situatie proiecte stema BH by contact1106

VIEWS: 65 PAGES: 34

									Anexă la adresa 770j/2012.

Nr. Crt.                          1
Județul:           Bihor
Aprobare:          Hotărârea Guvernului României nr. 684 din 30 septembrie
               1998
               Publicat în Monitorul Oficial nr. 391 din 15 octombrie
               1998
Stema:            Descrierea Stemei:
               Stema judeţului Bihor, se compune dintr-un scut sfertuit. În
               primul cartier, pe fond roşu, se află un turn crenelat de
               culoare neagră, zidit, de argint, dotat cu o fereastră şi o
               poartă închisă.
               În cartierul secund, pe fond albastru, se află cinci spice de
               grâu legate cu o panglică, toate de aur.
               În cartierul trei, pe fond albastru, se află un ciorchine de
               strugure cu o frunză de viţă, ambele de argint.
               Cartierul patru, pe fond roşu, cuprinde un hrisov natural,
               răsucit la capete în sensuri opuse, validat cu o pecete roşie,
               prinsă cu şnur răsucit, roşu şi negru.
               Trei brâuri undate, dintre care cel din mijloc mai lat,
               separate de două benzi albastre, broşează peste linia
               orizontală.
               Brâul din mijloc conţine trei peşti negri.
               Semnificaţia elementelor însumate:
               - turnul crenelat evocă vechea cetate a lui Menumorut;
               - spicele şi frunza de viţă simbolizează hărnicia locuitorilor
               acestor meleaguri şi ponderea importantă pe care a avut-o
               agricultura în economia judeţului;
               - hrisovul evocă multitudinea documentelor care atestă
               spiritualitatea locuitorilor din zonă;
               - cele trei brâuri argintii simbolizează cele trei Crişuri,
               precum şi bogăţia piscicolă a apelor.
Nr. Crt.                           2
Municipiul/Orașul/Comuna:  Oradea
Aprobare:          Hotărârea Guvernului României nr. 685 din 30 septembrie
               1998
               Publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 15 octombrie
               1998
Stema:            Descrierea Stemei:
               Stema municipiului Oradea se compune dintr-un scut tăiat;
               în partea superioară, pe câmp albastru, se află o cruce
               latină, ţinută de un arhanghel înaripat, de argint aureolat, de
               aur, plasat în dreapta, şi de un leu de aur, rampant,
               încoronat şi limbat, cu coada bifurcată, plasat în stânga.
               În partea inferioară, pe câmp roşu, se află o cetate de aur cu
               cinci bastioane.
               În interiorul cetăţii se află o carte deschisă, naturală.
               Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, formată
               din şapte turnuri crenelate.
               Semnificaţia elementelor însumate:
               - arhanghelul de argint şi crucea latină simbolizează rolul

                                           1/34
              bisericii ortodoxe în evoluţia spiritualităţii locuitorilor
              urbei;
              - leul încoronat simbolizează lupta de apărare dusă de
              voievozi de-a lungul vremii;
              - construcţia simbolizează Cetatea Oradea;
              - cartea face aluzie la cultură; în secolul trecut a funcţionat
              aici Academia de Drept, iar actualmente există o serie de
              instituţii de cultură, precum Universitatea.
Nr. Crt.                          3
Municipiul/Orașul/Comuna:  Beiuș
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         4
Municipiul/Orașul/Comuna:  Marghita
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Coroana murală cu cinci turnuri simbolizează statutul de
              municipiu al localităţii Marghita, dobândit cu cinci ani în
              urmă.
              Pasărea antică (surprinsă şi pe sigiliul localităţii din anul
              1900) semnifică prezenţa unor zone împădurite cu
              posibilităţi   de vânătoare, iar peştele    simbolizează
              apropierea localităţii de cursurile unor râuri, acesta din
              urmă fiind folosit ca simbol de majoritatea aşezărilor umane
              având poziţii geografice similare.
              Margareta este simbolul care nu putea să lipsească de pe
              stemă, deoarece potrivit legendei aşezarea a fost construită
              în apropierea unor câmpuri de margarete, de unde şi numele
              localităţii.
              Simbolurile din partea inferioară a scutului reprezintă
              localităţile aparţinătoare, respectiv Cheţ şi Ghenetea. Aceste
              simboluri se regăsesc şi pe sigiliile localităţilor în cauză şi
              înainte de 1900. Firul de papură semnifică zona
              mlăştinoasă din apropierea localităţii Cheţ, iar ultimul
              simbol evidenţiază caracterul agricol al localităţii Ghenetea,
              înconjurată de terenuri agricole propice desfăşurării unor
              activităţi specifice.
              Cele patru simboluri sunt separate, în partea mediană a
              scutului, de semnul heraldic al apei curgătoare, în cazul de
              faţă fiind vorba despre râul Barcău.

                                           2/34
Nr. Crt.                           5
Municipiul/Orașul/Comuna:  Salonta
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema municipiului este formată dintr-un scut împărţit pe
              verticală în două câmpuri având culoarea alb şi roşu. În câmpul
              din dreapta, pe fondul alb, se află un leu de culoare aurie, iar în
              câmpul din stânga, pe fondul roşu, se află un grifon de culoare
              neagră. Deasupra scutului se află o coroană murală cu cinci
              turnuri (creneluri).
              Elementele însumate în transpunere grafică a stemei are
              următoarea semnificaţie:
              Scutul este însemnul heraldic al unei steme;
              Cele două câmpuri din scut, alb-roşu, simbolizează: albul -
              puritatea, dreptatea şi credinţa; roşul - este simbolul curajului şi
              abnegaţiei.
              În cele două câmpuri sunt aşezate cele două simboluri în chip
              de leu şi grifon care se luptă:
              Leul este simbolul puterii şi a învingătorului;
              grifonul simbolizează, în conştiinţa poporului, puterea negativă,
              răul, decăderea;
              Poziţia celor două animale simbolice este una de luptă în care se
              distinge supremaţia şi izbânda leului asupra grifonului.
              Coroana murală care timbrează scutul este un însemn specific
              centrelor urbane. Ea aminteşte pe de o parte de zidurile de
              apărare care odinioară înconjurau cetăţile, iar pe de altă parte
              colaborarea comunităţii în rezolvarea problemelor obşteşti.
              Prin numărul crenelurilor, acest tip de coroană precizează
              poziţia municipiului Salonta în ierarhia orăşenească
              naţională.
Nr. Crt.                           6
Municipiul/Orașul/Comuna:  Aleșd
Aprobare:          Hotărârea Guvernului României nr. 673 din 29 iunie 2011
              Publicat în Monitorul Oficial nr. 478 din 7 iulie 2011
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema oraşului Aleşd se compune dintr-un scut triunghiular
              albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de
              argint şi de o linie neagră în 3 cartiere.
              În partea superioară, în dreapta, se află o cruce de aur, iar
              în stânga se află o cetate argintie.
              În vârful scutului se află un caduceu argintiu.
              Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3
              turnuri crenelate.
              Semnificaţiile elementelor însumate:
              Crucea simbolizează biserica creştină, iar cetatea semnifică
              domeniul Şinteu, al cărui centru administrativ a fost târgul
              Aleşd.
              Caduceul este atributul zeului Mercur, simbol al
              comerţului.
              Brâul undat reprezintă râul Crişul Repede, care traversează
              localitatea.
              Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că

