Docstoc

MAJMUAH 5 AN-NASHO'IH

Document Sample
MAJMUAH 5 AN-NASHO'IH Powered By Docstoc
					﴾  0  ﴿
  Majmu'ah 
 
  ‫اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻓﻰ ﺳﻔﺮ اﻟﺤﯿﺎة‬
  (Nasehat Mengarungi Kehidupan)
  MAJMU'AH MUTIARA ISLAM JILID 5
  Penulis    Saif Ibnu Rusly
  Email     ibnu.rusly@yahoo.com
  Phone     0852-3074-2859
  Halaman Isi  56 hlm
  Ukuran    11.39 X 16.19 cm
  Penerbit   Yayasan Al-Munadiyah
         Caringin – Bogor – Jawa Barat
  Phone     0812-2345-0609
  Email     almunadiyah_bgr@yahoo.com
  Website    www.almunadiyah.org

      ‫ ﺑ ﻟﻌﻠ ﻢ ﻭ ﺘ‬ ‫ﺣﻴ ﺓ ﻟ ﻭ‬
    ﴾‫ﺍﻟﱡﻘَﻰ‬ ِ ِْ ْ‫ﺍ ِ ِﺎ‬ ‫ ﺍْﻔَﺘَﻰ‬‫ﺎ‬ ﴿
 BANGKITNYA PEMUDA DEMI ALLAH DENGAN ILMU DAN KETAQWAAN


   SEBARKAN KARYA INI TANPA MENGUBAH COVER DAN ISINYA. DOAKAN
   KELUARGA PENULIS AGAR SELALU DALAM RIDLONYA, DIAMPUNI
   LELUHURNYA, DAPAT KETURUNAN SHOLIH/SHOLIHAH. SEMOGA ALLAH
   MENCATAT INI SEBAGAI AMAL YANG DITERIMA. (SAIF IBNU RUSLY)
   DONASI  SAIFUL ANWAR 7029-8872-11 (BANK MANDIRI SYARIAH)


            ﴾  1  ﴿
        ‫ﻢ‬‫ ﺮﺣ ﻦ ﺮﺣ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
        ِ ‫ ِﻴ‬‫ﻤ ِ ﺍﻟ‬ ‫ ِ ﺍ ِ ﺍﻟ‬ ِ

  ‫ ﻟﺤﻜ ﻴﻢ ﺻ ﻼ ﻭﺳ ﻼﻣ ﻋ‬ ‫ﻟﺤﻤ ﺪ‬
 ‫ﻨ‬
‫ﻠَــﻰ ﺍﻟــِﱯ‬ ‫ﻪ‬ ‫ــ‬  ‫ﺗُﻪ‬ ‫ــ‬ ِ ‫ ِــ‬ ْ‫ِ ِ ﺍ‬ ‫ ـ‬ ْ‫ﺍ‬

 ‫ﻟ ِﻳﻢ ﻭﻋ ﻰ ﻟ ﻪ ﻭ ﺻ ﺤ ﺑ ﻠﻬ ﻢ ﻋ ﻫ ﺪ‬         ‫ﺮ‬
‫ﻯ‬ ‫ــ‬ ‫ﻠَــﻰ‬ ‫ﺎِﻪ ﻛُﱢِــ‬ ‫ــ‬ َ‫ﺃ‬ ِ ‫ ﺁِــ‬ ‫ﻠــ‬ ِ ‫ﺍْﻜَــ‬

                           ‫ﻣﺴ ﻘﻴﻢ‬
                          .ٍ ِ َ‫ﺘ‬ 
Segala puji bagi Allah Yang Maha Bijaksana.
Semoga Sholawat serta Salam-Nya tetap tercurah
atas Nabi Mulia, Muhammad SAW, atas keluarga
dan sahabat-sahabatnya, mereka semuanya ada di
atas petunjuk yang lurus.

ِ ‫ﺬﻩ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﻣﻨ ﻮ ﺔ ﻋ ﻦ ﻟﻜ ﺏ ﺍ ﺸﻬﻮ‬
‫ﺭ‬ ‫ـ ـ ِ ﺍْ ِﺘَـ ـﺎ ِ ْﳌَـ ـ‬ ٌ ‫ﻟَـ ـ‬ُ‫ﻘ‬ُ‫ـ ـﺔ‬ ْ‫ﻫـ ـ ِِ ﺍ‬

ِ ‫ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ‬ ‫ﺍ ﺴﻤ ﺑﻨ ﺼ ﺋﺢ ﺍ ﻌﺒ ﺩ ﻟ‬
‫ ـﻦ‬ِ ‫ ـ‬ ِ ‫ ـﺎ ِ{ِﻠ ـﺸ‬ِ ‫ﺎِ ِ ْﻟ‬ ‫ ـ‬ِ} ‫ﻰ‬ ‫ْﳌُ ـ‬

ِ ‫ ﺑﺎ ﻨﺒﻬ‬‫ﻋﻤﺮ ﺍ ﻭ ﺸ ﺭﺡ ﻠﻜ ﺏ ﺍ ﺴ‬
‫ﺎﺕ‬ُ‫ﻤﻰ }ِ ْﳌ‬ ُ‫ﺎ ِ ِِﻟْ ِﺘَﺎ ِ ْﳌ‬ ‫ ْﳉَﺎ ِﻯ ﺍﻟ‬


              ﴾  2  ﴿
ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻋ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪ ﺩ ﻟﻴﻮﻡ ﺍ ﻌ ﺩ ﻺﻣ ﻡ ﺷ ﻬ ﺏ‬
  ‫ﺪ‬
‫ﻦ‬ ‫ﺎ ِ ﺍﻟـ‬‫ﺎِ ِـ‬ِ ‫ﺎ ِ{ِﻟ‬َ‫ِ ْﳌ‬ِِ ‫ﺍ‬ ِ ِ ْ ‫ﻠَﻰ‬

  ‫ ﺑﻬ ﻓ‬ ‫ﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ ﺍ ﻌ ﺴ ﻧ‬
‫ ـﺎ ِ ـﻰ‬ُِ‫ﻘَﻼِﻰ.ﻧَﻔَﻌﻨ ـﺎ ﺍ‬ ‫ ـ‬‫ ْﻟ‬‫ ـ‬  ِ ‫ ـ‬ ‫ ـ‬ َ‫ﺃ‬

َ ‫ﻳﻦ ﻭﺟﻌ ﻬ ﺧ ﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﻟ ِﻳﻢ ﻭ ﺣﻮ ﻭ‬ ‫ﺪ‬
       ‫ﺮ‬                ‫ﺭ‬
‫ﻻ‬ َ‫ﻝ‬ َ‫ﻻ‬ ِ َ‫ِ ِ ﺍْﻜ‬ ًِ  ِ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻠ‬  ِ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬

           ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ ﻟﻌﻠﻲ ﻟﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﺓ ﺇﻻ ﺑ‬
            ‫ﻭ‬             ‫ﻮ‬
          :  .ِ ِ ْ‫ ﺍ‬ ِْ‫ ِ ﱠِﺎ ِ ﺍ‬ ُ‫ﻗ‬
Ini adalah mutiara-mutiara yang diambil dari kitab
terkenal yang bernama "Nasho'ihul Ibad" (Nasehat-
Nasehat bagi Para Hamba) karya Syeikh
Muhammad bin Umar Al-Jawi (Banten) yang
menjabarkan kitab bernama "Al-Munabbihat 'Alal
Isti'dad Li Yaumil Ma'ad" (Peringatan-Peringatan
atas Persiapan Untuk Hari Yang Dijanjikan) karya
Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalany.
Semoga Allah memberi kita manfaat dengan karya
ini di dua negeri (Negeri Dunia & Negeri Akhirat),
serta menjadikannya sebagai amal tulus untuk
mengharap keridloan-Nya. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali atas pertolongan Allan Yang Maha
Tinggi dan Maha Agung. Setelah itu:             ﴾  3  ﴿
 ‫ﺒﻴﻨ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺯ ﺍ ﺯﻛﻴ ﺀ ﻭ ﺧﻴ‬
‫ــﺮ‬  ِ ‫ ـﺎ‬ِْ َ‫ ﺃَ ْﻛَــﻰ ْﻷ‬ ‫ ـ‬ ‫ــﺎ‬َِ‫١. ﻗَ ـﺎﻝَﻧ‬

 ‫ﺍ ِﻴ ﺀ ﺭﺣﻤﻮ ﻣ ﻦ ﻓ ﺍ ﺭﺽ ﻳ ﺮﺣﻤ ﻢ ﻣ‬    ‫ﺒ‬
‫ـﻦ‬ُ‫ﻜ‬ ‫ـ‬ِ َ‫ ِـﻰ ْﻷ‬ ‫ـ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ ِ: }ﺍ‬ْ‫ْﻷَﻧ‬

                     ‫ﻓ ﺴﻤ ﺀ‬
                    {ِ ‫ﺎ‬ ‫ِﻰ ﺍﻟ‬
Nabi kita, Muhammad, paling sucinya orang-orang
suci dan sebaik-baik nabi, bersabda: "Sayangi
makhluk yang ada di bumi, maka penduduk langit
akan menyayangi kalian."

 ‫ﺧﺼ ﻥ ﺷﻲﺀ ﻓ ﻣﻨﻬﻤ ﺍ ِﻳﻤ‬
  ‫ﻹ‬
‫ـﺎﻥ‬ ْ ‫ـﺎ‬ِ ُ‫ ﺃَْـﻀَﻞ‬  َ‫ﻠَﺘَﺎ ِ ﻻ‬  } .٢

               ‫ ﻭ ﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑ‬
               { ِ ِ ِْْ ‫ﺍﻟ‬ ِ ‫ِﺎ‬
"Dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih utama
dari keduanya: 1) Iman pada Allah, 2) Berguna bagi
kaum muslimin."

   ‫ﻓ ﺍ ﻋﻤ ﻝ ﺇﺩﺧ ﺴﺮﻭﺭ ﻋ‬
‫ﻠَــﻰ‬ ِ  ‫ ـﺎﻝُ ﺍﻟ ـ‬ ِ ِ ‫ ـﺎ‬َ‫٣. }ﺃَْ ـﻀَﻞُ ْﻷ‬

                     ‫ﻠﺐ ﺍ ﺆ ﻣ ﻦ‬
                    {ِ ِُ‫ﻗَْ ِ ْﳌ‬
             ﴾  4  ﴿
"Paling utamanya amal         perbuatan adalah
memasukkan kebahagiaan        pada hati orang
mukmin."

ِ‫ﻋ ﻴ ﻢ ﲟﺠ ﺴﺔ ﻟﻌ ﻤ ِ ﻭ ﺳ ﺘﻤ ﻉ ﻼ‬
‫ﻡ‬ ‫ﺎ ِ ﻛَـ‬ِ‫ـ‬ ‫ﺍ‬ ‫ـﺎﺀ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ ِ ﺍ‬ َ‫ﺎﻟ‬ ِُ‫ﻜ‬َ‫ﻠ‬} .٤

ِ ‫ﺍ ﻤ ﺀ ﺈﻥ ﻳﺤﻴ ﻟ ﻠﺐ ﺍ ﻴﺖ ﺑﻨ ﻮﺭ ﺍﳊﻜﻤ‬
‫ـﺔ‬ْ ِ ْ ِ ‫ـ‬ِ َ‫ ْﳌ‬ َْ‫ِﻰ ﺍْﻘ‬ َ‫ ﺍ‬َِ‫ﺎ ِ ﻓ‬َ‫ْﳊُﻜ‬

        ‫ﻤ ﻳﺤﻴ ﺍ ﺭﺽ ﺍ ﻴ ﲟ ﺀ ﺍ ﺮ‬
       {ِ َ‫ﺎ ِ ْﳌَﻄ‬َِ‫ﺘَﺔ‬َ‫ ْﳌ‬ َ‫ِﻰ ْﻷ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻛ‬
"Biasakanlah  oleh  kalian  (ada   dalam)
perkumpulannya ulama' dan mendengarkan
ucapannya hukama' (orang-orang bijaksana),
sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati
dengan cahaya hikmah (kebijaksanaan) seperti
menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan."

 ‫ﺟ ﻟ ﺴﻮ ﺍ ﺒ ﺮ ﺀ ﻭﺳ ﺋ ﻮ ﺍ ﻌ ﻤ‬
‫ــ ـﺎﺀ‬َ‫ﻠ‬‫ﺍ ْﻟ‬ُ‫ــ ـﺎِﻠ‬  ‫ﺍ‬‫ــ ـ‬ُ‫ﺍ ْﻟﻜ‬ ‫ﺎِــ ـ‬ } .٥

                   ‫ﻭﺧ ﻟ ﻮ ﺍ ﻤ ﺀ‬
                  {‫ﺎ‬َ‫ﺍ ْﳊُﻜ‬ُ‫ﺎِﻄ‬ 
"Berkumpullah dengan kubara' (orang-orang
besar/tokoh agama), bertanyalah pada ulama' dan
bergaullah dengan hukama'."


            ﴾  5  ﴿
 ‫ﺳ ﻴﺄﺗ ﻣ ﻥ ﻋ ﻣﺘ ﻳﻔ ﺮﻭﻥ ﻣ‬
‫ ِــﻦ‬‫ ِــ‬‫ِــﻰ‬ُ‫ﻠَــﻰ ﺃ‬ ‫ــﺎ‬َ‫ ِْﻰ ﺯ‬‫ــ‬ } .٦

 ‫ﺍ ﻌ ﻤ ﺀ ﻭ ﻟ ﻬ ﺀ ﻴﺒ ﻠﻴﻬﻢ ﺑ ﻼﺙ ﺑﻠﻴ ﺕ ﻭ ﻫ‬
‫ـﺎ‬َ‫ﻻ‬ُ‫ـﺎ ٍ ﺃ‬ِِ  َ‫ُ ِﺜ‬‫ ﺍ‬ِَِ‫ﺘ‬َ‫ﺎ ِ ﻓ‬َ‫ﺍْﻔُﻘ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ﻠ‬‫ْﻟ‬

  ‫ﻌ‬     ‫ﻳﺮ ﻊ ﺍ ﺒﺮ ﻣﻦ ﺴﺒﻬﻢ ﻭ ﺜ ﻧﻴ ﻳﺴﻠ‬
‫ﺎﻟَﻰ‬َ‫ُ ﺗ‬‫ﱢﻂُ ﺍ‬ ُ‫ﺔ‬ِ‫ﺍﻟﱠﺎ‬ ِِ َ‫ ﻛ‬ ِ َ‫ﻛَﺔ‬‫ُ ْﻟ‬‫ ﺍ‬َ‫ﻓ‬

 ‫ﻋ ﻴﻬﻢ ﺳﻠ ﺎ ﻟ ﺎ ﻭ ﺜ ﻟ ﻳﺨﺮﺟ ﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺪﻧﻴ‬
‫ﺎ‬ْ ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ ِـ‬‫ـ‬ ْ ُ‫ﺍﻟﱠﺎِﺜَـﺔ‬ ً ‫ْﻄَﺎﻧ ً ﻇَﺎِﻤ‬ ِَ‫ﻠ‬

                      ‫ﺑ ﻴﺮ ِﻳﻤ ﻥ‬
                        ‫ﺇ‬
                      {ٍ ‫ﺎ‬ِ َ‫ِﻐ‬
"Akan tiba suatu zaman atas umatku (dimana)
mereka lari dari ulama' dan fuqaha' (ahli fikih) maka
Allah menimpakan kepada mereka tiga bencana: 1)
Allah angkat keberkahan dari pekerjaan mereka, 2)
Allah angkat pemimpin dzalim atas mereka, 3)
mereka akan keluar dari dunia (mati) tanpa
membawa keimanan."

 ‫ﺓ ﻣ‬ ‫ﺓ ﻣ ﻊ ﺍﻹﺻ ﺮ ﺭ ﻭ ﺒﻴ‬‫ﺻ ﻐﻴ‬
   ‫ﺮ‬                ‫ﺮ‬
‫ـ ـﻊ‬ ‫ـ ـ‬َِ‫ﻻَ ﻛ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ـ ـ‬ ِ ْ ‫ـ ـ‬ ِ ‫ـ ـ‬ َ‫٧. }ﻻ‬

                      ‫ﺍﻹﺳﺘﻐ ﺭ‬
                      {ِ ‫ِ ْﻔَﺎ‬ ِ ْ
             ﴾  6  ﴿
"Tidak ada dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus,
tidak ada dosa besar jika disertai istighfar."

  ‫ﺻ ﺟﻤﻴﻊ ﺍ ﺎﻳ ﺣ ﺐ ﺪﻧﻴ ﻭ ﺻ‬
ُ‫ـﻞ‬ َ‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺎ‬َ‫ ِ ْﳋَﻄ‬ِ  ُ‫ﻞ‬ َ‫٨. }ﺃ‬

          ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍ ﻔ ﻦ ﻣﻨﻊ ﺍ ﻌﺸﺮ ﻭ ﺰ ﺓ‬
          {ِ‫ﻛَﺎ‬‫ﺍﻟ‬ ِ  ‫ ْﻟ‬ِ َ‫ ِ ْﻟ ِﺘ‬ِ 
"Asal mula segala kesalahan adalah cinta dunia.
Dan asal mula setiap bencana adalah tertahannya
1/10 dan zakat."

ِ ‫ﻣ ﻦ ﺻ ﺒﺢ ﻭﻫ ﻮ ﻳ ﺸ ﻮ ﺿ ﻴﻖ ﺍ ﻌ‬
‫ ـﺎﺵ‬َ‫ ْﳌ‬ ‫ ِ ـ‬ُ‫ﻜ‬ ‫ ـ‬‫ ـ‬  ‫ ـ‬ َ‫ ﺃ‬ ‫ ـ‬} .٩

                   ‫ﳕ ﻳﺸ ﻮ ﺭﺑﻪ‬
                   { َُ‫ﻜ‬ َ‫ﻓَﻜَﺄَ ﱠﺎ‬
"Barangsiapa masuk waktu pagi dan dia mengeluh
tentang kesempitan hidup maka seakan-akan dia
telah mengeluh pada Tuhannya."

  ‫ﻠ ﻢ ﺑﻬ‬     ‫ﻋﻠﻤ ﻢ ﻟ ﻠﻤ ﺕ ﻟﺘ‬
‫ـ ـﺎ‬ِ‫ـ ـﺎ ِ ﺍﱠِـ ـﻰ ﺗَﻜَﱠـ ـ‬َِ‫ ﺍْﻜ‬‫ﻜُـ ـ‬‫ﱢ‬ُ‫٠١. }ﺃَﻻَ ﺃ‬

  ‫ﻣﻮﺳ ﻋ ﻴ ﻪ ﺴﻼﻡ ﺣ ﻴﻦ ﺟ ﻭ َ ﺒﺤ ﺮ ﻣ ﻊ ﺑﻨ‬
‫ِ ـﻰ‬‫ ـ‬‫ ـ‬ ‫ﺯ ﺍﻟ‬‫ ـﺎ‬  ‫ ِ ـ‬  ‫ ـ ِ ﺍﻟ ـ‬َ‫ﻠ‬ ‫ ـﻰ‬ 


             ﴾  7  ﴿
 ‫ﻮﻮ‬         ‫ﻠﻨ ﺑ ﻳ ﺭﺳ ﻮ‬            ‫ﺇﺳ ﺮ ﺋﻴ‬
:‫ﺍ‬‫ﻟُ ـ‬ُ‫ﻝَ ﺍ ِ ﻗَ ـﺎﻝَ: ﻗ‬‫ ـ‬  ‫ ـﺎ‬‫ﻠَ ـﻰ‬:‫ ـﺎ‬ُْ‫ﻞَ؟ ﻓَﻘ‬ِ‫ﺍ‬‫ ـ‬ ِ

 ‫ ﻧ ﺖ ﺍ ﺴ ﻌ‬ ‫ﻬﻢ ﻚ ﺍ ﻤ ﺪ ﻭﺇ ﻴ ﻚ ﺍ ﺸ‬
‫ﺎﻥ‬َ‫ﺘ‬ ‫ ْﳌُـ‬ ‫ﺘَﻜَﻰ ﻭﺃَْـ‬ ‫ ْﳌُـ‬ ‫ـ‬َ‫ِﻟ‬  ‫ـ‬َ‫ ْﳊ‬ َ‫ﻟ‬ّ‫ﺍﻟﻠ‬

       ‫ﻢ‬‫ ﺍ ﻌﻠﻲ ﻟﻌﻈ‬ ‫ﺓ ﺇﻻ ﺑ‬ ‫ﻭ ﺣﻮ ﻭ‬
                   ‫ﻮ‬
       {ِ ‫ ِﻴ‬ْ‫ ﺍ‬ ِ‫ ِ ﱠِﺎ ِ ْﻟ‬ ُ‫ﻻَ ﻗ‬ َ‫ﻝ‬ َ‫ﻻ‬
"Maukah kalian aku ajari kalimat-kalimat yang
diucapkan Musa saat melintasi lautan bersama bani
Israel?" kami menjawab: "mengapa tidak wahai
Rasul?" Rasul bersabda: "Ucapkan: Ya Allah
bagiMu segala puji. PadaMu pengaduan. Engkaulah
tempat memohon pertolongan. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Yang Maha
Tinggi dan Maha Agung."

