Docstoc

Skorowidz - mm.pl

Document Sample
Skorowidz - mm.pl Powered By Docstoc
					Skorowidz
3Com, 402                          ACK, 34, 36, 323, 574, 618
 CoreBuilder, 408                      acknowledgement, 49
 hasła klucza głównego, 408                 acmaint_dbd, 681
 HiPer ARC, karta, 402                   acmaint_transd, 681
 klucz główny, 408                     acp, 673
 master key, 408                      acr-nema, 651
 NetServer 8/16, 409                    ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300, 651
 PalmPilot Pro, 409                     Active Server Pages, 446
 SuperStack II 2200, 408                  Active Users, 646
 switch, 408                        ActiveX, 446
3com-amp3, 675                        Adaptive Proxy, 581
3com-tsmux, 651                       Address Resolution Protocol, 31
3COM-TSMUX, 651                       administrative distance, 158
914c/g, 656                         administrator sieci, 13
9pfs, 672                          Administrators, grupa, 319
                               Adobe Photoshop, 528
                               adres interfejsu sieciowego, 33
A                              adres IP, 21
A Remote Network Server System, 662               CIR, 22
abort(), 261                          InterNetwork Information Center, 21
ACA Services, 648                        klasy, 21, 637
acap, 677                            maska podsieci, 21, 22
acas, 648                            obliczanie adresu podsieci, 27
accessbuilder, 682                       podział na podsieci, 637
AccessSolutions AccessPath LS-3, 424              proces odwzorowywania, 31
accounting, 551                       adres MAC, 63, 366
acct, 58                           adres sprzętowy, 31
acctdisk, 58                         adres URL, 64, 103
acctinfo, 58                         adres wektora przerwania, 267
acctlogin, 58                        Advertising Print Server, 47
acctmaster, 58                        AED 512 Emulation Service, 653
acctprimter, 58                       aed-512, 653
acctslave, 58                        Aeolon Core Protocol, 673
acctslave2, 58                        afpovertcp, 671
aci, 655                           Agent 31, 382, 685
Acid Battery, 387                      Agent 40421, 387, 689
Acid Shivers, 92, 386, 688                  agent proxy, 322
                               Agent31, 70
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                    705
706                                   Hack Wars. Na tropie hakerów


agentx, 679                     AppleTalk Routing Maintenance, 656
Air Soft Power Burst, 667              Appletalk Update-Based Routing Pro., 662
AIX, 460, 462                    Application Communication Interface, 655
  dtaction, 467                  Application Programming Interface, 43
  Info Explorer, 463                application proxy gateway, 322
  infod, demon, 463                applix, 683
  ujawnienie haseł, 463              architektura bram, 320
  zdalny dostęp do konta root, 463, 467        application proxy gateway, 322
Ajan, 70, 685                     brama proxy poziomu aplikacji, 322
algorytmy                       filtr pakietów, 321
  Dijkstry, 157                    filtr stanowy, 321
  jednokierunkowy, 357                packet filter, 321
  mieszający, 543                   proxy firewall, 321
alias, 460                       stateful filter, 321
alloc, 286                       zapora proxy, 321
AllocXMS(), 284                   arcisdms, 658
alpes, 666                     Arcisdms, 658
Ambush, 386                     argc, 215
Amiga Envoy Network Inquiry Proto, 661       argv[], 215
aminet, 676                     ariel1, 664
ampr-rcmd, 666                   arns, 662
analiza zabezpieczeń, 607              ARP, 15, 31, 423
analizowanie kondycji połączenia, 58          adres IP nadawcy pakietu, 32
Analyzer for PC-DOS, 368                adres sprzętowy nadawcy, 32
AND, 27, 211                      budowa pakietu, 32
anet, 656                       bufor odpowiedzi, 31
anonimowość, 99                    długość adresu sprzętowego, 32
  nadawcy e-mail, 356                 identyfikator typu fizycznego interfejsu, 32
ANSA REX Notify, 651                  transportowanie, 31
ANSA REX Trader, 652                ARPA, 15
ansanotify, 651                   ARPANET, 15
ansatrader, 652                   AS Server Mapper, 665
ANSI Z39.50, 656                  AS5200, 424
Antigen, 70, 685                  AS5300, 424
anti-keyloggers, 342                AS5800, 424
antyskaner, 110                   asa, 662
aodv, 676                      ASA Message Router Object Def., 662
AOL Trojan, 95, 386, 689              asa-appl-proto, 668
Apache, 442                     Ascend, 409
  atak typu Denial-of-Service, 444          Ascend MAX, 411
  dostęp do kodu CGI, 443               Ascend Pipeline MAX, 409
  wyświetlanie zawartości katalogów, 444       przeciążenie routera Pipeline, 411
Apache Group, 443                   zniekształcone pakiety UDP, 409
Apertus Technologies Load Determination, 670    ASCII, 129, 240, 531
apertus-ldp, 670                  asctime(), 256
API, 43, 80, 522                  asia, 675
append, 162                     asipregistry, 678
Apple, 522                     asip-webadmin, 659
appleqtc, 666                    ASP, 446
appleqtcsrvr, 670, 671               Assembler, 203
AppleShare IP WebAdmin, 659             assert(), 259
Appletalk, 159, 161                 assert.h, 260
AppleTalk Echo, 656                 as-servermap, 665
AppleTalk Name Binding, 656             assign, 164
706                      C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                 707


AT&T, 101
at-3, 656
                               B
at-5, 656                          Back Construction, 69, 74, 382, 383, 384, 685,
at-7, 656                            687
at-8, 656                          Back Door Setup, 384, 385, 687, 688
atak                             Back Orifice, 74, 95, 333, 362, 689
  Denial-of-Service, 402, 431, 444, 446, 455,        Back Orifice 2000, 387, 690
   470, 474, 485, 495, 523, 531              BACK-AGN, 362
  DoS, 409, 423                       backdoor, 320, 546
  DoS FibreVault, 495                    BackDoor, 80, 383, 686
  DoS przez HTTP, 429                    backdoor kit, 322
  DoS Sioux, 447                      Backdoor Kits, 694
  FTP Bounce, 108                      backdoor mail spam, 633
  imap, 500                         BackDoor-G, 78, 362, 383, 385, 686, 687
  na zasadzie pełnego przeglądu, 361            BackFire, 387, 689
  NAT, 430                         Background File Transfer Program, 653
  nestea, 409                        backslash, 225
  przeciążenie, 438                     backspace, 225
  przeciążenie routera Pipeline, 411            backup, 165
  przeciążeniowy SYN, 523                  Banyan Vines, 159
  słownikowy, 361                      banyan-rpc, 672
  smurf, 439, 492                      banyan-vip, 672
  SYN flood, 523                      Baron Night, 387, 689
  TCP Data Offset, 411                   BASIC, 203
at-echo, 656                         baza danych, 484
atexit(), 273                        BBN, 16
ATEXSSTR, 656                        BBN 1822, 159
at-nbp, 656                         bdiff, 460
atof(), 250                         Berkeley rlogind z uwierzytelnianiem SPX, 657
at-rtmp, 656                         Berkeley rshd z uwierzytelnianiem SPX, 657
atrybuty wybranych plików, 164                Berkeley Software Distribution, 606
Attack FTP, 383, 685                     bezpołączeniowe transportowanie danych, 17
AttackFTP, 74                        bfs, 460
attrib, 164                         bftp, 653
at-zis, 656                         bgmp, 658
Audio News Multicast, 651                  BGMP, 658
audionews, 651                        bgp, 655
audit, 655                          bgs-nsi, 667
audit trail editing, 342                   bh611, 660
auditd, 648                         bhevent, 660
aurora-cmgr, 661                       bhfhs, 658
aurp, 662                          bhmds, 659
auth, 57, 651                        bhoedap4, 660
Authentication Service, 651                 bhoetty, 660
auto, 210                          bieżący katalog, 167
AUX, 171                           biff, 58, 669
Aux Bus Shunt, 674                      BigGluck, 387, 689
aux_bus_shunt, 674                      bilet, 69
Avalanche, 356                        Bill Gates, 527
avian, 667                          Bla, 383, 686
awk, 460                           BLA, 77
Axent, 110                          Blade Runner, 69, 382, 384, 685, 687
Axent Raptor Firewall, 596                  Blakharaz, 387
                               bl-idm, 653
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                      707
708                                    Hack Wars. Na tropie hakerów


blok kontrolny pliku, 277               Bunker-Hill Trojan, 388
bmpp, 675                       burza rozgłoszeń, 342
bnet, 664                       busboy, 57, 683
BO client, 387                    busy flag, 291
BO Client, 689                    ButtFunnel, 388
BO DLL, 383, 686
Bo Facil, 387, 689
BO Facil, 385, 687                  C
Bo Whack, 387, 689                  C, 201
BO2, 387, 689                      #define, 217
BoBo, 384, 687                      #elif, 218
bombardowanie żądaniami ping, 452            #else, 218
Bombsquad, 356                      #endif, 218
bomby pocztowe, 355                   #error, 217
boot sektor, 389                     #if, 218
BootMagic, 607                      #ifdef, 218
boot-manager, 607                    #ifndef, 218
bootp, 58, 63                      #include, 213, 217
bootps, 649                       #line, 218
Bootstrap Protocol Server, 649              #pragma, 202, 219
Border Gateway Protocol, 655               #undef, 218
BorderWare, 573                     _dos_getvect(), 268
  tunelowanie, 574                   _dos_setvect(), 268
BorderWare Firewall Console, 573             abort(), 261
Borland DSJ, 679                     argc, 215
Borland Turbo C, 268                   argv[], 215
borland-dsj, 679                     asctime(), 256
BOWhack, 387, 689                    assert(), 259
BrainSpy, 91, 688                    assert.h, 260
BrainSpy Vbeta, 386                   atexit(), 273
brama, 20, 322                      atof(), 250
  międzysieciowa, 573                  auto, 210
break, 166, 220, 293, 296, 297, 303, 305, 306,      bezpośrednia wymiana danych z konsolą, 226
  310, 311, 312, 315, 316, 317             białe znaki, 204
bridge, 401                       biblioteki, 205
Britton-Lee IDM, 653                   blok programu, 203
broadcast storm, 342                   blokowe konstrukcje sterowania, 201
Brute Force Cracker, 397                 błędy krytyczne, 261
brute-force attack, 361                 błędy wartości zmiennoprzecinkowych, 260
BSD, 460, 470, 606                    break, 220
  atak typu Denial-of-Service, 470, 474         case, 203
  smack.c, 474                     cast statement, 209
BSD UNIX, 15                       char, 206
bsdi, 114                        ciągi, 228, 244
BSDi, 470                        clearerr(), 239
BSDI, 582                        close(), 238
Btrieve VAP, 47                     const, 210
Bubbel, 87, 384, 687                   continue, 222
Buffer Flow Control, 34                 cprintf(), 226
buffer overflow, 448                   ctime(), 253
buffering, 140                      data, 253
buforowanie, 140                     debugowanie programu, 259
Bugs, 82, 384, 686                    deklaracja wskaźnika, 226
Bundle Discovery Protocol, 672
708                       C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                 709


  deklarowanie zmiennej, 207                   lseek(), 238
  difftime(), 256                        main(), 208, 213
  do-while, 203, 220                       malloc(), 227, 271
  dynamiczne alokowanie pamięci, 271               mktime(), 257
  dynamiczny przydział pamięci, 227               modyfikatory dostępu, 210
  elementy tablicy, 214                     NULL, 223, 240
  else, 219                           obsługa błędów, 260
  enumeracja, 234                        obsługa błędów krytycznych, 261
  extern, 208, 210                        obsługa tekstu, 250
  FALSE, 217                           odwołania, 212
  fclose(), 235, 239                       ogólna postać programu, 204
  fcntl.h, 237                          open(), 238
  feof(), 240                          operacje na plikach, 234
  ferror(), 239                         operatory, 210
  fflush(), 239                         operatory przypisania, 202
  fgetc(), 235, 240                       parametry formalne, 209
  fgets(), 235                          parametry przekazywane do funkcji, 212
  FILE, 234                           parsfnm(), 277
  findfirst(), 275                        perror(), 261
  findnext(), 275                        pętle, 203
  float, 206                           pliki nagłówkowe, 223, 259
  fopen(), 234, 238                       pobieranie danych, 223
  for, 203, 220                         pola bitowe, 233
  fp, 240                            polecenia preprocesora, 216
  fprintf(), 241                         predefiniowane strumienie we-wy, 242
  fputc(), 235                          preprocesor translacji trygrafów, 202
  fputs(), 235, 240                       printf(), 205, 224, 242, 274
  fread(), 240                          prototypy, 265
  free(), 271                          prototypy funkcji, 216
  fscanf(), 240, 241                       przechwytywanie przerwań, 270
  fseek(), 237, 239                       przekazywanie parametrów funkcji main(), 215
  ftell(), 237, 239                       przekazywanie tablicy do funkcji, 213
  funkcja, 203                          przerwania, 267
  funkcje, 212                          przesunięcia, 275
  fwrite(), 240                         przeszukiwanie katalogów, 275
  gets(), 223                          ptr, 240
  getvect(), 268                         puts(), 226, 242
  gmtime(), 257                         read(), 238
  godzina, 253                          register, 210
  handles, 237                          return, 216, 221
  heap, 271                           rewind(), 239
  if, 203, 219                          rozmiar elementu danych, 267
  instrukcja konwersji, 209                   rzutowanie, 209
  instrukcje iteracji, 220                    scanf(), 223
  instrukcje skoku, 221                     SEEK_CUR, 237
  instrukcje wykonania warunkowego, 219             SEEK_END, 237
  int, 206                            SEEK_SET, 237
  ITOS(), 249                          setvect(), 268
  komentarze, 205                        short, 206
  kompilacja, 205                        SIGINT, 270
  kompilator, 203, 205                      signal(), 270
  konwersja typów zmiennych, 263                 signed, 203, 206
  liczniki czasu, 255                      sizeof, 267
  long, 206                           słowa kluczowe, 203
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                      709
710                                  Hack Wars. Na tropie hakerów


