                   (d) liter dan mililiter kepada mililiter 31   8. Isi padu  8.3 Operasi asas    Tambah dan    i.   Menambah isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam:
    cecair    melibatkan isi padu  tolak isipadu
26-30         cecair.        cecair.
OGOS                                 (a) liter  (b) mililiter
                                   (c) liter dan mililiter
                                ii.  Menolak isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam:


                                   (a) liter  (b) mililiter
                                   (c) liter dan mililiter 32                     Darab dan     i.   Mendarab isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan:
                       bahagi isipadu
02-06                    cecair.
SEPT                                 (a) nombor satu digit
                                   (b) 10, 100 dan 1 000
                                ii.  Membahagi isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan:


                                   (a) nombor satu digit


                                                                    13
           RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM

                                (b) 10, 100 dan 1 000
                             iii.  Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.
 33   9. Bentuk  9.1 Bentuk dua  Memahami      i.   Mengenal pasti sisi bagi:
    dan ruang  dimensi      perimeter
09-13                              (a) segiempat sama
                   bentuk dua
SEPT                 dimensi.         (b) segiempat tepat (c) segitiga
                             ii.  Mengukur dan merekod perimeter bagi:
                                (a) segiempat sama
                                (b) segiempat tepat (c) segitiga

                   Memahami luas   i.   Mengenal pasti dimensi bagi:
                   bentuk dua
                                (a) segiempat sama (b) segiempat tepat
                   dimensi.
                             ii.  Membuat perbandingan jumlah petak bagi saiz:
                                (a) segiempat tepat (b) segiempat sama
                             iii.  Mengukur dan mencatat sisi segi empat sama dan segi empat tepat.
 34   9. Bentuk  9.1 Bentuk dua  Mencari luas dan  i.   Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat.
    dan ruang  dimensi      perimeter
17-20                 bentuk dua
                                Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas bentuk
SEPT                 dimensi.      ii.
                                dua- dimensi.
 35   9. Bentuk  9.2 Bentuk tiga  Memahami      i.   Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid.
    dan ruang  dimensi      isipadu kubus
23-27                 dan kuboid.
SEPT                           ii.  Membandingkan dengan satu unit kubus

                                                                  14
            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM

                                 (a) kubus   (b) kuboid
                              iii.  Mengukur dan merekod sisi bagi kubus dan kuboid.
 36   9. Bentuk  9.2 Bentuk tiga  Mencari isipadu  i.   Mengira isipadu kiub dan kuboid.
 30   dan ruang  dimensi      kubus dan
SEPT-                  kuboid.      ii.  Menyelesaikan masalah isipadu kubus dan kuboid.
 04
 OKT 37   10.     10.1 Piktograf   Menggunakan    i.   Menyatakan ciri-ciri piktograf:
07-11  Perwakilan           piktograf untuk      (a) gambar yang digunakan untuk menerangkan maklumat
 OKT  data              membaca dan
                    memapar
                    maklumat / data.     (b) tajuk bagi graf
                                 (c) nilai yang diwakili oleh satu gambar yang ditunjukkan.


                              ii.  Mengumpul dan mentafsir maklumat daripada piktograf.


                              iii.  Murid membina piktograf bagi menggambarkan maklumat yang
                                 diberi.

                              iv.  Menyelesaikan masalah harian berpandukan piktograf yang diberikan. 37   10.     10.2 Graf palang  Menggunakan    i.   Menyatakan ciri-ciri graf palang
07-11  Perwakilan           graf palang
                                 (a) tajuk
 OKT  data              untuk membaca
                    dan            (b) apa yang diwakili oleh paksi
                    memaparkan        Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang.
                    data.       ii.


                                                                    15
          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 VERSI BM


                          iii.  Membina graf palang berdasarkan maklumat yang diberi.


                          iv.  Menyelesaikan masalah harian berpandukan graf palang yang
                              diberikan.
 38   14-18 OKT   ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 39   21-25 OKT   ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN    28 OKT-15
40-42         AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
      NOV
                                                            16

								
To top