perancangan strategi sekolah by ridzzz

VIEWS: 0 PAGES: 19

									PERANCANGAN STRATEGIK
    SEKOLAH
    Disediakan Oleh :
   Pn Noor Rihan Binti Yaakub
       Guru Besar
   Sekolah Kebangsaan Bukit Jana
ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KURIKULIM


  Kekuatan (S)              Kelemahan (W)
  S1 – 100% guru terlatih         W1 – Hanya terdapat 4 orang guru opsyen
  S2 – 20% guru berpengalaman 10 tahun     B.Inggeris
  S3 – 3 orang Jurulatih utama (JU)    W2 – 2 orang guru bermasalah (buta,
  S4 – Pencapaian semua subjek UPSR      mental)
    melebihi 60%            W3 – Jurulatih Utama sering keluar
  S5 – Bilik-bilik khas yang selesa    W4 – Guru sering diarah menghadiri kursus
  S6 – Terdapat 2 buah makmal komputer  W5 – Murid kurang berminat dalam subjek
                        B.Inggeris


  Peluang (O)               Cabaran / Ancaman (C)
  O1(P) - wakil rakyat memberi sokongan  C1(P) – Kurang mendapat perhatian
  O2(E) – Sumbangan kewangan dari         pemimpin setempat
      individu dan badan korporat   C2(E) – 6% keluarga murid berpendapatan
  O3(S) – Hubugan dengan PIBG           rendah
  O4(T) – Perpustakaan Negara       C3(S) – Kawasan persekitaran terdedah
      berhampiran dengan sekolah        dengan gejala sosial
                      C4(T) – Terdapat banyak siber kafe dan
                          pusat permainan video
   ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KOKURIKULIMKekuatan (S)                  Kelemahan (W)
S1 – Dua orang guru adalah jurulatih dalam   W1 – Padang sekolah kecil
   permainan hoki dan sepak takraw      W2 – 20% guru tidak berminat kokurikulum
S2 – Seorang pengadil hoki peringkat negeri  W3 – Guru kurang mendapat pendedahan
S3 – Seorang pegawai teknik peringkat negeri  W4 – 50% guru tiada kemahiran
   bagi sepak takraw
S4 – 80% guru berminat dengan kokurikulum

Peluang (O)                  Cabaran / Ancaman (C)
O1(P) - wakil rakyat memberi sokongan     C1(P) – Kurang mendapat perhatian
O2(E) – Sumbangan kewangan dari             pemimpin setempat
    individu dan badan korporat      C2(E) – 6% keluarga murid berpendapatan
O3(S) – Hubugan dengan PIBG               rendah
O4(T) – Perpustakaan Negara          C3(S) – Kawasan persekitaran terdedah
    berhampiran dengan sekolah           dengan gejala sosial
                        C4(T) – Terdapat banyak siber kafe dan
                            pusat permainan video
   Jadual 11: Contoh Perhubungan Antara Isu, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi


BIDANG                                                  SASARAN (2006-2010)
DALAM     ISU-ISU        MATLAMAT         OBJEKTIF        KPI                         STRATEGIK
 SKKSM    STRATEGIK        STRATEGIK                           T   T  T   T    T
                                                   06   07  O8  09    10

       • Pencapaian      • Pencapaian      • Meningkatkan   • % 5A (UPSR)     50   55  60  65      70   Nota:
        akademik dari segi   prestasi akademik   UPSR dari                                   Senaraikan
        kuantiti masih     pelajar ke tahap    segi kualiti  • % lulus UPSR    90   95  100  100     100  strategi yang
        rendah berbanding   cemerlang                                              telah dijana di
                                                                      sini melalui
        dengan tahap                • Meningkatkan   • % lulus       90   95  100  100     100  C/TOWS matrik
        pencapaian purata  • Memantap        UPSR dari     sekurang-                         di sini.
        peringkat negeri.   pengurusan dan     segi kuantiti   kurangnya C                        Sekurangnya
                    kepimpinan                dalam semua                        mesti ada SATU
       • Pencapaian       kurikulum      • Meningkatkan    matapelajaran                       strategi di sini.
Pengurusan                                                                 (Begitulah
Kurikulum/   akademik dari segi              penguasaan                                  seterusnya
 Akademik    kualiti masih                 3M                                      dengan bidang
        rendah berbanding                                                      yang lain)
        dengan tahap
        pencapaian purata                                                      Contoh: waktu
        peringkat negeri.                                                      belajar
                                                                      terancang,
                                                                      pasukan khas
                                                                      Memberi fokus
                                                                      pemantauan
                                                                      Meningkatkan giri
                                                                      dalam P&P