 specyfikatory formatowania, 223          zamiana ciągów na liczby, 249
 sprawdzanie warunków, 203             zamiana liczb na ciągi, 249
 sprintf(), 249                   zmienne, 206
 static, 210                    znacznik EOF, 235
 stderr, 242, 261                  znaki odstępu, 223
 stdin, 223, 242                  znaki właściwe, 223
 stdio.h, 223                  Cable Port A/X, 658
 stdout, 242                   cableport-ax, 658
 sterta, 271                   Cabletron, 416
 strcmp(), 251                   atak Denial-of-Service, 423
 stricmp(), 251                   zagłuszanie CPU, 417
 strings, 228                  Cabletron Management Protocol, 660
 strncmp(), 251                 cab-protocol, 673
 strnicmp(), 251                 cadlock, 680
 strol(), 250                  cadlock2, 683
 stroul(), 250                  CAIlic, 657
 strstr(), 251                  Cain & Abel, 383, 685
 strtod(), 250                  Cain&Abel, 74
 strtok(), 247                  cal, 460, 673
 struct, 229                   Caldera OpenLinux, 497, 606
 struktura języka, 203              CaptureNet, 368
 struktury, 229                 carry flag, 275
 strumienie buforowane, 234           case, 203
 switch, 219                   cast statement, 209
 swobodny dostęp do danych strumieni, 237    cat, 460
 tablice, 214                  cc, 206, 460
 time(), 253                   CCSO name server protocol, 651
 time.h, 255, 257                cd, 167, 460
 tolower(), 244                 CD Database Protocol, 682
 toupper(), 244                 cdc, 657
 TRUE, 217                    cddbp, 682
 TSR programy, 290                CD-ROM, 80
 typy danych, 206                CERN, 16
 typy klas przechowywania zmiennych, 210     Certificate Distribution Center, 657
 uchwyt pliku, 237                cfdptkt, 652
 union, 233                   CFDPTKT, 652
 unsigned, 206                  CGI, 443, 454
 void, 206, 227                 char, 206
 void *, 202                   Character Generator, 646
 volatile, 210                  chargen, 57, 58, 60, 124, 342, 396, 452, 646
 wejście-wyjście, 223              chat, 670
 wersje języka, 202               chcmd, 671
 while, 203, 220                 chcp, 166
 wielkość liter, 204               chdir, 167
 write(), 238                  Check Point, 577
 wskaźniki, 212, 226               Check Point FireWall-1, 113
 wskaźniki bliskie, 228             Checkmark, 596
 wskaźniki dalekie, 228             Checkpoint FireWall-1, 321
 wskaźniki do funkcji, 266            checksums, 140
 wskaźniki ogromne, 228             chgrp, 460
 wyliczenie, 234                 chkdsk, 168
 wynik zwracany przez funkcję, 212        chmod, 460
 wyprowadzanie danych, 224            chown, 460
 zakresy typów danych, 207            chshell, 671
710                     C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                711


chupacabra, 386                       Common Trace Facility, 650
CI, 648                           Communications Integrator, 648
CIA, 635                           comp, 169
cimplex, 677                         complementary metal oxide semiconductor, 614
CIR, 22                           Compression Process, 645
Cisco, 321                          compressnet, 645
  AccessSolutions AccessPath LS-3, 424           Computer Associates Int'l License Server, 657
  AS5200, 424                        comsat, 669
  AS5300, 424                        comscm, 665
  AS5800, 424                        con, 680
  atak Denial-of-Service, 424                CON, 171
  atak DoS przez HTTP, 429                 concert, 681
  atak NAT, 430                       conference, 57, 670
  IOS 2500 Software, 431                  conlog.nlm, 544
  IOS 4000 Software, 431                  connendp, 678
  łamanie haseł IOS, 430                  Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire, 16
  SC3640 System Controller, 424               const, 210
  skanowanie UDP, 431                    contentserver, 666
  ubr7200, 424                       continue, 222, 297
Cisco FNATIVE, 652                      cookies, 343
Cisco PIX, 321                        copy, 170
Cisco SYSMAINT, 652                     corba-iiop, 678
Cisco Systems Inc, 589                    corba-iiop-ssl, 678
Cisco TNATIVE, 652                      CoreBuilder, 408
cisco-fna, 652                        CoreBuilder 6000/2500, 408
cisco-sys, 652                        CoreBuilder 7000, 408
cisco-tdp, 679                        Corel Linux, 497, 606
cisco-tna, 652                        corerjd, 659
citadel, 668                         courier, 57, 670
cl/1, 654                          Courtney, 108
Classless Interdomain Routing, 22              covia, 648
clearcase, 661                        cp, 460
clearerr(), 239                       cprintf(), 226
cloaking software, 344                    CPU, 246
Cloanto Net 1, 660                      CR, 225
cloanto-net-1, 660                      CR LF, 235
close, 305                          Cracker Jack, 397
close(), 238                         CrackIOS.pl, 430
cls, 168                           Cray Network Semaphore server, 665
CMIP/TCP Agent, 654                     Cray SFS config server, 665
CMIP/TCP Manager, 654                    Cray Unified Resource Manager, 674
cmip-agent, 654                       CRC, 147
cmip-man, 654                        creativepartnr, 666
CMOS, 614                          creativeserver, 666
cmp, 460                           CreativeServer, 666
CNAME, 381                          crs, 668
codaauth2, 661                        crypt.pl, 359
collaborator, 674                      Crypto Admin, 674
COM, 183                           cryptoadmin, 674
Coma, 92, 688                        csi-sgwp, 660
Coma 1.09, 386                        csnet-ns, 57, 651
comm, 460                          cso, 651
Command IP Spoofer, 380                   ctf, 650
commerce, 670                        ctime(), 253
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                      711
712                               Hack Wars. Na tropie hakerów


CTRL-ALT-DEL, 80               decvms-sysmgt, 665
CTRL-ESC, 80                 Deep Throat, 71, 384, 686
ctty, 171                  DeepBO, 387, 689
cu, 460                   DeepThroat, 382, 383, 385, 685, 687, 690
custix, 670                 dei-icda, 674
Customer IXChange, 670            DEI-ICDA, 674
cvc_hostd, 665                del, 172
Cyber Attacker, 385, 688           Delta Source, 97, 386, 387, 689
Cyber Patrol, 584              DeltaSource, 385
cybercash, 671                demilitarized zone, 322
CyberCop Scanner, 109            demon
cycleserv, 680                 fcagent, 495
cycleserv2, 681                 httpd, 442
częstotliwość odświeżania ekranu, 96      infod, 463
czyszczenie zawartości konsoli, 168       portmap, 376
                        proxy, 321
                        przekazywania poczty, 322
D                        RARPd, 33
dantz, 668                   serwer WWW, 442
Dark Shadow, 383, 685              serwera HTTP, 323
DARPA, 15                    zapory firewall, 321
Darwin, 522                   zdalnego sterowania, 362
dasp, 665                  demultiplexing, 39, 128
Data Interpretation System, 662       Denial of Service, 61
data transfer process, 108          Denial-of-Service, 402
datagram, 17, 18               deos, 649
  fragmentacja, 18             Department of Defense's Advanced Research
  metody transmitowania, 20          Projects Agency, 15
  rozmiar, 18                deskryptor trasy, 151
  transportowanie, 18            Destination unreachable, 492
datasurfsrv, 666               deszyfrowanie, 357
datasurfsrvsec, 666             device, 681
date, 171, 460                Device Control Protocol, 650
datex-asn, 660                deviceshare, 671
daytime, 57, 58               Devil, 97, 690
Daytime, 646                 Devil v. 1.3, 388
dbase, 657                  df, 460
dBASE Unix, 657               dg/ux, 114
DCE, 652                   dhcp-failover, 676
dcp, 650                   dhcpv6-client, 671
dctp, 677                  dhcpv6-server, 671
ddm-dfm, 665                 diagnozowanie problemów z siecią, 366
ddm-rdb, 665                 dictionary, 57
ddm-ssl, 665                 diff, 460
Debian, 497, 606               difftime(), 256
DEC VAX, 205                 Digital, 460
dec_dlm, 675                 Digital Audit Daemon, 648
decap, 663                  Digital EVM, 674
decauth, 659                 Digital RootBeer, 84, 384, 686
decbsrv, 672                 digital-evm, 674
decladebug, 663               digital-vrc, 666
DECLadebug Remote Debug Protocol, 663    dir, 172
Decnet IV, 159                direct, 657
                       Directory Location Service, 656
712                   C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                               713


Directory Location Service Monitor, 656             przerwanie 27h, 291
dis, 662                            przerwanie 28h, 291
discard, 57, 58, 410                      przeszukiwanie katalogów, 275
Discard, 645                          terminate, 291
disclose, 677                          znacznik zajętości, 291
discovery, 319                        DoS FibreVault, 495
disk transfer area, 275                   DoS Sioux, 447
diskcomp, 173                        do-while, 203, 220
diskcopy, 174                        dpsi, 659
Display Support Protocol, 647                drag-and-drop, 552
Display Systems Protocol, 657                DRAT, 382
Dist0rt, 392                         drużyna tygrysa, 605
Distributed External Object Store, 649            DSAP, 147
dixie, 650                          dsETOS, 662
DIXIE Protocol Specification, 650              dsf, 671
dls, 656                           dsfgw, 665
dls-mon, 656                         dsp, 647
DMSetup, 72, 382, 685                    dsp3270, 657
DMZ, 322                           DTA, 275, 277
dn6-nlm-aud, 656                       dtaction, 467
dna-cml, 665                         DTAG, 660
dns, 58                           dtag-ste-sb, 660
DNS, 33, 37, 60, 626                     dtk, 661
  rekordy serwerów, 104                   du, 460
DNS spoofing, 62                       dwr, 676
dnsix, 650                          dwustopniowe kapsułkowanie, 492
DNSIX Network Level Module Audit, 656            Dynamic SAP, 47
DNSIX Securit Attribute Token Map, 650            dynamiczne alokowanie pamięci, 271
Doc Cypher, 346
dokumenty hipertekstowe, 16
Doly Trojan, 76, 364, 382, 383, 685, 686           E
domain, 57, 62, 648                     E.163, 159
Domain Name Server, 33, 648                 E.164, 159
Domain Name Service, 60                   echo, 57, 58, 394, 460
Domain Name System, 37                    echo flooder, 334
Domain WinSpoof, 380                     Eclipse, 85
domena, 100                         Eclipse 2000, 384, 687
Domino, 445                         Eclypse, 687
Donald Dick, 386, 689                    ed, 460
Donald Duck, 389                       EDIT.NLM, 552
Don't Fragment, 20, 41, 492                 Efficient Short Remote Operations, 658
doom, 677                          efs, 57, 669
doom Id Software, 677                    EIGRP, 160
DoS, 61, 620                         eip, 448
  HiPer ARC, karta, 402                   elcsd, 679
  NetServer 8/16, 409                    email
  PalmPilot Pro, 409                      anonimowość nadawcy, 356
DOS, 95, 269, 459                        Avalanche, 356
  dostęp do pamięci rozbudowanej, 278             Bombsquad, 356
  dostęp do pamięci rozszerzonej, 282             bomby pocztowe, 355
  keep, 291                          Mailflash, 356
  pamięć RAM, 278                       podrabianie wiadomości, 355
  programy rezydentne, 290                   spamowanie, 355
  programy TSR, 290
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                    713
714                                  Hack Wars. Na tropie hakerów


