global system for mobile communication

Document Sample
global system for mobile communication Powered By Docstoc
					 ‫ا و آ‬   ‫ور‬    ‫م‬  ‫ا‬

‫ا ه ى ا ح آ رس‬      ‫. آ ﻡ ان ء ا ‪ GSM‬ان ء ا ی‬
   ‫ا‬  ‫ا رس ا‬      ‫اى‬  ‫. وان ء ا ﻡ ه‬
‫ت‬    ‫آتا‬    ‫ا‬  ‫وزی ی‬    ‫ا سا‬   ‫ة ا رس د ﻡ‬
‫ا رس د ه ى آ رس ال‬       ‫ی‬   ‫وآ رس ال ‪ gprs‬وان ء ا‬
‫. ‪ UMTS‬وآ رس ال ‪CDMA‬‬
‫ﺥ ا ول آ رس ال‬     ‫وا ‪ GSM‬ا‬    ‫او‬   ‫وﻡ‬     ‫ا رس د‬
 ‫ه ان ء ا‬   ‫ا‬  ‫ا ح واى ی ج ی اى‬        ‫وزآ و رأی‬
 ‫ان ء ا‬   ‫ی ﺱ و‬    ‫.. .وان ء ا ا ح ه ن‬
  ‫ﻡ‬
‫ه ﺹ ر‬        ‫ر ی وا ه‬     ‫ا حه نﻡ ﻡ ﻡ ل‬
‫ﻡ ال‬    ‫سا ا‬   ‫رى وه د ا‬    ‫س/ و ا‬   ‫ا ضد عا‬
‫‪GSM‬‬     ‫ﻡ ان‬  ‫ا حد‬    ‫ا ور ی رآ وی‬    ‫..........آ ی‬
‫أ ذن ا‬
    ‫نﻡ ﺥ‬     ‫وه‬     ‫رس‬  ‫ا‬      ‫د ی‬

  ‫و‬  ‫ﻡ‬    ‫ا‬    ‫م وا‬      ‫ی‬       ‫ا ول ه‬
‫ﻡ ت م ال‬       ‫ه‬ ‫‪GSM‬ا‬
 ‫و ق ا رﺱ ل‬   ‫عا مو‬   ‫ا‬            ‫ه‬     ‫ا‬
‫ن‬  ‫عا‬   ‫ا رة ﻡ اول ا‬           ‫ا‬  ‫ا ا‬       ‫ا ا ه‬
‫ا ا رﺱ ل وا ﺱ ل‬
   ‫ا اء ا‬  ‫و آ تا ﻡ‬              ‫ه‬   ‫ا ﻡ‬

‫ﻡ‬  ‫ا‬    ‫ا ذن ا‬
‫ت‬   ‫ما‬    ‫اى‬  ‫دة‬  ‫نﻡ‬      ‫وض ا‬  ‫ا‬  ‫تا‬  ‫ا‬    ‫دى ی‬


 ‫:او‬   ‫ﻡتﻡ ا ﺱ ا ا‬    ‫رﻡ ا‬  ‫ﺹ اآ‬
  ‫ا ﻡ‬  ‫ی‬  ‫عا‬     ‫ا‬   ‫ه‬  ‫ودى‬
‫آ ة ﻡ ال‬   ‫ا ﻡ‬    ‫و ة اآ ن ‪Channels‬ا ا‬
‫ن ال ‪ Quality‬ال ‪Capacity‬زودت ال‬  ‫‪B.W‬ه‬   ‫‪Channel‬‬
‫وﺱ وه ف ال‬    ‫زم ی ن‬  ‫ع د ازاى ‪GSM‬ه ی‬   ‫. ا‬

 ‫:ﺙ‬    ‫ﻡ‬  ‫و‬   ‫ا‬    ‫ﻡ‬  ‫ا‬  ‫ﺹ‬
‫آ رة‬  ‫ﻡ‬     ‫ج‬    ‫وا‬      ‫ﺱ ت‬    ‫ی‬    ‫ا‬
     ‫ان ا ن دﺥ وا س ه‬      ‫ا‬    ‫ﻡ ان وا‬
‫ا ن‬     ‫و آة‬  ‫ا‬         ‫رة‬  ‫ا ة وا‬
‫ج‬     ‫ن اآ ه ن ا‬    ‫ر‬  ‫زى ﻡ‬     ‫دﺥ ود‬
‫ة‬    ‫ا‬    ‫ا ة‬  ‫ﺉ وا‬          ‫ا‬
 ‫ﻡ‬     ‫ﺱ ﺙ‬  ‫ا رة ل‬    ‫ﺥ‬     ‫ود ی‬  ‫ار‬
‫وی د ارﺱ ﻡ ة اﺥ ى‬    ‫ا‬  ‫.ا‬
   ‫عد ﻡ ﻡ ل ا م‬       ‫ا‬  ‫و‬

 ‫ال :ﺙ‬ ‫ء‬  ‫د ا رة ‪error‬ﻡ و ا‬    ‫ا‬
‫وﺱ ﻡ ن‬   ‫ﺱ‬   ‫ا‬  ‫آ ة ان ‪Noise‬‬  ‫وه ا اء وﻡ‬
  ‫ه ﺹ ﻡ‬    ‫ه ف ان ء ا ا ل . ‪error‬ا رة‬
 ‫ءآ ی‬    ‫ﻡ ا‬  ‫ا‬  ‫ن ول‬   ‫ه‬    ‫.ا‬
‫م‬  ‫ة ای ﻡ ه ا‬    ‫لا‬  ‫ا‬  ‫وﺱ‬  ‫دول آ‬    ‫ا‬  ‫ی‬  ‫ا‬


‫ل‬     ‫ا‬   ‫وﺱ‬  ‫زم ی ن‬  ‫ا‬  ‫ر‬    ‫ن‬    ‫ا‬
‫ل‬   ‫ﺹ تآ‬   ‫رق او ی‬  ‫او ی ور‬  ‫ی‬  ‫ة زى ﻡ‬  ‫ی‬
‫د ا ﺱ ﺉ دى ﻡ ودة ا‬       ‫.و‬
‫آ ة‬   ‫ﻡت‬   ‫ا‬   ‫اﺥ اول وﺱ‬  ‫ی‬    ‫ر‬     ‫ا‬   ‫و‬
‫م ا رة‬  ‫ت آ ة .وآ ن‬   ‫ﻡ اﺱ ك‬        ‫اف ودى آ‬  ‫وه ا‬
    ‫و‬  ‫نآة‬     ‫ا ﺱ وا ﻡ‬    ‫ا‬     ‫ﻡ‬  ‫ﻡ رس ودى‬
‫ف‬  ‫ا‬  ‫ﺱ ك‬     ‫.. اف ه‬
 ‫ﻡ‬  ‫ا‬  ‫ووﺱ‬    ‫ن ﻡ ﻡ ﺱ وﻡ‬    ‫اى م ا ل‬    ‫و‬
  ‫هم‬   ‫.ا اﺥ‬   ‫نا ر‬  ‫ك زى ا‬  ‫وا ﺱ ه اﻡ ان ی ن ﺱ‬
‫ى ی م‬      ‫وز‬        ‫تی‬   ‫م ما ی‬     ‫وآ ن ا ول‬
 ‫ع ی وی ود‬  ‫ا‬   ‫ی‬    ‫وز‬   ‫ا‬  ‫آ ﻡ ا خا‬    ‫ﻡ ی ﺹ‬
‫آ وﺥ ﺹ ﻡ زی دة‬      ‫آ ة او‬     ‫ا و وز‬   ‫ﻡ‬
‫مﺱ ی ت‬       ‫نا ر‬  ‫ی اﺹ ا‬    ‫ﻡ وه وﻡ ا‬    ‫ا‬
‫آ اوى‬   ‫ا و ﺱ‬
‫ل‬  ‫ا‬  ‫.او ون اﺱ ك زى‬
 ‫لا ﺱ‬  ‫وا‬   ‫لا‬  ‫ا‬   ‫ﻡ ر‬      ‫ا‬
 ‫او‬  ‫:ﻡ‬   ‫ا‬
‫رة ﻡ ا م‬   ‫ا‬  ‫اآ‬  ‫ما ﺱ‬   ‫ا‬
  ‫.ا‬

 ‫ك :ﺙ‬   ‫ا‬ ‫اﻡ‬
‫ا ك‬   ‫ه ا ى ی ا رة‬    ‫ما ﺱ‬   ‫اآ ا‬

  ‫ا ﻡ ن :ﺙ‬
 ‫ه ف‬    ‫ﻡ‬  ‫ا‬   ‫اآ اﻡ‬     ‫ما‬    ‫ا‬
‫ال‬   ‫ای‬   ‫ا ‪GSM‬ا‬   ‫اﻡ‬   ‫ن‬     ‫.‬
  ‫‪ B.W‬ال :را‬
‫ال‬    ‫م و‬   ‫‪B.W‬‬   ‫ما‬
‫وال‬      ‫ﺱ و ا‬  ‫ی ر ‪Frequency‬‬  ‫ا‬
  ‫ا‬   ‫ا‬    ‫ما ﺱ ه‬    ‫و‬  ‫ی‬
  ‫ا ﻡ م‬

 ‫:ﺥ ﻡ‬    ‫ا‬
   ‫ا‬  ‫ﻡ‬    ‫ا‬  ‫ه ر‬  ‫ودى ﻡ‬           ‫1 ‪CH‬‬
‫ﻡ‬       ‫ف ا اع ا‬  ‫ا‬

‫ا دی‬  ‫تا ر‬   ‫ا ع ا ول ه ا‬
  ‫نا ﺱ‬  ‫وه ا‬  ‫ا عا‬
   ‫تا‬   ‫وه ا‬  ‫ا عا‬

  ‫ا ﺱ‬  ‫ا‬   ‫ق ا رﺱ ل وا ﺱ ل‬  ‫ف‬  ‫ا‬
‫:د اول ع‬   ‫ال ا‬  ‫وذ‬  ‫رﺱ ل‬  ‫ﺱ ی م‬  ‫ا‬  ‫ن‬  ‫و‬
‫ی ن وا ادی‬  ‫زى ا‬
   ‫:ود ا ع ا‬    ‫او ﻡ‬  ‫ﺱ وی‬   ‫ﺱ وا‬  ‫نا‬  ‫و‬
  ‫زم د ا ول اذا آ ه ﺱ و‬   ‫ی‬ ‫ا‬
‫ال‬    ‫ن‬   ‫. ود‬  ‫‪Channel‬‬
    ‫عا‬   ‫زى ا ﺱ‬
   ‫ا و د :ود ا ع ا‬     ‫ﺱ ا وی‬     ‫ﺱ وا‬  ‫و د ا‬
‫2‬    ‫ﻡ‬    ‫و‬  ‫ا‬         ‫‪Channel‬‬

      ‫ﻡ‬     ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ای ا‬ ‫ﻡ ازاى ی‬  ‫ا‬    ‫ی ىا‬
  ‫ﻡ اﺹ‬    ‫تا‬    ‫فا‬  ‫ﻡ ا‬  ‫.‬   ‫ﺱ ا ا‬   ‫ﻡتﻡ ا‬  ‫ا‬
   ‫ا ﺱ‬    ‫. ا‬
   ‫فا‬   ‫ازاى و‬   ‫ف‬  ‫اع دى و‬  ‫ف ع عﻡ ا‬  ‫ا‬
‫ال‬    ‫م ای‬   ‫‪GSM‬‬
‫ا ع ا ول وه‬frequency division multiplexing ‫او‬FDM
‫ﻡ ال‬    ‫ا ﻡ‬        ‫ا‬       ‫‪ carrier‬وه‬       ‫ی ن‬  ‫ال ‪user‬‬
‫ال ‪carrier‬‬  ‫ه‬     ‫. ود‬    ‫او‬     ‫ﺱ اء آ ن‬       ‫‪ capacity‬ا ص‬
‫ا‬
                                     ‫__________________‬

                                     ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬
‫__________________‬
             ‫ال‬    ‫دور‬  ‫‪GSM‬‬   ‫ان ﺵ ء ا‬  ‫آ‬

   ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ك‬  ‫با‬          ‫و‬      ‫ا أ‬


                           ‫‪BOSSNEMO‬‬
                                ‫ا‬  ‫هة‬
                            ‫ﺥﺹ إ‬     ‫‪ BOSSNEMO‬إر ل ر‬
                           ‫رآ ت‬         ‫‪ BOSSNEMO‬ا‬
                              ‫‪ BOSSNEMO‬إ‬     ‫تا ﺹ‬   ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬ ‫2#‬
15-02-2008, 01:25 AM
                          ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
      BOSSNEMO              ‫ا و : ارض ا‬
      -={‫ت‬  ‫ى‬  }=-           1,644 :‫ا رآ ت‬
‫وه‬    ‫ود ا ع ا‬time division multiplexing ‫او‬TDM
 ‫اـ‬   ‫‪ time slots‬د ﻡ ا ـ ‪channel‬وه‬
 ‫‪ time slot‬ا ـ ‪ user‬وآ‬   ‫او .و د آ‬             ‫ﺱ اء آ ن‬   ‫ا ص‬
‫وه ﺹ ال‬     ‫ا‬  ‫‪capacity‬‬

  ‫ا‬   ‫ای اﺹ ا ا ا‬         ‫ه ی‬       ‫ال ‪ carrier‬ﺙ ا ی‬     ‫او ا ا‬
‫اﺹ ‪ time‬ه ال ‪time slots‬‬             ‫.‬
‫ح ﻡ 009‬        ‫ا‬   ‫ه ض ان ا‬          ‫ای‬    ‫‪ mhz‬ا 0001 ‪mhz‬‬
‫ح ه 001‬        ‫ا‬   ‫ود ال ‪ mhz‬ی‬       ‫‪frequency‬‬        ‫ا ا ه‬
 ‫اى ﻡ ﻡ‬     ‫وز ا‬   ‫ا‬     ‫د‬    ‫.‬    ‫.ﻡ‬    ‫ﻡ ا رة‬     ‫ا رة‬
‫ال 001‬     ‫ﻡ دى‬     ‫ا‬    ‫ا ا‬     ‫ﻡ ﻡ‬      ‫ای ؟‬   ‫دول ‪ mhz‬ه‬
‫ال 001‬     ‫ﻡ ا‬           ‫ا‬       ‫آاﻡ ﻡ‬      ‫ا ه جا ا‬     ‫و‬
‫ﻡ ﻡ ة وا ة‬      ‫ل 01 ﻡ‬       ‫ا‬  ‫آةﻡ‬     ‫ﻡ دول ا 01 ا م آ ی ی‬
       ‫ﻡ‬    ‫ل2ﻡ‬     ‫ة نﻡ ه ا‬            ‫و‬   ‫.)‬  ‫ا‬
 ‫اﺥ‬     ‫ه‬    ‫ا‬      ‫) ا دد‬
‫م ﻡ ة وا ة‬     ‫ل001 ﻡ‬      ‫ا‬   ‫ﻡ‬    ‫ی‬   ‫ا 001‬         ‫ﻡ‬
‫د آ اوى‬      ‫ا‬     ‫ﻡ رش‬        ‫ا آ ة زودت ا د ....ﺥ‬      ‫ﻡ آة.‬
   ‫اوى آ ة آ‬     ‫ﻡ ی بم‬        ‫ا دد ع 2 ﻡ‬       ‫نآ‬  ‫آة‬
  ‫رادی داﺥ‬               ‫ر زى ای زى‬        ‫ة و اﺥ‬      ‫ه‬
‫ى ال‬      ‫عی ﻡ م ی‬             ‫زم ا‬    ‫..ی‬      ‫‪GSM‬‬
  ‫‪carrier‬آ‬    ‫.. ی وى 002 ه‬
  ‫ا‬      ‫ه ا‬    ‫م‬    ‫ا‬            ‫ﻡ‬    ‫ا‬    ‫ی‬
‫ا دد‬           ‫ا رة‬  ‫لا‬    ‫دد ﻡ و ه‬     ‫ا رة‬
          ‫ا دد وه ا ی ا آ ة‬        ‫ل ا رة‬   ‫و ی‬
‫ال‬       ‫ی‬  ‫اﺥ وه دى‬     ‫ﻡ‬    ‫وا .‪ TDM‬ا دد ﻡ‬   ‫ﻡ‬
‫ل‬        ‫فا‬   ‫ﺥ .آ ی ا‬    ‫مﻡ ه‬     ‫آةا‬  ‫ا‬  ‫ی له‬
 ‫د‬      ‫قا‬       ‫نﻡ‬  ‫ا‬  ‫و‬      ‫8 ﻡ ات آ 02 ﻡ‬
         ‫ان ء ا‬   ‫ﻡ ا مد ه‬   ‫.....‬


‫ت‬     ‫ﻡ‬    ‫ی‬    ‫د ﻡ ی‬  ‫ىا‬  ‫د ا‬      ‫مد ﻡ‬  ‫ان ا‬  ‫ی‬  ‫ا ا‬
   ‫ه‬    ‫ﻡ‬    ‫دد ﺥ ص‬    ‫وا‬     ‫.. وا‬
 ‫ای‬    ‫وا‬      ‫.......‬
   ‫ا عا‬
 ‫ال‬frequency division multiple access ‫او‬FDMA
‫ وه ﻡ ا ـ‬FDM ‫آ‬     ‫ و‬user ‫ ا ـ‬carrier ‫ا ی‬  ‫ا ص‬
‫ دل ا ـ‬carriers ‫و ده ﺥ‬
  ‫ا عا ا‬
 ‫ال‬time division multiple access ‫او‬TDMA
‫اـ‬    ‫وه‬channel ‫ ا ا ة ة‬frames
 ‫ وآ‬frame ‫د ﻡ ا ـ‬   ‫ ی ي‬time slots
 ‫ وآ‬user ‫ ا ـ‬time slot   ‫ا ص و آ ﻡ‬
‫ ﻡ ا ـ‬users ‫ك‬    radio frequency ‫وا ة‬
   ‫م ً .و ده ﺙ‬   ‫ﻡ‬   ‫وه ا ا ع‬

 ‫ا عا ﻡ‬
 ‫ال‬time division multiple access/frequency division multiple
access
 ‫او‬TDMA / FDMA
 ‫آ‬     ‫و م‬    ‫ا‬  ‫ وه ﻡ ﻡ ه ﻡ ی‬band ‫ة‬  ‫ا‬
channels ‫ وآ‬channel ‫ ة‬frames ‫ و آ‬frame ‫ ة‬time slots
 ‫ وآ‬user  ‫ ی ﺱ‬time slot ‫وا‬
‫ و ب د‬user ‫ب د ا ـ‬     ‫ی‬carriers ‫ﻡ وب‬
‫ د ا ـ‬time slots ‫ ـ‬frame ‫ا ا‬
   ‫ل‬  ‫ و اى و‬TDMA ‫د‬     ‫ی ا‬TDMA / FDMA ‫م ی‬


 ‫ا ول ا‬  ‫ﻡ اول ا‬     ‫ی‬  ‫ا‬  ‫ف ا ای ت‬  ‫ا‬
 ‫ﻡ ر‬     ‫و‬  ‫ا‬  ‫ا‬

  ‫ا ول‬  ‫ا‬   ‫ﻡ‬  ‫أ ﻡ ا ول ﺥ‬  ‫ا‬
  ‫رة‬  ‫د‬   ‫زا‬  ‫د ا‬  ‫ا‬   ‫ا ا ا‬  ‫ا ا ی‬
‫ن آ ة ا ا اﺱ‬       ‫آ ن زم ی ل‬ ‫ا‬  ‫ی ا ول و‬  ‫ا‬
   ‫ی ﻡ اﺱ ا‬  ‫.ا‬  ‫او ﻡ‬
‫ا وﻡ ش‬       ‫آن‬    ‫ی‬   ‫اوى زى ﻡ‬  ‫وآ ن ا م ا ی د ﻡ آ آ‬
‫وال‬  ‫ﻡ‬      ‫ا‬      ‫ا ة وا‬    ‫ا‬  ‫ا ﺱ ﻡ ‪ power‬ر‬
‫ن‬  ‫ا‬  ‫ة‬    ‫ﻡ‬    ‫آ‬    ‫ا اج‬

‫ف ال‬    ‫ا‬    ‫‪First Generation‬‬
     ‫ﺉ‬  ‫ی دى آ ا‬   ‫زى ﻡ‬
 ‫م‬   ‫ر ﻡ آ ال ‪analog system‬آ ن‬   ‫ا‬  ‫‪ analog‬و‬
‫ال‬   ‫ﻡ ر‬  ‫‪ digital system‬وال ‪ analog system‬و ﻡ ا ه‬
 ‫ی‬  ‫آ ن‬
   ‫ی‬   ‫ﻡ‬  ‫ی‬     ‫م ﻡ و دد ﻡ‬  ‫وآ ن آ دو و‬
‫ال‬
  ‫ا ﺹ تو‬    ‫آ نﻡ‬
‫ال‬   ‫نا‬    ‫‪ analog systems‬و‬        ‫وﻡ‬  ‫ﺹ‬
 ‫ﻡتا ﺱ‬
 ‫م ال‬  ‫‪FDMA‬وآ ن‬
‫م ال‬  ‫وآ ن‬Frequency Modulation
‫ف ال‬  ‫ا‬  Second Generation
 ‫ت‬   ‫اواﺉ ا‬    ‫ا‬   ‫ا‬
‫ع‬   ‫نآ ةآن ﻡ‬    ‫ﻡ ى ا ول آ‬  ‫ا دد‬  ‫م‬  ‫وآ ن‬
 ‫ال‬   ‫‪digital system‬ا ال .واﺱ ﻡ‬    ‫نآة ر‬
   ‫و ر‬   ‫ت‬  ‫‪data‬‬   ‫ع ‪ SMS‬رة‬  ‫ا‬  ‫ا ول ی‬
‫ال‬   ‫ادﺥ ل‬  ‫ی‬ ‫رﺱ ی ﻡ‬   ‫ا و‬  ‫ﺥ‬  ‫‪ GPRS‬ر و‬
 ‫ال‬ ‫واﺱ ﻡ‬TDMA ‫و ن آ ة ال‬capacity  ‫)ا‬  ‫آ‬
‫ ل‬TDMA    ‫ ی‬TDMA/FDMA )
  ‫رو ﺹ‬    ‫ی‬ ‫ا‬  ‫و‬
‫ا ول ا‬  ‫م‬  ‫ا‬  ‫ود ا‬
‫ا ء‬        ‫ی ا‬    ‫وزى ﻡ‬  ‫ا‬    ‫ا‬      ‫ودى ا‬
‫م‬    ‫آ‬   ‫ن واﻡ ی ا‬  ‫دى زى ا‬    ‫ش‬    ‫ﻡ‬  ‫ا‬  ‫ا ..ا‬
‫ال 2‬  ‫اﺥ ى‬  ‫‪G‬ا‬


‫‪Third Generation‬ود ال‬
 ‫ود‬      ‫ﻡ ش‬    ‫اى‬      ‫ی‬  ‫ا‬ ‫ا‬  ‫و‬
    ‫ا‬   ‫ی ا‬
  ‫دة زى ا ی وا ر و‬  ‫وآ ن رﺱ ﺉ ا ﺱ ﺉ ا‬
‫ً‬
‫ی ة وه ال‬    ‫‪WCDMA‬واﺱ م‬
‫ة ﺹ ة ادام ‪smart anttena‬واﺱ م آ ن ال‬   ‫ءا ه ل‬  ‫وان‬
 ‫........... ی‬
‫ل‬  ‫ا‬     ‫ﻡ ر‬  ‫ول‬  ‫د‬


 ‫ان ا اﺱ ﻡ‬    ‫ا‬  ‫‪digital system‬‬  ‫ی‬  ‫ا‬   ‫ﻡ اول ا‬
‫ﻡ‬   ‫آ ة ‪ digital‬ا ‪analog‬‬    ‫ی ى‬
‫ا م ال‬  ‫ﻡ ا فا ق‬      ‫‪digital‬وا م ال ‪analog‬‬
  ‫ت نﻡ ﺥ‬     ‫ی‬    ‫ا ا ول ه‬
   ‫‪ capacity‬ال :اول‬
   ‫ه ا‬    ‫ا رة ءة آ ة ا‬     ‫ه اﻡ‬   ‫ﻡ ﻡ ای ا م ا‬
‫د ال‬   ‫‪ bits‬د ﻡ ه‬  ‫ﺹ ةی‬  ‫ه‬  ‫ﻡ ة ی ا رة ا ه ﺱ‬
‫ال‬   ‫ا م د ‪ B.w‬آ ة ا‬  ‫اآ و‬    ‫ﺹ ی ه ر اﺥ ا‬
‫‪ analog system‬ﻡ ﻡ د ال‬

    ‫:‬  ‫ا‬    ‫ا ا ﻡ‬
‫ال‬  ‫‪GSM‬‬     ‫ﻡ ﻡ ه زى ا‬  ‫آ ة‬   ‫ا‬    ‫د‬  ‫م‬  ‫ﻡ‬
 ‫دى ‪ISDN‬وال‬   ‫زم ی ن ﻡ ا ﻡ ا‬  ‫ی‬    ‫و‬

