Docstoc

Biotechnologie lentikats

Document Sample
Biotechnologie lentikats Powered By Docstoc
					  Biotechnologie lentikats
ve výrobě organických kyselin
        Obsah prezentace

•  Co je to Biokatalyzátor lentikats
•  Příprava Biokatalyzátoru lentikats
•  Přínosy Biotechnologie lentikats
•  Biokatalyzátor lentikats a výroba organických kyselin
•  Naši partneři
•  Kontakt
     Co je to Biokatalyzátor lentikats?
Unikátní tvar nosiče a originální princip imobilizace umožňuje uzavřít volné
enzymy nebo mikroorganismy (bakterie, kvasinky, plísně) do pevného pórovitého
nosiče z polyvinylalkoholu (PVA), jehož výhodou jsou:
   • Vynikající fyzikálně - mechanické vlastnosti, které poskytují
    dlouhodobou mechanickou stabilitu
   • Obtížná biologická odbouratelnost
   • Nulová toxicita
Biokatalyzátor lentikats umožňuje snadnou separaci enzymů a mikroorganismů od okolního media,
která zajistí mnohonásobně opakovatelné použití.Biotechnologie mění svět…
Jak funguje Biokatalyzátor lentikats?
Díky maximálnímu povrchu současně s minimálním objemem Biokatalyzátoru
lentikats se výrazně potlačují difúzní limitace
spojené s dopravou substrátu dovnitř čočky a produktu ven z čočky.
        Biokatalyzátor lentikats

•  Imobilizace je metoda, která zabraňuje nebo omezuje volné
  buňky v pohybu.

•  Způsoby imobilizace:
   • adsorpce
   • kovalentní vazba
   • crosslinking
   • mikroenkapsulace
   • enkapsulace
       Proč právě polyvinylalkohol?
  •  Jedná se o levný materiál
  •  Enkapsulace probíhá za optimálních podmínek šetrných k buňkám
  •  Umožňuje vznik hydrogelu s výbornými mechanickými vlastnostmi
  •  Nemá vedlejší účinky na fermentaci
  •  Poskytuje velkou kapacitu pro zabudování buněk
  •  Proces samotný je snadno kontrolovatelný a stabilní
  •  Materiál není toxickýBiotechnologie mění svět…
Jak se Biokatalyzátor lentikats připravuje?
         Co lze imobilizovat?
Typy biokatalyzátorů pro aplikaci v Biotechnologii lentikats
• Volné buňky
   •  mrtvé buňky
   •  živé nerostoucí buňky
   •  živé rostoucí buňky
•  Volné nebo imobilizované enzymy
Biotechnologie lentikats umožňuje imobilizovat jakýkoliv
  enzym.
Velikost pórů Biokatalyzátoru lentikats se mění v závislosti na
  velikosti a průměru biokatalyzátoru pomocí:
   •  typu PVA přísady (velikost makromolekul)
   •  koncentrace přísady
   •  koncentrace biomasy
Laboratorní jednotky pro enkapsulaci

• K dispozici jsou rovněž laboratorní jednotky s nízkou výrobní
 kapacitou Biokatalyzátorů lentikats (především pro výzkumné
 účely)
Biokatalyzátor lentikats - výrobní linka
   Co přináší Biotechnologie lentikats?
Biotechnologie,
které jsou přátelské k životnímu prostředí…
             A dále také

•  Zkrácení biochemického procesu
•  Ve srovnání s klasickými technologiemi
  velmi vysokou výtěžnost (až o 5 – 15 %
  vyšší) ve srovnání s jinými technologiemi
•  Opakované použití katalyzátoru (sítová
  separace)
•  Snížení rizika kontaminace během
  výrobního procesu
•  Vysoká stabilita výrobních procesů
 Řešení Lentikats ve výrobě organických
         kyselin
Biotechnologie lentikats nachází uplatnění v procesech:


•  výroby kyseliny mléčné z glukosy, sacharosy a laktosy
  (imobilizované bakterie Bacillus coagulans)

•  výroby kyseliny glukonové ze sacharosy a glukosy
  (imobilizované vláknité houby Aspergillus niger)

