Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DexeriPetakanGrancamatyan by xuyuzhu

VIEWS: 188 PAGES: 406

									                                                                        Հավելված
                                                                       Հայաստանի Հանրապետության
                                                                       առողջապահության նախարարիN 07-Ն
                                                                       2012 թվականի ապրիլիի 3-ի
                                                                       հրամանի
                             ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ (ռեեստր)
                                  (լրամշակված տարբերակ, 31.12.2011թ. դրությամբ)

                                                                        դեղերի ATC1
                միջազգային hամընդհանուր               դեղաչափը և                         ծածկագիրը  գրանցման          բացթո
     Առևտրային                                                                և/կամ         գրանցման
Հ/Հ               (ջեներիկ) կամ ակտիվ        դեղաձևը     թողարկման ձևը       արտադրողը      երկիրը          հավաստագրի          ղման
     անվանումը                                                              տեսակային         ժամկետը
               բաղադրատարրերի անվանումները              (փաթեթավորումը)                              համարը          կարգը
                                                                       պատկանելությո
                                                                          ւնը
1       2               3              4         5            6         7       8      9      10      11
              պեֆլօքսացին (պեֆլօքսացին մեզիլատի
    Աբակտալ 400մգ          դիհիդրատ)         դեղահատեր       400մգ,        Լեկ դ.դ.                         08.02.2010
1
    Abaktal 400mg    pefloxacin (pefloxacin mesylate    թաղանթապատ    բլիստերում (10)      Lek d.d.
                                                                 Սլովենիա    J01MA03    9268
                                                                                     08.02.2015   Դ2
                    dihydrate)
              պեֆլօքսացին (պեֆլօքսացին մեզիլատի
   Աբակտալ 400մգ/5ml         դիհիդրատ)                  400մգ/5մլ,        Լեկ դ.դ.                         08.02.2010
2                               լուծույթ ներարկման                         Սլովենիա    J01MA03    9269           Դ
   Abaktal 400mg/5ml   pefloxacin (pefloxacin mesylate           5մլ ամպուլներ (10)      Lek d.d.                         08.02.2015
                    dihydrate)
      Աբրոբիոն     ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)             30մգ/5մլ,       Հելփ Ս.Ա.                         20.11.2009
3                 ambroxol (ambroxol         օշարակ                           Հունաստան   R05CB06    9090           Դ
      Abrobion                                125մլ ապակե շշիկ      Help S.A.                         20.11.2014
                   hydrochloride)
     Ագապուրին          պենտօքսիֆիլին                 20մգ/մլ (5մլ),     Զենտիվա ա.ս.                        20.05.2008
4                               լուծույթ ներարկման                         Սլովակիա    C04AD03    7674           Դ
      Agapurin         pentoxifylline                5մլ ամպուլներ (5)     Zentiva a.s.                        02.04.2013

                                  դեղահատեր       20մգ,
     Ադալատ ՍԼ           նիֆեդիպին                             Բայեր ՀելթՔեյր ԱԳ                       05.12.2011
5                                թաղանթապատ,     բլիստերում                 Գերմանիա    C08CA05   11185           Դ
     Adalat SL          nifedipine                             Bayer HealthCare AG                      05.12.2016
                                 ռապիդ ռետարդ     (30/3x10/)
    Ադապտոլ-Ավերսի     տետրամեթիլ-տետրաազաբիցիկլո-
                                            300մգ,
      300մգ            օկտանդիոն                            Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                       24.05.2010
6                                 դեղահատեր     բլիստերում                 Վրաստան     N05B     9632           Դ
    Adaptol-Aversi     tetramethyl-tetraazabicyclo-                        Aversi-Rational Ltd.                      24.05.2015
                                           (20/2x10/)
      300mg            octanedione
    Ադապտոլ-Ավերսի     տետրամեթիլ-տետրաազաբիցիկլո-
                                            500մգ,
      500մգ            օկտանդիոն                            Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                       24.05.2010
7                                 դեղահատեր     բլիստերում                 Վրաստան     N05B     9633           Դ
    Adaptol-Aversi     tetramethyl-tetraazabicyclo-                        Aversi-Rational Ltd.                      24.05.2015
                                           (20/2x10/)
      500mg            octanedione

                հիդրատացված դիհիդրալազինի
                  սուլֆատ,ռեզերպին,                          Սանդոզ Փրայվիտ Լիմիտեդ,
    Ադելֆան-Էզիդրեքս       հիդրոքլորոթիազիդ                10մգ+0,1մգ+10մգ    Նովարտիս ընկերություն                     08.06.2009
8                                 դեղահատեր                           Հնդկաստան   C02LA51    8662           Դ
   Adelphane-Esidrex     hydrated dihydralazine               (250/10x5x5/)   Sandoz Private Limited,                     08.06.2014
                  sulfate,reserpine,                           a Novartis company
                  hydrochlorothiazide

                                                        Բորիսովյան
    Ադենոզինեռֆոսֆատ
                                                     բուժպատրաստուկ-ների
      նատրիում      ադենոզինեռֆոսֆատի նատրիում                10մգ/մլ,                                     26.02.2009
9                                լուծույթ ներարկման              գործարան ՀՈՒՁ    Բելառուս    C01EB    8416           Դ
   Adenosintriphosphat   adenosintriphosphate natrium             1մլ ամպուլներ (10)                                  09.02.2014
                                                       Borisov Medical
      e natrium
                                                    Preparations Plant RUE


    Ադենոզինտրիֆոսֆատ    ադենոզինտրիֆոս-ֆատ                            Դարնիցա դեղագործական
                                            10մգ/մլ,
    նատրիում-Դարնիցա (ադենոզինտրիֆոս-ֆատ դինատրիում)                            ֆիրմա ՓԲԸ                         27.05.2011
10                            լուծույթ ներարկման     1մլ ամպուլներ                Ուկրաինա    C01EB10   10541           Դ
   Adenosintriphosphat   adenosintriphosphate                           Darnitsa Pharmaceutical                     27.05.2016
                                           (10, 10/2x5/)
    e Sodium-Darnitsa (adenosintriphosphate disodium)                            Firm CJSC


               արմավենի սողացող, եղինջ այրող,
                                                     Ջի Էմ Ֆարմասյութիքալս          G04CX
      Ադենո-ռից        սալորենի աֆրիկյան                160մգ+50մգ+50մգ                                   21.04.2009
11                                դեղապատիճներ                   ՍՊԸ       Վրաստան    բուսական    8509           Դ
     Adeno-Ritz    serenoa serrulata, urtica urens,             (20/2x10/)                                     21.04.2014
                                                    GM Pharmaceuticals Ltd.        ծագման դեղ
                  pygeum africanum


                                                                                          1
1      2               3              4          5            6          7      8      9      10    11
                                                     Աստելաս Իռլանդ Քո. ՍՊԸ,
                                                     Աստելաս ֆարմա Եուրոպ
                                                     Բ.Վ. (Նիդերլանդներ)-ի
                                դեղապատիճներ       0.5մգ,
   Ադվագրաֆ 0,5մգ         տակրոլիմուս                                 համար                          08.02.2010
12                                երկարատև       բլիստերում                  Իռլանդիա   L04AD02    9265          Դ
   Advagraf 0,5mg         tacrolimus                              Astellas Ireland Co.                      08.02.2015
                                ձերբազատմամբ      (50/5x10/)
                                                       Ltd. for Astellas
                                                      Pharma Europe B. V.,
                                                       the Netherlands

                                                     Աստելաս Իռլանդ Քո. ՍՊԸ,
                                                     Աստելաս ֆարմա Եուրոպ
                                                     Բ.Վ. (Նիդերլանդներ)-ի
                                դեղապատիճներ       1մգ,
    Ադվագրաֆ 1մգ          տակրոլիմուս                                 համար                          08.02.2010
13                                երկարատև       բլիստերում                  Իռլանդիա   L04AD02    9266          Դ
    Advagraf 1mg          tacrolimus                              Astellas Ireland Co.                      08.02.2015
                                ձերբազատմամբ      (50/5x10/)
                                                       Ltd. for Astellas
                                                      Pharma Europe B. V.,
                                                       the Netherlands

                                                     Աստելաս Իռլանդ Քո. ՍՊԸ,
                                                     Աստելաս ֆարմա Եուրոպ
                                                     Բ.Վ. (Նիդերլանդներ)-ի
                                դեղապատիճներ       5մգ,
    Ադվագրաֆ 5մգ          տակրոլիմուս                                 համար                          08.02.2010
14                                երկարատև       բլիստերում                  Իռլանդիա   L04AD02    9267          Դ
    Advagraf 5mg          tacrolimus                              Astellas Ireland Co.                      08.02.2015
                                ձերբազատմամբ      (50/5x10/)
                                                       Ltd. for Astellas
                                                      Pharma Europe B. V.,
                                                       the Netherlands

               դանոֆլօքսացին (դանոֆլօքսացինի
                                                                         QJ01MA92
    Ադվոցիպ 2,5%           մեզիլատ)                     25մգ,        Սիպլա ՍՊԸ                          11.05.2011
15                               լուծույթ ներարկման                          Հնդկաստան  անասնաբուժակ  10440          Դ
    Advocip 2,5%      danofloxacin (danofloxacin              50մլ ապակե սրվակ      Cipla Ltd.                         11.05.2016
                                                                          ան դեղ
                    mesylate)

                                                     Զդորովյե Դեղագործական
   Ադրենալին-Զդորովյե    էպինեֆրինի հիդրոքլորիդի                  0.18%,       Ընկերություն ՍՊԸ                       02.10.2007
16                               լուծույթ ներարկման                          ՈՒկրաինա   C01C A24   1129/7086         Դ
   Adrenalin-Zdorovye    epinephrine hydrochloride               1մլ ամպուլներ (10)  Zdorovye Pharmaceutical                      08.08.2012
                                                        Company LLC


                A, E վիտամիններ (ռետինոլ
               պալմիտատ, ալֆա-թոկոֆերոլի                          Ալթայվիտամինի ՓԲԸ
      Աեվիտ                       լուծույթ յուղային,    (100000ՄՄ+                                     03.12.2007
17
      Aevit
                    ացետատ)
                              դեղապատիճնե-րում      100մգ) (10)
                                                     Altajvitaminy Closed   Ռուսաստան   A11JA    1408/7025
                                                                                      03.12.2012  ԱԴ3
              vitamin A, E (retinol palmitate,                            JSC
                alpha-tocopherol acetate)

     Ազալեպտին           կլոզապին                     100մգ        Արփիմեդ ՍՊԸ                         14.07.2009
18
     Azaleptine          clozapine
                                 դեղահատեր
                                            (50/5x10/)       Arpimed LLC
                                                                  Հայաստան   N05AH02    8766
                                                                                      14.07.2014  Դ\Հ4
     Ազալեպտին           կլոզապին                      25մգ        ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                         17.09.2008
19                                դեղահատեր                             Հայաստան   N05AH02    7879/1         Դ\Հ
     Azaleptine          clozapine                     (48)        ARPIMED Ltd.                         23.06.2013
                                            100մգ/5մլ,    Բալկանֆարմա-Ռազգրադ
     Ազատրիլ           ազիթրոմիցին        դեղափոշի խմելու                                              22.01.2008
20                                         20մլ դեղակախույթի       ԱԴ        Բուլղարիա   J01FA10   1513/7225         Դ
     Azatril          azithromycin        դեղակախույթի                                               12.10.2012
                                           դեղափոշի շշիկում  Balkanpharma-Razgrad AD

                                            200մգ/5մլ,    Բալկանֆարմա-Ռազգրադ
     Ազատրիլ           ազիթրոմիցին        դեղափոշի խմելու                                              22.01.2008
21                                         20մլ դեղակախույթի       ԱԴ        Բուլղարիա   J01FA10   1512/7224         Դ
     Azatril          azithromycin        դեղակախույթի                                               12.10.2012
                                           դեղափոշի շշիկում  Balkanpharma-Razgrad AD

                ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցին
     Ազատրիլ                                             Բալկանֆարմա-Ռազգրադ
                   դիհիդրատ)         դեղապատիճներ       250մգ,                                      14.09.2011
22   դեղապատիճներ                                                ԱԴ        Բուլղարիա   J01FA10    10893          Դ
               azithromycin (azithromycin      կոշտ      բլիստերում (6, 8)                                   14.09.2016
   Azatril capsules                                          Balkanpharma-Razgrad AD
                   dihydrate)
               բրինզոլամիդ, թիմոլոլ (թիմոլոլի
                                                     Ս.Ա. Ալկոն-Քյուղվյո Ն.Վ.
     Ազարգա            մալեատ)         ակնակաթիլներ     10մգ/մլ+5մգ/մլ,                                    14.07.2009
23                                                     S.A. Alcon-Couvreur    Բելգիա    S01ED51    8720          Դ
     Azarga      brinzolamide, timolol (timolol   (դեղակախույթ)      5մլ սրվակ                                     14.07.2014
                                                         N.V.
                    maleate)


                                                                                          2
1      2            3           4         5           6          7      8      9      10    11
              ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի            250մգ,
     Ազիթ-250         դիհիդրատ)                բլիստերում     Զի Լաբորատորիես                        20.11.2009
24                           դեղահատեր                           Հնդկաստան   J01FA10    9041          Դ
     Azith-250    azithromycin (azithromycin           (10/1x10/ և     Zee Laboratories                        20.11.2014
                 dihydrate)               100/10x10/)
              ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի            500մգ,
     Ազիթ-500         դիհիդրատ)                բլիստերում     Զի Լաբորատորիես                        20.11.2009
25                           դեղահատեր                           Հնդկաստան   J01FA10    9071          Դ
     Azith-500    azithromycin (azithromycin           (10/1x10/ և     Zee Laboratories                        20.11.2014
                 dihydrate)               100/10x10/)
                                                 Բորիսովյան
                                              բուժպատրաստուկ-ների
     Ազիթրոմիցին       ազիթրոմիցին                250մգ        գործարան ԲԲԸ                         21.01.2010
26                           դեղապատիճներ                          Բելառուս   J01F A10   6790/1         Դ
    Azithromycin      azithromycin                 (6)        Borisov Medical                        20.03.2012
                                               Preparations Plant
                                                   OJSC

                                                 Բորիսովյան
     Ազիթրոմիցին                            250մգ,     բուժպատրաստուկ-ների
   դեղապատիճներ 250մգ     ազիթրոմիցին              բլիստերում (6),     գործարան ԲԲԸ                         26.10.2011
27                           դեղապատիճներ                          Բելառուս   J01FA10    11045          Դ
     Azithromycin      azithromycin             պլաստիկե տարայում    Borisov Medical                        26.10.2016
    capsules 250mg                            (6)      Preparations Plant
                                                   OJSC
     Ազիթրովիդ       ազիթրոմիցին                250մգ       ՖարմԻմպԷքս ՍՊԸ                         22.12.2008
28                           դեղապատիճներ                          Վրաստան    J01FA10    8327          Դ
     Azithrovid       azithromycin                 (6)       PharmImpEx Ltd.                        04.12.2013
     Ազիթրովիդ       ազիթրոմիցին      դեղահատեր      500մգ       Ֆարմիմպեքս ՍՊԸ                         08.02.2008
29                                                          Վրաստան    J01FA10   1571/7491        Դ
     Azithrovid       azithromycin      թաղանթապատ      (12)        Pharmimpex Ltd                        21.01.2013
    Ազիթրոցին 250       ազիթրոմիցին                250մգ        ԱԼՖԱ Ս.Ա.Ռ.                         17.03.2008
30                           դեղապատիճներ                           Սիրիա    J01FA10   1692/7578        Դ
   Azithrocine 250      azithromycin                 (6)        ALPHA S.A.R.                         17.03.2013

                                              Ջի Էմ Ֆարմասյութիքալս
     Ազիմակ         ազիթրոմիցին                 250մգ                                      09.06.2009
31                           դեղապատիճներ                 ՍՊԸ        Վրաստան    J01FA10    8672          Դ
     Azimac        azithromycin                (6/2x3/)                                     08.06.2014
                                             GM Pharmaceuticals Ltd.

                                              Ջի Էմ Ֆարմասյութիքալս
     Ազիմակ         ազիթրոմիցին                500մգ                                      09.06.2009
32                           դեղապատիճներ                 ՍՊԸ        Վրաստան    J01FA10    8673          Դ
     Azimac        azithromycin                 (3)                                       08.06.2014
                                             GM Pharmaceuticals Ltd.

      Ազիմեդ        ազիթրոմիցին                250մգ,     Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                        05.10.2009
33                           դեղապատիճներ                          Ուկրաինա   J01FA10    8912          Դ
      Azimed        azithromycin                (6,10)     Kievmedpreparat OJSC                       05.10.2014
                                                Ագրովետզաշիտա
             պրազիքվանտել, տետրամիզոլի                    գիտաներդրային կենտրոն
                                                                   P02
    Ազինոքս պլյուս       հիդրոքլորիդ               50մգ+70մգ         ՍՊԸ                           21.04.2009
34                           դեղահատեր                           Ռուսաստան  անասնաբուժակ   8527          Դ
    Azinox Plus    praziquantel, tetramisole             (6)       Agrovetzashchita                        21.04.2014
                                                                   ան դեղ
                hydrochloride                       scientific innovative
                                                centre Ltd.
                                             Յունիվերսալ Լայֆքեյր Պվտ.
     ԱզիՏՐՈՆ        ազիթրոմիցին                 500մգ,         ՍՊԸ                           17.06.2011
35                           դեղահատեր                           Հնդկաստան   J01FA10   10479/1         Դ
     AziTRON        azithromycin             բլիստերում (3/1x3/) Universal Lifecare Pvt.                      03.05.2016
                                                   Ltd.
              ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի                      Ֆարմստանդարտ-
    Ազիտրօքս 250մգ       դիհիդրատ)                 250մգ,      Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                        08.02.2010
36                           դեղապատիճներ                          Ռուսաստան   J01FA10    9280          Դ
    Azitrox 250mg   azithromycin (azithromycin          բլիստերում (6)     Pharmstandard-                        08.02.2015
                 dihydrate)                         Leksredstva OJSC
              ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի                      Ֆարմստանդարտ-
    Ազիտրօքս 500մգ       դիհիդրատ)                 500մգ,      Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                        08.02.2010
37                           դեղապատիճներ                          Ռուսաստան   J01FA10    9279          Դ
    Azitrox 500mg   azithromycin (azithromycin          բլիստերում (3)     Pharmstandard-                        08.02.2015
                 dihydrate)                         Leksredstva OJSC
      Ազիցիդ        ազիթրոմիցին      դեղահատեր      250մգ       Զենտիվա  ա.ս.                        08.08.2008
38                                                           Չեխիա    J01FA10    7991          Դ
      Azicid        azithromycin      թաղանթապատ      (6)        Zentiva  a.s.                        23.07.2013
      Ազիցիդ        ազիթրոմիցին      դեղահատեր      500մգ       Զենտիվա  ա.ս.                        08.08.2008
39                                                           Չեխիա    J01FA10    7992          Դ
      Azicid        azithromycin      թաղանթապատ      (3)        Zentiva  a.s.                        23.07.2013


                                                                                   3
1      2           3         4         5            6          7       8      9     10    11
      Ազիցին       ազիթրոմիցին    դեղահատեր      500մգ       Վենս Ֆորմուլեյշն                       11.06.2008
40                                                      Հնդկաստան    J01FA10   7819         Դ
      Azicin      azithromycin    թաղանթապատ   (3), (30/3x10/)    Wens Formulation                       02.06.2013
      Ազիցին       ազիթրոմիցին    դեղահատեր      250մգ       Վենս Ֆորմուլեյշն                       11.06.2008
41                                                      Հնդկաստան    J01FA10   7820         Դ
      Azicin      azithromycin    թաղանթապատ   (6), (60/6x10/)    Wens Formulation                       02.06.2013

                                          Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրյե Ն.Վ.
      Ազոպտ       բրինզոլամիդ              10մգ/մլ,                                    24.06.2008
42                       ակնակաթիլներ             S.A. Alcon-Couvreur    Բելգիա     S01EC04   7905         Դ
      Azopt       brinzolamide           5մլ պլաստիկե սրվակ                                  23.06.2013
                                               N.V.

                                   100մգ,
     Աիրտալ       ացեկլոֆենակ     դեղահատեր     բլիստերում    Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                        18.12.2009
43                                                       Հունգարիա    M01AB16   9185         Դ
     Airtal       aceclofenac    թաղանթապատ    (20/2x10/ և    Gedeon Richter OJSC                       18.12.2014
                                  60/6x10/)

                                   60մգ,
                                 դեղապատիճներ   Ֆամար Ս.Ա., Գլաքսո
                                պլաստիկե տարայում Գրուպ Լիմիթեդ (Միացյալ
      Ալայ       օրլիստատ                                                        08.12.2010
44                       դեղապատիճներ  (21, 42 և 84) և Թագավորություն)-ի համար    Հունաստան    A08AB01   9360/1        ԱԴ
      Alli       orlistat                                                        09.03.2015
                                պլաստիկե տուփիկ  Famar S.A., for Glaxo
                                3 դեղապատիճնե-րի   Group Limited, UK
                                   համար

                                            Ագրովետզաշչիտա
                                           գիտանորարարա-կան
                                  200մգ/գ,                          QP52AC11
   Ալբեն գրանուլներ    ալբենդազոլ                         կենտրոն ՍՊԸ                         29.12.2009
45                        գրանուլներ  0.5կգ փաթեթ և 1կգ               Ռուսաստան   անասնաբուժակ  9236         Դ
   Alben granules     albendazole                        Agrovetzashchita                       29.12.2014
                                պլաստիկե տարա                          ան դեղ
                                          scientific innovative
                                             centre Ltd.
                                            Ագրովետզաշչիտա
                                           գիտանորարարա-կան
                                   360մգ,                          QP52AC11
   Ալբեն դեղահատեր     ալբենդազոլ                         կենտրոն ՍՊԸ                         29.12.2009
46                        դեղահատեր   բլիստերում (25 և               Ռուսաստան   անասնաբուժակ  9227         Դ
   Alben tablets     albendazole                        Agrovetzashchita                       29.12.2014
                                  100/4x25/)                          ան դեղ
                                          scientific innovative
                                             centre Ltd.
                                  300մգ                           P02CA03
     Ալբենդազոլ      ալբենդազոլ                         Արփիմեդ ՍՊԸ                         21.05.2009
47                        դեղահատեր   պլաստիկե տարա                 Հայաստան   անասնաբուժակ  8534         Դ
    Albendazole     albendazole                         Arpimed LLC                         21.04.2014
                                  (200)                            ան դեղ
                                                                QP52AC11
    Ալբենդազոլ 10%     ալբենդազոլ    դեղակախույթ    100մգ/մլ,        Ինվեսա                          29.09.2008
48                                                       Իսպանիա    անասնաբուժակ  8061         Դ
   Albendazole 10%    albendazole      խմելու     1լ տարա         Invesa                          02.09.2013
                                                                ան դեղ
                                  400մգ,
   Ալբենդազոլ 400մգ    ալբենդազոլ     դեղահատեր                Արփիմեդ ՍՊԸ                         05.12.2011
49                               պլաստիկե տարայում                Հայաստան    P02CA03   11201         Դ
   Albendazole 400mg    albendazole      ծամելու                Arpimed LLC                         05.12.2016
                                   (4)
                                           Ինտերքեմի վերկեն «Դե
                                                                QP52AC11
   Ալբենոլ-100 խմելու    ալբենդազոլ    դեղակախույթ     100մգ/մլ,      Ադելար» Բ.Վ.                        11.09.2008
50                                                      Նիդերլանդներ  անասնաբուժակ  8096         Դ
   Albenol-100 Oral    albendazole      խմելու     1000մլ տարա    Interchemie werken “De                      02.09.2013
                                                                ան դեղ
                                             Adelaar” B.V.
                                           Ինտերքեմի վերկեն «Դե
                                   300մգ,                          QP52AC11
   Ալբենոլ-300 Բոլուս    ալբենդազոլ     դեղահատեր                Ադելար» Բ.Վ.                        07.12.2009
51                                 բլիստերում                 Նիդերլանդներ  անասնաբուժակ  9118         Դ
   Albenol-300 Bolus    albendazole      (բոլուս)             Interchemie werken “De                      07.12.2014
                                  (50/10x5/)                          ան դեղ
                                             Adelaar” B.V.
                                           Ինտերքեմի վերկեն «Դե
                                                                QP52AC11
   Ալբենոլ-600 Բոլուս    ալբենդազոլ     դեղահատեր      600մգ       Ադելար» Բ.Վ.                        04.03.2009
52                                                      Նիդերլանդներ  անասնաբուժակ  8456         Դ
   Albenol-600 Bolus    albendazole      (բոլուս)    (50/10x5/)    Interchemie werken “De                      04.03.2014
                                                                ան դեղ
                                             Adelaar” B.V.
   Ալբումին  Բիոֆարմա  մարդու  ալբումին           10%(50մլ),      Բիոֆարմա  ԲԲԸ                       17.05.2010
53                         լուծույթ                          Ուկրաինա     B05A    7227/1        Դ
   Albumin  Biopharma  human  albumin            50մլ շշիկ      Biopharma  OJSC                       12.10.2012
   Ալբումին  Բիոֆարմա  մարդու  ալբումին           10% (100մլ),     Բիոֆարմա  ԲԲԸ                       17.05.2010
54                         լուծույթ                          Ուկրաինա    B05A A01   7228/1        Դ
   Albumin  Biopharma  human  albumin            100մլ շշիկ      Biopharma  OJSC                       12.10.2012
                                                                               4
1      2              3             4         5           6          7     8     9     10    11

                                                    Օկտաֆարմա
                                         200մգ/մլ,      Ֆարմազյուտիկա
   Ալբունորմ 200մգ/մլ      ալբումին մարդու        լուծույթ  50մլ, 100մլ ապակե  Պրոդուկտիոնսգես.մ.բ.Հ.                  05.11.2010
55                                                              Ավստրիա   B05AA01  9971         Դ
   Albunorm 200mg/ml      albumin human       կաթիլաներարկ-ման    սրվակ        Octapharma                     05.11.2015
                                          (1, 10)       Pharmazeutika
                                                 Productionsges. m.b.H.

                                                    Օկտաֆարմա
                                        50մգ/մլ, 100մլ,
                                                    Ֆարմազյուտիկա
                                       250մլ, 500մլ ապակե
   Ալբունորմ 50մգ/մլ      ալբումին մարդու        լուծույթ             Պրոդուկտիոնսգես.մ.բ.Հ.                  05.11.2010
56                                      սրվակ (1), 100մլ,               Ավստրիա   B05AA01  9970         Դ
   Albunorm 50mg/ml      albumin human       կաթիլաներարկ-ման              Octapharma                     05.11.2015
                                         250մլ ապակե
                                                    Pharmazeutika
                                        սրվակներ (10)
                                                 Productionsges. m.b.H.
    Ալբու-տեք  20    սուլֆացետամիդ նատրիում                 20%,       ՖարմաՏեք ՓԲԸ                     02.06.2008
57                              ակնակաթիլներ                         Հայաստան   S01AB04  6621/1        Դ
    Albu-Tech  20     sulfacetamide natrium              5մլ, 10մլ շշիկ    PharmaTech CJSC                    30.05.2012
    Ալբու-տեք  30    սուլֆացետամիդ նատրիում                 30%,       ՖարմաՏեք ՓԲԸ                     02.06.2008
58                              ակնակաթիլներ                         Հայաստան   S01AB04  6620/1        Դ
    Albu-Tech  30     sulfacetamide natrium              5մլ, 10մլ շշիկ    PharmaTech CJSC                    30.05.2012
                                                  Լիկվոր դեղագործական
    Ալբուցիդ լիկվո       սուլֆացետամիդ                 200մգ/մլ,     ձեռնարկություն ՓԲԸ                   04.03.2009
59                              ակնակաթիլներ                         Հայաստան   S01AB04  8498         Դ
    Albucid Liqvo        sulfacetamide               5մլ սրվակ-կաթոցիկ  Liqvor Pharmaceuticals                  04.03.2014
                                                      CJSC

                                                  3Մ Հելթ Քեյր Լիմիտեդ,
                                          50մգ/գ,     Մեդա ԱԲ (Շվեդիա)-ի    Միացյալ
   Ալդարա 5% նրբաքսուք       իմիքվիմոդ                                                       26.09.2011
60                               նրբաքսուք   250մգ փաթեթիկներ       համար      Թագավորու-  D06BB10  10938         Դ
    Aldara 5% cream        imiquimod                                                       26.09.2016
                                          (12)     3M Health Care Limited    թյուն
                                                  for Meda AB, Sweden

                                                   Ս.Ց. Սլավիա Ֆարմ
                                                   Ս.Ռ.Լ., Ռոմֆարմ
                                                 Քոմպանի ՍՌԼ (Ռումինիա)-
    Ալեմաքս 70մգ        ալենդրոնաթթու                  70մգ,                                  22.02.2010
61                               դեղահատեր                  ի համար      Ռումինիա  M05BA04  9331         Դ
    Alemax 70mg        alendronic acid               բլիստերում (4)                                22.02.2015
                                                   S.C. Slavia Pharm
                                                   S.R.L. for Rompharm
                                                  Company SRL, Romania

                                                 ՄԵԴԱ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                                  Քո.ԿԳ (դեղաձևն
     Ալերգոդիլ      ազելաստին (ազելաստինի                        արտադրող` Տուբիլուքս
    ակնակաթիլներ        հիդրոքլորիդ)                 0,5մգ/մլ,   Ֆարմա Ս.պ.Ա., Իտալիա                    26.10.2011
62                              ակնակաթիլներ                         Գերմանիա   S01GX07  11033         ԱԴ
    Allergodil eye     azelastine (azelastine             6մլ պլաստիկե սրվակ MEDA Pharma GmbH & Co.                   26.10.2016
      drops         hydrochloride)                          KG (dosage form
                                                manufacturer - Tubilux
                                                 Pharma S.p.A., Italy)

    Ալերգոդիլ քթի     ազելաստին (ազելաստինի
                                                  Մեդա Մանուֆակտուրինգ
      ցողաշիթ         հիդրոքլորիդ)               140մկգ/դեղաչափ,                                26.09.2011
63                              ցողաշիթ քթի                  ԳմբՀ      Գերմանիա   R01AC03  10907         ԱԴ
   Allergodil nasal    azelastine (azelastine             10մլ ապակե շշիկ                                26.09.2016
                                                 Meda Manufacturing GmbH
      spray         hydrochloride)
    Ալերգոզան 25մգ
               քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի
    թաղանթապատ
                   հիդրոքլորիդ)       դեղահատեր      25մգ,       Սոֆարմա ԲԸ                      06.08.2010
64    դեղահատեր                                                     Բուլղարիա  R06AC03  9822         ԱԴ
              chloropyramine (chloropyramine   թաղանթապատ    բլիստերում (20)     Sopharma JSC                     06.08.2015
   Allergosan 25mg
                  hydrochloride)
    coated tablets

               քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի
                                         10մգ/գ,
   Ալերգոզան նրբաքսուք       հիդրոքլորիդ)                           Սոֆարմա ԲԸ                      06.08.2010
65                               նրբաքսուք    18գ ալյումինե                Բուլղարիա  D04AA09  9817         ԱԴ
   Allergosan cream   chloropyramine (chloropyramine                       Sopharma JSC                     06.08.2015
                                         պարկուճ
                  hydrochloride)
                                                                                   5
1      2               3              4          5           6          7      8      9     10    11

               քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի
                                            10մգ/գ,
    Ալերգոզան քսուք        հիդրոքլորիդ)                             Սոֆարմա ԲԸ                         06.08.2010
66                                  քսուք      18գ ալյումինե                Բուլղարիա   D04AA09    9818         ԱԴ
   Allergosan ointment  chloropyramine (chloropyramine                          Sopharma JSC                        06.08.2015
                                            պարկուճ
                  hydrochloride)

               քրոմոգլիկաթթու (նատրիումի                         Ուրսաֆարմ Արցնայմիթել
                                             20մգ/մլ,
     Ալերգոքրոմ         քրոմոգլիկատ)                                ԳմբՀ                          26.10.2011
67                                ակնակաթիլներ    10մլ պլաստիկե                Գերմանիա   S01GX01    11076         Դ
    Allergocrom      cromoglicic acid (sodium                         Ursapharm Arzneimittel                     26.10.2016
                                             սրվակ
                  cromoglicate)                                GmbH

      Ալեր-Ջի           ցետիրիզին                     10մգ     ՋիԷմ Ֆարմասյութիքալս Լտդ                    24.12.2008
68                                 դեղահատեր                           Վրաստան    R06AE07    8143/1        ԱԴ
      Aler-G           cetirizine                     (20)     GM Pharmaceuticals Ltd                     02.10.2013

                                                     ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.
   Ալեքսան 100մգ/5մլ        ցիտարաբին                     100մգ/5մլ,   մ.բ.Հ. Նֆգ. ԿԳEBEWE                      10.08.2009
69                               լուծույթ ներարկման                        Ավստրիա    L01BC01    8819         Դ
   Alexan 100mg/5ml        cytarabine                   5մլ ապակե սրվակ  Pharma Ges. m.b.H. Nfg.                     10.08.2014
                                                         KG
                                                     ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.
   Ալեքսան 500մգ/10մլ        ցիտարաբին                    500մգ/10մլ,      մ.բ.Հ. Նֆգ. ԿԳ                       10.08.2009
70                               լուծույթ ներարկման                        Ավստրիա    L01BC01    8818         Դ
   Alexan 500mg/10ml        cytarabine                  10մլ ապակե սրվակ    EBEWE Pharma Ges.                      10.08.2014
                                                      m.b.H. Nfg. KG
                                              10մգ,
              դոնեպեզիլ (դոնեպեզիլի հիդրոքլորիդ)
    Ալզեպիլ 10մգ                        դեղահատեր      բլիստերում      ԷԳԻՍ ԲԲԸ                         10.09.2009
71                donepezil (donepezil                                       Հունգարիա   N06DA02    8838         Դ
    Alzepil 10mg                       թաղանթապատ      (28/2x14/ և       EGIS PLC                        10.09.2014
                  hydrochloride)
                                            56/4x14/)
                                              5մգ,
              դոնեպեզիլ (դոնեպեզիլի հիդրոքլորիդ)
    Ալզեպիլ 5մգ                        դեղահատեր      բլիստերում      ԷԳԻՍ ԲԲԸ                         10.09.2009
72                donepezil (donepezil                                       Հունգարիա   N06DA02    8839         Դ
    Alzepil 5mg                        թաղանթապատ      (28/2x14/ և       EGIS PLC                        10.09.2014
                  hydrochloride)
                                            56/4x14/)
               պեմետրեքսեդ (պեմետրեքսեդի    դեղափոշի
      Ալիմտա      դինատրիումական հեպտահիդրատ)   լիոֆիլացված,        500մգ,      Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.Ս.           L01BA04        28.02.2007
73                                                                Ֆրանսիա           6660/1        Դ
      Alimta     pemetrexed (pemetrexed disodium կաթիլաներարկ-ման      ապակե սրվակ    Lilly France S.A.S.         (նոր ցուցում)      28.02.2012
                  heptahydrate)        լուծույթի
               պեմետրեքսեդ (պեմետրեքսեդի    դեղափոշի
    Ալիմտա 100մգ    դինատրիումական հեպտահիդրատ)   լիոֆիլացված,     100մգ,         Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.Ս.                      21.12.2010
74                                                                Ֆրանսիա    L01BA04    10101         Դ
    Alimta 100mg    pemetrexed (pemetrexed disodium կաթիլաներարկ-ման 100մգ ապակե սրվակ      Lilly France S.A.S.                      21.12.2015
                  heptahydrate)        լուծույթի

    Ալկադիպին 10մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                10մգ      Ալկալոիդ ԱԴ-Սկոպյե                      18.08.2011
75                                 դեղահատեր                           Մակեդոնիա   C08CA01    7562/1        Դ
    Alkadipin 10mg   amlodipine (amlodipine besilate)                (30)      Alkaloid AD-Skopje                      13.02.2013    Ալկադիպին 5մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                 5մգ      Ալկալոիդ ԱԴ-Սկոպյե                      18.08.2011
76                                 դեղահատեր                           Մակեդոնիա   C08CA01    7563/1        Դ
    Alkadipin 5mg    amlodipine (amlodipine besilate)                (30)      Alkaloid AD-Skopje                      13.02.2013


                 ացետիլսալիցիլա-թթու,
                կիտրոնաթթու, նատրիումի                  (324մգ+
    Ալկա-Զելտզեր                        դեղահատեր               Բայեր Բիտերֆելդ ԳմբՀ                     27.06.2008
77                  բիկարբոնատ                    965մգ+1625մգ)                Գերմանիա   N02BA51    7904         ԱԴ
    Alka-Seltzer                        դյուրալույծ             Bayer Bitterfeld GmbH                     23.06.2013
              acetylsalicylic acid, citric                (10/2x5/)
               acid, sodium bicarbonate

                                                     Հյուման ՓիՍիԷս ԳմբՀ
                                                    (Գլաքսո Ուելքոմ ԳմբՀ և
     Ալկերան            մելֆալան          դեղահատեր        2մգ        Քո.-ի համար)                       09.03.2009
78                                                                Գերմանիա   L01AA03    8387         Դ
     Alkeran           melphalan         թաղանթապատ       (25)     Heumann PCS GmbH (for                     26.12.2013
                                                    Glaxo Wellcome GmbH &
                                                         Co.)
                                                                                        6
1      2              3             4        5            6         7      8      9      10    11
                ալյումինիումի հիդրօքսիդ,
     Ալմագել        մագնեզիումի հիդրօքսիդ     դեղակախույթ  (2.18գ+350մգ)/5մլ,  Բալկանֆարմա-Տրոյան ԱԴ                     18.09.2008
79                                                             Բուլղարիա  A02AB10    8111          ԱԴ
     Almagel     aluminium hydroxide, magnesium     խմելու   170մլ, 200մլ շշիկ  Balkanpharma-Troyan AD                     02.09.2013
                   hydroxide


                ալյումինիումի հիդրօքսիդ,
                                       (2.18գ+ 350մգ+
     Ալմագել Ա     մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային  դեղակախույթ            Բալկանֆարմա-Տրոյան ԱԴ                     23.07.2008
80                                       109մգ)/5մլ,                 Բուլղարիա  A02AB10    7980          ԱԴ
     Almagel A     aluminium hydroxide, magnesium     խմելու             Balkanpharma-Troyan AD                     23.07.2013
                                       170մլ, 200մլ շշիկ
                hydroxide, benzocaine


                                                 Բալկանֆարմա-Դուպնիցա
     Ալմագել Տ          մագալդրատ                  500մգ          ԱԴ                          25.06.2008
81                               դեղահատեր                          Բուլղարիա  A02AD02    7863          ԱԴ
     Almagel T          magaldrate                  (24)      Balkanpharma-Dupnitza                     23.06.2013
                                                      AD
                մագնեզիումի հիդրօքսիդ,
                                       (200մգ+225մգ)/
      Ալմոլ        ալյումինիումի հիդրօքսիդ                         Սագմել Ինկ.                       13.09.2007
82                               դեղակախույթ     5մլ,                    ԱՄՆ     A02A   1156/7208        ԱԴ
      Almol      magnesium hydroxide, aluminium                        Sagmel Inc.                       13.09.2012
                                        355մլ շշիկ
                    hydroxide
              եղնջի, սխտորի հանուկներ, լեղի,                      Ֆարմստանդարտ-
      Ալոխոլ         ակտիվացված ածուխ              (5մգ+40մգ+80մգ+    Տոմսկքիմֆարմ ԲԲԸ                      30.10.2007
83                               դեղահատեր                          Ռուսաստան   A05A X   1319/7290        ԱԴ
     Allochol     extracts urticae, allium, bile,           25մգ) (10)       Pharmstandard-                      12.10.2012
                 activated charcoal                        Tomskchimpharm OJSC


              լեղի չոր, սխտոր չորացրած, եղնջի
               տերևներ, ակտիվացրած ածուխ             (0.08գ+0.04գ+
      Ալոխոլ                        դեղահատեր             Բելմեդպրեպարա-տի ՀՈՒՁ                     13.04.2007
84             bile (dried), Allium sativum           0.005գ+0.025գ)                 Բելառուս   A05AX   0888/6890        ԱԴ
     Allochol                       թաղանթապատ              Belmedpreparaty RUP                     13.04.2012
              siccum (garlic dried), Urticae           (10,50/5x10/)
               folia, charcoal activated


              լեղի չոր, սխտոր չորացրած, եղնջի                       Բորշչագովյան
               տերևներ, ակտիվացված ածուխ                       քիմիադեղագործա-կան
                                       (80մգ+40մգ+5մգ+
      Ալոխոլ            bile dry,        դեղահատեր               գործարան ՓԲԸ                       19.11.2007
85                                         25մգ)                  Ուկրաինա   A05AX10   7407/7050        ԱԴ
     Allochol      Allium sativum siccum (garlic   թաղանթապատ               Borshchahivskiy                      19.11.2012
                                       (10, 50/5x10/)
              dried), Urticae folia, activated                    Chemical-Pharmaceutical
                    charcoal                            Plant CJSC

    Ալոճի ոգեթուրմ       ալոճի պտուղներ                  25մլ,       Էսկուլապ ՍՊԸ                       28.08.2008
86                                ոգեթուրմ                          Հայաստան   HC01EB   1467/7438        ԱԴ
   Tinctura Crataegi      fructus crataegi              30մլ ապակե շշիկ      Esculap Ltd                       20.12.2012
                                                 Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
                                                                     C01EB04
    Ալոճի ոգեթուրմ       ալոճի պտուղներ              25մլ,100մլ ապակե       ԲԲԸ                          14.07.2009
87                                ոգեթուրմ                          Ռուսաստան  բուսական   8715          ԱԴ
   Crataegi tinctura      fructus crataegi                 շշիկ     Tatchimpharmprepa-raty                     14.07.2014
                                                                    ծագման դեղ
                                                      OJSC
    Ալոպուրինոլ         ալոպուրինոլ                  300մգ        ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                        06.10.2008
88                               դեղահատեր                          Հայաստան   M04AA01    8123          Դ
    Allopurinol         allopurinol                (30/3x10/)       ARPIMED Ltd                       02.10.2013
    Ալոպուրինոլ         ալոպուրինոլ                  100մգ       ԱՐՓԻՄԵԴ ՀՁ ՓԲԸ                       13.09.2007
89                               դեղահատեր                          Հայաստան   M04A A01  1166/7147        Դ
    Allopurinol         allopurinol                  (30)      ARPIMED J.V. CJ-S Co.                     13.09.2012
                բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի
                                         10մգ+10մգ,
                ֆումարատ), ամլոդիպին
                                         բլիստերում
   Ալոտենդին 10մգ/10մգ     (ամլոդիպինի բեզիլատ)                          ԷԳԻՍ ԲԲԸ                        30.06.2011
90                               դեղահատեր    (28/4x7/,                 Հունգարիա   C07FB    9253/1         Դ
   Alotendin 10mg/10mg    bisoprolol (bisoprolol                           EGIS PLC                        08.02.2015
                                       30/3x10/, 56/8x7/
                fumarate), amlodipine
                                        և 90/9x10/)
                (amlodipine besilate)

                բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի
                                         10մգ+5մգ,
                ֆումարատ), ամլոդիպին
                                         բլիստերում
   Ալոտենդին 10մգ/5մգ     (ամլոդիպինի բեզիլատ)                          ԷԳԻՍ ԲԲԸ                        30.06.2011
91                               դեղահատեր    (28/4x7/,                 Հունգարիա   C07FB    9252/1         Դ
   Alotendin 10mg/5mg    bisoprolol (bisoprolol                           EGIS PLC                        08.02.2015
                                       30/3x10/, 56/8x7/
                fumarate), amlodipine
                                        և 90/9x10/)
                (amlodipine besilate)

                                                                                     7
1       2              3             4          5           6          7       8      9      10    11
                 բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի
                                           5մգ+10մգ,
                 ֆումարատ), ամլոդիպին
                                           բլիստերում
   Ալոտենդին 5մգ/10մգ     (ամլոդիպինի բեզիլատ)                            ԷԳԻՍ ԲԲԸ                          30.06.2011
92                                դեղահատեր      (28/4x7/,                 Հունգարիա    C07FB    9254/1         Դ
   Alotendin 5mg/10mg    bisoprolol (bisoprolol                            EGIS PLC                          08.02.2015
                                         30/3x10/, 56/8x7/
                 fumarate), amlodipine
                                           և 90/9x10/)
                 (amlodipine besilate)

                 բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի
                                            5մգ+5մգ,
                 ֆումարատ), ամլոդիպին
                                           բլիստերում
   Ալոտենդին 5մգ/5մգ      (ամլոդիպինի բեզիլատ)                            ԷԳԻՍ ԲԲԸ                          30.06.2011
93                                դեղահատեր      (28/4x7/,                 Հունգարիա    C07FB    9251/1         Դ
   Alotendin 5mg/5mg     bisoprolol (bisoprolol                            EGIS PLC                          08.02.2015
                                         30/3x10/, 56/8x7/
                 fumarate), amlodipine
                                           և 90/9x10/)
                 (amlodipine besilate)
                                           100մգ+25մգ,
      Ալուվիա       լոպինավիր, ռիտոնավիր      դեղահատեր               ԱԲԲՕՏՏ ԳմբՀ և Քո. ԿԳ                       18.02.2011
94                                        պլաստիկե տարայում                Գերմանիա    J05AE    10253          Դ
      Aluvia        lopinavir, ritonavir      թաղանթապատ               Abbott GmbH & Co. KG                       18.02.2016
                                            (60)
                                                    ԱԲԲՈՏՏ Լաբորատորիա
                                                                 Միացյալ
      Ալուվիա       լոպինավիր, ռիտոնավիր      դեղահատեր      (200մգ+50մգ)        ՍՊԸ                           20.12.2007
95                                                               Թագավորությու  J05A E03  1497/7369        Դ
      Aluvia        lopinavir, ritonavir      թաղանթապատ       (120)      ABBOTT Laboratories                       20.12.2012
                                                                   ն
                                                        Ltd.
                                 խտանյութ     0,1mg/0,2ml,
     Ալպրոստան         ալպրոստադիլ                              Զենտիվա ա.ս.                         14.03.2011
96                              կաթիլաներարկ-ման   0,2մլ ամպուլներ                 Չեխիա     C01EA01   10274          Դ
     Alprostan         alprostadil                              Zentiva a.s.                         14.03.2016
                                  լուծույթի     (10/2x5/)

              դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի
                հիդրոքլորիդ), նաֆազոլին                         Վարշավայի դեղագործական
      Ալտադրին
                (նաֆազոլինի նիտրատ)       ակնակաթիլներ   1մգ/մլ+0.33մգ/մլ,  գործարան «Պոլֆա» Ս.Ա.                       01.10.2010
97    ակնակաթիլներ                                                      Լեհաստան    S01GA51    9925          Դ
             diphenhydramine (diphenhydramine     (լուծույթ)   5մլ սրվակներ (2)   Warsaw Pharmaceutical                      01.10.2015
   Altadrin eye drops
              hydrochloride), naphazoline                         Works "Polfa" S.A.
                (naphazoline nitrate)

                                            349մգ/գ,
                                                                         R05CA05
       Ալտե          տուղտ դեղատու                 125գ ապակե կամ       ԳԵՄԻ                           27.04.2010
98                                 օշարակ                            Լեհաստան    բուսական   9373/1         ԱԴ
       Alte        althaea officinalis                պլաստիկե շշիկ և       GEMI                           09.03.2015
                                                                        ծագման դեղ
                                           չափիչ բաժակ
      Ալտեյկա       տուղտի արմատների հանուկ                 150մգ/մլ,      Գալիչֆարմ ԲԸ                         14.03.2008
99                                 օշարակ                             Ուկրաինա    R05CA05   1621/7538        ԱԴ
      Alteyka       Althaeae radix extract               100մլ, 200մլ շշիկ   Galichpharm JSC                        13.02.2013
                                                    Ալֆա Վասերման Ս.պ.Ա.
     Ալֆա Նորմիքս         ռիֆաքսիմին         դեղահատեր       200մգ     (բաշխող՝ Սոլվեյ Ֆարմա)                      10.04.2008
100                                                  Alfa Wassermann S.p.A.   Իտալիա    A07AA11    7686          Դ
     Alfa Normix         rifaximin         թաղանթապատ       (12)                                       02.04.2013
                                                    (distributor- Solvay
                                                       Pharma)
   Ալֆա Նորմիքս ներքին
      ընդունման
     դեղակախույթի                    գրանուլներ ներքին
                   ռիֆաքսիմին                   100մգ/5մլ,    Ալֆա Վասերման Ս.պ.Ա.                       18.12.2009
101     գրանուլներ                      ընդունման                            Իտալիա    A07AA11    9176          Դ
                   rifaximin                   ապակե շշիկ    Alfa Wassermann S.p.A.                      18.12.2014
     Alfa Normix                      դեղակախույթի
    granules for oral
      suspension


                 մարդարմատ սովորական,
                էլեուտերոկոկ փշոտ, առվույտ
                                           50մգ+200մգ+
                 ցանովի, էմբլիկա դեղատու,                       Հերբիոն Պակիստան Պվտ.
      Ալֆագին                                  500մգ+800մգ+                          A16
                    հոռոմչաման                               Լտդ.                           20.08.2010
102   դեղապատիճներ                      դեղապատիճներ       500մգ,                  Պակիստան    բուսական   9844          ԱԴ
               panax ginseng, eleutherococcus                       Herbion Pakistan Pvt.                      20.08.2015
    Alfagin capsules                              պլաստիկե տարայում                       ծագման դեղ
               senticosus, medicago sativa,                           Ltd.
                                            (20, 60)
              emblica officinalis, trigonella
                   foenum-graecum
                                                                                         8
1       2              3              4          5           6          7      8      9      10    11

                 մարդարմատ սովորական,
                                            25մգ/5մլ+
                էլեուտերոկոկ փշոտ, առվույտ
                                            100մգ/5մլ+
                ցանովի, էմբլիկա դեղատու,                        Հերբիոն Պակիստան Պվտ.
                                            250մգ/5մլ+                        A16
    Ալֆագին օշարակ         հոռոմչաման                                Լտդ.                         20.08.2010
103                                օշարակ       400մգ/5մլ+                Պակիստան   բուսական   9843          ԱԴ
    Alfagin syrup    panax ginseng, eleutherococcus                       Herbion Pakistan Pvt.                     20.08.2015
                                            250մգ/5մլ,                      ծագման դեղ
               senticosus, medicago sativa,                            Ltd.
                                          120մլ,150մլ ապակե
              emblica officinalis, trigonella
                                             շշիկ
                   foenum-graecum

                արտիկայինի հիդրոքլորիդ,
                                         (4գ+0.6մգ)/100մլ,
    Ալֆակային Ն       էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ                         Դենտսպլի Ֆրանս ՍԱՍ                      08.08.2007
104                              լուծույթ ներարկման 1.8մլ փամփուշտներ                Ֆրանսիա   N05A A01  1107/7087        Դ
    Alphacaine N     articaine hydrochloride,                         Dentsply France SAS                      08.08.2012
                                            (100)
               epinephrine hydrochloride
    Ալֆա-տոկոֆերոլ
                                             100մգ
     ացետատ           տոկոֆերոլ                            Բելմեդպրեպարա-տի ՀՈՒՁ                     23.07.2008
105                              դեղապատիճներ     (10, 30/3x10/,                Բելառուս  A11HA03   7011/2         Դ
   Alpha-tocopherol        tocopherol                             Belmedpreparaty RUP                     13.06.2013
                                            50/5x10/)
      acetate

                                                      Էս. Սի. Ռոմֆարմ
                                                    Քոմփանի Ս.Ռ.Լ., Էս.
               ծովային օրգանիզմների (ձկներ)               0,1մլ/1մլ,
                                                     Սի. Բիոտեխնոս Ս.Ա.
     Ալֆլուտոպ       կենսակտիվ խտանյութ               2մլ ամպուլներ (5),                                  25.07.2011
106                              լուծույթ ներարկման             (Ռումինիա)-ի համար   Ռումինիա   M09AX    10801          Դ
     Alflutop     sea organisms (fish) bioactive              1մլ ամպուլներ                                  25.07.2016
                                                    S.C. Rompharm Company
                   concentrate                    (10/2x5/)
                                                      S.R.L. for S.C.
                                                    Biotehnos S.A., Romania

                                                      Ֆարմստանդարտ-
   Ածուխ ակտիվացված      ածուխ ակտիվացված                    250մգ,      Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                       07.12.2009
107                               դեղահատեր                            Ռուսաստան  A07BA01    9123          ԱԴ
   Charcoal activated     charcoal activated                 բլիստերում (10)    Pharmstandard-                       07.12.2014
                                                     Leksredstva OJSC

      Ակլաստա         զոլեդրոնաթթու         լուծույթ      5մգ/100մլ,    Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ                       06.10.2008
108                                                               Շվեյցարիա  M05BA08    8158          Դ
      Aclasta         zoledronic acid      կաթիլաներարկ-ման    100մլ սրվակ    Novartis Pharma AG                      02.10.2013


                                                    Ակրիտի Ֆարմասյուտիկալս
                                           500մգ/100մլ,
     Ակմետրոն          մետրոնիդազոլ         լուծույթ                 Պվտ. ՍՊԸ                         15.06.2011
109                                         100մլ պլաստիկե                Հնդկաստան  J01XD01   10671          Դ
     Akmetron         metronidazole       կաթիլաներարկ-ման             Akriti Pharmaceuticals                     15.06.2016
                                             տարա
                                                       Pvt. Ltd.