    ‫:‬  ‫ا‬
‫م‬        ‫ا‬      ‫نا‬     ‫‪ hardware‬ودى‬   ‫ﻡ ا‬    ‫ا‬
‫ف‬  ‫زى ﻡ ه‬        ‫زى ا‬     ‫ا‬

    ‫ﺱ :را‬      ‫رة ا‬  ‫ء و دة ا‬
‫رة ال‬  ‫ا‬      ‫ی‬     ‫زى ﻡ‬  ‫ال ‪analog‬ی‬  ‫رة ‪noise‬ﻡ‬  ‫ظا‬
‫ا ت‬     ‫و‬    ‫ی‬      ‫ه‬   ‫و اﺱ‬   ‫ﺥ‬
 ‫رة ال‬     ‫‪digital‬اﻡ‬   ‫رة‬   ‫1و 0‬
‫ال‬   ‫آ اوى .ا اذا آ ‪ noise‬ی‬       ‫‪ noise‬ﻡ ه ﺙ‬
‫ال0 ی 1‬      ‫ی ﻡ‬
    ‫ﺥ‬   ‫ا‬      ‫دی ‪ bit‬ودى‬  ‫د ال 0 وال 1 ا‬
    ‫آةا‬  ‫ا رة‬
‫رة ا ﺱ ل زى ﻡ ه ف ان ‪error ditection and correction‬‬
 ‫ءا‬

    ‫ﻡ ا ﺱ :ﺥ ﻡ‬    ‫ا‬
‫ال‬     ‫ن ‪ analog‬ا‬   ‫ﻡ‬ ‫ه‬  ‫ةا‬    ‫واﺹ ا‬  ‫وﻡ‬    ‫ﺹ‬
‫رة‬  ‫ا‬    ‫ه ﺙ‬    ‫ا‬
     ‫زى ان ء ا ‪ digital‬اﻡ‬     ‫قآ‬    ‫او‬    ‫ﺱ‬
‫ف‬  ‫.ﻡ ه‬
‫م ال‬        ‫ءا‬  ‫‪ GSM‬ا ان‬
                        ‫__________________‬

                        ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬


‫‪BOSSNEMO‬‬
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬   ‫‪ BOSSNEMO‬إر ل ر‬
‫رآ ت‬       ‫‪ BOSSNEMO‬ا‬
  ‫‪ BOSSNEMO‬إ‬    ‫تا ﺹ‬   ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
‫3#‬
 ‫‪16-02-2008, 03:31 AM‬‬
                          ‫4002 ‪: Oct‬ﺕ ری ا‬
        ‫‪BOSSNEMO‬‬            ‫ا و : ارض ا‬
        ‫ت{=-‬  ‫ى‬  ‫-=}‬        ‫ا رآ ت: 446,1‬
‫م ال‬        ‫‪GSM‬ه ا ان ء ا ی‬
‫ﻡ ت‬   ‫ن آ ة زم ی ن‬     ‫م ﺱ‬   ‫ﻡ ﻡ‬   ‫ا‬   ‫ی‬
‫ت دى‬  ‫ا‬        ‫وزی‬  ‫ا‬    ‫ا‬   ‫ارﺱ ل واﺱ ل‬
   ‫ان ‪ Base Station‬او ‪Base Transceiver Station‬‬      ‫وه‬
 ‫ى‬  ‫ا‬   ‫ا‬  ‫ءا‬
‫ال‬    ‫ا‬   ‫‪BTS‬وا‬    ‫م ‪ cell‬ه‬
‫ال‬   ‫‪cell‬‬   ‫آ‬  ‫ا‬   ‫ﺥ‬    ‫آ ﻡ .‬  ‫ا‬    ‫دى ه‬
  ‫ال ‪cell‬‬  ‫ﻡ‬    ‫ه‬     ‫ای ‪interference‬‬ ‫ا‬   ‫.‬
    ‫نﻡ‬              ‫ال ا‬   ‫ﻡ‬  ‫ا‬
‫‪interference‬‬
     ‫ه ان ه‬     ‫ا‬  ‫‪dead zone‬‬   ‫ﻡ ش‬
    ‫ا‬     ‫ان ا‬    ‫.... ا‬ ‫وا‬ ‫ا دد ‪cell‬‬  ‫ﻡ ا‬    ‫ا‬
   ‫‪ cell‬ا‬  ‫ا‬     ‫ﻡ‬    ‫ا‬   ‫ددات‬   ‫‪cell‬‬    ‫ه‬    ‫ا‬
 ‫اﺥ‬
 ‫ا‬    ‫ﻡ‬   ‫ول‬    ‫ه‬   ‫اﺥ ا‬    ‫و‬ ‫ا دد ‪ cell‬ی‬  ‫ﻡ ا‬
‫ﻡ‬    ‫ﻡ‬            ‫ازاى ...ه زع ا‬   ‫د ه‬    ‫ﺥ‬
‫ف ال ‪cells‬ال‬     ‫ا‬    ‫ﻡ‬   ‫ی ﻡ وی ......‬   ‫‪cell‬‬   ‫دى اﺹ‬
 ‫ای‬
  ‫نﻡ ش‬      ‫اﺥ‬           ‫ه‬  ‫داﺉ ى و‬      ‫ه‬   ‫ه‬
  ‫ﺱ اﺱ‬       ‫د ه‬       ‫ا‬   ‫ﻡ و‬  ‫ﻡ‬
‫ا ل ال‬      ‫ا رف‬       ‫‪ GSM cells‬وه د ا‬

   ‫ا‬    ‫داﺉ ى و‬      ‫ﻡ ازاى‬      ‫ع‬   ‫ىا‬  ‫ی‬
 ‫اﺱ د و ای‬     ‫ا‬
    ‫و‬  ‫ا‬  ‫ا‬   ‫نا‬  ‫ود‬  ‫ﺥ‬  ‫ﻡ‬  ‫ﻡ‬      ‫ه‬
‫ل ال‬      ‫ا س اﻡ آ ﻡ‬ ‫ﺱ‬   ‫نآة‬   ‫ر ال ‪cell‬‬  ‫ن‬
‫‪cell‬‬      ‫ه‬   ‫ﻡ‬  ‫ا ه‬

  ‫ا‬    ‫ان ا‬   ‫ا‬     ‫ع زی ا‬
 ‫د ال ‪ carriers‬د ﻡ ال‬    ‫ﺙ ﻡ دش ی‬     ‫‪carriers‬و ان ا‬
 ‫آ ام د ال‬   ‫د ﻡ‬   ‫‪ system‬ال ‪channels‬ﺙ‬     ‫آ ﺙ‬
 ‫ود ال‬ ‫وزی‬    ‫ای‬  ‫‪capacity‬ه‬
‫ال‬    ‫ا‬  ‫ا ه‬     ‫ا‬   ‫ای‬  ‫‪cells‬‬ ‫ا‬   ‫ﻡ‬
‫م ‪cell‬‬     ‫اﺥ‬     ‫نﻡ‬          ‫ا دد‬    ‫ﻡ ا‬    ‫...‬
‫اآم‬    ‫ی ىه ه‬       ‫د ال ... ‪cell‬‬  ‫زود‬    ‫‪ cell‬ا‬       ‫ا‬
   ‫ا‬      ‫آ ی آ ة ا زودت ا‬      ‫ا دد ‪ cell‬ا‬    ‫ﻡ ا‬      ‫ا‬
 ‫ال‬    ‫ا‬       ‫ه ﺹ ..‬       ‫‪capacity‬و ة ا اﺥ ا‬       ‫ه‬
‫ةو د‬     ‫آ‬  ‫ﻡ‬    ‫آ‬       ‫د ال ؤا ىى‬    ‫ﺥ‬   ‫اوى‬
‫د ال‬     ‫ا ا‬    ‫آ ی ه‬       ‫ﻡ‬    ‫‪ cell‬ا‬    ‫ا‬      ‫ا‬
  ‫ا‬     ‫د ی زع‬     ‫ان ا‬   ‫دراﺱ ت‬    ‫ای‬   ‫د‬    ‫ه ا‬    ‫....‬
‫ی 7‬     ‫... ‪ cells‬آ‬
‫دى ﻡ ال‬       ‫‪ cells‬وا‬     ‫‪ cluster‬وال...... ‪cluster‬‬        ‫د‬
‫ال7‬  ‫وى‬      ‫ﻡ ﻡ زع‬         ‫‪ cells‬آ ا‬
  ‫دی‬  ‫ا‬
 ‫آ‬    ‫ﺥ‬    ‫ان ا‬  ‫ه‬   ‫عا‬   ‫ا ی‬     ‫واﺥ ى ‪ cell‬و‬
  ‫ا دد ا‬    ‫ﻡ ا‬   ‫ق ‪cell‬‬   ‫ا رة ا‬    ‫زى ﻡ ﻡ‬
‫‪ cells‬ال‬    ‫ه ا‬   ‫اﺹ‬    ‫ا دد ‪ cell‬ا‬    ‫ا‬

   ‫‪ cell‬آ ا‬      ‫ا دد‬   ‫ﻡ ا‬   ‫‪co-channels cell‬‬

        ‫ا‬    ‫‪reuse distance‬وا‬
‫‪cell sectorization‬‬

‫ال‬   ‫ا اﺥ ا‬    ‫ر‬  ‫ﻡ‬    ‫وزی‬    ‫ی‬   ‫ا‬
‫‪co-channels‬‬

‫ا م ال‬    ‫ا‬   ‫ا ال ‪GSM‬ا‬     ‫اا‬  ‫‪cell‬‬    ‫اء ا اﺥ‬  ‫ا‬  ‫ا‬
‫ا ف‬    ‫ازاى‬    ‫ا‬ ‫... ه‬
‫م‬   ‫ی ا‬    ‫ق دى ا‬ ‫رة ا‬  ‫ا‬    ‫آن ‪M‬‬   ‫ﻡ ش‬  ‫ا‬
‫ال‬    ‫ه ﺙ ب 6 ( ‪ cells‬ه ﺙ‬       ‫ا دد( ا‬  ‫م‬    ‫ا‬
‫‪cells‬‬
‫م‬   ‫ان ا‬   ‫ا آ .. ه‬       ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ا‬   ‫‪M‬‬
   ‫ا دد ال ‪ cell‬ﺙ‬         ‫م زی‬  ‫ﻡ‬    ‫)ود‬
‫‪sector‬‬   ‫ار ا‬   ‫ا اﺥ‬  ‫وف‬  ‫ا آ ة و اﺱ أ ا‬   ‫(ی‬  ‫ا‬    ‫..ا‬

‫ال‬    ‫ه ا‬   ‫دى ازاى ‪cell‬‬
‫ال‬    ‫ق دى ا ﻡ‬  ‫ا رة ا‬    ‫ی‬  ‫ا 6 ا اء ‪ cell‬زى ﻡ‬
 ‫آ‬  ‫آ ا‬    ‫ا آةه‬    ‫رة آ ة ا‬   ‫ود ه ا اﺥ‬
‫ا‬  ‫ﻡ‬   ‫ه‬  ‫اء ا 6 ود‬  ‫. ءﻡ ا‬
‫ال‬     ‫نآةا ه‬   ‫‪cell‬‬    ‫ءه‬  ‫ا ﺙ ث ا اء , وآ‬
‫ی دى‬  ‫زى ا رة ا‬     ‫ا‬
  ‫یةو ﻡ شآ‬      ‫ﻡ‬        ‫ان ا ه‬     ‫ه ضی‬
‫ال‬   ‫ای .. ه ه‬ ‫‪ cells‬ه‬   ‫آ‬   ‫اﺱ ا ه ا‬  ‫آ ة ی ...ﺙ ا‬
‫؟؟؟ ‪ channels‬د ال ‪ cell‬ال‬   ‫ه ی و‬    ‫ا‬

‫ال‬   ‫ز‬      ‫ان ا‬    ‫ی ا‬    ‫‪ cluster‬رآ وا ﻡ ی ی‬
‫د ال‬   ‫م ‪ cluster‬ال ‪ channels‬ی‬     ‫.. ا ا ﺙ‬
‫ه ال‬    ‫ال ‪ cell‬م 7 ..‪ cell‬آ م ‪cluster‬‬      ‫زع‬
‫آ ة ان آ ‪channels‬‬    ‫د ال ‪ cell‬ﻡ‬    ‫‪channels‬‬    ‫د‬  ‫ا‬
 ‫د ال ‪cell‬اى‬   ‫ی‬   ‫ش ‪channels‬‬    ‫... د ﺙ ﻡ‬
‫آ ت ال‬    ‫آةا‬   ‫ﻡ ه ق ﻡ ی زی دة ا اد ال ‪ cell‬ﻡ‬     ‫او ﺹ‬
‫.. ‪channels‬‬
‫ال‬     ‫‪ cell‬اﻡ ل ا‬ ‫ه‬   ‫... او‬
‫ق دى‬   ‫ا رة ا‬    ‫زى ا‬  ‫ﻡ‬   ‫ان ﻡ‬
   ‫او وا‬   ‫دة آ ﻡ ش س آ ی ﻡ‬        ‫وا ة ‪ cell‬ا‬
 ‫ا ق ا ه ود ال‬      ‫‪power‬وه‬   ‫ﻡ و‬    ‫ا‬
‫دى ؟ دى ه ود د ال‬      ‫ذزادت ا‬    ‫و ا‬   ‫‪cells‬‬
‫د ال‬  ‫ه ال ‪ channels‬و ة ی زود‬      ‫ی ‪power‬‬
‫اوى اوى د ه ال‬      ‫و زادت ا‬    ‫‪ cells‬ﻡ آ ال ‪power‬‬
    ‫‪splitting cell‬و ود ده .. ود‬
   ‫ا‬  ‫ا ج ازود ال ‪cell splitting‬ی‬  ‫‪capacity‬‬  ‫ﻡ‬   ‫ﻡ‬
‫.....‬
‫ا ل‬   ‫ﺹ ا‬  ‫‪ cell‬وﻡ‬    ‫ا ددات ﻡ ة ‪ cluster‬ا‬  ‫و‬


‫ف ا اع ال‬    ‫ی‬    ‫ا‬     ‫‪cells‬‬
‫‪ : macrocell‬ا ع ا ول‬

 ‫ﻡ‬   ‫ﻡ 02 آ‬    ‫وﻡ اه ا‬     ‫ا‬  ‫ذات ا‬    ‫ا‬    ‫م‬    ‫و‬

   ‫‪ : microcell‬ا ع ا‬

 ‫ﻡ‬   ‫3آ‬    ‫ﻡى‬    ‫وا‬  ‫ا آ‬    ‫ذات ا‬  ‫ا‬    ‫م‬    ‫و‬

   ‫‪ : picocell‬ا ع ا‬

‫ت او‬   ‫او ا‬    ‫داﺥ ا‬    ‫او‬     ‫ا‬  ‫ذات ا‬      ‫ا‬    ‫م‬
   ‫002 ﻡ‬  ‫ا‬  ‫ا وﻡ اه‬   ‫د‬  ‫ارع ا‬  ‫ا‬  ‫.‬
‫ال‬      ‫‪ picocells‬وی ر‬    ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ﺱ كﺙ‬

 ‫‪ : highway cell‬ا ع ا ا‬
‫ﻡ ا هت‬  ‫ا‬  ‫آ ا‬  ‫ب2ا‬  ‫و‬  ‫ی‬  ‫قا‬  ‫ا‬  ‫م‬  ‫و‬
 ‫ا ی‬
‫ان ال‬   ‫ا‬ ‫ﻡ ‪cluster‬‬   ‫ا م‬   ‫آ ا ددات ا‬
‫ال‬  ‫دة ال ‪ cells‬وا ددات دى زع‬  ‫.... د ‪ cluster‬ا‬
‫ال‬  ‫ا ف ا ددات دى زع ازاى‬   ‫‪cells‬‬
  ‫‪ cluster 3 cells‬ه ض ان‬    ‫9 ددات‬   ‫رة‬  ‫آ‬  ‫وا‬
‫ال‬   ‫ت زی ا ددات دى‬  ‫فا‬    ‫ا‬  ‫‪cells‬‬  ‫م‬   ‫وای ا‬
  ‫....‬

‫اح‬  ‫‪ : Fixed Channel Assignment Teq‬اول ا‬

‫ال‬   ‫وى‬  ‫‪ cells‬وه ان م زی ا ددات‬
   ‫‪ cell‬اى ان ن‬  ‫ا ددات ا ﺹ‬
     ‫ه اذا ث‬   ‫ى ‪ cells‬ﻡ ال ‪ cell‬و ا‬   ‫ﺙ .ه‬  ‫ا‬
   ‫ﻡ ﻡ ا ﻡ ج‬   ‫ﻡ‬  ‫ددات‬
‫ا اح‬    : Dynamic Channel Assignment Teq

‫ى‬   ‫ﻡ‬   ‫ا ددات‬   ‫ وه‬cell ‫راﺉ‬    ‫وه‬
     ‫نا مﺱ فی م‬     ‫ﻡ ة ا اء ا‬   ‫ل‬     ‫ﺱ‬  ‫و‬
    ‫ءه‬   ‫ة‬  ‫ا ددات ا‬

‫ا ح‬   ‫ : ﺙ‬Hybrid Channel Assignment Teq

‫ال‬   ‫ا ددات‬   ‫ف زع‬   ‫ﻡ‬ ‫ا‬ ‫ﻡ ای ا‬     ‫ وه اﺥ‬cells
     ‫ا ددات ﻡ‬  ‫ك‬  ‫ﺙ وﺱ ف‬   ‫و‬


‫ﻡ ال‬  ‫وه ﻡ‬   ‫ا رة‬      ‫آ ا‬    ‫فا‬    ‫ا‬
BTS ‫ال‬MS Mobile Station

‫ال‬     ‫ا ا ول‬   Adaptive Power Control
‫ال‬     ‫ا رة‬     ‫ی‬  ‫د ی ﻡ ال ‪MS‬زى ﻡ‬    ‫‪BTS‬ا‬
‫ن ال‬  ‫ا ﺱ ا ال ‪BTS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪power‬ه ه‬          ‫‪MS‬ه‬
    ‫... ا‬
 ‫و ال ‪ BTS‬م ال‬        ‫با‬  ‫ی ‪MS‬‬  ‫ﺱس م‬   ‫هاا‬   ‫و‬
 ‫ال‬  ‫‪power‬‬     ‫‪MS‬ا ﺱ‬
 ‫ای‬    ‫ود ه‬    ‫...‬
 ‫م‬       ‫او‬
     ‫ال ‪MS‬ا آ ة و‬     ‫‪power‬ا ی د‬   ‫و ةﻡ‬  ‫ا ﺱ‬
‫ا اﺥ ﻡ ال‬     ‫و ة‬   ‫ا‬  ‫‪ cell‬ا رة ه‬ ‫م‬    ‫ا ﺥ ىا‬
 ‫ا دد‬
       ‫‪MS‬ﺙ‬
‫ال‬  ‫‪ MS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪ power‬وى ال ‪BTS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪power‬‬
 ‫و ﻡ ه ال‬      ‫‪MS‬ی ال ‪BTS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪power‬اﺙ ء ا‬  ‫ه‬
‫ا ﺙ ا ر ‪ power‬ال‬         ‫د ی ا آة‬  ‫‪power‬ا ﺱ ﻡ‬
 ‫ی ......ا م د‬  ‫ری ا‬        ‫ا‬  ‫مو‬  ‫ا‬  ‫ا‬
     ‫...آ ی ث اﺙ ء ا‬

‫رة ا ﺱ ﻡ ال‬       ‫ا‬   ‫ض‬         ‫آ ا‬    ‫وه ا‬             ‫‪BTS‬‬
 ‫‪MS‬ا ال‬
                                      ‫__________________‬

                                      ‫ا‬     ‫ا‬     ‫ا‬


‫‪BOSSNEMO‬‬
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬   ‫‪ BOSSNEMO‬إر ل ر‬
‫رآ ت‬       ‫‪ BOSSNEMO‬ا‬
  ‫‪ BOSSNEMO‬إ‬    ‫تا ﺹ‬     ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
 ‫4#‬
 ‫‪21-02-2008, 01:57 AM‬‬
                                     ‫5002 ‪: Jan‬ﺕ ری ا‬
                                   ‫ا رض‬    ‫" ﺥ‬    ‫"ا و :‬
                                   ‫ا رآ ت: 487,1‬


               ‫‪mohamed shouman‬‬
                 ‫......ا ار ا‬
                      ‫ا‬     ‫ءا‬

                ‫و اﻝ ی‬      ‫ه اﻝ‬  ‫د رااااا و ی‬
                  ‫اﻝ ا‬   ‫ﻝ‬     ‫ا‬

           ‫دة‬  ‫و اﻝ ﻝ‬  ‫و اﻝ‬      ‫ع ﻝ‬       ‫لز‬

                   ‫, و ﺕ اﻝ‬    ‫اﻝ‬    ‫اﺡ‬

                                    __________________

                                    ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ا‬
__________________
                      Eat Well

                      Stay Fit

                      But you'll

                  Die Anyway
                          ‫د ل‬
                       ‫ظ ی رﺝ ﻝ‬    ‫ﺡ‬  ‫اﻝ اوﺕ اﻝ‬


mohamed shouman
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬    ‫ إر ل ر‬mohamed shouman
‫رآ ت‬           ‫ ا‬mohamed shouman
  ‫ إ‬mohamed shouman       ‫تا ﺹ‬       ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
 #5
 23-02-2008, 12:31 AM
ahmeddahab                                    ‫ :ﺕ ری ا‬Apr 2005
                                       160 :‫ا رآ ت‬


 ‫اك ا آ ﺥ‬       ‫ر‬   ‫د‬   ‫ﺵ‬   ‫ا‬

                                       __________________

                                       ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬


ahmeddahab
     ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬    ‫ إر ل ر‬ahmeddahab
‫رآ ت‬           ‫ ا‬ahmeddahab
    ‫ إ‬ahmeddahab     ‫تا ﺹ‬    ‫ا ﺕ‬   ‫إ‬
 #6
 24-02-2008, 05:44 PM
                                         ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
         BOSSNEMO                           ‫ا و : ارض ا‬
           ‫ت‬
         -={‫ت‬  ‫ى‬       }=-                 1,644 :‫ا رآ ت‬
     ‫اول ﻡ‬

‫‪Multipath Fading‬‬

   ‫ﺉ‬   ‫ﻡ ﺥ‬   ‫ا اء و‬    ‫ت‬   ‫ا‬   ‫ا‬    ‫ی‬
     ‫ﻡ ﻡ ة‬  ‫و‬   ‫م ى‬    ‫ت دى ا ﻡ‬   ‫.. ا‬
 ‫ال‬    ‫آ ة ان ا رة ا ﺱ ﻡ‬  ‫ﻡ‬  ‫وح آ ا ‪MS‬ا ال ‪BTS‬‬
‫م‬     ‫ﻡ ر‬
‫رة‬    ‫آ ا‬  ‫.‬   ‫ی ای ا ه‬   ‫ﺹ‬     ‫ا رات دى‬
 ‫ب‬     ‫ﺹ ا رات دى ‪phase‬ﻡ ه ﺹ‬      ‫ه ان‬    ‫.. ا‬ ‫ا‬
‫ع‬     ‫ﻡ‬       ‫..‬  ‫ی وه‬  ‫ا‬   ‫ا دد ه‬    ‫و‬
‫ی‬   ‫ان ا‬  ‫ا ض‬  ‫ا رة ..‬     ‫ه‬  ‫ﻡ‬  ‫0‬   ‫رات دى‬  ‫ا‬
‫آ ة ان ال‬  ‫‪paths‬ﺙ ﻡ‬    ‫ش‬  ‫ﻡ‬    ‫ﻡ‬    ‫ﺙ و ة‬    ‫ه‬
  ‫..... ﺥ‬

‫ه ای ا اع ال‬   ‫‪Multipath Fading‬‬

‫‪ : Rician fading‬ا ع ا ول‬
 ‫ﺥ وا ‪BTS‬وال ‪MS‬و ن ال‬     ‫‪Line Of Side‬‬
‫ی ﻡ ا ﺱتآ ة‬     ‫ن ا رات‬     ‫و‬
 ‫ن ال‬  ‫ﻡ‬  ‫‪ BTS‬ف ال ‪MS‬و ا ع د ﻡ‬      ‫ن‬      ‫ه‬    ‫و‬
 ‫ا رات ‪power‬ا رة ب‬   ‫وﻡ ه ﺙ‬

  ‫‪ : Rayleigh Fading‬ا ع ا‬
‫ال‬  ‫ن‬  ‫ال ‪MS‬و‬        ‫ی ى‬  ‫ﻡ ن‬  ‫‪BTS‬‬   ‫‪No Line Of Side‬ی‬

‫ةﻡ‬  ‫رات ا‬    ‫ا‬    ‫ان‬    ‫نا‬  ‫..وه‬     ‫ا آ‬  ‫دى ا‬   ‫و‬
   ‫ی وﻡ‬   ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ی وﺹ‬  ‫لا‬   ‫ما‬  ‫. 0ا‬

