Docstoc

2012 01

Document Sample
2012 01 Powered By Docstoc
					             TEKLİF FORMU             Miktar     2012 01
S.No  Referans        Malzemenin Cinsi  Aile  Amb  Ad/Mt      B:Fiyat TL  Tutar TL
  1       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  2       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  3       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  4       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  5       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  6       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  7       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  8       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  9       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  10       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  11       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  12       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  13       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  14       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  15       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  16       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  17       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  18       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  19       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  20       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  21       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  22       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  23       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
  24       #N/A              #N/A  #N/A      #N/A              #N/A
                                         TOPLAM TL       #N/A
Reference  E/B Lojistik Dosya Açıklama     Amb  2012 01 tl lıste
 001301   E  1 MOD.EKİNOXE KOFRA       10    12.800
 001302   E  2 MOD.EKİNOXE KOFRA       10    12.800
 001304   E  4 MOD.EKİNOXE KOFRA       10    15.200
 001306   E  6 MOD.EKİNOXE KOFRA        5    34.800
 001308   E  (8+1) MOD.EKİNOXE KOFRA      1    66.800
 001311   E  1 SIRA 13 MODÜL EKİNOXE KOFRA   1    86.400
 001312   E  2 SIRA 26 MODÜL EKİNOXE KOFRA   1   138.000
 001313   E  3 SIRA 39 MODÜL EKİNOXE KOFRA   1   205.000
 001314   E  4 SIRA 52 MODÜL EKİNOXE KOFRA   1   234.000
 001328   E  8+1 MOD.EKİNOXE KOFRA KAP.BYZ   1    40.300
 001331   E  1 SIRA 13MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ  1    50.900
 001332   E  2 SIRA 26MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ  1    69.300
 001333   E  3 SIRA 39MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ  1    85.200
 001334   E  4 SIRA 52MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ  1   130.000
 001338   E  8+1 MOD.EKİNOXE KOF.KAP.ŞEFFAF  1    50.900
 001341   E  1SIRA 13MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.   1    59.100
 001342   E  2SIRA 26MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.   1    82.900
 001343   E  3SIRA 39MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.   1   104.000
 001344   E  4SIRA 52MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.   1   138.000
 001351   E  1 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA     1    24.500
 001352   E  2 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA     1    37.600
 001353   E  3 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA     1    45.300
