Web Shop - Web Services by xuyuzhu

VIEWS: 8 PAGES: 211

									ReCreateX Web Shop
   Web Services 2.0
Inhoudsopgave
1            HISTORIEK ..............................................................................................................................17

2            INLEIDING ..............................................................................................................................18

3            ALGEMENE PRINCIPES ..........................................................................................................19

  3.1         DE SERVICE CONTEXT ...................................................................................................................... 19
  3.2         HET GEBRUIK VAN DE DOMAINOBJECTEN ............................................................................................ 19
  3.3         DE BASKET OPERATIES ....................................................................................................................... 19
   3.3.1       Check-out .................................................................................................................................. 20
   3.3.2       Validatie ..................................................................................................................................... 20
   3.3.3       Lock en Unlock van basket-items .......................................................................................... 20
  3.4         HET AANMAKEN VAN BASKET-ITEMS .................................................................................................... 21
                                                                                       2
4            ALGEMENE WEBSERVICES ....................................................................................................22

  4.1         XXXSPECIFIEDFIELD ........................................................................................................................... 22

  4.2         PAGING CRITERIA ............................................................................................................................ 22
  4.3         SORTING CRITERIA ........................................................................................................................... 22

5            ARTICLES................................................................................................................................23

  5.1         FIND ARTICLES .................................................................................................................................. 23
   5.1.1       Request ....................................................................................................................................... 23
     5.1.1.1    ArticleSearchCriteria ................................................................................................................ 23
     5.1.1.2    ArticleIncludes ........................................................................................................................... 24
   5.1.2       Response .................................................................................................................................... 25
  5.2         LISTARTICLEGROUPS ........................................................................................................................ 26
   5.2.1       Request ....................................................................................................................................... 26
     5.2.1.1    ArticleGroupSearchCriteria..................................................................................................... 26
   5.2.2       Response .................................................................................................................................... 26
     5.2.2.1    ArticleGroup .............................................................................................................................. 27
  5.3         FIND ARTICLECATEGORIES................................................................................................................. 27
   5.3.1       Request ....................................................................................................................................... 27
     5.3.1.1    ArticleCategorySearchCriteria ............................................................................................... 27
   5.3.1       Response .................................................................................................................................... 27
  5.4         FINDPRICEGROUPS.......................................................................................................................... 28
   5.4.1       Request ....................................................................................................................................... 28
   5.4.2       Response .................................................................................................................................... 28
  5.5         FIND ARTICLESALESORDERS ............................................................................................................... 28
   5.5.1       Request ....................................................................................................................................... 28
     5.5.1.1    ArticleSalesOrderSearchCriteria ............................................................................................. 28

Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
   5.5.2       Response .................................................................................................................................... 29
     5.5.2.1    ArticleGroup .............................................................................................................................. 29

6            BASKET (WINKELMANDJE) ....................................................................................................31

  6.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 31
  6.2         VALIDATEBASKET ............................................................................................................................. 31
   6.2.1       Request ....................................................................................................................................... 31
     6.2.1.1    Basket .......................................................................................................................................... 31
     6.2.1.2    BasketItem .................................................................................................................................. 31
     6.2.1.3    Payments .................................................................................................................................... 38
   6.2.2       Response .................................................................................................................................... 38
     6.2.2.1    BasketValidationResult ............................................................................................................. 39
     6.2.2.2    BasketItemValidationResult ..................................................................................................... 39
  6.3         VALIDATEBASKETITEM ....................................................................................................................... 39     3
  6.4         RECALCULATEBASKET ....................................................................................................................... 39
   6.4.1       Request ....................................................................................................................................... 40
   6.4.2       Response .................................................................................................................................... 40
  6.5         CHECKOUTBASKET ........................................................................................................................... 40
   6.5.1       Request ....................................................................................................................................... 40
   6.5.2       Response .................................................................................................................................... 40
     6.5.2.1    SalesItems ................................................................................................................................... 40
  6.6         LOCKBASKETITEMS ........................................................................................................................... 41
   6.6.1       Request ....................................................................................................................................... 41
   6.6.2       Response .................................................................................................................................... 41
     6.6.2.1    LockTicket ................................................................................................................................... 42
     6.6.2.2    CultureEventReservationLockTicket. ..................................................................................... 42
  6.7         UNLOCKBASKETITEMS....................................................................................................................... 43
   6.7.1       Request ....................................................................................................................................... 43
  6.8         EXTENDLOCKPERIOD ....................................................................................................................... 43
   6.8.1       Request ....................................................................................................................................... 43
  6.9         LISTPAYMENTMETHODS .................................................................................................................... 43
   6.9.1       Request ....................................................................................................................................... 43
   6.9.2       Response .................................................................................................................................... 43

7            PROFIEL ..................................................................................................................................45

  7.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 45
  7.2         VALIDATEUSERNAME ....................................................................................................................... 45
   7.2.1       Request ....................................................................................................................................... 45
   7.2.2       Response .................................................................................................................................... 45
  7.3         AUTHENTICATEUSER.......................................................................................................................... 45


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
   7.3.1       Request ....................................................................................................................................... 46
   7.3.2       Response .................................................................................................................................... 46
  7.4         AUTHENTICATENATIONALNUMBER ..................................................................................................... 46
   7.4.1       Request ....................................................................................................................................... 46
   7.4.2       Response .................................................................................................................................... 47
  7.5         AUTHENTICATEMANAGER ................................................................................................................. 47
   7.5.1       Request ....................................................................................................................................... 47
   7.5.2       Response .................................................................................................................................... 47
  7.6         SAVEPERSON .................................................................................................................................. 48
   7.6.1       Request ....................................................................................................................................... 48
     7.6.1.1    Person .......................................................................................................................................... 48
     7.6.1.2    PersonName .............................................................................................................................. 49
     7.6.1.3    Address ....................................................................................................................................... 49
     7.6.1.4    PersonSettings ............................................................................................................................ 50     4

     7.6.1.5    PersonPriceGroup ..................................................................................................................... 50
     7.6.1.6    PersonLLVInfo ............................................................................................................................. 51
     7.6.1.7    PersonLLVTransferHistory .......................................................................................................... 51
     7.6.1.8    PersonChildCareInfo ................................................................................................................ 52
     7.6.1.9    ChildCareSchool ....................................................................................................................... 52
     7.6.1.10   ChildCareTariff........................................................................................................................... 53
     7.6.1.11   Credential .................................................................................................................................. 53
   7.6.2       Response .................................................................................................................................... 53
     7.6.2.1    SavePersonResult ...................................................................................................................... 53
     7.6.2.2    ValidationResult......................................................................................................................... 53
  7.7         SAVEPERSONCONTACTS .................................................................................................................. 54
   7.7.1       Request ....................................................................................................................................... 54
     7.7.1.1    Person .......................................................................................................................................... 54
   7.7.2       Response .................................................................................................................................... 54
     7.7.2.1    Person .......................................................................................................................................... 54
     7.7.2.2    ValidationResult......................................................................................................................... 54
  7.8         SAVEPERSONPRICEGROUPS ............................................................................................................. 55
   7.8.1       Request ....................................................................................................................................... 55
   7.8.2       Response .................................................................................................................................... 55
  7.9         SAVEPERSONRELATION .................................................................................................................... 55
   7.9.1       Request ....................................................................................................................................... 55
   7.9.2       Response .................................................................................................................................... 55
  7.10         DELETEPERSONRELATION .................................................................................................................. 56
   7.10.1      Request ....................................................................................................................................... 56
   7.10.2      Response .................................................................................................................................... 56Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
  7.11        FINDPERSON ................................................................................................................................... 56
   7.11.1      Request ....................................................................................................................................... 56
      7.11.1.1   FindPersonsCriteria .................................................................................................................... 56
      7.11.1.2   PersonIncludes........................................................................................................................... 57
   7.11.2      Response .................................................................................................................................... 57
  7.12        FORGOTPASSWORD ......................................................................................................................... 57
   7.12.1      Request ....................................................................................................................................... 57
   7.12.2      Response .................................................................................................................................... 58
  7.13        FINDPERSONDELIVERYADDRESSES ..................................................................................................... 58
   7.13.1      Request ....................................................................................................................................... 58
   7.13.2      Response .................................................................................................................................... 58
  7.14        DELETEPERSONDELIVERYADDRESS ..................................................................................................... 59
   7.14.1      Request ....................................................................................................................................... 59
   7.14.2      Response .................................................................................................................................... 59   5

  7.15        SAVEPERSONDELIVERY ADDRESS ....................................................................................................... 59
   7.15.1      Request ....................................................................................................................................... 59
   7.15.2      Response .................................................................................................................................... 60
      7.15.2.1   SavePersonDeliveryAddressResult ......................................................................................... 60
      7.15.2.2   ValidationResult......................................................................................................................... 60
  7.16        GETPERSONCHIPKNIP ...................................................................................................................... 60
   7.16.1      Request ....................................................................................................................................... 60
   7.16.2      Response .................................................................................................................................... 60
  7.17        GETPERSONCREDITS ........................................................................................................................ 61
   7.17.1      Request ....................................................................................................................................... 61
   7.17.2      Response .................................................................................................................................... 61

8            MODULE LEERLINGENVOLGSYSTEEM (VANAF RCX 5.0.5) ..................................................63

  8.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 63
  8.2         LISTLESSONGROUPS ......................................................................................................................... 63
   8.2.1       Request ....................................................................................................................................... 63
      8.2.1.1   LessonGroupSearchCriteria .................................................................................................... 63
   8.2.2       Response .................................................................................................................................... 64
  8.3         LISTABSENTREASONS ........................................................................................................................ 65
   8.3.1       Request ....................................................................................................................................... 65
      8.3.1.1   AbsentReasonSearchCriteria .................................................................................................. 65
   8.3.2       Response .................................................................................................................................... 65
  8.4         LISTSTUDENTPRESENCES .................................................................................................................... 65
   8.4.1       Request ....................................................................................................................................... 65
      8.4.1.1   StudentPresenceSearchCriteria ............................................................................................. 65
   8.4.2       Response .................................................................................................................................... 66


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
  8.5         LISTNORMS ..................................................................................................................................... 66
   8.5.1       Request ....................................................................................................................................... 66
     8.5.1.1    NormSearchCriteria .................................................................................................................. 66
   8.5.2       Response .................................................................................................................................... 66
  8.6         LISTSTUDENTFOLLOWSCORES ............................................................................................................ 67
   8.6.1       Request ....................................................................................................................................... 67
     8.6.1.1    StudentFollowScoreSearchCriteria ........................................................................................ 67
   8.6.2       Response .................................................................................................................................... 67
  8.7         LISTWAITINGLISTS .............................................................................................................................. 68
   8.7.1       Request ....................................................................................................................................... 68
     8.7.1.1    WaitingListSearchCriteria ......................................................................................................... 68
   8.7.2       Response .................................................................................................................................... 68
  8.8         LISTSWIMMINGLEVELS ....................................................................................................................... 69
   8.8.1       Request ....................................................................................................................................... 69  6

     8.8.1.1    SwimmingLevelSearchCriteria ................................................................................................ 69
   8.8.2       Response .................................................................................................................................... 69
  8.9         SAVELLVINFOTODB ........................................................................................................................ 69
   8.9.1       Request ....................................................................................................................................... 69
   8.9.2       Response .................................................................................................................................... 70
  8.10         SAVESTUDENTTRANSFER .................................................................................................................... 70
   8.10.1      Request ....................................................................................................................................... 70
   8.10.2      Response .................................................................................................................................... 70
  8.11         LLVMESSAGETRANSLATIONS ............................................................................................................. 70
   8.11.1      Request ....................................................................................................................................... 70
   8.11.2      Response .................................................................................................................................... 71
  8.12         GETPERSONLLVINFOBYLESSONGROUP ............................................................................................. 71
   8.12.1      Request ....................................................................................................................................... 71
     8.12.1.1   PersonLLVInfoSearchCriteria ................................................................................................... 71
   8.12.2      Response .................................................................................................................................... 71
  8.13         LISTSWIMMINGDIPLOMAS ................................................................................................................. 71
   8.13.1      Request ....................................................................................................................................... 71
     8.13.1.1   SwimmingDiplomaSearchCriteria .......................................................................................... 71
   8.13.2      Response .................................................................................................................................... 72
  8.14         FINDWAITINGLISTSTUDENTOVERVIEW .................................................................................................. 72
   8.14.1      Request ....................................................................................................................................... 72
     8.14.1.1   WaitingListStudentSearchCriteria ........................................................................................... 72
   8.14.2      Response .................................................................................................................................... 72
  8.15         DELETEWAITINGLISTSTUDENT ............................................................................................................. 73
   8.15.1      Request ....................................................................................................................................... 73Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
   8.15.2      Response .................................................................................................................................... 73

9            MODULE FITNESS (VANAF RCX 5.0.5) ..................................................................................74

  9.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 74
  9.2         FINDPERSONCARDS......................................................................................................................... 74
   9.2.1       Request ....................................................................................................................................... 74
   9.2.2       Response .................................................................................................................................... 75
  9.3         FINDSUBSCRIPTIONS ......................................................................................................................... 76
   9.3.1       Request ....................................................................................................................................... 76
   9.3.2       Response .................................................................................................................................... 77
  9.4         GETFITNESSNONMEMBERPERSON ..................................................................................................... 77
   9.4.1       Request ....................................................................................................................................... 77
   9.4.2       Response .................................................................................................................................... 77
  9.5         FINDFITNESS ACTIVITIES ...................................................................................................................... 77   7
   9.5.1       Request ....................................................................................................................................... 77
   9.5.2       Response .................................................................................................................................... 79
  9.6         FINDFITNESS ACTIVITYRESERVATIONS ................................................................................................... 80
   9.6.1       Request ....................................................................................................................................... 80
   9.6.2       Response .................................................................................................................................... 82
  9.7         CONFIRMFITNESS ACTIVITYRESERVATION ............................................................................................. 83
   9.7.1       Request ....................................................................................................................................... 83
   9.7.2       Response .................................................................................................................................... 83
  9.8         CANCELFITNESSACTIVITYRESERVATION .............................................................................................. 84
   9.8.1       Request ....................................................................................................................................... 84
   9.8.2       Response .................................................................................................................................... 84
  9.9         GETFITNESS ACTIVITY ........................................................................................................................ 84
   9.9.1       Request ....................................................................................................................................... 84
   9.9.2       Response .................................................................................................................................... 84
  9.10        GETFITNESS ACTIVITYRESERVATION ..................................................................................................... 85
   9.10.1      Request ....................................................................................................................................... 85
   9.10.2      Response .................................................................................................................................... 85

10           MODULE EXPOSITIES .............................................................................................................86

  10.1        BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 86
  10.2        LISTEXPOSITIONTYPES ........................................................................................................................ 86
   10.2.1      Request ....................................................................................................................................... 86
   10.2.2      Response .................................................................................................................................... 86
      10.2.2.1   ExpositionType ........................................................................................................................... 86
  10.3        FINDEXPOSITIONS ............................................................................................................................. 86
   10.3.1      Request ....................................................................................................................................... 86


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
     10.3.1.1   ExpositionSearchCriteria .......................................................................................................... 86
     10.3.1.2   ExpositionIncludes ..................................................................................................................... 87
   10.3.2      Response .................................................................................................................................... 87
     10.3.2.1   Exposition .................................................................................................................................... 87
     10.3.2.2   ExpositionPeriod ........................................................................................................................ 88
     10.3.2.3   ExpositionPrice ........................................................................................................................... 89
     10.3.2.4   PriceGroup ................................................................................................................................. 89
  10.4         LISTEXPOSITIONPERIODS ................................................................................................................... 90
   10.4.1      Request ....................................................................................................................................... 90
     10.4.1.1   ExpositionPeriodSearchCriteria .............................................................................................. 90
   10.4.2      Response .................................................................................................................................... 90
  10.5         LISTAUDIENCES ................................................................................................................................ 90
   10.5.1      Request ....................................................................................................................................... 90
   10.5.2      Response .................................................................................................................................... 90   8

  10.6         FINDORGANISEDVISITS ..................................................................................................................... 91
   10.6.1      Request ....................................................................................................................................... 91
     10.6.1.1   FindOrganisedVisitsRequest .................................................................................................... 91
     10.6.1.2   OrganisedVisitIncludes ............................................................................................................. 91
   10.6.2      Response .................................................................................................................................... 92
     10.6.2.1   OrganisedVisit ............................................................................................................................ 92
     10.6.2.2   OrganisedVisitPriceGroupPeriodReservation ...................................................................... 92
     10.6.2.3   OrganisedVisitArticlePeriodReservation................................................................................ 93
     10.6.2.4   OrganisedVisitArticle ................................................................................................................ 93

11           MODULE TICKETING ..............................................................................................................95

  11.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 95
  11.2         LISTCULTUREACTIVITIES ..................................................................................................................... 95
   11.2.1      Request ....................................................................................................................................... 95
   11.2.2      Response .................................................................................................................................... 95
     11.2.2.1   CultureActivity ........................................................................................................................... 95
  11.3         FINDCULTUREEVENTS........................................................................................................................ 95
   11.3.1      Request ....................................................................................................................................... 95
     11.3.1.1   CultureEventSearchCriteria..................................................................................................... 95
     11.3.1.2   CultureEventIncludes ............................................................................................................... 96
   11.3.2      Response .................................................................................................................................... 96
     11.3.2.1   CultureEvent .............................................................................................................................. 96
     11.3.2.2   CultureEventPrice ..................................................................................................................... 97
  11.4         LISTCULTUREEVENTOPTIONS .............................................................................................................. 98
   11.4.1      Request ....................................................................................................................................... 98
   11.4.2      Response .................................................................................................................................... 98


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
  11.5         GETHALLSEATING ............................................................................................................................ 99
   11.5.1      Request ....................................................................................................................................... 100
   11.5.2      Response .................................................................................................................................... 100
  11.6         GETCULTUREEVENTSEATING.............................................................................................................. 100
   11.6.1      Request ....................................................................................................................................... 100
   11.6.2      Response .................................................................................................................................... 100
  11.7         GETSEAT ALLOCATIONS .................................................................................................................... 101
   11.7.1      Request ....................................................................................................................................... 101
   11.7.2      Response .................................................................................................................................... 101

12           MODULE ZAALRESERVERINGEN............................................................................................103

  12.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 103
  12.2         FINDRESERVATIONACTIVITIES ............................................................................................................. 103
   12.2.1      Request ....................................................................................................................................... 103   9
     12.2.1.1   ReservationActivityIncludes .................................................................................................... 103
   12.2.2      Response .................................................................................................................................... 103
  12.3         FINDINFRASTRUCTURES ...................................................................................................................... 104
   12.3.1      Request ....................................................................................................................................... 104
     12.3.1.1   InfrastructureIncludes ............................................................................................................... 105
   12.3.2      Response .................................................................................................................................... 105
     12.3.2.1   Address ....................................................................................................................................... 105
     12.3.2.2   Place ........................................................................................................................................... 106
     12.3.2.3   Division ........................................................................................................................................ 106
     12.3.2.4   Credentials ................................................................................................................................. 107
  12.4         FINDINFRASTRUCTUREOPENINGS ........................................................................................................ 107
   12.4.1      Request ....................................................................................................................................... 107
     12.4.1.1   InfrastructureOpeningsSearchCriteria................................................................................... 107
   12.4.2      Response .................................................................................................................................... 108
     12.4.2.1   InfrastructureOpenings ............................................................................................................ 108
     12.4.2.2   InfrastructureOpeningHours .................................................................................................... 108
     12.4.2.3   OpeningHour ............................................................................................................................. 108
  12.5         FINDPLACES .................................................................................................................................... 108
   12.5.1      Request ....................................................................................................................................... 108
     12.5.1.1   PlaceIncludes ............................................................................................................................ 109
   12.5.2      Response .................................................................................................................................... 110
     12.5.2.1   Infrastructure .............................................................................................................................. 110
     12.5.2.2   ReservationActivity ................................................................................................................... 111
  12.6         FINDRESERVATIONS .......................................................................................................................... 111
   12.6.1      Request ....................................................................................................................................... 111
     12.6.1.1   ReservationIncludes ................................................................................................................. 112


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
   12.6.2      Response .................................................................................................................................... 113
     12.6.2.1   Place ........................................................................................................................................... 114
     12.6.2.2   Infrastructure .............................................................................................................................. 115
     12.6.2.3   ReservationActivity ................................................................................................................... 115
     12.6.2.4   Person .......................................................................................................................................... 116
     12.6.2.5   PersonName .............................................................................................................................. 117
     12.6.2.6   Address ....................................................................................................................................... 117
     12.6.2.7   Relation ....................................................................................................................................... 118
  12.7         FINDCOUNTIES ................................................................................................................................ 118
   12.7.1      Request ....................................................................................................................................... 118
   12.7.2      Response .................................................................................................................................... 118
  12.8         CANCELRESERVATION ...................................................................................................................... 119
   12.8.1      Request ....................................................................................................................................... 119
   12.8.2      Response .................................................................................................................................... 119    10

13           MODULE BUSVERVOER .........................................................................................................120

  13.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 120
  13.2         LISTCOUNTRIES ................................................................................................................................ 120
   13.2.1      Request ....................................................................................................................................... 121
     13.2.1.1   Includes....................................................................................................................................... 121
   13.2.2      Response .................................................................................................................................... 121
  13.3         LISTZIPCODES .................................................................................................................................. 121
   13.3.1      Request ....................................................................................................................................... 121
     13.3.1.1   Includes....................................................................................................................................... 122
   13.3.2      Response .................................................................................................................................... 122
     13.3.2.1   Country ....................................................................................................................................... 122
  13.4         LISTZIPCODESTREETS ......................................................................................................................... 122
   13.4.1      Request ....................................................................................................................................... 122
   13.4.2      Response .................................................................................................................................... 123
     13.4.2.1   Zipcode....................................................................................................................................... 123
  13.5         LISTZIPCODECENDRISSTREETS ............................................................................................................ 123
   13.5.1      Request ....................................................................................................................................... 123
   13.5.2      Response .................................................................................................................................... 124
  13.6         GETBUSTRIPREQUEST ........................................................................................................................ 124
   13.6.1      Request ....................................................................................................................................... 125
   13.6.2      Response .................................................................................................................................... 125
     13.6.2.1   Person .......................................................................................................................................... 126
     13.6.2.2   Contact ...................................................................................................................................... 126
     13.6.2.3   Address ....................................................................................................................................... 126
     13.6.2.4   BustripStates ............................................................................................................................... 126


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
  13.7         LISTBUSTRIPREQUESTS ....................................................................................................................... 126
   13.7.1      Request ....................................................................................................................................... 126
     13.7.1.1   BusTripIncludes ........................................................................................................................... 127
   13.7.2      Response .................................................................................................................................... 127
     13.7.2.1   BusTripRequest ........................................................................................................................... 128
  13.8         GETBUSTRIPSERIEREQUEST ............................................................................................................... 128
   13.8.1      Request ....................................................................................................................................... 128
   13.8.2      Response .................................................................................................................................... 128
     13.8.2.1   WeekDayRange ........................................................................................................................ 129
     13.8.2.2   SerieMonthPattern .................................................................................................................... 129
     13.8.2.3   SerieYearPattern ....................................................................................................................... 129
     13.8.2.4   SerieFrequency.......................................................................................................................... 129
     13.8.2.5   WeekDays .................................................................................................................................. 130
     13.8.2.6   FrequencyTypes ........................................................................................................................ 130      11

     13.8.2.7   BusTripRequest ........................................................................................................................... 130
  13.9         SAVEBUSTRIPREQUEST ...................................................................................................................... 130
   13.9.1      Request ....................................................................................................................................... 130
   13.9.2      Response .................................................................................................................................... 130
     13.9.2.1   BusTripCompositeValidationResult ......................................................................................... 131
     13.9.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 131
     13.9.2.3   BusTripRequest ........................................................................................................................... 131
  13.10        SAVEBUSTRIPSERIEREQUEST ............................................................................................................. 131
   13.10.1      Request ....................................................................................................................................... 131
   13.10.2      Response .................................................................................................................................... 132
     13.10.2.1   BusTripCompositeValidationResult ......................................................................................... 132
     13.10.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 132
     13.10.2.3   BusTripSerieRequest .................................................................................................................. 132
  13.11        CANCELBUSTRIP .............................................................................................................................. 132
   13.11.1      Request ....................................................................................................................................... 133
   13.11.2      Response .................................................................................................................................... 133
     13.11.2.1   BusTripCompositeValidationResult ......................................................................................... 133
     13.11.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 133
     13.11.2.3   BusTripRequest ........................................................................................................................... 133
  13.12        CANCELBUSTRIPSERIE ...................................................................................................................... 134
   13.12.1      Request ....................................................................................................................................... 134
   13.12.2      Response .................................................................................................................................... 134
     13.12.2.1   BusTripSerieCompositeValidationResult ................................................................................ 134
     13.12.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 134
     13.12.2.3   BusTripSerieRequest .................................................................................................................. 135Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
  13.13        DELETEBUSTRIP ................................................................................................................................ 135
   13.13.1      Request ....................................................................................................................................... 135
   13.13.2      Response .................................................................................................................................... 135
     13.13.2.1   BusTripCompositeValidationResult ......................................................................................... 135
     13.13.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 135
     13.13.2.3   BusTripRequest ........................................................................................................................... 136
  13.14        DELETEBUSTRIPSERIE ......................................................................................................................... 136
   13.14.1      Request ....................................................................................................................................... 136
   13.14.2      Response .................................................................................................................................... 136
     13.14.2.1   BusTripSerieCompositeValidationResult ................................................................................ 136
     13.14.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult) ................................................. 137
     13.14.2.3   BusTripSerieRequest .................................................................................................................. 137

14           WERKNEMERS ........................................................................................................................138
                                                                                         12
  14.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 138
  14.2         FINDEMPLOYEES .............................................................................................................................. 138
   14.2.1      Request ....................................................................................................................................... 138
     14.2.1.1   EmployeeIncludes .................................................................................................................... 139
   14.2.2      Response .................................................................................................................................... 139
   14.2.3      Department ............................................................................................................................... 140
   14.2.4      Function ...................................................................................................................................... 140
  14.3         AUTHENTICATEEMPLOYEE.................................................................................................................. 140
   14.3.1      Request ....................................................................................................................................... 140
   14.3.2      Response .................................................................................................................................... 140

15           AANKOOP MODULE .............................................................................................................142

  15.1         INLEIDING........................................................................................................................................ 142
  15.2         FINDVENDORS................................................................................................................................. 143
   15.2.1      Request ....................................................................................................................................... 143
     15.2.1.1   VendorIncludes ......................................................................................................................... 144
   15.2.2      Response .................................................................................................................................... 144
     15.2.2.1   VendorState ............................................................................................................................... 146
     15.2.2.2   VendorGroup ............................................................................................................................ 146
     15.2.2.3   VatRegime ................................................................................................................................. 147
     15.2.2.4   Vat ............................................................................................................................................... 147
     15.2.2.5   VendorContact ......................................................................................................................... 147
  15.3         FINDVENDORSGROUPS .................................................................................................................... 149
   15.3.1      Request ....................................................................................................................................... 149
   15.3.2      Response .................................................................................................................................... 149
  15.4         FINDPURCHASEARTICLES .................................................................................................................. 150


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
   15.4.1      Request ....................................................................................................................................... 150
     15.4.1.1   PurchaseArticleIncludes .......................................................................................................... 151
   15.4.2      Response .................................................................................................................................... 151
     15.4.2.1   VendorArticle............................................................................................................................. 153
     15.4.2.2   ArticleUnit ................................................................................................................................... 153
  15.5         FINDSTOCKLOCATIONS .................................................................................................................... 154
   15.5.1      Request ....................................................................................................................................... 154
   15.5.2      Response .................................................................................................................................... 154
  15.6         FINDPURCHASEORDERS ................................................................................................................... 155
   15.6.1      Request ....................................................................................................................................... 155
   15.6.2      Response .................................................................................................................................... 155
     15.6.2.1   PurchaseOrderRequest............................................................................................................ 155
     15.6.2.2   PurchaseOrder .......................................................................................................................... 156
     15.6.2.3   PurchaseLineRequest ............................................................................................................... 157        13

     15.6.2.4   PurchaseLine.............................................................................................................................. 158
  15.7         VALIDATEPURCHASEORDER .............................................................................................................. 159
   15.7.1      Request ....................................................................................................................................... 159
   15.7.2      Response .................................................................................................................................... 159
  15.8         VALIDATEPURCHASELINE .................................................................................................................. 160
   15.8.1      Request ....................................................................................................................................... 160
   15.8.2      Response .................................................................................................................................... 160
  15.9         SAVEPURCHASEORDER .................................................................................................................... 161
   15.9.1      Request ....................................................................................................................................... 161
   15.9.2      Response .................................................................................................................................... 161
  15.10        DELETEPURCHASEORDER.................................................................................................................. 162
   15.10.1      Request ....................................................................................................................................... 162
   15.10.2      Response .................................................................................................................................... 162
  15.11        SAVEPURCHASELINE ........................................................................................................................ 163
   15.11.1      Request ....................................................................................................................................... 163
   15.11.2      Response .................................................................................................................................... 163
  15.12        DELETEPURCHASELINE ...................................................................................................................... 164
   15.12.1      Request ....................................................................................................................................... 164
   15.12.2      Response .................................................................................................................................... 164

16           MODULE VERHUUR(VANAF RCX 5.0.5) ................................................................................165

  16.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 165
  16.2         FINDRENTAL ARTICLES ....................................................................................................................... 165
   16.2.1      Request ....................................................................................................................................... 165
   16.2.2      Response .................................................................................................................................... 167
  16.3         FINDRENTALORDERS ........................................................................................................................ 168


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
   16.3.1      Request ....................................................................................................................................... 168
   16.3.2      Response .................................................................................................................................... 170
  16.4         GETRENTALORDER .......................................................................................................................... 171
   16.4.1      Request ....................................................................................................................................... 171
   16.4.2      Response .................................................................................................................................... 172
  16.5         CANCELRENTALORDER .................................................................................................................... 172
   16.5.1      Request ....................................................................................................................................... 172
   16.5.2      Response .................................................................................................................................... 172

17           MODULE INSCHRIJVINGEN (VANAF RCX 5.0.5) .................................................................174

  17.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 174
  17.2         LISTACTIVITYTYPES ............................................................................................................................ 174
   17.2.1      Request ....................................................................................................................................... 174
   17.2.2      Response .................................................................................................................................... 174    14
  17.3         FIND ACTIVITIES ................................................................................................................................ 174
   17.3.1      Request ....................................................................................................................................... 174
     17.3.1.1   ActivitySearchCriteria............................................................................................................... 175
     17.3.1.2   ActivityIncludes ......................................................................................................................... 175
   17.3.2      Response .................................................................................................................................... 175
     17.3.2.1   Period .......................................................................................................................................... 176
     17.3.2.2   ActivityPart ................................................................................................................................. 176
     17.3.2.3   ActivityOption ............................................................................................................................ 176
     17.3.2.4   AgeCategory ............................................................................................................................ 176
  17.4         FINDPRICEGROUP ACTIVITYBY ACTIVITY .............................................................................................. 177
   17.4.1      Request ....................................................................................................................................... 177
     17.4.1.1   ActivitySearchCriteria............................................................................................................... 177
   17.4.2      Response .................................................................................................................................... 177
  17.5         FINDENTRYOVERVIEW ...................................................................................................................... 178
   17.5.1      Request ....................................................................................................................................... 178
     17.5.1.1   EntrySearchCriteria ................................................................................................................... 178
   17.5.2      Response .................................................................................................................................... 178
  17.6         CANCELENTRY ................................................................................................................................ 178
   17.6.1      Request ....................................................................................................................................... 179
   17.6.2      Response .................................................................................................................................... 179

18           MODULE BKO (VANAF RCX 5.1.0) .......................................................................................180

  18.1         BEKNOPT OVERZICHT ........................................................................................................................ 180
  18.2         AUTHENTICATECHILDCARECENTRE .................................................................................................... 180
   18.2.1      Request ....................................................................................................................................... 180
   18.2.2      Response .................................................................................................................................... 180


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
  18.3         FINDCHILDCARECENTRES ................................................................................................................ 181
   18.3.1      Request ....................................................................................................................................... 181
     18.3.1.1   ChildCareCentreIncludes ....................................................................................................... 182
   18.3.2      Response .................................................................................................................................... 182
  18.4         FINDCHILDCARECENTREPERIODS ..................................................................................................... 182
   18.4.1      Request ....................................................................................................................................... 182
   18.4.2      Response .................................................................................................................................... 183
  18.5         FINDCHILDCARECENTREENTRIES ....................................................................................................... 183
   18.5.1      Request ....................................................................................................................................... 183
     18.5.1.1   ChildCareCentreEntryIncludes ............................................................................................... 184
   18.5.2      Response .................................................................................................................................... 184
  18.6         FINDCHILDCARECENTREPRESENCES.................................................................................................. 184
   18.6.1      Request ....................................................................................................................................... 184
   18.6.2      Response .................................................................................................................................... 185    15

  18.7         SAVECHILDCARECENTREPRESENCE .................................................................................................. 185
   18.7.1      Request ....................................................................................................................................... 185
   18.7.2      Response .................................................................................................................................... 185
     18.7.2.1   ValidationResult......................................................................................................................... 186
  18.8         DELETECHILDCAREPRESENCE ........................................................................................................... 186
   18.8.1      Request ....................................................................................................................................... 186
   18.8.2      Response .................................................................................................................................... 186

19           OPHALEN VAN AFBEELDINGEN VIA WEBSERVICES.............................................................187

  19.1         EEN VOORBEELD: ............................................................................................................................. 187

20           OPHALEN VAN DOCUMENTEN VIA WEBSERVICES..............................................................188

  20.1         ALGEMEEN ..................................................................................................................................... 188
  20.2         CULTUREEVENT TICKETS .................................................................................................................... 189
  20.3         ETICKETS VAN EXPOSITIES .................................................................................................................. 190
  20.4         TICKETS VAN INSCHRIJVINGEN ........................................................................................................... 190
  20.5         FITNESS TICKETS ................................................................................................................................ 193
  20.6         TICKETS VOOR VERHUUR BESTELLINGEN ............................................................................................... 194

21           OPMERKINGEN .....................................................................................................................196

22           VOORBEELDEN ......................................................................................................................197

  22.1         BIJHOUDEN VAN BASKET ITEMS ........................................................................................................... 197
   22.1.1      Helper classes ............................................................................................................................ 197
   22.1.2      Statebag..................................................................................................................................... 198
  22.2         CREATIE CONTEXT ITEM ..................................................................................................................... 199
  22.3         EXPOSITIES....................................................................................................................................... 200


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
   22.3.1      Ophalen van de klanten ......................................................................................................... 200
   22.3.2      Ophalen van exposities, periodes en prijzen ....................................................................... 200
   22.3.3      Reserveringsobject aanmaken .............................................................................................. 201
   22.3.4      Reservering toevoegen aan winkelmandje ........................................................................ 201
   22.3.5      Tijdelijke reservering aanmaken in de database ................................................................ 202
   22.3.6      Prijs van het winkelmandje herberekenen ........................................................................... 203
   22.3.7      Betalingen aanmaken ............................................................................................................. 203
   22.3.8      Validatie ..................................................................................................................................... 204
   22.3.9      Boeken ........................................................................................................................................ 204
   22.3.10      Ophalen van ETickets ............................................................................................................... 205
                                                                                       16
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
1    Historiek
      Frederic – 31/10/2011: v1.0.1
            Toevoeging verplichte velden
      Frederic – 12/01/2012: v1.1.0
            Bijgewerkt met WSDL 1.1 versie
      Frederic – 23/01/2012: v1.2.0
      Jannick – 13/02/2012: v1.3.0
      Frederic – 2012-05-30: v1.5.0
            Aanpassing CultureEventPrice
      Patrick : 15/03/2012: v2.0.0
      Patrick : 12/06/2012: v2.0.0
            Busvervoer module toegevoegd
      Dieter : 08/10/2012: v2.1.0                 17

            BKO module toegevoegd
      Jannick : 22/10/2012: v2.1.0
            CultureEventWaitingListReservation toegevoegd
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
2    Inleiding
De ReCreateX Web Shop Web Services laten ontwikkelaars toe om een eigen web shop te creëren
bovenop een bestaand ReCreateX systeem. De web services abstraheren de ReCreateX domeinlogica
en database toegang in een simpele interface.


De web services laten je toe een basket (winkelmandje) te vullen om uiteindelijk een check-out
(verkoop) te doen.


De web services zijn geïmplementeerd als SOAP Web Services om interoperabiliteit toe te laten.
Sommige web service operaties zijn ook als REST Web Services geïmplementeerd om bepaalde
overhead te vermijden (vb. toegang tot binaire gegevens zoals afbeeldingen).
Dit document bevat geen diepe details over de web services, enkel de algemene principes.
Voor meer details verwijzen we naar de gepaste documenten.                    18
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
3     Algemene Principes
3.1    DE SERVICE CONTEXT
Alle requests naar de web service bevatten een service context. De service context bepaalt de
context waaronder de web services hun werk zullen doen.
Aangezien de web services kunnen worden geconfigureerd voor meerdere ReCreateX systemen
(databases), kan het noodzakelijk zijn om te vermelden welk systeem je wilt aanspreken.
Indien de web services maar in de context van één ReCreateX systeem draaien, is de context niet
relevant.
Op dit moment bestaat de request uit de volgende eigenschappen :
     ShopId : Indien deze niet is ingevuld, dan zal de ShopID worden gebruikt die is opgegeven in de
      webservice configuratie file.
     DivisionId
     Language (ISO639-1) (Indien deze niet is ingevuld zal de standaard taal gebruikt worden (NL))   19

     SessionId: Bij het gebruiken van de basket functionaliteit dient de SessionId opgevuld te worden
      met een unieke GUID per winkelmandje! Indien twee verschillende gebruikers simultaan werken
      op dezelfde web site, is het noodzakelijk om te weten welke requests er bij welk winkelmandje
      horen.


3.2    HET GEBRUIK VAN DE DOMAINOBJECTEN
De web service operaties werken altijd met domainobjecten (onderliggend meestal als XML
gerepresenteerd). Zo een domeinobject, kan veel nuttige informatie bevatten wanneer het wordt
teruggestuurd naar de cliënt in een response. Doch, wanneer een domeinobject in de request wordt
doorgestuurd als referentie, is de meeste informatie hierin niet relevant en is het voldoende de
identificatie van het object (ID eigenschap/property) in te vullen.
vb. Wanneer je alle artikelcategorieën opvraagt krijg je in elk categorieobject een ID, naam,
beschrijving en optioneel een afbeelding terug (allemaal nuttige informatie). Doch wanneer je wilt
zoeken naar artikelen in een bepaalde artikelcategorie is het voldoende om enkel de ID van die groep
in te vullen in het object.


3.3    DE BASKET OPERATIES
De basket bevat alle dingen die een web shop klant wil kopen (huren, reserveren, ..). Een ding dat kan
worden toegevoegd aan de basket wordt een basket-item genoemd. Afhankelijk van de ReCreateX
modules die je wil/kan gebruiken, zijn er verschillende soorten basket-items:
     De aankoop van een artikel
     De verhuur van een artikel
     De inschrijving op een activiteit
     …
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Uiteindelijk komt het er op neer de basket te vullen met basket-items om een uiteindelijke verkoop te
doen (check-out).


De inhoud van de basket is de verantwoordelijkheid van de gebruikers (clients) van de web service.
Enkel na check-out wordt de basket een verkoop.


3.3.1   Check-out
Dit is de enige operatie die echt noodzakelijk is om een verkoop te doen.
De basket wordt eerst gevalideerd en indien er geen validatiefouten zijn, wordt de verkoop verwerkt.
Indien er echter wel validatiefouten optreden, moeten die eerst worden opgelost waarna de check-
out operatie opnieuw moet worden aangeroepen.


3.3.2   Validatie
Niet alle baskets kunnen worden verkocht. Bepaalde domainregels (rules) kunnen er toe leiden dat de    20
verkoop van de basket niet kan doorgaan.
De validatie van de basket bestaat uit twee delen:
      Validatie van alle basket-items
      vb. het maximaal aankoopaantal is overschreden
      Validatie op het niveau van de basket in zijn geheel
      vb. het maximaal verkoopbedrag is overschreden


Het resultaat van een validatie (op de gehele basket of op een individueel basket-item) omvat twee
eigenschappen:
      De naam van de domain/business regel die werd geschonden
      Een tekst die aangeeft waarover het gaat
Praktisch zal het erop neer komen dat je de tekst weergeeft aan de gebruiker, zodat hij de nodige
stappen kan ondernemen. (vb. het basket-item verwijderen uit de basket).
Indien dit onvoldoende is (voor de clients van de web service), kan je aan de hand van de naam van
de regel andere acties ondernemen. (momenteel is er geen lijst van regels beschikbaar)


Validatie van basket items is een optionele stap die het mogelijk maakt om al feedback te geven naar
de koper voordat hij de basket volledig uitcheckt.
Per basket-item krijg je maximaal één gebroken regel terug, het is best mogelijk dat na het oplossen van
een gebroken regel er een nieuwe gebroken regel wordt teruggegeven na validatie.


3.3.3   Lock en Unlock van basket-items
In veel gevallen willen we op een basket-item al een verkoopoptie nemen voordat we een check-out
van de basket doen. Laten we dit wat verduidelijken aan de hand van een voorbeeld waar we een
artikel kopen (en we een stock bijhouden van die artikels). We willen voorkomen dat de koper pas bij
check-out verneemt dat het artikel niet meer beschikbaar is (hoewel er op het moment dat hij zijn


Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
artikel toevoegde aan de basket nog voldoende stock was). Om dit te voorkomen is het mogelijk om
een artikel (of ander basket-item) te vergrendelen voor een bepaalde tijd. In het geval van een artikel
wordt de stock tijdelijk verminderd.


De lock-operatie geeft voor ieder Basket Item een lock-ticket terug. Dit ticket is een bewijs dat een
basket-item werd gelokt.
De lock heeft een vervaltijd. De vervaltijd zorgt ervoor dat het lock-systeem schaalbaar blijft.
De lock-tickets moeten bij check-out worden meegeleverd in de basket. Indien een lock al is vervallen,
wordt het basket-item verwerkt alsof hij geen lock had.


De unlock-operatie is een optionele operatie die je toelaat om een lock vroeger vrij te geven.
Locks worden altijd automatisch vrijgegeven na de vervaltijd. Maar, indien mogelijk is het altijd beter
om een onnodige lock zo vroeg mogelijk weer vrij te geven.
                                                     21

3.4    HET AANMAKEN VAN BASKET-ITEMS
Het aanmaken van basket-items is de verantwoordelijkheid van de client van de web services.
Doch, om een basket item te kunnen aanmaken zijn bepaalde start-gegevens noodzakelijk (afhankelijk
van de soort basket-item).


Uiteindelijk zijn er twee manieren om aan de nodige informatie te geraken:
     Bladeren (Browse)
     Zoeken (Search)
De web services geven je voldoende operaties om beide methodes toe te laten. Globaal gezien komt
dit neer op:
     Opvragen van lijsten van categorieën/types/… die kunnen worden gebruikt als zoek criteria
     Het zoeken van items aan de hand van een zoekcriteria
      Pagineren (paging) wordt steeds ondersteund wanneer grote resultaatlijsten mogelijk zijn.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
4    Algemene webservices
In onderstaande tekst zal van elke web service operatie in detail besproken worden hoe deze moet
aangesproken worden.


4.1   XXXSPECIFIEDFIELD
Als er gebruik gemaakt wordt van een DotNet client om de webservices aan te spreken, dan is het
belangrijk om bij het aanroepobject de eventuele velden xxxSpecifiedField ook in te vullen waar de
bijhorende velden (de xxx) gebruikt worden.
Zonder deze boolean op “True” te zetten, zal de waarde van het eigenlijke veld niet gebruikt worden.
Dit heeft te maken met de manier waarop DotNet het request serializeerd en nullable types.
Dit hoeft niet te gebeuren vanuit een andere programmeertaal of omgeving (Java – PHP – etc.)