       • Pencapaian      • Memantapkan     • Tingkatkan    • Tahap Pencapaian:  1   2   3   4      5   Nota:
        kokurikulum di     pengurusan       pencapaian                                  Senaraikan
        peringkat negeri    kecemerlangan     sukan      1 – Zon sekolah                       strategi yang
        masih belum      kokurikulum      permainan    2 – Daerah                          telah dijana di
                                                                      sini melalui
        menyerlah                  •Tingkatkan    3 – Negeri                          C/TOWS matrik
       • Peratus       • Meningkatkan      pencapaian    4 – Kebangsaan    50   60  70  80      90   di sini.
Pengurusan
Kokurikulum   penyertaan pelajar   pencapaian       sukan olah    5 – Antrabangsa                       Sekurangnya
        dalam aktiviti     prestasi aktiviti-   raga      • % Penyertaan                        mesti ada SATU
        kokurikulum masih   aktiviti       •Tingkatkan                                   strategi di sini.
        di tahap        kokurikulum      penyertaan
        sederhana                   aktiviti kelab
        Jadual 12: Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Bahasa Melayu
                      (Penulisan & Kefahaman – UPSR)
                                              PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM /
        PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK
                                                   AKADEMIK
                      Sasaran (UPSR)                     Sasaran
                       (2007 – 2010)       Strategi      (Bahasa Melayu-Penulisan)        Pelan Taktikal
  Objektif       KPI
                         T   T  T   (C/TOWS matriks)  T   T   T 08  T 09  T 10        (PT)
                    T  T
                   OV  07  08   09  10            OV   07

• Meningkatkan
 UPSR dari    % 5A (UPSR)     50  55  60   65  70    Strategi A   50   55   60   65    70  PT1, PT2, PT3
 segi kualiti

• Meningkatkan
 UPSR dari    % lulus UPSR    90  95  100  100  100   Strategi B   90   95  100   100    100  PT11, PT12,
 segi kuantiti

• Meningkatkan  % lulus sekurang-
 penguasaan   kurangnya C                                                PT111, PT112, PT113
                   90  95  100  100  100   Strategi C   90   95  100   100    100
 3M       semua
         matapelajaran

                      Sasaran (UPSR)                     Sasaran            Pelan Taktikal
                       (2007 – 2010)       Strategi      (Bahasa Melayu-Kefahaman)          (PT)
  Objektif       KPI
                    T  T   T   T  T   (C/TOWS matriks)  T   T   T    T     T
                   OV  07  08   09  10            OV   07   08   09    10

• Meningkatkan  % 5A (UPSR)                                                PT1, PT2, PT3
 UPSR dari              50  55  60   65  70    Strategi A1   50   55   60   65    70
 segi kualiti

• meningkatkan  % lulus UPSR
 UPSR dari              90  95  100  100  100   Strategi B1   90   95  100   100    100  PT11, PT12
 segi kuantiti

• Meningkatkan  % lulus sekurang-
 penguasaan   kurangnya C                                                PT111, PT112, PT113
 3M       semua        90  95  100  100  100   Strategi C1   90   95  100   100    100
         matapelajaran
 Nota: *Sasaran peringkat panitia perlulah selaras dan selari dengan sasaran peringkat bidang
             Jadual 13 : Contoh Perancangan di Peringkat
                Panitia Bahasa Inggeris (UPSR)


           PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                  PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK*


                                                  Sasaran
                       Sasaran (UPSR)                  (Bahasa Inggeris)
                        (2007 – 2010)
                                      Strategi
                                                               Pelan Taktikal
  Objektif       KPI                       (C/TOWS
                                                                  (PT)
                    T         T   T     matriks)    T   T   T   T    T
                       T   T   09   10            O   07  08  09   10
                    O
                       07   08                  V
                    V