email bombers, 356                  formaty ramek sieci, 141
email fraud, 355                   Frame Data, 147
Email Password Sender, 70, 685            Frame Length, 147
email spoofing, 355                  Frame Type, 142
EMBL Nucleic Data Transfer, 662            parametry okablowania, 148
embl-ndt, 662                     preambuła, 142
EMFIS Control Service, 653              SNAP, 147
EMFIS Data Service, 653                Source Address, 142
emfis-cntl, 653                    Source Service Access Point, 147
emfis-data, 653                    SSAP, 147
emulator                       tablica typów ramek, 142
  końcówki sieciowej, 623              typ ramki, 142
  terminala, 60                   źródłowy punkt dostępu do usługi, 147
Encore Expedited Remote Pro.Call, 652       Ethernet II, 44
End Of File, 235                  Ethernet SNAP, 44
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, 160  EtherReal, 368
Enterasys, 416                   EtherSpy, 368
entomb, 681                    etykieta dysku, 182
Entrust Administration Service Handler, 679    Eudora Set, 673
Entrust Key Management Service Handler, 679    eudora-set, 673
entrust-aaas, 677, 678               e-usługi, 485
entrust-ash, 679                  Evil FTP, 386, 689
entrust-kmsh, 679                 ex, 460
entrust-sps, 675                  exe2bin, 174
entrusttime, 659                  exec, 57, 67, 669
EntrustTime, 659                  Executor, 72, 382, 685
env, 460                      exit, 175
ENVIRON, 424                    Explorer32, 96
EOF, 235, 240                   expr, 460
epmap, 652                     extern, 210
erase, 172                     eyelink, 673
Erect, 380
erlogin, 57
erpc, 652                     F
errlog copy, 679                  F.69, 159
error checking, 140                f77, 461
ESCP, 674                     FALSE, 217
escp-ip, 674                    FAQ, 114
esro-emsdp, 675                  fastopen, 175
ESRO-EMSDP V1.3, 675                Fatmen Server, 660
esro-gen, 658                   fatserv, 660
Ethernet, 20                    FBI, 635
  adres docelowy, 142               fc, 175
  adres źródłowy, 142               fcagent, 495
  CRC, 147                    FCB, 277
  CTRL, 147                    fclose(), 235, 239
  dane ramki, 147                 fcntl.h, 237
  Destination Address, 142            fcp, 669
  Destination Service Access Point, 147      fcp-udp, 681
  długość ramki, 147               FCS, 149, 155
  docelowy punkt dostępu do usługi, 147      FDDI, 20, 155
  DSAP, 147                     adres docelowy, 155
  DSAP/SSAP AA, 147                 adres źródłowy, 155
  Ethernet Type, 147
714                      C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                715


  architektura, 155                    Flash, 364
  Destination Address, 155                 Flexible License Manager, 679
  End Delimiter, 155                    flexlm, 679
  FCS, 155                         fln-spx, 657
  format ramki, 155                    float, 206
  Frame Check Sequence, 155                flooding, 333, 424, 460, 492, 585, 617
  Frame Control, 155                    fopen(), 234, 238
  Frame Status, 155                    for, 203, 220
  ogranicznik końcowy, 155                 Fore, 69, 382, 387, 685, 690
  ogranicznik początkowy, 155               format, 178, 461
  preambuła, 155                      Fortran, 461
  sekwencja kontrolna ramki, 155              fp, 240
  Source Address, 155                   fprintf(), 241
  Start Delimiter, 155                   fputc(), 235
  sygnał danych sterujących, 155              fputs(), 235, 240
  symbole sekwencji kodowania, 156             Frame Relay, 402
fdisk, 177                          Frame Relay V3.7.24. AIX 3.2., 407
Federal Fraud and Computer Abuse Act, 608          fread(), 240
feof(), 240                         free(), 271
ferror(), 239                        FreeBSD, 470
fflush(), 239                        Frequently Asked Questions, 114
fgetc(), 235, 240                      fscanf(), 240, 241
fgets(), 235                         fseek(), 237, 239
Fiber Distributed Data Interface, 20, 155          ftell(), 237, 239
FibreVault, 495                       FTP, 57, 60, 108, 114, 115, 125, 129, 626
FILE, 234, 309, 312                     FTP over TLS/SSL — dane, 682
file control block, 277                   FTP over TLS/SSL — sterowanie, 682
File Nail, 86, 384, 687                   FTP Software Agent System, 672
File Transfer, 646                      FTP Trojan, 69, 382, 685
File Transfer Protocol, 60                  FTP99CMP, 79, 383, 686
FileMaker, Inc. — HTTP Alternate, 673            ftp-agent, 672
filozofia TMTOWTDI, 112                   ftp-data, 646
filtr                            FTP-data, 57, 60
  pakietów, 108, 321                    FTP-DTP, 108
  stanowy, 321                       FTP-PI, 108
filtrowanie adresów URL, 573                 ftps, 682
FIN, 36, 108                         ftps-data, 682
find, 177, 461                        Fujitsu Device Control, 679
findfirst(), 275                       fujitsu-dev, 679
findnext(), 275                       full-duplex, 34
finger, 57, 63, 115, 119, 649                funkcje wydajnościowe protokołów, 140
Firehotcker, 687                        buffering, 140
Firehotker, 72, 382, 384, 685                  buforowanie, 140
Firehotker Backdoorz, 72                    error checking, 140
firewall, 107, 123, 573                     handshaking, 140
  FireWall-1, 577                       MTU, 140
  Gauntlet, 581                        największa jednostka przesyłania, 140
  NetScreen, 585                       okna transmisji, 140
  PIX, 589                          rozmiar okna transmisji, 140
  Raptor, 596                         source quenching, 140
FireWall-1, 573, 577                      tłumienie źródła, 140
  atak typu Denial-of-Service, 577              uzgadnianie, 140
  przeciążenie, 581                      windowing, 140
FirstClass Protocol, 669                    wykrywanie błędów, 140
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                     715
716                                   Hack Wars. Na tropie hakerów


fwrite(), 240                    graphics, 179, 647
fxp-1, 659                     grep, 461
                          GroupWise 5.2, 453
                          grupy, 319
G                          grupy dyskusyjne, 105
GabanBus, 386, 688                 GSS X License Verification, 652
gacp, 655                      gss-http, 667
garcon, 57, 683                   gss-xlicen, 652
GateCrasher, 90, 385, 687, 688           GUI, 162, 362, 552
gateway, 322, 401                  guru, 357, 375
Gateway Access Control Protocol, 655        GWWEB.EXE, 453
Gauntlet, 573, 581
  atak typu Denial-of-Service, 581
  wykonanie obcego kodu w wyniku
                          H
   przepełnienia bufora, 584           Hack 99, 386
Gauntlet Firewall, 113               Hack 99 KeyLogger, 92, 386, 688
Gauntlet Firewall Manager, 581           Hack´a´Tack, 96, 387, 689
gcc, 206                      Hackers Paradise, 70, 685
gdomap, 670                     ha-cluster, 678
General Atomics oraz Network Solutions, Inc,    Haebu Coceda, 70, 685
  101                       Hakers Paradise, 382, 685
General Public License, 497             hakowanie logo, 528
Genesis Point-to-Point Trans Net, 651        half-stealth, 625
genie, 663                     handles, 237
Genie Protocol, 663                 handshaking, 140, 323, 374
genrad-mux, 655                   hap, 676
GENRAD-MUX, 655                   Happy 99, 70, 73, 382, 685
Georgij Guninski, 467                Hardware Control Protocol Wismar, 678
get nearest server, 367               hassle, 661
GET, żądanie, 446                  hcp-wismar, 678
getpwent(), 361                   hdap, 658
gets(), 223                     HDAP, 658
getvect(), 268                   HDKill.bat, 537
GetXMSEntry(), 282                 HDLC, 159
ggf-ncp, 677                    head, 461
GID, 463                      heap, 271
GIF, 129                      help, 461
ginad, 675                     hems, 653
GirlFriend, 94, 386, 689              HEMS, 653
Gjammer, 386, 688                  Hewlett-Packard, 484
GMT, 257                      Hidden Port, 382, 685
gmtime(), 257                    HiPer ARC, karta, 402
GNS, 367                        logowanie, 407
GNU, 497                        luka, 403
GNU C, 206                     hipertekst, 442
GNU Generation Foundation NCP, 677         HMMP Indication, 674
go-login, 668                    HMMP Operation, 674
gopher, 649                     hmmp-ind, 674
Gopher, 649                     hmmp-op, 674
gppitnp, 651                    HOME, 467
grafika ekranowa, 66                Host Name Server, 647
graftabl, 179                    host system, 623
Graphical User Interface, 162            hostname, 650
716                      C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                               717


hostnames, 57                        ibm-db2, 669
HOSTS2 Name Server, 649                   ICAD, 664
hosts2-ns, 649                        icad-el, 664
HP 9000 Enterprise, 485                   ICE, 388
HP Performance Data — Collector, 662             ICKiller, 91, 385, 688
HP Performance Data — węzeł, 662               ICL coNETion locate server, 682
hp-collector, 662                      ICL coNETion server info, 682
HP-UX, 460, 484                       iclcnet_svinfo, 682
  atak typu Denial-of-Service, 485, 489           iclcnet-locate, 682
  flooding, 492                       ICMP, 15, 39, 492
  HP 9000 Enterprise, 485                    Address Mask Reply (18), 42
  N-Class, 484                         Address Mask Request (17), 42
  smurf, atak, 492                       Datagram Parameter Problem (12), 41
  V-Class, 484                         Datagram Time Exceeded (11), 41
HTML, 16, 114                          Destination Unreachable (3), 40
HTML Lotus Notes, 445                      Echo Reply (0), 40
http, 57, 64                           Echo Request (8), 40
HTTP, 442, 626                          Information Reply (16), 42
HTTP over TLS/SSL, 665                      Information Request (15), 42
HTTP RPC Ep Map, 673                       kod, 39
http-alt, 673                          komunikaty, 40
httpd, 442                            pakiety, 39
http-mgmt, 658                          Route Redirect (5), 41
http-rpc-epmap, 673                       Source Quench (4), 41
https, 665                            Timestamp Reply (14), 41
HVL Rat 5, 686                          Timestamp Request (13), 41
HVL Rat 5.30, 384                        typ komunikatu, 39
hybrid-pop, 667                         wyszukiwanie maski podsieci, 40
hyper-g, 664                         ICMP error message, 39
Hypertext Markup Language, 16                ICMP Unreachable, 474, 485
HyperText Transfer Protocol, 442               ICMP_PORT_UNREACH, 108
hyperwave-isp, 678                      ICQ, 81, 86, 91
Hyperwave-ISP, 678                      ICQTrojan, 384, 687
                               ID Length, 161
                               ideafarm-catch, 682
I                              IDEAFARM-CATCH, 682
I Love You, 389                       ideafarm-chat, 682
IA-64, 485                          IDEAFARM-CHAT, 682
iafdbase, 667                        ident, 108, 651
iafserver, 667                        idfp, 671
IANA, 56                           IDT, 346
iasd, 664                          IE4, 343
IBM, 552                           IEEE, 44
IBM Application, 662                     IEEE MMS, 676
IBM LAN, 53                         ieee-mms, 676
IBM NetView DM/6000 receive/tcp, 679             ieee-mms-ssl, 678
IBM NetView DM/6000 send/tcp, 679              if, 203, 219
IBM NetView DM/6000 Server/Client, 679            IGRP, 160
IBM Operations Planning and Control Start, 664          AS Nets, 160
IBM Operations Planning and Control Track, 664          AS Subnets, 160
IBM PC, 205                           Autonomous System, 160
IBM System Resource Controller, 656               Checksum, 160
ibm-app, 662                           Operation Code, 160
                                 Version Number, 160
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                    717
718                                   Hack Wars. Na tropie hakerów