4.2   PAGING CRITERIA                                        22
Dit is een standaard object die zal gebruikt worden om paginering op web pagina’s toe te laten.
Het object is opgebouwd als volgt.
Naam            Type          Omschrijving       Opmerkingen

PageIndex          Integer         Het paginanummer     Default = 1
                          waarop men zich
                          bevindt.
PageSize          Integer         Het aantal items dat   Default = 10
                          moet weergegeven
                          worden.
Sorting           SortingCriteria     De manier waarop de
                          resultaten zullen
                          gesorteerd worden.


4.3   SORTING CRITERIA
Naam            Type          Omschrijving       Opmerkingen

PropertyName        String         De naam van de      Verplicht in te vullen.
                          property waarop
                          gesorteerd moet
                          worden.
IsAscending         Boolean         True indien oplopend   Default = false
                          sorteren, false indien
                          aflopend.
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
5     Articles
5.1    FINDARTICLES
Het aanroepen van deze web service operatie zal aan de hand van de bijhorende parameters de
gevraagde Articles weergeven.


5.1.1   Request
De FindArticlesRequest bestaat uit de service context en uit een ArticleSearchCriteria object. Dit laatste
zal bepalen welke Articles er zullen terug gevonden worden.


5.1.1.1   ArticleSearchCriteria
Naam           Type         Omschrijving                Opmerkingen

ArticleID        Guid         Indien ingevuld : Enkel het artikel
                        ophalen met deze ID.                         23

ArticleGroupId      Guid         Indien ingevuld: Enkel artikelen uit de  Default = leeg
                        ArticleGroup met het bijgeleverde id    (artikelen uit alle
                        worden teruggegeven.            groepen).
NamePattern       String        Indien ingevuld : Enkel artikelen waarin  Default = leeg
                        een het naam patroon voorkomt       (geen
                        worden teruggegeven.            naambeperking).
BuyerId         Guid         Indien ingevuld: Enkel artikelen die    Nog niet in gebruik
                        relevant zijn voor de bepaalde koper    Geeft de mogelijkheid
                        worden getoond.              om artikelen te filteren
                                             op vb: leeftijd
                                             (alcoholische dranken).
ArticleTypes       ArticleTypes     Enumeratie van artikelTypes.        Wanneer je
                        Volgende waarden zijn mogelijk :      bijvoorbeeld enkel de
                             Sale              geldbeugelartikelen
                             Rental             wenst op te halen,
                             All               plaats je deze op None
                             None              en zet je de
                                             ChipKnipArticles onder
                                             de Includes op true.
IncludeDetail      Boolean        Indien true dan worden ook de opties,
                        ingredienten en voorraadlocaties
                        opgehaald.
                        (Zie 5.1.2 Response)
Includes         ArticleIncludes    Dit object zal bepalen welke
                        eigenschappen er van de artiklen zullenSyx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
                        worden opgehaald.
                        (zie 5.1.1.2 : ArticleIncludes)
Paging         PagingCriteria     Zie 4.2 Paging Criteria
StockLocationId     Guid          Indien niet ingevuld, wordt de totale
                        voorraad berekend per artikel over alle
                        voorraadlocaties heen.
                        Indien ingevuld, wordt enkel de
                        voorraad voor de opgegeven
                        voorraadlocatie berekend.
ArticleCategoryId    Guid          Alleen artikels van een bepaalde      Default = Leeg
                        categorie worden opgehaald.         (Artikels van alle
                                              categorieën).

                                                        24
5.1.1.2   ArticleIncludes
Dit object zal bepalen eigenschappen er van de Articles zullen worden opgehaald. Dit is wensbaar
omdat in bepaalde web pagina’s maar bepaalde eigenschappen moeten getoond worden terwijl in
andere gevallen uitgebreide informatie nodig is .
Naam          Type         Omschrijving                 Opmerkingen

Price          Boolean       Ophalen van prijs ja of neen.
ImageUrl        Boolean       Ophalen van de Image URL van het
                       Article.
Image          Boolean       Ophalen van de Image van het Article.
Group          Boolean       Ophalen van de ArticleGroup van het
                       Article.
FreeArticles      Boolean       Indien False dan worden Articles waarvan
                       de prijs 0 is, niet opgehaald.
Ingrediënts       Boolean       Wordt niet meer gebruikt. Is vervangen
                       door de ArticleSearchCriteria.IncludeDetail
Locations        Boolean       Wordt niet meer gebruikt. Is vervangen
                       door de ArticleSearchCriteria.IncludeDetail
Options         Boolean       Wordt niet meer gebruikt. Is vervangen
                       door de ArticleSearchCriteria.IncludeDetail
SoldOutArticles     Boolean       Indien False, dan worden artikels waarvan
                       de huidige voorraad 0 is, niet opgehaald.
RentArticles      Boolean       Indien False, dan worden verhuurartikels
                       niet opgehaald.
SaleArticles      Boolean       Indien False, dan worden
                       verkoopsartikelen niet opgehaald.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Stock           Boolean         Wordt niet meer gebruikt. Is vervangen
                          door de ArticleSearchCriteria.IncludeDetail
ArticleCategories     Boolean         Indien False, dan worden de categorieën
                          niet mee opgehaald.
ChipKnipArticles     Boolean         Indien False, dan worden geldbeugel-
                          artikels niet opgehaald.


5.1.2   Response
De response is een lijst van Articles.
Naam          Type               Omschrijving              Opmerkingen

Id           Guid               De Unieke identifier van het Article.
Code          String              De code van het Article.
Name          String              De naam van het Article.
                                                        25
Description       String              De omschrijving van het Article.
Price          Decimal              De verkoopprijs van het Article op
                             vandaag, zonder rekening te
                             houden met prijsgroepen.
Stock          Decimal              Het huidig aantal in voorraad.
                             Indien in de request een
                             vorraadlocatie is opgegeven, dan
                             bevat dit enkel het aantal voorradig
                             op de huidige voorraadlocatie.
                             Indien geen voorraadlocatie is
                             opgegeven, dan bevat dit het
                             totaal aantal artikels op voorraad,
                             over alle locaties heen.
Image          Picture              De afbeelding van het Article.
ImageUrl        string              De link waarop een image terug te
                             vinden is van het ArticleGroup.
IsRental        Bool               Geeft aan of het artikel een
                             verhuurartiel is of niet.
Group          ArticleGroup           De ArticleGroup waartoe het artikel
                             behoort.
IsStockItem       Bool               Geeft aan of het artikel een
                             voorraadartikel is of niet.
DivisionId       Guid               De financiële divisie waartoe het
                             artikel behoort. Verkopen van dit
                             artikel worden geboekt op dezeSyx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
                            divisie.
Ingredients       IList<ArticleIngredient>    De lijst van ingrediënten waaruit dit
                            artikel bestaat.
Options         IList<ArticleOption>      De exclusieve opties waaruit kunnen
                            gekozen bij het verkopen van dit
                            artikel.
StockLocations     IList<StockLocation>      De voorraad locaties waar dit artikel
                            beschikbaar is.
Categories       IList<Category>        De lijst van categorieën waartoe dit
                            artikel behoort. De categorieën
                            kunnen een hierarchy delen
                            onderling.

                                                         26
5.2    LISTARTICLEGROUPS
Deze web service operatie geeft de mogelijkheid aan de gebruiker om de groepen van artikelen terug
te geven.


5.2.1   Request
De request bestaat de ServiceContext en de ArticleGroupSearchCriteria parameter. De Service
Context is hierboven reeds beschreven (zie 3.1: De Service Context).


5.2.1.1   ArticleGroupSearchCriteria
Deze parameter geeft aan wat er juist moet opgehaald worden.
Naam                Type         Omschrijving             Opmerkingen

ArticleTypes            ArticleTypes     Dit is een enumeratie bestaande uit  Default = Sale
                             volgende waarden:
                             - Sale = 0
                             - Rental = 1
                             - All = 2


IncludeImage            Bool         Bepaalt of de image moet mee     Default = false
                             opgehaald worden of niet.
IncludeImageUrl          Bool         Bepaalt of de link naar de image   Default = true
                             moet mee opgehaald worden of
                             niet .


5.2.2   Response
De response is een lijst van ArticleGroups. ArticleGroup bestaat uit de volgende velden.
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
5.2.2.1   ArticleGroup
Naam         Type         Omschrijving                    Opmerkingen

Id          Guid         De Unieke identifier van de ArticleGroup.
Code         String        De code van de ArticleGroup.
Name         String        De naam van de ArticleGroup.
Description     String        De omschrijving van de ArticleGroup.
Image        Picture        De afbeelding van de ArticleGroup.
ImageUrl       string        De link waarop een image terug te vinden is
                      van de ArticleGroup.


5.3    FINDARTICLECATEGORIES
Het aanroepen van deze web service operatie zal aan de hand van de bijhorende parameters de
gevraagde ArticleCategories weergeven.
                                                            27

5.3.1   Request
De FindArticlescategories bestaat uit de service context en uit een ArticleCategorySearchCriteria
object. Dit laatste zal bepalen welke ArticleCategories er zullen terug gevonden worden.


5.3.1.1   ArticleCategorySearchCriteria
Naam             Type         Omschrijving                 Opmerkingen

ArticleCategoryId       Guid         Indien ingevuld : Enkel de categorie
                          ophalen met deze ID.
NamePattern          String        Indien ingevuld : Enkel artikelen waarin   Default = leeg
                          een het naam patroon voorkomt worden     (geen naambeperking)
                          teruggegeven.
Paging            PagingCriteria    Zie 4.2 Paging Criteria


5.3.1   Response
De response is een lijst van ArticleCategorieën.
Naam           Type         Omschrijving                  Opmerkingen

Id            Guid         De Unieke identifier van het Article.
ShortName        String        De code of verkorte naam van de
                        categorie.
Description       String        De omschrijving van de categorie.
Level          Int          Het niveau binnen een hiërarchie.
ParentCategory      Guid         Indien bestaand, de bovenliggende        Indien leeg dan is dit
                        categorie in de hierarchie.           het hoogste niveau.
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00       T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01       F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
5.4    FINDPRICEGROUPS
5.4.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een PriceGroupSearchCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                     Opmerkingen

Id           Guid              Id van de specifieke prijsgroep.           Nullable voor
                                                       alle
                                                       prijsgroepen.
Type          PriceGroupType         Type van de prijsgroep. Een prijsgroep is altijd   Nullable voor
                            van een bepaald type. Éen van deze types is      alle types.
                            “algemeen”. Dit type betekend dat de
                            prijsgroep overal actief is. Dit is van belang voor
                            deze PriceGroupType selectie omdat bij
                            selectie van bv prijsgroepen van het type
                                                               28
                            “Ticketing” er een lijst van prijsgroepen van het
                            type “algemeen” en “Ticketing” zal
                            geretourneerd worden.


5.4.2   Response
De response zal een lijst van prijsgroepen bevatten dat voldoet aan de criteria.


5.5    FINDARTICLESALESORDERS
Deze web service operatie geeft de mogelijkheid om een overzicht of historiek te krijgen van verkochte
artikelen. Dit wordt vooral gebruikt bij de visualisatie van ‘Mijn gekochte artikelen’.


5.5.1   Request
De request bestaat de ServiceContext en het ArticleSalesOrderSearchCriteria object.


5.5.1.1   ArticleSalesOrderSearchCriteria
Dit object geeft aan wat er juist moet opgehaald worden.
Naam          Type               Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid?              Unieke ID van de verkoop
PersonId        Guid?              Unieke ID van de klant
From          DateTime?            Indien ingevuld: Enkel verkopen
                             ophalen die later werden geregistreerd
                             dan de opgegeven datum.
Until          DateTime?            Indien ingevuld: Enkel verkopen
                             ophalen die vroeger werden
                             geregistreerd dan de opgegeven
                             datumSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Type          ArticleSalesOrderType      Enumeratie die bepaalt welk type      Zie 5.5.1.2
                             artikels worden opgehaald:
                                 All (= alle types)
                                 Sales (= verkoopsartikelen)
                                 Warranty
                                 WaitingList
                                 Service
                                 ChipKnip
                                 LessonGroup
                                 Purchase
                                 PriceGroup
                                 Credit
                                 Rental
                                                              29
                                 Subscription
                                 PurchaseCredit
                                 Family
                                 GiftCertificate
                                 ConsumptionCoupon
                                 FollowUp
                                 SpendingCredit
                                 ETicket
Paging         PagingCriteria          Zie 4.2 Paging Criteria


5.5.2   Response
De response is een lijst van ArticleSalesOrder objecten. ArticleSalesOrder bestaat uit de volgende
velden.


5.5.2.1   ArticleGroup
Naam           Type              Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid              De Unieke identifier van de verkoopslijn.
Description        String             Omschrijving van de verkoopslijn.      Wordt meestal
                                                   overgenomen
                                                   vanuit het artikel
Date           DateTime            Registratiedatum van de verkoopslijn.
PersonId         Guid              Unieke ID van de persoon aan wie de
                             verkoop doorgevoerd werd.
Number          Long              Verkoopslijnnummer
SequenceNumber      Int              Volgnummer van de verkoopslijn       Voor verkoopslijnen
                                                   binnen eenzelfde


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                           verkoop
Quantity        Decimal          Hoeveelheid verkochte artikelen
UnitPrice        Decimal          Eenheidsprijs van het artikel
TotalPrice       Decimal          Totaalprijs van de verkoopslijn
                                                30
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
6     Basket (winkelmandje)
6.1    BEKNOPT OVERZICHT
INVULLEN


6.2    VALIDATEBASKET
Indien het winkelmandje op de client side is ingevuld, dan moet er een validatie gebeuren om te kijken
of we dit winkelmandje wel degelijk kunnen afhandelen. Hiervoor dient de validateBasket operatie.


6.2.1   Request
De request bestaat uit de service Context en het Basket object zelf.


6.2.1.1   Basket
Een basket is het geheel van Basket Items, betaalwijzes en een koper(indien deze al gekend is).            31
Naam          Type          Omschrijving                Opmerkingen

Items          List<BasketItems>    Een lijst van items die zich in het     Zie ook verder.
                        winkelmandje bevinden.
Price          Decimal         De totaalprijs van het winkelmandje.    Moet hetzelfde zijn als
                                              het totaalbedrag van
                                              de betalingen.
Payments        List<Payments>     Een lijst van betaalswijzen en bijhorend  Zie ook verder
                        bedrag.                   Er moet minimum 1
                                              betaling aanwezig zijn
                                              voor de validatie.
CustomerId       Guid          Unieke identifier die gebruikt zal     Verplicht veld bij het
                        worden om de koper te identificeren.    valideren.
                           Het Person Id van de
                             ingelogde gebruiker.
DeliveryAddressId    Guid          Unieke identifier die gebruikt wordt    Niet verplicht op te
                        voor het registreren van een        vullen.
                        afleveradres.


6.2.1.2   BasketItem
Een basket Item is een item die zich in het winkelmandje bevindt. Echter is een basket item de
generieke term die gebruikt wordt voor de verschillende soorten zoals daar zijn ArticleSale,
ExpositionPeriodReservation, ActivityReservation, CultureEventReservation, WaitingListSale …


Naam           Type        Omschrijving               Opmerkingen

Id            Guid        Unieke Identifier van hetSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                         BasketItem.
Quantity           Integer       Het aantal.
DivisionId          Guid         De divisie waar het item tot
                         behoort.
Name             String        De omschrijving van het artikel.    Readonly
                                             Wordt enkel ondersteund bij
                                                 ActivityReservation
                                                 ArticleSale
RuleNamesToIgnore      List<String>     De lijst van validatieregels die niet
                         moeten worden getest bij
                         valideren van het winkelmandje.
UnitPrice          Decimal

                                                              32
6.2.1.2.1   ArticleSale
Een articleSale is een specifiek basketitem dat gebruikt wordt voor de verkoop van Articles.
Naam          Type           Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid           Unieke Identifier van het BasketItem
Quantity        Integer         Het aantal.
DivisionId       Guid           De divisie waar het item tot behoort.
Article         Article         Het Article dat verkocht wordt.         Hiervan dient enkel de
                                                 Id ingevuld te zijn.


6.2.1.2.2   ExpositionPeriodreservation
Een expositionPeriodReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt voor de verkoop
van reserveringen van een specifieke expositie periode.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Unieke Identifier van het BasketItem.
Quantity        Integer             Het aantal.                   Is niet bruikbaar
                                                    in dit specifiek
                                                    geval.
UnitPrice        Decimal             De eenheidsprijs.                Is niet bruikbaar
                                                    in dit specifiek
                                                    geval.
DivisionId       Guid              De divisie waar het item tot behoort.
ExpositionPeriodI    Guid              Het id van de Expositie Periode waarvoor
d                            men een reservatie wenst te maken.
Entries         List              Indien men wenst een reservatie te
            <ExpositionPeriodRe       maken voor een expostiePeriode, kanSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
            servationEntry>        men zich inschrijven op basis van
                            verschillende prijzen. Dit object zal dit
                            mogelijk maken. (zie verder)
LockTicket       LockTicket           Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                            items.


6.2.1.2.3   ExpositionPeriodReservationEntry
Dit object omvat een aantal en een bijhorende prijsgroep.
Naam          Type              Omschrijving                Opmerkingen

ParticipantCount    Int              Het aantal deelnemers voor een
                            bepaalde prijsgroep.
PriceGroupId      Guid              Het id van de bepaalde prijsgroep.

                                                          33
6.2.1.2.4   CultureEventReservation
Een cultureEventReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt voor de verkoop van
tickets voor een cultuur event.
Een CultureEventReservation moet altijd locked worden vooraleer er een Checkout of Validate
gebeurt.
Dit object bevat de volgende elementen.
Naam          Type              Omschrijving                Opmerkingen

Id           Guid              Unieke Identifier van het BasketItem.
CultureEventId     Guid              De unieke identifier van het cultuur
                            evenement.
ReservationDate     DateTime            De datum van de reservatie.
Comments        String             Commentaar die kan toegevoegd
                            worden aan de reservatie.
Entries         CultureEventReserv       Een lijst van
            ationEntry           cultureEventReservationEntries.
Lockticket       LockTicket           Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                            items.
Options         List<CultureEventOp      De lijst van opties die toegevoegd zijn   Wordt nog niet
            tionReservation>        aan deze reservering.            gebruikt.


6.2.1.2.5   CultureEventReservationEntry
Een CultureEventReservationEntry is het abstracte klasse dat de data zal bevatten die specifieert
hoeveel en welke tickets er precies zullen aangekocht worden voor dat specifieke cultuur evenement.
Er zijn twee mogelijkheden om zitjes te reserveren:
      Best-Available Seats
      De zitjes worden toegewezen volgens een bepaald algorithme. Je zegt hoeveel zitjes je wilt in


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
      welke prijsklasse en het algoritme probeert die zo goed mogelijk voor jou uit te kiezen. (Liefst
      naast/dicht bij elkaar.
      Expliciete Zitjes
      Je kiest zelf het zitje dat je wilt (exacte plaats)
BestAvailableSeatsCultureEventReservationEntry
Naam           Type              Omschrijving               Opmerkingen

ParticipantCount     Int               Het aantal deelnemers.
PriceGroupId       Guid              De unieke identifier van de prijsgroep
                             voor dit entry.


ExplicitSeatsCultureEventReservationEntry
Naam           Type              Omschrijving               Opmerkingen

SeatId          Guid              De ID van het zitje dat je wil             34
                             locken/reserveren.
PriceGroupId       Guid              De unieke identifier van de prijsgroep
                             voor dit entry.


Voorbeeld van entries : Een vader koopt 3 tickets voor een voorstelling. Hiervan is er 1 voor zichzelf en 2
voor zijn kinderen. Als gevolg heeft hij 2 cultureEventReservationEntries namelijk 1 met prijsgroep
volwassenen en participantCount 1, en een tweede entry met prijsgroep kinderen en participantcount
2.


6.2.1.2.6   CultureEventWaitingListReservation (vanaf RCX 5.0.5)
Een cultureEventWaitingListReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt voor het
inschrijven op de wachtlijst van een cultuur event. Dit type basketItem is altijd gratis en kan niet gelockt
worden. Dit object bevat de volgende elementen.
Naam           Type              Omschrijving               Opmerkingen

Id            Guid              Unieke Identifier van het BasketItem.
CultureEventId      Guid              De unieke identifier van het cultuur
                             evenement.
ReservationDate     DateTime            De datum van de inschrijving.
Comments         String             Commentaar die kan toegevoegd
                             worden aan de inschrijving.
Quantity         Int               Aantal zitjes dat gewest is.
6.2.1.2.7   WaitingListSale (vanaf RCX 5.0.5)

Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Een WaitingListSale is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt bij het inschrijven van een
persoon op een wachtlijst.
Een WaitingListSale moet altijd locked worden vooraleer er een Checkout of Validate gebeurt.
Dit object bevat de volgende elementen.
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid            Unieke Identifier van het BasketItem.
Quantity        integer           Aantal in te schrijven leerlingen per    Moet altijd 1 zijn.
                          object.
UnitPrice        decimal           De eenheidsprijs van het gekoppelde
                          prijsartikel.
WaitingListID      Guid            Id van de wachtlijst waarop er inschreven
                          wordt.
ItemID         Guid            Id van het prijsartikel (uit WaitingList).
                                                            35
WaitingListLesson    List <LessonGroup>     Lijst van gekozen voorkeurlesgroepen met
Groups                       ingevulde prioriteit.
Lockticket       LockTicket         Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                          items.
PersonID        Guid            Indien dit ingevuld is wordt deze persoon  Vanaf Service
                          ingeschreven op de wachtlijst, indien dit  v2.0.1 met
                          leeg blijft wordt de ingelogde klant     Storage v5.0.5.2
                          ingeschreven bij de CheckOut.


6.2.1.2.8   FitnessActivityDayReservation (vanaf RCX 5.0.5)
Een FitnessActivityDayReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt bij het inschrijven
op een bepaalde fitness activiteit.
Een FitnessActivityDayReservation moet altijd locked worden vooraleer er een Checkout of Validate
gebeurt.
Dit object bevat de volgende elementen.
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid            Unieke Identifier van het BasketItem.
Quantity        integer           Aantal inschrijvingen            Moet altijd 1 zijn
UnitPrice        decimal           De eenheidsprijs van de gekoppelde
                          fitness activiteit.
FitnessActivityDay   Guid            Id van de fitness activiteitsdag waarop er
Id                         inschreven wordt.
FitnessActivitySlot   IList<Guid>         Lijst van gekozen slots           Niet verplicht
s
PersonId        Guid?            Id van de persoon die zich inschrijft    Voor non-Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                                               members zie 9.4
SubscriptionId     Guid?            Id van het abonnement warmee de     Niet gebruikt bij
                          persoon zich inschrijft         non-members
WaitingList       Bool            Inschrijven op wachtlijst of niet?    True wanneer
                                               een dag volzet is
                                               en er op de
                                               wachtlijst wil
                                               gereserveerd
                                               worden
Lockticket       LockTicket         Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                          items.


6.2.1.2.9   RentalReservation
                                                         36
Een RentalReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt bij het inschrijven op een
bepaalde fitness activiteit.
Een RentalReservation moet altijd locked worden vooraleer er een Checkout of Validate gebeurt.
Dit object bevat de volgende elementen.
Naam          Type            Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid            Unieke Identifier van het BasketItem.
Quantity        integer           Aantal artikelen
UnitPrice        decimal           De eenheidsprijs van het gekoppelde
                          huurartikel.
ArticleId        Guid            Id van het huurartikel.
From          DateTime          Startdatum en –tijd van de verhuring.
Until          DateTime          Einddatum en –tijd van de verhuring.
Delivery        DateTime?          Datum en tijd van de afhaling van de   Niet verplicht
                          huurartikels
Return         DateTime?          Datum en tijd van de teruggave van de  Niet verplicht
                          huurartikels
Lockticket       LockTicket         Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                          items.
OrderWithoutPay     Bool            True = enkel bestellen ZONDER betaling
ment                        False = MET betaling
RentalPrice       decimal           De huurprijs van de totale reservering


6.2.1.2.10   ActivityReservation (vanaf RCX 5.0.5)
Een ActivityReservation is een specifiek basketItem dat enkel gebruikt wordt bij het inschrijven van een
persoon op een activiteit.
Een ActivityReservation moet altijd locked worden vooraleer er een Checkout of Validate gebeurt.

Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Dit object bevat de volgende elementen.
Naam          Type             Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid             Unieke Identifier van het BasketItem.
Activity        Activity           Activity object waarop men wenst in
                           te schrijven
Customer        Person            Facturatieklant van de inschrijving.      NULL indien anonieme
                                                   inschrijving
ActivityParticipantR  List<ActivityParticipantr  Lijst van ActivityParticipantReservation.
eservations
            eservation>         Zie 6.2.1.2.9.1

Comments        string            Commentaar op de inschrijving
TotalPrice       decimal           Voorlopig totale prijs van de
                           inschrijving, kan bij anonieme
                           inschrijvingen nog aangepast worden
                           na het inloggen.
                                                                    37
OptionPrice       decimal           Voorlopig optie prijs van de
                           inschrijving, kan bij anonieme
                           inschrijvingen nog aangepast worden
                           na het inloggen.
UnitPrice        decimal           Eenheidsprijs van de activiteit
Lockticket       LockTicket          Zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-
                           items.
Quantity        integer           Aantal artikelen                Niet van toepassing
Status         integer           0 = voorlopig gereserveerd           Enkel bij Status = 2 wordt er
                           1 = wachtlijst                 een bedrag gekoppeld en
                           2 = gereserveerd (default)           zal het resultaat een
                                                   geboekte inschrijving zijn,
                                                   andere een ongeboekte


6.2.1.2.10.1 ActivityParticipantReservation
Een ActivityParticipantReservation is in feite de reservering van een deelnemer binnen een inschrijving.
Er zijn meerdere deelnemers per inschrijving mogelijk (bv : vader schrijft zijn 3 kinderen in op 1 activiteit)
Naam          Type             Omschrijving                  Opmerkingen

ParticipantId      Guid             Id van de deelnemer               PersonId
Comment         string            Commentaar op de deelnemer van
                           een inschrijving
PriceGroupId      Guid             Id van de prijsgroep van deze           Guid.Empty: bij inschrijven

                           deelnemer                     op activiteitsprijs
                                                    NULL: bij prijsberekening op
                                                    prijsgroep van klant
                                                    Ingevulde Guid: bij een
                                                    door de klant gekozen
                                                    prijsgroep
                                                 Zie punt 17.4Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
ParticipantActivityD  List<ActivityPartReserv   Lijst van ingeschreven dagen met
ays           ation>            telkens de gekoezen opties. Zie
                           6.2.1.2.9.1.1


6.2.1.2.10.1.1     ActivityPartReservation
Een ActivityPartReservation is de combinatie van een activiteitsdag met een lijst van gekozen opties.
Naam          Type             Omschrijving                Opmerkingen

ActivityPart      ActivityPart         Zie 17.3.2.2
ActivityOptions     List<ActivityOption>     Lijst van opties. Zie 17.3.2.3
IsSelected       Bool             Aanwezig op die bepaalde dag?
6.2.1.3   Payments                                               38


De gebruiker heeft de mogelijkheid om een of meerdere betaalwijzes te koppelen aan de Basket.
Hiervoor worden BasketPayments gebruikt. Een Basketpayment ziet er als volgt uit.
Belangrijk : Indien gekozen is voor een IncassoBetaling moet er ook een IncassoBasketPayment
gebruikt worden! Indien dit niet gedaan wordt zal er geen incassocontract worden aangemaakt en zal
dit lijden tot ongeldige betalingen.
Naam              Type         Omschrijving                Opmerkingen

Amount             Decimal        Het bedrag van de betaling.
Currency            String        De naam van de currency.          Wordt nog niet
                                                 gebruikt.
PaymentMethodId        Guid         Het id van de betaalwijze zoals gekend in
                           ReCreateX.


IncassoBasketPayment
Een incassoBasketPayment bestaat uit een BasketPayment maar heeft een aantal extra
eigenschappen.
Naam              Type         Omschrijving                Opmerkingen

NumberOfIncassoPay       int          Het aantal incassobetalingen dat de
ments                        gebruiker gekozen heeft.


6.2.2   Response
Het valideren van een basket zal een ValidateBasketResponse teruggeven welk een
BasketValidationResult omvat. Een BasketValidationResult bestaat uit een brokenrulename, message en
BasketItemValidationResults.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
De brokenRuleName zal telkens de naam van de validatieRegel teruggeven waaraan niet voldaan kon
worden.
Indien de brokenRuleName leeg is, dan mag men besluiten dat aan elke validatieregel kon voldaan
worden en dat de validatie gelukt is. Vervolgens hoeft men dan ook geen rekening te houden met de
BasketItemValidationResults en /of de message.


6.2.2.1   BasketValidationResult
Het valideren van een basket bestaat uit het valideren van het Basket op zich en van de basketItems.
Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

BrokenRuleName     String           Bevat de naam van de regel waaraan
                          niet voldaan kon worden. Leeg indien
                          succesvol gevalideerd.
Message         String           Message die hoort bij de
                                                       39
                          brokenRuleName.
BasketItemValida    Lijst<BasketItemVali    Lijst met validaties van BasketItems die
tResults        dationResults>       niet succesvol konden gevalideerd
                          worden. (zie verder)


6.2.2.2   BasketItemValidationResult
Net zoals BasketValidationResult omvat ook dit object, een brokenRuleName en een bijhorende
message. Extra hierbij is het ValidatedBasketItem welk het basketItem omvat dat gevalideerd is.
Naam            Type           Omschrijving                Opmerkingen

BrokenRuleName       String          Bevat de naam van de regel waaraan
                          niet voldaan kon worden. Leeg indien
                          succesvol gevalideerd.
Message          String          Message die hoort bij de
                          brokenRuleName.
ValidatedBasketItem    BasketItem        Het BasketItem dat niet succesvol kon
                          gevalideerd worden.


6.3    VALIDATEBASKETITEM
Deze functie is gelijkaardig aan ValidateBasket, enkel dat men hier 1 item meegeeft ipv meerdere bij
ValidateBasket.


6.4    RECALCULATEBASKET
Deze functie zal op basis van een gegeven basket, de juiste prijs van de basket berekenen en deze
dan teruggeven met de juiste prijzen in de response
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
6.4.1   Request
De request van de recalculateBasket bestaat uit een service Context en een Basket


6.4.2   Response
De Response is de herberekende Basket.


6.5    CHECKOUTBASKET
Deze operatie zal op basis van het winkelmandje de verkoop gaan genereren. Vooraleer dat de
verkoop zal gegeneerd worden, zal dezelfde validatie plaatsvinden die ook bij ValidateBasket
plaatsvindt. Bijkomend moet er nu op het basket wel een CustomerId (Het Id van de Person) ingevuld
zijn.
De Checkout zal rekening houden met locktickets indien deze aanwezig zijn op het BasketItem.


6.5.1   Request                                               40
De request bestaat uit de Service Context en de Basket die zal uitgechecked worden.


6.5.2   Response
De response is een CheckoutBasketResult. Dit bestaat uit een BasketValidationResult en een
CheckoutResultState.
Naam            Type           Omschrijving                Opmerkingen

BasketValidationResult   BasketValidationResult  Zie 6.2.2.2 : BasketItemValidationResult.
ResultState         CheckOutResult      Een enumeratie die het resultaat
                           weergeeft van het checkout proces:
                                None
                                Success
                                Failed
SalesItems         List<SalesItems>     Een lijst van aangekochte items.


6.5.2.1   SalesItems
Een salesitem een item dat verkocht is in de webshop. Aan de hand van deze salesitems kan er een
overzicht aangemaakt worden van de verkochte artikelen.
Verder zullen in deze salesitems ook de barcodes of verwijzingen naar barcodes vervat zitten.
Naam            Type           Omschrijving                Opmerkingen

Id             Guid           De unieke identifier van het verkochte
                           artikel.
Quantity          Int           De hoeveelheid.
Name            String          De naam van het verkochte artikel.
UnitPrice          Decimal         De unitprijs van het verkochte artikel.
BarCodes          List<string>       Een lijst met barcodes horend bij hetSyx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
                          verkochte artikel.


Per artikel type kan er een specifiek salesitem zijn dat enkel extra eigenschappen heeft.


6.5.2.1.1   ExpositionSalesItem
Naam             Type          Omschrijving               Opmerkingen

ExpositionId         Guid          De unieke identifier van de expositie.


ExpositionPeriodId      Guid          De unieke identifier van de expositie
                          periode.


6.5.2.1.2   ArticleSalesItem
Naam             Type          Omschrijving               Opmerkingen
                                                       41
ArticleId          Guid          De unieke identifier van het verkochte
                          artikel.


6.5.2.1.3   CultureEventReservationSalesItem
Naam             Type          Omschrijving               Opmerkingen

Seats            List<SeatAllocation>  Een lijst van gereserveerde zitjes.


CultureEventReservatio    Guid          Het id van de aangemaakte reservatie.  Dit id wordt
nId                                             gebruikt door
                                               de
                                               documentSer
                                               vice om
                                               tickets te
                                               genereren.


6.6   LOCKBASKETITEMS
De Service Methode Lock Basket items zal de items die kunnen gelocked worden, locken. Om deze te
locken zal er vooraf validatie af gaan.


6.6.1    Request
De request bestaat uit de service context en uit een lijst van Basket Items die gelocked moeten worden.


6.6.2    Response
De response bestaat uit een LockBasketResult
Naam             Type          Omschrijving               Opmerkingen

IsLocked           Boolean        Geeft aan of het item gelocked is ofSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                          niet.
List<BasketItem>       List<BasketItem>    Een lijst van basketItems waarbij het
                          lockticket zal ingevuld zijn op het
                          basketItem.
ValidationResult       ValidationResult


Het lockticket type dat toegevoegd wordt op het basketItem is afhankelijk van het basketitem zelf.
Een basis lockticket ziet er als volgt uit.


6.6.2.1   LockTicket
Naam             Type          Omschrijving                Opmerkingen

ExperationTime        DateTime        Datum tot wanneer de lock geldig is.
Id              Guid          Het id van de reservatie.
                                                       42

6.6.2.2   CultureEventReservationLockTicket.
Dit lockticket heeft alle eigenschappen van een basis lockticket met als extra een Lijst met
SeatAllocations. Dit geeft aan welke zitjes er voorlopig gereserveerd zijn door deze lockoperatie.


6.6.2.2.1   SeatAllocation
Een SeatAllocation is een toegewezen (allocated) zitje voor een cultuur evenement en ziet er als volgt
uit
Naam                  Type    Omschrijving                Opmerkingen

CardNumber               String   Het kaartnummer dat gekoppeld is aan
                          de reservering.
CultureEventID             Guid    De identifier van het evenement
                          waarvoor er gereserveerd is.
CultureEventReservationId        Guid    De unieke identifier waarvoor het zitje
                          gereserveerd is.
CustomerID               Guid    De identifier van de klant die
                          gereserveerd heeft.
Price                  Decimal   De prijs van het gereserveerde zitje.
SeatBlockCode              String   De zone waarin het zitje zich bevindt.
SeatCode                String   De unieke code van het zitje binnen de
                          rij.
SeatId                 Guid    De unieke identifier van het zitje in de  SeatId
                          zaal.
SeatRowCode               String   De unieke code van de rijk.
Status                 Enum    Zie 11.7 voor meer uitleg over deSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                           verschillende statussen.


6.7   UNLOCKBASKETITEMS
Deze methode zal van de basketitems die een lock hebben, de lock verwijderen. Voor meer informatie
over het locken en unlocken zie 3.3.3 : Lock en Unlock van basket-items


6.7.1   Request
De request bestaat uit de service Context en een lijst van LockTickets. Van elk LockTicket dient enkel het
Id ingevuld te worden.


6.8   EXTENDLOCKPERIOD
Deze operatie maakt het voor de eindgebruiker mogelijk om een lockticket te verlengen in tijd.


6.8.1   Request                                              43
De request bestaat uit een service context en een lijst van lockTickets. De locktickets dienen
meegegeven te worden met het juiste type.


6.9   LISTPAYMENTMETHODS
Deze operatie geeft een lijst weer van de betaalwijzen die gekend zijn in ReCreateX (vb Visa,
BankContact, …).


6.9.1   Request
De Request bestaat enkel uit de Service Context.


6.9.2   Response
De response bestaat uit een lijst van BasketPaymentmethods
Zo een BasketPaymentMethod ziet er uit als volgt:
Naam            Type    Omschrijving                    Opmerkingen

Id             Guid    De unieke Identifier van de BasketPaymentMethod.
Code            String   De unieke code van de BasketPaymentMethod.
Name            String   De omschrijving van de basketPaymentMethod.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
Indien een PaymentMethod incassoverwerking heeft, dan ziet een IncassoBasketPaymentMethod er als
volgt uit:
Naam             Type          Omschrijving            Opmerkingen

Id              Guid          De unieke Identifier van de
                           IncassoBasketPaymentMethod.
Code             String         De unieke code van de
                           IncassoBasketPaymentMethod.
Name             String         De omschrijving van de
                           IncassoBasketPaymentMethod.
AdditionalIncassoCosts    List<IncassoCost>    Lijst met kosten die met Incasso  Extra kosten
                           meekomen.             voor Incasso in
                                            1x, 2x of 3x

                                                     44
Een incassoverwerking is enkel mogelijk bij het reserveren van een Cultuurevenement en dit kan niet
gecombineerd worden met andere betalingen of met andere soorten BasketItems.
Een AdditionalCost of IncassoCost ziet er als volgt uit
Naam            Type      Omschrijving                  Opmerkingen

Name            String     De naam van de IncassoCost.
Cost            decimal     De waarde van de IncassoCost.
NumberOfPayments      Int32      Het aantal keer waarin betaald worde.     Is 1, 2 of 3
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
7    Profiel
7.1   BEKNOPT OVERZICHT
INVULLEN


7.2   VALIDATEUSERNAME
Deze operatie zal controleren indien een gebruikersnaam al dan niet reeds gebruikt wordt.


7.2.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een tekst object voor de gebruikersnaam.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

UserName        String             De gebruikersnaam die gevalideerd moet
                            worden.
                                                            45
7.2.2   Response
De response bestaat uit een AuthenticationResult die aangeeft of de gebruikersnaam al dan niet
bestaat.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

HasSucceeded      Boolean             Geeft aan of de gebruikersnaam al in gebruik
                            is.
                                 True = nog niet in gebruik
                                 False = in gebruik
Error          AuthenticationError       Een enumeratie die de fout teruggeeft van het  Voor
                            authenticatieProces.              securitydoel
                            Mogelijke waarden zijn :            einden wordt
                                 None                 hier geen
                                 InvalidParameters           correcte
                                 UserNameExists            informatie in
                                                    geplaatst.
PersonId        Guid              Steeds Guid.Empty in dit geval.         Wordt niet
                                                    gebruikt in
                                                    deze
                                                    methode.
LastLoginDate      DateTime?            Geeft aan wanneer de gebruiker zich de     Indien leeg:
                            laatste keer authenticeerde.          eerste keer.


7.3   AUTHENTICATEUSER
Deze operatie zal een gebruiker authenticeren aan de hand van zijn username en paswoord.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
7.3.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een Credential. De Credentials zien er als volgt uit.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Username        String             De Login waarmee de gebruiker zal
                            authenticeren.
Password        String             Het passwoord waarmee de gebruiker zal
                            authenticeren.


7.3.2   Response
De response bestaat uit een authenticationresult die aangeeft of de gebruiker al dan niet succesvol is
geauthenticeerd.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

HasSucceeded      Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                                                            46
                            succesvol is geauthenticeerd.
Error          AuthenticationError       Een enumeratie die de fout teruggeeft van het  Voor
                            authenticatieProces.              securitydoel
                            Mogelijke waarden zijn :            einden wordt
                                None                  hier geen
                                InvalidParameters            correcte
                                UnknownUser               informatie in
                                BlockedUser               geplaatst.
                                InvalidCredential
PersonId        Guid              Het id van de geauthenticeerde gebruiker.
LastLoginDate      DateTime?            Geeft aan wanneer de gebruiker zich de     Indien leeg:
                            laatste keer authenticeerde..          eerste keer.


7.4   AUTHENTICATENATIONALNUMBER
Deze operatie zal een gebruiker authenticeren aan de hand van zijn rijksregisternummer. Het is de
verantwoordelijkheid van de web site om het gebruik van deze methode te beperken tot eenmalig
gebruik. Dit kan door de gebruiker bij zijn eerste login via deze methode verplicht een gebruikersnaam
en wachtwoord te doen kiezen! Wanneer een gebruiker reeds een gebruikersnaam heeft binnen
ReCreateX, zal niet via deze methode kunnen geauthenticeerd worden.


7.4.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een tekst object voor het rijksregisternummer.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

NationalNumber     String             Het rijksregisternummer waarmee de gebruiker
                            zal authenticeren.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
7.4.2   Response
De response bestaat uit een authenticationresult die aangeeft of de gebruiker al dan niet succesvol is
geauthenticeerd.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

HasSucceeded      Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            succesvol is geauthenticeerd.
Error          AuthenticationError       Een enumeratie die de fout teruggeeft van het  Voor
                            authenticatieProces.              securitydoel
                            Mogelijke waarden zijn :            einden wordt
                                None                  hier geen
                                InvalidParameters            correcte
                                UnknownUser               informatie in
                                BlockedUser               geplaatst.
                                                            47
                                HasUserName
PersonId        Guid              Het id van de geauthenticeerde gebruiker.
LastLoginDate      DateTime?            Geeft aan wanneer de gebruiker zich de     Indien leeg:
                            laatste keer authenticeerde.          eerste keer


7.5   AUTHENTICATEMANAGER
Deze operatie zal een manager authenticeren aan de hand van zijn username en paswoord. De
manager authenticatie wordt gebruikt voor extra configuraties betreffende de web site. (CMS beheer)


7.5.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een Credential object. Het Credential object ziet er als
volgt uit.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

UserName        String             De Login waarmee de manager zal
                            authenticeren.
Password        String             Het passwoord waarmee de manager zal
                            authenticeren.


7.5.2   Response
De response bestaat uit een AuthenticationResult die aangeeft of de gebruiker al dan niet succesvol is
geauthenticeerd.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

HasSucceeded      Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            succesvol is geauthenticeerd.
Error          AuthenticationError       Een enumeratie die de fout teruggeeft van het  Voor
                            authenticatieProces.              securitydoel


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            Mogelijke waarden zijn :             einden wordt
                                None                   hier geen
                                InvalidParameters             correcte
                                InvalidCredential             informatie in
                                                     geplaatst.
PersonId        Guid                                       Wordt niet
                                                     gebruikt.
LastLoginDate      DateTime?                                     Wordt niet
                                                     gebruikt.


7.6    SAVEPERSON
Deze operatie wordt gebruikt om een gebruiker aan te maken of te wijzigen in het ReCreateX systeem.


7.6.1   Request                                                    48

De Request bestaat uit een Service Context, een Person object en een SavePersonOptions object.
De gebruikte eigenschappen voor een Person object zien er als volgt uit.


