From Clinical signs to RMN diagnosis - Veterinarstvo Trstenjak_1_ by hcj

VIEWS: 7 PAGES: 75

									  VETERINARSKA
MAGNETNORESONANČNA
 DIAGNOSTIKA - MRI
 mag. Izidor Trstenjak, dr. vet. med.
• MRI je neinvazivna, po do sedaj znanih
 podatkih zdravju popolnoma neškodljiva
 diagnostična tehnika.
    Fizikalna teorija MR
• Kot se magnetna igla v magnetnem polju
 postavi v smer polja (v zemeljskem
 magnetnem polju se postavi v smeri
 sever-jug), se tudi okoli svoje osi vrteča
 se atomska jedra vodika (spin) v
 močnem magnetnem polju uredijo –
 pojav imenujemo jedrska magnetna
 resonanca
• Z radiofrekventnim pulzom osi kroženja
 atomskih jeder odklonimo, ko pa ga
 izključimo, se spini spet uredijo
 vzporedno z magnetnim poljem. Jedra v
 različnih tkivih se zaradi različnih
 pulznih zaporedij (sekvenc) različno
 hitro relaksirajo. Od vrste sekvence je
 odvisno, kakšno vrsto signala bomo dobili
 iz tkiva.
      Vrste sekvenc
• Spin echo SE - T1, Turbo spin echo TSE
 – T2, Fluid attenuation inversion
 recovery - FLAIR, Short TI Inversion
 recovery - STIR itd.
• 28 različnih sekvenc
• Z občutljivimi instrumenti lahko
 električne impulze izmerimo
• Računalnik spremeni el. impulze v pixle
• Različna tkiva torej dajejo različno
 intenziteto. Govorimo o hiperintenziteti
 (bolj svetla) in hipontenziteti (bolj
 temna) slike.
    Oprema

Esaote Vet MRI 0,2 Tesla
    Področja uporabe MR
•  Nevrokranij
•  Splanhnokranij
•  Hrbtenica oz. hrbtenjača
•  Sklepi
•  Ostalo
       MRI : CT

• MRI je občutljivejši za mehka tkiva
• MRI locira spremembe v treh ravninah
• MRI ustvarja sliko z neškodljivim
 magnetnim poljem, CT z močno radiacijo
• MRI pokriva 60-70% patologije, CT 30-
 40% (kosti)
   Diagnostične metode za
  preiskave živčnega sistema
•  Klinični pregled
•  Nevrološki pregled – lokalizacija lezije!
•  Laboratorijski pregledi krvi in urina
•  Nativno RTG slikanje
•  MR slikanje živali v inhalacijski
  anesteziji
      Cilji MR diagnostike

• Ugotoviti anomalije
• Odkriti lezije
• Lokalizirati lezije in njihove vplive na okolno tkivo
• Potrditi tip lezije:
  – Degenerativne, Neoplastične, Vnetne,
   Vaskularne
• Postaviti razumno hipotezo o naravi lezije, ki je
 osnova za terapijo in prognozo
    Indikacije za uporabo MR
       Nevrokranij
•  Epilepsija in krči
•  Spremembe v obnašanju in pri gibanju
•  Vestibularni sindrom
•  Zmanjšana senzorika
•  Slepota
•  Kombinacije centralnih kliničnih znakov
  (deficit možganskih živcev)
Razvojne motnje - malformacije
 Obstruktivni hidrocefalus
Obstruktivni hidrocefalus
     Porencefalija
• Primarna malformacija
• Sekundarna zaradi infekcije
Retrocerebelarne arachnoidalne
      ciste
               T1 + Kontrast
               FLAIR
   Multiple malformacije
• Težko klasificirati, ker je spremenjenih
 več različnih struktur (kosti,
 ventrikularni sistem, mali možgani…)
      Cilji MR diagnostike

• Ugotoviti anomalije
• Odkriti lezije
• Lokalizirati lezije in njihove vplive na okolno tkivo
• Potrditi tip lezije:
  – Degenerativne, Neoplastične, Vnetne,
   Vaskularne
• Postaviti razumno hipotezo o naravi lezije, ki je
 osnova za terapijo in prognozo
• Lezija je področje, kjer je signal drugačen, kot
 “normalno”.