     Ակնե Ուոշ         սալիցիլաթթու                    20մգ/մլ,      Արփիմեդ ՍՊԸ                        14.07.2009
110                               օճառ հեղուկ                           Հայաստան   D02AF    8735          ԱԴ
     Acne Wash        salicylic acid                   100մլ շշիկ      Arpimed LLC                        14.07.2014

      Ակուպան        նեֆոպամի հիդրոքլորիդ                20մգ/2մլ (2մլ),     Բիոկոդեքս                        13.02.2008
111                              լուծույթ ներարկման                         Ֆրանսիա  N 02B G06  1615/7535        Դ
      Acupan       nefopam hydrochloride               2մլ ամպուլներ (5)     Biocodex                        13.02.2013


                                                    Ակրիտի Ֆարմասյուտիկալս
                ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն      դեղափոշի
   Ակսոն ներարկման                                 1000մգ,        Պվտ. ՍՊԸ                         30.03.2011
112                  նատրիում)         ներարկման                            Հնդկաստան  J01DD04   10306/1         Դ
   Aksone Injection                               1գ ապակե սրվակ   Akriti Pharmaceuticals                     14.03.2016
              ceftriaxone (ceftriaxone sodium)    լուծույթի
                                                       Pvt. Ltd.


              Ադրիատիկ ծովի ջրի վարակազերծ                          Յադրան Գալենսկի
     Ակվա Մարիս       հիպերտոնիկ լուծույթ                           լաբորատորիա դ.դ.                      01.08.2008
113                              ցողաշիթ կոկորդի   30մլ ապակե շշիկ               Խորվաթիա    R02A    7913          ԱԴ
     Aqua Maris    sterile hypertonic solution of                          Jadran Galenski                      23.06.2013
                 Adriatic Sea water                            Laboratorij d.d.
                                                                                        9
1       2              3             4          5            6         7      8       9      10    11

                                                       Չուգայի Ֆարմա
                                                     Մանուֆակտուրինգ Քո.,
                                                    ՍՊԸ, Ֆ.Հոֆման-Լա Ռոշ
                                 խտանյութ      200մգ/10մլ,     ՍՊԸ, (Շվեյցարիա)-ի
   Ակտեմրա 200մգ/10մլ       տոցիլիզումաբ                                                            10.08.2009
114                             կաթիլաներարկ-ման    10մլ սրվակներ        համար      Ճապոնիա    L04AC07     8824          Դ
   Actemra 200mg/10ml       tocilizumab                                                             10.08.2014
                                 լուծույթի      (1, 4)        Chugai Pharma
                                                    Manufacturing Co.,Ltd.
                                                    for F.Hoffmann-La Roche
                                                      Ltd., Switzerland


                                                       Չուգայի Ֆարմա
                                                     Մանուֆակտուրինգ Քո.,
                                                    ՍՊԸ, Ֆ.Հոֆման-Լա Ռոշ
                                 խտանյութ       80մգ/4մլ,      ՍՊԸ, (Շվեյցարիա)-ի
    Ակտեմրա 80մգ/4մլ       տոցիլիզումաբ                                                            10.08.2009
115                             կաթիլաներարկ-ման    4մլ սրվակներ         համար      Ճապոնիա    L04AC07     8825          Դ
    Actemra 80mg/4ml       tocilizumab                                                             10.08.2014
                                 լուծույթի      (1, 4)        Chugai Pharma
                                                    Manufacturing Co.,Ltd.
                                                    for F.Hoffmann-La Roche
                                                      Ltd., Switzerland


   Ակտիվացված ածուխ      ակտիվացված ածուխ                   250մգ,     Նաբրոս Ֆարմա Պվտ. Լտդ.                      08.02.2011
116                               դեղահատեր                            Հնդկաստան   A07BA01    10189          ԱԴ
   Activated Carbon      activated charcoal                ստրիպում (10)    Nabros Pharma Pvt. Ltd.                      08.02.2016

                                                    «ՔԴԳ «Կրասնայա Զվեզդա»
                                            250մգ,
   Ակտիվացված ածուխ      ակտիվացված ածուխ                                ԲԲԸ                           11.05.2011
117                               դեղահատեր      բլիստերում                 Ուկրաինա   A07BA01    10515          ԱԴ
    Carbo Activatus      activated charcoal                           HFZ Krasnaya Zvezda"                      11.05.2016
                                           (20/2x10/)
                                                         OJSC

                 արծաթի սուլֆադիազին,                         Ակիրիտի Ֆարմասյութիքալ
                                          300մգ+150մգ,
      Ակտիցիլ       քլորհեքսիդինի գլյուկոնատ                           Պվտ. Լտդ.                          02.11.2009
118                               նրբաքսուք     30գ ալյումինե                Հնդկաստան   D06BA51     8348          ԱԴ
      Akticil        silver sulfadiazine,                         Akiriti Pharmaceutical                      09.12.2013
                                           պարկուճ
                chlorhexidine gluconate                            Pvt. Ltd.

      Ակտոս       պիոգլիտազոնի հիդրոքլորիդ                 30մգ       Էլի Լիլի և Քոմփանի                       03.12.2008
119                               դեղահատեր                             ԱՄՆ     A10BG03     8203          Դ
      Actos      pioglitazone hydrochloride                (7, 30)      Eli Lilly & Company                       02.10.2013
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     Ակտովեգին          ածանցյալ        դոնդող արտաքին       20%,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       20.04.2007
120                                                               Ավստրիա    D11AX    0905/6956        ԱԴ
     Actovegin     deproteinised haemoderivate of    կիրառման      20գ պարկուճ    Nycomed Austria GmbH                       20.04.2012
                   calf blood
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     Ակտովեգին          ածանցյալ        քսուք արտաքին       5%,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       20.04.2007
121                                                               Ավստրիա    D11AX    0901/6960        ԱԴ
     Actovegin     deproteinised haemoderivate of    կիրառման      20գ պարկուճ    Nycomed Austria GmbH                       20.04.2012
                   calf blood
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
                                 նրբաքսուք
     Ակտովեգին          ածանցյալ                     5%,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       20.04.2007
122                               արտաքին                             Ավստրիա    D11AX    0902/6959        ԱԴ
     Actovegin     deproteinised haemoderivate of              20գ պարկուճ    Nycomed Austria GmbH                       20.04.2012
                                 կիրառման
                   calf blood
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     Ակտովեգին          ածանցյալ                    80մգ/2մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       20.04.2007
123                             լուծույթ ներարկման                         Ավստրիա    D11AX    0903/6958        Դ
     Actovegin     deproteinised haemoderivate of            2մլ ամպուլներ (25)  Nycomed Austria GmbH                       20.04.2012
                   calf blood
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     Ակտովեգին          ածանցյալ         դեղահատեր        200մգ      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       20.04.2007
124                                                               Ավստրիա    D11AX    0904/6957        Դ
     Actovegin     deproteinised haemoderivate of   թաղանթապատ        (50)      Nycomed Austria GmbH                       20.04.2012
                   calf blood
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
   Ակտովեգին 200մգ/5մլ       ածանցյալ                    200մգ/5մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ           B06AB          20.11.2009
125                             լուծույթ ներարկման                         Ավստրիա           9051/1         Դ
   Actovegin 200mg/5ml  deproteinised haemoderivate of            5մլ ամպուլներ (5)   Nycomed Austria GmbH         (նոր ցուցում)        20.11.2014
                   calf blood
                                                                                         10
 1      2              3             4          5           6        7      8       9      10    11
     Ակտովեգին      հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     400մգ/10մլ          ածանցյալ                    400մգ/10մլ,   Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ         B06AB           20.11.2009
126                             լուծույթ ներարկման                        Ավստրիա           9052/1          Դ
      Actovegin    deproteinised haemoderivate of            10մլ ամպուլներ (5)  Nycomed Austria GmbH       (նոր ցուցում)         20.11.2014
     400mg/10ml         calf blood


   Ակտովեգին 4մգ/մլ
   կաթիլաներարկման
    լուծույթ 0,9%
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
   նատրիումի քլորիդի
                    ածանցյալ          լուծույթ     4մգ/մլ,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      03.05.2011
127    լուծույթում                                                     Ավստրիա   B06AB     10475          Դ
              deproteinised haemoderivate of  կաթիլաներարկ-ման 250մլ ապակե սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      03.05.2016
   Actovegin solution
                   calf blood
  for infusion 4mg/ml
   in sodium chloride
    solution 0,9%


               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
     Ակտովեգին                                  200մգ,
                    ածանցյալ         դեղահատեր               Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      03.05.2011
128    դեղահատեր                                ապակե տարայում               Ավստրիա   B06AB     10472          Դ
              deproteinised haemoderivate of   թաղանթապատ               Nycomed Austria GmbH                      03.05.2016
   Actovegin tablets                                 (50)
                   calf blood

   Ակտովեգին դեքստրոզի   հորթի արյան սպիտակուցազերծ
      լուծույթում        ածանցյալ       կաթիլաներարկ-ման     4մգ/մլ,     Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      14.10.2008
129                                                              Ավստրիա   D11AX    0906/6955/1        Դ
     Actovegin in   deproteinised haemoderivate of    լուծույթ      250մլ սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      20.04.2012
    dextrose solution       calf blood     Ակտովեգին
   կաթիլաներարկման
    լուծույթ 4մգ/մլ    հորթի արյան սպիտակուցազերծ
  դեքստրոզի լուծույթում       ածանցյալ          լուծույթ     4մգ/մլ,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      03.05.2011
130                                                              Ավստրիա   B06AB     10474          Դ
   Actovegin solution   deproteinised haemoderivate of  կաթիլաներարկ-ման 250մլ ապակե սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      03.05.2016
  for infusion 4mg/ml        calf blood
     in dextrose
      solution
     Ակտովեգին
   կաթիլաներարկման
   լուծույթ 8մգ/մլ 0,9%
               հորթի արյան սպիտակուցազերծ
   նատրիումի քլորիդի
                    ածանցյալ          լուծույթ     8մգ/մլ,      Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      03.05.2011
131    լուծույթում                                                    Ավստրիա   B06AB     10476          Դ
              deproteinised haemoderivate of  կաթիլաներարկ-ման 250մլ ապակե սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      03.05.2016
   Actovegin solution
                   calf blood
  for infusion 8mg/ml
   in sodium chloride
    solution 0,9%


     Ակտովեգին
    նատրիումի քլորիդի   հորթի արյան սպիտակուցազերծ
      լուծույթում         ածանցյալ       կաթիլաներարկ-ման     8մգ/մլ,     Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      14.10.2008
132                                                              Ավստրիա   D11AX    0908/6953/1        Դ
     Actovegin in    deproteinised haemoderivate of    լուծույթ      250մլ սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      20.04.2012
    natrium chloride        calf blood
      solution

     Ակտովեգին
    նատրիումի քլորիդի   հորթի արյան սպիտակուցազերծ
      լուծույթում         ածանցյալ       կաթիլաներարկ-ման     4մգ/մլ,     Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                      14.10.2008
133                                                              Ավստրիա   D11AX    0907/6954/1        Դ
     Actovegin in    deproteinised haemoderivate of    լուծույթ      250մլ սրվակ    Nycomed Austria GmbH                      20.04.2012
    natrium chloride        calf blood
      solution                                                                                       11
1       2               3              4          5           6          7     8     9      10    11

      Ակտովեգին
    ներարկման լուծույթ   հորթի արյան սպիտակուցազերծ
      80մգ/2մլ          ածանցյալ                      80մգ/2մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                    03.05.2011
134                               լուծույթ ներարկման                         Ավստրիա   B06AB   10473          Դ
   Actovegin solution   deproteinised haemoderivate of              2մլ ամպուլներ (25)  Nycomed Austria GmbH                    03.05.2016
     for injection         calf blood
      80mg/2ml


               ինսուլին մարդու (ռեկոմբինանտ
   Ակտրապիդ 100ՄՄ/մլ                     լուծույթ ե/մ և ն/ե   100ՄՄ/մլ,      Նովո Նորդիսկ Ա/Ս                     10.08.2009
135                    ԴՆԹ)                                            Դանիա   A10AB01   8816          Դ
    Actrapid 100IU/ml                       ներարկման      10մլ սրվակ      Novo Nordisk A/S                     10.08.2014
              insulin human (recombinant DNA)


    Ակտրապիդ փենֆիլ   ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտ ԴՆԹ            100ՄՄ/մլ,         Նովո Նորդիսկ Ա/Ս                     09.12.2008
136                             լուծույթ ներարկման                            Դանիա   A10AB01   8280          Դ
    Actrapid Penfill   insulin human, recombinant DNA           3մլ ապակե քարթրիջ       Novo Nordisk A/S                     04.12.2013


                                                      Ակրիտի Ֆարմասյուտիկալ
      Ակցիպրո          ցիպրոֆլօքսացին          լուծույթ     2մգ/մլ,         Պվտ. ՍՊԸ                        25.07.2011
137                                                                 Հնդկաստան  J01MA02   10787          Դ
      Akcipro          ciprofloxacin        կաթիլաներարկ-ման 100մլ ապակե սրվակ    Akriti Pharmaceuticals                    25.07.2016
                                                         Pvt. Ltd.

                                                        Սանոֆի Ավենտիս
      Ամարիլ           գլիմեպիրիդ                      3մգ                                    11.08.2008
138                                 դեղահատեր                   Ս.պ.Ա.       Իտալիա   A10BB12  1224/7140        Դ
      Amaryl           glimepiride                     (30)                                    13.09.2012
                                                      Sanofi-Aventis S.p.A.

      Ամարիլ           գլիմեպիրիդ                      2մգ      Սանոֆի Ավենտիս Ս.պ.Ա.                    11.08.2008
139                                 դեղահատեր                             Իտալիա   A10BB12  1223/7139        Դ
      Amaryl           glimepiride                     (30)      Sanofi-Aventis S.p.A.                    13.09.2012

      Ամարիլ           գլիմեպիրիդ                      4մգ      Սանոֆի Ավենտիս Ս.պ.Ա.                    11.08.2008
140                                 դեղահատեր                             Իտալիա   A10BB12  1225/7141        Դ
      Amaryl           glimepiride                     (30)      Sanofi-Aventis S.p.A.                    13.09.2012

      Ամարիլ           գլիմեպիրիդ                      1մգ      Սանոֆի Ավենտիս Ս.պ.Ա.                    19.10.2007
141                                 դեղահատեր                             Իտալիա   A10B B12  1222/7138        Դ
      Amaryl           glimepiride                     (30)      Sanofi-Aventis S.p.A.                    13.09.2012


                                                      Հանդոկ Ֆարմասյութիքալս
                                                       Քո., Լտդ. (Սանոֆի-
              գլիմեպիրիդ, մեթֆորմինի հիդրոքլորիդ
     Ամարիլ Մ                         դեղահատեր      1մգ/250մգ,      Ավենտիսի համար)                      19.03.2009
142                glimepiride, metformin                                       Կորեա   A10BB12   8407          Դ
     Amaryl M                         թաղանթապատ      (30/3x10/)    Handok Pharmaceuticals                    09.02.2014
                   hydrochloride
                                                      Co., Ltd. (for Sanofi-
                                                         Aventis)

                                                      Հանդոկ Ֆարմասյուտիկալս
                 գլիմեպիրիդ, մետֆորմին                            Քո., ՍՊԸ, Սանոֆի-
     Ամարիլ Մ       (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)      դեղահատեր       2մգ+500մգ       Ավենտիսի համար                     14.07.2009
143                                                                  Կորեա   A10BB12   8762          Դ
     Amaryl M        glimepiride, metformin      թաղանթապատ      (30/3x10/)    Handok Pharmaceuticals                    14.07.2014
                (metformin hydrochloride)                           Co., Ltd. for Sanofi-
                                                          Aventis
                                                         Բորշչագովյան
                                             30մգ/5մլ,      քիմիադեղագործա-կան
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)
     Ամբրoքսոլ 30                                 100մլ ապակե կամ      գործարան ՓԲԸ                      03.05.2011
144                ambroxol (ambroxol         օշարակ                             Ուկրաինա  R05CB06   10442          ԱԴ
     Ambroxol 30                                  պլաստիկե շշիկ և     Borshchahivskiy                     03.05.2016
                   hydrochloride)
                                             չափիչ գդալ    Chemical-Pharmaceutical
                                                         Plant CJSC
                                                      Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ,
                 ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի                   30մգ,     Հեքսալ ԱԳ (Գերմանիա)-ի
     Ամբրոհեքսալ                                                                          07.12.2009
145             հիդրոքլորիդ)ambroxol (ambroxol     դեղահատեր      բլիստերում         համար      Գերմանիա  R05CB06   9105          ԱԴ
     Ambrohexal                                                                           07.12.2014
                   hydrochloride)                   (20/2x10/)    Salutas Pharma GmbH for
                                                       Hexal AG, Germany
                                                                                        12
 1      2              3             4          5           6         7      8     9      10    11
                                                   Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ,
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)  լուծույթ ներքին     3մգ/մլ,   Հեքսալ ԱԳ (Գերմանիա)-ի
   Ամբրոհեքսալ օշարակ                                                                      24.05.2010
146                ambroxol (ambroxol        ընդունման   100մլ ապակե շշիկ և     համար       Գերմանիա  R05CB06   9600          ԱԴ
    Ambrohexal syrup                                                                       24.05.2015
                  hydrochloride)         (օշարակ)      չափիչ գդալ   Salutas Pharma GmbH for
                                                    Hexal AG, Germany

              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)              30մգ,     Պրո. ՄԵԴ. ՍիԷս Պրահա
     Ամբրոսան                                                                         14.09.2011
147                ambroxol (ambroxol       դեղահատեր      բլիստերում         ա.ս.       Չեխիա   R05CB06   10879          ԱԴ
     Ambrosan                                                                         14.09.2016
                  hydrochloride)                  (20/2x10/)    Pro.MED. CS Praha a.s.

                                                       Բորշչագովյան
                                                     քիմիադեղագործա-կան
                                դեղապատիճներ
    Ամբրոտարդ 75          ամբրօքսոլ                    75մգ        գործարան ՓԲԸ                      07.03.2007
148                                երկարատև                            Ուկրաինա  R05C B06  0771/6699        ԱԴ
    Ambrotard 75          ambroxol                     (10)        Borshchahivskiy                     07.03.2012
                                ձերբազատմամբ
                                                    Chemical-Pharmaceutical
                                                       Plant CJSC

                                                        Բորիսովյան
                                                     բուժպատրաստուկ-ների
     Ամբրօքսոլ       ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ                 30մգ                                    23.12.2009
149                               դեղահատեր                  գործարան ԲԲԸ    Բելոռուս  R05C B06  6792/1         ԱԴ
     Ambroxol       ambroxol hydrochloride                 (20)                                    20.03.2012
                                                      Borisov Medical
                                                    Preparations Plant OJSC

     Ամբրօքսոլ       ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ                15մգ/5մլ,     Ռոմֆարմ Քոմփանի ՍՌԼ                     18.09.2007
150                                օշարակ                            Ռումինիա  R05C B06  1108/6980        ԱԴ
     Ambroxol       ambroxol hydrochloride                100մլ շշիկ    Rompharm Company SRL                    18.09.2012

                                                       Բորշչագովյան
                                            15մգ/5մլ,     քիմիադեղագործա-կան
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)
     Ամբրօքսոլ 15                               100մլ ապակե կամ     գործարան ՓԲԸ                      05.12.2011
151                ambroxol (ambroxol        օշարակ                            Ուկրաինա  R05CB06   11122          ԱԴ
     Ambroxol 15                                պլաստիկե շշիկ և    Borshchahivskiy                     05.12.2016
                  hydrochloride)
                                           չափիչ գդալ    Chemical-Pharmaceutical
                                                       Plant CJSC

                                                       Բորիսովյան
  Ամբրօքսոլ դեղահատեր                                         բուժպատրաստուկ-ների
            ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)               30մգ,
      30մգ                                              Գործարան ԲԲԸ                      26.09.2011
152              ambroxol (ambroxol        դեղահատեր      բլիստերում                 Բելառուս  R05CB06   10933          ԱԴ
   Ambroxol tablets                                           Borisov Medical                     26.09.2016
                 hydrochloride)                   (20/2x10/)
      30mg                                             Preparations Plant
                                                         OJSC
                                            15մգ/5մլ,
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)
   Ամբրօքսոլ Սոֆարմա                              100մլ ապակե կամ     Սոֆարմա ԲԸ                       03.10.2011
153                ambroxol (ambroxol        օշարակ                            Բուլղարիա  R05CB06  10177/1         ԱԴ
   Ambroxol Sopharma                               պլաստիկե շշիկ և     Sopharma JSC                      30.12.2015
                  hydrochloride)
                                           չափիչ բաժակ
                                                       Բորշչագովյան
     Ամբրօքսոլի                                           քիմիադեղագործա-կան
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)              30մգ,
     հիդրոքլորիդ                                            գործարան ՓԲԸ                      03.05.2011
154                ambroxol (ambroxol       դեղահատեր      բլիստերում                 Ուկրաինա  R05CB06   10443          ԱԴ
      Ambroxol                                            Borshchahivskiy                     03.05.2016
                  hydrochloride)                  (20/2x10/)
    hydrochloride                                         Chemical-Pharmaceutical
                                                       Plant CJSC
    Ամբրօքսոլ-ԿՄՊ      ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ                 30մգ      Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                     23.10.2008
155                               դեղահատեր                            Ուկրաինա  R05CB06   8128          ԱԴ
    Ambroxol-KMP      ambroxol hydrochloride                 (20)      Kievmedpreparat OJSC                    02.10.2013
   Ամբրօքսոլ-Հեմոֆարմ
      դյուրալույծ
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)              60մգ,
     դեղահատեր                       դեղահատեր                 Հեմոֆարմ Ա.Դ.                      25.10.2010
156                ambroxol (ambroxol               պլաստիկե տարայում                Սերբիա   R05CB06   9947          ԱԴ
   Ambroxol-Hemofarm                      դյուրալույծ               Hemofarm A.D.                      25.10.2015
                  hydrochloride)                   (10)
    effervescent
      tablets
   Ամբրօքսոլ-Հեմոֆարմ
              ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)             15մգ/5մլ,
      օշարակ                                             Հեմոֆարմ Ա.Դ.                      25.10.2010
157                ambroxol (ambroxol        օշարակ     100մլ ապակե շշիկ և               Սերբիա   R05CB06   9935          ԱԴ
   Ambroxol-Hemofarm                                          Hemofarm A.D.                      25.10.2015
                  hydrochloride)                  չափիչ գդալ
       syrup
      Ամեոլին           նիմեսուլիդ                    100մգ        Սոֆարմա ԲԸ                       08.06.2009
158                               դեղահատեր                            Բուլղարիա  M01AX17   8679          Դ
      Ameolin          nimesulide                  (10, 20/2x10/)      Sopharma JSC                      08.06.2014
                                                                                      13
1      2             3             4          5            6          7       8      9      10    11

                                                   Զդորովյե Դեղագործական
   Ամինազին-Զդորովյե      քլորպրոմազին       դեղահատեր        25մգ        Ընկերություն ՍՊԸ                       02.10.2007
159                                                              Ուկրաինա    N05A A01   1130/7088        Դ\Հ
   Aminazin-Zdorovye     chlorpromazine      թաղանթապատ        (20)      Zdorovye Pharmaceutical                      08.08.2012
                                                     Company LLC

   Ամինոկապրոնաթթու
                                        50մգ/մլ,
     5% լուծույթ     ամինոկապրոնաթթու        լուծույթ                  Լիկվոր ՓԲԸ                         15.06.2011
160                                    100մլ, 200մլ, 250մլ                 Հայաստան    B02AA01    10666          Դ
   Aminocaproic acid    aminocaproic acid     կաթիլաներարկ-ման                 Liqvor CJSC                         15.06.2016
                                      պլաստիկե փաթեթ
     5% solution
   Ամինոկապրոնաթթվի                               50մգ/մլ,
     լուծույթ 5%     ամինոկապրոնաթթու                50մլ, 100մլ, 200մլ,    ՖարմաՏեք ՓԲԸ                         18.02.2011
161                           լուծույթ ներարկման                          Հայաստան    B02AA01    10232          Դ
   Aminocaproic acid    aminocaproic acid                250մլ պլաստիկե     PharmaTech CJSC                        18.02.2016
     5% solution                                 տարա
    Ամինոպլազմալ
    Բ.Բրաուն Ե10                     լուծույթ      500մլ,       Բ.Բրաուն Մելզունգեն                       03.05.2011
162                  --                                           Գերմանիա    B05BA10    10444          Դ
    Aminoplasmal                   կաթիլաներարկ-ման    ապակե սրվակ      B.Braun Melsungen                        03.05.2016
     B.Braun E10
                                           10%
    Ամինոպլազմալ Ե   ամինաթթուներ, էլեկտրոլիտներ    լուծույթ     (ամինաթթուներ),   Բ.Բրաուն Մելզունգեն ԱԳ                      10.08.2009
163                                                              Գերմանիա    B05BA10    8805          Դ
    Aminoplasmal E   amino acids, electrolytes   կաթիլաներարկ-ման    500մլ ապակե     B.Braun Melsungen AG                       10.08.2014
                                        սրվակներ (10)
                                        150գ/1000մլ
    Ամինոսոլ-Նեո     ամինաթթուների խառնուրդ      լուծույթ               Հեմոֆարմ կոնցերն Ա.Դ.   Սերբիա և                20.12.2007
164                                      (500մլ), 500մլ                        B05BA01   1442/7418        Դ
    Aminosol-Neo     mixture of amino acids   կաթիլաներարկ-ման              Hemofarm concern A.D.   Չերնոգորիա               20.12.2012
                                       ապակե սրվակ (1)
                                        100գ/1000մլ
    Ամինոսոլ-Նեո     ամինաթթուների խառնուրդ      լուծույթ               Հեմոֆարմ կոնցերն Ա.Դ.   Սերբիա և                20.12.2007
165                                      (500մլ), 500մլ                        B05BA01   1441/7417        Դ
    Aminosol-Neo     mixture of amino acids   կաթիլաներարկ-ման              Hemofarm concern A.D.   Չերնոգորիա               20.12.2012
                                       ապակե սրվակ (1)
                                        100գ/1000մլ
    Ամինոսոլ-Նեո-Ե    ամինաթթուների խառնուրդ      լուծույթ               Հեմոֆարմ կոնցերն Ա.Դ.   Սերբիա և                20.12.2007
166                                      (500մլ), 500մլ                        B05BA01   1443/7419        Դ
    Aminosol-Neo-E    mixture of amino acids   կաթիլաներարկ-ման              Hemofarm concern A.D.   Չերնոգորիա               20.12.2012
                                       ապակե սրվակ (1)
                                                      Բորիսովյան
                                                   բուժպատրաստուկ-ների
     Ամիոդարոն         ամիոդարոն                    200մգ        գործարան ԲԲԸ                         23.12.2009
167                             դեղահատեր                             Բելառուս   C01BD01    8026/1         Դ
     Amiodarone        amiodarone                    (30)        Borisov Medical                        11.08.2013
                                                   Preparations Plant
                                                       OJSC
     Ամիոդարոն         ամիոդարոն                    200մգ         Բիոկոմ ՓԲԸ                         17.09.2008
168                             դեղահատեր                             Ռուսաստան   C01BD01    8071          Դ
     Amiodarone        amiodarone                    (30)         Biocom CJSC                         02.09.2013
                                                      Բորիսովյան
               ամիոդարոն (ամիոդարոնի                          բուժպատրաստուկ-ների
   Ամիոդարոն-Բորիմեդ      հիդրոքլորիդ)                  50մգ/մլ,       գործարան ԲԲԸ                         22.03.2010
169                           լուծույթ ներարկման                          Բելառուս   C01BD01    8395/1         Դ
   Amiodaron-Borimed   amiodarone (amiodarone              3մլ ամպուլներ (10)    Borisov Medical                        09.02.2014
                 hydrochloride)                            Preparations Plant
                                                       OJSC
                                                                       QP53AD51
     Ամիպոլ-Տ       ամիտրազ, թիմոլոլ                6,75մգ+0,8մգ,     Ագրոբիոպրոմ ՓԲԸ                        04.04.2011
170                           թիթեղներ փայտյա                           Ռուսաստան  անասնաբուժակ  10347          Դ
     Amipol-T       amitraz, timolol                փաթեթիկներ (10)     Agrobioprom CJSC                        04.04.2016
                                                                       ան դեղ
             ամիտրիպտիլին (ամիտրիպտիլինի
                                           25մգ,
    Ամիտրիպտիլին        հիդրոքլորիդ)       դեղահատեր                  Արփիմեդ ՍՊԸ                         09.11.2009
171                                        բլիստերում                 Հայաստան    N06AA09    9028          Դ
    Amitriptyline   amitriptyline (amitriptyline   թաղանթապատ                  Arpimed LLC                         09.11.2014
                                         (48/2x24/)
                 hydrochloride)

    Ամիտրիպտիլին    ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ              10մգ/մլ (2մլ),      Զենտիվա ա.ս.                         08.08.2008
172                           լուծույթ ներարկման                           Չեխիա    N06AA09    7925          Դ
    Amitriptylin   amitriptyline hydrochloride             2մլ ամպուլներ (10)     Zentiva a.s.                         23.07.2013

    Ամիտրիպտիլին       ամիտրիպտիլին        դեղահատեր        25մգ         Տեխնոլոգ ՓԲԸ                        29.05.2008
173                                                              Ուկրաինա    N06AA09    7733          Դ
    Amitriptylinum      amitriptyline       թաղանթապատ       (10, 50)       Technolog CJSC                        29.05.2013
    Ամիտրիպտիլին    ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ    դեղահատեր        0.025գ        Զենտիվա ա.ս.                         24.09.2007
174                                                              Սլովակիա    N06A A09   1185/7175        Դ
    Amitriptylin   amitriptyline hydrochloride   թաղանթապատ      (20,50,100)       Zentiva a.s.                         13.09.2012


                                                                                       14
1      2             3             4        5           6          7     8     9     10    11
    Ամիտրիպտիլինի
                                                Զդորովյե նարոդու ԽԴՁ
     հիդրոքլորիդ    ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ              25մգ                                  08.10.2008
175                              դեղահատեր                 ՍՊԸ       Ուկրաինա  N06AA09  8131         Դ
    Amitriptyline    amitriptyline hydrochloride             (25)                                  02.10.2013
                                               Zdorovje narodu KPE Ltd
    hydrochloride
                                        125մգ,
                                                 Ֆարմստանդարտ-
                                     պլաստիկե տարայում
    Ամիքսին 125մգ         տիլորոն         դեղահատեր             Տոմսկքիմֆարմ ԲԲԸ                    03.05.2010
176                                     (6 և 10) և                 Ռուսաստան  J05AX   9552         Դ
    Amixin 125mg         tilorone        թաղանթապատ              Pharmstandard-                    03.05.2015
                                       բլիստերում
                                                Tomskchimpharm OJSC
                                        (6 և 10)
                                        60մգ,       Ֆարմստանդարտ-
    Ամիքսին 60մգ         տիլորոն         դեղահատեր  պլաստիկե տարայում   Տոմսկքիմֆարմ ԲԲԸ                    04.06.2010
177                                                           Ռուսաստան  J05AX   9663         Դ
    Amixin 60mg         tilorone        թաղանթապատ  (10), բլիստերում    Pharmstandard-                    04.06.2015
                                         (10)      Tomskchimpharm OJSC
                                                Լաբողաթուաղ Բելի-Քղեթ,
             ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեսիլատ),
                                               Ուորլդ Մեդիսին (Անգլիա)-
             լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)
     Ամլիպին                       դեղահատեր    5մգ+5մգ         ի համար                     14.07.2009
178              amlodipine (amlodipine                                   Ֆրանսիա  C09BB   8756         Դ
     Amlipin                      թաղանթապատ   (30/3x10/)     Laboratoire Bailly-                   14.07.2014
                besilate), lisinopril
                                                  Creat for World
               (lisinopril dihydrate)
                                                 Medicine, England
             ամլոդիպին (ամլոդիպին մեզիլատի                    Դենկ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո.
                                        10մգ,
    Ամլո-Դենկ 10        մոնոհիդրատ)                             ԿԳ                       05.12.2011
179                              դեղահատեր   բլիստերում                 Գերմանիա  C08CA01  11191         Դ
    Amlo-Denk 10   amlodipine (amlodipine mesilate                   Denk Pharma GmbH & Co.                  05.12.2016
                                       (50/5x10/)
                  monohydrate)                             KG
             ամլոդիպին (ամլոդիպին մեզիլատի                    Դենկ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո.
                                        5մգ,
    Ամլո-Դենկ 5        մոնոհիդրատ)                             ԿԳ                       05.12.2011
180                              դեղահատեր   բլիստերում                 Գերմանիա  C08CA01  11190         Դ
    Amlo-Denk 5   amlodipine (amlodipine mesilate                   Denk Pharma GmbH & Co.                  05.12.2016
                                       (50/5x10/)
                  monohydrate)                             KG

                                                Մաուերման-Արցնայմիթել
                                                Ֆրանց Մաուերման ՕՀԳ,
                                                Վորվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                        10մգ,      Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Ամլոդիգամմա 10մգ  ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                                                24.05.2010
181                              դեղահատեր   բլիստերում         համար      Գերմանիա  C08CA01  9630         Դ
   Amlodigamma 10mg  amlodipine (amlodipine besilate)                                                24.05.2015
                                       (30/3x10/)    Mauermann-Arzneimittel
                                               Franz Mauermann OHG for
                                                Worwag Pharma GmbH &
                                                  Co. KG, Germany


                                                Մաուերման-Արցնայմիթել
                                                Ֆրանց Մաուերման ՕՀԳ,
                                                Վորվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                        5մգ,      Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Ամլոդիգամմա 5մգ   ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                                                24.05.2010
182                              դեղահատեր   բլիստերում         համար      Գերմանիա  C08CA01  9629         Դ
   Amlodigamma 5mg  amlodipine (amlodipine besilate)                                                24.05.2015
                                       (30/3x10/)    Mauermann-Arzneimittel
                                               Franz Mauermann OHG for
                                                Worwag Pharma GmbH &
                                                  Co. KG, Germany


     Ամլոդիպին       ամլոդիպինի բեզիլատ      դեղահատեր     10մգ      Ֆարկո Ֆարմասյութիքալս                  07.10.2009
183                                                            Եգիպտոս  C08CA01  8092/1        Դ
     Amlodipine      amlodipine besilate       բաժանելի     (10)     Pharco Pharmaceuticals                  02.09.2013

     Ամլոդիպին       ամլոդիպինի բեզիլատ      դեղահատեր     5մգ      Ֆարկո Ֆարմասյութիքալս                  07.10.2009
184                                                            Եգիպտոս  C08CA01  8091/1        Դ
     Amlodipine      amlodipine besilate       բաժանելի     (10)     Pharco Pharmaceuticals                  02.09.2013

     Ամլոդիպին         ամլոդիպին                 10մգ        Արփիմեդ ՍՊԸ                     21.05.2009
185                              դեղահատեր                         Հայաստան  C08CA01  8533         Դ
     Amlodipine         amlodipine                (30/3x10/)      Arpimed LLC                     21.04.2014

                                        5մգ,
    Ամլոդիպին 5մգ   ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                      Արփիմեդ ՍՊԸ                     05.11.2010
186                              դեղահատեր   բլիստերում                 Հայաստան  C08CA01  9994         Դ
    Amlodipine 5mg  amlodipine (amlodipine besilate)                     Arpimed ԼLC                     05.11.2015
                                       (30/3x10/)

                                                                                15
1       2              3            4        5           6         7     8     9      10    11
    Ամլոդիպին-Բիոկոմ      ամլոդիպինի բեզիլատ               5մգ        Բիոկոմ  ՓԲԸ                      24.07.2008
187                              դեղահատեր                         Ռուսաստան  C08CA01   7900          Դ
   Amlodipine-Biocom      amlodipine besilate               (30)        Biocom  CJSC                     23.06.2013
    Ամլոդիպին-Բիոկոմ      ամլոդիպինի բեզիլատ               10մգ        Բիոկոմ  ՓԲԸ                      24.07.2008
188                              դեղահատեր                         Ռուսաստան  C08CA01   7901          Դ
   Amlodipine-Biocom      amlodipine besilate               (30)        Biocom  CJSC                     23.06.2013

                                                Զդորովյե Դեղագործական
   Ամլոդիպին-Զդորովյե      ամլոդիպինի բեսիլատ               5մգ      Ընկերություն ՍՊԸ                      15.10.2007
189                              դեղահատեր                         Ուկրաինա  C08C A01  1241/7062        Դ
  Amlodipine-Zdorovye      amlodipine besilate           (10, 30, 30/3x10/) Zdorovye Pharmaceutical                    15.10.2012
                                                  Company LLC


                                                Զդորովյե Դեղագործական
    Ամլոդիպին-Զդորովյե     ամլոդիպինի բեսիլատ               10մգ      Ընկերություն ՍՊԸ                      15.10.2007
190                              դեղահատեր                         Ուկրաինա  C08C A01  1242/7063        Դ
   Amlodipine-Zdorovye     amlodipine besilate           (10, 30, 30/3x10/) Zdorovye Pharmaceutical                    15.10.2012
                                                  Company LLC

                                                    Բորիսովյան
                                                 բուժպատրաստուկ-ների
                                         10մգ,
    Ամլոկարդին 10մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                      Գործարան ԲԲԸ                      25.07.2011
191                              դեղահատեր    բլիստերում                 Բելառուս  C08CA01   10764          Դ
    Amlocardin 10mg   amlodipine (amlodipine besilate)                     Borisov Medical                     25.07.2016
                                        (30/3x10/)
                                                  Preparations Plant
                                                      OJSC

                                                    Բորիսովյան
                                                 բուժպատրաստուկ-ների
                                         5մգ,
    Ամլոկարդին 5մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                      Գործարան ԲԲԸ                      25.07.2011
192                              դեղահատեր    բլիստերում                 Բելառուս  C08CA01   10763          Դ
    Amlocardin 5mg   amlodipine (amlodipine besilate)                     Borisov Medical                     25.07.2016
                                        (30/3x10/)
                                                  Preparations Plant
                                                      OJSC
      Ամլոկոր         ամլոդիպինի բեսիլատ               5մգ        Ադիֆարմ  ԵԱԴ                     09.02.2009
193                              դեղահատեր                         Բուլղարիա  C08CA01   8408          Դ
      Amlocor        amlodipine besilate            (20, 30/3x10/)      Adifarm  EAD                     09.02.2014
      Ամլոկոր         ամլոդիպինի բեսիլատ               10մգ        Ադիֆարմ  ԵԱԴ                     09.02.2009
194                              դեղահատեր                         Բուլղարիա  C08CA01   8409          Դ
      Amlocor        amlodipine besilate            (20, 30/3x10/)      Adifarm  EAD                     09.02.2014

                                         10մգ,       Պոլֆա դեղագործական
                                       բլիստերում     գործարան Պաբիանիցեում
     Ամլոնոր 10մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                                                 26.10.2011
195                              դեղահատեր   (30/3x10/),          ԲԸ       Լեհաստան  C08CA01   11025          Դ
     Amlonor 10mg    amlodipine (amlodipine besilate)                                                 26.10.2016
                                      ապակե տարայում    Pharmaceutical Works
                                         (30)      Polfa in Pabianice JSC


                                         5մգ,       Պոլֆա դեղագործական
                 ամլոդիպին (ամլոդիպինի            բլիստերում     գործարան Պաբիանիցեում
     Ամլոնոր 5մգ                                                                     26.10.2011
196             բեզիլատ)amlodipine (amlodipine  դեղահատեր   (30/3x10/),          ԲԸ       Լեհաստան  C08CA01   11024          Դ
     Amlonor 5mg                                                                     26.10.2016
                    besilate)              ապակե տարայում    Pharmaceutical Works
                                         (30)      Polfa in Pabianice JSC

              ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ),
     Ամլոպրես-Լ          լիզինոպրիլ             5մգ+5մգ, բլիստերում    Սիպլա ՍՊԸ                       23.11.2010
197                              դեղահատեր                         Հնդկաստան  C09BB03   10054          Դ
     Amlopres-L       amlodipine (amlodipine              (10)        Cipla Ltd.                       23.11.2015
                 besilate), lisinopril

    Ամլոսանդ 10մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)            10մգ,         Լեկ դ.դ.                       10.08.2009
198                              դեղահատեր                         Սլովենիա  C08CA01   8780          Դ
    Amlosand 10mg    amlodipine (amlodipine besilate)        բլիստեր (30/3x10/)      Lek d.d.                       10.08.2014     Ամլոսանդ 5մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)            5մգ,         Լեկ դ.դ.                       10.08.2009
199                              դեղահատեր                         Սլովենիա  C08CA01   8781          Դ
     Amlosand 5mg    amlodipine (amlodipine besilate)        բլիստեր (30/3x10/)      Lek d.d.                       10.08.2014

                                                  Մակիզ-Ֆարմա ՓԲԸ
      Ամլոտոպ           ամլոդիպին                 10մգ      Նիժֆարմ ԲԲԸ-ի համար                     08.12.2010
200                              դեղահատեր                         Ռուսաստան  C08CA01   8424/1         Դ
      Amlotop          amlodipine                (30/3x10/)    Makiz-Pharma CJSC for                    09.02.2014
                                                   Nizhpharm OJSC


                                                                                   16
1      2            3            4          5           6          7     8     9     10    11
                                                Մակիզ-Ֆարմա ՓԲԸ
     Ամլոտոպ         ամլոդիպին                   5մգ     Նիժֆարմ ԲԲԸ-ի համար                   08.12.2010
201                           դեղահատեր                           Ռուսաստան  C08CA01  8423/1        Դ
     Amlotop        amlodipine                 (30/3x10/)    Makiz-Pharma CJSC for                  09.02.2014
                                                 Nizhpharm OJSC

                                               Ֆոուրտս (Հնդկաստան)
    Ամլոֆիլ 10      ամլոդիպինի բեզիլատ                10մգ     Լաբորատորիես Պվտ. Լտդ                   15.04.2008
202                           դեղահատեր                           Հնդկաստան  C08CA01  7675         Դ
    Amlofil 10     amlodipine besilate                (5x10)      Fourrts (India)                    02.04.2013
                                               Laboratories Pvt. Ltd


                                               Ֆոուրտս (Հնդկաստան)
                                              Լաբորատորիես Պվտ. Լտդ
    Ամլոֆիլ 5      ամլոդիպինի բեզիլատ                 5մգ                                  15.04.2008
203                           դեղահատեր                 Fourrts      Հնդկաստան  C08CA01  7676         Դ
    Amlofil 5      amlodipine besilate                (5x10)                                 02.04.2013
                                               (India)Laboratories
                                                  Pvt. Ltd

             ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
             տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                     Սանդոզ ԳմբՀ, Լեկ դ.դ.
                             դեղափոշի     1000մգ+200մգ,
   Ամոկսիկլավ 1,2գ    (կալիումի քլավուլանատ)                      (Սլովենիա)-ի համար                   05.12.2011
204                           ներարկման    ապակե սրվակներ                Ավստրիա   J01CR02  11169         Դ
   Amoksiklav 1,2g   amoxicillin (amoxicillin                      Sandoz GmbH for Lek                   05.12.2016
                              լուծույթի      (5)
            trihydrate), clavulanic acid                       d.d., Slovenia
              (potassium clavulanate)

             ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
             տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու
                             դեղափոշի     1000մգ+200մգ,
   Ամոկսիկլավ 1,2գ    (կալիումի քլավուլանատ)                         Լեկ դ.դ.                      08.04.2010
205                           ներարկման    ապակե սրվակներ                Սլովենիա  J01CR02  9430         Դ
   Amoksiklav 1,2g   amoxicillin (amoxicillin                         Lek d.d.                      08.04.2015
                              լուծույթի      (5)
            trihydrate), clavulanic acid
              (potassium clavulanate)


                                                Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                 դ.դ., Պենիցիլին
                                       125մգ/5մլ+
             ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                      պրոդուկտիոն պլանտ,
                                      31,25մգ/5մլ,
    Ամոկսիկլավ    տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                     Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
                            դեղափոշի ներքին   25գ դեղափոշի
    156,25մգ/5մլ     (կալիումի քլավուլանատ)                     դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                  30.08.2011
206                            ընդունման    ապակե շշիկում                Սլովենիա  J01CR02  9436/1        Դ
    Amoksiklav    amoxicillin (amoxicillin                       Lek Pharmaceuticals                  08.04.2015
                             դեղակախույթի  100մլ դեղակախույթի
    156,25mg/5ml   trihydrate), clavulanic acid                      d.d., Penicillin
                                      համար և չափիչ
              (potassium clavulanate)                       production plant,
                                        գդալ
                                               Prevalje, Slovenia for
                                                Lek d.d., Slovenia
                                                Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                 դ.դ., Պենիցիլին
             ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                      պրոդուկտիոն պլանտ,
   Ամոկսիկլավ 2x   տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու            875մգ+125մգ,   Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
     1000մգ      (կալիումի քլավուլանատ)    դեղահատեր     բլիստերում   դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                  30.08.2011
207                                                          Սլովենիա  J01CR02  8946/1        Դ
   Amoksiklav 2x    amoxicillin (amoxicillin   թաղանթապատ     (10/2x5/ և     Lek Pharmaceuticals                  05.10.2014
     1000mg    trihydrate), clavulanic acid             14/2x7/)      d.d., Penicillin
              (potassium clavulanate)                       production plant,
                                               Prevalje, Slovenia for
                                                Lek d.d., Slovenia
                                                                               17
1       2             3            4          5           6         7     8     9     10    11


                                                  Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                   դ.դ., Պենիցիլին
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                      պրոդուկտիոն պլանտ,
               տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու             500մգ+125մգ,   Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
   Ամոկսիկլավ 2x 625մգ    (կալիումի քլավուլանատ)    դեղահատեր      բլիստերում   դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                  30.08.2011
208                                                             Սլովենիա  J01CR02  8945/1        Դ
   Amoksiklav 2x 625mg   amoxicillin (amoxicillin   թաղանթապատ      (10/2x5/ և    Lek Pharmaceuticals                  05.10.2014
              trihydrate), clavulanic acid             14/2x7/)     d.d., Penicillin
                (potassium clavulanate)                       production plant,
                                                 Prevalje, Slovenia for
                                                  Lek d.d., Slovenia
                                                  Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                   դ.դ., Պենիցիլին
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի           250մգ/5մլ+62,5մգ/5մ  պրոդուկտիոն պլանտ,
     Ամոկսիկլավ     տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու            լ, 25գ դեղափոշի  Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
                              դեղափոշի ներքին
   312,5մգ/5մլ ֆորտե     (կալիումի քլավուլանատ)             ապակե շշիկում  դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                 30.08.2011
209                              ընդունման                          Սլովենիա  J01CR02  9435/1        Դ
     Amoksiklav     amoxicillin (amoxicillin            100մլ դեղակախույթի   Lek Pharmaceuticals                  08.04.2015
                               դեղակախույթի
   312,5mg/5ml forte   trihydrate), clavulanic acid            համար և չափիչ    d.d., Penicillin
                (potassium clavulanate)                գդալ      production plant,
                                                 Prevalje, Slovenia for
                                                  Lek d.d., Slovenia
                                                  Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                   դ.դ., Պենիցիլին
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                      պրոդուկտիոն պլանտ,
               տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                     Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
                                        250մգ+125մգ,
    Ամոկսիկլավ 375մգ     (կալիումի քլավուլանատ)    դեղահատեր             դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                  30.08.2011
210                                      ապակե տարայում                Սլովենիա  J01CR02  9427/1        Դ
    Amoksiklav 375mg    amoxicillin (amoxicillin   թաղանթապատ               Lek Pharmaceuticals                  22.03.2015
                                          (15)
              trihydrate), clavulanic acid                      d.d., Penicillin
                (potassium clavulanate)                       production plant,
                                                 Prevalje, Slovenia for
                                                  Lek d.d., Slovenia


               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլին
               նատրիում), քլավուլանաթթու                      Սանդոզ ԳմբՀ, Լեկ դ.դ.
                               դեղափոշի     500մգ+100mg,
    Ամոկսիկլավ 600մգ    (կալիումի քլավուլանատ)                       (Սլովենիա)-ի համար                   05.12.2011
211                             ներարկման    ապակե սրվակներ                Ավստրիա  J01CR02  11168         Դ
    Amoksiklav 600mg   amoxicillin (amoxicillin                       Sandoz GmbH for Lek                  05.12.2016
                                լուծույթի      (5)
               sodium), clavulanic acid                         d.d., Slovenia
               (potassium clavulanate)

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
               տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու
                               դեղափոշի     500մգ+100մգ,
    Ամոկսիկլավ 600մգ     (կալիումի քլավուլանատ)                         Լեկ դ.դ.                     08.04.2010
212                             ներարկման    ապակե սրվակներ                Սլովենիա  J01CR02  9429         Դ
    Amoksiklav 600mg    amoxicillin (amoxicillin                         Lek d.d.                     08.04.2015
                                լուծույթի      (5)
              trihydrate), clavulanic acid
                (potassium clavulanate)
                                                                                 18
1       2              3            4         5            6          7     8     9      10    11


                                                   Լեկ Ֆարմասյութիկալս
                                                    դ.դ., Պենիցիլին
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                        պրոդուկտիոն պլանտ,
               տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                       Պրեվալյե, Սլովենիա` Լեկ
                                        500մգ+125մգ,
    Ամոկսիկլավ 625մգ     (կալիումի քլավուլանատ)     դեղահատեր              դ.դ, (Սլովենիա)-ի համար                    30.08.2011
213                                      ապակե տարայում                 Սլովենիա  J01CR02   9428/1         Դ
    Amoksiklav 625mg    amoxicillin (amoxicillin    թաղանթապատ               Lek Pharmaceuticals                    22.03.2015
                                          (15)
              trihydrate), clavulanic acid                        d.d., Penicillin
                (potassium clavulanate)                         production plant,
                                                  Prevalje, Slovenia for
                                                   Lek d.d., Slovenia


                                դեղափոշի
     Ամպիցիլին       ամպիցիլինի նատրիում                500մգ,        Բիոսինթեզ ԲԲԸ                      09.02.2009
214                              ներարկման                           Ռուսաստան  J01CA01   8393          Դ
     Ampicilin        ampicilin sodium                սրվակ (50)     Biosynthes Open JSC                     09.02.2014
                                 լուծույթի

                                         250մգ/5մլ,
     Ամպիցիլին          ամպիցիլին         դեղափոշի   100մլ դեղակախույթի     ՅԱԿԱ-80                        30.03.2007
215                                                              Մակեդոնիա  J01CA04  0865/6477        Դ
     Ampicilin         ampicillin        դեղակախույթի   դեղափոշի ապակե       JAKA-80                        30.03.2012
                                          շշիկում


                                          500մգ
     Ամպիցիլին          ամպիցիլին                              ՅԱԿԱ-80                        07.09.2007
216                             դեղապատիճներ     (16/2x8/,                  Մակեդոնիա  J01C A04  1101/6476        Դ
     Ampicilin         ampicillin                              JAKA-80                        07.09.2012
                                       100/10x10/, 1000)

   Ամպիցիլին եռհիդրատ
                ամպիցիլինի եռհիդրատ                 250մգ        Բիոսինթեզ ԲԲԸ                      09.02.2009
217    Ampicilin                      դեղահատեր                           Ռուսաստան  J01CA01   8389          Դ
                ampicilin trihydrate              (10, 20/2x10/)    Biosynthes Open JSC                     09.02.2014
     trihydrate

      Ամպիցիլին
   ներարկման լուծույթի
                                դեղափոշի     1000մգ,
    դեղափոշի 1000մգ   ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)                     Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                     06.10.2011
218                              ներարկման    ապակե սրվակներ                 Ուկրաինա  J01CA01   10975          Դ
   Ampicillin powder   ampicillin (ampicillin sodium)                     Kievmedpreparat OJSC                     06.10.2016
                                 լուծույթի     (40)
    for solution for
    injection 1000mg

      Ամպիցիլին
   ներարկման լուծույթի
                                դեղափոշի
    դեղափոշի 500մգ   ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)             500մգ,      Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                     06.10.2011
219                              ներարկման                           Ուկրաինա  J01CA01   10974          Դ
   Ampicillin powder   ampicillin (ampicillin sodium)          ապակե սրվակ (40)   Kievmedpreparat OJSC                     06.10.2016
                                 լուծույթի
    for solution for
    injection 500mg

      Ամպիցիլին
   ներարկման լուծույթի                                     Ակրիտի Ֆարմասյուտիկալս
                               դեղափոշի մ/մ և
    դեղափոշի 500մգ   ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)            500մգ,         Պվտ. ՍՊԸ                        15.06.2011
220                              ն/ե ներարկման                          Հնդկաստան  J01CA01   10676          Դ
   Ampicillin powder   ampicillin (ampicillin sodium)           ապակե սրվակ    Akriti Pharmaceuticals                    15.06.2016
                                 լուծույթի
    for solution for                                          Pvt. Ltd.
    injection 500mg
                               լիոֆիլիզատ մ/մ
    Ամպիցիլին-ԱԿՈՍ         ամպիցիլին                   0.5գ         Սինթեզ ԲԲԸ                       19.11.2007
221                               ներարկման                           Ռուսաստան  J01CA01  1125/7130        Դ
    Ampicillin-AKOS        ampicillin                 սրվակ (50)      Sintez Open JSC                      08.08.2012
                                 լուծույթի
                               դեղափոշի մ/մ
    Ամպիցիլին-ԱԿՈՍ         ամպիցիլին                  1գ (10մլ),       Սինթեզ ՍՊԸ                       19.11.2007
222                               ներարկման                           Ռուսաստան  J01CA01  1403/7365        Դ
    Ampicillin-AKOS        ampicilin                 սրվակ (1, 50)      Sintez Co.Ltd                      05.11.2012
                                 լուծույթի
                                                      Բորիսովյան
     Ամպիցիլինի                                         բուժպատրաստուկ-ների
      եռհիդրատ       ամպիցիլինի եռհիդրատ                250մգ        գործարան ԲԲԸ                      23.12.2009
223                              դեղահատեր                            Բելառուս  J01CA01   8129/1         Դ
     Ampicillin      ampicillin trihydrate                (10)        Borisov Medical                     02.10.2013
     trihydrate                                         Preparations Plant
                                                       OJSC