7.6.1.1   Person
Name          Type              Omschrijving               Opmerkingen

ActivationID      Guid              Uniek ID om user account te activeren.  Wordt niet gebruikt in
                                                 WebServices.
Id           Guid              De Unieke Identifier van de gebruiker.  Bij aanmaak zal dit
                                                 leeg zijn.
Code          String             Een unieke code van de gebruiker.
Name          PersonName           De naam van de gebruiker.
Address         Address             Het adres van de gebruiker.
Settings        PersonSettings         Extra instellingen van de gebruiker.
Email          String             Het email adres van de gebruiker.
BirthDate        DateTime?            De geboortedatum van de gebruiker.    Nullable
Gender         Gender             Het geslacht van de gebruiker.      Enumerator: Male=0,
                                                 Female=1,
                                                 Unknown=2
Language        String             De iso code van de taal van de      Vb: “NL”, “FR”, …
                            gebruiker.
Picture         Byte array           De afbeelding van de gebruiker.     Wordt nog niet
                                                 gebruikt.
Phone          String             Telefoon van de gebruiker.
CellPhone        String             Mobiele telefoon van de gebruiker.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
BankAccount       String             Bankrekening nummer van de
                            gebruiker.
NationalNumber     String             Bevolkings register nummer van de     Rijksregisternummer in
                            gebruiker.                 België.
Comments        String             Opmerkingen van de gebruiker.
Credential       Credential           Aanmeldgegevens van de gebruiker.     Verplicht mee te
                                                  geven.
IsBlocked        Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            geblokkeerd is.
Type          PersonType           Geeft aan om welk type het gaat:
                              -  Unknown
                              -  Individu
                              -  Group
                                                              49
                              -  Company
                              -  Location
                              -  Physician
Parent         Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            een ouder is.
Disabled        Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            mindervalide is.
HeadOfFamily      Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            gezinshoofd is.
Relations        List<Relation>         Gezinsrelaties van de gebruiker.      Wordt nog niet
                                                  gebruikt.


7.6.1.2   PersonName
Naam          Type              Omschrijving                     Opmerkingen

First          String             De voornaam van de gebruiker.
Middle         String             De tussennaam van de gebruilker.
Last          String             De familienaam van de gebruiker.


7.6.1.3   Address
Naam          Type              Omschrijving                     Opmerkingen

Street         String             Straat Adres van de gebruiker.
Number         String             Nummer van het adres van de gebruiker.
Box           String             Bus van het adres van de gebruiker.
ZipCode         String             Postcode van het adres van de gebruiker.
Town          String             Stad van het adres van de gebruiker.Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Country         String            Iso code van het land van het adres van de     Vb.: “BE”,
                           gebruiker.                     “NL”, “FR”, …
LocationName      String            Naam van de locatie, wordt voorlopig enkel
                           ingevuld bij de Location op Activity-niveau


7.6.1.4   PersonSettings
Naam            Type              Omschrijving               Opmerkingen

SubscribeMailingLis    Boolean            Inschrijven voor de nieuwsbrief.     Wordt nog niet
t                                                  gebruikt.
Subcategories       List<Subcategory>       Lijst met subcategories waartoe de
                             persoon behoort.
PriceGroups        List<PersonPriceGrou      Lijst van prijsgroepen dat de
              p>               persoon heeft.
                                                             50
PersonLLVInfos       List<PersonLLVInfo>      Lijst specifieke zwemles – informatie.  Vanaf RCX 5.0.5
PersonLLVTransferHi    List<PersonLLVTransfer     Lijst met transferhistoriek van de    Vanaf RCX 5.0.5
stories          History>            klant.
PersonLLVCurrentLe     List<LessonGroup>       Lijst van de alle Lesgroepen waar     Vanaf RCX 5.0.5
ssonGroups                        de persoon registraties heeft.
PersonChildCareInf     PersonChildCareInfo      Object met extra informatie
o                             betreffende buitenschoolse
                             kinderopvang


7.6.1.5   PersonPriceGroup
Naam           Type               Omschrijving               Opmerkingen

Id            Guid               Uniek ID
Type           PersonPriceGroupType       Enumeratie van de ReCreateX         Zaalreserveringen
                             module waar deze prijsgroep actief     Ticketing
                             is.                     Inschrijvingen
                                  PlaceReservations = 0      Verkoop (&
                                  Ticketing = 1          exposities)
                                  Entries = 2           Verhuur
                                  Sales = 3            Fitness/wellness
                                  Rental = 4
                                  Wellness = 5
PriceGroup        PriceGroup            De prijsgroep.
StartDate        DateTime             Startdatum van period waarin de      Nullable
                             prijsgroep actief is.
EndDate         DateTime             Einddatum van deze periode.        NullableSyx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
WeekDay         WeekDay            Enumeratie van de dag van de       Iedere dag
                           week waarop de prijsgroep actief is.   Maandag
                                 EveryDay           Dinsdag
                                 Monday            Woensdag
                                 Tuesday           Donderdag
                                 WednesDay          Vrijdag
                                 Thursday           Zaterdag
                                 Friday            Zondag
                                 Saturday
                                 Sunday
From          String            String notatie van het uur deze    Notatie 00:00:00 =
                           prijsgroep actief wordt.        PT00H00M00S


                                                         51
Till          String            Eindtijd.               Notatie 23:59:59 =
                                               PT23H59M59S
7.6.1.6   PersonLLVInfo
Naam             Type           Omschrijving              Opmerkingen

Id              Guid           Uniek ID.
NumberPresent        Int           # aanwezigheden in lesgroep.
StartDate          Datetime         Begindatum lesgroep.
LastDate           Datetime         Laatste registratie.
StartDateLLV         Datetime         Startdatum leszwemmen.
NumberPresentLevel      Int           # aanwezigheden op dit niveau.


StartDateLevel        Datetime         Begindatum op dit niveau.


NumberAbsent         Int           # afwezigheden in lesgroep.


NumberRegistrations     Int           # registraties op dit niveau.


SwimmingComment       String          Zwemles commentaar van leerling.
7.6.1.7   PersonLLVTransferHistory
Naam             Type           Omschrijving              Opmerkingen

Id              Guid           Uniek ID.Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
Date           Datetime         Datum van transfer.

FromGroup         string          Omschrijving van de lesgroep waaruit
                          de leerling getransfereerd werd.

FromGroupCode       string          Code van de lesgroep waaruit de
                          leerling getransfereerd werd.

ToGroup          string          Omschrijving van de lesgroep naar waar
                          de leerling getransfereerd werd.

ToGroupCode        string          Code van de lesgroep naar waar de
                          leerling getransfereerd werd.


7.6.1.8   PersonChildCareInfo
Naam           Type           Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid           Unieke ID van de persoon
School          ChildCareSchool     Details betreffende de school van de           52
                          persoon

Tariff          ChildCareTariff     Details betreffende het tarief dat wordt
                          gebruikt bij de prijsberekening voor deze
                          persoon

LeaveAlone        Bool           Mag het kind de opvang alleen
                          verlaten?

HasMedication       Bool           Neemt het kind medicatie?

MedicationName      String          Naam van de medicatie

MedicationDose      String          Dosis van de medicatie

MedicationExtraInfo    String          Extra informatie omtrent de medicatie

HasAllergy        String          Heeft het kind een allergie?

AllergyName        String          Naam van de allergie

AllergyExtraInfo     String          Extra informatie omtrent de allergie

OtherMedicalInfo     String          Extra algmene informatie omtrent de
                          medische gegevens


7.6.1.9   ChildCareSchool
Naam           Type           Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid           De unieke Identifier van de school
Code           String          Code van de school
Name           String          De naam van de school
Location         AddressLocation     Locatie van de school            Zie 9.5.2
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
7.6.1.10   ChildCareTariff
Naam             Type             Omschrijving             Opmerkingen

Id              Guid             De unieke Identifier van het tarief
Code             String            Code van het tarief
Name             String            Naam van het tarief
Description         String            Omschrijving van het tarief


7.6.1.11   Credential
Naam             Type           Omschrijving               Opmerkingen

UserName           String          Gebruikersnaam van de gebruiker.     Moet uniek zijn.
Password           String          Wachtwoord van de gebruiker.


Het SavePersonOptions object ziet er als volgt uit:                                53


Naam             Type           Omschrijving               Opmerkingen

CreateZipcodes        Bool           Moeten ongekende landen en        Zipcodes worden
                           postcodes aangemaakt worden in      enkel aangemaakt
                           ReCreateX? Default gebeurt dit niet.   indien zowel
                                                ZipCode, Town en
                                                Country zijn
                                                ingevuld.


7.6.2   Response
De response zal een SavePersonResult object teruggeven. Dit object bevat het Person object en
eventuele ValidationResults die aangeven wat er fout gelopen is.


7.6.2.1   SavePersonResult
Naam           Type              Omschrijving                Opmerkingen

Person          Person             Het gemanipuleerde Person object.
ValidationResults     List<ValidationResult>


7.6.2.2   ValidationResult
Naam           Type              Omschrijving                Opmerkingen

BrokenRuleName      String             De code van de foutmelding.
Message          String             De standaard foutmelding.
IsValid          Bool              Geeft weer of dit een geldig
                             ValidationResult is.
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
7.7    SAVEPERSONCONTACTS
7.7.1   Request
Het Request bestaat uit een Service Context en een Person object. Belangrijk hierin is dat de Contacts
binnen dit Person object correct worden meegegeven.
Optioneel kan er worden gekozen om reeds bestaande contacten bij te werken of op te kuisen.
     Bij het bijwerken wordt de regel gehanteerd: Contacten aanwezig in zowel het Person object
      als in de Backoffice worden bijgewerkt. (Anders worden bestaande contacten ongemoeid
      gelaten.)
     Bij het opkuisen worden de regel gehanteerd: Contacten niet aanwezig in het Person object
      maar wel in ReCreateX, worden verwijderd in ReCreateX. (Anders worden bestaande
      contacten, niet aanwezig in het Person object ongemoeid gelaten).
     Combinaties van beide instellingen zijn mogelijk.
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen
                                                        54
Person         Person           De input : Person object met een lijst van
                          de bij te werken Contacten (Nieuwe en
                          bestaande).
UpdateExisting     Bool            Bestaande contacten worden bijgewerkt.
Contacts
CleanupExisting     Bool            Ontbrekende bestaande contacten
Contacts                      worden opgekuist.


7.7.1.1   Person
Zie 48


7.7.2   Response
Het response zal een SavePersonResult object weergeven (Alhoewel alleen de contacten worden
upgedate)
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

Person         Person           De output : Person object met een lijst van
                          de bijgewerkte Contacten.
ValidationResults    List<ValidationResult>   Lijst met eventuele validatie fouten.


7.7.2.1   Person
Zie 48


7.7.2.2   ValidationResult
Zie 53
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
7.8    SAVEPERSONPRICEGROUPS
7.8.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een Person object. Belangrijk hierin is dat de
PriceGroups binnen de PersonSettings object correct meegegeven worden.


7.8.2   Response
De response zal een SavePersonResult object teruggeven. Dit object bevat het Person object en
eventuele ValidationResults die aangeven wat er fout gelopen is.
Voor de SavePersonPriceGroups zijn volgende testen actief:
     PersonPriceGroup met een geldige Pricegroep (Id) bevatten
     Het type van de prijsgroep moet geldig zijn binnen het type van de PersonPriceGroup
     De combinatie type, startdatum, einddatum, van, tot en dag van de week moet uniek zijn


                                                          55
7.9    SAVEPERSONRELATION
7.9.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context, 2 verschillende Ids van personen, het type relatie en extra
commentaar.
Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

PersonId1        Guid            ID van de hoofdpersoon.
PersonId2        Guid            ID van de gerelateerde persoon.
Comment         String           Extra commentaar betreffende de relatie
                          tussen beide personen.
RelationType      RelationType?        Geeft aan om welk type relatie het gaat:
                            -  Unknown
                            -  Household (=gezin)
                            -  Family (=familie)
                            -  Business (=bedrijfsrelatie)


7.9.2   Response
De response bevat een ValidationResult object. Dit object ziet er als volgt uit.
Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

BrokenRuleName     String           Naam van de validatie regel.
Message         String           Foutboodschap.
IsValid         Bool            Regel is succesvol verwerkt.        Wanneer dit
                                                false is, bevatten
                                                de overige
                                                properties
                                                verdere details.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
7.10   DELETEPERSONRELATION
7.10.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context en de unieke Id van de relatie die via de FindPerson
methode kan bekomen worden.
Naam          Type            Omschrijving                  Opmerkingen

RelationId       Guid            ID van de relatie.


7.10.2   Response
De response bevat een ValidationResult object. Dit object ziet er als volgt uit.
Naam          Type            Omschrijving                  Opmerkingen

BrokenRuleName     String           Naam van de validatie regel.
Message         String           Foutboodschap.
IsValid         Bool            Regel is succesvol verwerkt.          Wanneer dit
                                                            56
                                                  false is, bevatten
                                                  de overige
                                                  properties
                                                  verdere details.


7.11   FINDPERSON
7.11.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context, een FindPersonsCriteria object.
De gebruikte eigenschappen voor een FindPersonsCriteria object zien er als volgt uit.


7.11.1.1   FindPersonsCriteria
Naam          Type            Omschrijving                  Opmerkingen

ActivationID      Guid?            ID om de user account te activeren.      Wordt nog niet
                                                  gebruikt.
Id           Guid?            Het unieke Id van de gebruiker die je wil   Nullable, niet
                          zoeken.                    verplicht.
UserName        String           De gebruikersnaam van de gebruiker die je   Niet verplicht.
                          wil zoeken.
                          Dit is de zelfde UserName uit het Credential
                          object.
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
Email          String           Het emailadres van de persoon die je wil
                          zoeken.
Includes        PersonIncludes       Bepaalt welke delen van de persoon mee
                          opgehaald zullen worden.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
IsBlocked        Boolean            Bepaalt of geblokkeerde personen moeten
                            worden opgehaald.
NationalNumber      String             Bevolkings register nummer van de
                            gebruiker die je wil zoeken.
ResetPasswordID     Guid?             De unieke code om een passwoord reset uit
                            te voeren, waarop je wenst te zoeken.
LessonGroupId      Guid?             Indien ingevuld worden de leerlingen van
                            deze lesgroep opgehaald.
IncludeImage       Bool?             Indien true wordt de afbeelding opgehaald.
Name           String             Alle personen waar het ingegeven gedeelte
                            in hun familienaam voorkomt worden
                            opgehaald.
FirstName        String             Alle personen waar het ingegeven gedeelte
                                                          57
                            in hun voornaam voorkomt worden
                            opgehaald.


7.11.1.2   PersonIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van een person al dan niet op te halen.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Categories       Bool              Haalt de Subcategory van een persoon op.
PriceGroups       Bool              Haalt de prijsgroepen van een persoon op.
PersonLLVInfos     Bool              Haalt de specifieke lesgroep info op van de
                            persoon op.
PersonLLVTransf     Bool              Haalt de LLV transferhistoriek op van een
erHistories                       persoon.
PersonLLVCurren     Bool              Haalt de huidige lesgroepen op van een
tLessonGroups                      persoon.
Relations        Bool              Haalt alle relaties op van een persoon op.
ChildCareInfo      Bool              Haalt extra info betreffende buitenschoolse
                            kinderopvang op .


7.11.2   Response
De response geeft een lijst van Person objecten terug die voldoen aan de FindPersonsCriteria.


7.12   FORGOTPASSWORD
7.12.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en de login van de gebruiker.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
7.12.2   Response
De response is een ForgotPasswordResponse die bestaat uit een EmailAddress en een Password.
Naam          Type              Omschrijving             Opmerkingen

EmailAddress      String             Het emailadres van de gebruiker.


Password        String             Het passwoord van de gebruiker.7.13   FINDPERSONDELIVERYADDRESSES
Deze methode wordt gebruikt voor het ophalen van afleveradressen (al dan niet voor een bepaalde
klant).


7.13.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en een DeliveryAddressSearchCriteria object.             58
De gebruikte eigenschappen voor een DeliveryAddressSearchCriteria object zien er als volgt uit.


Naam           Type              Omschrijving             Opmerkingen

Id            Guid?             Unieke ID van het afleveradres.    Nullable, niet
                                               verplicht.
PersonId         Guid?             ID van de persoon.          Nullable, niet
                                               verplicht.
Paging          PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


7.13.2   Response
De response geeft een lijst van DeliveryAddress objecten terug die voldoen aan de opgegeven criteria.
Dit object ziet er als volgt uit:


Naam           Type              Omschrijving             Opmerkingen

Id            Guid              Unieke ID van het afleveradres.
PersonId         Guid              ID van de persoon behorende bij het
                            afleveradres.
Description       String             Omschrijving van het afleveradres.
Address         Address            Details van de adresgegevens     Zie 7.6.1.3 voor
                                               details
                                               betreffende het
                                               Address object
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
7.14   DELETEPERSONDELIVERYADDRESS
Deze methode wordt gebruikt voor het verwijderen van een afleveradres.


7.14.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context en de unieke ID van het te verwijderen object.


Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

RelationId       Guid            ID van de relatie.
7.14.2   Response
De response bevat een ValidationResult object. Dit object ziet er als volgt uit.


Naam          Type              Omschrijving              Opmerkingen    59

BrokenRuleName     String             De code van de foutmelding.
Message         String             De standaard foutmelding.
IsValid         Bool              Geeft weer of dit een geldig
                            ValidationResult is.
7.15   SAVEPERSONDELIVERYADDRESS
Deze methode wordt gebruikt voor het opslaan van een nieuw afleveradres of voor het wijzigen van
een bestaand afleveradres.


7.15.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context, een DeliveryAddress object en een CreateInvalidZipcodes
object (bool).


Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

DeliveryAddress     DeliveryAddress       Details van de adresgegevens die moeten  Zie 7.13.2 voor
                          opgeslagen worden             verdere details
                                                betreffende dit
                                                object
CreateInvalidZipc    Bool            Geeft aan indien ongeldige zipcodes
odes                        (zipcodes die niet in ReCreateX bestaan)
                          mogen gecreëerd worden
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
7.15.2   Response
De response zal een SavePersonDeliveryAddressResult object teruggeven. Dit object bevat het
DeliveryAddress object en eventuele ValidationResults die aangeven wat er fout gelopen is.


7.15.2.1   SavePersonDeliveryAddressResult
Naam          Type              Omschrijving               Opmerkingen

DeliveryAddress     DeliveryAddress        Het gemanipuleerde of nieuwe       Zie 7.13.2 voor
                            DeliveryAddress object.          verdere details
                                                 betreffende dit
                                                 object
ValidationResults    List<ValidationResult>


7.15.2.2   ValidationResult
                                                          60
Naam          Type              Omschrijving               Opmerkingen

BrokenRuleName     String             De code van de foutmelding.
Message         String             De standaard foutmelding.
IsValid         Bool              Geeft weer of dit een geldig
                            ValidationResult is.


7.16   GETPERSONCHIPKNIP
Deze methode wordt gebruikt voor het ophalen van de geldbeugel (en eventueel zijn historiek) van
een bepaalde persoon.


7.16.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context en een PersonChipKnipSearchCriteria object.
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

PersonId        Guid            ID van de persoon voor wie je de
                          geldbeugelgegevens wenst op te halen
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        PersonChipKnipIn      Bepaalt welke delen van de gegevens mee
            cludes           opgehaald zullen worden.


Het PersonChipKnipIncludes object ziet er als volgt uit:
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

History         Bool            Bepaalt indien de volledige historiek moet
                          worden meegenomen.


7.16.2   Response
De response zal een PersonChipKnip object teruggeven.


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

PersonId        Guid              Id van de persoon
Balance         decimal            Huidig saldo van de geldbeugel
History         IList<PersonChipKn       Historisch overzicht van de geldbeugel
            ipLine>            transacties


Het PersonChipKnipLine object ziet er als volgt uit:
Naam          Type               Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid               Unieke Id van de geldbeugel transactie
Date          DateTime             Datum en tijd van de transactie
Amount         decimal              Bedrag dat werd in rekening gebracht in
                             deze transactie (vb: +100 of -50)
Balance         decimal              Saldo na uitvoering van deze transactie         61
                             (= geldbeugelsaldo op dat moment)


7.17   GETPERSONCREDITS
Deze methode wordt gebruikt voor het ophalen van de credits (en eventueel de historiek) van een
bepaalde persoon.


7.17.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context en een PersonCreditsSearchCriteria object.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

PersonId        Guid              ID van de persoon voor wie je de credits
                            wenst op te halen
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        PersonCreditsInclu       Bepaalt welke delen van de gegevens mee
            des              opgehaald zullen worden.


Het PersonCreditsIncludes object ziet er als volgt uit:
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

History         Bool              Bepaalt indien de volledige historiek moet
                            worden meegenomen.


7.17.2   Response
De response zal een PersonCredits object teruggeven.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

PersonId        Guid              Id van de persoon
Balance         Int              Huidig saldo van de creditsSyx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
History         IList<PersonCreditL      Historisch overzicht van de credits
            ine>


Het PersonChipKnipLine object ziet er als volgt uit:
Naam          Type               Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid               Unieke Id van de credits transactie
Date          DateTime             Datum en tijd van de transactie
Amount         Int                Bedrag dat werd in rekening gebracht in
                             deze transactie (vb: +10 of -5)
Balance         Int                Saldo na uitvoering van deze transactie
                             (= creditssaldo op dat moment)                                                         62
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
8     Module Leerlingenvolgsysteem (vanaf RCX 5.0.5)
8.1    BEKNOPT OVERZICHT
Via de webshop is het nu mogelijk om het leerlingenvolgsysteem (LLV) te gebruiken.
Er zijn 3 grote luiken in het systeem, namelijk :
     Het opvragen van LLV-informatie (voorzien voor website)
        o    Algemeen
                 FindPersons met Include PersonLLVCurrentLessonGroups (ophalen van de
                 huidige lesgroepen van een persoon, zie FindPersonsCriteria)
                 ListLessonGroups (ophalen van de (voorkeur)lesgroepen)
        o    Aanwezigheden
                 ListAbsentReasons (lijst van redenen voor afwezigheid)
                 ListStudentPresences (overzicht aanwezigheden)
        o    Scores                                         63

                 ListNorms (lijst van de normen waarop scores behaald worden)
                 ListStudentFollowScores (overzicht scores)
     Inschrijven op wachtlijsten
        o    ListWaitingLists (ophalen van de wachtlijsten)
        o    ListSwimmingLevels (ophalen van de toegestaan zwemniveau’s)
      De werking is als volgt :
            1.  Persoon kiest een wachtlijst uit een lijst
            2.  Persoon kiest zijn voorkeurlesgroepen + prioriteit
            3.  Persoon logt in en betaalt
      Het verdere beheer van wachtlijsten en lesgroepen gebeurt in ReCreateX.
     Het ingeven en opslaan van LLV-informatie (voor onze eigen tablet-toepassing)
        o    SaveLLVInfoToDB (opslaan van aangepaste aanwezigheden/scores)
        o    SaveStudentTransfer (overplaatsen van leerlingen over lesgroepen)
        o    LLVMessageTranslations (specifieke vertalingen voor Tablet-toepassing)


8.2    LISTLESSONGROUPS
Deze service is geeft een lijst met Lesgroepen terug.


8.2.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een LessonGroupSearchCriteria object.
Dit criteria bevat een object om de paging te kunnen verzorgen bij lange lijsten en eventueel een
wachtlijstid om enkel de voorkeurlesgroepen van een bepaalde wachtlijst op te vragen.


8.2.1.1   LessonGroupSearchCriteria
Naam                 Type          Omschrijving            Opmerkingen
Paging                PagingCriteria     Zie 4.2 Paging CriteriaSyx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
WaitingListId        Guid?        Indien ingevuld: Enkel lesgroepen ophalen   Optioneel
                         die ingesteld staan als mogelijke
                         voorkeurlesgroep van de wachtlijst.
IncludeNorms         Boolean?       Lijst van gekoppelde Normen weergeven.
IncludeInstructors      Bool?        Lijst van instructeurs toevoegen
PersonId           Guid?        Enkel de lesgroepen ophalen waar deze         .
                         persoon op ingeschreven is/was.
                         <StillInLessonGroup> geeft aan of de
                         persoon nog in lesgroep zit
EmployeeId          Guid?        Enkel de lesgroepen ophalen waar deze
                         werkenemer instructeur van is.


8.2.2   Response
De response zal een lijst van Lesgroepen (List<LessonGroup>) bevatten.
                                                          64
Naam             Type         Omschrijving                 Opmerkingen
Id              Guid         Id van de lesgroep.
ShortName          String        Korte code van de lesgroep.
Description         String        Omschrijving van de lesgroep.
Comment           String        Commentaar over de lesgroep.
FullName           String        Volledige naam opgebouwd uit code en
                         omschrijving.
Priority           integer       Prioriteit van de voorkeurlesgroep.      Intieel altijd 0
                                                Toegelaten
                                                waarde 0 tm 9.
DivisionId          Guid         Id van de divisie waartoe de lesgroep
                         behoort.
DefaultNumberOfLessons    int         Vooropgesteld aantal lessen in de lesgroep,
                         0 = niet ingegeven.
FromDate           dateTime       Begindatum periode.              Niet verplicht.
ToDate            datetime       Einddatum periode.              Niet verplicht.
LessonGroupNorms       List<Norms>     Lijst van de gekoppelde normen .
EntryDate          DateTime       Datum inschrijving op lesgroep. Enkel van
                         toepassing indien opgevraagd via
                         FindPerson met Include
                         PersonLLVCurrentLessonGroups.
StillInLessonGroup      Bool         Datum inschrijven op lesgroep. Enkel van
                         toepassing indien opgevraagd via
                         FindPerson met Include
                         PersonLLVCurrentLessonGroups.
LessonGroupInstructors    List<Employee>    Lijst van instructeurs per lesgroep
                         weergeven.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
8.3    LISTABSENTREASONS


Deze operatie geeft alle redenen voor afwezigheid terug zoals gedefinieerd binnen ReCreateX.


8.3.1   Request
De Request bestaat uit de Id van de divisie.
Name           Type           Omschrijving             Opmerkingen
DivisionId        Guid           De unieke Id van de divisie.


8.3.1.1   AbsentReasonSearchCriteria
Voorlopig nog niet geïmplementeeerd


8.3.2   Response
De Response geeft een lijst van AbsentReason objecten terug. Het AbsentReason object kan aanzien             65
worden als een eenvoudige versie van het Reason object binnen ReCreateX.
Name           Type           Omschrijving             Opmerkingen
Id            Guid           De unieke Id van de reden.
ShortName         String          De unieke code van de reden.
Description        String          De omschrijving van de reden.


8.4    LISTSTUDENTPRESENCES
Deze operatie haalt de aanwezig-/afwezigheidsinfo op van de leerlingen, en dit per leerling (historiek)
of per dag (alle leerlingen).


8.4.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een StudentPresenceSearchCriteria object.


8.4.1.1   StudentPresenceSearchCriteria
Naam           Type           Omschrijving                    Opmerkingen
LessonGroupId       Guid           Id van de lesgroep waarvoor de aanwezigheden    Verplicht.
                          moeten worden opgehaald.
AddressId         Guid?          Id van de persoon waarvoor de aanwezigheden     Indien ingevuld
                          moeten worden opgehaald. => historiek        wordt
                                                    SelectedDateTi
                                                    me
                                                    genegeerd.
SelectedDateTime     DateTime?        Datum van de aanwezigheden. Indien AddressId niet
                          ingevuld wordt er een overzicht gegeven van alle
                          leerlingen van de lesgroep op deze dag.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
8.4.2   Response
De Response geeft een lijst van StudentPresence objecten terug. Het StudentPresence object kan
aanzien worden als een eenvoudige versie van het StudentFollowPresent object binnen ReCreateX.

Name             Type         Omschrijving             Opmerkingen
Id              Guid         Een unieke Id.
AddressId          Guid         De unieke Id van de leerling.    Verwijst naar het Person object.
Name             String        De naam van de leerling.
FirstName          String        De voornaam van de leerling.
MiddleName          String        De tussennaam van de leerling.
PresentAccessControl     Boolean       Geeft aan of de leerling deze dag
                         binnen is gegaan via de
                         toegangscontrole.
HasSwimmingComment      Boolean       Geeft aan of er extra opmerking
                         werd ingegeven voor deze leerling.
                                                             66
Present           Boolean       Aanwezigheid geregistreerd op deze
                         dag.
ReasonId           Guid         Id van de reden waarom de leerling  Verwijst naar het AbsentReason
                         afwezig is.             object.
LessonGroupId        Guid         Id van de lesgroep.         Verwijst naar het LessonGroup
                                            object.
Date             DateTime       Datum van de registratie.


8.5    LISTNORMS
Deze operatie haalt de verschillende normen op per lesgroep, dit zijn de criteria waarvoor een kind
moet slagen in een lesgroep.


8.5.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een NormSearchCriteria object.


8.5.1.1   NormSearchCriteria
Name           Type           Omschrijving             Opmerkingen
LessonGroupId      Guid           De unieke Id van een lesgroep.


8.5.2   Response
De Response geeft een lijst van Norm objecten terug. Het Norm object kan aanzien worden als een
eenvoudige versie van het SwimmingLevelNorm object binnen ReCreateX.
Name           Type           Omschrijving             Opmerkingen
Id            Guid           De unieke Id van de norm.
ShortName        String          De unieke code van de norm.
Description       String          De omschrijving van de norm.
Comment         String          Commentaar van de norm.Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
8.6    LISTSTUDENTFOLLOWSCORES
Deze operatie haalt de scores die de leerlingen behaalden op de verschillende normen binnen een
lesgroep, en dit per leerling (historiek) of per dag (alle leerlingen).


8.6.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een StudentFollowScoreSearchCriteria object.


8.6.1.1   StudentFollowScoreSearchCriteria
Naam           Type           Omschrijving                        Opmerkingen
LessonGroupId       Guid           Id van de lesgroep waarvoor de aanwezigheden        Verplicht.
                          moeten worden opgehaald.
AddressId         Guid?          Id van de persoon waarvoor de aanwezigheden        Indien ingevuld  67
                          moeten worden opgehaald. => overzicht per dag       wordt
                                                       SelectedDateTi
                                                       me
                                                       genegeerd.
SelectedDateTime     DateTime?        Datum van de scores. Indien AddressId niet ingevuld
                          wordt er een overzicht gegeven van alle leerlingen
                          van de lesgroep op deze dag.
PreviousScore       Boolean?         Indien true krijg je in de plaats van de scores voor    Werkt enkel
                          vandaag de laatste scores ooit behaald per norm      indien geen
                          per leerling tot op vandaag.                AddressId is
                                                       opgegeven


8.6.2   Response
De Response geeft een lijst van StudentFollowScore objecten terug. Het StudentFollowScore object kan
aanzien worden als een eenvoudige versie van het StudentFollow object binnen ReCreateX.

Name             Type         Omschrijving               Opmerkingen
Id              Guid         Een unieke Id.
AddressId           Guid         De unieke Id van de leerling.
LessonGroupId         Guid         Id van de lesgroep.            Verwijst naar het LessonGroup
                                               object.
Name             String        De naam van de leerling.
FirstName           String        De voornaam van de leerling.
MiddleName          String        De tussennaam van de leerling.
Date             DateTime       Datum van de registratie.         Hier zal deze datum altijd
                                               dezelfde zijn.
Norm1             int         Geeft de score aan die de leerling    Het aantal normen kan
                          behaalde op de  1ste  norm van de   verschillen per lesgroep,
                          lesgroep.                 daarom werden er default 20


Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
Norm2              int         Geeft de score aan die de leerling     voorzien. Aan de hand van
                           behaalde op de 2de norm van de       ListNorms kan het correcte
                           lesgroep.                  aantal en de naamgeving
…                int         Geeft de score aan die de leerling     opgehaald worden. In beide
                           behaalde op de …ste norm van de       methodes worden de normen
                           lesgroep.                  alfabetisch volgens ShortName

Norm20              int         Geeft de score aan die de leerling     opgehaald.

                           behaalde op de  20ste  norm van de    0 = niets

                           lesgroep.                  1 = onvoldoende
                                                 2 = bijna voldoende
                                                 3 = voldoende
8.7    LISTWAITINGLISTS
                                                                   68
Deze service is geeft een lijst met Wachtlijsten terug waar er een geldig ‘prijsartikel web’ aan gekoppeld
werd.


8.7.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een WaitingListSearchCriteria object.

8.7.1.1   WaitingListSearchCriteria
Naam               Type             Omschrijving                    Opmerkingen
Paging              PagingCriteria        Zie 4.2 Paging Criteria
PersonId             Guid?            Haalt alle wachtlijsten op waar deze        Niet verplicht
                               persoon reeds voor is ingeschreven.


8.7.2   Response
De response zal een lijst van Wachtlijsten (List<WaitingList>) bevatten.
Naam               Type             Omschrijving                    Opmerkingen
Id                Guid             Id van de wachtlijst.
ShortName            String            Korte code van de wachtlijst.
Description           String            Omschrijving van de wachtlijst.
Comment             String            Commentaar over de wachtlijst.
WebPriceItemId          Guid             Id van het prijsartikel.              Verwijst naar
                                                         het Article
                                                         object.
Price              Decimal           Prijs btw inclusief van het prijsartikel.
WaitingListLessonGroups     List <LessonGroup>      Lijst van de mogelijke voorkeurlesgroepen.
WaitingListSwimmingLevels    List <SwimmingLevel>     Lijst van de toegelaten zwemniveaus.        Indien leeg =>
                                                         alle niveau’s
                                                         zijn toegelaten.
MaxStudent            integer           Maximaal aantal toegelaten leerlingen in      Indien 0 =>


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
                           de wachtlijst.                onbeperkt.
NumberOfStudents       interger        Aantal leerlingen in de wachtlijst.
MaxDuration         Integer         Maximale wachttijd in de wachtlijst.


8.8    LISTSWIMMINGLEVELS
Deze service is geeft een lijst met Zwemniveau’s terug.


8.8.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een SwimmingLevelSearchCriteria object.8.8.1.1   SwimmingLevelSearchCriteria
Naam             Type          Omschrijving                 Opmerkingen
Paging            PagingCriteria     Zie 4.2 Paging Criteria
WaitingListId        Guid?          Indien ingevuld: Enkel de zwemniveaus           69
                           ophalen die ingesteld staan als toegelaten
                           zwemniveau van de wachtlijst.


8.8.2   Response
De response zal een lijst van Lesgroepen (List<LessonGroup>) bevatten.
Naam             Type          Omschrijving                 Opmerkingen
Id              Guid          Id van het zwemniveau.
ShortName          String         Korte code van het zwemniveau.
Description         String         Omschrijving van het zwemniveau.
Comment           String         Commentaar over het zwemniveau.
8.9    SAVELLVINFOTODB
Deze operatie wordt gebruikt om ingegeven scores en aanwezigheden op te slaan in de ReCreateX-
database => uit te voeren per lesgroep.


8.9.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context, een StudentPresence object, een StudentFollowScore
object, een Norm-object en een Person object.
In de tablet toepassing wordt de Save uitgevoerd bij het veranderen van lesgroep, bij het klikken op de
opslaan knop en bij het afsluiten van het programma.
Naam           Type            Omschrijving                 Opmerkingen
studentPresences     List <StudentPresence>   Lijst van de te bewaren
                           aanwezigheidsregistraties.
studentFollowScores   List <StudentFollowScore>  Lijst van de te bewaren scores.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
norms           List <Norms>           Lijst van Norms van de lesgroep waarvoor er
                              opgeslagen wordt.
students          List <Person>          Lijst van personen waarvoor hun zwemles-
                              commentaar veld aangepast werd.
                              (SwimmingComment).


8.9.2   Response
De response is gewoon een boolean.


8.10   SAVESTUDENTTRANSFER
Deze operatie wordt gebruikt om leerlingen te transferen van de ene lesgroep naar een andere.


8.10.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context, een Person object, twee LessonGroup objecten en een
                                                            70
integer.
Naam           Type          Omschrijving                       Opmerkingen
Person          Person         Person-object die getransfereerd moet worden.
FromLessonGroup     LessonGroup      Bron lesgroep.
ToLessonGroup      LessonGroup      Bestemming lesgroep.
OverruleWarnings     int          Geeft aan warnings mogen overruled worden.
                        0 = geen overrule
                        1 = overrule aantal plaatsen
                        2 = bovenstaande + overrule toegelaten zwemniveaus
                        3 = bovenstaande + overrule minimum leeftijd


8.10.2   Response
De Response bstaat uit een StudentFollowTransferFeedback.
Dit is een enum :    0 = Ok
            1 = Error
            2 = GroupFull  groep volzet, transfer mislukt
            3 = AskOverRuleGroupFull  groep volzet maar overrule mogelijk
            4 = AskSwimmingLevelInvalid  verkeerd niveau overrule mogelijk
            5 = AskMinAge  verkeerde leeftijd overrule mogelijk
8.11   LLVMESSAGETRANSLATIONS
Deze operatie haalt alle specifieke vertalingen op voor onze Tablet toepassing (TabletLLV))


8.11.1   Request
De Request bestaat uit de Id van de divisie.
Name           Type          Omschrijving               Opmerkingen


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
DivisionId           Guid          De unieke Id van de divisie.


8.11.2   Response
De Response geeft een lijst van LLVMessageTranslation objecten terug.
Name              Type          Omschrijving                 Opmerkingen
Id               Guid          De unieke Id van de vetaling.
Message            String         De naam van de te vertalen melding.
LanguageId           String         Unieke code van de taal.
Body              String         De vertaalde melding.
8.12   GETPERSONLLVINFOBYLESSONGROUP
Deze service is geeft specifieke zwemles – informatie van een persoon op een lesgroep terug .
                                                                 71
8.12.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een PersonLLVInfoSearchCriteria object.

8.12.1.1   PersonLLVInfoSearchCriteria
Naam          Type      Omschrijving               Opmerkingen
LessonGroupId      Guid      Id van de lesgroep waarvoor
                    men de informatie wil ophalen
PersonId        Guid?      Id van de persoon waarvoor men      Indien leeg wordt de info van alle studenten
                    de informatie wil ophalen        binnen de lesgroep opgehaald


8.12.2   Response
De response zal een PersonLLVInfo object teruggeven.
Zie 7.6.1.6 PersonLLVInfo.
8.13   LISTSWIMMINGDIPLOMAS
Deze operatie haalt een lijst van zwemdiploma’s op.


8.13.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een SwimmingDiplomaSearchCriteria object. Het is
mogelijk om een volledige lijst van zwemdiploma’s op te halen of enkel de behaalde diploma’s door
een bepaalde persoon.


8.13.1.1   SwimmingDiplomaSearchCriteria
Name               Type           Omschrijving               Opmerkingen
PersonId             Guid           De unieke Id van een persoon.      Bij niet ingevulde PersonIdSyx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
                                                wordt een volledige lijst
                                                weergegeven, andere enkel
                                                de behaalde diploma’s


8.13.2   Response
De Response geeft een lijst van SwimmingDiploma objecten terug. Het SwimmingDiploma object kan
aanzien worden als een eenvoudige versie van het SwimmingDiploma object binnen ReCreateX.
Name           Type           Omschrijving                    Opmerkingen
Id            Guid           De unieke Id van het zwemdiploma.
ShortName         String          De unieke code van het zwemdiploma.
Description        String          De omschrijving van het zwemdiploma.
Comment          String          Commentaar van het zwemdiploma.                                                               72
8.14   FINDWAITINGLISTSTUDENTOVERVIEW
Deze service is geeft een lijst met WaitingListStudent-objecten terug, dit zijn de wachtlijsten waar een
bepaalde persoon op inschreven is.


8.14.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een WaitingListStudentSearchCriteria object.

8.14.1.1   WaitingListStudentSearchCriteria
Naam             Type             Omschrijving                     Opmerkingen
PersonId           Guid             Haalt alle wachtlijsten op waar deze         Verplicht
                              persoon reeds voor is ingeschreven met de
                              inschrijvingsdatum. WaitingListStudent-
                              object


8.14.2   Response
De response zal een lijst van wachtlijststudenten (List<WaitingListStudent>) bevatten.
Naam             Type             Omschrijving                     Opmerkingen
Id              Guid             Id van de wachtlijststudent.
WaitingListId         Guid             Id van de wachtlijst.
EntryDate           DateTime           Inschrijvingsdatum op de wachtlijst
WaitingListCode        String            Korte code van de wachtlijst.
WaitingListDescription    String            Omschrijving van de wachtlijst
Price             Decimal           Prijs btw inclusief van het prijsartikel,
                              gekoppeld aan een wachtlijst.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
8.15   DELETEWAITINGLISTSTUDENT
Deze service verwijdert een WaitingListStudent (leerling in wachtlijst).


8.15.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een Guid, de Id van de WaitingListStudent :
WaitingListStudentId.

8.15.2   Response
De response is gewoon een boolean.
                                              73
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
9     Module Fitness (vanaf RCX 5.0.5)
9.1    BEKNOPT OVERZICHT
Via de webshop is het nu mogelijk om in te schrijven op fitness/wellness activiteiten.
De werking is als volgt :
     Persoon logt in als member (via gekende gebruikersnaam en wachtwoord) of als non-member
      (anoniem)
     Persoon kiest zijn klantenkaart en abonnement die hij wenst te gebruiken
     Persoon kiest zijn fitness activiteit en periode waarvoor hij zich wenst in te schrijven.
     Persoon betaalt


Opgelet: Bij de fitness module is het noodzakelijk om vooraf in te loggen omdat de mogelijkheid ook
bestaat om anoniem in te schrijven.
                                                               74

Het verdere beheer van fitness activiteiten gebeurt in ReCreateX.


De web service methodes die hiervoor aangemaakt werden zijn de volgende :
     FindPersonCards (ophalen van de klantenkaarten)
     FindSubscriptions (ophalen van de abonnementen)
     GetFitnessNonMemberPerson (ophalen van non-member person)
     FindFitnessActivities (ophalen van de fitness activiteiten en dagen)
     FindFitnessActivityReservations (ophalen van de fitness reserveringen)
     ConfirmFitnessActivityReservation (bevestigen van één fitness reservering)
     CancelFitnessActivityReservation (annuleren van één fitness reservering)


Volgende web service methodes werden extra toegevoegd
     GetFitnessActivity(ophalen van één fitness activiteit)
     GetFitnessActivityReservation (ophalen van één fitness reservering)


9.2    FINDPERSONCARDS
Deze methode haalt alle klantenkaart op aan de hand van bepaalde zoekcriteria.


9.2.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een FindPersonCardsCriteria object.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid              Id van een specifieke klantenkaart      Nullable (Indien niet
                            (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).  van toepassing).
Number         String             Kaartnummer van een specifieke        Nullable (Indien niet
                            klantenkaart (Als u doelbewust 1 entiteit  van toepassing).Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            wil ophalen).
PersonId        Guid              Id van een ReCreateX Person waarvoor     Nullable (Indien niet
                            u klantenkaarten wilt vinden.        van toepassing).
Includes        PersonCardIncludes       Bepaalt welke data extra meekomt in
                            het response en/of welke extra records in
                            de returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


Het PersonCardIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

PersonDetails      Bool              Ophalen van ReCreateX Person details     Zie 4.32.2 voor
                              -   JA = het volledige Person object  detail betreffende
                                 wordt terug gegeven        het Person object.   75
                              -   NEE = enkel de ID van de Person
                                 wordt terug gegeven


9.2.2   Response
De response zal een lijst van PersonCard objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het PersonCard object ziet er als volgt uit:
Naam           Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id            Guid              Id van de klantenkaart.


Description       String             Omschrijving van de klantenkaart.      Dit is in feite de
                                                   omschrijving van
                                                   het gekoppelde
                                                   artikel.
PeripheralString     PeripheralString        Overeenkomstige PeripheralString       Bepaalt het type
                            object.                   van de kaart.
CardNumber        String             Volledige kaartnummer van de         CompanyIdent +
                            klantenkaart.                DivisionIdent +
                                                   Number.
Number          String             Uniek kaartnummer van de klantenkaart    CardNumber –
                            voor een bepaalde divisie.          CompanyIdent –
                                                   DivisionIdent.
PersonId         Guid              Id van de persoon die de fitness
                            reservering doorvoerde.
Person          Person             Person object die de fitness reservering   Zie 4.32.2 voor
                            doorvoerde.                 detail betreffende
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                                   het Person object.


Het PeripheralString object ziet er als volgt uit:
Naam           Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id            Guid              Id van het type klantenkaart.


