Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

pppm 2013 - 2025

VIEWS: 50 PAGES: 37

									DISEDIAKAN OLEH:
ROHANI BINTI HAJI AHMAD
PEN KANAN TADBIR DAN KURIKULUM
SK PUTRAJAYA PRESINT 18 (2)
Pengetua dan guru diupayakan kuasa dan peranan mereka lebih
profesional:
• Mempunya keluwesan operasi yang lebih mengenai isu
professional
• Penganugerahan sijil berkaitan kompetensi untuk guru
dipertimbangkan
Terima kasih

								
To top