Docstoc

FJ�RR�TG�RDER CENTRUM GER G�RDAR FJ�RRKONTROLL, bp holdings press releases and news articles

Document Sample
FJ�RR�TG�RDER CENTRUM GER G�RDAR FJ�RRKONTROLL, bp holdings press releases and news articles Powered By Docstoc
					BP HOLDINGS
 **press releases**
 FJÄRRÅTGÄRDER CENTRUM GER
  GÅRDAR FJÄRRKONTROLL

    Från BP vindkraft fjärråtgärder centrum i Houston
kontrolleras alla 13 i dess gårdar över sju oss stater är nära
24/7. Den information som förmedlas tillbaka hjälper dem
att producera mer effektivt, ekonomiskt och säkert sätt
    Sitter i ett mörkare rum mer än 30 våningar ovan
gatorna i downtown Houston, USA, en BP vindkraft aktör är
kunna berätta besökare exakt hur mycket makt genereras på
en vindkraftspark så långt bort som California – och vad
vädret vill det.
    Detta är fjärråtgärder centrum (ROC), där vissa 800
miljoner enskilda datapunkter från BP: s 13 vindkraftverk i
sju stater lagras varje månad. Massan av information gör det
fjärråtgärder laget att hålla ett öga på kritiska och rörliga
faktorer, såsom turbin tillgänglighet, power generation
kapacitet, marknadens prissättning och vind hastighet.
    Program samlar in data på varje enskild
vindkraftspark, samt från nationella elektriska
systemansvariga som den elektriska tillförlitlighet rådet i
Texas (ERCOT), som överförs sedan till Houston och väder
tjänster. Mycket av informationen visas i form av cirkel-
diagram eller stapeldiagram på centrumets fem av 18 meter
lång (1,5 av 5 meter lång) ljust färgade skärmar – känd som
"muren". Det flimrar regelbundet, som nummer justera i
realtid.
"Väggen ger operatörer synlighet av vad som händer vid varje
wind farm, säger David Grant, chef för fjärråtgärder och
SCADA (övervakande kontroll och data förvärv) teknik för
BP vindkraft. "Vi kan titta på prestanda för en enskild turbin
och jämför det med andra från samma tillverkare på en
specifik vindkraftspark eller hela flottan, Vi kan känna igen
om utrustning börjar bedriva verksamhet utanför en normal
parameter och reagera."
Tack vare ett larmsystem som konfigurerats intern, aktörer i
ROC vet nästan omedelbart av eventuella problem i fältet.
"Om vi har en maskinvaruenhet som resor ute på en gård –
om det är en individuell turbin, nätverkskomponent,
omformare eller meteorologiska torn – vi är aviserad av larm,
vanligtvis inom fem till tio sekunder av denna händelse äger
rum," förklarar Tony Tousha, vind operationer specialist.
    Med sådan tillsyn och möjligheten att växla enskilda
turbiner eller inaktivera, spelar centrum en betydande roll i
hantera risken för vind och upprätthålla överensstämmelse
med tillsynsmyndigheter runt spänning kontroll och
elförsörjning.
    -Datapunkter vi samla in och analysera är verkligen
viktiga indikatorer som tillåter oss att maximera wind
turbine tillgänglighet och tillförlitlighet och säkerställa
intäkter generation är optimerad när vinden blåser, säger
Grant.
    Med en levande foder på skärmen vilket återspeglar
den aktuella elpriset för varje anläggning, när priset spikes,
ett telefonsamtal från Houston centrum till en vindkraftspark
kan innebära en ändring av den dagliga underhåll cykeln för
att optimera turbiner ställning för att fånga vind.
    Information som finns tillgänglig i ROC kan också
skydda personal på marken, i deras ofta isolerade platser.
Centrumets realtid väderlekskarta över hela landet visar vita
blixten grafik som stormar flytta över Great Plains. Varje
vindkraftspark markeras och när stormen, tornado eller flash
flood varningar kommer inom en 90 - 60 eller 30 sjömil
(145-, 95- eller 50-kilometer) RADIUS-meddelanden är
utsända till drabbade webbplatser som kan behöva evakuera
personal.
    "We're kunna zooma direkt på plats av en
vindkraftspark och vara ögon i skyn mitt i natten för en
facility manager, som kanske bor 25 mil [40 kilometer] bort
och kan inte bero på samma allvarlighetsgrad av väder som
en annan del av webbplatsen," säger Grant.
UPPGRADERAD UTRYMME
    Tillbaka i Houston, ROCS 1 500 kvadratmeter (140
kvadratmeter) utrymme, som blev operativt i September
2011, är en uppgradering från den ursprungliga centrum,
som uppgick till bara 180 kvadratmeter (16 kvadratmeter),
en våning ovan. Så växte verksamheten och team, en större
plats blev nödvändigt och utforma nya centrum, komfort och
enkel att använda för sex operatörer, som arbetar enskilt 12
timmars SKIFT, var en prioritet.
    Som sådan, lagras alla datormaskinvara i en
servergarderob att minimera buller och ledningar placeras
under golvet. Belysning-system kan kontrolleras i flera
zoner som passar enskilda smak, kan de justerbara
uppvärmning och luftkonditionering.
    Även om tekniken verkar ta rollen som medverkande
i ROC, är kompetensen hos de individer som tolkar
informationen en ovärderlig tillgång.
    -Operatörerna måste Frågvisa sinnen, vilket gör dem
vill fråga data, påpekar Grant. "Vår teknik är tillgänglig i
branschen, men vad ställer BP vindkraft sönder är hur vi
använder det för att ge oss konkurrensfördelar."