iiop, 670                      intrinsa, 668
IIOP Name Service over TLS/SSL, 658         Invisible FTP, 69, 382, 685
IIS, 446, 532                    inżynier internetowy, 13
Illusion Mailer, 83, 384, 686, 687         inżynier sieciowy, 13
imap, 500, 653                   inżynieria społeczna, 534
IMAP, 626                      IOCTL, 278
imap3, 657                     IOS, 321
IMAP4 over TLS/SSL, 682               IOS 2500 Software, 431
IMAP4+SSL, 673                   IOS 4000 Software, 431
imap4-ssl, 673                   IP, 15, 16, 159, 577
imaps, 682                       adres przeznaczenia pakietu, 18
IMP Logical Address Maintenance, 648          adres źródła, 18
imsp, 663                       adresy, 21
inbusiness, 657                    bezpołączeniowe transportowanie danych, 17
InCommand, 91, 385, 688                czterowarstwowy modelu, 16
Indoctrination, 385, 687                datagram, 17, 18
Infector 1.3, 382                   Don't Fragment, 20
Informix, 484                     MTU, 20
infoseek, 663                     najlepsza trasa pakietu, 16
ingres-net, 652                    największy pakiet protokołu, 20
INGRES-NET Service, 652                pakiet, 17
iNi-Killer, 386                    przesunięcie fragmentu, 18
Ini-Killer, 74, 383, 535, 685, 688           rozmiar pakietu, 18
Inipx.exe, 74                     suma kontrolna nagłówka, 18
Insignia Solutions, 657                Time-to-Live, 18
int, 206                        ToS, 18
intecourier, 668                    TTL, 18
Integra Software Management Environment, 667      typ usługi, 18
integra-sme, 667                    wyznaczanie trasy pakietów, 16
Intel, 431                     IP Spoofer, 380
  atak typu Denial-of-Service, 431         IP6, 159
  Intel Express, 431                ipcd, 672
Intel Express, 431                 ipcserver, 673
Interactive Mail Access Protocol v3, 657      ipdd, 672
Interactive Mail Support Protocol, 663       ipp, 675
interfejs sieciowy, 31               IPSec, 596
Intergraph, 655                   IPv4, 62
Interior Gateway Routing Protocol, 160       IPv6, 62
International Standards Organization, 127      ipx, 657
Internet, 12, 95                  IPX, 15, 43, 141, 159, 657
Internet Assigned Numbers Authority, 56        802.3, 44
Internet Configuration Manager, 674          802.3 Raw, 44
Internet Control Message Protocol, 39, 492       budowa nagłówka, 44
Internet Message Access Protocol, 653         Ethernet II, 44
Internet Network Information Center, 101        Ethernet SNAP, 44
Internet Printing Protocol, 675            numer komponentu, 44
Internet Protocol, 15, 16               numer sieci, 44
Internet Relay Chat Protocol, 656           SAP, 45
Internet Service Providers, 402            segment, 44
InterNetwork Information Center, 21          socket, 44
Internetwork Packet Exchange, 43            SPX, 45
internetworking operating system, 321         TC, 45
InterNIC, 21, 61, 101                 transportowanie datagramów, 44
interrupt descriptor table, 346            typ pakietu, 45
718                      C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                 719


  unikalny sieciowy adres, 44
irc, 656
                               K
IRC 3, 385, 687                       kanał informacji, 56
IRC over TLS/SSL, 682                    Kazimas, 73, 382, 385, 685, 688
ircs, 682                          k-block, 659
irc-serv, 670                        kerberos, 57, 58, 68, 650
IRC-SERV, 670                        Kerberos, 650
IRIX, 460, 494                        kerberos administration, 680
  atak typu Denial-of-Service, 495             kerberos_mast, 57, 58
  dostęp na poziomie root, 495               kerberos-adm, 680
  FibreVault, 495                      kerberos-iv, 680
  przepełnienie bufora, 495                 kernel, 321
is99c, 662                          Kevin Mitnick, 375
isakmp, 668                         Key Server, 673
ISDN, 402, 599                        keyb, 181
ISI Graphics Language, 648                  KeyLogger, 384
ISIC, 432                          keyloggers, 342
isi-gl, 648                         keyserver, 673
ISO, 127                           kill, 461
ISO ILL Protocol, 668                    kis, 655
ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP,         KIS Protocol, 655
  663                            klasy adresów, 21
iso-ill, 668                         klient-serwer architektura, 43
iso-ip, 653                         klogin, 57, 68, 670
ISO-IP, 653                         KNET/VM Command/Message Protocol, 654
iso-tp0, 653                         knet-cmp, 654
iso-tsap, 57                         kody klawiaturowe, 346
ISO-TSAP Class 0, 651                    kompilowanie modułu jądra, 380
iso-tsap-c2, 663                       konsola standardowa, 171
ISP, 402, 438                        konwersje między systememi liczbowymi, 129
ISS Internet Scanner, 113                    postać dwójkowa, 129
ISS RealSecure, 113                       postać dziesiątkowa, 129
IT, 13, 636                           postać heksadecymalna, 131
itm-mcell-s, 681                        tablica konwersji liczb, 133
ITOS(), 249                         koń trojański, 66, 69, 382
                               końcówka sieci, 623
                               kopie zapasowe, 165
J                              kpasswd, 666
Jack the Ripper, 397                     krakowanie, 357
jakal, 693                          krb_prop, 57
Jakal, 110                          kryptolan, 663
JammerKillah, 74, 382, 685                  kshell, 57, 68, 670
jargon, 653                         Kuang, 93
Jargon, 653                         Kuang2, 70, 382, 387, 685, 689
JavaScript, 445, 454                     Kuang2 The Virus, 386, 688
jądro systemu operacyjnego, 459
Jitsu-Disk, 547
John the Ripper, 397
                               L
join, 180                          label, 182
JPEG, 129                          la-maint, 648
                               lamer, 388
                               Lamer Killer, 384
                               lamer_FTP, 382
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                      719
720                                  Hack Wars. Na tropie hakerów


lamer_SMTP, 382                  Luka Netscape/Corba, 383
LAN, 15, 31, 95
LAN Manager, 53
lanserver, 675                  Ł
LAN-to-LAN, 402, 424               łamanie haseł, 357
Larva, 69, 382, 685                 atak na zasadzie pełnego przeglądu, 361
ldap, 662                      atak słownikowy, 361
LDAP, 119                      brute-force attack, 361
LDAP over TLS/SSL, 675                crypt.pl, 359
ldaps, 675                      deszyfrowanie, 357
ldp, 676                       IOS, 430
Legent Corporation, 661               krakowanie, 357
legent-1, 661                    UnSecure, 360
liczba przeskoków, 157                xcrack.pl, 357
liczniki wstrzymania aktualizacji, 159      łącze dzierżawione, 402
Lightweight Directory Access Protocol, 662
LIM EMS, 278
link, 57, 657                   M
Linus Torvalds, 497
Linux, 108, 459, 497               MAC, 33, 44, 141, 366
  atak imap, 500                 kody producentów, 141
  ponowne uruchomienie systemu, 497       MAC 802.5 SRB, 150
  zdalny atak na poziomie root, 498       Macintosh, 522
  zdalny dostęp do powłoki, 501          atak przeciążeniowy SYN, 523
LinuxPPC, 497, 606                 atak typu Denial-of-Service, 523
ListProcessor, 661                 X-Server, 522
ljk-login, 667                  macon-tcp, 666
LMacid, 386                    macon-udp, 666
ln, 461                      MacOS, 459, 460
load, 58                     MacOS 8x, 523
loadav, 680                    MacOS Server Admin, 676
localhost, 452                  mac-srvr-admin, 676
loc-serv, 57, 65                 Magenta Logic, 659
Locus PC-Interface Conn Server, 652        magenta-logic, 659
Locus PC-Interface Net Map Ser, 652        mail, 461
locus-con, 652                  mail bombing, 61
locus-map, 652                  mail spamming, 61
log basher, 320, 342               Mailbox Name Nameserver, 651
log bashing, 342                 mailbox-lm, 668
Logged, 386, 689                 Mailflash, 356
login, 57, 67, 376, 669              mailq, 654
Login Host Protocol, 648             MAILQ, 654
logo revamp, 528                 main(), 208
logowanie, 320                  mainframe, 459
long, 206                     maitrd, 57, 683
Lotus Domino, 442, 445              makrowirus, 389
  kradzież danych, 445             malloc(), 227, 271
  zdalne modyfikowanie danych, 446       Management Utility, 645
LPT, 183                     Mandrake, 497, 606
LPT1, 183                     manicx, 357
LPT2, 183                     markj8, 346
ls, 461                      maska podsieci, 21, 22
lseek(), 238                   masqdialer, 657
Lucent Technologies, 409             master key, 408
720                     C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                721


Masters Paradise, 70, 387, 685, 687, 689            przeciążenie CPU, 533
Masters Paradise 9.x, 384                   przejmowanie kontroli nad systemem, 534
MATIP Type A, 660                       SAM, 542
matip-type-a, 660                       wykorzystanie praw administratora, 541
Mavericks Matrix, 383, 686                   złamanie haseł, 541
Maximum Transfer Unit, 20                  microsoft-ds, 665
Maximum Transmission Unit, 140                międzysieciowy system operacyjny, 321
mcidas, 651                         milbug_a.exe, 73
McIDAS Data Transmission Protocol, 651            Millennium, 93, 386, 688
mcns-sec, 675                        milw0rm, 392
md, 182                           mindgame, 346
MD4, 543                           mIRC, 73
mdbs_daemon, 681                       MIT Dover Spooler, 650
MDC Port Mapper, 678                     MIT ML Device, 650
mdc-portmapper, 678                     mit-dov, 650
mdqs, 677                          mit-ml-dev, 650
ME, 527                           mkdir, 182, 461
mecomm, 677                         MkLinux, 497
Media Access Control, 33, 44                 mktime(), 257
medium komunikacyjne, 17                   mm-admin, 670
meregister, 677                       mobileip-agent, 665
Message Processing Module, 647                MobileIP-Agent, 665
Message Send Protocol, 646                  mobilip-mn, 665
metagram, 650                        mode, 183
Metagram Relay, 650                     model OSI, 15, 127
meter, 672                           demultiplexing, 128
mfcobol, 650                          kończenie połączeń, 128
mftp, 660                           koordynacja wymiany danych pomiędzy
micom-pfs, 667                          komputerami, 128
Micro Focus Cobol, 650                     korekcja błędów, 128
Microsoft, 459                         LLC, 128
Microsoft ASPA, 454                      MAC, 128
Microsoft FrontPage, 446                    multiplexing, 128
Microsoft Internet Explorer, 343                nawiązywanie połączeń, 128
Microsoft Internet Information Server, 442, 446        podtrzymywanie połączeń, 128
 atak DoS Sioux, 447                     przesyłanie sygnałów w elektryczny, 128
 atak typu Denial-of-Service, 446               warstwa 1 — fizyczna, 128
 kradzież kodu ASP, 447                    warstwa 2 — przesyłowa, 128
 ładowanie koni trojańskich, 448               warstwa 3 — sieciowa, 128
 strumienie, 448                       warstwa 4 — transportowa, 128
microsoft shuttle, 672                     warstwa 5 — sesyjna, 128
Microsoft Visual C++, 264                   warstwa 6 — multimedialna, 129
Microsoft Windows, 527                     warstwa 7 — aplikacyjna, 129
 *.PWL, 527                          wiarygodna transmisja bitów, 128
 atak typu Denial-of-Service, 531, 532           modem, 402
 HDKill.bat, 537                      moduł jądra, 321
 kradzież haseł, 540                    modyfikowanie dziennika nadzoru, 342
 łamanie haseł, 527                     mondex, 666
 łamanie haseł wygaszacza ekranu, 528            monitor, 58
 nieodwracalne usunięcie plików, 540            monitor burn, 96
 niszczenie zawartości dysku twardego, 537         monitor sieci, 334
 NTAdmin.exe, 541                      monitorowanie komunikacji, 366
 NTCrack.exe, 541                      montowanie dysku do struktury katalogów, 180
 przechwytywanie plików haseł, 529             more, 186, 461
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                       721
722                               Hack Wars. Na tropie hakerów


mortgageware, 661              National Center of Supercomputing Applications,
Mosaic, 16                   16
most, 401                  nazwa domeny, 103
mostek, 131                 nbdatagram, 58, 66
mostkowanie przezroczyste, 153        nbname, 58, 66
mostkowanie trasy nadawcy, 149        nbsession, 57, 66
MP3, 129                   nced, 663
MPEG, 129                  N-Class, serwer, 484
mpm, 647                   ncld, 663
MPM, 647                   ncp, 669
MPM FLAGS Protocol, 647           NCSA, 16
mpm-flags, 647                ndsauth, 660
mpm-snd, 647                 NDSAUTH, 660
mpp, 657                   NEC Corporation, 662
mptn, 663                  nestea, 409
mrm, 677                   Nestea.c, 409
MS Exchange Routing, 678           nest-protocol, 667
mschv.exe, 87                NeTAdmin, 74, 383, 535, 685
MS-DOS, 103                 NetBEUI, 15, 53
msdp, 675                    Acknowledgment Timer (T2), 54
msexch-routing, 678               Inactivity Timer (Ti), 54
MSG Authentication, 647             licznik, 54
MSG ICP, 646                  okna, 54
msg-auth, 647                  Response Timer (T1), 54
msg-icp, 646                 NetBIOS, 15, 43, 51
msp, 646                    Add Group, 52
ms-rome, 672                  Add Name, 52
ms-shuttle, 672                 Alert, 52
Mstream, 385                  Cancel, 52
mtp, 57                     Delete Name, 53
MTU, 20, 140                  Find Name, 53
Multi Protocol Trans. Net., 663         konwencje nazywania, 51
multicast, 637                 przykładowe nagłówki, 51
multiling-http, 681               Receive Broadcast Datagram, 53
multiplex, 654                 Receive Datagram, 53
multiplexing, 39, 128              Reset, 52
mumps, 655                   Send Broadcast Datagram, 53
mv, 461                     Send Datagram, 53
MX, 381                     Status, 52
mylex-mapd, 666                 Unlink, 52
                        usługi, 52
                       NetBIOS Datagram, 382
N                      NETBIOS Datagram Service, 653
nagłówek pakietu, 17             NetBIOS Extended User Interface, 53
najlepsza trasa pakietu, 16         NetBIOS Name, 382
największa jednostka przesyłania, 140    NETBIOS Name Service, 653
naliczanie do nieskończoności, 158      NETBIOS Session Service, 653
name, 57, 58, 647              netbios-dgm, 653
Named Pipes Server, 47            netbios-ns, 653
nameserver, 647               netbios-ssn, 653
namp, 654                  NetBSD, 470
nas, 682                   Netbus, 362
NAT, 123, 577                NetBus, 74, 93, 333, 386, 688
                       NetBus 2 Pro, 386, 688
722                   C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                 723


