Docstoc

Dai hoc Luat Ha Noi-Danh sach lop A5-K20

Document Sample
Dai hoc Luat Ha Noi-Danh sach lop A5-K20 Powered By Docstoc
					DANH SACH THANH VIEN LOP A5 - K20 DH LUAT Update lan 1: 2009_10_25 Stt Họ Tên Nick :) Giới tính Ngày tháng năm sinh Ngày Tháng Năm Dia chi nha rieng Ten Cty Dia chi Cong ty Điện thoại Nhà riêng Điện thoai co quan Mobile Địa chỉ e-mail Họ và tên vợ/chồng Họ và tên con Năm sinh Tien nop quy lop lan 1

1

LE HAI

CHAU

2

NGO NGOC

DIEM

NAM

13

2

1976

261G, QUAN NHAN, THNAH XUAN, HN 8 NGHACH 251/23, NGUYEN VAN LINH, PHUC DONG, LONG BIEN, HN

KHOA LUAT, DH QUOC GIA HN

144 XUAN THUY, NHA E1, CAU GIAY, HN

04 3754 9177 04 3991 0571 027 350 1549 0273 826 002

090 4177 699 098 3656 259 0984 161 111 0912743888

diemccl@yahoo.com boytha76@yahoo.com.vn KO SU DUNG doananhdung77@yahoo.com

TRAN HOAI ANH NGO TRAN NAM LUU THI HUYEN THANH NGUYEN NHU QUYNH

2008

500,000 500,000 500,000 500,000

3

NGUYEN VAN

DIEN QNINH

NAM

8

4

1976

THI HANH AN DAN SU TP HA NOI

142 TRAN PHU HA DONG

2007

4

TRAN QUOC

DIEP

NAM

4

8

1977

PHUONG HUNG THANH, TX TUYEN QUAN, TQ THANH TRA SO GTVT TUYEN QUANG

5

DOAN ANH

DUNG

vinh

NAM

2

2

1977

102 THAI THINH, DONG DA, HA NOI

UY BAN KIEM TRA TRUNG UONG

7 NGO NGUYEN CANH CHAN, BA DINH, HN

04 3537 9186

6

TRINH XUAN

DUNG

7

MR

DUNG

DN

8

PHAM DUC

GIANG

NAM

23

3

1976

1705 C3 MY DINH TU LIEM HA NOI

VAN PHONG CONG HCUNG HO GUOM

48 TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOI

04 6288 6788 04 3984 2956 8041090

0912 42 9999 0988 599 228 989096353

giangluatsu@gmail.com phungha_dolab@yahoo.com trunghaihq@yahoo.com nha12ngo36@yahoo.com.vn
NGUYEN CONG NAM NGUYEN PHUONG LINH NGUYEN CONG MINH TRUONG DUC HOANG NGUYEN THI YEN NHI 2004 2009 2004

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

9

PHUNG THU

HA

NU

31

7

1977

P503, D2, TT HO VIET XO, HBT, HN

CUC QUAN LY LAO DONG NGOAI NUOC

41B LY THAI TO, HK, HN

10 NGUYEN TRUNG

HAI

nhang

NAM

20

6

1977

KTT CUC BD TW CG HN 12, NGO 36, HQVIET, NGHIA DO, CAU GIAY, HA NOI 6/276 LE DUAN, KIEN AN, HAI PHONG 55 DE TRAN KHAT TRAN, P THANH LUONG, HAI BA TRUNG, HN

TONG CU HAI QUAN

11 DAO THUY

HANG

Vtri

NU

24

9

1977

THI HANH AN DAN SU THANH PHO HN

142 TRAN PHU HA DONG, HA NOI

04 3995 8599 0313 502 546 04 6290 3997

04 3 3560 227*216 0313 747 878 04 3718 3941

09453 666 99

12 TRUONG VAN

HIEN

NAM

4

10

1976

NH DONG NAM A

15 MINH KHIA, HONG BANG, HAI PHONG

CAO THANH hien.tv@seabank.com.vn, truonghienhp@yahoo.com.vn 0912 22 1718 HUYEN

13 NGO THU

HOA

NU

10

4

1977

CTY CP DT VA TM HK

101b AU CO, TU LIEN, TAY HO, HN

0982 810 477

thuhoa77@gmail.com

NGUYEN MANH HUNG

2005

14 TRAN DINH

HOAT

15 NGUYEN THI

HONG aaaaaaa a_dmc

16 DO QUANG

HUNG

NAM

11

7

1977

DU NOI, MAI LAM, DONG ANH, HN

CTY XAY DUNG TADITS

P306 17T1 TRUNG HOA NHAN CHINH, CG, HN

04 3880 1382 0241 831399

0904 020 989 0915 319 362

quanghung117@gmail.com huongkhoa243@gmail.com
NGUYEN ANH TUAN NGUYEN KHOA LAM KHANH NGUYEN THIEN NHAN 2003 2008