 001354   E  4 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA     1    72.200
 001361   E  1 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI   1    59.100
 001362   E  2 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI   1    72.200
 001363   E  3 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI   1    82.900
 001364   E  4 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI   1    98.600
 001371   E  1 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI   1    85.200
 001372   E  2 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI   1    98.600
 001373   E  3 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI   1   116.000
 001374   E  4 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI   1   134.000
 001389   E  EKİNOXE KOFRA MÜHÜRLEME KİTİ   1    29.500
 001390   E  8/9 MOD EKİNOXE KOFRA KİLİTİ   1    53.500
 001391   E  13 MOD EKİNOXE KOFRA KİLİTİ    1    45.300
 001392   E  EKİNOXE DİKEY BİRLEŞTİRME AKS.  1    40.300
 001393   E  EKİNOXE YATAY BİRLEŞTİRME AKS.  1    40.300
 001395   E  EKİNOXE KABLO KAN. MON.PLAKASI  1    53.500
 001396   E  EKİNOXE KABLO KAN. MON. AKS.   1    50.900
 001398   E  EKİNOXE KOF. İÇİN ESNEK RAKOR  10    3.680
 001656   E  EKİNOX KOFRA 6,5MOD BOSLUK KP.  20    4.140
 001660   E  NX ICIN 5 MODUL BOSLUK KAPAGI  20    3.230
 001662   E  NX ICIN 13 MODUL BOSLUK KAPAGI  10    6.910
 001665   E  XL3 160 18 MOD.BOSLUK KAPAĞI   10    12.400
 001917   E  PLEXO3 ÇOK AMAC. KUTU 2 SIRA   1   134.000
 001918   E  PLEXO3 ÇOK AMAC. KUTU 3 SIRA   1   157.000
 001955   E  PLEXO3 ESNEK RAKORLAR       1    24.000
 001961   E  PLEXO3 BOSLUK KAPAGI 5MODÜL   20    3.790
 001964   E  PLEXO3 12 MODUL ORTU KAPAGI    2    36.700
 001965   E  PLEXO3 18 MODUL ORTU KAPAGI    2    54.300
 001966   E  PLEXO3 KOF. ICIN ANAHT. KİLİT   1    22.800
 001966   E  PLEXO3 KOF. ICIN ANAHT. KİLİT   1    22.800
001967  E  PLEXO3 BIRLEŞTIRME AKSESUARI   2   64.400
001968  E  PLEXO3 MÜHÜRLEME APARATI     1   48.000
001969  E  PLEXO3 DUVARA TESPIT ELEMANI   1   68.000
001970  E  PLEXO3 MENTESE AKSESUARI     2   26.700
002800  E  0,1-0,16A (100KA)MOT.KOR.SALT.  1   161.000
002801  E  0,16-0,25A(100KA)MOT.KOR.SALT.  1   161.000
002802  E  0,25-0,4A(100KA)MOT.KOR.SALT.  1   161.000
002803  E  0,4-0,63A(100KA)MOT.KOR.SALT.  1   161.000
002804  E  0,63-1A(100KA)MOTOR KOR.SALT.  1   161.000
002805  E  1-1,6A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.  1   161.000
002806  E  1,6-2,5A(100KA)MOTOR KOR.SALT.  1   161.000
002807  E  2,5-4A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.  1   161.000
002808  E  4-6,5A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.  1   161.000
002809  E  6,3-10A(100KA)MOTOR KORU.SALT.  1   182.000
002810  E  9-14A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.  1   182.000
002811  E  13-18A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.  1   203.000
002812  E  17-23A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.  1   228.000
002813  E  20-25A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.  1   228.000
002814  E  24-32A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.  1   369.000
002816  E  1NO+1NC HATA SINYAL KONTAGI   1   57.800
002817  E  1NO+1NC YARDIMCI KONTAK     1   32.000
002818  E  2NC YARDIMCI KONTAK       1   32.000
002822  E  MOT.KOR.230V DUSUK GER. BOBİNİ  1   94.200
002823  E  MOT.KOR 400V DUSUK GER. BOBİNİ  1   94.200