    ‫ا ف ای ا‬    ‫د ‪Rayleigh‬‬
‫ی‬  ‫ا ‪Rayleigh‬‬   ‫ﻡ ا ﺱ ا‬  ‫ارﺱ ل ا رة ﻡ‬          ‫لا و‬
‫ال‬  ‫ن‬    ‫ددی ﻡ‬  ‫ا رو‬       ‫ا‬          ‫‪Fading‬ا‬
  ‫.ﺱ ن ﻡ‬
‫ع ال‬  ‫نﻡ‬  ‫ه‬   ‫لا‬  ‫ف ای ا‬   ‫ا‬     fading ‫د‬
‫ا ول ه ال‬  ‫ا‬Microscopic Diversity Techniques
‫ﺙ ثا ا ت‬   ‫رة‬  ‫ود‬

‫‪ : Time Diversity Technique‬ا ول‬

    ‫ی‬    ‫ﻡ ﻡ‬    ‫ی و‬   ‫ا رة‬     ‫ﺱ‬    ‫ان ا‬    ‫وه‬
 ‫ر ع ‪ T‬ا رة و زﻡ‬      ‫ا‬   ‫و ة ن‬      ‫ا رة‬     ‫ﺱ‬
 ‫ی د‬    ‫ﻡ ﻡ ﻡ‬   ‫ان ا‬   ‫اﺱ ا د‬    ‫ا رة ﺹ ......‬
‫ﻡ ر‬     ‫رة ا و ه ض ا وﺹ‬     ‫ا‬  ‫ك‬    ‫د‬    ‫ان ا‬
 ‫زﻡ‬   ‫ك و ة ا رة ‪ t‬ﺥ ه ب 0‬   ‫ا‬   ‫ه نا‬     ‫ا رة‬
  ‫ا ك ﻡ آ ة ....‬    ‫نا‬   ‫ﻡ ر‬    ‫اآ‬   ‫دى ه‬    ‫ا‬
  ‫ا ر‬    ‫كی ا‬     ‫ﺙ ﻡ‬  ‫وه‬    ‫مد‬    ‫ان ا‬   ‫ه ض‬
‫ا‬   ‫...‬      ‫اح د‬  ‫ا‬  ‫ا ر ...ی‬     ‫ه ﺹ ا‬        ‫ا‬
   ‫اح ا‬      ‫فا‬

   ‫‪ : Frequency Diversity Technique‬ا‬

   ‫ه‬   ‫و ﻡ ش ا رة وا‬        ‫ا ا‬    ‫ارﺱ ل ا رة‬           ‫و‬
   ‫..‬   ‫دد ا رة ا‬      ‫دد ا رة ا و‬     ‫ا ر و‬       ‫ا‬
 ‫ه ا آ‬        ‫ی ﺙ ....ﻡ‬    ‫د ی نا‬     ‫ﻡ‬    ‫د ای ...‬    ‫وه‬
  ‫ا اﺱ‬      ‫‪ Rayleigh‬ا‬    ‫د‬
  ‫ﻡ ﻡ ﺱ ﺙ‬        ‫آ ة ا ا د آ ن ل ای . آ ن ل ان ا‬           ‫ا‬
‫ا ر ن‬     ‫ا‬   ‫ا ر ه‬     ‫)ی‬    ‫ددی ﻡ‬     ‫ﺙ‬   ‫ا ﻡ‬
‫ی ﺙ ( ه ن ال‬       ‫ا ه ا‬     ‫‪ fading‬ا‬    ‫..ﻡ‬
  ‫ا ر‬       ‫م ه ﺥ ددی‬     ‫عد آ ﻡ‬     ‫ا‬    ‫ا آة‬     ‫ی‬
 ‫ای‬     ‫ه ﺹ آ ی ...ﺙ ا آ ة ا‬       ‫اﺱ أ ا وف اآ وا ة‬        ‫و‬
     ‫ىﻡ‬    ‫د ا‬      ‫ﻡ ه‬      ‫م ه ﺥ ددی . ه‬      ‫ﻡ‬   ‫آ‬
 ‫د‬    ‫م ددی ..ﻡ ه‬      ‫ﻡ ﺹ ه م ادى آ ﻡ‬        ‫و‬        ‫ا‬
   ‫ﻡ ه‬     ‫اح د‬   ‫ی ا‬

   ‫‪ : Space Diversity Technique‬ا‬

‫ال‬      ‫ا‬       ‫ای ..ا‬        ‫ا ﺙ ث ا م ﺹ . ‪ cell‬ه ی‬
‫2‬    ‫آ‬          ‫ﻡ ﻡ‬      ‫م.‬        ‫ا ﻡ‬       ‫آ‬
 ‫ای‬       ‫ه‬  ‫وه د‬     ‫ی ...‬      ‫ن وا ة ق ووا ة‬       ‫ا‬
  ‫ﻡ نﻡ‬         ‫ی و نآ ا‬       ‫ا رة‬    ‫ا‬  ‫ا ه‬    ‫... اﺱ ا‬
‫....ا آ ة‬       ‫ا رة ا‬      ‫ی آ ة آ ا رة ه وح ﻡ ر‬        ‫ا‬
‫د‬     ‫ة‬     ‫ا آ‬            ‫ه ا‬      ‫ﻡ‬   ‫..‬   ‫ا‬
 ‫اﺉ ت آ‬       ‫‪BTS‬ا‬      ‫ا .. ن آ ة ا‬        ‫ه‬   ‫ی آةا‬
‫ان ال‬         ‫ا‬     ‫ا‬    ‫عد‬    ‫ما‬    ‫‪fading‬‬
  ‫ت‬   ‫م‬               ‫.... ى ...اﻡ اى ﻡ‬
‫رة‬   ‫ﺱ لا‬      ‫ی‬  ‫ا‬  ‫ﻡ‬  ‫قا‬  ‫فا‬    ‫ا‬
   ‫ی ا و‬   ‫‪ : Selective Technique‬ا‬

    ‫رة ا‬   ‫و كا‬     ‫اﺱ‬    ‫رة ا‬  ‫ه اﺥ ر ا‬

   ‫ی ا‬   ‫‪ : Maximal Ratio‬ا‬

‫ار‬       ‫ا‬
        ‫رة ا‬  ‫م‬   ‫ی‬ ‫ه اﺱ ام ﻡ و وﺱ ر ا‬
    ‫تی‬  ‫ار اآ وه ا وه ا‬  ‫ا رة ا آ‬ ‫آ و‬
   ‫ی ﻡ ة وﺱ ن ﻡ‬    ‫و وﺱ ر. ز‬   ‫ا‬
   ‫ی ا‬       ‫‪ : The Equal Gain‬ا‬

‫و‬      ‫ام ا‬   ‫دون اﺱ‬     ‫ه‬   ‫و‬  ‫ا‬        ‫ب ا رات ا‬
     ‫ا‬           ‫رات‬    ‫با‬           ‫... وﺱ ر و‬

  ‫ی ا و‬       ‫ه ا‬    ‫ﻡ‬     ‫ی ا‬  ‫ا‬   ‫ا‬       ‫‪ : Frequency Hopping‬ا‬
‫ال‬  ‫ا دد ی‬   ‫ان‬    ‫ی‬  ‫ا ر ‪ fading‬ا‬
 ‫‪.Frequency Hopping‬ال‬     ‫آ ةو‬    ‫ا ددات‬               ‫ه ا‬
‫ال‬   ‫‪ fading‬ﺱ‬    ‫ه ا د اد ای‬   ‫مﺙ .‬             ‫ا‬
  ‫ا‬  ‫‪..217 hop/sec‬ی‬

     ‫ا‬     ‫‪: Interleaving Technique‬ا‬

‫و م رﺱ ل‬        ‫م رﺱ‬       ‫.‬     ‫ﺱ ا‬  ‫ﻡ ا‬  ‫ا‬    ‫ه‬
‫ال‬     ‫ﻡ ﺱ‬  ‫..و‬  ‫ا ی ا ىی‬    ‫ا ﺥ‬     ‫ ا‬Interleaver


   ‫ا ا‬  ‫ :ا‬Adaptive Power Control

‫ وه ان م ی دة ال‬Power     ‫رة‬    ‫ا‬    ‫ﻡ‬    ‫ما ىی‬
‫ ال‬fading    ‫ا رة ا ﺱ وآ ن اول‬    ‫ا‬    ‫تا‬    ‫ا‬     ‫ا آ‬
‫ال‬     ‫ ا‬Multipath Fading ‫ال‬  ‫ا‬    rician ‫ وال‬rayleigh
    ‫ا ل‬      ‫وا‬
  ‫ا ا رة ه‬     ‫ا آ ا‬        ‫ه‬

Shadow Fading
   ‫ى‬   ‫وه ض ا‬     ‫ی‬  ‫ا‬      ‫وا‬        ‫ای‬
‫و ال‬    ‫ل‬   ‫..اآ ا‬   ‫ﻡ ای ا ه‬            ‫‪BTS‬‬
‫ﺹ‬    ‫..ه‬
‫و ی ...ال‬    ‫ال ‪MS‬‬    ‫ﻡ‬     ‫‪ BTSs‬م س ة ا رة ا‬
‫ه ا ا ﺱ س ی م ﺥ ر ال‬   ‫ا و‬    ‫‪BTS‬ا‬     ‫ذات ا ى ا رة وی‬
  ‫اﺱ‬      ‫ال .. ‪Handover‬‬    ‫ل.. ی‬   ‫‪MS‬وذ اﺙ ء ا‬    ‫ی‬
  ‫ی ﻡ ال ‪ BTS‬ة ا رة‬      ‫ا ا ى ﻡ ا رة ا‬       ‫‪BTS‬ﻡ ا‬
‫ی ا ال‬    ‫ی‬     ‫‪BTS‬ا ﻡ د‬        ‫ا ى ا رة وذ‬
‫... ‪ BSC‬ی ا ﻡ ا در ﻡ ال‬               ‫وا م د ان ء ا ه‬
 ‫.... ان ء ا‬
  ‫ﻡ‬

‫‪Doppler Shift‬‬
‫ی‬     ‫ی دو ..و ﻡ ا ه‬       ‫ر‬   ‫آ‬
 ‫ا ی‬   ‫ﻡ و ص وه‬      ‫او‬    ‫آ ن راآ‬
‫ه ا س‬   ‫..‬  ‫ا‬    ‫وز ا‬  ‫ا‬      ‫اوى و اداﻡ‬    ‫ا‬
‫ازاى ؟‬  ‫اﺱ‬   ‫...ه‬      ‫ﺱ‬    ‫ازاى ان ا ﻡ‬     ‫دى‬
       ‫ﻡ و‬    ‫ا‬   ‫دد ﺱ‬     ‫دو د ل ان‬     ‫ا‬
 ‫ﻡ ا دد ا ارﺱ‬  ‫دد ا‬   ‫وه‬   ‫ه‬     ‫ا ه . . ا دد د‬
‫دد دو وه‬       ‫ا دد ا ﺱ وا دد ا‬      ‫.. ا ق د ا‬
‫د‬   ‫ا‬   ‫ﺱ ﻡ ﺱ‬   ‫..‬
  ‫ا ارﺱ‬  ‫ا دد ا‬       ‫د‬    ‫ا‬    ‫ﺹ ةه فﺱ‬      ‫ی و‬
  ‫دد ا ا‬  ‫ا رﺱ ل‬    ‫ا‬     ‫ا‬       ‫د‬  ‫..اﻡ آ ن ا‬
  ‫ا ارﺱ‬  ‫ا ﻡ ا دد ا‬     ‫ه‬      ‫....ه‬
‫ال‬    ‫ا م‬        ‫عد‬      ‫ا‬   ‫ی وه ‪ user‬و‬  ‫ا‬
‫آ ة‬        ‫و‬     ‫... راآ‬
 ‫ا رﺱ ل وا ﺱ ل ن ال‬        ‫ﻡ‬     ‫د ه‬   ‫ﺥ ص ‪BTS‬وال ‪MS‬و‬
 ‫. وﺥ ص ال‬    ‫ا‬    ‫ا دد ا ه‬     ‫‪MS‬ا ا‬        ‫ا‬
 ‫ال‬    ‫ا ﻡ‬     ‫ا‬      ‫‪MS‬ا دد د و‬      ‫و‬  ‫ا دد ه‬
 ‫ال‬     ‫ال ‪MS‬ا رة ا‬         ‫ءآ‬     ‫‪ Band Pase‬ه ل ﻡ‬
‫ال ‪Filter‬‬     ‫... ‪MS‬ا ﺥ ص ﻡ‬
  ‫وا‬
   ‫‪MS‬وال ‪ BTS‬ال ‪Synchronization‬ه‬
‫ال‬    ‫ا ﻡ‬     ‫ا‬     ‫ا دد وذ‬        ‫ا‬     ‫ه‬ ‫ی‬
‫‪MS‬‬
   ‫ا ا‬  ‫ا‬

Co-Channel Interference
‫ال‬   ‫ وه ا اﺥ‬cells ‫ا دد‬  ‫م‬    ‫ا‬
       ‫ه‬  ‫وا‬cell  ‫آة‬    ‫زى ﻡ‬cell sectorization
‫ه زی دة ال‬  ‫ا‬  ‫ ا‬power ‫ﺱ ﻡ ال‬  ‫ا‬BTS ‫ا ال‬MS

   ‫ا ﻡ‬    ‫ا‬

Adjacent Channel Interference
 ‫ی‬     ‫رآ وا ﻡ ی ی‬
 ‫ال‬    ‫آ‬     ‫ا‬     ‫آ ة ان ا‬     ‫وا ﻡ ازاى ‪cluster‬ا‬
 ‫ال‬   ‫ا ددات دى‬     ‫.... ‪cells‬‬     ‫وز ا ددات‬       ‫ا‬
 ‫ال‬   ‫‪cell‬‬
 ‫ا دد وا دد ا ى ی ....ای د ازاى ی‬     ‫اﺥ‬    ‫ی‬  ‫ه ﻡ ﻡ‬
         ‫؟؟ وا اﺥ‬    ‫ددی ﻡ‬   ‫ه ﻡ‬     ‫اﺥ‬     ‫ه‬
‫؟؟‬   ‫ا دد اﺱ ﻡ ﻡ‬
‫م‬     ‫ر ان ا‬     ‫ا‬     ‫‪ Ms‬ال ‪ band pase filter‬ﻡ‬
  ‫د ﻡ‬   ‫ﻡ ا‬    ‫اﺱ ﻡ ددی ‪Idle‬‬      ‫ی‬       ‫ه‬  ‫ﺹ ی‬
 ‫ال‬    ‫داﺥ‬   ‫.. ‪cell‬ﻡ‬   ‫ﻡ ﻡ‬    ‫وا ی ل‬    ‫ﻡ‬   ‫وا‬
   ‫د ه ﺙ‬    ‫دد وا ى ی ... م ﺹ‬    ‫آ‬    ‫ر‬    ‫ﻡ‬
‫ان‬    ‫ه‬   ‫دد وا‬  ‫آ‬      ‫ه‬     ‫ا‬  ‫ا وق ا‬  ‫و‬     ‫ا‬
   ‫ا جا‬     ‫ءآ ا‬     ‫ﺱ‬    ‫..ا‬
    ‫ای‬  ‫ا‬    ‫....‬
‫ال‬    ‫زی ا ددات‬      ‫ا وه و‬         ‫‪ cell‬ا‬  ‫ه ا ا ﻡ‬
‫ال‬       ‫ددی ﻡ‬     ‫‪cell‬‬        ‫‪Channel Management‬ود‬

 ‫ا دﺱ‬      ‫ا‬

‫‪Delay Spread OR Time Dispersion‬‬
‫ﻡ ر‬  ‫ت‬    ‫ا رة ا ﺱ‬  ‫ﺥ‬     ‫ی‬  ‫ی‬  ‫ه ﻡ ﻡ‬
        ‫واﺹ رى ی و‬     ‫ی ن ا رة‬  ‫آ وﻡ‬
 ‫ی نا ﺥ‬  ‫ﻡ‬   ‫ی نﻡ آ و‬    ‫ةا ﺥ ﻡ‬   ‫..‬  ‫ﻡ‬
‫‪ bit‬ار‬    ‫ﻡ‬  ‫ا رة‬  ‫ﻡ‬     ‫ه‬   ‫و ا‬   ‫وا ة‬
‫دى ‪bit‬ال‬

‫اﺱ ام ال‬  ‫‪Delay Equalizer‬ا‬   ‫ﻡ ا رة‬    ‫وه ان ا‬
 ‫ع ال ‪ bits‬ی‬    ‫ا‬  ‫‪bits‬ی‬  ‫ا رة وه‬  ‫‪Training‬ا‬
‫‪Sequance‬‬
    ‫عد‬   ‫اﻡ وازاى ان ء ا ه ف ا‬
  ‫ا‬  ‫ا‬

‫‪Distance Between MS and BTS‬‬
‫ت ی ﻡ ال‬     ‫ﻡ‬  ‫‪BTS‬‬  ‫ان ا‬  ‫وا‬   ‫واﺥ ى ة‬
   ‫ت ا ی ‪Power Control‬ه‬      ‫‪Power‬و‬   ‫وه‬
‫تا ة‬     ‫ال ‪Power‬‬    ‫ال ‪Power‬اآ ی‬    ‫ا‬
‫‪BTS‬وال ‪MS‬‬
‫ال‬   ‫ا ة دى ﻡ‬   ‫ای ‪ Power‬ا‬    ‫ه ا‬   ‫... ا ﺱ‬
  ‫رة‬     ‫ورد ا‬  ‫ا رة‬   ‫ا ه‬   ‫ا‬    ‫ا‬
   ‫‪A‬ه ض ان ا‬    ‫ال ‪B‬وا‬     ‫ا‬    ‫ا‬  ‫‪BTS‬‬
‫ال‬       ‫2‪T‬ا اﺱ ‪ Time Slote‬و‬     ‫‪A‬‬
‫ال‬       ‫3‪T‬ا اﺱ ‪ Time Slote‬و‬     ‫‪B‬‬
‫‪ Frame‬و ارﺱ ل ال‬
   ‫ا د ‪ B‬اﺙ ء ا ﺱ ل و ا ب ا‬       ‫ﺥ‬   ‫ه ض ان ﻡ‬
   ‫ا‬   ‫‪A‬و ا‬     ‫ﺹ‬   ‫ی‬  ‫ﻡ ‪BTS‬ا رة ه ﺥ و‬     ‫ا‬
‫ف ان و ال‬     ‫آ ی ا‬     ‫‪0.577 msec‬ی وى ‪ TS‬ی و‬
‫اى‬    ‫آ ة ان اى ﺥ‬  ‫ﻡ ﺙ ﻡ‬     ‫ا‬   ‫ال ‪ TS‬ی‬   ‫‪ TS‬ه ﺙ‬
    ‫ا‬
   ‫ا‬      ‫‪BTS‬وال ‪A‬ی و ا‬     ‫ه ﺹ ﻡ ﺥ ‪A‬ا د ع ا‬
   ‫عا‬    ‫ا ﻡ‬   ‫‪B‬و ة ه ﺥ‬   ‫ﻡ‬ ‫وه‬
 ‫ای‬  ‫وا‬
 ‫ال‬     ‫ا‬    ‫ه و‬  ‫ت اﺱ ال ‪BTS‬وال ‪MS‬ا‬     ‫اﺱ ا‬
‫‪BTS‬‬
 ‫ا ه ﺥ ا رة ﻡ وا ال‬       ‫م ال ‪BTS‬ه ف ا‬    ‫غ ‪BTS‬وه‬
 ‫ار ا ﻡ ‪MS‬ال‬     ‫رى ی‬    ‫ا ی م رﺱ ل ا رة ا ﺹ‬
 ‫ق ﺹ ل ا رة ا ال‬       ‫‪BTS‬ا‬

 ‫ا ﻡ‬    ‫ا‬

‫‪Path Loss‬‬
  ‫اﻡ ا‬  ‫ﺙ‬    ‫ر ان ا رة ا ﺱ‬     ‫ا‬   ‫ی‬
 ‫ﻡ وه‬     ‫ا آ ی و ةه قﻡ ی‬          ‫ﻡ‬     ‫ی‬
‫دی ﻡ ال‬    ‫ﺱ‬     ‫ﺹ ا ا رة ودى‬     ‫ا‬  ‫‪Power‬ا‬
 ‫ه ﺙ‬    ‫ا رة‬    ‫ﻡ‬   ‫ا ا‬    ‫ه ه ا و‬   ‫ا ﺱ ..ا‬
  ‫ﻡ ﺹ ﺥ‬    ‫م ﻡ ه او ﻡ‬      ‫ﺹ‬   ‫ا دى وﻡ‬   ‫ا‬
  ‫وا‬
‫ی زی دة ال‬    ‫ا وه‬      ‫‪BTS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪Power‬ا‬
   ‫تا ا‬        ‫. ت ا ا ء ..و‬
‫ازاى‬    ‫ود‬   ‫...‬
‫ال‬   ‫م س ال ‪BTSs‬‬        ‫‪ Power‬ا ورة‬     ‫ا ﺱ ﻡ‬
‫رة ال‬        ‫وا‬    ‫‪Power‬ا‬       ‫نه كﻡ‬       ‫ﺱ‬  ‫ا‬
‫‪Power‬‬     ‫...‬

‫ف ال‬     ‫ا‬       ‫‪Noise‬‬   ‫رﺱ وا‬  ‫رة‬   ‫ا‬  ‫ءﺙ ة‬  ‫ا‬
 ‫ﺱ‬   ‫رة ا‬  ‫ا‬     ‫ﺙ‬  ‫ءﺙ ات ا‬  ‫ا‬   ‫دى‬


   ‫نﺥ‬         ‫1 ‪CH‬و ة ی‬
‫ع ال‬  ‫م‬  ‫فا‬  ‫ا‬  ‫ن ﻡ ای ‪GSM‬‬
    ‫ت دى‬    ‫فا‬     ‫ا‬  ‫م‬ ‫تا‬  ‫م‬    ‫د‬
  ‫ع‬   ‫دى . ا‬   ‫ا‬  ‫ﺱ‬    ‫ی‬  ‫وز ی‬  ‫ةا ﻡ‬     ‫و‬
 ‫.و آ ه‬      ‫ءه‬   ‫ء‬    ‫ﺥ اﻡ ی‬  ‫ا ان ء ا .‬  ‫ا‬
   ‫اء آ‬   ‫.ا‬

‫‪ : Mobile Station MS‬او‬
  ‫ی‬    ‫وا‬  ‫نﻡ ا ة‬   ‫ر‬   ‫ی زى ﻡ‬    ‫وا‬
‫ن‬      ‫تا‬  ‫ا‬  ‫ه‬  ‫ی ا ول . وه ا‬   ‫ا‬    ‫ﻡ‬
    ‫ا‬
‫وا ة وا ة‬     ‫اآة‬   ‫..‬

‫وه ﻡ ح‬    ‫ا‬     ‫‪attached‬او : ه‬

     ‫وه‬  ‫ﻡ حو ی‬      ‫او : وا‬      ‫‪ideal‬ودى‬
‫‪1 - registration‬‬
 ‫ا رة‬   ‫ﻡ ةه‬     ‫.‬     ‫ا‬    ‫وه ا‬
  ‫‪BTS‬‬   ‫ه‬  ‫ی‬ ‫ما‬     ‫وه ى ی‬  ‫ا‬   ‫ی‬
‫ادام ی ‪registration‬‬       ‫وه ف دى ازاى‬
 ‫.. ان ء ا‬
‫‪2 - Location Area LA‬‬
 ‫ال‬        ‫ةﻡ‬     ‫ا‬     ‫ا‬       ‫ا‬
‫‪Location Area‬‬        ‫ا‬         ‫ا‬         ‫ود‬
   ‫ی ﻡ‬      ‫اى ﻡ‬     ‫.‬
‫ال‬    ‫ی ج ﻡ ‪ MS‬و‬          ‫‪LA‬ا ‪ LA‬آ‬
 ‫ق‬     ‫ا دﺥ‬      ‫و‬           ‫ن ‪LA‬‬
 ‫وﻡ ش ور‬       ‫ﻡ‬     ‫ی‬        ‫ر ه‬         ‫ا‬
   ‫ا‬    ‫و آ‬       ‫ری آ و‬         ‫ا‬     ‫.‬
 ‫. وان ء ا ه ل‬          ‫ن ا‬        ‫ا ند‬      ‫و‬
 ‫ازاى ا ﺥ ج ﻡ ال‬         ‫ا‬         ‫وا‬   ‫ن‬
‫.. اﺥ ‪LA‬ا آ ن ا ‪LA‬‬
‫‪3 - paging‬‬
‫ی ان ال‬    ‫ﻡ‬      ‫ی‬        ‫ج ﻡ ‪ MS‬ا‬
‫‪LA‬ا ‪LA‬‬          ‫ه‬      ‫ا‬     ‫.. اﺥ‬
‫ای ‪ MS‬ال‬       ‫ه‬      ‫ا‬     ‫ﻡ‬   ‫ی‬    ‫.. د‬
 ‫ﺥ ص‬      ‫ر ه‬         ‫ﻡ ا‬      ‫ﺥ ص‬
‫اى‬    ‫ر ه‬      ‫ا‬     ‫‪ LA‬وال ‪ LA‬ﺹ ؟ م‬
‫نﻡ آا‬       ‫ای ‪ CEll‬د‬       ‫ه‬     ‫ه ا‬
  ‫ه ه‬      ‫ال ‪ paging‬ا‬          ‫ه ور‬    ‫ی‬
‫ال ‪MS‬‬    ‫ر ا ﻡ د ‪ LA‬د‬                ‫.ا‬
‫‪4 - roaming‬‬
    ‫ا ال ودﺥ‬       ‫اﺥ ﻡ‬         ‫وه ا ال . ی‬
    ‫و‬    ‫ا‬         ‫ه‬     ‫ﻡ ل‬       ‫ق اى‬
  ‫نی‬    ‫ا ی ة ‪registration‬‬           ‫ا‬    ‫.‬
  ‫:‬    ‫و ىﻡ‬          ‫‪active‬ان ا‬