َ ‫ﻣ ﻦ ﻮ ﻊ ﻨ ﻲ ﻐﻨ ﺎﻩ ﺪ ﻫ ﺐ‬
‫ ﺛﻠُﺜُ ـﺎ‬ ‫ـ‬َ‫ ﺫ‬ ‫ ﻓَﻘَ ـ‬ ‫ـ‬ِ ‫ِﻟﻐَِ ـ ﱟِﻟ‬‫ﺍﺿَـ‬َ‫ ﺗ‬ ‫ـ‬} .١١

                             ‫ِﻳﻨ‬
                            {‫ِﻪ‬‫ﺩ‬
"Barangsiapa merendahkan diri pada orang kaya
karena kekayaannya maka sungguh telah hilang 2/3
agamanya."               ﴾  8  ﴿
‫ﻼﺙ ﻣﻨﺠﻴ ﺕ ﻭ ﻼﺙ ﻣﻬﻠ ﺕ ﻭ ﻼ ‪‬‬
‫٢١. }ﺛَ ‪ِ  ‬ﺎ ‪ ‬ﺛَـ ‪ِ ‬ﻜَـﺎ ‪ ‬ﺛَـ ‪‬ﺙ‬

 ‫ﺩﺭﺟ ﺕ ﻭ ﻼﺙ ﻔ ﺭ ﺕ ﻣ ﺍ ﻨ ِﻴ ﺕ ﺸﻴ‬
‫‪ ‬ﺎ ‪ ‬ﺛَ ‪  ‬ﻛَ ﱠـﺎ‪‬ﺍ ‪ ‬ﺃَ‪‬ـﺎ ْﳌُ‪‬ﺠ‪‬ـﺎ ‪ :‬ﻓَﺨَـ ‪‬ﺔُ‬

‫‪ ‬ﻌ ﻓ ﺴﺮ ﻭ ﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ ﻭ ﻟ ﺼﺪ ﻓ ﻟ ﻘ ِ‬
‫ﺍ ِ ﺗَ‪ ‬ـﺎﻟَﻰ ِ ـﻰ ﺍﻟ ـ ‪ ‬ﺍْ‪ ِ ‬ـ ِ ‪‬ﺍْﻘَ ـ ‪ ِ  ‬ـﻰ ﺍْﻔَ ْ ـﺮ‬

  ‫ﻭﺍ ﺐ ﻭ ﻣ‬        ‫ﻭ ﻟﻐﻨ ﻰ ﻭﺍ ﻌ ﺪ ﻓ ﺮ‬
‫‪‬ﺍْ ِ‪‬ـ ـ ‪ْ ‬ﻟ‪‬ـ ـ ‪‬ﻝُ ِـــﻰ ﺍﻟ‪‬ﺿَـ ـﻰ ‪ْ‬ﻟﻐَـ ـﻀَ ِ ‪‬ﺃَ‪‬ـــﺎ‬

‫ﺍ ﻬﻠ ﺕ ﺸﺢ ﺷ ِﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺒ‪ ‬ﻭﺇﻋﺠ ﺏ ﺍ ﺮ ِ‬
             ‫ﺪ‬
‫ْﳌُ‪ِ‬ﻜَﺎ ‪ ‬ﻓَ ‪     ‬ﻯ‪‬ﱠ‪‬ﻊ ‪ ِ‬ﺎ ‪ْ ‬ﳌَ‪‬ﺀ‬

‫ﺑﻨﻔ ﺴ ﻭ ﻣ ﺪﺭﺟ ﺕ ﺈﻓ ﺸ ﺀ ﺴﻼﻡ ﻭﺇﻃﻌ ‪‬‬
‫ِ‪ ْ ‬ـ ِﻪ ‪‬ﺃَ‪ ‬ـﺎ ﺍﻟ ـ ‪ ‬ﺎ ‪ ‬ﻓَِْ ـ ‪‬ﺎ‪ ‬ﺍﻟ ـ ‪ ْ ِ ِ ‬ـﺎﻡ‬

‫ﻄﻌ ﻡ ﻭ ﺼ ‪‬ﺓ ﺑ ﻠﻴﻞ ﻭ ﻨ ﺱ ﻧﻴ ﻡ ‪ ‬ﻣ ﻟ ﻔ ﺭ ‪‬‬
                    ‫ﻼ‬
‫ﺍﻟ ﱠ‪‬ﺎِ ‪‬ﺍﻟ ‪ِ ‬ﺎﻟﱠ‪ ِ ‬ﺍﻟ‪‬ﺎ ‪ِ‬ـﺎ‪ ‬ﻭﺃَ‪‬ـﺎ ﺍْﻜَ ﱠـﺎ‪‬ﺍﺕ‬

‫ﺈﺳ ﺒ ﺍ ﻮ ﻮﺀ ﻓ ﺴﺒﺮ ﺕ ﻭ ﻘ ﺍ ﻗ ﺪ ﻡ ﺇ ‪‬‬
‫ﻓَِ ‪ ‬ـ‪‬ﺎﻍُ ْﻟ‪‬ﺿُ ـ‪ ِ ِ ‬ـﻰ ﺍﻟ ـ ‪‬ﺍ ِ ‪َ‬ﻧ ْ ـﻞُ ْﻷَْ ـ ‪‬ﺍِ ِﱃ‬

      ‫ﺍ ﻤ ﻋ ﺕ ﻭ ﻧﺘ ﺭ ﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ‪‬ﻼﺓ‬
      ‫ْﳉَ‪‬ﺎ‪‬ﺎ ِ ‪‬ﺍِْﻈَﺎ‪ ‬ﺍﻟ ‪  ِ ‬ﺍﻟﺼ ‪{ِ‬‬
‫,‪"Tiga penyelamat, tiga pembinasa, tiga pangkat‬‬

               ‫﴾‬  ‫9‬  ‫﴿‬
tiga penebus. Adapun penyelamat yaitu: 1) takut
pada Allah Ta'ala dalam keadaan sepi dan ramai, 2)
sederhana dalam keadaan fakir dan kaya, 3) adil
dalam keadaan senang dan marah. Adapun
pembinasa yaitu: 1) sangat kikir, 2) hawa nafsu
yang dituruti, 3) bangga diri. Adapun pangkat yaitu:
1) menebar salam, 2) menghidangkan makanan, 3)
sholat malam saat manusia sedang tidur. Adapun
penebus yaitu: menyempurnakan wudlu' pada
waktu-waktu dingin, 2) berjalan menuju sholat
jamaah, 3) menunggu sholat berikutnya setelah
selesai sholat."

 ‫ﺟﺒ ِﻳ }ﻳ ﳏﻤ ﺪ ِ ﺶ ﻣ ﺷ ﺌ‬     ‫ﺮ‬
‫ ـﺎ ِ ـْﺖ‬ ‫ ﻋ ـ‬ ‫ ـ‬ ُ‫ ـﺎ‬ :ُ‫ ـﻞ‬ِ َ‫٣١. ﻗَ ـﺎﻝ‬

   ‫ﺈ ﻧ ﻚ ﻴ ﺖ ﻭ ﺣ ﺒ ﺐ ﻣ ﻦ ﺷ ﺌﺖ ﺈ ﻧ ﻚ ﻣ ﺭ‬
‫ﻔﺎ ِﻗُــﻪ‬ ‫ ﻓَِﱠ ـ‬ ْ‫ ِ ـ‬ ‫ــ‬ ‫ِ ـ‬ َ‫ﺃ‬  ‫ ـ‬‫َﻣ‬ ‫ﻓَِﱠ ـ‬

         ‫ﻭ ﻋﻤﻞ ﻣ ﺷﺌﺖ ﺈﻧﻚ ﻣﺠﺰﻱ ﺑ‬
        {‫ِﻪ‬ ِ   ‫ ﻓَِﱠ‬ ِْ ‫ﺎ‬ْ ‫ﺍ‬
Jibril berkata: "Hai Muhammad, hiduplah semaumu
sesungguhnya kamu akan mati. Sayangilah orang
semaumu     sesungguhnya   kamu   akan
meninggalkannya. Dan berbuatlah semaumu
sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya."            ﴾  10  ﴿
‫ﻼ ﺮ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺤﺖ ﻇﻞ ﻋﺮﺷ ﻳ ﻮ‬
‫ﻡ‬‫ـ‬‫ ِﻪ‬ ‫ ِ ﱢ‬  َ‫ُ ﺗ‬‫ ﺍ‬‫ ِﱡ‬ٍ َ‫ﺛَﺔُ ﻧَﻔ‬ َ‫٤١. }ﺛ‬

  ‫ﻇﻞ ﺇﻻ ﻠﻪ ﺍ ﻮﺿ ﺊ ﻓ ﺍ ِﻩ ﻭﺍ ﺷ ﺇ‬
‫ْﳌَﺎ ِـﻰ ِﻟَـﻰ‬ ِ‫ ِـﻰ ْﳌَﻜَـﺎﺭ‬ ‫ ﱢـ‬َ‫ ْﳌُﺘ‬‫ﻻَ ِ ﱠ ِ ﱠ ﻇﱡ‬

        ‫ﺍ ﺴ ﺟﺪ ﻓ ﻈ ﻢ ﻭﻣﻄﻌﻢ ﺍ ﺎ ﻊ‬
        {ِ ‫ ْﳉَِﺋ‬ِ ْ  ِ َ‫ﺎ ِ ِ ِﻰ ﺍﻟ ﱡﻠ‬ َ‫ْﳌ‬
"Tiga golongan, Allah akan menaunginya di bawah
Arys-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali
naungan-Nya: 1) orang yang berwudlu' di waktu-
waktu yang tidak menyenangkan, 2) orang yang
berjalan menuju masjid dalam kegelapan, 3) orang
yang memberi makan orang lapar."

ِ ‫ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻝ ﺍ ﻌﺼﻴﺔ ﺇ ﻋﺰ ﻄ ﻋ‬
‫ـﺔ‬‫ ﺍﻟ ﱠﺎ‬ِ ‫ ِ ِﻟَﻰ‬ِ َ‫ ﺫُ ﱢ ْﳌ‬ ِ   } .١٥

  ‫ﻩ ﻣ ﻦ ﻴ ﺮ ﺟﻨ ﺪ ﻭ ﻋ‬ ‫ﻏﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻴﺮ ﻣ ﻝ ﻭﺃَﻳ‬
 ‫ﺰ‬             ‫ﺪ‬
‫ﻩ‬ ‫ـ‬َ‫ﺃ‬ ٍ ‫ـ‬ ِ ‫ـ‬َ‫ ﻏ‬ ‫ ِـ‬  ٍ ‫ﺎ‬ِ َ‫ ﻏ‬ ِ ُ‫ ﺍ‬ ْ َ‫ﺃ‬

                   ‫ﻣﻦ ﻴﺮ ﻋﺸﻴﺮﺓ‬
                   {ٍِ  ِ َ‫ ﻏ‬ ِ
"Barangsiapa keluar dari kehinaan maksiat menuju
kemuliaan taat maka Allah akan: 1) menjadikannya
kaya tanpa harta, 2) memberinya kekuatan tanpa
tentara, 3) memuliakannya tanpa pengikut."

            ﴾  11  ﴿
 ‫ﻭﺣ ﻋ ﻌﺾ ﺍ ﻧ ﺒ ﻴ ﺀ ﻣ ﻦ ﻘ ﻴ ﻨ‬
‫ِﻰ‬ِ َ‫ﻟ‬ } :ِ ‫ﺎ‬َِْ‫ ِ ْﻷ‬‫ﻠَﻰَﺑ‬ ُ‫ﻰ ﺍ‬ َ‫٦١. ﺃ‬

 ‫ﻭﻫ ﻮ ﻳﺤﺒﻨ ﺩﺧﻠ ﻪ ﺟﻨﺘ ﻭﻣ ﻦ ﻘﻴﻨ ﻭﻫ‬
‫ـ ـﻮ‬ ‫ِـ ـﻰ‬ِ َ‫ﻟ‬ ‫ــ‬ ‫ِـ ـﻰ‬ ‫ْﺘُــ‬ َ‫ِـ ـﻰ ﺃ‬ِ ‫ــ‬

 ‫ﻳ ﻨ ﺟ ﻨ ﺒ ﻪ ﺭ ﻭ ﻣ ﻦ ﻘ ﻴ ﻨ ﻭﻫ ﻮ ﻳ ﺴ ﺤ ﻴ‬
‫ِﻰ‬ َ‫ﺘ‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ِـﻰ‬ِ َ‫ﻟ‬ ‫ـ‬ ‫ ﻧَـﺎ ِﻯ‬‫ﺘُـ‬ َ‫ﺨَﺎﻓُِﻰ ﺃ‬

             ‫ﺑﻪ‬
              ‫ﻮ‬      ‫ﻣﻨ ﻧﺴﻴﺖ ﺍ‬
            {ُ‫ ْﳊَﻔَﻈَﺔَ ﺫﻧ‬  ْ‫ﻰَﺃ‬ِ
Allah mewahyukan kepada sebagian nabi:
"Barangsiapa (mati) menemui-Ku dan dia mencintai-
Ku, maka Aku masukkan dia ke surga-Ku.
Barangsiapa menemui-Ku dan dia takut pada-Ku
maka Aku jauhkan dia dari neraka-Ku. Barangsiapa
menemui-Ku dan dia malu pada-Ku maka Aku
jadikan malaikat hafadzah (pencatat keburukan)
lupa atas dosa-dosanya."

 ‫ﺙ ﺧ ﺼ ﻝ‬ ‫ﺻ ﺪ ﺍ ﺤﺒ ﺔ ﻓ‬
‫ﺎ ٍ ﺃَﻥ‬ ‫ـ ـ ِ ِـ ـﻰ ﺛَـ ـﻼ ِ ِـ ـ‬ َ‫ﻕُ ْﳌ‬ ‫٧١. } ِـ ـ‬

َ ‫ﳜ ﺭ ﻼﻡ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻋ ﻼﻡ ﻴﺮﻩ ﻭﻳﺨ ﺭ ﻣﺠ ﺴ‬
‫ﺔ‬ َ‫ﺎﻟ‬ ‫ ْﺘَﺎ‬ ِِ َ‫ِ ﻏ‬ َ‫ﻠَﻰ ﻛ‬ ِ ِِ  َ‫ ﻛ‬‫َ ْﺘَﺎ‬


             ﴾  12  ﴿
ِ ‫ﺣﺒﻴﺒ ﻪ ﻋ ﳎ ﺴﺔ ﻴ ﺮﻩ ﻭﻳﺨ ﺭ ﺭ ﺣﺒﻴﺒ‬
‫ِ ـﻪ‬ِ ‫ ِﺿَ ـﺎ‬‫ ْﺘَ ـﺎ‬ ِِ ‫ ـ‬َ‫ ِ ﻏ‬ ‫ﺎﻟَ ـ‬ ُ‫ﻠَ ـﻰ‬ ِ ‫ِـ‬ِ

                     ‫ﻋ ﺭ ﻴﺮﻩ‬
                     {ِِ َ‫ﻠَﻰ ِﺿَﺎ ﻏ‬
"Hakikat cinta ada dalam tiga perkara: 1) memilih
perkataan kekasihnya daripada perkataan
selainnya, 2) memilih perkumpulan kekasihnya
daripada perkumpulan selainnya, 3) memilih
kerelaan kekasihnya daripada kerelaan selainnya."

 ‫ ﻌ ﱃ ﻨ ﻲ ﻋ ﺸ‬ ‫ﻣ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺼ ﻰ‬
 ‫ﺮ‬
‫ﺓ‬  ‫ـ‬  ‫ﺘَـ‬‫ِﺛ‬ ‫ـﺎ‬َ‫ِ ِ ﺗ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ٍُﻳـ‬  ِ ‫ﺎ‬} .١٨

  ‫ﻪ ﺑﻴ ﺎ ﻓ‬       ‫ﺭﻛﻌ ﺔ ﻮﻋ ﻴ ﺮ ِﻳ ﺔ ﺇﻻ ﺑﻨ‬
                  ‫ﺮ‬
‫ﺘ ـ ً ِ ـﻰ‬‫ُﻟَ ـ‬‫ ـﻰ ﺍ‬‫ ـﻀَ ٍ ِ ﱠ‬َ‫ ﻓ‬‫ ـ‬َ‫ ـﺎ ﻏ‬َ‫ ـ ً ﺗَﻄ‬ْ 

                           ‫ﺍ ﻨﺔ‬
                           {ِ َ‫ْﳉ‬
"Tidak seorang hamba pun yang sholat karena Allah
Ta'ala sebanyak dua belas rokaat sunnat bukan
fardlu kecuali Allah membangun rumah untuknya di
surga."

‫ﺑﻊ ﺭ ﻌ ﺕ ﺒ ﺍ ﻌ ﺼﺮ ﺣ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻠ‬ ‫ﺭ‬
‫ﻡ‬‫ـ‬ ِ  ‫ـ‬‫ـﻞَ ْﻟ‬َ‫ـﺎ ٍ ﻗ‬َ‫ﻛ‬  َ‫ﱠﻰ ﺃ‬  } .١٩

              ﴾  13  ﴿
                     ‫ﺑﺪ ﻪ ﻦ ﻨ ﺭ‬
                     {ِ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ِﻣ‬َ‫ﻧ‬ ُ‫ﺍ‬
"Barangsiapa sholat empat rokaat sebelum Ashar
maka Allah haramkan badannya dari api neraka."

 ‫ﺑ ﻊ ﺭ ﻌ ﺕ ﻧﻤ‬ ‫ﻣﻦ ﺻ ﻰ ﺒ ﻈﻬ ﺮ‬
          ‫ﺭ‬
‫ـﺎ‬‫ـﺎ ٍَﻛﺄَﱠ‬َ‫ﻛ‬ ‫ـ‬ َ‫ـ ِ ﺃ‬‫ﻞَ ﺍﻟ ﱡ‬َ‫ ﻗ‬ ‫ﻠ‬  } .٢٠

ِ ‫ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻟﻌ ﺸ‬‫ﻬﺠ ﺪ ﲠ ﻦ ﻣ ﻦ ﻴ ﺘ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﺻ ﻼ‬
‫ﺎﺀ‬ ‫ ﺍْ ِ ـ‬ ‫ ـ‬ ‫ﻫ‬ ‫ ـ‬  ‫ ـ‬ ِ ‫ﻠَِ ـ‬َ‫ﻟ‬ ‫ ِ ـ‬ ‫ِ ِ ـ‬ ‫ ـ‬ َ‫ﺗ‬

                 ‫ﻤﺜﻠﻬﻦ ﻣﻦ ﻴ ﺔ ﻟﺒﺪﺭ‬
                 {ِ  ْ‫ﻠَ ِ ﺍ‬َ‫ﻟ‬ ِ  ِِِْ َ‫ﻛ‬
"Barangsiapa sholat sebelum Dzuhur empat rokaat
seakan-akan dia telah melakukan Tahajjud di waktu
malamnya. Barangsiapa sholat empat rokaat
setelah Isya' seakan-akan dia telah melakukannya
di malam Lailatul Qadar."

   ‫ ﻟﻠﺠ ﻫﻞ‬‫ﺼﻤﺖ ﺯَﻳﻦ ﻟﻠﻌ ﻟﻢ ﻭﺳﺘ‬
  {ِ ِ ‫ﺎ‬ ِْ‫ ِْﺮ‬ ِ ِ‫ﺎ‬ِْ    ‫١٢. }ﺍﻟ‬
"Diam adalah hiasan bagi orang alim dan penutup
bagi orang bodoh."

       ‫ﺼﻤﺖ ﺣ ﻢ ﻭ ﻠﻴﻞ ِ ﻪ‬
      {ُ‫ ٌ ﻓَﺎﻋﻠ‬َِ‫ﻗ‬ َ‫ ِﻜ‬  ‫٢٢. }ﺍﻟ‬
"Diam adalah kebijaksanaan namun sedikit yang

              ﴾  14  ﴿
melakukannya."

