Docstoc

Energy Institute Hrvoje Po_ar - Energetski institut Hrvoje Po_ar

Document Sample
Energy Institute Hrvoje Po_ar - Energetski institut Hrvoje Po_ar Powered By Docstoc
					   EIH
    P
Energetski institut Hrvoje Požar

  DOBRO
   DOŠLI !
EIHP - REGIONALNI REFERENTNI CENTAR ZA ENERGETSKE PREGLEDE,
         UČINKOVITOST I PLANIRANJE


         PREDSTAVLJANJE PROJEKATA

     INFO TELEFONA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
              I
     IZOBRAZBE ZA ENERGETSKE CERTIFIKATORE
            29.rujan 2009., EIHP
                 Misija, vizija i ciljevi
              regionalnog referentnog centra

                           Ciljevi
 Misija                        formaliziranje metodologija za
 Pružati edukaciju i konzultantske usluge u       provođenje energetskih pregleda,
 području energetskih pregleda, energetskog       proračun energetskih značajki zgrada,
 certificiranja zgrada, energetske učinkovitost i    izradu energetskih bilanci i planiranja u
 planiranja u energetici.                energetici,
                            osposobljavanje za izradu energetskih
                             pregleda,
 Vizija                        razvoj računalnih alata i potrebnih
                             procedura,
 Postati vodeći centar u regiji za edukaciju
 stručnjaka u području energetike i pružanje      formiranje baza podataka energetskih
 konzultantskih usluga u energetici.           pregleda i energetski certificiranih
                             zgrada,
                            izrada energetskih bilanci za zemlje u
                             regiji,
                            prepoznavanje i priznavanje na
                             nacionalnoj i međunarodnoj razini.
                                                 3
            Edukacijski moduli


1.  Energetski pregledi
2.  Certifikacija zgrada
3.  Energetske ankete
4.  Energetske bilance
5.  Predviđanje potrošnje energije
6.  Planiranje proizvodnje u elektroenergetskom sustavu
7.  Planiranje prijenosne elektroenergetske mreže
8.  Planiranje distribucijske mreže srednjeg napona
9.  Planiranje izgradnje plinske transportne i distributivne mreže
10.  Planiranje izgradnje toplinske mreže
11.  Planiranje iskorištavanja obnovljivih izvora energije
12.  Planiranje energetskog sustava
13.  Tarifna politika u energetici                  4
                   Zakonodavni okvir


 Akcijski plan za implementaciju EU direktive o energetskim svojstvima zgrada, MZOPUG -
 izrađena i pripremljena 2 nova tehnička propisa i 2 nova pravilnika

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN110/2008 i
 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u
 zgradama NN 89/09

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN110/2008

 Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, NN113/2008 i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
 energetskom certificiranju zgrada NN 91/09

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko
 certificiranje zgrada, NN113/2008 i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i
 mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 89/09
                                                5
Zakonodavni okvir
          6
                Zakonodavni okvir


Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se:

 obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči
budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu certifikat o energetskim
svojstvima zgrade kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina

 obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno
vidljivom mjestu, za zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000 m²

 Zgrade javne namjene moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat i popis
mjera za povećanje energetske efikasnosti u roku od najdulje 36 mjeseci od donošenja
metodologije za provođenje energetskih pregleda, dakle najkasnije do lipnja 2012. godine.


                                              7
                 Zakonodavni okvir


Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja
tehničkog pregleda, odnosno priložiti ga zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole – sve
zgrade koje za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta
temeljem kojega se može graditi

Vlasnik postojeće zgrade dužan je prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade u cjelini ili
njezinog dijela, odnosno leasinga, osigurati energetski certifikat zgrade odnosno njezinog
dijela i dati ga na uvid potencijalnom kupcu ili unajmljivaču zgrade – energetski certifikat
postaje sastavni dio kupoprodajnog ugovora

Sve postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing moraju imati
energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja
Republike Hrvatske u članstvo EU.

                                                8
                Zakonodavni okvir


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i
energetsko certificiranje zgrada, NN113/2008

Propisuju se:
Uvjeti i mjerila za davanje, produžavanje, važenje o izmjenu ovlaštenja za provođenje
energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada
Nadzor nad obavljanjem poslova
Registar ovlaštenih osoba
Uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe
Registar nositelja programa izobrazbe
Nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe
Osobe koje provode energetske preglede i energetsku certifikaciju moraju imati
ovlaštenje ministarstva – pravna ili fizička osoba,VSS arhitektonske, građevinske, strojarske
ili elektrotehničke struke, 5 godina radnog iskustva, završen program stručnog
osposobljavanja                                         9
Program izobrazbe za energetske certifikatore
                        10
        Program izobrazbe za energetske certifikatore


