Docstoc

Uraldaan

Document Sample
Uraldaan Powered By Docstoc
					       Байгаль дэлхийн ургамал ногоо бүхэн амьтай гэж ургамал судлалын багш ярьж
билээ. Хэдэн жилийн өмнө манай зусланд нэг айл ойн захын моднуудыг огтолж байгаад
байшин барьсан байв. Гэтэл гурван жилийн дараа нөгөө моднуудын хожуулаас мөчир
ургаж тэднийхнийг сандаргажээ. Эмээ хэлэхдээ:

      -Тэр моднуудыг тайрсан ч амь нь тасраагүй хэрэг байжээ.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Uraldaan
Stats:
views:3
posted:11/27/2012
language:
pages:1