Kertas Kerja Amali Sembelihan by jzm8109

VIEWS: 36 PAGES: 6

									SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEPAR UTARA
   26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK
       JENGKA PAHANG
       KERTAS KERJA
PROGRAM AMALI SEMBELIHAN 2012
    ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

       SEK MEN LEPAR UTARA

         TAHUN 2012
            KERTAS KERJA CADANGAN
          PROGRAM AMALI SEMBELIHAN 201 2
             SMK LEPAR UTARA


1.0 PENDAHULUAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah yang melimpahkan kurnia dan nikmat-Nya yang memberi kita rezeki dan ilmu
pengetahuan yang bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Ilmu yang dilimpahkan
kepada kita bukan hanya sekadar teori bagi pelajar menjawab dalam peperiksaan semata-
mata, tetapi ia perlu dipraktikkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian.

  Alhamdulillah, atas kesedaran itulah maka pihak Panitia Pendidikan Islam SMK
Lepar Utara telah merancang untuk mengadakan Program Amali Sembelihan. Kami
mengharapkan agar aktiviti ini dapat memberi pengalaman yang paling berharga buat
para pelajar untuk dijadikan bekalan di masa akan datang.


2.0 OBJEKTIF

2.1 Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang cara-cara melakukan sembelihan
yang betul.

2.2 Memberi peluang kepada para pelajar untuk mempraktikkan ilmu berkaitan dengan
sembelihan yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4.

2.3 Memberi pengalaman yang berguna kepada para pelajar bermula dari proses
sembelihan sehingga proses membersih bahan sembelihan.


3.0 TARIKH & HARI

30 Oktober 2012 / Selasa

4.0 LOKASI

SMK Lepar Utara


5.0 SASARAN

Semua pelajar tingkatan 3, 4 dan 5.
4.0 AHLI JAWATANKUASA

Ahli Jawatankuasa Induk :

Pengerusi       : Tn. Hj. M.Yusri bin Marjan (Pengetua SMK Lepar Utara)
Naib Pengerusi     : Pn. Hasnul Syawa binti Abbas (GPK 1 SMKLU)
             En. Zuzaimi Zulkifli (GPK Hem SMKLU)
             En. Amran Deraman (GPK Koku SMKLU)
Penyelaras       : En. Muhammad Jazmi Muhammad
Setiausaha       : Pn. Zariyah Zakaria
Bendahari       : Pn. Noraini Shafee

Ahli Jawatankuasa Pelaksana :

Jk Instruktor Sembelihan   : Ust Md Jailani Hasan
               : Ust Wan Mohd Najmuddin Wan Nawi

Jk Peralatan         : En. Asyraf Badli
                Pn. Norhayati Mohd

Jk Penyediaan Bahan Mentah: Cik Najihah Hassim

Jk Dokumentasi        : En. Wan Lokman Wan Ahmad
                Che Ku Rosdi Che Ku Jusoh

Jk Kebersihan         : Ustz Zariyah Zakaria
               : Ustz Noraini Shafee

Jk PA Sistem         : En. Mohamad Adli Abdul Ghani

Jk Kawalan Pelajar      : En. Mohd Fairuz bin Ujang
                En Mohd Faizal Abu Bakar
                Semua guru matapelajaran T3, T4 & T5.
5.0 TENTATIF

Tarikh     : 30 Oktober 2012 ( Selasa ).

7.20 pagi    : Perhimpunan pagi.
7.50 pagi    : Pelajar tingkatan 3, 4 & 5 bergerak ke Foyer Sri Budiman.
8.00 pagi    : Taklimat program.
8.10 pagi    : Penerangan ringkas tentang teori dan demonstrasi penyembelihan oleh
         instruktor .
8.30 pagi    : Praktikal sembelihan oleh para pelajar.
9.00 pagi    : Pelajar tingkatan 5 bersurai dan P&P seperti biasa.
        : Pelajar tingkatan 3 & 4 terlibat membersihkan ayam.
6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

  Bil                     Perkara      Jumlah
  1.     Peruntukan :

       1.1 Panitia Pendidikan Islam           RM 1100.00


                JUMLAH             RM 1100.00
  2     Anggaran Perbelanjaan :

       2.1 Ayam ( 50 ekor x RM 20.00)          RM 1000.00

       2.2 Minuman Pelajar                RM 100.00


                       JUMLAH      RM 1100.00
6.0 PENUTUP
Kami mengharapkan agar aktiviti ini dapat memberi manfaat yang berguna buat semua
puhak yang terlibat dalam menjayakannya. Semoga usaha ini akan mendapat keberkatan
dan keredhaan Allah s.w.t.

Disediakan oleh,


...................................................
(Muhammad Jazmi Muhammad)
Penyelaras Program Amali Sembelihan 2012.


Disahkan oleh,


................................................
(                        )
                Senarai Tugas Jawatankuasa :

Bil     Jawatankuasa               Bidang Tugas
1   Jk Instruktor Sembelihan & 1. Memberi penerangan tentang teori sembelihan dan haji.
      Instruktor Haji     2. Menunjukkan demonstrasi sembelihan dan haji yang
                  betul.
                  3. Membimbing dan memantau amali sembelihan & haji
                  yang dilakukan oleh pelajar.
2      Jk Peralatan      1. Menyediakan peralatan seperti pisau, batu asah, periuk,
                  tong gas, dapur gas. kanvas dan lain-lain yang dirasakan
                  perlu.
3    Jk Penyediaan Bahan     1. Menyediakan ayam sebanyak 50 ekor untuk sembelihan.
        Mentah
4     Jk Dokumentasi      1. Mengambil gambar sepanjang program berlangsung
5     Jk Melapah Ayam      1. Melapah dan membersihkan ayam untuk dimasak
6      Jk PA Sistem      1. Menyediakan pembesar suara semasa program.
7     Jk Kawalan Pelajar    1. Memastikan semua pelajar berada di tempat program
                  seperti yang dijadualkan.
                  2. Memastikan pelajar terkawal semasa program dijalankan.
8       Jk Jamuan       1. Menyelaras jamuan untuk semua pelajat ting. 4 & 5 serta
                  guru-guru.
9    Jk Kebersihan Tempat    1. Memastikan tempat sembelihan dan peralatan dalam
                  keadaan bersih selepas program selesai.
10      Jk Pamplet       1. Menyediakan pamplet program Amali Sembelihan & Amali
                  Haji dan mengedarkan kepada guru.
11     Jk Edaran Nota      1. Menyediakan nota yang bersesuaian berkaitan amali haji
                  untuk rujukan pelajar.
12      Jk Fasilitator     1. Memantau & membimbing pelajar semas amali haji.
13    Jk Kuiz & Hadiah     1. Menyediakan soalan kuiz & hadiah . (10 soalan)
                  2. mengadakan soal jawab kuiz.
14   Jk Persiapan Tempat &    1. Memastikan tempat yang sesuai untuk amali haji.
       Peralatan       2. Menyediakan perlatan seperti modul kaabah dan yang
                  berkaitan
Keperluan :

1. Pisau
2. Dapur gas
3. Tong gas
4. Periuk
5. Kanvas
6.

								
To top