Code           String             Code van het type klantenkaart.
Description       String             Omschrijving van het type klantenkaart.   Vb: MiFare –
                                                   Barcode - …)


9.3   FINDSUBSCRIPTIONS
Deze methode haalt alle abonnementen op aan de hand van bepaalde zoekcriteria.


9.3.1   Request                                                      76

De request bestaat uit de Service Context en een SubscriptionSearchCriteria object.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

SubscriptionId     Guid              Id van een specifiek abonnement       Nullable (Indien niet
                            (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).  van toepassing).
PersonId        Guid              Id van de ReCreateX Person waarvoor je    Nullable (Indien niet
                            alle abonnementen wenst op te halen.     van toepassing).
PersonCardId      Guid              Id van een ReCreateX PersonCard       Nullable (Indien niet
                            waaraan de abonnementen gekoppelt      van toepassing).
                            zijn.
CreatedFrom       DateTime            Indien ingevuld: Enkel abonnmenten die
                            later gecreëerd zijn dan de opgegeven
                            datum zullen weergeven worden.
CreatedUntil      DateTime            Indien ingevuld: Enkel abonnmenten die
                            vroeger gecreëerd zijn dan de
                            opgegeven datum zullen weergeven
                            worden.
Includes        SubscriptionIncludes      Bepaalt welke data extra meekomt in
                            het response en/of welke extra records in
                            de returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


Het SubscriptionIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Inactive        Bool              Inactieve abonnementen meenemen in
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            de response.
Invalid         Bool              Ongeldige abonnementen meenemen
                            in de response.


9.3.2   Response
De response zal een lijst van Subscription objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het Subscription object ziet er als volgt uit:
Naam           Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id            Guid              Id van het abonnement.


CreationDate       DateTime            Creatiedatum van het abonnement.
Article         Article            Het gekoppelde Article object.        Zie 4.3.2 voor details
                                                   betreffende het
                                                   Article object.     77

Active          Bool              Is het abonnement actief?
Valid          Bool              Is het abonnement momenteel geldig?


9.4    GETFITNESSNONMEMBERPERSON
Deze methode haalt het Person object op dat gebruikt wordt voor non-member of anonieme fitness
reserveringen. Door achter de schermen met deze persoon in te loggen kunnen non-member
reserveringen of anonieme reserveringen aangemaakt worden. Bij gebruik van non-member
reserveringen kan geen klantenkaart of abonnement doorgegeven worden.


9.4.1   Request
Deze request bevat geen specifieke parameters


9.4.2   Response
De response bevat een Person object. Dit object wordt gebruikt om in te loggen voor non-member
reserveringen. Zie 4.32.2 voor detail betreffende het Person object.


9.5    FINDFITNESSACTIVITIES
Deze methode haalt alle fitness activiteiten op aan de hand van bepaalde zoekcriteria.


9.5.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een FitnessActivitySearchCriteria object.
Naam          Type                Omschrijving                Opmerkingen

FitnessActivityId    Guid                Id van een specifieke fitness activiteit  Nullable (Indien niet
                              (Als u doelbewust 1 entiteit wil      van toepassing).
                              ophalen).
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
DescriptionPatte    String               Naam of stuk van de omschrijving    Nullable (Indien niet
rn                             waarnaar gezocht kan worden. Voor    van toepassing).
                              gedeeltelijke matchen kan het %-
                              teken gebruikt worden.
                              Het %-teken kan zowel voor het
                              woord, na het woord als voor en
                              achter het woord voorkomen.
From          DateTime              Indien ingevuld: Enkel fitness
                              activiteiten die later starten dan de
                              opgegeven datum zullen weergeven
                              worden.
Until          DateTime              Indien ingevuld: Enkel fitness
                              activiteiten die vroeger starten dan
                                                              78
                              de opgegeven datum zullen
                              weergeven worden.
CardId         Guid                Klantenkaart die gebruikt wordt.    Nullable (Indien
                                                  non-member).
SubscriptionId     Guid                Abonnement dat gebruikt wordt      Nullable (Indien
                                                  non-member).
Includes        FitnessActivityIncludes      Bepaalt welke data extra meekomt in
                              het response en/of welke extra
                              records in de returnset aanwezig
                              zullen zijn.
Paging         PagingCriteria           Zie 4.2 Paging Criteria


Het FitnessActivityIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:
Naam          Type              Omschrijving                Opmerkingen

Price          Bool              Prijs van de fitness activiteitsdagen
                            meenemen in de response.
Days          Bool              Mogelijke inschrijvingsdagen meenemen   Reserveringen
                            in de response.              gebeuren op
                                                  activiteitsdagen.
Slots          Bool              Mogelijke inschrijvingsslots meenemen in  Indien dagen slots
                            de response.                bevatten, moet je
                                                  één of meerdere
                                                  slots reserveren.
Image          Bool              Ophalen van de afbeelding of niet.
ImageUri        Bool              Ophalen van de afbeeldingUri of niet.Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
9.5.2   Response
De response zal een lijst van FitnessActivity objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het FitnessActivity object ziet er als volgt uit:


Naam          Type                Omschrijving                Opmerkingen

Id           Guid                Id van de fitness activiteit.


Code          String               Code van de fitness activiteit.
Description       String               Omschrijving van de fitness activiteit.
Image          Picture              De afbeelding van de fitness activiteit.
ImageUrl        string               De link waarop een image terug te
                              vinden is van de fitness activiteit.
Location        AddressLocation          De locatie waar deze fitness activiteit
                                                               79
                              doorgaat.
Days          List<FitnessActivityDay>      Lijst van dagen waarop je je kan
                              inschrijven voor deze fitness activiteit.
Color          Color               Kleur die wordt gebruikt voor het
                              weergeven van deze fitness activiteit.


Het AddressLocation object ziet er als volgt uit:
Naam           Type               Omschrijving                 Opmerkingen

Id            Guid               Id van de locatie.
Code           String              Code van de locatie.
Name           AddressName           Naam van de locatie.
Address         Address             Adres van de locatie             Zie 7.6.1.3 voor
                                                    details betreffende
                                                    het Address object


Het AddressName object ziet er als volgt uit:
Naam           Type               Omschrijving                 Opmerkingen

First          String              Voornaam van de locatie.
Middle          String              Tussennaam van de locatie.
Last           String              Familienaam van de locatie.


Het FitnessActivityDay object ziet er als volgt uit:
Naam               Type           Omschrijving                 Opmerkingen

Id                Guid           Id van de fitness activiteitsdag.
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
From              DateTime         Startdatum en tijd van de fitness
                            activiteitsdag.
Until             DateTime         Startdatum en tijd van de fitness
                            activiteitsdag.
Price             Decimal         Prijs van de fitness activiteitsdag.      Kan verschillen voor
                                                    members en non-
                                                    members.
Slots             List<FitnessActi     Lijst van slots waarop je je kan inschrijven.  Indien er slots zijn,
                vityDaySlot>                               moet je er minstens
                                                    één kiezen.
MaxReservations        Int           Geeft het maximum aantal reserveringen
                            weer voor de activiteitsdag.
MaxReservationsNon       Int           Geeft het maximum aantal non-
                                                                80
Member
                            member.reserveringen weer voor de
                            activiteitsdag.
CurrentReservations      Int           Geeft het huidig aantal reserveringen      # Open
                            weer voor de activiteitsdag.          reserveringen =
                                                    MaxReservations -
                                                    CurrentReservations
CurrentReservations      Int           Geeft het huidig aantal reserveringen
Member
                            van leden weer voor de activiteitsdag.
CurrentReservationsN      Int           Geeft het huidig aantal reserveringen
onMember
                            van niet-leden weer voor de
                            activiteitsdag.


Het FitnessActivityDaySlot object ziet er als volgt uit:
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Id van het slot van de fitness
                            activteitsdag.
Description       String             Omschrijving van het slot.


Reserved        Bool              Is dit slot reeds gereserveerd?


9.6   FINDFITNESSACTIVITYRESERVATIONS
Deze methode haalt alle fitness activiteiten op aan de hand van bepaalde zoekcriteria.


9.6.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een FitnessActivityReservationSearchCriteria object.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

FitnessActivityD    Guid              Id van een specifieke fitness reservering   Nullable (Indien niet
ayReservationId
                            (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).   van toepassing).

PersonId        Guid              Id van de persoon waarvoor u de fitness    Nullable (Indien niet
                            reserveringen wenst op te lijsten.       van toepassing).
FitnessActivityD    Guid              Id van de fitness activiteitsdag waarvoor   Nullable (Indien niet
ayId
                            u de fitness reserveringen wenst op te     van toepassing).
                            lijsten.
FitnessActivityId    Guid              Id van de fitness activiteit waarvoor u de   Nullable (Indien niet
                            fitness reserveringen wenst op te lijsten.   van toepassing).
From          DateTime            Indien ingevuld: Enkel fitness
                            reserveringen die later gereserveerd
                            werden dan de opgegeven datum                     81
                            zullen weergeven worden.
Until          DateTime            Indien ingevuld: Enkel fitness
                            reserveringen die vroeger gereserveerd
                            werden dan de opgegeven datum
                            zullen weergeven worden.
Includes        FitnessActivityReserv      Bepaalt welke data extra meekomt in
            ationIncludes          het response en/of welke extra records in
                            de returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


Het FitnessActivityReservationIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Confirmed        Bool              Bevestigde fitness reserveringen
                            meenemen in de response.
Canceled        Bool              Geannuleerde fitness reserveringen
                            meenemen in de response.
PersonDetails      Bool              Ophalen van ReCreateX Person details      Zie 4.32.2 voor
                               -   JA = het volledige Person object  detail betreffende
                                  wordt terug gegeven         het Person object.
                               -   NEE = enkel de ID van de Person
                                  wordt terug gegeven
Slots          Bool              Ophalen van gereserveerde slots        Zie 4.32.2 voor
                               -   JA = alle gereserveerde slots van  detail betreffende
                                  de overeenkomstige reservering   het Person object.
                                  worden onder het


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                 FitnessActivityDay object
                                 toegevoegd
                              -  NEE = FitnessActivityDay object
                                 wordt teruggegeven zonder
                                 details betreffende
                                 gereserveerde slots
Locations        Bool              Bijhorende locaties meenemen in de     Zie 9.5.2 voor detail
                            response.                 betreffende het
                                                  AddressLocation
                                                  object.
Image          Bool              Ophalen van de afbeelding of niet.
ImageUri        Bool              Ophalen van de afbeeldingUri of niet.
WaitingList       Bool              Ophalen van fitness reserveringen die in
                                                              82
                            de wachtlijst zitten.


9.6.2   Response
De response zal een lijst van FitnessActivityReservation objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het FitnessActivityReservation ziet er als volgt uit:
Naam            Type             Omschrijving               Opmerkingen

Id             Guid             Id van de fitness reservering.


ReservationNumber     Int64             Volgnummer van de fitness reservering.
ReservationDate      DateTime           Datum van reservatie van de fitness
                             reservering.
ConfirmationDate      DateTime           Datum van bevestiging van de fitness
                             reservering.
CancelationDate      DateTime           Datum van annulatie van de fitness
                             reservering.
Status           FitnessActivityRese      Dit is een enumeratie voor de status
              rvationStatus         van de fitness reservering:
                             - Reserved= 0
                             - Confirmed = 1
                             - Canceled = 2
NonMemberReseva      Bool             Anonieme (non-member) fitness
tion
                             reservering of niet.
Warranty          Decimal            Waarborg dat werd afgenomen voor
                             de fitness reservering.
Credits          Int              Beurten die werden afgenomen voor
                             de fitness reservering.


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
LineAmount        Decimal           Netto bedrag dat betaald werd bij de
                           fitness reservering.
VatAmount        Decimal           BTW bedrag dat betaald werd bij de
                           fitness reservering.
Amount          Decimal           Totaal (bruto) bedrag dat betaald
                           werd bij de fitness reservering.
FitnessActivityDay    FitnessActivityDay     Fitness activiteitsdag waarop de fitness  Zie 7.4.2 voor detail
                           reservering werd doorgevoerd.       betreffende het
                                                FitnessActivityDay
                                                object.
FitnessActivity     FitnessActivity       Fitness activeit waarop de fitness     Zie 7.4.2 voor detail
                           reservering werd doorgevoerd.       betreffende het
                                                FitnessActivity
                                                            83
                                                object.
PersonId         Guid            Id van de persoon die de fitness
                           reservering doorvoerde.
Person          Person           Person object die de fitness reservering  Zie 4.32.2 voor
                           doorvoerde.                detail betreffende
                                                het Person object
WaitingList       Bool            Geeft aan indien de reservering al dan
                           niet in de wachtlijst zit.


9.7   CONFIRMFITNESSACTIVITYRESERVATION
Deze methode wordt gebruikt voor het bevestigen van een fitness reservering.


9.7.1   Request
De request bestaat uit de Id (Id van de FitnessActivityReservation) die bevestigd dient te worden.
Naam           Type            Omschrijving                Opmerkingen

FitnessActivityDayR   Guid            Id van de fitness reservering die moet
eservationId                    bevestigd worden.


9.7.2   Response
De response bevat een FitnessActivityReservationValidationResult object. Dit object bevat zowel
validatie data als het originele FitnessActivityReservation object.
Het FitnessActivityReservationValidationResult ziet er als volgt uti:
Naam          Type              Omschrijving               Opmerkingen

BrokenRuleName     String             De code van de foutmelding.
Message         String             De foutmelding.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
IsValid         Bool              Geeft weer of dit een geldig
                            ValidationResult is.
ValidatedFitnessA    FitnessActivityReserva     FitnessActivityReservation object dat
ctivityReservation   tion              werd opgehaald aan de hand van
                            de meegegeven Id.


9.8   CANCELFITNESSACTIVITYRESERVATION
Deze methode wordt gebruikt voor het annuleren van een fitness reservering.


9.8.1   Request
De request bestaat uit de Id (Id van de FitnessActivityReservation) die geannuleerd dient te worden.
Naam           Type            Omschrijving                Opmerkingen

FitnessActivityDayR   Guid            Id van de fitness reservering die moet
                                                       84
eservationId                    geannuleerd worden.


9.8.2   Response
De response bevat een FitnessActivityReservationValidationResult object. Dit object bevat zowel
validatie data als het originele FitnessActivityReservation object.
Het FitnessActivityReservationValidationResult ziet er als volgt uti:
Naam          Type              Omschrijving              Opmerkingen

BrokenRuleName     String             De code van de foutmelding.
Message         String             De foutmelding.
IsValid         Bool              Geeft weer of dit een geldig
                            ValidationResult is.
ValidatedFitnessA    FitnessActivityReserva     FitnessActivityReservation object dat
ctivityReservation   tion              werd opgehaald aan de hand van
                            de meegegeven Id.


9.9   GETFITNESSACTIVITY
Deze methode haalt de details op van één bepaalde FitnessActivity.


9.9.1   Request
De request bestaat uit de id van de fitness activiteit.
Naam          Type              Omschrijving              Opmerkingen

FitnessActivityId    Guid              Id van de fitness activiteit.


9.9.2   Response
De response geeft een FitnessActivity object terug.
Naam          Type              Omschrijving              OpmerkingenSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
FitnessActivity     FitnessActivity       FitnessActivity object.       Zie 7.5.2 voor details
                                             betreffende
                                             FitnessActivity
                                             object.


Deze response kan ook bekomen worden door via de methode FindFitnessActivities de Id van de fitness
activiteit op te geven en alle includes te activeren.


9.10   GETFITNESSACTIVITYRESERVATION
Deze methode haalt de details op van één bepaalde FitnessActivityReservation.


9.10.1   Request
De request bestaat uit de id van de fitness activiteit.
Naam          Type            Omschrijving             Opmerkingen       85

FitnessActivityRes   Guid            Id van de fitness reservering.
ervationId


9.10.2   Response
De response geeft een FitnessActivityReservation object terug.
Naam          Type            Omschrijving             Opmerkingen

FitnessActivityRes   FitnessActivityReserva   FitnessActivityReservation object.  Zie 7.6.2 voor details
ervation        tion                               betreffende
                                             FitnessActivityReserv
                                             ation object.


Deze response kan ook bekomen worden door via de methode FindFitnessActivityReservations de Id
van de fitness reservering op te geven en alle includes te activeren.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
10 Module Exposities
10.1   BEKNOPT OVERZICHT
INVULLEN


10.2   LISTEXPOSITIONTYPES
Het aanroepen van deze webservice zal aan de hand van de bijhorende parameters de gevraagde
ExpositionTypes weergeven.


10.2.1   Request
Deze bevat enkel een Service Context


10.2.2   Response
Een lijst met ExpostionTypes. Een ExpositionType bestaat uit de volgende velden.                86


10.2.2.1   ExpositionType
Naam          Type          Omschrijving                   Opmerkingen

Id           Guid          De unieke Indentifier van het expositie type.
Code          String         De code van het expositie type.
Description       String         De omschrijving van het expositie type.
Name          String         De naam van het expositie type.


10.3   FINDEXPOSITIONS
Het aanroepen van deze webservice operatie zal aan de hand van de bijhorende parameters de
gevraagde Exposities weergeven.


10.3.1   Request
De Request bestaat uit de sevice Context en een ExpositionSearchCriteria


10.3.1.1   ExpositionSearchCriteria
Naam          Type             Omschrijving                Opmerkingen

ExpositionId      Guid             Indien ingevuld: Het id van de
                           specifieke Expositie die men wenst
                           terug te vinden.
NamePattern       String            Indien ingevuld: Enkel Exposities waarin
                           het naampattern terugkomt in de
                           naam zal teruggegeven worden.
From          DateTime           Indien ingevuld: Enkel exposities die
                           later in tijd starten zullen weergeven
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
                         worden.
Until          DateTime         Indien ingevuld: Enkel exposities die
                         eerder in tijd starten zullen
                         weergegeven worden.
ExpositionTypeId    Guid           Indien ingevuld: Enkel exposities die
                         behoren tot het expositieType met
                         bijhorende id zullen weergegeven
                         worden.
AudienceId       Guid           Indien ingevuld: Enkel exposities voor
                         de opgegeven doelgroep worden
                         opgehaald.
Includes        ExpositionIncludes    Dit object zal bepalen welke
                         eigenschappen er van de exposities
                                                       87
                         zullen worden opgehaald
                         (zie 10.3.1.2 : ExpositionIncludes).
Paging         PagingCriteria      Zie 4.2 Paging Criteria


10.3.1.2   ExpositionIncludes
Naam            Type         Omschrijving                 Opmerkingen

ImageUrl          Boolean       Ophalen van de Image URL van het
                         Article.
Image            Boolean       Ophalen van de Image van het Sarticle.


10.3.2   Response
Een lijst met Exposities. Een expositie bestaat uit volgende onderdelen


10.3.2.1   Exposition
Naam            Type              Omschrijving            Opmerkingen

Id             Guid              De unieke Indentifier van de
                              expositie.
Code            String             De code van de expositie.
Name            String             De naam van de expositie.
Description         String             Een algemene omschrijving van
                              de expositie.
Image            Picture             De image voor de expositie.
From            DateTime            De start datum van de expositie.
Until            DateTime            De eind datum van de expositie.
Location          String             De plaats waar de expositieSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                            doorgaat.
ExpositionType      ExpositionType        Het Type waar de expositie tot
                            behoord.
Periods          List<ExpositiePeriod>     Een lijst met bijhorende       Niet in gebruik. Om
                            ExpostiePeriodes.          de periodes van een
                                               bepaalde expositie
                                               op te halen moet
                                               gebruik gemaakt
                                               worden van de
                                               daarvoor geschikte
                                               webService
                                               methode.
Prices          List<ExpositionPrices>    Een lijst van mogelijke prijzen
                                                          88
                            voor de expositie.
Vat            Vat              De Vat voor de expositie.
Audiences         List<Audiences>        Een lijst met bijhorende
                            doelgroepen.
DivisionId        Guid             De divisie waar de expositie tot
                            behoort.


10.3.2.2   ExpositionPeriod
Een expositie periode is het tijdstip waarop een expositie doorgaat. Uiteraard kan een expositie op
meerdere tijdstippen doorgaan. Vandaar dat een expositie een lijst met expostiePeriodes bevat.
Een expositiePeriode heeft de volgende eigenschappen :


Naam           Type         Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid         De unieke Indentifier van de
                        expositiePeriode.
From           DateTime       Start tijd van de expositiePeriode.
Until           DateTime       Stop tijd van de expositiePeriode.
FinalSubscriptionDate   DateTime       Uiterste inschrijvingsdatum van de
                        expositie.
Occupancy         Occupancy      De bezetting van deze            Opgelet, het resterend
                        expositiePeriode.              aantal kan minder zijn
                                              dan de maximum
                                              bezoekers verminderd
                                              met de ingeschreven
                                              bezoekers!Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
ExpositionId           Guid         Het id van de expositie waartot de
                           expositiePeriode behoort.


10.3.2.3   ExpositionPrice
Een expositie periode kan meerdere prijzen bevatten. Deze prijzen hebben telkens een bepaalde
doelgroep. Zo een Prijs ziet er uit als volgt.


Naam               Type        Omschrijving                 Opmerkingen

ID                Guid        De unieke identifier van de prijs
                           gespecifieerd in ReCreateX.
Amount              Decimal       De eigenlijke prijs.
Group               PriceGroup     De prijsgroep waarvoor de prijs van
                           toepassing is.
                                                                89
CalculationType          CalculationT    Enumeratie van prijsberekeningswijze.    De prijs is ofwel vast,
                 ype         De mogelijke waardes hiervan zijn:      afhankelijk van
                                 PriceTimesHours = 0       aantal personen,
                                 FixedPrice = 1          aantal uur of van uur
                                 PriceTimesQuantity = 2      en personen
                                 PriceTimesQuantityTimesHours =       Prijs x Uur
                                 3                     Vast
                                                       Prijs x aantal
                                                       Prijs x aantal x
                                                       uur


10.3.2.4   PriceGroup
Naam          Type            Omschrijving              Opmerkingen

ID           Guid            De unieke identifier van de
                          prijsgroep gespecifieerd in
                          ReCreateX.
Code          String           De code van de prijsgroep.
Name          String           De omschrijving van de prijsgroep.
Type          PriceGroupType       Enumeratie van het type prijsgroep       Algemeen (= overal
                               General = 0             geldig)
                               PlaceReservations = 1        Zaalreserveringen
                               Ticketing = 2            Ticketing
                               Entries = 3             reserveringen
                               Sales = 4              Inschrijvingen
                               Rental = 5              Verkoop (+ Exposities)
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
                            Wellness = 6            Verhuur
                                              Fitness / Wellness
10.4   LISTEXPOSITIONPERIODS
Elke expositie heeft een aantal expositie periodes. Aangezien dit aantal vrij groot kan zijn hebben we
het ophalen van de expositieperiodes opgesplitst in een aparte web service operatie. Hoe een
expositiePeriode er uit ziet is besproken in 10.3.2.2 : ExpositionPeriod


10.4.1   Request
De request bestaat uit de sevice Context en een ExpositionPeriodSearchCriteria object.


10.4.1.1   ExpositionPeriodSearchCriteria
Zoals hierboven al vermeld kan een expositie een groot aantal expositieperiodes omvatten. Hiervoor zijn     90
op een expositiePeriodSearchCriteria 2 parameters voorzien.
Naam          Type         Omschrijving                 Opmerkingen

ExpositionId      Guid         De unieke identifIer van de expositie
                       waarvoor de periodes worden
                       opgehaald.
From          DateTime       Indien opgegeven, worden enkel de
                       expositieperiodes opgehaald die starten
                       na deze datum.
Until          DateTime       Inidien opgegeven, worden enkel de
                       expositieperiodes opgehaald die
                       eindigen voor deze datum.
Paging         PagingCriteria    Zie 4.2 Paging Criteria


10.4.2   Response
Deze geeft een lijst terug van de expositiePeriodes (zie 10.3.2.2 ExpositionPeriod) die voldoen aan
bovenstaande request.


10.5   LISTAUDIENCES
Deze methode zal de doelpublieken zoals gedefinieerd in ReCreateX teruggeven.


10.5.1   Request
De request bestaat enkel en alleen uit de Service Context.


10.5.2   Response
De response is een lijst van Audiences. Een audience object ziet er als volgt uit
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Naam           Type          Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid          De unieke identifIer van de de audience.
Code                       De code van de audience.
Name           String         De naam van de audience.
Description       String         De omschrijving van de audience.


10.6   FINDORGANISEDVISITS
Deze methode wordt gebruikt voor het ophalen van expositie bezoeken.


10.6.1   Request
Het FindOrganisedVisitsRequest object bestaat uit de Service Context en een
OrganisedVisitSearchCriteria object. Dit object ziet er als volgt uit:


10.6.1.1   FindOrganisedVisitsRequest                                    91Naam          Type           Omschrijving                  Opmerkingen

OrganisedVisitId    Guid?          Het unieke id van het expositiebezoek.
From          DateTime?        Indien opgegeven, worden enkel de
                         expositiebezoeken opgehaald die starten na
                         deze datum.
Until          DateTime?        Inidien opgegeven, worden enkel de
                         expositieperiodes opgehaald die eindigen voor
                         deze datum.
PersonId        Guid?          Het unieke id van de persoon waarvoor je de
                         expositiebezoeken wenst op te halen.
Paging         PagingCriteria      Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        OrganisedVisitI     Dit object zal bepalen welke eigenschappen er
            ncludes         van de expositiebezoeken zullen worden
                         opgehaald.


10.6.1.2   OrganisedVisitIncludes


Naam          Type           Omschrijving                  Opmerkingen

Cancelled        Bool           Geannuleerde expositiebezoeken ook
                         ophalen?
PersonDetails      Bool           Detail gegevens van de persoon ook ophalen?
PeriodReservati     Bool           Periodieke detailgegevens van het
ons                       expositiebezoek ook ophalen?
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Articles        Bool           Gekoppelde artikelen van het expositiebezoek
                         ook ophalen?
10.6.2   Response
De response is een lijst van OrganisedVisit objecten. Een OrganisedVisit object ziet er als volgt uit:.


10.6.2.1   OrganisedVisit


Naam          Type           Omschrijving                    Opmerkingen

Id           Guid           De unieke identifIer van het expositiebezoek.
No           Long           Nummer van het expositiebezoek
StartDate        DateTime         Startdatum en –tijd van het expositiebezoek
                                                          92
EndDate         DateTime         Einddatum en –tijd van het expositiebezoek
Comment         String          Extra commentaar bij het expositiebezoek
PeriodReservati     Decimal         Totaal bedrag van alle onderliggende periode
onAmount                     reserveringen
ArticlesAmount     Decimal         Totaal bedrag van alle gekoppelde artikels
CancelCostAmo      Decimal         Annuleringskost wanneer het bezoek werd
unt                       geannuleerd
CancelReturnA      Decimal         Teruggave wanneer het bezoek werd
mount                      geannulleerd
TotalAmount       Decimal         Totaal bedrag van het expositiebezoek
Cancelled        Bool           Is het expositiebezoek geannuleerd?
Closed         Bool           Is het expositiebezoek afgesloten?
PersonId        Guid           Unieke id van de gekoppelde persoon
Person         Person          Detail gegevens van de gekoppelde persoon      Zie 12.5.2.4
PeriodReservati     List<Organised      Overzicht van alle gekoppelde periode
ons           VisitPeriodRese     reserveringen.
            rvations>        2 mogelijke implementaties:
                              OrganisedVisitPriceGroupPeriodReserva
                              tion
                              OrganisedVisitArticlePeriodReservation
Articles        List<Organised      Overzicht van alle gekoppelde artikelen
            VisitArticle>


10.6.2.2   OrganisedVisitPriceGroupPeriodReservation
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Naam          Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id           Guid           De unieke identifIer.
ExpositionId      Guid           De unieke identifier van de gekoppelde
                         expositie
ExpositionPeriod    Guid           De unieke identifier van de gekoppelde
Id                        expositieperiode
Quantity        Int           Hoeveelheid (in dit geval het aantal personen)
UnitPrice        Decimal         De eenheidsprijs
Amount         Decimal         Totale bedrag (= Quantity x UnitPrice)
PriceGroup       PriceGroup        Prijsgroep                    Zie 10.3.2.4


10.6.2.3   OrganisedVisitArticlePeriodReservation

                                                         93
Naam          Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id           Guid           De unieke identifIer.
ExpositionId      Guid           De unieke identifier van de gekoppelde
                         expositie
ExpositionPeriod    Guid           De unieke identifier van de gekoppelde
Id                        expositieperiode
Quantity        Int           Hoeveelheid (in dit geval het aantal personen)
UnitPrice        Decimal         Eenheidsprijs
Amount         Decimal         Totaal bedrag
ArticleId        Guid           De unieke identifier van het gekoppelde artikel
ArticleCode       String          Code van het gekoppelde artikel
ArticleName       String          Naam van het gekoppelde artikel
ArticleDescriptio    String          Omschrijving van het gekoppelde artikel
n


10.6.2.4   OrganisedVisitArticle


Naam          Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id           Guid           De unieke identifIer.
ArticleId        Guid           De unieke identifier van het gekoppelde artikel
ArticleCode       String          Code van het gekoppelde artikel
ArticleName       String          Naam van het gekoppelde artikel
ArticleDescriptio    String          Omschrijving van het gekoppelde artikel
n
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
PriceGroup       PriceGroup       Prijsgroep                    Zie 10.3.2.4
Quantity        Int           Hoeveelheid (in dit geval het aantal artikelen)
UnitPrice        Decimal         De eenheidsprijs per artikel
Amount         Decimal         Totale bedrag (= Quantity x UnitPrice)
                                                         94
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
11 Module Ticketing
11.1   BEKNOPT OVERZICHT
INVULLEN


11.2   LISTCULTUREACTIVITIES
Deze methode geeft alle CultureActivities weer voor de actieve Divisie.


11.2.1   Request
Geen parameters nodig


11.2.2   Response
De response geeft een lijst van CultureActivities terug.

                                                              95
11.2.2.1   CultureActivity
Naam          Type              Omschrijving                    Opmerkingen

Id           Guid              Het unieke Id van de CultureActivity.
Code          String             Code van de CultureActivity.
Name          String             Naam van de CultureActivity.


11.3   FINDCULTUREEVENTS
11.3.1   Request
De Request bestaat uit een Service Context, en een CultureEventSearchCriteria object.
De eigenschappen van een CultureEventSearchCriteria zien er als volgt uit.


11.3.1.1   CultureEventSearchCriteria
Dit object bepaalt de zoekcriteria die toegepast wordt.
Naam          Type                Omschrijving                  Opmerkingen

CultureActivityId    Guid?               Het id van het bijhorende CultureActivitiyId.  Nullable, Niet
                                                      verplicht.
CultureEventId     Guid?               Het unieke Id van de CultureEvent?       Nullable, Niet
                                                      verplicht.
From          DateTime?             Startdatum van het cultureevent.        Nullable, Niet
                                                      verplicht.
Includes        CultureEventIncludes        Bepaalt welke delen van het cultureEvent
                              mee opgehaald zullen worden.
Name          String               Stuk van de naam van de cultureevent/
                              omschrijving.
Paging         PagingCriteria           Zie 4.2 Paging CriteriaSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Until          DateTime?            Stopdatum van het cultureevent.        Nullable, Niet
                                                   verplicht.


11.3.1.2   CultureEventIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van een culture event al dan niet op te halen.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Image          Bool              Ophalen van de afbeelding of niet.
ImageUri        Bool              Ophalen van de afbeeldingUri of niet.
Options         Bool              Ophalen van de opties van het huidige
                            CultureEvent of niet.


11.3.2   Response
Het resultaat van de zoekfunctie bestaat uit een lijst van cultureEvents.
                                                            96

11.3.2.1   CultureEvent
CultureEvent is het object dat alle informatie bevat over CultureEvents
Naam            Type             Omschrijving                 Opmerkingen

AdministrativeCost     AdministrativeCost
AvailableSeats       Int32            Het aantal beschikbare plaatsen.       Nog niet
                                                   klaar.
Code            String            De code van het cultureEvent.
CultureActivity      CultureActivity       De Cultuur Activiteit waar het cultureEvent
                            tot behoord.
Description        String            De omschrijving van het cultureEvent.
From            DateTime?          De startdatum van het cultureEvent.      Nullable
Hall            Hall
Id             Guid             De unieke identifier van het cultureEvent.
Image           Picture           De afbeelding van het CultureEvent.
ImageUri          String            De Uri waarop de afbeelding kan worden
                            opgehaald.
IncassoCost        IncassoCost         De bijkomende kosten voor betaalwijze
                            incasso. Zie 6.9.2 Response.
MaxTicketsPerAddr     Int32            Het maximaal aantal tickets die door een
ess                           zelfde persoon kan gekocht worden voor
                            dit evenement.
MaxVisitors        Int32            Het maximum aantal deelnemers voor dit
                            evenement.
MaxVisitorsWeb       Int32            Het maximum aantal deelnemers voor ditSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            evenement dat zich kan inschrijvenvia de
                            website.
Name           String            De naam van het cultureEvent.
Prices          Collection<CultureE      Een lijst van prijzen van het CultuurEvent.
             ventPrice>
ReservationCost      ReservationCost        De bijkomende reserveringskosten voor dit
                            evenement.
SalesFrom         DateTime?           Datum van wanneer tickets mogen        Nullable
                            verkocht worden.
SalesUntil        DateTime?           Datum tot wanneer tickets mogen verkocht    Nullable
                            worden.
SeatSequenceId      Guid?             Wordt niet gebruikt door webservices.     Nullable
Status          CultureEventStatus      Mogelijke waarden :
                                                         97
                             - Open
                            - Closed
                            - NotForSale
Until           DateTime?           De stopdatum van het cultureEvent.       Nullable
VatId           Guid             De identifier van het BTW tarief dat van
                            toepassing is op dit evenement.
AllowBasReservatio    Bool             Indicatie voor de websitebouwer dat de
n                            zitjes van dit evenement mogen
                            gereserveerd worden via het BAS systeem
AllowExplicitSeatRe    Bool             Indicatie voor de websitebouwer dat de
servation                        zitjes van dit evenement mogen
                            gereserveerd worden via manuele selectie.


11.3.2.2   CultureEventPrice
Een CultureEvent kan meerdere prijzen bevatten. Deze prijzen hebben telkens een bepaalde prijsgroep.
Zo een Prijs ziet er uit als volgt.


Naam             Type          Omschrijving                Opmerkingen

ID              Guid          De unieke identifier van de prijs
                           gespecifieerd in ReCreateX.
Amount            Decimal         De eigenlijke prijs.
Group            PriceGroup       De prijsgroep waarvoor de prijs van
                           toepassing is.
CustomerID          Guid          De klant voor wie de prijs van
                           toepassing is.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
SeatBlock         SeatBlock        De verzameling van rijen (blok)
                         waarvoor de prijs van toepassing is.
SeatRow          SeatRow         De rij waarop deze prijs van
                         toepassing is.
Seat           Seat          Het zitje waarop de prijs van
                         toepassing is.
SeatRowRange       SeatRowRang       De rang waarop de prijs van
             e            toepassing is.
StartDate         Datum          De datum vanaf wanneer de prijs
                         geldig is. Indien deze datum ingevuld
                         is, dan is deze prijs enkel van
                         toepassing voor reserveringen die
                         vallen na deze datum.
                                                         98
MinimumQty        Int           Indien ingevuld, dan is deze prijs enkel
                         geldig voor aankopen vanaf x aantal
                         tickets.


11.4   LISTCULTUREEVENTOPTIONS
11.4.1   Request
De request bestaat uit de service context en een ListCultureEventOptionCriteria
Een CultureEventOptionCriteria bestaat uit volgende velden
Naam          Type             Omschrijving                  Opmerkingen

CultureEventId     Guid             De unieke identifier van het CultureEvent.


11.4.2   Response
De response bestaat uit een lijst van CultureEventOptions. Een CultureEventOption object bestaat uit
volgende velden.
Naam          Type             Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid             De unieke identifier van de optie.
Code          String            De code van de optie.
Name          String            De naam van de optie.
Price          String            De prijs van de optie.
ArticleId        Guid             De unieke identifier van het artikel waaraan
                           de optie is verbonden.
MaxQuantity       Integer           Het maximum aantal opties.


Available        Integer           Het aantal aanwezig opties.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
11.5    GETHALLSEATING
Geeft een Hal terug met alle beschikbare gegevens over de zitjes, rijen, blokken, rangen en locaties.
Deze methode is overbodig vanaf WSDL 2.1 en wordt bij voorkeur vervangen door de
GetCultureEventSeating methode.


Een hal (Hall) bestaat uit:
      De zitjes in de hall zelf (optioneel)
      De blokken waarin een hal kan worden opgedeeld (optioneel)
      Blokken dienen om grote hallen beheersbaarder te maken.
      (ook beide tegelijkertijd zijn mogelijk)
Een blok (SeatBlock) bestaat uit rijen. (‘zone’ is een synoniem voor block)
Een rij (SeatRow) bestaat uit zitjes (Seats).


Blokken, rijen en zitjes bevatten locatie informatie (coördinaten en grootte) zodat een simpele visuele     99
voorstelling van de lay-out van een zaal (of blok) mogelijk is.
      De eenheid van de locatie informatie is niet bepaald. Het is enkel de relatieve locatie van zitjes
      ten opzichte van elkaar die belangrijk is. (In ReCreateX kan een diagram worden getekend, de
      eenheden die hier worden gebuikt zijn millimeters)
      Alle coördinaten [Location.X, Location.Y] zijn relatief t.o.v. de container waarin de seating
      element zich bevinden. Dit will zeggen:
         o   zitjes zitten altijd in rijen
         o   rijen zitten ofwel in een blok of direct in de hall
         o   blokken bevinden zich in een hall
      De coördinaten slaan op de linker boven hoek (kleinste X en Y coördinaten).
      De grootte van een item [Location.Dx, Location.Dy] laat je toe om een symbool (rechthoek,
      cirkel, afbeelding,…) te tonen die niet groter is dan de opgegeven grootte.
      Het is aangeraden om de zitjes uit verschillende blokken niet op één diagram te tonen.
      (Dit zou aanleiding geven tot veel te veel informatie)
      Toon eerst de blokken in de hall (eventueel de zitjes in de hall zelf).
      Na keuze van een blok kan je de zitjes in die blok tonen.


                             X


             1   2   3    4  A1
             1   2   3    4  A2
       Y


Voorbeeld: Op bovenstaand voorbeeld zie je 2 rijen (A1 en A2) met elk 4 zitjes (1, 2, 3 en 4).
Elk bolletje stelt het referentie punt voor van het element (altijd de linker-boven hoek).
De coördinaten van zitje 1 (in rijA1) zijn relatief t.o.v. de rij A1(vb. [2, 1]).


Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
De coördinaten van rij A1 zijn relatief t.o.v. de oorsprong (vb. [10, 5]).
Dus als je enkel het zitje zou tekenen dan moet je een rechthoekje tekenen van [12, 6] tot [20, 14].
(in de veronderstelling dat DX en DY van dat zitje 8 is. [10 + 2, 5 + 1] tot [10 + 2 + 8, 5 + 1 + 8])


Opmerking: Aangezien de lay-out van een hal niet frequent verandert en de het aantal zitjes in een hall
serieus kan oplopen, is het aan te raden om deze informatie te cachen.


11.5.1   Request
De request bestaat uit de service context en de ID van de gewenste hall.


11.5.2   Response
De response bestaat uit één (of geen) hall object.11.6   GETCULTUREEVENTSEATING                                      100

Geeft een Hal terug met alle beschikbare gegevens over de zitjes, rijen, blokken, rangen en locaties
voor een bepaald cultuur evenement. Het is mogelijk om voor de rangen per evenement af te wijken
van het standaard zaalplan (dat opgehaald kan worden via de GetHallSeating methode).


Deze methode vervangt in feite de GetHallSeating methode. Het is aan te raden om deze methode te
gebruiken ipv de GetHallSeating methode. Wanneer er geen rangen gedefinieerd zijn op niveau van
evenement, worden deze van de zaal genomen.


11.6.1   Request
De request bestaat uit de service context en de ID van het evenement.


11.6.2   Response
De response bestaat uit één (of geen) hall object.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
11.7    GETSEATALLOCATIONS
Deze operatie laat je toe om de beschikbaarheid van zitjes voor een voorstelling (Culture Event) op te
vragen. De beschikbaarheid van een zitje wordt beschreven door een Seat Allocation object. Een Seat
Allocation object bevat een verwijzing naar het zitje (Seat ID) en de Allocation Status ervan.
Mogelijk allocatie statussen zijn:
       Beschikbaar [Available]
       Gereserveerd [Reserved]
       Geblokkeerd [Blocked]
       Tijdelijk Gereserveerd [Locked]
       In Optie [Option]
Voor de eindgebruiker is het meestal enkel belangrijk om een verschil tussen beschikbare en
onbeschikbare zitjes te weten.


Naast het opvragen van de beschikbaarheid van individuele zitjes is het ook mogelijk om               101

samenvattingen [Summaries] van de beschikbaarheid van zitjes per blok en/of hal op te vragen. (Zo
kan je bijvoorbeeld per block aangeven hoeveel zitjes nog beschikbaar zijn.


Het opvragen van de individuele beschikbaarheid en de gegroepeerde samenvattende
beschikbaarheden wordt met één en dezelfde web service operation opgevraagd.


Samen met de gegevens uit 11.5 kan je visueel de allocaties van zitjes weergeven.


11.7.1   Request
De request bestaat uit de service context en volgende velden
Naam               Type   Omschrijving                        Opmerkingen

EventId             Guid   De unieke identifier van het CultureEvent.         Verplicht
SeatBlockCode          String  De unieke code van een blok                 Optioneel
                     (De ‘SelectedArea’ wordt dan de blok i.p.v. de hal).
AllocationIncludes        Enum   Welke Seat Allocations will je ophalen:           Verplicht
                       None: je wilt enkel summaries ophalen
                       All: allocaties in alle blokken en in de hal zelf
                       SelectedArea: enkel de zitjes in de hal zelf (waneer
                        SeatBlockCode leeg is) of enkel de zitjes in de
                        opgegeven blok (wanneer SeatBlockCode is
                        ingevuld)


11.7.2   Response
Een SeatAllocationOverview object.
      Overview.Allocations: de gevraagde seat allocation objectenSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
      Overview.Summary: een samenvatting van de beschikbaarheid van zitjes gegroepeerd pet
      blok of hal.
        o    Summary.TotalCount: de telling van alle zitjes
        o    Summary.Count: de telling van de zitjes in de hal zelf
        o    Summary.BlockSummaries[n].Count: de telling van de zitjes in een bepaalde block
      Elk ‘telling’ object (SeatAllocationCount) bevat volgende statistieken:
        o    [Available] : int
        o    [Blocked] : int
        o    [Locked] : int
        o    [Reserved] : int
        o    [Option] : int
      De rest kan je zelf uitrekenen:
        o    [Unavailable] = [Blocked] + [Locked] + [Reserved] + [Option]
        o    [Total] = [Available] + [Unavailable]                       102
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
12 Module Zaalreserveringen
12.1   BEKNOPT OVERZICHT
INVULLEN


12.2   FINDRESERVATIONACTIVITIES
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een ReservationActivity nodig is, een geldige te kunnen
selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een combobox of listcontrol met
ReservationActivities.


12.2.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ReservationActivityCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Reservation       Guid              Id van een specifiek ReservationActivity    Nullable    103
ActivityId
                            (Als U doelbewust 1 entity wil ophalen).    (Indien niet
                                                    van
                                                    toepassing).
NamePattern       String             Naam of stuk van een naam waarnaar       Nullable
                            gezocht kan worden. Er wordt op de       (Indien niet
                            omschrijving gezocht. Voor gedeeltelijke    van
                            matchen kan het %-teken gebruikt worden.    toepassing).
                            Het %-teken kan zowel voor het woord, na het
                            woord als voor en achter het woord
                            voorkomen.
Includes        ReservationActivityI      Bepaalt welke data extra meekomt in het
            ncludes             response en/of welke extra records in de
                            returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
12.2.1.1   ReservationActivityIncludes
Het ReservationActivityInclude object bestaat uit de eigenschappen:
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Blocked         Boolean             Moeten geblokkeerde ReservationActivities   True betekent
                            ook weergegeven worden.            meenemen.