                                                                                     19
1       2             3            4          5            6          7     8     9      10    11
     Ամպիցիլինի
     տրիհիդրատ       ամպիցիլինի եռհիդրատ                 500մգ        ՀԱՅՔ-94 ՍՊԸ                       15.04.2008
224                             դեղապատիճներ                           Հայաստան  J01CA01  1564/7447        Դ
     Ampicillini      ampicillin trihydrate               (20/2x10/)       HAIK-94 Ltd.                       21.01.2013
     trihydratis

      Ամպրիլան          ռամիպրիլ                   10մգ      ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                     16.04.2008
225                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09AA02   7650          Դ
      Amprilan          ramipril                   (30)      KRKA d.d., Novo mesto                    02.04.2013

      Ամպրիլան          ռամիպրիլ                    5մգ      ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                     16.04.2008
226                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09AA02   7649          Դ
      Amprilan          ramipril                   (30)      KRKA d.d., Novo mesto                    02.04.2013

      Ամպրիլան          ռամիպրիլ                   2.5մգ     ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                     16.04.2008
227                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09AA02   7648          Դ
      Amprilan          ramipril                   (30)      KRKA d.d., Novo mesto                    02.04.2013

      Ամպրիլան          ռամիպրիլ                   1.25մգ     ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                     16.04.2008
228                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09AA02   7647          Դ
      Amprilan          ramipril                    (30)      KRKA d.d., Novo mesto                    02.04.2013

     Ամպրիլան ՀԴ     ռամիպրիլ, հիդրոքլորոթիազիդ             5մգ+25մգ     ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                     08.06.2009
229                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09BA05   8588          Դ
     Amprilan HD    ramipril, hydrocհlorotհiazide            (30/3x10/)     KRKA d.d., Novo mesto                    08.06.2014

     Ամպրիլան ՀԼ     ռամիպրիլ, հիդրոքլորոթիազիդ            2,5մգ+12,5մգ,    ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                     08.06.2009
230                              դեղահատեր                            Սլովենիա  C09BA05   8589          Դ
     Amprilan HL    ramipril, hydrocհlorothiazide            (30/3x10/)     KRKA d.d., Novo mesto                    08.06.2014

                                                  Ինտաս ֆարմասյութիքալս
     Ամտաս-10          ամլոդիպին                   10մգ           Լտդ                         15.05.2008
231                              դեղահատեր                            Հնդկաստան  C08CA01   7705          Դ
     Amtas-10          amlodipine                  (10x2x7)     Intas Pharmaceuticals                    02.04.2013
                                                       Ltd
                                                  Ինտաս ֆարմասյութիքալս
      Ամտաս-5          ամլոդիպին                   5մգ           Լտդ                         15.05.2008
232                              դեղահատեր                            Հնդկաստան  C08CA01   7706          Դ
      Amtas-5          amlodipine                  (10x2x7)     Intas Pharmaceuticals                    02.04.2013
                                                       Ltd
  Ամօկսիկլավ քվիքտաբ
                                                  Լեկ Ֆարմասյութիքալս դ.դ.
      1000       ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու            (850մգ+125մգ)                                  12.01.2007
233                              դեղահատեր               Lek Pharmaceuticals   Սլովենիա  J01C R02  0644/6680        Դ
  Amoksiklav Quicktab   amoxicilline, clavulanic acid           (10/2x5/, 14/2x7/)                                 12.01.2012
                                                       d.d.
      1000
   Ամօկսիկլավ քվիքտաբ
                                                  Լեկ ֆարմասյուտիքալս դ.դ.
       625       ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու            (500մգ+125մգ)                                  12.01.2007
234                              դեղահատեր               Lek Pharmaceuticals   Սլովենիա  J01C R02  0645/6679        Դ
   Amoksiklav Quicktab  amoxicilline, clavulanic acid           (10/2x5/, 14/2x7/)                                 12.01.2012
                                                      d.d.
       625

                                          500մգ
     Ամօկսիցիլին         ամօքսիցիլին                              ՅAKA-80                        07.09.2007
235                             դեղապատիճներ     (16/2x8/,                  Մակեդոնիա  J01C A04  1102/6473        Դ
     Amoksicilin        amoxsicillin                              JAKA-80                        07.09.2012
                                       100/10x10/, 1000)


                                         250մգ/5մլ,
     Ամօկսիցիլին        ամօքսիցիլին        դեղափոշի    100մլ դեղակախույթի     ՅԱԿԱ-80                        30.03.2007
236                                                              Մակեդոնիա  J01CA04  0864/6472        Դ
     Amoksicilin        amoxicillin       դեղակախույթի   դեղափոշի ապակե       JAKA-80                        30.03.2012
                                          շշիկում

     Ամօքսիլ-ԿՄՊ        ամօքսիցիլին                   0.5գ      Կիևմեդպրեպարատ   ԲԲԸ                    09.06.2008
237                              դեղահատեր                            Ուկրաինա  J01CA04   7817          Դ
     Amoxil-KMP        amoxicillin                 (20/2x10/)     Kievmedpreparat  JSC                   02.06.2013
     Ամօքսիլ-ԿՄՊ        ամօքսիցիլին                   0.25գ      Կիևմեդպրեպարատ   ԲԲԸ                    09.06.2008
238                              դեղահատեր                            Ուկրաինա  J01CA04   7816          Դ
     Amoxil-KMP        amoxicillin                 (20/2x10/)     Kievmedpreparat  OJSC                   02.06.2013

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                       ՊենՍեֆ Ֆարմա ԳմբՀ,
    ԱմօքսիԿլավ-Դենկ    տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                      Դենկ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո.
                              դեղափոշի ներքին
     1000/125       (կալիումի քլավուլանատ)             1000մգ+125մգ,   ԿԳ (Գերմանիա)-ի համար                     05.12.2011
239                               ընդունման                           Գերմանիա  J01CR02   11171          Դ
    AmoxiClav-Denk     amoxicillin (amoxicillin            3գ փաթեթիկներ (8)  PenCef Pharma GmbH for                    05.12.2016
                               դեղակախույթի
     1000/125     trihydrate), clavulanic acid                      Denk Pharma GmbH & Co.
                (potassium clavulanate)                          KG, Germany                                                                                     20
1       2             3            4          5            6         7      8      9      10    11

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                        ՊենՍեֆ Ֆարմա ԳմբՀ,
    ԱմօքսիԿլավ-Դենկ    տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու                       Դենկ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո.
                                         500մգ+62,5մգ,
     500/62,5       (կալիումի քլավուլանատ)    դեղահատեր               ԿԳ (Գերմանիա)-ի համար                      05.12.2011
240                                        բլիստերում                 Գերմանիա   J01CR02    11170          Դ
    AmoxiClav-Denk     amoxicillin (amoxicillin    թաղանթապատ               PenCef Pharma GmbH for                      05.12.2016
                                          (16/2x8/)
     500/62,5     trihydrate), clavulanic acid                      Denk Pharma GmbH & Co.
                (potassium clavulanate)                          KG, Germany

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
               նատրիում), քլավուլանաթթու
                                դեղափոշի     1000մգ+200մգ,
    Ամօքսիպլյուս 1,2գ    (կալիումի քլավուլանատ)                         Անտիբիոտիչե Ս.Ա.                       19.04.2010
241                              ներարկման    ապակե սրվակներ (1               Ռումինիա   J01CR02    9504          Դ
    Amoxiplus 1,2g    amoxicillin (amoxicillin                         Antibiotice S.A.                       19.04.2015
                                լուծույթի      և 50)
               sodium), clavulanic acid
               (potassium clavulanate)

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
               նատրիում), քլավուլանաթթու
                                դեղափոշի
    Ամօքսիպլյուս 600մգ   (կալիումի քլավուլանատ)              500մգ+100մգ,     Անտիբիոտիչե Ս.Ա.                       19.04.2010
242                              ներարկման                            Ռումինիա   J01CR02    9503          Դ
    Amoxiplus 600mg   amoxycillin (amoxycillin              ապակե սրվակ      Antibiotice S.A.                       19.04.2015
                                լուծույթի
               sodium), clavulanic acid
               (potassium clavulanate)
     Ամօքսիցիլին        ամօքսիցիլին                   500մգ      Ռասան Ֆարմա Լտդ.                        20.03.2008
243                             դեղապատիճներ                           Հնդկաստան   J01CA04   1641/6894        Դ
     Amoxicillin        amoxicillin                 (100/10x10/)     Rusan Pharma Ltd.                       20.03.2013
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                        Ինվեսա Ինդաստրիալ
                                          150մգ/մլ,                        QJ01CA04
    Ամօքսիցիլին 15% ԼԱ      տրիհիդրատ)        դեղակախույթ               Վետերինարիա, Ս.Ա.                       07.06.2011
244                                      10մլ, 100մլ ապակե               Իսպանիա   անասնաբուժակ  10609          Դ
   Amoxicillina 15% LA  amoxicillin (amoxicillin     ներարկման                Invesa Industrial                       07.06.2016
                                           սրվակ                         ան դեղ
                  trihydrate)                            Veterinaria, S.A.
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                                           250մգ,
    Ամօքսիցիլին 250մգ      տրիհիդրատ)                             Հեմոֆարմ Ա.Դ.                        20.11.2009
245                             դեղապատիճներ      բլիստերում                 Սերբիա    J01CA04    9047          Դ
   Amoxicillin 250mg   amoxicillin (amoxicillin                          Hemofarm A.D.                        20.11.2014
                                          (16/2x8/)
                  trihydrate)

                                          250մգ/5մ,
     Ամօքսիցիլին    ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                              գրանուլներ ներքին   40գ գրանուլներ
      250մգ/5մլ        տրիհիդրատ)                             Հեմոֆարմ Ա.Դ.                        20.11.2009
246                              ընդունման    ապակե սրվակում                 Սերբիա    J01CA04    9049          Դ
     Amoxicillin    amoxicillin (amoxicillin                          Hemofarm A.D.                        20.11.2014
                               դեղակախույթի   100մլ դեղակախույթի
      250mg/5ml        trihydrate)
                                           համար

               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                                           500մգ,
    Ամօքսիցիլին 500մգ      տրիհիդրատ)                             Հեմոֆարմ Ա.Դ.                        20.11.2009
247                             դեղապատիճներ      բլիստերում                 Սերբիա    J01CA04    9048          Դ
   Amoxicillin 500mg   amoxicillin (amoxicillin                          Hemofarm A.D.                        20.11.2014
                                          (16/2x8/)
                  trihydrate)

                                                  Տոռեքս Չիեզի Ֆարմա ԳմբՀ
                                                  (դեղաձևն արտադրող` Բեն
                                                    Վենյու Լաբորատորիես
                                դեղափոշի
                                                      Ինկ., ԱՄՆ)
     Ամֆոցիլ 100մգ      ամֆոտերիցին Բ       լիոֆիլացված,     100մգ,                                      16.12.2011
248                                                  Torrex Chiesi Pharma  Ավստրիա    J02AA01    11232          Դ
    Amphocil 100mg      amphotericin B      կաթիլաներարկ-ման   ապակե սրվակ                                     16.12.2016
                                                    GmbH (dosage form
                                լուծույթի
                                                    manufacturer - Ben
                                                    Venue Laboratories
                                                      Inc., USA)


                                                  Տոռեքս Չիեզի Ֆարմա ԳմբՀ
                                                  (դեղաձևն արտադրող` Բեն
                                                    Վենյու Լաբորատորիես
                                դեղափոշի
                                                      Ինկ., ԱՄՆ)
     Ամֆոցիլ 50մգ       ամֆոտերիցին Բ       լիոֆիլացված,      50մգ,                                      16.12.2011
249                                                  Torrex Chiesi Pharma  Ավստրիա    J02AA01    11231          Դ
    Amphocil 50mg       amphotericin B      կաթիլաներարկ-ման   ապակե սրվակ                                     16.12.2016
                                                    GmbH (dosage form
                                լուծույթի
                                                    manufacturer - Ben
                                                    Venue Laboratories
                                                      Inc., USA)

                                                                                       21
1      2             3             4          5           6          7      8      9      10    11
                                                    Ե.Ի.Պ.Ի.Քո (Ուորլդ
                                                     Մեդիսին, Անգլիա-ի
      Այկրոլ      քրոմոգլիկատ նատրիումի                  4%,                                       26.03.2007
250                             ակնակաթիլներ                   համար)      Եգիպտոս   S01G X01   0852/6859        Դ
     Eyecrol       cromoglicate sodium                 10մլ շշիկ                                     13.03.2012
                                                   E.I.P.I Co (for World
                                                    Medicine, England)
                                                    Ինվեսա Ինդաստրիալ
                                          100մգ/մլ,                         QM01AE03
      Այնիլ          կետոպրոֆեն                             Վետերինարիա, Ս.Ա.                       03.05.2011
251                            լուծույթ ներարկման 50մլ, 100մլ ապակե                Իսպանիա   անասնաբուժակ  10486          Դ
      Ainil          ketoprofen                              Invesa Industrial                       03.05.2016
                                           սրվակ                          ան դեղ
                                                    Veterinaria, S.A.
     Անալգին       մետամիզոլի նատրիում                  500մգ,       Արփիմեդ ՍՊԸ                         07.12.2009
252                              դեղահատեր                            Հայաստան   N02BB02    9144          ԱԴ
     Analgin        metamizole sodium                բլիստերում (10)     Arpimed LLC                         07.12.2014

                                                       Բորիսովյան
                                                    բուժպատրաստուկ-ների
     Անալգին    մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում)  լուծույթ մ/մ և ն/ե    500մգ/մլ,                                    04.04.2011
253                                                    Գործարան ԲԲԸ     Բելառուս   N02BB02    10390          Դ
     Analgin    metamizole (metamizole sodium)    ներարկման    2մլ ամպուլներ (10)                                  04.04.2016
                                                     Borisov Medical
                                                   Preparations Plant OJSC

                                                   Երևանի Քիմիադեղագործա-
                                                     կան ֆիրմա ԲԲԸ
     Անալգին    մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում)           500մգ/մլ (1մլ),                                     14.10.2010
254                           լուծույթ ներարկման               Yerevan Chemical-   Հայաստան   N02BB02    7685/1         Դ
     Analgin    metamizole (metamizole sodium)           1մլ ամպուլներ (10)                                    02.04.2013
                                                    Pharmaceutical firm
                                                        OJSC
                                                   Երևանի Քիմիադեղագործա-
                                                     կան ֆիրմա ԲԲԸ
     Անալգին    մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում)           500մգ/մլ (2մլ),                                     14.10.2010
255                           լուծույթ ներարկման               Yerevan Chemical-   Հայաստան   N02BB02    7789/1         Դ
     Analgin    metamizole (metamizole sodium)           2մլ ամպուլներ (10)                                    29.05.2013
                                                    Pharmaceutical firm
                                                        OJSC
     Անալգին          մետամիզոլ                     500մգ        Սոֆարմա ԲԸ                         26,04.2007
256                              դեղահատեր                            Բուլղարիա   N02B B02   0919/6706        ԱԴ
     Analgin         metamizole                   (20/2x10/)       Sopharma JSC                        26.04.2012

   Անալգին 500մգ/մլ  մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում)             500մգ/մլ,        Բիոսինթեզ ԲԲԸ                        19.04.2010
257                           լուծույթ ներարկման                          Ռուսաստան   N02BB02    9488          Դ
   Analgin 500mg/ml  metamizole (metamizole sodium)           2մլ ամպուլներ (10)      Biosynthes OJSC                       19.04.2015

                                                     Ֆարմստանդարտ-
     Անալգին    մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում)               500մգ,      Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                        08.02.2010
258                              դեղահատեր                            Ռուսաստան   N02BB02    9281          ԱԴ
     Analgin    metamizole (metamizole sodium)             բլիստերում (10)     Pharmstandard-                        08.02.2015
                                                    Leksredstva OJSC

                                                   Դարնիցա դեղագործական
   Անալգին-Դարնիցա     մետամիզոլ նատրիումի                  0.5գ         ֆիրմա ՓԲԸ                         22.01.2008
259                              դեղահատեր                            Ուկրաինա   N02B B02   1721/7033        Դ
   Analgin-Darnitsa     metamizole sodium                   (10)      Darnitsa Pharmaceutical                     22.01.2013
                                                     Firm Closed JSC


                                                   Դարնիցա դեղագործական
   Անալգին-Դարնիցա     մետամիզոիլ նատրիումի                 50% (2մլ),       ֆիրմա ՓԲԸ                         30.10.2007
260                            լուծույթ ներարկման                         Ուկրաինա   B05XA07   1264/7232        Դ
   Analgin-Darnitsa     metamizole sodium                2մլ ամպուլներ (10)  Darnitsa Pharmaceutical                     12.10.2012
                                                     Firm Closed JSC


                                                   Զդորովյե Դեղագործական
   Անալգին-Զդորովյե     մետամիզոլ նատրիումի                  0.5գ        Ընկերություն ՍՊԸ                       02.10.2007
261                              դեղահատեր                            Ուկրաինա   N02B B02   1131/7089        ԱԴ
   Analgin-Zdorovye     metamizole sodium                   (10)      Zdorovye Pharmaceutical                     08.08.2012
                                                      Company LLC

                                                   ՏԵՎԱ Չեխիա Ինդաստրիես
     Անալերգին         ցետիրիզին         դեղահատեր        10մգ          ս.ռ.օ.                         07.11.2011
262                                                               Չեխիա    R06AE07    7551/1         ԱԴ
     Analergin         cetirizine        թաղանթապատ      (10 ,30, 50)    TEVA Czech Industries                      13.02.2013
                                                       s.r.o.
                                                                                       22
1       2              3             4          5           6          7      8      9      10    11

              լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ),
               նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ),
                պոլիմիքսին Բ (պոլիմիքսին Բ
                                          40մգ/մլ+5մգ/մլ+
     Անաուրան            սուլֆատ)                            Զամբոն Ս.պ.Ա.                        23.05.2011
263                              ականջակաթիլ-ներ   10000ՄՄ/մլ,                 Իտալիա     S02     10600          Դ
      Anauran        lidocaine (lidocaine                          Zambon S.p.A.                        23.05.2016
                                         25մլ ապակե սրվակ
                hydrochloride), neomycin
              (neomycin sulfate), polymyxin B
                 (polymyxin B sulfate)


                                                       Բորիսովյան
                                                    բուժպատրաստուկ-ների
     Անապրիլին          պրոպրանոլոլ                   40մգ                                      23.12.2009
264                               դեղահատեր                 գործարան ԲԲԸ     Բելառուս   C07AA05    7719/1         Դ
     Anaprilin          propranolol                   (5x10)                                     29.05.2013
                                                     Borisov Medical
                                                   Preparations Plant OJSC

                                                   Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
                                            10մգ
    Անապրիլին 10մգ         պրոպրանոլոլ                               ԲԲԸ                           14.07.2009
265                               դեղահատեր      (50/5x10/,                 Ռուսաստան   C07AA05    8709          Դ
    Anaprilin 10mg         propranolol                          Tatchimpharmprepa-raty                      14.07.2014
                                           50/2x25/)
                                                       OJSC
                                                   Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
                                            40մգ
    Անապրիլին 40մգ         պրոպրանոլոլ                               ԲԲԸ                           14.07.2009
266                               դեղահատեր      (50/5x10/,                 Ռուսաստան   C07AA05    8710          Դ
    Anaprilin 40mg         propranolol                          Tatchimpharmprepa-raty                      14.07.2014
                                           50/2x25/)
                                                       OJSC

                                                   Զդորովյե Դեղագործական
   Անապրիլին-Զդորովյե       պրոպրանոլոլ                   40մգ       Ընկերություն ՍՊԸ                       15.10.2007
267                               դեղահատեր                           Ուկրաինա   C07A A05   1240/7059        Դ
   Anaprilin-Zdorovye       propranolol                   (50)     Zdorovye Pharmaceutical                     15.10.2012
                                                      Company LLC


                                                   Զդորովյե Դեղագործական
   Անապրիլին-Զդորովյե       պրոպրանոլոլ                   10մգ       Ընկերություն ՍՊԸ                       15.10.2007
268                               դեղահատեր                           Ուկրաինա   C07A A05   1239/7058        Դ
   Anaprilin-Zdorovye       propranolol                   (50)     Zdorovye Pharmaceutical                     15.10.2012
                                                      Company LLC

               մարդու ինտերֆերոն գամմայի
                                       3մգ (ակտիվ նյութ`    ՆՊՖ Մատերիա Մեդիկա
               նկատմամբ աֆինային մաքրված                                             L03
     Անաֆերոն                     դեղահատեր բերանի   ոչ ավել, քան        Հոլդինգ ՍՊԸ                        26.10.2011
269                 հակամարմիններ                                       Ռուսաստան  հոմեոպաթային  11049          ԱԴ
     Anaferon                     խոռոչում լուծվող  10-15նգ/գ),      NPF Materia Medica                       26.10.2016
              affinity purified antibodies to                                           դեղ
                                       բլիստերում (20)       Holding Ltd.
                human interferon gamma
               մարդու ինտերֆերոն գամմայի
                                       3մգ (ակտիվ նյութ`    ՆՊՖ Մատերիա Մեդիկա
               նկատմամբ աֆինային մաքրված                                             L03
   Անաֆերոն մանկական                  դեղահատեր բերանի   ոչ ավել, քան        Հոլդինգ ՍՊԸ                        26.10.2011
270                 հակամարմիններ                                       Ռուսաստան  հոմեոպաթային  11050          ԱԴ
    Anaferon Kids                    խոռոչում լուծվող  10-16նգ/գ),      NPF Materia Medica                       26.10.2016
              affinity purified antibodies to                                           դեղ
                                       բլիստերում (20)       Holding Ltd.
                human interferon gamma


                դեքվալինիում (դեքվալինիումի             100մգ/100մլ+
              քլորիդ), էնoքսոլոն, հիդրոկորտիզոն             60մգ/100մլ+
                                                   Ֆերեր Ինտերնասիոնալ,
                (հիդրոկորտիզոնի ացետատ),               60մգ/100մլ+
                                                   Ս.Ա., Լաբորատորիոս
              թիրոթրիցին, լիդոկային (լիդոկայինի            400մգ/100մլ+
                                                  Նովագ, Ս.Ա. (Իսպանիա)-
     Անգինովագ           հիդրոքլորիդ)                 100մգ/100մլ,                                   25.06.2010
271                                ցողաշիթ                  ի համար      Իսպանիա    R02AA     9714          Դ
     Anginovag       dequalinium (dequalinium                10մլ /100                                   25.06.2015
                                                   Ferrer Internacional,
                 chloride), enoxolone,                դեղաչափ/,
                                                   S.A. for Laboratorios
              hydrocortisone (hydrocortisone            20մլ /200 դեղաչափ/
                                                   Novag, S.A., Spain
              acetate), tyrothricin, lidocaine            պլաստիկե տարա
                (lidocaine hydrochloride)             դեղաչափիչ մխոցով
                                                                                       23
1       2             3              4          5           6         7     8     9      10    11


   Անգիոցիս հավաքածու
   անագի պիրոֆոսֆատի
   պատրաստման`կենդա
     նի օրգանիզմում
   տեխնեցիում (99mTc)-
    ով արյան կարմիր
     բջիջների նշման                      դեղափոշի
               պիրոֆոսֆատի նատրիումական               20.12մգ/սրվակ,
       համար                       լիոֆիլացված,             Ցիս Բիո Ինտերնասիոնալ                    07.05.2010
272                 դեկահիդրատ                  ապակե սրվակներ                Ֆրանսիա  V09GA06   9566          Դ
    Angiocis kit for                      ներարկման             Cis Bio International                    07.05.2015
             pyrophosphate sodium decahydrate               (5)
   the preparation of                      լուծույթի
      stannous
   pyrophosphate used
     for in vivo
    labeling of Red
    Blood Cells with
   technetium (99mTc)


                                            10մգ,
     Անդանտե 10մգ         զալեպլոն                            Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                     14.03.2011
273                              դեղապատիճ-ներ     բլիստերում                Հունգարիա  N05CF03   10307          Դ\Հ
     Andante 10mg         zaleplon                            Gedeon Richter OJSC                    14.03.2016
                                          (7, 14/2x7/)
                                                   Միֆարմ ՍՊԱ (ՊՀ և Տ
     Անդրաքսան         ֆլյուտամիդ         դեղահատեր       250մգ      Ս.պ.Ա.-ի համար)                      13.02.2008
274                                                              Իտալիա   L02BB01  1623/7530        Դ
      Andraxan         flutamide         թաղանթապատ       (30)     Mipharm SPA (for PH&T                    13.02.2013
                                                      S.p.A.)
                                                   Բեզինս Ինտերնասիոնալ
                                          1% (50մգ/5գ),
      Անդրոգել         թեստոստերոն                           (Սոլվեյ Ֆարմայի համար)                   02.06.2008
275                                դոնդող     5գ փաթեթիկներ                Բելգիա   G03BA03   7847          Դ
      Androgel         testosterone                           Besins International                    02.06.2013
                                            (30)
                                                    (for Solvay Pharma)

                                                    Շերինգ ԳմբՀ և Քո.
                                                   Պրոդուկտիոնս ԿԳ, Բայեր
    Անդրոկուր 10մգ    ցիպրոտերոն (ցիպրոտերոնի                          Շերինգ Ֆարմա ԱԳ
     դեղահատեր         ացետատ)                      10մգ,     (Գերմանիա)-ի համար                     07.12.2009
276                               դեղահատեր                           Գերմանիա  G03HA01   9147          Դ
    Androcur 10mg    cyproterone (cyproterone               բլիստերում (15)   Schering GmbH & Co.                    07.12.2014
      tablets          acetate)                             Produktions KG for
                                                   Bayer Schering Pharma
                                                      AG, Germany

                                                    Շերինգ ԳմբՀ և Քո.
                                                   Պրոդուկտիոնս ԿԳ, Բայեր
    Անդրոկուր 50մգ    ցիպրոտերոն (ցիպրոտերոնի                  50մգ,      Շերինգ Ֆարմա ԱԳ
     դեղահատեր         ացետատ)                     բլիստերում    (Գերմանիա)-ի համար                     25.10.2010
277                               դեղահատեր                           Գերմանիա  G03HA01   9939          Դ
    Androcur 50mg    cyproterone (cyproterone                (20/2x10/,    Schering GmbH & Co.                    25.10.2015
      tablets          acetate)                     50/5x10/)    Produktions KG for
                                                   Bayer Schering Pharma
                                                      AG, Germany
      Անեստան          հալոթան                      100%,    Հիկմա Ֆարմասյուտիկալս                    11.09.2010
278                              լուծույթ շնչառման                        Հորդանան  N01AB01   9866          Դ
      Anestane         halothane                  250մլ ապակե շշիկ  Hikma Pharmaceuticals                    11.09.2015

              բենզոկային, բիսմութի սուբգալատ,
                                          (0.1գ+0.04գ+
     Անէսթեզոլ        ցինկի օքսիդ, մենթոլ                           Նիժֆարմ ԲԲԸ                      10.07.2007
279                                մոմիկներ     0.02գ+0.004գ)               Ռուսաստան  C05A D03  1058/6849        ԱԴ
     Anaesthesol   benzocaine, bismuth subgallate,                       Nizhpharm Open JSC                    10.07.2012
                                            (10)
                 zinc oxyde, menthol

     Անէստերան         իզոֆլուրան                    99.9%,     Ռոմֆարմ Քոմփանի ՍՌԼ                     13.09.2007
280                              լուծույթ շնչառման                        Ռումինիա  N01A B06  1158/7205        Դ
     Anesteran         isofluranum                   100մլ շշիկ   Rompharm Company SRL                    13.09.2012

     Անիսոն պլյուս  բուսական հանուկներ, բուսական յուղ  դեղափոշի խմելու   5գ փաթեթիկներ   Ֆարկո Ֆարմասյութիքալս                   07.10.2009
281                                                              Եգիպտոս   A03A    8208/1         ԱԴ
     Anison Plus     herbal extracts, herbal oil     լուծույթի      (6,12)    Pharco Pharmaceuticals                   02.10.2013
                                                                                     24
1       2              3             4         5            6          7      8     9      10    11


              ա) դեքսամեթազոն, ֆենիլբուտազոն,
                 սալիցիլամիդ ացետատի
               նատրիումական աղ,լիդոկայինի             3,32մգ/2մլ+
                                                    Բատֆարմա ՍՊԸ`
               հիդրոքլորիդ բ) վիտամին B12,           375մգ/2մլ+150մգ/2մլ
                                                     Ուեյսմարկ ՍՊԸ
    Անոդին-Դուալ       լիդոկայինի հիդրոքլորիդ             +2,5մգ/մլ,                                    19.05.2011
282                            լուծույթ ներարկման             (Վրաստան)-ի համար    Վրաստան    M01BA01   8990/1         Դ
    Anodyne-Dual        a) dexamethasone,             ա) 2մլ ամպուլներ                                   26.10.2014
                                                    Batfarma Ltd. for
               phenylbutazone, salicylamide             (3) բ) 1մլ
                                                  Waysmark Ltd., Georgia
                acetate sodium, lidocaine             ամպուլներ (3)
              hydrochloride b) vitamin B12,
                lidocaine hydrochloride


              քսերոֆորմ, շիկատակի հանուկ,
                                        100մգ+20մգ+50մգ,
      Անուզոլ         ցինկի սուլֆատ         մոմիկներ                Բիոսինթեզ ԲԲԸ                       29.12.2009
283                                        բլիստերում                 Ռուսաստան   C05AX03   9232          ԱԴ
      Anusol     xeroform, belladonna extract,    ուղիղաղիքային              Biosynthes OJSC                       29.12.2014
                                         (10/2x5/)
                  zinc sulfate
              շիկատակի հանուկ, ցինկի սուլֆատ,
      Անուզոլ        քսերոֆորմ, գլիցերին                          Նիժֆարմ ԲԲԸ                        10.07.2007
284                               մոմիկներ      (10)                   Ռուսաստան   C05A X04  1055/6852        ԱԴ
      Anusol       belladonnae extract, zinc                        Nizhpharm Open JSC                      10.07.2012
               sulfate, xeroform, glycerol
                նալտրեքսոն (նալտրեքսոնի
     Անտաքսոն          հիդրոքլորիդ)                  50մգ,       Զամբոն Ս.Պ.Ա.                        13.07.2010
285                              դեղապատիճներ                           Իտալիա    N07BB04   9743          Դ
     Antaxone       naltrexone (naltrexone              բլիստերում (10)     Zambon S.P.A.                       13.07.2015
                  hydrochloride)
                                                   Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
    Անտիալերգին      ցետիրիզինի դիհիդրոքլորիդ             100մգ/100մլ,      Ինդաստրիս Կո.                       07.10.2009
286                                օշարակ                            Եգիպտոս   R06AE07   7666/1         ԱԴ
    Antiallergin     cetirizine dihydrochloride              100մլ շշիկ     Amriya Pharmaceutical                     02.04.2013
                                                     Industries Co.

              սալիցիլաթթու, ծծումբ, ցինկի օքսիդ  դեղակախույթ    (20մգ+50մգ+
     Անտի-ակնե                                           ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                        11.08.2008
287             salicylic acid, sulfur, zinc     արտաքին      150մգ)/մլ,                 Հայաստան    D02AF    8007          ԱԴ
     Anti-Acne                                           ARPIMED Ltd.                        11.08.2013
                     oxide         կիրառման      30մլ շշիկ

                քլորհեքսիդին (քլորհեքսիդինի
                                                    Հ. տեն Հերկել Բ.Վ.,
                դիացետատ), տետրակային
                                                  Նատուր Պրոդուկտ Եուրոպ
               (տետրակայինի հիդրոքլորիդ),
     Անտի-Անգին                              2մգ+0,2մգ+50մգ,   Բ.Վ. (Նիդերլանդներ)-ի
                   ասկորբինաթթու                                                         30.12.2010
288    Ֆորմուլա                       լոզաններ     բլիստերում        համար      Նիդերլանդներ  R02AA20   10140          ԱԴ
              chlorhexidine (chlorhexidine                                                      30.12.2015
   Anti-Angin Formula                             (20/2x10/)    H. ten Herkel B.V. for
                 diacetate), tetracaine
                                                   Natur Produkt Europe
               (tetracaine hydrochloride),
                                                   B.V., the Netherlands
                   ascorbic acid


     Անտիգրիբոկ          կետոկոնազոլ                 2գ/100գ,     Նաբրոս Ֆարմա Պվտ. Լտդ                      15.06.2009
289                               նրբաքսուք                          Հնդկաստան   D01AC08   7993/2         ԱԴ
     Antigribok         ketoconazole               15գ, 20գ պարկուճ   Nabros Pharma Pvt. Ltd                     23.07.2013

     Անտիգրիբոկ
    դեղահատեր 200մգ        կետոկոնազոլ                  200մգ,     Նաբրոս Ֆարմա Պվտ. ՍՊԸ                      03.11.2011
290                               դեղահատեր                           Հնդկաստան   J02AB02   11109          Դ
   Antigribok tablets       ketoconazole                բլիստերում (10)   Nabros Pharma Pvt. Ltd.                     03.11.2016
       200mg
               ացետիլսալիցիլա-թթու, կոֆեին,                      ԱՍԻԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                        450մգ+20մգ+20մգ,
     Անտի-Գրիպ          վիտամին C                              Ինդաստրիս                         30.11.2011
291                               դեղահատեր     բլիստերում                   Սիրիա    N02BA51   9016/1         ԱԴ
     Anti-Grip     acetylsalicylic acid, caffeine,                      ASIA Pharmaceutical                      13.11.2014
                                         (20/2x10/)
                   vitamin C                             Industries
                                                                                      25
1       2             3             4         5            6          7      8     9      10    11

                                                    ՆՊ-Լոգիստիկա ՍՊԸ
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
               պարացետամոլ, քլորֆենամին
                                                   Նատուր Պրոդուկտ Եուրոպ
                (քլորֆենամինի մալեատ),
                                       500մգ+10մգ+ 200մգ,    Բ.Վ., Նիդերլանդներ)
     Անտիգրիպին         ասկորբինաթթու       դեղահատեր                                              24.05.2010
292                                      պլաստիկե տարայում     NP-Logistica Ltd.   Ռուսաստան   N02BE51   9648          ԱԴ
     Antigrippin    paracetamol, chlorphenamine     դյուրալույծ                                            24.05.2015
                                           (10)         (dosage form
               (chlorphenamine maleate),
                                                   manufacturer - Natur
                  ascorbic acid
                                                   Produkt Europe B.V.,
                                                     the Netherlands)


                                                    ՆՊ-Լոգիստիկա ՍՊԸ
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
               պարացետամոլ, քլորֆենամին
                                                   Նատուր Պրոդուկտ Եուրոպ
     Անտիգրիպին      (քլորֆենամինի մալեատ),
                                        250մգ+3մգ+50մգ,     Բ.Վ., Նիդերլանդներ)
    երեխաների համար       ասկորբինաթթու       դեղահատեր                                              13.07.2010
293                                      պլաստիկե տարայում     NP-Logistica Ltd.   Ռուսաստան   N02BE51   9751          ԱԴ
    Antigrippin for   paracetamol, chlorphenamine     դյուրալույծ                                            13.07.2015
                                          (10)          (dosage form
      children     (chlorphenamine maleate),
                                                   manufacturer - Natur
                  ascorbic acid
                                                   Produkt Europe B.V.,
                                                     the Netherlands)


                                                   Նատուր Պրոդուկտ Ֆարմա
                                                    Սպ. զ օ.օ., Նատուր
     Անտիգրիպին    պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,                        Պրոդուկտ Եուրոպ Բ.Վ.
                                        250մգ+50մգ+3մգ,
    երեխաների համար      քլորֆենամինի մալեատ      դեղահատեր               (Նիդերլանդներ)-ի համար                    27.04.2010
294                                      պլաստիկե տարայում                Լեհաստան   N02BE51   9516          ԱԴ
    Antigrippin for   paracetamol, ascorbic acid,     դյուրալույծ              Natur Produkt Pharma                     27.04.2015
                                          (10)
      children      chlorphenamine maleate                         Sp. z o.o. for Natur
                                                   Produkt Europe B.V.,
                                                     the Netherlands


                                                   Նատուր Պրոդուկտ Ֆարմա
               պարացետամոլ, քլորֆենամին                         Սպ. զ օ.օ., Նատուր
                                 դեղափոշի
   Անտիգրիպին երիցուկի   (քլորֆենամինի մալեատ),                         Պրոդուկտ Եուրոպ Բ.Վ.
                              դյուրալույծ, ներքին 500մգ+10մգ+ 200մգ,
       համով         ասկորբինաթթու                          (Նիդերլանդներ)-ի համար                    30.12.2010
295                               ընդունման    5գ փաթեթիկներ                Լեհաստան   N02BE51  10141          ԱԴ
    Antigrippin with  paracetamol, chlorphenamine                        Natur Produkt Pharma                     30.12.2015
                              լուծույթի, երիցուկի   (10,30)
    chamomile flavour   (chlorphenamine maleate),                        Sp. z o.o. for Natur
                                  համով
                  ascorbic acid                           Produkt Europe B.V.,
                                                     the Netherlands


                                                   Նատուր Պրոդուկտ Ֆարմա
               պարացետամոլ, քլորֆենամին                         Սպ. զ օ.օ., Նատուր
   Անտիգրիպին լիմոնի և                    դեղափոշի
                (քլորֆենամինի մալեատ),                         Պրոդուկտ Եուրոպ Բ.Վ.
     մեղրի համով                    դյուրալույծ, ներքին 500մգ+10մգ+ 200մգ,
                  ասկորբինաթթու                          (Նիդերլանդներ)-ի համար                    30.12.2010
296  Antigrippin with                     ընդունման    5գ փաթեթիկներ                Լեհաստան   N02BE51  10142          ԱԴ
              paracetamol, chlorphenamine                        Natur Produkt Pharma                     30.12.2015
    honey and lemon                   լուծույթի, մեղրի և    (10,30)
               (chlorphenamine maleate),                        Sp. z o.o. for Natur
      flavour                      կիտրոնի համով
                  ascorbic acid                           Produkt Europe B.V.,
                                                     the Netherlands

     Անտիգրիպին.
      դյուրալույծ   պարացետամոլ, քլորֆենիրամինի                       Նատուր Պրոդուկտ Եուրոպ
                                         (500մգ+10մգ+
      դեղահատեր      մալեատ, ասկորբինաթթու     դեղահատեր                   Բ. Վ.                         05.03.2008
297                                         200մգ)                  Նիդերլանդներ  N02BE51  1572/7489        ԱԴ
     Antigrippin    paracetamol, chlorpheniramine    դյուրալույծ              Natur Produkt Europe                     21.01.2013
                                          (10, 30)
     effervescent      maleate, ascorbic acid                            B.V.
       tablets
                                                                                      26
 1      2             3             4         5           6          7      8     9      10    11
    Անտիգրիպին.
      դյուրալույծ
     դեղահատեր    պարացետամոլ, քլորֆենիրամինի                      Նատուր Պրոդուկտ Եուրոպ
   երեխաների համար     մալեատ, ասկորբինաթթու      դեղահատեր   (250մգ+3մգ+ 50մգ)      Բ. Վ.                         05.03.2008
298                                                            Նիդերլանդներ  N02BE51  1573/7488        ԱԴ
     Antigrippin   paracetamol, chlorpheniramine    դյուրալույծ    (10, 30)     Natur Produkt Europe                     21.01.2013
    effervescent     maleate, ascorbic acid                            B.V.
     tablets for
      children


                                                 Նատուր Պրոդուկտ Ֆարմա
                                                  Սպ. զ օ.օ., Նատուր
             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,                       Պրոդուկտ Եուրոպ Բ.Վ.
                                       500մգ+200մգ+ 10մգ,
    Անտիգրիպին       քլորֆենամինի մալեատ      դեղահատեր              (Նիդերլանդներ)-ի համար                    01.02.2010
299                                     պլաստիկե տարայում               Լեհաստան   N02BE51   9234          ԱԴ
    Antigrippin    paracetamol, ascorbic acid,     դյուրալույծ             Natur Produkt Pharma                     01.02.2015
                                          (10)
               chlorphenamine maleate                        Sp. z o.o. for Natur
                                                  Produkt Europe B.V.,
                                                   the Netherlands
              դեղապատիճ Ա-ասկորբինաթթու.
              ացետիլսալիցիլա-թթու, ռուտոզիդ,
                դեղապատիճ Բ-մետամիզոլ
             (մետամիզոլի նատրիումական աղ),
              կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիումի          300մգ+250մգ+ 20մգ+
               գլյուկոնատի մոնոհիդրատ),             (250մգ, 100մգ,    «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
              դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի              20մգ),       «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
   Անտիգրիպին-ԱՆՎԻ                                                                      05.09.2011
300                  հիդրոքլորիդ)      դեղապատիճներ   Ա դեղապատիճներ    (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան    R05X   10116/1         ԱԴ
   Antigrippin-ANVI                                                                     21.12.2015
               capsule A- ascorbic acid,            բլիստերում (10),   "Farmproekt" CJSC for
             acetylsalicylic acid, rutoside,           Բ դեղապատիճներ   "AnviLab" Ltd., Russia
                capsule-B metamizole              բլիստերում (10)
              (metamizole sodium), calcium
              gluconate (calcium gluconate
             monohydrate), diphenhydramine
             (diphenhydramine hydrochloride)
             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
             կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիում
               գլյուկոնատի մոնոհիդրատ),
    Անտիգրիպին-
               ռիմանտադին (ռիմանտադինի                        «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
     մաքսիմում                    դեղափոշի ներքին 360մգ+300մգ+100մգ+
            հիդրոքլորիդ), ռուտոզիդ, լորատադին                       «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
   ազնվամորու համով                     ընդունման   50մգ+20մգ+3մգ,                                   05.09.2011
301            paracetamol, ascorbic acid,                       (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան    R05X   10026/1         ԱԴ
  Antigrippin-maximum                    լուծույթի,   5գ փաթեթիկներ                                   23.11.2015
              calcium gluconate (calcium                       "Farmproekt" CJSC for
    with raspberry                   ազնվամորու համով  (3,6,8,12,24)
               gluconate monohydrate),                       "AnviLab" Ltd., Russia
      flavour
               rimantadine (rimantadine
              hydrochloride), rutoside,
                   loratadine             Պ դեղապատիճ-պարացետամոլ, Ռ
                                        360մգ+(300մգ,
              դեղապատիճ-ասկորբինաթթու.
    Անտիգրիպին-                             100մգ, 50մգ, 20մգ,   «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
            կալցիումի գլյուկոնատ. ռիմանտադին.
     մաքսիմում                                 3մգ),       «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
                ռուտոզիդ. Լորատադին                                                       05.09.2011
302  դեղապատիճներ                    դեղապատիճներ    Պ դեղապատիճներ    (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան    R05X   10022/1         ԱԴ
            P capsule-paracetamol, R capsule-                                                    23.11.2015
  Antigrippin-maximum                            բլիստերում (10) և  "Farmproekt" CJSC for
               ascorbic acid. calcium
     capsules                              Ռ դեղապատիճներ   "AnviLab" Ltd., Russia
               gluconate. rimantadine.
                                        բլիստերում (10)
                rutoside. loratadine
                                                                                    27
 1      2             3             4          5           6         7     8     9      10    11

             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
             կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիում
               գլյուկոնատի մոնոհիդրատ),
    Անտիգրիպին-     ռիմանտադին (ռիմանտադինի               360մգ+300մգ+     «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
                              դեղափոշի ներքին
   մաքսիմում կիտրոնի հիդրոքլորիդ), ռուտոզիդ, լորատադին             100մգ+50մգ+      «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
                                ընդունման                                            05.09.2011
303     համով     paracetamol, ascorbic acid,               20մգ+3մգ,     (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան  R05X   10023/1         ԱԴ
                             լուծույթի, կիտրոնի                                          23.11.2015
  Antigrippin-maximum   calcium gluconate (calcium             5գ փաթեթիկներ    "Farmproekt" CJSC for
                                 համով
   with lemon flavour    gluconate monohydrate),              (3,6,8,12, 24)   "AnviLab" Ltd., Russia
               rimantadine (rimantadine
              hydrochloride), rutoside,
                   loratadine             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
             կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիում
               գլյուկոնատի մոնոհիդրատ),
    Անտիգրիպին-
               ռիմանտադին (ռիմանտադինի                         «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
   մաքսիմում կիտրոն-                   դեղափոշի ներքին 360մգ+300մգ+100մգ+
            հիդրոքլորիդ), ռուտոզիդ, լորատադին                        «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
     մեղրի համով                      ընդունման   50մգ+20մգ+3մգ,                                   05.09.2011
304            paracetamol, ascorbic acid,                        (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան  R05X   10025/1         ԱԴ
  Antigrippin-maximum                  լուծույթի, կիտրոն- 5գ փաթեթիկներ,                                   23.11.2015
              calcium gluconate (calcium                        "Farmproekt" CJSC for
   with lemon-honey                    մեղրի համով   (3,6,8,12,24)
               gluconate monohydrate),                        "AnviLab" Ltd., Russia
      flavour
               rimantadine (rimantadine
              hydrochloride), rutoside,
                   loratadine             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
             կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիում
               գլյուկոնատի մոնոհիդրատ),
    Անտիգրիպին-
               ռիմանտադին (ռիմանտադինի                         «Ֆարմպրոյեկտ» ՓԲԸ,
    մաքսիմում սև                    դեղափոշի ներքին  360մգ+300մգ+100մգ+
            հիդրոքլորիդ), ռուտոզիդ, լորատադին                        «ԱնվիԼաբ» ՍՊԸ
    հաղարջի համով                      ընդունման    50մգ+20մգ+3մգ,                                 05.09.2011
305            paracetamol, ascorbic acid,                        (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան  R05X   10024/1         ԱԴ
  Antigrippin-maximum                    լուծույթի, սև   5գ փաթեթիկներ                                 23.11.2015
              calcium gluconate (calcium                        "Farmproekt" CJSC for
   with blackcurrant                    հաղարջի համով    (3,6,8,12,24)
               gluconate monohydrate),                        "AnviLab" Ltd., Russia
     flavour
               rimantadine (rimantadine
              hydrochloride), rutoside,
                   loratadine


               պիրեթրիններ (պերմեթրին+
               տետրամեթրին), պիպերոնիլի               1.65մգ/մլ+
     Անտիլայս          բուտօքսիդ                  16.5մգ/մլ,       Արփիմեդ ՍՊԸ                      10.09.2009
306                              օճառահեղուկ                          Հայաստան  P03AC54   8888          ԱԴ
     Antilice      pyrethrins (permethrin+              100մլ պլաստիկե      Arpimed LLC                      10.09.2014
               tetramethrin), piperonyl                 շշիկ
                   butoxide

                                          500մգ,    Վարշավայի դեղագործական
     Անտիկոլ          դիսուլֆիրամ                  ապակե կամ    գործարան «Պոլֆա» Ս.Ա.                     04.04.2011
307                              դեղահատեր                           Լեհաստան  P03AA04   9320/1         Դ
     Anticol          disulfiram                 պլաստիկե տարայում  Warsaw Pharmaceutical                    22.02.2015
                                           (30)      Works "Polfa" S.A.

   Անտիստենոկարդին        դիպիրիդամոլ                   25մգ        Սոֆարմա ԲԸ                       26,04.2007
308                               դրաժե                            Բուլղարիա  B01A C07  0916/6591        Դ
   Antistenocardin       dipyridamole                  (60/2x30/)       Sopharma JSC                      26.04.2012
                               դեղահատեր
    Անտիստրումին        կալիումի յոդիդ                   1մգ        Սոֆարմա ԲԸ                       30.03.2007
309                             թաղանթապատ                           Բուլղարիա  V03AB21  0870/5967        Դ
    Antistrumin       potassium iodide                  (20)        Sopharma JSC                      30.03.2012
                                (դրաժե)
                               դեղահատեր
    Անտիստրումին        կալիումի յոդիդ                  0.5մգ        Սոֆարմա ԲԸ                       30.03.2007
310                             թաղանթապատ                           Բուլղարիա  V03AB21  0869/5966        Դ
    Antistrumin       potassium iodide                  (20)        Sopharma JSC                      30.03.2012
                                (դրաժե)
                                                                                    28
1       2              3             4         5           6         7     8     9      10    11

              պարացետամոլ, քլորֆենիրամինի
              մալեատ, ֆենիլպրոպանոլամի-նի
                                        (160մգ+1մգ+5մգ)/
     Անտի-քոլդ         հիդրոքլորիդ                           ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ ՓԲԸ                      20.04.2007
311                               օշարակ        5մլ,                  Հայաստան  N02B E71  0910/6008        ԱԴ
     Anti-cold    paracetamol, chlorpheniramine                      ARPIMED J.V. CJ-S Co                    20.04.2012
                                         60մլ,120մլ շշիկ
              maleate, phenylpropanolamine
                  hydrochloride

              պարացետամոլ, քլորֆենիրամինի
              մալեատ, ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ
     Անտի-քոլդ                               (325մգ+2մգ+5մգ)    ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ ՓԲԸ                      05.06.2007
312            paracetamol, chlorpheniramine    դեղահատեր                           Հայաստան  R05X   1013/7001        ԱԴ
     Anti-cold                                (20/2x10/)    ARPIMED J.V. CJ-S Co                    22.05.2012
                maleate, phenylephrine
                  hydrochloride

                                                   Կոնտրակտ Ֆարմակալ
               պարացետամոլ, ֆենիլէֆրին
                                                    Քորպորեյշն, Բայեր
    Անտիֆլու դեղափոշի   (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ),
                              դեղափոշի ներքին              Քոնսումեր Քեյր ԱԳ
    ներքին ընդունման քլորֆենամին (քլորֆենամինի մալեատ)
                                ընդունման    650մգ+10մգ+4մգ,   (Շվեյցարիա)-ի համար                    30.12.2010
313     լուծույթի    paracetamol, phenylephrine                                     ԱՄՆ    R05X    10149          ԱԴ
                              լուծույթի, կիտրոնի  փաթեթիկներ (5)    Contract Pharmacal                    30.12.2015
   Antiflu powder for (phenylephrine hydrochloride),
                                 համով               Corporation for Bayer
     oral solution   chlorphenamine (chlorphenamine
                                                   Consumer Care AG,
                    maleate)
                                                     Switzerland


                                                   Կոնտրակտ Ֆարմակալ
              պարացետամոլ, ֆենիլէֆրին
                                                    Քորպորեյշն, Բայեր
     Անտիֆլու     (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ),
                                                    Քոնսումեր Քեյր ԱԳ
    թաղանթապատ   քլորֆենամին (քլորֆենամինի մալեատ)
                                դեղահատեր    325մգ+5մգ+2մգ,    (Շվեյցարիա)-ի համար                    30.12.2010
314   դեղահատեր     paracetamol, phenylephrine                                      ԱՄՆ    R05X    10148          ԱԴ
                               թաղանթապատ    բլիստերում (12)    Contract Pharmacal                    30.12.2015
  Antiflu film-coated (phenylephrine hydrochloride),
                                                  Corporation for Bayer
     tablets    chlorphenamine (chlorphenamine
                                                   Consumer Care AG,
                   maleate)
                                                     Switzerland


                                                   Կոնտրակտ Ֆարմակալ
                                                    Քորպորեյշն, Բայեր
              պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
                              դեղափոշի ներքին               Քոնսումեր Քեյր ԱԳ
            քլորֆենամին (քլորֆենամինի մալեատ)
   Անտիֆլու մանկական                    ընդունման     160մգ+50մգ+1մգ,   (Շվեյցարիա)-ի համար                    30.12.2010
315            paracetamol, ascorbic acid,                                     ԱՄՆ    R05X    10150          ԱԴ
    Antiflu Kids                     լուծույթի,    փաթեթիկներ (5)    Contract Pharmacal                    30.12.2015
             chlorphenamine (chlorphenamine
                             ազնվամորու համով             Corporation for Bayer
                   maleate)
                                                   Consumer Care AG,
                                                     Switzerland

                                                  Սալուտաս Ֆարմա (Լեկ
                                                  Ֆարմասյութիքալս դ.դ.,
     Անտիֆունգոլ         կլոտրիմազոլ                  10մգ/մլ,     Սլովենիա-ի համար)                     08.08.2007
316                               լուծույթ                           Գերմանիա  D01A C01  1075/6927        ԱԴ
     Antifungol         clotrimazole                 20մլ, 50մլ շշիկ  Salutas Pharma (for Lek                   08.08.2012
                                                  Pharmaceuticals d.d.,
                                                      Slovenia)

                                                  Սալուտաս Ֆարմա (Լեկ
                                                  Ֆարմասյութիքալս դ.դ.,
     Անտիֆունգոլ         կլոտրիմազոլ                    1%,      Սլովենիա-ի համար)                     08.08.2007
317                               նրբաքսուք                           Գերմանիա  D01A C01  1076/6926        ԱԴ
     Antifungol         clotrimazole                25գ, 50գ պարկուճ  Salutas Pharma (for Lek                   08.08.2012
                                                  Pharmaceuticals d.d.,
                                                      Slovenia)
                                                  Ամուն ֆարմասյութիքալ Քո.
    Անտոդին 20մգ         ֆամոտիդին                    20մգ         Ս.Ա.Ե.                       30.05.2007
318                              դեղահատեր                           Եգիպտոս  A02BA03  0987/6634        Դ
    Antodine 20mg        famotidine                    (20)     Amoun Pharmaceutical                    30.05.2012
                                                     Co. S.A.E.
                                                  Ամուն ֆարմասյութիքալ Քո.
    Անտոդին 40մգ         ֆամոտիդին                    40մգ         Ս.Ա.Ե.                       30.05.2007
319                              դեղահատեր                           Եգիպտոս  A02BA03  0988/6633        Դ
    Antodine 40mg        famotidine                    (10)     Amoun Pharmaceutical                    30.05.2012
                                                     Co. S.A.E.