NetBus Pro, 93                         routingu pakietów, 43
NetBus2, 93                           SAP, 46
netcat, 108                           serwer, 43
netcp, 662                           serwer czasu, 47
NetCrack, 545                          serwer dostępowy NetWare, 47
netgw, 679                           serwer plików, 47
Netix Message Posting Protocol, 657               serwer zadań, 47
NetMetro, 687                          SNA Gateway, 47
NetMetropolitan, 384                      SPX, 48
NetMonitor, 385, 688                      SQL VA, 47
netnews, 57, 670                        Test Server, 47
Netnews Administration System, 682               Watchdog, 50
netraider 0.0, 388                      NetWare Access Server, 47
netrcs, 679                         NetWare VMS, 47
NetRecon, 110                        netware-ip, 663
netrjs-1, 649                        NetWare-UNIX, 47
NETSC, 653                          network address translation, 430
Netscape, 343                        Network Address Translation, 123
Netscape Enterprise Server, 442, 448             Network Associates, 581
  przepełnienie bufora, 448                 Network based Rev. Cont. Sys., 679
  rozpoznanie struktury, 451                Network File System, 37
Netscape SuiteSpot, 451                   Network Innovations CL/1, 654
netsc-dev, 653                        Network Innovations Multiplex, 654
NETscout Control Protocol, 662                Network Interface Card, 44
netsc-prod, 653                       Network News Transfer Protocol, 652
NetScreen, 573, 585                     Network PostScript, 654
  flooding, 585                       Network Printing Protocol, 650
  przeciążanie, 585                     Network Security, 577
NetScreen Technologies, 585                 Network Security Scanner, 111
NetServer 8/16, 409                     Network Time Protocol, 652
NetSphere, 95, 387, 689                   Networked Media Streaming Protocol, 670
NetSpy, 76, 383, 387, 686                  Network-extensible Window System, 66
NetSpy DK, 387, 689                     NETX, 548
netstat, 57, 59, 66, 124, 334, 396              newdsn.exe, 532
netviewdm1, 679                       new-rwho, 58, 671
netwall, 58, 670                       news, 57, 66
NetWare, 43, 529                       nextstep, 655
  Advertising Print Server, 47               NextStep Window Server, 655
  Archive Server, 47                    NFS, 37, 114, 115, 376
  archiwum, 47                       NI FTP, 648
  Btrieve VAP, 47                      NI MAIL, 648
  Dynamic SAP, 47                      NIC, 44
  filtr pakietów SAP, 48                  NIC Host Name Server, 650
  IPX, 43                          nicname, 647
  Job Queue, 47                       NID, 161
  klient, 43                        niegwarantowany transport datagramowy, 492
  klient-serwer, 43                     niewidoczne FTP, 332
  kolejka zadań, 47                     ni-ftp, 648
  Named Pipes Server, 47                  ni-mail, 648
  NetWare 386, 47                      nip, 661
  NetWare Management, 47                  NIS, 65, 114, 115
  NetWare-UNIX, 47                     niszczenie zawartości twardych dysków, 85
  Print Server, 47                     NL, 225
  przeciążenie pakietami SAP, 48              NLM, 544
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                      723
724                                 Hack Wars. Na tropie hakerów


nlogin, 680                   nqs, 674
nlsfunc, 186                   nroff, 461
nmap, 107, 112, 431, 678, 693          ns, 680
nmsp, 670                    NS, 381
nnsp, 664                    NSA, 691
nntp, 57, 652                  NSAP, 159
NNTP, 626                    nsiiops, 658
NNTP over TLS/SSL, 671              nslookup, 394
nntps, 671                    NSS, 111
Node ID, 161                   nss-routing, 654
Nortel Networks, 438               NSS-Routing, 654
  przeciążenie, 438               NSW User System FE, 646
notify, 681                   nsw-fe, 646
Novastor Backup, 659               NT, 527
novastorbakcup, 659               NTAdmin.exe, 541
Novell 802.2, 44                 ntalk, 58, 68, 669
Novell Ethernet 802.3, 44            NTCrack.exe, 541
Novell NetWare, 543               ntp, 58, 652
  accounting, 551                NULL, 223, 235, 240, 256
  blokowanie plików, 546            numer sekwencyjny, 618
  conlog.nlm, 544                NW-HACK.EXE, 549
  dostęp do konsoli, 543            nxedit, 652
  dostęp na poziomie Supervisor, 549      NXEdit, 652
  EDIT.NLM, 552
  hasła, 550
  instalowanie tylnego wejścia, 546       O
  modyfikowanie skryptów logowania, 552     O’Reilly Web Site Professional
  NetWare DNS, 546                 atak typu Denial-of-Service, 455
  NETX, 548                   O’Reilly WebSite Professional, 442, 454
  NLM, 544                   obex, 676
  NW-HACK.EXE, 549               obszar przesyłania danych dysku, 275
  omijanie atrybutu Execute-Only, 552      ocbinder, 655
  PROP.EXE, 551                 OCBinder, 655
  przeglądanie plików ukrytych, 552       ocs_cmu, 664
  przejęcie praw poziomu Supervisor, 544    odległość administracyjna, 158
  rconsole.exe, 544               odmr, 661
  remote.nlm, 544                odtrutka, 158
  rozliczanie, 551               OfficeConnect, 402
  rspx.nlm, 544                 offset, 228, 239
  SETPWD.NLM, 550                ohimsrv, 668
  SETSPASS.NLM, 550               okablowanie, 129
  SETSPWD.NLM, 550                 maksymalne długości przewodów, 130
  ujawnianie haseł, 545              przepustowość, 130
  zapełnienie dysku, 547            okna, 34
Novell Netware over IP, 663           olsr, 678, 679
Novell Web Server, 442, 451           OMG Initial Refs, 682
  atak Denial-of-Service, 452          omginitialrefs, 682
  rozpoznanie struktury, 453          omserv, 680
  zdalne przepełnienie, 453           One of the Last Trojans, 384, 687
nowy wiersz, 225                 onmux, 664
npmp-gui, 674                  OOTLT, 384, 687
npmp-local, 674                 Opalis Robot, 659
npmp-trap, 674                  opalis-rdv, 670
npp, 650
724                     C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                            725


opalis-robot, 659                        konwencjonalna, 278
opc-job-start, 664                       LIM EMS, 278
opc-job-track, 664                       rozbudowana, 278
Open Group, 494                         rozszerzona, 278
Open Platform for Security, 577                 strony, 278
Open Shortest Path First, 161                  XMS_init(), 282
Open Source, 522                       parsfnm(), 277
Open Systems Interconnection, 15               passgo, 669
Open Systems Interconnection Model, 127           passgo-tivoli, 675
open(), 238                         passwd, 65, 461
OpenBSD, 470                         passwd_server, 58
OpenGL, 522                         Password Change, 673
openport, 658                        password cracking, 357
Openport, 658                        Password Generator Protocol, 652
openvms-sysipc, 671                     password shadowing, 361
operacje na plikach, 234                   password-chg, 673
operating system, 459                    path, 57, 187
oprogramowanie ukrywające, 344                pawserv, 660
OPSEC, 577                          payload, 388
OR, 211                           PBX, 391
Oracle, 484                         PCMail Server, 654
Oracle SQL*NET, 649                     pcmail-srv, 654
OS, 459                           pdap, 660
OS/2, 460, 552                        PeepNet, 368
 tunelowanie, 553                      Pentium, 361
OS/2 Internet Connection Server, 442             Perf Analysis Workbench, 660
OSI, 15                           Perl, 112, 359, 454
OSPF, 161                          perror(), 261
OSU Network Monitoring System, 655              Personal Link, 658
osu-nms, 655                         personal-link, 658
otwarte porty, 618                      pftp, 676
                               PGP Security, 581
                               ph, 667
P                              Ph service, 667
packet filter, 321                      phAse Zero, 74, 383, 535, 685
Packet InterNet Groper, 40, 58                Philips Video-Conferencing, 673
pakiet, 16                          philips-vc, 673
  ARP, 32                          Phineas Phucker, 85, 384, 687
  ICMP, 39                         phonebook, 680
  IP, 17                          PhoneSweep, 391
  nagłówek, 17                       photuris, 666
  TCP, 35                          Pie Bill Gates, 386, 688
  UDP, 38                          pim-rp-disc, 668
PalmPilot Pro, 409                      PING, 40, 58, 102, 395
palmtop, 459                         Ping Flooding, 59
pamięć                            Ping of Death, 59, 452
  adresowanie, 278                     ping śmierci, 452
  AllocXMS(), 284                      pip, 659
  conventional, 278                     pirp, 671
  dostęp do pamięci rozszerzonej, 282            PIX, 573, 589
  expanded, 278                       pixfld.c, 589
  extended, 278                       pkgadd, 461
  GetXMSEntry(), 282                    PKIX TimeStamp, 659
                               pkix-3-ca-ra, 681
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                 725
726                                  Hack Wars. Na tropie hakerów


pkix-timestamp, 659                  1600, 80
plan 9 file service, 672               16969, 89
plik haseł, 65                    17300, 93
Plus Fives MUMPS, 655                 1981, 80
poczta elektroniczna, 61               1999, 80
podmienianie pakietów, 33               1999-2005, 80
podrabianie                      20000, 93
  DNS, 374                      20001, 93
  IP, 374                      2001, 81
  korespondencji, 355                2023, 82
podsieć, 22                      21, 69
  liczba, 24                     2115, 82
  liczba adresów, 24, 28               2140, 71, 83
  obliczanie adresu, 27               21544, 94
podsłuchiwacz sieciowy, 366              2155, 83
podział horyzontu, 158                22222, 94
pola bitowe, 233                   23, 70
POP, 567                       25, 70
pop2, 57, 65, 651                   2565, 84
pop3, 57, 65, 651                   2583, 84
POP3, 125, 356, 626                  2600, 84
POP3 over TLS/SSL, 682                2801, 85
pop3s, 682                      2989, 85
porównywanie zawartość dwóch zbiorów, 169       30029, 95
port TCP, 35                     30100-30102, 95
Portal of Doom, 86, 384, 385, 386, 687, 688      3024, 84
PortD, 384                      30303, 87
portmap, 57, 58, 65, 376               31, 70
porty                         31337, 95
  1001, 75                      31338, 76, 95
  10067, 86                     31339, 76
  1010 – 1015, 364                  3150, 71, 83
  10101, 91                     31785-31792, 96
  1010-1015, 76                   33333, 94
  10167, 86                     33911, 96
  1024, 76                      3459-3801, 85
  1042, 77                      3700, 86
  1045, 74                      40412, 96
  10520, 92                     40421-40426, 70
  10607, 92                     4092, 84
  110, 70                      41, 71
  113, 73                      456, 70
  1170, 77                      4567, 86
  119, 73                      47262, 97
  121, 74                      5000, 87
  12223, 92                     5001, 87
  1234, 78                      50505, 87
  12345, 93                     531, 74
  12346, 93                     5321, 72
  1243, 78                      5400-5402, 69
  1245, 78                      54320, 95
  1349, 95                      54321, 95
  1492, 79                      5512, 83
  1509, 77                      555, 74
726                      C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                              727