12.2.2   Response
De response zal een lijst van ReservationActivities bevatten dat voldoet aan de criteria.
Naam            Type           Omschrijving                    OpmerkingenSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Id             Guid           Id van de ReservationActivity.


Name            String          Naam van de activiteit.
Description        String          Omschrijving van de ReservationActivity.
MinParticipants      Integer         Minimum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxParticipants      Integer         Maximum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxReservations      Integer         Maximum aantal reservaties voor de activiteit.
IsBlocked         Boolean         Is de ReservationActivity geblokkeerd?
IsTechnicalActivity    Boolean         Is de ReservationActivity een technische activiteit?
IsCulturalActivity     Boolean         Is de ReservationActivity een culturele activiteit?
Color           Color          Kleur die wordt gebruikt voor het weergeven van
                          deze activiteit binnen ReCreateX

                                                             104

12.3   FINDINFRASTRUCTURES
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een Infrastructure nodig is, een geldige te kunnen
selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een combobox of listcontrol met
Infrastructures.


12.3.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een InfrastructureCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                    Opmerkingen

InfrastructureId    Guid              Id van een specifiek Infrastructure        Nullable
                            (Als U doelbewust 1 entity wil ophalen).      (Indien niet
                                                      van
                                                      toepassing).
AddressId        Guid              Id van een fysieke locatie in ReCreateX.      Nullable
                                                      (Indien niet
                                                      van
                                                      toepassing).
DivisionId       Guid              Id van een ReCreateX Divisie.           Nullable
                                                      (Indien niet
                                                      van
                                                      toepassing).
NamePattern       String             Naam of stuk van een naam waarnaar         Nullable
                            gezocht kan worden. Er wordt op de         (Indien niet
                            omschrijving gezocht. Voor gedeeltelijke      van
                            matchen kan het %-teken gebruikt worden.      toepassing).
                            Het %-teken kan zowel voor het woord, na hetSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            woord als voor en achter het woord
                            voorkomen.
Includes        Infrastructure         Bepaalt welke data extra meekomt in het
            Include             response en/of welke extra records in de
                            returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
12.3.1.1   InfrastructureIncludes
Het InfrastructureInclude object bestaat uit de eigenschappen:
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

IncludePlaces      Boolean             In het resultaat worden ook gerelateerde    True betekent
                            Plaatsen mee opgenomen.             mee
                                                            105
                                                    opnemen.
Include         Boolean             In het resultaat worden ook gerelateerde    True betekent
DivisionInfo
                            Divisions mee opgenomen.            mee
                                                    opnemen.


12.3.2   Response
De response zal een lijst van Infrastructures bevatten dat voldoet aan de criteria.
Naam           Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id            Guid              Id van de Infrastructure.


Name           String             Naam van de Infrastructure.


Description       String             Omschrijving van de Infrastructure.
Location         Address            Locatie van de infrastructuur (Fysiek adres).
Comment         String             Kommentaar over de infrastructuur.
LastChanged       DateTime            Datum laatste wijziging.
IsBlocked        Boolean            Is de Infrastructure geblokkeerd?
Places          IList<Place>          Gerelateerde plaatsen aan de infrastructuur.
Division         Division            Gerelateerde divisie aan de infrastructuur.12.3.2.1   Address
Het Address object in de FindInfrastructures response ziet er als volgt uit (Standaard Address object).
Naam           Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Street          String             Straatnaam
Number          String             Straatnummer


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Box           String           Postbus
ZipCode         String           Zipcode of postnummer
Town          String           Stad, gemeente, …
Country         String           Land/Staat
12.3.2.2   Place
Het Place object in de FindInfrastructures response ziet er als volgt uit (Standaard Place object).
Naam          Type            Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid            Id van de Plaats.


Name          String           Naam van de Plaats.
                                                         106


Description       String           Omschrijving van de Plaats.
MaxDays         Integer           Maximuim aantal dagen dat er kan
Reservation
                          gereserveerd worden via ReCreateX.
MaxDays         Integer           Maximuim aantal dagen dat er kan
ReservationWeb
                          gereserveerd worden via het Web.
IsCumulated       Boolean           Maakt deze Plaats deel uit van een
                          gecumuleerde verzameling plaatsen?
Infrastructure     Infrastructure       De Infrastucture waar deze plaats betrekkning
                          op heeft.
                          Als genest object zal deze leeg (NULL) zijn,
                          tenzij de Plaats op het hoogste niveau wordt
                          opgevraagd.
Reservation       Reservation         De ReservationActivity die van toepassing is
Activity        Activity
                          voor deze plaats.
                          Als genest object zal deze leeg (NULL) zijn,
                          tenzij de Plaats op het hoogste niveau wordt
                          opgevraagd.12.3.2.3   Division
Het Division object in de FindInfrastructures response ziet er als volgt uit (Standaard Division object).
Naam          Type            Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid            Id van de Division.


Name          String           Naam van de Division.


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Address         Address            Adres van de Division (Zie type “Address”).
Phone          String             Telefoonnummer
Fax           String             Faxnummer
Email          String             Email adres
Website         String             Website url
BankAccount       String             Bankrekening nummer
Comments         String             Kommentaar over de Division
Credential        Credential           Credentials voor de Division


12.3.2.4   Credentials
Het Credentials object in het Division object ziet er als volgt uit (Standaard Credentials object).
Naam           Type              Omschrijving                    Opmerkingen   107
Username         String             Gebruikersnaam


Password         String             Paswoord
12.4   FINDINFRASTRUCTUREOPENINGS
Deze service haalt de openingstijden op voor één of alle infrastructuren tussen een bepaalde start en
eind datum.


12.4.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een InfrastructureOpeningsSearchCriteria object.


12.4.1.1   InfrastructureOpeningsSearchCriteria
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

InfrastructureId    Guid?              Id van een Infrastructure waarvoor u de    Indien niet
                            openingstijden wenst op te halen.       opgegeven worden
                                                   de gegevens van
                                                   alle infrastructuren
                                                   opgehaald
From          DateTime            Haalt de openingstijden op vanaf deze
                            datum
Until          DateTime            Haalt de openingstijden op tot en met
                            deze datum
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
12.4.2   Response
De response zal een InfrastructureOpenings object bevatten dat voldoet aan de criteria.


12.4.2.1   InfrastructureOpenings
Naam           Type             Omschrijving                  Opmerkingen

OpeningHourColor     Color             Kleur dat binnen ReCreateX wordt gebruikt
                            voor het weergeven van openingsuren
ClosingHourColor     Color             Kleur dat binnen ReCreateX wordt gebruikt
                            voor het weergeven van sluitingsuren
ClosingDayColor      Color             Kleur dat binnen ReCreateX wordt gebruikt
                            voor het weergeven van sluitingsdagen
InfrastructureOpeni    IList<Infrastructur      Lijst van openingsuren per infrastructuur
ngHours
             eOpeningHours>
                                                           108

12.4.2.2   InfrastructureOpeningHours
Naam           Type             Omschrijving                  Opmerkingen

InfrastructureID     Guid             Unieke id van de infrastructuur
OpenHours         IList<OpeningHo        Lijst van openingsuren voor de infrastructuur
             ur>


12.4.2.3   OpeningHour
Een OpeningHour object geeft een datum weer met 2 mogelijke tijdspannes voor openingstijden.
Naam           Type             Omschrijving                  Opmerkingen

Date           DateTime           Datum waarop de infrastructuur open is
From1           DateTime?           Vanaf wanneer is de infrastructuur open ?    From1 & To1
To1            DateTime?           Tot wanneer is de infrastructuur open?     horen samen

From2           DateTime?           Vanaf wanneer is de infrastructuur open ?    From2 & To2
To2            DateTime?           Tot wanneer is de infrastructuur open?     horen samen
12.5   FINDPLACES
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een Place (Plaats) nodig is, een geldige te kunnen
selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een combobox of listcontrol met Places.


12.5.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een PlaceCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

PlaceId         Guid              Id van een specifiek Plaats           Nullable
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                            (Als U doelbewust 1 entity wil ophalen).    (Indien niet
                                                    van
                                                    toepassing) .
InfrastructureId    Guid              Id van een Infrastructure waarvoor U plaatsen  Nullable
                            wilt vinden.                  (Indien niet
                                                    van
                                                    toepassing).
Reservation       Guid              Id van een ReCreateX ReservationActivity    Nullable
ActivityId
                            waarvoor U plaatsen wilt vinden.        (Indien niet
                                                    van
                                                    toepassing).
NamePattern       String             Naam of stuk van een naam waarnaar       Nullable
                            gezocht kan worden. Er wordt op de       (Indien niet
                                                             109
                            omschrijving gezocht. Voor gedeeltelijke    van
                            matchen kan het %-teken gebruikt worden.    toepassing).
                            Het %-teken kan zowel voor het woord, na het
                            woord als voor en achter het woord
                            voorkomen.
Includes        PlaceIncludes          Bepaalt welke data extra meekomt in het
                            response en/of welke extra records in de
                            returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
12.5.1.1   PlaceIncludes
Het PlaceInclude object bestaat uit de eigenschappen:
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

Infrastructure     Boolean             In het resultaat worden ook gerelateerde     True betekent
Info
                            Infrastructures mee opgenomen.          mee
                                                     opnemen.
Reservation       Boolean             In het resultaat worden ook gerelateerde     True betekent
ActivityInfo
                            ReservationActivities mee opgenomen.       mee
                                                     opnemen.
Cumulated        Boolean             In het resultaat worden gecumuleerde
                            plaatsen meegenomen.
Uncumulated       Boolean             In het resultaat worden niet-gecumuleerde
                            plaatsen meegenomen.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
12.5.2   Response
De response zal een lijst van Places bevatten dat voldoet aan de criteria.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Id van de Plaats.


Name          String             Naam van de Plaats.


Description       String             Omschrijving van de Plaats.
MaxDays         Integer            Maximuim aantal dagen dat er kan
Reservation
                            gereserveerd worden via ReCreateX.
MaxDays         Integer            Maximuim aantal dagen dat er kan
ReservationWeb
                            gereserveerd worden via het Web.
IsCumulated       Boolean            Maakt deze Plaats deel uit van een
                                                           110
                            gecumuleerde verzameling plaatsen?
Infrastructure     Infrastructure         De Infrastucture waar deze plaats betrekkning  Afhankelijk
                            op heeft.                    van de
                                                    Includes.
Reservation       Reservation          De ReservationActivity die van toepassing is  Afhankelijk
Activity        Activity
                            voor deze plaats.                van de
                                                    Includes.12.5.2.1   Infrastructure
Het Infrastructure object in de FindPlaces response ziet er als volgt uit (Standaard Infrastructure object).


Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Id van de Infrastructure.


Name          String             Naam van de Infrastructure.


Description       String             Omschrijving van de Infrastructure.
Location        Address            Locatie van de infrastructuur (Fysiek adres).
Comment         String             Kommentaar over de infrastructuur.
LastChanged       DateTime            Datum laatste wijziging.
IsBlocked        Boolean            Is de Infrastructure geblokkeerd ?
Places         IList<Place>          Niet ingevuld als genest object.
Division        Division            Niet ingevuld als genest object.
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
12.5.2.2   ReservationActivity
Het ReservationActivity object in de FindPlaces response ziet er als volgt uit (Standaard
ReservationActivity object).
Naam           Type             Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid             Id van de ReservationActivity.


Name           String            Naam van de activiteit.


Description        String            Omschrijving van de ReservationActivity.
MinParticipants      Integer            Minimum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxParticipants      Integer            Maximum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxReservations      Integer            Maximum aantal reservaties voor de activiteit.
IsBlocked         Boolean            Is de ReservationActivity geblokkeerd?
                                                            111
IsTechnicalActivity    Boolean            Is de ReservationActivity een technicsche
                            activiteit?
IsCulturalActivity    Boolean            Is de ReservationActivity een culturele
                            activiteit?
12.6   FINDRESERVATIONS
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een Reservation (Reservatie) nodig is, een geldige te
kunnen selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een grid of listcontrol met
Reservations.


12.6.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ReservationCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

ReservationId      Guid              Id van een specifiek Reservatie         Nullable
                            (Als U doelbewust 1 entity wil ophalen).     (Indien niet
                                                     van
                                                     toepassing).
CustomerId       Guid              Id van een Klant waarvoor U reservaties wilt   Nullable
                            vinden.                     (Indien niet
                                                     van
                                                     toepassing).
PlaceId         Guid              Id van een Plaats waarvoor U reservaties wilt  Nullable
                            vinden.                     (Indien niet


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                                      van
                                                      toepassing).
InfrastructureId    Guid              Id van een Infrastructure waarvoor U reservaties  Nullable
                            wilt vinden.                    (Indien niet
                                                      van
                                                      toepassing).
Reservation       Guid              Id van een ReCreateX ReservationActivity      Nullable
ActivityId
                            waarvoor U plaatsen wilt vinden.          (Indien niet
                                                      van
                                                      toepassing).
NamePattern       String             Naam of stuk van een naam waarnaar         Nullable
                            gezocht kan worden. Er wordt op de         (Indien niet
                            omschrijving gezocht. Voor gedeeltelijke      van
                                                              112
                            matchen kan het %-teken gebruikt worden.      toepassing).
                            Het %-teken kan zowel voor het woord, na het
                            woord als voor en achter het woord
                            voorkomen.
FromDateTime      DateTime            Startdatum en tijd voor de periode waarbinnen
                            U reservaties wilt vinden.
ToDateTime       DateTime            Einddatum en tijd voor de periode waarbinnen
                            U reservaties wilt vinden.
Includes        ReservationIncludes       Bepaalt welke data extra meekomt in het
                            response en/of welke extra records in de
                            returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
12.6.1.1   ReservationIncludes
Het ReservationInclude object bestaat uit de eigenschappen:
Naam          Type              Omschrijving                    Opmerkingen

Optional        Boolean             In het resultaat worden ook optionele       True betekent
Reservations
                            reservaties.                    mee
                                                      opnemen.
Single         Boolean             In het resultaat worden ook reservaties      True betekent
Reservations
                            opnemen die geen deel uitmaken van een lijst    mee
                            of een serie.                   opnemen.
Reservations      Boolean             In het resultaat worden ook reservaties      True betekent
InList
                            opgenomen die deel uitmaken van een lijst.     mee
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                                   opnemen.
Serie          Boolean           In het resultaat worden ook reservaties     True betekent
Reservations
                           opgenomen die deel uitmaken van een serie.   mee
                                                   opnemen.
Deleted         Boolean           In het resultaat worden ook reservaties     True betekent
Reservations
                           opgenomen die deel uitmaken van een serie.   mee
                                                   opnemen.
CustomerInfo      Boolean           In het resultaat wordt ook gerelateerde     True betekent
                           klantinformatie opgenomen.           object(en)
                                                   opvullen.
PlaceInfo        Boolean           In het resultaat wordt ook gerelateerde     True betekent
                           plaatsinformatie opgenomen.           object(en)
                                                   opvullen.
                                                           113
Infrastructure     Boolean           In het resultaat wordt ook gerelateerde     True betekent
Info
                           infrastructuurinformatie opgenomen.       object(en)
                                                   opvullen.
Reservation       Boolean           In het resultaat wordt ook gerelateerde     True betekent
ActivityInfo
                           reservationactivity-informatie opgenomen.    object(en)
                                                   opvullen.


12.6.2   Response
De response zal een lijst van Reservations bevatten dat voldoet aan de criteria.
Naam           Type            Omschrijving                  Opmerkingen

Id            Guid            Id van de Reservation.


Description       String           Omschrijving van de Reservation.
ReservationNo      Int64            Reservation No.
SeriesNumber       Int64            Serie reservation No.
SetNumber        Int64            Reservation lijst No.
OGM           String           Maximuim aantal dagen dat er kan
                           gereserveerd worden via het Web.
StartDateTime      DateTime          Maakt deze Plaats deel uit van een
                           gecumuleerde verzameling plaatsen?
EndDateTime       DateTime          De Infrastucture waar deze plaats betrekkning  Afhankelijk
                           op heeft.                    van de
                                                   Includes.
ParticipantsCount    Integer           De ReservationActivity die van toepassing is  Afhankelijk
                           voor deze plaats.                van de
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                                                 Includes.
Amount         Decimal           Bedrag van de reservatie.
PostedAmount      Decimal           Geregistreerd bedrag van de reservatie.
RentalPrice       Decimal           Bedrag van verhuurde artikelen gerelateerd
                          aan deze reservatie.
SalesPrice       Decimal           Verkoopsprijs.
Balance         Decimal           Openstaande balans.
HasBeenInvoiced     Boolean           Is gefactureerd.
ToPay          Boolean           Moet betaald worden.
IsOption        Boolean           Is een optionele reservatie.
IsDeleted        Boolean           Reservatie is verwijderd.
DateLastModfied     DateTime          Datum tijd laatste wijziging.
DateDeleted       DateTime          Datum tijd verwijdering.                  114
Reservation       Reservation         Gerelateerde ReservationActivity.       Ingevuld
Activity        Activity
                                                 afhankelijk
                                                 van de
                                                 includes.
Place          Place            Gerelateerde plaats.             Ingevuld
                                                 afhankelijk
                                                 van de
                                                 includes.
Infrastructure     Infrastructure       Gerelateerde infrastructuur.         Ingevuld
                                                 afhankelijk
                                                 van de
                                                 includes.
Customer        Person           Gerelateerde klant.              Ingevuld
                                                 afhankelijk
                                                 van de
                                                 includes.
Deletable        Bool            Geeft aan of de reservering geannuleerd kan
                          worden.
12.6.2.1   Place
Het Place object in de FindReservations response ziet er als volgt uit (Standaard Place object).
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid            Id van de Plaats.


Name          String           Naam van de Plaats.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Description       String             Omschrijving van de Plaats.
MaxDays         Integer            Maximuim aantal dagen dat er kan
Reservation
                            gereserveerd worden via ReCreateX.
MaxDays         Integer            Maximuim aantal dagen dat er kan
ReservationWeb
                            gereserveerd worden via het Web.
IsCumulated       Boolean            Maakt deze Plaats deel uit van een
                            gecumuleerde verzameling plaatsen ?
Infrastructure     Infrastructure         De Infrastucture waar deze plaats betrekkning  Niet
                            op heeft.                    opgevuld als
                                                    genest
                                                    object.
Reservation       Reservation          De ReservationActivity die van toepassing is  Niet
                                                           115
Activity        Activity
                            voor deze plaats.                opgevuld als
                                                    genest
                                                    object.


12.6.2.2   Infrastructure
Het Infrastructure object in de FindReservations response ziet er als volgt uit (Standaard Infrastructure
object).
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Id van de Infrastructure.


Name          String             Naam van de Infrastructure.


Description       String             Omschrijving van de Infrastructure.
Location        Address            Locatie van de infrastructuur (Fysiek adres).
Comment         String             Kommentaar over de infrastructuur.
LastChanged       DateTime            Datum laatste wijziging.
IsBlocked        Boolean            Is de Infrastructure geblokkeerd?
Places         IList<Place>          Niet ingevuld als genest object.
Division        Division            Niet ingevuld als genest object.12.6.2.3   ReservationActivity
Het ReservationActivity object in de FindReservations response ziet er als volgt uit (Standaard
ReservationActivity object).
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Id van de ReservationActivity.


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
Name           String             Naam van de activiteit.


Description       String             Omschrijving van de ReservationActivity.
MinParticipants     Integer            Minimum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxParticipants     Integer            Maximum aantal deelnemers voor de activiteit.
MaxReservations     Integer            Maximum aantal reservaties voor de activiteit.
IsBlocked        Boolean            Is de ReservationActivity geblokkeerd?
IsTechnicalActivit    Boolean            Is de ReservationActivity een technische
y
                            activiteit?
IsCulturalActivity    Boolean            Is de ReservationActivity een culturele
                            activiteit?

                                                              116


12.6.2.4   Person
Het Customer object in de FindReservations response ziet er als volgt uit (Standaard Person object).
Name          Type              Omschrijving                Opmerkingen

ActivationID      Guid              Uniek ID om user account te activeren.   Wordt niet gebruikt in
                                                  WebServices.
Id           Guid              De Unieke Identifier van de gebruiker.   Bij aanmaak zal dit
                                                  leeg zijn.
Code          String             Een unieke code van de gebruiker.
Name          PersonName           De naam van de gebruiker.
Address         Address             Het adres van de gebruiker.
Settings        PersonSettings         Extra instellingen van de gebruiker.
Email          String             Het email adres van de gebruiker.
BirthDate        DateTime?            De geboortedatum van de gebruiker.     Nullable
Gender         Gender             Het geslacht van de gebruiker.       Enumerator: Male=0,
                                                  Female=1,
                                                  Unknown=2
Language        String             De iso code van de taal van de       Vb: “NL”, “FR”, …
                            gebruiker.
Picture         Byte array           De afbeelding van de gebruiker.      Wordt nog niet
                                                  gebruikt.
Phone          String             Telefoon van de gebruiker.
CellPhone        String             Mobiele telefoon van de gebruiker.
BankAccount       String             Bankrekening nummer van de
                            gebruiker.


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
NationalNumber     String             Bevolkings register nummer van de     Rijksregisternummer in
                            gebruiker.                 België.
Comments        String             Opmerkingen van de gebruiker.
Credential       Credential           Aanmeldgegevens van de gebruiker.     Verplicht mee te
                                                  geven.
IsBlocked        Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            geblokkeerd is.
Type          PersonType           Geeft aan om welk type het gaat:
                              -  Unknown
                              -  Individu
                              -  Group
                              -  Company
                              -  Location
                                                               117
                              -  Physician
Parent         Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            een ouder is.
Disabled        Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            mindervalide is.
HeadOfFamily      Boolean             Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                            gezinshoofd is.
Relations        List<Relation>         Gezinsrelaties van de gebruiker


12.6.2.5   PersonName
Naam          Type              Omschrijving                     Opmerkingen

First          String             De voornaam van de gebruiker.
Middle         String             De tussennaam van de gebruilker.
Last          String             De familienaam van de gebruiker.


12.6.2.6   Address
Naam          Type              Omschrijving                     Opmerkingen

Street         String             Straat Adres van de gebruiker.
Number         String             Nummer van het adres van de gebruiker.
Box           String             Bus van het adres van de gebruiker.
ZipCode         String             Postcode van het adres van de gebruiker.
Town          String             Stad van het adres van de gebruiker.
Country         String             Iso code van het land van het adres van de      Vb.: “BE”,
                            gebruiker.                      “NL”, “FR”, …
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
12.6.2.7   Relation
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Unieke id van de relatie.
Person         Person             Person object van de gebruiker waarmee de
                            persoon een relatie heeft.
Type          RelationType          Geeft aan om welk type relatie het gaat:
                              -  Unknown
                              -  Household (=gezin)
                              -  Family (=familie)
                              -  Business (=bedrijfsrelatie)
Comment         String             Extra commentaar betreffende de relatie
                            tussen beide personen.

                                                            118

12.7   FINDCOUNTIES
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een Provincie (County) nodig is, een geldige te kunnen
selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een grid of listcontrol met provincies.


12.7.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een FindCountiesCriteria object.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid              Id van een specifieke provincie        Nullable
                            (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).  (Indien niet
                                                   van
                                                   toepassing).
CountryId        Guid              Id van het land waarvoor je de provincies   Nullable
                            wenst op te halen. Iedere provincie behoort  (Indien niet
                            tot een land.                 van
                                                   toepassing).
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


12.7.2   Response
De response zal een lijst van County objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het County object ziet er als volgt uit:
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid              Id van de provincie.
Code          String             Code van de provincie.
Description       String             Omschrijving van de provincie.
Country         Country             Land waartoe de provincie behoort.      Zie 5.2.2 voor


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                                             detail info
                                             omtrent
                                             Country
                                             object.
12.8    CANCELRESERVATION
Deze methode annuleert één bepaalde zaalreservering.
Men kan via de webshop enkel reserveringen annuleren die:
    -  nog niet reeds geannuleerd zijn
    -  nog niet geboekt zijn


12.8.1   Request
De request is als volgt opgebouwd.                                     119

Naam          Type            Omschrijving             Opmerkingen

ReservationId      Guid            Id van de zaalreservering.
ReasonID        Guid            De reden van annulatie.
ReasonDescriptio    String           De omschrijving die men opgeeft bij
n                          annulatie.


12.8.2   Response
De response bevat een ValidationResult object. Dit object ziet er als volgt uit.
Naam          Type            Omschrijving             Opmerkingen

BrokenRuleName     String           Naam van de validatie regel.
Message         String           Foutboodschap.
IsValid         Bool            Regel is succesvol verwerkt.     True = success
                                             False = fout
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
13 Module busvervoer
13.1  BEKNOPT OVERZICHT
Nieuwe busritten en busrit series kunnen aangevraagd worden via de Webshiop webservices
(= nieuwe aanvragen)
Het verdere beheer en planning gebeurt via ReCreateX.


Wijzigingen via de webshop zijn alleen toegelaten voor busritten en series waarvan de status op
"Requested" staat.
Van zodra er een planning is aangemaakt kunnen er geen wijzigingen meer gemaakt worden via de
Webshop, wel via ReCreateX.
Deleten en Cancellen van busritten en series is ook afhankelijk van de status: Zo kunnen ingeplande,
goedgekeurde of uitbestede ritten niet via de webshop gecancelled worden.
Deleten kan alleen maar als de busrit of de busritten van de serie reeds gecancelled zijn, afgekeurd zijn  120

of nog in status Requested.


Een aantal webservices zijn hiervoor aangemaakt:
- SaveBusTripRequest (behandeld zowel nieuwe als bestaande busritten)
- SaveBusTripSerieRequest (behandeld zowel nieuwe als bestaande busrit series)
- CancelBusTripRequest
- CancelBusTripSerieRequest
- DeleteBusTripRequest
- DeleteBusTripSerieRequest


Ter ondersteuning zijn ook een aantal extra services beschikbaar:
- ListCountries (Zie Ticket 104674)
- ListZipcodes (Zie Ticket 104674)
- ListZipcodeStreets (Zie Ticket 104674)
- ListBustripRequests (Zie Ticket 104674)
- GetBusTripSerieRequest (Zie Ticket 104674)


Reeds bestaande, maar ook gebruikt:
- FindPerson(Zie functionaliteit Authenticatie – Personen)13.2  LISTCOUNTRIES
Deze service is vooral bedoeld om daar waar een Land (Country) nodig is, een geldige te kunnen
selecteren uit een lijst. Een voorbeeld is het populeren van een grid of listcontrol met landen.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
13.2.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ListCountriesCriteria object
Naam          Type              Omschrijving                Opmerkingen

Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
13.2.1.1   Includes
Gezien het beknopte object “Land” (Country) bevat deze services geen Includes functionaliteit.


13.2.2   Response
De response zal een lijst van Landen (List<Country>) bevatten.
Naam           Type              Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid              Id van de Reservation.
                                                         121

Code           String             2 Letter ReCreateX land code.
Name           String             Volledige naam van het land.13.3   LISTZIPCODES
Deze service is bedoeld om een Zipcode (Postcode) te kunnen opzoeken, daar waar een Intern Id
(Guid) nodig is met een link naar de ReCreateX Database,
Een geldige zipcode kan worden geselecteerd uit een lijst, opzoeken kan via allerlei criteria.
Een voorbeeld is het populeren van een combobox of listbox met zipcodes, waarbij de lijst matches
bevat die voldoen aan de getypte letters. Om de zoekfunctie ook via partial matches te laten werken
dient er achter (en eventueel voor) een “%” teken geplaatst te worden. Deze dienen als wildchars.
Zonder wildchars wordt geprobeerd om een exacte match te vinden.


13.3.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ZipcodesSearchCriteria object
Dit criteria bevat naast de paging te kunnen verzorgen bij lange lijsten , ook een Id waarmee
individuele Zipcodes kunnen worden opgevraagd op basis van hun Guid.
Verder kunnen er matches gevonden worden op (gedeeltelijke) zipcode en (gedeeltelijke) naam.
Naam           Type              Omschrijving                Opmerkingen

Id            Guid              Id van de Zipcode.


ZipcodePattern      String             Zipcodepatroon waarmee gematch moet
                            worden (Vergeet de % wildcard niet indien
                            partiele matchen ook meegenomen moeten
                            worden.)
CityNamePattern     String             Naampatroon waarmee gematch moet


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                          worden (Vergeet de % wildcard niet indien
                          partiele matchen ook meegenomen moeten
                          worden.)
Street         String           Zoeken op straatnaam            Gebruikt voor
Number         Int?            Zoeken op huisnummer            zoeken naar
                                                Nederlandse
                                                postcodes
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria


13.3.1.1   Includes
Gezien het beknopte object “Zipcode” bevat deze services geen Includes functionaliteit.13.3.2   Response                                               122
De response zal een lijst van Zipcodes (List<Zipcode>) bevatten die voldoen aan de criteria.
Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

Id           Guid            Id van de zipcode..


Zip           String           Postcode.
City          String           Naam van de stad/gemeente.
Country         Country           Land waar de gemeente zich bevindt.


13.3.2.1   Country
Het object Country werd al eerder beschreven.
Zie 13.2.2

13.4   LISTZIPCODESTREETS
Deze service is bedoeld om straten behorend tot een bepaalde Postcode te kunnen opzoeken,
Straten kunnen opgezocht worden via de criteria: zipcode en naampatroon .
Een voorbeeld is het populeren van een combobox of listbox met straatnamen, waarbij de lijst matches
bevat die voldoen aan de getypte letters. Om de zoekfunctie ook via partial matches te laten werken
dient er achter (en eventueel voor) een “%” teken geplaatst te worden. Deze dienen als wildchars.
Zonder wildchars wordt geprobeerd om een exacte match te vinden.


13.4.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ZipcodeStreetsSearchCriteria object
Dit criteria bevat naast de paging criteria, ook een Id waarmee individuele straten kunnen worden,
opgevraagd op basis van hun Guid.
Verder kunnen er matches gevonden worden op Zipcode Id en (gedeeltelijke) naam.
Naam           Type            Omschrijving                OpmerkingenSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Id            Guid            Id van de Zipcode.


ZipcodeId        String           ZipcodeId waarmee gematch moet worden.
                          (Beperkt de lijst van straten tot alleen deze met
                          de aangegeven Zipcode).
StreetNamePattern    String           Postcodepatroon waarmee gematch moet
                          worden (Vergeet de % wildchars niet indien
                          partiele matchen ook meegenomen moeten
                          worden.)
IncludeZipcodes     Bool            Moeten de verschillende postcodes waartoe
                          de straat behoort , mee in het response
                          worden gegeven.
Paging          PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
                                                             123

13.4.2   Response
De response zal een lijst van ZipcodeStraten (List< ZipcodeStreet>) bevatten die voldoen aan de
criteria.
Naam          Type            Omschrijving                    Opmerkingen

Id           Guid            Id van de zipcode.


StreetName       String           Straatnaam.
City          String           Naam van de stad/gemeente.
ZipCodes        IList<Zipcode>       Lijst van zipcodes van de gemeentes waar de     Afhankelijk
                          straat zich bevindt.                van de
                                                    IncludeZipco
                                                    des setting bij
                                                    de aanvraag.


13.4.2.1   Zipcode
Het object Zipcode werd al eerder beschreven.
Zie 13.3.213.5   LISTZIPCODECENDRISSTREETS
Deze service is bedoeld om adresdetails te kunnen opzoeken via postcode en huisnummer. Dit is de
gebruikelijke manier van opzoeken in Nederland.


13.5.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ZipcodeCendrisStreetsSearchCriteria object
Dit criteria object biedt de mogelijkheid om te zoeken op (gedeeltelijke) postcode en huisnummer.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Naam           Type            Omschrijving                    Opmerkingen

ZipcodePattern      String           Postcode waarmee gematcht moet worden.       Op deze 2
                                                    criteria wordt
Number          Int?            Huisnummer waarmee gematcht moet          in Nederland
                          worden.                      steeds samen
                                                    gezocht
Includes         ZipcodeCendrisS      Include parameters voor het request (Welke
             treetIncludes       extra objecten dienen meegenomen te
                          worden in het antwoord?)
Paging          PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria


Het ZipcodeCendrisStreetIncludes object heeft slechts één parameter.
Naam           Type            Omschrijving                    Opmerkingen
                                                            124
Zipcodes         Bool            Moeten de postcodes volledig opgevuld
                          worden in de response?
                            -  Ja : Alle info wordt beschikbaar (straat
                              / gemeente / zipcode / land)
                            -  Nee : Enkel straat en zipcode ID
                              worden teruggegeven.


13.5.2   Response
De response zal een lijst van ZipcodeCendrisStreet bevatten die voldoen aan de criteria.


Naam          Type            Omschrijving                    Opmerkingen

Id           Guid            Unieke id.
Street         String           Straatnaam.
ZipcodeId        Guid            Id van de zipcode.
ZipCodes        IList<Zipcode>       Detail informatie betreffende de gevonden     Afhankelijk
                          zipcodes (gemeente – postcode – land)       van de
                                                    Zipcodes
                                                    include
                                                    setting bij de
                                                    aanvraag.13.6   GETBUSTRIPREQUEST
Deze service is bedoeld om een individuele busrit op te halen uit de Backoffice.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
13.6.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een Guid (Id) object.
Paging en zoekcriteria zijn hier niet relevant.
Naam           Type            Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid            Id van de Busrit die dient opgehaald te
                          worden.


13.6.2   Response
De response zal een busrit aanvraag (BusTripRequest) bevatten die de gevraagde Id als identifier heeft.
Naam          Type            Omschrijving                   Opmerkingen

Id           Guid            Id van de zipcode.


BusTripNo        Long (Int64)        Busrit volgnummer.
                                                          125
ShortName        String           Verkorte naam.
Description       String           Omschrijving.
SeriesID        Guid            Serie identifier.
SeriesNo        Long            Serie volgnummer.
Requestor        Person           Aanvrager.
ContactPerson      Contact           Contactpersoon.
DepartureAddress    Adres            Vertrekplaats.
DepartureDate      DateTime          Vertrek tijdstip.
Time
ArrivalAddress     Address           Aankomstplaats.
ArrivalDateTime     DateTime          Aankomst tijdstip.
TotalDistance      Decimal           Totale afstand (Heen en terug indien
                          terugkeren aan staat).
AlsoReturn       Bool            De rit is zowel de heen reis als de terug reis.
ReturnDateTime     DateTime          Terugkeer tijdstip.
ReturnedDate      DateTime          Aankomst bij terugkeer.
Time
RequestDate       DateTime          Aanvraag datum en tijdstip.
NumPersons       Int32            Aantal passagiers (Zonder begeleiders en
                          chauffeur).
NumCompanions      Int32            Aantal begeleiders.
ExtraLuggage      Bool            Extra bagage moet worden meegenomen.
Comments        String           Kommentaar / Opmerkingen.
Confirmed        Bool            Bevestigd.
Status         BustripStates        Status van de Busrit.Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
ModifiedFrom      Bool             Deze Busrit werd gewijzigd door een update
Series                        van een Busritserie.
IsTransfer       Bool             De rit is een transfer.
13.6.2.1   Person
Het object Person werd al eerder beschreven.
7.11.2


13.6.2.2   Contact
Het object Contact werd al eerder beschreven.
0


13.6.2.3   Address                                               126
Het object Address werd al eerder beschreven.
7.6.1.3


13.6.2.4   BustripStates
Enumeratie:
Requested = 0,
Planned = 1,
Rejected = 2,
Approved = 3,
CancelationRequested = 4,
Outsourced = 5,
Cancelled = 613.7   LISTBUSTRIPREQUESTS
Deze service is bedoeld om een lijst van busritten op te halen uit de Backoffice. Niet te verwarren met
de busritten die aan een specifieke serie zijn gekoppeld.


13.7.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een BusTripRequestSearchCriteria object.
Naam          Type             Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid?             Id van een specifieke busrit.        Nullable !


RequestorId       Guid?             ReCreateX ID van de aanvrager.
NamePattern       String            Naampatroon voor de omschrijving van de
                           busrit.Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
BusTripNo        Long (Int64)        Volgnummer van de busrit.
SeriesID        Guid?            Serie ID van een mogelijke serie waaraan   Nullable !
                          busritten zouden gekoppeld kunnen zijn.
DepartureFrom      DateTime?          Criteria Vertrekdatum/tijd van.
DateTime
DepartureTo       DateTime?          Criteria Vertrekdatum/tijd tot.
DateTime
ArrivalFrom       DateTime?          Criteria Aankomstdatum/tijd van.
DateTime
ArrivalToDateTime    DateTime?          Criteria Aankomstdatum/tijd tot.
ReturnFrom       DateTime?          Criteria Terugkeerdatum/tijd van.
DateTime
ReturnToDateTime    DateTime?          Criteria Terugkeerdatum/tijd tot.
RequestFrom       DateTime?          Criteria Aanvraagdatum/tijd van.
DateTime
RequestTo        DateTime?          Criteria Aanvraagdatum/tijd tot.
DateTime                                                     127
MinimumNumber      Int32            Minimum aantal passagiers.
OfPersons
MaximumNumber      Int32            Maximum aantal passagiers.
OfPersons
Includes        BusTripIncludes       Include parameters voor het request (Welke
                          extra objecten dienen meegenomen te
                          worden in het antwoord?)
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria


13.7.1.1   BusTripIncludes
Dit object wordt gebruikt om aan te geven welke optionele gerelateerde objecten mee worden
teruggegeven in het response.
Naam          Type            Omschrijving                 Opmerkingen

Contacts        Bool            Contactpersonen mee opnemen.
Persons         Bool            Aanvragers mee opnemen.
ConfirmedBustrips    Bool            Alleen bevestigde busritten meenemen.    Combineer
UnConfirmed       Bool            Alleen onbevestigde busritten meenemen.   beiden om
Bustrips
                                                 alles weer te
                                                 geven.
ExtraLugage       Bool            Alleen busritten weergeven waarbij extra   Combineer
                          bagage moet meegenomen worden.        beiden om
NoExtraLugage      Bool            Alleen busritten weergeven waarbij geen   alles weer te
                          bagage moet meegenomen worden.        geven.


13.7.2   Response
De response zal een lijst van busrit aanvragen (BusTripRequests) bevatten die beantwoorden aan het
zoekcriteria.


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
13.7.2.1   BusTripRequest
Zie 13.6.2


13.8   GETBUSTRIPSERIEREQUEST
Deze service is bedoeld om een individuele busrit serie op te halen uit de Backoffice.


13.8.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een Guid (SerieId) object.
Paging en zoekcriteria zijn hier niet relevant.
Naam              Type           Omschrijving                     Opmerkingen

Id               Guid           SerieId van de Busritserie die dient opgehaald
                             te worden.


13.8.2   Response                                                     128
De response zal een busrit serie aanvraag (BusTripSerieRequest) bevatten die de gevraagde Id als Serie
identifier heeft.
Naam          Type               Omschrijving                     Opmerkingen

Id           Guid               Id van de zipcode.


SerieId         Guid               Serie ID van de serie.
SerieNo         Long               Serie volgnummer vande serie.
StartDate        DateTime             Start datum van de reeks ritten onder deze
                             serie.
FromHour        DateTime             Vertrek tijdstip van alle busritten onder de serie.
ToHour         DateTime             Aankomst tijdstip van alle busritten onder de
                             serie.
EndDate         DateTime             Einde datum van reeks busrutten.
Iterations       Int32              Aantal iteraties (busritten) die aan de serie zijn
                             gekoppeld.
FrequencyType      FrequencyTypes          Met welke frequency dienen de busritten te
                             worden uitgevoerd.
Frequency        SerieFrequency          Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
                             frequentie parameters.
WeekPattern       List               Weekpatroon (patroon voor elke dag).
            <WeekDayRange>
MonthPattern      SerieMonthPattern        Maandpatroon (patroon voor maandelijkse
                             busritten).
YearPattern       SerieYearPattern         Jaarpatroon (patroon voor jaarlijkse busritten).
Dates          List<DateTime>          Lijst van datums waarop ritten worden


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                             uitgevoerd.
Bustrips        List<BusTripRequest>       Lijst van busritten die gekoppeld zijn aan deze
                             serie.


13.8.2.1   WeekDayRange
Een WeekDayRange wordt gebruikt om bij wekelijkse frequentie, de week parameters in te stellen.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

Weekdays        WeekDays             Dag van de week parameters.
Include         Bool               Deze dag van de week dient opgenomen te
                             worden in de serie range.
From          DateTime             Uitzondering op de reguliere vertrek en
                             aankomst uren (Van component).
To           DateTime             Uitzondering op de reguliere vertrek en
                                                             129
                             aankomst uren (Tot component).


13.8.2.2   SerieMonthPattern
Een SerieMonthPattern wordt gebruikt om bij Maandelijke frequentie, de maand parameters in te
stellen van de Serie.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

DayOfTheWeek      WeekDays             Dag van de week parameters.
DayOfTheMonth      Int32              Dag van de maand parameters.


13.8.2.3   SerieYearPattern
Een YearMonthPattern wordt gebruikt om bij Jaarlijkse frequentie, de jaar parameters in te stellen van
de Serie.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

DayOfTheWeek      WeekDays             Dag van de week parameters.
DayOfTheMonth      Int32              Dag van de maand parameters.
MonthNumber       Int32              Nummer van de maand.


13.8.2.4   SerieFrequency
Een SerieFrequency is een combinatie object waarin de frequentie voor de verschillende types van
patronen voor de berekening van de busritten van de Serie wordt bijgehouden.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

DayFrequency      Int32              Frequentie voor dagpatronen.
WeekFrequency      Int32              Frequentie voor weekpatronen.
Month          Int32              Frequentie voor maandpatronen.
FrequencySyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
13.8.2.5   WeekDays
Enumeratie die de dagen van de week beschrijft, echter met alleen relevante parameters.
Dummy = 0, (Datacontract serialisatie vereiste – niet gebruikt)
Undefined = -1,(Speciale betekenis: weekdag is niet relevant)
Monday = 1,
Tuesday = 2,
Wednesday = 3,
Thursday = 4,
Friday = 5,
Saturday = 6,
Sunday = 7


13.8.2.6   FrequencyTypes
Enumeratie die verschillende soorten frequenties aangeeft                           130

Daily = 0,
Weekly = 1,
Monthly = 2,
Yearly = 3.13.8.2.7   BusTripRequest
Zie GetBusTripRequest …13.6.213.9   SAVEBUSTRIPREQUEST
Deze service is bedoeld om een individuele busrit aan te maken of een bestaande op te slaan in de
Backoffice.


13.9.1   Request
De request bestaat uit de BusTripRequest die dient opgeslaan te worden.
Dit kan een nieuwe busrit zijn (Id en BusTripNo nog default waarde) of een bestaande busrit (waarden
wel gekend. De service komt er zelf achter in welke case het zich bevindt. Er zijn echter voorwaarden
om een bestaande busrit te kunnen opslaan…
Naam           Type             Omschrijving              Opmerkingen

BusTrip          BusTripRequest        Busrit die dient opgeslaan te worden.


13.9.2   Response
De response zal een busrit aanvraag (BusTripRequest) bevatten die eventueel werd upgedate met de
resultaten van het opslaan (Bij een nieuwe busrit -> default waarden worden effectieve waarden).
Daarnaast worden ook eventuele validatiefouten (alle !) geretourneerd.
Naam          Type              Omschrijving              Opmerkingen
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
SaveBusTrip       BusTrip             Validatie resultaat + eventueel upgedate
Result         Composite            Busrit.
            ValidationResult


13.9.2.1   BusTripCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie antwoorden en het eventuele
opgeslane resultaat (en de eventuele wijzigingen zoals een bestaand Id of Busrit volgnummer) terug te
kunnen geven.
Naam          Type               Omschrijving                 Opmerkingen

BusTrip         List               Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation        Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTrip         BusTripRequest          Busrit die opgeslaan is of met fouten
                                                           131
                             bevonden.


