2012-08-02_BORANG RMT SEKOLAH 2013 by huanglianjiang1

VIEWS: 0 PAGES: 2

									       BORANG RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) SEKOLAH 2013

DAERAH:
KOD SEKOLAH :               NAMA SEKOLAH :
NO.AKAUN KWK :
ENROLMEN MURID :             STATUS SEKOLAH (BANDAR/LUAR BANDAR ) :

                 Tahun/       Bangsa          Pendapatan
 Bil        Nama                                     CATATAN
                 Darjah   M   C    I  Lain  RM430   Perkapita 100
                  RUMUSAN PERMOHONAN RMT SEKOLAH 2013

                        Bangsa           Pendapatan                PERATUS
KOD       SEKOLAH   NO AKAUN KWK                           JUM  AMAUN  ENROL
                      M  C    I  Lain  RM430   Perkapita 100             RMT
JUM ( Jumlah murid RMT )
AMAUN (JUM x 1.80 X 190 )

								
To top