•  výroby kyseliny itakonové ze sacharosy a glukosy
  (imobilizované vláknité houby Aspergillus terreus).
          Biotechnologie lentikats
BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS A VÝROBA KYSELINY MLÉČNÉ

Producent: bakterie Bacillus coagulans

Substráty: glukosa, sacharosa, laktosa

Výroba:
• batch, fed batch a kontinuální mléčná fermentace je stabilní pro všechny C-substráty

•  fermentace sacharosových roztoků s koncentrací 60 g/l (Celková doba fermentace klesla
  ze 48 hodin při první konverzi na 12 hodin v desáte konverzi, výtěžek kyseliny mléčné
  91 až 93 %.)

•  fermentace glukosových roztoků s koncentrací 60 g/l (Po 14 hodinách obsahovalo fermentační médium
  55,2 g /l kyseliny mléčné a 1,2 g /l glukosy po desáté konverzi.)

•  fermentační produktivita vzrostla z 13,5 na 17,0 (g KM.dm-3.h-1)
        Biotechnologie lentikats
BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS A VÝROBA ORGANICKÝCH KYSELIN

Producent:
  1) vláknité houby Aspergillus terreus pro výrobu kyseliny itakonové
  2) vláknité houby Aspergillus niger pro výrobu kyseliny glukonové

Substráty: sacharosa, glukosa

Výroba:
• výroba kyseliny itakonové není ještě stabilní .
• první výsledky ukazují, že při počáteční koncentraci sacharosy 50 g/l je po
  fermentaci v batch uspořádání koncentrace kyseliny itakonové18,5 g/l.
  Biotechnologie lentikats - garance Vašich
     investic a jejich návratnosti
•   Můžete si sami velmi jednoduše ve Vašem či jiném závodě dle Vašeho výběru s Vaší
   surovinou a s naším katalyzátorem naše vynikající výsledky vyzkoušet.

•   Nabízíme Vám proto plnou součinnost.

•   Nabízíme dlouhodobou spolupráci inženýrským firmám, které se zabývají designem
   lihovarů a mají zájem projektovat a dodávat technologie s minimálními investičními
   náklady a vysokou profitabilitou.
Biotechnologie mění svět…
Biotechnologie lentikats - garance Vašich
   investic a jejich návratnosti
Poskytujeme následující garance:

1.  Na dodávku zařízení min. 24 měsíců
2.  Na výstupní parametry
3.  Na provozní stabilitu Biokatalyzátorů lentikats s vysokou produktivitou
4.  Na cenu Biokatalyzátoru lentikats min. 36 měsíců
     Naši významní partneři v oblasti
        průmyslových aplikací

geniaLab®, BioTechnologie-Produkte und
Dienstleistungen Gmbh             www.genialab.com
Büchnerstraße 7, 38118 Braunschweig, Germany
      Naši významní partneři v oblasti
         výzkumu a vývoje

Mikrobiologický ústav akademie věd ČR,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč           www.biomed.cas.cz

STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské
                            www.stuba.sk
technologie, Ústav biotechnologie a potravinářství,
Radlinského 9, 81237 Bratislava, Slovenská republika

VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství,
                            www.vscht.cz
Technická 5, 166 28 Praha 6

University of Alberta, Edmonton Alberta, T6G 2J9
                            www.ualberta.ca
Canada
  Průmyslové aplikace Biotechnologie
  lentikats jsou připraveny pro obory:
  • čištění odpadních vod
  • lihovarnictví – výroba bioetanolu
  • farmacie – výroba robustních biokatalyzátorů
  • potravinářství – zpracování syrovátky, výroba speciálních
       sacharidů a sirupů
Biotechnologie mění svět…
                Kontakty
Sídlo společnosti:
LentiKat´s a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.:   + 420 224 362 461
Fax:    + 420 224 362 463
E-mail:  info@lentikats.eu

Výrobní závod a laboratoře:
LentiKat´s a.s.
Pod Vinicí 83
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika
Tel.:   + 420 487 851 393
Fax:    + 420 487 851 399
E-mail:  info@lentikats.eu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/5/2012
language:Unknown
pages:21