13.9.2.2   BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object wordt resultaat van een validatie gebruikt. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type               Omschrijving                 Opmerkingen

BrokenRule       String              Naam van de validatie regel.
Name
Message         String              Foutboodschap.
IsValid         Bool               Regel is succesvol verwerkt.


13.9.2.3   BusTripRequest
Zie 13.6.2.


13.10 SAVEBUSTRIPSERIEREQUEST
Deze service is bedoeld om een individuele busrit serie aan te maken of een bestaande op te slaan in
de Backoffice.


13.10.1 Request
De request bestaat uit de BusTripSerieRequest die dient opgeslaan te worden.
Dit kan een nieuwe serie zijn (Id, SerieID en SerieNo nog default waarde) of een bestaande serie
(waarden wel gekend. De service komt er zelf achter in welke case het zich bevindt.
Er zijn echter voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een bestaande serie te kunnen
opslaan.
Naam              Type           Omschrijving                 Opmerkingen

BusTrip            BusTripSerie       Busrit serie die dient opgeslaan te worden.
                RequestSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
13.10.2 Response
De response zal een busrit serie aanvraag (BusTripSerieRequest) bevatten die eventueel werd upgedate
met de resultaten van het opslaan (Bij een nieuwe busrit serie -> default waarden worden effectieve
waarden).
Daarnaast worden ook eventuele validatiefouten (alle !) geretourneerd.
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

SaveBusTripSerie    BusTripSerie          Validatie resultaat + eventueel upgedate Busrit
Result         Composite            serie.
            ValidationResult


13.10.2.1 BusTripCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie antwoorden en het eventuele
opgeslane resultaat (en de eventuele wijzigingen zoals een bestaand Id of Busrit volgnummer) terug te
                                                            132
kunnen geven.
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

BusTrip         List              Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation       Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTripSerie      BusTripSerieRequest       Busrit serie die opgeslaan is of met fouten
                            bevonden.


13.10.2.2 BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object wordt resultaat van een validatie gebruikt. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

BrokenRule       String             Naam van de validatie regel.
Name
Message         String             Foutboodschap.
IsValid         Bool              Regel is succesvol verwerkt.


13.10.2.3 BusTripSerieRequest
Zie 13.8.213.11 CANCELBUSTRIP
Deze service is bedoeld om een individuele busrit te annuleren (Status “Annuleren aangevraagd”).
Hierna wordt door de backoffice deze status eventueel na controle al of niet bevestigd in de status
“Geannuleerd” en de nodige acties getroffen die hiermee verband houden.
De mogelijkheid tot annuleren is verbonden aan voorwaarden.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
13.11.1 Request
De request bestaat uit de CancelId (Id van de Busrit) die geannuleerd dient te worden.


Naam              Type           Omschrijving                    Opmerkingen

CancelId            Guid           Id van de Busrit die dient geannuleerd te
                             worden.


13.11.2 Response
De response zal een busrit aanvraag (BusTripRequest) bevatten die eventueel werd geannuleerd.
Daarnaast worden ook eventuele validatiefouten (alle !) geretourneerd.
Een succesvolle actie laat zich herkennen door:
   -   geen validatie fouten (BusTripValidationResults.Count = 0)
   -   Status = CancelRequested
                                                             133
Naam          Type               Omschrijving                    Opmerkingen

CancelBusTrip      BusTripComposite         Validatie resultaat + eventueel geannuleerde
Result         ValidationResult         Busrit.


13.11.2.1 BusTripCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie antwoorden en het eventuele
gewijzigde (status) resultaat terug te kunnen geven.
Naam          Type               Omschrijving                    Opmerkingen

BusTrip         List               Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation        Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTrip         BusTripRequest          Busrit die geannuleerd is of niet voldoet aan de
                             condities om te kunnen annuleren.


13.11.2.2 BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object geeft het resultaat van een validatie weer. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type               Omschrijving                    Opmerkingen

BrokenRule       String              Naam van de validatie regel.
Name
Message         String              Foutboodschap.
IsValid         Bool               Regel is succesvol verwerkt.


13.11.2.3 BusTripRequest
Zie 125
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
13.12 CANCELBUSTRIPSERIE
Deze service is bedoeld om een alle busritten, gekoppeld aan een serie te annuleren (Status
“Annuleren aangevraagd”).
Hierna wordt door de backoffice deze status eventueel na controle al of niet bevestigd in de status
“Geannuleerd” en de nodige acties getroffen die hiermee verband houden.
De mogelijkheid tot annuleren is verbonden aan voorwaarden.


13.12.1 Request
De request bestaat uit de CancelSerieId (Id van de Busrit serie) die geannuleerd dient te worden.


Naam              Type           Omschrijving                   Opmerkingen

CancelSerieId         Guid           Id van de Busrit serie die dient geannuleerd te
                             worden.
                                                             134

13.12.2 Response
De response zal een busrit aanvraag (BusTripRequest) bevatten die eventueel werd geannuleerd.
Daarnaast worden ook eventuele validatiefouten (alle !) geretourneerd.
Een succesvolle actie laat zich herkennen door:
   -   geen validatie fouten (BusTripValidationResults.Count = 0)
   -   Status = CancelRequested
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

CancelBusTrip      BusTripSerie           Validatie resultaat + eventueel geannuleerde
SerieResult       Composite            Busrit serie.
            ValidationResult


13.12.2.1 BusTripSerieCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie antwoorden en het eventuele
gewijzigde (status) resultaat terug te kunnen geven.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

BusTrip         List               Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation        Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTripSerie      BusTripSerieRequest       Busrit serie die geannuleerd is of niet voldoet
                             aan de condities om te kunnen annuleren.


13.12.2.2 BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object geeft het resultaat van een validatie weer. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type               Omschrijving                   Opmerkingen

BrokenRule       String              Naam van de validatie regel.


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Name
Message         String              Foutboodschap.
IsValid         Bool               Regel is succesvol verwerkt.


13.12.2.3 BusTripSerieRequest
Zie 128


13.13 DELETEBUSTRIP
Deze service is bedoeld om een individuele busrit te verwijderen.
De mogelijkheid tot verwijderen is verbonden aan voorwaarden.


13.13.1 Request
De request bestaat uit de DeleteId (Id van de Busrit) die verwijderd dient te worden.
                                                             135
Naam              Type           Omschrijving                    Opmerkingen

DeleteId            Guid           Id van de busrit die dient verwijderd te worden.


13.13.2 Response
Eeventuele validatiefouten (alle !) worden geretourneerd.
Een succesvolle actie laat zich herkennen door:
   -   geen validatie fouten (BusTripValidationResults.Count = 0)
   -   leeg Bustrip object (null)
Naam          Type               Omschrijving                    Opmerkingen

DeleteBusTrip      BusTripComposite         Validatie resultaat + eventueel lege busrit.
Result         ValidationResult


13.13.2.1 BusTripCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie terug te kunnen geven.
Naam          Type               Omschrijving                    Opmerkingen

BusTrip         List               Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation        Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTrip         BusTripRequest          Busrit die niet voldoet aan de condities om te
                             kunnen verwijderen of leeg indien het
                             verwijderen succesvol was.


13.13.2.2 BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object geeft het resultaat van een validatie weer. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type               Omschrijving                    OpmerkingenSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
BrokenRule       String              Naam van de validatie regel.
Name
Message         String              Foutboodschap.
IsValid         Bool               Regel is succesvol verwerkt.


13.13.2.3 BusTripRequest
Zie 125


13.14 DELETEBUSTRIPSERIE
Deze service is bedoeld om een alle busritten, gekoppeld aan een serie te verwijderen.
De mogelijkheid tot verwijderen is verbonden aan voorwaarden.


13.14.1 Request
De request bestaat uit de DeleteSerieId (Id van de Busrit serie) die geannuleerd dient te worden.              136


Naam              Type           Omschrijving                     Opmerkingen

DeleteSerieId         Guid           Id van de Busrit serie die dient verwijderd te
                             worden.


13.14.2 Response
De response zal eventuele validatiefouten (alle !) retourneren.
Een succesvolle actie laat zich herkennen door:
   -   geen validatie fouten (BusTripValidationResults.Count = 0)
   -   Leeg BusTripSerieRequest
Naam          Type               Omschrijving                     Opmerkingen

DeleteBusTrip      BusTripSerie           Validatie resultaat + eventueel lege busrit serie.
SerieResult       Composite
            ValidationResult


13.14.2.1 BusTripSerieCompositeValidationResult
Dit object wordt als antwoord container gebruikt om alle validatie antwoorden en het eventuele
gewijzigde (status) resultaat terug te kunnen geven.
Naam          Type               Omschrijving                     Opmerkingen

BusTrip         List               Alle mislukte validatie resultaten.
Validation       <BusTripValidation        Indien Count = 0 succesvolle validatie!
Results         Result>
BusTripSerie      BusTripSerieRequest       Busrit serie die niet verwijderd is of niet voldoet
                             aan de condities om te kunnen annuleren.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
13.14.2.2 BusTripValidationResult (=afgeleid van ValidationResult)
Dit object geeft het resultaat van een validatie weer. De tekst geeft duiding over wat misgegaan is.
Naam          Type              Omschrijving            Opmerkingen

BrokenRule       String             Naam van de validatie regel.
Name
Message         String             Foutboodschap.
IsValid         Bool              Regel is succesvol verwerkt.


13.14.2.3 BusTripSerieRequest
Zie 128
                                                     137
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
14 Werknemers
14.1   BEKNOPT OVERZICHT
Binnen de aankoop module wordt er gebruik gemaakt van werknemers om te bepalen op welke
objecten een gebruiker rechten heeft.
Via de onderstaande functies kunt U werknemers ophalen, en kunnen werknemers zich authenticeren
via de webservices, om daarna het Id van deze werknemer mee te geven in de diverse criteria
obejcten.


FindEmployees : Wordt gebruikt om werknemers op te zoeken
AuthenticateEmployee : Wordt gebruikt om een werknemer te authenticeren aan de hand van
credentials.


14.2   FINDEMPLOYEES                                             138

Wordt gebruikt om een lijst van werknemers op te halen.


14.2.1   Request
Het FindEmployeesRequest bevat enerzijds het standaard ServiceContext object en anderzijds het
hieronder beschreven EmployeeSearchCriteria object.
Naam          Type           Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid?           Indien ingevuld : Het Id van de werknemer die  Nullable
                         men wenst op te zoeken
UserName        String          Indien ingevuld : De webgebruikersnaam van
                         de werknemer die men wenst op te zoeken
Email          String          Indien ingevuld : Het email adres van de
                         werknemer die men wenst op te zoeken
IsBlocked        Bool?           Indien ingevuld :                Nullable
                         True om alleen de geblokkeerde werknemers
                         op te halen of
                         False om alleen de niet geblokkeerde
                         werknemers op te halen
Paging         PagingCriteria      Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        EmployeeInclud      Bepaalt welke delen van de werknemer mee
            es            opgehaald zullen worden.


LessonGroupId      Guid           Haalt enkel de werknemers op die ingesteld
                         staan als instructeur van die bepaalde
                         lesgroep.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
14.2.1.1   EmployeeIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van een werknemer al dan niet op te halen.
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

IncludeImage      Bool              Haalt al dan niet de afbeelding van de
                            employee op.
14.2.2   Response
Het FindEmployeesResponse object bevat een lijst van Employee objecten die aan de bovenstaande
criteria voldoen.
Naam           Type           Omschrijving                    Opmerkingen
                                                               139
Id            Guid           Het Id van de werknemer
Code           String          De code van de werknemer
Name           PersonName        De naam van de werknemer
BirthDate         DateTime?         De geboortedatum van de werknemer          Nullable
Gender          Gender          Het geslacht van de werknemer
Language         String          De ISO taalcode van de werknemer
Address          Address          De woonplaats van de werknemer
Phone1          String          Het telefoonnummer van de werknemer
Phone2          String
Phone3          String
Email           String          Het email adres van de werknemer
Comments         String          Vrij commentaar veld met extra informatie over de
                          werknemer.
Department        Department        De afdeling waartoe de werknemer behoort
                          Zie 14.2.3 Department
Function         Function         De functie van de werknemer binnen de
                          onderneming
                          Zie 14.2.4 Function
Credential        Credential        De username & paswoord combinatie van de
                          werknemer.


                          14.2.2.1  Zie onder andere 7.3.1
                                PersonChildCareInfo
                           Naam           Type        Omschrijving

                           Id            Guid        Unieke ID van de persoonSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                        School           ChildCareSchool  Details betreffende de school van de
                                               persoon

                        Tariff           ChildCareTariff  Details betreffende het tarief dat word
                                               gebruikt bij de prijsberekening voor de
                                               persoon

                        LeaveAlone         Bool       Mag het kind de opvang alleen
                                               verlaten?

                        HasMedication        Bool       Neemt het kind medicatie?

                        MedicationName       String      Naam van de medicatie

                        MedicationDose       String      Dosis van de medicatie

                        MedicationExtraInfo     String      Extra informatie omtrent de medicatie

                        HasAllergy         String      Heeft het kind een allergie?

                        AllergyName         String      Naam van de allergie
                                                              140
                        AllergyExtraInfo      String      Extra informatie omtrent de allergie

                        OtherMedicalInfo      String      Extra algmene informatie omtrent de
                                               medische gegevens


                       14.2.2.2  ChildCareSchool
                        Naam            Type       Omschrijving

                        Id             Guid       De unieke Identifier van de schoo
                        Code            String      Code van de school
                        Name            String      De naam van de school
                        Location          AddressLocation  Locatie van de school
                       14.2.2.3  ChildCareTariff
                        Naam            Type       Omschrijving

                        Id             Guid       De unieke Identifier van het tarief
                        Code            String      Code van het tarief
                        Name            String      Naam van het tarief
                        Description         String      Omschrijving van het tarief
                       Credential
IsBlocked        Bool         True indien de werknemer geblokkeerd is.
Picture         Image         Afbeelding van de werknemer


14.2.3   Department
Bevat de definitie van een werknemers afdeling.
Naam          Type         Omschrijving                     Opmerkingen
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
Id           Guid         Het Id van het departement
Code          Strring        De code van het departement
Name          String        De naam van het departement
14.2.4   Function
Bevat de definitie van een werknemersfunctie. Dit is meestal de taakomschrijving van een werknemer
binnen de firma.
Naam          Type         Omschrijving                         Opmerkingen

Id           Guid         Het Id van de functie
Code          Strring        De code van de functie
Name          String        De naam van de functie

                                                                  141

14.3   AUTHENTICATEEMPLOYEE
AuthenticateEmployee wordt gebruikt om de credentials van een werknemer te valideren wanneer die
wenst in te loggen.


14.3.1   Request
Binnen de AuthenticateEmployeeRequest wordt naast het ServiceContext object enkel een Credential
object verwacht.


Naam          Type         Omschrijving

Credentials       14.3.1.1   Per   Bevat de username & paswoord combinatie men wenst te
                   son   authenticeren.
                   Chil
                   dC   14.3.1.4  Zie onder andere 7.3.1 PersonChildCareInfo

                   areI   Naam            Type            Omschrijving

                   nfo   Id             Guid            Unieke ID van de persoon
             Naam         School Type           Omschrijving
                                     ChildCareSchool                   Opmerking
                                                   Details betreffende de school van de
                                                persoon
             Id               Guid        Unieke ID van de persoon
                        Tariff         ChildCareTariff     Details betreffende het tarief dat word
             School             ChildCareSchool   Details betreffende de school van de
                                                   gebruikt bij de prijsberekening voor de
                                          persoon
                                                    persoon
             Tariff           ChildCareTariff        Details betreffende het tarief dat wordt
                        LeaveAlone      Bool                Mag het kind de opvang alleen
                                          gebruikt bij de prijsberekening voor deze
                                                    verlaten?
                                          persoon
                        HasMedication       Bool             Neemt het kind medicatie?
             LeaveAlone         Bool             Mag het kind de opvang alleen

                        MedicationName       String verlaten?      Naam van de medicatie
                       Bool
             HasMedication MedicationDose           String
                                          Neemt het kind medicatie? de medicatie
                                                  Dosis van
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
                    MedicationExtraInfo
              MedicationName   String              String Naam van de medicatie
                                                  Extra informatie omtrent de medicatie

                        String
              MedicationDoseHasAllergy              String Dosis van de medicatie het kind een allergie?
                                                    Heeft

                     AllergyName
              MedicationExtraInfo  String            String Extra informatie omtrent de medicatie
                                                    Naam van de allergie

              HasAllergy            String
                           AllergyExtraInfo     String Heeft het kind eenExtra informatie omtrent de allergie
                                                     allergie?

              AllergyName           String
                           OtherMedicalInfo     String Naam van de allergie algmene informatie omtrent de
                                                   Extra

              AllergyExtraInfo         String                    medische gegevens
                                            Extra informatie omtrent de allergie

              OtherMedicalInfo   String                 Extra algmene informatie omtrent de
                    14.3.1.5 ChildCareSchool            medische gegevens
                           Naam           Type           Omschrijving
             14.3.1.2     Chil   Id            Guid           De unieke Identifier van de schoo
                      dC    Code           String          Code van de school
                      are   Name           String          De naam van de school
                      Sch   Location         AddressLocation      Locatie van de school
                                                                    142
                      ool
              Naam               Type            Omschrijving               Opmerking

              Id                ChildCareTariff
                          14.3.1.6 Guid            De unieke Identifier van de school
              Code           Naam String                 Omschrijving
                                        Type Code van de school

              Name           Id   String      Guid De naam van de school Identifier van het tarief
                                                 De unieke
              Location         Code  AddressLocationString Locatie van de school van het tarief
                                                  Code              Zie 9.5.2

                           Name           String          Naam van het tarief
                           Description        String          Omschrijving van het tarief
             14.3.1.3     Chil
                          Credential
                      dC
                      are
                      Tari
                      ff
              Naam               Type            Omschrijving               Opmerking

              Id                Guid            De unieke Identifier van het tarief
              Code               String           Code van het tarief
              Name               String           Naam van het tarief
              Description            String           Omschrijving van het tarief
             Credential
14.3.2   Response
AuthenticateEmployeeResponse bevat een AuthenticationResult die aangeet of het authenticeren
geslaagd is.

Naam          Type              Omschrijving                     OpmerkingenSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
HasSucceeded      Boolean           Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                           succesvol is geauthenticeerd.
Error          AuthenticationError     Een enumeratie die de fout teruggeeft van het  Voor
                           authenticatieProces.              securitydoel
                           Mogelijke waarden zijn :            einden wordt
                               None                  hier geen
                               InvalidParameters            correcte
                               UnknownUser               informatie in
                               BlockedUser               geplaatst.
                               InvalidCredential
PersonId        Guid             Het id van de geauthenticeerde gebruiker.                                                           143
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
15 Aankoop module
15.1    INLEIDING
De webservices voor de aankoop module staan volledig los van het winkelmandje, omdat het hier
gaat over het aanmaken van inkoop orders, terwijl het winkelmandje uitsluitend verkopen bevat.


Toch wordt dit opgenomen in deze documentatie omdat deze webservices in hetzelfde pakket zijn
opgenomen.


Bij de verkoop webservices (BasketItems) is het toegestaan om anoniem te shoppen. Binnen de
aankoop webservices is dit niet toegelaten, omdat omwille van security heel wat zaken niet zichtbaar
kunnen zijn voor bepaalde eind-gebruikers.
Daarom is het in heel wat functies verplicht om een EmployeeId mee te geven. Indien de EmployeeId
niet wordt meegegeven, en de ReCreateX instellingen geven aan dat er moet gewerkt worden met       144

werknemers rechten binnen de aankoop module, dan zullen deze functies geen data teruggeven.


Dit betekent dat de webservices voor de aankoopmodule enkel gebruikt kunnen worden wanneer een
werknemer zich aanmeld in het systeem.
Werknemers kunnen niet aangemaakt worden in de webservices. Dit gebeurt in de backoffice.
Authenticatie is wel voorzien. Hiervoor gebruikt U de functies die beschreven zijn in het hoofdstuk 14
Werknemers.
Overzicht van de beschikbare functies :
      FindVendors : Ophalen van leveranciers
      FindVendorGroups : Ophalen van leveranciergroepen
      FindPurchaseArticles : Ophalen van artikelen die kunnen worden aangekocht
      FindStockLocations : Ophalen van voorraadlocaties
      FindPurchaseOrders : Ophalen van bestaande inkoop orders
      ValidatePurchaseOrder : Validatie van een inkoop order
      ValidatePurchaseLine : Validatie van een inkoop order lijn
      SavePurchaseOrder : Opslaan van een inkoop order
      DeletePurchaseOrder : Verwijderen van een inkoop order
      SavePurchaseLine : Opslaan van een inkoop order lijn
      DeletePurchaseLine : Verwijderen van een inkoop order lijn
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
15.2   FINDVENDORS
FindVendors wordt gebruikt om de lijst van de beschikbare leveranciers op te halen.


Het is aangeraden om deze functie pas op te roepen nadat een werknemers zich heeft
geauthenticeerd via de webservices, omdat de VendorSearchCriteria een optionele EmployeeId
verwacht.


Indien in ReCreateX aangegeven wordt dat er moet gewerkt worden met de rechten van de
werknemers op leveranciers, dan zal de lijst met leveranciers leeg zijn indien er geen geldig EmployeeId
wordt meegegeven in dit Request.
Daarom wordt het steeds aangeranden om de werknemer op voorhand te laten authenticeren en zijn
EmployeeId mee te geven in de volgende requests.


15.2.1   Request                                                  145

Het request bestaat uit het basis context object en het hieronder beschreven VendorSearchCriteria.
Naam          Type            Omschrijving                    Opmerkingen

Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
Id           Guid            Indien ingevuld : Het Id van de leverancier die
                          men wenst op te zoeken
Code          String           Code van de leverancier
NamePattern       String           Indien ingevuld : Enkel leveranciers waarvan het
                          naam patroon voorkomt in de naam worden
                          teruggegeven.
VendorGroupID      Nullable<Guid>       Indien ingevuld, dan worden enkel de leveranciers
                          opgenomen die behoren tot de opgegeven
                          leveranciersgroep.
EmployeeId       Nullable<Guid>       Het Id van de ingelogde werknemer..
IncludeBlocked     Nullable<Bool>       Indien false, dan worden de geblokkeerde
                          leveranciers niet meegenomen.
                          Indien NULL of true, dan worden deze wel
                          meegenomen.
Includes        VendorIncludes       Include parameters voor het request (Welke extra  Zie 0
                          objecten dienen meegenomen te worden in het
                          antwoord?)
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
15.2.1.1   VendorIncludes
Naam             Type   Omschrijving

IncludeVendorContacts     Guid   Indien true, worden de contactpersonen van de leverancier
                    meegenomen
15.2.2   Response
Het FindVendorsResponse object bevat een lijst van Vendors zoals hieronder beschreven :
Naam      Type                    Omschrijving                Opmer
                                                   kingen

Id       Guid                    Id van de leverancier
Code      String                   De code van de leverancier
Name      String                   De naam van de leverancier
                                                       146
Name2     String                   De bijkomende naam van de
                             leverancier
Address    Address                  Zie 7.6.1.3 Address.
                             Bevat de adresgegevens van de
                             leverancier.
Phone1     String                   Telefoonnummer van de leverancier
Phone2     String
Phone3     String
Fax      String                   Het faxnummer van de leverancier
Languag    String                   De iso taal code van de leverancier
e
VatNo     String                   Het BTW nummer van de leverancier
BankAc     String                   Het rekeningnummer van de
count1                          leverancier
BankAc     String
count2
Email     String                   Het email adres van de leverancier
Email2     String
WebSite    String                   Het URL adres van de website van de
                             leverancier
Comme     String                   Commentaarveld met vrije informatie
nt                            over de leverancier.
InvoiceV    Nullable<Guid>               Het Id van de facturatie leverancier.
endorId                          Standaard is dit dezelfde Id als de
                             leverancier zelf, maar dit kan eventueel


Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
                              afwijken wanneer aankopen bij
                              leverancier A gefactureerd worden
                              door leverancier B.
VendorSt                          De status van de leverancier
ate       Vendor  VendorGro     De groep   Zie 15.2.2.1

         Group   up         van      Vendor    VendorGro   De groep
                       leveranci   Group     up      van
                       ers tot                  leveranci
                       dewelkd                  ers tot
                       e deze                  dewelkd
                       leveranci                 e deze
                       er                    leveranci
                       behoort.                 er
                                                   147
                       Zie                    behoort.
                       15.2.2.2                 Zie
                       VendorG                  15.2.2.2
                       roup                   VendorG

         Vendor  Long        Het                    roup

         No              identifica  Vendor    Long     Het
                       tie      No             identifica
                       nummer                  tie
                       van de                  nummer
                       leveranci                 van de
                       er.                    leveranci

         VatRegi  VatRegime     Het BTW                  er.

         me              regime    VatRegi    VatRegime   Het BTW
                       waarond    me             regime
                       er deze                  waarond
                       leveranci                 er deze
                       er valt.                 leveranci
                       Zie                    er valt.
                       15.2.2.3                 Zie
                       VatRegi                  15.2.2.3
                       me                    VatRegi

         Vendor  Ilist<Vendo    De lijst                 me

         Contact  rContact>     van      Vendor    Ilist<Vendo  De lijst
         s              contact    Contact    rContact>   van
                       personen   s              contact
                       voor                   personen


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                        deze                    voor
                        leveranci                  deze
                        er                     leveranci
                        Zie                     er
                        15.2.2.5                  Zie
                        VendorC                   15.2.2.5
                        ontact                   VendorC
                                              ontact
        VendorState
                                VendorState
Vendor     VendorGroup                   De groep van leveranciers tot
Group                              dewelkde deze leverancier behoort.
                                Zie 15.2.2.2 VendorGroup
                                                           148
VendorN    Long                       Het identificatie nummer van de
o                                leverancier.
VatRegi    VatRegime                    Het BTW regime waaronder deze
me                               leverancier valt.
                                Zie 15.2.2.3 VatRegime
VendorC    Ilist<VendorContact>               De lijst van contactpersonen voor deze
ontacts                             leverancier
                                Zie 15.2.2.5 VendorContact
15.2.2.1   VendorState
VendorState bevat de definitie van de leverancier status.
Dit kan bijvoorbeeld Actief, Stopgezet, Geblokkeerd, ... zijn


Naam      Type   Omschrijving                                 Opmerkingen

Id       Guid   Id van de leverancierstatus
Code      String  De code van de leverancierstatus
Name      String  De naam van de leverancierstatus
IsBlocked    Bool   Indien True, dan duidt dit erop dat leveranciers met deze status
             geblokkeerd zijn.
15.2.2.2   VendorGroup
VendorGroup bevat de definitie van een leveranciersgroep.
Naam            Type           Omschrijving                    Opmerkingen
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Id            Guid           Id van de leveranciersgroep
Code           String          De code van de leveranciersgroep
Name           String          De naam van de leveranciersgroep
15.2.2.3   VatRegime
VatRegime bevat de definitie van het BTW regime dat van toepassing is, in dit geval op de leverancier.
Naam           Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid           Id van het BTW regime
Code           String          De code van het BTW regime
Name           String          De naam van het BTW regime
Vat           Vat            Het BTW tarief van toepassing in dit BTW regime
                          Zie 15.2.2.4 Vat
                                                          14915.2.2.4   Vat
Vat bevat de definitie van een BTW tarief
Naam           Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid           Id van het BTW tarief
Name           String          De naam van het BTW tarief
Value          Decimal          De procentuele waarde van het BTW tarief
15.2.2.5   VendorContact
Naam           Type           Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid           Id van de contactpersoon
Name           String          De naam van de contactpersoon
Functions        String          De functie van de contactpersoon bij de
                          leverancier
Phone1          String          Het eerste telefoonnummer van de
                          contactpersoon.
Phone2          String          Het tweede telefoonnummer van de
                          contactpersoon.
Phone3          String          Het derde telefoonnummer van de
                          contactpersoon.
Fax           String          Het faxnummer van de contactpersoon
Email          String          Het email adres van de contactpersoon
Comment         String          Vrij commentaar ivm de contactpersoonSyx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
                         150
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
15.3   FINDVENDORSGROUPS
FindVendorGroups wordt gebruikt om de leveranciergroepen op te halen.
Net als bij de FindVendors functie wordt hier ook gebruik gemaakt van het EmployeeId om enkel die
groepen op te halen waartoe de gebruiker rechten heeft.


15.3.1   Request
Het request bestaat uit het basis context object en het hieronder beschreven
VendorGroupSearchCriteria.

Naam          Type           Omschrijving                  Opmerkingen

Paging         PagingCriteria      Zie 4.2 Paging Criteria
Id           Guid           Indien ingevuld : Het Id van de        Nullable
                         leveranciersgroep die men wenst op te zoeken
Code          String          Code van de leveranciersgroep
                                                        151
NamePattern       String          Indien ingevuld : Enkel leveranciersgroepen
                         waarvan het naam patroon voorkomt in de
                         naam worden teruggegeven.
EmployeeId       Nullable<Guid>      Het Id van de ingelogde werknemer..
15.3.2   Response
Het FindVendorGroupsResponse object bevat een lijst van het VendorGroup object die aan
bovenstaande criteria voldoen.

Zie 15.2.2.2 VendorGroup voor een beschrijving van dit object.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
15.4   FINDPURCHASEARTICLES
FindPurchaseArticles wordt gebruikt om de artkels op te halen die een gebruiker kan aankopen.


15.4.1   Request
Het FindPurchaseArticlesRequest object bevat naast het basis ServiceContext object een
PurchaseArticleSearchCriteria object waarin de criteria kunnen worden opgegeven voor het ophalen
van de artikelen die kunnen worden aangekocht.

Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria
ArticleId        Guid              Indien ingevuld : Het Id van het artikel   Nullable
                            die men wenst op te zoeken
ArticleGroupId     Guid              Indien ingevuld : haalt enkel de artikels  Nullable
                            op die behoren tot de opgegeven
                            artikelgroep                        152

NamePattern       String             Indien ingevuld : haalt enkel die artikels
                            op waarvan het opgegeven patroon
                            voorkomt in de naam van het artikel
ArticleCategoryId    Guid              Indien ingevuld : haalt enkel die artikels  Nullable
                            op die gekoppeld zijn aan de
                            opgegeven categorie
EmployeeId       Guid              De werknemer waarvoor de rechten op     Nullable
                            artikels moeten worden gecontroleerd.
Includes        PurchaseArticleIncludes    Include parameters voor het request
                            Welke extra objecten dienen
                            meegenomen te worden in het
                            antwoord?


Opmerkingen :
Net als bij de FindVendors functie wordt hier ook gebruik gemaakt van het EmployeeId om enkel die
artikels op te halen waartoe de gebruiker rechten heeft.


Indien de inkoop parameters binnen ReCreateX aangeven dat er moet gewerkt worden met de
werknemers rechten op artikelgroepen, en de werknemer is niet opgegeven in het criteria object, dan
zal de resultset leeg zijn.


Indien de inkoop parameters binnen ReCreateX aangeven dat er niet moet gewerkt worden met de
werknemers rechten op artikelgroepen, dan gebeuren er geen bijkomende testen op de zichtbaarheid
van de artikels voor de werknemer. In dat geval is EmployeeId niet verplicht mee te geven.
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
De Id van de werknemer kan opgehaald worden door gebruik te maken van de functies
FindEmployees (zie 14.2) of AuthenticateEmployee (zie 14.3).


Behalve de bovenstaande criteria worden er bijkomende testen, die de zichtbaarheid binnen de
webservices bepalen, uitgevoerd bij het ophalen van de artikels :
    Het artikel mag niet geblokkeerd zijn
    Het vinkje “Weergeven op website” moet aanstaan
    De grootboekrekening voor het registreren van de aankoop moet ingevuld zijn
    Het artikel moet kunnen aangekocht worden bij minstens 1 leverancier.
    Merk op dat de leverancierstatus niet geblokkeerd mag zijn en dat de gebruiker rechten moet
    hebben op de leverancier.
    De gebruikte artikel eenheden (prijseenheid & aankoopeenheid) in de aankoopprijzen moeten
    bestaan
    Er moet een voorraad locatie bestaan waar het artikel in stock kan worden genomen15.4.1.1   PurchaseArticleIncludes
Naam          Type   Omschrijving                       Opmerkingen      153
ImageUrl        bool   Moet de ImageUrl voor het artikel worden opgebouwd ?
Image          Bool   Moet de afbeelding van het artikel worden opgehaald ?
ArticleCategories    Bool   Moeten de artikel categoriën worden opgehaald ?
ArticleGroup      Bool   Moeten de artikelgroepen worden opgehaald ?
StockLocations     Bool   Moeten de voorraadlocaties worden opgehaald ?
Vendors         Bool   Moeten de leveranciers worden opgehaald ?
ArticleUnits      Bool   Moeten de eenheden worden opgehaald ?15.4.2   Response
Het FindPurchaseArticlesResponse object bevat een lijst van PurchaseArticle objecten die aan
bovenstaande criteria voldoen.

Naam              Type              Omschrijving

Id               Guid              De Unieke identifier van het Article.
Code              String             De code van het Article.
Name              String             De naam van het Article.
Description          String             De omschrijving van het Article.
Price             Decimal            De verkoopprijs van het Article op vandaag,
                               zonder rekening te houden met prijsgroepen.
Stock             Decimal            Het huidig aantal in voorraad.
                               Indien in de request een voorraadlocatie is
                               opgegeven, dan bevat dit enkel het aantal
                               voorradig op de huidige voorraadlocatie.
                               Indien geen voorraadlocatie is opgegeven, dan
                               bevat dit het totaal aantal artikels op voorraad,Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                          over alle locaties heen.
Image          Picture          De afbeelding van het Article.
ImageUrl         string           De link waarop een image terug te vinden is van
                          het ArticleGroup.
IsRental         Bool            Geeft aan of het artikel een verhuurartiel is of
                          niet.
Group          ArticleGroup        De ArticleGroup waartoe het artikel behoort.
IsStockItem       Bool            Geeft aan of het artikel een voorraadartikel is of
                          niet.
DivisionId        Guid            De financiële divisie waartoe het artikel behoort.
                          Verkopen van dit artikel worden geboekt op
                          deze divisie.
Ingredients       IList<ArticleIngredient>  De lijst van ingrediënten waaruit dit artikel
                                                     154
                          bestaat.
Options         IList<ArticleOption>    De exclusieve opties waaruit kunnen gekozen bij
                          het verkopen van dit artikel.
StockLocations      IList<StockLocation>    De voorraad locaties waar dit artikel
                          beschikbaar is.
Categories        IList<Category>      De lijst van categorieën waartoe dit artikel
                          behoort. De categorieën kunnen een hierarchy
                          delen onderling.
PurchaseArticle     PurchaseArticle      De berekeningswijze voor het berekenen van de
CalculationType     CalculationType      totale prijs. Dit is één van de onderstaande
                          enumeratie waardes :
                              PriceTimesHours
                              FixedPrice,
                              PriceTimesQuantity,
                              PriceTimesQuantityTimesHours
Vendors         IList<VendorArticle>    De lijst van leveranciers waarbij dit artikel kan
                          gekocht worden. Zie 15.4.2.1 VendorArticle voor
                          een beschrijving van dit object.
BaseUnit         ArticleUnit        De basis eenheid van het artikel. Dit is de kleinst
                          mogelijke eenheid van een artikel, en is meestal
                          de eenheid die gebruikt wordt voor de
                          berekening van de voorraad.
                          Zie 15.4.2.2 ArticleUnit voor de beschrijving van
                          dit object.
ArticleUnits       IList<ArticleUnit>     De eenheden die bruikbaar zijn voor dit artikel.Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
15.4.2.1   VendorArticle
Een zelfde artikel kan meestal aangekocht worden bij verschillende leveranciers.
Dit object bevat per artikel / leverancier combinatie, de prijs van het artikel en de eenheden.


Eenheden :
Stel dat we een artikel “Jupiler 33 cl.” hebben, waarvan de basiseenheid “Fles” is.
De leverancier zal meestal de prijs opgeven per bak. In dat geval zal de Prijseenheid verwijzen naar een
ArticleUnit met als defintiie “BAK”.
Daarnaast is het bvb. mogelijk dat wanneer we bier aankopen bij leverancier Inbev, we dit steeds per
pallet bestellen. In dat geval zal de PurchaseUnit verwijzen naar een ArticleUnit met als definitie “Pallet”.


Naam             Type                  Omschrijving                     155
VendorId           Guid                  Het Id van de leverancier
Price             Decimal                De prijs van het artikel bij deze leverancier voor
                                   de onderstaande prijseenheid.
PriceUnit           ArticleUnit              De prijseenheid, dit is de eenheid die gebruikt
                                   wordt om de prijs te bepalen
PurchaseUnit         ArticleUnit              De aankoopeenheid. Wanneer we dit artikel
                                   aankopen bij bovenstaande leverancier, dan is
                                   dit de eenheid die wordt aangekocht.
15.4.2.2   ArticleUnit
ArticleUnit beschrijft de verpakkingseenheid van een artikel, en de verhouding ten opzichte van de
basiseenheid.


Naam             Type       Omschrijving

Id              Guid       Het Id van de eenheid
Code             String      De code van de verpakkingseenheid
Name             Name       De naam van de verpakkingseenheid
BaseQuantity         Decimal     Het aantal basiseenheden die vervat zitten in deze eenheid.
                        Indien de basiseenheid van het artikel bvb. Fles is, en er zitten 24
                        flessen in een Bak, dan zal BaseQuantity 24 zijn voor de ArticleUnit
                        “Bak”
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
15.5   FINDSTOCKLOCATIONS
Deze functie geeft de lijst met voorraad locaties terug.
De lijst kan beperkt worden tot de locaties voor 1 specifiek artikel, en houdt rekening met de rechten
van een werknemer op voorraad locaties.


Indien de inkoop parameters in ReCreateX aangeven dat er gewerkt wordt met werknemers rechten
op voorraad locaties, dan moet het Id van de werknemer worden meegegeven, anders zal de resultset
van deze functie leeg zijn.


15.5.1   Request
De FindStockLocationsRequest bevat het basis ServiceContext object enonderstaand
StockLocationSearchCriteria object


Naam           Type          Omschrijving
                                                          156
Paging          PagingCriteria     Zie 4.2 Paging Criteria
ArticleId        Guid?          Indien ingevuld, het Id van het artikel waarvoor men de voorraad
                         locaties wenst op te halen.
EmployeeId        Guid?          Het Id van de werknemer waarvoor men de voorraad locaties
                         wenst op te halen.
15.5.2   Response
Het FindStockLocationsResponse object bevat een lijst van StockLocation objecten.


Naam           Type          Omschrijving

Id            Guid          Het Id van de voorraad locatie
Code           String         De code van de voorraad locatie
Description       String         De omschrijving van de voorraad locatie
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
15.6   FINDPURCHASEORDERS
Deze functie wordt gebruikt om bestaande inkoop orders op te halen.
Dit kan nuttig zijn om de bestelhistoriek van een werknemer op te halen, zodat hij eventueel nog
wijzigingen kan aanbrengen aan bestaande bestellingen.


15.6.1   Request
Het FindPurchaseOrdersRequest object bevat naast het basis ServiceContext object, ook onderstaand
PurchaseOrderSearchCriteria object waarin kan aangegeven worden welke orders moeten worden
opgehaald.

Naam          Type           Omschrijving

Includes        PurchaseOrderIncludes   Include parameters voor het request Welke extra objecten
                         dienen meegenomen te worden in het antwoord?
Paging         PagingCriteria      Zie 4.2 Paging Criteria
PurchaseId       Guid?           Indien ingevuld, haalt enkel het inkoop order op voor dit   157
                         specifiek order Id.
OrderNo         String          Indien ingevuld, haalt enkel het order op met dit specifiek
                         order nummer.
Reference        String          Indien ingevuld, haalt enkel die orders op waarvan de
                         opgegeven waarde voorkomt in de referentie.
EmployeeId       Guid?           Indien ingevuld, haalt enkel die orders op die aangemaakt
                         zijn door de opgegeven werknemer.
VendorId        Guid?           Indien ingevuld, haalt enkel die orders op die aangemaakt
                         zijn voor de opgegeven leverancier.
FromCreationDate    DateTime?         Indien ingevuld, haalt enkel die orders op die aangemaakt
                         zijn na de opgegeven datum
TillCreationDate    DateTime?         Indien ingevuld, haalt enkel die orders op die aangemaakt
                         zijn voor de opgegeven datum
ArticleId        Guid?           Indien ingevuld, haalt enkel die orders op die orderlijnen
                         bevatten voor het opgegeven artikel.
15.6.2   Response
Het FindPurchaseOrdersResponse object bevat een lijst van PurchaseOrder objecten die voldoen aan
de bovenstaande criteria.15.6.2.1   PurchaseOrderRequest
PurchaseOrderRequest is het basisobject wat gebruikt kan worden om nieuwe orders aan te maken.
PurchaseOrder is hiervan afgeleid en bevat dezelfde velden + een aantal extra velden die gebruiker
zelf niet kan wijzigen. Deze worden door de backoffice beheerd.Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
Naam             Type       Omschrijving

Id              Guid       Het uniek Id van het purchaseOrder
EmployeeId          Guid       Het uniek Id van de werknemer die het order heeft aangemaakt.
Reference          String      Een vrij info veld wat gebruikt wordt om een door de gebruiker
                       gedefinierde referentie bij te houden.
VendorId           Guid       Het unieke Id van de leverancier voor wie dit order bedoeld is.
VendorContactId       Guid?      Het uniek Id van de contactpersoon bij bovenstaande leverancier.
PublicComment        String      Vrij commentaar veld. De inhoud van dit veld wordt meestal mee
                       afgedrukt op de bestelbon die naar de leverancier wordt gestuurd.
PrivateComment        String      Vrij commentaar veld. De inhoud van dit veld wordt niet afgedrukt
                       op de bestelbon en is meer als intern commentaar bedoeld.
RequestedDeliveryDate    DateTime?    De gewenste leveringsdatum van de bestelling.

                                                             158


15.6.2.2   PurchaseOrder
PurchaseOrder is een uitbreiding op PurchaseOrderRequest, en bevat dezelfde basisvelden, waaraan
de onderstaande velden zijn toegevoegd.
Dit zijn velden die enkel in de backoffice instelbaar zijn.
Naam           Type            Omschrijving

OrderNo          String           Het uniek volgnummer van de bestelbon in de backoffice
OrderState        PurchaseOrderState     De status van deze bestelling in de backoffice.
                           Dit is een enumeratie die één van de volgende waardes
                           kan bevatten :
                               ToBeOrdered : Moet nog besteld worden
                               Ordered : Is besteld
                               PartiallyReceived : Gedeeltelijk ontvangen
                               EntirelyReceived : Volledig ontvangen
                               ToApprove : Moet nog worden goedgekeurd
                               Rejected : Afgekeurd
PostingDate        DateTime          Datum waarop de bestelling plaatsvond
CreationDate       DateTime          Datum waarop het order werd aangemaakt
PromisedDeliveryDate   DateTime          Beloofde leveringsdatum
PurchaseLines       IList<PurchaseLine>     Bevat orderlijnen voor dit order.
                           1 orderlijn is een bestelling voor 1 artikel bij een leverancier.
                           Zie 15.6.2.4 PurchaseLine
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
15.6.2.3   PurchaseLineRequest
PurchaseLineRequest is het basis object dat gebruikt wordt in de webservices om orderlijnen toe te
voegen aan een bestelling.


PurchaseLine is hiervan afgeleid en bevat de extra velden die automatisch worden ingevuld en enkel in
de backoffice kunnen worden gewijzigd.