• Število: ena ali več
• Oblika: lenticularna, ovoidna, sferična, ploščata…
• Robovi: dobro ali slabo določljivi, gladki, nepravilni
• Tip rasti: infiltrativen, izpodrivajoč
• Vrsta MRI signala: najbolj občutljiva sekvenaca za
 prikazovanje patoloških sprememb je SE T2
• Kontrast: najbolj občutljiva sekvenca po IV aplikaciji
 kontrasta (gadolinska kislina) je FLAIR in T1
      Cilji MR diagnostike

• Ugotoviti anomalije
• Odkriti lezije
• Lokalizirati lezije in njihove vplive na okolno tkivo
• Potrditi tip lezije:
  – Degenerativne, Neoplastične, Vnetne,
   Vaskularne
• Postaviti razumno hipotezo o naravi lezije, ki je
 osnova za terapijo in prognozo
 Vpliv lezij na okolno tkivo in s tem
     povezana patologija

• Perilezijalni edem
• Obstruktivni hidrocefalus
• Hernija možgan zaradi povečanega
 intrakranialnega pritiska
• Krvavitev: intratumoralna ali perilezijalna
      Cilji MR diagnostike

• Ugotoviti anomalije
• Odkriti lezije
• Lokalizirati lezije in njihove vplive na okolno tkivo
• Potrditi tip lezije:
  – Degenerativne, Neoplastične, Vnetne,
   Vaskularne
• Postaviti razumno hipotezo o naravi lezije, ki je
 osnova za terapijo in prognozo
 Lokalizacija je odvisna od tipa
       lezij
• Degenerativne

• Neoplastične

• Vnetne

• Vascularne
Starostna degeneracija
 Lokalizacija je odvisna od tipa
       lezij
• Degenerativne

• Neoplastične

• Vnetne

• Vascularne
  Extraaxialne n.     Intraaxialne n.
• Izvirajo iz periferije  • Izvor iz možganske beline

• Centripetalni efekt na  • Centrifugalni efekt na
 korteks          korteks – tanjšanje
               možganskih vijug
• Prizadetost kosti
              • Kost ni prizadeta
• Največji efekt je na
 ventrikularni sistem   • Ventrikularni sistem ni
               prizadet
• Kontrast je večinoma
 homogen         • Nehomogen kontrast

• Reža cerebrospinalne
 tekočine okoli lezije
  Ekstraaksialne neoplazije


• Meningiom

• Nevrinom (švanom)

• Metastaze
         Meningiom

. Število: solitarne ali multiple pri mačkah
• Oblika: ovoidna, sferična, ploščata
• Robovi: dobro do slabo ločljivi
• Lokacija: pogosteje v rostralni fosi, na lat. delih
 hemisfer, falks
• Tip rasti: pritisk in odrivanje okolnega tkiva
• Vrsta MRI signala: T1 iso- do hipointenziteta, T2
 iso- do hiperintenziteta
• Kontrast: enakomeren, včasih prstanast
         Meningiom
Število: solitarne ali multiple pri mačkah
         Meningiom
• Oblika: ovoidna, sferična, ploščata
         Meningiom
• Robovi: dobro do slabo ločljivi
           Meningiom
• Lokacija: pogosteje v rostralni fosi, na lat. delih
 hemisfer, falks
          Meningiom

• Tip rasti: pritisk in odrivanje okolnega tkiva
         Meningiom
• Kontrast: enakomeren, včasih prstanast
   Intraaksialne neoplazije
• Nevroglialni tumorji ( gliomi)
 –  Astrocitom
 –  Oligodendrogliom
 –  Ependimom
 –  Papilom / karcinom horoidnega pleksusa