                                                                                    29
 1      2              3              4          5           6          7       8     9      10    11

              ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ  դեղափոշի ներքին    156,25մգ (125մգ+                Միացյալ
     Աուգմենտին                                            ՍմիթԿլայն Բիչեմ ԲԲԸ                      14.03.2011
320              amoxicilline, potassium       ընդունման     31,25մգ )/5մլ,                Թագավորու-   J01CR02   7427/1         Դ
     Augmentin                                            SmithKline Beecham PLC                     20.12.2012
                   clavulanate        դեղակախույթի    100մլ ապակե շշիկ                 թյուն

              ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ                                    Միացյալ
     Աուգմենտին                        դեղահատեր     1գ (875մգ+125մգ),   ՍմիթԿլայն Բիչեմ ԲԲԸ                      22.01.2008
321              amoxicilline, potassium                                      Թագավորությու  J01C R02  1481/7428        Դ
     Augmentin                        թաղանթապատ        (14)      SmithKline Beecham PLC                     20.12.2012
                   clavulanate                                           ն


     Աուգմենտին                                           ՍմիթԿլայն Բիչեմ ՍՊԸ
    228մգ/5մլ 70մլ                                          (ԳլաքսոՍմիթԿլայն խմբի
            ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ              (200մգ+28.5մգ)/5մլ,               Միացյալ
   օշարակ փոշու ձևով                     դեղափոշի խմելու                ընկերություն)                       08.04.2008
322             amoxicillin, potassium                 70մլ դեղակախույթի              Թագավորությու  J01CR02   7716          Դ
  Augmentin 228mg/5ml                     դեղակախույթի              SmithKline Beecham PLC                      02.04.2013
                  clavulanate                    դեղափոշի շշիկում                 ն
    70ml syrup in                                              (member of
    powder form                                           GlaxoSmithKline group)


     Աուգմենտին                                           ՍմիթԿլայն Բիչեմ ՍՊԸ
    312մգ/5մլ 100մլ                                          (ԳլաքսոՍմիթԿլայն խմբի
            ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ              (250մգ+62.5մգ)/5մլ,               Միացյալ
   օշարակ փոշու ձևով                     դեղափոշի խմելու                ընկերություն)                       08.04.2008
323             amoxicillin, potassium                 100մլ դեղակախույթի              Թագավորությու  J01CR02   7717          Դ
  Augmentin 312mg/5ml                     դեղակախույթի              SmithKline Beecham PLC                      02.04.2013
                  clavulanate                    դեղափոշի շշիկում                 ն
    100ml syrup in                                             (member of
    powder form                                           GlaxoSmithKline group)

   Աուգմենտին 375մգ
              ամoքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ                                    Միացյալ
     դեղահատեր                        դեղահատեր        375մգ     ՍմիթԿլայն Բիչեմ ԲԲԸ                      17.03.2008
324              amoxicilline, potassium                                      Թագավորությու  J01CR02  1680/7636        Դ
   Augmentin 375mg                      թաղանթապատ     (250մգ+125մգ) (20)  SmithKline Beecham PLC                     17.03.2013
                   clavulanate                                           ն
      tablets

     Աուգմենտին                                            ՍմիթԿլայն Բիչեմ ՍՊԸ
    457մգ/5մլ 70մլ                                           (ԳլաքսոՍմիթԿլայն խմբի
            ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ              (400մգ+57մգ)/5մլ,                Միացյալ
   օշարակ փոշու ձևով                     դեղափոշի խմելու                ընկերություն)                       08.04.2008
325             amoxicillin, potassium                 70մլ դեղակախույթի               Թագավորությու  J01CR02   7715          Դ
  Augmentin 457mg/5ml                     դեղակախույթի              SmithKline Beecham PLC                     02.04.2013
                  clavulanate                    դեղափոշի շշիկում                 ն
    70ml syrup in                                              (member of
    powder form                                           GlaxoSmithKline group)

   Աուգմենտին 625մգ
              ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ               625մգ                   Միացյալ
     դեղահատեր                        դեղահատեր                ՍմիթԿլայն Բիչեմ ԲԲԸ                      17.03.2008
326              amoxicilline, potassium                (500մգ+125մգ)                Թագավորությու  J01CR02  1681/7637        Դ
   Augmentin 625mg                      թաղանթապատ               Smithkline Beecham PLC                     17.03.2013
                   clavulanate                     (14)                     ն
      tablets

                                                     ՍմիթԿլայն Բիչեմ ՍՊԸ
     Աուգմենտին                                            (ԳլաքսոՍմիթԿլայն խմբի
              ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ    դեղափոշի                             Միացյալ
   ներերակային 1.2գ                                  1գ+200մգ,       ընկերություն)                       24.06.2008
327              amoxicilline, potassium      ներարկման                            Թագավորությու  J01CR02   7898          Դ
     Augmentin                                   սրվակ (10)    SmithKline Beecham PLC                     23.06.2013
                   clavulanate          լուծույթի                             ն
   Intravenous 1.2g                                             (member of
                                                     GlaxoSmithKline group)

   Ապաուրին 10մգ/2մլ
   ներարկման լուծույթ
                   դիազեպամ                      10մգ/2մլ,    ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                      03.05.2007
328  Apaurin 10mg/2ml                     լուծույթ ներարկման                          Սլովենիա   N05B A01  0938/6876        Դ\Հ
                   diazepam                   2մլ ամպուլներ (10)  KRKA d.d. Novo mesto                      03.05.2012
    solution for
     injection
     Ապաուրին
    թաղանթապատ
                   դիազեպամ          դեղահատեր         5մգ     ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                      03.05.2007
329   դեղահատեր                                                         Սլովենիա   N05B A01  0937/6877        Դ\Հ
                   diazepam          թաղանթապատ       (30/2x15/)    KRKA d.d. Novo mesto                      03.05.2012
    Apaurin coated
      tablets
                                                                                         30
1       2              3             4          5            6         7     8     9      10    11
   Ապիդրա ներարկման
   լուծույթ նախալցված                                100Մ/մլ,    Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ
       գրչում        ինսուլին գլուլիզին      լուծույթ ե/մ    3մլ սոլոստար        ԳմբՀ                        13.05.2009
330                                                               Գերմանիա  A10AB06   8511          Դ
  Apidra solution for      insulin glulisine       ներարկման    նախալցված գրիչներ    Sanofi-Aventis                     21.04.2014
  injection in a pre-                                 (5)       Deutschland GmbH
     filled pen

    Ապիդրա ներարկման                                        Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ
    լուծույթ սրվակում     ինսուլին գլուլիզին      լուծույթ ե/մ     100Մ/մլ,         ԳմբՀ                        10.06.2009
331                                                               Գերմանիա  A10AB06   8578          Դ
   Apidra solution for     insulin glulisine       ներարկման      10մլ սրվակ      Sanofi-Aventis                     08.06.2014
    injection in vial                                         Deutschland GmbH

   Ապիդրա ներարկման
      լուծույթ                                          Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ
                                           100Մ/մլ,
   փամփուշտներում        ինսուլին գլուլիզին      լուծույթ ե/մ                  ԳմբՀ                        10.06.2009
332                                        3մլ փամփուշտներ                Գերմանիա  A10AB06   8577          Դ
  Apidra solution for      insulin glulisine       ներարկման                Sanofi-Aventis                     08.06.2014
                                            (5)
    injection in                                           Deutschland GmbH
     cartridges

              մեղվաթույն ստանդարտացված, ալիլ
               իզոթիոցիանատ, մեթիլսալիցիլատ             0.03մգ/գ+10մգ/գ+
     Ապիզարթրոն                                            Էսպարմա ԳմբՀ                      04.03.2009
333             apitoxin standardized, allyl     քսուք       100մգ/գ,                 Գերմանիա  M02AX10   8499          ԱԴ
     Apisarthron                                            Esparma GmbH                      04.03.2014
                isothiocyanate, methyl               20գ պարկուճ
                    salicylate

    Ապիլակ Գրինդեքս
    բերանի խոռոչում
      լուծվող          մեղվակաթ        դեղահատեր բերանի      10մգ,        Գրինդեքս ԲԸ                      03.11.2011
334                                                               Լատվիա   A16AX10  11080          ԱԴ
    Apilac Grindex        royal jelly       խոռոչում լուծվող   բլիստերում (25)     Grindex JSC                      03.11.2016
    tablets to be
      sucked

                                                    Տալինի դեղագործական
    Ապիլակ Գրինդեքս                                        գործարան ԲԸ, Գրինդեքս
                                           10մգ/գ,
      քսուք           մեղվակաթ                             ԲԸ (Լատվիա)-ի համար                    03.11.2011
335                                քսուք      50գ ալյումինե                Էստոնիա  D11AX   11079          ԱԴ
    Apilac Grindex        royal jelly                           Tallinn Pharmaceutical                   03.11.2016
                                           պարկուճ
     ointment                                          Works A.S. for Grindex
                                                      JSC, Latvia

    Ապիլակ գրինդեքս        մեղվակաթ                     10մգ        Գրինդեքս ԲԸ                      05.02.2010
336                               դեղահատեր                            Լատվիա   A13A   6639/1         ԱԴ
    Apilac Grindex        royal jelly                    (25)        Grindex JSC                      25.01.2012

                                                    Գլենդ Ֆարմա Լիմիտեդ,
                                                    ԱՊՍ Ֆարմասյուտիկալս և
                                                    Քեմիկալս (Եուրոպ) ՍՊԸ
                                          25000ՄՄ/5մլ,
      Ապսիհեպ      հեպարին (հեպարինի նատրիում)                        (Հնդկաստան)-ի համար                    24.05.2010
337                             լուծույթ ներարկման   5մլ ապակե                 Հնդկաստան  B01AB01   9637          Դ
      Apcihep       heparin (heparin sodium)                         Gland Pharma Limited                   24.05.2015
                                          սրվակներ(25)
                                                   for APC Pharmaceuticals
                                                    and Chemicals (Europe)
                                                       Ltd., India

                                                     Սանոֆի Ուինթրոպ
    Ապրովել 150մգ        իրբեսարտան                     150մգ,       Ինդաստրի                       10.09.2009
338                               դեղահատեր                            Ֆրանսիա  C09CA04   8843          Դ
    Aprovel 150mg        irbesartan                  բլիստերում (14)    Sanofi Winthrop                     10.09.2014
                                                      Industrie
                                                     Սանոֆի Ուինթրոպ
    Ապրովել 300մգ        իրբեսարտան                     300մգ,        Ինդաստրի                       10.09.2009
339                               դեղահատեր                            Ֆրանսիա  C09CA04   8844          Դ
    Aprovel 300mg        irbesartan                  բլիստերում (14)    Sanofi Winthrop                     10.09.2014
                                                       Industrie
   Առյուծագու ոգեթուրմ      առյուծագու խոտ                   25մլ,       Էսկուլապ ՍՊԸ                      28.08.2008
340                               ոգեթուրմ                            Հայաստան  HN05CM  1466/7437        ԱԴ
    Tinctura Leonuri       herba leonuri                 30մլ ապակե շշիկ      Esculap Ltd                      20.12.2012
   Առյուծագու ոգեթուրմ      առյուծագու խոտ                             Քիմֆարմ ԲԸ                      08.08.2008
341                               ոգեթուրմ     25մլ ապակե շշիկ                Ղազախստան  N05CM    7683          ԱԴ
    Leonuri tinctura       leonuri herba                             Chimpharm JSC                     02.04.2013
                                                                                     31
1       2             3              4          5           6         7      8      9      10    11


   ԱՍԴ-2Ֆ (Դորոգովի                                            Ագրովետզաշչիտա
             ցածրամոլեկուլային օրգանական և
   հականեխիչ-խթանիչ                     լուծույթ ներքին              գիտանորարարա-կան
               ազոտային անօրգանական                  20մլ պլաստիկե
    ֆրակցիա 2)                        ընդունման և                 կենտրոն ՍՊԸ          անասնաբուժակ        04.04.2011
342                միացություններ                   սրվակ, 100մլ                Ռուսաստան          10359          Դ
  ASD-2F (Antiseptic-                      արտաքին                 Agrovetzashchita          ան դեղ         04.04.2016
            low-molecular-weight organic and              ապակե սրվակ
  stimulator Dorogova                      կիրառման               scientific innovative
             nitrogen inorganic compounds
    fraction 2)                                              centre Ltd.


                սերտրալին (սերտրալինի
                                             50մգ,
      Ասենտրա          հիդրոքլորիդ)        դեղահատեր               ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                      07.06.2011
343                                          բլիստերում                Սլովենիա   N06AB06    10648          Դ
      Asentra       sertraline (sertraline     թաղանթապատ                KRKA d.d., Novo mesto                     07.06.2016
                                           (28/4x7/)
                  hydrochloride)

                սալբուտամոլ (սալբուտամոլի              100մկգ/դեղաչափ,
    Ասթալին ինհալեր                                            Սիպլա ՍՊԸ                         22.03.2010
344                  սուլֆատ)       ցողացիր շնչառման    200 դեղաչափ                Հնդկաստան   R03AC02    9405          Դ
   Asthalin Inhaler                                            Cipla Ltd.                        22.03.2015
              salbutamol (salbutamol sulfate)            ալյումինե տարայում

                էրգոտամին (էրգոտամինի                          Ասիա Ֆարմասյուտիկալ
                                           1մգ+100մգ,
    Ասիա Միգրեն        տարտրատ), կոֆեին       դեղահատեր                  Ինդաստրիս                         25.07.2011
345                                         բլիստերում                  Սիրիա    N02CA72    10790          Դ
    Asia Migrain      ergotamine (ergotamine     թաղանթապատ                Asia Pharmaceutical                      25.07.2016
                                           (20/2x10/)
                 tartrate), caffeine                            Industries
     Ասկոռուտին      ասկորբինաթթու, ռուտին                50մգ, 50մգ,     Ալտայվիտամինի ՓԲԸ                       09.03.2010
346                               դեղահատեր                            Ռուսաստան   C05CA51    9386          ԱԴ
     Ascorutin       ascorbic acid, rutin                բլիստերում (50)    Altajvitaminy CJSC                      09.03.2015
                                                                       QJ02AB90
      Ասկովետ          կլոտրիմազոլ                    32մգ/մլ,     Ագրոբիոպրոմ ՓԲԸ                       26.09.2011
347                                հեղուկ                            Ռուսաստան  անասնաբուժակ  10951          Դ
      Ascovet         clotrimazole                  1մլ սրվակներ (5)    Agrobioprom CJSC                       26.09.2016
                                                                        ան դեղ

                               լուծույթ մ/մ և ն/ե
    Ասկորբինաթթու       ասկորբինաթթու                    50մգ/մլ,       Բիոսինթեզ ԲԲԸ                       09.02.2009
348                              ներարկումների                          Ռուսաստան   A11GA01    8390          Դ
    Ascorbic acid       ascorbic acid                 2մլ ամպուլներ (10)    Biosynthes OJSC                       09.02.2014
                                  համար

                                                    Ֆարմստանդարտ-ՈւֆաՎԻՏԱ
                                            50մգ,
    Ասկորբինաթթու       ասկորբինաթթու                                 ԲԲԸ                          28.10.2009
349                                դրաժե     պլաստիկե տարայում               Ռուսաստան   A11GA01    8823          ԱԴ
    Ascorbic acid       ascorbic acid                            Pharmstandard-UfaVITA                     10.08.2014
                                            (200)
                                                        OJSC
                                                    Երևանի Քիմիադեղագործա-
   Ասկորբինաթթու 5%
                                                      կան ֆիրմա ԲԲԸ
       1մլ          ասկորբինաթթու                   50մգ/մլ,                                     15.06.2011
350                             լուծույթ ներարկման              Yerevan Chemical-   Հայաստան   A11GA01    10677          Դ
   Ascorbic acid 5%       ascorbic acid                1մլ ամպուլներ (10)                                   15.06.2016
                                                     Pharmaceutical firm
       1ml
                                                         OJSC
                                                    Երևանի Քիմիադեղագործա-
   Ասկորբինաթթու 5%
                                                      կան ֆիրմա ԲԲԸ
       2մլ          ասկորբինաթթու                   50մգ/մլ,                                     15.06.2011
351                             լուծույթ ներարկման              Yerevan Chemical-   Հայաստան   A11GA01    10678          Դ
   Ascorbic acid 5%       ascorbic acid                2մլ ամպուլներ (10)                                   15.06.2016
                                                     Pharmaceutical firm
       2ml
                                                         OJSC
                                                    Երևանի Քիմիադեղագործա-
   Ասկորբինաթթու 5%
                                                      կան ֆիրմա ԲԲԸ
       5մլ          ասկորբինաթթու                   50մգ/մլ,                                     15.06.2011
352                             լուծույթ ներարկման              Yerevan Chemical-   Հայաստան   A11GA01    10679          Դ
   Ascorbic acid 5%       ascorbic acid                5մլ ամպուլներ (10)                                   15.06.2016
                                                     Pharmaceutical firm
       5ml
                                                         OJSC
     Ասկորբինաթթու                                         Ֆարմստանդարտ-ՈւֆաՎԻՏԱ
      գլյուկոզով     ասկորբինաթթու, դեքստրոզ                (0.1գ+0,877գ)        ԲԲԸ                          30.10.2007
353                               դեղահատեր                            Ռուսաստան   A11G B   1318/7289        ԱԴ
   Ascorbic acid with   ascorbic acid, dextrose                 (10, 40)     Pharmstandard-UfaVITA                     12.10.2012
      glucose                                              Open JSC
                                                       Բորիսովյան
     Ասկորբինաթթու                                         բուժպատրաստուկ-ների
      գլյուկոզով     ասկորբինաթթու, գլյուկոզ                100մգ+877մգ      Գործարան ԲԲԸ                        23.12.2009
354                               դեղահատեր                            Բելառուս   A11GB    8147/1         ԱԴ
   Ascorbic acid with    ascorbic acid, glucose                  (10)        Borisov Medical                       02.10.2013
      glucose                                           Preparations Plant
                                                         OJSC


                                                                                        32
1       2              3             4          5           6         7     8     9      10    11
                                           100մգ/մլ,
      Ասկորգեմ         ասկորբինաթթու                               ԳԵՄԻ                        13.10.2008
355                              կաթիլներ խմելու    20մլ սրվակ                 Լեհաստան   A11GA    8195          ԱԴ
      Ascorgem         ascorbic acid                               GEMI                        02.10.2013
                                           կաթոցիչով
                                                   Ֆարմստանդարտ-ՈւֆաՎԻՏԱ
     Ասկորուտին       ասկորբինաթթու, ռուտին               50մգ+50մգ,         ԲԲԸ                        28.10.2009
356                               դեղահատեր                           Ռուսաստան  C05CA51   8778          ԱԴ
     Ascorutin       ascorbic acid, rutin               տարայում (50)    Pharmstandard-UfaVITA                    10.08.2014
                                                       OJSC
                                         սրվակում (50),
     Ասկորուտին      ասկորբինաթթու, ռուտոզիդ                          Տեխնոլոգ ԲԲԸ                      02.06.2008
357                               դեղահատեր     բլիստերներով                 Ուկրաինա  C05CA51   6962/1         ԱԴ
     Ascorutin      ascorbic acid, rutoside                         Technolog Open JSC                     30.05.2012
                                         (10, 50/5x10/)
               պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլա-                        Ֆարմստանդարտ-
     Ասկոֆեն Պ         թթու, կոֆեին                (0.2գ+0.2գ+ 0.04գ)   Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                      30.10.2007
358                               դեղահատեր                           Ռուսաստան  N02B A71  1317/7288        ԱԴ
     Ascophen P     paracetamol, acetylsalicylic               (10)       Pharmstandard-                      12.10.2012
                  acid, caffeine                           Leksredstva OJSC
                 ացետիլսալիցիլա-թթու,
    Ասկոֆեն-Արփի       պարացետամոլ, կոֆեին              200մգ+200մգ+ 40մգ,    Արփիմեդ ՍՊԸ                       20.11.2009
359                               դեղահատեր                           Հայաստան  N02BA51   9084          ԱԴ
    Ascophen-Arpi      acetylsalicylic acid,               բլիստերում (10)     Arpimed ԼLC                       20.11.2014
                paracetamol, caffeine

                 ացետիլսալիցիլա-թթու,                         Դարնիցա դեղագործական
                                          (0.2գ+0.2գ+
    Ասկոֆեն-Դարնիցա      պարացետամոլ, կոֆեին                            ֆիրմա ՓԲԸ                       12.01.2007
360                               դեղահատեր      0.04գ)                  Ուկրաինա  N02B A51  0664/6139        ԱԴ
   Askophen-Darnitsa     acetylsalicylic acid,                        Darnitsa Pharmaceutical                   12.01.2012
                                           (6,10)
                paracetamol, caffeine                            Firm CJSC

                 ացետիլսալիցիլա-թթու,
     Ասկոֆեն-Պ       պարացետամոլ, կոֆեին              (200մգ+20մգ+ 40մգ)     Քիմֆարմ ԲԸ                       22.03.2007
361                               դեղահատեր                           Ղազախստան  N02B A71  0834/6619        ԱԴ
     Ascophen-P      acetylsalicylic acid,                 (10)        Chimpharm JSC                      22.03.2012
                paracetamol, caffeine
                                                    Ալթայվիտամինի ՓԲԸ
      Ասկոֆոլ       ասկորբինաթթու, ֆոլաթթու              (100մգ+0,8մգ)                                  21.12.2010
362                               դեղահատեր               Altajvitaminy Closed   Ռուսաստան  B03BB51   7090/1         ԱԴ
      Ascofol      ascorbic acid, folic acid                (50)                                    08.08.2012
                                                        JSC
     Ասպարագինազ
                                 դեղափոշի
     10000Մ մեդակ        լ-ասպարագինազ                  10000Մ,        Մեդակ ԳմբՀ                       08.10.2008
363                               ներարկման                           Գերմանիա  L01XX02   8104          Դ
   Asparaginase 10000U      l-asparaginase                սրվակ (1, 5)       Medac GmbH                       02.09.2013
                                 լուծույթի
       medac
   Ասպարագինազ 5000Մ
                                 դեղափոշի
      մեդակ          լ-ասպարագինազ                  5000Մ,        Մեդակ ԳմբՀ                       08.10.2008
364                               ներարկման                           Գերմանիա  L01XX02   8105          Դ
   Asparaginase 5000U      l-asparaginase                սրվակ (1, 5)       Medac GmbH                       02.09.2013
                                 լուծույթի
      medac

              մագնեզիումի ասպարտատ, կալիումի                      Զդորովյե Դեղագործական
                                         (0.175գ+0.175գ)
   Ասպարկամ-Զդորովյե        ասպարտատ                             Ընկերություն ՍՊԸ                     25.12.2007
365                               դեղահատեր    (50, 50/5x10/-                Ուկրաինա  A12C C05  1417/7044        Դ
   Asparkam-Zdorovye   magnesium aspartate, potassium                     Zdorovye Pharmaceutical                   25.12.2012
                                           ական)
                    aspartate                             Company LLC

                                                   Վալենտա Ֆարմացևտիկա
                                դեղահատեր
    Ասպինատ Կարդիո       ացետիլսալիցիլաթթու                 100մգ          ԲԲԸ                        11.12.2008
366                              թաղանթապատ,                           Ռուսաստան  B01AC06   8168          Դ
    Aspinat Cardio      acetylsalicylic acid               (30/3x10/)     Valenta Pharmacevtica                    02.10.2013
                                 աղելույծ
                                                       OJSC
                                                   Վալենտա Ֆարմացևտիկա
                                դեղահատեր
    Ասպինատ Կարդիո       ացետիլսալիցիլաթթու                 50մգ           ԲԲԸ                        11.12.2008
367                              թաղանթապատ,                           Ռուսաստան  B01AC06   8169          Դ
    Aspinat Cardio      acetylsalicylic acid               (30/3x10/)     Valenta Pharmacevtica                    02.10.2013
                                 աղելույծ
                                                       OJSC

                                                    ՆՕԿԻ հայ-ամերիկա-
                                                    գերմանական համատեղ
                                           300մգ,        դեղագործական
      Ասպինոկ        ացետիլսալիցիլաթթու                                                       30.09.2009
368                               դեղահատեր     բլիստերում      ձեռնարկություն ՍՊԸ   Հայաստան  B01AC06   8894          Դ
      Aspinok        acetylsalicylic acid                                                       10.09.2014
                                          (20/2x10/)    NOKI Armenian-American-
                                                   German Pharmac.J.V. Co.
                                                        Ltd.


                                                                                     33
1       2               3              4          5           6          7       8      9     10    11

                                                     Բայեր Բիտերֆելդ ԳմբՀ,
                                                    Բայեր Քոնսումեր Քեյր ԱԳ
              ացետիլսալիցիլաթթու, ասկորբինաթթու
     Ասպիրին C                        դեղահատեր      400մգ+240մգ,   (Շվեյցարիա)-ի համար                      23.11.2010
369             acetylsalicylic acid, ascorbic                                     Գերմանիա    N02BA51   10015         ԱԴ
     Aspirin C                         դյուրալույծ   ստրիպում (10/5x2/) Bayer Bitterfeld GmbH                      23.11.2015
                      acid
                                                    for Bayer Consumer Care
                                                      AG, Switzerland

                                  դեղահատեր
    Ասպիրին կարդիո       ացետիլսալիցիլաթթու                   100մգ        Բայեր ԱԳ                         25.11.2011
370                               թաղանթապատ,                            Գերմանիա    N02BA01   7091/1        Դ
    Aspirin cardio       acetylsalicylic acid                   (20)        Bayer AG                         13.08.2012
                                   աղելույծ
                                  դեղահատեր
    Ասպիրին կարդիո       ացետիլսալիցիլաթթու                   300մգ        Բայեր ԱԳ                         25.11.2011
371                               թաղանթապատ,                            Գերմանիա    N02BA01   7092/1        Դ
    Aspirin cardio       acetylsalicylic acid                   (20)        Bayer AG                         13.08.2012
                                   աղելույծ
                                                     Գլաքսո Օփերեյշնս ՈւԿ
                                           27,5մկգ/դեղաչափ                Միացյալ
      Ավամիս        ֆլուտիկազոնի ֆուրոատ      ցողաշիթ քթի                  ՍՊԸ                           08.04.2010
372                                          պլաստիկե տարա                Թագավորությու  R01AD12   9462         Դ
      Avamys        fluticasone furoate      (դեղակախույթ)              Glaxo Operations UK                       08.04.2015
                                            (120 դեղաչափ)                  ն
                                                         Ltd.

                                                     Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                                     (դեղաձևն արտադրող`
                                                     Գենենտեք Ինկ., ԱՄՆ)
      Ավաստին           բևացիզումաբ       կաթիլաներարկ-ման    400մգ/16մլ,                                   04.03.2009
373                                                   F. Hoffmann-La Roche   Շվեյցարիա    L01XC07   8495         Դ
      Avastin           bevacizumab       լուծույթի խտանյութ   16մլ սրվակ                                    04.03.2014
                                                      Ltd., (dosage form
                                                       manufacturer -
                                                     Genentech Inc.,USA)

                                                     Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                                     (դեղաձևն արտադրող`
                                  խտանյութ               Գենենտեք Ինկ., ԱՄՆ)
      Ավաստին           բևացիզումաբ                    100մգ/4մլ,                                   04.03.2009
374                               կաթիլաներարկ-ման             F.Hoffmann-La Roche   Շվեյցարիա    L01XC07   8494         Դ
      Avastin           bevacizumab                    4մլ սրվակ                                    04.03.2014
                                   լուծույթի               Ltd., (dosage form
                                                       manufacturer -
                                                     Genentech Inc.,USA)
                                  խտանյութ
   Ավաստին 100մգ/4մլ        բևացիզումաբ                    100մգ/4մլ,   Ֆ.Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ            L01XC07        25.10.2010
375                               կաթիլաներարկ-ման                          Շվեյցարիա          9964/1        Դ
   Avastin 100mg/4ml        bevacizumab                  4մլ ապակե սրվակ  F.Hoffmann-La Roche Ltd          նոր ցուցում      25.10.2015
                                   լուծույթի

                                                     Ռոշ Դիագնոստիկս ԳմբՀ,
                                                     Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                  խտանյութ
   Ավաստին 100մգ/4մլ        բևացիզումաբ                    100մգ/4մլ,   (Շվեյցարիա)-ի համար           L01XC07        22.03.2010
376                               կաթիլաներարկ-ման                          Գերմանիա          9424/1        Դ
   Avastin 100mg/4ml        bevacizumab                  4մլ ապակե սրվակ  Roche Diagnostics GmbH          նոր ցուցում      22.03.2015
                                   լուծույթի
                                                      for F. Hoffmann La
                                                    Roche Ltd., Switzerland


                                                     Ռոշ Դիագնոստիկս ԳմբՀ,
                                                     Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                  խտանյութ
   Ավաստին 400մգ/16մլ        բևացիզումաբ                 400մգ/16մլ,      (Շվեյցարիա)-ի համար           L01XC07        19.04.2010
377                               կաթիլաներարկ-ման                          Գերմանիա          9507/1        Դ
   Avastin 400mg/16ml        bevacizumab                16մլ ապակե սրվակ    Roche Diagnostics GmbH          նոր ցուցում      19.04.2015
                                   լուծույթի
                                                      for F. Hoffmann-La
                                                    Roche Ltd., Switzerland


                                  խտանյութ
   Ավաստին 400մգ/16մլ        բևացիզումաբ                 400մգ/16մլ,     Ֆ.Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ            L01XC07        25.10.2010
378                               կաթիլաներարկ-ման                          Շվեյցարիա          9965/1        Դ
   Avastin 400mg/16ml        bevacizumab                16մլ ապակե սրվակ    F.Hoffmann-La Roche Ltd          նոր ցուցում      25.10.2015
                                   լուծույթի

               մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացին
   Ավելօքս 400մգ/250մլ    հիդրոքլորիդի մոնոհիդրատ)      լուծույթ    400մգ/250մլ,      Բայեր ՀելթՔեյր ԱԳ                       03.05.2010
379                                                                 Գերմանիա    J01MA14   9588         Դ
   Avelox 400mg/250ml    moxifloxacin (moxifloxacin    կաթիլաներարկ-ման 250մլ ապակե սրվակ    Bayer HealthCare AG                      03.05.2015
                hydrochloride monohydrate)
    Ավեկոր 10-Ավերսի      բիսոպրոլոլի ֆումարատ       դեղահատեր        10մգ     Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                       11.09.2008
380                                                                 Վրաստան    C07AB07   8070         Դ
    Avecor 10-Aversi      bisoprolol fumarate       թաղանթապատ        (30)     Aversi-Rational Ltd                       02.09.2013


                                                                                         34
1      2             3            4        5           6         7      8     9      10    11
   Ավեկոր 5-Ավերսի     բիսոպրոլոլի ֆումարատ     դեղահատեր      5մգ     Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                      11.06.2009
381                                                          Վրաստան    C07AB07   8579          Դ
   Avecor 5-Aversi     bisoprolol fumarate     թաղանթապատ    (30/3x10/)    Aversi-Rational Ltd.                     08.06.2014

                                        10մգ,
    Ավետենզ 10մգ   ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                   Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                      07.12.2009
382                             դեղահատեր    բլիստերում                Վրաստան    C08CA01   9098          Դ
    Avetenz 10mg   amlodipine (amlodipine besilate)                   Aversi-Rational Ltd.                     07.12.2014
                                      (20/2x10/)

                                        5մգ,
    Ավետենզ 5մգ    ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)                   Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                      07.12.2009
383                             դեղահատեր    բլիստերում                Վրաստան    C08CA01   9097          Դ
    Avetenz 5mg   amlodipine (amlodipine besilate)                   Aversi-Rational Ltd.                     07.12.2014
                                      (20/2x10/)

                               դեղափոշի
   Ավեքսոն-Ավերսի       ցեֆտրիաքսոն                 1գ,      Ավերսի Ռաթիոնալ ՍՊԸ                      21.12.2007
384                             ներարկման                         Վրաստան    J01D D04  1496/7370        Դ
   Avexon-Aversi        ceftriaxone                սրվակ (1)    Aversi Rational Ltd                      20.12.2012
                               լուծույթի


                                              Կատալենտ Ֆրանս Բենհայմ
                                                ՍԱ, Լաբորատոիրե
                                                ԳլաքսոՍմիթԿլայն
                                       0,5մգ,
     Ավոդարտ         դուտաստերիդ       դեղապատիճներ            (Ֆրանսիա)-ի համար                      07.06.2011
385                                     բլիստերում                Ֆրանսիա    G04CB02   10640          Դ
     Avodart         dutasteride         փափուկ              Catalent France                      07.06.2016
                                      (30/3x10/)
                                                Beinheim SA for
                                                 Laboratoire
                                              GlaxoSmithKline, France


             կանդեսարտան (կանդեսարտանի
                                        16մգ,
   Ատականդ 16մգ        ցիլեքսետիլ)                         ԱստրաԶենեկա ԱԲ                       03.12.2010
386                             դեղահատեր    բլիստերում                 Շվեդիա    C09CA06   10057          Դ
   Atacand 16mg     candesartan (candesartan                       AstraZeneca AB                       03.12.2015
                                      (28/2x14/)
                 cilexetil)
             կանդեսարտան (կանդեսարտանի
                                        8մգ,
    Ատականդ 8մգ        ցիլեքսետիլ)                         ԱստրաԶենեկա ԱԲ                       03.12.2010
387                             դեղահատեր    բլիստերում                 Շվեդիա    C09CA06   10056          Դ
    Atacand 8mg     candesartan (candesartan                       AstraZeneca AB                       03.12.2015
                                      (28/2x14/)
                 cilexetil)
              հիդրօքսիզին (հիդրօքսիզինի
     Ատարաքս         հիդրոքլորիդ)       դեղահատեր     25մգ,      ՈւՍԲ Ֆարմա ՍԱ                       25.06.2010
388                                                          Բելգիա    N05BB01   9719          Դ
     Atarax      hydroxyzine (hydroxyzine    թաղանթապատ   բլիստերում (25)    UCB Pharma SA                       25.06.2015
                 hyrochloride)
                                               Սի Փի Ֆարմասյութիքալս
                                                           Միացյալ
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ                  100մգ     Լտդ Վոկխարդի համար                      11.03.2009
389                             դեղահատեր                        Թագավորությու  C07A B03  7277/1         Դ
     Atenolol         atenolol                  (28)     CP Pharmaceuticals Ltd.                    12.10.2012
                                                             ն
                                                 for Wockhardt
                                               Սի Փի Ֆարմասյութիքալս
                                                           Միացյալ
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ         դեղահատեր     50մգ     Լտդ Վոկխարդի համար                      30.04.2009
390                                                         Թագավորությու  C07A B03  7278/1         Դ
     Atenolol         atenolol        թաղանթապատ     (28)     CP Pharmaceuticals Ltd.                    12.10.2012
                                                             ն
                                                 for Wockhardt
                                               Սի Փի Ֆարմասյութիքալս
                                                           Միացյալ
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ                  25մգ     Լտդ Վոկխարդի համար                      30.04.2009
391                             դեղահատեր                        Թագավորությու  C07A B03  7276/1         Դ
     Atenolol         atenolol                  (28)     CP Pharmaceuticals Ltd.                    12.10.2012
                                                             ն
                                                 for Wockhardt
                                              ՍԵԴԻԿՈ Ֆարմասյութիքալ
                                              Քո. (ՈՒորլդ Մեդիսինի
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ         դեղահատեր     100մգ      համար, Անգլիա)                       17.01.2007
392                                                          Եգիպտոս    C07A B03  0674/6717        Դ
     Atenolol         atenolol        թաղանթապատ    (20/2x10/)   SEDICO Pharmaceutical                     17.01.2012
                                                Co. (for World
                                               Medicine, England)

                                              ՍԵԴԻԿՈ Ֆարմասյութիքալ
                                              Քո. (ՈՒորլդ Մեդիսինի
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ         դեղահատեր     50մգ       համար, Անգլիա)                       17.01.2007
393                                                          Եգիպտոս    C07A B03  0675/6716        Դ
     Atenolol         atenolol        թաղանթապատ    (20/2x10/)   SEDICO Pharmaceutical                     17.01.2012
                                                Co. (for World
                                               Medicine, England)

                                                                                  35
1      2             3           4       5           6         7     8      9       10    11
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ                100մգ    Պլիվա  Հրվատսկա դ.օ.օ.                    31.10.2007
394                            դեղահատեր                       Խորվաթիա  C07AB03  1325/7077         Դ
     Atenolol         atenolol             (14, 28/2x14/)  Pliva  Hrvatska d.o.o.                    31.10.2012
     Ատենոլոլ         ատենոլոլ                50մգ    Պլիվա  Հրվատսկա դ.օ.օ.                    28.02.2007
395                            դեղահատեր                       Խորվաթիա  C07A B03  0763/6640         Դ
     Atenolol         atenolol              (30/3x10/)   Pliva  Hrvatska d.o.o.                    28.02.2012

                                                Բորիսովյան
                                     100մգ,     բուժպատրաստուկ-ների
    Ատենոլոլ 100մգ        ատենոլոլ                                                     03.05.2010
396                            դեղահատեր  բլիստերում      գործարան ԲԲԸ     Բելառուս  C07AB03    9579          Դ
    Atenolol 100mg        atenolol                                                     03.05.2015
                                    (30/3x10/)      Borisov Medical
                                            Preparations Plant OJSC


                                                Բորիսովյան
                                     50մգ,     բուժպատրաստուկ-ների
    Ատենոլոլ 50մգ        ատենոլոլ                                                     03.05.2010
397                            դեղահատեր  բլիստերում      գործարան ԲԲԸ     Բելառուս  C07AB03    9578          Դ
    Atenolol 50mg        atenolol                                                     03.05.2015
                                    (30/3x10/)      Borisov Medical
                                            Preparations Plant OJSC

                                      50մգ,    Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
    Ատենոլոլ 50մգ        ատենոլոլ              բլիստերում       ԲԲԸ                          29.12.2009
398                            դեղահատեր                       Ռուսաստան  C07AB03    9228          Դ
    Atenolol 50mg        atenolol              (30/2x15/ և   Tatchimpharmprepa-raty                     29.12.2014
                                    30/3x10/)        OJSC
                                            Բալկանֆարմա-Դուպնիցա
                                     50մգ,
    Ատենոլոլ 50մգ        ատենոլոլ       դեղահատեր               ԱԴ                          05.12.2011
399                                  բլիստերում                Բուլղարիա  C07AB03   11196          Դ
    Atenolol 50mg        atenolol       թաղանթապատ          Balkanpharma-Dupnitza                     05.12.2016
                                    (30/3x10/)
                                                 AD
                                            Ալ Ռազի Ֆարմասյութիքալ
     Ատորազ 20        ատորվաստատին       դեղահատեր    20մգ         Լաբս                         14.05.2007
400                                                        Սիրիա   C01A A05  0968/6967/1        Դ
     Atoraz 20        atorvastatin      թաղանթապատ   (30,10)    Al Razi Pharmaceutical                     20.04.2012
                                                Labs
             ատորվաստատին (ատորվաստատին
                                     10մգ,
    Ատորիս 10մգ         կալցիում)       դեղահատեր          ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                      14.03.2011
401                                  բլիստերում                Սլովենիա  C10AA05   10332          Դ
    Atoris 10mg    atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ          KRKA d.d. Novo mesto                      14.03.2016
                                    (30/3x10/)
                  calcium)
             ատորվաստատին (ատորվաստատին
                                     20մգ,
    Ատորիս 20մգ         կալցիում)       դեղահատեր          ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                      14.03.2011
402                                  բլիստերում                Սլովենիա  C10AA05   10333          Դ
    Atoris 20mg    atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ          KRKA d.d. Novo mesto                      14.03.2016
                                    (30/3x10/)
                  calcium)

             ատորվաստատին (ատորվաստատինի
                                     40մգ,
    Ատորիս 40մգ       կալցիումական աղ)     դեղահատեր          ԿՌԿԱ, դ.դ., Նովո մեստո                     24.05.2010
403                                  բլիստերում                Սլովենիա  C10AA05    9615          Դ
    Atoris 40mg     atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ          KRKA, d.d., Novo mesto                     24.05.2015
                                    (30/3x10/)
                   calcium)


    Ատորվաստատին-   ատորվաստատին (ատորվաստատինի                  ՏԵՎԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                     10մգ,
     ՏԵՎԱ 10մգ       կալցիումական աղ)     դեղահատեր            Ինդաստրիս ՍՊԸ                       08.04.2010
404                                  բլիստերում                 Իսրայել  C10AA05    9447          Դ
   Atorvastatin-TEVA   atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ           TEVA Pharmaceutical                      08.04.2015
                                    (30/3x10/)
       10mg          calcium)                       Industries Ltd.


    Ատորվաստատին-   ատորվաստատին (ատորվաստատինի                  ՏԵՎԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                     20մգ,
     ՏԵՎԱ 20մգ       կալցիումական աղ)     դեղահատեր            Ինդաստրիս ՍՊԸ                       08.04.2010
405                                  բլիստերում                 Իսրայել  C10AA05    9446          Դ
   Atorvastatin-TEVA   atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ           TEVA Pharmaceutical                      08.04.2015
                                    (30/3x10/)
       20mg          calcium)                       Industries Ltd.


    Ատորվաստատին-   ատորվաստատին (ատորվաստատինի                  ՏԵՎԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                     40մգ,
     ՏԵՎԱ 40մգ       կալցիումական աղ)     դեղահատեր            Ինդաստրիս ՍՊԸ                       08.04.2010
406                                  բլիստերում                 Իսրայել  C10AA05    9445          Դ
   Atorvastatin-TEVA   atorvastatin (atorvastatin  թաղանթապատ           TEVA Pharmaceutical                      08.04.2015
                                    (30/3x10/)
       40mg          calcium)                       Industries Ltd.
                                                                               36
1       2              3              4          5            6         7     8     9      10    11
              ատորվաստատին (ատորվաստատին                          Պոլֆարմա դեղագործական
                                              10մգ,
   Ատորվաստերոլ 10մգ        կալցիում)          դեղահատեր                 գործարան Ս.Ա.                      06.08.2011
407                                           բլիստերում                 Լեհաստան  C10AA05   10835          Դ
   Atorvasterol 10mg   atorvastatin (atorvastatin     թաղանթապատ                Pharmaceutical Works                    06.08.2016
                                            (30/3x10/)
                   calcium)                                Polpharma S.A.
              ատորվաստատին (ատորվաստատին                          Պոլֆարմա դեղագործական
                                              20մգ,
   Ատորվաստերոլ 20մգ        կալցիում)          դեղահատեր                 գործարան Ս.Ա.                      06.08.2011
408                                           բլիստերում                 Լեհաստան  C10AA05   10836          Դ
   Atorvasterol 20mg   atorvastatin (atorvastatin     թաղանթապատ                Pharmaceutical Works                    06.08.2016
                                            (30/3x10/)
                   calcium)                                Polpharma S.A.

              ատորվաստատին (ատորվաստատինի                         Պոլֆարմա դեղագործական
                                              40մգ,
   Ատորվաստերոլ 40մգ      կալցիումական աղ)        դեղահատեր                 գործարան Ս.Ա.                      06.08.2011
409                                           բլիստերում                 Լեհաստան  C10AA05   10837          Դ
   Atorvasterol 40mg    atorvastatin (atorvastatin     թաղանթապատ                Pharmaceutical Works                    06.08.2016
                                            (30/3x10/)
                    calcium)                               Polpharma S.A.

                                                      Ասիա Ֆարմասյութիքալ
     Ատորվեքս         ատորվաստատին         դեղահատեր        10մգ         Ինդաստրիս                       29.05.2008
410                                                                 Սիրիա   C10AA05   7762          Դ
     Atorvex          atorvastatin        թաղանթապատ        (10)      Asia Pharmaceutical                    29.05.2013
                                                        Industries

              ատորվաստատին (ատորվաստատին
                                              20մգ,
     Ատորտոնուս       կալցիումի տրիհիդրատ)       դեղահատեր                  Արփիմեդ ՍՊԸ                       15.06.2011
411                                           բլիստերում                 Հայաստան  C10AA05   10662          Դ
     Atortonus     atorvastatin (atorvastatin     թաղանթապատ                  Arpimed ÈLC                       15.06.2016
                                            (30/3x10/)
                 calcium trihydrate)

      ԱՏՎ-10          ատորվաստատին         դեղահատեր        10մգ       Զի Լաբորատորիես                      21.04.2009
412                                                                Հնդկաստան  C10AA05   8542          Դ
      ATV-10          atorvastatin        թաղանթապատ      (100/10x10/)     Zee Laboratories                     21.04.2014

     Ատրադոլ      տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)                50մգ,
                                                     Ակիրիտի Էքսպորտ Ագենսիս                   15.06.2011
413  դեղապատիճներ        tramadol (tramadol      դեղապատիճներ      բլիստերում                 Հնդկաստան  N02AX02   10667          Դ/Հ
                                                     Akiriti Export Agencies                   15.06.2016
   Atradol Capsules       hydrochloride)                   (30/3x10/)


   Ատրադոլ ներարկման
                                                     Ակրիտի Ֆարմասյուտիկալս
    լուծույթ 100մգ/2մլ տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)
                                          50մգ/մլ,          Պվտ. ՍՊԸ                        15.06.2011
414  Atradol solution     tramadol (tramadol     լուծույթ ներարկման                           Հնդկաստան  N02AX02   10668          Դ/Հ
                                       2մլ ամպուլներ (10)     Akriti Pharmaceuticals                    15.06.2016
     for injection      hydrochloride)
                                                        Pvt. Ltd.
      100mg/2ml

                                                     Ինոթերա Չուզի (Իննոտեք
                                                       Ինտերնասիոնալ
     Ատրիկան 250         տենոնիտրոզոլ       դեղապատիճներ       250մգ      Լաբորատորիա-ի համար)                    11.04.2008
415                                                                Ֆրանսիա   J01XD   1671/7639        Դ
     Atrican 250         tenonitrozole       փափուկ, աղելույծ      (8)      Innothera Chouzy (for                    17.03.2013
                                                     Laboratoires Innotech
                                                       International)
                                                     ԳՆՑԼՍ փորձարարական
   Ատրոպինի սուլֆատ    ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ)                 1մգ/մլ,       գործարան ՍՊԸ                      26.09.2011
416                              լուծույթ ներարկման                         Ուկրաինա  A03BA01   10937          Դ
   Atropine sulfate    atropine (atropine sulfate)              1մլ ամպուլներ (10)   Experimental plant                     26.09.2016
                                                        GNCLS LLC

   Ատրոպինի սուլֆատ       ատրոպինի սուլֆատ                   0.1%(1մլ),    Բելմեդպրեպարա-տի ՀՈՒՁ                    15.02.2007
417                              լուծույթ ներարկման                          Բելառուս  A03B A01  0753/6784        Դ
   Atropine sulfate       atropine sulfate                 1մլ ամպուլներ (10)   Belmedpreparaty RUP                    15.02.2012

   Ատրոպինի  Սուլֆատ                                        Վարշավայի դեղագործական
      ՎԶՖ  1%     ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ)     ակնակաթիլներ       10մգ/մլ,    գործարան «Պոլֆա» Ս.Ա.                    30.12.2010
418                                                                Լեհաստան  S01FA01   10146          Դ
   Atropine  Sulfate   atropine (atropine sulfate)     (լուծույթ)    5մլ պլաստիկե սրվակ  Warsaw Pharmaceutical                    30.12.2015
      WZF  1%                                            Works "Polfa" S.A.
                                                                                       37
1      2             3             4         5            6         7     8    9     10    11


             6-բրոմո-5-հիդրօքսի-1-մեթիլ-4-
               դիմեթիլամինոմեթիլ-2-
               ֆենիլթիոմեթիլինդոլ-3
            կարբօքսիլաթթվի հիդրոքլորիդ էթիլ                        Ֆարմստանդարտ-
                                         100մգ,
     Արբիդոլ        էսթեր մոնոհիդրատ                           Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                   20.11.2009
419                            դեղապատիճներ     բլիստերում                 Ռուսաստան  L03AX   9078         ԱԴ
     Arbidol    6-bromo-5-hydroxy-1-methyl-4-                         Pharmstandard-                   20.11.2014
                                        (10/2x5/)
              dimethylaminomethyl-2-                          Leksredstva OJSC
              phenylthiomethylindole-3
            carboxylic acid hydrochloride
              ethyl ester monohydrate
             6-բրոմո-5-հիդրօքսի-1-մեթիլ-4-
               դիմեթիլամինոմեթիլ-2-
               ֆենիլթիոմեթիլինդոլ-3
            կարբօքսիլաթթվի հիդրոքլորիդ էթիլ                        Ֆարմստանդարտ-
     Արբիդոլ        էսթեր մոնոհիդրատ       դեղահատեր      50մգ,       Տոմսկքիմֆարմ ԲԲԸ                   08.02.2010
420                                                             Ռուսաստան  L03AX   9282         ԱԴ
     Arbidol    6-bromo-5-hydroxy-1-methyl-4-    թաղանթապատ    բլիստերում (10)      Pharmstandard-                   08.02.2015
              dimethylaminomethyl-2-                         Tomskchimpharm OJSC
              phenylthiomethylindole-3
            carboxylic acid hydrochloride
              ethyl ester monohydrate


            արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ)    խտանյութ
    Արգինին-Լիկվո                             210,7մգ/մլ,        Լիկվոր ՓԲԸ                    25.06.2010
421             arginine (arginine      կաթիլաներարկ-ման                         Հայաստան  B05XB01  9697         Դ
   Arginine-Liqvo                            20մլ ապակե սրվակ       Liqvor CJSC                    25.06.2015
                hydrochloride)         լուծույթի


                                         20մգ/գ,
                                                 Ֆարմասյուտիկալ Քոմպանի
                                      15գ, 40գ ալյումինե
    Արգոսուլֆան      սուլֆաթիազոլի արծաթ                            Ջելֆա Ս.Ա.                    03.05.2011
422                             նրբաքսուք      պարկուճ,                  Լեհաստան  D06BA02  10430        ԱԴ
    Argosulfan      sulfathiazole silver                         Pharmaceutical Company                 03.05.2016
                                       400գ պլաստիկե
                                                    Jelfa S.A.
                                          տարա                                          4մգ,
                                դեղափոշի
                                       ապակե սրվակներ
     Արդուան      պիպեկուրոնիումի բրոմիդ     լիոֆիլացված,              Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                   19.04.2010
423                                     (25/5x5/) և 2մլ                Հունգարիա  M03AC06  9483         Դ
     Arduan       pipecuronium bromide       ներարկման               Gedeon Richter OJSC                  19.04.2015
                                      լուծիչ ամպուլներում
                                լուծույթի
                                         (25/5x5/)


                                                    ԱստրաԶենեկա
                                                  Ֆարմասյուտիկալս ԼՊ,
                                                   ԱստրաԶենեկա ՈւԿ
                                         1մգ,        Լիմիտեդ (Միացյալ
    Արիմիդեքս        անաստրոզոլ         դեղահատեր                                          07.12.2009
424                                      բլիստերում     Թագավորություն)-ի համար   ԱՄՆ    L02BG03  9117         Դ
    Arimidex         anastrozole        թաղանթապատ                                          07.12.2014
                                        (28/2x14/)        AstraZeneca
                                                 Pharmaceuticals LP for
                                                   AstraZeneca UK
                                                     Limited,UK

            ֆոնդապարինուքս (ֆոնդապարինուքսի                        Գլաքսո Ուելքոմ
                                       2,5մգ/0,5մլ,
    Արիքստրա         նատրիում)                               Պրոդուկտիոն                    08.02.2010
425                          լուծույթ ներարկման  0,5մլ նախալցված                 Ֆրանսիա  B01AX05  9256         Դ
     Arixtra     fondaparinux (fondaparinux                         Glaxo Wellcome                   08.02.2015
                                      ներարկիչներ (10)
                  sodium)                               Production
                                                                                 38
1       2              3             4         5            6          7       8      9     10    11
                                                   Անֆարմ Ս.Ա. (Սերվիե
                                 դեդահատեր              Լաբորատորիաներ-ի համար
    Արիֆոն ռետարդ         ինդապամիդ         թաղանթապատ,      1.5մգ         /Ֆրանսիա/)                        17.09.2008
426                                                               Լեհաստան    C03BA11   8086         Դ
    Arifon Retard         indapamide         երկարատև       (30)      Anpharm S.A. (for Les                     02.09.2013
                                ձերբազատմամբ              Laboratoires Servier
                                                       /France/