1 PurchaseLineRequest (en dus ook PurchaseLine) komt overeen met de bestelling van 1 artikel bij 1
leverancier.


Naam          Type      Omschrijving

Id           Guid      Het uniek Id van de orderlijn.
PurchaseId       Guid      Het Id van de bestelling tot dewelke deze lijn behoort.
                                                             159
                    Zie 15.6.2.2 PurchaseOrder
ArticleId        Guid      Het Id van het artikel wat besteld moet worden
Description       String     De omschrijving van het artikel wat aangekocht wordt.
                    Indien dit wordt leegelaten, dan wordt bij het bewaren van de bestellijn
                    dit veld automatisch ingevuld met het omschrijvingsveld van het artikel.
Description2      String     De bijkomende omschrijving van het artikel wat aangekocht wordt.
                    Indien dit wordt leegelaten, dan wordt bij het bewaren van de bestellijn
                    dit veld automatisch ingevuld met het bijkomend omschrijvingsveld van
                    het artikel.
PurchaseUnitId     Guid      De (verpakkings)eenheid van het artikel die men wenst aan te kopen.
                    Dit komt overeen met het Id van de gekozen ArticleUnit.
                    Zie 15.4.2.2 ArticleUnit
Quantity        Decimal    Het aantal van de bovenstaande eenheden wat men wenst te
                    bestellen.
                    Het opgegeven aantal zal mee de prijs bepalen indien de
                    berekeningswijze PriceTimesQuantity of PriceTimesQuantityTimesHours is.
StockLocationId     Guid?     De voorraad locatie waarvoor men dit artikel wenst te bestellen.
                    Dit is verplicht in te vullen indien het artikel een voorraad artikelis, en mag
                    niet ingevuld worden wanneer het artikel geen voorraad artikel is.
Hours          Decimal?    Het aantal uur wat men wenst aan te kopen.
                    Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt wanneer men diensten aankoopt in
                    plaats van goederen.
                    De prijs zal mee bepaald worden door deze waarde indien de
                    berekeningswijze van het artikel PriceTimesHours of
                    PriceTimesQuantityTimesHours is.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
15.6.2.4   PurchaseLine
PurchaseLine is afgeleid van het basisobject PurchaseLineRequest en bevat dezelfde basisvelden + de
extra velden die automatisch worden ingevuld en enkel in de backoffice kunnen worden gewijzigd.
Naam            Type               Omschrijving

QtyPerPurchaseUnit     Decimal             Het aantal basiseenheden per aankoopeenheid
QuantityBase        Decimal             Het totaal aantal bestelde basiseenheden
                               Dit is het resultaat van Quantity x
                               QtyPerPurchaseUnit
QtyReceivedBase       Decimal?             Het totaal aantal basiseenheden die reeds
                               ontvangen zijn voor deze bestelregel.
UnitPrice          Decimal?             De eeheidsprijs exclusief BTW
UnitPriceInc        Decimal?             De eenheidsprijs inclusief BTW
VatId            Guid?              De Id van het BTW tarief die van toepassing is     160
                               voor dit artikel.
                               Dit kan verschillen in functie van de gekozen
                               leverancier.
VatPercentage        Decimal?             Het BTW % van toepassing voor dit artikel.
VatAmount          Decimal?             Het bedrag van de BTW
DiscountPercentage     Decimal?             Het toegestane kortingspercentage
DiscountAmount       Decimal?             Het bedrag van de korting
LineAmount         Decimal?             Het netto bedrag van deze bestellijn :
                               (Aantal x eenheidsprijs excl. BTW) - korting
BaseAmount         Decimal?             Het bruto bedrag van deze bestellijn :
                               (Aantal x eenheidsprijs excl. BTW)
Amount           Decimal?             Het totaal bedrag van deze bestellijn incl. BTW
                               LineAmount + VatAmount
IsVatInclusive       Boolean?             Geeft aan of de artikelprijs incl. of exc. BTW wordt
                               bijgehouden
PriceCalculationType    PurchaseArticleCalculationType  De gebruikte berekeningswijze voor het bepalen
                               van de prijs :
                                 PriceTimesHours
                                 FixedPrice,
                                 PriceTimesQuantity,
                                 PriceTimesQuantityTimesHours
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
15.7   VALIDATEPURCHASEORDER
Deze functie wordt gebruikt om een bestelling te valideren voordat deze wordt bewaard.


15.7.1   Request
Het ValidatePurchaseOrderRequest object bevat het basis ServiceContext object en het te valideren
PurchaseOrderRequest object.

Zie 15.6.2.1 voor een beschrijving van het PurchaseOrderRequest object.

Deze functie kan gebruikt worden om zowel nieuwe als gewijzigde bestellingen te valideren.

15.7.2   Response
Het ValidatePurchaseOrderResponse bevat een ValidationResult object wat aangeeft of de validatie
gelukt is.

ValidationResult object :
Naam         Type              Omschrijving                 Opmerkingen
                                                           161
BrokenRuleName     String           De code van de foutmelding.
Message         String           De standaard foutmelding.
IsValid         Bool            Geeft weer of dit een geldig
                          ValidationResult is.


Indien de validatie mislukt is, omdat de data niet geldig is, dan zal de BrokenRuleName aangeven
welke validatieregel mislukt is. De Message parameter geeft de tekstuele inhoud van de fout weer.

Wanneer de validatie wel gelukt is, zal BrokenRuleName leeg zijn.

Dit zijn de validatieregels die gebruikt worden tijdens de validatie :

RuleName                            Omschrijving

PurchaseOrderHeaderMissingVendorRule              Controleert of VendorId is ingevuld en een geldige
                                waarde bevat
PurchaseOrderHeaderMissingEmployeeRule             Controleert of EmployeeId is ingevuld en een
                                geldige waarde bevat
PurchaseOrderHeaderInvalidVendorForEmployeeRule         Controleert of VendorId een geldige leverancier is
                                voor de opgegeven EmployeeId
PurchaseOrderHeaderInvalidVendorContactRule           Controleert of VendorContactId een geldige
                                waarde bevat voor de opgegeven leverancier.
PurchaseOrderHeaderVendorChangeNotAllowedRule          In het geval de PurchaseOrderRequest een
                                bestaande bestelling is waarvan de VendorId is
                                aangepast, controleert deze validatieregel of de
                                wijziging is toegestaan.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
15.8   VALIDATEPURCHASELINE
Deze functie wordt gebruikt om een bestelregel te valideren voordat deze wordt bewaard.


15.8.1   Request
Het ValidatePurchaseLineRequest object bevat het basis ServiceContext object en het te valideren
PurchaseLineRequest object.

Zie 15.6.2.3 voor een beschrijving van het PurchaseLineRequest object.

15.8.2   Response
Het ValidatePurchaseOrderResponse bevat een ValidationResult object wat aangeeft of de validatie
gelukt is.


Indien de validatie mislukt is, omdat de data niet geldig is, dan zal de BrokenRuleName aangeven
welke validatieregel mislukt is. De Message parameter geeft de tekstuele inhoud van de fout weer.

Wanneer de validatie wel gelukt is, zal BrokenRuleName leeg zijn.                        162

Dit zijn de validatieregels die gebruikt worden tijdens de validatie :


RuleName                     Omschrijving

PurchaseOrderLineMissingPurchaseIdRule      Controleert of PurchaseId is opgegeven.
                         Dit is een verplicht veld bij het bewaren van bestelregels.
PurchaseOrderLineInvalidPurchaseIdRule      Controleert of PurchaseId een geldige waarde bevat.
                         PurchaseId moet verwijzen naar een bestaande bestelregel
                         wanneer men een bestelregel wenst te bewaren.
PurchaseOrderLinePurchaseIdChangedRule      Controleert bij bestaande bestelregels of het achteraf
                         wijzigen van PurchaseId is toegestaan.
PurchaseOrderAllreadyBookedRule          Controleert of wijzigingen op een bestaande regel zijn
                         toegestaan. Wijzigingen op een bestelregel die reeds
                         besteld is, zijn niet toegestaan.
PurchaseOrderLineInvalidArticleRule        Controleert of het opgegeven ArticleId een geldige waarde
                         bevat.
PurchaseOrderLineInvalidArticleForVendorR     Controleert of het opgegeven artikel gebruikt kan worden bij
ule                        de leverancier die gekoppeld is aan de bestelling.
PurchaseOrderLine                 Controleert of de werknemer voldoende rechten heeft om
InvalidArticleForEmployeeRule           dit artikel aan te kopen.
PurchaseOrderLineInvalidPurchaseUnitRule     Controleert of PurchaseUnitId een geldige waarde bevat in
                         functie van het gekozen artikel.
PurchaseOrderLineInvalidQuantityRule       Controleert of Quantity een geldige waarde bevat.
                         Negatieve waarden zijn hier niet toegelaten.
PurchaseOrderLine                 Controleert of de voorraad locatie leeg is bij niet voorraad
StockLocationForNonStockItemRule         artikelen.


Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
                         De voorraad locatie mag niet ingevuld zijn wanneer een
                         artikel geen voorraad artikel is.
PurchaseOrderLineInvalidStockLocationRule    Controleert of de voorraad locatie een geldige waarde
                         bevat voor het gekozen artikel.
PurchaseOrderLine                Controleert of de voorraad locatie gebruikt mag worden
InvalidStockLocationForEmployeeRule       door de werknemer.
PurchaseOrderLineInvalidHoursRule        Controleert of het veld Hours een geldige waarde bevat.
                         Deze waarde mag niet negatief zijn.
15.9   SAVEPURCHASEORDER
Deze functie wordt gebruikt om nieuwe bestellingen te bewaren of om wijzigingen door te voeren op
bestaande bestellingen.
                                                        163
Via de SavePurchaseOrder kunnen enkel kopregels worden bewaard. Detailsregels toevoegen of
bewaren gebeurt via de functie SavePurchaseLine.


15.9.1   Request
De SavePurchaseOrderRequest bevat het basis ServiceContext object en een PurchaseOrderRequest
(zie 15.6.2.1) die men wenst te bewaren.


De Id van het PurchaseOrderRequest is hier erg belangrijk !
Indien men een nieuwe bestelling wenst te plaatsen, dan moet het Id leeg zijn.
Indien men wijzigingen in een bestaande bestelling wenst te bewaren, dan moet het Id opgevuld zijn
met het Id van de bestaande bestelling.


15.9.2   Response
Het SavePurchaseOrderResponse object bevat een SavePurchaseOrderResult, welke het resultaat
bevat van de Save operatie.

Naam           Type              Omschrijving

ValidationResult     ValidationResult        Het resultaat van de validatie, net voor het bewaren
                             van de bestelling.
                             Zie o.a. punt 0
                             ValidatePurchaseOrder
ResultState        ResultState          Geeft aan of het bewaren gelukt is.
                             De mogelijke waardes zijn hier :
                                 None
                                 Success
                                 Failed
PurchaseOrder       PurchaseOrder         De bewaarde bestelling.Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
                                    Deze zal enkel ingevuld zijn bij ResultState : Success


Het is belangrijk dat er na het bewaren wordt verder gewerkt op de bewaarde bestelling.
Dit is noodzakelijk omdat na het bewaren van de bestelling, het Id zal ingevuld worden in het
resulterend object PurchaseOrder in SavePurchaseOrderResult.
Als men zou blijven verder werken op het origineel request object, dan zou de Id steeds leeg blijven en
zouden er steeds nieuwe bestellingen worden aangemaakt.

15.10 DELETEPURCHASEORDER
Deze functie wordt gebruikt om bestaande bestellingen te verwijderen.


15.10.1 Request
De DeletePurchaseOrderRequest bevat het basis ServiceContext object en een PurchaseOrderRequest
(zie 15.6.2.1) die men wenst te verwijderen.


Net als bij het bewaren speelt de Id hier een grote rol. Indien het Id niet geldig is, dan kan er ook niets           164
geschrapt worden.


Merk op dat een bestelling niet meer kan verwijderd worden via de webservices indien de status één
van de volgende is : Besteld, Gedeeltelijk ontvangen, Volledig ontvangen.


15.10.2 Response
Het DeletePurchaseOrderResponse object bevat een DeletePurchaseOrderResult, welke het resultaat
bevat van de Delete operatie.


De inhoud ervan is volledig identiek aan dat van de SavePurchaseOrderResponse.
Naam          Type            Omschrijving

ValidationResult    ValidationResult      Het resultaat van de validatie, net voor het verwijderen van de
                          bestelling.
                          Indien het Id ongeldig is, zal ValidationResult ingesteld worden op
                          ‘PurchaseOrderHeaderMissingIdRule‘

                          Indien de status van de bestelling niet toelaat om de bestelling te
                          verwijderen, zal ValidationResult ingesteld worden op
                          ‘PurchaseOrderHeaderStatusRule‘
ResultState       ResultState         Geeft aan of het bewaren gelukt is.
                          De mogelijke waardes zijn hier :
                              None
                              Success
                              Failed
PurchaseOrder      PurchaseOrder        De verwijderde bestelling.
                          Deze zal enkel ingevuld zijn bij ResultState : Success
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
15.11 SAVEPURCHASELINE
Deze functie wordt gebruikt om nieuwe bestelregels toe te voegen aan bestaande bestellingen en om
wijzigingen in bestaande bestelregels op te slaan.
De werking is volledig analoog aan de SavePurchaseOrder.
15.11.1 Request
De SavePurchaseLineRequest bevat het basis ServiceContext object en een PurchaseLineRequest (zie
15.6.2.3) die men wenst te bewaren.


De Id van het PurchaseLineRequest is hier erg belangrijk!
Indien men nieuwe bestelregels wenst aan te maken, dan moet het Id leeg zijn.
Indien men wijzigingen in een bestaande bestelregel wenst te bewaren, dan moet het Id opgevuld zijn
met het Id van de bestaande bestelregel.                                    165


Bestelregels kunnen enkel worden toegevoegd aan bestaande bestellingen. Het is dus belangrijk dat
de bestelling wordt aangemaakt voordat de bestelregel wordt aangemaakt, en dat de PurchaseId
van de bestelregel verwijst naar de bestaande bestelling.


15.11.2 Response
Het SavePurchaseLineResponse object bevat een SavePurchaseLineResult, welke het resultaat bevat
van de Save operatie.

Naam           Type             Omschrijving

ValidationResult     ValidationResult       Het resultaat van de validatie, net voor het bewaren
                            van de bestelregel.
                            Zie o.a. punt 15.8 ValidatePurchaseLine
ResultState       ResultState          Geeft aan of het bewaren gelukt is.
                            De mogelijke waardes zijn hier :
                                None
                                Success
                                Failed
PurchaseLine       PurchaseLine         De bewaarde bestelregel.
                            Deze zal enkel ingevuld zijn bij ResultState : Success


Het is belangrijk dat er na het bewaren wordt verder gewerkt op de bewaarde bestelregel.
Dit is noodzakelijk omdat na het bewaren van de bestelregel, het Id zal ingevuld worden in het
resulterend object PurchaseLine.
Als men zou blijven verder werken op het origineel request object, dan zou de Id steeds leeg blijven en
zouden er steeds nieuwe bestelregels worden aangemaakt.
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
15.12 DELETEPURCHASELINE
Deze functie wordt gebruikt om een bestaande bestelregel te verwijderen.


15.12.1 Request
De DeletePurchaseLineRequest bevat het basis ServiceContext object en een
PurchaseLineRequest(zie15.6.2.3) die men wenst te verwijderen.


Net als bij het bewaren speelt de Id hier een grote rol. Indien het Id niet geldig is, dan kan er ook niets
geschrapt worden.


Merk op dat een bestelregel niet meer kan verwijderd worden via de webservices indien de status één
van de volgende is : Besteld, Gedeeltelijk ontvangen, Volledig ontvangen.


15.12.2 Response                                                     166
Het DeletePurchaseOrderResponse object bevat een DeletePurchaseLineResult, welke het resultaat
bevat van de Delete operatie.


De inhoud ervan is volledig identiek aan dat van de SavePurchaseOrderResponse.
Naam          Type            Omschrijving

ValidationResult    ValidationResult      Het resultaat van de validatie, net voor het verwijderen van de
                          bestelling.
                          Indien het Id ongeldig is, zal ValidationResult ingesteld worden op
                          ‘PurchaseOrderHeaderMissingIdRule‘

                          Indien de status van de bestelling niet toelaat om de bestelling te
                          verwijderen, zal ValidationResult ingesteld worden op
                          ‘PurchaseOrderHeaderStatusRule‘
ResultState       ResultState         Geeft aan of het bewaren gelukt is.
                          De mogelijke waardes zijn hier :
                              None
                              Success
                              Failed
PurchaseLine      PurchaseLine        De verwijderde bestelregel.
                          Deze zal enkel ingevuld zijn bij ResultState : Success
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
16 Module Verhuur(vanaf RCX 5.0.5)
16.1    BEKNOPT OVERZICHT
Via de webshop is het nu mogelijk om verhuur artikelen te bestellen.
De werking is als volgt :
      Persoon kiest de periode waarin hij een artikel wenst te huren.
      Persoon kiest de hoeveelheid van het artikel dat hij wenst te huren.


Het verdere beheer van bestellingen gebeurt in ReCreateX.


De web service methodes die hiervoor aangemaakt werden zijn de volgende :
      FindRentalArticles (ophalen van de verhuurartikelen)
      FindRentalOrders (ophalen van bestaande bestellingen van de ingelogde persoon)
      GetRentalOrder (ophalen van één bestelling)                                 167

      CancelRentalOrder (annuleren van één bestelling)


16.2    FINDRENTALARTICLES
Deze methode haalt alle verhuurartikelen op die voldoen aan onderstaande zoekcriteria en waarbij er
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
      Het artikel is een verhuurartikel
      Het artikel mag worden weergegeven op de website
      Indien het gaat om een arrangementsartikel, dan dienen de onderdelen dezelfde
      berekeningswijze te hebben als het hoofdartikel.
      Er moet een verhuurlocatie bestaan voor het artikel.
      De afhaal/terugbrengdata moet op een moment vallen dat de verhuurlocatie open is.
      Indien er gebruik wordt gemaakt van rechten per divisie, dient men full control rechten te
      hebben op het artikel.


16.2.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een RentalArticleSearchCriteria object.
Naam          Type              Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid              Id van een specifiek artikel         Nullable (Indien
                            (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).  niet van
                                                   toepassing).
NamePattern       String             Naam of stuk van de omschrijving       Nullable (Indien
                            waarnaar gezocht kan worden. Voor      niet van
                            gedeeltelijke matchen kan het %-teken    toepassing).
                            gebruikt worden.
                            Het %-teken kan zowel voor het woord,Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                           na het woord als voor en achter het
                           woord voorkomen.
ArticleGroupIds     List<Guid>          Enkel artikelen van de geselecteerde
                           artikelgroepen worden weergegeven.
FromDate        DateTime           Enkel de artikelen die beschikbaar zijn in
                           de gekozen periode worden
                           weergegeven.
UntilDate        DateTime           Enkel de artikelen die beschikbaar zijn in
                           de gekozen periode worden
                           weergegeven.
DeliveryDate      DateTime           Enkel de artikelen die beschikbaar zijn in
                           de gekozen periode worden
                           weergegeven.
                                                 168
ReturnDate       DateTime           Enkel de artikelen die beschikbaar zijn in
                           de gekozen periode worden
                           weergegeven.
Includes        RentalArticleIncludes    Bepaalt welke data extra meekomt in
                           het response en/of welke extra records in
                           de returnset aanwezig zullen zijn.
Paging         PagingCriteria        Zie 4.1 : xxxSpecifiedField
                           Als er gebruik gemaakt wordt van een
                           DotNet client om de webservices aan te
                           spreken, dan is het belangrijk om bij het
                           aanroepobject de eventuele velden
                           xxxSpecifiedField ook in te vullen waar
                           de bijhorende velden (de xxx) gebruikt
                           worden.
                           Zonder deze boolean op “True” te
                           zetten, zal de waarde van het eigenlijke
                           veld niet gebruikt worden.
                           Dit heeft te maken met de manier
                           waarop DotNet het request serializeerd
                           en nullable types.
                           Dit hoeft niet te gebeuren vanuit een
                           andere programmeertaal of omgeving
                           (Java – PHP – etc.)
                           Paging Criteria.


Het RentalArticleIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Naam          Type              Omschrijving                   Opmerkingen

ImageUrl        Bool              Ophalen van de afbeelding of niet.
Image          Bool              Ophalen van de afbeelding of niet.
ArticleGroup      Bool              Ophalen van de gegevens van de
                            artikelgroep of niet.
Attachment       Bool              Ophalen van de bijlages of niet.
ExtraImages       Bool              Ophalen van de extra afbeeldingen of niet.
ExtraImageUrls     Bool              Ophalen van de extra afbeeldingen of niet.
Components       Bool              Ophalen van de onderdelen van een
                            verhuurartikel of niet. (enkel van toepassing
                            bij arrangementsartikelen)


16.2.2   Response
                                                            169
De response zal een lijst van RentalArticle objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het RentalArticle object ziet er als volgt uit:
Naam           Type              Omschrijving                   Opmerkingen

Id            Guid              Id van het artikel.


DefaultWarranty     Decimal            De waarborg van het artikel.
WarrantyCalculati    WarrantyCalculati       De berekeningswijze van de waarborg van
onType
             onType             het artikel. (per verhuring/per stuk)
TotalItemsInStock    Int              Het aantal artikelen die de voorraadlocatie
                            heeft.
AvailableToRent     Int              Het aantal artikelen die beschikbaar zijn in
                            de gekozen periode.
MaxToRent        Int              Het max. aantal items die men van dit
                            artikel kan huren in één bestelling.
MaxDaysToRent      Int              Het max. aantal dagen dat dit artikel kan
                            worden gehuurd.
MaxHoursToRent      Int              Het max. aantal uren dat dit artikel kan
                            worden gehuurd.
NegativeSaldoAll     Bool              Geeft aan of men dit artikel kan huren ook
owed
                            al is het niet meer beschikbaar.
Components        List<RentalArticleC      Bevat de lijst met Onderdelen van dit artikel.
             omponent>
RentalPriceCalcul    RentalPriceCalcul       De berekeningswijze van de prijs van het
ationType
             ationType           verhuurartikel.
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
Het WarrantyCalculationType object is een enumeratie met volgende mogelijke waarden:
ByRental = 0,
ByQuantity = 1


Het RentalPriceCalculationType object is een enumeratie met volgende mogelijke waarden:
PxH = 0,        = Prijs * Aantal
F = 1,         = Vaste forfait prijs
PxQ = 2,        = Prijs * Aantal
PxQxH = 3,       = Prijs * Aantal * Uren
PxQxD = 4,       = Prijs * Aantal * Dagen
PxQxN = 5        = Prijs * Aantal * Nachten


Het RentalArticleComponent is een ArticleBase object met de volgende uitbreiding:
                                                             170
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Quantity        Int              Geeft weer uit hoeveel onderdelen een
                            artikel bestaat.
16.3   FINDRENTALORDERS
Deze methode haalt alle bestellingen op van de ingelogde persoon.


16.3.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een RentalOrderSearchCriteria object.
Naam          Type               Omschrijving                 Opmerkingen

Id           Guid               Id van een specifieke bestelling       Nullable (Indien
                             (Als u doelbewust 1 entiteit wil ophalen).  niet van
                                                    toepassing).
Number         Long               Het bestelnummer van de bestelling      Nullable (Indien
                                                    niet van
                                                    toepassing).
PersonID        Guid               Indien ingevuld, worden alle bestellingen
                             van die persoon weergegeven.
StartDateTime      DateTime             Indien ingevuld, worden alle bestellingen
                             weergegeven die starten na deze
                             datum.
EndDateTime       DateTime             Indien ingevuld, worden alle bestellingen
                             weergegeven die eindigen voor deze
                             datum.
RentalOrderStatus    RentalOrderStatus         Indien ingevuld, worden alle bestellingen


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
                              weergegeven met deze status
Paging          PagingCriteria          Zie 4.1 : xxxSpecifiedField
                              Als er gebruik gemaakt wordt van een
                              DotNet client om de webservices aan te
                              spreken, dan is het belangrijk om bij het
                              aanroepobject de eventuele velden
                              xxxSpecifiedField ook in te vullen waar
                              de bijhorende velden (de xxx) gebruikt
                              worden.
                              Zonder deze boolean op “True” te
                              zetten, zal de waarde van het eigenlijke
                              veld niet gebruikt worden.
                              Dit heeft te maken met de manier
                                                           171
                              waarop DotNet het request serializeerd
                              en nullable types.
                              Dit hoeft niet te gebeuren vanuit een
                              andere programmeertaal of omgeving
                              (Java – PHP – etc.)
                              Paging Criteria.
Includes         RentalOrderIncludes        Bepaalt welke data extra meekomt in
                              het response en/of welke extra records in
                              de returnset aanwezig zullen zijn.


Het RentalOrderStatus object is een enumeratie met volgende mogelijke waarden:
Ordered = 0,
PartiallyDelivered = 1,
Delivered = 2,
PartiallyReturned = 3,
Returned = 4,
Cancelled = 5


Het RentalOrderIncludes object kan worden opgebouwd met volgende criteria:
Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

IncludeOrderLin     Bool              Ophalen van de bestelregels of niet.
es
IncludeOrderLin     Bool              Ophalen van de bestelregels van de
eComponents
                            onderdelen of niet.
IncludePersonD     Bool              Ophalen van de gegevens van de klant.
etails
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
16.3.2   Response
De response zal een lijst van RentalOrder objecten bevatten dat voldoet aan de criteria.
Het RentalOrder object ziet er als volgt uit:
Naam          Type            Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid            Id van de bestelling.
RentalNo        Long            Het bestelnummer van de bestelling.
RentalWebNo       Long            Het bestelnummer van de bestelling.
WebCreated       Bool            Geeft aan of de bestelling werd
                          aangemaakt via het web.
RentalOrderStatus    RentalOrderStatus      Bevat de status van de bestelling.
RentalAdministrati   RentalAdministrati     Bevat de administratieve status van de
veStatus
            veStatus          bestelling.
CreationDate      DateTime          De datum waarop de bestelling werd           172
                          aangemaakt.
Customer        Person           De persoon die de bestelling heeft
                          geplaatst.
StartDateTime      DateTime          De startdatum van de bestelling
EndDateTime       DateTime          De einddatum van de bestelling
PlannedDeliveryD    DateTime          De datum waarop de bestelling wordt
ateTime
                          afgehaald.
PlannedReturnDat    DateTime          De datum waarop de bestelling wordt
eTime
                          teruggebracht.
CancelDate       DateTime          De datum waarop de bestelling werd
                          geannuleerd.
CancelDescriptio    String           De omschrijving die men heeft opgegeven
n
                          bij het annuleren van de bestelling.
Comment         String           De omschrijving van een bestelling.
RentalLocation     String           De verhuurlocatie.
TotalAmount       Decimal           Het totale bedrag van de bestelling.
RentalOrderLines    List<RentalOrderLi     De bestelregels van een bestelling.
            ne>


Het RentalAdministrativeStatus object is een enumeratie met volgende mogelijke waarden:
NewOrder = 0,
Approved = 1,
Refused = 2


Het RentalOrderLine object kan worden opgebouwd met volgende criteria:


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Naam          Type              Omschrijving                Opmerkingen

ID           Guid              Id van de bestelregel.
RentalOrderId      Guid              Het id van de bestelling.
Sequence        Int               Een volgnummer van de bestelregel.
StartDateTime      DateTime            De startdatum van de bestelregel.
EndDateTime       DateTime            De einddatum van de bestelregel.
PlannedDelivery     DateTime            De datum waarop de bestelregel wordt
DateTime
                            afgehaald.
PlannedReturnD     DateTime            De datum waarop de bestelregel wordt
ateTime
                            teruggebracht.
ItemID         Guid              Het artikel dat wordt besteld.
Quantity        Int               De hoeveelheid die wordt besteld.
Description       String             De omschrijving van de bestelregel.            173
Info          String             Infoveld
WebCreated       Bool              Geeft aan of de bestelregel wordt
                            aangemaakt via het web.
CalculationType     RentalCalculationTy       De berekeningswijze van de bestelregel.
            pe
UnitPriceInc      Decimal             De eenheidsprijs van het artikel.
Amount         Decimal             Het bedrag van de bestelregel.
Deposit         Decimal             De waarborg van het artikel
Components       List<RentalOrderLine      De bestelregels van de onderdelen van het
            >                artikel.


Het RentalCalculationType object is een enumeratie met volgende mogelijke waarden:
PriceTimesHours = 0,
FixedPrice = 1,
PriceTimesQuantity = 2,
PriceTimesQuantityTimesHours = 3,
PriceTimesQuantityTimesDays = 4,
PriceTimesQuantityTimesNights = 5


16.4   GETRENTALORDER
Deze methode haalt de details op van één bepaalde RentalOrder.


16.4.1   Request
De request bestaat uit de id van de bestelling.
Naam            Type              Omschrijving               OpmerkingenSyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
RentalOrderId      Guid            Id van de bestelling.


16.4.2   Response
De response geeft een RentalOrder object terug.
Naam          Type            Omschrijving              Opmerkingen

RentalOrder       RentalOrder         RentalOrder object.           Zie 17.3.2 voor
                                              details
                                              betreffende
                                              RentalOrder
                                              object.


16.5    CANCELRENTALORDER
Deze methode annuleert één bepaalde RentalOrder.
                                                       174
Men kan via de webshop enkel bestellingen verwijderen die:
    -  Als status ‘Gereserveerd’ hebben
    -  Als administratieve status ‘Nieuwe bestelling’ hebben
    -  Aangemaakt werden via het web


16.5.1   Request
De request is als volgt opgebouwd.
Naam          Type            Omschrijving              Opmerkingen

RentalOrderId      Guid            Id van de bestelling.
ReasonID        Guid            De reden van annulatie.
ReasonDescriptio    String           De omschrijving die men opgeeft bij
n                          annulatie.


16.5.2   Response
De response bevat een RentalValidationResult object. Dit object bevat zowel validatie data als het
originele RentalOrder object.
Het RentalValidationResult object ziet er als volgt uit:
Naam          Type            Omschrijving              Opmerkingen

BrokenRuleName     String           De code van de foutmelding.
Message         String           De foutmelding.
IsValid         Bool            Geeft weer of dit een geldig
                          ValidationResult is.
ValidatedRentalO    RentalOrder         RentalOrder object dat werd opgehaald
rder                        aan de hand van de meegegeven Id.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                         175
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
17 Module Inschrijvingen (vanaf RCX 5.0.5)
17.1    BEKNOPT OVERZICHT
Via de webshop is het nu mogelijk om personen in te schrijven op activiteiten.
De werking is als volgt :
      Persoon kiest een activiteit waarop hij wil inschrijven.
      Indien de persoon reeds ingelogd is kan hij zowel zichzelf als zijn relaties inschrijven, indien de
      persoon nog niet ingelogd is kan de persoon enkel zichzelf inschrijven (anoniem)
      Per deelnemer kan er ingegeven worden voor welke dagen hij wenst in te schrijven
      Per deelnemer / gekozen dag kan de persoon het aantal opties bepalen
      Bij het betalen (checkout) wordt de inschrijving definitief, bij een anonieme inschrijving wordt
      de deelnemer dan gelijk gezet aan de facturatieklant.


Het verdere beheer van de inschrijving gebeurt in ReCreateX.                            176De web service methodes die hiervoor aangemaakt werden zijn de volgende :
      ListActivityTypes (ophalen van de types van activiteiten)
      FindActivities (ophalen van de activities)
      FindPriceGroupActivityByActivity (ophalen van de mogelijke prijsgroepen met gekoppelde
      prijzen ingesteld op de activiteit)


17.2    LISTACTIVITYTYPES
Deze service is geeft een lijst met activiteitstypes terug.


17.2.1   Request
De request bestaat enkel uit de Service Context.

17.2.2   Response
De response zal een lijst van activieittypes (List<ActivityType>) bevatten.
Naam                Type         Omschrijving                Opmerkingen

Id                 Guid         Id van het activiteitstype.
Code                String        Code van het activiteitstype.
Name                String        Omschrijving van het activiteitstype.


17.3    FINDACTIVITIES
Deze service geeft een lijst met activiteiten terug.


17.3.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een ActivitySearchCriteria object.
Dit criteria bevat een object om de paging te kunnen verzorgen bij lange lijsten en verschillende
objecten om de gewenste lijst van activiteiten te bekomen.


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
17.3.1.1   ActivitySearchCriteria
Naam          Type             Omschrijving                       Opmerkingen

Paging         PagingCriteria        Zie 4.2 Paging Criteria
Period         Period            Haalt de activiteiten op die binnen deze periode
                           vallen. Zie punt 17.3.2.1
AgeFrom         int?             Activiteiten die voorzien zijn voor personen ouder of
                           gelijk aan deze leeftijd.
AgeTo          Int?             Activiteiten die voorzien zijn voor personen jonger of
                           gelijk aan deze leeftijd.
ActivityId       Guid             Haalt 1 enkele activiteit op met een Id gelijk aan deze
                           waarde..
ActivityTypeId     Guid             Haalt de activiteiten op die onder dit type vallen
Keyword         string            Haalt de activiteiten op waarvan deze tekst voorkomt
                           in de naamgeving
                                                               177
PersonId        Guid             Indien ingevuld wordt de activiteitsprijs opgehaald die
                           geldt voor deze persoon.
Includes        ActivityIncludes       Bepaalt welke delen van de Activity mee opgehaald
                           zullen worden.


17.3.1.2   ActivityIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van een activiteit al dan niet op te halen.
Naam          Type             Omschrijving                       Opmerkingen

ImageUrl        Bool             De URL van de afbeelding al dan niet weergeven.
DayParts        Bool             Lijst van dagdelen (List<ActivityPart>) weergeven per
                           activiteit.
Options         Bool             Lijst van opties (List<ActivityOption>) weergeven


17.3.2   Response
De response zal een lijst van activiteiten (List<Activity>) bevatten.
Naam          Type             Omschrijving                       Opmerkingen

Id           Guid             Id van de activiteit
Code          String            Code van de activiteit
Name          String            Omschrijving van de activiteit
Description       String            Uitgebreide omschrijving activiteit
Comments        String            Commentaar activiteit
Location        Address            Zie 7.6.1.3 Address.
                           Bevat de adresgegevens van de plaats waar de
                           activiteit doorgaat.
ImageUrl        String            De link waarop een image terug te vinden is van de
                           activiteit.
Type          ActivityType         Bevat een ActivityType object waartoe de activiteit
                           behoort.


Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
Period         Period            Bevat de periode waartussen de activiteit doorgaat.
                           Zie punt 17.3.2.1
ClosingDate       Datetime?           Datum laatse inschrijving
Price          Decimal            Prijs van de activiteit
FreePlaces       Int?             Aantal vrij plaatsen op de activiteit
Days          List<ActivityPart>      Lijst van dagdelen (List<ActivityPart>) van de activiteit.  Afhandelijk van
                           Zie punt 17.3.2.2                      include DayParts
Options         List<ActivityOption>     Lijst van opties (List<ActivityOption>) van de activiteit.  Afhandelijk van
                           Zie punt 17.3.2.3                      include Options
AgeCategory       AgeCategory          Geeft de leeftijdscategorie weer.
                           Zie punt 17.3.2.4
EntryMethod       bool             Geeft aan of het inschrijven gebeurt op het niveau
                           van de activiteitsdag (=true) of op het niveau van de
                           activiteit zelf (=false)
TotalPlaces       Int?             Maximaal toegelaten aantal inschrijving op deze                 178
                           activiteit.
Agreements       String            Afspraken
Utilities        String            Benodigdheden


17.3.2.1   Period
Naam          Type               Omschrijving                       Opmerkingen

From          DateTime             Begindatum van de periode.
Until          DateTime             Einddatum van de periode.


17.3.2.2   ActivityPart
Naam          Type               Omschrijving                       Opmerkingen

Id           Guid               Id van het dagdeel
Period         Period              Zie punt 17.3.2.1
Comment         String              Commentaar op dit dagdeel.


17.3.2.3   ActivityOption
Naam          Type               Omschrijving                       Opmerkingen

Id           Guid               Id van de optie
ArticleId        Guid               Id van het gekoppelde artikel.              Verwijst naar
                                                          Article object
CustomPrice       Decimal              Prijs per optie
Description       String              Omschrijving van de optie
Amount         Int                Aantal opties


17.3.2.4   AgeCategory
Naam          Type               Omschrijving                       Opmerkingen
Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
Id            Guid              Id van de leeftijdcategorie
Name           Description           Omschrijving van de leeftijdscategorie
FromAge         Int               Minimum leeftijd
UntilAge         Int               Maximum leeftijd
17.4     FINDPRICEGROUPACTIVITYBYACTIVITY
Deze service geeft een lijst prijsgroepen met gekoppelde prijzen weer die gekoppeld zijn aan een
activiteit. Via de webservices is het mogelijk om de prijs van een inschrijving op 3 verschillende
manieren te laten berekenen :
    1.  Aan de hand van activiteitsprijs = 1 prijs ingesteld op de activiteit
    2.  Aan de hand van de prijsgroep van de klant
    3.  De klant mag zelf een prijsgroep kiezen uit een lijst
Voor het 3de punt hebben we de methode FindPriceGroupActivityByActivity nodig
                                                              179

17.4.1    Request
De request bestaat uit de Service Context en een PriceGroupActivitySearchCriteria object.
Dit criteria bevat enkel een ActivityId wat verplicht mee te geven is.


17.4.1.1    ActivitySearchCriteria
Naam           Type            Omschrijving                       Opmerkingen

ActivityId        Guid            Id van de activiteit waarvoor je de prijsgroep/prijzen
                           wilt ophalen.
17.4.2    Response
De response zal een lijst van activiteitsprijsgroepen (List<PriceGroupActivity>) bevatten.
Naam           Type            Omschrijving                       Opmerkingen

Id            Guid            Id van de activiteitsprijsgroep
ActivityId        Guid            Id van de activiteit
PriceGroupId       Guid            Id van de prijsgroep
Price          Decimal?          Prijs voor de combinatie prijsgroep - activiteit
From           DateTime?          Activiteitsprijsgroep is geldig vanaf deze datum
Until          DateTime?          Activiteitsprijsgroep is geldig tot deze datum
DayOfWeek        WeekDay?          Enumeratie van de dag van de week waarop de
                           activiteitsprijsgroep actief is.
                                EveryDay
                                Monday
                                Tuesday
                                WednesDay
                                Thursday
                                FridaySyx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
                               Saturday
                               Sunday
PriceGroupDesc     string            Omschrijving van de prijsgroep
PriceGroupSn      string            Code van de prijsgroep
17.5   FINDENTRYOVERVIEW
Deze service is geeft een lijst met Entry-objecten terug, dit zijn de inschrijvingen van een bepaalde
persoon.


17.5.1   Request
De request bestaat uit de Service Context en een EntrySearchCriteria object.

17.5.1.1   EntrySearchCriteria
Naam                 Type            Omschrijving                  Opmerkingen   180
Paging                PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
PersonId               Guid            Haalt alle inschrijvingen op waar deze     Verplicht
                                persoon ofwel hoofdklant is ofwel
                                deelnemer is.


17.5.2   Response
De response zal een lijst van inschrijvingen (List<Entry>) bevatten.
Naam                 Type            Omschrijving                Opmerkingen
Id                  Guid            Id van de Entry.
ActivityId              Guid            Id van de Activiteit.
ActivityCode             String           Korte code van de activiteit.
ActivityDesc             String           Omschrijving van de activiteit
EntryDate              DateTime          Inschrijvingsdatum van de inschrijving
EntryNo               Long            inschrijvingsnummer
Price                Decimal          Prijs btw inclusief van het prijsartikel,
                                gekoppeld aan een wachtlijst.
Status                int            Status van de inschrijving         0 = voorlopig
                                                      1 = wachtlijst
                                                      2 = gereserveerd
                                                      3= geannuleerd
Deletable              Bool            Geeft aan of de inschrijving
                                geannuleerd kan worden.
17.6   CANCELENTRY
Deze methode annuleert één bepaalde inschrijving (Entry).
Men kan via de webshop enkel inschrijvingen verwijderen die:Syx Automations BE        Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53        Meesterstraat 2
8900 Ieper            3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be            www.syx.nl
   -   Nog niet geannuleerd zijn(status = voorlopig, gereserveerd of wachtlijst)
   -   Nog niet geboekt zijn


17.6.1   Request
De request is als volgt opgebouwd.
Naam          Type            Omschrijving            Opmerkingen

EntryId         Guid            Id van de inschrijving.
ReasonID        Guid            De reden van annulatie.


17.6.2   Response
De response is gewoon een boolean. Ofwel is de annulering gelukt ofwel niet.
                                                   181
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
18 Module BKO (vanaf RCX 5.1.0)
18.1    BEKNOPT OVERZICHT
De module buitenschoolse kinderopvang is beschikbaar vanaf ReCreateX 5.1.0.
De werking is als volgt :
      In ReCreateX dient een kind ingeschreven te worden.
      Eenmaal een kind is ingeschreven in een bepaald opvangecentrum, kunnen via de web
      services aanwezigheden geregistreerd worden.


De web service methodes die hiervoor aangemaakt werden zijn de volgende :
      AuthenticateChildCareCentre (authenticeren van een opvangecentrum)
                                                             182
      FindChildCareCentres (ophalen van de opvangcentra)
      FindChildCareCentrePeriods (ophalen van de opvangperiodes)
      FindChildCareCentreEntries (ophalen van de inschrijvingen)
      FindChildCareCentrePresences (ophalen van de aanwezigheden)
      SaveChildCareCentrePresence (opslaan van een aanwezigheid)
      DeleteChildCareCentrePresence (verwijderen van een aanwezigheid)


18.2    AUTHENTICATECHILDCARECENTRE
Deze methode wordt gebruikt om de credentials van een opvangcentrum te valideren wanneer die
wenst in te loggen.


18.2.1   Request
Binnen de AuthenticateChildCareCentreRequestwordt naast het ServiceContext object enkel een
Credential object verwacht.


Naam          Type             Omschrijving                 Opmerkingen

Credentials       PersonChildCareInfo     Bevat de username & paswoord         Zie 7.3.1
             Naam            combinatie men wenst te authenticeren.
                           Type        Omschrijving      PersonChildCa    Opmerkinge

             Id             Guid                   reInfo
                                     Unieke ID van de persoon
             School           ChildCareSchool                Naam
                                     Details betreffende de school van de       Type
                                     persoon          Id           Guid
             Tariff           ChildCareTariff   Details betreffende het tarief dat wordt
                                                  School         Child
                                     gebruikt bij de prijsberekening voor deze
                                     persoon
                                                  Tariff         Child
             LeaveAlone         Bool         Mag het kind de opvang alleen
                                     verlaten?
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
             HasMedication       Bool                   LeaveAlone
                                   Neemt het kind medicatie?                Bool

             MedicationName       String      Naam van de medicatie
                                                HasMedication         Bool
             MedicationDose       String      Dosis van de medicatie
                                                MedicationName         String
             MedicationExtraInfo    String      Extra informatie omtrent de medicatie
                                                 MedicationDose        String
             HasAllergy         String      Heeft het kind een allergie?
                                                MedicationExtraInfo      String
             AllergyName        String      Naam van de allergie
                                                HasAllergy           String
             AllergyExtraInfo      String      Extra informatie omtrent de allergie
                                                AllergyName           String
             OtherMedicalInfo      String      Extra algmene informatie omtrent de
                                   medische gegevens     AllergyExtraInfo        String
                                                OtherMedicalInfo        String
            18.2.1.1  ChildCareS
                  chool
             Naam            Type       Omschrijving       18.2.1.3  Child  Opmerkinge
                                                            183
                                                   Care
             Id             Guid       De unieke Identifier van de school
                                                   Scho
             Code            String      Code van de school
                                                   ol
             Name            String      De naam van de school
                                               Naam               Type
             Location          AddressLocation  Locatie van de school            Zie 9.5.2
                                               Id                Guid
                                                Code              String

            18.2.1.2  ChildCareT                          Name              String

                  ariff                            Location            Add

             Naam            Type       Omschrijving                 Opmerkinge

             Id             Guid       De unieke Identifier van het tarief
                                               18.2.1.4 Child
             Code            String      Code van het tarief
                                                    Care
             Name            String      Naam van het tarief
                                                    Tariff
             Description        String      Omschrijving van het tarief
                                               Naam               Type
            Credential
                                                Id               Guid
                                                Code              String
                                                Name              String
                                                Description          String
                                                Credential


18.2.2   Response
AuthenticateChildCareCentreResponsebevat een AuthenticationResult die aangeeft of het
authenticeren geslaagd is.