002825  E  MOT.KOR.230V ACTIRMA BOBINI   1   94.200
002826  E  MOT.KOR.400V ACTIRMA BOBINI   1   94.200
002829  E  MOT. KORUMA SALT. IP65 KUTU   1   66.600
002830  E  MOT.KOR.ACİL DURDURMA DÜĞMESI  1   73.900
002831  E  MOT.KOR. 220V RENKSİZ IŞIK    1   13.700
002832  E  MOT.KOR. 380V RENKSİZ IŞIK    1   13.800
002834  E  MOTOR KOR.KİLİTLENEBİLİR BLOK  1   23.900
003000  E  ANA DAĞ.TEK KUTUPLU PARAFUDR   1   710.000
003022  E  ANA DAĞ. ÜÇ KUTUPLU PARAFUDR   1  1,800.000
003023  E  ANA DAĞ.DÖRT KUTUPLU PARAFUDR  1  2,390.000
003028  E  25 KA PARAFUDR YEDEK MODUL    1   544.000
003029  E  100 KA PARAFUDR YEDEK MODUL   1   544.000
003143  E  TRIFAZE İKAZ LAMBASI 250/500V  2   82.700
003658  E  TELEVARYATÖR 1-10V 800VA MAX.  1   359.000
003659  E  TELEVARYATÖR AKKOR HALO. 600W  1   297.000
003660  E  TELEVARYATÖR 1000 VA MAX     1   753.000
003671  E  TELEVARYATÖR ELEK.1000W MAX   1   807.000
003680  E  TELEVARYATÖR İÇİN BUS BESLEME  1   297.000
003700  E  1ÇIKIŞ HAFT.ZAM.SAATİ DİJİTAL  1   377.000
003723  E  TEK PRG FOTOSELLİ ŞALTER     1   422.000
003725  E  DÖRT PRG.FOTOSELLİ ŞALTER    1   713.000
003730  E  ANALOG GÜN.ZAM.SA.REZERVSİZ   1   138.000
003740  E  ANALOG GÜN.ZAM.SA.100SAAT REZ  1   110.000
003743  E  ANLGHAFT ZAMSAAT PRG.REZRVZSİZ  1   158.000
003744  E  ANLG HAFT ZAMSAAT PRG.REZERVLİ  1   207.000
003752  E  GÜNLÜK YATAY ZAM.SA.REZERVSİZ  1   156.000
003753  E  GÜN. YATAY ZAM.SA.100SAAT REZ  1   192.000
003755  E  HAFTALIK YAT. ZAMAN SA.REZERV  1   218.000
003828  E  PARAFUDUR ANALOG TEL HATTIICIN  1  174.000
003829  E  PARAFUDUR DIJIT.TEL HATTI ICIN  1  181.000
003840  E  MODÜLER ORTAM TERMOSTATI     1  371.000
003910  E  ANA DAĞ.TEK KUTUP PARAF.12.5KA  1  356.000
003920  E  70KA 1KUTUP PARAFUDR 1.8KV    1  221.000
003921  E  70KA 2KUTUP PARAFUDR 1.8KV    1  327.000
003922  E  70KA 3KUTUP PARAFUDR 1.8KV    1  515.000
003923  E  70KA 4KUTUP PARAFUDR 1.8KV    1  534.000
003930  E  40KA 1KUTUP PARAFUDR 1.4KV    1  166.000
003931  E  40KA 2KUTUP PARAFUDR 1.4KV    1  273.000
003932  E  40KA 3KUTUP PARAFUDR 1.4KV    1  492.000
003933  E  40KA 4KUTUP PARAFUDR 1.4KV    1  498.000
003934  E  PARAFUDUR YEDEK MOD.40KA 1,8KV  5  88.800
003939  E  PARAFUDUR YEDEK MOD.40KA 1,4KV  5  85.200
003940  E  15KA 1KUTUP PARAFUDR 1.2KV    1  111.000
003941  E  15KA 2KUTUP PARAFUDR 1.2KV    1  193.000
003943  E  15KA 4KUTUP PARAFUDR 1.2KV    1  444.000
003944  E  PRAFUDUR YEDEK MOD.15KA 1,2KV   5  82.900
003956  E  PRAFUDUR 2K SINYALIZSYN YARD.   1  140.000
003957  E  PRAFUDUR 3K SINYALIZSYN YARD.   1  174.000
003958  E  PRAFUDUR 4K SINYALIZSYN YARD.   1  199.000
003962  E  KOORDINASYON MODULU 35A 500V   1  223.000
003963  E  KOORDINASYON MODULU 63A 500V   1  345.000
004068  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 40A 2NO     1  217.000
004070  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 40A 4NO     1  310.000
004075  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 63A 2NO     1  363.000
004076  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 63A 2NC     1  396.000
004078  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 63A 4NO     1  446.000
004079  E  GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 63A 4NC     1  491.000
004085  E  5A YRD.ENVERSÖR KONTAĞI NO+NA   1  87.400
004094  E  24V GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 40A 2NO   1  227.000
004101  E  PANO TİPİ MOD. ZİL 8/12V AC   10  69.000