ِ ‫ﺑﻌ ﺔ ﻧ ﺴﻴ ﻥ ﺬ ﻮ‬ ‫ﻋﻼﻣ ﺸ ﻭﺓ‬
            ‫ﺭ‬
‫ﺏ‬ُ‫ ﺍﻟ ـ ﱡﻧ‬‫ﺎ‬ ‫ ـ ٌِ ـ‬ َ‫ِ ﺃ‬‫ﻘَﺎ‬ ‫ ـﺔُ ﺍﻟ ـ‬ } .٢٣

 ‫ ﻌ ﳏ ﻮ ﺔ ﻭﺫﻛ‬ ‫ﺍ ﺿ ﻴﺔ ﻭﻫ ﻲ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ ِ ْـ ـﺮ‬ ٌ ‫ﻇَـ ـ‬ُ‫ﻔ‬ َ‫ـ ـﺎﻟَﻰ‬َ‫ ﺍ ِ ﺗ‬ ‫ـ ـ‬ِ  ‫ ِـ ـ‬ ِ ‫ْﳌَﺎ ِـ ـ‬

 ‫ﺮ‬
  ‫ﺍ ﺴﻨ ﺕ ﺍ ﺿﻴﺔ ﻭ ﻳﺪﺭ ﺒ ﺖ ﻡ ﺭﺩﺕ ﻭ‬
‫ﻩ‬ َ‫ﻧَﻈ‬   َ‫ ﺃ‬ َ‫ ِﻯ ﺃﻗُِﻠ‬ َ‫ﻻ‬ ِ ِ ‫ﺎ ِ ْﳌَﺎ‬ َ‫ْﳊ‬

  ‫ ﻣ ﻦ ﺩﻭ ﻪ ﻓ‬ ‫ﻩ ﺇ‬ ‫ﺇﱃ ﻣ ﻦ ﻮ ﻪ ﻓ ﺪﻧﻴ ﻭ‬
           ‫ﺮ‬
‫ ِ ـﻰ‬‫ﻧَ ـ‬  ‫ ـ‬‫ ِﱃ‬ ‫ﻧَﻈَ ـ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ ِ ـﻰ ﺍﻟ ـ‬‫ﻗَ ـ‬َ‫ ﻓ‬ ‫ ـ‬ ِ

                            ‫ﻳﻦ‬
                             ‫ﺪ‬
                            {ِ  ‫ﺍﻟ‬
"Tanda-tanda kecelakaan ada empat: 1) melupakan
dosa-dosa masa lalu padahal di sisi Allah catatan
dosa itu tersimpan, 2) mengingat kebaikan masa
lalu padahal belum tahu apakah diterima atau
ditolak, 3) melihat orang di atasnya dalam urusan
dunia, 4) melihat orang di bawahnya dalam urusan
agama."

ِ ‫ﺑﻌ‬ ‫ﺇﻥ ﻌ ﳛ ﺞ ﻳ ﻮﻡ ﻟﻘﻴ ﻣ ﺔ ﺑ‬
  ‫ﺭ‬
‫ــﺔ‬ َ‫ــ ِِﺄ‬‫ﺎ‬ِ ْ‫ ﺍ‬‫ــ‬ َ‫ــﺘ‬ َ‫ــﺎﻟَﻰ‬َ‫َ ﺗ‬‫ ﺍ‬ِ} .٢٤


               ﴾  15  ﴿
ِ ‫ﺑﻌﺔ ﺟﻨ ﺱ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺲ ﻋ ﻰ ﺍ ﻏﻨﻴ‬ ‫ﻧ ﺲ ﻋ‬  ‫ﺭ‬
‫ﺎﺀ‬ِْ َ‫ ْﻷ‬ ‫ﻠ‬ ِ ِْ ْ  ِ ٍ ‫ﺎ‬ َ‫ ِ ﺃ‬ َ‫ﻠَﻰ ﺃ‬ ٍ ُ‫ﺃَْﻔ‬

  ‫ﻮﺳ ﻒ ﻭﻋ‬ ‫ﺑﺴ ﻴﻤ ﻥ ﺑﻦ ﺩ ﻭ ﺩ ﻭﻋ ﺍ ﻌﺒﻴ ﺪ‬
‫ﻠَـﻰ‬  ‫ـ‬ ‫ـ ِ ﺑﻴ‬ِ‫ﻠَـﻰ ْﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ﻠ‬ ِ

       ‫ﺍ ﺮ ﺑ ﻳـﻮﺏ ﻭﻋ ﺍ ﺮ ﺀ ﻌﻴﺴ‬
      {‫ﻰ‬ ِ ‫ﺍ ِ ﺑ‬َ‫ﻠَﻰ ْﻟﻔُﻘ‬  َ‫ﺿَﻰِﺄ‬َ‫ْﳌ‬
"Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi alasan di hari
Kiamat dengan empat jenis manusia: 1) Sulaiman
bin Daud atas orang-orang kaya, 2) Yusuf atas
budak-budak, 3) Ayyub atas orang-orang sakit, 4)
Isa atas orang-orang miskin."

 ‫ﺳ ﻴﺄﺗ ﻣ ﻥ ﻋ ﻣﺘ ﳛﺒ ﻮﻥ ﲬ ﺴ‬
‫ﺎ‬ ‫َ ْـ‬‫ـ‬ِ ُ‫ِـﻰ‬‫ﻠَـﻰ ﺃ‬ ‫ـﺎ‬َ‫ ِْﻰ ﺯ‬‫ـ‬ } .٢٥

  ‫ ﺴﻮﻥ ﻟﻌﻘﺒ‬‫ﻭﻳﻨ ﺴﻮﻥ ﺧﻤ ﺴ ﻳﺤﺒ ﻮﻥ ﺪﻧﻴ ﻭ‬
‫ ـﻰ‬ْ ْ‫ ﺍ‬ ‫ﻳﻨ ـ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ ﺍﻟ ـ‬‫ ـ‬ِ ‫ﺎ‬ ‫ ـ‬  ‫ ـ‬َ

َ ‫ﻳﺤﺒ ﻮﻥ ﺍ‬ ‫ﻳﺤﺒ ﻮﻥ ﺪﻭﺭ ﻭﻳﻨ ﺴﻮﻥ ﻟ ﺒ ﻮﺭ‬
         ‫ﻭ‬                    ‫ﻭ‬
‫ ْﳌَـ ـﺎﻝ‬‫ـ ـ‬ِ  ‫ـ ـ‬ُ‫ ﺍْﻘ‬ ‫ـ ـ‬  ‫ ﺍﻟـ ـ‬‫ـ ـ‬ِ 

‫ﻳﺤﺒ ﻮﻥ ﻟﻌﻴ َ ﻭﻳﻨ ﺴﻮﻥ ﺍ ﻮ‬ ‫ﻭﻳﻨ ﺴﻮﻥ ﺍﳊ ﺴ ﺏ‬
                ‫ﻭ‬
‫ﺭ‬‫ ْﳊُ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎﻝ‬ِ ْ‫ ﺍ‬‫ـ‬ِ   ‫ﺎ‬ ‫ ْ ِـ‬ ‫ـ‬


             ﴾  16  ﴿
             ‫ﻳﺤﺒﻮﻥ ﻨﻔﺲ ﻭﻳﻨﺴﻮﻥ‬  ‫ﻭ‬
          {َ‫ ﺍ‬   ْ ‫ ﺍﻟ‬ِ 
"Akan tiba suatu masa atas umatku. Mereka akan
mencintai lima perkara dan melupakan lima
perkara: 1) mencintai dunia dan melupakan akhirat,
2) mencintai rumah dan melupakan kubur, 3)
mencintai harta dan melupakan hisab, 4) mencintai
pasangan dan melupakan bidadari, 5) mencintai diri
sendiri dan melupakan Allah."

 ‫ﻞ ﺑﻨ ﺩﻡ ﺧﻄ ﺀ ﻭﺧ ﲑ ﺍ ﻄ ﺎ‬
‫ُ ْﳋَ ﱠـ ـِﺋﲔ‬ ‫ـ ـ‬  ‫ ﱠـ ـﺎ‬ ‫ِـ ـﻰ ﺁ‬‫٦٢. }ﻛُـ ـ ﱡ‬

                     ‫ﺘﻮﺍﺑﻮﻥ‬
                     {‫ﺍﻟﱠ‬
"Semua keturunan Adam adalah orang-orang yang
bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah
orang-orang yang bertaubat."

ِ ‫ ﺭﺑ ﻊ ﺳ ﺒﺤ ﻥ‬ ‫ﺣ ﺐ ﻟ ﻼﻡ ﺇ‬
       
‫ ﺍ‬‫ﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ َ‫ِ ِﻟَـﻰ ﺍ ِ ﺃ‬ ‫ ﺍْﻜَـ‬ ‫ـ‬ َ‫٧٢. }ﺃ‬

 ‫ ﻳ ﺮ ﺑ ﺄَﻳﻬ‬ ‫ ﻭ ﺇ ﻪ ﺇﻻ ﻭ ﻛ‬ ‫ﻭﺍ ﻤﺪ‬
‫ِﻦ‬‫ﻙَِـ‬ُ‫ـﻀ‬َ‫ُ ﺃَ ْـﱪُ ﻻ‬‫ﺍ‬ ُ‫ ِ ﱠ ﺍ‬‫ﻻَ ِﻟـ‬ ِ  َ‫ْﳊ‬

                      ‫ﺑﺪﺃﺕ‬
                      { ْ 
            ﴾  17  ﴿
"Paling disukainya ucapan di sisi Allah ada empat:
1) Sub hanallah (Maha Suci Allah), 2) Alhamdulillah
(Segala puji bagi Allah), 3) La Ilaaha IllalLah (Tidak
ada tuhan selain Allah), 4) Allahu Akbar (Allah Maha
Besar). Tidak akan membahayakanmu dari mana
saja kamu memulai."

 ‫ﻜ ﺮ ﺳ ﻋﺔ ﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﺒ ﺩﺓ ﺳ ﺘ‬
‫ِ ِـ ـﱢﲔ‬‫ـ ـﺎ‬ِ  ‫ ِـ ـ‬‫ـ ـ‬ ٍ ‫ـ ـﺎ‬ ‫٨٢. }ﺗَﻔَ ﱡـ ـ‬

                       ‫ﺳﻨﺔ‬
                       {ً 
"Berfikir sesaat saja itu lebih baik dari ibadah enam
puluh tahun"

ِ ‫ﻋﻦ ﻋﺜﻤ ﻥ ﻫﻢ ﺪﻧﻴ ﻠﻤ ﺔ ﻓ ﺍ ﻠ‬
‫ـ ٌ ِـﻰ ْﻟﻘَْـﺐ‬ُْ‫ﺎ ﻇ‬ْ ‫ ﺍﻟ‬} :‫ﺎ‬ْ   .٢٩

            ‫ﻭﻫﻢ ﺍ ﺧﺮﺓ ﻮﺭ ﻓ ﻟ ﻠﺐ‬
           {ِ َْ‫ ِﻰ ﺍْﻘ‬ُ‫ِ ﻧ‬ِ ‫ ْﻵ‬
Dari Utsman ra: "Keinginan duniawi adalah
kegelapan dalam hati. Keinginan ukhrowi adalah
cahaya dalam hati."

ِ ‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻥ ﻓ ﺐ ﻟﻌﻠﻢ‬
‫ ِﻰ ﻃَﻠَ ِ ﺍْ ِْ ِ ﻛَﺎﻧَـﺖ‬‫ ﻛَﺎ‬ } :‫ِ ﱟ‬   .٣٠


            ﴾  18  ﴿
ِ ‫ﺍ ﻨ ﻓ ﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻥ ﻓ ﺐ ﺍ ﻌ ﺼﻴﺔ‬
‫ ِ ﻛَﺎﻧَـﺖ‬ِ ‫ـ‬َ‫ ِﻰ ﻃَﻠَـ ِ ْﳌ‬‫ ﻛَﺎ‬  ِ َِ‫ﺔُ ِﻰ ﻃَﻠ‬َ‫ْﳉ‬

                   ‫ﻨ ﺭ ﻓ ﺒﻪ‬
                   {ِ َِ‫ ِﻰ ﻃَﻠ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟ‬
Dari Ali kw: "Barangsiapa ada dalam pencarian ilmu
maka surga ada dalam pencariannya. Barangsiapa
ada dalam pencarian maksiat maka neraka ada
dalam pencariannya."

‫ِﻳ‬
 ‫ﺮ‬    ‫ﻋﻦ ﻳﺤﻴ ﺑﻦ ﻣﻌ ﺫ ﻣ ﻋ ﺼ‬
‫ﻢ‬‫َ ﻛَـ‬‫ﻰ ﺍ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎ‬} :ٍ ‫ـﺎ‬ِ ‫ﻰ‬   .٣١

         ‫ﻭ ﺮ ﺪﻧﻴ ﻋ ﺍ ﺧﺮﺓ ﺣﻜﻴﻢ‬
        {ِ  ِِ ‫ﻠَﻰ ْﻵ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫َﺍﻟ‬َ‫ﻻَ ﺁﺛ‬
Dari Yahya bin Mu'adz ra: "Orang mulia tidak akan
mendurhakai Allah. Orang bijak tidak akan
mendahulukan dunia dari akhirat."

 ‫ﻞ ﻣﻌ ﺼﻴﺔ ﻋ‬      ‫ﻋ ﻦ ﺳ ﻔ ﻴ ﻥ ﺜ ﻮﺭ ﻯ‬
‫ ـﻦ‬ ٍ ِ ‫ ـ‬‫: }ﻛُ ـ ﱡ‬ ِ ‫ ﺍﻟﱠ ـ‬‫ﺎ‬ْ ‫ ـ‬  ‫ ـ‬ .٣٢

 ‫ﺷﻬﻮﺓ ﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟ ﻔﺮ ﻭ ﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺮ ﺈﻧ‬
‫ ٍ ﻓَِﱠـﻪ‬ِ   ٍ ِ ‫ﻛُ ﱡ‬ ‫ﺍﻧُﻬﺎ‬ْ ُ‫ﻰ ﻏ‬ ‫ٍ ﻓَِﱠ‬

 ‫ ﻥ ﺻ ﻬ ﻣ‬ ‫ﻳﺮﺟ ﻔﺮ ﻬ ﻥ ﻣﻌﺼﻴ ِﺑﻠﻴ‬
          ‫ﺇ‬
‫ﺎ ِﻦ‬ُ‫ﻠ‬ َ‫ ﺃ‬‫ﺲ ﻛَﺎ‬ِ َ‫ﺔ‬ِ َ‫ﺎِﻷ‬ُ‫ﺍﻧ‬ْ ُ‫ﻰ ﻏ‬ َ‫ﻻ‬
            ﴾  19  ﴿
 ‫ﻟﻜﺒﺮ ﻭ ﻟ ﺳﻴﺪ ﺩﻡ ﻋ ﻴﻪ ﺴﻼﻡ ﻥ ﺻ ﻬ ﻣ‬
‫ﺎ ِـﻦ‬ُ‫ـﻠ‬ َ‫ ﺃ‬‫ ﻛَﺎ‬  ‫ ِ ﺍﻟ‬َ‫ﻠ‬ ‫ ِﻧﺎَ ﺁ‬ ُ‫ﺯَﱠﺔ‬ ِ ِ ْ‫ﺍ‬

                          ‫ﺸﻬ ﺓ‬
                          {ِ‫ﻮ‬ ‫ﺍﻟ‬
Dari Sufyan Tsauri: "Setiap pelanggaran yang
dilakukan sebab kesenangan maka masih bisa
diharap ampunannya. Setiap maksiat yang
dilakukan sebab kesombongan maka tidak akan
bisa diharap ampunannya. Sesungguhnya
pelanggaran Iblis berasal dari sikap sombong.
Sedangkan tergelincirnya tuan kita, Adam as,
berasal dari kesenangan."

‫ﻋﻦ ﺑﻌ ﺾ ﺰﻫ ﺩ ﻣ ﻦ ﺫ ﺐ ﻧ ﺎ ﻭﻫ‬
‫ـﻮ‬ ً ‫ ﺫَْﺒـ‬ ‫ ﺃ ْﻧَـ‬ ‫ـ‬} :ِ ‫ـﺎ‬‫ـ ِ ﺍﻟ‬  .٣٣

 ‫ﻜ ﻭﻣﻦ‬‫ﻳﻀﺤﻚ ﺈﻥ ﻳﺪﺧ ﻪ ﻨ ﺭ ﻭﻫﻮ ﻳ‬
‫ ﺃَﻃَﺎﻉ‬  ‫ﺒ ِﻰ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ُ‫ ِﻠ‬ َ‫ ﺍ‬َِ‫ ﻓ‬  ْ 

 ‫ﻭﻫ ﻮ ﻳ ﺒ ﻜ ﺈ ﻥ ﻌ ﻳ ﺪ ﺧ ﻪ ﺍ ﻨ ﻭﻫ‬
‫ـ ـﻮ‬ َ‫ـ ـﺔ‬َ‫ ْﳉ‬‫ ِﻠُـ ـ‬ ‫ـ ـﺎﻟَﻰ‬َ‫َ ﺗ‬‫ ﺍ‬ِ‫ ِـ ـﻰ ﻓَـ ـ‬‫ـ ـ‬

                         ‫ﻳﻀﺤﻚ‬
                         {  ْ 
Dari sebagian Zuhhad (orang-orang zuhud):
"Barangsiapa melakukan dosa dan dia tertawa

              ﴾  20  ﴿
maka sungguh Allah akan memasukkannya ke
neraka dalam kondisi menangis. Barangsiapa
berbuat taat dan dia menangis maka sungguh Allah
akan memasukkannya ke surga dalam kondisi
tertawa."

 ‫ﺤﻘ ﺮﻭ ﺬ ﻮ‬        ‫ﻋﻦ ﺑﻌ ﺾ ﺍ ﻤ ﺀ‬
‫ﺏ‬ُ‫ﺍ ﺍﻟـ ﱡﻧ‬‫ ِـ‬ ُ‫ـﺎ ِ: }ﻻَ ﺗ‬َ‫ـ ِ ْﳊُﻜ‬  .٣٤

    ‫ﺼ ﺭ ﺈﻧﻬ ﺸﻌﺐ ﻣﻨﻬ ﺬ ﻮﺏ ﻟﻜﺒ ﺭ‬
    {‫ﺎ‬ِ ْ‫ ﺍ‬ ُ‫ﺎ ﺍﻟ ﱡﻧ‬ِ   َ‫ﺎ ﺗَﺘ‬‫ ﻓَِﱠ‬‫ﻐَﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬
Dari sebagian orang bijak: "Jangan meremehkan
dosa-dosa kecil. Sesungguhnya dari dosa-dosa
kecil itu bercabang dosa-dosa besar."

 ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍ ﻤ ﺀ ﻣﻦ ﻮﻫﻢ ﻥ ﻪ ﻭﻟﻴ‬
‫ـﺎ‬ِ ‫ﻟَـ‬َ‫ ﺃ‬‫ ﺗَـ‬ } :ِ ‫ﺎ‬َ‫ ِ ْﳊُﻜ‬  .٣٥

 ‫ ﻭﻣ ﻦ ﻮﻫﻢ ﻥ‬ ‫ ﻠ ﺖ ﻣﻌﺮ ﻪ ﺑ‬ ‫ﻭ ﻣ ﻦ‬
‫ﻟَ ـﻪ‬َ‫ ﺃ‬‫ ﺗَ ـ‬ ‫ ـ‬ ِ ‫ِ ـﺎ‬‫ ِﻓَﺘُ ـ‬ ‫ ﺍ َِﻗﱠ ـ‬ ‫ﻟَ ـﻰ ِ ـ‬َ‫ﺃ‬

   ‫ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻋﺪﻭ ﻋﺪ ﻣﻦ ﻔﺴﻪ ﻠﺖ ﻣﻌﺮ‬
   {ِ ِ ْ ِ‫ ِﻓَﺘُﻪ‬ ‫ﻧَ ْ ِ ِ ﻗَﱠ‬ ِ ‫ﻯ‬ َ‫ﺍ ﺃ‬ 
Dari sebagian orang bijak: "Barangsiapa mengira
bahwa ada penolong baginya yang lebih hebat dari
Allah maka sedikit pengetahuannya tentang Allah.
Barangsiapa mengira bahwa ada musuh yang lebih
hebat dari dirinya maka sedikit pengetahuannya

              ﴾  21  ﴿
tentang dirinya."

 ‫ﺓ ﺼﻴﺮ ﻟﻤ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ‬‫ﻥ ﺸﻬ‬    ‫ﻮ‬         ‫ﻗﻴ‬
‫ﺍ‬ ‫ــ‬ِ َ‫ﻙ‬‫ﻠُــ‬ْ‫ ﺍ‬ِ ‫ ﺗُــ‬  ‫ ﺍﻟــ‬‫ــﻞَ: }ﺇ‬ِ .٣٦

 ‫ ﺇ ﻳﻮﺳ‬ ‫ﻭ ﺼﺒﺮ ﻳ ﺼﻴﺮ ﺍ ﻌﺒﻴ ﺪ ﻣ ﻮﻛ‬
‫ ـﻒ‬ ‫ ً ـﺎ ﺃَﻻَ ﺗَ ـﺮﻯ ِﻟَ ـﻰ‬ُ‫ﻠ‬ ‫ ـ‬ِ‫ ْﻟ‬ِ ‫ ـ‬ ‫ﺍﻟ ـ‬

                         ‫ﻭ‬
                         ‫ﻴ‬
                      {‫ﺯُﻟْﺨَﺎ؟‬
Dikatakan: "Sesugguhnya syahwat (kesenangan)
akan menjadikan raja-raja sebagai budak-budak.
Sedangkan kesabaran akan menjadikan budak-
budak sebagai raja-raja. Apakah kamu tidak melihat
pada Yusuf dan Zulaikha?"