                                             3/34
              localitatea are rangul de oraş.
Nr. Crt.                          7
Municipiul/Orașul/Comuna:  Nucet
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe azur două ciocane de miner încrucişate, între ele
              o stea de aur cu cinci colţuri plasate în partea superioară. În
              partea inferioară o galerie minieră. Cele două compoziţii
              sunt despărţite de un brâu undat de argint (Crişul Negru).
              Scutul este timbrat de o coroana mural de argint cu trei
              turnuri.
Nr. Crt.                         8
Municipiul/Orașul/Comuna:  Săcuieni
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         9
Municipiul/Orașul/Comuna:  Ștei
Aprobare:          Hotărârea Guvernului României nr. 920 din 20 august 2008
              Publicat în Monitorul Oficial nr. 625 din 27 august 2008
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema oraşului Ştei, judeţul Bihor, se compune dintr-un
              scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu
              undat, având partea superioară despicată.
              În primul cartier, în câmp roşu, se află un stejar, având
              coroana verde şi trunchiul de aur.
              În al doilea cartier, în câmp albastru, se află o fabrică, în
              culori naturale, un spic de grâu, un sac şi un recipient, de
              aur.
              În partea inferioară, în câmp albastru, se află un sfert dintr-
              o roată dinţată şi două ciocane, de argint.
              Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei
              turnuri crenelate.
              Semnificaţiile elementelor însumate:
              Stejarul semnifică simbolul perenităţii şi bogăţia silvică a
              zonei.
              Fabrica, spicul de grâu, sacul şi recipientul reprezintă
              prezenţa unei industrii alimentare în plină dezvoltare.
              Cele două ciocane şi sfertul de roată dinţată simbolizează
              prezenţa industriei miniere şi a celei constructoare de

                                           4/34
              maşini.
              Brâul undat reprezintă râul Crişul Negru, care străbate
              zona.
              Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că
              localitatea are rangul de oraş.
Nr. Crt.                          10
Municipiul/Orașul/Comuna:  Valea lui Mihai
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordură de aur
              și având, în câmpul albastru, un braț de argint terminat cu
              aur spre umăr și ținând trei spice de aur, înmănuncheate;
              brațul este însoțit la dreapta și la stânga de soare cu 16 raze
              și semilună, ambele de aur.
              Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei
              turnuri crenelate.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Scutul triunghiular respectă convenția națională privind
              stemele orașelor.
              Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că
              localitatea are rangul de oraș.
              Brațul cu spice, adică mobila principală în scut, semnifică
              ocupația principală a locuitorilor – agricultura. Acest
              element se regăsește în sigilul orașului din anul 1846, an în
              care orașul a avut rangul de oraș liber de provincie.
              Colinele verzi de la baza scutului semnifică forma de relief
              specifică zonei.
              Soarele reprezintă curajul și demnitatea locuitorilor, iar
              luna dorința de pace, puritate și dragoste.
Nr. Crt.                          11
Municipiul/Orașul/Comuna:  Vașcău
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat de un brâu undat de argint (Crişul Negru); în
              partea de sus, pe verde, sunt încrucişate o greblă, două
              coase, o furcă şi două seceri, toate de aur; în partea de jos,
              pe azur, un fierar şi topitoria de fier din localitate pe o
              terasă neagră.
              Scutul este timbrat de o a coroană murală de argint cu trei
              turnuri.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a oraşului Vaşcău asigură
              concordanţa elementelor acestuia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale oraşului, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Uneltele reprezintă ocupaţia de bază a unei părţi însemnate
              a locuitorilor, iar compoziţia din partea de jos a stemei face
              trimitere la atelierul de fierărie din localitate.
              Coroana murală de argint cu trei turnuri semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de oraş.
Nr. Crt.                          12
Municipiul/Orașul/Comuna:  Abram

                                           5/34
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În scut, pe azur, un brâu undat de argint (Barcăul) în partea
                   superioară; în partea inferioară, pe o terasă verde, un butuc
                   de viţă de vie de aur cu trei ciorchini de struguri.
                   Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă a comunei Abram asigură
                   concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                   social, cultural şi tradiţia istorică a comunei, respectând
                   tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                   Viţa de vie simbolizează ocupaţia locuitorilor şi bogăţia
                   viticolă a localităţii.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                              13
Municipiul/Orașul/Comuna:      Abrămuț
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În scut, pe purpură, un fir de cânepă de aur, având în
                   dreapta şi în stânga câte o cunună de laur tot de aur.
                   Scutul este timbrat de a coroană murală de argint cu un
                   turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă a comunei Abrămuţ asigură
                   concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                   social, cultural şi tradiţia istorică al comunei, respectând
                   tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldice.
                   Cânepa reprezintă una din culturile agricole tradiţionale
                   practicate de către locuitori.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rang de comună.
Nr. Crt.                              14
Municipiul/Orașul/Comuna:      Aștileu
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Aștileu.  Se modifică prin baza HCL Aștileu.
Nr. Crt.                              15
Municipiul/Orașul/Comuna:      Aușeu
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În partea superioară a scutului, pe roşu, într-un cerc de aur,
                   pe portocaliu, o roză stelară roşie; în partea inferioară în
                   brâu undat de argint (Crişul Repede), iar în vârful scutului
                   motive florale şi o stea cu opt raze, toate de aur.
                   Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
                   turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă a comunei Auşeu asigură concordanţa
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social,
                   cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia
                   heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.