‫‪1 - Ongoing call‬‬
‫ال‬  ‫‪ MS‬ی‬   ‫ىﻡ‬
‫‪2 - HO‬‬
‫ق ‪ Ms‬ال‬  ‫ی جﻡ‬          ‫ﻡ‬   ‫ﻡ‬  ‫ىﻡ‬        ‫وه‬
‫ال‬   ‫‪BTS‬‬    ‫ق‬           ‫. اﺥ ى ‪ BTS‬ا‬
 ‫اﺱ‬    ‫دى ه‬   ‫‪ Hand Over‬ا‬
‫ال‬    ‫ا‬  ‫‪ Cell‬ﻡ ال ‪ MS‬ی‬ ‫ا ه ﻡ د‬
  ‫ا‬  ‫ىا‬   ‫‪ Cell‬و‬     ‫اﺥ ى ود‬
   ‫ت‬   ‫ی‬      ‫.ود‬  ‫ﻡ‬   ‫ا‬
‫‪ BTS‬و ال ‪ MS‬ال‬          ‫وه‬
 ‫. و ان ء ا‬

‫‪3 - Monitoring power & quality of its BTS‬‬
‫ال ‪ MS‬ال‬   ‫ی‬        ‫ىا‬     ‫‪ Power‬وه‬
 ‫ی ﻡ ال‬     ‫ری ر ت ا ‪BTS‬ا‬       ‫وی‬
‫ی ال ‪ BSC‬ال‬          ‫ود‬    ‫‪ BTS‬ا‬
‫ال‬     ‫ه‬     ‫دی ‪Power‬‬
‫ن ال‬   ‫ﻡ ی م ال ‪Power‬‬            ‫دى‬
‫ال ‪BSC‬‬       ‫أ‬   ‫‪Hand Over‬‬
‫ع ال‬  ‫نﻡ‬    ‫‪ Power Control‬وآ ن‬
‫ت‬   ‫ا‬  ‫ا‬         ‫...ا ا‬
‫‪4 - Monitoring power of neighboring BTSs‬‬
‫ال‬  ‫ی‬        ‫ی اﺙ ء ا‬   ‫‪ Signals‬ا‬
‫ال‬   ‫ی ﻡ‬     ‫‪ BTS's‬ا‬     ‫ا ود‬   ‫ا‬
  ‫د‬    ‫‪ BSC‬آ 084 ﻡ ﺙ و‬

 ‫وه ﻡ ل‬    ‫ا‬    ‫‪detached‬ﺙ : ه‬
‫.‪1 - IMSI de‬‬
‫وه ال‬    ‫ا‬  ‫ﺥ ج‬   ‫ن‬  ‫او ا‬   ‫ن‬   ‫ا‬     ‫ا‬  ‫ا‬     ‫وه ی‬
‫ود ‪MS‬‬     ‫او ا ﺥ ج‬   ‫ا‬   ‫ا‬  ‫ا رة ا ا‬         ‫ﻡی‬
‫ﻡ ح‬   ‫ﻡ او‬    ‫ا‬     ‫ی‬   ‫و‬    ‫.. ا‬
‫.‪2 - Implicit de‬‬
   ‫او ان ا ری‬    ‫ود ا‬   ‫ی ج‬   ‫اﻡ ان ا‬         ‫وه‬

‫.. ن ال‬   ‫ا‬    ‫ﻡ‬        ‫ا‬   ‫‪ MS‬وه‬   ‫ا‬    ‫ﻡی‬
‫ال‬    ‫اﺱ‬     ‫ای ..‬   ‫ا‬    ‫‪ Periodic Registration‬ا ا‬
‫ال‬      ‫رﺱ ل ا رة ا‬  ‫‪ MS's‬وه ان م ا‬    ‫آ ﺱ د ﺉ .ا‬
   ‫ﻡ‬      ‫ا ﻡ دش ی‬   ‫م وا‬ ‫....ا ی د ی‬
‫ه‬    ‫ﺱ اء ان آ ن ﻡ ح او ﻡ ل‬  ‫تا‬         ‫ا‬  ‫ا‬
‫د‬  ‫ة وا‬    ‫ر‬  ‫تی‬    ‫ﻡ ا‬         ‫ر‬      ‫د ﻡ‬  ‫ا‬
   ‫‪IMEI‬‬
‫‪Interntional Mobile Equipment Identity‬‬
‫ن ﻡ 51‬     ‫د‬  ‫قا‬  ‫ا رة ا‬    ‫ی‬    ‫‪ digit‬وزى ﻡ‬
     ‫رة ر ی ل‬    ‫ان اول ﻡ‬  ‫ه‬     ‫ﻡ ا ل‬       ‫و‬
    ‫. ا دی وا آ ا‬
  ‫ا‬    ‫یل‬   ‫ر‬ ‫و‬
   ‫ةا‬   ‫ا‬  ‫ا‬   ‫ا‬   ‫یل‬  ‫ﻡ ا ر مه ا‬        ‫ﻡ‬    ‫و‬
  ‫ا دی وا آ وا‬
   ‫ا آ ت ‪ Spare‬واﺥ ر د‬        ‫وه ﻡ‬
‫ال‬   ‫ا ی ‪ IMEI‬و‬   ‫رع‬   ‫ی‬         ‫ز ا اذا‬      ‫..د ﺙ‬

  ‫‪: Subscriber Identity Module SIM‬ﺙ‬
‫او‬   ‫ن ف‬             ‫ا‬        ‫آ‬     ‫ا‬  ‫ی‬  ‫ا‬   ‫ر‬  ‫آ‬
  ‫د آ‬   ‫ن ف‬    ‫ای‬      ‫دى‬    ‫ی‬      ‫ه ا‬        ‫تو‬  ‫ا‬
‫..‬
   ‫و‬      ‫ا‬    ‫ا‬    ‫و‬      ‫د‬     ‫ی ار م ه‬       ‫ا ی دى‬
  ‫ا ازاى ان ء ا‬   ‫ف‬    ‫وه‬    ‫آ‬        ‫وا ﺙ وه‬       ‫ﺥ ارزﻡ ت ا‬
‫..‬
‫واﻡ آ و ده او‬  ‫ﻡ ا‬  ‫ا‬  ‫ﻡ‬  ‫فا ر ما‬  ‫ا‬
 ‫ه‬  ‫اﻡ آ واو ت‬
‫اول ر ال‬MSISDN
   ‫ﻡ‬  ‫و ﻡ‬       ‫ا آ‬  ‫ا‬    ‫و‬ ‫.. ود ی‬
‫ن ﻡ 51‬   ‫‪ digit‬وه‬
   ‫ا ل دول ا د ا و ا‬    ‫ﻡ‬  ‫+ اول ا‬
  ‫02 ﻡ‬   ‫ه آ د ا ول و‬   ‫ﻡ‬
‫010 دا ن و110‬    ‫ه‬ ‫ا اﺥ ی‬   ‫ه ر ا‬ ‫ﻡ‬
 ‫ت وه ا‬
  ‫ه ﻡ‬   ‫ا ول د ا رة‬   ‫ا‬  ‫وا‬
‫وه ی ن ﻡ 7‬      ‫‪ digit‬را ﻡ و ه ر ا ی‬
‫‪ MSISDN‬وال‬    ‫ا ی وﻡ د ا‬      ‫ﻡ ن‬  ‫.د‬
‫ر ه ال‬  ‫‪IMSI‬‬
‫ﻡ ال‬  ‫ﻡ‬    ‫ا ا‬  ‫ا‬   ‫‪ MS‬ود‬
‫ل‬   ‫آتا‬      ‫ﻡ ا له آ دا و ﻡ‬    ‫اول ﻡ‬
  ‫ا‬  ‫ای ا ه‬    ‫ل‬   ‫آ ا‬  ‫ه ر‬  ‫ﻡ‬
‫ال‬    ‫ه ر ی ا ی‬    ‫ﻡ‬   ‫وه ی ر ﺉ ‪MS's‬‬   ‫و‬
‫و ی وه ف ‪ IMSI‬وال‬    ‫ا ی وﻡ د ا‬    ‫نﻡ د‬   ‫د‬
‫ﻡ ازاى‬    ‫..وا‬     ‫ﻡ د‬

‫ر ه ال‬  ‫‪IMEI‬‬
‫آة‬     ‫ود ا‬
‫‪MSRN‬را ر ه ال‬
‫‪ MSISDN‬اول ت ﻡ ﻡ زى ال‬
‫ا ﺥ ة ه ر ال‬   ‫ال ‪ Location Area‬وا‬  ‫د‬  ‫‪ MS‬ا‬
  ‫ﻡ ن ا‬   ‫د‬  ‫وا‬

‫ر ه ال‬  ‫‪ TMSI‬ﺥ ﻡ‬
 ‫وا ة‬    ‫ﻡ‬   ‫رة‬  ‫د‬  ‫ی آةا‬     ‫وزى ﻡ‬
  ‫ی ا‬       ‫ﻡ ﻡ ا‬      ‫ان ا‬    ‫‪ IMSI‬ا‬
  ‫ا ﻡ‬    ‫د ﺱ ى او ی‬    ‫ا‬    ‫.‬
‫ال ‪ TMSI‬ال‬        ‫ﻡ ی‬    ‫اول ا‬ ‫ا ی .ی‬   ‫‪ IMSI‬د ه ا‬
        ‫ال ة ‪ TMSI‬و آ ة ا‬       ‫و‬    ‫ﺥص ی ا ﻡ‬
‫ﺥ وج‬   ‫ﻡ ة اﺥ ى او‬   ‫و‬   ‫ا‬     ‫ا‬    ‫و ی‬   ‫ا‬
 ‫ﻡ‬   ‫اﺥ ‪ LA‬ا ‪ LA‬ا‬
‫ﻡ ور و ﻡ ﻡ اﺱ ل ال‬       ‫... د ‪ TMSI‬او‬

‫ال‬ ‫ءا‬   ‫ة ا ی ان‬  ‫ا‬  ‫ةه‬  ‫‪Base Station Subsystem‬‬
‫‪BSS‬‬
 ‫وه ی ن ﻡ‬
1 - Base Transceiver Station BTS
2 - Base Station Controler BSC
3 - Transcoding and Rate Adaptation Unit TRAU
                         __________________

                          ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬


BOSSNEMO
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬   ‫ إر ل ر‬BOSSNEMO
‫رآ ت‬       ‫ ا‬BOSSNEMO
   ‫ إ‬BOSSNEMO    ‫تا ﺹ‬  ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
#19
 03-04-2008, 06:45 AM
                           ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
        BOSSNEMO              ‫ا و : ارض ا‬
        -={‫ت‬  ‫ى‬   }=-         1,644 :‫ا رآ ت‬
‫ال‬       ‫ءا ه‬   ‫ان‬Base Station Subsystem BSS
‫‪1 - Base Transceiver Station BTS‬‬
‫او‬ ‫ا‬  ‫ق ا رات وا ت و ن‬       ‫وه ا ج ا ا آ‬
 ‫ا وا ال‬  ‫ال ‪Microwave‬ا‬ ‫م‬     ‫ودى ‪BSC‬ﻡ ال ‪BTS‬ا‬
‫ن د ‪ Line Of Site‬زم ن‬    ‫ی‬   ‫ا‬  ‫ا ی‬   ‫زم ا‬ ‫ی‬

 ‫‪ Cell‬وآ‬  ‫‪ BTS‬ی ى‬    ‫وا ة‬
  ‫و‬  ‫و‬   ‫ا رة م‬     ‫تا‬  ‫ا‬  ‫ع‬    ‫وه ا‬
‫ی ﻡ ال‬   ‫ی ا واﻡ ا‬    ‫ت دى آ‬ ‫ا‬     ‫‪BSC‬‬   ‫ی‬
‫ت‬  ‫وه ا‬  ‫.. ه ا‬
‫ع ال‬  ‫ا‬   ‫‪ BTS‬ود‬  ‫دة اﺱ‬    ‫ا‬   ‫ا‬  ‫د ا‬  ‫ﻡ‬  ‫و‬
‫ﻡ د‬  ‫ووی و‬    ‫ا‬      ‫ةا‬    ‫ا‬  ‫ﻡ د‬    ‫ا ج وآ‬
‫ﺱ ت‬    ‫ة م ار ا‬     ‫ﻡ‬      ‫ة ا ء و ری ت‬  ‫د ا‬
  ‫ﺉ‬ ‫ا عا را‬

‫‪2 - Base Station Controler BSC‬‬
‫ال ‪ BSC‬ال‬   ‫تا‬   ‫ا‬    ‫ل‬   ‫ه ا‬  ‫‪ BTS‬د ی‬   ‫ﻡ‬
‫ﺥ ا ار ‪H.O‬او ال ‪Power Control‬‬   ‫ه ا‬  ‫تی‬  ‫ه ﻡ ا‬   ‫و‬
‫ت دى وال‬ ‫ت دى زى ‪ BTS‬ع ا‬   ‫..ا‬  ‫ا‬  ‫:‬

‫‪1- Paging‬‬
‫ی ل‬    ‫ﻡ‬  ‫ال ‪ BSC‬ال ‪MS‬‬   ‫رﺱ ا‬    ‫‪BTS's‬‬
‫ال ‪ MS‬ا ص ل ‪MSRN‬‬      ‫ا ال ‪ BTS;s‬م‬    ‫‪ BSC‬ا‬
‫ه ا ال‬  ‫‪MS‬‬
    ‫دى‬  ‫ال ‪ BTS‬واول اى. ‪ Paging‬وا‬      ‫ب ‪MS‬‬    ‫ا‬
    ‫م ال ‪BSC‬‬     ‫ال ‪ BSC‬رﺱ ا‬      ‫‪Paging‬‬
‫ال...‬   ‫ة‬   ‫داﺥ ال ‪ Paging‬و‬   ‫ﻡ ن ﻡ ن ال ‪ LA‬دى‬
‫ه ر ال ‪MS‬‬     ‫ا‬    ‫ن‬  ‫‪ LA‬ا‬  ‫د‬  ‫.... ا‬

‫‪2 - Channel Allocation‬‬

‫ر ی ا دد وال‬      ‫و ﺥ‬ ‫ال ‪ T.S‬ی‬     ‫ه‬   ‫‪ MS‬ا‬  ‫ﺱ اء‬
   ‫ﻡ‬  ‫او ه‬     ‫ه أﻡ‬

‫‪3 - Handover‬‬

‫ال‬  ‫ة ا رة‬    ‫ﻡ ا‬      ‫و ‪ BTS‬وال ‪ MS‬اﺙ ء ا‬
‫م ال‬  ‫ﻡ‬       ‫‪ BSC‬ا رة‬    ‫‪Handover MS‬‬
‫ا ى ‪BTS‬‬      ‫ن ال ا رة‬  ‫....‬

‫‪4 - Frequency Hopping‬‬

‫ه ال‬     ‫ل‬    ‫آ ة .ا‬     ‫ا ﺹ دى وا‬    ‫ر‬  ‫ا‬
‫‪BSC‬‬
 ‫ال‬  ‫ا ﻡ ‪BSC‬وی‬    ‫‪30 BTS‬ا 02‬
   ‫‪S‬‬
‫ل ‪ Bٍ C‬ال‬    ‫ﻡ د ‪Remote BTS‬‬    ‫ووی و‬     ‫ا‬
  ‫‪ BTS‬ﻡ‬    ‫‪Co-located BTS‬‬  ‫ﺱ ال ار‬  ‫و ا ﻡ دی‬
‫ال‬   ‫ه‬    ‫نآة‬   ‫ووی ا ه ‪BTS‬‬   ‫تا‬   ‫دى ﻡ‬
‫ن ال‬   ‫دى ود‬  ‫ﻡ ال ‪ BSC‬ﻡ زى ا‬      ‫وآ ‪ BTS‬د‬
   ‫ا ﻡ ووی ﺥ ﺹ‬    ‫وا ة‬
‫ع ال‬  ‫ا‬   ‫‪ BSC‬ود‬

‫ان ال‬   ‫ا‬  ‫د ﻡ ال ‪BSC‬‬     ‫‪BTS's‬‬  ‫ه ا ﺹ‬
‫ال‬   ‫ازاى ‪ BTS's‬وال ‪ BSC‬او ا‬  ‫.. دى‬

‫‪1 - Cascade‬‬
‫. وه ان‬  ‫ﻡ‬  ‫ه‬  ‫و‬  ‫وا‬  ‫ا‬       ‫ا ﺹ‬  ‫ی‬    ‫زى ﻡ‬
‫اى‬   ‫ﻡ ‪BTS‬‬  ‫ﺹ‬    ‫ﻡ ه‬  ‫...ی‬  ‫ﻡ ه‬       ‫ا‬   ‫و‬
‫ی دى‬

‫‪2 - loop‬‬
      ‫ی‬  ‫نآ ی‬   ‫..ه ﻡ‬  ‫ﺹ‬       ‫ی ا‬  ‫ودى ا‬
‫‪2 BTS‬‬
‫ﻡ ﺹ ة‬    ‫ﻡ ه ..وﻡ ش ان ﻡ‬         ‫ا‬   ‫ﻡ ة وا ة ی‬
‫ا ل ان اآ ﻡ ‪ BTS's‬ﻡ ال‬ ‫د ‪ BTS‬ی‬  ‫ﻡ‬  ‫....‬

‫‪3 - Star‬‬
 ‫ﻡ ..آ‬     ‫ا‬   ‫ﺹ‬   ‫ی‬    ‫ا‬  ‫ ودى‬BTS ‫ﻡ ﺹ ﻡ‬
‫ل‬    BSC ‫اى‬    ‫ﻡ‬      ‫ ی‬BTS ‫ﻡ ه ﺙ‬     ‫ا‬
.......
‫ال‬    ‫ وا‬BSC ‫ وال‬BTS's ‫ی ال‬    ‫ن‬ Microwave ‫دة‬
‫م ال‬    ‫تا ی ﻡ‬   ‫ا‬   ‫ و‬Optical

3 - Transcoding and Rate Adaptation Unit TRAU
 ‫م ال‬  ‫ر ان‬      ‫ا‬      ‫ای‬  ‫‪GSM‬‬    ‫ا‬   ‫مﻡ‬  ‫ﻡ‬
‫ال‬    ‫...ا ﺹ‬  ‫ا ر‬   ‫ا‬      ‫م‬  ‫‪ BSC‬وال ‪ MSC‬ه‬
   ‫ا ر‬  ‫تا‬   ‫..‬
‫م‬  ‫ﻡ‬  ‫ا ﻡ ال ‪Rate 64 kbps‬‬       ‫و ن ﺹ ا ال ‪MSC‬‬
‫ا ال ‪BSC‬‬     ‫آةه‬    ‫‪ BTS‬ا‬     ‫دول آ اوى ‪64 kpbs‬و‬
 ‫زم ل ال ‪B.W‬وه ﺥ وا‬      ‫‪ Data‬آ اوى ا ا زى ﻡ آ ة ...ی‬
‫د ا ‪Rate‬‬    ‫ال ‪ Data Rate‬ا‬     ‫نی‬  ‫را ﻡ ن‬    ‫‪ B.W‬ﺹ‬
 ‫....وه دى ﻡ ال‬      ‫‪TRAU‬‬
 ‫‪16 kbps‬ا ‪ 64 kbps‬ل ال‬           ‫‪ Multiplexing‬وآ ن‬
    ‫آ وا وی‬     ‫ﻡ‬   ‫آ 4ﻡ‬      ‫ا ﺹ ... ‪ BSC‬ی‬  ‫ه‬
‫ا 31‬     ‫‪kbps‬‬        ‫‪3 bit Control‬و‬   ‫م‬  ‫ی آ ﻡ‬
‫ال‬     ‫ﻡ‬   ‫ال ‪ BTS‬ا ﺥ و‬   ‫آةو‬  ‫‪13 kbps‬وه ا‬
   ‫‪MS's‬‬
‫و ة ال‬      ‫‪TRAU‬ود‬

    ‫ی‬  ‫ةا‬  ‫ءا ا‬  ‫.. وان‬
‫‪The Mobile service Switching Center MSC‬‬
 ‫زى ال‬    ‫ا ت ا دی ‪exchange‬ود ی‬    ‫.. ع ا‬
‫ال‬     ‫ا‬ ‫ل‬  ‫ه ا‬  ‫...و ﻡ ه ‪ MS's‬ی‬      ‫ا‬    ‫و‬
‫ﻡة‬    ‫ی ه ا ی ری‬    ‫تو‬   ‫ا‬     ‫وا‬   ‫ا‬  ‫ل‬  ‫ا‬
    ‫...ا‬
‫ال‬    ‫‪ MSC's‬و‬   ‫ا‬   ‫...‬
  ‫و ال ‪ MSC‬و‬     ‫ل‬  ‫نه ا‬     ‫‪ BSC's‬ﻡ‬     ‫ا ﻡ دی‬
‫ا ﻡ 51 ا 02‬       ‫وی‬    ‫ا ﻡ‬   ‫ل‬    ‫.. ‪ BSC‬وه ا‬
‫ال‬   ‫ل ‪ MSC‬ی‬   ‫ا‬   ‫ال ا ﺱ ﺱ‬  ‫ا‬   ‫آ ة ا‬    ‫.. ﻡ‬
‫ا ال‬    ‫ا‬    ‫م ﺹ ‪ MSC‬ی‬       ‫ا‬  ‫ذا آ داﺥ‬
‫ل اﺥ ى‬  ‫ﻡ‬   ‫ا‬   ‫ﻡ‬   ‫اﻡ اذا آ ا‬  ‫ا‬   ‫ﻡ‬  ‫ا‬
‫م ال‬    ‫ا ر‬   ‫ا ى ‪ Getway MSC‬ی ال ال ‪ MSC‬او ا ا‬
  ‫ﺥر‬    ‫ﻡ ﻡ اى‬     ‫.ی‬
     ‫‪MSC‬ود‬


‫ن‬   ‫.وآ ن‬   ‫ی‬  ‫و ات‬  ‫وزى اى م زم ی ن‬  ‫ی‬
‫ك‬   ‫ا‬       ‫زم ی ن‬  ‫ی‬   ‫ی‬  ‫ﺱ ا ﻡ‬      ‫ا‬
 ‫ا ف ای ه‬      ‫...‬    ‫ه ا ی ﺥ واى‬  ‫ا‬
‫ال‬  ‫ﺹ‬   ‫تا‬    ‫ ا‬MSC ‫ای‬  ‫فآ‬  ‫... و‬
‫وا ة وا ة‬    ‫ا‬

1 - Home Location Register HLR
‫ﻡ‬  ‫ت‬  ‫ة‬  ‫رة‬  ‫وه‬
 ‫ﻡتا ی‬   ‫ا وا‬    ‫ه‬  ‫ش او ال‬  ‫ﻡ‬  ‫ﻡتا‬    ‫ا‬    ‫ن‬
 ‫زى‬
‫ی ى ال - 1‬     ‫‪IMSI‬وال ‪MSISDN‬ا ر م ا ﺹ‬       ‫ودى زى ﻡ‬
‫ا ا‬   ‫ی و‬      ‫ار م ﺙ‬  ‫.‬

‫ال ‪MSC Area‬ال - 2‬   ‫د‬  ‫د ال ‪ USER‬ا‬  ‫ن‬   ‫شآ‬      ‫ود ﻡ‬
‫. ﻡ آ ‪MSC‬‬

‫-3‬  ‫ما‬  ‫ا ﺹ و‬

 ‫ُ‬
‫ٍ-4‬    ‫ﻡتا ﺙ‬  ‫ی ‪USER‬ﻡ‬  ‫آ ن‬  ‫ﺙ‬  ‫ای‬  ‫فی‬    ‫ه‬

‫ال‬  ‫ل‬   ‫ا‬   ‫ی ال ‪MSC‬وال ‪HLR‬و‬      ‫‪PSTN‬ی‬     ‫ه‬  ‫ا‬
  ‫ا ر‬ ‫..ا‬
‫ ن ف ال‬HLR           ‫ا‬  ‫#005*ا‬


