Het profetische oordeel van Amsterdam by ProphecyFactory

VIEWS: 1 PAGES: 1

									Het profetische oordeel van Amsterdam
Gegeven bij monde van Brian Charles
"Zij moeten gaan." "Neer gejaagd." "Afgerond." "Ze zijn een smerige volk, vol lust. Zij zullen geoordeeld
worden. Zo zegt de Heer." --het Nederlandse volk
"Zij moeten worden vernietigd door mijn hand. Ze weigeren te gehoorzamen. De Heer heeft gesproken,
machtig om te vernietigen." --het Nederlandse volk
"Zij moeten gaan, ze weigeren te gehoorzamen. Zij zal worden vernietigd. Zo zegt de Here, machtige te
vernietigen. Amen." --het Nederlandse volk
"Zij zullen worden vernietigd, alle van hen. Ze weigeren te gehoorzamen. Zo zegt de Heer."
"Zij moeten worden vernietigd. Ze weigeren te gehoorzamen Me. Machtige zullen hun vernietiging. Zo zegt
de Heer." --het Nederlandse volk
"Het moet gaan, stad van de zonde." "Het zal worden ondergedompeld onder de zee. Zo zegt de Heer." --
Amsterdam, Nederland
"Machtige moet haar vernietiging, stad van de zonde. Het moet worden vernietigd. Zo zegt de Here,
machtige te vernietigen goddelozen steden." --Amsterdam, Nederland
"Zij moeten gaan, amen." "Ze weigeren te gehoorzamen. Mighty zullen hun vernietiging!" Zo zegt de Heer."
"Het moet gaan, onder water staat in de zee. Ze weigeren te gehoorzamen Me. Het moet worden vernietigd
door het vuur van mijn hand! Zo zegt de Heer." --Amsterdam, Nederland
"Ik wil om het te vernietigen. Dat is wat ik zal doen. Het zal worden ondergedompeld onder de zee. Groot is
de zonde tegen mij. Het moet worden vernietigd. Zo zegt de Heer." --Amsterdam, Nederland
"Het zijn vernietigd, waardeloze mensen." "Het moet worden vernietigd. Groot is mijn toorn ertegen. Zo
zegt de Here, machtige te vernietigen steden." – Nederland

De hoeven van zijn paarden met voeten zal treden alle straten; Hij zal doden uw volk met het zwaard en
uw sterke pijlers zal op de grond vallen. Zij zal plunderen uw rijkdom en loot uw koopwaar; zij zal breken
uw muren en slopen uw mooie huizen en gooi uw stenen, hout en puin in de zee. Ik zal een einde te
maken aan uw lawaaierige nummers, en de muziek van uw harpen niet meer gehoord zal worden. "Dit is
wat de soevereine heer zegt: wanneer ik maak je een verlaten stad, zoals steden niet langer bewoond, en
wanneer ik brengen de diepten van de Oceaan over u en de grote wateren dekking, Heilige Bijbel, Ezechiël
26: 11-13, 19

								
To top