                                               6/34
                 Simbolurile heraldice reprezintă tradiţia şi preocupările
                 locuitorilor pentru arta decorativă.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnificată faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            16
Municipiul/Orașul/Comuna:     Avram Iancu
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 Scutul are în partea inferioară în brâu undat de argint; în
                 partea de sus, pe fond azur, un vultur de argint cu zborul
                 deschis, scutul este timbrat de o coroană murală de argint
                 cu un turn.
                 Semnificaţia elementelor însumate:
                 Propunerea de stemă a comunei Avram Iancu asigură
                 concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                 social, cultural şi tradiţia istorică a comunei, respectând
                 tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
                 Vulturul face aluzie la “crăişorul munţilor” Avram Iancu;
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea este comună.
Nr. Crt.                             17
Municipiul/Orașul/Comuna:     Balc
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Balc.  Scut tăiat de un brâu undat de argint; în partea superioară,
                 pe fond verde, un brăzdar de aur; în partea inferioară, pe
                 fond verde, arbore de stejar şi capul porcului mistreţ.
                 Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                 Semnificaţia elementelor însumate:
                 Propunerea de stemă a comunei Balc asigură concordanţa
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social,
                 cultural şi tradiţia istorică a comunei, respectând tradiţia
                 heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
                 Simbolurile heraldice reprezintă bogăţiile comunei şi
                 ocupaţia tradiţională a locuitorilor.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                             18
Municipiul/Orașul/Comuna:     Batăr
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 În scut pe aur, un copac de verde, şi un cerb negru păscând,
                 orientat spre stânga; în vârful scutului, pe verde, un brâu
                 undat de argint (Crişul Negru).
                 Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.

                                              7/34
                  Semnificaţia elementelor însumate:
                  Propunerea de stemă ale comunei Batăr asigură
                  concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                  social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                  tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                  Copacul şi cerbul simbolizează bogăţia silvică şi fauna
                  zonei.
                  Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                  aşezarea are rangul de comună.


Nr. Crt.                             19
Municipiul/Orașul/Comuna:     Biharia
Aprobare:             În derulare
Stema:               Descrierea Stemei:
                  În partea superioară a scutului, pe roşu, un leu rampant de
                  aur ţinând o halebardă de argint cu coada neagră; în partea
                  inferioară, un ciorchine de strugure de argint în dreapta, un
                  brăzdar şi fier de plug de argint în stânga.
                  Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
Nr. Crt.                             20
Municipiul/Orașul/Comuna:     Boianu Mare
Aprobare:             În derulare
Stema:               Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Boianu  Într-un scut de bordură de aur, pe fond albastru, în partea
Mare.               superioară Biserica ortodoxă, din lemn – Monument istoric
                  Boianu-Mare.
                  În partea inferioară un copac încadrat de capete de animale.
                  Semnificaţia elementelor însumate:
                  Propunerea de stemă a comunei Boianu-Mare asigură
                  concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                  social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                  tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
                  Biserica din lemn – monument istoric simbolizează tradiţia
                  istorică a comunei, iar animalele simbolizează ocupaţia
                  tradiţională a locuitorilor comunei.
                  Coroana murală de argint cu turn semnifică faptul că
                  aşezarea este comună.
Nr. Crt.                             21
Municipiul/Orașul/Comuna:     Borod
Aprobare:             În derulare
Stema:               Descrierea Stemei:
                  În curs de realizare.
                                              8/34
Nr. Crt.                         22
Municipiul/Orașul/Comuna:  Borș
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         23
Municipiul/Orașul/Comuna:  Bratca
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat de un brâu undat de argint; în partea superioară,
              pe fond verde, un personaj uman ţinând de căpăstru un cal,
              ambii de aur; în partea inferioară, pe fond de aur, trei brazi
              verzi pe un munte verde.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Bratca asigură concordanţa
              elementelor acesteia cu specificul economic, social,
              cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia
              heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Brâul undat reprezintă Crişul Repede, personajul uman şi
              calul semnifică ocupaţia tradiţională, brazii simbolizează
              bogăţia silvică a zonei.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          24
Municipiul/Orașul/Comuna:  Brusturi
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe fond de aur, un copac verde.
              Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
              turn.

                                          9/34
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Brusturi asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia istorică a comunei, respectând tradiţia heraldică a
              acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
              Copacul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.


Nr. Crt.                         25
Municipiul/Orașul/Comuna:  Budureasa
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL  Scut tăiat în formă răsturnată, la mijloc brăzdat pe
Budureasa          diagonală de un brâu de apă cu peşti, în dreapta pe verde o
              biserică de aur, în stânga un brad verde pe fond galben, în
              partea inferioară a scutului pe partea dreaptă, pe fond
              galben, fierul de plug de culoare roşie şi în partea stângă o
              formă de munte şi o cabană turistică iar sub acestea lădiţa
              de zestre. Deasupra coroana murală.
Nr. Crt.                         26
Municipiul/Orașul/Comuna:  Buduslău
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         27
Municipiul/Orașul/Comuna:  Bulz
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         28

                                         10/34
Municipiul/Orașul/Comuna:      Buntești
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   Scut întreit în bară; pe roşu sunt reprezentate o biserică, un
                   brăzdar şi un fier de plug, toate de argint; în bara de aur
                   este reprezentat un cerb alergând spre stânga.
                   Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă ale comunei Bunteşti asigură
                   concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                   social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                   tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                   Biserica reprezintă pioşenia credincioşilor din localitate,
                   cerbul semnifică fauna zonei, brăzdarul şi fierul de plug
                   simbolizează cultivarea pământului ca          ocupaţie
                   tradiţională.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                              29
Municipiul/Orașul/Comuna:      Căbești
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Căbești  Se modifică prin baza HCL Căbești
Nr. Crt.                              30
Municipiul/Orașul/Comuna:      Căpâlna
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Căpâlna  În scut pe azur e înfăţişat un pescar de aur cu un rac roşu;
                   în stânga sus întru-n cadru pătrat pe aur se găsesc trei lalele
                   roşii cu tulpina verde; în dreapta sus întru-n cadru pătrat pe
                   aur se găseşte un stejar cu frunze verzi; în vârful scutului
                   apare un brâu undat de argint (Crişul Negru).
                   Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă a comunei Căpâlna asigură
                   concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                   social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                   tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldici.
                   Simbolurile reproduse în stemă reprezintă pescuitul ca
                   îndeletnicire a locuitorilor, stejarul cu frunze verzi
                   reprezentând trăinicia localităţii.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                              31
Municipiul/Orașul/Comuna:      Cărpinet
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Cărpinet  Stema comunei Cărpinet, se compune dintr-un scut
                   triunghiular cu marginile rotunjite, timbrat cu o coroană
                   murală cu un turn crenelat, partajat în patru cantoane
                   alternând în culorile roşu şi aur (galben).
                   Scutul este străbătut median, orizontal, de o fascie undată