                                                     Սերվիե Ինդաստրի
                                                   լաբորատորիաներ (Սերվիե
                                 դեղահատեր
                                                   լաբորատորիաների համար)
    Արիֆոն ռետարդ         ինդապամիդ         թաղանթապատ,      1.5մգ                                     11.11.2008
427                                                   Les Laboratoires    Ֆրանսիա    C03BA11   8218         Դ
    Arifon Retard         indapamide         երկարատև       (30)                                      11.11.2013
                                                   Servier Industrie (for
                                ձերբազատմամբ
                                                     Les Laboratoires
                                                       Servier)


                                                   Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ.
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
                                                    Մերկ Շարպ և Դոհմ
                                           120մգ,       Կորպ., ԱՄՆ)
    Արկօքսիա 120մգ        էտորիկօքսիբ         դեղահատեր                                              05.08.2011
428                                         ստրիպում     Merck Sharp & Dohme   Նիդերլանդներ  M01AH05   10784         Դ
    Arcoxia 120mg         etoricoxib         թաղանթապատ                                              05.08.2016
                                        (7/1x7/, 28/4x7/)    B.V. (dosage form
                                                   manufacturer - Merck
                                                   Sharp & Dohme Corp.,
                                                        USA)

                                                   Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ.
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
                                                    Մերկ Շարպ և Դոհմ
                                           60մգ,        Կորպ., ԱՄՆ)
    Արկօքսիա 60մգ         էտորիկօքսիբ         դեղահատեր                                              05.08.2011
429                                         ստրիպում     Merck Sharp & Dohme   Նիդերլանդներ  M01AH05   10782         Դ
    Arcoxia 60mg         etoricoxib         թաղանթապատ                                              05.08.2016
                                        (7/1x7/, 28/4x7/)    B.V. (dosage form
                                                   manufacturer - Merck
                                                   Sharp & Dohme Corp.,
                                                        USA)

                                                   Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ.
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
                                                    Մերկ Շարպ և Դոհմ
                                           90մգ,        Կորպ., ԱՄՆ)
    Արկօքսիա 90մգ         էտորիկօքսիբ         դեղահատեր                                              05.08.2011
430                                         ստրիպում     Merck Sharp & Dohme   Նիդերլանդներ  M01AH05   10783         Դ
    Arcoxia 90mg         etoricoxib         թաղանթապատ                                              05.08.2016
                                        (7/1x7/, 28/4x7/)    B.V. (dosage form
                                                   manufacturer - Merck
                                                   Sharp & Dohme Corp.,
                                                        USA)

               արմենիկում պատրաստուկի չոր
                                                     Արփիմեդ ՍՊԸ,
              խտանյութ: յոդ, կալիումի յոդիդ,
                                                    «Արմենիկում+» ՓԲԸ
               լիթիումի քլորիդ, պոլիվինիլային           28.76մգ+43.14մգ+
                                                      (Հայաստանի
               սպիրտ, դեքստրին, նատրիումի              0.72մգ+10.79մգ+
                                                    Հանրապետություն)-ի
     Արմենիկում            քլորիդ                359.53մգ+32.36մգ,                                  14.07.2009
431                              դեղապատիճներ                  համար       Հայաստան     J05A    8759         Դ
     Armenicum     dry concentrate of armenicum              (40/4x10/) և                                   14.07.2014
                                                     Arpimed ԼLC for
              preparation: iodine, potassium            պլաստիկե տարայում
                                                     "Armenicum+"
               iodide, lithium chloride,                (40)
                                                    CJSC,Republic of
               polyvinyl alcohol, dextrin,
                                                       Armenia
                  sodium chloride

     Արմենիկում     յոդ, կալիումի յոդիդ, լիթիումի
                                          160մգ/20մլ+
    կաթիլաներարկման   քլորիդ, պոլիվինիլային սպիրտ,
                                          240մգ/20մլ+
   լուծույթի խտանյութ   դեքստրին, նատրիումի քլորիդ     խտանյութ
                                        4մգ/20մլ+60մգ/20մլ+   «Արմենիկում+» ՓԲԸ            J05AX        07.12.2009
432    Armenicum     iodine, potassium iodide,    կաթիլաներարկ-ման                         Հայաստան          9159/1        Դ
                                         2000մգ/20մլ+      Armenicum+ CJSC           նոր ցուցում      07.12.2014
    concentrate for   lithium chloride, polyvinyl      լուծույթի
                                          180մգ/20մլ,
     solution for     alcohol, dextrin, sodium
                                        20մլ ապակե սրվակ
      infusion          chloride

                                                                                       39
1       2              3             4          5            6         7      8      9      10    11

                                                     Ֆարմացիա Իտալիա
     Արոմազին          էքսեմեստան        դեղահատեր        25մգ      Ս.պ.Ա. (Փֆայզեր Գրուպ)                      20.12.2007
433                                                                Իտալիա    L02B G06   1433/7376        Դ
     Aromasin          exemestane        թաղանթապատ        (30)      Pharmacia Italia S.p.A.                     20.12.2012
                                                      (Pfizer Group)

     Արուտիմոլ        թիմոլոլի մալեատ                   0.5%,      Շովին անկերֆարմ ԳմբՀ                      05.11.2007
434                              ակնակաթիլներ                           Գերմանիա   S01ED01   1387/7350        Դ
     Arutimol         timolol maleate                   5մլ շշիկ    Chauvin ankerpharm GmbH                     05.11.2012

     Արուտիմոլ        թիմոլոլի մալեատ                   0.25%,      Շովին անկերֆարմ ԳմբՀ                      05.11.2007
435                              ակնակաթիլներ                           Գերմանիա   S01ED01   1388/7351        Դ
     Arutimol         timolol maleate                   5մլ շշիկ    Chauvin ankerpharm GmbH                     05.11.2012

   Արսենիկ կոմպ (իով
      դիաբետ)                        կաթիլներ                   Թալիոն-Ա            հոմեոպաթային        14.05.2007
436                    -                     25մլ շշիկ                 Ռուսաստան         0964/6986        ԱԴ
   Arsenic comp (Iov                    հոմեոպաթային                  Talion-A              դեղ          14.05.2012
      diabet)
                արտիկային (արտիկայինի                           ԴՖԼ Ինդուստրիա է
                                         40մգ/մլ+10մկգ/մլ,
     Արտիկային       հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին                           Կոմերցիո Ս.Ա.                        19.04.2010
437                             լուծույթ ներարկման 1,8մլ փամփուշտներ                Բրազիլիա   N01BB58    9502          Դ
     Articaine       articaine (articaine                           DFL Industria e                       19.04.2015
                                          (50/5x10)
               hydrochloride), epinephrine                          Comercio S.A.
                                                       Բորիսովյան
   Արտիկային-Բորիմեդ                                         բուժպատրաստուկ-ների
              արտիկայինի հիդրոքլորիդ, էպինեֆրին          (40մգ+0.006մգ)/մլ
     էպինեֆրինով                                            գործարան ԲԲԸ                        22.03.2010
438              articaine hydrochloride,    լուծույթ ներարկման    (2մլ),                   Բելառուս   N01BB58    8132/2         Դ
   Articaine-Borimed                                          Borisov Medical                       02.10.2013
                   epinephrine                2մլ ամպուլներ (10)
   with epinephrine                                          Preparations Plant
                                                         OJSC

                արտիկային (արտիկայինի
    Արտիկային-Լիկվո     հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին
      1:100000     (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ)              40մգ/մլ+0,01մգ/մլ,     Լիկվոր ՓԲԸ                         14.03.2011
439                             լուծույթ ներարկման                         Հայաստան   N01BB58    10281          Դ
    Articaine-Liqvo      articaine (articaine               20մլ ապակե սրվակ      Liqvor CJSC                        14.03.2016
      1:100000     hydrochloride), epinephrine
               (epinephrine hydrotartrate)

                արտիկային (արտիկայինի
    Արտիկային-Լիկվո     հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին
                                            40մգ/մլ+
      1:200000     (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ)                            Լիկվոր ՓԲԸ                         14.03.2011
440                             լուծույթ ներարկման   0,005մգ/մլ,                 Հայաստան   N01BB58    10282          Դ
    Articaine-Liqvo      articaine (articaine                            Liqvor CJSC                        14.03.2016
                                         20մլ ապակե սրվակ
      1:200000     hydrochloride), epinephrine
               (epinephrine hydrotartrate)

                արտիկայինի հիդրոքլորիդ,              (40մգ+0.006մգ)/   Զդորովյե Դեղագործական
    Արտիֆրին-Զդորովյե     էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ                 1մլ,       Ընկերություն ՍՊԸ                       08.08.2007
441                             լուծույթ ներարկման                         Ուկրաինա   N01B B58   1106/7094        Դ
   Artiphrin-Zdorovye    articaine hydrochloride,              1.7մլ փամփուշտներ  Zdorovye Pharmaceutical                     08.08.2012
               epinephrine hydrochloride                 (50)        Company LLC


                արտիկայինի հիդրոքլորիդ,              (40մգ+0,006մգ)/   Զդորովյե Դեղագործական
    Արտիֆրին-Զդորովյե     էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ                 1մլ,       Ընկերություն ՍՊԸ                       02.10.2007
442                             լուծույթ ներարկման                         Ուկրաինա   N01B B58   1132/7095        Դ
   Artiphrin-Zdorovye    articaine hydrochloride,              1.7մլ ամպուլներ   Zdorovye Pharmaceutical                     08.08.2012
               epinephrine hydrochloride                 (10)        Company LLC


    Արտիֆրին-Զդորովյե    արտիկայինի հիդրոքլորիդ,                       Զդորովյե Դեղագործական
                                        (40մգ+0.01մգ)/1մլ,
      ֆորտե        էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ                        Ընկերություն ՍՊԸ                         08.08.2007
443                             լուծույթ ներարկման 1.7մլ փամփուշտներ                Ուկրաինա   N01B B58   1105/7093        Դ
   Artiphrin-Zdorovye    articaine hydrochloride,                      Zdorovye Pharmaceutical                       08.08.2012
                                            (50)
       forte      epinephrine hydrochloride                         Company LLC
                                                                                        40
1       2              3              4          5            6          7      8     9     10    11

                 երկաթի ֆոսֆատ, լիթիումի
               կարբոնատ, նատրիումի սուլֆատ,
                                            100մգ+75մգ+
               փսխընկույզ, մրտավարդ ոսկեգույն,
                                            100մգ+25մգ+
      Արտհարալ         աղտոր քացախային                           Ռ.Ս. Բհարգավա Ֆարմասի          հոմեոպաթային      22.02.2010
444                                դեղահատեր       65մգ+80մգ,                  Հնդկաստան         9351         Դ
      Artharal       ferrum phostate, lithium                         R.S. Bhargava Pharmacy           դեղ        22.02.2015
                                            բլիստերում
                carbonate, sodium sulphate,
                                            (30/3x10/)
                 strychnos nux vomica,
              rhododendron, rhus toxicodendron

                գլյուկոզամինի հիդրոքլորիդ,
                նատրիումական խոնդրոիտինի
      Արտրա                         դեղահատեր     500մգ+500մգ, սրվակ    Յունիֆարմ Ինկ.                      30.01.2009
445                    սուլֆատ                                           ԱՄՆ     M09AX    8367         ԱԴ
      Artra                        թաղանթապատ        (30,60)       Unipharm Inc.                       26.12.2013
               glucosamine hydrochloride,
               chondroitin sulfate sodium

                                                      Էս.Սի. Սլավիա Ֆարմ
                                                     Ս.Ռ.Լ., Ուորլդ Մեդիսին
                                             25մգ/գ,     (Միացյալ Թագավորություն)-
    Արտրոկոլ դոնդող        կետոպրոֆեն                                                            30.12.2010
446                                 դոնդող       45գ ալյումինե       ի համար       Ռումինիա   M02AA10   10156        ԱԴ
     Artrocol gel         ketoprofen                                                            30.12.2015
                                             պարկուճ      S.C. Slavia Pharm
                                                      S.R.L. for World
                                                         Medicine


                                                     Սպեցիալ Պրոդակտս Լայն
                                                     Ա.պ.Ա., Ուորլդ Մեդիսին
   Արտրոկոլ ներարկման
                                                     (Միացյալ Թագավորություն)-
      լուծույթ         կետոպրոֆեն                    100մգ/2մլ,                                   25.07.2011
447                              լուծույթ ներարկման                ի համար       Իտալիա    M01AE03   10777        Դ
   Artrocol solution        ketoprofen                  2մլ ամպուլներ (6)                                  25.07.2016
                                                     Special Product’s Line
    for injection
                                                       S.p.A. for World
                                                        Medicine, UK


                                                   Ե.Ի.Պ.Ի.Քո., Ռոտաֆարմ
                                  դեղափոշի       20մգ,
                                                   (Միացյալ Թագավորություն)-
      Արտօքսան          տենօքսիկամ         լիոֆիլացված,    ապակե սրվակ (3),                                  08.02.2011
448                                                      ի համար        Եգիպտոս    M01AC02   10202        Դ
      Artoxan          tenoxicam          ներարկման      2մլ լուծիչ                                   08.02.2016
                                                     E.I.P.I Co. for
                                   լուծույթի    ամպուլներում (3)
                                                      Rotapharm, UK


                                                       Գլոբալ Նապի
                                                      Ֆարմասյուտիկալս,
      Արտօքսան                                            Ռոտաֆարմ (Միացյալ
                   տենօքսիկամ        դեղապատիճներ       20մգ,                                     08.02.2011
449   դեղապատիճներ                                           Թագավորություն)-ի համար   Եգիպտոս    M01AC02   10200        Դ
                   tenoxicam           կոշտ       բլիստերում (10)                                  08.02.2016
    Artoxan capsules                                            Global Napi
                                                     Pharmaceuticals for
                                                       Rotapharm, UK

                դեքստրան (դեքստրան 70),
                                                     Ս.Ա. Ալկոն-Քյուղվյո Ն.Վ.
   Արցունք բնական II        հիպրոմելոզ                   1մգ/մլ+3մգ/մլ,                                  14.07.2009
450                               ակնակաթիլներ               S.A. Alcon-Couvreur    Բելգիա    S01XA20   8731         ԱԴ
   Tears Naturale II     dextran (dextran 70),                 15մլ սրվակ                                   14.07.2014
                                                         N.V.
                   hypromellose
                                                     Հանկուկ Կորուս Ֆարմ Քո.,
     Ացեկլոֆենակ-                                  100մգ,
                   ացեկլոֆենակ                                 ՍՊԸ                         06.07.2011
451     Աստերիա                        դեղահատեր      բլիստերում                   Կորեա    M01AB16   10730        Դ
                   aceclofenac                             Hankook Korus Pharm                     06.07.2016
   Aceclofenac-Asteria                               (100/10x10/)
                                                         Co., Ltd
   Ացետիլսալիցիլաթթու
                 ացետիլսալիցիլաթթու                   500մգ,       Արփիմեդ ՍՊԸ                        03.05.2010
452  Acetylsalicylic                      դեղահատեր                             Հայաստան   N02BA01   9538         ԱԴ
                 acetylsalicylic acid                բլիստերում (10)     Arpimed LLC                        03.05.2015
       acid
                                                                                        41
1       2           3          4        5           6         7       8      9      10    11

                                              Բորիսովյան
   Ացետիլսալիցիլաթթու                               բուժպատրաստուկ-ների
              ացետիլսալիցիլաթթու            500մգ                                      23.12.2009
453  Acetylsalicylic               դեղահատեր               գործարան ԲԲԸ     Բելառուս   N02BA01    7869/1         ԱԴ
              acetylsalicylic acid            (10)                                      23.06.2013
       acid                                    Borisov Medical
                                          Preparations Plant OJSC

                                            Ֆարմստանդարտ-
   Ացետիլսալիցիլաթթու
              ացետիլսալիցիլաթթու             500մգ,     Տոմսկքիմֆարմ ԲԲԸ                        22.03.2010
454  Acetylsalicylic               դեղահատեր                         Ռուսաստան   N02BA01    9395          ԱԴ
              acetylsalicylic acid          բլիստերում (10)    Pharmstandard-                        22.03.2015
       acid
                                           Tomskchimpharm OJSC

    Ացետիլցիստեին-
     Հեմոֆարմ      ացետիլցիստեին    դեղահատեր     600մգ     Հեմոֆարմ միավորում Ա.Դ.  Սերբիա և                26,04.2007
455                                                             R05C B01   0927/4457        ԱԴ
    Acetylcystein-    acetylcysteine     դյուրալույծ    (10)      Hemofarm koncern A.D.  Չերնոգորիա               26.04.2012
     Hemofarm
     Ացիդում Ց                 կաթիլներ                Թալիոն-Ա            հոմեոպաթային        14.05.2007
456                 -                25մլ շշիկ                Ռուսաստան          0963/6985        ԱԴ
     Acidum C                հոմեոպաթային               Talion-A               դեղ          14.05.2012
                                   50մգ/գ,
      Ացիկ        ացիկլովիր                      Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                       24.05.2010
457                        նրբաքսուք    2գ ալյումինե                Գերմանիա    D06BB03    9649          ԱԴ
      Acic        aciclovir                       Salutas Pharma GmbH                       24.05.2015
                                   պարկուճ
                                   200մգ,
   Ացիկլոստադ 200մգ     ացիկլովիր                      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                       10.09.2009
458                        դեղահատեր    բլիստերում                Գերմանիա    J05AB01    8892          Դ
   Aciclostad 200mg     aciclovir                      STADA Arzneimittel AG                      10.09.2014
                                  (25/5x5/)
                                   50մգ/գ,
    Ացիկլոստադ 2գ      ացիկլովիր                      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                       19.03.2010
459                        նրբաքսուք    2գ ալյումինե                Գերմանիա    D06BB03    9362          ԱԴ
    Acyclostad 2g      aciclovir                      STADA Arzneimittel AG                      19.03.2015
                                   պարկուճ
                                   400մգ,
   Ացիկլոստադ 400մգ     ացիկլովիր                      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                       10.09.2009
460                        դեղահատեր    բլիստերում                Գերմանիա    J05AB01    8891          Դ
   Aciclostad 400mg     aciclovir                      STADA Arzneimittel AG                      10.09.2014
                                  (35/7x5/)
                                   50մգ/գ,
    Ացիկլոստադ 5գ      ացիկլովիր                      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                       19.03.2010
461                        նրբաքսուք    5գ ալյումինե                Գերմանիա    D06BB03    9361          ԱԴ
    Acyclostad 5g      acyclovir                      STADA Arzneimittel AG                      19.03.2015
                                   պարկուճ
                                   800մգ,
   Ացիկլոստադ 800մգ     ացիկլովիր                      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                       10.09.2009
462                        դեղահատեր    բլիստերում                Գերմանիա    J05AB01    8890          Դ
   Aciclostad 800mg     aciclovir                      STADA Arzneimittel AG                      10.09.2014
                                  (35/7x5/)

     Ացիկլովիր       ացիկլովիր              50մգ/1գ,    Բելմեդպրեպարա-տի ՀՈՒՁ                       28.08.2008
463                          քսուք                          Բելառուս   D06BB03    7795/1         ԱԴ
     Aciclovir       aciclovir              5գ պարկուճ    Belmedpreparaty RUP                       02.06.2013

                                           Վալենտա Ֆարմացևտիկա
     Ացիկլովիր       ացիկլովիր               200մգ         ԲԲԸ                           11.12.2008
464                        դեղահատեր                         Ռուսաստան   J05AB01    8153          Դ
     Aciclovir       aciclovir              (20/2x10/)    Valenta Pharmaceutica                      02.10.2013
                                               OJSC

     Ացիկլովիր       ացիկլովիր               200մգ     Բելմեդպրեպարա-տի ՀՈՒՁ                       04.07.2008
465                        դեղահատեր                          Բելառուս   J05AB01    7796          Դ
     Aciclovir       aciclovir               (20)      Belmedpreparaty RUP                       02.06.2013

                                          Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
     Ացիկլովիր       ացիկլովիր               5%,          ԲԲԸ                           03.12.2007
466                          քսուք                          Ռուսաստան   D06BB03   1407/7071        ԱԴ
     Aciclovir       aciclovir             10գ պարկուճ   Tatchimpharmprepa-raty                      03.12.2012
                                               OJSC
                                   50մգ/մլ,
    Ացիկլովիր քսուք     ացիկլովիր                        Նիժֆարմ ԲԲԸ                         03.05.2011
467                          քսուք    5գ ալյումինե                Ռուսաստան   D06BB03    10427          ԱԴ
   Aciclovir ointment    aciclovir                        Nizhpharm OJSC                        03.05.2016
                                   պարկուճ
    Ացիկլովիր-Ակրի                                Ակրիխին Ֆարմասյուտիկալս
                                   200մգ,
      200մգ        ացիկլովիր                           Քո.                           08.02.2010
468                        դեղահատեր    բլիստերում                Ռուսաստան   J05AB01    9289          Դ
    Aciclovir-Akri      aciclovir                         Akrikhin                          08.02.2015
                                  (20/2x10/)
      200mg                                   Pharmaceuticals Co.
                                                                               42
1       2            3           4           5            6         7     8     9      10    11
    Ացիկլովիր-Ակրի                                      Ակրիխին Ֆարմասյուտիկալս
                                         400մգ,
       400մգ         ացիկլովիր                                Քո.                        08.02.2010
469                           դեղահատեր       բլիստերում                 Ռուսաստան  J05AB01   9288          Դ
    Aciclovir-Akri       aciclovir                               Akrikhin                       08.02.2015
                                        (20/2x10/)
       400mg                                         Pharmaceuticals Co.
                                                 Ակրիխին Ֆարմասյուտիկալս
   Ացիկլովիր-Ակրի քսուք                            50մգ/գ,
                  ացիկլովիր                                Քո.                        08.02.2010
470   Aciclovir-Akri                    քսուք       5գ ալյումինե                 Ռուսաստան  D06BB03   9306          ԱԴ
                  aciclovir                               Akrikhin                       08.02.2015
      ointment                               պարկուճ
                                                  Pharmaceuticals Co.
                                                Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ,
                                         100մգ,    Հեքսալ ԱԳ (Գերմանիա)-ի
      ԱՑՑ 100        ացետիլցիստեին     դեղահատեր                                               09.11.2009
471                                     պլաստիկե տարայում     համար        Գերմանիա  R05CB01   9022          ԱԴ
      ACC100        acetylcysteine      դյուրալույծ                                             09.11.2014
                                         (20)    Salutas Pharma GmbH for
                                                 Hexal AG, Germany

    ԱՑՑ 100մգ ներքին
    ընդունման լուծույթի               գրանուլներ ներքին     100մգ,
                 ացետիլցիստեին                          Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                     08.04.2010
472    գրանուլներ                 ընդունման լուծույթի   3գ փաթեթիկներ                 Գերմանիա  R05CB01   9457          ԱԴ
                 acetylcysteine                           Salutas Pharma GmbH                    08.04.2015
   ACC 100mg granules                (նարնջի համով)       (20)
    for oral solution

                                                Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ,
                                         200մգ,    Հեքսալ ԱԳ (Գերմանիա)-ի
      ԱՑՑ 200        ացետիլցիստեին     դեղահատեր                                               09.11.2009
473                                     պլաստիկե տարայում     համար        Գերմանիա  R05CB01   9021          ԱԴ
      ACC 200       acetylcysteine      դյուրալույծ                                             09.11.2014
                                         (20)    Salutas Pharma GmbH for
                                                 Hexal AG, Germany

    ԱՑՑ 200մգ ներքին
    ընդունման լուծույթի               գրանուլներ ներքին     200մգ,
                 ացետիլցիստեին                          Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                     08.04.2010
474    գրանուլներ                 ընդունման լուծույթի   3գ փաթեթիկներ                 Գերմանիա  R05CB01   9458          ԱԴ
                 acetylcysteine                           Salutas Pharma GmbH                    08.04.2015
   ACC 200mg granules                (նարնջի համով)       (20)
    for oral solution

                                         600մգ,
      ԱՑՑ Լոնգ        ացետիլցիստեին     դեղահատեր                 Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                     08.04.2010
475                                     պլաստիկե տարայում                Գերմանիա  R05CB01   9459          ԱԴ
      ACC Long       acetylcysteine      դյուրալույծ                Salutas Pharma GmbH                    08.04.2015
                                         (10)
                                                  Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ
                                         20մգ/մլ,
     ԱՑՑ յունիոր       ացետիլցիստեին    գրանուլներ խմելու               (Լեկ դ.դ-ի համար)                     22.10.2007
476                                     30գ գրանուլներ 75մլ               Գերմանիա  R05C B01  1254/7273        ԱԴ
     ACC Junior       acetylcysteine      լուծույթի                 Salutas Pharma GmbH                    12.10.2012
                                       լուծույթի համար
                                                    (for Lek d.d.)

    ԱՑՑ Տաք Ըմպելիք                դեղափոշի ներքին      200մգ,
                 ացետիլցիստեին                          Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                     08.04.2010
477     200մգ                   ընդունման տաք     3գ փաթեթիկներ                 Գերմանիա  R05CB01   9452          ԱԴ
                 acetylcysteine                           Salutas Pharma GmbH                    08.04.2015
   ACC Hot Drink 200mg                 լուծույթի        (20)

    ԱՑՑ Տաք Ըմպելիք                դեղափոշի ներքին
                 ացետիլցիստեին                 600մգ,      Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ                     08.04.2010
478     600մգ                   ընդունման տաք                            Գերմանիա  R05CB01   9453          ԱԴ
                 acetylcysteine               3գ փաթեթիկներ (6)    Salutas Pharma GmbH                    08.04.2015
   ACC Hot Drink 600mg                 լուծույթի


                                                 Ռեմեդիկա ՍՊԸ, Գրինդեքս
                                          1մգ,
      Աքսաստրոլ       անաստրոզոլ       դեղահատեր                 ԲԸ (Լատվիա)-ի համար                     08.02.2010
479                                       բլիստերում                  Կիպրոս   L02BG03   9277          Դ
      Axastrol        anastrozole      թաղանթապատ                  Remedica Ltd. for                     08.02.2015
                                        (28/2x14/)
                                                  Grindex JSC, Latvia

      Աքսետին        ցեֆուրօքսիմ       դեղափոշի       1500մգ,        Մեդոքեմի Լտդ                      16.07.2007
480                                                             Կիպրոս   J01D A06  1069/5718        Դ
      Axetine        cefuroxime       ներարկման     սրվակ (10, 50,100)    Medochemie Ltd.                     16.07.2012

      Աքսետին        ցեֆուրօքսիմ       դեղափոշի        750մգ,        Մեդոքեմի Լտդ                      16.07.2007
481                                                             Կիպրոս   J01D A06  1070/5717        Դ
      Axetine        cefuroxime       ներարկման     սրվակ (10, 50,100)    Medochemie Ltd.                     16.07.2012

                                        20000ՄՄ/մլ+
    Աքվադետրիմ պլյուս   վիտամին A, վիտամին D3   կաթիլներ ներքին                Մեդանա Ֆարմա ԲԸ                      10.08.2009
482                                      10000ՄՄ/մլ,                 Լեհաստան   A11CB    8800          Դ
    Aquadetrim plus    vitamin A, vitamin D3   ընդունման                  Medana Pharma JSC                     10.08.2014
                                       10մլ ապակե շշիկ
                                                                                    43
1       2              3              4          5           6         7      8     9     10    11
     Աքվադետրիմ
     վիտամին D3        խոլեկալցիֆերոլ                   15000ՄՄ/մլ,     Մեդանա Ֆարմա ԲԸ                      10.07.2008
483                               կաթիլներ խմելու                          Լեհաստան   A11CC05   7892         Դ
   Aquadetrim Vitamin      cholecalciferol                 10մլ ապակե սրվակ    Medana Pharma JSC                     23.06.2013
       D3
               դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոնի
      Աքվոդեքս          ֆոսֆատ)                      4մգ/մլ,       Լիկվոր ՓԲԸ                       08.06.2009
484                              լուծույթ ներարկման                         Հայաստան   H02AB02   8625         Դ
      Aqvodex      dexamethasone (dexamethasone              2մլ սրվակներ (10)     Liqvor CJSC                      08.06.2014
                   phosphate)


                                                     Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
                                                    ԱԳ, Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ
                                             10մգ,
    Աֆինիտոր 10մգ         էվերոլիմուս                             (Շվեյցարիա)-ի համար                    23.05.2011
485                                դեղահատեր      բլիստերում                 Շվեյցարիա   L01XE10   10584        Դ
    Afinitor 10mg         everolimus                             Novartis Pharma Stein                   23.05.2016
                                            (30/3x10/)
                                                     AG for Novartis Pharma
                                                       AG, Switzerland                                                     Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
                                                    ԱԳ, Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ
                                             5մգ,
    Աֆինիտոր 5մգ         էվերոլիմուս                             (Շվեյցարիա)-ի համար                    23.05.2011
486                                դեղահատեր      բլիստերում                 Շվեյցարիա   L01XE10   10583        Դ
    Afinitor 5mg         everolimus                             Novartis Pharma Stein                   23.05.2016
                                            (30/3x10/)
                                                     AG for Novartis Pharma
                                                       AG, Switzerland


                                           3,6մգ+37,2մգ+
              բոգ D1, ընձախոտ D6, լոշտակ D6,              37,2մգ+37,2մգ+
              երկաթի ֆոսֆատ D12, կաթնաթթու                 37,2մգ,
                                                                         R05X
   Աֆլուբին դեղահատեր         D12           դեղահատեր       բլիստերում    Ռիխարդ Բիտներ ԱԳ                      04.04.2011
487                                                                Ավստրիա   հոմեոպաթային  10364        ԱԴ
    Aflubin tablets    gentiana D1, aconitum D6,     ենթալեզվային     (12/1x12/,     Richard Bittner AG                     04.04.2016
                                                                          դեղ
              bryonia D6, ferrum phosphoricum               24/2x12/,
              D12, acidum sacrolacticum D12                36/3x12/,
                                            48/4x12/)

                                            1մլ/100մլ+
              բոգ D1, ընձախոտ D6, լոշտակ D6,
                                            10մլ/100մլ+
              երկաթի ֆոսֆատ D12, կաթնաթթու
    Աֆլուբին ներքին                                10մլ/100մլ+                        R05X
                     D12          կաթիլներ ներքին              Ռիխարդ Բիտներ ԱԳ                      11.09.2010
488  ընդունման կաթիլներ                                10մլ/100մլ+                Ավստրիա   հոմեոպաթային  9873         ԱԴ
               gentiana D1, aconitum D6,      ընդունման                Richard Bittner AG                     11.09.2015
   Aflubin oral drops                                10մլ/100մլ,                         դեղ
              bryonia D6, ferrum phosphoricum
                                           20մլ, 50մլ,100մլ
              D12, acidum sacrolacticum D12
                                            ապակե շշիկ

                  մորֆոլինոէթիլթիոէթ-                           Ֆարմստանդարտ-
                                             10մգ,
      Աֆոբազոլ     օքսիբենզիմիդազոլի դիհիդրոքլորիդ                        Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                      04.08.2010
489                                դեղահատեր      բլիստերում                 Ռուսաստան   N05BX    9783         Դ
      Afobazol       morpholinoethylthioeth-                           Pharmstandard-                      04.08.2015
                                            (60/3x20/)
              oxybenzimidazole dihydrochloride                        Leksredstva OJSC

                իմիդոկարբ (իմիդոկարբի
                                                                        QP51AE01
   Բաբեքս ներարկման       դիպրոպիոնատ)                     120մգ/մլ,      Սիպլա ՍՊԸ                       16.05.2011
490                              լուծույթ ներարկման                         Հնդկաստան  անասնաբուժակ  10499        Դ
    Babex injection     imidocarb (imidocarb                20մլ ապակե սրվակ     Cipla Ltd                       16.05.2016
                                                                         ան դեղ
                  dipropionate)
     Բալասանային
    հեղուկաքսուք ըստ
                  ձյութ, քսերոֆորմ                 (3գ+3գ)/100գ,      Նիժֆարմ ԲԲԸ                       20.10.2008
491    Վիշնևսկու                       հեղուկաքսուք                           Ռուսաստան   D08AX    8178         ԱԴ
                   tar, xeroform                  30գ պարկուճ      Nizhpharm OJSC                      02.10.2013
   Balsamic liniment
    by Vishnevsky

                                                      ԼԴՊ Լաբորատորիա
                                                     Տորլան Ս.Ա. (Ուորլդ
                                  դեղափոշի
     Բակտամեդ       ամպիցիլին, սուլբակտամ                 0.5գ+0.25գ,    Մեդիսինի համար, ԱՄՆ)                    23.07.2008
492                                ներարկման                            Իսպանիա    J01CR01   7957         Դ
     Bactamed       ampicillin, sulbactam                0.75գ սրվակ (10)  LDP Laboratorios Torlan                   23.07.2013
                                  լուծույթի
                                                      S.A. (for World
                                                       Medicine, USA)

                                                                                       44
1      2             3             4          5            6          7     8     9      10    11
                                                    ԼԴՊ Լաբորատորիա
                                                   Թորլան Ս.Ա. (Ուորլդ
                                        1,5գ (1գ+0,5գ),
                                                   Մեդիսինի համար, ԱՄՆ
                              դեղափոշի մ/մ   սրվակ/ամպուլ (1),
     Բակտամեդ       ամպիցիլին, սուլբակտամ                            կամ Միացյալ                       29.12.2011
493                              ներարկման    3,5մլ լուծչով (0,5%               Իսպանիա   J01C R01  6753/1         Դ
     Bactamed       ampicilin, sulbactam                          Թագավորություն) LDP                     15.02.2012
                                լուծույթի     լիդոկայինի
                                                   Laboratorios Torlan
                                         հիդրոքլորիդ)
                                                    S.A. (for World
                                                   Medicine, USA or UK)

                                                    ԼԴՊ Լաբորատորիա
                                                   Տորլան Ս.Ա. (Ուորլդ
                               դեղափոշի
     Բակտամեդ       ամպիցիլին, սուլբակտամ                1գ+0.5գ,     Մեդիսինի համար, ԱՄՆ)                     23.07.2008
494                             ներարկման                             Իսպանիա   J01CR01   7956          Դ
     Bactamed       ampicillin, sulbactam              1.5գ սրվակ (10)   LDP Laboratorios Torlan                    23.07.2013
                                լուծույթի
                                                    S.A. (for World
                                                     Medicine, USA)

                                                  ԼԴՊ Լաբորատորիա
                              դեղափոշի մ/մ
                                                 Թորլան Ս.Ա. (Ուորլդ
                               ներարկման,
     Բակտամեդ       ամպիցիլին, սուլբակտամ              0.75գ (0.5գ+0.25գ) Մեդիսինի համար, ԱՄՆ)                       15.02.2007
495                             1.8մլ լուծչով                           Իսպանիա   J01C R01  0732/6752        Դ
     Bactamed       ampicilin, sulbactam               սրվակ/ամպուլ (1) LDP Laboratorios Torlan                      15.02.2012
                              (0.5% լիդոկայինի
                                                  S.A. (for World
                               հիդրոքլորիդ)
                                                   Medicine, USA)

                                                  Պաթեոն Ֆրանսե, Սանոֆի-
                                                     Ավենտիս Ֆրանսե
    Բակտիսուբտիլ     բացիլուս ցերեուս IP 5832                35մգ,       (Ֆրանսիա)-ի համար                     05.10.2009
496                             դեղապատիճներ                            Ֆրանսիա   A07FA    8906          ԱԴ
    Bactisubtil     bacillus cereus IP 5832              բլիստերում (20)     Patheon France for                     05.10.2014
                                                   Sanofi-Aventis France,
                                                       France

                                                   Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                                    (դեղաձևն արտադրող`
                                                  Պրոդուկտոս Ռոշ Ս.Ա. դե
                               դեղահատեր                  Սի.Վ., Մեքսիկա)
    Բակտրիմ ֆորտե    սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ             800մգ+160մգ,                                   04.04.2011
497                            թաղանթապատ,                F. Hoffmann-La Roche   Շվեյցարիա  J01EE01  10069/1         Դ
    Bactrim forte   sulfamethoxazole, trimethoprim            բլիստերում (10)                                  03.12.2015
                                ֆորտե                  Ltd. (dosage form
                                                     manufacturer -
                                                  Productos Roche S.A. de
                                                     C.V., Mexico)

                                                  Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ Լտդ.
    Բակտրիմ ֆորտե    սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ   դեղահատեր     (800մգ+160մգ)                                   03.06.2008
498                                                 F. Hoffmann-La Roche   Շվեյցարիա  J01EE01   7801          Դ
    Bactrim forte   sulfamethoxazole, trimethoprim  թաղանթապատ       (10)                                     02.06.2013
                                                       Ltd.

                                                   ՍԵՆԵՔՍԻ ՍԱՍ / Ֆ.
                                                   Հոֆման Լա Ռոշ Լտդ.
     Բակտրիմ     սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ           (200մգ+40մգ)/5մլ,    Շվեյցարիայի համար                     02.03.2010
499                             դեղակախույթ                            Ֆրանսիա   J01EE01   7846/1         Դ
     Bactrim     sulfamethoxazole, trimethoprim             100մլ շշիկ      CENEXI SAS for F.                     02.06.2013
                                                  Hoffmann-La Roche Ltd.-
                                                     Switzerland

                                                     Ինոթերա Չուզի,
                                                    Լաբողաթուաղ Ինոտեք
              ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                              դեղափոշի ներքին    125մգ/5մլ,    Ինտերնասիոնալ (Ֆրանսիա)-
   Բակտօքս 125մգ/5մլ      տրիհիդրատ)                                                           03.09.2009
500                              ընդունման   36գ ապակե շշիկ և       ի համար      Ֆրանսիա   J01CA04   8810          Դ
   Bactox 125mg/5ml   amoxicillin (amoxicillin                                                       10.08.2014
                               դեղակախույթի    չափիչ գդալ      Innothera Chouzy for
                  trihydrate)
                                                   Laboratoire Innotech
                                                   International, France
                                                                                     45
1       2             3             4          5            6          7      8     9     10    11

                                                    Ինոթերա Չուզի,
                                                   Լաբողաթուաղ Ինոտեք
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                              դեղափոշի ներքին   250մգ/5մլ; ապակե Ինտերնասիոնալ (Ֆրանսիա)-
   Բակտօքս 250մգ/5մլ       տրիհիդրատ)                                                           03.09.2009
501                               ընդունման     շշիկ 36գ և չափիչ    ի համար         Ֆրանսիա   J01CA04   8811         Դ
   Bactox 250mg/5ml    amoxicillin (amoxicillin                                                        10.08.2014
                               դեղակախույթի       գդալ    Innothera Chouzy for
                  trihydrate)
                                                  Laboratoire Innotech
                                                  International, France

                                                      Ինոթերա Չուզի,
                                                     Լաբորատոիրե Ինոտեք
               ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի
                                                   Ինտերնեյշընլ (Ֆրանսիա)-ի
    Բակտօքս 500մգ        տրիհիդրատ)                     500մգ,                                    28.07.2011
502                             դեղապատիճներ                    համար       Ֆրանսիա   J01CA04   10741        Դ
     Bactox 500mg    amoxicillin (amoxicillin               բլիստերում (12)                                  28.07.2016
                                                    Innothera Chouzy for
                  trihydrate)
                                                    Laboratoire Innotech
                                                    International, France


                մետամիզոլ (մետամիզոլի
               նատրիումական մոնոհիդրատ),
                պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի                           Յուգորեմեդիա
               հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիում                       Ֆարմասյուտիկալ Քոմպանի
     Բարալգետաս                               500մգ+5մգ+0,1մգ,
                (ֆենպիվերինիումի բրոմիդ)                             ԱԳ                         20.08.2010
503    դեղահատեր                      դեղահատեր      բլիստերում                  Սերբիա    N02BB52   9847         ԱԴ
              metamizole (metamizole sodium                          Jugoremedia                       20.08.2015
   Baralgetas tablets                             (10, 100/10x10/)
               monohydrate), pitofenone                        Pharmaceutical Company
              (pitofenone hydrochloride),                             AG
              fenpiverinium (fenpiverinium
                    bromide)


                մետամիզոլ (մետամիզոլի
               նատրիումական մոնոհիդրատ),
                                                      Յուգորեմեդիա
                պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի
    Բարալգետաս                                          Ֆարմասյուտիկալ Քոմպանի
              հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի             500մգ/մլ+2մգ/մլ+
   ներարկման լուծույթ                                             ԱԳ                         22.03.2010
504                   բրոմիդ       լուծույթ ներարկման    0.02մգ/մլ,                  Սերբիա    N02BB52   9411         Դ
  Baralgetas solution                                           Jugoremedia                       22.03.2015
              metamizole (metamizole sodium             5մլ ամպուլներ (5)
    for injection                                         Pharmaceutical Company
               monohydrate), pitofenone
                                                        AG
              (pitofenone hydrochloride),
                fenpiverinium bromide


                                                      Ագրովետզաշչիտա
                                                     գիտանորարարա-կան
      Բարս                                 0,5մգ/մլ+0,3մգ/մլ,                      QA01AC54
                դիազինոն, պրեդնիզոլոն                            կենտրոն ՍՊԸ                       04.04.2011
505  ականջակաթիլներ                    ականջակաթիլ-ներ    20մլ պլաստիկե                 Ռուսաստան  անասնաբուժակ  10353        Դ
               diazinon, prednisolone                           Agrovetzashchita                     04.04.2016
    Bars ear drops                                 սրվակ                          ան դեղ
                                                    scientific innovative
                                                       centre Ltd.
                                                      Ագրովետզաշչիտա
               քլորամֆենիկոլ (լևոմիցետին),                         գիտանորարարա-կան
                                          0,25%+0,02%,                        S01AA01
   Բարս ակնակաթիլներ       ֆուրացիլին                               կենտրոն ՍՊԸ                       14.09.2011
506                              ակնակաթիլներ     10մլ պլաստիկե                 Ռուսաստան  անասնաբուժակ  10842        Դ
    Bars eye drops   chloramphenicol (levomycetin),                         Agrovetzashchita                     14.09.2016
                                            սրվակ                          ան դեղ
                   furacillin                            scientific innovative
                                                       centre Ltd.
                                                      Ագրովետզաշիտա
    Բարս միջատա- և                               50մգ/մլ,
                                                    գիտաներդրային կենտրոն
   տզասպան կաթիլներ                            1մլ կաթոցիկ-տարա                         P03AC04
                   պերմեթրին       լուծույթ արտաքին                  ՍՊԸ                         21.04.2009
507     Bars                               (3) (կատուների                  Ռուսաստան  անասնաբուժակ  8528         Դ
                  permethrin         կիրառման                 Agrovetzashchita                     21.04.2014
   insectoacaricide                            համար) և 1,4մլ (4)                         ան դեղ
                                                    scientific innovative
      drops                                (շների համար)
                                                      centre Ltd.
                                                                                      46
1       2             3            4          5            6          7      8      9      10    11                                          4%+0,1%;
                                          պոլիմերային
                                        ժապավեն սևեռակով,
                                          փաթեթում
       Բարս                                կատուների համար     Ագրովետզաշչիտա
    միջատա/տզասպան                              35սմ, պոլիմերային   գիտանորարարա-կան
                                վզակապ                                    QP53AX65
      վզակապ      ֆիպրոնիլ, դիֆլուբենզուրոն            ժապավեն սևեռակով,     կենտրոն ՍՊԸ                         05.11.2010
508                             միջատա/տզա-                            Ռուսաստան  անասնաբուժակ   9999          Դ
       Bars      fipronil, diflubenzuron               փաթեթում փոքր     Agrovetzashchita                       05.11.2015
                                սպան                                     ան դեղ
    Insectoacaricide                             ցեղատեսակի շների   scientific innovative
     Neck Collar                             համար 35սմ, միջին      centre Ltd.
                                        ցեղատեսակի շների
                                        համար 50սմ, մեծ
                                        ցեղատեսակի շների
                                          համար 80սմ
   Բե-Բո 20% էմուլսիա      բենզիլբենզոատ                   20%,        Էսկուլապ ՍՊԸ                         02.11.2007
509                              էմուլսիա                            Հայաստան   P03AX01   1126/7096        ԱԴ
   Be-Bo 20% emulsion     benzyl benzoate                 100մլ շշիկ       Esculap Ltd                         08.08.2012

                                                     Գլաքսո Ուելքոմ
                                                   Պրոդուկտիոն (դեղաձևն
                                                    արտադրող` Չիեսի
   Բեկլոֆորտե ՍՖՍ-Ֆրի   բեկլոմետազոն (բեկլոմետազոնի                       Ֆարմասյուտիչի Ս.պ.Ա.,
                                        250մկգ/դեղաչափ,
      ինհալեր         դիպրոպիոնատ)                              Իտալիա)                          04.06.2010
510                            լուծույթ շնչառման   200 դեղաչափ                  Ֆրանսիա   R03BA01    9672          Դ
   Becloforte CFC-Free  beclometasone (beclometasone                         Glaxo Wellcome                        04.06.2015
                                        շնչառման տարայում
      inhaler         dipropionate)                          Production (dosage form
                                                   manufacturer - Chiesi
                                                   Farmaceutici S.p.A.,
                                                       Italy)

                                դեղափոշի     15 Միավոր,    Ֆրեզենիուս Կաբի Օնկոլոջի
      Բեմոցին          բլեոմիցին       լիոֆիլացված,     5մլ լուծչով        Լտդ.                          04.08.2010
511                                                              Հնդկաստան   L01DC01    6992/3         Դ
      Bemocin          bleomycin         ներարկման    (ներարկման ջուր)   Fresenius Kabi Oncology                      30.05.2012
                                 լուծույթի   սրվակ/ամպուլ (1)        Ltd.
      Բենատեքս       բենզալկոնիումի քլորիդ                18,9մգ       Նիժֆարմ ԲԲԸ                         15.01.2009
512                            հեշտոցամոմիկ-ներ                          Ռուսաստան   G02BB     8357          ԱԴ
      Benatex      benzalkonium chloride                (10/2x5/)      Nizhpharm OJSC                        26.12.2013
    Բենզիլ բենզոատ       բենզիլ բենզոատ      կիթ արտաքին      250մգ/մլ,      ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                          06.10.2008
513                                                              Հայաստան   P03AX01    8137          ԱԴ
    Benzyl benzoate      benzyl benzoate       կիրառման      120մլ շշիկ       ARPIMED Ltd                         02.10.2013

                                                   Տալինի դեղագործական
    Բենզիլ բենզոատ       բենզիլ բենզոատ                   20%,        գործարան ԲԸ                         15.02.2007
514                               քսուք                             Էստոնիա   P03A X01   0731/6754        ԱԴ
    Benzyl Benzoate      benzyl benzoate                 30գ պարկուճ    Tallinn Pharmaceutical                      15.02.2012
                                                     Works A.S.