004107  E  PANO TİPİ MOD. ZİL 230V AC    10  86.700
004111  E  PANO TİPİ MOD. BAZZER 24V AC   5  71.200
004113  E  PANO TİPİ MOD. BAZZER 230V AC  10  71.200
004116  E  KONT 25A 2F BOB 24V        1  90.600
004117  E  25A 24V 4NA GUC KONTK.MADALSIZ  1  115.000
004123  E  KONT 25A 2F BOB 24V MAN      1  90.600
004124  E  25A 4F KONTAKTOR 24V       1  115.000
004126  E  Güç kont.16A K BOB+230V      4  69.400
004127  E  25A 230V NK+NA GUC KONTAK.MAN.  1  70.600
004128  E  KONT 1M/2F TUSSUZ 25A/230V    10  74.100
004129  E  Güç kont.25A 2A BB+230V      1  74.100
004131  E  KONT 2M/4F TUSSUZ 25A/230V    5  88.000
004132  E  Güç kont.25A 4A BOB+230V     1  115.000
004133  E  Güç kont.25A 2K+2A BOB230V    1  115.000
004147  E  KONT 1M/2F TUSLU 25A/230V     4  74.100
004148  E  KONT 2M/4F TUSLU 25A/230V     2  88.000
004149  E  KONT 1M/2FSESSIZ/TUSLU25A/230V  1  80.000
004150  E  25A 230V 4NA GUC KONT.GOR.MAN.  1  135.000
004161  E  TELERUPTOR 16A 1NA 24V AC     1  82.000
004163  E  TELE 1M/1F VİDALI 16A/230V    10  56.000
004165  E  TELERUPTOR 16A 2NA 24V AC     1  102.000
004166  E  TELERUPTOR 16A 2NA 48V AC     1  114.000
004167  E  TELE 1M/2F VİDALI 16A/230V    10  102.000
004171  E  TELERUPTOR 16A 4NA 220V AC    10  157.000
004183  E  2 MODUL KONTAKTOR ICIN 25A    1  87.400
004185  E  5A YRD.ENVERSÖR KONTAĞI NO+NA   1  87.400
004187  E  TELERÜPTÖR YARD.KONTAK 230V    1  99.000
004220  E  ZİL TRAFOSU 230V/8V AC      1  115.000
004225  E  ZİL TRAFOSU 230V/12V-8V AC    1  138.000
004237  E  ZİL TRAFOSU 230V/24V-12V AC    1  140.000
004241  E  ZİL TRAFOSU 230V/12V-8V AC    1  149.000
004285  E  PANO TİPİ ŞEBEKE PRİZİ 10/16A  10  42.300
004302  E  1KUTUP PANO TİPİ ANAH. 20A 1NO  10  36.000
004305  E  1KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 1NO  10  40.300
004322  E  2KUTUP PANO TİPİ ANAH. 20A 2NO  10  51.500
004325  E  2KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 2NO  10  53.600
004345  E  3KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 3NO  5  93.800
004350  E  3KUTUP PANO TİPİ ANAH. 63A 3NO  3  196.000
004354  E  3KUTUP PANO TİPİ ANAH.100A 3NO  3  229.000
004358  E  3KUTUP PANO TIPI ANAH.125A 3NO  2  249.000
004365  E  4KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 4NO  5  103.000
004370  E  4KUTUP PANO TİPİ ANAH. 63A 4NO  2  255.000
004374  E  4KUTUP PANO TİPİ ANAH.100A 4NO  2  277.000
004378  E  4KUTUP PANO TİPİ ANAH.125A 4NO  2  299.000
004382  E  PANO T. ENVERSÖR ANAH.VAVİEN   10  53.600
004385  E  ENVERSÖR ANAH.ORTA NOK.VAVİEN  10  64.800
004405  E  OSMOZ İÇİN AKSESUAR TASIYICI   10  10.400
004432  E  PANO T. LİHT BUT.YDK LM 8-12V  10   6.690
004433  E  PANO T. LİHT BUT.YDK LM 24V   10   8.930
004436  E  PANO T. LİHT BUT.YDK LM 230V   10  13.500
004440  E  KABLO GEÇİŞ BOŞ. AKS.0.5MOD   10  13.500
004441  E  KABLO GEÇİŞ İÇİN BOŞ.AKS.1MOD   5  15.900
004442  E  OTOMAT KİLİTLEME AKSESUARI    2  36.000
004443  E  KİLİTLEME AKS İÇİN Ø4MM KİLİT   3  64.800
004444  E  MÜHÜRLENEBİLİR VİDA GİZLEYİCİ   2  18.100
004453  E  PANO T. BASİT İŞLEV ANAH. 1NO  10  53.600
004454  E  PANO T. BASİT İŞLEV ANAH. 1NC  10  53.600
004455  E  PANO T. BASIT ISLEV ANAH. 2NO  10  73.800
004458  E  PANO T BASİT İŞLEV ANAH.NO+NC  10  73.800
004463  E  PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NO+IŞIK  10  80.400
004464  E  PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NC+IŞIK  10  76.100
004468  E  PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NC+NO   10  82.700