                                               11/34
              de culoare albastră.
              Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
              localitatea are rangul de comună.
              În partea superioară:
              În cantonul superior dreapta, roşu, se află un scut rotund,
              cu ramă de argint şi fond negru, având în interior o barză
              orientată spre dextra, cu piciorul drept ridicat, iar cu cel
              stâng ancorat pe un glob; peste barză se află acolat
              ascendent un şarpe, orientat spre senestra; mobilele sunt
              încununate de o cunună, ramura dextră fiind de laur, iar cea
              senestră de salcie.
              În cantonul superior stânga, aur, se află un scut rococo, cu
              ramă de argint şi fond negru, având în abis un taur
              alergând, codat, orientat spre dextra.
              În partea inferioară:
              În cantonul inferior dreapta, aur, se află o cană de lut,
              neagră, cu toarta orientată spre dextra, cu contur de argint.
              În cantonul inferior stânga, roşu, se află un scut rotund, cu
              ramă de argint şi fond negru, având în interior un călugăr,
              orientat spre dextra, plasat pe o terasă, ţinând în mâna
              dreaptă un toiag încheiat cu o cruce grecească.
              Semnificaţiile elementelor însumate:
              Fascia undată reprezintă râul Crişul Negru, care străbate
              comuna;
              Barza peste care se află acolat un şarpe, element heraldic al
              localităţii Cărpinet, aminteşte de prezenţa berzelor care
              populau odinioară zonele inundabile ale luncii Crişului
              Negru.
              Taurul alergând, element heraldic al localităţii Izbuc
              (Sohodol), evocă vechea preocupare agro-pastorală a
              locuitorilor satului de a prăsi cornute mari.
              Cana de lut, element heraldic al localităţii Leheceni, evocă
              meşteşugul olăritului practicat din vechime de către
              locuitorii satului.
              Călugărul ţinând în mâna dreaptă un toiag încheiat cu o
              cruce grecească, element heraldic al localităţii Ponoare
              (Călugări), evocă prezenţa timpurie a unei aşezământ
              monahal în proximitatea satului.
Nr. Crt.                          32
Municipiul/Orașul/Comuna:  Cefa
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe fond roşu, un brăzdar de aur şi trei spice de grâu
              de aur înconjurate de o cunună de laur verde şi două stele
              cu şase colţuri de argint.
              În vârful scutului, pe albastru, un peşte de argint orientat
              spre dreapta.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Cefa asigură concordanţa
              elementelor acesteia cu specificul economic, social,
              cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia

                                          12/34
                 heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
                 Brăzdarul şi spicele de grâu semnifică ocupaţia de bază a
                 locuitorilor. Peştele reprezintă bogăţia specifică aşezări
                 prin heleştele piscicole amenajate.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            33
Municipiul/Orașul/Comuna:     Ceica
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Ceica  În scut, pe fond auriu sunt reprezentate un cerb orientat
                 spre stânga şi doi copaci – reprezentând particularităţile
                 faunei zonei şi zestrea silvică a comunei.
                 Pe alt fond este reprezentată o icoană care simbolizează
                 tradiţia creştină a locuitorilor comunei.
                 Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                 Semnificaţia elementelor însumate:
                 Propunerea de stemă a comunei Ceica asigură concordanţa
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social,
                 cultural, cât şi tradiţia istorică şi creştină a comunei,
                 respectând tradiţia heraldică acestei zone şi legile ştiinţei
                 heraldice.
                 Cerbul reprezintă o particularitate a faunei zonei, iar
                 copacii zestrea silvică a comunei.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea este comună.
Nr. Crt.                             34
Municipiul/Orașul/Comuna:     Cetariu
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 Propunerea de stemă a comunei Cetariu asigură
                 concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                 social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                 tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                 Oşteanul cu arc şi secure semnifică vitejia locuitorilor în
                 luptele medievale de apărare împotriva cotropitorilor,
                 ciorchinele de strugure reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            35
Municipiul/Orașul/Comuna:     Cherechiu
Aprobare:             În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 În curs de realizare.
                                            13/34
Nr. Crt.                         36
Municipiul/Orașul/Comuna:  Chișlaz
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe fond de aur, un copac verde cu trei ramuri,
              dezrădăcinat, amplasat pe o terasă verde.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Copacul semnifică bogăţia silvică de odinioară a aşezării.
              Ulterior s-a recurs la defrişări (lazuri) pentru extinderea
              islazului. De aici derivă şi denumirea localităţii.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.