• Limfom

• Metastaze
           Gliom

  Število: solitarne
•  Oblika: ovoidna, sferična, difuzna ali amorfna
•  Robovi: slabo ločljivi, nepravilni
•  Lokacija: intraparenhimalno, včasih edem
  okolice
•  Tip rasti: infiltrativna
•  Vrsta MRI signala: T1 iso- do hipointenziteta,
  T2 hiper- do isointenziteta
•  Kontrast: odsoten do močno poudarjen,
  odvisen od tipa tumorja in stopnje malignosti,
  prstanast
               Gliom
• Robovi: slabo ločljivi, nepravilni
         Kontrast
            Gliom
• Tip rasti: infiltrativna
           Gliom
• Vrsta MRI signala: T1 iso- do hipointenziteta,
 T2 hiper- do isointenziteta
           T1            contrast
                          T2
          Gliom
• Kontrast: odsoten do močno poudarjen, odvisen
 od tipa tumorja in stopnje malignosti, prstanast
        Tumor hipofize
  Število: solitarne
•  Oblika: ovoidna do sferična
•  Robovi: večinoma ločljivi, gladki ali nepravilni
•  Lokacija: hipofizna fosa, možen rahel edem
•  Tip rasti: izpodrivajoča
•  Vrsta MRI signala: T1 iso- do hipointenziteta, T2
  hiperintenziteta s področji izointenzitete
•  Kontrast: rahel do močno poudarjen
Tumor hipofize
  Papilom horoidnega pleksusa
• Vrsta MRI signala: T1 iso- do
hipointenziteta, T2 hiperintenziteta
 Papilom horoidnega pleksusa

Kontrast: močno poudarjen
          Metastaze
  Število: solitarne, pogosto multiple
•  Oblika: ovoidna do sferična
•  Robovi: bolj ali manj ločljivi, gladki ali nepravilni
•  Lokacija: kjerkoli na stiku beline in sivine možgan
  večinoma močan edem
•  Tip rasti: infiltrativna
•  Vrsta MRI signala: T1 izo- do hipointenziteta, T2
  hiperintenziteta
• Kontrast: izrazit
Metastaze
Metastaze
          Vnetje
. Število: multiple lezije
• Oblika: difuzna in amorfna
• Robovi: običajno slabo ločljivi, nepravilni
• Lokacija: intraparenhimalno, edem odsoten do
 zelo velik, peri ali intralezialna krvavitev in/ali
 nekroza, obstrukcijski hidrocefalus
• Tip rasti: infiltrativna
• Vrsta MRI signala: T1 izo- do hipointenziteta, T2
 hiper- do izointenziteta
• Kontrast: odsoten ali močan, glede na stopnjo
 infekcije
         Vnetje
Število: multiple lezije
        Vnetje
T1 + kontrast    T2  FLAIR
        Vnetje
T1 + kontrast    T2  FLAIR
Vnetje
   Vnetje
Meningoencephalitis
           Kontrast
    FLAIR
    Indikacije za uporabo MR
    Hrbtenica oz. hrbtenjača

•  Bolezni hrbtenjače
•  Bolezni intervertebralnih diskov
•  Tumorji vretenc
•  Anomalije hrbtenice
       Meningiom
• SE T1 SAG
       Meningiom
• SE T1 SAG s kontrastom
      Meningiom
• SE T1 DOR s kontrastom
      Meningiom
• SE T1 TRA s kontrastom
 Protruzija diska - cervikalno
SE T1 SAG
 Protruzija diska - cervikalno
SE T1 TRA
 Protruzija diska - cervikalno
TSE T2 SAG
  Protruzija diska - lumbalno
SE T1 SAG
 Protruzija diska - lumbalno
SE T1 TRA
 Ekstruzija diska - lumbalno
SE T1 TRA
  Pro- in ekstruzija diska -
       lumbalno
TSE T2 SAG
    Diskospondilitis
• SE T1 SAG
     Diskospondilitis
• SE T1 TRA
    Tumor vretenca
• SE T1 TRA
      Tumor vretenca
SE T1 SAG  SE T2 SAG  SE T1 SAG s kontr.
  Cervikotorakalna skolioza
SE T1 DOR    SE T1 SAG
      Cilji MR diagnostike

• Ugotoviti anomalije
• Odkriti lezije
• Lokalizirati lezije in njihove vplive na okolno tkivo
• Potrditi tip lezije:
  – Degenerativne, Neoplastične, Vnetne,
   Vaskularne
• Postaviti razumno hipotezo o naravi lezije, ki je
 osnova za terapijo in prognozo
 Hvala za vašo pozornost !

     www.klinika-vtz.si
veterinarstvo.trstenjak –zajc@siol.net
      01/ 56-55-120

								
To top