2 - Visitor Location Register VLR
‫ﺥص ل‬   ‫ت‬  ‫ة‬     ‫رة‬    ‫د‬ ‫ د‬MSC  ‫ و ی‬MSC
  ‫ وا‬VLR        ‫اى و‬       ‫لو‬  ‫ﺥص و ن‬
‫ ال‬MSC ‫ال‬   ‫ﺱ‬  ‫او‬       ‫ ه‬VLR
  ‫ﻡتا ﺹ‬   ‫ی ا‬  ‫ال ‪ USER‬و‬   ‫ال ‪ MSC‬ﻡ د ﻡ‬
‫ﻡ ت دى زى ‪VLR‬‬  ‫وا‬
 ‫د ﺥ وج ال ‪TMSI‬وال ‪IMSI‬وال ‪MSRN‬ال‬  ‫ال ‪ USER‬و‬ ‫ﻡ ﻡ‬
‫‪MSC‬‬   ‫ﻡ ﻡ ال ‪ MSC‬ا ﻡ‬      ‫ا ی ا ‪ MSC‬اﺥ ى ی ﻡ‬
‫ال‬  ‫.. ا ی ‪ MSC‬ﻡ‬


‫‪3 - Authentication‬‬
‫ی ر اﺱ ال‬       ‫ان‬     ‫ا‬       ‫ای‬   ‫‪IMSI‬‬    ‫ﺥص‬
‫ی ر ا ا زى‬   ‫د ﻡ ﻡ‬    ‫وا‬    ‫ا ی ﻡ ا‬    ‫ﻡ‬    ‫ا‬  ‫وه ا‬
   ‫ﻡ‬   ‫د ه ا‬    ‫ی ر ا ا ..و ﻡ ان ا‬     ‫آةﻡ ﻡ‬     ‫ر ﻡ‬
‫م رﺱ ل ال‬      ‫ا‬      ‫ی‬    ‫‪ IMSI‬ا ی ﻡ ا‬      ‫ا ا‬
‫ر ت ا ا د ﻡ ال‬           ‫ما‬    ‫ه ﻡ و‬    ‫نی‬   ‫‪HLR‬‬
 ‫اد ای و ف ﺱ‬       ‫ه‬     ‫ن ف‬      ‫... زى رﺹ‬
‫ا اﺱ ال‬   ‫م وا‬     ‫‪IMSI‬‬    ‫ﻡ‬   ‫ا ی ﻡ آة‬      ‫د ﻡ ن‬
    ‫ا ی‬    ‫ا ﻡ ا ﻡ د‬             ‫اى ی و‬        ‫ﻡ‬
 ‫اى ر‬   ‫ب‬   ‫و‬    ‫‪ IMSI‬ا‬        ‫ا ا‬  ‫ا‬        ‫و‬
‫ﻡ ح‬   ‫ه‬  ‫ی‬     ‫د وا ﻡ ﺥ‬      ‫ا‬  ‫ﺹ‬   ‫ی‬   ‫د ﺹ وای‬
 ‫ت دى آ‬   ‫ا‬    ‫آ ت اوى وه ﻡ‬      ‫ا رة‬    ‫ا خد ه‬
‫آ ة ان ال‬         ‫.ا‬    ‫و ی وا‬      ‫ال ‪... MS‬‬     ‫د ﻡ ة ‪IMSI‬‬
 ‫ر‬         ‫‪ TMSI‬وا ة اول ﻡ ی و و آ ة‬              ‫وی ا ﻡ‬
  ‫ی‬       ‫ل ودى‬      ‫ﻡ دة ان ال ... ‪IMSI‬‬       ‫ا‬      ‫‪IMSI‬‬
  ‫ا ی‬        ‫.... ﻡ د‬
   ‫آ ان ا خ د ه‬          ‫نا‬    ‫عا ﺙ د‬     ‫اﻡ‬       ‫نآة‬
‫ال‬   ‫‪ IMSI‬ﺹ‬        ‫.... د‬
‫ازاى‬   ‫و‬     ‫اﺱ ﺱ‬       ‫ای ه ا ﺙ و اﺥ‬       ‫ا آة‬      ‫ﻡ‬
 ‫.... اﺹ‬
‫ا ف‬     ‫....‬
‫ال‬        ‫ان ا‬       ‫ا‬     ‫ای‬    ‫‪IMSI‬‬       ‫اول ﻡ ی‬
‫ﺥ ال‬      ‫ای‬        ‫اه .. ا‬      ‫ا‬   ‫نی‬   ‫‪IMSI‬‬     ‫و وح‬
‫آ ة ‪ Authentication Center‬ك ا ﺙ ا ه ال‬                    ‫وا ه ﻡ‬
‫‪ AUC‬آ ﻡ آ ب‬
‫ای ال‬      ‫ه‬    ‫.. د ‪AUC‬‬
‫ر اﺱ ‪ IMSI‬ه ﺥ ال‬            ‫‪ Indivual Key Ki‬د وی‬
‫وه ای ال‬      ‫‪Ki‬‬       ‫ر ﺙ‬    ‫رة‬    ‫‪ IMSI‬د ه‬       ‫ر ﺙ‬  ‫ی‬
‫ر ا ا د .. وال‬         ‫‪ AUC‬د ﻡ د ال ‪ Ki‬ی وﻡ‬               ‫وﻡ د‬
 ‫د‬   ‫... ا ی‬
‫ب ال‬     ‫ﻡ‬    ‫‪Ki‬‬     ‫ای ی‬      ‫.. د ه‬
‫ﺥ ارزﻡ ‪ Ki‬ه ﺥ ال‬            ‫3‪ A‬وه ‪Algorithm‬وی وح ﻡ ﺥ‬
‫اﺉ ی م ال‬      ‫‪ AUC‬وﻡ ر‬
       ‫‪ SRES‬و ﻡ ب ‪ Signed Response‬م . ا ج‬
‫ی م ال‬     ‫اﺉ د ا ال ‪ AUC‬وﺥ ل ه ا‬            ‫ا‬  ‫‪ MS‬رﺱ ل ا‬
‫‪ MS‬وی م ال‬       ‫ا‬     ‫اء‬    ‫..‬
‫ال‬   ‫اﺉ د ی‬     ‫ا‬    ‫‪ Ki‬اول ﻡ ی ﺹ ا‬         ‫ا ی وی‬       ‫ن‬   ‫ا‬
‫3‪ A‬ال‬
‫ال‬         ‫ا ة‬     ‫د‬    ‫‪ SRES‬ا‬
 ‫ال‬    ‫ﻡ ر‬          ‫. وا‬       ‫.... م ی‬      ‫ای‬   ‫‪SRES‬ی‬
‫وال‬    ‫م ‪ MS‬ا ال ‪ SRES‬ا ه ا‬              ‫ی‬    ‫ه ه وﻡ‬
‫م ل‬     ‫ی‬      ‫ا ه ﺥ ه ادام ی . و ﻡ ﻡ‬           ‫ا‬      ‫ا‬  ‫و‬
‫‪ MS‬ال‬   ‫ا‬  ‫..‬
    ‫ا دى آ .... دى آ ا اءات اﻡ ن ی‬     ‫وه‬  ‫وا ی ل‬
‫ر ال‬     ‫ﻡ ف ال ‪ IMSI‬وا‬   ‫ﻡ ال .. ‪Ki‬‬    ‫3‪A‬‬    ‫ﺙ‬
‫ﻡ ال‬   ‫ی فی‬     ‫ﻡ‬    ‫ة ...ﺹ‬   ‫زم ی ن رف ‪ Ki‬ا‬
‫ال‬  ‫نی فی‬    ‫اﺉ آ ن‬  ‫ا‬  ‫... ‪ Ki‬ا‬
‫ی م ال‬   ‫ا‬    ‫‪ Ki‬دﺥ ل ال ‪ AUC‬و‬    ‫اﺉ د‬  ‫ا‬  ‫ا‬ ‫و‬
 ‫8‪ A‬ﺥ ارزﻡ اﺥ ى ه‬      ‫ر‬   ‫‪Key Ciphering Kc‬‬
‫آ ن‬   ‫ا‬ ‫دى‬   ‫ا‬   ‫.. و‬
‫د ب ال‬  ‫ی ان ء ا ‪ Kc‬وه ف‬    ‫...د ی ادام‬
‫ة ال‬   ‫ال ‪ SRES‬وال ‪ Kc‬و‬     ‫اﺉ‬ ‫‪ Triplet‬وال ر ا‬

  ‫تا‬  ‫ا‬   ‫ا ﺙ‬     ‫ما‬  ‫:‬
‫ال - 1‬   ‫‪ MS‬ای‬
‫ال - 2‬   ‫‪LA MS‬‬
‫ال - 3‬   ‫‪MSC LA‬‬   ‫‪MS‬‬
‫-4‬   ‫وع ا اء ﻡ‬    ‫ا‬
‫ة -5‬    ‫ارﺱ ل رﺱ‬
‫‪4. EIR Equipment Identity Register‬‬
  ‫غ‬  ‫ا‬  ‫وق‬  ‫ﻡ‬  ‫اى ﻡ‬  ‫غ‬  ‫ا‬  ‫ل‬  ‫ه ا‬   ‫د‬

‫ر ال‬         ‫ا‬  ‫ﻡ‬    ‫‪ IMEI‬ازاى ...اول‬   ‫ا‬    ‫ا‬
‫..د ‪ . EIR‬ا ال‬
‫د ﺙ ث ا م او ﺙ ث اﺉ ‪ EIR‬ال‬
  ‫‪White list‬ا ﺉ ا و‬
‫ار م ال‬  ‫ن‬   ‫‪ IMEI‬ودى‬  ‫واى ﻡ‬    ‫ا‬     ‫تا‬    ‫ا‬
 ‫ی‬   ‫ا‬   ‫یﺥ‬
   ‫ا ﺉ ا‬Black list
‫ی ار م ال‬     ‫ دى‬IMEI  ‫ﺱ‬     ‫تا‬

   ‫ا ﺉ ا‬Gray list
‫ار م ال‬   ‫ ودى‬IMEI ‫ال‬   ‫ﻡ آ‬    ‫تا‬  software

‫ت ور ال‬ ‫ﻡ ا‬      ‫و‬  ‫ﺱ‬    ‫ﻡ‬   ‫اى ﻡ‬ ‫ و‬IMEI
‫ﻡ د ال‬   Black list ‫ر ا ی‬       ‫ﻡ ن وی‬    ‫ی‬
 ‫ا ی‬  ‫ﺹ‬  ‫ا ف‬     ‫دة‬  ‫... ا‬


‫م ال‬  ‫ت‬  ‫ﻡ ﻡ‬     ‫ه‬     GSM
 ‫ه‬

3-The Operation and Maintenance Center OMC
     ‫ﺹ ا‬    ‫ر اى ﻡ آ ‪Self Test‬‬     ‫دوری و‬
‫‪ OMC‬م ال ‪ OMC‬ی ا غ ال‬     ‫ﻡ ‪Alarm‬‬    ‫ه ا‬
‫ال‬    ‫ﺱ اء آ ه ا‬    ‫ال ‪ BSS‬ﻡ ﺱ ا‬   ‫... ‪ MSC‬او‬
‫ا زم‬     ‫ﻡ‬   ‫ﻡ‬   ‫وث اى زی دة ا‬  ‫..وآ ن ا‬
‫‪Quality‬وی م س ال َ‬  ‫ا‬   ‫ﻡ‬    ‫ا م‬   ‫...‬
‫ ود‬OMC
‫م ال‬  ‫ت‬  ‫م‬  ‫ ود‬GSM

             __________________

             ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ا‬


 BOSSNEMO
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬     ‫ إر ل ر‬BOSSNEMO
‫رآ ت‬         ‫ ا‬BOSSNEMO
    ‫ إ‬BOSSNEMO    ‫تا ﺹ‬   ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
#28
 14-04-2008, 05:55 AM
                            ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
         BOSSNEMO              ‫ا و : ارض ا‬
         -={‫ت‬  ‫ى‬    }=-        1,644 :‫ا رآ ت‬
             Geographic network areas


‫م ال‬    ‫ت‬   ‫فﻡ‬   ‫ا‬   GSM    ‫ا‬  ‫ﻡ‬
‫تﻡ ل‬    ‫ﺙ ث‬    ‫ان ﻡ‬ ‫ﻡ ه‬   ‫ﻡ زى ﻡ‬       ‫ا‬
‫فآ ن‬   ‫زى ﻡ‬    ‫اﻡ آ‬   ‫وآ‬   ‫ت وﻡ‬  ‫دا ن وا‬
   ‫ﻡ دول‬   ‫ی آ‬
‫‪Public Land Mobile Network PLMN‬‬
‫وآ‬PLMN ‫ﻡ ال‬  ‫نﻡ ﻡ‬  MSC area
‫ وآ‬MSC area ‫آ ة ﻡ ال‬  ‫نﻡ ﻡ‬  Location Area LA
 ‫آ ة ﻡ ال ‪ LA‬وآ‬   ‫نﻡ ﻡ‬   ‫‪CElls‬‬
  ‫ﻡی‬  ‫ﻡ‬  ‫ی ك‬   ‫ا‬  ‫ةا ﻡ‬  ‫ا‬  ‫‪ Location‬ودى ا‬
‫‪Update‬‬     ‫ا‬   ‫‪ Paging‬ودى ا‬
‫ر ‪LA‬وآ‬  ‫و ی‬  ‫ﺙ‬  ‫ر ﻡ‬
‫ال‬  ‫ر‬  ‫م ال ‪ Cell‬ودى زى ﻡ‬  ‫ﻡ‬  ‫‪ GSM‬وه اﺹ‬
 ‫ وآ‬Cell     ‫ف داﺥ ا‬  ‫ر‬  ‫ن‬
CGI Cell Global Identity
‫دا ن‬  ‫ود‬
‫ﻡ‬  ‫ود‬
‫م ال‬  ‫‪ GSM‬ود‬  ‫ا‬
‫م ال‬     ‫ا ول ا‬  ‫ی‬   ‫‪ GSM‬و 0081 ‪ GSM‬و 009 ‪ GSM‬ود‬
‫0091‬

 ‫ءا‬  ‫3 ان‬      ‫ةا ی‬  ‫ا‬  ‫2 وه أ‬   ‫نﺥ‬  ‫و ة‬
CH 3
   ‫وازاى‬  ‫عا‬  ‫ا‬      ‫د و‬  ‫ا‬  ‫ای‬
‫‪ Channels‬وا اع ال‬
 ‫ال‬  ‫ن ﻡ ال ‪TS‬و‬    ‫‪Frame‬ا‬
‫ال‬  ‫ت‬   ‫دة 009 ‪ GSM‬اواﺉ ا‬  ‫لو ا‬   ‫م‬  ‫ه ا‬
    ‫ا‬   ‫آ ن زم‬     ‫ا اد ا ﺉ ا ا‬ ‫ﻡ ﻡ‬
‫د ه ال‬  ‫0081 ‪GSM‬وآ ن ا‬   ‫ا ی ﻡ 0091 ‪GSM‬وا‬   ‫و‬
‫اﺱ ام ال‬    ‫ا و‬   ‫ﻡ ا‬  ‫دول وال 0081 ‪GSM‬‬
‫دول اﺥ ى 0091 ‪GSM‬‬

   ‫ال ‪3G‬و‬       ‫1.2ا‬  ‫ﻡ‬
    ‫009 ‪Primary-GSM‬ه آ ن ا ول اﺱ 009 ‪GSM‬‬
‫ا ی اوى ع ال 1‬ ‫ا‬  ‫ا‬  ‫اﺱ ‪G‬و‬   ‫‪Extended-GSM‬ا‬
‫009‬

‫وه ای ال‬    ‫دى ‪Downlink‬وال ‪Uplink‬‬

‫ع ال‬          ‫ای‬  ‫009 ‪E-GSM‬‬    ‫ا‬  ‫ه ﻡ 088 ﻡ‬
  ‫08 ﻡ‬  ‫ی‬  ‫069 ﻡ‬
 ‫ال‬  ‫ل‬  ‫ا‬      ‫.ه‬   ‫د ازاى‬  ‫ا‬ ‫ه‬    ‫‪MS‬وال ‪BTS‬‬
 ‫و ال‬   ‫ق‬   ‫ا‬    ‫دد ﻡ‬     ‫‪BTS‬‬      ‫ﻡ آةد‬
‫ل ال .‪Uplink‬‬  ‫نا‬    ‫د دد‬  ‫ه‬   ‫‪ MS‬ل ‪BTS‬و‬      ‫ود‬
‫‪Downlink‬‬
‫ال‬   ‫ازاى د ه ا ﻡ ال 088 ا 519 ودى ه‬    ‫ه‬   ‫م ‪Uplink‬‬
  ‫53 ﻡ‬  ‫آةی‬
  ‫ال 529وﻡ‬   ‫م ‪Downlink‬ا 069‬    ‫د 53 ﻡ‬    ‫ه‬  ‫و‬
 ‫ان ال‬   ‫ا‬   ‫ال ‪MS‬ی‬  ‫ا دد 088 ﻡ‬     ‫ر ‪Time Slot‬ه‬
 ‫دد آ م ال ‪ 3BTS‬ی ال‬       ‫....... ?? ‪ Uplink‬ه د‬  ‫ه د‬
‫ال‬   ‫529 و‬    ‫دد د ی‬   ‫ا دد ا‬  ‫ر 3 د ود ‪TS‬‬
 ‫ال‬   ‫زی ا ددات‬   ‫م‬   ‫.. ‪MS‬وال ‪ BTS‬ن ی‬
‫ال‬  ‫ا ق‬ ‫ل وه ‪ Downlink‬وال ‪ UPlink‬ی‬          ‫ﺙ‬  ‫54‬   ‫ﻡ‬
 ‫ال‬   ‫‪Duplex Distance‬ودى‬

‫ال‬    ‫53 ﻡ‬     ‫ا آة‬   ‫ال ‪Uplink‬‬     ‫‪ Downlink‬و53 ﻡ‬
 ‫ا ازاى‬       ‫ه دول‬
‫ال‬       ‫ﻡ ا دد ی‬      ‫ان ا‬    ‫ه 002 آ ‪ Frame‬ا‬
‫د ﻡ ال‬    ‫ال 53 ﻡ دول ا‬    ‫ه‬   ‫ی ن آ ‪ Carrier‬ه ی‬
‫..... آ ه 002 ‪Carrier‬‬
‫ال‬     ‫ال 53 ﻡ‬    ‫آ م دد ﻡ ه‬       ‫فا‬   ‫وزی‬   ‫ی‬
‫ال 002‬     ‫ﻡ 471 دد ﻡ‬       ‫009 ‪ E-GSM‬آ ..... ی ا‬
‫ع ال‬    ‫ا‬    ‫ﺹ‬   ‫رة‬  ‫د‬      ‫‪ GSM‬ه ای ا ا ا‬    ‫وا‬
‫ال‬    ‫ال ‪ Uplink‬ا ﺥ ى و وا‬       ‫‪ Downlink‬ووا‬
 ‫ال‬        ‫ا ‪Carrier‬وا‬     ‫471 8 ‪8 TS‬‬      ‫ة‬    ‫ی‬
  ‫د ال 2931ی ی‬    ‫او د ال ‪ Time Slot‬او د ال ‪ Channels‬ا ه‬
‫ال ‪Users‬‬       ‫ا‬    ‫ا‬  ‫ی‬   ‫‪ E-GSM‬ال ‪ Cluster‬ا ﻡ‬
‫009‬

‫ا ﺥ ال‬   ‫وه‬   ‫‪ Downlink MS‬وﺥ ال ‪Uplink BTS‬‬
 ‫؟؟؟؟‬
‫ر آ ‪ Uplink‬ال دد اآ ﻡ ال ‪ Downlink‬ال‬   ‫وزى ﻡ‬ ‫و‬
‫ود ال ‪ Noise‬ا دد ی ال‬    ‫ه‬   ‫ن ‪ Power‬ی و‬
‫ﻡ ال‬   ‫ود ال ‪Noise‬‬   ‫ﻡ ه ق ‪ BTS‬ال ‪ Power‬دى و‬
‫ود ال‬  ‫م ‪ MS‬ال ‪ Power‬ا‬    ‫ا‬  ‫ﺙ‬   ‫.آةه‬

‫ال‬     ‫08 ﻡ زى ﻡ‬    ‫ا آة‬   ‫ﻡ 53 009 ‪E-GSM‬‬
‫ال‬   ‫ال ‪ Uplink‬ﻡ‬  ‫ه ‪ Downlink‬و 53 ﻡ‬   ‫07 ﻡ‬ ‫ی‬
‫ال 519 وال 529‬   ‫دول ا ه‬    ‫ةا‬  ‫ا‬
  ‫ﻡ 6ﻡ ﻡ‬    ‫ا 078وﻡ ‪ Downlink‬ال 129ا 519او‬
‫‪ Uplink‬ال 678‬
  ‫ﻡ‬ ‫ا م‬   ‫اء ا ﺥ رات‬  ‫ودول‬
  ‫4ﻡ ﻡ‬      ‫آة‬   ‫ا 678وﻡ ‪ Downlink‬ال 529ا 129‬
‫‪ Uplink‬ال 088‬
 ‫ع ال‬    ‫‪GSM - R‬دول‬
     ‫ﻡ‬  ‫.ی‬   ‫ت‬     ‫ا‬     ‫ا س دى ﻡ ﺱ‬    ‫ای‬
   ‫ود ا‬  ‫را ا د ﺥ جﻡ‬       ‫ا اﺱ ﻡ‬     ‫ﻡ‬  ‫وا ﻡ‬
     ‫ان ا ر د ﻡ‬        ‫ﻡ ا ال م‬     ‫ه‬
 ‫ا‬    ‫.و‬    ‫ای ا‬   ‫ﻡ ش‬    ‫ت ا ر ‪Pico Cell‬ﻡ‬
‫ﻡ ال‬     ‫م دد ﻡ ا ددات ا‬     ‫‪Micro Cell‬‬   ‫اﺥ‬   ‫ه‬
‫ﻡ‬   ‫رت‬   ‫ﺥص‬        ‫ا‬  ‫اﺥ ى . ی ا‬   ‫ا ر ى ﻡ‬
   ‫ه و‬    ‫.و‬   ‫رت‬    ‫وﺥ ال 4 ﻡ دول ﺥ ﺹ‬     ‫ود ا‬
   ‫8ه‬     ‫ا‬    ‫ال 002 آ ه و‬      ‫061ال 4 ﻡ‬
‫آ ی اوى ‪Channels‬‬     ‫.. ودول‬
 ‫آ ة ال‬   ‫ﻡ‬  ‫ا‬ TDMA ‫ا‬   ‫ا‬    ‫آ ة ان ا‬      ‫ا‬
Carriers
 ‫ و آ‬Carrier 8 ‫ا‬   Time Slot ‫م ﺥ‬     ‫وآ ﻡ‬Time Slot
 ‫وا‬
  ‫اﺱ‬  ‫دى‬   ‫ﻡ ا ه‬  ‫وا‬     ‫ﻡ‬  ‫ا‬   ‫ه‬Burst
‫ل‬     ‫ ی‬Burst ‫ل‬  ‫ی اآ‬Time Slot
 ‫ان ال‬  ‫ا ق‬TS ‫ال‬    ‫دى ه ا‬Burst   ‫فد‬     ‫زى ﻡ ه‬
‫ف ال‬  ‫ا‬  ‫ﻡ‬  ‫ن ﻡ ای ‪Burst‬‬  ‫دى‬
 ‫نﻡ‬    ‫ا‬   ‫‪156.25 bits‬او ه‬
‫ق دى ال‬  ‫ا رة ا‬     ‫ی‬   ‫411 ‪ Data‬زى ﻡ‬    ‫‪ bits‬رة‬
 ‫اﺱ ال‬       ‫‪Tail Bits‬وال ‪Hide Bits‬و‬    ‫‪3 bit‬آ وا ة رة‬
‫ای ال‬  ‫ن فﻡ‬     ‫واﺥ ه ‪ Data‬ودول‬
‫‪ Training Sequence‬و ال‬       ‫ﺥ‬    ‫ن ف اذا آ ن‬     ‫ودول‬
‫.....ا وا ﻡ ی‬    ‫و‬      ‫فا‬    ‫ﺥ‬     ‫و‬  ‫ا رة و‬
  ‫اﺱ‬ ‫ض ا رة ﻡ‬        ‫ا آ ا‬     ‫وا ﻡ‬    ‫‪ Dealy‬آ ة‬
‫ال ‪Spread‬‬      ‫ان ا‬   ‫.... دول ‪ Training Seq‬وآ ن‬
‫اﺱ ال‬       ‫2 ‪ Stealing Flags‬و‬    ‫دوا ‪ bits‬ودى رة‬
 ‫‪ data‬ع ال‬   ‫ا ﺱ ی‬
  ‫آ م 00‬   ‫رة‬   ‫ﻡ ا ﺱ‬    ‫ی ا‬
  ‫ال 0 1و‬      ‫رة‬   ‫ﻡ ا ﺱ‬    ‫‪BTS‬ﻡ ال ‪Power‬ی ا‬
  ‫1 0و‬  ‫رة‬   ‫ﻡ ا ﺱ‬    ‫( ‪Timing Advance‬ی ا‬     ‫ار‬
  ‫وا‬    ‫ا ا رة‬     ‫آ ا‬   ‫)‬
  ‫1 1و‬  ‫رة‬   ‫ﻡ ا ﺱ‬    ‫‪Hand Over‬ی ا‬

