IS393 Technical Guide Section 4 by hcj

VIEWS: 16 PAGES: 18

									Ecodesign og LOT4
LOT4: Industrial furnaces and ovens
 Præsentation af NVE’s ekspert-team:

 Peter Maagøe Petersen – Viegand & Maagøe
 Christian Risborg – Viegand & Maagøe

 1 | Præsentation ved NVE
Hvad er ECO-DESIGN?


• Rammedirektiv om miljøvenligt design

• Giver mulighed for at stille energi- og miljøkrav til energirelaterede
produkter

• Formål at fjerne de mindst energieffektive og mest
ressourceforbrugende produkter fra markedet

•Kravene skal konkretiseres i gennemførelsesforanstaltninger
(forordninger)
 2 | Præsentation ved NVE
Erfaringer….processen

• Processen fra studium til lovgivning går langsommeren end planlagt
– men alligevel er det ikke så dårligt

• Studierne trækker som regel ud

• Der kan gå meget lang tid fra et studium er færdigt til der kommer
lovgivning

• Der går mindst 2 – 4 år fra et studium igangsættes til lovgivning
publiceres (som regel tættere på 4 år end 2 år)

• Fra publicering går der typisk yderligere 1 – 3 år før kravene har
virkning
  3 | Præsentation ved NVE
Status på LOT4….Første gang med industri
teknologier
 4 | Præsentation ved NVE
Erfaringer…forhandlinger

• Det kan betale sig at komme med kommentarer og forslag

• Der kan komme ændringer lige til det sidste

• Jo større indsats jo større indflydelse

• Det er muligt at blive direkte involveret i udformningen af
lovgivningen (i tæt sammenspil med kommisionen)

• Meget komplicerede forslag bør undgås (skrækeksempler er kedler
og vandvarmere)
  5 | Præsentation ved NVE
LOT 4: Industrial and Laboratory
Furnaces and Ovens (IFO)
       Kortlægning af norsk industri
                   NVE
             9. Februar 2011
Formål med kortlægning

• At afdække anvendelsen af ”industrial furnaces and ovens” i Norge

• At vurdere betydning af LOT-4-studie og de kommende krav for
Norsk industri

  • ”blast furnaces”, ”melting furnaces”, ”heat treatment furnaces”

  • ”rotary ovens”, ”cement kilns”, ”incenerators”

  • ”sterilizers, ”drying cabinets”, ”baking ovens”

• At give oplæg til varetagelse af norske interesser i studie

  • effektivitetskrav?

  • fuel switch / primær energifaktor?

  • interesser for producenter og leverandører

  7 | Præsentation ved NVE
Samlet energiforbrug* i Norsk industri
*Data fra Norsk Statisk 2010 tal

  8 | Præsentation ved NVE
LOT 4 – Aluminiumsproduktion i Norge

• 28 % af Norges energiforbrug anvendes af aluminiumsbranchen.

  • Stor branche, med meget stort forbrug til ”Industrial furnaces
  and ovens” (elektrolyseproces)

  •”Grå-zone” om elektrolyseproces bliver en del af studiet.

    •Fuel Switch (i forhold til krav)
  9 | Præsentation ved NVE
LOT 4: “Ferro-legering” og “Aluminium”

Ferrolegering*:
  Branche     Energiforbrug  Smeltning  Tørring  Inddampning  Smeltning  Tørring Inddampning
  [-]          [GWh]      [%]     [%]     [%]    [GWh]    [GWh]   [GWh]

  Ferro-legering    7.080      21%     0%      0%     1487    0     0

  Total_LOT4      7.080                        1.487      -   -


Aluminium**:

  Branche   Energiforbrug    Smeltning  Tørring  Inddampning  Smeltning  Tørring Inddampning
  [-]        [GWh]       [%]     [%]     [%]    [GWh]    [GWh]   [GWh]

  Aluminium      22.419      86%     0%      0%     19281    0     0

  Total_LOT4     22.419                        19.281      -   -* Data fra kortlægning i Danmark og snak med Norsk Industri (Finn Eivik)
** Data fra Enovas / Mckenzie’s rapport 2008


   10 | Præsentation ved NVE
LOT 4: “Raffinaderier” og “Kemisk industri”

Raffinaderier*:
IFO = 0 (Vurderet efter samtale med Norsk Industri)Kemisk industri**:
•1/3 Petroliums raffinering, LOT4 = 0 ”Samtale med Norsk industri”
•1/3 Silicium produktion
•1/3 Methanproduktion, LOT 4 = 0 ”Samtale med Norsk industri”


  Branche   Energiforbrug  Smeltning  Tørring  Inddampning  Smeltning  Tørring Inddampning
  [-]        [GWh]     [%]     [%]     [%]    [GWh]    [GWh]   [GWh]

  Silicium     5.850     21%    0%     0%     1229    0     0

  Total_LOT4    5.850                       1.229      -    -* Samtale med Norsk Industri (Finn Eivik)
** Data fra kortlægning i Danmark og snak med Norsk Industri (Finn Eivik)


   11 | Præsentation ved NVE
 LOT 4: “Nærings og nydelse”,
 “Træforædling”
 Nærings og nydelse*:
Branche      Energiforbrug  Smeltning   Tørring   Inddampning   Smeltning Tørring Inddampning  IFO
[-]            [GWh]      [%]     [%]       [%]   [GWh]   [GWh]   [GWh]    [%]

