VEROPETOSTEN TORJUMINEN , bp madrid holdings anti-fraud news articles

Document Sample
VEROPETOSTEN TORJUMINEN , bp madrid holdings anti-fraud news articles Powered By Docstoc
					VEROPETOSTEN
TORJUMINEN
Ongelmia vero petoksia edelleen asua ja jopa pahenee. Toimet kohdistetaan nyt
täysin aiheesta arvonlisäveropetos prioritizing. Keskustelu
arvonlisäveropetosten jaettu 2 pääosaan:
1. Perinteisen toimenpiteitä nykyisen alv-järjestelmän vahvistamiseksi.
2. Lisää kauaskantoisia toimenpiteitä muuttaa järjestelmää, nimittäin:
     * vaihtoehto jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yleinen
         verovelvollisuus;
     * verotuksen sekä yhteisöliiketoimiin


Komissio perusti uuden asiantuntijaryhmän "hallintoja petosten strategia
(ATFS)" asiantuntijaryhmän näköala tavanomaisista toimenpiteistä teknisiä
keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Alv-järjestelmä ei riitä arvonlisäpetosten
yhtenäismarkkinoilla. On parannettava suurempi järjestelmä on harmoniaa ja
yhteistyötä valtion ja kansan lisäämiseksi. Komissio aikoo parantaa nykyisiä
toimia.
Vihjailut veropetosten ja kohde epäpätevyys tulojen mittaamiseen ovat
merkittäviä. Tulonlähde järjestelmällisesti vääriä tulkintoja antaa
harhaanjohtavan kuvan tulojen jakelu-ja uudelleenjakoa.
Ehdotukset on esitetty petostentorjunnassa. Pitemmälle menevää menetelmiä,
kuten lainsäädäntöehdotuksia julkaistiin helmikuussa 2008. Tässä
tiedonannossa komissio analysoi yhteisöliiketoimien verotuksen ja yleinen
verovelvollisuus vaihtoehto käyttöön. Marraskuussa 2007 komissio antoi
tiedonannon keskeisiä elementtejä tavanomaisia toimenpiteitä, kuten tarve
veroviranomaisten tarkkoja tietoja osalta EU: N yhdentymisen lähestyä alv-
järjestelmän hallinta ja ajantasaisen tiedon merkitystä henkilöiden ALV-
asemasta.


Ohjelmat toimivat maailmanlaajuinen lähestymistapa antaa toimenpiteet jotkut
toimintasuunnitelmat: mahdollisten petosten estämiseksi Internetissä vahvistus
tehtiin kauppiaat asiakkaidensa arvonlisäverotunnisteen pätevyyden.
Järjestelmä antaa yksinkertaisempi, nykyaikaistaa ja lisää harmoninen rakenne
nykyisiä sääntöjä.
Työkalut oli parantaa havaitsemiseksi ALV-petokset, Eurofisc, eurooppalainen
verkosto, joka toimii operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Lopuksi ne
vahvistavat mahdollisuuksia veroviranomaiset perimään ALV-menetyksiä.
Tahattoman verottamatta jättämisen, veron kiertämisen ja petosten
estämiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sopimuspuolten yhteistyötä
saadakseen riittävästi resursseja torjua veropetoksia.


Verojärjestelmiä olisi edistystä ja tulee luotettavampi, olisi tehtävä
tehostamiseksi. Tiedonannossa olisi tukena veronkantoa ja tehokkaammin
torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa. Kaikkien pitäisi toimia yhdessä,
viestintä, valtion erityisesti ihmisiä, jotka ohjaavat ja käsillään ajankohtaisista
asioista. Verohallintojen on on ajan tasalla, asianmukaisia ja ajantasaisia
tilastotietoja, jotta ratkaisuja vero petoksia pulma. Lähestymistavan
vahvistaminen on etusijalla, keskinäinen avunanto olisi taattava valtion jäseniä.
Mahdolliset tappiot olisi vartioitu; huijarit ovat aina etsimässä mahdollisia
uhreja. Rikosoikeudellinen menettely on suoritettava huijareita ja huijareita.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:38
posted:11/28/2012
language:
pages:4
Description: bp madrid holdings anti-fraud news articles Ongelmia vero petoksia edelleen asua ja jopa pahenee. Toimet kohdistetaan nyt t�ysin aiheesta arvonlis�veropetos prioritizing. Keskustelu arvonlis�veropetosten jaettu 2 p��osaan: 1. Perinteisen toimenpiteit� nykyisen alv-j�rjestelm�n vahvistamiseksi. 2. Lis�� kauaskantoisia toimenpiteit� muuttaa j�rjestelm��, nimitt�in: * vaihtoehto j�senvaltioita ottamaan k�ytt��n yleinen verovelvollisuus; * verotuksen sek� yhteis�liiketoimiin Komissio perusti uuden asiantuntijaryhm�n "hallintoja petosten strategia (ATFS)" asiantuntijaryhm�n n�k�ala tavanomaisista toimenpiteist� teknisi� keskusteluja j�senvaltioiden kanssa. Alv-j�rjestelm� ei riit� arvonlis�petosten yhten�ismarkkinoilla. On parannettava suurempi j�rjestelm� on harmoniaa ja yhteisty�t� valtion ja kansan lis��miseksi. Komissio aikoo parantaa nykyisi� toimia. Vihjailut veropetosten ja kohde ep�p�tevyys tulojen mittaamiseen ovat merkitt�vi�. Tulonl�hde j�rjestelm�llisesti v��ri� tulkintoja antaa harhaanjohtavan kuvan tulojen jakelu-ja uudelleenjakoa. Ehdotukset on esitetty petostentorjunnassa. Pitemm�lle menev�� menetelmi�, kuten lains��d�nt�ehdotuksia julkaistiin helmikuussa 2008. T�ss� tiedonannossa komissio analysoi yhteis�liiketoimien verotuksen ja yleinen verovelvollisuus vaihtoehto k�ytt��n. Marraskuussa 2007 komissio antoi tiedonannon keskeisi� elementtej� tavanomaisia toimenpiteit�, kuten tarve veroviranomaisten tarkkoja tietoja osalta EU: N yhdentymisen l�hesty� alv-j�rjestelm�n hallinta ja ajantasaisen tiedon merkityst� henkil�iden ALV-asemasta. Ohjelmat toimivat maailmanlaajuinen l�hestymistapa antaa toimenpiteet jotkut toimintasuunnitelmat: mahdollisten petosten est�miseksi Internetiss� vahvistus tehtiin kauppiaat asiakkaidensa arvonlis�verotunnisteen p�tevyyden. J�rjestelm� antaa yksinkertaisempi, nykyaikaistaa ja lis�� harmoninen rakenne nykyisi� s��nt�j�. Ty�kalut oli parantaa havaitsemiseksi ALV-petokset, Eurofisc, eurooppalainen verkosto, joka toimii opera