 ‫ﺑ ﻦ ﻥ ﻋﻘ ﻪ ﻣﻴ ﺮ ﻭﻫ ﻮﺍ‬      ‫ﻮ‬    ‫ﻗﻴ‬
‫ﻩ‬‫ـ‬ ‫ﺍ‬‫ـ‬َِ‫ ﺃ‬‫ ْﻠُـ‬ ‫ ﻛَـﺎ‬ ‫ﻰِﳌَـ‬‫ﻞَ: }ﻃُـ‬ِ .٣٧

   ‫ﻳﻞ ﻟﻤﻦ ﻥ ﻫﻮﺍﻩ ﻣﻴﺮ ﻭﻋﻘ ﻪ ﺳﻴﺮ‬‫ﺳﻴﺮ ﻭ‬  ‫ﻭ‬
  {‫ﺍ‬ِ َ‫ ﺃ‬ُ‫ ْﻠ‬ ‫ﺍ‬َِ‫ ﺃ‬ ‫ ﻛَﺎ‬ ٌِ  ‫ﺍ‬ِ َ‫ﺃ‬
Dikatakan: "Beruntung orang yang akalnya menjadi
pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan.
Celaka orang yang hawa nafsunya menjadi
pemimpin dan akalnya menjadi tawanan."

َ ‫ﻣﻦ ﺮ ﺬ ﻮﺏ ﺭﻕ ﻠﺒ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﺮ‬           ‫ﻗﻴ‬
‫ﻙ‬‫ ﺗَـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬َْ‫ ﱠ ﻗ‬  ُ‫ﻙَ ﺍﻟ ﱡﻧ‬َ‫ ﺗ‬ } :َ‫ﻞ‬ِ .٣٨
             ﴾  22  ﴿
        ‫ﺍ ﺮ ﻡ ﻭ ﻟﺤﻼ ﺻ ﺖ ﻓﻜﺮ ﻪ‬
       {ُ‫ﺗ‬ْ ِ  َ‫ﻔ‬ َ‫ﻝ‬  ْ‫ﺃﻛَﻞَ ﺍ‬ ‫ﺍ‬َ‫ْﳊ‬
Dikatakan: "Barangsiapa meninggalkan dosa maka
hatinya menjadi halus. Barangsiapa meninggalkan
perkara haram dan memakan makanan halal maka
cemerlang pikirannya."

 ‫ﺣﺮ ﻄ ﻋﺔ ﺩﻟﻴ ﺍ ﻌﺮ ﺔ ﻤ‬              ‫ﻗﻴ‬
‫ـﺎ ﺃَﻥ‬َ‫ ِﻓَـ ِ ﻛ‬َ‫ﻞُ ْﳌ‬ِ ِ ‫ﻛَﺔُ ﺍﻟ ﱠﺎ‬ } :َ‫ﻞ‬ِ .٣٩

             ‫ﺣﺮ ﺍﳉﺴﻢ ﺩﻟﻴ ﺍ ﻴ ﺓ‬
            {ِ‫ﺎ‬َ‫ﻞُ ْﳊ‬ِ ِ  ِ ْ َ‫ﻛَﺔ‬
Dikatakan: "Aktifitas taat adalah tanda ma'rifat
(mengenal Allah) sebagaimana aktifitas badan
adalah tanda kehidupan"

‫ﺍ ﻘ ﺮ ﺑ ﺘﻘ ﺼﻴﺮ ﺃَﺑ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮ‬           ‫ﻗﻴ‬
‫ﺩ‬‫ـــ‬ ‫ﺍ‬ ‫ـــ‬ِ ِ ‫ِﺎﻟﱠ ْـــ‬ ‫ـــﻞَ: }ْﳌُ ِـــ‬ِ .٤٠

         ‫ﻭﺍﻹﻗﺮ ﺭ ﺑ ﺘﻘﺼﻴﺮ ﻋﻼﻣ ﺍ ﺒﻮﻝ‬
        {ِ َ‫ﺔُ ْﻟﻘ‬  ِ ِ ْ ‫ِﺎﻟﱠ‬‫ﺍ‬ِْ ْ
Dikatakan: "Orang yang mengakui kekurangan
maka selamanya dia dipuji. Pengakuan atas
kekurangan adalah tanda diterima."

ِ ‫ﻔﺮ ﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﺆﻡ ﻭﺻﺤﺒ ﺍ ﺣﻤ‬          ‫ﻗﻴ‬
‫ـﻖ‬ َ‫ﺔُ ْﻷ‬   ُ‫ ِ ﻟ‬‫ ﺍﻟ‬‫ﺍ‬ْ ُ‫ﻞَ: }ﻛ‬ِ .٤١
            ﴾  23  ﴿
                         ‫ﺷﺆﻡ‬
                        {
Dikatakan: "Kufur nikmat itu hina. Berteman dengan
orang ceroboh itu cela."

  ‫ﺓ ﺍ ﻮﺻ ﺔ ﻌ ﺮﻓ ﻢ ﻣ ﺮ‬‫ﻮ ﻗ ﻢ ﺣ ﻼ‬
 ‫ﺭ‬              ‫ﻭ‬
‫ﺓ‬ ‫ﺍ‬‫ ـ‬ُ‫ْﺘ‬‫ ـ‬َ‫ ـﻠَ ِﻟ‬ ‫ ْﻟ‬  ‫ ـ‬ ُ‫ ﺫُْ ـﺘ‬‫٢٤. }ﻟَ ـ‬

                       ‫ﺍ ﻄﻴﻌﺔ‬
                      {ِ ِ َ‫ْﻟﻘ‬
"Jika kalian pernah mencicipi manisnya hubungan
maka kalian akan mengetahui pahitnya perpisahan."

 ‫ﻋ ﻴ ﻪ ﻭﺳ ﻠﻢ‬     ‫ﻭ ﻥ ﻣﻦ ﺩﻋ ﺋﻪ ﺻ ﻠ‬
:‫ـﱠ‬  ِ ‫ـ‬َ‫ﻠ‬ ُ‫ـﱠﻰ ﺍ‬ ِ ِ‫ﺎ‬  ِ ‫ﻛَﺎ‬} .٤٣

ِ ‫ﻬﻢ ﺭ ﻗﻨ ﱠﺓ ﻨﻈﺮ ﺇ ﻭﺟﻬﻚ ﻟ ِﻳﻢ ﻭ ﺸﻮ‬
     ‫ﺮ‬             ‫ﺬ‬
‫ﻕ‬ ‫ﺍﻟ‬ ِ َ‫ ﺍْﻜ‬ ِ  ‫ ْ ِ ِﻟَﻰ‬‫ ﺍﻟ‬ َ‫ﺯُِْﻰﻟ‬‫ ﺍ‬ّ‫ﺍﻟﻠ‬

                      ‫ﺇ ﻟ ﺋﻚ‬
                     { ِ‫ِﻟَﻰِﻘَﺎ‬
Sebagian dari doa-doa Rasulullah SAW, "Ya Allah
berilah diriku manisnya melihat wajahMu yang
Mulia, dan kerinduan padamu untuk berjumpa."

ِ ‫ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺣ ﺴﻦ ﺘ ﻮﺩﺩ ﺇ ﻨ‬
‫ــﺎﺱ‬‫ ِ ِﻟَــﻰ ﺍﻟ‬‫ ﺍﻟﱠــ‬  ‫ــ‬ } :‫ــ‬  ‫ــ‬ .٤٤
            ﴾  24  ﴿
 ‫ ﺍ ﻌﻠ ﻢ ﻭﺣ ﺴ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﻟﻌﻘﻞ ﻭﺣﺴﻦ ﺴﺆ ﻝ ﻧ ﺼ‬
‫ﻦ‬ ‫ـ‬  ِ ‫ﻒ ْﻟ ِْـ‬ ‫ﺍ ِِـ‬ ‫ ﺍﻟ‬    ِ ْ ْ‫ ﺍ‬  ِ

               ‫ﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﺼﻒ ﺍ ﻌﻴﺸﺔ‬
               {ِ  ِ َ‫ ْﳌ‬  ِِ ِ ‫ﺍﻟﱠ‬
Dari Umar ra: "Bagusnya kasih sayang pada
manusia itu separuh akal. Bagusnya pertanyaan itu
separuh ilmu. Bagusnya rencana itu separuh
penghidupan."

  ‫ﻋ ﻦ ﻋﺜﻤ ﻥ ﻣ ﻦ ﺮ ﺪﻧﻴ ﺣﺒ ﻪ‬
ُ‫ ﺍ‬‫ ـ‬ َ‫ﺎ ﺃ‬ْ ‫ﻙَ ﺍﻟ ـ‬‫ ﺗَ ـ‬ ‫ ـ‬} :‫ ـﺎ‬ْ  ‫ ـ‬ .٤٥

‫ﻌ ﻭﻣﻦ ﺮ ﺬ ﻮﺏ ﺣﺒﻪ ﺍ ﻼﺋ ﻭﻣ ﻦ ﺣ ﺴ‬
‫ﻢ‬ ‫ـ‬  ‫ـ‬ ُ‫ِﻜَـﺔ‬ َ‫ ْﳌ‬ َ‫ ﺃ‬ ُ‫ﻙَ ﺍﻟ ﱡﻧ‬َ‫ ﺗ‬  ‫ﺎﻟَﻰ‬َ‫ﺗ‬

       ‫ﻄﻤﻊ ﻋﻦ ﺍ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺒﻪ ﺍ ﺴﻠﻤﻮ‬
       {‫ﻥ‬ِ ُ‫ ْﳌ‬ َ‫ ﺃ‬ ِ ِ ُ‫ ِ ْﳌ‬ ‫ﺍﻟ ﱠ‬
Dari Utsman ra: "Barangsiapa meninggalkan dunia
maka Allah akan mencintainya. Barangsiapa
meninggalkan dosa maka malaikat akan
mencintainya. Barangsiapa menahan keinginan dari
orang-orang muslim maka kaum muslimin akan
mencintainya."

 ‫ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺇﻥ ﻣ ﻦ ﻌ ﻴﻢ ﺪﻧﻴ ﻳﻜﻔﻴ‬
‫ ـﻚ‬ِ ْ ‫ﺎ‬ْ ‫ ِ ﺍﻟ ـ‬‫ﻧَ ِ ـ‬ ‫ ِ ـ‬ِ} :‫ِ ـ ﱟ‬  ‫ ـ‬ .٤٦
             ﴾  25  ﴿
 ‫ ﻄ ﻋ ﺷ ﻐ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻌﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺸﻐﻞ ﻳﻜﻔﻴ‬
‫ـ ْﻼ‬ ُ‫ﺔ‬‫ﻚ ﺍﻟ ﱠﺎ‬ِ ْ ِ ْ  ‫ ﺍﻟ‬ ِ ِ ً ِ  ِ ْ

        ‫ﺓ‬‫ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺮﺓ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﺍ ﻮﺕ ﻋﺒ‬
         ‫ﺮ‬
        { ِ  َ‫ ْﳌ‬ ِ ْ ِِ ْ‫ ﺍ‬ ِ ِ
Dari Ali kw: "Sesungguhnya dari nikmat dunia,
cukuplah Islam sebagai nikmat. Sesungguhnya dari
kesibukan, cukuplah taat sebagai kesibukan.
Sesungguhnya dari peringatan, cukuplah kematian
sebagai peringatan."

َ ‫ﻣ ﻦ ﺩﺏ ﻪ‬        ‫ﻋ ﻦ ﺍ ﺴﻦ ﺒ ﺼﺮ‬
‫ ﻻ‬‫ﻟَ ـ‬ َ‫ ﻻَ ﺃ‬ ‫ ـ‬} :‫ ِﻯ‬ ‫ ـ‬‫ ِ ﺍﻟ‬ ‫ ـ ِ ْﳊَ ـ‬ .٤٧

َ ‫ﻋﻠﻢ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﺻ ﺒﺮ ﻪ ِﻳ ﻦ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﻭﺭﻉ ﻪ‬
             ‫ﺩ‬
‫ ﻻ‬‫ﻟَـ‬ َ‫ ﻻ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟَـ‬ ‫ـ‬ َ‫ ﻻ‬‫ﻟَـ‬‫ـ‬ َ‫ ﻻ‬ ‫ـ‬ َ‫ﻟ‬ِْ

                      ‫ﻟ ﻪ‬
                      {َ‫ﺯُْﻔَﻰﻟ‬
Dari Hasan Al-Bashri ra: "Barangsiapa tidak punya
etika maka tidak ada ilmu baginya. Barangsiapa
tidak punya sifat sabar maka tidak ada agama
baginya. Barangsiapa tidak punya sifat wara' maka
tidak ada kemuliaan baginya"

‫ ﻪ ﻠ ﺐ ﻋ ﻟ‬ ‫ﺳ ﻌﺪ ﻨ ﺱ ﻣ‬             ‫ﻗﻴ‬
‫ ـﺎِﻢ‬  ‫ ﻗَْ ـ‬‫ ـﻦﻟَ ـ‬ِ ‫ ـﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ ـ‬ ‫ ـﻞَ: }ﺃ‬ِ .٤٨
            ﴾  26  ﴿
         ‫ﺑﺪﻥ ﺻ ﺑﺮ ﻭ ﻨ ﻋﺔ ﺑﻤ ﻓ ﺍ ﻴﺪ‬  ‫ﻭ‬
        {ِ ‫ﺎ ِﻰ ْﻟ‬ٌِ ‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ِ‫ﺎ‬  
Dikatakan: "Paling bahagianya manusia adalah
orang yang memiliki hati yang pintar, badan yang
sabar, dan bersikap qonaah (menerima) apa yang
dimiliki."

 ‫ﺇﻧﻤ ﻫ ﻚ ﻣ‬       ‫ﻋ ﻦ ِﺑ ﺮ ﻫﻴﻢ ﻨ ﻌ‬‫ﺇ‬
‫ ـﻦ‬ ‫ﻠَ ـ‬ ‫ ـﺎ‬‫ﺨَ ِ ـﻰ: }ِﱠ‬‫ ﺍﻟ‬ِ ‫ﺍ‬‫ ـ‬ ‫ ـ‬ .٤٩

ِ ‫ﻫ ﻚ ﺒ ﻢ ﺑ ﻼﺙ ﺧﺼ ﻝ ﻮﻝ ﻟ ﻼﻡ ﻭ ﻮ‬
‫ﻝ‬ُ‫ﻓُـﻀ‬ ِ َ‫ ِ ﺍْﻜ‬ُ‫ﺎ ٍ ﺑﻔُﻀ‬ ِ ِ  َ‫ِﺜ‬ُ‫ﻠَﻜ‬َ‫ ﻗ‬ َ‫ﻠ‬

                 ‫ﻄﻌ ﻡ ﻭ ﻮﻝ ﺍ ﻨ ﻡ‬
                 {ِ‫ﺎ‬َ‫ ِ ْﳌ‬ُ‫ﻓُﻀ‬ ِ‫ﺎ‬‫ﺍﻟ ﱠ‬
Dari Ibrahim An-Nakha'iy: "Sesungguhnya umat
sebelum kalian binasa sebab tiga perkara: 1)
pembicaraan yang berlebihan, 2) makanan yang
berlebihan, 3) tidur yang berlebihan."

ِ ‫ﻩ ﺳ ﻨ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﻣ ﻦ ﻢ ﻳ ﻦ ﻋﻨ‬
     ‫ﺪ‬
‫ﺔُ ﺍ‬‫ ـ‬  ‫ ـ‬ِ  ‫ﻜُ ـ‬‫ﻟَ ـ‬ ‫ ـ‬} :‫ِ ـ ﱟ‬  ‫ ـ‬ .٥٠

‫ﻭﺳﻨ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺳ ﻨ ﻭﻟﻴ ﺋ ﻪ ﻴﺲ ﻓ ﻳ ﺪﻩ ﺷ ﻲ‬
‫ﺀ‬ ‫ـ‬ ِِ ‫ـ‬‫ ِـﻰ‬ ‫ﺎِـ ِ ﻓَﻠَـ‬ِَ‫ﺔُ ﺃ‬‫ـ‬  ِ ِ  ُ‫ﺔ‬ 


            ﴾  27  ﴿
 ‫ﻛﺘﻤ ﻥ ﺴﺮ ﻭﻗﻴ ﻣ‬          ‫ﻗﻴ ﻪ ﻣ ﺳﻨ‬
‫ـﺎ‬:َ‫ـﻞ‬ِ  ‫ ﺍﻟـ‬‫ـﺎ‬ِْ :َ‫ﺔُ ﺍ ِ؟ ﻗَﺎﻝ‬ ‫ﺎ‬:َ‫ﻞَﻟ‬ِ

 ‫ﺍ ﺪ ﺭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﻨ ﺱ ﻭﻗﻴ ﻣ‬         ‫ﺳﻨ ﺮﺳﻮﻝ‬
‫ـﺎ‬:َ‫ـﻞ‬ِ ِ ‫ـﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ﺍ‬ ُ‫ ِ؟ ﻗَﺎﻝَ: ْﳌ‬ ‫ﺔُ ﺍﻟ‬

 ‫ﺣﺘﻤ ﺍ ﻋ ﻨ ﺱ‬             ‫ﺳﻨ ﻭﻟﻴ ﺋﻪ‬
 {ِ ‫ﺎ‬‫ﻠَﻰ ﺍﻟ‬ ‫ﺎﻝُ ْﻷَﺫَﻯ‬ِ ‫ﺎِ ِ؟ ﻗَﺎﻝَ: ﺍ‬ِَ‫ﺔُ ﺃ‬
Dari Ali kw: "Barangsiapa tidak memilki sunnat Allah
(sunnat=kebiasaan), sunnat RasulNya dan sunnat
wali-waliNya maka dia tidak memiliki sesuatu
apapun. ditanya: "apa kebiasaan Allah?" dia
berkata: "merahasiakan rahasia" ditanya: "apa
kebiasaan RasulNya?" dia berkata: "mengasihi
manusia" ditanya: "apa kebiasaan wali-waliNya?"
dia berkata: "memikul rasa sakit atas manusia."

 ‫ﻴﺮ ﻨ ﺱ ﻭ‬  ‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻦ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻛُـﻦ‬ ِ ‫ـﺎ‬‫ ﺍﻟ‬‫ ﺍ ِ ﺧ‬ ِ  ُ‫ِ ﱟ: }ﻛ‬   .٥١

 ‫ﻋﻨﺪ ﻨﻔﺲ ﺷﺮ ﻨ ﺱ ﻭ ﻦ ﻋﻨﺪ ﻨ ﺱ ﺭﺟ ﻼ ﻣ‬
‫ ِـﻦ‬ ‫ـ‬  ِ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ِ  ُ‫ﻛ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ِ ْ ‫ ﺍﻟ‬ ِ

                      ‫ﻨﺱ‬
                     {ِ ‫ﺎ‬‫ﺍﻟ‬
Dari Ali kw: "jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-
baik manusia. Dan jadilah kamu di hadapan dirimu

            ﴾  28  ﴿
sejelek-jelek manusia. Dan jadilah kamu di hadapan
manusia seorang lelaki biasa seperti manusia
biasa."

 ‫ ﺑ ﻦ ﻣ ﺴﻌ ﺩ ﺩ ﻣ ﻓ ﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺒﺪ‬
‫ﺽ‬‫ـﺎ ﺍْﺘَـ‬َ‫ﻮ ٍ: }ﺃ‬ ‫ـ‬ِ ‫ـ‬ِ ‫ ِ ﺍ‬   .٥٢

ِ ‫ﻋ ﻴﻚ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﻨ ﺱ ﻭ ﺟ ﻨ ﺐ ﳏ ﺭﻡ‬
‫ ﺍ‬ِ ‫ـﺎ‬ َ ‫ﺘَِـ‬ ‫ﺍ‬ ِ ‫ـﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ـ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ ﺗَﻜُـ‬ َ‫ﻠ‬ ُ‫ﺍ‬

 ‫ﻦ ﺯﻫ ﺪ ﻨ ﺱ ﻭ ﺭﺽ ﲟ ﺴﻢ ﻚ‬
‫ ﺗَﻜُ ـﻦ‬ ‫ُﻟَ ـ‬‫ ﺍ‬ ‫ ـﺎ ﻗَ ـ‬ِ ‫ﺍ‬ ِ ‫ ـﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ ـ‬ْ َ‫ ﺃ‬ ‫ﺗَﻜُ ـ‬

                       ‫ﻏﻨ ﻨ ﺱ‬
                      {ِ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﺍﻟ‬ْ َ‫ﺃ‬
Dari Abdullah bin Mas'ud: "Tunaikan segala apa
yang diwajibkan Allah padamu maka kamu akan
menjadi hamba terbaik. Jauhi segala larangan-
larangan Allah maka kamu akan menjadi paling
zuhudnya manusia. Puaslah pada apa yang telah
diberikan Allah padamu maka kamu akan menjadi
manusia paling kaya."