•
Meningkatkan
 UPSR dari    % 5A (UPSR)     50  55  60  65   70    Strategi A2   50  55  60  65    70  PT1, PT2, PT3
 segi kualiti


•
Meningkatkan
                                                   10
 UPSR dari    % lulus UPSR     90  95  100  100  100   Strategi B2   90  95     100   100  PT11, PT12, PT13
                                                   0
 segi kuantiti


•         % lulus sekurang-
Meningkatkan   kurangnya C semua
         matapelajaran                                   10
 penguasaan              90  95  100  100  100   Strategi C2   90  95     100   100  PT111, PT112, PT113
                                                   0
 3M
            Nota: *Sasaran peringkat panitia perlulah selaras dan selari dengan sasaran peringkat bidang.
 Jadual 14 : Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Sains (UPSR)


           PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK             PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK*                                              Sasaran
                                              (Sains)
                      Sasaran (UPSR)
                      (2007 – 2010)
                                  Strategi
                                                           Pelan Taktikal
  Objektif       KPI                   (C/TOWS
                                                             (PT)
                                  matriks)   T
                   T     T   T   T          O   T   T    T   T
                      T
                   O                     V   07
                      07  08  09  10               08    09  10
                   V


•
Meningkatkan
 UPSR dari
         % 5A (UPSR)     50  55  60  65  70  Strategi A3  50  55  60    65  70  PT1, PT2, PT3
 segi kualiti•
Meningkatkan
 UPSR dari
         % lulus UPSR    90  95  100  100  100  Strategi B3  90  95  100   100  100  PT11, PT12, PT13
 segi kuantiti•         % lulus sekurang-
Meningkatkan   kurangnya C semua
 penguasaan   matapelajaran
                   90  95  100  100  100  Strategi C2  90  95  100   100  100  PT111, PT112, PT113
 3M
 Jadual 15 : Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Matematik (UPSR)


           PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                  PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK*


                                                    Sasaran
                        Sasaran (UPSR)                     (Matematik)
                        (2007 – 2010)        Strategi
                                                                Pelan Taktikal
  Objektif        KPI                       (C/TOWS
                                                                  (PT)
                     T         T   T     matriks)    T   T    T   T  T
                       T   T                   O   07
                     O         09   10                   08   09  10
                       07   08                  V
                     V

•
Meningkatkan
 UPSR dari    % 5A (UPSR)      50  55  60  65   70    Strategi A4   50  55   60   65  70  PT1, PT2, PT3
 segi kualiti

•
Meningkatkan
 UPSR dari    % lulus UPSR     90  95  100  100  100   Strategi B4   90  95   100  100  100  PT11, PT12, PT13
 segi kuantiti

•         % lulus sekurang-
Meningkatkan   kurangnya C semua
 penguasaan   matapelajaran     90  95  100  100  100   Strategi C2   90  95   100  100  100  PT111, PT112, PT113
 3M
      Nota: *Sasaran peringkat panitia perlulah selaras dan selari dengan sasaran peringkat bidang.
Jadual 17 : Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kurikulum / Akademik
              (BM-Penulisan-UPSR)
              ISU STRATEGIK                  MATLAMAT STRATEGIK

                                       • Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata
                                        peringkat negeri dari segi kuantiti dan kualiti.
• Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.

• Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding                          OBJEKTIF
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.
                                       • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti
                                       • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti
                                       • Meningkatkan penguasaan 3M            PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                     PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

                      Sasaran                              Sasaran
                    (2007 – 2010)                        (Bahasa Melayu – Penulisan)
                                      Strategi                               Pelan Taktikal
     KPI
               T   T    T     T  T     ( C/TOWS matriks)     T        T   T     T         (PT)
                                                    T
               O   0          O                    O
                       08       10                     07   08   09     10
               V   7          9                    V

% 5A (UPSR)             5          6                    50   55   60   65     70   PT1, PT2, PT3
               50       60       70      Strategi A
                  5          5

% lulus UPSR                      1                    90   95   100   10   100     PT11, PT12, PT13
                  9
               90       100     0  100      Strategi B                  0
                  5
                            0