 ‫ه ال‬    ‫‪Guard Period‬اﺥ‬
‫ار ال‬   ‫ر‬   ‫ﻡ‬  ‫رة‬  ‫ال ‪ Burst‬وه‬    ‫و‬    ‫‪Burst‬‬     ‫ا‬
‫52.8‬   ‫رة‬  ‫ال ..... ‪ bits‬اره وه‬     ‫‪ Burst‬وو ده‬     ‫اذا‬
   ‫... اى ﺥ او ی‬
 ‫ن ﻡ ‪Burst‬ی آ ة ال‬   ‫‪156.25 bits‬‬
‫ع ال‬    ‫ن فا ﻡ‬      ‫ت‬     ‫ی‬     ‫اآة‬   ‫‪Frame‬‬   ‫وا ﻡ‬
‫ع ال‬    ‫‪Time Slot‬‬

    ‫ا‬   ‫...............ا ول ﺹ ا‬    ‫ﺹ‬  ‫زی وا ا‬

‫ال ‪Bit Rate‬ا ال‬    ‫وى ‪GSM‬‬          ‫‪270.833 Kb/s‬‬
‫ی آة‬   ‫ود ه‬
‫ال‬  ‫ن‬    ‫ال ‪Bit Duration‬ی‬            ‫ا‬  ‫ه ا‬  ‫ا ا ة ‪ bit‬ا‬
 ‫338.072‬    ‫وا‬     ‫ی‬
  ‫ﻡ و ﺙ 69.3ی‬
‫ع ال‬  ‫ا ﻡ‬  ‫ن‬    ‫ی‬  ‫ب ال 96.3 ال ‪Time Slot‬‬  ‫ه‬
‫52.651‬
‫ع ال‬  ‫ان ا ﻡ‬  ‫‪ TS 0.577 msec‬ه‬
‫ع ال‬  ‫ا ﻡ‬  ‫ن‬    ‫516.4 ‪ Frame‬و‬  ‫ب 8ه‬    ‫آ ه‬
‫‪msec‬‬
 ‫‪ Time Slot‬ا ه ال ‪physical‬ه اﻡ‬    ‫قا‬      ‫ودى‬
‫ﻡت‬  ‫تا ه ا‬   ‫ا‬
‫ وال‬Logic    ‫ﻡت‬  ‫ه ا‬  ‫ا‬
‫ف ال‬    ‫ و‬Logic Channels ‫اﻡ ان ن‬  ‫ه‬Traffic Channel ‫او‬
Control Channels
 ‫وال‬Traffic Channels    ‫ا ا‬   ‫ﻡت‬   ‫ا‬ ‫دى رة‬
‫ اﻡ ال‬Control Channels    ‫ی ا‬  ‫ا واﻡ ا‬  ‫رة‬
MSs

‫ف ا اع ال‬  ‫ا‬  Traffic Channels ‫ا ول‬
Full Rate -1

‫ن ال‬  Data Rate ‫ ع ال‬Speech 13 Kb/sec

 ‫ال‬  ‫و ا‬Redundancy 22.8   Kb/sec
‫ وال‬Redundancy  ‫رة وه ف‬         ‫م‬  ‫دى‬
  ‫ار‬     ‫ف وازاى‬


Enhance Full Rate -2
‫ود ال‬         ‫و‬Redundancy ‫ی‬

Half Rate -3

‫ال‬   Capacity   ‫ان ا‬              ‫ا‬ ‫رة آ ة‬   ‫ی‬    ‫ا‬
‫ال‬    ‫ آ وا ی ﺥ‬Rate ‫ال‬             ‫ا ضیﺥ و‬   ‫ ا‬TS 2     User


 ‫ءا‬     ‫ان‬       ‫ةا ی‬   ‫وا‬

                                 __________________

                                  ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬


BOSSNEMO
    ‫ا‬    ‫هة‬
   ‫ﺥﺹ إ‬    ‫ إر ل ر‬BOSSNEMO
‫رآ ت‬            ‫ ا‬BOSSNEMO
   ‫ إ‬BOSSNEMO       ‫تا ﺹ‬    ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
 #55
 23-07-2008, 01:32 AM
                                    ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
           BOSSNEMO                   ‫ا و : ارض ا‬
           -={‫ت‬  ‫ى‬     }=-            1,644 :‫ا رآ ت‬
 ‫ف ال‬         ‫ا‬   Control Channel
‫ : او‬BroadCast Channel
‫ات‬  ‫ﺙ ث‬  ‫ودى‬
‫ال‬  ‫‪BroadCast Control Channel‬ا و‬

‫ا و ت‬    ‫ت‬   ‫ا‬   ‫ة ﻡ ﺱ‬   ‫رة‬     ‫ودى ی‬
‫وی ف اﺱ ال‬  ‫اﺱ ا‬  ‫ی‬   ‫ا‬  ‫‪ Location Area‬وه دى ا‬
‫واﺱ ال‬  ‫‪ Cell‬ا ه ﻡ د د‬    ‫ﻡ ودى‬   ‫وا ددات ا‬
‫ﻡ ا ‪Downlink‬‬      ‫‪BTS‬ی‬ ‫رد‬   ‫. وﻡ ﻡ‬

‫ال‬  ‫‪Frequency Correction Channel‬ا‬

‫ن ی ف ی ﻡ ﻡ ال‬    ‫دد ا ﺱ ﺱ‬    ‫فا‬  ‫‪BTS‬ودى‬
‫ال‬  ‫ا‬Synchronization Channel

‫ی ال‬    ‫فا‬   ‫ ودى‬Frame ‫ﻡ ت وآ ن‬  ‫ا‬    ‫ی‬
‫ال‬   ‫ا ای‬   TS
‫وال‬SCH ‫ وال‬FCCH   ‫ی و ا ﺱ لﻡ‬  ‫یﺥ‬  ‫ا ىﻡ‬    ‫ﻡ‬
 ‫ت. ودول د‬   ‫ا‬  ‫وی ﺱ وی‬  ‫آةی ﻡ ﻡ ا‬  ‫ی ر‬
Downlink


 ‫ : ﺙ‬Common Control Channels
‫ات‬   ‫نﻡ ﺙ ث‬  ‫و‬
   ‫ا و‬Paging Channel PCH

‫و ور‬  ‫ی ﻡ‬  ‫ا‬   ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ه ا‬    ‫ی‬   ‫دى‬
‫ی ال‬    TMSI   ‫ا ص‬
 ‫ ودى د‬Downlink

   ‫ا‬Random Channel RACH

‫ال‬     ‫ا‬  ‫د‬  ‫ ودى ا ة ا‬Paging ‫ال‬   ‫وه‬Uplink    ‫و‬
  ‫ا‬Access Grand Channel AGCH

  ‫نا‬   ‫ت‬   ‫ی‬  ‫زم ی‬   ‫ن وز ی ى ﻡ‬     ‫ا‬
 ‫ﻡ و‬ ‫ﻡ‬   ‫د ﻡ ﻡ وق ﻡ وان ا ی ا‬      ‫آ ان ا‬
..   ‫ت آ اوى ه آ ه‬          ‫ت ا ﻡ دى ا‬  ‫ا‬
      ‫ت دى ا‬  ‫ا‬  ‫ ی ا‬Control Channel ‫اﺱ‬
SDCCh ‫ ال‬AGCH       ‫ه ا‬  ‫ دى‬SDCCH th ‫ن‬
‫ال‬   ‫ودى‬   ‫ ی‬downlink   ‫و‬


 ‫ :ﺙ‬Dedicated Control Channel DCCH
‫ات‬  ‫نﻡ ﺙ ث‬  ‫و‬
   ‫ا و‬Stand_alone Dedication Control Channel SDCCH

   ‫و‬    ‫اءت ﻡ ﺙ و ی ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬     ‫ودى ا‬
‫ال‬    ‫ن‬  ‫ودى‬Downlink ‫ وال‬Uplink

   ‫ا‬Slow Associated Control Channel SACCH

‫ال‬    ‫ا‬   ‫ م‬Power ‫ال‬       ‫ن‬  ‫ودى‬  ‫ه ﺱ‬  ‫ا‬    ‫وا‬
Downlink ‫ وال‬Uplink

   ‫ا‬Fast Associated Control Channel FACCH
‫ت ال‬        ‫ودى ا‬Hand Over ‫وال‬   ‫ا‬  BTS ‫ودى‬
‫ن ال‬    Downlink ‫وال‬Uplink

‫ه ال‬   Control Channels ‫ازاى‬     ‫زع ازاى و ﺹ‬  ‫دى‬
‫ازاى‬   ‫د‬    ‫وا‬


‫ر ان ال‬   ‫ا‬  ‫ای‬ Frame ‫ن ﻡ‬     8 TS ‫زم‬  ‫و‬
 ‫ ی ن ﻡ ن‬Control Channels 2 ‫اول‬   ‫نآة‬   ‫دى‬TS
 ‫ ﻡ آ‬Frame Control Channels ‫ال‬  ‫ دى و‬Frame   ‫ی‬
Traffic Channels ‫ا ت‬  ‫ی‬
‫ال‬   ‫زع ازاى‬  ‫وه‬  2TS ‫دول‬
    ‫‪SACCH‬وال ‪FACCH‬او‬    ‫ا رة‬      ‫‪2 bit‬دول‬  ‫وا‬
‫ال‬   ‫‪Stealing Flag‬‬
‫ﻡ ت ال‬       ‫‪Burst‬وا ا‬
‫ال‬  ‫ﻡ‬  ‫ال ‪Burst‬ی ال 1 1دول ‪2 bit‬ی‬    ‫ﻡ‬   ‫ﻡ‬  ‫رة‬  ‫دى‬
‫‪Hand Over‬‬
 ‫‪FACCH‬ودى ا ا ﺱ ه‬

‫ل2‬    ‫‪TS‬اﻡ‬   ‫وا‬  ‫ا و‬
    ‫ق‬  ‫ا ﺱ ا‬    ‫ی‬  ‫ال 0‪ TS‬زى ﻡ‬    ‫ال ‪Uplink‬‬    ‫ه‬
‫‪RACH‬‬
‫ال‬  ‫ال ‪ Downlink‬و‬   ‫‪BCH , FCCH , SCH , PCH , AGCH‬ه‬
  ‫و ی‬    ‫ا ا‬    ‫ودول ی‬
‫ل‬    ‫ال 1‪ TS‬و‬     ‫‪Downlink‬وال ‪ Uplink‬ال ‪SDCCH‬ه‬
 ‫وا‬    ‫اءت ا و‬  ‫ا‬         ‫ن دى زى ﻡ‬  ‫ود‬
 ‫ادام ی ان ء ا‬     ‫ه‬

   ‫3ا‬  ‫و ةی ن‬
      ‫4002 ‪: Oct‬ﺕ ری ا‬
    ‫ا و : ارض ا‬
    ‫ا رآ ت: 446,1‬


‫4 ‪CH‬‬
‫ز‬     ‫ا ﺹ ا ﺱﺱ ا‬     ‫ه ف ان ء ا‬     ‫د ی‬   ‫ا‬
      ‫ت‬  ‫ا‬    ‫ا ﺹ ا‬    ‫لو‬  ‫ا‬
  ‫ا‬  ‫آ رة ﺹ‬  ‫اول دﺥ‬   ‫ا رة ﻡ‬       ‫ف ای ا‬  ‫وه‬
          ‫ا ا‬   ‫ﺙ‬   ‫ا ا‬  ‫وﺹ‬
‫دى‬    ‫ا رة ا‬     ‫ی‬     ‫ا رة . زى ﻡ‬       ‫ا‬   ‫ا‬  ‫دى ا‬
      ‫ا اء‬         ‫ی‬    ‫ا رة ﺹ‬   ‫ﻡ اول ﻡ‬

    ‫اء دى و ی‬  ‫ءﻡ ا‬     ‫آ‬    ‫آةو لو‬           ‫ه‬


          ‫لا‬    ‫ا‬     ‫د‬      ‫ا خا‬  ‫ی‬   ‫ا‬
   ‫ا رة ﺹ‬  ‫د ی‬    ‫ا ت‬     ‫اء‬     ‫ت ا‬     ‫تو‬
             ‫‪Acoustic Signal‬‬
‫رة‬  ‫دة ی ل ا‬    ‫.ا‬   ‫عا‬   ‫ا‬  ‫دى ﺥ‬       ‫رة ا‬    ‫ا‬
             ‫دى ا ا رة آ‬   ‫ا‬
         Analog Electrical Speech Signal

     ‫ﻡ ﻡ ا رة‬   ‫ا‬  Digital ‫ﻡ‬Analog
  ‫دى ا ا رة‬   ‫ل ا رة‬       ‫ی ا ﻡ‬Digital
‫ال‬    ‫نآةه ﺥ‬   Speech Encoder ‫ا ا رة‬    ‫ا ه‬
            Digital
‫وه ج ﻡ ا رة ال‬    ‫وه‬   ‫وه‬Bit Rate  13 kb/sec
             ‫... وه ل‬

       ‫ال‬   ‫ آ ة ه ﺥ‬Channel Encoder
 ‫ال‬      ‫ه د ا‬Redundence Bits ‫و ة ی ال‬Bite Rate
              22.8 kb/sec

‫ال‬     ‫آةه ﺥ‬  Interleaver  ‫و ی‬           ‫ ا‬Burst
           ‫ال‬  ‫ن ر‬
   Error Detection And Correction ‫رة‬    ‫ا‬       ‫ه‬   ‫ا‬

      ‫ال‬    ‫آةه ﺥ‬    Ciphering    ‫ا‬

   ‫ال‬   ‫ آ ة‬Burst Assembling And Multiplexing
  ‫ال‬      ‫ا‬Tail Bits ‫ وال‬Hide Bits ‫ وال‬Stealing Flags
 ‫ت ال‬    ‫ا‬     ‫ و‬Bits ‫ب‬   ‫دول ا رة ه‬Bit Rate ‫ی وى‬
              33.85 kb/sec

   ‫ا‬     ‫ا‬    ‫ﻡ‬  ‫ه ة رﺱ ل ی‬      ‫رة‬  ‫نا‬   ‫ة‬
               Modulation
                ‫وا رﺱ ل‬
‫ا‬  ‫اءت ا‬  ‫ا‬       ‫ج‬  ‫اى م ارﺱ ل واﺱ ل ه‬     ‫وزى ﻡ ه‬
  ‫ا‬        ‫رة ا‬    ‫ن ﺹ‬    ‫رة ا رﺱ ل‬    ‫ا‬  ‫ه‬
                  ‫... ارﺱ‬

         ‫و‬     ‫ﻡ‬  ‫دى ﻡ‬  ‫ا‬  ‫ا‬      ‫ا‬
         ‫1 - ‪Speech Encoder‬‬

 ‫ت‬      ‫ا‬    ‫.ا‬  ‫ا‬‫ﺉ‬  ‫ف ای ا‬    ‫ا ا ول‬
           ‫ال‬    ‫ا ه‬
         ‫ا ول ‪Speech Encoder‬‬

 ‫ج ا رة ب‬  ‫زم ی ن‬    ‫‪Bit Rate‬اول‬     ‫نﻡ‬    ‫ی‬
‫ا اد ال‬      ‫ی‬   ‫ن ا زى ﻡ‬     ‫آ ی‬    ‫‪Channels‬‬
    ‫رة ن آ ة وﻡ‬  ‫آ ن ان ا‬     ‫ا ﻡ‬     ‫‪Band‬‬
            ‫‪Width‬‬   ‫آ‬
 ‫وز‬     ‫ا‬      ‫ﻡ‬  ‫ﻡ وﻡ‬  ‫رة دة ﻡ‬    ‫جا‬  ‫ا ی ن‬
                  ‫ظ‬   ‫ا‬     ‫ا‬

    ‫ا‬    ‫د‬    ‫ﻡ‬   ‫ند ه‬   ‫اوى‬     ‫ﻡ‬  ‫ان ی ن‬
      ‫ل‬    ‫ﻡ‬    ‫زم ی ن ﺱ‬     ‫ی و‬  ‫ا سه‬   ‫..و‬

   ‫ه ؟؟؟؟؟‬         ‫..‬  ‫ی‬ ‫آ ة ا ا اآ‬     ‫ﻡ‬
 ‫دى ل ان ال‬          ‫ﺱ ‪GSM‬ا‬    ‫ا تﻡ‬     ‫ﺱ ﻡ ﻡت‬
               ‫ع د ان ء ا ه‬    ‫..وا‬   ‫...ا ت‬

‫ان ال‬        ‫ه ‪ Speech Encoder‬ا‬  ‫ت اول‬          ‫د‬
             ‫‪Digital‬ا ‪Analog‬ا ی ﻡ‬
‫ال‬  ‫ه‬  ‫ا‬GSM ‫م ال‬    Pulse Code Modulation ‫ن‬
              ‫. ل‬

‫ وال‬PCM  ‫آ‬  ‫ا‬   ‫ن‬           ‫ات ه‬  ‫ار ﺥ‬  ‫د‬
             ‫ه آ‬   ‫آةا‬   ‫ﺥ ه‬

         ‫ةا و‬     ‫ا‬Bandlimiting
     ‫ى ال ا رة‬  ‫ی‬     ‫‪Low Pass Filter‬ودى‬
‫ال‬  ‫ﻡ ش زﻡ و ة آ ن‬  ‫ی ا ددات ا‬   ‫نی‬  ‫‪ B W‬ود‬
            ‫ی‬

         ‫ةا‬  ‫‪Sampling‬ا‬
      ‫رة‬  ‫را‬  ‫دى‬   ‫ ا‬Electronic Switch
8 ‫ دد‬khz       ‫آةا ه‬  ‫ﻡ‬ ‫ 0008 ا‬sample / sec
 ‫نا‬     ‫ا‬    ‫ن‬    ‫ى ا رة زم ی ن ‪sampling‬ود ن‬
    ‫رة‬    ‫دد ا‬    ‫دد ا ی اآ ﻡ او ی وى‬
‫دد‬  ‫تا‬     ‫ه ا‬   ‫ه‬   ‫زم دد ‪3.4 khz‬وا رة‬  ‫ی‬
         ‫‪ khz‬ا ی ی وى 8.6‬   ‫ا‬
         ‫دد‬   ‫مﺱ ی‬   ‫ه‬   ‫‪8 khz‬ا‬

            ‫ةا‬  ‫‪Quantizing‬ا‬
 ‫ال‬    ‫ى آ اوى و ن ‪Sampling‬‬      ‫ان ا ا‬   ‫ه‬
     ‫ﻡ‬   ‫د ه‬  ‫ﻡ د.و‬   ‫ب‬   ‫دى‬  ‫ی‬   ‫آةه‬
‫د ال‬  ‫ا ازود‬ ‫ﻡ ه ا آ اوى وا ه ن ‪ Levels‬ا رة وا‬
 ‫وى‬  ‫2 اس 32 ی ه‬   ‫نآةه‬   ‫...‬   ‫‪8192 Levels‬ﻡ ش‬
           ‫‪13 bits /sec‬ود ه ی‬

           ‫ةا ا‬  ‫‪Encoding‬ا‬
‫ال‬     Quantizing ‫ﻡ ال‬   ‫ﻡ‬     ‫ ا‬Levels ‫ه ا‬
            ‫ا رة‬
      ‫ آ‬Level ‫ﻡ ال‬   ‫بﻡ‬     ‫ ﻡ‬bits
 ‫ال‬     ‫ ن آ ة ا ه ﺥ ا رة‬Encoder ‫ا‬      ‫نی‬
            ‫م ال‬  ‫ ﻡ‬bits
        ‫وال‬Rate   ‫ه‬  104 kb/sec

   ‫ال‬         Speech Encoder ‫وه ال‬
           Segmentation
‫ﻡ ال‬   ‫آ‬    ‫ﻡ‬  ‫رة ا‬   ‫ا‬     ‫وﺹ ا‬   ‫اﺥ آ ة ﺥ ص ی‬
                  ‫‪bits‬‬
‫ى‬    ‫آة نا‬        ‫ه‬  ‫ﻡ‬     ‫و ی‬  ‫ه ال ‪B.W‬‬  ‫ﻡ ود ا‬
                  ‫‪TS‬‬
        ‫ت‬    ‫ﻡ‬ ‫دى ا‬     ‫ا‬  ‫زم ا‬    ‫ی‬
      ‫ا‬        ‫ازاى وای ا ه‬    ‫ه ا ه‬    ‫.‬
    ‫ر‬    ‫دد ﻡ زى ﻡ‬      ‫ا لﺹ‬     ‫ا‬    ‫ای‬  ‫.‬
  ‫آ ة‬     ‫ا دد د‬    ‫ا‬  ‫ﻡ ه ش ا رة‬      ‫ا‬   ‫.ا‬
    ‫ﺥ ج دد ﻡ ار‬       ‫ا‬  ‫ﺱ ا‬      ‫‪1.4 khz‬ی‬
          ‫ا دد ة‬    ‫ه‬   ‫‪20 msec‬ه‬
       ‫دد اﺥ‬   ‫ا‬     ‫ا‬   ‫.و آة را‬
 ‫ه‬   ‫عآ ﻡ‬   ‫تا ﻡ‬     ‫ا ﻡ‬   ‫ا رة‬   ‫02ی ا ه‬
               ‫‪msec‬‬
     ‫آ‬    ‫آ م ‪20 msec‬و‬    ‫‪ 2080 bit‬ه ‪bit‬‬
     ‫ا ال‬   ‫ه ‪ rate‬ود ن ا‬    ‫‪104 kb/sec‬‬
  ‫ف ال‬   ‫وزی‬    ‫ﺱ ﻡ آ ة ‪ rate 20 msec‬ی‬    ‫.ه‬
‫ال ‪bits‬ال 0802‬  ‫رة‬   ‫آ ة ‪ Frame‬دول ه‬     ‫ا‬ ‫و‬
         ‫ال‬    ‫د ا ‪ Frame‬ان ا‬
‫ال ‪8 TS‬‬       ‫‪2080 bits‬ی ا ﻡ‬    ‫‪TS‬دول‬   ‫ﻡ‬  ‫ی‬
                 ‫ا 81‬
        ‫‪ TS‬آ ‪260 bits‬و ة ه ا‬

          ‫‪Predictive Coding‬‬
                    ‫ای‬
 ‫ا دو د‬     ‫و‬     ‫ا‬   ‫ل‬         ‫ﻡ‬    ‫ا‬      ‫وا‬
                ‫ا د وه ا‬     ‫و‬
  ‫ﻡ آة‬      ‫ا‬   ‫ل‬    ‫ﻡ وی‬    ‫ا‬     ‫آ ة ان ا ﺱ‬   ‫.ﻡ‬
   ‫ال‬    ‫نآة‬       ‫د ﻡ ﻡ‬     ‫د ‪ Predictive Coding‬و‬
‫ﺥ وج ا رة م ال‬      ‫‪ Predictive Coding‬وح ‪Speech Coder‬‬
            ‫‪ Voice Activity Detection VAD‬وح ﻡ‬
  ‫ج ا ر ا ال‬       ‫‪Discontinuous Transmission DTX‬ود‬
         ‫آ م و ‪ DTX‬ی ل‬      ‫‪Noise‬ا رة دى رة‬
 ‫وه ال‬     ‫ى ‪VAD‬‬     ‫ی دى‬    ‫ف ازاى اﺹ ان ا رة ا‬       ‫د‬
                  ‫آ مو‬
   ‫ن‬   ‫ر ان دد ﺹ ت ا‬        ‫ی ا دد ن زى ﻡ‬        ‫ای ة م .‬
               ‫ﻡ‬  ‫‪3.4 KHZ‬ا 0ا‬
  ‫اول ال‬      ‫‪DTX‬ا‬     ‫ﺹ تی م‬      ‫ى‬   ‫ی ف ا ا رة‬
                   ‫ا ﺱ‬
 ‫ی ﻡ ال‬      ‫‪VID‬و ا رة ا‬      ‫ان ا رة رة‬        ‫وال ‪Noise‬‬
 ‫‪Noise‬‬      ‫ا اغ او اى ﺹ ت ﻡ‬     ‫رة‬    ‫ه ه‬         ‫ا ا‬
                ‫عا م‬       ‫ا‬
    ‫ی‬   ‫و ا رة ا‬     ‫‪VID‬ﻡ ال ‪DTX‬‬         ‫ان ا رة‬
    ‫ق ال ‪DTX‬ه ﺱ م ال ‪ Noise‬رة‬           ‫‪TX‬‬      ‫ا‬   ‫وه ه‬
     ‫م اﺱ ك ا ری وآ ن ه ﻡ ال‬           ‫‪Co - Channel‬‬
              ‫. ﻡ آ ة ‪Interference‬‬
  ‫ال‬     ‫ا‬   ‫وه‬   ‫‪TX‬‬    ‫ند ﻡ ه‬      ‫ا‬    ‫ا ا ا ﻡ ی‬
                ‫و ای ا ه‬      ‫ﺥ‬
         ‫ة اوى‬        ‫ه‬    ‫دى ا‬    ‫. ا‬
 ‫ا ﺱ وه ﺥ ا رة ‪DTX‬اول ال‬           ‫ان ا ت او ا م و ه‬        ‫ﻡ‬
                ‫ی ﻡ ال‬      ‫ا‬
             ‫‪Silence Descriptor SID‬‬
 ‫ال‬  ‫‪SID Frame‬‬      ‫ﻡ ا‬  ‫ا‬     ‫ا ﺱ ﻡ ا سا‬
‫ا م ‪ Frame‬وی ﺱ ه ا ال . ) ‪(Noise‬‬     ‫ای‬  ‫ا مﻡ ةو‬
 ‫ﺥ ﺹ ال‬     ‫ی ا م وی م‬      ‫‪ Comfort Noise‬ی ف ا‬
 ‫ة ی ال‬     ‫ارﺱ‬    ‫ﻡتا‬     ‫ا ﺱ ‪SID Frame‬و‬
             ‫ا ﺥ‬   ‫عا‬
 ‫ﺥ‬      ‫رة‬   ‫‪ SID‬آ ة م ال ‪Noise‬وا‬     ‫‪Update‬‬
 ‫ی م ال ‪Noise‬‬    ‫ةﻡ‬    ‫‪SID‬ی‬     ‫‪Noise‬‬   ‫وی‬
  ‫ی و ی ی م ال ‪DTX‬‬     ‫م رﺱ وی‬     ‫‪SID‬ا‬
          ‫‪Noise‬‬    ‫وه ا ‪DTX‬وی‬
                      ‫__________________‬