Naam          Type            Omschrijving                OpmerkingenSyx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
HasSucceeded      Boolean           Geeft aan of de gebruiker al dan niet
                          succesvol is geauthenticeerd.
Error          AuthenticationError     Een enumeratie die de fout teruggeeft  Voor
                          van het authenticatieProces.       securitydoel
                          Mogelijke waarden zijn :         einden wordt
                          None                   hier geen
                          InvalidParameters            correcte
                          UnknownUser               informatie in
                          BlockedUser               geplaatst.
                          InvalidCredential
PersonId        Guid            Het id van de geauthenticeerde
                          gebruiker, in dit geval een
                          opvangcentrum.
                                                       184

18.3   FINDCHILDCARECENTRES
Wordt gebruikt om een lijst van opvangcentra op te halen.


18.3.1   Request
Het FindChildCareCentresRequest bevat enerzijds het standaard ServiceContext object en anderzijds
het hieronder beschreven ChildCareCentreSearchCriteria object.


Naam          Type            Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid?            Indien ingevuld : Het Id van het     Nullable
                          opvangcentrum dat men wenst op te
                          zoeken
Name          String           Indien ingevuld : De naam van het
                          opvangcentrum dat men wenst op te
                          zoeken
UserName        String           Indien ingevuld : De webgebruikersnaam
                          van het opvangcentrum dat men wenst
                          op te zoeken
IsBlocked        Bool?            Indien ingevuld :            Nullable
                          True om alleen de geblokkeerde
                          opvangcentra op te halen
                          False om alleen de niet geblokkeerde
                          opvangcentra op te halen
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        ChildCareCentreInclu    Bepaalt welke delen van de
            des             opvangcentra mee opgehaald zullen


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                            worden.
18.3.1.1   ChildCareCentreIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van de opvangcentra al dan niet op te halen.
Naam          Type              Omschrijving               Opmerkingen

Locations        Bool              Haalt al dan niet de locatie van het
                            opvangcentrum op.


18.3.2   Response
Het FindChildCareCentresResponse object bevat een lijst van ChildCareCentre objecten die aan de
bovenstaande criteria voldoen. Het ChildCareCentre object ziet er als volgt uit
                                                          185

Naam          Type              Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid              Het Id van het opvangcentrum
Code          String             De code van het opvangcentrum
Name          String             De naam van het opvangcentrum
Location        AddressLocation        De locatie van het opvangcentrum     Zie 9.5.2 voor
                                                 het
                                                 AddressLocati
                                                 on object
MaxChildren       Int              Het maximaal aantal toegelaten kinderen
Credential       Credential           De username & paswoord combinatie van   Zie 7.3.1
                            het opvangcentrum.            PersonChildCa
                                                 reInfo
                                                 Naam        Type

                                                 Id         Guid
                                                 School       Child


                                                 Tariff       Child
                                                 LeaveAlone     Bool


                                                 HasMedication   Bool

                                                 MedicationName   String
                                                 MedicationDose   String
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
                                            MedicationExtraInfo   String
                                            HasAllergy       String
                                            AllergyName       String
                                            AllergyExtraInfo    String
                                            OtherMedicalInfo    String                                           18.3.2.1  Child
                                                Care
                                                Scho
                                                ol
                                            Naam          Type

                                            Id           Guid
                                                       186
                                            Code          String
                                            Name          String
                                            Location        Add
                                           18.3.2.2  Child
                                                Care
                                                Tariff
                                            Naam          Type

                                            Id           Guid
                                            Code          String
                                            Name          String
                                            Description       String
                                           Credential
IsBlocked        Bool            True indien het opvangcentrum
                          geblokkeerd is.


18.4   FINDCHILDCARECENTREPERIODS
Wordt gebruikt om een lijst van opvangperiodes op te halen.


18.4.1   Request
Het FindChildCareCentrePeriodsRequest bevat enerzijds het standaard ServiceContext object en
anderzijds het hieronder beschreven ChildCareCentrePeriodSearchCriteria object.


Naam          Type            Omschrijving           Opmerkingen
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Id           Guid?             Indien ingevuld : Het Id van de        Nullable
                            opvangperiode die men wenst op te
                            zoeken
ChildCareCentreI    Guid?             Indien ingevuld : Het Id van het
d                           opvangcentrum waarvoor men de
                            periodes wenst op te zoeken
From          DateTime?           Enkel de periodes ophalen die later
                            eindigen dan de opgegeven datum.
Until          DateTime?           Enkel de periodes ophalen die vroeger
                            beginnen dan de opgegeven datum
Paging         PagingCriteria         Zie 4.2 Paging Criteria


18.4.2   Response
                                                          187
Het FindChildCareCentrePeriodsResponse object bevat een lijst van ChildCareCentrePeriod objecten
die aan de bovenstaande criteria voldoen. Het ChildCareCentrePeriod object ziet er als volgt uit:


Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid              Het Id van de opvangperiode
ChildCareCentreI    Guid              Het Id van het opvangcentrum waar deze
d                           periode tot behoort
From          DateTime            De starttijd van de opvangperiode
Until          DateTime            De eindtijd van de opvangperiode
MaxChildren       Int              Het maximaal aantal toegelaten kinderen
Comment         String             Extra commentaar voor deze
                            opvangperiode


18.5   FINDCHILDCARECENTREENTRIES
Wordt gebruikt om een lijst van opvang-inschrijvingen op te halen.


18.5.1   Request
Het FindChildCareCentreEntriesRequest bevat enerzijds het standaard ServiceContext object en
anderzijds het hieronder beschreven ChildCareCentreEntrySearchCriteria object.


Naam          Type              Omschrijving                  Opmerkingen

Id           Guid?             Indien ingevuld : Het Id van de inschrijving  Nullable
                            die men wenst op te zoeken
PersonId        Guid?             Indien ingevuld : Het Id van de persoon
                            waarvoor je de inschrijvingen wenst op te
Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
                          zoeken
ChildCareCentreI    Guid?            Indien ingevuld: Het Id van het
d                          opvangcentrum waarvoor je de
                          inschrijvingen wenst op te zoeken
ChildCareCentreP    Guid?            Indien ingevuld: Het Id van de       Enkel van
eriodId                       opvangperiode waarvoor je de        toepassing
                          inschrijvingen wenst op te zoeken     wanneer je
                                                inschrijvingen
                                                op periode
                                                gebruikt in
                                                ReCreateX
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria
Includes        ChildCareCentreEntr     Bepaalt welke delen van de inschrijving
                                                        188
            yIncludes          mee opgehaald zullen worden.


18.5.1.1   ChildCareCentreEntryIncludes
Dit object laat toe om bepaalde delen van de inschrijvingen al dan niet op te halen.
Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

PersonDetails      Bool            Haalt al dan niet de detail gegevens van
                          de persoon op.


18.5.2   Response
Het FindChildCareCentreEntriesResponse object bevat een lijst van ChildCareCentreEntry objecten die
aan de bovenstaande criteria voldoen. Het ChildCareCentreEntry object ziet er als volgt uit:


Naam          Type            Omschrijving                Opmerkingen

Id           Guid            Het Id van de opvang-inschrijving
PersonId        Guid            Het Id van de ingeschreven persoon
Person         Person           Detail gegevens van de ingeschreven
                          persoon
ChildCareCentreI    Guid            Het Id van het opvangcentrum waarop de
d                          persoon is ingeschreven
EntryDate        DateTime          Datum van inschrijving


18.6   FINDCHILDCARECENTREPRESENCES
Wordt gebruikt om een lijst van opvang-aanwezigheden op te halen.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
18.6.1   Request
Het FindChildCareCentreEntriesRequest bevat enerzijds het standaard ServiceContext object en
anderzijds het hieronder beschreven ChildCareCentreEntrySearchCriteria object.


Naam          Type            Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid?            Indien ingevuld : Het Id van de opvang-  Nullable
                          aanwezigheid die men wenst op te
                          zoeken
PersonId        Guid?            Indien ingevuld : Het Id van de persoon
                          waarvoor je de aanwezigheden wenst op
                          te zoeken
ChildCareCentreI    Guid?            Indien ingevuld: Het Id van het
d                          opvangcentrum waarvoor je de
                                                      189
                          aanwezigheden wenst op te zoeken
ChildCareCentreP    Guid?            Indien ingevuld: Het Id van de
eriodId                       opvangperiode waarvoor je de
                          aanwezigheden wenst op te zoeken
Paging         PagingCriteria       Zie 4.2 Paging Criteria


18.6.2   Response
Het FindChildCareCentrePresencesResponse object bevat een lijst van ChildCareCentrePresence
objecten die aan de bovenstaande criteria voldoen. Het ChildCareCentrePresence object ziet er als
volgt uit:


Naam          Type            Omschrijving               Opmerkingen

Id           Guid            Het Id van de opvang-aanwezigheid
PersonId        Guid            Het Id van de persoon
ChildCareCentreI    Guid            Het Id van het opvangcentrum
d
ChildCareCentreP    Guid            Het Id van de opvangperiode
eriodId
From          DateTime          Starttijd van de aanwezigheid
Until          DateTime          Eindtijd van de aanwezigheid
18.7   SAVECHILDCARECENTREPRESENCE
Deze methode wordt gebruikt om een opvang-aanwezigheid op te slaan.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
18.7.1   Request
Het SaveChildCareCentrePresenceRequest bevat een ChildCareCentrePresence object. Zie 18.6.2 voor
details betreffende dit object


18.7.2   Response
Het SaveChildCareCentrePresenceResponse object bevat een SaveChildCareCentrePresenceResult
object. Dit object ziet er als volgt uit:


Naam          Type            Omschrijving            Opmerkingen

ChildCareCentreP    ChildCareCentrePres     Aanwezigheidsobject         Zie 18.6.2 voor
resence         ence                              details
ValidationResults    List<ValidationResult>   Details betreffende de transactie


18.7.2.1   ValidationResult                                       190

Naam          Type            Omschrijving            Opmerkingen

BrokenRuleName     String           De code van de foutmelding.
Message         String           De standaard foutmelding.
IsValid         Bool            Geeft weer of dit een geldig
                          ValidationResult is.


18.8   DELETECHILDCAREPRESENCE
Deze methode wordt gebruikt om een opvang-aanwezigheid te verwijderen.


18.8.1   Request
De Request bestaat uit de Service Context en de unieke Id van de aanwezigheid die bijvoorbeeld via
de FindChildCareCentrePresences methode kan bekomen worden.
Naam          Type            Omschrijving            Opmerkingen

ChildCareCentreP    Guid            ID van de opvang-aanwezigheid
resenceId


18.8.2   Response
De response bevat een ValidationResult object. Dit object ziet er als volgt uit.
Naam          Type            Omschrijving            Opmerkingen

BrokenRuleName     String           Naam van de validatie regel.
Message         String           Foutboodschap.
IsValid         Bool            Regel is succesvol verwerkt.    True = success
                                            False = fout
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                         191
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
19 Ophalen van Afbeeldingen via webservices
Via de webservices bieden we de mogelijkheid om aan de hand van een link een afbeelding op een
webpagina te tonen. Hiervoor kan je de volgende webservice (WebShopImageService.svc) operaties
gebruiken.
Via de webservice hebben we de mogelijkheid om de link op te vragen van het bepaalde artikel of
expostie, …
Deze zal een link terug geven die de volgende structuur bevat TYPE/{ShopId}/{id}
Aan de hand van deze link zal een image teruggegeven worden door de ImageWebService met deze
link op te roepen.


Volgende URLs worden aangeboden:


                                                      192
Uri                Methode Beschrijving

Activity/{ShopId}/{id}       GET     Returns the image for an activity

Article/{ShopId}/{id}       GET     Returns the image for an article (Rental or Sale)

Article/{ShopId}/{id}/{number} GET       Returns the image for an article (Rental or Sale)

ArticleGroup/{ShopId}/{id}     GET     Returns the image for an article group

Event/{ShopId}/{id}        GET     Returns the image for a event (Culture Event)

Exposition/{ShopId}/{id}      GET     Returns the image for an exposition

FitnessActivity/{ShopId}/{id}   GET     Returns the image for an fitness activity
19.1  EEN VOORBEELD:
Een Article heeft een ImageUrl die er als volgt uit ziet.
Article/BD7F0911-D9EB-44F7-86CF-55851040C553/27B769BB-1D51-4904-8BC8-037B55E4B0C4
Door de WebShopImagewebservice met deze parameter op te roepen zal de afbeelding voor een
Article met Id 27B769BB-1D51-4904-8BC8-037B55E4B0C4 op division BD7F0911-D9EB-44F7-86CF-
55851040C553 afgebeeld worden.
De volledige link wordt dan in ons voorbeeld :
http://localhost/webshopImageService.svc/Article/BD7F0911-D9EB-44F7-86CF-55851040C553/27B769BB-1D51-4904-
8BC8-037B55E4B0C4
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
20 Ophalen van documenten via WebServices
Via de webservices bieden we de mogelijkheid om aan de hand van een link een document op een
webpagina te tonen. Hiervoor kan je de volgende webservice (WebShopDocumentService.svc)
operaties gebruiken.


Uri                           Methode Beschrijving

ActivitySubscriptions/{ShopId}/{Language}/{Subscri        Returns the Document for (Activity
                            GET
ptionId}                             Subscription)

CultureEvents/{ShopId}/{Language}/{CustomerId}/{
                            GET   Returns the Document for (Culture Event)
CultureEventID}/{From}/{Until}

CultureEvents/{ShopId}/{Language}/{ReservationId} GET      Returns the Document for (Culture Event)

ETickets/{ShopId}/{Language}/{SalesLineID}       GET   Returns the Documents for (E-Ticket)    193
                                 Returns the Documents for (Fitness
Fitness/{ShopId}/{Language}/{FitnessReservationID} GET
                                 Reservation)

                                 Help page for GetFitnessDocument
Help/Fitness/{ShopId}/{Language}            GET
                                 service

                                 Help page for GetRentalDocument
Help/Rental/{ShopId}/{Language}             GET
                                 service

PlaceReservations/{ShopId}/{Language}/{SalesLineI        Returns the Document for (Place
                            GET
ds}                               Reservations)

Rental/{ShopId}/{Language}/{RentalHeaderID}       GET   Returns the Documents for (Rental Order)
20.1    ALGEMEEN
Volgende methode kan gebruikt worden om een PDF document te genereren vanaf een URL. Hierbij
worden volgende parameters meegegeven:


      de URL
      vb: http://services.recreatex.be/WebShopDocumentService.svc/CultureEvents/9843ADF4-
      4D8A-9D5Q-D4D6-D88S5C4DPVG8/NL/58S1D4D8-VSQ5-6D1C-1D44-M158443F8SD1


      het absolute pad van het te genereren document
      vb: C:\Temp\Event_58S1D4D8-VSQ5-6D1C-1D44-M158443F8SD1.pdf


      Time out bij het uitvoeren van de transactie (in seconden)
      vb:10
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
private static void SavePdfFileFromURL(string url, string destinationFileName, int timeoutInSeconds)
{
  // Create a web request to the URL
  var MyRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
  MyRequest.Timeout = timeoutInSeconds * 1000;
  try
  {
    // Get the web response
    var MyResponse = (HttpWebResponse)MyRequest.GetResponse();

    // Make sure the response is valid
    if (HttpStatusCode.OK == MyResponse.StatusCode)
    {
      // Open the response stream
      using (Stream MyResponseStream = MyResponse.GetResponseStream())
      {
        // Open the destination file
        using (var MyFileStream = new FileStream(destinationFileName, FileMode.OpenOrCreate,
FileAccess.Write))
        {
          var MyBuffer = new byte[4096];
          int BytesRead;

              // Read the chunk of the web response into the buffer              194
              while (0 < (BytesRead = MyResponseStream.Read(MyBuffer, 0, MyBuffer.Length)))
              {
                // Write the chunk from the buffer to the file
                MyFileStream.Write(MyBuffer, 0, BytesRead);
              }
              MyFileStream.Flush();
              MyFileStream.Close();
            }
         }
      }
    }
    catch (Exception err)
    {
      throw new Exception("Error saving file from URL:" + err.Message, err);
    }

    return;
}
20.2   CULTUREEVENT TICKETS
Voor het ophalen van de tickets die aangemaakt zijn bij een reservering van een cultureevent, kan je
gebruik maken van de WebShopDocumentService.


Na het aanmaken van de reservatie zal je van de CheckOutBasket voor alle CultureEventReservering
een SalesItem Id gekregen hebben(dit zal voor alle evenementen hetzelfde id zijn). Aan de hand van
dit id, kan je de tickets opvragen van de reservering.


Stel dat het SalesItem Id ‘27B769BB-1D51-4904-8BC8-037B55E4B0C4’ is, dan kan je aan de hand van dit
id de nodige tickets ophalen door de surfen naar het volgende adres


Formaat :
http://{server}/WebshopDocumentService/CultureEvents/{ShopId}/{Language}/{ReservationId}
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
In ons voorbeeld wordt dit
http://localhost/WebshopDocumentService/CultureEvents/00000000-0000-0000-0000-
000000000001/NL/27B769BB-1D51-4904-8BC8-037B55E4B0C4’


Daarnaast is het ook mogelijk om een reeks tickets op te halen voor een klant en CultureEvent.
Hierbij wordt het volgende formaat gebruikt :
http://{server}/WebshopDocumentService/CultureEvents/{ShopId}/{Language}/{CustomerId}/{CultureEv
entID}/{From}/{Until}


CustomerID : de identifier van de klant
CultureEventID : de identifier van het evenement
From, Until : het datum bereik van tot waarbij de datum in het formaat yyyymmdd staat.


20.3  ETICKETS VAN EXPOSITIES
Voor exposities kan er per verkoop ook een toegansticket worden bekomen, op voorwaarde dat er       195

een toegang is gekocht en dat er een template is gekoppeld aan dit artikel in ReCreateX.
Het principe is hier analoog aan de vorige document services.


Formaat van de URL :
http://{server}/WebshopDocumentService/ETickets/{ShopId}/{Language}/{SalesLineID}


De SalesLineID is de ID die bekomen wordt uit CheckOutBasketResult.SalesItem[…].ID na
CheckOutBasket.


20.4  TICKETS VAN INSCHRIJVINGEN
Bij het inschrijven op activiteiten kan je een ticket bekomen per inschrijving op voorwaarde dat er een
template is gekoppeld aan deze activiteit in ReCreateX. In deze template kunnen verschillende velden
worden gebruikt. Deze velden kunnen opgelijst worden via een Help service:
http://{server}/WebshopDocumentService/Help/ActivitySubscription/{ShopId}/{Language}
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
                         196
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
                                                     197
Het principe voor het ophalen van de tickets voor inschrijvingen op activiteiten is analoog aan vorige
document services.


Formaat van de URL :
http://{server}/WebshopDocumentService/ ActivitySubscriptions/{ShopId}/{Language}/{ SubscriptionId}


De SubscriptionId is de ID die bekomen wordt uit CheckOutBasketResult.SalesItem[…].ID na
CheckOutBasket.
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
20.5  FITNESS TICKETS
Bij het reserveren van fitness activiteiten kan je per resevering een ticket bekomen op voorwaarde dat
er een template is gekoppeld in de algemene fitness parameters. In deze template kunnen
verschillende velden worden gebruikt. Deze velden kunnen opgelijst worden via een Help service:
http://{server}/WebshopDocumentService/Help/Fitness/{ShopId}/{Language}
                                                     198
Het principe voor het ophalen van de fitness tickets is analoog aan vorige document services.


Formaat van de URL :
http://{server}/WebshopDocumentService/Fitness/{ShopId}/{Language}/{FitnessReservationID}


De FitnessReservationID is de ID die bekomen wordt uit CheckOutBasketResult.SalesItem[…].ID na
CheckOutBasket.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
20.6  TICKETS VOOR VERHUUR BESTELLINGEN
Bij het bestellen van huurartikelen kan je per bestelling een ticket bekomen op voorwaarde dat er een
template is gekoppeld in de algemene verhuur parameters. In deze template kunnen verschillende
velden worden gebruikt. Deze velden kunnen opgelijst worden via een Help service:
http://{server}/WebshopDocumentService/Help/Rental/{ShopId}/{Language}
                                                    199
Het principe voor het ophalen van de verhuur tickets is analoog aan vorige document services.
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
Formaat van de URL :
http://{server}/WebshopDocumentService/Rental/{ShopId}/{Language}/{RentalHeaderID}


De RentalHeaderID is de ID die bekomen wordt uit CheckOutBasketResult.SalesItem[…].ID na
CheckOutBasket.
                                              200
Syx Automations BE   Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53   Meesterstraat 2
8900 Ieper       3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be       www.syx.nl
21 Opmerkingen
Indien de webservices gebruikt worden vanuit bvb een .Net omgeving, dan wordt er door .Net zelf een
proxy class aangemaakt met alle nodige objecten om de web services aan te spreken.
U hoeft bij creatie enkel een service reference toe te voegen die verwijst naar de URL die u van Syx
Automations verkrijgt.


Na het aanmaken van de proxy classes, zult u zien dat een aantal classes properties krijgen die
eindigen op ‘Specified’.


Voorbeeld voor de Person class :
BirthDate => BirthDateSpecified
Gender => GenderSpecified
IsBlocked => IsBlockedSpecified
                                                        201

U zult zien dat deze properties worden toegevoegd op een aantal velden. Dit voornamelijk op velden
van een basis type dat niet nullable is : Boolean, Int, Enum, …
.Net heeft deze extra velden nodig om bij serialisatie te weten of de waarde die in het veld staat
toegekend is door de programmeur of indien het gaat om de default waarde van het object.
Een int veld kan bijvoorbeeld niet NULL zijn, en krijgt default de waarde 0.
Bij serialisatie zou een niet-geïnitializeerde int standaard op 0 staan, wat eigenlijk NULL zou moeten zijn.
Daarom is er voor dit soort types automatisch een boolean xSpecified veld voorzien waarin u via True /
False kunt aangeven of er rekening dient gehouden te worden met de waarde van het
overeenkomstig veld.
De regel is dat indien u de waarde van een basis veld x invult, en er bestaat een overeenkomstig
xSpecified veld, dat u dan xSpecified op true zet om aan te geven dat dit veld is ingevuld.
Syx Automations BE    Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53    Meesterstraat 2
8900 Ieper        3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00  T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01  F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be        www.syx.nl
22 Voorbeelden
22.1    BIJHOUDEN VAN BASKET ITEMS
In de web services wordt er nergens een state bijgehouden. Dat wil zeggen dat de client applicatie die
gebruik maakt van de web services verantwoordelijk is voor het bijhouden van basket items.
Dit is voornamelijk nodig tussen het betalen en het boeken van de basket.


Aangezien alle objecten worden doorgegeven via webservices zijn alle objecten perfect
serializeerbaar in XML formaat. Dit is dan ook de aangewezen manier om de objecten bij te houden in
bvb een client database.


22.1.1   Helper classes
Onderstaande helper class kan gebruikt worden om vlug objecten te serializeren en deserializeren van
en naar XML.                                               202


public static class XML
  {
    /// <summary>
    /// Serialize an object into an XML string
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    /// <param name="obj"></param>
    /// <returns></returns>
    public static string SerializeObject<T>(T obj)
    {
      string serialXML = String.Empty;
      try
      {
        // Serialize the object
        XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(obj.GetType());
        using (CustomStringWriter stringWriter = new CustomStringWriter())
        {
          xmlSerializer.Serialize(stringWriter, obj);
          stringWriter.Flush();
          serialXML = stringWriter.ToString();
        }
      }
      catch { }
      return serialXML;
    }

      /// <summary>
      /// Reconstruct an object from an XML string
      /// </summary>
      /// <param name="xml"></param>
      /// <returns></returns>
      public static T DeserializeObject<T>(string xml)
      {
        using (StringReader stringReader = new StringReader(xml))
        {
          XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(T));
          return (T)serializer.Deserialize(stringReader);
        }
        return default(T);
      }
    }

    public class CustomStringWriter : StringWriterSyx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
   {
     private Encoding encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

     public CustomStringWriter()
       : base()
     {
     }

     public CustomStringWriter(Encoding encoding)
       : base()
     {
       this.encoding = encoding;
     }

     public override Encoding Encoding
     {
       get
       {
         return encoding;
       }
     }
   }
                                                  203

22.1.2   Statebag
Aan de hand van bovenstaande helper classes kan dan een soort StateBag gemaakt worden waarin
alle nodige objecten worden bijgehouden :
public class StateBag
  {
    public Webshop.Basket Basket { get; set; }
    public Webshop.BasketValidationResult ValidationResult { get; set; }
    public Webshop.CheckoutBasketResult CheckOutResult { get; set; }

       public void Save(string fileName)
       {
         string xml = XML.SerializeObject(this);
         File.WriteAllText(fileName, xml);
       }

       public static StateBag Load(string fileName)
       {
         string xml = File.ReadAllText(fileName);
         return XML.DeserializeObject<StateBag>(xml);
       }
   }

Deze statebag is slechts een demo voorbeeld.
In deze code wordt de Basket bijgehouden alsook het resultaat van een ValidateBasket en de
CheckoutBasket.
Aan de hand van de Save en Load kan een statebag bewaard worden onder een bestand op schijf.
Afhankelijk van de noden van de client applicatie kan dit aangepast worden om de StateBag bvb bij
te houden in een database.


           // Prijs herberekenen
           Webshop.Basket basket = new Webshop.Basket();
           basket.CustomerId = persons[0].Id;


Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
           basket.Items = lockBasketResult.BasketItems;
           webshopService.ReCalculateBasket(ref basket, context);

           // Status bijhouden van het winkelmandje
           StateBag statebag = new StateBag { Basket = basket };
           statebag.Save( fileName );

Dit kan nodig zijn voor het onderzoeken van problemen in de client code of in de ReCreateX
backoffice applicatie wanneer er zich verschillen voordoen tussen de geboekte items in de
webservices en het eindresultaat in de backoffice.


Het is aangeraden om van alle verkopen die gebeuren via de website, deze statebag bij te houden
voor de periode van bvb een maand. Dit laat ons toe om te bekijken wat er geboekt werd via de
webservices en wat er in ReCreateX aanwezig is.


22.2  CREATIE CONTEXT ITEM                                       204

Elke webshop service call maakt gebruik van een ServiceContext object waarin een taal, divisie en
webshopid kan worden meegegeven.
           Webshop.ServiceContext context = new Webshop.ServiceContext();
           context.Language = "FR";
           context.ShopId = "00000000-0000-0000-0000-000000000001";

De taalcode die kan worden meegegeven dient voornamelijk voor het bepalen in welke taalcode de
vertalingen moeten worden opgehaald.
Dit is de ISO code van de taal.


In de meeste gevallen worden client applicaties eerst in een testomgeving ontwikkeld voor er wordt
overgegaan naar een productie omgeving. Via de configuratie van de webservices is het heel
eenvoudig om over te schakelen tussen een testomgeving en een productie omgeving, dit gebeurt op
basis van de ShopId.
In de webshop configuratie database verwijst elk ShopId naar een configuratie waarin alle instellingen
worden bijgehouden : Database, gebruiker, verkoopspunt, divisie, …
Het enige wat de service consumer moet doen is in het context object de ShopId instellen op Id van de
juiste omgeving. Deze Id’s worden door Syx Automations toegekend op het ogenblik van installatie en
worden niet meer gewijzigd.


Voorbeeld :
           //context.ShopId = "00000000-0000-0000-0000-000000000001"; // Testomgeving
           //context.ShopId = "00000000-0000-0000-0000-000000000002"; // ProductieDe DivisionId wordt automatisch ingevuld door de webservice call wanneer de ShopId correct is
ingevuld.Syx Automations BE      Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53      Meesterstraat 2
8900 Ieper          3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00    T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01    F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be          www.syx.nl
Dit context object dient eenmalig te worden aangemaakt in de client omgeving en kan nadien bij elke
service call worden meegegeven.


22.3   EXPOSITIES
Onderstaande code is een uitgewerkt code voorbeeld voor het ophalen van een aantal objecten
rond exposities en voor het boeken van een willekeurige expositie reservering.


22.3.1   Ophalen van de klanten
Ter illustratie worden alle klanten opgehaald, nadien zal de eerste klant gebruikt worden om de
reservering op te boeken.
        // Klanten ophalen
        Webshop.Person[] persons = webshopService.FindPerson(context,
                        new Webshop.FindPersonsCriteria
                        { Includes = new Webshop.PersonIncludes {
                          Categories = true,
                          CategoriesSpecified = true },
                        });                            205


22.3.2   Ophalen van exposities, periodes en prijzen
Om een reservering voor een expositie te kunnen maken, hebben we een expositie en een expositie
periode nodig.
Onderstaande functie haalt alle exposities op en zoekt de eerste periode die na vandaag komt
waarvoor er ook een geldige prijs is.
private bool FindFirstExpositionPeriod(out Webshop.Exposition exposition, out Webshop.ExpositionPeriod
expositionPeriod, out Webshop.Price price)
    {
      exposition = null;
      expositionPeriod = null;
      price = null;

        Webshop.Exposition[] expositions = webshopService.FindExpositions(context,
          new Webshop.ExpositionSearchCriteria {
           Includes = new Webshop.ExpositionIncludes
            { Image = false, ImageSpecified = true,
             ImageUri = false, ImageUriSpecified = false },
           From = DateTime.Now, FromSpecified = true,
           Paging = new Webshop.PagingCriteria {
            PageIndex = 0, PageIndexSpecified = true,
            PageSize = 100, PageSizeSpecified = true }
           });

      foreach (Webshop.Exposition _exposition in expositions)
      {
        if (_exposition.Periods == null || _exposition.Periods.Length == 0)
        {
          _exposition.Periods = webshopService.ListExpositionPeriods(context, new
Webshop.ExpositionPeriodSearchCriteria
          {
            ExpositionId = _exposition.Id//,
            From = DateTime.Now, FromSpecified = true
          });

            }
            if (_exposition.Prices != null && _exposition.Prices.Length > 0)
            {
              price = _exposition.Prices.First(p => p.AmountSpecified && p.Amount > 0);
              if (price == null)
                continue;


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
            }

            if (_exposition.Periods != null && _exposition.Periods.Length > 0)
            {
              expositionPeriod = _exposition.Periods.First();
              exposition = _exposition;
              break;
            }
        }

        return (expositionPeriod != null);
     }


Deze functie kan dan gebruikt worden in onze demo code om een expositie, prijs en periode op te
halen zodat we eenvoudig een willekeurige reservering kunnen aanmaken.


        // Willekeurige expositie opzoeken die een geldige periode en een prijs heeft
        Webshop.Exposition exposition;
        Webshop.ExpositionPeriod expositionPeriod;
        Webshop.Price price;
        FindFirstExpositionPeriod(out exposition, out expositionPeriod, out price);       206
        if (exposition == null)
          throw new ApplicationException("exposition == null");

        if (expositionPeriod == null)
          throw new ApplicationException("expositionPeriod == null");


22.3.3   Reserveringsobject aanmaken
Onderstaande code maakt op basis van de gevonden expositie gegevens 1 nieuw reserveringsobject
aan en een lock ticket dat 1 uur geldig is.
De reservering bevat een reservatie voor 5 personen op de opgegeven prijsgroep.
Het lock ticket zorgt ervoor dat bij de LockBasketItems automatisch een dummy reservering zal
aangemaakt worden, zodat deze reeds in rekening wordt gebracht bij het tellen van het aantal
resterende plaatsen.
// Reservering aanmaken voor 5 deelnemers
      Webshop.ExpositionPeriodReservation reservation = new Webshop.ExpositionPeriodReservation
      {
        ExpositionPeriodId = expositionPeriod.Id,
        Entries = new Webshop.ExpositionPeriodReservationEntry[]
        {
         new Webshop.ExpositionPeriodReservationEntry
         {
          ParticipantCount = 5, ParticipantCountSpecified = true,
          PriceGroupId = price.Group.Id
         }
         },
        LockTicket = new Webshop.ExpositionReservationLockTicket
        { ExpirationTime = DateTime.Now.AddHours(1) },
        Quantity = 1
      };22.3.4   Reservering toevoegen aan winkelmandje
Het reserveringsobject dat hierboven werd aangemaakt, moeten we kunnen bijhouden in een lijst
zodat we achteraf ons object nog kunnen terugvinden.
Alle objecten die via de website kunnen gekocht worden, erven over van een BasketItem.
Dus kunnen we een lijst van Basketitems bijhouden via de volgende code :


Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00     T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01     F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
        // Reservering toevoegen aan lijst
        List<Webshop.BasketItem> basketItems = new List<Webshop.BasketItem>();
        basketItems.Add(reservation);22.3.5   Tijdelijke reservering aanmaken in de database
Na het aanmaken van ons reserveringsobject in code, moeten we dit nog aanmaken in de database,
zodat er rekening mee wordt gehouden in het tellen van de beschikbare plaatsen, en niemand anders
met onze reservering gaat lopen.
De logica is dezelfde voor alle basket items die kunnen worden gelocked.
Hier dienen we enkel onze lijst met basketitems mee te geven aan de LockBasketItems functie.
        // Lijst locken / reserveren
        Webshop.LockBasketResult lockBasketResult = webshopService.LockBasketItems(
          basketItems.ToArray(), context);
        if (lockBasketResult.IsLocked == false)
          throw new ApplicationException("lock kon niet worden gezet");
                                                       207
Van de LockBasketItems functie krijgen we een LockBasketResult terug.
In deze LockBasketResult zit binnen de BasketItems de volledige lijst van artikels die gelocked werden.
Voor de verdere afhandeling van de webservices is het van belang dat hier verder gewerkt wordt met
deze nieuwe lijst van artikels, en niet met de originele lijst van artikels die we aan de LockBAsketItems
hebben meegegeven.
Dit is noodzakelijk omdat de LockBasketItems de reserveringen in de database reeds aanmaakt onder
de vorm van tijdelijke reserveringen. De referentie naar de tijdelijke reserveringen krijg je terug binnen
elk BasketItem in de lockBasketResult. Deze is niet ingevuld in de originele lijst met basketItems.


Merk op dat onze tijdelijke reservering slechts een uur geldig is. Dit hebben we zelf gedefinieerd via de
ExpirationTime in het lock ticket dat we eerder hebben aangemaakt.

Wanneer deze tijd verlopen is, zal de reservering automatisch worden verwijderd.
Dit kan voorkomen wanneer de gebruiker bvb de browser heeft afgesloten zonder z’n winkelmandje te
hebben afgehandeld.
Indien het nodig is om de vervaltijd te verlengen, kan dit gedaan worden via de ExtendLockPeriod
functie.
Het is daarom ook van belang dat alle objecten in het winkelmandje aan de client kant ook worden
bijgehouden in een soort StateBag, want aan de service kant wordt er geen State bijgehouden.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
Bijkomstig kan er nog getest worden of alle reserveringen effectief konden gelocked worden.
Dit kunnen we doen door te controleren of het LockTicket wel geldig ID bevat.
        if (lockBasketResult.BasketItems.Any((i) =>
          (i is Webshop.ExpositionPeriodReservation) &&
          String.Equals((i as Webshop.ExpositionPeriodReservation).LockTicket.Id,
                 Guid.Empty.ToString())))
          throw new ApplicationException("lock kon niet worden gezet");


22.3.6   Prijs van het winkelmandje herberekenen
Nadat de tijdelijke reservering in de database is aangemaakt kan de totale prijs van het winkelmandje
herberekend worden.
Dit is noodzakelijk omdat we pas hier de klant gaan koppelen aan het winkelmandje.
Doordat we hier pas de klant gaan meegeven, kan de prijs eventueel wijzigen.
Merk ook op dat we hier verder werken met de BasketItems uit de lockBasketResult.
Na het herberekenen van de prijs wordt de volledige basket bewaard onder een bestand op schijf. Dit
is puur voor demo doeleinden. In real-word applicaties worden deze beter bijgehouden in een         208
database.
        // Prijs herberekenen
        Webshop.Basket basket = new Webshop.Basket();
        basket.CustomerId = persons[0].Id;
        basket.Items = lockBasketResult.BasketItems;
        webshopService.ReCalculateBasket(ref basket, context);

        // Status bijhouden van het winkelmandje
        StateBag statebag = new StateBag { Basket = basket };
        statebag.Save(Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.xml", "State 1 - " +
fileguid)));22.3.7   Betalingen aanmaken
Wanneer de totale prijs van het winkelmandje gekend is, kunnen we kijken om de betaling aan te
maken. Deze betaling is noodzakelijk, omdat bij het uiteindelijk boeken van onze reservering, te totale
prijs van het winkelmandje gelijk moet zijn aan de totale prijs van de aankopen.


In onderstaand code voorbeeld wordt eerst de volledige lijst van betaalwijzes opgehaald.
Nadien wordt puur voor demo doeleinden de betaalwijze “CASH” gezocht.
        // betaling toevoegen
        Webshop.BasketPaymentMethod[] paymentMethods = webshopService.ListPaymentMethods(context);
        Webshop.BasketPaymentMethod contant = paymentMethods.First(p => p.Code == "CASH");
        if (contant == null)
          throw new ApplicationException("Betalingswijze contant niet gevonden");Een winkelmandje kan in 1 betaling verschillende betaalwijzes bevatten.
Indien de totale waarde bvb 100 EUR is, kan er bijvoorbeeld 80 EUR contant betaald worden en 20 EUR
via VISA. Dit is echter buiten de scope van dit voorbeeld.
In onderstaand voorbeeld wordt het totale bedrag van de Basket (basket.Price) betaald via
betaalwijze “CASH” die we hierboven hebben opgehaald.

        basket.Payments = new Webshop.BasketPayment[]


Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
                    {
                       new Webshop.BasketPayment
                         {
                           Amount = basket.Price,
                           AmountSpecified = true,
                           Currency = "€",
                           PaymentMethodId = contant.Id
                         }
                    };


22.3.8   Validatie
De laatste stap die moet worden uitgevoerd, voor we ons winkelmandje kunnen gaan boeken, is de
validatie. Hier wordt er een laatste keer gecontroleerd of alles in orde is voor we effectief gaan betalen
en boeken.

Om eventuele betwistingen of problemen achteraf te controleren, is het aangeraden dat het resultaat
van de ValidateBasket ook wordt bijgehouden in de StateBag. Op die manier kan er achteraf nog
gecontroleerd worden wat de inhoud van het winkelmandje was en wat het resultaat was van de         209
validatie. Vandaar dat in dit voorbeeld het ValidationResult ook is opgenomenin de StateBag.

        // Validatie van het winkelmandje
        statebag.ValidationResult = webshopService.ValidateBasket(basket, context);
        statebag.Save(Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.xml", "State 2 - " +
fileguid)));

      bool isValid = true;
      foreach (Webshop.BasketItemValidationResult result in
statebag.ValidationResult.BasketItemValidationResults)
      {
        if (!result.IsValid)
        {
          Console.WriteLine("Validatie is mislukt");
          Console.WriteLine(result.brokenRuleName);
          Console.WriteLine(result.Message);
          isValid = false;
        }
      }
      if (!isValid || statebag.ValidationResult.IsValid == false)
        throw new ApplicationException("Validatie is mislukt");


22.3.9   Boeken
Als de validatie in orde is, kan het winkelmandje worden geboekt, waarbij alle tijdelijke reserveringen
worden omgezet in definitieve reserveringen.
Wanneer de betaling gebeurt via een online betaling, wordt er natuurlijk verondersteld dat op dit
ogenblik de betaling al is afgehandeld. Dit dient te gebeuren na het valideren en voor het boeken.
Indien de online betaling niet zou doorgaan, dan worden de tijdelijke reserveringen automatisch
verwijderd uit de database eens de locktickets vervallen zijn.


Hier wordt het resultaat van de checkout opnieuw bijgehouden in de StateBag.
        // --- CHECKOUT
        statebag.CheckOutResult = webshopService.CheckoutBasket(statebag.Basket, context);
        statebag.Save(Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.xml", "State 3 - " +
fileguid)));
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl
22.3.10 Ophalen van ETickets
Bij exposities bestaat er een mogelijkheid om toegangstickets mee te verkopen met de reserveringen.
Deze toegangstickets kunnen ook via web services worden opgevraagd onder de vorm van een PDF
document.
Deze web services zijn geen klassieke SOAP services, maar REST services waarbij de documenten via
een stream kunnen worden gedownload.
Indien dit wordt geïmplementeerd op een website moet enkel een dynamische URL opgebouwd
worden. Wanneer de gebruiker naar deze dynamische URL geredirect wordt, krijgt hij automatisch een
PDF document.


In een klassieke windows applicatie kan dit via onderstaande code worden gedownload, waarbij de
URL en de bestandsnaam worden meegegeven via parameters.
Daarnaast kan er ook een timeout worden meegegeven.
    private static bool SavePdfFileFromURL(string url, string destinationFileName, int       210
timeoutInSeconds)
    {
      // Create a web request to the URL
      HttpWebRequest MyRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
      MyRequest.Timeout = timeoutInSeconds * 1000;
      try
      {
        // Get the web response
        HttpWebResponse MyResponse = (HttpWebResponse)MyRequest.GetResponse();

            // Make sure the response is valid
            if (HttpStatusCode.OK == MyResponse.StatusCode)
            {
              // Open the response stream
              using (Stream MyResponseStream = MyResponse.GetResponseStream())
              {
                // Open the destination file
                using (FileStream MyFileStream = new FileStream(destinationFileName,
                    FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
                {
                  byte[] MyBuffer = new byte[4096];
                  int BytesRead;

                   // Read the chunk of the web response into the buffer
                   while (0 < (BytesRead = MyResponseStream.Read(
                               MyBuffer, 0, MyBuffer.Length)))
                   {
                     // Write the chunk from the buffer to the file
                     MyFileStream.Write(MyBuffer, 0, BytesRead);
                   }
                   MyFileStream.Flush();
                   MyFileStream.Close();
                }
              }
            }
        }

        catch (Exception err)
        {
          throw new Exception("Error saving file from URL:" + err.Message, err);
        }

        return true;
     }
Syx Automations BE       Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53       Meesterstraat 2
8900 Ieper           3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00      T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01      F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be           www.syx.nl
De URL waar het PDF document kan worden opgevraagd bestaat uit een aantal vaste en variabele :
      Host name : is meestal dezelfde locatie waarop de andere Web Services zijn gedeployed. Dit
      wordt door Syx Automations meegedeeld bij deployment van de web services.
      Path :
      Vast gedeelte : WebShopDocumentService.svc/ETickets
      Variabel gedeelte : ShopId / Taal /. SalesLineID


Het SalesLineID is een willekeurig SalesLineID uit de verkoop, omdat achterliggend alle verkoopslijnen uit
dezelfde verkoop worden gecontroleerd of er Etickets voor bestaan.
Dit ID kan worden opgehaald ui de SalesItems van de CheckOutResult.


Voorbeeld :
        string url = String.Format("http://{0}/WebShopDocumentService.svc/ETickets/{1}/{2}/{3}",   211
                      webshopService.Endpoint.Address.Uri.Authority,
                      context.ShopId,
                      context.Language,
                      salesLineId);
        string salesLineId = statebag.CheckOutResult.SalesItems.First().Id;
        string fileName = Path.Combine(Path.GetTempPath(),
                        String.Format("{0}.pdf", Guid.NewGuid())
                       );

        SavePdfFileFromURL(url, fileName, 60);


Het uiteindelijke resultaat is een PDF bestand met als naam een nieuwe uniqueidentifier zodat de naam
uniek blijft.
Syx Automations BE     Syx Automations NL
Rozendaalstraat 53     Meesterstraat 2
8900 Ieper         3861 RE Nijkerk
T. +32 (0)57 22 44 00   T. +31 (0)33 43 284 16
F. +32 (0)57 22 44 01   F. +31 (0)33 46 109 33
www.syx.be         www.syx.nl

								
To top