                                          200մգ/գ,
     Բենզիլբենզոատ       բենզիլ բենզոատ                            Նիժֆարմ ԲԲԸ                         06.10.2011
515                               քսուք     25գ ալյումինե կամ               Ռուսաստան   P03AX01    10972          ԱԴ
    Benzylbenzoate      benzyl benzoate                            Nizhpharm OJSC                        06.10.2016
                                        պլաստիկե պարկուճ


                                                   Տալինի դեղագործական
     Բենզիլբենզոատ                                       գործարան ԲԸ, Գրինդեքս
                                          200մգ/գ,
      Գրինդեքս        բենզիլ բենզոատ                          ԲԸ (Լատվիա)-ի համար                       14.09.2011
516                               քսուք      30գ ալյումինե                 Էստոնիա   P03AX01    10884          ԱԴ
    Benzylbenzoate      benzyl benzoate                          Tallinn Pharmaceutical                      14.09.2016
                                          պարկուճ
      Grindex                                         Works A.S. for Grindex
                                                     JSC, Latvia

                                դեղափոշի
    Բենզիլպենիցիլին    բենզիլպենիցիլինի նատրիում             1000000ՄՄ,       Բիոսինթեզ ԲԲԸ                        12.01.2009
517                              ներարկման                            Ռուսաստան   J01CA01    8371          Դ
    Benzylpenicillin    benzylpenicillin sodium             ապակե սրվակ (50)    Biosynthes Open JSC                       26.12.2013
                                լուծույթի                                                                                       47
1       2              3             4         5            6          7      8      9      10    11
    Բենզիլպենիցիլին   բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլին           1000000ՄՄ,
                                 դեղափոշի
     1000000ՄՄ          նատրիում)                ապակե սրվակներ    Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                       14.09.2011
518                               ներարկման                           Ուկրաինա   J01CE01    10851          Դ
    Benzylpenicillin      benzylpenicillin               (10), ապակե     Kievmedpreparat OJSC                       14.09.2016
                                  լուծույթի
      1000000IU     (benzylpenicillin sodium)             սրվակներ (40)


                                                   Հարբին Ֆարմասյուտիկալ
                                                  Գրուպ Քո., ՍՊԸ, Գեներալ
    Բենզիլպենիցիլին   բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլին
                                 դեղափոշի    1000000ՄՄ,    Ֆարմասյուտիկալ Ֆակտորի
      նատրիում          նատրիում)                                                           18.02.2011
519                               ներարկման   ապակե սրվակներ    Harbin Pharmaceutical   Չինաստան   J01CE01    10220          Դ
    Benzylpenicillin      benzylpenicillin                                                          18.02.2016
                                  լուծույթի     (50)        Group Co., Ltd.,
      Sodium      (benzylpenicillin sodium)
                                                   General Pharmaceutical
                                                       Factory


    Բենզիլպենիցիլին
                                դեղափոշի մ/մ
      նատրիում         բենզիլպենիցիլին                1000000ՄՄ       Սինթեզ ԲԲԸ                         27.08.2007
520                               ներարկման                           Ռուսաստան   J01C E09   1110/7131        Դ
    Benzylpenicillin      benzylpenicillin               սրվակ (1, 50)     Sintez Open JSC                        08.08.2012
                                 լուծույթի
      sodium
    Բենզիլպենիցիլին
              բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլինի  դեղափոշի մ/մ և   1000000ՄՄ,
   սոդիում 1000000ՄՄ                                        Անտիբիոտիչե Ս.Ա.                        04.09.2009
521             նատրիում) benzylpenicillin     ն/ե ներարկման  ապակե սրվակներ                 Ռումինիա   J01CE01    8776          Դ
    Benzylpenicillin                                        Antibiotice S.A.                        10.08.2014
               (benzylpenicillin sodium)      լուծույթի   (1, 50, 100)
    sodium 1000000IU
    Բենզիլպենիցիլին
              բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլինի  դեղափոշի մ/մ և   5000000ՄՄ,
   սոդիում 5000000ՄՄ                                        Անտիբիոտիչե Ս.Ա.                        04.09.2009
522             նատրիում) benzylpenicillin     ն/ե ներարկման  ապակե սրվակներ                 Ռումինիա   J01CE01    8777          Դ
    Benzylpenicillin                                        Antibiotice S.A.                        10.08.2014
               (benzylpenicillin sodium)      լուծույթի   (1, 50, 100)
    sodium 5000000IU
                                           100մգ,
      Բենզոնալ         բենզոբարբիտալ                            Արփիմեդ ՍՊԸ                         09.11.2009
523                               դեղահատեր     բլիստերում                 Հայաստան    N03AA     9037          Դ
      Benzonal         benzobarbital                            Arpimed LLC                         09.11.2014
                                          (48/2x24/)
                                                  Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
      Բենզոնալ         բենզոբարբիտալ                   0.1գ          ԲԲԸ                           26,04.2007
524                               դեղահատեր                           Ռուսաստան   N03A A   0923/6860        Դ
      Benzonal         benzobarbital                   (50)     Tatchimpharmprepa-raty                      26.04.2012
                                                       OJSC
                                                                       QP52AC11
    Բենվետ ԳՌ-600         ալբենդազոլ                   600մգ,        Սիպլա ՍՊԸ                          18.02.2011
525                               դեղահատեր                           Հնդկաստան  անասնաբուժակ  10260          Դ
    Benvet GR-600        albendazole                 բլիստերում (5)      Cipla Ltd                          18.02.2016
                                                                       ան դեղ


                                          250մգ/4մլ+   Ռոմֆարմ Քոմփանի ՍՌԼ,
                վիտամին B1, վիտամին B6,
                                          250մգ/4մլ+   Ուորլդ Մեդիսին (Միացյալ
      Բենևրոն B      վիտամին B12, վիտամին B2                                                        03.05.2010
526                            լուծույթ ներարկման   1500մկգ/4մլ+   Թագավորություն)-ի համար  Ռումինիա    A11EA     9548          Դ
     Benevron B    vitamin B1, vitamin B6, vitamin                                                      03.05.2015
                                           4մգ/4մլ,    Rompharm Company SRL
                  B12, vitamin B2
                                        4մլ ամպուլներ (5)  for World Medicine, UK


                                                   Լաբողաթուաղ Բելի-Քղեթ,
                վիտամին B1, վիտամին B2,               250մգ+15մգ+
                                                  Ուորլդ Մեդիսին (Անգլիա)-
                վիտամին B6, վիտամին B9,              200մգ+0,5մգ+
     Բենևրոն ԲՖ                       դեղահատեր                  ի համար                         07.12.2009
527                 վիտամին B12                   0.25մգ,                  Ֆրանսիա    A11EA     9100          ԱԴ
     Benevron BF                      թաղանթապատ               Laboratoire Bailly-                       07.12.2014
              vitamin B1, vitamin B2, vitamin             բլիստերում
                                                     Creat for World
               B6, vitamin B9, vitamin B12              (20/2x10/)
                                                    Medicine, England


                                                  ԳՊ Գրենզաչ Պրոդուկտիոնս
                                                   ԳմբՀ, Բայեր Քոնսումեր
                                          50մգ/գ,     Քեյր ԱԳ (Շվեյցարիա)-ի
   Բեպանթեն նրբաքսուք       դեքսպանթենոլ                                                           16.09.2009
528                               նրբաքսուք    30գ ալյումինե       համար       Գերմանիա   D03AX03    8845          ԱԴ
    Bepanthen cream        dexpanthenol                                                           10.09.2014
                                          պարկուճ     GP Grenzach Produktions
                                                  GmbH for Bayer Consumer
                                                   Care AG, Switzerland                                                                                       48
1       2             3            4          5            6         7     8     9      10    11


                                                  ԳՊ Գրենզաչ Պրոդուկտիոնս
                                                  ԳմբՀ, Բայեր Քոնսումեր
                                         50մգ/գ,      Քեյր ԱԳ (Շվեյցարիա)-ի
    Բեպանթեն քսուք      դեքսպանթենոլ                                                         16.09.2009
529                              քսուք      30գ ալյումինե        համար      Գերմանիա  D03AX03   8878          ԱԴ
   Bepanthen ointment     dexpanthenol                                                         10.09.2014
                                         պարկուճ     GP Grenzach Produktions
                                                  GmbH for Bayer Consumer
                                                  Care AG, Switzerland
                                                  Ռոմֆարմ Քոմփանի ՍՌԼ,
                                         40մգ/մլ,     Ուորլդ Մեդիսին (Միացյալ
     Բեստօքսոլ         տաուրին                                                          30.11.2009
530                            ակնակաթիլներ    10մլ պլաստիկե    Թագավորություն)-ի համար  Ռումինիա   S01XA    9067          Դ
     Bestoxol          taurine                                                          30.11.2014
                                          սրվակ      Rompharm Company SRL
                                                  for World Medicine, UK


              բետամեթազոն (բետամեթազոնի
               դիպրոպիոնատ), գենտամիցին                       Ֆարմասյուտիկալ Քոմպանի
                                        0.5մգ/գ+1մգ/գ,
   Բետադերմ նրբաքսուք    (գենտամիցինի սուլֆատ)                           Ջելֆա Ս.Ա.                       03.05.2010
531                             նրբաքսուք     15գ ալյումինե                Լեհաստան  D07CC01   9531          Դ
    Betaderm cream   betamethasone (betamethasone                      Pharmaceutical Company                    03.05.2015
                                         պարկուճ
               dipropionate), gentamicin                          Jelfa S.A.
                (gentamicin sulfate)

              բետամեթազոն (բետամեթազոնի
               դիպրոպիոնատ), գենտամիցին                       Ֆարմասյուտիկալ Քոմպանի
                                        0.5մգ/գ+1մգ/գ,
    Բետադերմ քսուք     (գենտամիցինի սուլֆատ)                           Ջելֆա Ս.Ա.                       03.05.2010
532                              քսուք      15գ ալյումինե                Լեհաստան  D07CC01   9532          Դ
   Betaderm ointment  betamethasone (betamethasone                      Pharmaceutical Company                    03.05.2015
                                         պարկուճ
               dipropionate), gentamicin                          Jelfa S.A.
                (gentamicin sulfate)
      Բետադին        պովիդոն յոդին                  200մգ         ԷԳԻՍ  ԲԲԸ                      27.06.2008
533                            հեշտոցամոմիկ-ներ                          Հունգարիա  G01AX11   7874          ԱԴ
      Betadine       povidone iodine                 (7, 14)         EGIS  PLC                      23.06.2013
      Բետադին         պովիդոն յոդ                  100մգ/գ,        ԷԳԻՍ  ԲԲԸ                      12.08.2008
534                              քսուք                             Հունգարիա  D08AG02   8022          ԱԴ
      Betadine       povidone iodine                20գ պարկուճ        EGIS  PLC                      11.08.2013
                                          10%,
      Բետադին        պովիդոն յոդին                              ԷԳԻՍ ԲԲԸ                       26.03.2007
535                              լուծույթ    30մլ, 120մլ, 1000մլ               Հունգարիա  D08AG02  0849/6867        ԱԴ
      Betadine       povidone iodine                              EGIS PLC                       26.03.2012
                                           շշիկ
                                         100մգ/մլ,
    Բետադին լուծույթ      պովիդոն-յոդ      լուծույթ արտաքին              Ալկալոիդ ԱԴ-Սկոպյե                     04.04.2011
536                                      100մլ պլաստիկե                Մակեդոնիա  D08AG02   10377          ԱԴ
   Betadine solution     povidone-iodine       կիրառման                Alkaloid AD-Skopje                     04.04.2016
                                           շշիկ
                                         100մգ/մլ,
    Բետադին լուծույթ      պովիդոն յոդ                              ԷԳԻՍ ԲԲԸ                       03.11.2011
537                              լուծույթ    30մլ,120մլ,1000մլ               Հունգարիա  D08AG02   11074          ԱԴ
   Betadine solution     povidone-iodine                              EGIS PLC                       03.11.2016
                                        պլաստիկե շշիկ

   Բետադին հեշտոցային
      մոմիկներ        պովիդոն-յոդ        մոմիկներ       200մգ,      Ալկալոիդ ԱԴ-Սկոպյե                     04.04.2011
538                                                             Մակեդոնիա  G01AX11   10378          ԱԴ
    Betadine vaginal     povidone-iodine       հեշտոցային   ստրիպում (14/2x7/)   Alkaloid AD-Skopje                     04.04.2016
    suppositories

                                                      ՆՕԿԻ
                                         100մգ/մլ,
                                                  հայամերիկագերմանական
                                       20մլ, 30մլ, 75մլ
                                                  համատեղ դեղագործական
     Բետադինոկ        պովիդոն յոդ                 շշիկ և 1000մլ,                                  10.07.2007
539                              լուծույթ                ձեռնարկություն ՍՊԸ   Հայաստան  D08A G02  1054/7082        ԱԴ
     Betadinok       povidone iodine                  5000մլ                                    10.07.2012
                                                  NOKI Armenian-American-
                                       հիվանդանոցային
                                                  German Pharmac.J.V. Co.
                                        փաթեթավորում
                                                       Ltd
                                                                                    49
1       2               3              4          5          6         7      8      9      10    11

              նիկոտինաթթվի B-բութօքսիէթիլ եթեր,
                պելարգոնաթթվի վանիլիլամիդ
      Բետալգոն                                 (25մգ+4մգ)/1գ,     Նիժֆարմ ԲԲԸ                        12.01.2007
540              nicotinic acid B-butoxyethyl      քսուք                           Ռուսաստան   M02A X10   0665/6370         ԱԴ
      Betalgon                                 15գ, 20գ պարկուճ   Nizhpharm Open JSC                      12.01.2012
                 ether, pelargonic acid
                   vanillylamide

                                  դեղահատեր
                 մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի                 100մգ,
   Բետալոկ ԶՕԿ 100մգ                     թաղանթապատ,               ԱստրաԶենեկա ԱԲ                        03.12.2010
541                  տարտրատ)                   պլաստիկե տարայում              Շվեդիա    C07AB02    10073          Դ
   Betaloc ZOK 100mg                      երկարատև                AstraZeneca AB                       03.12.2015
              metoprolol (metoprolol tartrate)               (30)
                                 ձերբազատմամբ
                                  դեղահատեր
                 մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի                 50մգ,
    Բետալոկ ԶՕԿ 50մգ                     թաղանթապատ,               ԱստրաԶենեկա ԱԲ                        03.12.2010
542                  տարտրատ)                   պլաստիկե տարայում              Շվեդիա    C07AB02    10072          Դ
    Betaloc ZOK 50mg                      երկարատև                AstraZeneca AB                       03.12.2015
              metoprolol (metoprolol tartrate)               (30)
                                 ձերբազատմամբ
                                                    Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
     Բետակորտ       բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ                0.05գ/100գ,     Ինդաստրիս Կո.                       07.10.2009
543                                  քսուք                           Եգիպտոս   D07AC01    7923/1          Դ
     Betacort       betamethasone dipropionat                20գ պարկուճ   Amriya Pharmaceutical                     23.07.2013
                                                      Industries Co.
                                                    Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
     Բետակորտ       բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ                0.05գ/100գ,     Ինդաստրիս Կո.                       07.10.2009
544                                 նրբաքսուք                          Եգիպտոս   D07AC01    7924/1          Դ
     Betacort       betamethasone dipropionat                20գ պարկուճ   Amriya Pharmaceutical                     23.07.2013
                                                      Industries Co.
                                             100մգ,
    Բետամաքս 100մգ         սուլպիրիդ         դեղահատեր                Գրինդեքս ԲԸ                        13.07.2010
545                                         պլաստիկե տարայում              Լատվիա    N05AL01    9730          Դ
     Betamax 100mg         sulpiride         թաղանթապատ                Grindex JSC                        13.07.2015
                                             (30)
                                             200մգ,
    Բետամաքս 200գ          սուլպիրիդ         դեղահատեր                Գրինդեքս ԲԸ                        13.07.20101
546                                         պլաստիկե տարայում              Լատվիա    N05AL01    9731          Դ
    Betamax 200mg          sulpiride         թաղանթապատ                Grindex JSC                         3.07.2015
                                             (30)
                                             50մգ,
    Բետամաքս 50մգ          սուլպիրիդ         դեղահատեր                Գրինդեքս ԲԸ                        13.07.2010
547                                         պլաստիկե տարայում              Լատվիա    N05AL01    9729          Դ
     Betamax 50mg          sulpiride         թաղանթապատ                Grindex JSC                        13.07.2015
                                             (30)
                                             1մգ/գ,
     Բետամեթազոն         բետամեթազոն        քսուք արտաքին               Արփիմեդ ՍՊԸ                        04.03.2009
548                                          15գ ալյումինե               Հայաստան   D07AC01    8366/1          Դ
    Betamethasone        betamethasone         կիրառման                Arpimed Ltd.                        26.12.2013
                                            պարկուճ
               բետամեթազոն (բետամեթազոնի
     Բետամեթազոն                                  1մգ/գ,
                    վալերատ)                               Արփիմեդ ՍՊԸ                        07.12.2009
549     նրբաքսուք                        նրբաքսուք     15գ ալյումինե               Հայաստան   D07AC01    9142          Դ
               betamethasone (betamethasone                          Arpimed LLC                        07.12.2014
   Betamethasone cream                                պարկուճ
                    valerate)

              բետային, ասկորբինաթթու, կալիումի
                քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ,
              կալցիումի քլորիդ, նատրիումի քլորիդ            (250գ+90գ+2գ+                      QA16AA06
     Բետամինտ                                               Ինվեսա                         29.09.2008
550               betaine, ascorbic acid,     լուծույթ խմելու   4գ+40գ+20գ)/լ,              Իսպանիա   անասնաբուժակ   8059          Դ
     Betamint                                               Invesa                         02.09.2013
               potassium chloride, magnesium                1լ տարա                        ան դեղ
               chloride, calcium chloride,
                   sodium chloride

                                  նրբաքսուք      100մգ/գ,
     Բետայոդին          պովիդոն յոդ                              Արփիմեդ ՍՊԸ                        09.11.2009
551                                 արտաքին      20գ ալյումինե               Հայաստան   D08AG02    9020          ԱԴ
     Betaiodine        povidone iodine                             Arpimed LLC                        09.11.2014
                                  կիրառման      պարկուճ
     Բետայոդին          պովիդոն յոդ        լուծույթ բերանի     10մգ/մլ,     Արփիմեդ ՍՊԸ                         30.01.2009
552                                                               Հայաստան   R02AA15    8344/1          ԱԴ
     Betaiodine        povidone iodine       խոռոչի ողողման   100մլ,120մլ սրվակ   Arpimed Ltd.                        09.12.2013
     Բետայոդին          պովիդոն յոդ                    75մգ/մլ,     ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                         11.08.2008
553                                oճառ հեղուկ                         Հայաստան   D08AG02    8033          ԱԴ
     Betaiodine        povidone iodine                   140մլ շշիկ     ARPIMED Ltd.                        11.08.2013
                                              10%,
     Բետայոդին          պովիդոն յոդ        լուծույթ արտաքին    60մլ շշիկ,     ԱՐՓԻՄԵԴ ՀՁ ՓԲԸ                       13.09.2007
554                                                               Հայաստան   D08A G02   1168/7149         ԱԴ
     Betaiodine        povidone iodine         կիրառման     1լ, 2լ, 3լ, 5լ  ARPIMED J.V. CJ-S Co.                     13.09.2012
                                           պլաստիկե տարա                                                                                        50
1     2            3             4         5            6          7       8      9      10    11
                                                Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
    Բետասալ     բետամեթազոն, սալիցիլաթթու            (0.05գ+3գ)/100գ,     Ինդաստրիս Կո.                          07.10.2009
555                             քսուք                             Եգիպտոս    D07BC01    7915/1         Դ
    Betasal    betamethasone, salicylic acid            20գ պարկուճ     Amriya Pharmaceutical                        23.06.2013
                                                  Industries Co.

            բետամեթազոն (բետամեթազոնի
    Բետասալիկ    դիպրոպիոնատ), սալիցիլաթթու            0.64մգ/գ+30մգ/գ,   Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                         10.09.2009
556                             քսուք                             Ուկրաինա    D07XC01    8870          Դ
    Betasalic    betamethasone (betamethasone            15գ պարկուճ     Kievmedpreparat OJSC                        10.09.2014
           dipropionate), salicylic acid

            բետահիստին (բետահիստինի
    Բետասերկ       դիհիդրոքլորիդ)                  8մգ       ԱԲԲՕՏՏ Հելթքեյր ՍԱՍ                        14.12.2010
557                           դեղահատեր                            Ֆրանսիա     N07CA01    7911/1         Դ
    Betaserc    betahistine (betahistine                (30)      ABBOTT Healthcare SAS                        23.06.2013
              dihydrochloride)
            բետահիստին (բետահիստինի
    Բետասերկ        հիդրոքլորիդ)                  24մգ       ԱԲԲՕՏՏ Հելթքեյր ՍԱՍ                        14.12.2010
558                           դեղահատեր                            Ֆրանսիա     N07CA01    7958/3         Դ
    Betaserc    betahistine (betahistine               (20, 60)     ABBOTT Healthcare SAS                        23.07.2013
               hydrochloride)
                                                Սոլվեյ Ֆարմասյութիքալս
    Բետասերկ    բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ                24մգ           Բ.Վ.                            28.07.2009
559                           դեղահատեր                            Նիդերլանդներ   N07CA01    7983/1         Դ
    Betaserc   betahistine dihydrochloride              (20, 60)     Solvay Pharmaceuticals                        23.07.2013
                                                    B.V.
                                                Սոլվեյ Ֆարմասյութիքալս
    Բետասերկ       բետահիստին                    8մգ           Բ.Վ.                            13.09.2007
560                           դեղահատեր                            Նիդերլանդներ   N07G A01   1152/7212        Դ
    Betaserc       betahistine                   (30)      Solvay Pharmaceuticals                        13.09.2012
                                                    B.V.
                                                Սոլվեյ Ֆարմասյութիքալս
    Բետասերկ       բետահիստին                    16մգ           Բ.Վ.                            13.09.2007
561                           դեղահատեր                            Նիդերլանդներ   N07G A01   1151/7213        Դ
    Betaserc       betahistine                   (30)      Solvay Pharmaceuticals                        13.09.2012
                                                    B.V.
            բետահիստին (բետահիստինի
    Բետասերկ       դիհիդրոքլորիդ)                  16մգ       ԱԲԲՕՏՏ Հելթքեյր ՍԱՍ                        14.12.2010
562                           դեղահատեր                            Ֆրանսիա     N07CA01    7912/1         Դ
    Betaserc    betahistine (betahistine                (30)      ABBOTT Healthcare SAS                        23.06.2013
              dihydrochloride)

    Բետացիդ     բետամեթազոն, սալիցիլաթթու            (0.5մգ+30մգ)/գ,      ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                           11.11.2008
563                             քսուք                             Հայաստան    D07XC01    8225          Դ
    Betacid    betamethasone, salicylic acid            15գ պարկուճ       ARPIMED Ltd                          11.11.2013

    Բետացիդ     բետամեթազոն, սալիցիլաթթու            (0.5մգ+20մգ)/մլ,     ԱՐՓԻՄԵԴ ՍՊԸ                           11.08.2008
564                            լոթիոն                             Հայաստան    D07XC01    8006          Դ
    Betacid    betamethasone, salicylic acid           30մլ ապակե շշիկ      ARPIMED Ltd.                          11.08.2013


                                       0,25մգ
                                    (8 միլիոն ՄՄ)/մլ,
                             դեղափոշի              Բայեր Շերինգ Ֆարմա ԱԳ
    Բետաֆերոն      ինտերֆերոն-բետա-1բ             սրվակ/նախալըց-ված                                      28.12.2010
565                          կաթիլաներարկ-ման            Bayer Schering Pharma    Գերմանիա    L03A B08   6711/1         Դ
    Betaferon      interferon-beta-1b              ներարկիչ (15),                                      28.02.2012
                              լուծույթի                  AG
                                    1,2մլ լուծչով (0,54%
                                    նատրիումի քլորիդ)


    Բետաֆուցին   ֆուզիդաթթու, բետամեթազոն               (2%+0.1%)     Դելտա Ֆարմա Ս.Ա.Ե.                         13.09.2007
566                            նրբաքսուք                            Եգիպտոս    D07B C01   1169/7164        ԱԴ
    Betafucin   fusidic acid, betamethasone             15գ պարկուճ     Delta Pharma S.A.E.                         13.09.2012
             բետաքսոլոլ (բետաքսոլոլի
                                               Ս.Ա. Ալկոն-Քյուղվյո Ն.Վ.
   Բետօպտիկ Ս        հիդրոքլորիդ)      ակնակաթիլներ     2.5մգ/մլ,                                       14.07.2009
567                                              S. A. Alcon-Couvreur    Բելգիա     S01ED02    8696          Դ
    Betoptic S     betaxolol (betaxolol     (դեղակախույթ)     5մլ սրվակ                                       14.07.2014
                                                    N.V.
               hydrochloride)
   Բերբերիս կոմպ
    (իով մալիշ)                    գրանուլներ                 Թալիոն-Ա              հոմեոպաթային        14.05.2007
568                -                     20գ շշիկ                  Ռուսաստան           0962/6984        ԱԴ
   Berberis comp                   հոմեոպաթային                 Talion-A                դեղ          14.05.2012
    (Iov malish)                                                                                      51
1      2             3              4           5           6          7      8      9      10    11
                                         1000ՄՄ,
              մարդու արյան մակարդման VIII     դեղափոշի   ապակե սրվակ, 10մլ
   Բերիատ Պ 1000          գործոն          ներարկման/   լուծիչ ապակե       ՑՍԼ Բեհրինգ ԳմբՀ                       11.09.2010
569                                                               Գերմանիա   B02BD02    9879          Դ
   Beriate P 1000   human blood coagulation factor  կաթիլաներարկ-ման   սրվակում,        CSL Behring GmbH                       11.09.2015
                    VIII           լուծույթի   փոխանցման
                                         հավաքածու

                                            500ՄՄ,
              մարդու արյան մակարդման VIII     դեղափոշի      ապակե սրվակ,
   Բերիատ Պ 500          գործոն          ներարկման/     5մլ լուծիչ ապակե   ՑՍԼ Բեհրինգ ԳմբՀ                       11.09.2010
570                                                               Գերմանիա   B02BD02    9878          Դ
   Beriate P 500    human blood coagulation factor  կաթիլաներարկ-ման      սրվակում,     CSL Behring GmbH                       11.09.2015
                    VIII           լուծույթի      փոխանցման
                                           հավաքածու
                                                     Բեռլին-Քեմի ԱԳ
    Բերլիպրիլ 10       էնալապրիլի մալեատ                    10մգ       (Մենարինի Գրուպ)                       22.05.2007
571                              դեղահատեր                             Գերմանիա   C09A A02  0977/6983        Դ
    Berlipril 10       enalapril maleate                    (30)       Berlin-Chemie AG                       22.05.2012
                                                     (Menarini Group)
                                                     Բեռլին-Քեմի ԱԳ
    Բերլիպրիլ 20       էնալապրիլի մալեատ                    20մգ       (Մենարինի Գրուպ)                       22.05.2007
572                              դեղահատեր                             Գերմանիա   C09AA02   0976/6982        Դ
    Berlipril 20       enalapril maleate                    (30)       Berlin-Chemie AG                       22.05.2012
                                                     (Menarini Group)

   Բերլիպրիլ պլյուս  էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ),                          Բեռլին-Քեմի ԱԳ
                                           10մգ+25մգ,
      10/25         հիդրոքլորոթիազիդ                            (Մենարինի Գրուպ)                       03.12.2010
573                              դեղահատեր       բլիստերում                 Գերմանիա   C09BA02   10079          Դ
   Berlipril plus   enalapril (enalapril maleate),                         Berlin-Chemie AG                       03.12.2015
                                           (30/3x10/)
      10/25        hydrochlorothiazide                            (Menarini Group)


                                                  Իստիտուտո դե Անջելի
                ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի
                                                   Ս.Ռ.Լ., Բերինգեր
              հիդրոբրոմիդ), իպրատրոպիումի
                                                  Ինգելհայմ Ինտերնեյշընլ
             բրոմիդ (իպրատրոպիումի բրոմիդի
                                            500մկգ/մլ+  ԳմբՀ (Գերմանիա)-ի
     Բերոդուալ         մոնոհիդրատ)                                                            28.12.2011
574                             լուծույթ շնչառման     261մկգ/մլ,      համար         Իտալիա   R03AK03   11282          Դ
     Berodual       fenoterol (fenoterol                                                          28.12.2016
                                         20մլ ապակե տարա  Istituto de Angeli
              hydrobromide), ipratropium
                                                  S.R.L. for Boehringer
              bromide (ipratropium bromide
                                                 Ingelheim International
                  monohydrate)
                                                    GmbH, Germany


                ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի
              հիդրոբրոմիդ), իպրատրոպիումի
              բրոմիդ (իպրատրոպիում բրոմիդի              50մկգ/դեղաչափ+   Բերինգեր Ինգելհայմ Ֆարմա
    Բերոդուալ Ն         մոնոհիդրատ)                  21մկգ/դեղաչափ,     ԳմբՀ և Քո. ԿԳ                       26.10.2011
575                             ցողացիր շնչառման                           Գերմանիա   R03AK03   11054          Դ
    Berodual N        fenoterol (fenoterol                10մլ ալյումինե   Boehringer Ingelheim                     26.10.2016
               hydrobromide), ipratropium                 տարա      Pharma GmbH & Co. KG
              bromide (ipratropium bromide
                  monohydrate)

                                                   Թաթքիմֆարմպրե-պարատի
             չագա, կոբալտ քլորիդի հեքսահիդրատ              1000մգ/մլ+                         A13A
     Բեֆունգին                      լուծույթ ներքին                 ԲԲԸ                          24.05.2010
576              chaga, cobalt chloride                 1.76մգ/մլ,                 Ռուսաստան  բուսական   9621          ԱԴ
     Befungin                        ընդունման              Tatchimpharmprepa-raty                     24.05.2015
                  hexahydrate                  100մլ ապակե շշիկ                      ծագման դեղ
                                                        OJSC
               չագա, կոբալտ սուլֆատի
                                                                        A13A
     Բեֆունգին        հեպտահիդրատ        խտանյութ ներքին   1000մգ/մլ+2մգ/մլ,    Վիֆիտեխ ՓԲԸ                        26.09.2011
577                                                               Ռուսաստան  բուսական   10955          ԱԴ
     Befungin       chaga, cobalt sulfate     ընդունման լուծույթի  100մլ ապակե շշիկ     Vifitech CJSC                       26.09.2016
                                                                       ծագման դեղ
                  heptahydrate
                                                                                       52
1       2              3              4          5            6         7     8    9     10    11

                                             700մգ/մլ,
                                            25մլ, 30մլ,
                                          50մլ,100մլ, 250մլ,
    Բժշկական սպիրտ
                     էթանոլ         լուծույթ արտաքին  750մլ ապակե կամ      Արսանիտ ՍՊԸ                    06.08.2011
578      70%                                                         Հայաստան  D08AX08  10812        ԱԴ
                    ethanol           կիրառման    պլաստիկե շշիկ, 1լ,     Arsanit Ltd                    06.08.2016
   Medical Alcohol 70%
                                          5լ, 10լ, 20լ ապակե
                                           կամ պլաստիկե
                                              տարա

                                            960մգ/մլ,
                                          50մլ,100մլ, 250մլ
    Բժշկական սպիրտ                                 ապակե կամ
                     էթանոլ         լուծույթ արտաքին               Արսանիտ ՍՊԸ                    06.08.2011
579      96%                                  պլաստիկե շշիկ,                 Հայաստան  D08AX08  10813        ԱԴ
                    ethanol           կիրառման                  Arsanit Ltd                    06.08.2016
   Medical Alcohol 96%                              1լ, 5լ, 10լ, 20լ
                                            ապակե կամ
                                          պլաստիկե տարա


                                                     Գեդեոն Ռիխտեր-Ռուս ՓԲԸ
                                                     (դեղաձևն արտադրող` Նիշ
                                                       Ջեներիկս Լիմիտեդ,
                                             10մգ,     Իռլանդիա) Գեդեոն Ռիխտեր
                                            բլիստերում    ԲԲԸ (Հունգարիա)-ի համար
     Բիդոպ 10մգ    բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ)                                                  11.05.2011
580                                դեղահատեր      (14/1x14/,    Gedeon Richter-Rus CJSC  Ռուսաստան  C07AB07  10503        Դ
     Bidop 10mg    bisoprolol (bisoprolol fumarate)                                                   11.05.2016
                                            28/2x14/,        (dosage form
                                            56/4x14/)      manufacturer - Niche
                                                       Generics Limited,
                                                      Ireland) for Gedeon
                                                      Richter OJSC, Hungary
                                                     Գեդեոն Ռիխտեր-Ռուս ՓԲԸ
                                                     (դեղաձևն արտադրող` Նիշ
                                                       Ջեներիկս Լիմիտեդ,
                                             2,5մգ,     Իռլանդիա) Գեդեոն Ռիխտեր
                                            բլիստերում    ԲԲԸ (Հունգարիա)-ի համար
     Բիդոպ 2,5մգ    բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ)                                                  11.05.2011
581                                դեղահատեր      (14/1x14/,    Gedeon Richter-Rus CJSC  Ռուսաստան  C07AB07  10501        Դ
     Bidop 2,5mg    bisoprolol (bisoprolol fumarate)                                                   11.05.2016
                                            28/2x14/,        (dosage form
                                            56/4x14/)      manufacturer - Niche
                                                       Generics Limited,
                                                      Ireland) for Gedeon
                                                      Richter OJSC, Hungary
                                                     Գեդեոն Ռիխտեր-Ռուս ՓԲԸ
                                                     (դեղաձևն արտադրող` Նիշ
                                                       Ջեներիկս Լիմիտեդ,
                                              5մգ,     Իռլանդիա) Գեդեոն Ռիխտեր
                                            բլիստերում    ԲԲԸ (Հունգարիա)-ի համար
     Բիդոպ 5մգ     բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ)                                                  11.05.2011
582                                դեղահատեր      (14/1x14/,    Gedeon Richter-Rus CJSC  Ռուսաստան  C07AB07  10502        Դ
     Bidop 5mg     bisoprolol (bisoprolol fumarate)                                                   11.05.5016
                                            28/2x14/,        (dosage form
                                            56/4x14/)      manufacturer - Niche
                                                       Generics Limited,
                                                      Ireland) for Gedeon
                                                      Richter OJSC, Hungary


      Բիլոբիլ       գինկգո բիլոբայի չոր հանուկ                40մգ      ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                  29.08.2008
583                               դեղապատիճներ                           Սլովենիա  C04AX   8019         ԱԴ
      Bilobil       ginkgo biloba dry extract                (20, 60)     KRKA d.d. Novo mesto                  11.08.2013                                                                                     53
1       2            3            4         5            6          7       8     9     10    11
                                        80մգ,
                                                                      N06DX02
    Բիլոբիլ ֆորտե       գինկգո բիլոբա     դեղապատիճներ    բլիստերում    ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                      07.06.2011
584                                                            Սլովենիա    բուսական   10614        ԱԴ
    Bilobil Forte      ginkgo biloba        կոշտ      (20/2x10/)     KRKA d.d., Novo mesto                      07.06.2016
                                                                     ծագման դեղ
                                      (60/6x10/)

                                                Կոցակ ֆարմա Իլակ վե
                                                Կիմյա Սանայի Ա.Ս.,
    Բիկալուտամիդ
                                        50մգ,     Գրինդեքս ԲԸ (Լատվիա)-ի
     Գրինդեքս        բիկալուտամիդ       դեղահատեր                                              06.07.2011
585                                     բլիստերում         համար        Թուրքիա    L02BB03   10687        Դ
    Bicalutamide       bicalutamide      թաղանթապատ                                              06.07.2016
                                      (30/3x10/)     Kocak Farma Ilac ve
      Grindex
                                                Kimya Sanayi A.S. for
                                                Grindex JSC, Latvia

   Բիկալուտամիդ Լեկ                                    Սանդոզ Ս.Ա. (Լեկ դ.դ,
                                        150մգ
      150մգ        բիկալուտամիդ       դեղահատեր               Սլովենիա-ի համար)                       10.02.2009
586                                   (28/4x7/, 56/8x7/,               Արգենտինա    L02BB03   8444         Դ
   Bicalutamide Lek      bicalutamide      թաղանթապատ              Sandoz S.A. (for Lek                      09.02.2014
                                       84/12x7/)
      150mg                                        d.d., Sloevenia)


   Բիկալուտամիդ լեկ                                    Սանդոզ Ս.Ա. (Լեկ դ.դ,
                                         50մգ
      50մգ         բիկալուտամիդ       դեղահատեր               Սլովենիա-ի համար)                       10.02.2009
587                                   (28/4x7/, 56/8x7/,               Արգենտինա    L02BB03   8443         Դ
   Bicalutamide Lek      bicalutamide      թաղանթապատ              Sandoz S.A. (for Lek                      09.02.2014
                                       84/12x7/)
      50mg                                         d.d., Sloevenia)

   Բիկալուտամիդ-ՏԵՎԱ                                     ՏԵՎԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                       150մգ,
       150մգ        բիկալուտամիդ       դեղահատեր                Ինդաստրիս ՍՊԸ                        26.10.2009
588                                     բլիստերում                   Իսրայել    L02BB03   8980         Դ
   Bicalutamide-TEVA     bicalutamide      թաղանթապատ               TEVA Pharmaceutical                      26.10.2014
                                      (30/3x10/)
       150mg                                        Industries Ltd.

   Բիկալուտամիդ-ՏԵՎԱ                                     ՏԵՎԱ Ֆարմասյուտիկալ
                                        50մգ,
       50մգ        բիկալուտամիդ       դեղահատեր                Ինդաստրիս ՍՊԸ                        26.10.2009
589                                     բլիստերում                   Իսրայել    L02BB03   8979         Դ
   Bicalutamide-TEVA     bicalutamide      թաղանթապատ               TEVA Pharmaceutical                      26.10.2014
                                      (30/3x10/)
       50mg                                         Industries Ltd.
              ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի                      Ինտերքեմի վերկեն «Դե
                             դեղակախույթ                                   QJ01RA01
     Բիոգենտա     տրիհիդրատ), գենտամիցին            150մգ/մլ+40մգ/մլ,     Ադելար» Բ.Վ.                        23.11.2010
590                             յուղային                           Նիդերլանդներ  անասնաբուժակ  10010        Դ
     Biogenta     amoxicillin (amoxicillin           100մլ ապակե շշիկ   Interchemie werken “De                      23.11.2015
                              ներարկման                                    ան դեղ
              trihydrate), gentamicin                        Adelaar” B.V.

                                               Էգիս Ֆարմասյութիքալս ՍՊԸ
                                                 (Լես Լաբորատորիես
                                                 Սերվիե, Ֆրանսիայի
     Բիոպարոքս        ֆուզաֆունգին                50մգ/10մլ,        համար)                         17.12.2008
591                             ցողացիր                            Հունգարիա    R02AB03   8277         Դ
     Bioparox        fusafungine                սրվակ (1)     Egis Pharmaceuticals                      04.12.2013
                                                  PLC (for Les
                                                  Laboratories
                                                 Servier/France/)


                                     1010 (ոչ պակաս   Ի.Բ.Ս.Ս. Բիոմեդ Ս.Ա.,
                                     108 գաղութագոյաց-   Ռոտաֆարմ (Միացյալ
     Բիոսելակ     լակտոբացիլուս ռամնոսուս 573  դեղապատիճ-ներ                                             04.04.2011
592                                    նող միավոր),    Թագավորություն)-ի համար   Լեհաստան    G02CX02   10352        ԱԴ
     Bioselac    lactobacillus rhamnosus 573   հեշտոցային                                             04.04.2016
                                     ապակե տարայում    I.B.S.S. Biomed S.A.
                                        (10)       for Rotapharm, UK


                                               Պեգասուս Ֆարմասյուտիկալս
                                        40մգ,                            HN06WA
     Բիոսենգ #1      մարդարմատ հնգատերև                           Գրուպ ինկ.                        07.12.2009
593                           դեղապատիճներ    բլիստերում                   Կանադա     բուսական   9156         Դ
     Bioseng #1     ginseng quinquefolium                      Pegasus Pharmaceuticals                     07.12.2014
                                      (20/2x10/)                          ծագման դեղ
                                                   Group Inc.

                                                Հելփ Ս.Ա. (Մեդիկուս
     Բիոսետրոն        օնդասետրոն       դեղահատեր       8մգ        Ս.Ա.-ի համար)                        01.06.2009
594                                                            Հունաստան    A04AA    8449         Դ
     Biosetron        ondansetron      թաղանթապատ      (15)      Help S.A. (for Medicus                      09.02.2014
                                                    S.A.)                                                                                    54
1       2              3             4          5           6         7     8     9      10    11
                                                    Հելփ Ս.Ա. (Մեդիկուս
     Բիոսետրոն         օնդանսետրոն                   8մգ/4մլ,      Ս.Ա.-ի համար)                     01.06.2009
595                             լուծույթ ներարկման                         Հունաստան  A04AA    8448          Դ
     Biosetron         ondansetron                  4մլ սրվակ (1)   Help S.A. (for Medicus                   09.02.2014
                                                        S.A.)
                                                    Հելփ Ս.Ա., Մեդիկուս
                օնդանսետրոն (օնդանսետրոն
                                                    Ս.Ա. (Հունաստան)-ի
     Բիոսետրոն       հիդրոքլորիդի երկհիդրատ)                4մգ/2մլ,                                  08.06.2009
596                             լուծույթ ներարկման                համար      Հունաստան  A04AA01   8643          Դ
     Biosetron      ondansetron (ondansetron               2մլ սրվակ                                  08.06.2014
                                                   Help S.A. for Medicus
                hydrochloride dihydrate)
                                                      S.A.,Greece


               թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ),
              ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավին նատրիումի
              ֆոսֆատ), պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի
                հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ,
                                          40մգ+4մգ+8մգ+
                 կալցիումի պանտոթենատ,     դեղափոշի
                                         100մգ+10մգ+0,4մկգ,
     Բևիպլեքս        ցիանոկոբալամին thiamine   լիոֆիլացված, մ/մ               Գալենիկա ա.դ.                     04.04.2011
597                                        ամպուլներ (5) և                Սերբիա   A11EA   10354          Դ
     Beviplex       (thiamine hydrochloride),   և ն/ե ներարկման               Galenika a.d.                     04.04.2016
                                           2մլ լուծիչ
               riboflavin (riboflavin sodium    լուծույթի
                                         ամպուլներում (5)
                 phosphate), pyridoxine
               (pyridoxine hydrochloride),
                 nicotinamide, calcium
               pantothenate, cyanocobalamin


                                                    Մակիզ-Ֆարմա ՓԲԸ
      Բիպրոլ           բիսոպրոլոլ       դեղահատեր        5մգ      Նիժֆարմ ԲԲԸ-ի համար                    22.09.2010
598                                                              Ռուսաստան  C07AB07  8065/1         Դ
      Biprol           bisoprolol       թաղանթապատ      (30/3x10/)    Makiz-Pharma CJSC for                   02.09.2013
                                                     Nizhpharm OJSC
                                                    Մակիզ-Ֆարմա ՓԲԸ
      Բիպրոլ           բիսոպրոլոլ       դեղահատեր        10մգ      Նիժֆարմ ԲԲԸ-ի համար                    22.09.2010
599                                                              Ռուսաստան  C07AB07  8066/1         Դ
      Biprol           bisoprolol       թաղանթապատ      (30/3x10/)    Makiz-Pharma CJSC for                   02.09.2013
                                                     Nizhpharm OJSC

                                            5մգ,
                                          բլիստերում
                                դեղահատեր      (10/1x10/,
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ                              Բիոկոմ ՓԲԸ                      14.03.2011
600                              թաղանթապատ,      20/2x10/,                 Ռուսաստան  A06AB02  10320          ԱԴ
     Bisacodyl          bisacodyl                              Biocom CJSC                      14.03.2016
                                 աղելույծ      30/3x10/,
                                           40/4x10/,
                                           50/5x10/)

                                            5մգ,     Բալկանֆարմա-Դուպնիցա
                                դեղահատեր
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ                   բլիստերում         ԱԴ                        03.11.2011
601                              թաղանթապատ,                           Բուլղարիա  A06AB02  11072          ԱԴ
     Bisacodyl          bisacodyl                   (30/3x10/,    Balkanpharma-Dupnitza                   03.11.2016
                                 աղելույծ
                                           30/1x30/)         AD
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ         մոմիկներ       10մգ       Ֆարմապրիմ ՍՌԼ                      17.03.2008
602                                                               Մոլդովա  A06AB02  1653/7587        ԱԴ
     Bisacodyl          bisacodyl        ուղիղաղիքային      (10)        Farmaprim SRL                     17.03.2013
                                                   Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
                                դեղահատեր
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ                     5մգ        Ինդաստրիս Կո.                     30.01.2009
603                              թաղանթապատ,                            Եգիպտոս  A06AB02  7984/1         ԱԴ
     Bisacodyl          bisacodyl                    (30)      Amriya Pharmaceutical                   23.07.2013
                                 աղելույծ
                                                     Industries Co.
                                                   Ամրիա Ֆարմասյութիքալ
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ         մոմիկներ        10մգ       Ինդաստրիս Կո.                     30.01.2009
604                                                               Եգիպտոս  A06AB02  7985/1         ԱԴ
     Bisacodyl          bisacodyl        ուղիղաղիքային       (5)      Amriya Pharmaceutical                   23.07.2013
                                                     Industries Co.
     Բիսակոդիլ          բիսակոդիլ                    10մգ         ՅԱԿԱ - 80                      19.10.2009
605                               մոմիկներ                           Մակեդոնիա  A06AB02   5213          ԱԴ
     Bisakodil          bisacodyl                    (3, 6)        JAKA - 80                      19.10.2014
                                դեղահատեր       5մգ,
   Բիսակոդիլ Գրինդեքս       բիսակոդիլ                              Գրինդեքս ԲԸ                      21.12.2010
606                              թաղանթապատ,      բլիստերում                 Լատվիա   A06AB02  10132          ԱԴ
   Bisacodyl Grindex        bisacodyl                              Grindex JSC                      21.12.2015
                                 աղելույծ     (40/4x10/)
                                                                                     55
1       2              3             4          5           6         7     8     9     10    11
      Բիսակոդիլ
                                                    ԳլաքսոՍմիթԿլայն
     ուղիղաղիքային
                    բիսակոդիլ         մոմիկներ       10մգ     Ֆարմասյուտիկալս Ս.Ա.                  26.09.2011
607     մոմիկներ                                                     Լեհաստան  A06AB02  10924         Դ
                    bisacodyl        ուղիղաղիքային     (10/2x5/)     GlaxoSmithKline                   26.09.2016
    Bisacodyl rectal
                                                   Pharmaceuticals S.A.
     suppositories

                                 դեղահատեր       5մգ,
   Բիսակոդիլ-Հեմոֆարմ        բիսակոդիլ                            Հեմոֆարմ Ա.Դ.                    05.12.2011
608                              թաղանթապատ,     բլիստերում                 Սերբիա   A06AB02  11160         ԱԴ
   Bisacodyl-Hemofarm        bisacodyl                            Hemofarm A.D.                    05.12.2016
                                  աղելույծ     (30/3x10/)

    Բիսակոդիլ-Նիժֆարմ        բիսակոդիլ         մոմիկներ       10մգ       Նիժֆարմ ԲԲԸ                     20.10.2008
609                                                              Ռուսաստան  A06AB02  8167         ԱԴ
   Bisacodyl-Nizhpharm       bisacodyl        ուղիղաղիքային      (10)       Nizhpharm OJSC                    02.10.2013


                                                   Պոլֆա դեղագործական
                                                  գործարան Պաբիանիցեում
      Բիսեպտոլ      սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ             100մգ+20մգ                                13.11.2008
610                               դեղահատեր                  ԲԸ       Լեհաստան  J01EE   8229         Դ
      Biseptol     sulfamethoxazole, trimethoprim              (20)                                 11.11.2013
                                                   Pharmaceutical Works
                                                  Polfa in Pabianice JSC


                                          200մգ/5մլ+
   Բիսեպտոլ 240մգ/5մլ   սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ   դեղակախույթ              Մեդանա Ֆարմա ԲԸ                    10.08.2009
612                                         40մգ/5մլ,                Լեհաստան  J01EE01  8803         Դ
   Biseptol 240mg/5ml   sulfamethoxazole, trimethoprim  ներքին ընդունման             Medana Pharma JSC                   10.08.2014
                                           80մլ շշիկ


                                                   Նիշ Ջեներիկս Լիմիտեդ,
                                                     Նիշ Ջեներիկս
    Բիսոպրոլոլ 5մգ      բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի
                                                    Լիմիտեդ(Միացյալ
     դեղահատեր         հեմիֆումարատ)                   5մգ                                 25.06.2009
613                               դեղահատեր             Թագավորություն)-ի համար  Իռլանդիա  C07AB07  8634         Դ
    Bisoprolol 5mg     bisoprolol (bisoprolol                 (28)                                 08.06.2014
                                                  Niche Generics Limited
      tablets         hemifumarate)
                                                   for Niche Generics
                                                     Limited, UK

                                                   Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ
                                                   (Լեկ դ.դ., Սլովենիա-ի
    Բիսոպրոլոլ Լեկ 10մգ       բիսոպրոլոլ       դեղահատեր       10մգ         համար)                     23.07.2008
614                                                              Գերմանիա  C07AB07  7887         Դ
   Bisoprolol Lek 10mg       bisoprolol       թաղանթապատ       (30)      Salutas Pharma GmbH                  23.06.2013
                                                     (for Lek d.d.,
                                                      Slovenia)

                                                   Սալուտաս Ֆարմա ԳմբՀ
                                                   (Լեկ դ.դ., Սլովենիա-ի
    Բիսոպրոլոլ Լեկ 5մգ        բիսոպրոլոլ       դեղահատեր        5մգ         համար)                     23.07.2008
615                                                              Գերմանիա  C07AB07  7888         Դ
   Bisoprolol Lek 5mg        bisoprolol       թաղանթապատ       (30)      Salutas Pharma GmbH                  23.06.2013
                                                     (for Lek d.d.,
                                                      Slovenia)

                                                  Լես Լաբորատոիրես Սերվիե
                                                     Ինդաստրի, Լես
                                                   Լաբորատոիրես Սերվիե
                               գրանուլներ ներքին
     Բիվալոս 2գ       ստրոնտիումի ռանելատ                 2000մգ,     (Ֆրանսիա)-ի համար                   08.02.2011
616                                ընդունման                          Ֆրանսիա  M05BX03  10191         Դ
     Bivalos 2g        strontium ranelate               փաթեթիկներ (28)    Les Laboratoires                   08.02.2016
                                դեղակախույթի
                                                   Servier Industrie for
                                                    Les Laboratoires
                                                     Servier, France

                բենզիլպենիցիլին բենզաթին,
                                 դեղափոշի      1200000ՄՄ+
      Բիցիլին-5       բենզիլպենիցիլին պրոկային                      Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                   06.07.2011
618                               ներարկման      300000ՄՄ,                Ուկրաինա  J01CE30  10696         Դ
     Bicillin-5     benzylpenicillin benzathine,                      Kievmedpreparat OJSC                  06.07.2016
                                դեղակախույթի    ապակե սրվակ
                benzylpenicillin procaine
    Բիֆիդումբակտերին     բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում     դեղափոշի     5 չափ/սրվակ,     Բիոֆարմա ԲԲԸ                     17.05.2010
619
    Bifidumbacterin     bifidobacterium bifidum     լիոֆիլացված     սրվակ (10)     Biopharma OJSC
                                                               Ուկրաինա  ԿԱՍՀ5   6741/1
                                                                               25.01.2012
                                                                                     ԱԴ
                                                                                   56
1       2              3             4         5            6         7      8     9     10    11
    Բիֆիդումբակտերին
       չոր       բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում   լիոֆիլիզատ խմելու 5 դեղաչափ/ սրվակ,     Էկոպոլիս ՓԲԸ                      23.07.2008
620                                                              Ռուսաստան   A07FA   7994         ԱԴ
    Bifidumbacterin     bifidobacterium bifidum       լուծույթի    սրվակ (10)      Ecopolis CJSC                     23.07.2013
      siccum
               բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում,
     Բիֆիկոլ չոր       էշերիխիա կոլի Մ-17       դեղափոշի    5 չափ/սրվակ,      Բիոֆարմա ԲԲԸ                      17.05.2010
621                                                              Ուկրաինա    ԿԱՍՀ   6742/1         ԱԴ
    Bificol siccum     bifidobacterium bifidum,     լիոֆիլացված    սրվակ (10)      Biopharma OJSC                     25.01.2012
                Escherichia coli M-17

                                          ոչ պակաս 107
                                         գաղութագոյաց-նող
                բիֆիդոբակտերիում լոնգում,
                                         միավոր+ոչ պակաս
     Բիֆիֆորմ        էնտերոկոկուս ֆեկիում     դեղապատիճներ                Ֆերոսան Ա/Ս                      01.10.2010
622                                       107 գաղութագոյաց-                Դանիա    A07    9917         ԱԴ
     Bifiform         bifidobacterium        աղելույծ                Ferrosan A/S                      01.10.2015
                                          նող միավոր,
               longum,enterococcus faecium
                                        ալյումինե տարայում
                                            (30)

               բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում,
                բիֆիդոբակտերիում լոնգում,
                լակտոբացիլուս ֆերմենտի,
               լակտոբացիլուս պլանտարում,
                                         ոչ պակաս 109
               լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս,                       Բիոֆարմ ԲԸ, Ջի Փի Սի
                                        կենդանի մանրէներ,
     Բիֆլորակ         էշերիխիա կոլի Մ-17                        ԲԸ (Վրաստան)-ի համար                    17.06.2011
623                              դեղապատիճներ     բլիստերում                 Վրաստան   A07FA51  10211/1        ԱԴ
     Biflorac       Bifidobacterium bifidum,                        Biopharm JSC for GPC                    08.02.2016
                                          (10/1x10/,
                Bifidobacterium longum,                          JSC, Georgia
                                          20/2x10/)
                Lactobacillus fermenti,
                Lactobacillus plantarum,
               Lactobacillus acidophilus,
                 Escherichia coli m-17


                                                   Ֆարմաքեմի Բ.Վ., ՏԵՎԱ
                                                     Ֆարմասյուտիկալ
                                  դեղափոշի
                                                   Ինդաստրիս ՍՊԸ (Իսրայել)-
     Բլենամաքս     բլեոմիցին (բլեոմիցինի սուլֆատ)   լիոֆիլացված,    15ԱՄ,                                    03.05.2010
625                                                     ի համար     Նիդերլանդներ  L01DC01  9546         Դ
     Blenamax     bleomycin (bleomycin sulfate)     ներարկման    ապակե սրվակ                                  03.05.2015
                                                   Pharmachemie B.V. for
                                  լուծույթի
                                                    TEVA Pharmaceutical
                                                   Industries Ltd., Israel

                                 դեղափոշի
      Բլեոցիպ      բլեոմիցին (բլեոմիցինի սուլֆատ)             15Մ,         Սիպլա ՍՊԸ                       22.03.2010
626                               ներարկման                           Հնդկաստան   L01DC01  9396         Դ
      Bleocip     bleomycin (bleomycin sulfate)             ապակե սրվակ       Cipla Ltd.                      22.03.2015
                                  լուծույթի
               բետահիստին (բետահիստինի
      Բլեստար         երկհիդրոքլորիդ)                   8մգ      Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                    17.12.2009
627                               դեղահատեր                           Վրաստան   N07CA01  8637         Դ
      Blestar      betahistine (betahistine               (30/3x10/)     Aversi-Rational Ltd.                    08.06.2014
                 dihydrochloride)
                դեքստրան (դեքստրան 70),
    Բնական Արցունք                              1մգ/մլ+3մգ/մլ,
                   հիպրոմելոզ                              Լիկվոր ՓԲԸ                      01.10.2010
629     Լիկվո                       ակնակաթիլներ    10մլ պլաստիկե                Հայաստան   S01XA20  9902         ԱԴ
                dextran (dextran 70),                           Liqvor CJSC                      01.10.2015
   Nature Tears Liqvo                               սրվակ
                   hypromellose
      Բոբոտիկ           սիմետիկոն       կաթիլներ ներքին   66.66մգ/մլ,     Մեդանա Ֆարմա ԲԸ                     10.08.2009
630                                                              Լեհաստան   A03AX13  8799         ԱԴ
      Bobotic          simeticone       ընդունման (կիթ)    30մլ շշիկ      Medana Pharma JSC                    10.08.2014

     Բոն ապետիտ      վիտամիններ, հանքանյութեր                       Նաբրոս Ֆարմա Պվտ. Լտդ                    25.03.2009
631                              դեղապատիճներ      (30)                   Հնդկաստան   A11AB   8110/1         ԱԴ
     Bon Appetit       vitamins, minerals                         Nabros Pharma Pvt. Ltd                   02.09.2013


                                                   Ռոշ Դիագնոստիկս ԳմբՀ,
               իբանդրոնաթթու (իբանդրոնաթթվի                       Ֆ. Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                խտանյութ
     Բոնդրոնատ     մոնոնատրիումական մոնոհիդրատ)              6մգ/6մլ,     (Շվեյցարիա)-ի համար                    25.10.2010
632                             կաթիլաներարկ-ման                          Գերմանիա   M05BA06  9930         Դ
     Bondronat    ibandronic acid (ibandronic acid           6մլ ապակե սրվակ    Roche Diagnostics GmbH                   25.10.2015
                                 լուծույթի
                monosodium monohydrate)                         for F. Hoffmann-La
                                                   Roche Ltd., Switzerland

                                                                                     57
1       2              3              4         5           6          7     8     9      10    11
                                 խտանյութ
      Բոնկուր         զոլեդրոնաթթու                    4մգ/5մլ,       Լիկվոր ՓԲԸ                      05.11.2010
633                              կաթիլաներարկ-ման                          Հայաստան  M05BA08   9993          Դ
      Boncur         zoledronic acid                 5մլ ապակե սրվակ      Liqvor CJSC                      05.11.2015
                                  լուծույթի
                                                    Հերբիոն Պակիստան Պվտ.
      Բոնջիգար
                 բուսական հանուկներ                              Լտդ.                        12.01.2009
634   դեղապատիճներ                      դեղապատիճներ      (20,60)                  Պակիստան  A05BA03   8330          ԱԴ
                  herbal extracts                           Herbion Pakistan Pvt.                   04.12.2013
   Bonjigar capsules
                                                        Ltd.                թերուկ սպիտակ, պիկրորիզա
               կուրոա, մորմ սև, ճարճատուկ
               սովորական, մատուտակ մերկ,                250մգ/10մլ+
                տամարիքս կարմրան, բողկ                100մգ/10մլ+
                 բանջարանոցային, կծոխուր                50մգ/10մլ+
               հնդկական, կաթնփուշ բծավոր,               175մգ/10մլ+
               սֆերանթուս ինդիկուս, բերհավիա              200մգ/10մլ+   Հերբիոն Պակիստան Պվտ.
   Բոնջիգար օշարակ          դիֆուզա                   100մգ/10մլ+        Լտդ.                        17.03.2009
635                                օշարակ                            Պակիստան  A05BA03   8502          ԱԴ
    Bonjigar syrup     eclipta alba, picrorrhiza                50մգ/10մլ+    Herbion Pakistan Pvt.                   04.03.2014
                kurroa, solanum nigrum,                150մգ/10մլ+        Ltd.
              cichorium intybus, glycyrrhiza              200մգ/10մլ+
                glabra, tamarix gallica,                50մգ/10մլ+
               raphanus sativus, berberis               100մգ/10մլ,
               aristata, silybium marianum,                90մլ շշիկ
              sphaeranthus indicus, boerhavia
                    diffusa               իբանդրոնաթթու (իբանդրոնաթթվի
    Բոնվիվա 150մգ     մոնոնատրիում մոնոհիդրատ)     դեղահատեր        150մգ,     Ֆ.Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ                    04.04.2011
637                                                               Շվեյցարիա  M05BA06  10370          Դ
    Bonviva 150mg   ibandronic acid (ibandronic acid   թաղանթապատ     բլիստերում (1, 3)  F.Hoffmann-La Roche Ltd                   04.04.2016
                monosodium monohydrate)


                                                    Վետեր Ֆարմա-Ֆերտիգունգ
                                                     ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Ֆ.
     Բոնվիվա ն/ե                                           Հոֆման-Լա Ռոշ ՍՊԸ
                                            3մգ/մլ,
   ներարկման լուծույթ      իբանդրոնաթթու        լուծույթ ն/ե              (Շվեյցարիա)-ի համար                    17.11.2011
638                                         3մլ նախալցված                Գերմանիա  M05BA06  11161          Դ
    Bonviva solution      ibandronic acid        ներարկման              Vetter Pharma-Fertigung                   17.11.2016
                                           ներարկիչ (1)
   for i/v injection                                          GmbH & Co. KG for
                                                     F.Hoffmann-La Roche
                                                      Ltd., Switzerland


      Բոսկարի                                   400մգ         Հայկ-94                       25.07.2007
639                    -            պատիճներ                            Հայաստան   ԿԱՍՀ   1074/6687        ԱԴ
      Boscari                                 (20, 30, 100)       Hayk-94                       25.07.2012

   Բուպիվակային ՎՊՎ    բուպիվակային (բուպիվակայինի                        Վարշավայի դեղագործական
   Սպինալ 0,5% Հեվի        հիդրոքլորիդ)       լուծույթ ն/ե և մ/մ    5մգ/մլ,    գործարան «Պոլֆա» Ս.Ա.                    06.08.2010
640                                                               Լեհաստան  N01BB01   9794          Դ
    Bupivacaine WPW    bupivacaine (bupivacaine      ներարկման    4մլ ամպուլներ (5)  Warsaw Pharmaceutical                   06.08.2015
   Spinal 0,5% Heavy      hydrochloride)                            Works "Polfa" S.A.