500,000 500,000

17 KHOA THI

HUONG

NU

24

3

1977

PHU LUU, DONG NGAN, TU SON, BAC NINH

CTY CP TAP DOAN HANAKA

KHU CN HANAKA, TU SON, BAC NINH

18 NGUYEN THI

HUONG

19 LUONG THANH

HUYEN

NU

20

12

1975

90 DUONG NGOC LAM, Q LONG BIEN, HN

SO GIAO DUC HA NOI

23 QUANG TRUNG, HK, HN

04 3650 0014

04 3 825 2376

0982 285 246

thanhtraso@yahoo.com

500,000

20 CHU THE

HUYEN P11.1 CHUNG CU BO KE HOACH DAU TU, DONG QUAN, CAU GIAY, HN

21 LE NGOC

KHANH

NU

20

3

1977

CTY THUONG MAI THUOC LA

89B NGUYEN KHUYEN, BA DINH, HN

04 3767 6249

04 3 7474 918

0989 131 933

quynhnhu12702@yahoo.com

500,000

22 NGUYEN VAN

KIEN

NGUYEN THUY

KIEU

NU

27

1

1977

179 HOANG HOA THAM, BA DINH, HN

VAN PHON GLUAT SU KY VA CAC CONG SU

113 BUI THI XUAN, HB, HN

04 6655 7476

04 3974 3328

0912 770 629

kieuluatsu@yahoo.com

500,000

23 LE TUYET

LAN

Ndinh NH CONG THUONG VIET NAM, CHI NHANH TP 270 PHO HUE, HBT, HN HN UBND TP HOA BINH
TP HOA BINH

24 VU TO

LINH

NU

28

5

1978

57 NGO 12, CHUA BOC, DONG DA, HN

04 3572 5531 0218 388 4371

04 3822 7486 0218 3 852 782 04 628 11 829

0988 676788 091 569 4927 0912 34 8818

vutolinh168@yahoo.com luyenqt20a@yahoo.com lanvan09@yahoo.com
NGUYEN THI HUE MAI NGUYEN HUU SON HAI 2004

500,000 500,000 500,000

25 NGUYEN HUU

LUYEN

NAM

13

3

1974

TO 9, TAN HOA, TP HOA BINH, HOA BINH

26 NGUYEN THI

MAI LAN

NU

13

7

1977

P208 K1 THANH CONG, BA DINH, HN

PHONG CONG CHUNG SO 3

DICH VONG, CAU GIAY, HN

27 NGUYEN HOAI

NAM 13 DONG TRA, DU HANG KENH, LE CHAN, HAI CUC HAI QUAN HAI PHONG PHONG 48 TRAN QUANG DIEU, DONG DA, HN NH DAU TU VA PT VN, SO GD1

28 NGUYEN ANH

NGOC

NAM

14

8

1977

1 NGO QUYEN, TP HAI PHONG

0313 710 712 04 3537 3839 04 6266 3282

0313 758275 04 39766 091 04 3933 2129

0904 139 630 0904 05 8286 0915 453 128

nguyenanhngoc487@gmail.com LE THI THAI
BINH

NGUYEN LE HANH MINH

2004

500,000 500,000 500,000

29 NGUYEN THI THANH

NHA

NU

27

7

1977

179 PHO HUE, HBT, HN

nhantt.sgd1@bidv.com.vn lephong77tlbu@gmail.com

30 LE HONG

PHONG

NAM

17

5

1977

31E, 1194/103 DUONG LANG, DONG DA, HN

BIZ CONSULT

20 TRAN HUNG DAO, HK, HN

f9c9057a-d493-4fb3-acb7-8ab46b13c9ba.xls

Page 1

Stt

Họ

Tên

Nick :)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh Ngày Tháng Năm Dia chi nha rieng Ten Cty Dia chi Cong ty