                       ‫ا‬   ‫ا‬    ‫ا‬
BOSSNEMO
    ‫ا‬  ‫هة‬
 ‫ﺥﺹ إ‬   ‫ إر ل ر‬BOSSNEMO
‫رآ ت‬       ‫ ا‬BOSSNEMO
  ‫ إ‬BOSSNEMO    ‫تا ﺹ‬   ‫ا ﺕ‬  ‫إ‬
#87
 15-10-2008, 07:42 AM
                              ‫ :ﺕ ری ا‬Oct 2004
        BOSSNEMO                ‫ا و : ارض ا‬
        -={‫ت‬  ‫ى‬   }=-           1,644 :‫ا رآ ت‬
             ‫ال‬     Predictive Coder
        ‫ال‬Bad Frame Replacement
 ‫اى‬    ‫وث ﺥ‬     Frame ‫ ﻡ ﺱ ی م‬Bad Frame
           Replacement
     ‫ه ا ال‬   Frame ‫. ا اﺥ ﻡ ﺱ ﻡ‬
‫وا ى ی م ﺥ ر ان ه ا ال‬Frame ‫ ﺥ ه ال‬Bad Frame
           Indicator BFI

   ‫ال‬       ‫ا‬  Speech Coder

        ‫ال‬Channel Coding
  ‫وﺱ ﻡ ن‬   ‫رﺱ ل‬ ‫م‬    ‫ر ان ا‬   ‫ا‬  Noise ‫و‬
           Interference
‫ال‬   ‫وا اﺹ‬Data ‫اى‬       . ‫زى ﻡ‬   ‫ﻡ‬   Error
‫زم‬  ‫نآةی‬   .   ‫آ ة ن تآ ه‬      ‫ﻡ‬  ‫ا رة ه‬
       ‫ی ن ﻡ د‬Error Detection and Correction
‫ال‬Channel Coding ‫ال‬    Redundancy Bits ‫ال‬   ‫ن‬
      Error Detection and Correction
        ‫ان ء ا‬   ‫زى ﻡ ه ف د‬

    ‫تا‬  ‫ا‬Error Detection and Correction  ‫اوى ا‬  ‫آ‬
       ‫ال‬   ‫ﻡ‬  ‫ما‬   GSM ‫: ه‬
             1 - Block Coder

    ‫م‬  Error Detection  ‫ی ا‬     3 Bits      Parity
             Check Bits

            Convolutional Coder - 2

              ‫ ی م‬Error Correction

‫ف ال‬    ‫ا ول‬  ‫ا‬   Data  ‫ا ه‬   ‫ای ا ول ﻡ‬  ‫ا‬


            ‫ا ﺙ ثا م‬     ‫ا ا‬
         ‫ا ول وه ال‬Very Important Data
 ‫ال‬    ‫ا آ‬  ‫ه ا‬    ‫ء‬   ‫ود اه‬Power ‫ا‬         ‫05ود‬
                bits

          ‫وه ال‬  ‫ا‬Important Data
‫ء ال‬     ‫رة‬  ‫ ود‬Power ‫د ال‬   ‫ی ﻡ ا ول و‬      ‫ا‬   bits
            ‫ی وه‬   ‫ 231 اآ‬bits

         ‫وه ال‬  ‫ا‬Non Important Data
‫ء ال‬     ‫رة‬  ‫ ود‬Power ‫د ال‬  ‫او‬          bits  78
                bits

     ‫ال‬   ‫وه ا‬  Data ‫آ ة اﺹ‬
   ‫ن‬  ‫ا‬  ‫ا ه ف د‬Error Correction ‫ال‬            Data
‫ال‬   ‫ﻡ ه‬  ‫ و‬Data ‫ی ا آ ة زود ال‬   ‫ا‬           ‫آ‬B.W
  ‫ء ال‬   ‫را‬   ‫نآةا‬     ‫ا‬ Data ‫ال‬            ‫وا‬
Power ‫وه ال‬    ‫ ن‬Very Important 50 ‫ا‬   ‫ا‬bits
‫آ ة .. 231وال 87وال 05ﺹ ا ﻡ ش ای ه ال‬      ....
‫د ال‬  ‫ م ه ا 062 ا ه‬Bits ‫ال‬  ‫ ا ﻡ دی‬Frame
   ‫ا ه ال‬   ‫ﻡ‬Data ‫ا ة ا ا ة‬    ‫ا‬  .

   ‫ف ال‬   ‫ا‬    Convolutional Coder ‫ازاى‬  ‫د‬
50  ‫ان‬   ‫ ا‬bits  ‫ﻡ ﻡ‬‫نآةه ﻡ‬     ‫ا رة‬  ‫ه اه ﻡ‬
             ‫ﺥﺹ‬
‫ال‬  ‫ه ﺥ ا ول‬Block Coder ‫ال‬      ‫ ن ی‬Parity Check
         Bits 3 ‫ده‬   ‫ ا‬bits
   ‫ وا ه‬Error Detection .. ‫ا ﻡ ال‬    ‫ی ه‬Block Coder
                 53 bits
 ‫ال‬     ‫ آ ة ه ﺥ‬Convolutional Coder 132 ‫ ه وال‬bits ‫ا‬
                 Important Data
 4 ‫ وآ ن ه ﺥ ﻡ ه‬tail bits      ‫ا ال 0000 رة‬     ‫ودول ه ا‬
      Convolutional Coder ‫ا ال‬Initial State
  ‫ان ال‬   ‫ا‬Convolutional Coder       ‫آ وی‬   ‫آة .د ه‬
    ‫ﺥ ج ال‬   ‫ه‬Convolutional Coder      ‫ 873 رة‬bits
 ‫ 873ال‬bits ‫ال‬     ‫ا‬   ‫ای‬   ‫ 87دول ه‬bits      ‫ا‬Non
              Important Data
   ‫و ة ه ن ﺥ ج ال‬Convolutional Coder        ‫ 654 رة‬bits
‫د ال‬    ‫ه‬   ‫ ی‬bits ‫ 02 ال‬msec ‫ 654ی وى‬bits ‫د‬       ‫ه‬  ‫ی‬
             ‫ ال‬bits 22.8   ‫ا‬
                 kb/sec
  9.8 ‫ار‬   ‫ة زی دة‬     ‫ ی‬kb/sec 13 ‫ال‬   kb/sec ‫ا ه ال‬
      Redundancy Bits ‫ا اع ال‬          ‫ا ا ا‬
         Traffic Channels ‫ت‬     ‫ا‬  ‫. ا‬
         ‫ 654و ﺱ ال‬bits ‫ا ال‬Interleaver

               Interleaver - 3

      ‫ه‬     ‫ا‬  ‫ﺱ ا‬  ‫ا رة ﻡ ا‬   ‫اﺙ ء‬  ‫ﻡ‬    ‫ه‬
             ‫ﻡ ال‬   ‫ﻡ‬   ‫ ﻡ‬Bits
 ‫ا‬   ‫و ة ا دة ه‬        ‫ﻡ ا ما ا‬    ‫ءﻡ‬   ‫آةا ه‬  ‫ﻡ‬
 ‫ال‬  ‫و‬Interleaver      ‫ی‬     ‫ه‬Data    ‫ی‬   ‫ﻡ و‬
                  Error
 ‫ال‬     ‫رة‬  ‫ا‬     ‫ﻡ‬      ‫ی‬Interleaving   ‫ا‬  ‫ه‬

  ‫ال‬Deinterleaving ‫ان ال‬   ‫ه‬    ‫ ا‬Error      ‫رة‬
‫ﻡ ال‬   ‫ ﻡ‬Bits ‫ا ﻡ ه ﺙ ل‬      ‫تآ ةو ةه‬      ‫ﻡ‬    ‫ﻡ‬
             Error ‫. اوى‬
     ‫ف ال‬   ‫ا‬  ‫ازاى ‪Interleaver‬‬  ‫د‬


         ‫ن ال‬  ‫‪Interleaver‬ی‬  ‫ﻡ‬

         ‫‪1- Block Interleaver‬‬
‫ال‬  ‫نﻡ 8 آت‬    ‫‪ Data‬ود‬     ‫ی‬ ‫زى ﻡ‬  ‫ا ی‬
 ‫ال‬  ‫ى‬  ‫ان اول ك‬   ‫, 52 , 71 , 9 ,1ار م ‪ Bits‬ا رة ه‬
          ‫944 , ..........‬
‫2 ك ال‬   ‫ا رة ه‬        ‫‪ Burst‬و‬   ‫ا‬    ‫و ة‬
 ‫ال‬ ‫ا ك ر وا ی‬    ‫944ا 1ﻡ ‪ Bits‬ﻡ‬       ‫‪Error‬‬
‫ان ال‬     ‫ه‬       ‫ﻡ‬    ‫ا‬       ‫‪ Errors‬ا ﺱ ل و‬      ‫ا‬
 ‫ﻡ‬    ‫ﻡ‬       ‫ﻡ‬         ‫ﻡ‬      ‫ه ة‬   ‫ﻡ و ﻡ‬  ‫وﺱ ا‬
                        ‫ﻡ‬  ‫.ا‬
‫ك‬    ‫لآ‬     ‫ان‬      ‫ه‬      ‫ی‬    ‫... 2/‪Burst‬ا ه ال ‪57 bits‬‬
       ‫ال‬    ‫ﺥ‬        ‫ا‬   ‫‪Burst‬‬   ‫‪ 57*2 bits‬رة‬

                  ‫2 - ‪Burst Interleaver‬‬
     ‫كﻡ‬   ‫2‬    ‫ﻡ ‪Burst‬وا ة وال ‪Burst‬ه ا‬    ‫دى‬
     ‫آة‬   ‫ر ان ال % 52ا‬   ‫ﻡ ن زى آ‬   ‫‪20 msec‬ﻡ ا‬
           ‫ا ﻡ 8 آ ت .. ودى ﻡ‬   ‫.‬
‫ك ﻡ اول‬    ‫ال ‪ 20 msec‬ن آ ة ا ه ﺥ او‬      ‫ا و ‪Burst‬و‬
   ‫ال ‪20 msec‬و ﺥ اول ك ﻡ‬         ‫‪Burst‬و‬    ‫...و ﺥ‬      ‫ا‬
 ‫ال ‪ 20 msec‬ك ﻡ اول‬   ‫‪Burst‬‬         ‫كﻡ‬  ‫و ﺥ اول‬     ‫ا‬
    ‫ال ‪20 msec‬‬   ‫‪Burst‬و‬        ‫..ا‬

  ‫ان‬   ‫ا‬   ‫‪ Burst‬ی‬    ‫ی آةه‬       ‫%5.21آ ﻡ‬    ‫ﻡ‬
              ‫‪20 msec‬ال‬

 ‫ال‬   ‫ا ی‬   ‫ا‬   ‫ه‬   ‫و ه ا‬    ‫ن ‪20 msec‬و‬        ‫ا‬
            ‫ا‬     ‫ﻡ‬   ‫ا‬  ‫ی ری‬
‫وز ال‬  ‫ا اذا‬  ‫ا ﺥ‬    ‫ن أذن ا ﺱ ن‬   ‫ﻡ ظ‬  ‫د ﻡ ه‬     ‫وا ﺥ‬
              ‫‪100 msec‬‬

              ‫4 - ‪Ciphering‬‬
     ‫ال‬    ‫ا‬  ‫ال ‪Security‬‬  ‫‪GSM‬‬

‫اﻡ‬  ‫و‬  ‫رة‬  ‫ل ان اى ض ك ه‬   ‫م ‪Passive‬ه‬  ‫وه ی‬
         ‫ﻡ‬ ‫ﻡ ا‬ ‫ﺥ آ‬    ‫ا‬
     ‫ﻡ ‪Active‬او‬  ‫ﻡ‬ ‫ا‬      ‫ی ما‬ ‫ی‬
‫ان‬    ‫ان ‪ C‬ا‬  ‫ه‬           ‫او‬         ‫ا‬   ‫رة‬    ‫ﻡ ت ‪C‬د‬   ‫ﺥ ا‬
       ‫ﺹ ﻡ‬          ‫ﻡ‬    ‫ا‬    ‫ا‬      ‫‪A‬و‬    ‫‪B‬ا‬

‫ان‬  ‫ه‬   ‫ا‬    ‫ا‬      ‫‪C‬و‬             ‫ﻡ ‪B‬ا‬     ‫ا‬    ‫ه ا‬  ‫واﺹ‬
                         ‫‪A‬ﻡ‬

‫ان‬  ‫ه‬     ‫ا‬    ‫ا‬    ‫‪C‬و‬             ‫ﻡ ‪A‬ا‬     ‫ﺱ ا‬   ‫ه ا‬  ‫واﺹ‬
                         ‫‪B‬ا‬

‫ان‬  ‫ه‬   ‫ا ا‬       ‫ا‬  ‫‪C‬و‬          ‫‪Block‬‬    ‫ا‬    ‫ﻡ وﻡ وﺹ‬
                         ‫‪B‬‬
‫ال‬   ‫ل زى‬  ‫ا‬  ‫ﺱ‬   ‫ا ﻡ آ ‪GSM Gaming‬ود‬       ‫ا‬
            ‫ت‬  ‫ع اﺱ ام ا‬ ‫ا‬

‫ﻡ ال‬     ‫قا‬  ‫فا‬    ‫ا‬   ‫ا ﻡ وا ﻡ ن ‪GSM‬‬  ‫ظ‬
                ‫داﺥ ا‬
‫ه ﺱ ال‬     ‫ا‬  ‫ﻡ ی‬   ‫ج ‪IMSI‬او‬   ‫ما‬
          ‫‪ AUC‬ال ‪Triplet‬ال‬
           ‫آة‬    ‫زى ﻡ‬
 ‫ال‬   ‫ا ﺙ‬     ‫ال ‪ AUC‬ذا‬   ‫ا‬  ‫‪IMEI Check‬‬
‫ﻡ‬  ‫د ﻡ‬  ‫ان ا‬  ‫آ ﻡ‬    ‫آ ة ودى ا‬     ‫د ا‬  ‫ودى‬
              ‫ﺱ‬
   ‫ال‬  ‫وح‬  ‫م‬   ‫دى‬   ‫‪Ciphering‬و ا‬
‫م ال‬  ‫ه‬  ‫ب ال ‪Kc‬وه‬    ‫ﻡ‬  ‫ال ‪ Ki‬آ ی . ا آ ن‬  ‫‪Rand‬‬
            ‫ی ال‬  ‫8‪A‬‬
 ‫ال‬      ‫ف‬    ‫اآةی‬  ‫ة ‪Ciphering‬‬    ‫ةﺥ‬   ‫دى ﺥ‬

    ‫ال *‬    ‫ال ‪Kc‬‬  ‫‪AUC‬وال ‪MS‬‬    ‫ا‬

     ‫ال ‪ Kc‬رﺱ ل ال ‪AUC‬ی م ال *‬  ‫‪VLR‬ا‬

 ‫ال ‪VLR‬ی م ال *‬    ‫‪Cipher Mode Command CMC‬‬

   ‫ال ‪CMC‬وال ‪ Kc‬رﺱ ل ال ‪VLR‬ی م ال *‬     ‫‪BTS‬ا‬

‫ظ ل ‪ BTS‬م ال *‬     ‫ال ‪CMC‬و م رﺱ ل ال ‪Kc‬‬       ‫‪MS‬ا‬
 ‫ب ال ‪ MS‬ی م ال *‬    ‫ی ال ‪FN‬وال ‪Kc‬وال ‪CMC‬‬   ‫5‪A‬‬
   ‫ال ‪FN‬ال‬  ‫رة‬    ‫ﻡ ة ‪Frame No‬ه‬    ‫ودى‬
    ‫زى ال 5‪A‬ال‬    ‫ری ﻡ د ا‬    ‫3‪A‬وال 8‪A‬ه‬

‫ال ‪MS‬ی م ال *‬  ‫ا‬    ‫ال ‪ BTS‬رﺱ ل ا‬   ‫ه ﻡ‬   ‫‪FN‬وال ‪Kc‬ا‬

    ‫ال ‪ BTS‬م ال *‬     ‫وض ی‬  ‫. وا‬   ‫ا‬   ‫‪CMC‬‬

‫ال *‬    ‫‪CMC‬‬       ‫ن ال ‪CMC‬ﻡ‬      ‫‪VLR‬ا‬   ‫اذن‬
          ‫ال‬   ‫ح ‪Ciphering‬‬
‫ب ال‬    ‫ی‬       ‫ا‬     ‫ی ال ‪FN‬وال ‪ c‬و‬     ‫5‪A‬‬      ‫وی‬
                   ‫ﻡ ا ﺱ‬  ‫.ا‬
               ‫ﻡن‬  ‫ﻡ ﻡ ﻡ ة ی ارﺱ‬

 ‫ی ن ال‬       ‫ا‬        ‫وال ‪FN‬وال ‪Kc‬و‬  ‫ﻡ‬  ‫5‪A‬ﻡ و‬  ‫ﺙ‬
               ‫ﻡ ﻡ ة اﺥ ى‬  ‫ی ا جا‬  ‫.. و‬


          ‫‪5 - Burst Assembly and Multiplexing‬‬

    ‫ال‬    ‫ا‬     ‫‪H.B‬وال ‪T.B‬وال ‪Flags‬وال ‪Training Seq‬وه‬
          Modulation - 6
‫م ال‬   ‫ا ﻡ وی‬  ‫ا‬ ‫ا رة‬     ‫وه ی‬Gaussion
       Minimum Shift Keying

‫5 وا ﺥ‬     ‫ءا‬  ‫ان‬  ‫ذن ا و‬  ‫4آ‬  ‫و ةی ن‬
                   ‫5 ‪CH‬‬
  ‫ی‬    ‫وز‬     ‫.‬    ‫واﺱ‬  ‫ذن ا وه اﺹ‬  ‫د ه ا ﺥ‬  ‫ا‬
    ‫آ‬
‫م‬      ‫اء ا‬  ‫ا‬    ‫ﻡ‬   ‫و آ تا‬    ‫وه ه‬
Transmission - 1

‫ال‬  ‫ ه‬Voice Data ‫ او ال‬Signaling Data ‫م‬  ‫اء ا‬  ‫ا‬


2 - Radio Resource Management
‫1 - ‪Power Control‬‬

‫او زی دة ال‬    ‫ﺱ ﺱ اء ﻡ ال ‪ Power‬ه‬  ‫‪BTS‬او م ال ‪MS‬ا‬
 ‫ال‬      ‫ا‬   ‫‪BTS‬وال ‪MS‬ود‬
  ‫ر‬  ‫ﻡ ا ﺙ‬
     ‫ا‬    ‫ا‬   ‫ای .‬    ‫عد‬    ‫وه ا‬
‫ال‬  ‫ة‬   ‫ن‬  ‫م ‪ Power‬ا‬   ‫ا‬  ‫ض‬    ‫ا‬
‫ﻡ ال‬  ‫ری ا ز . وآ ن‬       ‫‪ Interference‬وآ ن‬  ‫ا‬
‫ال‬   ‫ا دد ‪Cells‬‬  ‫م‬     ‫.ا‬

‫ام ال *‬    ‫ن ‪ Pico Cell‬ال ‪ Power Control‬ی اﺱ‬  ‫ت‬  ‫نا‬
 ‫ال‬       ‫ی‬ ‫ا ﺱ ‪Power‬ﻡ وی‬

‫ال *‬   ‫آ ‪Downlink‬وال ‪ Uplink‬ال ‪ Power Control‬ی ا‬
 ‫اﺱ ال‬   ‫ى وذ‬   ‫ﻡ ﻡ ت ال ‪BTS‬وا ة ﻡ‬  ‫‪ Power‬ا ى ی‬
‫‪BTS‬ﻡ ال ‪Control‬‬
‫س ال *‬  ‫آ 084 ﻡ ﺙ ‪BTS‬وال ‪ MS‬ال ‪ Power‬ی‬
‫س ال‬  ‫وی ارﺱ ل ه ‪Signal Strength‬وال ‪ Signal Quality‬وی‬
 ‫‪BTS‬ا ﺱ ت ا ال‬

‫ﺥ ﺹ ال *‬   ‫آ ﻡ ال ‪ Power Control‬اذا ی‬     ‫وال ‪MS‬‬
‫‪Max Power‬ی ﺱ ال ‪BTS‬‬   ‫ال ا‬
‫ن ال‬  ‫ﻡ ال ‪MS‬‬  ‫ن ال ‪ BTS‬ا ب ﻡ‬     ‫ﺱ ﻡ ‪Power‬‬    ‫ا‬
‫ل ‪ Power‬ا ه ا ‪BTS‬وﻡ ال‬  ‫اﺙ ء ا‬      ‫وذ‬ ‫ﻡ‬
 ‫‪MS‬ه ض ان ال‬   ‫و ال ‪ A‬ا‬      ‫دى ه ا ب ﻡ‬   ‫وا‬
‫‪BTS‬‬
‫‪ Power‬ی ه ال‬    ‫ا‬    ‫ه‬   ‫. ا ﺱ وا‬
 ‫ان ال‬  ‫ه ض‬   ‫ال ‪MS‬‬    ‫كﻡ‬   ‫ان ال ‪BTS‬ه‬  ‫وزى ﻡ‬
‫‪BTS‬وال ‪MS‬‬   ‫ا ﺱ ت آ 084 ﻡ ﺙ و ﺱ ه‬      ‫‪BSC‬‬
‫ال ‪ MS‬اول ی ﺹ ال‬     ‫ی‬      ‫‪BSC‬‬   ‫لآةﻡ‬   ‫ان ا‬
‫ﻡ ال‬   ‫ﺱتا ﺱ‬   ‫و‬   ‫ود‬  ‫. ‪ BTS‬وال ‪ MS‬ی‬
 ‫‪ Power‬ی دة ال ‪BTS‬وال ‪ MS‬رﺱ ل اﻡ ا آ ﻡ ال ‪BSC‬ی م ال‬
 ‫‪ db‬ار 2‬

‫2 - ‪Hand Over‬‬
 ‫ﻡ‬   ‫ا‬     ‫ی ا ﻡ‬  ‫ه‬TCH  ‫ ا‬TCH ‫اﺥ ى‬

Hand Over Types
      ‫ال ‪H.O‬ﻡ ا‬   ‫ال ‪Cell‬داﺥ‬    ‫وذ اذا آ ن ه ك اﺥ‬
‫‪TCH‬‬     ‫‪Cell‬ﻡ اﺥ ى‬   ‫ت‬     ‫ا دد . وای‬  ‫م‬   ‫اﺥ ى‬
    ‫.ا‬

‫ال‬    ‫ال ‪H.O‬‬    ‫‪Cell‬داﺥ‬  ‫‪Intra BTS‬‬
‫ال ‪Cell‬ا ‪Cell‬ﻡ ‪H.O‬و آ ن ال‬     ‫‪BSC‬اﺥ ى داﺥ‬
   ‫وه ا ‪Inter BTS - Intra BSC‬‬

‫ن ال‬    ‫وه اﻡ‬  ‫‪H.O‬‬  ‫ش اى ﻡ آ‬  ‫ﻡ‬  ‫م وی‬  ‫ما‬
‫1 - ‪Execution Speed‬‬

‫ال‬     ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ﻡ‬    ‫اﺙ ء ‪ H.O‬ا‬    ‫ا‬  ‫ن زى ﻡ‬
   ‫ه‬       ‫ءو‬         ‫ن‬         ‫ﻡ ه‬  ‫ی‬    ‫ا‬
   ‫ح‬    ‫ﻡ‬      ‫ود‬      ‫ا‬ ‫م وﻡ‬  ‫ا‬

‫2 - ‪Reliability‬‬

 ‫ال‬    ‫‪H.O‬ﻡ‬          ‫ند آ‬  ‫ل‬    ‫ش ل‬     ‫ﻡ‬  ‫اط ی‬
‫ال‬   ‫ج‬      ‫د اﻡ‬    ‫زم‬   ‫.ی‬  ‫ا‬   ‫‪H.O‬‬   ‫ا‬    ‫وﻡ‬
    ‫ﻡ‬       ‫.‬