Nr. Crt.                          37
Municipiul/Orașul/Comuna:  Ciuhoi
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat de un brâu undat de argint (Barcău), în partea
              superioară pe roşu, ciorchini de struguri de argint; în
              partea inferioară, tot pe fond roşu, un snop de grâu de aur
              pe o terasă verde.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Ciuhoi asigură
              concordanţă elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Ciorchinii de struguri simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
              Snopul de grâu semnifică ocupaţia agricolă a locuitorilor.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          38
Municipiul/Orașul/Comuna:  Ciumeghiu
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat de o fascie neagră orizontală, având fond verde,
              peste fascie a fost amplasat un scut în abis, în care este
              reprezentat, pe fond de aur, un copac negru şi verde.
              Se va adăuga însemne de plante cerialiere specifice zonei.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                                         14/34
Nr. Crt.                         39
Municipiul/Orașul/Comuna:  Câmpani
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Câmpani se compune dintr-un scut pe fond
              roşu, un stup de albine de aur, pe care se află o barză
              argintie cu aripile desfăcute şi o ramură în cioc. În părţile
              laterale sunt amplasate motive vegetale de culoare verde.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
Nr. Crt.                         40
Municipiul/Orașul/Comuna:  Cociuba Mare
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
În curs de realizare.    În curs de realizare.
Nr. Crt.                         41
Municipiul/Orașul/Comuna:  Copăcel
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în
              partea superioară.
              În primul cartier, în câmp roşu, se află o biserică de argint.
              În al doilea cartier, în câmp albastru, se află un cerb de
              argint.
              În partea inferioară în câmp de argint, se află o terasă verde
              încărcată cu un copac verde cu tulpină neagră.
              Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un
              turn crenelat.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Scut triunghiular respectă convenția națională privind
              stemele comunale.
              Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
              localitatea are rangul de comună.
              Biserica semnifică locașul de cult din satul Surduc
              monument istoric.
              Cerbul reprezintă fauna localității.
              Copacul constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la
              denumirea localității.

                                          15/34
Nr. Crt.                         42
Municipiu/Oraș/Comună:   Criștioru de Jos
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Criștioru de Jos se compune dintr-un scut
              format din trei cartiere. În partea dreapta a scutului, primul
              cartier, de culoare aurie se află un ol și o farfurie (blid),
              ceea ce simbolizează vechea îndeletnicire a locuitorilor
              olăritul, care era un mijloc de existență dar și o artă
              populară în domeniul ceramicii. Cele două obiecte au
              culoare roșie.
              În cartierul al doilea – partea stânga, pe un fond de culoare
              roșie se găsește un măr (fruct) auriu și două frunze de
              culoare verde, care reprezintă livezile cu pomi fructiferi din
              întreaga comună.
              În partea de jos, pe fond de azur se găsește o intrare în
              mină, un vagonet de culoare negru-argintiu și masivul
              Bihorul, de culoare verde. Aceste simboluri demonstrează
              că majoritatea locuitorilor au devenit mineri la Exploatarea
              Minieră Bihor care s-a deschis după anii 1950, odată cu
              exploatarea uraniului din acest masiv muntos, unde este
              situată comuna.
              Brâul undat, de culoare argintie arată că localitatea este
              traversată de râul Crișul Negru, care izvorăște din masivul
              Bihorul.
              Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn de
              culoare argintie.
Nr. Crt.                         43
Municipiul/Orașul/Comuna:  Curățele
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
În curs de realizare.    În curs de realizare.
Nr. Crt.                         44
Municipiul/Orașul/Comuna:  Curtuișeni
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furca
              răsturnată de argint.
              În dreapta pe verde, cinci spice de grâu de aur însoțite în
              partea superioare de un soare și o semilună aurii.
              În stânga, pe aur, un pepene verde însoțit de o felie roșie de
              pepene.
              Jos, pe roșu, două pere de aur.
              Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un
              turn crenelat.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Scut triunghiular respectă convenția națională privind
              stemele comunale.
              Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
              localitatea are rangul de comună.
              Spicele de grâu sugerează ocupația locuitorilor –
              agricultura.

                                          16/34
              Soarele reprezintă sentimentul demnității, iar semiluna
              dorința de pace, puritatea și dragostea.
              Pepenele întreg cu felie reprezintă cultura de pepene din
              localitate.
              Perele trimit la denumirea localității, iar numărul lor la
              totalitatea satele aparținătoare.
Nr. Crt.                          45
Municipiul/Orașul/Comuna:  Derna
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                          46
Municipiul/Orașul/Comuna:  Diosig
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut albastru cu bordură de aur; în scut sunt reprezentate
              trei nuci de aur stilizaţi, doi în partea superioară, unul în
              vârful scutului; în partea centrală apare un ciorchine de
              strugure purpuriu cu o frunză de aur.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Diosig asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Nucile face aluzie la denumirea în limba maghiară a
              localităţii, ciorchinele de strugure semnifică bogăţia
              viticolă a zonei şi ocupaţia locuitorilor.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.
Nr. Crt.                          47
Municipiul/Orașul/Comuna:  Dobrești
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
                                         17/34
Nr. Crt.                              48
Municipiul/Orașul/Comuna:      Drăgănești
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu
                   undat de argint și despicat în partea superioară.
                   În partea dreaptă pe verde, trei spice de grâu și trei ştiuleţi
                   de porumb de aur în snop.
                   În partea stângă pe roșu un plug de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un
                   turn crenelat.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Scut triunghiular respectă convenția națională privind
                   stemele comunale.
                   Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
                   localitatea are rangul de comună.
                   Snopul de spice de porumb face referire culturile de
                   păioase din zonă.
                   Plugul reprezintă ocupația de bază a locuitorilor,
                   agricultura.
                   Biserica face referire la biserica din lemn, monument
                   istoric din localitate.
Nr. Crt.                              49
Municipiul/Orașul/Comuna:      Drăgești
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Drăgești  Se modifică prin baza HCL Drăgești
Nr. Crt.                              50
Municipiul/Orașul/Comuna:      Finiș
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de patru fascii
                   undate, în culori alternante argint și albastru.
                   Câmpul superior, roșu, este încărcat cu un turn de cetate de
                   aur, zidit negru.
                   În vârful scutului, în câmp verde, se află un cap de cerb, de
                   aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un
                   turn crenelat.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Scut triunghiular respectă convenția națională privind
                   stemele comunale.
                   Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
                   localitatea are rangul de comună.
                   Turnul de cetate face referire la cetatea din Finiș, ale cărei
                   ruine se află pe teritoriul comunei.
                   Cele patru fascii undate reprezintă cele patru pârâuri care
                   traversează comuna.
                   Capul de cerb face aluzie la fauna specifică zonei și la
                   bogăția în păduri de foioase.
Nr. Crt.                              51
Municipiul/Orașul/Comuna:      Gepiu