 ‫ﻀﻞ ﻋ ﻣ‬      ‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑ ﻟﺐ‬
‫ـﻦ‬‫ﻠَﻰ‬ ْ ‫ ِ ﺃَِﻲ ﻃَﺎِ ٍ: }ﺗَﻔَ ﱠ‬ ِ   .٥٣

 ‫ﻩ ﻭ ﺳ ﻝ ﻣ ﻦ ﺷ ﺌﺖ ﻧ‬ ‫ﺷ ﺌﺖ ﻧ ﺖ ﻣﻴ‬  ‫ﺮ‬
‫ ﻓَﺄَْـ ـﺖ‬ ْ‫ ِـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ْ َ‫ـ ـﺄ‬ ‫ﺍ‬  ‫ـ ـ‬َِ‫ ﺃ‬ ‫ ﻓَﺄَْـ ـ‬ ْ‫ِـ ـ‬
              ﴾  29  ﴿
                           ‫ﻩ‬‫ﺳﻴ‬
                            ‫ﺮ‬
                           { ِ َ‫ﺃ‬
Dari Ali bin Abi Thalib kw: "Layani orang semaumu
maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Mintalah
pada orang semaumu maka kamu akan menjadi
tawanannya."

  ‫ﻋﻦ ﳛﻴ ﺑﻦ ﻣﻌ ﺫ ﺮ ﺪﻧﻴ ﻠﻬ ﺧ‬
ُ‫ـﺬ‬ َ‫ﺎ ﺃ‬‫ﺎ ﻛُﱢ‬ْ ‫ﻙُ ﺍﻟ‬َ‫ﺎ ٍ: }ﺗ‬ِ ‫ﻰ‬ َ  .٥٤

 ‫ﺍ ﺧ ﺮﺓ ﻠﻬ ﻤ ﻦ ﺮ ﻬ ﻠﻬ ﺧ ﻫ ﻠﻬ ﻭﻣ‬
‫ ـﻦ‬ ‫ ـﺎ‬‫ﺎ ﻛُﱠ‬َ‫ ـﺬ‬ َ‫ ـﺎ ﺃ‬‫ ـﺎ ﻛُﱠ‬َ‫ﻛ‬َ‫ ﺗ‬ ‫ ـ‬َ‫ ـﺎ ﻓ‬‫ِ ﻛُﱢ‬‫ْﻵ ِ ـ‬

 ‫ﺧ ﻫ ﻠﻬ ﺮ ﻬ ﻠﻬ ﺧ ﻫ ﻓ ﺮﻛﻬ ﻭ ﺮ ﻬ‬
‫ـﺎ‬ُ‫ﻛ‬َ‫ﺗ‬ ‫ـﺎ‬ِَ‫ﺎ ِـﻰ ﺗ‬ُ‫ﺬ‬ َ‫ﺎ ﻓَﺄ‬‫ﺎ ﻛُﱠ‬َ‫ﻛ‬َ‫ﺎ ﺗ‬‫ﺎ ﻛُﱠ‬َ‫ﺬ‬ َ‫ﺃ‬

                         ‫ﻓ ﺧﺬﻫ‬
                        {‫ﺎ‬ِ  َ‫ِﻰ ﺃ‬
Dari Yahya bin Mu'adz ra: "Meninggalkan dunia
semuanya adalah mengambil akhirat semuanya.
Barangsiapa meninggalkan dunia semuanya maka
dia telah mengambil akhirat semuanya.
Barangsiapa mengambil dunia semuanya maka dia
telah meninggalkan akhirat semuanya. Mengambil
dunia ada dalam meninggalkan akhirat.
Meninggalkan dunia ada dalam mengambil akhirat."


               ﴾  30  ﴿
 ‫ ﺣﺮﻑ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ ﺱ ﺰﻫﺪ‬
‫ ٍ ﺯَﺍﻱ‬ َ‫ ﺛَﻼﺛَﺔُ ﺃ‬ ‫ﺎ ٍ: }ﺍﻟ‬ ِ  ِ  .٥٥

ِ ‫ﻭﻫ ﺀ ﻭﺩ ﻝ ﺰ ﻱ ﺩ ﻟﻠﻤﻌ ﺩ ﻭ ﻟﻬ ﺀ ﻫ ﺪ ﻟ ﺪ‬
‫ﻳﻦ‬ ‫ﻯِﻠـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎ‬ْ‫ﺍ‬ ِ ‫ـﺎ‬ِْ‫ ﺯَﺍ‬ ‫ﺍ‬‫ﺍ ٌ ﻓَﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬

            ‫ﻭ ﺪ ﺩﻭ ﻡ ﻋ ﻄ ﻋﺔ‬
            {ِ ‫ﻠَﻰ ﺍﻟ ﱠﺎ‬ ‫ﺍ‬ ُ‫ﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟ‬
Dari Ibnu Abbas ra: "Zuhud itu ada tiga huruf: 1)
Zay, 2) Ha', 3) Dal. Zay artinya Zadun (bekal) untuk
akhirat, Ha' artinya Hudan (petunjuk) dalam agama,
Dal artinya Dawamun (disiplin) dalam ketaatan."

  ‫ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ ﺱ ﺰ ﻱ ﺮ ﺰ ﻨﺔ ﻭ ﻟﻬ‬
‫ـﺎﺀ‬ْ‫ﺍ‬ ِ ‫ﻳ‬‫ﻙُ ﺍﻟ‬َ‫ ﺗ‬ ‫ﺍ‬‫ﺎ ٍ: }ﺍﻟ‬ ِ    .٥٦

           ‫ﺮ ﻟﻬﻮ ﻭ ﺪ ﺮ ﺪﻧﻴ‬
          {‫ﺎ‬ْ ‫ﻙُ ﺍﻟ‬َ‫ﺍﻝُ ﺗ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻯ‬ْ‫ﻙُ ﺍ‬َ‫ﺗ‬
Dari Ibnu Abbas ra: "Zay adalah meninggalkan
Zinah (kemewahan), Ha' adalah meninggalkan
Hawa (kesenangan), Dal adalah meninggalkan
Dunia."

  ‫ﻋﻦ ﻘﻤ ﻥ ﺍ ﻜﻴﻢ }ﻳ ﺑﻨﻲ ﻥ ﻨ ﺱ ﻼ‬
ُ‫ﺛَﺔ‬ َ‫ ﺛ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬‫ ﺇ‬ ‫ﺎ‬ :ِ ِ َ‫ ْﳊ‬‫ﺎ‬ْ ُ‫ ﻟ‬  .٥٧


            ﴾  31  ﴿
 ‫ ﻭ ﺚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺚ ﻟ ﺪﻭﺩ ﻣ ﻣ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺚ‬
‫ـﺎ‬‫ـﺎ‬َ‫ ِ ﻓَﺄ‬ ‫ِﻠـ‬ ‫ﺛُﻠُـ‬ ِ ِ ْ ِ ُ‫ﺛُﻠ‬ ِ ِ ُ‫ ٍ ﺛُﻠ‬ َْ‫ﺃ‬

‫ﻤ ﻪ ﻭ ﻣ ﻣ ﻫ‬ ‫ ﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻣ ﻣ ﻫﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻫﻮ‬
‫ـﻮ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺎ‬َ‫ﺃ‬ ُ‫ﻠ‬‫ ْ ِ ِ ﻓَﻌ‬ِ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬َ‫ﺃ‬  َ‫ِ ِ ﻓ‬

                    ‫ﻟ ﺪﻭﺩ ﺠﺴﻤﻪ‬
                    { ِ َ‫ ِ ﻓ‬ ‫ِﻠ‬
Dari Lukman Hakim: "Wahai anakku, sesungguhnya
manusia terbagi menjadi tiga bagian. Sepertiga
untuk Allah. Sepertiga untuk dirinya dan sepertiga
untuk ulat. 1/3 untuk Allah adalah ruhnya. 1/3 untuk
dirinya adalah amalnya. 1/3 untuk ulat adalah
tubuhnya."

 ‫ﻼﺙ ﻳ ﺰﺩﻥ ﻓ ﺍﳊﻔ ﻆ ﻭﻳ ﺬﻫﺒﻦ ﺍ ﺒﻠ‬
‫ْﻐَﻢ‬‫ ْﻟ ـ‬ ِ ْ ‫ ـ‬َِ ‫ ِ ـﻰ ْ ِ ْ ـ‬ِ ‫ ـ‬  ‫٨٥. }ﺛَ ـ‬

           ‫ﺓ ﻟ ﺮ ﻥ‬ ‫ﺴﻮ ﻭ ﺼﻮﻡ ﻭﻗﺮ‬
                ‫ﺀ‬
           {ِ ‫ﺁ‬ُ‫ ﺍْﻘ‬ ‫ﺍ‬ِ  ‫ﺍﻟ‬ ُ‫ﺍﻙ‬ ‫ﺍﻟ‬
Tiga hal yang memperkuat hafalan dan
menghilangkan dahak: 1) siwak, 2) puasa, 3)
membaca Al-Qur'an."

 ‫ﻋ ﻦ ﻌ ﺐ ﺍ ﺣﺒ ﺭ ﺍ ﺼﻮﻥ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻨﻴ‬
‫ﻦ‬ِِ‫ـ‬ِْ ‫ـﺎ ِ: }ْﳊُـ‬ َ‫ـ ِ ْﻷ‬َ‫ ﻛ‬ ‫ـ‬ .٥٩

             ﴾  32  ﴿
ِ ‫ﻣ ﻦ ﺸﻴ ﻥ ﻼﺙ ﺍ ﺴﺠﺪ ﺣ ﺼﻦ ﻭﺫﻛ ﺮ‬
‫ ﺍ‬‫ ِ ْــ‬   ‫ ِــ‬ ِ  ‫ ْﳌَ ـ‬  ‫ﻄَﺎ ِ ﺛَــ‬ ‫ ﺍﻟــ‬ ‫ِ ـ‬

            ‫ﺓ ﺍ ﺮ ﻥ ﺣﺼﻦ‬ ‫ﺣﺼﻦ ﻭﻗﺮ‬
                   ‫ﺀ‬
           {  ِ ِ ‫ﺁ‬ُ‫ ْﻟﻘ‬ ‫ﺍ‬ِ   ِ
Dari Ka'b Al-Ahbar ra: "Benteng pertahanan kaum
mukminin dari serangan setan ada tiga: 1) masjid
adalah benteng, 2) dzikrullah adalah benteng, 3)
membaca Al-Qur'an adalah benteng"

ِ ‫ﺙ ﻣ ﻦ ﻨ ﺰ‬      ‫ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﺍ ﻤ ﺀ‬
‫ـ ِ ﺍ‬َ‫ ﻛ‬ ‫ ِـ‬ ‫ـﺎ ِ: }ﺛَـﻼ‬َ‫ـ ِ ْﳊُﻜ‬ ‫ـ‬ .٦٠

            ‫ﻌ ﺍ ﻘﺮ ﻭﺍ ﺮﺽ ﻭ ﺼﺒﺮ‬
           { ‫ﺍﻟ‬  َ‫ْﳌ‬ ْ َ‫ﺎﻟَﻰ ْﻟﻔ‬َ‫ﺗ‬
Dari sebagian hukama': "Tiga hal dari simpanan
Allah: 1) fakir, 2) sakit 3) sabar."

ِ ‫ﻋ ﻦ ﺍﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺱ ﺧﻴ ﺮ ﺍ ﺎﻡ ﻳ ﻮﻡ ﺍ ﻤﻌ‬
‫ـﺔ‬ُ‫ ْﳉ‬‫ـ‬ِ‫ ْﻷَﻳـ ﱠ‬‫ـ‬ } :ٍ ‫ـﺎ‬ ِ ‫ـ‬ِ ‫ـ‬ .٦١

ِ ‫ﻭﺧﻴ ﺮ ﺸﻬﻮﺭ ﺷ ﻬﺮ ﺭﻣ ﻥ ﻭﺧﻴ ﺮ ﺍ ﻋﻤ‬
‫ـ ـﺎﻝ‬َ‫ ْﻷ‬‫ـ ـ‬  ‫ـ ـﻀَﺎ‬ ‫ـ ـ‬ ِ  ‫ ﺍﻟـ ـ‬‫ـ ـ‬ 

 ‫ﺒ ﺱ ﻓ ﻟ‬ ‫ﺼ ﻮ ﺕ ﺍ ﻤﺲ ﻟﻮﻗﺘ ﻤ ﺕ ﺍﺑﻦ‬
‫ﺎ ٍ ِـﻰ ﺫَِـﻚ‬‫ ﻋ‬  ‫ﺎ‬َ‫ِْﻬﺎ ﻓ‬ِ َ‫ ْﳋ‬ ‫ﺍ‬َ‫ﻠ‬ ‫ﺍﻟ‬

             ﴾  33  ﴿
‫ﻟﻴﻮﻡ ﻤ ﻋ ﻰ ﻟﻚ ﻼ ﺎﻡ ‪ ‬ﻋﻠﻴ ﺭﺿ ‪‬‬
‫ﺍْ‪ ِ‬ﻓَ‪‬ﻀَﻰ ‪‬ﻠ ‪ ‬ﺫَِ ‪ ‬ﺛَ ‪‬ﺛَـﺔَ ﺃَﻳـ ﱠٍ ﻓﺒﻠَـﻎَ ‪ِ‬ـﺎ ‪ِ ‬ـﻲ‬

‫ﻋﻨﻪ ﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ ﺱ ﺭﺿﻲ ﻋ‪‬ﻬﻤ ﺳ ﺌ ﻋ ‪‬‬
‫ﺍ‪  ُ‬ﺃَ‪   ‬ﺎ ٍ ‪  ِ ‬ﺍ‪ ُ‬ﻨ‪‬ـﺎ ‪‬ـِﻞَ ‪‬ـﻦ‬

‫ﻋﻠ ﻲ ﺭﺿ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ‪‬‬             ‫ﻟﻚ ﺟ ﺏ ﺑ‬
‫ﺫَِ ‪ ‬ﻓَﺄَ ‪‬ـﺎ ‪ِ‬ﻜَـﺬَﺍ ﻓَﻘَـﺎﻝَ ‪ِ‬ـ ‪ِ  ‬ـ ‪ ‬ﺍ‪ ُ‬ـ‪‬ﻟَـﻮ‬

‫ﺳﺌ ﻟﻌ ﻤ ﺀ ﻭ ﻟﺤ ﻤ ﺀ ﻭﺍ ﻬ ﺀ ﻣ ﻦ ﺸﺮﻕ ﺇ ‪‬‬
‫‪ِ‬ﻞَ ﺍْ‪‬ﻠَ‪‬ﺎ‪ ‬ﺍْ ‪‬ﻜَ‪‬ـﺎ‪ْ ‬ﻟﻔُﻘَ‪‬ـﺎ‪ِ ‬ـ ‪ْ‬ﺍﳌَـ ‪ِ ِ ِ ‬ﱃ‬

 ‫ﺍ ﻐﺮﺏ ﺟﺎﺑﻮ ﺑ ﺜﻞ ﻣ ﺟ ﺏ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ ﺱ ﻻ ﻧ‬
‫ْﳌَ ْ ِ َِﻷَ ‪‬ﺍِِﻤْ ِ‪‬ﺎ ﺃَ ‪‬ﺎ ‪  ِ ِ‬ﺎ ٍِﺇ ﱠ ﺃﱢﻰ‬

‫ﻌ ﱃ ﻣﻨﻚ ﻭﺧﻴ‪‬‬      ‫ﻮ ﺇﻥ ﺧﻴﺮ ﺍ ﻋﻤ ﻝ ﻣ ﻳﻘﺒ‬
‫ﺃَﻗُ‪‬ﻝُ ِ‪ْ  ‬ﻷَ‪‬ﺎ ِ‪‬ﺎ‪ْ ‬ﻞُ ﺍ‪ ُ‬ﺗَ‪‬ﺎ ‪   ِ ‬ﺮ‬

‫ﺸﻬﻮﺭ ﻣ ﻮﺏ ﻓﻴ ﻪ ﺇﱃ ‪ ‬ﺑ ﺔ ﺼﻮﺣ ﻭﺧﻴ ‪‬‬
           ‫ﻮ‬
‫ﺍﻟ ـ ‪ ِ ‬ـﺎ ﺗَﺘُ ـ‪ ِ  ‬ـ ِ ِ ‪ ‬ﺍ ِ ﺗَ‪ ‬ـ ًﻧَ ـ ‪ ‬ﺎ ‪  ‬ـﺮ‬

 ‫ﺍ ﱠﻡ ﻣ ﺨﺮﺝ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺪﻧﻴ ﺇﱃ ِ ﻣﺆﻣﻨ ﺑ ‪‬‬
 ‫ْﻷَﻳﺎِ‪‬ﺎ ﺗَ ْ‪  ِ ِ ِ ‬ﺍﻟ ‪ْ‬ﺎ ِ ‪ ‬ﺍ‪ِ‬ﺎِﺎ ِ{‬
‫‪Dari Ibnu Abbas ra: "Sebaik-baik hari adalah hari‬‬
‫.‪Jum'at. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadlan‬‬
‫‪Sebaik-baik ibadah adalah sholat lima waktu dalam‬‬
‫.‪waktunya. Lalu Ibnu Abbas wafat di hari Jum'at‬‬

              ‫﴾‬  ‫43‬  ‫﴿‬
Tiga hari setelah itu sampailah kabar bahwa Ibnu
Abbas ra pernah ditanya tentang hal itu dan
menjawab begini dan begitu. Ali kemudian berkata:
"Andai ulama', hukama' dan fuqaha' dari timur dan
barat ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu
maka mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu
Abbas. Kecuali aku. Aku akan berkata: Sebaik-baik
ibadah adalah yang diterima oleh Allah darimu.
Sebaik-baik bulan adalah bulan yang di dalamnya
kamu bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha.
Sebaik-baik hari adalah hari dimana kamu keluar
darinya (mati) dalam keadaan beriman."

ِ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺤ ﻤ ﺀ ﻣ ﻦ ﻋ ﺼﻢ ﺑﻌﻘﻠ‬
‫ ِْـﻪ‬ِ ‫ﺘَـ‬‫ـ ِ ﺍ‬} :ِ ‫ـﺎ‬َ‫ﻜ‬ ْ‫ ِ ﺍ‬  .٦٢

 ‫ﻞ ﻭﻣﻦ ﺳ ﻐﻨ ﲟ ﻟﻪ ﻞ ﻭﻣﻦ ﻋﺰ ﲟﺨ ﻕ ﻝ‬
{‫ ْﻠُﻮ ٍ ﺫَ ﱠ‬ِ   ‫ﺎِ ِ ﻗَ ﱠ‬ِ‫ﻰ‬ْ َ‫ﺘ‬ ‫ ِ ﺍ‬ ‫ﺿَ ﱠ‬
Dari sebagian hukama': "Barangsiapa berpegang
teguh pada akalnya maka tersesat. Barangsiapa
merasa kaya dengan hartanya maka sedikit.
Barangsiapa merasa mulia dengan makhluk maka
hina."

ِ ‫ﻟﻌ ﺭﻑ ﺑ‬     ‫ﻋ ﻦ ﺫ ﻨ ﻮﻥ ﻟﻤ ﺼﺮ‬
‫ِ ـﺎ‬ ِ ‫ ـﺎ‬ْ‫ ِﻱ: }ﺍ‬ ‫ ِ ﺍْ ِ ـ‬‫ ـ‬‫ ِﻯ ﺍﻟ‬ ‫ ـ‬ .٦٣


           ﴾  35  ﴿
        ‫ﻌ ﱃ ﻭﻓﻲ ﻭ ﻠﺒﻪ ﻛﻲ ﻭﻋﻤ ﻪ ﻛﻲ‬
       { َِ‫ ﺯ‬ُ‫ﻠ‬  َِ‫ ﺫ‬ْ‫ﻗ‬  ِ  ‫ﺎ‬َ‫ﺗ‬
Dari Dzun Nun Al-Mishry: "Orang yang mengenal
Allah Ta'ala maka setia, hatinya cerdas, ibadahnya
bersih."