% lulus sekurang-                    1         Strategi C      90   95   100   10   100     PT111, PT112, PT113
                  9
kurangnya C dalam      90       100     0  100                             0
                  5
semua matapelajaran                   0    Pelan Taktikal       T/jawab        Tempoh      Kos / Sumber     Output / hasil      KPI       Pelan     Catatan /
Bil  (PT)                                                              Kontigensi  status

    Strategi A

1.   Bintang       Ketua Panitia     Dua minggu     RM 2,000 X 2 kali   50% A (2006)     1. Bilangan     Sediakan
    Penulisan BM     BM dan semua     terakhir penggal  setahun = RM 4,000   55% A (2007)     pelaksanaan     modul-
    (PT 1)        guru Mata       1 dan 2 (boleh   (PIBG) X 5 kali = RM  60% A (2008)     program.       modul
              pelajaran BM     diubah suai    20,000 (5 tahun)               2. % A        latihan
                         mengikut                 65% A (2009)                peningkata
                                                         melalui ujian
                         keperluan)                70% A (2010)                n kendiri
                                                         3. Jumlah
                                                         perbelanjaan
Jadual 18 : Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kurikulum /
        Akademik (BM-Kefahaman-UPSR)
              ISU STRATEGIK                  MATLAMAT STRATEGIK

                                      • Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata
                                       peringkat negeri dari segi kuantiti dan kualiti.
• Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.
                                                          OBJEKTIF
• Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.             • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti
                                      • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti
                                      • Meningkatkan penguasaan 3M            PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                       PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

                     Sasaran                             Sasaran
                    (2007 – 2010)                       (Bahasa Melayu – Kefahaman)
                                     Strategi                                 Pelan Taktikal
     KPI
              T   T    T     T  T     ( C/TOWS matriks)     T       T    T     T           (PT)
                                                   T
              O   0          O                    O
                      08       10                     07   08   09    10
              V   7          9                    V

% 5A (UPSR)            5          6                    50   55   60   65    70    PT1, PT2, PT3
              50       60       70      Strategi A1
                  5          5

% lulus UPSR                      1                    90   95   100   10    100   PT11, PT12, PT13
                  9
              90       100     0  100      Strategi B1                 0
                  5
                            0

% lulus sekurang-                   1         Strategi C1      90   95   100   10    100   PT111, PT112, PT113
                  9
kurangnya C dalam      90       100     0  100                            0
                  5
semua matapelajaran                  0   Pelan Taktikal       T/jawab        Tempoh      Kos / Sumber     Output / hasil      KPI       Pelan       Catatan / status
Bil  (PT)                                                              Kontigensi

   Strategi A

1.  Bintang       Ketua Panitia     Dua minggu     RM 2,000 X 2 kali   50% A (2006)     1. Bilangan      Sediakan
   Kefahaman BM     BM dan semua     terakhir penggal  setahun = RM 4,000   55% A (2007)     pelaksanaan      modul-modul
   (PT 1)        guru Mata       1 dan 2 (boleh   (PIBG) X 5 kali = RM  60% A (2008)     program.       latihan
              pelajaran BM     diubah suai    20,000 (5 tahun)              2. % A        peningkatan
                         mengikut                 65% A (2009)                kendiri
                                                        melalui ujian
                         keperluan)                70% A (2010)
                                                        3. Jumlah
                                                        perbelanjaan
     Jadual 19 : Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kurikulum /
              Akademik (BM-Inggeris-UPSR)
             ISU STRATEGIK                  MATLAMAT STRATEGIK

                                     • Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata
                                      peringkat negeri dari segi kuantiti dan kualiti.
• Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.
                                                          OBJEKTIF
• Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.            • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti
                                     • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti
                                     • Meningkatkan penguasaan 3M           PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                         PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

                   Sasaran                               Sasaran
                  (2007 – 2010)                            (Bahasa Inggeris)
                                    Strategi                                  Pelan Taktikal
     KPI
             T   T    T        T     ( C/TOWS matriks)     T        T   T     T            (PT)
                         T                          T
             O   0                               O
                    08    O9   10                     07    08   09     10
             V   7                               V

% 5A (UPSR)          5                               50   55    60   65     70    PT1, PT2, PT3
            50       60    65   70      Strategi A2
                5