                                               18/34
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În scut, pe azur, un cal de argint amplasat pe o terasă
                   neagră; de sub terasă pornesc câte trei spice de grâu de aur
                   pe ambele flancuri ale scutului.
                   Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                   Semnificaţia elementelor însumate:
                   Propunerea de stemă ale comunei Gepiu asigură
                   concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                   social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                   tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                   Calul face referire la faptul că localnicii se îndeletniceau cu
                   creşterea cailor, precum şi la faptul că, odinioară, aici
                   funcţiona o staţie de poştalion.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                              52
Municipiul/Orașul/Comuna:      Girișu de Criș
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   Partea stângă sus reprezintă un fier de plug, însemn ce a
                   fost sigilul satului Tărian.
                   Partea dreaptă sus reprezintă o mână cu un mănunchi de
                   spice de grâu, însemn ce a reprezentat sigilul satului
                   Toboliu.
                   În parte de jos se află un turn ce reprezintă turnul ciung din
                   satul Cheresig.
                   La mijlocul stemei este un brâu de culoare albastră ce
                   reprezintă apele curgătoare, respectiv Crișul Repede.
                   Scut triunghiular respectă convenția națională privind
                   stemele comunale.
                   Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                   aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                              53
Municipiul/Orașul/Comuna:      Hidișelu de Sus
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Hidișelu  Se modifică prin baza HCL Hidișelu de Sus
de Sus
Nr. Crt.                              54
Municipiul/Orașul/Comuna:      Holod
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Holod   Se modifică prin baza HCL Holod
Nr. Crt.                            55
Municipiul/Orașul/Comuna:      Husasău de Tinca
Aprobare:              În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În curs de realizare.
                                               19/34
Nr. Crt.                           56
Municipiul/Orașul/Comuna:    Ineu
Aprobare:            În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
Se modifică prin baza HCL Ineu  Scut tăiat de un brâu de argint.
                 În partea superioară, pe fundal roșu, o floare a soarelui în
                 dreapta și un plug în partea stângă.
                 În parte inferioară, pe azur, central o biserică iar în partea
                 dreaptă un strugure și în stânga un arbore.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            57
Municipiul/Orașul/Comuna:    Lazuri de Beiuș
Aprobare:            În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 Scut cu un brâu undat de argint; în partea superioară, pe
                 verde, o biserică de aur; în vârful scutului, pe fond de aur,
                 un fier de plug negru.
                 Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
                 Semnificaţia elementelor însumate:
                 Propunerea de stemă ale comunei Lazuri de Beiuş asigură
                 concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                 social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
                 tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
                 Biserica simbolizează sentimentul religios al locuitorilor,
                 fierul de plug semnifică ocupaţia tradiţională în zonă.
                 Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                 aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            58
Municipiul/Orașul/Comuna:    Lăzăreni
Aprobare:            În derulare
Stema:              Descrierea Stemei:
                 În curs de realizare.
                                            20/34
Nr. Crt.                         59
Municipiul/Orașul/Comuna:  Lugașu de Jos
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                          60
Municipiul/Orașul/Comuna:  Lunca
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat, partea superioară despicată cuprinde, pe roşu, un
              compas de zidar şi trei spice de grâu de aur, iar pe azur, un
              cal rampant de aur; în partea inferioară, pe azur, o roată de
              moară navală de culoare neagră, amplasată pe trei dealuri
              verzi, având deasupra o pasăre de argint.
              Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
              turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Lunca asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Simbolurile heraldice din stemă semnifică ocupaţiile
              esenţiale ale locuitorilor comunei, moara navală existentă
              precum şi particularităţi de relief şi faună.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          61
Municipiul/Orașul/Comuna:  Mădăraş
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         62
Municipiul/Orașul/Comuna:  Măgești

                                         21/34
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
În curs de realizare.    În curs de realizare.
Nr. Crt.                          63
Municipiul/Orașul/Comuna:  Nojorid
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Într-un scut, pe fond azur, plasat pe o terasă verde, un
              oştean de argint cu sabie şi scut de aur.
              Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
              turn.
              Semnificaţiile elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Nojorid asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Oşteanul simbolizează meritele şi eroismul locuitorilor
              comunei în luptele de apărare împotriva invadatorilor,
              precum şi faptul că prestau servicii militare în slujba cetăţii
              Oradea.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.
Nr. Crt.                          64
Municipiul/Orașul/Comuna:  Olcea
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                          65
Municipiul/Orașul/Comuna:  Oșorhei
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema Comunei Oșorhei este inspirată din sigiliile satelor
              componente, sigilii utilizate de acestea de-a lungul
              secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea și prima parte a celui de-
              al XX-lea.
              Forma scutului este conformă cu scuturile de stemă
              stabilite prin HG nr. 25/2003. Deasupra scutului coroana
              argintiu în formă de zid cu un singur bastion este elementul
              care indică rangul de comună.
              Scutul triunghiular al stemei propuse pentru comuna
              Oșorhei este împărțit în trei câmpuri, în interiorul cărora
              sunt reprezentate figuri heraldice naturale, din domeniul
              florei, și o figură heraldică artificială, din domeniul religiei.

                                           22/34
              Figurile heraldice naturale sunt:
              Snopul de grâu, simbolizând una din ocupațiile principale:
              agricultura (stânga, sus);
              Vița de vie, simbolizând o ocupație secundară în zonă:
              viticultura (dreapta, sus);
              Apa, o formă de relief ce simbolizează Crișul Repede
              (mijloc).
              Figura heraldică artificială este:
              Crucea lobată, care simbolizează locul și rolul cultelor
              creștine în menținerea trăirii între credință (jos).
              Culorile câmpurilor ce formează scutul stemei și ale unor
              figuri heraldice, au următoarele semnificații:
              Verde: regenerare, libertate, prospețime;
              Albastru: frumusețe, credință;
              Roșu: îndrăzneală, generozitate, dragoste;
              Aur (crucea): bogăție, forță, credință.
Nr. Crt.                          66
Municipiul/Orașul/Comuna:  Paleu
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         67
Municipiul/Orașul/Comuna:  Pietroasa
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         68
Municipiul/Orașul/Comuna:  Pocola
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Într-un scut tăiat în bară, pe fond verde sunt reprezentate
              un fier de plug de aur, în partea dreaptă trei brăzdare de aur
              cu vârful în sus în partea stângă.
               Scutul este timbrat de o a coroană murală de argint cu un
              turn.