‫ﺻ ﻞ‬        ‫ﻋ ﻦ ﺑ ﺳ ﻴﻤ ﻥ ﺪ ﺭ ﻧ‬
‫ ـﻞُ ﻛُ ـ ﱢ‬ َ‫ﺍِﻰ: }ﺃ‬‫ﺍ‬ ‫ ﺍﻟ ـ‬‫ﺎ‬َ‫ ـﻠ‬ ‫ ﺃَِ ـﻰ‬ ‫ ـ‬ .٦٤

       ‫ﺧﻴﺮ ﻓ ﺪﻧﻴ ﻭﺍ ﺧﺮﺓ ﻟ ﻮﻑ ﻣ‬
     {ِ ‫ ِﻦ ﺍ‬ َ‫ِ ﺍْﺨ‬ِ ‫ْﻵ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ ٍ ِﻰ ﺍﻟ‬
Dari Sulaiman Ad-Daraniy ra: "Asal mula segala
kebaikan di dunia dan akhirat adalah rasa takut
pada Allah."

ٍ ‫ﻋﻦ ﻣ ﻟﻚ ﺑﻦ ِﻳﻨ ﺭ ﺣﺒﺲ ﻼﺛ ﺑ ﻼ‬
              ‫ﺩ‬
‫ﺙ‬ َ‫ًـﺎِـﺜ‬ َ‫ ﺛ‬ ِ ‫ﺎ ٍ: }ﺍ‬ ِ ِ ِ‫ﺎ‬  .٦٥

 ‫ ﻊ ﻭﺍﳊ ﺮ‬‫ﺣ ﻰ ﻮﻥ ﻣﻦ ﺍ ﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻜﺒ ﺮ ﺑ ﺘ‬
‫ﺹ‬‫ْ ِـ‬ ِ ‫ِﺎﻟﱠﻮﺍﺿُـ‬‫ـ‬ِ ْ‫ ﺍ‬ ِِُ‫ ْﳌ‬ ِ ُ‫ ﺗَﻜ‬ ‫ﺘ‬

           ‫ﺑﺎ ﻨ ﻋﺔ ﻭﺍ ﺴﺪ ﺑ ﻨﺼﻴﺤﺔ‬
          {ِ  ِ ‫ِﺎﻟ‬  َ‫ْﳊ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ِ ْﻟﻘ‬
Dari Malik bin Dinar ra: "Cegah tiga hal dengan tiga
hal sehingga kamu benar-benar ada dalam
golongan kaum mukmin. 1) Sombong dengan
tawadlu', 2) tamak dengan qonaah, 3) dengki

            ﴾  36  ﴿
dengan nasehat."

ِ ‫ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ ﺍ ﻄ‬ ‫ﺐ ﺳ ﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ‬
‫ـ ِ ْﳋَ ﱠـﺎﺏ‬ ِ ِ ‫ ِ ﺍ‬  ِ‫ﺎ‬  َ‫٦٦. ﻛَﺘ‬

 ‫ﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ ﻌ ِﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﻋ ﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌ ﻴﻦ‬
                ‫ﺰ‬
: ‫ ِـ‬ َ‫ ﺃ‬‫ـ‬ ُ‫ ﺍ‬ ِ  ِ ‫ ِ ْﻟ‬ ِ   ِ

 ‫ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﺪﺭ ﻧﻴﺘ ﻪ ﻤ‬ ‫ﻋ ﻢ ﻳ ﻋﻤﺮ ﻥ ﻋ ﻮﻥ‬
‫ـﻦ‬َ‫ِـ ِ ﻓ‬ِِ  ‫ـ ِِﺑﻘَـ‬ِِْ ‫ ﺍ‬‫ـ‬ َ‫ ﺃ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻠ‬‫}ﺍ‬

 ‫ ﻪ ﻭﻣﻦ ﺼﺖ ﻧﻴ ﻪ‬ ‫ﺧ ﺼﺖ ﻧﻴ ﻪ ﻢ ﻋﻮﻥ‬
‫ ﻧَﻘَـﺺ‬ُ‫ﺘ‬ِ  َ‫ ﻧَﻘ‬  َ‫ ﺍ ِﻟ‬ َ‫ ﺗ‬ُ‫ﺘ‬ِ  َ‫ﻠ‬

             ‫ ﺪﺭ ﻟﻚ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻋﻮﻥ‬
            { َِ‫ ِ ﺫ‬ َ‫ ﺍ ِ ﺑﻘ‬ 
Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab menulis
kepada Umar bin Abdul Aziz ra: "Ketahuialh wahai
Umar sesungguhnya pertolongan Allah pada
seorang hamba tergantung ukuran niatnya. Jika
tulus niatnya maka sempurnalah pertolongan Allah
baginya. Jika kurang tulus niatnya maka kurang
pertolongan Allah sesuai ukuran itu."

 ‫ﺑﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻜ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍ ﻤ ﺀ‬
         ‫ﺭ‬
‫ﻟَ ِـﻦ‬ ٌ   ٌ  َ‫ﺎ ِ: }ﺃ‬َ‫ ِ ْﳊُﻜ‬  .٦٧


            ﴾  37  ﴿
 ‫ﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬ ﺣﺴﻦ ﺍ ﻴ ﺀ ﻣﻦ ﺮﺟ ﻝ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻜﻨ‬        ‫ﺭ‬
‫ـﻪ‬ِ َ‫ﻟ‬    ِ ‫ﺎ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ ْﳊ‬   َ‫ﺎ ﺃ‬ِ ً  َ‫ﺃ‬

‫ﻣﻦ ﺍ ﺮ ﺓ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻟﻌﺪ ﻣﻦ ﻞ ﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻜﻨ‬
‫ﻪ‬ِ َ‫ﻟ‬    ٍ  َ‫ ﻛُ ﱢ ﺃ‬ ِ ُ‫ﻝ‬ ْ‫ﺍ‬    َ‫ﺃَِ ﺃ‬َ‫ ْﳌ‬ ِ

ٌ  ‫ــ‬ ِ  ‫ ﺍﻟــ‬ ‫ ـﺔُ ِــ‬‫ﺍﻟﱠ‬   ‫ــ‬ َ‫ﺍ ِ ﺃ‬‫ــ‬ُ‫ ْﻷ‬ ‫ِ ـ‬
               ‫ﻮ‬
‫ﺑ ﻣ ﻦ ﺸﻴﺦ ﺣ ﺴﻨﺔ‬‫ﻣ ﻦ ﺍ ﻣ ﺮ ﺀ ﺣ ﺴﻦ ﻭ ﺘ‬

ِ ‫ﺩ ﻣ ﻦ ﺍ ﻏﻨﻴ‬ ‫ﻭ ﻜﻨﻬ ﻣ ﻦ ﺸﺒ ﺏ ﺣ ﺴﻦ ﻭﺍ‬
‫ـﺎﺀ‬ِْ َ‫ ْﻷ‬ ‫ ِـ‬‫ْﳉُـﻮ‬   ‫ـ‬ َ‫ﺎ ِ ﺃ‬ ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ﺎ ِـ‬ِ َ‫ﻟ‬

          ‫ﺣﺴﻦ ﻭ ﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻟ ﺮ ﺀ ﺣﺴﻦ‬
         {   َ‫ﺍ ِ ﺃ‬َ‫ ﺍْﻔُﻘ‬ ِ ِ َ‫ﻟ‬   
Dari sebagian hukama': "Empat adalah kebaikan
tetapi empat darinya jauh lebih baik: 1) rasa malu
dari orang lelaki adalah kebaikan tetapi dari orang
perempuan itu jauh lebih baik, 2) sikap adil dari
setiap orang adalah kebaikan tetapi dari aparat
pemerintah itu jauh lebih baik, 3) taubat dari orang
tua adalah kebaikan tetapi dari pemuda itu jauh
lebih baik, 4) dermawan dari orang kaya adalah
kebaikan tetapi dari orang fakir itu jauh lebih baik."

 ‫ﺑﻌ ﺔ ﺒﻴﺤ ﺔ ﻜ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍ ﻤ ﺀ‬
          ‫ﺭ‬
‫ـ ٌﻟَ ِـﻦ‬ َِ‫ـ ٌ ﻗ‬ َ‫ـﺎ ِ: }ﺃ‬َ‫ ِ ْﳊُﻜ‬  .٦٨

              ﴾  38  ﴿
 ‫ ﻴﺢ ﻭﻣ‬ ‫ﺑﻌ ﺔ ﻣﻨﻬ ﻗ ﺒﺢ ﺬﻧﺐ ﻣ ﻦ ﺸﺒ ﺏ‬
      ‫ﺒ‬                         ‫ﺭ‬
‫ِ ـﻦ‬  ‫ﺎ ِ ﻗِ ـ‬ ‫ ﺍﻟ ـ‬ ‫ ِ ـ‬ ْ‫ ﺍﻟ ـ ﱠ‬ ‫ ـﺎ ﺃَْ ـ‬ِ ً ‫ ـ‬ َ‫ﺃ‬

 ‫ﺸﻴﺦ ﻗ ﺒﺢ ﻭﺍﻹﺷ ﺘ ﺑ ﺪﻧﻴ ﻣ ﻦ ﺍ ﻫ ﻞ ﺒ ﻴ‬
‫ﺢ‬‫ ْﳉَﺎ ِـ ِ ﻗَِـ‬ ‫ﺎ ِـ‬ْ ‫ـِﻐَﺎﻝُِﺎﻟـ‬ ِ ْ  ‫ ِ ﺃَْـ‬ ‫ﺍﻟ‬

ِ ‫ﻭﻣﻦ ﻟﻌﺎﱂ ﻗﺒﺢ ﻭ ﺘ ﺳ ﻓ ﱠ ﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ‬
‫ـﻊ‬ِ   ‫ـ ِ ِـ‬‫ـﻞُ ِـﻰ ﺍﻟﻄﺎ‬ ‫ﺍﻟﱠﻜَﺎ‬  َْ‫ِِ ﺃ‬ْ‫ ﺍ‬ ِ

 ‫ﺢ ﻭ ﺘ ﺒﺮ ﻣ‬‫ﻨ ﺱ ﺒﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﻟﻌ ﻤ ﺀ ﻭ ﻄ ﺒﺔ ﻗ‬
‫ ِـﻦ‬َ‫ﺍﻟﱠﻜ‬  ‫ ِ ﺃَْﺒ‬َ‫ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ ﺍ‬ ِ  َِ‫ﺎ ِ ﻗ‬‫ﺍﻟ‬

          ‫ﺍ ﻏ ﻨ ﻴ ﺀ ﺒ ﻴﺢ ﻭ ﻣ ﻦ ﺍ ﺮ ﺀ ﻗ ﺒﺢ‬
          { َْ‫ﺍ ِ ﺃ‬َ‫ ْﻟﻔُﻘ‬ ِ  َِ‫ﺎ ِ ﻗ‬ِْ َ‫ْﻷ‬
Dari sebagian hukama': "Empat adalah kejelekan
tetapi empat darinya jauh lebih jelek: 1) dosa dari
anak muda adalah kejelekan tetapi dari orang tua
itu jauh lebih jelek, 2) sibuk dengan urusan dunia
dari orang bodoh adalah kejelekan tetapi dari orang
alim itu jauh lebih jelek, 3) malas berbuat taat dari
semua manusia adalah kejelekan tetapi dari ulama'
dan santri itu jauh lebih jelek, 4) sombong dari
orang-orang kaya adalah kejelekan tetapi dari
orang-orang fakir itu jauh lebih jelek."

‫ ﺑ ﻦ ﺍ ﺒ ﺭ ﻙ ﻣ ﻦ ﺻ ﻰ ﱠ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻋ ﺒﺪ‬
‫ ﻛُـﻞ‬ ‫ـﻠ‬  ‫ـ‬} :ِ ‫ـﺎ‬ُ‫ـ ِ ْﳌ‬ِ ‫ ِ ﺍ‬   .٦٩
              ﴾  39  ﴿
 ‫ﺓ ﺭﻛﻌ ﺔ ﺪ ﺩ ﺣ ﻖ ﺼﻼﺓ ﻭﻣ‬‫ﻳﻮﻡ ﺛﻨ ﻋﺸ‬   ‫ﺮ‬
‫ـﻦ‬ ِ  ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻯ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ـ ً ﻓَﻘَـ‬ْ     ‫ﺘَﻲ‬ْ‫ٍ ﺍ‬

ِ ‫ﺻ ﻡ ﻣﻦ ﻞ ﺷﻬﺮ ﻼ ﺎﻡ ﺪ ﺩ ﺣ ﻖ ﺼﻴ‬
‫ﺎﻡ‬ ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻯ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ﺛَـﺔَ ﺃَﻳـ ﱠٍ ﻓَﻘَـ‬ َ‫ ٍ ﺛ‬ ‫ ﻛُ ﱢ‬ ِ ‫ﺎ‬

 ‫ﻭﻣﻦ ﺮ ﻞ ﻳﻮﻡ ﻣ ﺁﻳﺔ ﺪ ﺩ ﺣ ﻖ ﺍ ﻘ ﺮ ﺀﺓ ﻭﻣ‬
‫ـﻦ‬ ِ‫ﺍ‬‫ ْﻟ ِـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻯ‬َ‫ ﺃ‬ َ‫ ٍ ﻓَﻘ‬َ‫ٍ ِﺎﺋَﺔ‬‫ﺃَ ﻛُ ﱠ‬َ‫ ﻗ‬ 

 ‫ﺼﺪ ﻓ ﺟﻤﻌ ﺔ ﺑ ﺪﺭﻫﻢ ﺪ ﺩ ﺣ‬
‫ــ ـﻖ‬ ‫ﻯ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ ٍ ﻓَﻘَــ ـ‬ِ ‫ــ ـ ٍِــ ـ‬ ‫ﻕَ ِــ ـﻰ‬  ‫ﺗَــ ـ‬

                         ‫ﺼﺪ ﺔ‬
                        {ِ َ‫ﻗ‬  ‫ﺍﻟ‬
Dari Abdullah bin Mubarak ra: "Barangsiapa sholat
setiap hari 12 rokaat maka sungguh dia telah
menunaikan hak sholat. Barangsiapa berpuasa
setiap bulan 3 hari maka sungguh dia telah
menunaikan hak puasa. Barangsiapa membaca
setiap hari 100 ayat maka sungguh dia telah
menunaikan hak bacaan Al-Qur'an. Barangsiapa
bersedekah setiap Jumat dengan 1 dirham maka
sungguh dia telah menunaikan hak sedekah."

ٌ َ‫ﻠ‬ِ ‫ ﻓَــ‬ ِ ‫ ـ ٌ ﻇَــﺎ‬ َ‫: }ﺃ‬‫ــﺎ‬ْ  ‫ ـ‬ .٧٠
‫ﺑﻌ ﺔ ﻫﺮﻫﻦ ﻀﻴ ﺔ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻋﺜﻤ ﻥ‬  ‫ﺭ‬

              ﴾  40  ﴿
‫ﺼ ﻟﺤ ﻴﻦ ﻀ ﻴ ﺔ‬           ‫ﺑ ﻃﻨﻬﻦ ِﻳ ﺔ ﻣ ﻟ‬
                        ‫ﺮ‬       ‫ﻭ‬
ٌ َ‫ﻠ‬ِ ‫ ﻓَـ ـ‬ ِ ِ‫ﺎ‬ ‫ﺨَﺎِﻄَـ ـﺔُ ﺍﻟـ ـ‬ٌ َ‫ـ ـﻀ‬َ‫ ﻓ‬ ِ ‫ـ ـﺎ‬

  ‫ﺓ ﻟ ﺮ ﻥ ﻀﻴ ﺔ ﻭﺍ ﻌﻤ‬‫ﻭﺍﻹﻗﺘ ﺀ ﺑﻬﻢ ِﻳ ﺔ ﻭﺗﻼ‬
               ‫ﻭ‬     ‫ﺮ‬
ُ‫ـﻞ‬‫ْﻟ‬ ٌ َ‫ﻠ‬ِ ‫ﺁ ِ ﻓَـ‬ُ‫ ﺍْﻘ‬  ِ ٌ َ‫ﻀ‬َ‫ ﻓ‬ِِ‫ْ ِِْﺪﺍ‬

  ‫ﺓ ﻟ ﺒ ﻮﺭ ﻀﻴ ﺔ ﻭﺍﻹﺳ ﺘﻌﺪ ﺩ ﻬ‬ ‫ﺑ ﻪ ِﻳ ﺔ ﻭ ِﻳ‬‫ﺯ ﺭ‬      ‫ﺮ‬
‫ ـﺎ‬َ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ِ‫ ـ‬ ِ ْ ٌ َ‫ﻠ‬ِ ‫ ِ ﻓَ ـ‬‫ ـ‬ُ‫ ﺍْﻘ‬ ‫ ـﺎ‬ ٌ َ‫ ـﻀ‬َ‫ِ ـ ِ ﻓ‬

ِ ‫ﻟﻮﺻ ﻴ‬     ‫ﺓ ﺍ ِﻳﺾ ﻀﻴ ﺔ ﻭ ﺗ‬ ‫ِﻳ ﺔ ﻭﻋﻴ‬
                  ‫ﺩ ﺮ‬          ‫ﺮ‬
‫ﺔ‬‫ ِ ـ‬ْ‫ﺍﱢﺨَ ـﺎﺫُ ﺍ‬ ٌ َ‫ﻠ‬ِ ‫ ِ ﻓَ ـ‬‫ ْﳌَ ـ‬ ‫ ـﺎ‬ِ  ٌ َ‫ ـﻀ‬َ‫ﻓ‬

                           ‫ِﻳ ﺔ‬‫ﺮ‬
                          {ٌ َ‫ﻀ‬َ‫ﻓ‬
Dari Utsman ra: "Empat perkara Dzahir (penampilan
luar)nya adalah keutamaan tetapi Batin (penampilan
dalam)nya adalah kewajiban. 1) bergaul dengan
orang sholeh adalah keutamaan tetapi meneladani
mereka adalah kewajiban, 2) membaca Al-Qur'an
adalah keutamaan tetapi mengamalkannya adalah
kewajiban, 3) ziarah kubur adalah keutamaan tetapi
mempersiapkan diri untuk memasukinya adalah
kewajiban, 4) menjenguk orang sakit adalah
keutamaan tetapi mengambil wasiat adalah
kewajiban."              ﴾  41  ﴿
‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺷ ﺇ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺳ ﺭ‬
‫ﻉ‬‫ـﺎ‬ ِ ‫ـ‬ ْ‫ـﺘَﺎﻕَ ِﻟَـﻰ ﺍ‬ ‫ ِ ﺍ‬} :‫ِ ﱟ‬   .٧١

ِ ‫ ﺭ ﻧ ﻬ ﻋ‬ ‫ﺇ ﻟ ﻴ ﺮ ﺕ ﻭﻣ ﻦ ﺷ ﻖ ﻣ ﻦ‬
‫ ـﻦ‬ ‫ ـﻰ‬َ‫ ﺍﻟﻨ ـﺎ ِ ﺍْﺘ‬ ‫ ِ ـ‬ َ‫ ـﻔ‬ َ‫ ﺃ‬ ‫ ـ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ ـ‬َ‫ِﻟَ ـﻰ ﺍْﺨ‬

 ‫ﺸﻬﻮ ﺕ ﻭﻣﻦ ﻴﻘﻦ ﺑ ﻟﻤﻮﺕ ﻧﻬﺪﻣﺖ ﻋ ﻴ ﻪ ﻠ ﺬ‬
‫ـ ِ ﺍﻟﱠـ ﱠﺍﺕ‬َ‫ﻠ‬   ْ‫ ِ ﺍ‬ْ‫ِﺎ‬ ‫ ﱠ‬َ‫ ﺗ‬  ِ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬

     ‫ﺒ ﺕ‬‫ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺪﻧﻴ ﻫ ﺖ ﻋ ﻴﻪ ﺍ ﺼ‬
    { ‫ﺎ‬‫ ِ ْﳌُ ِﻴ‬َ‫ﻠ‬  َ‫ﺎﻧ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ ﺍﻟ‬   
Dari Ali kw: "Barangsiapa rindu pada surga maka
bersegera berbuata kebaikan. Barangsiapa takut
pada neraka maka berhenti dari syahwat.
Barangsiapa percaya dengan kematian maka
sirnalah segala kelezatan. Barangsiapa mengenal
dunia maka ringanlah segala cobaan."

