DURANGOEkonomiazInterneten by EKAIcenter

VIEWS: 1 PAGES: 32

									EKONOMIAZ
INTERNETEN
      Durango
     2012-12-07
                PROIEKTUAREN
                EZAUGARRIAK

•Izena: EKONOMIAZ INTERNETEN

•Helburua: Ekonomia arloan, euskararen presentzia
Internet-en sustatu eta hedatzea.

•Arduraduna: EKAI Center

•Laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia                    INNOVATING PUBLIC POLICY
          OINARRIZKO LANAK

.

1. Sorkuntza / informazio metaketa
2. Informazioa kokatu eta gordetzea
3. Informazioaren hedapena
4. Informazioa elkartrukatzea
                   INNOVATING PUBLIC POLICY
           OINARRIZKO TRESNAK


.

1. EDUKIAK
2. DATU BASEAK (Informazioa kokatu eta gordetzeko)
3. WEBGUNEAK / BLOGAK (Informazioa elkartrukatzeko)
4. NEWSLETTER / SARE SOZIALAK (Informazioa hedatzeko)
                      INNOVATING PUBLIC POLICY
               EDUKIAK. GAIAK•  POLITIKA EKONOMIKOA (+ Berrikuntza Politika +
  Industri Politika)
•  KRISIALDIA
•  BANKU ETA FINANTZAK
                      INNOVATING PUBLIC POLICY
                GURE PUBLIKOA•  GIZARTE OSOA (Krisialdia, …)
•  PROFESIONALAK
•  UNIBERTSITATE IKASLEAK (Garrantzi handikoa,
  gure ustez)
                      INNOVATING PUBLIC POLICY
              EDUKIERAK.
              EUSKARRIAK

• Gure dokumentuak

• Beste erakundeen dokumentuak

• Bideoak

• Audioak
                 INNOVATING PUBLIC POLICY
 EDUKIERAK.
EUSKARRIAK
  INNOVATING PUBLIC POLICY
             DATU BASEAK

•WEBGUNEA (EKAI Center)
•SCRIBD
•DOCSTOC
•i2Basque?
•YOUTUBE (Bideoak)
•DROPBOX (Audioak)


               INNOVATING PUBLIC POLICY
                    WEBGUNEAK
WEB Orria: ekaicenter.eu (“Izoztuta”)
BLOGAK:

• POLITIKA EKONOMIKOA: politikaekonomikoa.blogspot.com
• INDUSTRI POLITIKA: industripolitika.blogspot.com
• BERRIKUNTZA POLITIKA: berrikuntzapolitika.blogspot.com
• BANKUETAFINANTZAK: bankuetafinantzak.blogspot.com
• KRISIALDIA: krisialdia.blogspot.com

BESTE BLOG BATZUK: (1 Ingelesez, 2 gazteleraz eta 3
hizkuntza bitan edo)

                       INNOVATING PUBLIC POLICY
           INFORMAZIOA
         HEDATZEKO TRESNAK

SARE SOZIALAK

.. FACEBOOK. Orriak eta Perfilak

.. TWITTER (2 kontu)

.. GOOGLE PLUS

.. LINKEDIN


                  INNOVATING PUBLIC POLICY
                FACEBOOK


•3 orri:

  •EKAI Center
  •Industrial Policy
  •Política Industrial

  • 2300 kontaktu

•4 profil: .. 11.000 kontaktu


                 INNOVATING PUBLIC POLICY
                  NEWSLETTER

•5/6 bidalketa astean

•3 hizkuntzatan (ingelesa, gaztelera, euskara)

•Baina:

 .. eduki ezberdinak hizkuntza bakoitzean
 .. itzulpenak izan ezkero, egun ezberdinetan
  egiten da zabalkundea.

                       INNOVATING PUBLIC POLICY
                  NEWSLETTER.
                  HARTZAILEAK

•Oro har: 73.000 hartzaile

•Banaketa:

  •Euskal Herrian: 30.000
  •Estatua (EHtik kanpo): 26.000
  •Beste estatuetan: 17.000
                    INNOVATING PUBLIC POLICY
             HARTZAILE PERFILA

HARTZAILEAK           HELBIDE
                 ELEKTRONIKOAK

Unibertsitateak            19%
Erakunde publikoak          16%
Enpresak               19%
Fundazio/elkarte/federazioak     29%
Beste pertsona fisikoak        17%
GUZTIRA               100%


                   INNOVATING PUBLIC POLICY
                    EDUKIAK.
                     Jatorria


.. EKAI CENTER (Lan Taldea + Laguntzaileak)

.. BESTE ERAKUNDEEN DOKUMENTUAK
                     INNOVATING PUBLIC POLICY
             PROZESU OROKORRA

.. Edukiak lortu (barne produkzioa + kanpoko produkzioa)

.. Datu baseetan kokatu

.. Blogekiko konexioak ezarri

.. Sare sozialetan zabaldu eta dinamizatu

.. Newsletter-aren bitartez zabaldu


                       INNOVATING PUBLIC POLICY
                  HELBURU
                KUALITATIBOAK
• EUSKARA IZENA DUEN HIZKUNTZA IZAN BADELA ZABALTZEA
  •.. EHtik kanpo
  •.. Newsletter-a
  •.. Sare sozialak

