Docstoc

Chemistry Chapter 6 - Emokykla

Document Sample
Chemistry Chapter 6 - Emokykla Powered By Docstoc
					 Tirpinys + Tirpiklis                Tirpalas
             Tirpalo gaminimas
1. Tiksliai pasverta  2. Kad tirpinys greičiau   3. Ištirpus tirpiniui, pripi-
 tipinį suberiame į   ištirptu, tirpalą teliuš-   lame į kolbą tirpiklio
 matavimo kolbą su   kuojame taip, kad jis     iki žymės, paskutinę
 tirpikliu       pradėtų suktis         porciją sulašiname
                                           2
Koncentracija yra medžiagos kiekis (g), ištirpintas
1 litre (l) arba kubiniame decimetre (dm3) tirpalo.

   7,9 g KMnO4         79 g KMnO4
  Mažos koncentracijos    Didesnės koncentracijos
  tirpalas          tirpalas
                             3
Tirpalo molinė koncentracija rodo, kiek molių ištirpusios
medžiagos (tirpinio ) yra viename litre (l) arba viename
kubiniame decimetre (dm3) tirpalo.
         n (tirpinio, mol)
     C=
          V (tirpalo, l)

 C – koncentacija (mol/dm3, mol/l arba M)
 n – medžiagos (tirpinio) kiekis (mol)
 V – tirpalo tūris (dm3, l)
                              4
  n            m
C=            n=
  V            M    Molinės koncentracijos
      apskaičiavimas


  n
V= c          n=c•V


                5
1. Uždavinys. Tirpindami 15 g valgomosios druskos (NaCl)
  vandenyje, gavome 750 ml tirpalo. Apskaičiuokite druskos
  molinę koncentraciją šiame tirpale.

  Duota :        Sprendimas:
  m (NaCl) = 15 g
                  n (NaCl) 750 ml = 0,750 l
  V (tirpalo) = 750 ml C (NaCl) =
                  V (tirpalo)
  Rasti:
                m
  c (NaCl) -?      n=
                M
  1) M (NaCl) = 23 + 35 = 58 (g/mol)
  2) n (NaCl) = 15 : 58 = 0,26 (mol)
  3) C (NaCl) = 0,26 : 0,750 = 0,34 mol/l arba 0,34 M
  Atsakymas: druskos molinė koncentracija tirpale – 0,34 M.


                                6
2. Uždavinys. Tirpindami 50 ml gryno etanolio vandenyje,
  gavome 150 ml tirpalo. Etanolio C2H5OH tankis ρ = 0,789 g/ml.
  Apskaičiuokite etanolio molinę koncentraciją šiame tirpale.

  Duota :        Sprendimas:
  V (C2H5OH) = 50 ml      n
  V (tirpalo) = 150 ml  C=
                 V (tirpalo)  150 ml = 0,15 l
  ρ = 0,789 g/ml
                m
              n=
  Rasti:            M
  c (C2H5OH) -?      m=ρ•V
  1)  m (C2H5OH) = 0,789 • 50 = 39,45 (g)
  2)  M (C2H5OH) = 2•12 + 5•1 + 16 + 1 = 46 (g/mol)
  3)  n = 39,45 : 46 = 0,85 mol
  4)  C = 0,85 : 0,15 = 5,6 mol/l arba 5,6 M
  Atsakymas: etanolio molinė koncentracija tirpale - 5,6 M.

                                 7
3. Uždavinys. Kiek gramų KMnO4 reikia 250 ml 0,5 M KMnO4
  vandeninio tirpalo pagaminti?

 Duota :        Sprendimas:
 V (tirpalo) = 250 ml     n
 c = 0,5 M       C=           n = c • V (tirpalo)
               V (tirpalo)
  Rasti:
             m=n•M       250 ml = 0,25 l
  m (KMnO4) -?

  1) n = 0,5 •0,250 = 0,125 (mol)
  2) M (KMnO4) = 39 + 55 + 4•16 = 158 (g/mol)
  3) m = 0,125 • 158 = 19,75 (g)

  Atsakymas: 19,75 g KMnO4 reikia šiam tirpalui pagaminti.                                  8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/4/2012
language:Lithuanian
pages:8