                                                     Վարշավայի «Պոլֆա»
    Բուպիվակայինի
                                                    դեղագործական գործարան
     հիդրոքլորիդ     բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ              5մգ/մլ (10մլ),                                 13.09.2007
642                              լուծույթ ներարկման                 ՍԱ       Լեհաստան  N 01B01  1150/7217        Դ
     Bupivacaine     bupivacaini hydrochloride             10մլ ամպուլներ (10)                                13.09.2012
                                                    Warsaw Pharmaceutical
    hydrochloride
                                                     Works "Polfa" SA
                                                     Վարշավայի «Պոլֆա»
    Բուպիվակայինի
                                                    դեղագործական գործարան
     հիդրոքլորիդ     բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ              5մգ/մլ (20մլ),                                 13.09.2007
643                              լուծույթ ներարկման                 ՍԱ       Լեհաստան  N01B01  1149/7216        Դ
     Bupivacaine     bupivacaine hydrochloride               20մլ սրվակ (5)                                 13.09.2012
                                                    Warsaw Pharmaceutical
    hydrochloride
                                                     Works ''Polfa'' SA
     Բուսկոպան      հիոսցինի-N- բուտիլբրոմիդ     դեղահատեր        10մգ       Բերինգեր Ինգելհայմ                    15.06.2009
644                                                               Ֆրանսիա   A03BB01  8175/1         Դ
      Buscopan      hyoscine-N- butylbromide     թաղանթապատ        (20)      Boehringer Ingelheim                    02.10.2013
                                                                                      58
1       2              3             4          5           6          7       8      9      10    11
                                            50մգ/գ,
      Բուտադիոն         ֆենիլբուտազոն                            Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                         03.12.2010
645                                 քսուք      20գ ալյումինե                Հունգարիա    M02AA01    10055          ԱԴ
      Butadion         phenylbutazone                            Gedeon Richter OJSC                        03.12.2015
                                            պարկուճ
                                                     Ինտերքեմի վերկեն «Դե
                                լուծույթ ն/ե, մ/մ                                  QA12CX91
     Բուտասալ-100     բուտաֆոսֆան, վիտամին B12              100մգ/մլ+50մկգ/մլ,    Ադելար» Բ.Վ.                          10.09.2009
646                                 կամ ե/մ                            Նիդերլանդներ  անասնաբուժակ   8881          Դ
     Butasal-100      butafosfan, vitamin B12                100մլ սրվակ    Interchemie werken “De                       10.09.2014
                                  ներարկման                                    ան դեղ
                                                       Adelaar” B.V.

                սուգամադեքս (սուգամադեքսի                100մգ/մլ,
    Բրայդան 500մգ/5մլ                     լուծույթ ն/ե                Ն.Վ. Օրգանոն                          23.11.2010
648                   նատրիում)                   5մլ ապակե                 Նիդերլանդներ   V03AB35    9992          Դ
    Bridan 500mg/5ml                      ներարկման                 N.V. Organon                          23.11.2015
               sugammadex (sugammadex sodium)             սրվակներ (10)

                                  դեղափոշի       75ՄՄ,
      Բրավել          ուրոֆոլիտրոպին       լիոֆիլացված,    ապակե սրվակ (10),     Ֆերինգ ԳմբՀ                          07.06.2011
649                                                                Գերմանիա    G03GA04    10621          Դ
      Bravelle         urofollitropin        ներարկման      1մլ լուծիչ      Ferring GmbH                          07.06.2016
                                  լուծույթի    ամպուլներում (10)
               բրիմոնիդինի տարտրատ, թիմոլոլի              2մգ/մլ+5մգ/մլ,   Լիկվոր դեղագործական
     Բրիմօպտիկ           մալեատ                    5մլ և 10մլ     ձեռնարկություն ՓԲԸ                        30.04.2009
650                               ակնակաթիլներ                            Հայաստան     S01EX    8378/2         Դ
     Brimoptic     brimonidine tartrate, timolol             պլաստիկե սրվակ-   Liqvor Pharmaceuticals                       26.12.2013
                     maleate                    կաթոցիկ          CJSC
                                                        Բորիսովյան
                                                     բուժպատրաստուկ-ների
                                              8մգ
     Բրոմհեքսին          բրոմհեքսին                              գործարան ԲԲԸ                          23.12.2009
651                               դեղահատեր       (50/10x5/,                  Բելառուս    R05CB02    7995/1         ԱԴ
     Bromhexine          bromhexine                              Borisov Medical                         23.07.2013
                                            50/25x2/)
                                                     Preparations Plant
                                                         OJSC
                                                      Ֆարմստանդարտ-
     Բրոմհեքսին          բրոմհեքսին                    0.008գ      Լեկսրեդստվա ԲԲԸ                         26.03.2007
652                               դեղահատեր                            Ռուսաստան    R05CB02   0839/6665        ԱԴ
     Bromhexine          bromhexine                    (10,20)       Pharmstandard-                         26.03.2012
                                                      Leksredstva OJSC
   Բրոմհեքսին 4 Բեռլին-   բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի                           Բեռլին-Քեմի ԱԳ
       Քեմի          հիդրոքլորիդ)       լուծույթ ներքին     4մգ/5մլ,      (Մենարինի Գրուպ)                         14.07.2009
653                                                                Գերմանիա    R05CB02    8727          ԱԴ
   Bromhexin 4 Berlin-    bromhexine (bromhexine       ընդունման      60մլ շշիկ     Berlin-Chemie AG                         14.07.2014
       Chemie         hydrochloride)                             (Menarini Group)
   Բրոմհեքսին 8 Բեռլին-   բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի                           Բեռլին-Քեմի ԱԳ
       Քեմի          հիդրոքլորիդ)                     8մգ       (Մենարինի Գրուպ)                         14.07.2009
654                                 դրաժե                             Գերմանիա    R05CB02    8728          ԱԴ
   Bromhexin 8 Berlin-    bromhexine (bromhexine                  (25)       Berlin-Chemie AG                         14.07.2014
       Chemie         hydrochloride)                             (Menarini Group)
    Բրոմոկրիպտին-    բրոմոկրիպտին (բրոմոկրիպտինի
                                            2,5մգ,
      Ռիխտեր           մեզիլատ)                              Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                         08.02.2010
656                               դեղահատեր     ապակե տարայում                 Հունգարիա    G02CB01    9274          Դ
    Bromocriptin-    bromocriptine (bromocriptine                         Gedeon Richter OJSC                        08.02.2015
                                             (30)
      Richter           mesylate)

                                                     Ա.Նաթերման և ՍիԱյԻ
     Բրոնխիկում Ս       ուրցի հեղուկ հանուկ                   15գ,                                       15.12.2008
657                                օշարակ                     ԳմբՀ       Գերմանիա     R05X     8329          ԱԴ
     Bronchicum S      thyme liquid extract                100մլ շշիկ (1)                                     04.12.2013
                                                    A.Nattermann & CIE GmbH

     Բրոնխիկում Ս
     հազամարիչ                                           Ա.Նաթերման և Սիե. ԳմբՀ           R05CA10
                 ուրցի հեղուկ հանուկ                   100մգ                                       10.06.2009
658    պաստեղներ                       պաստեղներ                A.Nattermann & Cie.   Գերմանիա    բուսական    8667          ԱԴ
                 thyme liquid extract                 (20/2x10/)                                      08.06.2014
   Bronchicum S cough                                             GmbH               ծագման դեղ
      pastilles
               ուրցի հեղուկ հանուկ, գնարբուկի
                                                     Ա.Նաթերման և ՍիԱյԻ
     Բրոնխիկում ՏՊ       արմատի հեղուկ հանուկ     բուժահեղուկ      (5գ+2.5գ)                                      15.12.2008
659                                                        ԳմբՀ       Գերմանիա     R05X     8328          ԱԴ
     Bronchicum TP    thyme liquid extract, primula    (էլիքսիր)     100մլ շշիկ (1)                                     04.12.2013
                                                    A.Nattermann & CIE GmbH
                  root liquid extract
                                                                                          59
1      2              3             4          5            6          7       8     9     10    11
                                                      Բոսնալիժեկ,
    Բրոնխոբոս 2,5%                                           Դեղագործական և
                                           125մգ/5մլ,
      օշարակ          կարբոցիստեին                            Քիմիական գործարան ԲԸ   Բոսնիա և              05.12.2011
660                                օշարակ    200մլ ապակե շշիկ և                       R05CB03   11146        ԱԴ
   Bronchobos 2,5%       carbocisteine                              Bosnalijek,     Հերցեգովինա             05.12.2016
                                           չափիչ գդալ
      syrup                                            Pharmaceutical and
                                                    Chemical Industry JSC

                                                      Բոսնալիժեկ,
                                                     Դեղագործական և
    Բրոնխոբոս 5%                                 250մգ/5մլ,
                  կարբոցիստեին                            Քիմիական գործարան ԲԸ   Բոսնիա և              05.12.2011
661    օշարակ                         օշարակ    200մլ ապակե շշիկ և                       R05CB03   11147        ԱԴ
                  carbocisteine                              Bosnalijek,     Հերցեգովինա             05.12.2016
  Bronchobos 5% syrup                               չափիչ գդալ
                                                    Pharmaceutical and
                                                    Chemical Industry JSC
                                                      Բոսնալիժեկ,
                                                     Դեղագործական և
     Բրոնխոբոս                                  375մգ,
                  կարբոցիստեին                            Քիմիական գործարան ԲԸ   Բոսնիա և              05.12.2011
662  դեղապատիճներ                      դեղապատիճներ     բլիստերում                         R05CB03   11200        ԱԴ
                  carbocisteine                              Bosnalijek,     Հերցեգովինա             05.12.2016
  Bronchobos capsules                               (30/3x10/)
                                                    Pharmaceutical and
                                                     Chemical Industry
   Բրոնխո-մունալ 7մգ   լիոֆիլացված մանրէային լիզատ                7մգ,         Լեկ դ.դ.                        19.04.2010
664                              դեղապատիճներ                           Սլովենիա    R07AX    9476         Դ
   Broncho-munal 7mg   lyophilized bacterial lysate             բլիստերում (10)      Lek d.d.                        19.04.2015
   Բրոնխո-մունալ Պ
      3,5մգ       լիոֆիլացված մանրէային լիզատ                3,5մգ,        Լեկ դ.դ.                        19.04.2010
665                              դեղապատիճներ                           Սլովենիա    R07AX    9477         Դ
   Broncho-munal P    lyophilized bacterial lysate             բլիստերում (10)      Lek d.d.                        19.04.2015
      3,5mg
             բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ, բուսական
     Բրոնխոսան          հանուկներ                              Զենտիվա ա.ս.                       23.10.2008
666                              կաթիլներ խմելու    25մլ սրվակ                 Սլովակիա    R05CB02   8159         ԱԴ
     Bronchosan    bromhexine hydrochloride, herbal                         Zentiva a.s.                       02.10.2013
                   extracts


                                                    ՍԵԴԻԿՕ Ֆարմասյուտիկալ
             ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)              30մգ,     Քո., Ռոտաֆարմ (Միացյալ
     Բրոնոլակ                                                                          04.06.2010
667               ambroxol (ambroxol       դեղահատեր     բլիստերում    Թագավորություն)-ի համար  Եգիպտոս    R05CB06   9651         ԱԴ
     Bronolac                                                                          04.06.2015
                  hydrochloride)                  (20/2x10/)     SEDICO Pharmaceutical
                                                    Co. for Rotapharm, UK


                                            200մգ,
                                                                        QP52AC13
    Բրովադազոլ 20%        ֆենբենդազոլ                 100գ, 500գ, 1000գ    Բրովաֆարմա ՍՊԸ                       07.06.2011
668                                դեղափոշի                            Ուկրաինա   անասնաբուժակ  10646        Դ
    Brovadasol 20%        fenbendazole                 պլաստիկե տարա     Brovafarma Ltd.                       07.06.2016
                                                                         ան դեղ
                                          կամ փաթեթ
                                            80մգ/գ,
    Բրովալևամիզոլ 8%
              լևամիզոլ (լևամիզոլի հիդրոքլորիդ)            10գ,25գ,50գ,100գ                       QP52AE01
      դեղափոշի                      դեղափոշի ներքին             «Բրովաֆարմա» ՍՊԸ                       21.12.2010
669              levamisole (levamisole               պլաստիկե տարա,                 Ուկրաինա   անասնաբուժակ  10139        Դ
   Brovalevamizol 8%                      ընդունման               Brovafarma Ltd.                       21.12.2015
                  hydrochloride)                  500գ,1000գ                         ան դեղ
      powder
                                         պլաստիկե փաթեթ

                                                    Լաբորատորիոս Բասի-
                                                      Ինդաստրիա
                                                   Ֆարմասյուտիկա Ս.Ա.,
                բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի
                                                    (Մեդրեիչ (Միացյալ
               հիդրոքլորիդ), տերբուտալին
                                                     Թագավորություն)-ի
                (տերբուտալինի սուլֆատ),              0,8մգ/մլ+0,25մգ/մլ+
                                                    լիցենզիայով) Ուորլդ
   Բրովենսին օշարակ        գուայֆենեզին                   10մգ/մլ,                                   11.05.2011
671                                օշարակ                Մեդիսին (Միացյալ    Պորտուգալիա    R05C    10555        Դ
   Brovensin syrup     bromhexine (bromhexine                100մլ ապակե                                   11.05.2016
                                                   Թագավորություն)-ի համար
              hydrochloride), terbutaline                 տարա
                                                    Laboratorios Basi -
                (terbutaline sulfate),
                                                   Industria Farmaceutica,
                   guaifenesin
                                                    S.A. (by license of
                                                   Medreich, UK) for World
                                                      Medicine, UK
                                                                                       60
1      2            3             4          5           6         7      8      9     10    11


               բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի
                                                     Ամկաֆարմ
              հիդրոքլորիդ), տերբուտալին
                                                  Ֆարմասյուտիկալ ԳմբՀ,
              (տերբուտալինի սուլֆատ),              0,8մգ/մլ+0,25մգ/մլ+
                                                 ՈՒորլդ Մեդիսին (Միացյալ
   Բրովենսին օշարակ       գուայֆենեզին                   10մգ/մլ,                                  11.05.2011
672                              օշարակ               Թագավորություն)-ի համար  Գերմանիա    R05C    10556         Դ
   Brovensin syrup    bromhexine (bromhexine                100մլ ապակե                                  11.05.2016
                                                     Amcapharm
             hydrochloride), terbutaline                 տարա
                                                 Pharmaceutical Gmbh for
              (terbutaline sulfate),
                                                   World Medicine, UK
                  guaifenesin                                         10մգ/մլ,
                                      1մլ ամպուլներ (10),                     QP54AA01
    Բրովերմեկտին        իվերմեկտին                            «Բրովաֆարմա» ՍՊԸ                      21.12.2010
673                           լուծույթ ներարկման     10մլ,                  Ուկրաինա  անասնաբուժակ  10137         Դ
    Brovermectin        ivermectin                             Brovafarma Ltd.                      21.12.2015
                                        20մլ,50մլ,100մլ                      ան դեղ
                                        ապակե սրվակ


                                                 Օսոթ Ինտեր Լաբորատորիես
                                                  Քո., ՍՊԸ, Եվրոդրագ
                                                  Լաբորատորիես Ս.Ա.
                                          6մգ/մլ,
                                                   (Բելգիա)-ի համար
    Բրովին օշարակ      լևոդրոպրոպիզին                30մլ, 60մլ և 120մլ                                07.10.2009
674                              օշարակ                  Osoth Inter     Թայլանդ   R05DB27   8822/1        Դ
    Brovin syrup      levodropropizine                 ապակե կամ                                   10.08.2014
                                                 Laboratories Co., Ltd.
                                        պլաստիկ շշիկ
                                                    for Eurodrug
                                                  Laboratories S.A.,
                                                     Belgium


                                         10մգ/2մլ,      Բրուֆարմէքսպորտ
     Բրուզեպամ        դիազեպամ                                                           19.02.2009
675                           լուծույթ ներարկման   2մլ ամպուլներ       ս.պ.ռ.լ.      Բելգիա   N05BA01   8399         Դ\Հ
     Bruzepam        diazepam                                                           09.02.2014
                                        (100/10x10/)   Brupharmexport s.p.r.l.

                                                 Արտեսան Ֆարմա ԳմբՀ և
                                                 Քո. ԿԳ, Վորվագ Ֆարմա
                                                   ԳմբՀ և Քո. ԿԳ
                                          100մգ
   Գաբագամա 100մգ       գաբապենտին                            (Գերմանիա)-ի համար                     14.07.2009
677                            դեղապատիճներ      (20/2x10/,                 Գերմանիա   N03AX12   8724         Դ
   Gabagamma 100mg       gabapentin                           Artesan Pharma GmbH &                    14.07.2014
                                         50/5x10/)
                                                  Co. KG for Worwag
                                                  Pharma GmbH & Co.
                                                    KG,Germany

                                                 Արտեսան Ֆարմա ԳմբՀ և
                                                 Քո. ԿԳ, Վորվագ Ֆարմա
                                                   ԳմբՀ և Քո. ԿԳ
                                          300մգ
   Գաբագամա 300մգ       գաբապենտին                            (Գերմանիա)-ի համար                     14.07.2009
678                            դեղապատիճներ      (20/2x10/,                 Գերմանիա   N03AX12   8725         Դ
   Gabagamma 300mg       gabapentin                           Artesan Pharma GmbH &                    14.07.2014
                                         50/5x10/)
                                                  Co. KG for Worwag
                                                  Pharma GmbH & Co.
                                                    KG,Germany

                                                 Արտեսան Ֆարմա ԳմբՀ և
                                                 Քո. ԿԳ, Վորվագ Ֆարմա
                                                   ԳմբՀ և Քո. ԿԳ
                                          400մգ
   Գաբագամա 400մգ       գաբապենտին                            (Գերմանիա)-ի համար                     14.07.2009
679                            դեղապատիճներ      (20/2x10/,                 Գերմանիա   N03AX12   8726         Դ
   Gabagamma 400mg       gabapentin                           Artesan Pharma GmbH &                    14.07.2014
                                         50/5x10/)
                                                  Co. KG for Worwag
                                                  Pharma GmbH & Co.
                                                    KG,Germany

                                                  Վարշավայի «Պոլֆա»
                                                 դեղագործական գործարան
   Գալազոլին 0,05%   քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ               0.5մգ/մլ,                                  13.10.2008
680                            քթակաթիլներ                   Ս.Ա.       Լեհաստան   R01AA07   8205         ԱԴ
   Galazolin 0,05%  xylometazoline hydrochloride               10մլ սրվակ                                  02.10.2013
                                                 Warsaw Pharmaceutical
                                                  Works "Polfa" S.A.
                                                                                    61
1       2             3              4          5           6         7      8      9      10    11
              կլոպրոստենոլ (կլոպրոստենոլի                         Ինվեսա Ինդաստրիալ
                                                                       QG02AD90
     Գալապան       նատրիում), քլորոկրեզոլ               75մկգ/մլ+1մգ/մլ,   Վետերինարիա, Ս.Ա.                       07.12.2009
682                             լուծույթ ներարկման                         Իսպանիա   անասնաբուժակ   9132          Դ
      Galapan     cloprostenol (cloprostenol              20մլ ամպուլներ (5)   Invesa Industrial                       07.12.2014
                                                                        ան դեղ
                sodium), chlorocresol                           Veterinaria, S.A.

      Գալավիտ
                                            25մգ,     «Մեդիկոր» ժամանակակից
     ենթալեզվային    ամինոդիհիդրոֆտալա-զինդիոնի
                                դեղահատեր      բլիստերում    բժշկության կենտրոն ՓԲԸ                     05.12.2011
683    դեղահատեր         նատրիում                                          Ռուսաստան    G02     11129          Դ
                                ենթալեզվային     (10/1x10/,      Medicor Center of                      05.12.2016
   Galavit sublingual aminodihydroftalazin-dion sodium
                                           20/2x10/)     Modern Medicine CJSC
      tablets


     Գալավիտ մ/մ
   ներարկման լուծույթի                                       «Մեդիկոր» ժամանակակից
               ամինոդիհիդրոֆտալա-զինդիոնի    դեղափոշի մ/մ      100մգ,
    դեղափոշի 100մգ                                         բժշկության կենտրոն ՓԲԸ                     26.10.2011
684                  նատրիում          ներարկման     ապակե սրվակներ                Ռուսաստան    L03     11056          Դ
   Galavit powder for                                         Medicor Center of                      26.10.2016
             aminodihydroftalazin-dion sodium    լուծույթի      (3, 5)
    solution for i/m                                         Modern Medicine CJSC
    injection 100mg


     Գալավիտ մ/մ
   ներարկման լուծույթի                                       «Մեդիկոր» ժամանակակից
               ամինոդիհիդրոֆտա-լազինդիոնի    դեղափոշի մ/մ      50մգ,
    դեղափոշի 50մգ                                         բժշկության կենտրոն ՓԲԸ                     26.10.2011
685                  նատրիում          ներարկման    ապակե սրվակներ,                Ռուսաստան    L03     11055          Դ
   Galavit powder for                                         Medicor Center of                      26.10.2016
             aminodihydroftalazin-dion sodium    լուծույթի      (3, 5)
    solution for i/m                                         Modern Medicine CJSC
    injection 50mg

      Գալավիտ
                                                    «Մեդիկոր» ժամանակակից
     ուղիղաղիքային   ամինոդիհիդրոֆտալա-զինդիոնի
                                 մոմիկներ       100մգ,     բժշկության կենտրոն ՓԲԸ                     05.12.2011
686     մոմիկներ         նատրիում                                          Ռուսաստան    G02     11130          Դ
                                ուղիղաղիքային   (5/1x5/, 10/2x5/)    Medicor Center of                      05.12.2016
    Galavit rectal  aminodihydroftalazin-dion sodium
                                                    Modern Medicine CJSC
     suppositories
                                                    Արսեմի ագրոարդյունաբե-
                                                    րական միավորում (ԱԱՄ)
    Գալոզիլոք 0,05%      քսիլոմետազոլին                    0.05%,                                     07.02.2007
687                              քթակաթիլներ                    ՍՊԸ      Հայաստան   R01A A07   0718/6689        ԱԴ
    Galoziloc 0,05%      xylometazoline                  5մլ,10մլ շշիկ                                   07.02.2012
                                                    Arsemi Agroindustrial
                                                      Union (AIU) Ltd
                                                    Արսեմի ագրոարդյունաբե-
                                            0.05%,     րական միավորում (ԱԱՄ)
    Գալոզիլոք 0,05%      քսիլոմետազոլին                                                            07.02.2007
688                               ցողաշիթ քթի    10մլ, 15մլ, 30մլ       ՍՊԸ      Հայաստան   R01A A07   0716/6691        ԱԴ
    Galoziloc 0,05%      xylometazoline                                                            07.02.2012
                                             շշիկ      Arsemi Agroindustrial
                                                      Union (AIU) Ltd
                                                    Արսեմի ագրոարդյունաբե-
                                                    րական միավորում (ԱԱՄ)
    Գալոզիլոք 0,1%      քսիլոմետազոլին                    0.1%,                                     07.02.2007
689                              քթակաթիլներ                    ՍՊԸ      Հայաստան   R01A A07   0717/6690        ԱԴ
    Galoziloc 0,1%      xylometazoline                  5մլ,10մլ շշիկ                                   07.02.2012
                                                    Arsemi Agroindustrial
                                                      Union (AIU) Ltd
                                                    Արսեմի ագրոարդյունաբե-
                                            0.1%,     րական միավորում (ԱԱՄ)
    Գալոզիլոք 0,1%      քսիլոմետազոլին                                                            07.02.2007
690                               ցողաշիթ քթի    10մլ, 15մլ, 30մլ       ՍՊԸ      Հայաստան   R01A A07   0719/6688        ԱԴ
    Galoziloc 0,1%      xylometazoline                                                            07.02.2012
                                             շշիկ      Arsemi Agroindustrial
                                                      Union (AIU) Ltd

                                           2մլ/100մլ+
            տատասկափուշ D1, խատուտիկ D6,
                                           10մլ/100մլ+
              կանթեղախոտ D6, նատրիում
   Գալստենա ներքին                                10մլ/100մլ+                         A05
             սուլֆուրիկում D12, ֆոսֆոր D12    կաթիլներ ներքին              Ռիխարդ Բիտներ ԱԳ                       03.11.2011
692 ընդունման կաթիլներ                               10մլ/100մլ+                Ավստրիա   հոմեոպաթային  11086          ԱԴ
              carduus D1, taraxacum D6,      ընդունման                Richard Bittner AG                      03.11.2016
  Galstena oral drops                               10մլ/100մլ,                         դեղ
              chelidonium D6, natrium
                                         20մլ, 50մլ ապակե
            sulfuricum D12, phosphorus D12
                                             շշիկ
                                                                                        62
1       2             3             4          5           6          7     8     9      10    11
                                           50մգ,     Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
      Գալվուս         վիլդագլիպտին                 բլիստերում, (7,       ԱԳ                         23.05.2011
693                              դեղահատեր                            Շվեյցարիա  A10BH02  10568          Դ
      Galvus         vildagliptin                  28/2x14/,    Novartis Pharma Stein                    23.05.2016
                                          56/4x14/)         AG
     Գալվուս Մետ     վիլդագլիպտին, մետֆորմին              50մգ+1000մգ,    Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
     50մգ/1000մգ     (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)    դեղահատեր      բլիստերում         ԱԳ                         06.10.2011
694                                                              Շվեյցարիա  A10BD08  10993          Դ
     Galvus Met     vildagliptin, metformin    թաղանթապատ      (30/3x10/,    Novartis Pharma Stein                    06.10.2016
     50mg/1000mg     (metformin hydrochloride)               60/6x10/)         AG
     Գալվուս Մետ     վիլդագլիպտին, մետֆորմին                        Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
                                         50մգ+500մգ,
     50մգ/500մգ     (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)    դեղահատեր                   ԱԳ                         06.10.2011
695                                        բլիստերում                 Շվեյցարիա  A10BD08  10991          Դ
     Galvus Met     vildagliptin, metformin    թաղանթապատ               Novartis Pharma Stein                    06.10.2016
                                         (60/6x10/)
     50mg/500mg     (metformin hydrochloride)                            AG
     Գալվուս Մետ     վիլդագլիպտին, մետֆորմին               50մգ+850մգ,    Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
     50մգ/850մգ     (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)    դեղահատեր      բլիստերում        ԱԳ                         06.10.2011
696                                                              Շվեյցարիա  A10BD08  10992          Դ
     Galvus Met     vildagliptin, metformin    թաղանթապատ      (30/3x10/,    Novartis Pharma Stein                    06.10.2016
     50mg/850mg     (metformin hydrochloride)               60/6x10/)         AG

                մագնեզիում գլուտամատի
                 հիդրոբրոմիդ, գամմա-                        Ֆերեր Ինտերնասիոնալ,
     Գամալատ B6   ամինակարագաթթու, գամմա-ամինա-                        Ս.Ա., Լաբորատորիոս
                                         75մգ+75մգ+
     թաղանթապատ     բետա-հիդրօքսիկարագա-թթու,                       Նովագ, Ս.Ա. (Իսպանիա)-
                               դեղահատեր      37մգ+37մգ,                                   19.04.2010
698    դեղահատեր         վիտամին B6                              ի համար      Իսպանիա    N05B    9486          Դ
                               թաղանթապատ      բլիստերում                                   19.04.2015
   Gamalate B6 coated     magnesium glutamate                        Ferrer Internacional,
                                         (20/2x10/)
      tablets   hydrobromide, gamma-aminobutyric                      S.A. for Laboratorios
                acid, gamma-amino-beta-                        Novag, S.A., Spain
             hydroxybutyric acid, vitamin B6


                 մագնեզիում գլուտամատի
                 հիդրոբրոմիդ, գամմա-                        Ֆերեր Ինտերնասիոնալ,
             ամինակարագաթթու, գամմա-ամինա-                       Ս.Ա., Լաբորատորիոս
   Գամալատ B6 ներքին                             20մգ/մլ+20մգ/մլ+
               բետա-հիդրօքսիկարագա-թթու,                      Նովագ, Ս.Ա. (Իսպանիա)-
    ընդունման լուծույթ                  լուծույթ ներքին  10մգ/մլ+10մգ/մլ,                                 08.04.2010
699                  վիտամին B6                              ի համար      Իսպանիա    N05B    9442          Դ
    Gamalate B6 oral                     ընդունման   80մլ ապակե շշիկ և                                 08.04.2015
                 magnesium glutamate                        Ferrer Internacional,
      solution                                չափիչ բաժակ
             hydrobromide, gamma-aminobutyric                     S.A. for Laboratorios
                acid, gamma-amino-beta-                       Novag, S.A., Spain
              hydroxybutyric acid, vitamin B6

                                                  ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ Օրգանական
               իզոբուտօքսիբենզոյա-թթվի                         Քիմիայի Ինստիտուտ
     Գանգլերոն      ածանցյալների խառնուրդ                 40մգ          /ՆՕՔԻ/                        20.12.2007
700                             դեղապատիճներ                           Հայաստան    --   1448/7440        Դ
     Gangleron   mixture of isobutoxybenzoic acid              (60)      NAS RA Institute of                     20.12.2012
                   derivates                           Fine Organic Chemistry
                                                      /IFOC/

                                                  ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ Օրգանական
               իզոբուտօքսիբենզոյա-թթվի                         Քիմիայի Ինստիտուտ
     Գանգլերոն      ածանցյալների խառնուրդ                1.5%,          /ՆՕՔԻ/                        20.12.2007
701                            լուծույթ ներարկման                         Հայաստան    --   1447/7441        Դ
     Gangleron   mixture of isobutoxybenzoic acid          2մլ, ամպուլներ (10)   NAS RA Institute of                     20.12.2012
                   derivates                           Fine Organic Chemistry
                                                      /IFOC/


                                                  Սոֆարիմեքս Լդա., Մեֆա
                                           20մգ,
     Գասեկ-20          օմեպրազոլ        դեղապատիճներ             ՍՊԸ (Շվեյցարիա)-համար                     30.12.2010
702                                      պլաստիկե տարայում               Պորտուգալիա  A02BC01  10180          Դ
     Gasek-20         omeprazole        աղելույծ, կոշտ             Sofarimex Lda. for                     30.12.2015
                                           (14)
                                                  Mepha LLC, Switzerland
                                                                                     63
1       2              3             4          5           6          7       8      9      10    11


                հիդրոտալցիտ (ալյումինիումի                         Պլիվա Կրակով
              հիդրօքսիդ-մագնեզիումի կարբոնատ),            450մգ+300մգ,   Ֆարմասյուտիկալ Քոմփանի
      Գաստալ         մագնեզիումի հիդրօքսիդ   դեղահատեր բերանի    բլիստերում        Ս.Ա.                            14.03.2011
703                                                               Լեհաստան     A02AD    10269          ԱԴ
      Gastal        hydrotalcite (aluminium   խոռոչում լուծվող    (30/6x5/,       Pliva Krakow                          14.03.2016
              hydroxide-magnesium carbonate,             60/6x10/)    Pharmaceutical Company
                 magnesium hydroxide                             S.A.                                                   Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ.
                սպիտակուց Լ1 տեսակ 6,                         (դեղաձևն արտադրող`
                սպիտակուց Լ1 տեսակ 11,               20մկգ/դեղաչափ+    Մերկ Շարպ և Դոհմ
                սպիտակուց Լ1 տեսակ 16,               40մկգ/դեղաչափ+     Կորպ., ԱՄՆ)
     Գարդասիլ                      դեղակախույթ մ/մ                                              17.10.2011
705               սպիտակուց Լ1 տեսակ 18               40մկգ/դեղաչափ+   Merck Sharp & Dohme   Նիդերլանդներ   J07BM01    10962          Դ
     Gardasil                        ներարկման                                                17.10.2016
              protein L1 type 6, protein L1             20մկգ/դեղաչափ,    B.V. (dosage form
               type 11, protein L1 type 16,            0,5մլ ապակե սրվակ  manufacturer - Merck
                 protein L1 type 18                         Sharp & Dohme Corp.,
                                                        USA)


                 մերոպենեմ (մերոպենեմի      դեղափոշի
    Գարդե 1000մգ                                 1000մգ,     Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                        08.02.2010
706                  տրիհիդրատ)         ներարկման                           Վրաստան     J01DH02    9262          Դ
    Garde 1000mg                                 1գ սրվակ     Aversi-Rational Ltd.                        08.02.2015
              meropenem (meropenem trihydrate)    լուծույթի

                 մերոպենեմ (մերոպենեմի      դեղափոշի
     Գարդե 500մգ                                 500մգ,     Ավերսի-Ռացիոնալ ՍՊԸ                        22.02.2010
707                  տրիհիդրատ)         ներարկման                           Վրաստան     J01DH02    9332          Դ
     Garde 500mg                                0,5գ սրվակ    Aversi-Rational Ltd.                        22.02.2015
              meropenem (meropenem trihydrate)    լուծույթի

                                                     Ագրովետզաշիտա
                                                   գիտաներդրային կենտրոն
                                                                        QP52AC11
   Գելմիցիդ դեղահատեր    օքսիկլոզանիդ, ալբենդազոլ               175մգ+360մգ        ՍՊԸ                            21.04.2009
708                               դեղահատեր                           Ռուսաստան   անասնաբուժակ   8529          Դ
    Gelmicid tablets    oxyclozanide, albendazole               (100/4x25/)     Agrovetzashchita                        21.04.2014
                                                                         ան դեղ
                                                   scientific innovative
                                                      centre Ltd.

                                                   Բ.Բրաուն Մեդիքալ ԱԳ,
                պոլիսուկցինացված ժելատին,                       Բ.Բրաուն Մելսունգեն ԱԳ
                                       40մգ/մլ+7,01մգ/մլ,
      Գելոֆուզին        նատրիումի քլորիդ       լուծույթ               (Գերմանիա)-ի համար                        26.10.2011
709                                      500մլ պլաստիկե                  Շվեյցարիա    B05AA06    11019          Դ
     Gelofusine    gelatin polysuccinylated, sodium կաթիլաներարկ-ման             B.Braun Medical AG for                       26.10.2016
                                        սրվակներ (10)
                    chloride                           B.Braun Melsungen AG,
                                                       Germany
   Գեմցիտաբին ԷԲԵՎԵ     գեմցիտաբին (գեմցիտաբինի                     ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.մ.բ.Հ.
                                խտանյութ ն/ե
     1000մգ/100մլ         հիդրոքլորիդ)                1000մգ/100մլ,     Նֆգ. ԿԳ                             26.10.2011
711                              կաթիլաներարկ-ման                         Ավստրիա     L01BC05    11017          Դ
   Gemcitabine EBEWE    gemcitabine (gemcitabine            100մլ ապակե սրվակ EBEWE Pharma Ges.m.b.H.                         26.10.2016
                                  լուծույթի
    1000mg/100ml         hydrochloride)                           Nfg. KG
   Գեմցիտաբին ԷԲԵՎԵ     գեմցիտաբին (գեմցիտաբինի                       ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.մ.բ.Հ.
                                խտանյութ ն/ե
     200մգ/20մլ          հիդրոքլորիդ)                200մգ/20մլ,        Նֆգ. ԿԳ                           26.10.2011
712                              կաթիլաներարկ-ման                         Ավստրիա     L01BC05    11015          Դ
   Gemcitabine EBEWE    gemcitabine (gemcitabine            20մլ ապակե սրվակ   EBEWE Pharma Ges.m.b.H.                       26.10.2016
                                  լուծույթի
     200mg/20ml         hydrochloride)                             Nfg. KG
   Գեմցիտաբին ԷԲԵՎԵ     գեմցիտաբին (գեմցիտաբինի                       ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.մ.բ.Հ.
                                խտանյութ ն/ե
     500մգ/50մլ          հիդրոքլորիդ)                500մգ/50մլ,        Նֆգ. ԿԳ                           26.10.2011
713                              կաթիլաներարկ-ման                         Ավստրիա     L01BC05    11016          Դ
   Gemcitabine EBEWE    gemcitabine (gemcitabine            50մլ ապակե սրվակ   EBEWE Pharma Ges.m.b.H.                       26.10.2016
                                  լուծույթի
     500mg/50ml         hydrochloride)                             Nfg. KG
                                  դեղափոշի
    Գեմցիտաբին Լեկ        գեմցիտաբին         լիոֆիլիզացված,    1000մգ         Լեկ դ.դ                           22.10.2007
714                                                               Սլովենիա    L01B C05   1276/7244        Դ
    Gemcitabine Lek        gemcitabine       կաթիլաներարկ-ման   (1, 5, 10)       Lek d.d.                           12.10.2012
                                  լուծույթի
                                  դեղափոշի
    Գեմցիտաբին Լեկ        գեմցիտաբին         լիոֆիլիզացված,     200մգ         Լեկ դ.դ                           22.10.2007
715                                                               Սլովենիա    L01B C05   1275/7243        Դ
    Gemcitabine Lek        gemcitabine       կաթիլաներարկ-ման   (1, 5, 10)       Lek d.d.                           12.10.2012
                                  լուծույթի

                                                                                         64
1       2              3             4          5            6         7      8      9      10    11

    Գենսուլին Մ 30   ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտային              100ՄՄ/մլ,       ԲԻՈՏՈՆ Ս.Ա.                         24.07.2008
717                              լուծույթ ներարկման                         Լեհաստան   A10AD01    7838          Դ
    Gensulin M 30     insulin human recombinant               10մլ սրվակ (1)      BIOTON S.A.                        02.06.2013

                                            100ՄՄ/մլ,
    Գենսուլին Մ 30   ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտային   դեղակախույթ                 ԲԻՈՏՈՆ Ս.Ա.                         24.07.2008
718                                         3մլ փամփուշտներ                Լեհաստան   A10AD01    7837          Դ
    Gensulin M 30     insulin human recombinant     ներարկման                  BIOTON S.A.                        02.06.2013
                                              (5)
                                            100ՄՄ/մլ,
     Գենսուլին Ն    ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտային   դեղակախույթ                 ԲԻՈՏՈՆ Ս.Ա.                         24.07.2008
719                                         3մլ փամփուշտներ                Լեհաստան   A10AC01    7834          Դ
     Gensulin N      insulin human recombinant     ներարկման                  BIOTON S.A.                        02.06.2013
                                              (5)

     Գենսուլին Ն    ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտային   դեղակախույթ      100ՄՄ/մլ,       ԲԻՈՏՈՆ Ս.Ա.                         24.07.2008
720                                                                Լեհաստան   A10AC01    7833          Դ
     Gensulin N      insulin human recombinant     ներարկման      10մլ սրվակ (1)      BIOTON S.A.                        02.06.2013

                                            100ՄՄ/մլ,
     Գենսուլին Ռ    ինսուլին մարդու, ռեկոմբինանտային                         ԲԻՈՏՈՆ Ս.Ա.                         24.07.2008
721                              լուծույթ ներարկման  3մլ փամփուշտներ                Լեհաստան   A10AB 01    7836          Դ
     Gensulin R      insulin human recombinant                            BIOTON S.A.                        02.06.2013
                                              (5)
                                             1մգ/գ,
     Գենտամիցին          գենտամիցին                               Նիժֆարմ ԲԲԸ                         23.03.2009
723                                 քսուք       15գ ալյումինե                Ռուսաստան   D06AX07    8488          Դ
     Gentamicin          gentamicin                              Nizhpharm OJSC                        04.03.2014
                                             պարկուճ

     Գենտամիցին    գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) լուծույթ մ/մ և ն/ե     40մգ/մլ,      Գալենիկա ա.դ.                        04.04.2011
724                                                                 Սերբիա    J01GB03    10387          Դ
     Gentamicin     gentamicin (gentamicin sulfate)   ներարկման     2մլ ամպուլներ (10)    Galenika a.d.                        04.04.2016


                                                     Բալկանֆարմա-Ռազգրադ
     Գենտամիցին       գենտամիցինի սուլֆատ                   0.3%,                                      13.09.2007
725                                ակնաքսուք                    ԱԴ       Բուլղարիա   S01A A11   1147/7150        Դ
     Gentamicin        gentamicin sulfate                 5գ պարկուճ                                     13.09.2012
                                                     Balkanpharma-Razgrad AD


                                                     Զդորովյե Դեղագործական
                                              4%,
   Գենտամիցին Զդորովյե     գենտամիցինի սուլֆատ                            Ընկերություն ՍՊԸ                       02.06.2008
726                              լուծույթ ներարկման   2մլ ամպուլներ                Ուկրաինա   JO1GB03    7097/1         Դ
   Gentamicin Zdorovye     gentamicin sulfate                          Zdorovye Pharmaceutical                     08.08.2012
                                           (10,10/2x5/)
                                                        Company LLC

     Գենտամիցին Կ
    ներարկման լուծույթ                                80մգ/2մլ,
                 գենտամիցինի սուլֆատ                           ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                      03.05.2007
727   Gentamicin-K                     լուծույթ ներարկման   2մլ ամպուլներ                Սլովենիա   J01G B03   0931/6883        Դ
                  gentamicin sulfate                           KRKA d.d. Novo mesto                      03.05.2012
     solution for                                  (10/2x5/)
      injection

                                                         Բորիսովյան
                                             1մգ/գ,      բուժպատրաստուկ-ների
   Գենտամիցին քսուք գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ)                                                          08.04.2010
729                                 քսուք       15գ ալյումինե      գործարան ԲԲԸ     Բելառուս   D06AX07    9433          Դ
  Gentamicin ointment gentamicin (gentamicin sulfate)                                                          08.04.2015
                                             պարկուճ       Borisov Medical
                                                     Preparations Plant OJSC


                                                     Վարշավայի դեղագործական
     Գենտամիցին    գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ)   ակնակաթիլներ       3մգ/մլ,     գործարան «Պոլֆա» Ս.Ա.                      22.02.2010
730                                                                Լեհաստան   S01AA11    9337          Դ
     Gentamicin     gentamicin (gentamicin sulfate)    (լուծույթ)    5մլ պլաստիկե սրվակ   Warsaw Pharmaceutical                     22.02.2015
                                                       Works "Polfa" S.A.

                                             40մգ/մլ,
     Գենտամիցին-Կ       գենտամիցինի սուլֆատ                          ԿՌԿԱ դ.դ., Նովո մեստո                      20.03.2007
731                              լուծույթ ներարկման   1մլ ամպուլներ                Սլովենիա   S01G B03   0819/6824        Դ
     Gentamicin-K       gentamicin sulfate                           KRKA d.d., Novo mesto                      20.03.2012
                                            (10/2x5/)
             բարդի D1, արմավենի D6, գինազոխ
                                          25մգ+37,2մգ+37,2մգ
   Գենտոս ենթալեզվային D6, կալիումի յոդիդ D12, երկաթի
                                           +37,2մգ+ 37,2մգ,                        G04
      դեղահատեր        պիկրինատ D12         դեղահատեր                Ռիխարդ Բիտներ ԱԳ                        11.05.2011
732                                           բլիստերում                 Ավստրիա   հոմեոպաթային  10546          ԱԴ
    Gentos sublingual populus D1, sabal D6, conium D6,    ենթալեզվային               Richard Bittner AG                       11.05.2016
                                            (20/1x20/,                         դեղ
      tablets    potassium iodide D12, ferrum
                                            40/2x20/)
                  picrinicum D12
                                                                                         65
1       2              3              4          5           6          7      8       9      10    11
                                            7մլ/100մլ+
              բարդի D1, արմավենի D6, գինազոխ
                                           10մլ/100մլ+
               D6, կալիումի յոդիդ D12, երկաթի
    Գենտոս ներքին                                 10մլ/100մլ+                         G04
                   պիկրինատ D12       կաթիլներ ներքին              Ռիխարդ Բիտներ ԱԳ                        03.12.2010
733  ընդունման կաթիլներ                               10մլ/100մլ+                 Ավստրիա   հոմեոպաթային   10096          ԱԴ
              populus D1, sabal D6, conium D6,   ընդունման                Richard Bittner AG                       03.12.2015
   Gentos oral drops                                10մլ/100մլ,                         դեղ
               potassium iodide D12, ferrum
                                          20մլ, 50մլ և 100մլ
                   picrinicum D12
                                           ապակե շշիկ

              ինտերֆերոն ալֆա-2բ, տաուրին,
                                  մոմիկներ      1000000ՄՄ+
   Գենֆերոն 1000000ՄՄ       բենզոկային                               Բիոկադ ՓԲԸ             L03AB05          21.06.2007
734                               հեշտոցային և      10մգ+55մգ                 Ռուսաստան          6970/2         Դ
   Genferon 1000000IU  interferon alfa-2b, taurine,                           Biokad CJSC           (նոր ցուցում)        21.06.2012
                                ուղիղաղիքային     (10/2x5/)
                   benzocaine
              ինտերֆերոն ալֆա-2բ, տաուրին,
                                  մոմիկներ    500000ՄՄ+10մգ+
   Գենֆերոն 500000ՄՄ        բենզոկային                               Բիոկադ ՓԲԸ             L03AB05          21.06.2007
736                               հեշտոցային և       55մգ                   Ռուսաստան          6969/2         Դ
   Genferon 500000IU   interferon alfa-2b, taurine,                           Biokad CJSC           (նոր ցուցում)        21.06.2012
                                ուղիղաղիքային     (10/2x5/)
                   benzocaine
     Գենֆերոն Լայթ
                                  մոմիկներ
      125000ՄՄ     ինտերֆերոն ալֆա-2բ, տաուրին               125000ՄՄ+5մգ      Բիոկադ ՓԲԸ                          06.08.2010
737                              ուղիղաղիքային և                          Ռուսաստան   L03AB05     9809          Դ
    Genferon Light    interferon alfa-2b, taurine               (5, 10/2x5/)      Biokad CJSC                         06.08.2015
                                 հեշտոցային
      125000IU
     Գենֆերոն Լայթ
                                  մոմիկներ
      250000ՄՄ     ինտերֆերոն ալֆա-2բ, տաուրին               250000ՄՄ+5մգ      Բիոկադ ՓԲԸ                          06.08.2010
738                              ուղիղաղիքային և                          Ռուսաստան   L03AB05     9808          Դ
    Genferon Light    interferon alfa-2b, taurine               (5, 10/2x5/)      Biokad CJSC                         06.08.2015
                                 հեշտոցային
      250000IU
                                                    Բալկանֆարմա-Դուպնիցա
    Գերիտամին նեո      վիտամին A, վիտամին E                5000ՄՄ+100ՄՄ         ԱԴ                            08.10.2008
739                              դեղապատիճներ                            Բուլղարիա    A11A     8206          ԱԴ
    Geritamin Neo      vitamin A, vitamin E                 (20/2x10/)    Balkanpharma-Dupnitza                       02.10.2013
                                                         AD

                                                        «Օբնինսկի
                                                     Քիմիադեղագործա-կան
                                                      Ընկերություն» ՓԲԸ,
                                                       Նիժֆարմ ԲԲԸ
     Գինեպրիստոն        միֆեպրիստոն                     10մգ,                                      05.12.2011
740                               դեղահատեր                (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան   G03XB01    11131          Դ
     Gynepriston        mifepristone                  բլիստերում (1)                                    05.12.2016
                                                      Obninsk Chemical
                                                    Pharmaceutical Company
                                                     CJSC for Nizhpharm
                                                       OJSC, Russia


                                                        «Օբնինսկի
                                                     Քիմիադեղագործա-կան
                                                      Ընկերություն» ՓԲԸ,
                                             50մգ,        Նիժֆարմ ԲԲԸ
     Գինեստրիլ         միֆեպրիստոն                                                              16.12.2011
741                               դեղահատեր      բլիստերում     (Ռուսաստան)-ի համար   Ռուսաստան   G03XB01    11242          Դ
     Gynestril         mifepristone                                                             16.12.2016
                                           (30/3x10/)      Obninsk Chemical
                                                    Pharmaceutical Company
                                                     CJSC for Nizhpharm
                                                       OJSC, Russia

     Գինիպրալ         հեքսոպրենալին        լուծույթ ն/ե     10մկգ/2մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա  ԳմբՀ                      15.02.2007
742                                                                Ավստրիա    R05C C05   0741/6767        Դ
     Gynipral         hexoprenaline         ներարկման    2մլ ամպուլներ (5)  Nycomed Austria  GmbH                      15.02.2012
     Գինիպրալ         հեքսոպրենալին                     0.5մգ     Նիկոմեդ Ավստրիա  ԳմբՀ                      15.02.2007
743                               դեղահատեր                            Ավստրիա    R05C C05   0740/6768        Դ
     Gynipral         hexoprenaline                   (20/2x10/)    Nycomed Austria  GmbH                      15.02.2012
                                 խտանյութ
     Գինիպրալ         հեքսոպրենալին                   25մկգ/5մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       15.02.2007
744                              կաթիլաներարկ-ման                          Ավստրիա    R05C C05   0742/6766        Դ
     Gynipral         hexoprenaline                 5մլ ամպուլներ (5)  Nycomed Austria GmbH                       15.02.2012
                                  լուծույթի
   Գինիպրալ ներարկման  հեքսոպրենալին (հեքսոպրենալինի
      լուծույթ         սուլֆատ)                     10մկգ/2մլ,    Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ                       05.12.2011
746                              լուծույթ ներարկման                         Ավստրիա    R03CC05    11179          Դ
    Gynipral solution  hexoprenaline (hexoprenaline              2մլ ամպուլներ (5)  Nycomed Austria GmbH                       05.12.2016
     for injection        sulfate)


                                                                                         66
1      2              3            4          5            6          7       8      9      10    11
                                                   Բոֆուր Իպսեն Ինդաստրի,
                                                      Բոֆուր Իպսեն
                                                   Ինտերնասիոնալ (Ֆրանսիա)-
                                        1.4մգ/գ+30մգ/գ,
    Գինկոր դոնդող    գինկգո բիլոբա, տրօքսերուտին                           ի համար                          07.12.2009
747                               դոնդող      40գ ալյումինե                  Ֆրանսիա    C05CA54    9138          ԱԴ
     Ginkor gel     ginkgo biloba, troxerutin                          Beaufour Ipsen                         07.12.2014
                                          պարկուճ
                                                   Industrie for Beaufour
                                                    Ipsen International,
                                                        France

                                                   Բոֆուր Իպսեն Ինդաստրի
               գինկգո բիլոբա, հեպտամինոլի                          Բոֆուր Իպսեն
                                         (14մգ+300մգ+
    Գինկոր ֆորտ      հիդրոքլորիդ, տրոքսեռուտին                        Ինտերնասիոնալի համար                        11.08.2008
748                             դեղապատիճներ       300մգ)                    Ֆրանսիա    C05CA54    8031          ԱԴ
    Ginkor fort     ginkgo biloba, heptaminol                          Beaufour Ipsen                         11.08.2013
                                           (30)
               hydrochloride, troxerutin                        Industrie for Beaufour
                                                    Ipsen International
                                           80մգ,
                                                                         N06DX02
    Գինկոֆար Ֆորտե        գինկգո բիլոբա       դեղահատեր      բլիստերում     Բիոֆարմ Սպ. զ.օ.օ.                        05.11.2010
749                                                               Լեհաստան    բուսական   9984          ԱԴ
    Ginkofar Forte       ginkgo biloba       թաղանթապատ      (20/2x10/,     Biofarm Sp. z o.o.                        05.11.2015
                                                                        ծագման դեղ
                                          60/6x10/)
    Գինո-Պեվարիլ         էկոնազոլ                    150մգ         Սիլագ  ԱԳ                          13.09.2007
750                            հեշտոցամոմիկ-ներ                           Շվեյցարիա    N02A B03  1153/7211        Դ
    Gyno-Pevaryl         econazol                    (3)          Cilag  AG                          13.09.2012
    Գինո-Պեվարիլ         էկոնազոլ                    50մգ         Սիլագ  ԱԳ                          13.09.2007
751                            հեշտոցամոմիկ-ներ                           Շվեյցարիա    N02A B03  1154/7210        Դ
    Gyno-Pevaryl         econazol                    (15)          Cilag  AG                          13.09.2012
                               դեղահատեր                Պիեռ Ֆաբրե Մեդիկամենտ
                                         (256.3մգ/80մգ
    Գինոտարդիֆերոն     երկաթի սուլֆատ, ֆոլաթթու   թաղանթապատ,                   Փրոդակսիոն                          19.09.2008
752                                       երկաթ/+0.350մգ)                  Ֆրանսիա    B03AD03    8068          Դ
    Gynotardiferon     iron sulfate, folic acid    երկարատև                Pierre Fabre Medicament                       02.09.2013
                                           (30)
                               ազդեզության                  Production