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:12/4/2012
language:
pages:8
Description: bp holdings press releases and news articles Fr�n BP vindkraft fj�rr�tg�rder centrum i Houston kontrolleras alla 13 i dess g�rdar �ver sju oss stater �r n�ra 24/7. Den information som f�rmedlas tillbaka hj�lper dem att producera mer effektivt, ekonomiskt och s�kert s�tt Sitter i ett m�rkare rum mer �n 30 v�ningar ovan gatorna i downtown Houston, USA, en BP vindkraft akt�r �r kunna ber�tta bes�kare exakt hur mycket makt genereras p� en vindkraftspark s� l�ngt bort som California – och vad v�dret vill det. Detta �r fj�rr�tg�rder centrum (ROC), d�r vissa 800 miljoner enskilda datapunkter fr�n BP: s 13 vindkraftverk i sju stater lagras varje m�nad. Massan av information g�r det fj�rr�tg�rder laget att h�lla ett �ga p� kritiska och r�rliga faktorer, s�som turbin tillg�nglighet, power generation kapacitet, marknadens priss�ttning och vind hastighet. Program samlar in data p� varje enskild vindkraftspark, samt fr�n nationella elektriska systemansvariga som den elektriska tillf�rlitlighet r�det i Texas (ERCOT), som �verf�rs sedan till Houston och v�der tj�nster. Mycket av informationen visas i form av cirkel-diagram eller stapeldiagram p� centrumets fem av 18 meter l�ng (1,5 av 5 meter l�ng) ljust f�rgade sk�rmar – k�nd som "muren". Det flimrar regelbundet, som nummer justera i realtid. "V�ggen ger operat�rer synlighet av vad som h�nder vid varje wind farm, s�ger David Grant, chef f�r fj�rr�tg�rder och SCADA (�vervakande kontroll och data f�rv�rv) teknik f�r BP vindkraft. "Vi kan titta p� prestanda f�r en enskild turbin och j�mf�r det med andra fr�n samma tillverkare p� en specifik vindkraftspark eller hela flottan, Vi kan k�nna igen om utrustning b�rjar bedriva verksamhet utanf�r en normal parameter och reagera." Tack vare ett larmsystem som konfigurerats intern, akt�rer i ROC vet n�stan omedelbart av eventuella problem i f�ltet. "Om vi har en maskinvaruenhet som resor ute p� en g�rd – om det �r en individuell turbin, n�tverkskomponent, omformare eller meteorologiska torn