                                          23/34
                Semnificaţiile elementelor însumate:
                Propunerea de stemă a comunei Pocola asigură
                concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                social, cultural şi tradiţia istorică a comunei, reprezentând
                tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
                Fierul de plug şi brăzdarele reprezintă ocupaţia agricolă
                tradiţională a locuitorilor.
                Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                aşezarea este comună.
Nr. Crt.                            69
Municipiul/Orașul/Comuna:    Pomezeu
Aprobare:            În derulare
Stema:             Descrierea Stemei:
Se modifică stema conform HCL  Se modifică stema conform HCL Pomezeu.
Pomezeu.
Nr. Crt.                           70
Municipiul/Orașul/Comuna:    Popești
Aprobare:            În derulare
Stema:             Descrierea Stemei:
                În curs de realizare.
Nr. Crt.                           71
Municipiul/Orașul/Comuna:    Răbăgani
Aprobare:            În derulare
Stema:             Descrierea Stemei:
                În scut, pe fond azur, un agricultor cu plug tras de o vită,
                totul de aur; în partea de jos o terasă verde cu brazdele de
                aur.
                Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
                turn.
                Semnificaţiile elementelor însumate:
                Propunerea de stemă a comunei Răbăgani asigură
                concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
                social, cultural şi tradiţia istorică a comunei, respectând
                tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
                Compoziţia heraldică face referire la ocupaţia agricolă
                tradiţională a locuitorilor zonei.
                Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
                aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                            72
Municipiul/Orașul/Comuna:    Remetea
Aprobare:            În derulare
Stema:             Descrierea Stemei:
                În curs de realizare.                                            24/34
Nr. Crt.                          73
Municipiul/Orașul/Comuna:  Rieni
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat de un brâu undat de argint (Crişul Negru); în
              partea de sus, pe azur, o biserică de argint şi unelte de zidar
              de aur; în partea de jos, pe verde, sunt încrucişate o greblă
              şi o coasă neagră precum şi trei stele de aur.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Rieni asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Biserica semnifică sentimentul religios al localnicilor,
              uneltele fac aluzie la aptitudinile oamenilor din comună în
              construcţii şi muncile agricole.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
              Se modifică stema conform HCL Rieni.
Nr. Crt.                          74
Municipiul/Orașul/Comuna:  Roșia
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe fond de aur, sunt reprezentate trei flori roşii de
              mac cu tulpinele verzi, încadrate într-un cerc punctat cu
              buline roşii.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Roşia asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
              Macul roşu şi bulinele roşii fac aluzie, probabil, la
              denumirea localităţii.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          75
Municipiul/Orașul/Comuna:  Roșiori
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.


                                           25/34
Nr. Crt.                         76
Municipiul/Orașul/Comuna:  Săcădat
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Se modifică stema conform HCL Săcădat:
              Ansamblul cuprinde două piese.
              În partea superioară, simbol al statorniciei, se află dispus,
              sub forma unei coroane, un ansamblu de cărămizi
              reprezentând o cetate, colorată în albastru deschis.
              A doua componentă a stemei este formată din două
              imagini, separate de un brâu de culoare albastru deschis.
              Prima imagine, pe un fundal roșu, reprezintă un braț care
              poartă o sabie, simbol al vitejiei locuitorilor acestor
              meleaguri. Brațul este de culoare maro deschis, asemenea
              brâului ce definește piesa a doua a stemei, iar sabia este de
              culoare albastru deschis.
              Cea de a doua imagine din această componentă înfățișează
              un clopot de culoarea brâului, simbol al credinței străbune,
              precum și o salbă ce amintește de tulpina spicului de grâu,
              simbol al hărniciei, în culoarea brâului, cu baza de culoarea
              roșie.
Nr. Crt.                         77
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sălacea
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         78
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sălard
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Într-un scut tăiat de un brâu undat de argint (Barcăul) cu

                                         26/34
              patru peşti; în câmpul superior, pe fond auriu, un leu
              rampant negru, cu coada bifurcată şi limba roşie; în câmpul
              inferior despicat, pe fond roşu, un braţ înarmat, de argint,
              cu sceptru, în partea stângă, un copac verde şi un strugure
              în partea dreaptă. Scutul este timbrat de coroană murală de
              argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă al comunei Sălard asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Compoziţia heraldică din stemă face aluzie la virtuţile
              militare ale locuitorilor acestui târg în decursul evului
              mediu ca şi la zestrea forestieră, viticolă şi piscicolă a
              aşezării.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          79
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sâmbăta
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Într-un scut cu bordură de aur, pe albastru, doi agricultori
              ţinând în mâini cinci spice de grâu de aur.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Sâmbăta asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Compoziţia simbolizează spiritul de solidaritate al
              locuitorilor şi îndeletnicirea agricolă tradiţională a acestora.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          80
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sânmartin
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Sânmartin se compune dintr-un scut
              triunghiular cu marginile rotunjite. În câmpul albastru,
              întrerupt de un brâu undat, este reprezentată o floare de
              lotus Nymphaea Lotus Thermalis.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Corpul albastru semnifică blândețea, frumuseţea,
              bunătatea, seriozitatea, buna credinţa a oamenilor care
              locuiesc în comună.
              Floarea de lotus Nymphaea Lotus Termalis reprezintă unul
              din elementele reprezentative ale comunei, fiind declarată
              monument al naturii. Brâul undat alb semnifică apa
              termală.
              Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
              localitatea are rangul de comună.

                                           27/34
Nr. Crt.                        81
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sânnicolau Român
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
În curs de realizare.    Se modifică stema conform HCL Sânnicolau Român.
Nr. Crt.                        82
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sântandrei
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Sântandrei se compune din coroana murală
              pentru comune, un scut despicat în patru având în partea
              dreaptă pe Sfântul Andrei cu cruce, dedesubt trei fascii
              curbate aurii cu albastru, iar în partea stângă o biserică
              monument istoric reprezentativă pentru comună şi soarele
              pe un fond albastru.
Nr. Crt.                         83
Municipiul/Orașul/Comuna:  Sîrbi
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         84
Municipiul/Orașul/Comuna:  Spinuș
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Spinuş se compune dintr-un scut tăiat.
              În câmpul superior, pe purpură, un plug negru având
              deasupra un spic de grâu de aur. În câmpul inferior, pe aur,
              un butuc de viţă de vie cu patru ciorchini de struguri.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Spinuş asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Compoziţia heraldică face trimitere la îndeletnicirile de
              bază ale locuitorilor zonei: cultivarea pământului şi
              viticultură.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică.