              նեոմիցինի սուլֆատ, նիստատին,              35000ՄՄ+
     Գինոտրի        պոլիմիքսին B սուլֆատ               100000ՄՄ+     Կասպար Շաբանի Ֆարմա                        21.04.2009
754                              օվուլաներ                              Սիրիա     G01AA51    8532          Դ
     Ginotri      neomycin sulfate, nystatin,              35000ՄՄ      Kaspar Chabani Pharma                       21.04.2014
                 polymixin B sulfate                (12/2x6/)

               բուտոկոնազոլ (բուտոկոնազոլի               20մգ/գ,
     Գինոֆորտ          նիտրատ)         նրբաքսուք      5գ պլաստիկե     Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ                         20.08.2010
755                                                               Հունգարիա    G01AF15    9836          Դ
     Gynofort      butoconazole (butoconazole    հեշտոցային    ներդրուկ տուփիկում,   Gedeon Richter OJSC                        20.08.2015
                   nitrate)                    փաթեթում

                                                    Գեդեոն Ռիխտեր ԲԲԸ
                                                   (դեղաձևի արտադրող` ԿՎ
                                                   Ֆարմասյութիքալ Քոմպանի
     Գինոֆորտ         բուտոկոնազոլ        նրբաքսուք      20մգ/գ,         /ԱՄՆ/)                           08.10.2008
756                                                               Հունգարիա    G01AF15    8155          Դ
     Gynofort         butoconazole       հեշտոցային     5գ ներդրուկում    Gedeon Richter PLC                        02.10.2013
                                                   (dosage form producer
                                                    –KV Pharmaceutical
                                                     Company /USA/)


              նատրիումի ալգինատ, նատրումի
                                         (500մգ+267մգ+    Ռեկիտ Բենկիզեր Հելթքեր
               հիդրոկարբոնատ, կալցիումի    դեղակախույթ                             Միացյալ
      Գևիսկոն                                160մգ)/10մլ,        Լիմիտեդ                           09.03.2009
757                  կարբոնատ       ներքին ընդունման                           Թագավորությու   A02AX    8299          ԱԴ
     Gaviscon                               150մլ, 300մլ սրվակ    Reckitt Benckiser                        04.12.2013
                natrii alginas, natrii     (անանուխի)                               ն
                                            (1)       HealthCare Limited
             hydrocarbonas, calcium carbonate


              նատրիումի ալգինատ, նատրիումի
                                         250մգ+133,5մգ+
    Գևիսկոն ծամելու    հիդրոկարբոնատ, կալցիումի                        Ռեկիտ Բենկիզեր ՀելթՔեյր
                               դեղահատեր        80մգ,                    Միացյալ
     դեղահատեր         կարբոնատ                                Լիմիտեդ                           23.07.2010
758                            ծամելու, անանուխի    բլիստերում                  Թագավորությու   A02BX    9768          ԱԴ
   Gaviscon chewable   sodium alginate, sodium                          Reckitt Benckiser                         23.07.2015
                                 համով      (8, 16/2x8/,                    ն
      tablets      hydrocarbonate, calcium                          HealthCare Limited
                                        24/3x8/, 32/4x8/)
                   carbonate
                                                                                         67
1       2             3             4          5           6          7       8     9      10    11
                                        (1000մգ+200մգ)/
              նատրիումի ալգինատ, կալիումի                      Ռեկիտ Բենկիզեր Հելթքեր
                              դեղակախույթ        10մլ,                  Միացյալ
    Գևիսկոն ֆորտե       հիդրոկարբոնատ                             Լիմիտեդ                          09.03.2009
759                            ներքին ընդունման    150մլ սրվակ,                Թագավորությու  A02AX    8300          ԱԴ
    Gaviscon Forte    natrii alginas, potassium                        Reckitt Benckiser                       04.12.2013
                               (անանուխի)     10մլ փաթեթիկներ                  ն
                  hydrocarbonate                          HealthCare Limited
                                           (20)

                                           0,2մգ,
                                         բլիստերում
               տամսուլոզին (տամսուլոզինի              (10/1x10/,    ՀայԳլանս Լաբորատորիես
     Գլանսին-0,2        հիդրոքլորիդ)                  30/3x10/,       Պվտ. ՍՊԸ                          14.03.2011
760                            դեղապատիճներ                            Հնդկաստան   G04CA02   10287          Դ
     Glancin-0,2     tamsulosin (tamsulosin               100/10x10/),   HiGlance Laboratories                      14.03.2016
                 hydrochloride)                  պլաստիկե       Pvt. Ltd.
                                         տարրայում
                                        (100, 500, 1000)

                                          50մկգ/մլ,
     Գլաուպրոստ        լատանոպրոստ                           Ռոմֆարմ Քոմփանի ՍՌԼ                       26.10.2009
762                             ակնակաթիլներ    2.5մլ պլաստիկե                 Ռումինիա   S01EE01   8964          Դ
      Glauprost        latanoprost                           Rompharm Company SRL                      26.10.2014
                                           սրվակ
                                                  Լիկվոր դեղագործական
      Գլաոքս         բետաքսոլոլ                    0.5%,      ձեռնարկություն ՓԲԸ                      15.10.2007
763                             ակնակաթիլներ                            Հայաստան   S01E D02  1281/7249        Դ
      Glaox          betaxolol                    5մլ շշիկ    Liqvor Pharmaceuticals                      12.10.2012
                                                       CJSC
      Գլեմպիդ         գլիմեպիրիդ                    2մգ         ԷԳԻՍ  ԲԲԸ                        21.01.2008
764                             դեղահատեր                            Հունգարիա   A10B B12  1525/7462        Դ
      Glempid         glimepiride                    (30)         EGIS  PLC                        21.01.2013
      Գլեմպիդ         գլիմեպիրիդ                    1մգ         ԷԳԻՍ  ԲԲԸ                        21.01.2008
765                             դեղահատեր                            Հունգարիա   A10B B12  1524/7461        Դ
      Glempid         glimepiride                    (30)         EGIS  PLC                        21.01.2013
      Գլեմպիդ         գլիմեպիրիդ                    3մգ         ԷԳԻՍ  ԲԲԸ                        21.01.2008
766                             դեղահատեր                            Հունգարիա   A10B B12  1526/7463        Դ
      Glempid         glimepiride                    (30)         EGIS  PLC                        21.01.2013
                                           6մգ,
     Գլեմպիդ 6մգ        գլիմեպիրիդ                              ԷԳԻՍ ԲԲԸ                         15.02.2011
768                             դեղահատեր      բլիստերում                 Հունգարիա   A10BB12   10195          Դ
     Glempid 6mg        glimepiride                               EGIS PLC                         15.02.2016
                                         (30/3x10/)
     Գլիատիլին       խոլինի ալֆոսցերատ                 1000մգ/4մլ,    Իտալֆարմակո Ս.պ.Ա.                       12.10.2007
769                            լուծույթ ներարկման                          Իտալիա    N07A X02  1274/7241        Դ
     Gliatilin      choline alfoscerate               4մլ ամպուլներ (5)   Italfarmaco S.p.A.                       12.10.2012

     Գլիատիլին       խոլինի ալֆոսցերատ     դեղապատիճներ       400մգ     Իտալֆարմակո Ս.պ.Ա.                       12.10.2007
770                                                               Իտալիա    N07A X02  1273/7242        Դ
     Gliatilin      choline alfoscerate    փափուկ, ժելատինե      (14)      Italfarmaco S.p.A.                       12.10.2012

     Գլիբենկլամիդ       գլիբենկլամիդ                    5մգ        Արփիմեդ ՍՊԸ                         29.12.2008
771                             դեդահատեր                             Հայաստան   A10BB01   8365          Դ
    Glibenclamide       glibenclamide                  (48/2x24)      Arpimed Ltd.                        26.12.2013

    Գլիբենկլամիդ-                                        Զդորովյե Դեղագործական
                                           5մգ
      Զդորովյե        գլիբենկլամիդ                            Ընկերություն ՍՊԸ                       15.10.2007
772                             դեղահատեր     (50, 50/5x10/,                ՈՒկրանիա    A10B B01  1247/7055        Դ
    Glibenclamid-       glibenclamide                          Zdorovye Pharmaceutical                     15.10.2012
                                         120/6x20/)
      Zdorovye                                           Company LLC

      Գլիբետիկ         գլիմեպիրիդ                             Պոլֆարմա Ս.Ա.                        02.06.2008
773                             դեղահատեր        2մգ                   Լեհաստան    A10BB12   6612          Դ
      Glibetic        glimepiride                             Polpharma S.A.                        02.06.2013
      Գլիբետիկ         գլիմեպիրիդ                             Պոլֆարմա Ս.Ա.                        02.06.2008
774                             դեղահատեր        4մգ                   Լեհաստան    A10BB12   6614          Դ
      Glibetic        glimepiride                             Polpharma S.A.                        02.06.2013
      Գլիբետիկ         գլիմեպիրիդ                             Պոլֆարմա Ս.Ա.                        02.06.2008
776                             դեղահատեր        2մգ                   Լեհաստան    A10BB12   6611          Դ
      Glibetic        glimepiride                             Polpharma S.A.                        02.06.2013

                                            5մգ,
                                          բլիստերում
   Գլիբետոն դեղահատեր                              (10/1x10/,
                  գլիբենկլամիդ                          Ամեդա Ֆարմա Պվտ. ՍՊԸ                       29.08.2011
777      BP                      դեղահատեր     20/2x10/, 40/4x10/               Հնդկաստան   A10BB01  10560/1         Դ
                 glibenclamide                          Ameda Pharma Pvt. Ltd.                      11.05.2016
   Glibeton Tablets BP                            և 400/10x4x10),
                                        պլաստիկե տարայում
                                            (100)

                                           80մգ,
    Գլիկլազիդ 80մգ        գլիկլազիդ                             Արփիմեդ ՍՊԸ                         06.08.2011
778                             դեղահատեր      բլիստերում                  Հայաստան   A10BB09   10809          Դ
    Gliclazide 80mg       gliclazide                             Arpimed ÈLC                         06.08.2016
                                         (60/5x12/)


                                                                                      68
1      2          3         4       5          6         7       8     9     10    11
                                        Սի Փի Ֆարմասյութիքալս
                                         ՍՊԸ, Վոկհարդ ՄԹ
    Գլիկլազիդ 80մգ
                                          ՍՊԸ(Միացյալ     Միացյալ
     դեղահատեր       գլիկլազիդ              80մգ                                  21.04.2009
779                       դեղահատեր          Թագավորություն)-ի համար Թագավորությու  A10BB09  8516         Դ
   Gliclazide 80mg     gliclazide            (60/3x20/)                                21.04.2014
                                       CP Pharmaceuticals Ltd.   ն
     tablets
                                         for Wockhardt UK
                                           Ltd.,UK
                                         Սպեսիֆար Ս.Ա.,
                                        Վոյերվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                  2մգ,
                                        Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Գլիմեգամա 2մգ      գլիմեպիրիդ            բլիստերում                                25.07.2011
780                       դեղահատեր               համար      Հունաստան   A10BB12  10745         Դ
   Glimegamma 2mg     glimepiride            (30/3x10/,                                25.07.2016
                                         Specifar S.A. for
                                120/12x10/)
                                        Woerwag Pharma GmbH &
                                          Co. KG, Germany
                                         Սպեսիֆար Ս.Ա.,
                                        Վոյերվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                  3մգ,
                                        Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Գլիմեգամա 3մգ      գլիմեպիրիդ            բլիստերում                                25.07.2011
781                       դեղահատեր               համար      Հունաստան   A10BB12  10746         Դ
   Glimegamma 3mg     glimepiride            (30/3x10/,                                25.07.2016
                                         Specifar S.A. for
                                120/12x10/)
                                        Woerwag Pharma GmbH &
                                          Co. KG, Germany
                                         Սպեսիֆար Ս.Ա.,
                                  4մգ,    Վոյերվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                 բլիստերում  Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Գլիմեգամա 4մգ      գլիմեպիրիդ                                                 25.07.2011
782                       դեղահատեր    (30/3x10/,       համար      Հունաստան   A10BB12  10747         Դ
   Glimegamma 4mg     glimepiride                                                 25.07.2016
                                 60/6x10/,    Specifar S.A. for
                                120/12x10/)  Woerwag Pharma GmbH &
                                          Co. KG, Germany

                                         Սպեսիֆար Ս.Ա.,
                                  6մգ,    Վոյերվագ Ֆարմա ԳմբՀ և
                                 բլիստերում  Քո. ԿԳ (Գերմանիա)-ի
   Գլիմեգամա 6մգ      գլիմեպիրիդ                                                 25.07.2011
783                       դեղահատեր    (30/3x10/,       համար      Հունաստան   A10BB12  10748         Դ
   Glimegamma 6mg     glimepiride                                                 25.07.2016
                                 60/6x10/,    Specifar S.A. for
                                120/12x10/)  Woerwag Pharma GmbH &
                                          Co. KG, Germany


                                        Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
                                       ԱԳ, Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ
                                 100մգ,
    Գլիվեկ 100մգ   իմատինիբի մեզիլատ   դեղահատեր            (Շվեյցարիա)-ի համար                   27.05.2011
784                               բլիստերում               Շվեյցարիա   L01XE01  10573         Դ
    Glivec 100mg   imatinib mesylate   թաղանթապատ           Novartis Pharma Stein                   27.05.2016
                                (60/6x10/)
                                        AG for Novartis Pharma
                                          AG, Switzerland


                                        Նովարտիս Ֆարմա Շտեյն
                իմատինիբ                    ԱԳ, Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ
                                 400մգ,
    Գլիվեկ 400մգ   (իմատինիբի մեզիլատ)  դեղահատեր            (Շվեյցարիա)-ի համար                   08.02.2011
785                               բլիստերում               Շվեյցարիա   L01XE01  10190         Դ
    Glivec 400mg      imatinib     թաղանթապատ           Novartis Pharma Stein                   08.02.2016
                                (30/3x10/)
             (imatinib mesylate)                 AG for Novartis Pharma
                                          AG, Switzerland
   Գլիցերին  1,24գ     գլիցերոլ      մոմիկներ    1,24գ,      Նիժֆարմ ԲԲԸ                      03.05.2011
786                                                   Ռուսաստան   A06AG04  10465         ԱԴ
   Glycerin  1,24g     glycerol     ուղիղաղիքային  (10/2x5/)     Nizhpharm OJSC                     03.05.2016
   Գլիցերին  2,11գ     գլիցերոլ      մոմիկներ    2110մգ      Նիժֆարմ ԲԲԸ                      14.09.2011
787                                                   Ռուսաստան   A06AG04  10852         ԱԴ
   Glycerin  2,11g     glycerol     ուղիղաղիքային  (10/2x5/)     Nizhpharm JSC                     14.09.2016
                                       ԷլՍիԷմ ՍՊԸ (Թորոնտոն և
   Գլիցերին մոմիկներ                                         Միացյալ
                գլիցերոլ      մոմիկներ     4գ      Ռոս ՍՊԸ-ի համար)                     31.01.2011
788    Glycerin                                          Թագավորությու  A06A X01  7394/1        ԱԴ
                glycerol     ուղիղաղիքային   (12)    LCM Ltd (forThoronton &                   20.12.2012
    suppositories                                            ն
                                           Ross Ltd)
                                                                         69
1       2             3              4          5            6         7     8      9      10    11
      Գլիցերին
     ուղիղաղիքային
   մոմիկներ երեխաների       գլիցերոլ          մոմիկներ        1գ       Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ                     03.10.2008
789                                                               Հայաստան  A06AX01   8125          ԱԴ
    Glycerin rectal        glycerol         ուղիղաղիքային       (10)      Medical Horizon Ltd                     02.10.2013
   suppositories for
      children

      Գլիցերին
    ուղիղաղիքային
    մոմիկներ մեծերի        գլիցերոլ          մոմիկներ       2.11գ      Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ                     03.10.2008
790                                                               Հայաստան  A06AX01   8124          ԱԴ
    Glycerin rectal        glycerol         ուղիղաղիքային      (10)       Medical Horizon Ltd                     02.10.2013
   suppositories for
      adults
                                                     ԲԻՈՏԻԿԻ բժշկական
                                                     գիտաարտադրա-կան
      Գլիցին          գլիցին          դեղահատեր        100մգ        միավորում ՍՊԸ                      20.11.2008
791                                                               Ռուսաստան  B05CX03  1026/6963/1        Դ
      Glycine          glycine         ենթալեզվային       (50)        BIOTIKI Medical                      13.06.2012
                                                      Scientific and
                                                   Production Complex Ltd.
      Գլիցիսեդ          գլիցին                      0.1գ      Կիևմեդպրեպա-րատ ԲԲԸ                     23.07.2008
792                              դեղահատեր                            Ուկրաինա  N07XX10   7492/1          Դ
      Glycised         glycine                      (50)      Kievmedpreparat OJSC                     21.01.2013
               մոնոամոնիումի գլիցիրիզինատ
                                                     Մինոֆագեն
              (գլիցիրիզինաթթու), գլիցին, DL-            35մգ(25մգ)+ 25մգ+
                                                  Ֆարմասյուտիկալ Քո., ՍՊԸ
   Գլիցիրոն Դեղահատեր       մեթիոնին         դեղահատեր        25մգ,                                    25.10.2010
793                                                    Minophagen      Ճապոնիա   A05B    9963          Դ
    Glycyron Tablets monoammonium glycyrrhizinate (as   շաքարապատ       բլիստերում                                   25.10.2015
                                                   Pharmaceutical Co.,
             glycyrrhizic acid), glycine, DL-             (100/10x10/)
                                                       Ltd.
                   methionine
               մետֆորմին (մետֆորմինի                          Ակրիխին Ֆարմասյուտիկալս
                                            500մգ,
     Գլիֆորմին         հիդրոքլորիդ)                                Քո.                         25.07.2011
794                              դեղահատեր       բլիստերում                 Ռուսաստան  A10BA02   10772          Դ
     Gliformin      metformin (metformin                             Akrikhin                        25.07.2016
                                           (60/6x10/)
                 hydrochloride)                            Pharmaceuticals Co.

                                          5%,
                                      50մլ, 100մլ, 200մլ,    Լիկվոր դեղագործական
      Գլյուկոզ         դեքստրոզ          լուծույթ   250մլ, 500մլ,       ձեռնարկություն ՓԲԸ                     29.12.2011
795                                                               Հայաստան  B05CX01   7098/1          Դ
      Glucose          dextrose        կաթիլաներարկ-ման 3000մլ պլաստիկե     Liqvor Pharmaceuticals                    08.08.2012
                                      տարա, 200մլ, 400մլ         CJSC
                                        ապակե սրվակ

                                                   Երևանի Քիմիադեղագործա-
                                                      կան ֆիրմա ԲԲԸ
      Գլյուկոզ         դեքստրոզ                   40% (5մլ),                                    25.01.2007
796                             լուծույթ ներարկման              Yerevan Chemical-   Հայաստան  B05BA03  0709/6650         Դ
      Glucose          dextrose                 5մլ ամպուլներ (10)                                  25.01.2012
                                                    Pharmaceutical firm
                                                     Open J/S Company

                                           100մգ/մլ,
                                          100մլ, 200մլ,
     Գլյուկոզ 10%        դեքստրոզ          լուծույթ     250մլ, 500մլ,      ՖարմաՏեք ՓԲԸ                       25.06.2010
797                                                               Հայաստան  B05BA    9710          Դ
     Glucose 10%         dextrose        կաթիլաներարկ-ման   1000մլ, 2000մլ,    PharmaThech CJSC                      25.06.2015
                                         3000մլ պլաստիկե
                                            փաթեթ

                                                       Բորիսովյան
                                                    բուժպատրաստուկ-ների
     Գլյուկոզ 40%        դեքստրոզ                     400մգ/մլ,      գործարան ԲԲԸ                       05.12.2011
798                             լուծույթ ներարկման                          Բելառուս  V06DC01   11156          Դ
     Glucosa 40%         dextrose                  5մլ ամպուլներ (10)    Borisov Medical                      05.12.2016
                                                    Preparations Plant
                                                        OJSC
                                                                                      70
1       2              3              4          5           6         7     8     9      10    11
                                             50մգ/մլ,
                                           100մլ, 200մլ,
     Գլյուկոզ 5%          դեքստրոզ           լուծույթ     250մլ, 500մլ,     ՖարմաՏեք ՓԲԸ                      25.06.2010
799                                                                Հայաստան  B05BA    9709          Դ
     Glucose 5%          dextrose        կաթիլաներարկ-ման   1000մլ, 2000մլ,    PharmaTech CJSC                     25.06.2015
                                           3000մլ պլաստիկե
                                             փաթեթ

                                                      Մերկ Սանտե ս.ա.ս.,
     Գլյուկովանս      մետֆորմին (մետֆորմինի                           Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ
                                           500մգ+2,5մգ,
     500մգ/2,5մգ      հիդրոքլորիդ), գլիբենկլամիդ                        (Ավստրիա)-ի համարMerck                   03.12.2010
801                                դեղահատեր      բլիստերում                 Ֆրանսիա  A10BD02  10087          Դ
     Glucovance       metformin (metformin                            Sante s.a.s. for                    03.12.2015
                                            (30/2x15/)
     500mg/2,5mg    hydrochloride), glibenclamide                         Nycomed Austria GmbH,
                                                         Austria

                                                      Մերկ Սանտե ս.ա.ս.,
     Գլյուկովանս      մետֆորմին (մետֆորմինի                           Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ
                                            500մգ+5մգ,
     500մգ/5մգ      հիդրոքլորիդ), գլիբենկլամիդ                         (Ավստրիա)-ի համար                    03.12.2010
802                                դեղահատեր      բլիստերում                 Ֆրանսիա  A10BD02  10088          Դ
     Glucovance       metformin (metformin                          Merck Sante s.a.s. for                   03.12.2015
                                            (30/2x15/)
     500mg/5mg     hydrochloride), glibenclamide                         Nycomed Austria GmbH,
                                                         Austria

                                 դեղահատեր        30մգ,      ՋիԷմ Ֆարմասյուտիկալս
    Գլյուկոտոն ՄՌ         գլիկլազիդ                                                          26.09.2011
803                               կարգավորվող      բլիստերում         ՍՊԸ       Վրաստան   A10BB09  10911          Դ
     Glucoton MR         gliclazide                                                          26.09.2016
                                ձերբազատմամբ      (30/3x10/)    GM Pharmaceuticals Ltd
                                                      Մերկ Սանտե ս.ա.ս.,
                                          1000մգ, բլիստերում
                մետֆորմին (մետֆորմինի                           Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ
                                            (30/2x15/,
    Գլյուկոֆաժ 1000մգ       հիդրոքլորիդ)        դեղահատեր                (Ավստրիա)-ի համար                    23.11.2010
804                                           30/3x10/,                 Ֆրանսիա  A10BA02  10037          Դ
   Glucophage 1000mg     metformin (metformin      թաղանթապատ               Merck Sante s.a.s. for                   23.11.2015
                                            60/4x15/,
                  hydrochloride)                            Nycomed Austria GmbH,
                                            60/6x10/)
                                                         Austria

                                                      Մերկ Սանտե ս.ա.ս.,
                մետֆորմին (մետֆորմինի                500մգ, բլիստերում   Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ
    Գլյուկոֆաժ 500մգ        հիդրոքլորիդ)        դեղահատեր      (30/2x15/,     (Ավստրիա)-ի համար                    23.11.2010
805                                                                Ֆրանսիա  A10BA02  10035          Դ
   Glucophage 500mg      metformin (metformin      թաղանթապատ       30/3x10/,    Merck Sante s.a.s. for                   23.11.2015
                  hydrochloride)                   60/3x20/)     Nycomed Austria GmbH,
                                                         Austria

                                                      Մերկ Սանտե ս.ա.ս.,
                                             850մգ,     Նիկոմեդ Ավստրիա ԳմբՀ
                 մետֆորմին (մետֆորմինի
    Գլյուկոֆաժ 850մգ                      դեղահատեր      բլիստերում     (Ավստրիա)-ի համար                    23.11.2010
806            հիդրոքլորիդ) metformin (metformin                                    Ֆրանսիա  A10BA02  10036          Դ
   Glucophage 850mg                      թաղանթապատ      (30/2x15/,    Merck Sante s.a.s. for                   23.11.2015
                   hydrochloride)
                                            60/3x20/)     Nycomed Austria GmbH,
                                                         Austria

               բիս-(գամմա-Լ-գլուտամիլ)-Լ-
              ցիստենիլ-բիս-գլիցին երկնատրիում
     Գլյուտոքսիմ                                  1% (2մլ),       Ֆարմա ՎԱՄ                       23.07.2008
807              bis-(gamma-L-glutamil)-L-    լուծույթ ներարկման                         Ռուսաստան  L03AX    6667          Դ
     Glutoxim                                 2մլ ամպուլներ (5)     Pharma VAM                      23.07.2013
               cystenil-bis-glicin disodium
                     salt
               բիս-(գամմա-Լ-գլուտամիլ)-Լ-
              ցիստենիլ-բիս-գլիցին երկնատրիում
     Գլյուտոքսիմ                                   3%(2մլ),       Ֆարմա ՎԱՄ                       23.07.2008
808              bis-(gamma-L-glutamil)-L-    լուծույթ ներարկման                         Ռուսաստան  L03AX    6668          Դ
     Glutoxim                                 2մլ ամպուլներ (5)     Pharma VAM                      23.07.2013
               cystenil-bis-glicin disodium
                     salt

               բիս-(գամմա-Լ-գլուտամիլ)-Լ-
              ցիստեինիլ-բիս գլիցին երկնատրիում
     Գլյուտոքսիմ                                  1% (1մլ),       Ֆարմա Վամ                      20.03.2008
809              bis-(gamma-L-glutamil)-L-    լուծույթ ներարկման                         Ռուսաստան  L03AX   1643/6838        Դ
     Glutoxim                                 1մլ ամպուլներ (5)     Pharma Vam                      20.03.2013
              cysteinil-bis-glicin disodium
                     salt
                                                                                      71
1       2             3              4          5           6          7      8      9      10    11

               բիս-(գամմա-Լ-գլուտամիլ)-Լ-
             ցիստեինիլ-բիս գլիցին երկնատրիում
     Գլյուտօքսիմ                                  3% (1մլ),       Ֆարմա ՎԱՄ                         20.03.2008
810             bis-(gamma-L-glutamil)-L-    լուծույթ ներարկման                          Ռուսաստան   L03AX    1642/6839        Դ
     Glutoxim                                 1մլ ամպուլներ (5)     Pharma VAM                         20.03.2013
              cysteinil-bis-glicin disodium
                    salt

                                                    Բերինգեր Ինգելհայմ Էլաս
     Գլուրենորմ         գլիքվիդոն                      30մգ          Ս.Ե.                          14.10.2008
811                               դեղահատեր                             Հունաստան   A10BB08    8179          Դ
     Glurenorm         gliquidone                     (60/6x10/)    Boehringer Ingelheim                      02.10.2013
                                                       Ellas A.E.

                                                        Բորիսովյան
              մենթոլ, քափուր, նիվենու յուղ,             180մգ/գ+100մգ/գ+10
                                                     բուժպատրաստուկների
    Գևկամեն քսուք        մեխակի յուղ                   0մգ/գ+10մգ/գ,                                   19.04.2010
812                                 քսուք                   գործարան ԲԲԸ     Բելառուս   M02AX10    9489          ԱԴ
   Geucamen ointment  menthol, camphor, eucalyptus                25գ ալյումինե                                   19.04.2015
                                                      Borisov Medical
                 oil,carnation oil                    պարկուճ
                                                    Preparations Plant OJSC

     Գոլդեն Ստար                                          Դանաֆա Ֆարմասյուտիկալ
             քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի
   քթակաթիլներ 0,05%                                 0.5մգ/մլ,         ԲԸ                           11.12.2009
813             հիդրոքլորիդ)xylometazoline     քթակաթիլներ                            Վիետնամ   R01AA07    9106          ԱԴ
   Golden Star nasal                              10մլ պլաստիկե շշիկ  Danapha Pharmaceutical                      11.12.2014
             (xylometazoline hydrochloride)
     drops 0,05%                                               JSC

     Գոլդեն Ստար   քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի                        Դանաֆա Ֆարմասյուտիկալ
    քթակաթիլներ 0,1%       հիդրոքլորիդ)                     1մգ/մլ,         ԲԸ                           11.12.2009
814                               քթակաթիլներ                            Վիետնամ   R01AA07    9107          ԱԴ
   Golden Star nasal  xylometazoline (xylometazoline              10մլ պլաստիկե շշիկ  Danapha Pharmaceutical                      11.12.2014
     drops 0,1%       hydrochloride)                                 JSC


    Գոլդեն Ստար քթի  քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի                        Դանաֆա Ֆարմասյուտիկալ
                                             1մգ/մլ,
      ցողաշիթ         հիդրոքլորիդ)                                 ԲԸ                           11.12.2009
815                               ցողաշիթ քթի     15մլ պլաստիկե                 Վիետնամ   R01AA07    9108          ԱԴ
   Golden Star nasal  xylometazoline (xylometazoline                        Danapha Pharmaceutical                      11.12.2014
                                             տարա
       spray        hydrochloride)                                 JSC

    Գոնադոտրոպին                       դեղափոշի       1000ԱՄ,     Մոսկվայի էնդոկրինային
   խորիոնային 1000ԱՄ   գոնադոտրոպին խորիոնային     լիոֆիլացված, մ/մ   5մլ սրվակներ (5) և   գործարան ՖՊՈՒՁ                        29.12.2009
816                                                                Ռուսաստան   G03GA01    9195          Դ
     Gonadotropin    gonadotrophin chorionic       ներարկման       լուծիչ`1մլ   Moscow endocrine plant                      29.12.2014
    chorionic 1000U                       լուծույթի    ամպուլներում (5)       FPUE
    Գոնադոտրոպին                       դեղափոշի        500ԱՄ,     Մոսկվայի էնդոկրինային
   խորիոնային 500ԱՄ    գոնադոտրոպին խորիոնային     լիոֆիլացված, մ/մ   5մլ սրվակներ (5) և   գործարան ՖՊՈՒՁ                        29.12.2009
817                                                                Ռուսաստան   G03GA01    9194          Դ
    Gonadotropin     gonadotrophin chorionic       ներարկման       լուծիչ`1մլ   Moscow endocrine plant                      29.12.2014
    chorionic 500U                       լուծույթի    ամպուլներում (5)       FPUE
                                             75ՄՄ      Սերոնո լաբորատորիես
                                  դեղափոշի
      Գոնալ-Ֆ        ֆոլիտրոպին ալֆա                   1մլ սրվակ +        Ս.Ա.                           17.03.2008
818                                ներարկման                            Շվեյցարիա   G03GA05   1697/7580        Դ
      Gonal-F        follitropin alfa                 նախալցված ներարկիչ  Laboratoires Serono                       17.03.2013
                               լուծույթի, լուծչով
                                             (1+1)          S.A.

                                                       Ինդուստրիա
                                                     Ֆարմացեվտիկա Սերոնո
                                 դեղափոշի               Ս.պ.Ա. (Սերոնո Եուրոպ
                                             75ՄՄ,
      Գոնալ-Ֆ        ֆոլիտրոպին ալֆա         ներարկման                  ՍՊԸ, Միացյալ                        20.12.2007
819                                        սրվակ/ նախալցված                Իտալիա    G03GA05   1501/7442        Դ
      Gonal-F        follitropin alfa         լուծույթի,                Թագավորություն)                       20.12.2012
                                           ներարկիչ (1)
                                 1մլ լուծչով              Industria Farmaceutica
                                                     Serono S.p.A. (for
                                                    Serono Europe Ltd, UK)

                                            0.05մգ/մլ,
               գոնադորելին (գոնադորելինի
                                           10մլ,20մլ,50մլ                       QH01CA
    Գոնավետ Վեյքս        ացետատ)                                Վեյքս-Ֆարմա ԳմբՀ                       25.10.2010
820                             լուծույթ ներարկման   ապակե սրվակ,                 Գերմանիա  անասնաբուժակ   9950          Դ
    Gonavet Veyx     gonadorelin (gonadorelin                           Veyx-Pharma GmbH                       25.10.2015
                                          10մլ,20մլ ապակե                       ան դեղ
                   acetate)
                                           սրվակներ (6)
                                                                                         72
1       2              3             4         5           6          7     8     9      10    11
                                            5գ,
                                          փաթեթիկներ
      Գուարեմ          գուարախեժ        գրանուլներ խմելու            Օրիոն Քորպորեյշն                     21.01.2008
821                                         (30,100),                 Ֆինլանդիա  A10B X01  1580/7453        Դ
      Guarem           guar gum          լուծույթի              Orion Corporation                     21.01.2013
                                         500գ պլաստիկե
                                           տարա
                                                   Իստիտուտո դե Անջելի
                                                    Ս.Ռ.Լ., Բերինգեր
                                                   Ինգելհայմ Ինտերնեյշընլ
                                          7,5մգ/մլ,     ԳմբՀ (Գերմանիա)-ի
     Գուտալաքս       պիկոսուլֆատ նատրիում      կաթիլներ ներքին                                          05.12.2011
822                                         15մլ, 30մլ        համար       Իտալիա   A06AB08   11132          ԱԴ
      Guttalax       sodium picosulfate       ընդունման                                            05.12.2016
                                         պլաստիկե շշիկ    Istituto de Angeli
                                                  S.R.L. for Boehringer
                                                  Ingelheim International
                                                     GmbH, Germany
                                 դեղափոշի
      Գոքսիրալ         օքսալիպլատին        լիոֆիլիզացված,     50մգ,       Էրիոխեմ Ս.Ա.                       23.01.2009
823                                                              Արգենտինա  L01XA03   8251          Դ
      Goxyral          oxaliplatin         ներարկման     սրվակ (1)      Eriochem S.A.                      11.11.2013
                                  լուծույթի
                                 դեղափոշի
      Գոքսիրալ         օքսալիպլատին        լիոֆիլիզացված,     100մգ,      Էրիոխեմ Ս.Ա.                       23.01.2009
824                                                              Արգենտինա  L01XA03   8252          Դ
      Goxyral          oxaliplatin         ներարկման     սրվակ (1)      Eriochem S.A.                      11.11.2013
                                  լուծույթի
                                                  Վալենտա Ֆարմացևտիկա
     Գրամիդին         գրամիցիդին Ս       դեղահատեր բերանի    1,5մգ         ԲԲԸ                         11.12.2008
825                                                              Ռուսաստան  R02AB30   8233          ԱԴ
     Grammidin         gramicidin S        խոռոչում լուծվող    (20)     Valenta Pharmacevtica                     11.11.2013
                                                      OJSC
     Գրամիդին      գրամիցիդին Ս, լիդոկայինի                       Վալենտա Ֆարմացևտիկա
    անզգայացնողով        հիդրոքլորիդ       դեղահատեր բերանի  (1.5մգ+10մգ)       ԲԲԸ                         11.12.2008
826                                                              Ռուսաստան  R02AB30   8234          ԱԴ
    Grammidin with     gramicidin S, lidocaine     խոռոչում լուծվող    (20)     Valenta Pharmacevtica                     11.11.2013
     anaesthetic        hydrochloride                              OJSC

               գրամիցիդին Ս (գրամիցիդին Ս
              դիհիդրոքլորիդ), ցետիլպիրիդինիում
              քլորիդ (ցետիլպիրիդինիում քլորիդի
                                                  Վալենտա Ֆարմացևտիկա
                   մոնոհիդրատ)                   3մգ+1մգ,
    Գրամիդին նեո                     դեղահատեր բերանի               ԲԲԸ                         28.06.2011
827             gramicidin S (gramicidin S               բլիստերում                Ռուսաստան  R02A   10428/1         ԱԴ
    Grammidin neo                     խոռոչում լուծվող          Valenta Pharmaceutica                     03.05.2016
                 dihydrochloride),                 (18/2x9/)
                                                      OJSC
                cetylpyridinium chloride
               (cetylpyridinium chloride
                   monohydrate)


               գրամիցիդին Ս (գրամիցիդին Ս
              դիհիդրոքլորիդ), ցետիլպիրիդինիում
              քլորիդ (ցետիլպիրիդինիում քլորիդի
              մոնոհիդրատ), օքսիբուպրոկային
     Գրամիդին նեո                                       Վալենտա Ֆարմացևտիկա
              (օքսիբուպրոկայինի հիդրոքլորիդ)            3մգ+1մգ+0,2մգ,
     անզգայացնողով                    դեղահատեր բերանի               ԲԲԸ                         28.06.2011
828              gramicidin S (gramicidin S              բլիստերում                Ռուսաստան  R02A   10429/1         ԱԴ
   Grammidin neo with                    խոռոչում լուծվող          Valenta Pharmaceutica                     03.05.2016
                 dihydrochloride),                 (18/2x9/)
     anaesthetic                                           OJSC
                cetylpyridinium chloride
               (cetylpyridinium chloride
               monohydrate), oxybuprocaine
              (oxybuprocaine hydrochloride)

                                            50մգ
     Գրանդաքսին         թոֆիզոպամ                              ԷԳԻՍ ԲԲԸ                        26,04.2007
829                               դեղահատեր     (20/2x10/,                 Հունգարիա  N05B A23  0925/6941        Դ\Հ
     Grandaxin         tophisopam                              EGIS LLC                       26.04.2012
                                          60/6x10/)
                                                                                     73
1      2             3              4          5            6          7     8     9      10    11

                                                   Դր. Ռեդի'ս Լաբորատորիես
                                                   Լիմիտեդ, ԳլաքսոՍմիթԿլայն
                                                     Թրեյդինգ Սերվիսիս
               կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի                         Լիմիտեդ (Իռլանդիա)-ի
                                            75մգ,
    Գրիդոկլայն         բիսուլֆատ)         դեղահատեր                    համար                        14.03.2011
830                                         բլիստերում                 Հնդկաստան  B01AC04   10329          Դ
    Gridokline     clopidogrel (clopidogrel     թաղանթապատ                   Dr. Reddy's                      14.03.2016
                                           (28/2x14/)
                  bisulfate)                             Laboratories Limited
                                                     for GlaxoSmithKline
                                                     Trading Services
                                                     Limited, Ireland


                                                      Բորշչագովյան
                                                    քիմիադեղագործա-կան
    Գրիզեոֆուլվին       գրիզեոֆուլվին                     125մգ       գործարան ՓԲԸ                       07.03.2007
831                              դեղահատեր                             Ուկրաինա  D01B A01  0775/6698        Դ
    Griseofulvin        griseofulvin                    (40/2x20/)      Borshchahivskiy                      07.03.2012
                                                   Chemical-Pharmaceutical
                                                      Plant CJSC
             պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,                          Էս Սի Սլավիա Ֆարմ
                                         500մգ+200մգ+25մգ
     Գրիպոբլոկ       ֆենիրամինի մալեատ       դեղափոշի ներքին                 Ս.Ռ.Լ.                        09.02.2009
832                                        13գ փաթեթիկներ                Ռումինիա  N02BE51   8400          ԱԴ
    Grippoblok    paracetamol, ascorbic acid,    ընդունման լուծույթի             S.C. Slavia Pharm                     09.02.2014
                                            (8)
               pheniramine maleate                               S.R.L.
                պարացետամոլ, կոֆեին,
               քլորֆենիրամինի մալեատ,                 200մգ+25մգ+   «ՔԴԳ «Կրասնայա Զվեզդա»
     Գրիպոմեդ         ասկորբինաթթու                  2.5մգ+150մգ,        ԲԲԸ                         09.11.2009
833                              դեղապատիճներ                            Ուկրաինա  N02BE51   9030          ԱԴ
     Gripomed       paracetamol, caffeine,                 բլիստերում    «HFZ «Krasnaya Zvezda»                    09.11.2014
              chlorpheniramine maleate,                (20/2x10/)         OJSC
                  ascorbic acid
    Գրիպոստադ         պարացետամոլ                     600մգ,      ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                     30.04.2009
834                               դեղափոշի                             Գերմանիա  R05XA01   7483/1         ԱԴ
    Grippostad        paracetamol                   փաթեթներ (5,10)   STADA Arzneimittel AG                    21.01.2013
                                          0,1% (1մգ/մլ),
   Գրիպոստադ Ռինո    քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ                        ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                     31.07.2008
835                              ցողաշիթ քթի     10մլ պլաստիկե                 Գերմանիա  R01AA07   7813          ԱԴ
   Grippostad Rhino  xylometazoline hydrochloride                         STADA Arzneimittel AG                    02.06.2013
                                            սրվակ
   Գրիպոստադ Ռինո    քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ               0.1% (1մգ/մլ),   ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                     31.07.2008
836                              քթակաթիլներ                            Գերմանիա  R01AA07   7812          ԱԴ
   Grippostad Rhino  xylometazoline hydrochloride              10մլ ապակե սրվակ   STADA Arzneimittel AG                    02.06.2013

   Գրիպոստադ Ռինո   քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի
      0,05%         հիդրոքլորիդ)                    0.5մգ/մլ,    ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                     13.08.2009
837                              քթակաթիլներ                            Գերմանիա  R01AA07   8826          ԱԴ
   Grippostad Rhino  xylometazoline (xylometazoline              10մլ ապակե շշիկ   STADA Arzneimittel AG                    10.08.2014
      0,05%        hydrochloride)


              պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
                                          200մգ+150մգ+
    Գրիպոստադ Ց     կոֆեին, քլորֆենամինի մալեատ                        ՍՏԱԴԱ Արցնայմիթել ԱԳ                     18.03.2009
838                              դեղապատիճներ      25մգ+2.5մգ,                 Գերմանիա  R05XA01  1569/7482        ԱԴ
    Grippostad C     paracetamol, ascorbic acid,                        STADA Arzneimittel AG                    21.01.2013
                                           (10, 20)
             caffeine, chlorphenamine maleate

              պարացետամոլ, ասկորբինաթթու,
   Գրիպոցիտրոն հոթ   ֆենիրամինի մալեատ, ֆենիլէֆրինի              (500մգ+50մգ+  Զդորովյե Դեղագործական
      օրանժ          հիդրոքլորիդ       դեղափոշի ներքին    20մգ+10մգ),    Ընկերություն ՍՊԸ                       29.12.2010
839                                                               Ուկրաինա  N02B E51  7311/1         ԱԴ
   Grippocitron Hot   paracetamol, ascorbic acid,   ընդունման լուծույթի 4գ փաթեթիկներ (5; Zdorovye Pharmaceutical                      05.11.2012
      Orange       pheniramine maleate,                10; 10/5x2/)     Company LLC
              phenylephrine hydrochloride
             մարդու ռեկոմբինանտ ինտերֆերոն
                                           10000ՄՄ/մլ,
    Գրիպֆերոն           ալֆա-2                                «ՖԻՐՆ Մ» ՓԲԸ                       25.06.2010
840                              քթակաթիլներ    5մլ,10մլ պլաստիկե               Ռուսաստան  L03AB01   9717          ԱԴ
    Grippferon      interferon alfa-2 human                            FIRN M CJSC                       25.06.2015
                                            սրվակ
                  recombinant
                                                                                      74
1       2              3              4          5           6          7       8      9      10    11
                                                     Գեդեոն  Ռիխտեր
                                                   Լեհաստան Քո. ՍՊԸ,
                                            500մգ,
                                                   Գեդեոն  Ռիխտեր ԲԲԸ
     Գրոպրինոսին        ինոզին պրանոբեքս                 բլիստերում                                     29.08.2011
841                                դեղահատեր              (Հունգարիա)-ի համար   Լեհաստան    J05AX05    9867/1         Դ
     Groprinosin        inosine pranobex                 (20/2x10/,                                     11.09.2015
                                                   Gedeon Richter Poland
                                           50/5x10/)
                                                    Co. Ltd for Gedeon
                                                   Richter OJSC, Hungary

                                                    Ֆարմացիա և Ապջոն
                                            20մգ/գ,    Քոմպանի (Պֆայզեր Ինկ.-ի
              կլինդամիցին (կլինդամիցինի ֆոսֆատ)
      Դալացին                         նրբաքսուք    20գ ալյումինե    մասնաճյուղ, ԱՄՆ)                        03.05.2010
842               clindamycin (clindamycin                                     ԱՄՆ      G01AA10    9549          Դ
      Dalacin                        hեշտոցային     պարկուճ և     Pharmacia & Upjohn                        03.05.2015
                    phosphate)
                                          ներդրուկներ (3)  Company (subsidiary of
                                                    Pfizer Inc., USA)

    Դալացին 150մգ
     դեղապատիճ          կլինդամիցին                    150մգ       Փֆայզեր ՓԳՄ                          09.02.2009
843                               դեղապատիճներ                          Ֆրանսիա     J01FF01    8446          Դ
    Dalacin 150mg        clindamycin                    (16)        Pfizer PGM                          09.02.2014
      capsule
    Դալացին 300մգ
     դեղապատիճ          կլինդամիցին                    300մգ       Փֆայզեր ՓԳՄ                          09.02.2009
844                               դեղապատիճներ                          Ֆրանսիա     J01FF01    8447          Դ
    Dalacin 300mg        clindamycin                    (16)        Pfizer PGM                          09.02.2014
      capsule
   Դակարբազին մեդակ
                                  դեղափոշի
      100մգ          դակարբազին                    100մգ,       Մեդակ ԳմբՀ                          08.10.2008
845                                ներարկման                           Գերմանիա    L01AX04    8106          Դ
   Dacarbazine medac       dacarbazine                   սրվակ (10)      Medac GmbH                          02.09.2013
                                  լուծույթի
      100mg
   Դակարբազին մեդակ
                                  դեղափոշի
      200մգ          դակարբազին                    200մգ,       Մեդակ ԳմբՀ                          08.10.2008
846                                ներարկման                           Գերմանիա    L01AX04    8107          Դ
   Dacarbazine medac       dacarbazine                   սրվակ (10)      Medac GmbH                          02.09.2013
                                  լուծույթի
      200mg
                                                   Ֆարմաքեմի Բ.Վ., Ջոնսոն
                                  դեղափոշի                և Ջոնսոն ՍՊԸ
      Դակոգեն          դեցիտաբին         լիոֆիլացված,     50մգ,      (Ռուսաստան)-ի համար                        09.11.2009
847                                                              Նիդերլանդներ   L01BC08    8983          Դ
      Dacogen          decitabine        կաթիլաներարկ-ման 20մլ ապակե սրվակ   Pharmachemie B.V. for                       09.11.2014
                                  լուծույթի            Johnson & Johnson LLC,
                                                       Russia
                                           20մգ/գ,
   Դակտանոլ նրբաքսուք  միկոնազոլ (միկոնազոլի նիտրատ)                        Գալենիկա ա.դ.                          04.04.2011
848                                նրբաքսուք     30գ ալյումինե                Սերբիա     D01AC02    10357          Դ
    Daktanol cream   miconazole (miconazole nitrate)                        Galenika a.d.                          04.04.2016
                                           պարկուճ
                                                    Լեո Ֆարմասյութիքալ
      Դայվոբետ      բետամեթազոն, կալցիպոտրիոլ              0.5մգ+0.05մգ/1գ,     Պրոդակտս                           23.07.2008
849                                 քսուք                            Դանիա     D05AX52    7997          Դ
      Daivobet     betamethasone, calcipotriol             15գ, 30գ պարկուճ   Leo Pharmaceutical                        23.07.2013
                                                      Products
                                            50մգ/մլ,
                                         պլաստիկե պարկուճ-
                                           կաթոցիկներ 1մլ ԳԱՄ «Ապի-Սան» Քո.,             QP53AX15
    Դանա Ուլտրա          ֆիպրոնիլ        լուծույթ արտաքին                                             11.05.2011
850                                        կատուների համար      ՍՊԸ       Ռուսաստան   անասնաբուժակ  10534          Դ
     Dana Ultra          fipronil          կիրառման                                               11.05.2016
                                          (3), պլաստիկե  SPA "Api-San" Co., Ltd.           ան դեղ
                                          պարկուճներ 1,5մլ
                                          շների համար (4)
     Դանոպտին          լամոտրիջին                     25մգ    Պլիվա Հրվատսկա դ.օ.օ.                        29.05.2008
851                                դեղահատեր                           Խորվաթիա    N03AX09    7734          Դ
     Danoptin          lamotrigine                     (30)    Pliva Hrvatska d.o.o.                        29.05.2013
     Դանոպտին          լամոտրիջին                     50մգ    Պլիվա Հրվատսկա դ.օ.օ.                        29.05.2008
852                                դեղահատեր                           Խորվաթիա    N03AX09    7783          Դ
     Danoptin          lamotrigine                     (30)    Pliva Hrvatska d.o.o.                        29.05.2013
     Դանոպտին          լամոտրիջին                    100մգ    Պլիվա Հրվատսկա դ.օ.օ.                        29.05.2008
853                                դեղահատեր                           Խորվաթիա    N03AX09    7735          Դ
     Danoptin          lamotrigine                     (30)    Pliva Hrvatska d.o.o.                        29.05.2013
      Դանովալ           դանազոլ                     100մգ    ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո                        12.01.2007
854                               դեղապատիճներ                          Սլովենիա    G03X A01   0658/6567        Դ
      Danoval           danazol                     (100)     KRKA d.d. Novo mesto                        12.01.2012
      Դապսոն            դապսոն                     100մգ      ԱՐՓԻՄԵԴ ՀՁ ՓԲԸ                          17.01.2007
855                                դեղահատեր                           Հայաստան    J04B A02   0682/6735        Դ
      Dapsone           dapsone                     (50)     ARPIMED J.V. CJ-S Co                        17.01.2012
                                                                                         75
1       2             3              4         5           6          7     8     9     10    11
                                            25մգ,
    Դարապրիմ 25մգ        պիրիմեթամին                           ԳլաքսոՍմիթԿլայն Ինկ.                    18.02.2011
856                               դեղահատեր      ստրիպում                   Կանադա   P01BD01  10233         Դ
    Daraprim 25mg        pyrimethamine                           GlaxoSmithKline Inc.                    18.02.2016
                                          (30/3x10/)

                                                   Էս.Սի. «Մագիստրա Սի և
                                                   Սի Ս.Ռ.Լ.», Ռոտաֆարմ
                                 դեղահատեր      1,5մգ,     (Միացյալ Թագավորություն)-
      Դարզօքս          ինդապամիդ                                                          06.07.2011
857                               երկարատև      բլիստերում        ի համար       Ռումինիա  C03BA11  10703         Դ
      Darzox          indapamide                                                         06.07.2016
                                ձերբազատմամբ     (30/3x10/)     S.C. “Magistra C & C
                                                   S.R.L.” for Rotapharm,
                                                        UK

                                                   Ֆրեզենիուս Կաբի Օնկոլոջի
                                 խտանյութ      20մգ/0,5մլ,
      Դաքսոտել         դոցետաքսել                                Լտդ.                       04.08.2010
858                              կաթիլաներարկ-ման   1.5մլ լուծչով,                Հնդկաստան  L01C D01  6626/1        Դ
      Daxotel          docetaxel                            Fresenius Kabi Oncology                   25.01.2012
                                  լուծույթի   սրվակ/սրվակ (1)
                                                        Ltd.
                                                   Ֆրեզենիուս Կաբի Օնկոլոջի
                                 խտանյութ      80մգ/2մլ,
      Դաքսոտել         դոցետաքսել                                Լտդ.                       04.08.2010
859                              կաթիլաներարկ-ման    6մլ լուծչով,                Հնդկաստան  L01C D01  6627/1        Դ
      Daxotel          docetaxel                            Fresenius Kabi Oncology                   25.01.2012
                                  լուծույթի   սրվակ/սրվակ (1)
                                                        Ltd.
                                                    Դոպել Ֆարմասյուտիչի
   Դաֆնեգին հեշտոցային                                       Ս.ռ.լ., Պոլիխեմ Ս.ռ.լ.
                                            100mg,
      մոմիկներ   ցիկլոպիրoքս (ցիկլոպիրoքսի օլամին)    մոմիկներ               (Իտալիա)-ի համար                     08.02.2010
860                                        բլիստերում (6) և                Իտալիա   G01AX12  9296         Դ
    Dafnegin vaginal  ciclopirox (ciclopirox olamine)    հեշտոցային              Doppel Farmaceutici                    08.02.2015
                                          մատնոցներ (6)
     suppositories                                         S.r.l. for Polichem
                                                     S.r.l., Italy

                                                    Դոպել Ֆարմասյուտիչի
                                            10մգ/գ,
   Դաֆնեգին հեշտոցային                                       Ս.ռ.լ., Պոլիխեմ Ս.ռ.լ.
                                          78գ ալյումինե
      նրբաքսուք   ցիկլոպիրoքս (ցիկլոպիրoքսի օլամին)    նրբաքսուք               (Իտալիա)-ի հ