Energetski institut je odlukom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
od 21. srpnja 2009. Nositelj programa izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno
usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko
certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL1
Termini
12.-22. listopad 2009.poslijepodne, 2.-12. studeni 2009. ujutro, EIHP, Zagreb

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko
certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2
Termini
1. -11. ožujak 2010., 6. -16. rujan 2010., EIHP, Zagreb

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i
                                                  11
energetsko certificiranje zgrada
        Program izobrazbe za energetske certifikatore

Programom izobrazbe  Modul 1 obuhvaćena su slijedeća područja u 40 nastavnih sati:
1. Energetsko certificiranje u Hrvatskoj
2. Tehnička regulativa
3. Osnove energetike i fizike zgrade
4. Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada
5. Sustavi grijanja
6. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energ. vrijednosti i primjena rač. programa
7. Izrada izvješća
Programom izobrazbe  Modul 2 obuhvaćena su slijedeća područja u 40 nastavnih sati:
1. Tehnička regulativa
2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
3. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energ. vrijednosti i primjena rač.programa
4. Izrada izvješća
Programom usavršavanja obuhvaćena su slijedeća područja u 8-16 nastavnih sati:
1. Promjena građevnotehničke regulative
2. Izvješća o energetskom certificiranju
3. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba
4. Stručno usavršavanje                                  12
         Program izobrazbe za energetske certifikatore


Energetski institut Hrvoje Požar        Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
  Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.     graditeljstva
  Toni Borković, dipl.ing.arh.        Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ.
  dr.sc. Marina Malinovec Puček,
  dipl.ing.stroj.               Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  mr.sc. Vedran Krstulović, dipl.ing.stroj.  dr.sc. Jasenka Bertol Vrček, dipl.ing.arh.
  mr.sc. Željko Jurić, dipl.ing.stroj.    Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
  Dražen Jakšić, dipl.ing.el.
  mr.sc. Mario Maričević, dipl.ing.el.    Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
                        dr.sc. Srećko Švaić, dipl.ing.stroj.
                        dr.sc. Damir Dović, dipl.ing.stroj.
                        dr.sc. Vladimir Soldo, dipl.ing.stroj.
                        dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.

                        Knaufinsulation
                        Silvio Novak, dipl.ing.građ              13
Info telefon energetske učinkovitosti
                    14
           Info telefon energetske učinkovitosti Svi građani koje zanima kako povećati energetsku učinkovitost i racionalno upravljati
 energijom u svojim kućama, zgradama i tvrtkama, od sada mogu nazvati Info telefon
 energetske učinkovitosti i porazgovarati sa stručnjacima

 Info telefon energetske učinkovitosti pokreću Energetski institut Hrvoje Požar i Hrvatski
 institut za tehnologiju u sklopu projekta „EIHP-Regionalni referentni centar za energetske
 preglede, učinkovitost i planiranje”

 Cilj pokretanja Info telefona energetske učinkovitosti je edukacija, širenje znanja i povećanje
 energetske učinkovitosti na nacionalnoj i regionalnoj razini.                                                15
           Info telefon energetske učinkovitosti


Pravila korištenja
 Info telefon energetske učinkovitosti namijenjen je fizičkim i pravnim osobama s područja
  Hrvatske i regije, koje žele dobiti odgovor na postavljeno pitanje vezano uz mogućnosti
  povećanja energetske učinkovitosti i racionalnog upravljanja energijom u svojim kućama,
  zgradama, tvrtkama itd.

 Na postavljena pitanja odgovarat će stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar, eksperti
 za pojedina područja energetske učinkovitosti.

 Pitanja se mogu postaviti uživo telefonom (++385 1 6326 260) svake srijede između 14:00 i
 16:00 sati. Izvan toga vremena pitanja će preuzimati sustav automatske govorne pošte.

 Putem elektroničke pošte pitanja se mogu postaviti u svako doba na adresu:
 info.telefon@eihp.hr.
                                               16
           Info telefon energetske učinkovitostiPravila korištenja
 Eksperti imaju obvezu odgovoriti na svako postavljeno pitanje u roku od 7 dana. Odgovor se
  može dobiti usmeno na ostavljeni broj telefona srijedom od 14:00 do 16:00 sati ili pisanim
  putem na ostavljenu adresu elektroničke pošte.

 Najčešća pitanja i pitanja od interesa za širu javnost, te odgovori na njih bit će objavljeni na
 internetskoj stranici http://www.eihp.hr/hrvatski/pio.htm, u rubrici Info telefon energetske
 učinkovitosti – najčešća pitanja i odgovori.

 U sklopu projekta nisu dostupna sredstva za sufinanciranje projekata energetske
 učinkovitosti, već stručne informacije o tehničkim mogućnostima povećanja energetske
 učinkovitosti i o dostupnim fondovima za sufinanciranje mjera.


                                                 17
      Hvala!

Energetski institut Hrvoje Požar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:12/7/2012
language:Unknown
pages:18