 ‫ﺑﻌ ﺔ ﺑ‬ ‫ﻋﻦ ﺣ ﺗﻢ ﺍ ﺻ ﻢ ﻣ ﻦ ﺩﻋ‬
    ‫ﺭ‬
‫ـ ًِـﻼ‬ َ‫ـﻰ ﺃ‬‫ـ ِ ﺍ‬} :‫ـ‬ َ‫ﺎِ ٍ ْﻷ‬   .٧٢

ِ ‫ ﻢ ﻳﻨ‬ ‫ﺑﻌﺔ ﺪﻋﻮﺍﻩ ِﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺩﻋ ﺣ ﺐ‬
                 ‫ﺫ‬        ‫ﺭ‬
‫ﺘَـﻪ‬‫ ﺍ ِ ﻭﻟَـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ ِ ﺍ‬ٌ ‫ـ‬ ‫ ﻛَﺎ‬ َ‫ ٍ ﻓ‬ َ‫ﺃ‬

 ‫ ﻌ ﺪﻋﻮﺍﻩ ﺬﺏ ﻣﻦ ﺩﻋ ﺣ‬ ‫ﻋﻦ ﳏ ﺭﻡ‬
‫ـﺐ‬ ‫ﻰ‬‫ ِ ﺍ‬ ِ َ‫ ﻛ‬ َ‫ﺎﻟَﻰ ﻓ‬َ‫ﺎ ِِ ﺍ ِ ﺗ‬ َ 

              ﴾  42  ﴿
 ‫ﻨﺒﻲ ﻋ ﻴﻪ ﺴﻼﻡ ﻭ ِﻩ ﺮ ﺀ ﻭﺍ ﺴ ﻛﻴﻦ ﺪﻋﻮﺍ‬
                ‫ﺮ‬
‫ﻩ‬ َ‫ ﻓ‬ ِ‫ﺎ‬ َ‫ْﳌ‬ ‫ﺍ‬َ‫ ﺍﻟﻔُﻘ‬ َ‫ﻛ‬   ‫ ِ ﺍﻟ‬َ‫ﻠ‬  ِ‫ﺍﻟ‬

 ‫ﺬﺏ ﻭﻣﻦ ﺩﻋ ﺣﺐ ﺍ ﻨﺔ ﻭ ﻢ ﻳ ﺼﺪﻕ ﺪﻋﻮﺍ‬
‫ﻩ‬ ‫ ْ ﻓَـ‬  ‫ﺘَـ‬َ‫ﻟ‬ ِ َ‫ ْﳉ‬  ‫ﻰ‬‫ ِ ﺍ‬  ِ َ‫ﻛ‬

ِ ‫ ﻪ ﻋ ﻦ ﺬ ﻮ‬‫ﺬﺏ ﻭﻣﻦ ﺩﻋ ﺧﻮﻑ ﻨ ﺭ ﻭ ﻢ ﻳ‬
‫ﺏ‬ُ‫ـ ِ ﺍﻟـ ﱡﻧ‬ ِ َ‫ﻨﺘ‬َ‫ﻟ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬  ‫ﻰ‬‫ ِ ﺍ‬  ِ َ‫ﻛ‬

                    ‫ﺪﻋﻮﺍﻩ ﺬﺏ‬
                   { ِ َ‫ ﻛ‬ َ‫ﻓ‬
Dari Hatim Al-Asham ra: "Barangsiapa mengaku
pada empat perkara tanpa empat perkara maka
pengakuannya dusta: 1) barangsiapa mengaku
cinta Allah tapi tidak berhenti dari larangan-larangan
Allah maka pengakuannya dusta, 2) barangsiapa
mengaku cinta Nabi saw tapi membenci fakir-miskin
maka pengakuannya dusta, 3) barangsiapa
mengaku cinta surga tapi tidak bersedekah maka
pengakuannya dusta, 4) barangsiapa mengaku
takut neraka tapi tidak berhenti menuruti nafsu
syahwat maka pengakuannya dusta."

 ‫ ﺪﻧﻴ ﺋﻤﻴﻦ ﻣ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻳﺰ‬ ‫ﺪ‬       ‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ‬
‫ﺎ‬ِ ِ‫ﺎ ﻗَﺎ‬ْ ‫ ﻭﺍﻟ‬  ‫ﺍﻝُ ﺍﻟ‬َ‫ِ ﱟ: }ﻻ‬   .٧٣


             ﴾  43  ﴿
 ‫ﺑﻌ ﺷﻴ ﺀ ﻣ ﺩ ﻡ ﺍ ﻏﻨﻴ ﺀ ﻳﺒ ﻮﻥ ﲟ‬ ‫ﺩ ﻣﺖ‬    ‫ﺭ‬
‫ـﺎ‬ِ‫ﺨَﻠُـ‬َ‫ ﻻ‬‫ـﺎ‬ِْ َ‫ ْﻷ‬‫ﺍ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺎ‬ َ‫ﺔُ ﺃ‬ َ‫ ﺃ‬ ‫ﺍ‬

‫ﺧﻮ ﻮ ﻭﻣ ﺩ ﻡ ﻟﻌ ﻤ ﺀ ﻳﻌﻤ ﻮﻥ ﲟ ﻋﻠﻤ ﻮ ﻭﻣ ﺩ‬
‫ﺍﻡ‬ ‫ ـﺎ‬ ‫ﺍ‬‫ ـ‬ِ ‫ ـﺎ‬ِ‫ﻠ ـ‬‫ ـﺎ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ ﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ ـﺎ‬ ‫ﺍ‬‫ﻟُ ـ‬

 ‫ﺍ ﻬﻼﺀ ﻳﺴ ﻜﺒﺮ ﻥ ﻋﻤ ﻢ ﻳﻌ ﻤﻮ ﻭﻣ ﺩ ﻡ ﻟ ﺮ‬
‫ﺍﺀ‬َ‫ ﺍْﻔُﻘ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺎﻟ‬ ‫ﻭ‬ِْ َ‫ﺘ‬ َ‫ ﻻ‬ ُ‫ْﳉ‬

             ‫ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺧﺮ ﻬﻢ ﺑﺪﻧ ﻫﻢ‬
             {َ‫ْﻴﺎ‬ ِَ‫ﺗ‬ِ ‫ ﺁ‬ِَ‫ﻻ‬
Dari Ali kw: "Agama dan dunia akan selalu berdiri
tegak selama masih ada empat perkara: 1) selama
orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah
mereka miliki, 2) selama ulama' mengamalkan apa
yang mereka ketahui, 3) selama orang bodoh tidak
sombong tentang apa yang tidak mereka ketahui, 4)
selama orang miskin tidak menjual akhirat mereka
demi dunia mereka."

‫ﺑ ﺸﺮ ﺑ ﻦ ﻟﺤ ﺭﺙ ﺇ ﻋﺠﺒ ﻚ‬
 ‫ـ ـ‬ َ‫: }ِﺫَﺍ ﺃ‬ ِ ‫ـــﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬ ‫ـ ـ‬ ‫٤٧. ﻗَـــﺎﻝَِـ ـ‬

 ‫ﺖ ﻠﻢ‬‫ﻟ ﻼﻡ ﺻﻤﺖ ﻭﺇ ﻋﺠﺒﻚ ﺼ‬
 {‫ ﻓَﺘَﻜَﱠ‬ ‫ﻤ‬ ‫ ﺍﻟ‬  َ‫ِﺫَﺍ ﺃ‬   ‫ ﻓَﺎ‬ َ‫ﺍْﻜ‬
Bisyr bin Harits berkata: "Jika berbicara
membuatmu bangga, maka diamlah...! Jika diam

             ﴾  44  ﴿
membuatmu bangga, maka berbicaralah..!"

‫ﺎﻩ ﻣ ﺃَﻳ ﺪ ﻨ ﺱ‬‫ﻣﻦ ﺒﻌﺖ ﻋﻴ‬       ‫ﻗﻴ‬
ِ ‫ـﺎ‬‫ـ ِﻱ ﺍﻟ‬‫ﺎِﰲ‬ ‫ﻨ‬  َِ‫ ﺗ‬ } :َ‫ﻞ‬ِ .٧٥

                        ‫ﺣﺰ ﻪ‬
                        {ُ‫ﻧ‬ َ‫ﻃَﺎﻝ‬
Dikatakan: "Barangsiapa kedua matanya selalu
mengikuti (menginginkan) pada apa-apa yang
dimiliki manusia maka panjanglah kesedihannya."

‫ﺑﻌ ﺾ ﻟﺤ ﻤ ﺀ ﻟ ﺮﺱ ﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
 ‫ ِـ‬‫ـ‬  ‫ـﺎ ِ: }ﺍْﺨَـ‬َ‫ﻜ‬ ْ‫ ﺍ‬ ‫ـ‬َ‫٦٧. ﻗَﺎﻝ‬

       ‫ﻟ ﺬﺏ ﻭﺻﺪ ﻠﺴ ﻥ ﻭ ﺴﻌ ﺩﺓ‬
      {ِ‫ﺎ‬ ‫ﻝُ ﺍﻟ‬َ‫ﺎ ِ ﺃ‬ ‫ﻕُ ﺍﻟﱢ‬ ِ  ِ ِ َ‫ﺍْﻜ‬
Sebagian hukama' berkata: "Diam itu lebih baik
daripada berdusta. Jujurnya lisan adalah awal
kebahagiaan."

‫ﺻ ﻠ ﻋ ﻴ ﻪ ﻭﺳ ﻠﻢ ﺇ ﻣ ﺕ‬
 ‫ــﺎ‬‫: }ِﺫَﺍ‬‫ــﱠ‬  ِ ‫ــ‬َ‫ﻠ‬ ُ‫ــﱠﻰ ﺍ‬ َ‫٧٧. ﻗَــﺎﻝ‬

َ‫ ـ ﱠ ﺃ‬  ‫ ـ‬ ُ‫ﺎ ﺍ‬ َ‫ ـﺘ‬ ‫ ـ ِ ﺍ‬ ْ‫ ـ ِ ﺍ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ـﻞُ ِ ـ‬ ‫ﺍﻟ‬
‫ﺮﺟ ﻣ ﻦ ﻫ ﻞ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﺳ ﺤ ﻴ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﻞ ﻥ‬

 ‫ﻳﻌ ﺬﺏ ﻣ ﻦ ﺣﻤ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﺒﻌ ﻪ ﻭﻣ ﻦ ﺻ ﻠ ﻋ ﻴ ﻪ‬
{ِ ‫ ـ‬َ‫ﻠ‬ ‫ـﱠﻰ‬  ‫ـ‬ ‫ـ‬َِ‫ ﺗ‬ ‫ـ‬ ‫ﻠَـ‬  ‫ـ‬ ‫ـ ﱢ‬
              ﴾  45  ﴿
                    ‫ﻳ ﻤﻲ‬ ‫ﺍﻩ‬‫ﺭ‬
                       ‫ﺪ‬
                     ِ َ‫ﻠ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻭ‬
Rasulullah saw, bersabda: "Jika seorang lelaki ahli
surga telah meninggal, maka Allah malu untuk
menyiksa orang yang mengangkatnya, dan orang
yang ikut di belakang jenazahnya, dan orang yang
sholat atasnya." (Hr. Dailami)

 ‫ ﺑ ﻦ ﻟﻤﺒ ﺭﻙ ﺇﻇﻬ ﺭ ﻟﻐﻨ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬
‫ـﻰ‬ِ ْ‫ ﺍ‬‫ـﺎ‬ْ ِ} :ِ ‫ـﺎ‬ْ‫ ﺍ‬ ‫ـ‬ِ ‫ ﺍ‬  َ‫٨٧. ﻗَﺎﻝ‬

            ‫ﻓ ﻟ ﻘﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍ ﻘﺮ‬
           {ِ ْ َ‫ ْﻟﻔ‬ ِ    َ‫ِﻲ ﺍْﻔَ ْ ِ ﺃ‬
Abdullah bin Mubarak berkata: "Menampakkan
(puar-pura kaya) dalam kondisi fakir itu lebih bagus
nilainya dari fakir."

‫ﺑ ﺼﺒﺮ ﻨ ﻣ ِﻳ ﺪ ﻭﺑ ﺘﻘﻮ ﻳﻠ ﻴﻦ‬
          ‫ﺮ‬             ‫ﻗﻴ‬
 ‫ِـ‬‫ﻯ‬ْ ‫ِـﺎﻟﱠ‬  ‫ـ‬ُ‫ﺎ ﺗ‬ُ‫ﺎﻝ‬َ‫ ِ ﺗ‬ ‫ﻞَ: }ِﺎﻟ‬ِ .٧٩

                    ‫ﻚ ﻟﺤ ِﻳﺪ‬
                     ‫ﺪ‬
                   {   ْ‫ ﺍ‬ َ‫ﻟ‬
Dikatakan: "Dengan kesabaran, kamu akan
mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dengan
ketaqwaan, besi akan lunak bagimu."           ﴾  46  ﴿
 ‫ﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﻮ ﺑﺤ‬ ‫ﻋﻤ ﺮ ﻟﺒﺤ ﻮﺭ‬
          ‫ﺭ‬
‫ــﺮ‬ ‫ﻯ‬‫ــ‬ْ‫ــ ٌ ﺍ‬ َ‫ ﺍ‬‫ــ‬ ْ‫: }ﺍ‬‫ــ‬ َ‫٠٨. ﻗَــﺎﻝ‬

 ‫ﺬ ﻮﺏ ﻭ ﻨﻔﺲ ﺑﺤ ﺮ ﺸﻬﻮ ﺕ ﻭ ﻟﻤ ﻮﺕ ﺑﺤ‬
‫ـ ـﺮ‬  ‫ـ ـ‬ْ‫ﺍ‬ ِ ‫ﺍ‬ ‫ ﺍﻟـ ـ‬‫ـ ـ‬  ْ ‫ﺍﻟـ ـ‬ ِ ُ‫ﺍﻟـ ـ ﱡﻧ‬

           ‫ﺍ ﻋﻤ ﻝ ﻭ ﻟ ﺒﺮ ﺑﺤﺮ ﻨﺪ ﻣ ﺕ‬
           { ‫ﺎ‬‫ﺍ‬ ‫ ﺍﻟ‬ َ‫ﺍْﻘ‬ ِ ‫ﺎ‬َ‫ْﻷ‬
Umar ra, berkata: "Laut itu ada empat: 1)
Kesenangan adalah lautan dosa, 2) nafsu adalah
lautan kesenangan, 3) mati adalah lautan amal, 4)
kubur adalah lautan penyesalan"

ِ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺤ ﻤ ﺀ ﺍﻥ ﺷ ﻌ ﺋﺮ ﺍﻻﺳ ﻼ‬
‫ﻡ‬ ‫ـ‬ ِ ْ ِ‫ﺎ‬‫ـ‬ ِ} :ِ ‫ﺎ‬َ‫ﻜ‬ ْ‫ ِ ﺍ‬  .٨١

     ‫ﺑﻌﺔ ﺘﻘﻮ ﻭ ﻟﺤﻴ ﺀ ﻭ ﺸﻜﺮ ﻭ ﺼﺒﺮ‬      ‫ﺭ‬
    { ‫ﺍﻟ‬ ْ  ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬ ‫ﻯ‬ْ ‫ ٌ : ﺍﻟﱠ‬ َ‫ﺍ‬
Dari sebagian hukama': "sesungguhnya tanda-
tanda Islam ada empat: 1) taqwa, 2) malu, 3)
syukur, 4) sabar."

 ‫ﻋ ﻦ ﻨﺒ ﻰ ﺻ ﻠ ﻋ ﻴ ﻪ ﻭﺳ ﻠﻢ‬
:‫ـــ ـﱠ‬  ِ ‫ـــ ـ‬َ‫ﻠ‬ ُ‫ـــ ـﱠﻰ ﺍ‬  ‫ِـــ ـ‬‫ـــ ـ ِ ﺍﻟ‬ .٨٢

‫ﺑ ﻊ ﻡ ﺍ ﺩ ِﻳ ﺔ ﻭ ﻡ ﺍ ﺩ ﺏ ﻭ‬ ‫ﺍ ﻣﻬ ﺕ‬
             ‫ﻭ‬        ‫ﺭ‬
‫ﺍُﻡ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ ْﻵ‬ُ‫ﺃ‬ ِ ‫ــــــ‬َ‫ ْﻷ‬ُ‫ ﺍ‬‫ــــــ‬ َ‫ ﺍ‬ ‫ــــــﺎ‬ُ‫}ْﻷ‬
              ﴾  47  ﴿
‫ﻟﻌﺒ ﺩ ﺕ ﻭ ﻡ ﺍ ﻣ ﻧﻰ ﻡ ﺍ ﺩ ِﻳ ﺔ ﻗﻠ ﺍ ﻛ ﻞ ﻭ‬
             ‫ﻭ‬
‫ﺃُﻡ‬ ِ ‫ ـ ِ ِﱠــﺔُ ْﻷَ ْــ‬َ‫ ْﻷ‬ُ‫ ﻓَــﺄ‬ ِ‫ــﺎ‬َ‫ ْﻷ‬ُ‫ﺍ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ ـﺎ‬ِ ْ‫ﺍ‬

‫ﺍ ﺩ ﺏ ﻗﻠ ﺍ ﻼﻡ ﻭ ﻡ ﻟﻌﺒ ﺩ ﺕ ﻗﻠ ﺬ ﻮﺏ ﻭ‬
‫ﺃُﻡ‬ ِ ُ‫ﺍ ِ ِﱠ ـﺔُ ﺍﻟ ـ ﱡﻧ‬‫ ـﺎ‬ِ ْ‫ ﺍ‬ُ‫ﺃ‬ ِ ‫ﺍ ِ ِﱠ ـﺔُ ْﻟﻜَ ـ‬‫ْﻵ‬

                       ‫ﺍ ﻣ ﻧﻰ ﺼﺒﺮ‬
                      { ‫ ﺍﻟ‬ ِ‫ﺎ‬َ‫ْﻷ‬
Dari nabi saw, sesungguhnya beliau bersabda:
"induk (asal muasal) itu ada empat: 1) induk obat, 2)
induk tatakrama, 3) induk ibadah, 4) induk
keinginan. Induk obat adalah sedikitnya makan.
Induknya tatakrama adalah sedikit bicara. Induknya
ibadah adalah sedikit dosa. Induk harapan adalah
sabar."

‫ﺑﻌ ﺟﻮ ﻫﺮ‬ ‫ﺓ ﻭ ﺴﻼﻡ‬ ‫ﻋ ﻴﻪ ﺼ‬
     ‫ﺭ‬        ‫ﻼ‬
ِ ‫ﺍ‬ ُ‫ﺔ‬ َ‫ : }ﺃ‬  ‫ﺍﻟ‬   ‫ ِ ﺍﻟ‬َ‫ﻠ‬ َ‫٣٨. ﻗَﺎﻝ‬

‫ﺑﻌ ﺷ ﻴ ﺀ ﻣ ﻟﺠ ﻮ ﻫﺮ‬ ‫ﻓ ﺟﺴﻢ ﺑﻨ ﺩﻡ ﻳ ِﻳ ﻬ‬
               ‫ﺰ ﺭ‬
ِ ‫ﺍ‬‫ـ‬ ْ‫ـﺎ ﺍ‬َ‫ ﺍ‬‫ﺎ‬‫ـ‬ َ‫ﺔُ ﺍ‬ َ‫ﺎ ﺍ‬ُ‫ﻠ‬‫ِﻰ ﺁ‬ِ  ِ ‫ِﻰ‬

‫ﻳﻦ ﻭ ﻟﺤﻴ ﺀ ﻭ ﻟﻌﻤ ﺼ ﻟﺢ ﻟ ﺐ‬ ‫ﻟﻌﻘ ﻭ‬     ‫ﺪ‬
 َ‫ ﻓَﺎْﻐَـﻀ‬ ِ‫ﺎ‬ ‫ـﻞُ ﺍﻟـ‬ْ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬   ‫ﺍﻟ‬ ُ‫ ْﻞ‬ْ‫ﻓَﺎ‬

‫ﺎ‬ ْ‫ﻞُ ﺍ‬‫ﺍﻟ ﱠ‬   ‫ﻞُ ﺍﻟ‬   ْ‫ﺍ‬ َ‫ ْﻞ‬ْ‫ﻞُ ﺍ‬
     ‫ﺰ‬      ‫ﺰ ﺪ‬
‫ﻳﻦ ﻭ ﻄﻤﻊ ﻳ ِﻳ ﻟﺤﻴ ﺀ‬ ‫ﻳ ِﻳ ﻟﻌﻘ ﻭ ﻟﺤﺴﺪ ﻳ ِﻳ‬     ‫ﺰ‬
               ﴾  48  ﴿
               ‫ﻭ ﻟﻐﻴﺒ ﻳ ِﻳ ﺍ ﻌﻤ ﺼ ﻟﺢ‬
                        ‫ﺰ‬
               { ِ‫ﺎ‬ ‫ﻞَ ﺍﻟ‬‫ﻞُ ْﻟ‬ُ‫ﺔ‬ِ ْ‫ﺍ‬
Nabi saw, bersabda: "Empat intan ada dalam tubuh
manusia, dan ada empat yang membuatnya hilang.
Adapun intan itu adalah: 1) akal, 2) agama, 3) malu,
4) amal baik. Marah akan menghilangkan akal.
Dengki akan menghilangkan agama. Rakus akan
menghilangkan rasa malu. Ghibah (membicarakan
kejelekan orang) akan menghilangkan amal baik."