 5569, 87                           syslog, 67
 5742, 84                           systat, 59
 59, 72                            talk, 68
 60000, 71                           TCP, 57
 6400, 88                           telnet, 60
 65000, 97                           tftp, 63
 666, 74                            UDP, 58
 6670-6671, 71                         uucp, 68
 6776, 78                           whois, 61
 6912, 89                          porty wejścia/wyjścia, 55
 6969, 89                          porządek
 6970, 90                           kanoniczny, 153
 7000, 91                           niekanoniczny, 153
 7789, 91                          POSIX.tures, 494
 79, 72                           Post Office Protocol, 65, 651
 80, 72                           PostScript, 66
 9400, 91                          pov-ray, 668
 9872-9875, 86                       powerburst, 667
 9878, 80                          PowerQuest, 607
 9989, 74                          POWERX.DLL, 346
 999, 71, 75                        powrót karetki, 225
 TCP, 56                          preamble, 142
 UDP, 56                          preambuła, 142
porty specjalne, 645                     predefiniowane strumienie we-wy, 242
porty standardowe, 55, 641                  print, 187
 bootp, 63                         printer, 57, 58, 669
 chargen, 60                        printf, 289, 290, 293, 304
 domain, 62                         printf(), 205, 224, 242, 274
 echo, 58                          print-srv, 57, 654
 exec, 67                          Priority, 89, 385, 386, 687, 688
 finger, 63                         prm-nm, 663
 FTP, 60                          prm-sm, 663
 FTP-data, 60                        PRN, 183
 http, 64                          problem Y2k, 90
 kerberos, 68                        proces odwzorowywania, 31
 klogin, 68                         procesor, 246
 kshell, 68                         profile, 652
 loc-serv, 65                        PROFILE Naming System, 652
 login, 67                         Progenic, 386
 luki w bezpieczeństwie, 57                 Progenic Trojan, 688
 nbdatagram, 66                       programy
 nbname, 66                          Acid Shivers, 92
 nbsession, 66                         Agent31, 70
 netstat, 59                          Ajan, 70
 news, 66                           Antigen, 70
 ntalk, 68                           AOL Trojan, 95
 pop2, 65                           AttackFTP, 74
 pop3, 65                           Back Construction, 69, 74
 portmap, 65                          Back Orifice, 95
 route, 68                           BackDoor, 80
 shell, 67                           BackDoor-G, 78
 SMTP, 60                           BLA, 77
 snmp, 66                           Blade Runner, 69
 snmp-trap, 66                         BrainSpy, 91
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                   727
728                          Hack Wars. Na tropie hakerów


 Bubbel, 87             Satanz Backdoor, 74
 Bugs, 82              ServeU, 74
 Cain&Abel, 74            Shadow Phyre, 74
 Coma, 92              Shit Heep, 89
 Deep Throat, 71           Shivka-Burka, 80
 Delta Source, 97          Shockrave, 80
 Devil, 97              Silencer, 75
 Digital RootBeer, 84        Sockets de Troie, 87
 DMSetup, 72             Spirit, 96
 Doly Trojan, 76, 364        Stealth, 70
 Eclipse, 85             Stealth Spy, 74
 Email Password Sender, 70      Streaming Audio Trojan, 77
 Executor, 72            Striker, 84
 File Nail, 86            SubSeven, 78
 Firehotker, 72           SubSeven Apocalypse, 78
 Firehotker Backdoorz, 72      Tapiras, 70
 FTP Trojan, 69           Terminator, 70
 FTP99CMP, 79            The Invasor, 83
 GateCrasher, 90           The Spy, 96
 GirlFriend, 94           The tHing, 88
 Hack 99 KeyLogger, 92        Tiny Telnet Server, 70
 Hack´a´Tack, 96           Transmission Scout, 80
 Hackers Paradise, 70        Trojan Cow, 81
 Haebu Coceda, 70          Ultors Trojan, 78
 Happy 99, 70, 73          VooDoo Doll, 78
 ICKiller, 91            WebEx, 69, 75
 Illusion Mailer, 83         WinCrash, 69, 84
 InCommand, 91            WinSatan, 75
 Ini-Killer, 74           WinSpy, 70
 Invisible FTP, 69        programy rezydentne, 290
 JammerKillah, 74         ProMail, 685
 Kazimas, 73           ProMail Trojan, 70, 382, 685
 Kuang, 93            prompt, 188
 Larva, 69            Prosiak, 94, 386, 387, 689
 Masters Paradise, 70       prospero, 655
 Millennium, 93          Prospero Data Access Protocol, 660
 NeTAdmin, 74           Prospero Directory Service, 655
 NetBus, 74, 93          Prospero Resource Manager Node Man., 663
 NetBus Pro, 93          Prospero Resource Manager Sys. Man., 663
 NetBus2, 93           protocol interpreter, 108
 NetSphere, 95          protokoły
 NetSpy, 76             ARP, 15, 31
 phAse Zero, 74           bezpołączeniowe, 44
 Phineas Phucker, 85         EIGRP, 160
 Portal of Doom, 86         FTP, 60
 Priority, 89            HTTP, 64
 ProMail Trojan, 70         ICMP, 15, 39, 492
 Prosiak, 94             ident, 108
 Psyber Stream Server, 77      IGRP, 160
 Rasmin, 74             IP, 15, 16
 RAT, 85               IPX, 15, 43
 Remote Grab, 91           komunikacyjne, 15
 Ripper, 82             NAT, 123
 Robo-Hack, 87            NetBEUI, 15
728              C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                               729


  NetBIOS, 15
  OSPF, 161
                               Q
  POP, 65                          qbikgdp, 661
  POP2, 65                         qft, 655
  POP3, 65, 356                       qmqp, 675
  RIP, 68, 128, 159                     qmtp, 656
  RTMP, 161                         qotd, 57, 58, 646
  SAP, 46                          qrh, 680
  SMTP, 60                         qsc, 681
  SPX, 15                          Queued File Transport, 655
  TCP, 15, 33                        quotad, 680
  TCP/IP, 15                        Quote, 119
  TFTP, 63                         Quote of the Day, 646
  UDP, 15, 37
  UUCP, 68
  zorientowane na połączenie, 56              R
  zorientowane na transmisję, 56              RAM, 255, 278
proxy, 320, 573                       rap, 647, 658
proxy firewall, 321                     RAP, 658
przeciążanie, 333, 460                    Raptor, 573, 596
przeciążenie                          atak typu Denial-of-Service, 596
  pakietami SAP, 48                     RARP, 31, 32
przekazywanie pakietów, 321                   adres IP odbiorcy, 32
przełącznik, 408                        adres sprzętowy odbiorcy, 32
przenośna modularyzacja bibliotek, 610             transportowanie, 33
przepełnianie bufora, 448, 460                 usługa, 33
przerwania, 267
                               RARPd, 33
przeskok, 157                        Rasmin, 74, 382, 383, 685, 686
przesunięcie, 228                      Rasmin.exe, 74
przeszukiwanie katalogów, 275                RAT, 85, 384, 687
przypisanie litery dysku innemu dyskowi, 164
                               RC, 388
ps, 461                           rconsole.exe, 544
pscan.c, 108                         rcp, 666
pssc, 676                          rd, 192
Psyber Stream Server, 77, 383, 686
                               rda, 675
Psyber Streaming Server, 383, 686              read(), 238
PsychWard, 387                        readnews, 670
PTC Name Service, 673                    Real Time Stream Control Protocol, 671
ptcnameservice, 673                     realm-rusd, 678
PTP Event, 659                        RealSecure, 113
PTP General, 659                       Recon, 385
ptp-event, 659                        recon2, 385
ptp-general, 659                       recover, 189
ptr, 240                           RedHat Linux, 497, 606
pulpit, 81                          register, 210
pump, 680                          Registry Registrar Protocol, 676
puparp, 683                         Rejestr Systemowy, 69
puprouter, 683                        rejestrowanie nazw domen, 101
purenoise, 677                        rejestry procesora, 210
puts(), 226, 242                       re-mail-ck, 648
pwd, 461                           Remote Grab, 91, 385, 688
pwdgen, 652                         Remote Job Entry, 645
Python, 454                         Remote Job Service, 649
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                    729
730                                Hack Wars. Na tropie hakerów


Remote Mail Checking Protocol, 648      rmdir, 192, 461
Remote MT Protocol, 663            rmonitor, 58, 671
Remote Procedure Call, 65           rmt, 663
Remote Telnet Service, 651          robak, 69, 389
Remote Windows Shutdown, 387, 690       Robo-Hack, 87, 385, 687
remote.nlm, 544                root, 108, 375
remote-control daemons, 362          rootshell.com, 393
remotefs, 57, 671               route, 58, 68
remote-kis, 655                Route Access Protocol, 647
Remote-KIS, 655                Route Information Field, 150
ren, 190                   Route Information Indicator, 150
rename, 190                  router, 16, 20, 123, 401, 669
repcmd, 675                   3Com, 402
RepCmd, 676                   Ascend, 409
replace, 190                   Cabletron, 416
repscmd, 676                   Cisco, 423
rescap, 658                   dostępowy, 401
Resource Location Protocol, 647         Intel, 431
restore, 191                   Nortel/Bay, 438
return, 221                   Pipeline, 411
rewind(), 239                  porty administracyjne, 402
rexd, 115                    porty dodatkowe, 402
rexec(), 67                   przyłącze sieciowe, 402
RFC1700, 56                   SmartSwitch, 416
RFC768, 56                  routing, 321
RFC793, 56                  Routing Information Protocol, 68, 159
rfile, 680                  Routing Table Maintenance Protocol, 161
rfs server, 671                rozgłoszenia pilne, 670
RIF, 150                   rozliczanie, 551
RII, 150                   rozmiar okna transmisji, 140
RingZero, 382, 384, 385, 685, 687, 688    rozpoznanie celu ataku, 99
RIP, 68, 128, 159                adres URL, 103
  Address Family Identifier, 159        PING, 102
  AFI, 159                   serwisy wyszukiwawcze, 105
  Command, 159                 skanowanie portów, 107
  Entry Address, 160              Social Engineering, 106
  formaty pakietów, 159            Whois, 100
  Metric, 160                rozpoznawanie adresu sprzętowego, 31
  Next Hop, 160               rozsyłanie reklam, 355
  Route Tag, 160              równoległy port drukarki, 183
  Subnet mask, 160             rpasswd, 681
  Version Number, 159            rpc, 670
RIP II, 367                  RPC, 65, 495
ripng, 669                  rpc2portmap, 661
Ripper, 82, 383, 686             rpcgen, 114
ris, 655                   rpcinfo, 376
ris-cm, 679                  rrh, 680
rje, 57                    RRP, 676
RJE, 649                   RS/6000 SP, 462
rlp, 58, 647                 rsh, 67
RLZ DBase, 675                RSH, 114
rlzdbase, 675                 rsh-spx, 657
rm, 461                    rspx.nlm, 544
rmc, 676                   RST, 107
730                   C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                   731


rst_flip, 470                        Schwindler 1.82, 387
rsvd, 654                          SCO, 566
RSVD, 654                            dostęp do głównego katalogu POP, 567
RSVP Tunnel, 661                       SCO Desktop Administration Server, 674
rsvp_tunnel, 661                       SCO System Administration Server, 674
rsync, 682                          SCO WebServer Manager, 674
rtelnet, 651                         SCO WebServer Manager 3, 673
rtip, 681                          sco-dtmgr, 674
RTMP, 161                          scohelp, 666
  End Range 1, 161                     scoi2odialog, 661
  ID Length, 161                      sco-inetmgr, 674
  IDL, 161                         sco-sysmgr, 674
  NID, 161                         sco-websrvrmg3, 673
  Node ID, 161                       sco-websrvrmgr, 674
  RN, 161                          SCSI on ST, 658
  Router’s Network, 161                   scx-proxy, 666
  sieć routera, 161                     sdnskmp, 671
  Start Range 1, 161                    SDNSKMP, 671
rtsp, 671                          SDR Technologies, 677
rtsps, 659, 660                       sechole.exe, 320
RTSPS, 660                          Secure Electronic Transaction, 658
rushd, 678                          secure-aux-bus, 677
Russell Info Sci Calendar Manager, 679            secure-ID, 322
rvd-control, 58                       Security Accounts Manager, 319
rxe, 680                           Security Administrator’s Integrated Network
rzutowanie, 209                         Tool, 114
                               Security Administrator’s Tool for Analyzing
                                Networks, 113
S                              SECURITY_EQUALS, 544
SAFEsuite, 113, 693                     SEEK_CUR, 237, 239
SAFEsuite Decisions, 113                   SEEK_END, 237, 239
saft, 667                          SEEK_SET, 237, 239
SAINT, 114                          segment, 228
SAM, 319, 542                        sekwencje, 34
Samba, 626                          select, 192
sanity, 675                         semantix, 661
SAP, 45, 46, 367                       send, 654
  budowa nagłówka, 46                    Sender-Initiated/Unsolicited File Transfer, 674
  File Server, 47                      Sendmail, 114
  filtrowanie, 46                      Senna Spy, 386, 688
  identyfikator, 46                     Senna Spy Lamer, 386
  Job Server, 47                      SEQ, 618
  Print Server, 47                     Sequenced Packet Exchange, 48
SATAN, 113, 693                       ServeMe, 385, 687
Satanic Mechanic, 485                    Server Location, 664
Satanz Backdoor, 74, 383, 685                server.exe, 72
SC3640 System Controller, 424                ServeU, 74, 383, 685
scancodes, 346                        service access points, 367
scanf(), 223                         Service Advertisement Protocol, 45, 46
scc-security, 672                      Service Status update, 675
scena hakerska, 392                     servstat, 675
School Bus, 388, 690                     serwer, 459
Schwindler, 387, 690                      Apache, 443
                                DNS, 33, 381
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                        731
732                                   Hack Wars. Na tropie hakerów