Bagerier         84       0%     48%       0%    0    40     0      48%

Bryggerier        243       0%     17%       7%    0    41    17      24%

Fiskeri          317       0%     0%       0%    0    0     0      0%

Fiskefoder        482       0%     19%       8%    0    92    39      27%

Mejerier         809       0%     16%       13%    0    129    105     29%

Slagteri         904       0%     15%       2%    0    136    18      17%

Korntørring        73       0%     90%       0%    0    66     0      90%

Opkoncentrering      161       0%     0%       70%    0    0     112     70%

Sildemel         591       0%     19%       8%    0    112    47      27%
Næringsmiddel
øvrig           856       0%     25%       12%    0    213    103     37%

Total_LOT 4       4.520                         -    830    441    1.271

  *   Forbrug vurderet ud fra danske forhold


      12 | Præsentation ved NVE
LOT 4: “Nærings og nydelse”,
“Træforædling

Træforædling*:
IFO = 0 (Vurderet i samarbejde med Marit Holtermann Foss)
(Papirproduktion ikke en del af studiet)
*  Forbrug vurderet ud fra samtale med Marit Holtermann Foss
   13 | Præsentation ved NVE
  LOT 4: “Øvrig industri produktion”
Branche            Energiforbrug      Smeltning   Tørring     Inddampning  Smeltning   Tørring      Inddampning
[-]                  [GWh]          [%]       [%]     [%]      [GWh]       [GWh]     [GWh]
Kommunikationsudstyr              1.068      0%       0%      0%       0         0       0
Trælast                     611       0%       33%     0%       0         202      0
Andre transportmidler              458       0%       0%      0%       0         0       0
Andre metaller                 458      23%       5%      0%      105        23       0
Gartneri                    458       0%       0%      0%       0         0       0
Tagpap/asfalt og mineraluld           458      14%       33%     0%       64        151      0
Jern og stålproduktion             458      21%       0%      0%       96         0       0
Trævarer                    458       0%       33%     0%       0         151      0
Halvfabrikata af aluminium           458       6%       8%      0%       27        37       0
Metalvarer                   458       0%       9%      0%       2         41       0
Maskiner og udstyr               382      30%       3%      0%      115        11       0
Gummi og plast                 305       0%       0%      0%       0         0       0
Andre mineralprodukter             229       0%       15%     0%       0         34       0
Forlagsvirksomheder               229       7%       10%     0%       16        23       0
Motorkøretøjer                 153       0%       9%      0%       0         14       0
Møbler                     153      14%       33%     0%       21        50       0
Gipsvarer                    153      57%       2%      0%       87         3       0
Glasfiberproduktion               153       2%       3%      0%       3         5       0
Andet elektrisk udstyr             153       7%       33%     0%       11        50       0
Betonvarer                   153       0%       14%     0%       0         21       0
Vaskeri                     153       2%       3%      0%       3         5       0
Måleinstrumenter                 76       0%       0%      0%       0         0       0


         Total       7.635                                 551        822          -


   *Forbrug vurderet ud fra danske forhold
       14 | Præsentation ved NVE
Specifikke brancher/processer
   • Ferrolegering

      • Siliciumslegering (smelteovne)

      • Manganlegering (smelteovne)

      • Kromlegering (smelteovne)

   • ”Aluminium”

      • Elektrolyse (stadig usikker)

   • Kemisk industri

      • Siliciumsproduktion (smelteovne)

   • Nærings- og nydelsesbranchen
      • Bagerier (bageovne – afgrænsning i forhold til tidligere studie)
      • Mejerier (spraytørring)
      • Slagterier (svideovne)

 15 | Præsentation ved NVE
Specifikke brancher/processer….fortsat
   • Øvrig industri produktion

     • Produktion af andre metaller (smelteovne)

     • Tagpap/asfalt og mineraluld (tørreovne, tromletører, roterovne
     m.m. )

     • Jern & stål produktion (smelteovne)

     • Gummi og plast (Opvarmnings/plastificering i tørreovne)

     • Fremstilling af gipsvarer (tørreovne)

     • Fremstilling af gipsvarer (tørreovne)

     • Fremstilling af glasfibervarer (smelteovne)

     • Betonvarer (tørreovne, tromletørrer, roterovne m.m.
 16 | Præsentation ved NVE
Konklusion /aktionsplan

• IFO særdeles vigtig i Norge (31% af energiforbrug – Worst cast og 7
% af energiforbrug – Best case)


  • I hvilket omfang er ”fuel switch / primær energifaktor” teknisk
  relevant? (grøn elproduktion i Norge)

  • Norge skal ligge pres på for at studiet ikke omfatter
  aluminiumsproduktionen.

     •Der kan slås på studiets definition af industrial furnaces and ovens

     •Produktion næsten ikke udbredt i EU
  17 | Præsentation ved NVE
Konklusion /aktionsplan

• Norge kan foreslå andre typer af krav, der ikke medfører
diskrimination af elteknologier (primær energifaktor).

  • Ovne drevet af fossile brændsler (gas, olie, kul osv.)

  • Ovne drevet af el

•Norge kunne foreslå specifikke krav til ovne på tværs af energikilde

  • Overfladetemperatur
  • Luftoverskud
  • Varmegenvinding
  18 | Præsentation ved NVE

								
To top