 ‫ﺑ‬ ‫ ﺍ ﻋﻤ ﻝ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻥ ﺻ ﻌ‬
  ‫ﺭ‬
‫ـ ـﻊ‬ َ‫ــﺎ ِ ﺃ‬َ‫ﺐ ْﻷ‬‫ـ ـ‬ َ‫ ﺃ‬ِ} :‫ِــ ﱟ‬  ‫ــ‬ .٨٤

ِ ‫ـ‬ْ‫ ِـﻰ ﺍ‬‫ـ‬ ْ‫ﺍ‬ ِ َ‫ ﺍْﻐَـﻀ‬ ‫ـ‬ِ ‫ ْـ‬‫ﺎ ٍ: ْﻟ‬ ِ
‫ﺧﺼ ﻝ ﺍ ﻌﻔ ﻮ ﻋﻨ ﺪ ﻟ ﺐ ﻭ ﻟﺠ ﻮﺩ ﻓ ﻟﻌ ﺴﺮﺓ‬

 ‫ﻭ ﻟﻌﻔ ﻓ ﻟ ﻠ ﻮﺓ ﻭ ﻮ ﻟﺤ ﻖ ﻟﻤ ﻦ ﻳ ﻪ‬
‫ ﺍَﻭ‬‫ﺨَﺎﻓُـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ِ ‫ـ ـ‬ ْ‫ﻝُ ﺍ‬‫ﻗَـ ـ‬ ِ‫ﺍْ ِ ﱠـ ـﺔُ ِـ ـﻰ ﺍْﺨَْـ ـ‬

                             ‫ﻩ‬‫ﻳﺮﺟ‬
                             ‫ﻮ‬
                            {  
Dari Ali ra: "Sesungguhnya paling sulitnya
perbuatan itu ada empat perkara: 1) memberi maaf
dalam kondisi marah, 2) murah hati dalam kondisi
sulit, 3) menjaga nama baik dalam keadaan sepi, 4)
pembicaraan benar di hadapan orang yang ditakuti
atau diharapkan."

               ﴾  49  ﴿
‫ﻤ ﺕ ﺧﻤ ﺲ‬      ‫ﻳﻖ‬ ‫ﻋﻦ ﺑ ﺑﻜﺮ ﺼ‬
           ‫ﺪ‬
 ‫ـ‬  ‫ـﺎ‬ُ‫ ِ: }ﺍﻟﻈّﻠ‬  ‫ ْ ٍ ﺍﻟ‬‫ ﺃَِﻰ‬  .٨٥

 ‫ﻭ ﺴﺮﺝ ﻬ ﺧﻤﺲ ﺣﺐ ﺪﻧﻴ ﻠﻤ ﺔ ﻭ ﺴﺮ ﺝ ﻬ‬
‫ـﺎ‬َ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ٌ ‫ـ‬ُْ‫ﺎ ﻇ‬ْ ‫ ﺍﻟ‬    ‫ﺎ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬

 ‫ﺑ ﻭ ﻟ ﺒ‬‫ﺘﻘ ﻮ ﻭ ﺬﻧﺐ ﻠﻤ ﺔ ﻭ ﺴﺮ ﺝ ﻪ ﺘ‬
       ‫ﻮ‬
‫ ـﺮ‬َ‫ﺍْﻘ‬ ُ‫ ـﺔ‬‫ ﺍﻟﱠ‬‫ ﻟَ ـ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟ ـ‬ ٌ ‫ ـ‬ُْ‫ ﻇ‬ ْ‫ﺍﻟ ـ ﱠ‬ ‫ﻯ‬‫ﺍﻟﱠ ْ ـ‬

 ‫ﻠﻤﺔ ﻭ ﺴﺮ ﺝ ﻪ ﺇ ﻪ ﺇﻻ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺭﺳ ﻮ‬
ِ ‫ﻝُ ﺍ‬‫ـ‬   ‫ـ‬ ُ‫ ِ ﱠ ﺍ‬‫ ﻵ ِﻟـ‬‫ ﻟَـ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ٌ ُْ‫ﻇ‬

‫ﺼ ﻟ‬       ‫ﺓ ﻠﻤ ﺔ ﻭ ﺴﺮ ﺝ ﻬ ﺍ ﻌﻤ‬ ‫ﻭﺍ ﺧ‬     ‫ﺮ‬
‫ﺎِﺢ‬ ‫ــ ـﻞُ ﺍﻟــ ـ‬‫ـــﺎ ْﻟ‬َ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟــ ـ‬ ٌ ‫ــ ـ‬ُْ‫ ﻇ‬ ‫ْﻵ ِـــ‬

         ‫ﻭ ﺼﺮ ﻠﻤﺔ ﻭ ﺴﺮ ﺝ ﻪ ﻟﻴﻘﻴﻦ‬
        { ِ ْ‫ ﺍ‬َ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬ ٌ ُْ‫ﺍﻁُ ﻇ‬ ‫ﺍﻟ‬
Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra: "Kegelapan itu ada
lima, penerangnya juga ada lima. 1) cinta dunia
adalah kegelapan, penerangnya adalah taqwa, 2)
dosa adalah kegelapan, penerangnya adalah
taubat, 3) kuburan adalah kegelapan, penerangnya
adalah kalimat "La ilaaha illaLlah Muhammadur
RasululLah", 4) akhirat adalah kegelapan,
penerangnya adalah amal sholeh, 5) Shirot
(jembatan akhirat) adalah kegelapan, penerangnya
adalah yaqin."

              ﴾  50  ﴿
‫ﻋﻦ ﺣﺎﰎ ﺍ ﺻﻢ ﻟﻌﺠ ﻣ ﻦ ﺸﻴ ﻥ‬
ِ ‫ﻄَﺎ‬ ‫ ﺍﻟـ‬ ‫ﻠَـﺔُ ِـ‬ ْ‫: }ﺍ‬ َ‫ِ ٍ ْﻷ‬   .٨٦

ِ ‫ ﻨﻦ ﺭﺳ ﻮﻝ‬ ‫ﺇﻻ ﻓ ﺧﻤ ﺲ ﻣﻮ ﺿ ﻊ ﺈﻧﻬ ﻣ ﻦ‬
‫ ِ ﺍ‬‫ ـ‬  ِ ‫ ﺳـ‬ ‫ـﺎ ِـ‬‫ ﻓَِﱠ‬‫ﺍ ِـ‬ِ ‫ـ‬ ‫ِ ﱠ ِـﻰ‬

َ ‫ﺻ ﻠ ﻋ ﻴ ﻪ ﻭﺳ ﻠﻢ ﺇﻃﻌ ﻡ ﻀﻴﻒ ﺇ ﺰ‬
‫ﻝ‬‫ ِ ِﺫَﺍﻧَـ ـ‬‫ ﺍﻟــ ﱠ‬‫ــﺎ‬ْ ِ ‫ـ ـﱠ‬  ِ ‫ــ‬َ‫ﻠ‬ ُ‫ــﱠﻰ ﺍ‬

 ‫ﻠَﻐَـ‬‫ـ ِ ِﺫَﺍ‬ِْ‫ ﺍ‬ ‫ﺗَـ‬  ‫ـﺎ‬‫ ِ ِﺫَﺍ‬ْ‫ ﺍ‬ِ َ‫ﺗ‬
            ‫ﻭ‬
‫ﻭ ﺠﻬﻴﺰ ﻟﻤﻴﺖ ﺇ ﻣ ﺕ ﻭ ﺰ ِﻳﺞ ﻟﺒﻨ ﺖ ﺇ ﺑ ﺖ‬

  ‫ﺑ ﻣ ﻦ ﺬﻧﺐ ﺇ‬‫ﻳﻦ ﺇ ﻭﺟ ﺐ ﻭ ﺘ‬ ‫ﻭ ﺀ‬
             ‫ﻮ‬          ‫ﺪ‬
‫ ﺍﻟ ـ ﱠْ ِ ِﺫَﺍ‬ ‫ ـﺔُ ِ ـ‬‫ﺍﻟﱠ‬  ‫ ـ‬  ‫ ِ ِﺫَﺍ‬ ‫ ﺍﻟ ـ‬‫ﻗَ ـﻀَﺎ‬

                           ‫ﺮ‬
                          {َ‫ﻁ‬َ‫ﻓ‬
Dari Hatim Al-Asham ra, beliau berkata: "Tergesa-
gesa itu dari setan kecuali dalam lima tempat,
sesungguhnya tergesa-gesa dalam hal ini adalah
kebiasaan para nabi: 1) memberi makan tamu jika
telah datang, 2) mengurus mayat (memandikan,
mengkafani, menyolati, mengubur) jika telah mati,
3) menikahkan anak perempuan jika telah baligh, 4)
membayar hutang jika telah wajib, 5) bertaubat dari
dosa jika telah tergelincir."


             ﴾  51  ﴿
 ‫ﺷ ﻘﻲ ِﺑﻠ ﻴ‬
   ‫ﺇ‬       ‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﺪﻭﺭ‬
‫ﺲ‬‫ِـ ـ‬ ِ ‫ـ ـ‬ } :‫ ِﻯ‬ ‫ ﺍﻟـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ َ‫٧٨. ﻗَـ ـﺎﻝ‬

 ‫ﺑ ﻤﺴﺔ ﺷ ﻴ ﺀ ﻢ ﻳﻘ ﺮ ﺑ ﺬﻧﺐ ﻭ ﻢ ﻳﻨ ﺪﻡ ﻭ ﻢ ﻳﻠ‬
‫ِـﻢ‬‫ﻟَـ‬  ‫ـ‬‫ﻟَـ‬ ِ ْ‫ِﺎﻟـ ﱠ‬‫ ِـ‬‫:ﻟَـ‬‫ﺎ‬‫ـ‬ َ‫ ِ ﺃ‬ َ‫ِﺨ‬

  ‫ﺑ ﺔ ﻭ ﻨ ﻣ ﻦ ﺭﺣﻤ ﺔ‬‫ﻔﺴﻪ ﻭ ﻢ ﻳﻌ ﺰﻡ ﻋ ﺘ‬
               ‫ﻮ‬
.ِ ‫ـ ِ ﺍ‬   ‫ﻂَ ِـ‬‫ﻗَـ‬ ِ ‫ـ‬‫ﻠَـﻰ ﺍﻟﱠ‬ ‫ـ‬َ‫ﻟ‬  ْ َ‫ﻧ‬

‫ﻭﺳﻌﺪ ﺩﻡ ﺑ ﻤﺴﺔ ﺷﻴ ﺀ ﺮ ﺑ ﺬﻧﺐ ﻭ ﺪﻡ ﻋ ﻴ ﻪ‬
ِ ‫ـ‬َ‫ﻠ‬ ِ َ‫ﻧ‬ ِ ْ‫ِﺎﻟ ﱠ‬َ‫: ﺃَﻗ‬‫ﺎ‬ َ‫ ِ ﺃ‬ َ‫ِﺨ‬‫ ﺁ‬ ِ  

‫ﻂ ﻣ ﻦ ﺭﺣﻤ ﺔ‬‫ﺑ ﺔ ﻭ ﻢ ﻳﻘ‬‫ﻭ ﻡ ﻔﺴﻪ ﻭ ﺳﺮﻉ ﻓ ﺘ‬
               ‫ﻮ‬
ِ ‫ـ‬   ‫ ْـﻨ ْ ِـ‬‫ﻟَـ‬ ِ ‫ـ‬‫ ِـﻰ ﺍﻟﱠ‬ َ‫ﺍ‬  ْ َ‫ﻧ‬َ‫ﻻ‬

                         
                         {ِ ‫ﺍ‬
Muhammad Ad-Dauri berkata: "Celakanya Iblis
sebab lima perkara: 1) tidak mengakui dosanya, 2)
tidak menyesal, 3) tidak menganggap dirinya hina,
4) tidak berusaha bertaubat, 5) putus asa dari
rahmat Allah. Sedangkan keselamatan adam sebab
lima perkara: 1) mengakui dosanya, 2) menyesal
atas dosanya, 3) menganggap dirinya hina, 4)
cepat-cepat bertaubat, 5) tidak putus asa dari
rahmat Allah."


            ﴾  52  ﴿
‫ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ‪‬ﺑﻌ ﺷ ﻴ ﺀ ﻠﻴ ﻬ ﺜﻴ ‪‬‬   ‫ﺭ‬
‫٨٨. ‪‬ــ ‪ِ ‬ــ ﱟ: }ﺃَ ‪‬ــﺔُ ﺃَ ‪‬ــ‪‬ﺎ‪ ‬ﻗَِ‪‬ﻠُ‪‬ــﺎ ﻛَِ‪‬ــﺮ‬

            ‫ﻟﻮﺟﻊ ﻭ ﻟ ﻘﺮ ﻭ ﻨ ﺭ ﻭ ﻟﻌﺪ ‪‬ﺓ‬
            ‫ﻭ‬
           ‫ﺍْ‪  ‬ﺍْﻔَ ْ‪ ‬ﺍﻟ‪‬ﺎ‪ ‬ﺍْ‪ ‬ﺍ ‪{‬‬
‫‪Dari Ali ra, sesungguhnya dia berkata: "empat‬‬
‫,‪perkara, sedikitnya terasa banyak: 1) sakit, 2) fakir‬‬
‫".‪3) api, 4) permusuhan‬‬

 ‫ﻋﻦ ﺣ ﻣ ﻠ ﻑ ‪‬ﺑﻌ ﺔ ﺒﻨ ﻫ ﻓ‬
          ‫ﺭ‬
‫٩٨. ‪  ‬ﺎِﺪ ﺍﻟﱠﻔََـﺎ ِ: }ﺃَ ‪‬ـ ٌ ﻃَﻠَ‪‬ﺎ‪‬ـﺎ ِـﻰ‬

 ‫‪‬ﺑﻌﺔ ﺧ ﺄ ﺮ ﻬ ﻮﺟﺪ ﻫ ﻓ ‪‬ﺑﻌﺔ ﺧ ﺮ‬
      ‫ﺭ‬                       ‫ﺭ‬
‫ﺃَ ‪ ٍ ‬ﻓَﺄَ ‪‬ﻄَ ْﻧَﺎ ﻃَ‪‬ﻗَ‪‬ﺎ ﻓَ‪  ‬ﻧَﺎ‪‬ﺎ ِﻰ ﺃَ ‪ ٍ ‬ﺃُ ‪‬ـ‪‬ﻯ‬

 ‫ﺒﻨ ﻟﻐﻨ ﻓ ﺍ ﻝ ﻮﺟﺪ ﺎﻩ ﻓ ﻟ ﻨ ﻋ ﺔ ﻭ ﺒﻨ‬
‫ﻃَﻠَ‪‬ﺎ ﺍْ ِ‪‬ﻰ ِﻰ ْﳌَﺎ ِ ﻓَ‪  ‬ﻧَ ‪ِ ‬ﻰ ﺍْﻘَ‪‬ﺎ‪‬ـ ِ ‪‬ﻃَﻠَ‪‬ـﺎ‬

 ‫ﺮ ﺣ ﻓ ﺜﺮﻭﺓ ﻮﺟﺪ ﻫ ﻓ ﻗﻠﺔ ﻟﻤ ﻝ ﻭ ﺒﻨ‬
‫ﺍﻟ‪‬ﺍ ‪‬ﺔَ ِﻰ ﺍﻟﱠ‪ ِ‬ﻓَ‪  ‬ﻧَﺎ‪‬ﺎ ِﻰ ِﱠ ِ ﺍْ‪‬ـﺎ ِ ‪‬ﻃَﻠَ‪‬ـﺎ‬

‫ﻠ ﱠ ﺕ ﻓ ﻨﻌﻤﺔ ﻮﺟﺪ ﻫ ﻓ ﻟﺒ ﺪﻥ ﺼﺤﻴ ِ‬
‫ﺍﻟﱠﺬﺍ ِ ِﻰ ﺍﻟ‪ ِ ‬ﻓَ‪  ‬ﻧَﺎ‪‬ﺎ ِـﻰ ﺍْ‪‬ـ ‪ ِ ‬ﺍﻟـ ‪ِ ‬ﺢ‬

‫ﻭ ﺒﻨ ﻟﻌﻠ ﻢ ﻓ ﺑﻄ ﻦ ﺷ ﺒﻊ ﻮﺟ ﺪ ﺎﻩ ﻓ ﺑﻄ ٍ‬
‫‪‬ﻃَﻠَ‪ ‬ـﺎ ﺍْ ِْ ـ‪ ِ ‬ـﻰ‪ ْ ‬ـ ٍ ‪ ‬ـ‪ ٍ ‬ﻓَ‪  ‬ـ ‪‬ﻧَ ‪ ِ ‬ـﻰ‪ ْ ‬ـﻦ‬

              ‫﴾‬  ‫35‬  ‫﴿‬
                           ‫ﺟ ﺋﻊ‬
                           {ٍ ِ‫ﺎ‬
Dari Hamid Al-Lafaf ra, sesungguhnya dia berkata:
"Empat perkara kami cari di dalam empat perkara,
kemudian kami keliru masuk padanya. Namun kami
mendapatkannya dalam empat perkara yang lain: 1)
kami mencari kekayaan dalam harta, kami
menemukannya dalam kelapangan dada, 2) kami
mencari kebahagiaan dalam harta yang banyak,
kami menemukannya dalam sedikitnya harta, 3)
kami mencari kelezatan dalam kenikmatan, kami
menemukannya dalam badan yang sehat, 4) kami
mencari ilmu dengan kondisi perut kenyang, kami
menemukannya dalam kondisi perut lapar."

‫ﺑﻌ ﺷ ﻴ ﺀ ﻻَﻳﻌ ﺮﻑ‬ ‫ﻋﻦ ﺣ ﺗﻢ ﺍ ﺻﻢ‬
          ‫ﺭ‬
 ِ ‫ـ‬ ‫ﺎ‬‫ـ‬ َ‫ﺔُ ﺃ‬ َ‫: }ﺃ‬ َ‫ﺎِ ٍ ْﻷ‬   .٩٠

‫ﺑﻌ ﺔ ﺸﺒ ﺏ ﻳﻌ ﺮﻑ ﺪﺭﻫ ﺇ ﱠ‬ ‫ﺪﺭﻫ ﺇﻻ‬       ‫ﺭ‬
‫ﺎ ِﻻ‬ ‫ ﻗَـ ـ‬ ِ ‫ـ ـ‬َ‫ ﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫ـ ـ ٌ ﺍﻟـ ـ‬ َ‫ﺎ ِ ﱠ ﺃ‬ ‫ﻗَـ ـ‬

ِ ‫ﺸﻴﻮ ﻭ ﻟﻌ ﻓﻴ ﻳﻌ ﺮﻑ ﺪﺭﻫ ﺇﻻ ﻫ ﺍ ﺒﻼ‬
‫ﺀ‬ ‫ ـﻞُ ْﻟ ـ‬َ‫ﺎ ِ ﱠ ﺃ‬ ‫ ﻗَ ـ‬ ِ ‫ ـ‬َ‫ ـﺔُ ﻻ‬ِ‫ﺎ‬ْ‫ﺍ‬ ُ‫ﺥ‬ ‫ﺍﻟ ـ‬

   ‫ﻭ ﺼﺤ ﻳﻌ ﺮﻑ ﺪﺭﻫ ﺇﻻ ﻫ ﻟﻤﺮ‬
‫ﺿَـــﻰ‬ْ‫ـــﻞُ ﺍ‬َ‫ﺎ ِ ﱠ ﺃ‬ ‫ ﻗَـــ‬ ِ ‫ـــ‬َ‫ﺔُ ﻻ‬  ‫ﺍﻟـــ‬

              ﴾  54  ﴿
       ‫ﻭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻَﻳﻌﺮﻑ ﺪﺭﻫ ﺇﻻ ﻫ ﻟﻤﻮ‬
     {‫ﺗَﻰ‬ْ‫ﻞُ ﺍ‬َ‫ﺎ ِ ﱠ ﺃ‬ َ‫ ﻗ‬ ِ    ْ‫ﺍ‬
Dari Hatim Al-Asham: "Empat perkara yang tidak
diketahui ukuran nikmatnya kecuali oleh empat
orang: 1) masa muda tidak diketahui ukuran
nikmatnya kecuali oleh orang tua, 2) kesehatan
batin tidak diketahui ukuran nikmatnya kecuali oleh
orang yang ditimpa musibah, 3) kesehatan badan
tidak diketahui ukuran kenikmatannya kecuali oleh
orang yang sakit, 4) hidup tidak diketahui ukuran
kenikmatannya kecuali oleh orang yang telah mati."


      
‫ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﮥ 2341 ﻣـﻦ اﻟﻬﺠـﺮة‬
‫ﻧﻔﻌﻨــﺎ اﷲ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟــﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧــﺮة وﺗﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟــﮥ ﺟﻤﻌﻬــﺎ اﻟﺮاﺟــﻰ ﻟﻌﻔــﻮ اﷲ ورﺣﻤﺘــﻪ اﺑــﻦ رﺳــﻠﻰ‬
              ﴾  55  ﴿
MAJMU'AH (KUMPULAN MUTIARA ISLAM)
       ﴾  56  ﴿

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:12/23/2012
language:
pages:57
Description: Ebook Tarbiyyaty