                                         28/34
Nr. Crt.                          85
Municipiul/Orașul/Comuna:  Suplacu de Barcău
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut tăiat în bară de o fascie undată, de culoare albastră. În
              dextra, pe fond galben, o turlă de sondă, de culoare neagră;
              în senestra, pe fond verde un clopot de aur cu cruce.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Suplacu de Barcău asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
              Fascia undată de culoare albastră reprezintă râul Barcău.
              Clopotul de aur cu cruce reprezintă multiculturalitatea,
              comuniunea de credinţă creştină şi armonioasă convieţuire
              a etniilor pe aceste meleaguri. Turla de sondă neagră pe
              fondul galben, reprezintă bogăţia zăcămintelor petroliere
              din zona precum şi tradiţia exploatării aurului negru, de
              care se leagă trecutul, prezentul şi viitorul bunăstării
              comunităţii.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.
Nr. Crt.                          86
Municipiul/Orașul/Comuna:  Șimian
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Stema comunei Şimian se compune dintr-un scut întreg,
              netăiat în părţi.
              În centrul câmpului pe fond roşu este aşezat un plug de
              culoare de argintiu, străpuns de un spic de grâu de culoare
              de aur, cu vârful spre stânga.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Şimian asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
              Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că
              aşezarea este comună.
Nr. Crt.                          87
Municipiul/Orașul/Comuna:  Șinteu
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
În curs de realizare.    În curs de realizare.
Nr. Crt.                          88
Municipiul/Orașul/Comuna:  Șoimi
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe roşu, un snop de grâu iar la baza scutului se
              împletesc două cununi de laur de culoare verde închis.
              Pe fundalul de culoare roşie, în spatele snopului de grâu, de

                                           29/34
              aur, va fi reprezentată zona de deal – munte de culoare
              verde deschis, cu traversarea, râului Crişul – Negru, de
              culoare albastru deschis.
              Deasupra scutului de culoare roşu, o coroană murală de
              argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Şoimi asigură concordanţa
              elementelor acesteia cu specificul economico - social şi
              tradiţia istorică ale comunei Şoimi reprezentând tradiţia
              heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Snopul de grâu reprezintă ocupaţia tradiţională a
              localnicilor.
              Semnificaţia deal – munte, râul Crişul Negru reprezintă
              încadrarea natural – geografică a zonei comunei Şoimi.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                         89
Municipiul/Orașul/Comuna:  Șuncuiuș
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         90
Municipiul/Orașul/Comuna:  Tarcea
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe roşu, un brâu undat de argint orizontal (Valea
              Ierului); în partea de sus, un fier de plug negru, în partea de
              jos, pe o terasă verde, un brăzdar negru având în laterale
              câte un laur de aur.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Tarcea asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Fierul de plug şi brăzdarul fac trimitere la ocupaţia agricolă
              tradiţională a locuitorilor.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          91
Municipiul/Orașul/Comuna:  Tămășeu
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Scut de aur cu un brâu de undat azur, încărcat cu un peşte

                                          30/34
              de argint, spre dreapta. În partea superioară a scutului trei
              ciorchini de strugure de culoare purpurie; în partea
              inferioară a scutului un brăzdar negru suprapus de un fier
              de plug negru, ambele cu vârful spre dreapta.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Tămăşeu asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldice.
              Brâul undat reprezintă pârâul Barcău; strugurii semnifică
              viticultura, brăzdarul şi fierul de plug simbolizează
              agricultura practicată de către localnici.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.
Nr. Crt.                          92
Municipiul/Orașul/Comuna:  Tărcaia
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         93
Municipiul/Orașul/Comuna:  Tăuteu
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              Un scut, pe fond de aur, un copac verde situat pe terasă de
              aceeaşi culoare, având în dreapta un brăzdar, în stânga o
              secere, ambele de culoare neagră, în partea de jos a scutului
              tăiat, pe fond roşu, un ghiveci de flori de argint.
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Tăuteu asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Compoziţia heraldică din stemă semnifică zestrea silvică a
              comunei, agricultura practicată de localnici, precum şi
              preferinţa acestora pentru floricultură.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                          94
Municipiul/Orașul/Comuna:  Tileagd
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
                                          31/34
Nr. Crt.                              95
Municipiul/Orașul/Comuna:       Tinca
Aprobare:               În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
Se modifică stema conform cereri CL  Se modifică stema conform cereri CL Tinca.
Tinca.
Nr. Crt.                              96
Municipiul/Orașul/Comuna:       Toboliu
Aprobare:               În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
În curs de realizare.         În curs de realizare.
Nr. Crt.                              97
Municipiul/Orașul/Comuna:       Tulca
Aprobare:               În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În curs de realizare.
Nr. Crt.                              98
Municipiul/Orașul/Comuna:       Țețchea
Aprobare:               În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   În curs de realizare.
Nr. Crt.                              99
Municipiul/Orașul/Comuna:       Uileacu de Beiuș
Aprobare:               În derulare
Stema:                Descrierea Stemei:
                   Scut tăiat: în partea de sus, pe verde, un cerb de aur orientat
                   spre senestra şi un copac de aur, în partea de jos, pe azur,

                                               32/34
              un brâu undat orizontal de argint (Crişul Negru).
              Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă a comunei Uileacu de Beiuş asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică a comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.
              Cerbul şi copacul reprezintă fauna existentă în fondul
              forestier al comunei.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea are rangul de comună.
Nr. Crt.                         100
Municipiul/Orașul/Comuna:  Vadu Crișului
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         101
Municipiul/Orașul/Comuna:  Viișoara
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În curs de realizare.
Nr. Crt.                         102
Municipiul/Orașul/Comuna:  Vîrciorog
Aprobare:          În derulare
Stema:           Descrierea Stemei:
              În scut, pe fond roşu, este reprezentată o biserică şi un
              plop, ambele de aur, plasate pe o terasă de aur.
              Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
              turn.
              Semnificaţia elementelor însumate:
              Propunerea de stemă ale comunei Vîrciorog asigură
              concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic,
              social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând
              tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
              Compoziţia heraldică reprezintă biserica din localitate.
              Coroana murală de argint cu un turn semnifică faptul că
              aşezarea este comună.

                                           33/34
34/34

								
To top