  Lotus Domino, 445                 Simple Mail Transfer Protocol, 60, 646
  Microsoft Internet Information Server, 446    Simple Network Management Protocol, 37
  Netscape Enterprise Server, 448          Simple Network Paging Protocol, 665
  NetWare, 367                   Sirius Systems, 654
  NFS, 376                     site scan, 319
  Novell Web Server, 451              skanery portów
  O’Reilly Web Site Professional, 454         CyberCop Scanner, 109
  proxy, 320, 321                   Jakal, 110
  RPC, 376                       NetRecon, 110
  terminali, 408                    Network Security Scanner, 111
serwer Zebra, 660                    Nmap, 112
serwisy wyszukiwawcze, 105               SAFEsuite, 113
set, 193, 461, 658                   SAINT, 114
SetCurrentConnection(0), 544              SATAN, 113
setenv, 461                       Security Administrator’s Integrated Network
setvect(), 268                       Tool, 114
sexec.exe, 72                      Security Administrator’s Tool for Analyzing
sfs-config, 665                      Networks, 113
sfs-smp-net, 665                    Tiger Tools, 116
sftp, 57, 651                      WebTrends Security Analyzer, 111
sgcp, 665                        What’sUp, 118
SGI, 494, 606                    skanowanie ośrodka, 319
SGI Linux, 497                    skanowanie portów, 56, 107
sgmp, 58, 653                      atak FTP Bounce, 108
SGMP, 653                        fragmentacyjne, 108
sgmp-traps, 654                     metoda TCP, 107
SGMP-TRAPS, 654                     metoda TCP FIN, 108
Shadow Phyre, 74, 383, 685               metoda TCP Reverse Ident, 108
share, 194                       metoda TCP SYN, 107
shell, 57, 67, 669                   metoda UDP ICMP_PORT_UNREACH, 108
Shit Heep, 89, 385, 687                 metodą UDP recvfrom(), 108
Shivka-Burka, 80, 383, 686               metodą UDP write(), 108
Shockrave, 80, 383, 686                 nmap, 107
short, 206                       pełne, 107
showmount, 376                     skanery portów, 108
shrinkwrap, 661                     techniki, 107
Shtirlitz, 70, 382, 685               skanowanie UDP, 431
siam, 668                      skronk, 666
sieć                         skrypty CGI, 443
  dużego zasięgu, 15                Slackware, 497, 606
  lokalna, 15                    sldap, 675
  szkieletowa, 416                 sleep, 461
sift-uft, 674                    sliding windows, 618
SIGALRM, 449                     smack.c, 474
SIGINT, 270                     smakynet, 652
signal(), 270                    SMAKYNET, 652
signal.h, 270                    smartsdp, 664
signed, 206                     SmartSwitch Router, 416
silc, 679                      SMP, 494
Silencer, 75, 383, 686                smpnameres, 682
Silicon Graphics, Inc, 494              SMPNAMERES, 682
silverplatter, 664                  smpte, 664
Simple Asynchronous File Transfer, 667        smsd, 673
Simple File Transfer Protocol, 651          SMSD, 673
732                       C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                  733


smsp, 663                          Spider Remote Monitoring Protocol, 655
SMSP, 663                          Spirit, 96
smtp, 646                          Spirit 2001a, 387, 689
SMTP, 57, 60, 125, 129, 356, 626               split, 461
smurf, 439, 492                       spmp, 676
smux, 656                          spoofing, 33, 374, 617
SNA Gateway, 47                         Command IP Spoofer, 380
SNA Gateway Access Server, 651                 Domain WinSpoof, 380
snagas, 651                           Erect, 380
snare, 668                           IP Spoofer, 380
s-net, 654                           zastąpienie buforującego serwera DNS, 381
sniffer, 334, 366, 616                    spop3, 682
  Analyzer for PC-DOS, 368                 sprawdzanie dysków, 168
  CaptureNet, 368                      sprintf(), 249
  cichy, 366                        spsc, 667
  EtherReal, 368                      SPX, 15, 45, 48
  EtherSpy, 368                        ACK, 49
  Spy.c, 368                          algorytm Watchdog, 50
  SpyNet, 368                         budowa nagłówków, 49
sniffing, 366                          korekcja błędów, 51
snmp, 58, 66, 654                        ochrona przed zatorami, 51
SNMP, 37, 120, 654                       otwieranie połączenia, 49
snmptrap, 654                          potwierdzenie odbioru, 49
snmp-trap, 58, 66                        prośba o nawiązanie połączenia, 49
SNMPTRAP, 654                        Spy.c, 368
snntp, 671                          SpyNet, 368
snpp, 665                          SpySender, 383, 686
sntp-heartbeat, 672                     SQL Service, 654
social engineering, 534                   SQL Services, 651
Social Engineering, 106                   SQL VA, 47
  członek obsługi technicznej, 106             sql*net, 649
  nowy użytkownik, 106                   sql-net, 653
socket, 44                          SQL-NET, 653
socket23, 384                        sqlserv, 651
Sockets de Troie, 87, 384, 387, 687, 689           sqlsrv, 654
Socks, 626                          SR/TLB mechanizm, 153
softpc, 657                         SRB, 149
Solaris, 568                         src, 656
  dostęp na poziomie root, 569               srmp, 655
Solaris 1, 375                        SRS Send, 661
Solaris 8, 568                        srssend, 661
solroot.c, 569                        ss7ns, 667
sonar, 672                          SSAP, 147
sort, 194, 461                        ssh, 646
source, 461                         SSH, 626
source quenching, 140                    SSH Remote Login Protocol, 646
source route bridging, 149                  sshell, 674
source route translational bridging, 153           SSL 3.0, 451
spam, 355                          SSLshell, 674
spam z koniem trojańskim, 633                SSR, 417
spamming, 355                        sst, 658
Sparc, 568, 582                       stacheldraht, 386
SPARCstation, 375                      stacja robocza, 15, 459
spell, 461                          Stampede Linux, 497, 606
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                       733
734                               Hack Wars. Na tropie hakerów


standardowy strumień wejściowy, 223     SunOS, 459
statd, 115                  sunrpc, 651
stateful filter, 321             supdup, 57, 650
static, 210                 SUPDUP, 650
Statistics Service, 652           superkomputer, 459
statsrv, 652                 SuperStack II, 402
stderr, 242                 SuperStack II Switch 2200, 408
stdin, 223, 242, 290             SuperStack II Switch 2700, 408
stdio.h, 223, 234              Supervisor, 544
stdout, 242                 surf, 683
Stealth, 70, 382, 685            sur-meas, 657
Stealth Spy, 74, 383, 535, 685        Survey Measurement, 657
Sterling Software, 675            SuSe, 497, 606
sterta, 271                 svrloc, 664
stmf, 668                  Swift Remote Virtural File Protocol, 650
Stock IXChange, 670             swift-rvf, 650
stos, 291                  switch, 219, 305, 315, 408
strcmp(), 251                Sybase, 484
Streaming Audio Trojan, 77, 383, 686     symetryczna praca wielu procesorów, 494
streams, 448                 SYN, 36
STREAMS, 375, 380              SYN flood, 523
streettalk, 672               SYN/ACK, 37, 574
strefa zdemilitaryzowana, 322        SYN_RECEIVED, 334
stricmp(), 251                Synlogger, 108
Striker, 84, 384, 686            SynOptics SNMP Relay Port, 662
string-izing, 202              synoptics-trap, 663
strings, 228                 synotics-relay, 662
strncmp(), 251                sys, 196
strnicmp(), 251               syslog, 58, 67, 669
strol(), 250                 systat, 57, 59, 124, 396
strona kodowa, 166              system główny, 623
stroul(), 250                system operacyjny, 459
strstr(), 251                  32-bitowe, 462
strtod(), 250                  64-bitowe, 462
strtok(), 247                  AIX, 462
struct, 229                   BSD, 470
stty, 461                    HP-UX, 484
stx, 670                    IRIX, 494
SU/MIT Telnet Gateway, 650           Linux, 497
Sub7, 91                    Macintosh, 522
submission, 673                 Microsoft Windows, 527
submit, 681                   Novell NetWare, 543
subntbcst_tftp, 657               OS/2, 552
SUBNTBCST_TFTP, 657               SCO, 566
SubSeven, 78, 362, 383, 385, 686, 687      Solaris, 568
SubSeven Apocalypse, 78, 383, 686        UNIX, 460
subst, 195                  systray, 96
suma kontrolna, 140             sytek, 58
  nagłówka, 18               szeregowy port komunikacyjny, 184
su-mit-tg, 650                szyfrowane pakiety UDP, 95
Sun IPC server, 673             szyfrowanie, 577
Sun Microsystems, 65, 568            MD4, 543
SUN Remote Procedure Call, 651
sun-dr, 677
734                   C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                               735


Ś                              teedtap, 671
                               Telecommando, 388, 690
ścieżka wyszukiwania plików, 162               tell, 680
                               telnet, 57, 60, 531, 646
                               Telnet over TLS/SSL, 682
T                              telnet-acker, 323
T1, 599                           telnets, 682
tabela deskryptorów przerwań, 346              tempo, 57
tabele tras, 402                       tenebris_nts, 661
tablica routingu, 22                     tenfold, 676
tablica wektorów przerwań, 267                terminal, 623
TAC News, 650                        terminate and stay resident, 290
tacacs, 648                         Terminator, 70, 382, 685
TACACS-Database Service, 648                 texar, 660
tacacs-ds, 648                        Texar Security Port, 660
tacnews, 650                         Texas Instruments 914C/G Terminal, 656
tail, 461                          TFreak, 439
talk, 58, 68, 669                      tftp, 58, 63, 649
Tapiras, 70, 382, 685                    TFTP, 37, 115
tar, 461                           THC, 391
TC, 45                            THC Scan, 391
TCP, 15, 33                         The Hacker’s Choice, 391
  ACK, 36                          The Invasor, 83, 384, 686, 687
  budowa nagłówka pakietu, 35                The Quick Mail Transfer Protocol, 656
  Buffer Flow Control, 34                  The Spy, 96, 387, 689
  detekcja błędów transmisji, 34              The tHing, 88
                               The Thing, 385, 687
  FIN, 36
  full-duplex, 34                      The Traitor, 388
  końcówki, 37                       The Unexplained, 386, 689
  korekcja błędów transmisji, 34              theprayer1, 386
                               three-way handshake, 376
  nawiązywanie połączenia, 37
  numer sekwencji, 35                    TIA/EIA/IS-99 modem client, 662
  okna, 34                         ticf-1, 668
  port docelowy, 35                     tiger team, 605
                               Tiger Tools, 116
  port źródłowy, 35
  porty, 37                          Local Analyzer, 116
  przesunięcie danych, 36                   Network Discovery, 116
  sekwencje, 34                        Tiger Tools Attack, 117
  strumienie, 34                      Tiger Tools 2000, 691
  suma kontrolna, 36                    TigerBox, 606
  SYN, 36                          TigerBox Penetrators, 626
  wskaźnik pilnych danych, 36                TigerBox Scanners, 624
TCP Data Offset, 411                      IP Port Scanner, 625
TCP Port Service Multiplexer, 645                IP Range Scan, 625
TCP SYN, 424                          Network Port Scanner, 625
TCP Wrappers, 382, 685                     Ping Scanner, 625
TCP/IP, 15, 16                         Proxy Scanner, 626
tcpnethaspsrv, 667                       Site Query Scan, 626
TCPoffset.c, 411                        Skaner Ping, 625
tcprepo, 57                           Skaner portów IP, 625
td-replica, 658                         Skaner portów sieci, 625
td-service, 658                         Skaner proxy, 626
techniki fałszowania DNS, 381                  Skanowanie ośrodka, 626
                                Skanowanie zakresu IP, 625
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                    735
736                                 Hack Wars. Na tropie hakerów