% lulus UPSR          9         10                      90   95    100  10     100   PT11, PT12, PT13
            90       100       100      Strategi B2
                5         0                                 0

% lulus sekurang-                           Strategi C2      90   95    100  10     100   PT111, PT112, PT113
                9         10
kurangnya C dalam    90       100       100                             0
                5         0
semua matapelajaranB  Pelan Taktikal      T/jawab        Tempoh       Kos / Sumber     Output / hasil      KPI       Pelan      Catatan / status
i  (PT)                                                               Kontigensi
l  Strategi A

1  Bintang Bahasa   Ketua Panitia     Dua minggu      RM 2,000 X 2 kali   50% A (2006)     1. Bilangan      Sediakan
.  Dunia (PT 1)    BI dan semua     terakhir penggal 1  setahun = RM 4,000   55% A (2007)     pelaksanaan      modul-modul
            guru Mata       dan 2 (boleh     (PIBG) X 5 kali = RM  60% A (2008)     program.       latihan
            pelajaran BI     diubah suai     20,000 (5 tahun)               2. % A        peningkatan
                       mengikut                  65% A (2009)                kendiri
                                                        melalui ujian
                       keperluan)                 70% A (2010)
                                                        3. Jumlah
                                                        perbelanjaan
  Jadual 20 : Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kurikulum /
            Akademik (Sains-UPSR)
             ISU STRATEGIK                MATLAMAT STRATEGIK

                                    • Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata
                                     peringkat negeri dari segi kuantiti dan kualiti.
• Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah
berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.
                                                          OBJEKTIF
• Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding
dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.            • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti
                                    • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti
                                    • Meningkatkan penguasaan 3M           PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                      PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

                    Sasaran                             Sasaran
                  (2007 – 2010)                        (Mata pelajaran Sains)
                                   Strategi                                  Pelan Taktikal
    KPI
             T   T    T    T   T    ( C/TOWS matriks)    T   T    T     T      T           (PT)
             O   0        O                    O   0
             V   7    08   9   10                V   7    08    09     10

% 5A (UPSR)           5         6                    5   5    60    65     70   PT1, PT2, PT3
             50       60       70     Strategi A3
                5         5                    0   5

% lulus UPSR                   1                    9   9    100    10   100     PT11, PT12, PT13
                9
             90       100    0  100     Strategi B3      0   5          0
                5
                         0

% lulus sekurang-                                     9   9    100    10   100     PT111, PT112, PT113
                         1         Strategi C3
kurangnya C dalam        9                             0   5          0
             90       100    0  100
semua              5
                         0
matapelajaranB  Pelan Taktikal      T/jawab        Tempoh     Kos / Sumber    Output / hasil       KPI       Pelan    Catatan / status
i  (PT)                                                              Kontigensi
l  Strategi A

1  Sainstis Muda    Ketua Panitia    Dua minggu     RM 2,000 X 2 kali  50% A (2006)       1. Bilangan      Sediakan
.  (PT 1)        Sains dan      terakhir penggal  setahun = RM    55% A (2007)       pelaksanaan      modul-
             semua guru      1 dan 2 (boleh   4,000 (PIBG) X 5  60% A (2008)       program.       modul
             Mata         diubah suai    kali = RM 20,000               2. % A melalui    latihan
             pelajaran      mengikut      (5 tahun)      65% A (2009)                  peningkat
                                                       ujian
             Sains        keperluan)               70% A (2010)                  an kendiri
                                                       3. Jumlah
                                                       perbelanjaan
   Jadual 21 : Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kurikulum /
            Akademik (Matematik-UPSR)
            ISU STRATEGIK                   MATLAMAT STRATEGIK

                                     • Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata
• Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah            peringkat negeri dari segi kuantiti dan kualiti.
berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.
                                                            OBJEKTIF
• Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding
 dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.            • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti
                                     • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti
                                     • Meningkatkan penguasaan 3M        PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK                        PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

                     Sasaran                           Sasaran
                   (2007 – 2010)         Strategi        (Mata pelajaran Matematik)
                                                                           Pelan Taktikal
     KPI                            ( C/TOWS
             T   T    T    T    T              T    T      T    T      T           (PT)
                                   matriks)
             OV   07    08    O9   10             OV    07      08    09     10

