Docstoc

Lista ierarhilor masoni din BOR _ ortodoxie 2013

Document Sample
Lista ierarhilor masoni din BOR _ ortodoxie 2013 Powered By Docstoc
					Lista ierarhilor masoni din BOR & ortodoxie
Dacă vom compara cele patru pozitii oficiale si normative ale 
Ortodoxiei privitoare la  francmasonerie şi anume, Cipru 1815, 
Grecia 1933, România 1937 şi din nou Cipru 1993,  constatăm, ca 
un numitor comun, osândirea acestei mişcări.
Totuşi, se poate observa un fel de diminuare a consistenței şi tăriei 
declarațiilor respective ba chiar o tendință de treptată secularizare. 
Tonul duhovnicesc şi bisericesc al primei afurisanii, se diminuează 
pe parcurs, lucru ce trădează un fel de slăbire şi de deplasare a 
perspectivei către lumea aceasta, deasemenea lucru ce micşorează 
eficiența acestor acțiuni… Controlul franc‐masoneriei sataniste 
asupra ortodoxiei, devine cutremurător de evident.

Iată ‐‐cu o singură şi sublimă exceptie a Mitropolitului IRINEU 
MIHALCESCU‐ câteva din ʺsutanele sataneiʺ, infiltrate de franc‐
masonerie (şi) în ortodoxie:

Mitropolit GHEUCA LEON (1730 – 1788).

Arhimandrit GHERASIM de la Mitropolia Moldovei, cel care 
traduce Taina francmasonilor  la 1787.

Episcop AMFILOHIE HOTINEANUL (? – 1800), autor de manuale 
şcolare.

Episcop GHERASIM CLIPA (? – 1826), episcop de Huşi (1796‐
1803) şi de Roman ( 1803‐1826), cel care la cumpăna dintre 
veacurile XVIII şi XIX, strânge în jurul lui o adevărată scoală de 
călugări cărturari‐francmasoni.

Mitropolit DIONISIE LUPU (1769‐1831), mitropolit al 
Ungrovlahiei (1819‐1821),  sprijinitor al lui Gheorghe Lazăr şi al 
învățământului românesc.

Arhiereu FILARET SCRIBAN (1811‐1873), profesor şi episcop „in 
partibus” de Stavropoleos,  profesor de teologie la Universitatea 
din Iaşi, luptător pentru Unire, deputat şi senator în Parlamentul 
tării.

Episcop MELCHISEDEC STEFANESCU (1822‐1892), cărturar, 
ministru. al cărui rol în lupta  pentru Unire la 1859 este 
arhicunoscut, ministru în guvernul Kogălniceanu, adept al 
autocefaliei Bisericii Române fată de Patriarhia de la 
Constantinopol.

Mitropolit ATANASIE STOIANESCU (1815‐1880), episcop de 
Râmnic (1873‐1880). Cel care la 1877  ʺbinecuvânteazăʺ trupele 
române la trecerea Dunării.

Patriarh MIRON CRISTEA (1868‐1939), primul patriarh al BOR 
(1925‐1939), membru al Regenței în timpul minoratului regelui 
Mihai I (1926‐1930), fost  regent în timpul minoratului regelui 
Mihai I. Este initiatorul şi susținătorul şirului de crime îndreptate 
sistematic împotriva Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România 
(BOSVR), adevărata Biserică Ortodoxă a românilor. 

Mitropolit IRINEU MIHALCESCU (1874 – 1948), preot‐profesor, 
decan al Facultății de  teologie din Cernăuți, mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei (1939‐ 1947). A  ieşit din masonerie şi a 
alcătuit un studiu temeinic de osândire a acestei  organizații, 
apărut în Teologia luptătoare. Acest studiu a contribuit decisiv la  
condamnarea masoneriei de către Sf. Sinod al B.O.R. în anul 1937. 
Împrejurările  retragerii sale din scaunul de mitropolit şi apoi cele 
ale morții sale suspecte, au ridicat controverse printre istorici, 
acesta fiind foarte probabil otrăvit pentru atât pentru răzbunare 
împotriva demascării francmasonilor cât şi pentru a‐i lăsa locul 
patriarhului mason lui Justinian  Marina.

Patriarh BOR JUSTINIAN MARINA, întronizat de francmasonul 
marxist Groza Petru. Sprijinitor al republicii dâmbovițene şi al 
oligarhiei socialiste RPR‐RSR.

Patriarh DANIEL, actualul actor al noii biserici ortodoxe din 
România. Modifică Liturghia şi organizarea teritorială, având 
relații strânse ‐de mulțumire şi prețuire‐ cu francmasoni notorii 
din guvernele republicii de pe Dâmbovița şi cu şefii actuali de lojă, 
care, la rândul lor, au activat intens în sprijinirea şi întronizarea sa. 
Se pare că ar fi direct implicat în asasinarea prin otrăvire a 
înaintaşului său Patriarhul Teoctist în 2007, lucru care i‐a înlesnit 
accesul pe scaunul patriarhiei BOR. (A se consulta aici cazul 
similar al Mitropolitului asasinat IRINEU MIHALCESCU).

Preot ʺGALA GALACTIONʺ, de fapt Grigore Piscupescu (1879‐
1961)  academician, traducător ‐din lb. greacă‐ al Bibliei.

Patriarhul Constantinopolului MELETIE IV (METAXAKIS) (1921‐
1923). In 1909 Meletie IV  (Metaxakis), este inițiat ăn satanism 
devenind francmason în Loja Marelui Orient al Greciei; in 1910; 
ajunge până la gradul 33.

Patriarhul Constantinopolului VASILE III (1925‐1929), ʺfrateʺ de 
lojă cu Kemal Atatürk, criptoevreu, ʺreformatorulʺ Turciei 
(gruparea Young Turks)*.

Patriarhul Constantinopolului FOTIE II (1929‐1935), ʺfrateʺ de lojă 
cu Kemal Atatürk, criptoevreu, ʺreformatorulʺ Turciei (gruparea 
Young Turks)*.

Patriarhul Constantinopolului ATHENAGORAS (1948‐1972), 
grad 33. La 7 dec. 1965 .
Patriarhul Ecumenic Athenagora şi Papa Paul al VI‐lea, în mod 
simultan, ridică ʺAnatema de la 1054ʺ. In iulie 1972 moare si este 
inmormântat cu sicriul inchis...  

Patriarhul Constantinopolului DIMITRIE I (1972‐1991), ajunge 
până la gradul 33.
Lista rămâne deschisă**
.......................
Note:
* A se consulta ca referință compactă, materialul de la http://www.atajew.com/2000/05/kulanu.html
** Materiale informative pentru includere în listă, pot fi trimise redacției Curierul Conservator.

				
DOCUMENT INFO
Description: Cine sunt sutanele satanei, cei pentru rázboaie de cucerire, pentru profit, pentru control absolut, slugárnicie la capital si guvern, acei rotofei cu ochi porcini, etern opintiti contra Adevárului?