‫ال‬    ‫لی‬  ‫ا‬ ‫ﻡ ﺥ ة ی ﻡ‬     ‫ثﻡ ﺥ ة. ن‬  ‫‪MS‬‬
 ‫ال ‪BTS‬وال‬  ‫ال ‪ H.O‬ﻡ‬  ‫ة اوى . ه‬    ‫نآةه‬
‫ال ‪MS‬‬   ‫ال ‪H.O‬ی‬  ‫ق‬     ‫‪BTS‬وه‬   ‫د‬  ‫ا ی وه‬
    ‫.‬


‫3 - ‪Transparent To Users‬‬

  ‫ان‬     ‫ﻡ‬       ‫ا‬  ‫‪ H.O‬زم ا ا‬    ‫ﺥ‬   ‫و ی‬

‫4 - ‪Service - Dependent‬‬

‫ال‬       ‫اذا آ‬     ‫ی‬  ‫‪H.O‬ا‬     ‫ه‬    ‫‪Data‬‬  ‫و ه‬
‫‪Voice‬‬

‫ف ال‬      ‫ا‬     ‫‪H.O‬‬  ‫اﻡ‬

‫ق دى ال‬   ‫ا ﺱ ا‬    ‫ی‬  ‫ال ‪ MS‬زى ﻡ‬       ‫ﻡ‬    ‫ﻡ‬
‫وى ال ‪BTS‬‬      ‫ووﺹ‬   ‫ﻡ‬    ‫ا ﺱ م ال ‪ Power‬ا ی وه‬
‫ال ‪BTS‬ا ی وال ‪BTS‬‬      ‫اﺱ اﺱ ه ﻡ ....... ‪H.O‬ا ی ة ه ه‬
‫ال‬  ‫ال ‪ Power‬ﻡ‬    ‫دى ال ‪BTS‬‬         ‫او‬    ‫ا یة‬
‫‪ MS‬ﺹ . وه ه ن ال ‪Equal Point‬‬      ‫ا‬   ‫ا‬      ‫..‬
‫ال‬   ‫اوى ه‬   ‫و ی ....‬    ‫ﻡ ال ‪MS‬‬    ‫ی ﺱ وی‬    ‫ی‬
‫ن ال ‪BTS‬‬    ‫ﻡ‬    ‫آ ا دﺥ‬    ‫ی‬  ‫ال ‪ Power‬ا ی‬      ‫‪BTS‬‬
 ‫ال‬   ‫ن آ ان‬    ‫.. وه ‪H.O‬ا ی ة آ ة ی‬       ‫دة‬  ‫ه‬
‫ال‬   ‫‪ H.O‬ه‬    ‫ه‬   ‫‪ H.O Margin‬ﻡ‬
‫ة ‪BTS‬ا ﺱ ﻡ ال ‪ Power‬وه ه ن ال‬           ‫... ا ی ة‬

  ‫ﻡ‬    ‫اداﻡ ﺱ ا‬     ‫... وه ی‬
 ‫ال ‪ Power‬ا ی ﻡ ال ‪BTS‬ا ول : ه ال‬    ‫ه‬   ‫ا‬  ‫‪Equal‬‬
‫????? ‪Point‬‬
 ‫ود ال ‪BTS‬ﺙ ا ﺙ ا ... ه ال‬    ‫ﻡ‬   ‫ا ﺱ ﻡ ‪Power‬‬
‫ال‬   ‫ا ا ﻡ‬      ‫ف‬   ‫‪ Power‬ی .‬   ‫ود ﻡ‬
‫ن ال‬   ‫..... آ ی و ای ‪Co - Channel Interference‬‬
‫ال‬    ‫و‬  ‫ال ‪ H.O‬ی‬  ‫ود ال ‪BTS‬ه‬  ‫ی ‪ Power‬ا ی‬
‫ﺹ ال‬    ‫‪ MS‬ی‬     ‫ق‬   ‫ا ﻡن‬   ‫ا‬   ‫آ ی ‪Power‬‬
 ‫. ا ی ة ‪BTS‬ﻡ ال‬

  ‫ال : ا ال ا‬ ‫ه‬   ‫‪MS‬‬   ‫د وﺹ‬   ‫داﺥ ‪H.O Margin‬‬
‫وال ‪ BTS‬ق ال‬      ‫‪ MS‬ا ی ة و‬     ‫آ ﻡ ور‬   ‫د ر‬
‫ال‬  ‫ازاى .... دى ا د ‪ H.O‬ی ى ال ....ا ی ‪BTS‬ا‬   ‫ه ه‬
   ‫‪ H.O‬ﻡ ه‬   ‫ی ﺹ‬   ‫‪ H.O Margin‬ا‬    ‫قا‬  ‫داﺥ‬
‫... ا ی ‪BTS‬‬


‫ف ان ال‬     ‫ف ای ا‬   ‫ا‬  ‫‪MS‬‬   ‫جی‬  ‫وای ا اع ‪H.O‬ﻡ‬
 ‫‪H.O‬ال‬
‫ت ﻡ ال ‪ MS‬ال‬  ‫ی‬    ‫‪Downlink‬‬  ‫ﻡ‬  ‫زى ة ا رة ا ﺱ‬
 ‫ی ﻡ ا ب 6 ‪BTS‬ال‬  ‫ة ا رة ا‬    ‫‪BTS‬و د . وآ ن‬
 ‫ﻡ ا ‪BTS‬ال‬    ‫رة ا ﺱ‬    ‫ةا‬     ‫‪MS‬‬    ‫.و‬      ‫دة‬  ‫وا‬
‫و ال‬      ‫‪ MS‬ا‬

‫ت دى ی م آ ﻡ ال‬    ‫ا اء آ ا‬    ‫ال ‪BTS‬و ال ‪ MS‬و‬  ‫ا‬    ‫رﺱ‬
‫ی ر اذا آ ن ال ‪BSC‬‬  ‫‪ MS‬وه ا‬       ‫‪H.O‬ﻡ ج‬   ‫و‬

‫ف ا اع ال‬    ‫ا‬  ‫‪H.O‬‬

‫1 - ‪Soft H.O‬‬

‫ن ال‬  ‫‪ MS‬ودى‬       ‫ﻡ‬    ‫‪Channel‬‬     ‫ود‬    ‫ا‬
‫‪ CDMA‬ال‬     ‫ی دى ﻡ‬    ‫نا‬       ‫آ ة ‪Capacity‬‬
 ‫ا‬       ‫ﺱ طا‬     ‫ا‬


‫2 - ‪Hard H.O‬‬

‫ن ال‬  ‫ال ‪ MS‬ودى‬   ‫ی‬       ‫ةو‬        ‫ی‬  ‫ة وا ة‬
‫.. ‪H.O‬‬   ‫طا‬  ‫آ ة‬         ‫ا‬     ‫ة اﺥ ى زد‬  ‫لا‬      ‫ی ا‬
 ‫ال‬     ‫‪GSM‬وا ع د‬


‫3 - ‪Softer H.O‬‬

‫ن ال‬  ‫ا عد‬   ‫‪MS‬‬     ‫ا‬       ‫ات‬  ‫ب3‬     ‫..... ﻡ‬‫ال‬   ‫ر ان‬    ‫ا‬       ‫ی‬    ‫‪H.O‬‬   ‫آ اوى‬    ‫دى ﻡ‬
 ‫ا‬  ‫اوى زى‬  ‫ز‬    ‫ﻡ‬      ‫وﺥ ﺹ ا ا ﻡ د‬      ‫ا‬
 ‫اآ م‬  ‫ی‬  ‫ﻡ‬   ‫د‬         ‫اوى وآ ن راآ‬  ‫ﻡ‬ ‫02او 01وا‬
‫.. ‪H.o‬‬
‫اه ال‬   ‫.. ﻡ ه‬      ‫ی‬     ‫وی‬       ‫ی ا‬   ‫آ‬   ‫ﻡ‬   ‫و‬
‫.. ‪H.O‬‬
‫ال‬   ‫لو ه ة‬     ‫وا ات‬  ‫ی‬  ‫وا ا‬  ‫‪H.O‬‬  ‫ود ﻡ‬
‫ت‬  ‫ی ﻡ‬  ‫نآ ةآن‬  ‫.... ه‬
‫1 - ‪N-time retry‬‬

‫ا‬   ‫اا ه‬  ‫اح د‬ ‫‪ H.O‬ا‬   ‫ال ‪ MS‬آ‬      ‫دا‬  ‫‪H.O‬‬
‫.....‬   ‫. ن‬   ‫ﻡ‬  ‫‪ MS‬ود‬  ‫‪ Cell‬ﺥ رج ﻡ‬  ‫‪ Cell‬ورای‬
‫و ب ﻡ ال‬    ‫وه‬       ‫‪ H.O Margin‬وﻡ‬     ‫‪ H.O‬و‬
‫‪ MS‬ﻡ ات ﻡ .. و 01‬            ‫ة وا ة ودﺥ ‪H.O‬‬
    ‫ا‬   ‫‪ Cell‬ﺥ ص‬  ‫ا‬  ‫‪H.O MS‬ا ی ة ی ا و ا‬
   ‫اح د ﻡ ه ‪ MS‬ا ی ﻡ‬    ‫ءی ا‬   ‫ا‬

‫2 - ‪Handover Queue‬‬
 ‫ر‬    MSs       ‫ا‬H.O

Sub-rating algorithm - 3

   ‫م و د اى ة ر‬     H.O ‫ام ﺥ ﺹ‬   ‫م ﺱ‬   Half
Rate  ‫لﻡ‬   ‫ ی‬MS    ‫ وا‬Full Rate 2  ‫ ه‬MS  Half
Rate ‫ه ال‬  ‫ وذ‬H.O .....


‫ف ال‬    ‫ا‬  H.O ‫ازاى‬
‫ف ال‬  ‫ا ا ول‬  ‫‪H.O‬‬  ‫‪Cell‬ﻡ‬  ‫ال ‪Cell‬ا‬  ‫‪BSC‬اﺥ ى داﺥ‬

‫وﺱ "‬   ‫ا‬  ‫ﺹ‬  ‫ﻡ‬  ‫ا‬  ‫"ﺹ ا‬

‫ا ری ا ﺱ ا ﻡ ال * 1‬   ‫دا‬    ‫‪BSC‬ی م ال ‪BTS‬وال ‪ MS‬ا‬
‫ال‬    ‫م ال . ‪ H.O‬ﺥ ار‬    ‫‪ New BTS‬رﺱ ل ا رة ‪BSC‬‬
   ‫‪Tch MS‬‬

‫ﻡ ت ال ‪BSC‬ی م ال * 2‬  ‫‪ New BTS‬رﺱ ل ﻡ‬   ‫ی ال ‪MS‬‬
‫‪Old BTS‬‬
3 * ‫ ی م ال‬MS ‫ رﺱ ل ال‬Access Burst   New BTS ‫ﺥ اص‬
  ‫.. ا رﺱ ل ﻡ ة ا رة وا ﻡ ا ﺱ‬

4 * ‫ م ال‬New BTS ‫ال‬  ‫ د‬MS ‫ﻡ ت ال‬       ‫ رﺱ ل ﻡ‬H.O ‫وه ال‬
Power ‫ وال‬Timing Advance ...

5 * ‫م ال‬    New BTS  ‫ رﺱ ل ا رة‬BSC ‫ء ال‬     H.O ...

6 * ‫ی م ال‬BSC ‫غ ال‬ Old BTS ‫ال‬      ‫ ان‬H.O    ‫و‬    ‫ا‬
‫ ال‬Old BTS ‫ ك ال‬MS ....

*** ‫ ی م ال‬MS  Framreplacement Fram ‫رﺱ ل‬         ‫ا ىی م‬
‫ او اﺱ ل ال‬Control Data ‫ال‬ Control Channel


‫ف ال‬    ‫ا‬   H.O 2  ‫ازاى‬  ‫ ه‬Cell 2  BSC    ‫ﻡ‬
1* ‫ ی م ال‬Old BSC ‫ال‬  ‫ ﺥ ار‬H.O ‫ و ا ن ال‬New Cell
‫ل‬   BSC ‫م ال‬  ‫ اﺥ‬Old BSC ‫غ ال‬ MSC   ‫ا‬

2 * ‫ ی م ال‬MSC ‫ال‬      Cell ‫ق‬    ‫ه‬      ‫ا‬BSC
‫م رﺱ ل ﻡ ﻡ ت ال‬       H.O

3 * ‫ ی م ال‬New BSC ‫ال‬  ‫ا‬  ‫ رﺱ ل رﺱ‬New BTS ‫ﻡ ت ال‬
H.O ‫ م ال‬New BTS       Tch

4* ‫م ال‬  New BTS    ‫ رﺱ ل رﺱ‬New BSC ‫ت‬     ‫ا‬   Tch
‫ﻡ ﻡ ت ال‬   ‫. م ال ‪ Tch‬و‬ ‫ا دد و‬ ‫‪ New BTS‬دى ی‬
   ‫‪ MSC‬وی م ال ‪ MSC‬رﺱ‬   ‫‪ Old BSC‬رﺱ‬   ‫م رﺱ‬
‫‪Old BTS‬‬    ‫ﻡ ت ا ﻡ ‪ MS‬و ة ی ن ال ‪ MS‬م رﺱ‬  ‫فا‬
‫ال‬  ‫... ‪Tch‬‬

‫‪ Access Burst‬رﺱ ل ال ‪ MS‬ی م ال * 5‬  ‫‪New BTS‬‬

‫م ال *6‬  ‫و ال ‪New BTS‬‬    ‫ﻡتا ﻡ‬  ‫‪ MS‬رﺱ ل ﻡ‬  ‫زى ﻡ‬
‫آ ة ال‬  ‫‪ Timing Advance‬وال ‪Power‬‬

‫‪ MS‬ی م ال * 7‬  ‫آ ل ‪ New BTS‬رﺱ ل رﺱ‬     ‫ف‬
‫م ال‬   ‫‪ New BTS‬ا ﻡ‬  ‫ء ال ‪ New BSC‬رﺱ ل ا رة‬
‫‪ MSC‬و ور ی ﺱ ا ال ‪H.O‬‬

‫ء ال ‪ Old BSC‬رﺱ ل ا رة ا ال ‪ MSC‬ی م ال *8‬  ‫و ور ‪H.O‬‬
‫.... ‪ MS‬ك ال ‪ Old BTS‬ی ﺱ ا ال‬


‫ال‬   ‫‪Old BSC‬‬    ‫ال ‪H.O‬ا رة ال ‪MSC‬‬   ‫اﺱ‬   ‫و‬
‫ل ‪ New Cell‬و ان ال ‪MSC‬‬  ‫... اﺥ ‪MSC‬‬
‫ال‬ ‫ل‬   ‫نا‬    ‫ﺱ‬  ‫ات و‬  ‫ا‬   ‫ ه ه‬Old MSC ‫ وال‬New
MSC ‫ال‬    ‫ی‬    PSTN[/size]
  ‫ا ا‬   ‫ا ﺱسی‬   ‫ا آ‬      ‫م‬       ‫م‬    ‫ا‬     ‫ای‬
 ‫ازاى‬   ‫ه‬   ‫ا‬  ‫ﻡ ن‬      ‫و ی‬     ‫د‬    ‫ﻡ‬    ‫وا .‬
‫ال‬   ‫ك‬   ‫و‬   ‫‪ Cells‬ﻡ‬             ‫ا‬       ‫‪ H.O‬ای ا‬
     ‫ﻡ ح‬    ‫ا‬     ‫ای ا‬     ‫ﻡ ه‬           ‫وای‬
 ‫ا ف‬    ‫....‬   ‫ﻡ ﻡ ن‬  ‫و‬
     ‫ت دى‬   ‫فا‬  ‫ا‬
‫1 - ‪IMSI Attach and Detach‬‬
‫ال‬    ‫ة ا ی م ‪IMSI‬ی م رﺱ ل ال ‪MS‬‬    ‫ا‬  ‫وه ا‬   ‫ا‬    ‫ا‬
‫اءت ‪ IMSI‬رﺱ ل ال ‪ MS‬ال‬    ‫ا‬        ‫ما‬  ‫وه‬    ‫ا‬  ‫ا‬
‫زى ال‬      ‫ال ‪AUC‬ا‬   ‫د ‪TMSI MS‬و م‬       ‫و‬      ‫و‬
‫‪MS‬ی ف ال ‪TMSI MS‬ارﺱ ل ال‬      ‫ا‬       ‫.ا‬
‫ال‬    ‫‪MS‬‬    ‫ا‬   ‫ا‬      ‫ی م رﺱ ل ا رة ا ا‬
  ‫ﻡ‬     ‫ما‬   ‫و‬     ‫.. و ی ا د ﻡ ا‬
Location Update - 2


 ‫اذا ﺥ ج ال‬MS ‫ ﻡ‬Cell ‫ ا‬Cell ‫ال‬   ‫وه‬   ‫اﺥ ى ﻡ ورة‬
Location Area ‫اى ا اء‬

 ‫اذا ﺥ ج ال‬MS ‫ ﻡ‬Cell  ‫ ا‬Cell  ‫اﺥ ى و‬LA      ‫اﺥ ی‬
Location Update

‫ال‬   ‫اءات ا‬ ‫ا فا‬   MS ‫ ﺥ ج ﻡ‬LA     ‫ ا‬LA     ‫اﺥ و‬
‫ال‬  MSC/VLR Location Area
*** ‫ال‬MS    ‫ﻡ‬   ‫ل‬  BCCH ‫ﻡ‬      ‫وا‬LA ‫ل‬LA
 ‫ﻡ ﻡ ت ال‬    ‫دﺱ ع‬  ‫و‬LA ‫ی م رﺱ ل ال‬    ‫ا ﻡ‬TMSI
  ‫ ن ی‬Location Update

1* ‫ال‬BCCH ‫ل‬  ‫ی‬    ‫ارﺱ ل ﻡ‬   LA ‫ وال‬Cell

2* ‫ی م ال‬MS ‫ رﺱ ل ال‬TMSI New BTS ‫ﺙ ا ال‬VLR
‫ال‬   ‫و‬VLR ‫ال‬   ‫ه‬TMSI ‫ن ال‬ ‫د‬MS ‫ال‬   ‫ﻡ‬
MSC/VLR Area

3 * ‫ی م ال‬VLR ‫ رﺱ ل ال‬TMSI  HLR ‫م ال‬  HLR ‫رﺱ ل ال‬
IMSI ‫ا ال‬AUC ‫ال‬     Authentication ‫ی م ال‬   ‫و‬HLR
 ‫ غ ال‬VLR

4 * ‫ی م ال‬VLR ‫ ج‬TMSI ‫ا ال‬     ‫ ی وی م رﺱ‬MS
‫ال‬   ‫وه ا و‬TMSI ‫ی ف ال‬MS       ‫ا‬Location Update
‫ال‬       ‫و‬VLR

* ‫ی م ال‬   ‫و‬VLR ‫ا ال‬   ‫ﻡتا ﺹ‬    ‫ا‬  MS  ‫داﺥ‬


‫ال‬    ‫اءات ا‬ ‫فا‬    ‫ا‬ MS    ‫ﺥ ج ﻡ‬LA  ‫ا‬LA  ‫اﺥ و‬
   MSC/VLR Location Area ‫اﺥ ى‬
‫ان ال ***‬     ‫ا‬  ‫ا‬   ‫ال ‪MS‬ا ق ه‬   ‫ا ال ‪TMSI‬ی‬
‫ی ال ‪New VLR‬ﺙ ا ال ‪New BSC‬ﺙ ا ال ‪New BTS‬‬         ‫ا ﺥ‬
‫اوى ‪TMSI‬‬     ‫ای ...‬   ‫و ی ا ا د ه‬    ‫.‬    ‫د ﻡ‬
     ‫ال ‪HLR‬ه‬     ‫ف .. ه ور‬   ‫ی‬ ‫‪VLRs‬وه‬
 ‫د ای د ال‬  ‫ر ال ‪HLR‬ی م ال ‪ Old VLR‬ال ‪TMSI‬و‬      ‫‪IMSI‬‬
 ‫‪ MS‬ع ال‬     ‫اءت ا‬  ‫ا‬   ‫.... وه‬ ‫ا ﺙ و‬   ‫ن‬   ‫د‬
 ‫ال‬  ‫ی‬   ‫‪New VLR‬‬       ‫‪TMSI‬ال ‪MS‬ه‬    ‫ا ی وی‬
 ‫ﻡ ال‬   ‫... ‪Old VLR‬وی‬
‫3 - ‪Periodic Registration‬‬
‫ال‬   ‫ا رة‬   ‫رة‬   ‫ار آ 6 د ﺉ ا ال ‪MS‬ه‬  ‫. ‪ BTS‬ﺱ‬  ‫واذا‬
‫ال ‪MS‬ی م ال‬  ‫رة ا‬  ‫ﻡ ‪ BTS‬رﺱ ل ه ا‬      ‫. ما‬

‫رﺱ ل ‪MS‬واذا ﺥ ج ال‬       ‫وا‬  ‫در‬  ‫ی م‬   ‫قا‬
     ‫و ما‬  ‫ا‬  ‫رة ا‬  ‫.. ‪Location Update‬ا‬
Mobile Terminated call
1 * ‫ال‬  ‫ای . م ه‬  ‫ه‬  ‫ﻡ ﺥ ار‬  ‫ﻡ‬     ‫ض ان وا‬
MSISDN Local Exchange ‫ف ﻡ ال‬   ‫ه‬  ‫ا ﺥ‬   ‫و‬MSISDN
‫ﻡ ل . ﺙ ا ال‬    ‫ه وح ى‬GMSC

2* ‫ی م ال‬GMSC ‫ رﺱ ل ال‬MSISDN ‫ال‬  ‫ا‬HLR ‫ن ی ف ال‬
MSRN    ‫ا‬
3 * ‫ال‬HLR   ‫ ه‬Search ‫ال‬    IMSI       ‫ا‬MSISDN

4* ‫ی م ال‬HLR  Search ‫ال‬ VLR ‫د ه ا ال‬ ‫ا‬MS ‫ﺙ‬
‫ی م رﺱ ل ال‬IMSI MSC/VLR ‫ ن ی ف ال‬MSRN ‫ا ص ل‬
MS ‫ ن ال‬MSRN ‫ال‬    ‫د ﻡ ﻡ د ا‬VLR

5* ‫ی م ال‬VLR ‫ رﺱ ل ال‬MSRN ‫ال‬    ‫ ا‬HLR ‫رﺱ ل‬     ‫ور‬  ‫وی م ا ﺥ‬
 ‫ال‬MSRN ‫ا ال‬GMSC

6* ‫ال‬GMSC ‫ ة ف ال‬MSRN    ‫ا‬MSISDN            ‫ﺱ ا‬  ‫ا‬
‫ م رﺱ ا ال‬VLR . ‫ ة ال‬VLR ‫ ف ال‬MS ‫ب‬             ‫ا‬

7 * ‫ی م ال‬VLR ‫ ﺥ اج ال‬TMSI       ‫ا‬MSRN      ‫وی م رﺱ‬
BSC

8 * ‫ی م ال‬BSC  ‫ رﺱ ل ا رة‬BTSs ‫ال‬      ‫ا ق‬           ‫ا‬
MS ‫ال‬   ‫ب ود‬  ‫ا‬PCH .. ‫ آ ی ال‬Control Channels ..

9* ‫ ال‬MS ‫ال‬  ‫دى‬     ‫اﺱ‬  ‫ ه‬PCH ‫ال‬     ‫ ه د‬RACH ‫م ال‬
BTS ‫غ ال‬  BSC     ‫ا‬

10 * ‫ی م ال‬BSC ‫ ی‬SDCCH      MS      Setup ‫. م ال‬
BTS ‫ال‬   MS ‫ ل‬SDCCH       ‫ﻡ‬      ‫ا ﺱ‬Setup ‫ال‬
AGCH

11* ‫ه ال‬MS ‫ ف ال‬SDCCH ‫ال‬          ‫ﻡ‬   ‫ه‬  ‫ا‬Call Setup
‫ال‬  ‫ م‬Call Setup ‫ح‬   ‫ا‬       ....


Mobile Originated call
‫ی م ال‬MS ‫ال‬     ‫ﻡ‬    ‫ رﺱ ل‬RACH ‫ا ال‬BTS ‫ﺙ ا ال‬
BSC ‫ی‬   ‫ا ى ی م‬SDCCH MS ‫ال‬    Call Setup ‫وی م‬
‫ رﺱ ا ال‬BTS ‫ﺙ ا ال‬MS ‫ال‬     AGCH ‫ م ال‬MS ‫ال‬
Call Setup ‫ال‬   SDCCH ‫ح ال‬   ‫و‬Call Setup ‫ی د‬
Traffic Channel ...
==================================================
===============================

   ‫اﻝ رس ﻝ‬     ‫و‬     ‫ا‬  ‫اﻝ‬      ‫ﺕ ﻝ‬  ‫ن واﻝ‬  ‫و ة‬
             ‫ﺕ ﻝ‬      ‫واﻝ‬  ‫واﻝ‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:35
posted:12/1/2012
language:Persian
pages:245