% 5A (UPSR)       50   55    60    65   70    Strategi A4    50    55      60    65     70   PT1, PT2, PT3

% lulus UPSR       90   95   100    100  100    Strategi B4    90    95    100     100   100     PT11, PT12, PT13

% lulus sekurang-                          Strategi C4    90    95    100     100   100     PT111, PT112, PT113
kurangnya C dalam    90   95   100    100  100
semua matapelajaran   Pelan Taktikal     T/jawab         Tempoh      Kos / Sumber    Output / hasil      KPI       Pelan      Catatan / status
Bil  (PT)                                                               Kontigensi

   Strategi A

1.  Ibnu Sina Muda   Ketua Panitia     Dua minggu       RM 2,000 X 2     50% A (2006)     1. Bilangan     Sediakan
   (PT 3)       Matematik       terakhir penggal 1   kali setahun =    55% A (2007)     pelaksanaan     modul-modul
             dan semua       dan 2 (boleh      RM 4,000 (PIBG)    60% A (2008)     program.       latihan
             guru Mata       diubah suai      X 5 kali = RM                2. % A        peningkatan
             pelajaran       mengikut        20,000 (5 tahun)   65% A (2009)                kendiri
                                                         melalui ujian
             Matematik       keperluan)                  70% A (2010)
                                                         3. Jumlah
                                                         perbelanjaan
           Jadual 23 : Contoh Kerangka Pelan Organisasi

Nama Program:      (Berikan nama yang “umph”)

Objektif Program:    (mesti SMART) merupakan objektif jangka pendek

Kumpulan Sasaran:    (senaraikan mereka yang telah dikenalpasti)

Tarikh dan Tempoh:   (haribulan)

Kos:          (RM       ) daripada sumber?                  Proses Kerja       Tanggungjawab        Tempoh     Catatan/Status/
    Langkah
               (jelaskan dengan detail)      (jawatan)        (Bil. Hari)  Tindakan kontigensi

       1

       2

       3

       4

       5
       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12


• Penilaian
 pencapaian objektif  (pencapaian objektif perlu diukur bagi menentukan kejayaan/kegagalan program)
 program

• Tindakan susulan   (jika berjaya, buat penambahbaikan. Jika gagal buat pembetulan dan pencegahan)

• Lampiran       (Carta Gantt, PERT/CPM, Carta Aliran Kerja)
            BORANG MAKLMBALAS PRESTASI
            (Tahunan/Penggal/Bulanan/Mingguan)


NAMA SEKOLAH :

BIDANG : KURIKULUM / KOKURIKULUM /HEM / PENG. PEJABAT / PSM / PENG. FIZIK / HUBUNGAN LUAR (potong yang tidak berkenaan)

   MATLAMAT :

                                 PRESTASI
   OBJEKTIF           KPI         Sasaran       Pencapaian        ULASAN
                                       Sebenar

            Indikator Akhir
            (Lag) :
            Indikator Awal
            (Lead)
 PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT BIDANG, ISU, MATLAMAT,
        OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
BIDANG      ISU    MATLAMAT    OBJEKTIF     PETUNJUK          SASARAN             INISIATIF
                              PRESTASI
                              UTAMA (KPI)   TOV  2007  2008   2009  2010

                     Meningkatkan  % lulus     92%  93%   94%   96%  98%
                     keputusan    peperiksaan
                     UPSR      UPSR

                             % pelajar yang                    W102: Meningkatkan
                     Meningkatkan  mendapat A    8%  12%   15%   18%  20%  pencapaian straight
                     pencapaian A  dalam semua                      pengiktirafan dan insentif
                     semua      matapelajaran                     diberikan oleh PIBG
                     matapelajaran  UPSR

                             % lulus                        W203: Meningkatkan
                     Meningkatkan  peperiksaan   83%  85%   87%   89%  92%  pencapaian BM
                     pencapaian   dalam BM                       Pemahaman (SJK)
                     BM       pemahaman                       kepada 92% dgn
      Peningkatan   Memastikan  pemahaman                               mengadakan kelas
      kualiti dalam  peningkatan                                     tambahan
      pencapaian   kualiti
Kurikulum          pencapaian
      akademik                   % lulus                        S3S4: Memastikan P&P
      masih tidak   akademik   Meningkatkan  peperiksaan   75%  79%   83%   87%  90%  dijalankan dengan
      konsisten           pencapaian   dalam BM                       melalui perkongsian
                     BM penulisan  penulisan                       kemahiran di kalangan
                                                        guru