Điện thoại Nhà riêng

Điện thoai co quan

Mobile

Địa chỉ e-mail

Họ và tên vợ/chồng

Họ và tên con Năm sinh

Tien nop quy lop lan 1

31 LE LAN

PHUONG TRINH LE HUY TRINH LE NAM 2003 2005

32 TRINH VAN

QUYET

NAM

27

11

1975

B10-BT3 KHU DO THI MY DINH 2, TU LIEM, HN CTY LUAT SMIC

A38 HOANG NGAN, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN

04 3787 1618 04 3636 4075

04 6252 9999

0916 196969 0989 055 606 0989 898901 0913 017 769

quyetluatsu@smic.org.vn bqakhoinguyen@yahoo.co.uk thang.nv@vib.com.vn

LE NGOC DIEP

500,000 500,000

33 BUI

QUYNH ANH

NU

12

5

1977

P515, C1 TT QUYNH MAI, HBT, HN

THOI TRANG

34 NINH VAN

THANG

NAM

5

2

1976

THON XUNA DUC, XA YEN THUONG, GIA LAM, VIB BANK HN

198B TAY SON, DONG DA, HN

04 3878 4036

DO THI TAN

CHUA CO

500,000

35 NGO PHUONG

THAO

NU

36 PHO VAN

THO

NAM

26

6

1976

TO 27, CAM THI, CAM PHA QN P203 NGO 3B DANG THAI THAN, HOAN KIEM, HN

CTY TN HH BAT DUC THO

TO 27, CAM THI, CAM PHA QN

033 222 162

0912 287 633 0903 473 303

KO SU DUNG thubale@gmail.com

BUI THI TUYET

CHUA CO

500,000 500,000

37 LE THI

THU BA

NU

6

1

1978

CTY CP PT HT THANG LONG

101 LANG HA, DONG DA, HN

38 PHAM THU

THUY

39 NGUYEN TRONG

TOAN

40 NGUYEN VIET

TOAN HELLE TRONG KELLE R TRUNG

NAM

6

5

1977

TO 74, CAM TRUNG, CAM PHA, QUANG NINH 12 DINH TUONG THUAN, KHAM THIEN, HA NOI PHU BINH, THAI NGYEN

THI HANH AN TX CAM PHA, QN

CAM TRUNG, CAM PHA, QN

033 3 716343 04 3 8513 145 62968157

0978 953 948 0988 88 2949 0974 541 976

vietoan.viet@gmail.com trong@tuvanmoitruong.com KO SU DUNG hmtuan@tanphuco.com.vn
CHUA CO

500,000 500,000
CHUA CO

41 HOANG QUOC

NAM

22

7

1977

TRUNG TAM ECC - VIEN KH VA CN VIET NAM

18 HOANG QUOC VIET, CAU GIAY, HA NOI

42 SAI DUC

NAM

3

2

1976

TOA AN PHU BINH, THAI NGUYEN CTY TNHH DAU TU VA PT CONG NGHE TAN PHU

PHU BINH , THAI NGUYEN

THANH HUYEN

500,000 500,000

43 HOANG MINH

TUAN

NAM

26

7

1976

301 D8 TT VINH HO, THAI THINH, DD, HN

11B M10 NGO 18/10-HUYNH THUC KHANG

04 3 5623 823

04 38311 315

0904 08 8648

44 NGUYEN

TUAN ANH F8-96 DINH CONG - PHUONG LIET, THANH XUAN, HA NOI 38/1141 DUONG GIA PHONG, PHUONG LIET, HOANG MAI, HN TRAN THI HONG MINH PHUNG HUONG GIANG HOANG MINH DUC LE PHUONG TRINH

45 HOANG HUU

TUYEN

NAM

28

8

1976

CONG TY CET

41 PHO VONG, HBT, HN

04 3 6686062 04 386 12095 04 3 861 3139

0988922388 0973 241 214

tuyencet@yahoo.com.vn ko su dung

2003

500,000 500,000

46 LE DUC

UNG

NAM

4

11

1977

TRANH TRA XAY DUNG HOANG MAI

190 GIAM NHI, HOANG MAI, HA NOI

2004

47 NGO THI

VAN NGUYEN THANH TU NGUYE NHU QUYNH

48 NGUYEN THE

VUONG

NAM

18

2

1977

16 NGO 62, LUONG YEN, HAI BA TRUNG, HN

CTY CP KD PT NHA HA NOI

6 NGO 18 HUYNH THUC KHANG, DONG DA, HN

04 22 11 7575

0913 352 682

thevuong@hanhud.com

2005

500,000

49 NGUYEN THI

YEN

50 NGO THI

YEN

Tong cong

16,500,000

f9c9057a-d493-4fb3-acb7-8ab46b13c9ba.xls

Page 2


				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:2307
posted:10/27/2009
language:Vietnamese
pages:2
Description: Dai hoc Luat Ha Noi-Danh sach lop A5-K20 Hoang Quoc Trong A5-K20 Received from Thu Ba Meeting held Sun, 25th Oct 2009 at Sum Villa, Tay Ho, Hanoi