TigerBox Simulators, 627              Volume Info, 614
TigerBox Tookit, 619              timbuktu, 663
TigerBox Tools, 619               time, 57, 58, 196, 647
 DNS Query, 620                Time Sync, 47
 Finger Query, 619               time(), 253, 256
 IP/Hostname Finder, 622            time.h, 255, 257
 NS Lookup, 622                timed, 58, 669
 Sesja Telnet, 623               time-out, 140
 Śledzenie trasy, 623             timeserver, 669
 Telnet Session, 623              Time-to-Live, 18, 41
 Trace Route, 623               Tiny Telnet Server, 70, 685
 WhoisQuery, 623                Tivoli Object Dispatcher, 650
 Wyszukiwarka IP/nazw stacji, 622       tłumienie źródła, 140
 Zapytanie DNS, 620              TMTOWTDI, filozofia, 112
 Zapytanie Finger, 619             TN, 387, 689
 Zapytanie NS, 622               tnETOS, 662
 Zapytanie Whois, 623             TNS CML, 673
TigerBreach Penetrator, 60, 410         tns-cml, 673
TigerSim, 126                  tn-tl-fd1, 667
TigerSim Virtual Server Simulator, 635     tn-tl-w1, 667
TigerSuite, 60, 336, 607, 691          tn-tl-w2, 667
 Cmos Contents, 614              Tobit David Replica, 658
 CMOS Contents, 614              Tobit David Service Layer, 658
 demultipleksowanie, 618            Token Ring, 20, 131, 148, 589
 Disk Space, 614                 adres docelowy, 149
 Drives, 614                   adres źródłowy, 149
 flooding, 617                  bajt kontroli dostępu, 148, 149
 Hardware, moduły, 614              Dane sterujące, 151
 ICMP Stats, 617                 FCS, 149
 instalacja, 610                 Frame Check Sequence, 149
 Internetworking, moduł, 616           mostkowanie przezroczyste, 153
 IP Stats, 616                  mostkowanie trasy nadawcy, 149
 Memory, 614                   MTU, 151
 Memory Status, 615                pole danych trasy, 150
 moduły, 613                   ramki, 148
 multipleksowanie, 618              RIF, 150
 Network Parameters, 618             RII, 150
 Parametry sieci, 618               Route Information Field, 150
 Power, 614                    Route Information Indicator, 150
 Power Stats, 615                 Routing Control, 151
 prawne implikacje, 608              sekwencja kontrolna, 149
 Processor, 614                  source route translational bridging, 153
 Processor Info, 615               SR/TLB, 153
 przenośna modularyzacja bibliotek, 610      SRB, 149
 spoofing, 617                  status ramki, 149
 Statystyki ICMP, 617               sygnał danych trasy, 150
 Statystyki IP, 616                translacyjne mostkowanie trasy nadawcy, 153
 Statystyki TCP, 618               znacznik kontrolny, 149
 Statystyki UDP, 618               znacznik końca ramki, 148, 149
 System Status, moduły, 614            znacznik początku ramki, 148, 149
 TCP Stats, 618                  żeton, 148
 TS.EXE, 613                  token-pasting, 202
 UDP Stats, 618                tolower(), 244
 uruchamianie wersji przenośnej, 613      Toneloc, 391
736                    C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                  737


topologia gwiazdy, 366                     przejęcie połączenia wirtualnego, 322
ToS, 18                             telnet-acker, 323
Total Control, 402                       winftp.exe, 332
Total Control Chassis, 408                   wprowadzenie agenta, 322
Total Eclypse, 384                       wykorzystanie podatności wewnętrznej, 322
touch, 461                           wykorzystanie podatności zewnętrznej, 323
toupper(), 244                         zakładanie, 322
tpip, 673                          type, 197
TPIP, 673
traceroute, 119
track-editing, 342                      U
translacja adresów, 577                   U.S National Science Foundation, 101
translacja adresów sieciowych, 430              uaac, 653
translacyjne mostkowanie trasy nadawcy, 153         UAAC Protocol, 653
Transmission Control Protocol, 15, 33            uaktualnienia na żądanie, 159
Transmission Scout, 80                    uarps, 657
Transport Independent Convergence for FNA, 668        uchwyt pliku, 237
TransScout, 383, 386, 686, 688                udemon, 672
TransScout Transmission Scout, 383              UDLR_DTCP, 676
Trap Convention Port, 663                  udlr-dtcp, 676
tree, 197                          UDP, 15, 37
trigraph, 202                          dane, 38
trinoo, 386, 387                        datagramy, 38
Trinux, 497, 606                        demultiplexing, 39
Trivial File Transfer Protocol, 37, 63, 649           multiplexing, 39
troff, 461                           pakiet, 38
Trojan, 685                           porty, 38
Trojan Cow, 81, 383                       pozmiar datagramu, 38
troshell.c, 501                         suma kontrolna, 38
trójstopniowa wymiana potwierdzeń, 376            udpfld.c, 585
TRUE, 217                          Ugly FTP, 386, 689
tryb duplex, 141                       UID, 463
TS.EXE, 613                         uis, 662
tserver, 665                         ulistproc, 661
tset, 461                          ulp, 669
TSmobile.EXE, 610                      ulpnet, 667
TSR, 290                           Ultors Trojan, 78, 383, 686
Tst2, 385                          UltraAccess.net, 93
TTL, 18, 40, 417                       ultrix, 114
TTS, 70, 685                         uma, 653
tty, 380                           umask, 461
tunel VPN, 322, 424                     Unidata LDM, 662
tunelowanie, 328                       unidata-ldm, 662
TurboLinux, 497, 606                     unify, 655
tylne drzwi, 69, 87                     Unify, 655
tylne wejście, 320                      unikalny klucz, 68
  aktywne, 320                       unikalny sprzętowy adres, 31
  bramy proxy, 333                     unikanie rejestrowania wciśnięć klawiszy, 344
  filtry pakietów, 323                   Uninterruptible Power Supply, 663
  filtry stanowe, 328                    union, 233
  flooding, 333                       uniq, 461
  niewidoczne FTP, 332                   Unisys ARPs, 657
  pasywne, 320                       Unisys Audit SITP, 655
  przeciążanie, 333
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                       737
738                                Hack Wars. Na tropie hakerów


Unisys Unitary Login, 652           VESA, 226
unitary, 652                 vettcp, 649
Universal Management Architecture, 653    vi, 462
Universal Resource Locator, 100        vid, 680
UNIX, 68, 103, 344, 459, 460         videotex, 669
UNIX 95, 494                 Virtual Presence Protocol, 677
UNIX System V, 494, 606            Visual Basic, 80
unixtime, 669                 VLSM, 22, 367
UNIX-to-UNIX Copy Protocol, 68        VM, 445
UnSecure, 360                 VM PWSCS, 657
unsigned, 206                 vmnet, 57, 655
Upgrade.exe, 74                VMNET, 655
uprawnienia administratora, 70        vmnet0, 57
ups, 663                   vmpwscs, 657
URL, 64, 100, 445               vnas, 672
URL Rendezvous, 676              Voice, 383, 686
url-rendezvous, 676              Voice Gateway AS5800, 424
urm, 674                   void, 206
urządzenie sieciowe, 16            void *, 202
User Datagram Protocol, 37          vol, 198
userreg_serve, 58               volatile, 210
usługi                    volcheck, 462
  chargen, 342                VooDoo Doll, 78, 383, 686
  echo, 124                 VPN, 320, 402, 424
  login, 376                 VPN klient-serwer, 573
  Quote, 119                 VPN serwer-serwer, 573
  Telnet, 323                VPPS Via, 677
  Whois, 100                 vpps-qua, 677
USR, 403                   vpps-via, 677
utime, 669                  vsinet, 683
utmpsd, 664                  vslmp, 659
UTMPSD, 664
uucp, 57, 68, 461, 670
UUCP Path Service, 651            W
uucp-path, 651                W95Klog, 346
uucp-rlogin, 670               WAN, 15, 95, 606
uuidgen, 678                 WAN-to-LAN, 409
uwierzytelnianie, 577             wardialing, 391
uzgadnianie, 140                PhoneSweep, 391
                        THC Scan, 391
V                        Toneloc, 391
                       warstwy modelu OSI, 15
vacdsm-app, 677                Watchdog, 50
vacdsm-sws, 677                Watchguard, 321
Vampyre, 385, 687               wc, 462
van Hauser, 391                Web page hack, 392
Variable-Length Subnet Masking, 22      WebEx, 69, 75, 382, 383, 685, 686
vatp, 678                   Webowy serwer, 16
VBScript, 454                 webster, 680
V-Class, serwer, 484             WebTrends Security Analyzer, 111
vemmi, 672                  wektor przerwania, 269
ver, 197                   well-known service, 621
verify, 198                  Whack Job, 386, 689
738                   C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc
Skorowidz                                                739


Whack-a-mole, 386, 688                    WWW, 16, 64, 129
WhackJob, 386, 688                      www.anonymizer.com, 99
What’sUp, 118                        www.ripe.net, 101
while, 203, 220                       www-http, 649
who, 58, 462, 669                      wybieranie tras, 157
Who Is, 647                          algorytm Dijkstry, 157
whoami, 672                          liczba przeskoków, 157
whois, 57, 58, 61                       liczniki wstrzymania aktualizacji, 159
Whois, 100, 394                        metody zapobiegania powstawaniu pętli, 158
whois++, 648                          naliczanie do nieskończoności, 158
wieloprotokołowe połączenia LAN-to-LAN, 402          odległość administracyjna, 158
wielozadaniowy systemem operacyjny, 290            odtrutka, 158
win.ini, 346                          podział horyzontu, 158
WinCrash, 69, 84, 382, 385, 685, 686, 687           protokoły stanów przyłączy, 157
WinCrash 1.03, 384                       protokoły wektorowo-odległościowe, 157
WinCrash2, 384                         protokół IGRP, 160
WinCrash-alt, 384                       protokół OSPF, 161
windowing, 140                         protokół RIP, 159
Windows, 459                          przeskok, 157
Windows NT, 53                         RTMP, 161
winftp.exe, 332                        tabela tras, 157
WinGate, 573, 599                       uaktualnienia na żądanie, 159
 atak typu Denial-of-Service, 599              wykrywanie błędów, 140
WinPC, 70, 382, 685                     wyłączanie komputera, 82
WINS, 66                           wymiana potwierdzeń, 323
WinSatan, 75, 383, 685                    wywołanie API, 319
WinSpy, 70, 382, 685                     wyznaczanie trasy pakietów, 16
Winsrvc.exe, 74
Wintermute, 344
wipers, 342                         X
wirus, 69, 388                        X Display Manager Control Protocol, 655
 Donald Duck, 389                      X Server, 114
 I Love You, 389                      X.121, 159
 koń trojański, 389                     X.25, 621
 makrowirus, 389                      X400-snd, 57
 plikowy, 389                        x86, 497
 polimorficzny, 389                     xact-backup, 682
 robaki, 389                        X-bill, 386, 688
 sektora rozruchowego partycji, 389             x-bone-ctl, 658
 wieloczęściowy, 389                    xcon, 385
WKS, 621                           xcopy, 198
work-sol, 663                        xcrack.pl, 357
Workstation Solutions, 663                  xdmcp, 655
World Wide Web, 16, 64                    xDSL, 402, 599
World Wide Web HTTP, 649                   Xerox, 654
wpages, 681                         xfer, 649
wpgs, 681                          XFER Utility, 649
write, 462                          xfr, 678
write(), 108, 238                      XMS_init(), 282
wskaźnik instrukcji, 448                   XNS Authentication, 648
wskaźnik pilnych danych, 36                 XNS Clearinghouse, 648
Wspool.exe, 74                        XNS Mail, 648
współdzielenie plików, 194                  XNS Time Protocol, 648
www, 649
C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc                     739
740                                     Hack Wars. Na tropie hakerów


xns-auth, 648                      znaczniki, 16
xns-ch, 648                       zrzut ekranu, 81
xns-courier, 654                    zserv, 660
xns-mail, 648
xns-time, 648
XOR, 211                        Ż
X-Server, 522                      żądanie HTTP, 443
Xtcp, 384, 687
X-TCP Trojan, 384
x-terminal, 375
Xtreme, 383, 686
xvttp, 668
X-Window, 67
Xyplex, 654
xyplex-mux, 654
Xzip 6000068, 388


Y
Y2k, 90
Yak Winsock Personal Chat, 658
yak-chat, 658
Year 2000, 494


Z
z39.50, 656
zacieranie śladów, 342
  aktywności online, 343
  oprogramowanie ukrywające, 344
  unikanie rejestrowania wciśnięć klawiszy, 344
  Wintermute, 344
zannet, 659
zapora, 581
zapora proxy, 321
zdalne logowanie, 60
zdalne przejęcie kontroli, 362
  Back Orifice, 362
  BackDoor-G, 362
  Netbus, 362
  przyjazna wiadomość email, 363
  rozpoznanie, 363
  SubSeven, 362
zestaw tylnego wejścia, 322
złamanie strony WWW, 392
  hakowanie strony, 397
  pobieranie pliku haseł, 397
  rozpoznanie, 394
  uszczegółowienie danych, 394
  właściwy atak, 397
zmienne środowiskowe, 460
  HOME, 467
znacznik przeniesienia, 275
740                        C:\Docstoc\Working\pdf\822c9cd2-9af1-478e-9ccd-5944036b032b.doc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:12/13/2012
language:Polish
pages:36