                             % lulus dalam                     S101: Meningkatkan
                     Meningkatkan
                             PKSR tahun 1   85%  87%   89%   92%  95%  pencapaian akademik
                     pencapaian
                             hingga 5                       kerjasama antara guru
                     PKSR
                                                        dan ibu bapa

                             Kekerapan                       W3W602: Meningkatkan
                             penggunaan                      kemahiran penggunaan
                     Meningkatkan
                             ICT dalam P&P   0   1    2    3   4   dalam P&P guru dengan
                     penggunaan
                             guru dalam                      mengadakan
                     ICT dalam
                             sebulan                        perkembangan staf yg
                     P&P
                                                        dibiayai oleh @
                                                        Lembaga
               SENARAI PELAN TAKTIKAL


 BIL  PROGRAM      T/JAWAB    TEMPOH    KOS /     OUT-PUT        KPI        PELAN
                          SUMBER                         KONTINGESI

                                                        **
                                                    Jelaskan pelan
     WAJA EMAS     GPK                  Peningkatan    Bilangan Staright  alternatif untuk
 1           KURIKULUM    7 BULAN   RM 3,000  ‘Straight A’ dalam     A      Waja Emas di sini
                                   UPSR

                                                    Jelaskan pelan
      ANAK      GPK                  Peningkatan       %       alternatif untuk
     WAWASAN    KURIKULUM                pencapaian BM    pencapaian BM   Anak Wawasan di
 2                   7 BULAN   RM 1,000                      sini
                                 pemahaman      pemahaman
      ANAK      GPK                  Peningkatan        %
                                                        **
                          RM 1,000
 3   WAWASAN 11   KURIKULUM    7 BULAN         pencapaian BM    pencapaian BM
                                 penulisan      penulisan     KAMI BOLEH    GPK                  Peningkatan        %
                                                        **
 4           KURIKULUM    8 BULAN   RM 3,000   dalam PKSR     pencapaian PKSR
                                tahun 1 hingga 5   tahun 1 hingga 5     KEJAYAAN     GPK                  Peningkatan        %
                                                        **
     MILIK KAMI  KURIKULUM    8 BULAN         penggunaan
 5                         RM 3,000             penggunaan
                                   ICT         ICTNota: **Sila tetapkan dan cadangkan pelan alternatif untuk menggantikan program asal sebagai langkah pencegahan
                PELAN OPERASI ( untuk Strategi 1)Nama Program :          : WAJA EMAS
Matlamat :            : Program Waja Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian
                  akademiknya dalam meletakkan ‘A’ sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam
                  peperiksaan.
Objektif :            : Meningkatkan pencapaian “Straight A” dar 8% kepada 12%
Tempoh :             : Januari hingga Ogos
Sasaran :            : Semua Murid Tahun 6
Kos :              : RM 3,000
LANGKAH         PROSES KERJA            TANGGUNGJAWAB        TEMPOH       STATUS / PELAN KONTIGENSI

   1    Mesyuarat Jawatankuasa :          Guru Besar dan GPK         4 Kali      Sekiranya GB tiada PKP&K akan
       1.1 Ucapan Guru Besar           Ketua-ketua Panitia                  mempengerusi mesyuarat
       1.2 pembentukkan Jawatankuasa dan     Guru Mata Pelajaran Teras
         tugas                 Tahun 6


   2    Taklimat kepada semua pelajar tahun 6   Guru Besar dan GPK         1 Kali      Sekiranya GB tiada PKP&K akan
                            Ketua-ketua Panitia                    memberi taklimat
                            Guru Mata Pelajaran Teras
                            Tahun 6
   3    Mempromosi program             Ketua-ketua Panitia       2 Minggu
       - poster                 Guru Mata Pelajaran Teras
       - surat pemberitahuan kepada waris    Tahun 6

								
To top