• EUSKARA GAI TEKNIKO / EKONOMIKOETAN HIZKUNTZA
ERABILGARRIA DELA ETA ERABILTZEN DELA ZABALTZEA
  •.. EHtik kanpo
  •.. Newsletter-a
  •.. Sare sozialak
                     INNOVATING PUBLIC POLICY
                 HELBURU
               KUALITATIBOAK

• EUSKARA EZTABAIDA EKONOMIKOAN EGON BADAGOELA
ZABALTZEA

 •.. EH barne
 •.. Edukierak
 •.. Working paperrak
 •.. Newsletter-a
 •.. Blogak                    INNOVATING PUBLIC POLICY
                    HELBURU
                 KUALITATIBOAK
•EKONOMIARI BURUZKO EUSKARAZKO PRODUKZIOARI
ETEKINAK ATERATZEA
 •..EKAI Centerrek egiten duena zabaltzea
 •..Beste batzuk egiten dutena zabaltzea (komunikabideak,
 erakunde publikoak, …) Gure ustez, garrantzi handikoa da.

•EKONOMIARI BURUZKO EUSKARAZKO KOMUNIKAZIOA
SUSPERTZEA (Eztabaidak, …)
 •.. Blogak
 •.. Sare sozialak
                       INNOVATING PUBLIC POLICY
                        HELBURU
                     KUALITATIBOAK

•.. Lorpen handiak lortu ditugu hedapenaren aldetik
•.. Askoz zailagoa eztabaidaren aldetik
•.. Erreferentziak: Kontaktuak eta komentarioak

• .. KONTAKTUAK:
  •.. Newsletter-a
  •.. Blogak: oso astiro. Denbora luzeago behar dute.
  •.. Blogetatik sare sozialetara

                         INNOVATING PUBLIC POLICY
           KOMENTARIOAK / IRUZKINAK
•.. Emailez (newsletter-a / webgunea)
•.. Sare sozialetan (Facebook / Twitter)
•.. Blogetan
•.. Datu Baseetan (Scribd)
                      INNOVATING PUBLIC POLICY
             EUSKARAREN ERABILERA.
                 NEWSLETTER-A
• Irizpide orokorra: 1/3 (1/3 ingelesa, 1/3 gaztelera, 1/3
euskara)

• Eguneroko buletin bakoitzean, albiste bat edo
dokumentu bat euskaraz
                        INNOVATING PUBLIC POLICY
                 EUSKARAREN ERABILERA.
                        BLOG-AK

•.. 5 BLOG “EUSKALDUNAK”:
   • Lehentasuna euskarari
   • Dokumentuak, edozein hizkuntzan, baina lehentasuna euskarari
   • Izenburuak, komentarioak, etab. euskaraz.

•.. INGELESEZKO BLOGA (“Industrial Policy”)
   • (Dokumentuak, izenburuak, etab. Ingelesez)
   • Laguntzailea: Europako CCMI erakundea.

•.. GAZTELERAZKO BLOGA (“Economía Social”)
   • Dokumentuak, izenburuak, etab., gazteleraz.
   •Laguntzailea: Espainiako Enplegu eta Giz. Segurantza Ministerioa.

•.. BESTE BLOGAK: Euskara, gaztelera eta ingelesa nahasten dituzte,
proportzio ezberdinetan.
                             INNOVATING PUBLIC POLICY
              EUSKARAREN ERABILERA.
                  DATU BASEAK(SCRIBD, DOCSTOC, YOUTUBE, DROPBOX)


• EKAI Centerrek sorturiko dokumentuetan: Izenburuak, 3
hizkuntzatan

• Beste dokumentuetan: Izenburuak, gehienbat, ingelesez                        INNOVATING PUBLIC POLICY
            EUSKARAREN ERABILERA.
                SARE SOZIALAK
• Izenburuak: dokumentuaren jatorriaren arabera

•Lehentasuna: Bizkortasuna

•Komentarioak: Kontaktuak aukeratzen duen
hizkuntzan.
                      INNOVATING PUBLIC POLICY
                  NON GAUDE.


• Newsletter-a: 70.000 hartzaile

• 5 blog “euskaldunak”

• Datu Base ondo hornituak

• Presentzia dinamikoa sare sozialetan
                     INNOVATING PUBLIC POLICY
                AURRERA BEGIRA

•DENBORA:
  • Kontaktuak ugaritzeko eta harremanak sendotzeko urteak
  behar dira

•DATU BASEAK:
  • i2Basque -ren aukera aztertu behar dugu.

•FACEBOOK:
  • Perfiletatik Orrietara

                        INNOVATING PUBLIC POLICY
               AURRERA BEGIRA

•BLOGAK
  • Kontaktuekiko harremanak egonkortu eta sendotu

•AZTERTZEKO:
  •.. Google Plus
  •.. Linkedin
  •.. RSS

•EDUKIAK
  •.. Oinarrizko maila: EKAI Center
  •.. Working Paperrak: lortutako baliabideen arabera
                       INNOVATING PUBLIC POLICY
                   FUNTSEZKO
                   HELBURUAK

•.. FACEBOOKEKO ORRIEN KONTAKTU KOPURUA
HANDITZEA

•.. MANTENTZEKO:
  •.. Edukieren maila
  •.. Newsletter-aren kontaktu kopurua eta maiztasuna

•.. AZTERTZEKO:
   •.. Sare sozial berriak
   •.. i2Basque

                      INNOVATING PUBLIC POLICY
Mila esker!       INNOVATING PUBLIC POLICY
EKONOMIAZ
INTERNETEN
      Durango
     2012-12-07

								
To top