Surat tugas praktik pkp

Document Sample
Surat tugas praktik pkp Powered By Docstoc
					         SURAT TUGAS PRAKTIK PKP
        S1 PGSD UT UPBJJ PURWOKERTO


1.  NAMA PRAKTIKAN      : …………………………………………………….
2.  NIM            : …………………………………………………….
3.  PROGRAM STUDY       : …………………………………………………….
4.  HAR/TANGGAL        : …………………………………………………….
5.  SEKOLAH          : …………………………………………………….
6.  BIDANG STUDY       : …………………………………………………….
7.  KELAS / SEMESTER     : …………………………………………………….
8.  STANDAR KOMPETENSI (SK)  : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….


9.  KOMPETENSI DASAR (KD)   : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….


10. MATERI           : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….


11. BUKU SUMBER        : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….
                : …………………………………………………….
                    ALIAN, …………………………
                    GURU PAMONG / KELAS…….
                    …………………………………..
                    NIP………………………………

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:12/21/2012
language:Unknown
pages:1