004600  E  AMPERMETRE RAYA MONTAJ 5A     1  354.000
004610  E  AMPERMETRE KADR. RAY TİP 0-50A  2  11.400
004613  E  AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-100A  2  11.400
004615  E  AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-200A  2  11.400
004618  E  AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-400A  2  11.400
004621  E  AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-800A  2  11.400
004631  E  50/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1  114.000
004634  E  100/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1  121.000
004636  E  200/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1  121.000
004638  E  400/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1  208.000
004645  E  1500/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   325.000
004646  E  2000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   370.000
004648  E  4000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   625.000
004650  E  AMPERMETRE KOMUTATORU 4 POZIS.  1   255.000
004652  E  VOLTMETRE KOMUTATORU 4 POZISY.  1   221.000
004653  E  VOLTMETRE KOMUTATORU 7 POZISY.  1   242.000
004655  E  PANO TİPİ 16A KOMÜTATÖR      1   205.000
004660  E  VOLTMETRE ANALOG 500V       1   409.000
004694  E  RAYA MON.SAAT SAYACI 230V 50HZ  1   186.000
004698  E  TRIFAZE AKIM TRAFOSU 250/5    1   403.000
004699  E  TRIFAZE AKIM TRAFOSU 400/5    1   471.000
004702  E  MERDİVEN OTOMATİĞİ 16A      1   133.000
004712  E  ÖN UYARICILI MERD. OTOMATİĞİ   1   325.000
004740  E  ZAMANLAMA ROLESİ 8A 230V     1   213.000
004761  E  HAFTA ZAM.SAATİ 230V DİJ.1ÇIK   1   357.000
004763  E  HAFTA ZAM.SAATİ 24V DİJ.1ÇIK   1   357.000
004764  E  HAFTA ZAM.S.230V COĞ.DİJ.1ÇIK   1   639.000
004766  E  HAFTA ZAM.S. 24V COĞ.DİJ.1ÇIK   1   639.000
004767  E  HAFTA ZAM.S.230V COĞ.DİJ.2ÇIK   1   639.000
004769  E  HAFTA ZAM.S. 24V COĞ.DİJ.2ÇIK   1   639.000
004770  E  YILLIK ZAM.SAAT 120/230V 4ÇIK   1  1,120.000
004771  E  HAFTA ZAM.SAATİ 230V DİJ.2ÇIK   1   403.000
004772  E  ZAMAN SAATİ İÇİN DATA ANAH.   10   51.600
004773  E  ZAMAN SAATİ USB BAĞLANTI KİTİ   1   453.000
004774  E  YILLIK ZAM.SAAT 24V 4 ÇIKIŞLI   1  1,120.000
004775  E  300/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1   158.000
004776  E  600/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1   224.000
004777  E  800/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE    1   238.000
004778  E  1000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   277.000
004779  E  1250/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   303.000
004780  E  2500/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE   1   549.000
004796  E  G.LİFE MUZİK Y BES.ÜNİ PANOTP   1   319.000
004801  E  İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 45MM   10    7.120
004803  E  İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 73MM   10    9.480
004805  E  İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 122MM  10   19.100
004806  E  İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 157MM  10   28.700
004807  E  İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 192MM  10   38.200
004811  E  KLEMENS İÇİN RAYA MON.KAİDESİ   5    9.480
004814  E  TRİFAZE KLEMENSLİ KAİDE 3P+N   1   51.500
004817  E  KLEMENS İÇİN BOŞ KAİDE 276MM   5   17.200
004818  E  KLEMENS İÇİN BOŞ KAİDE 227MM   5    9.480
004819  E  XL3 160 İÇİN IP2X KLMENS TAŞI  10   14.700
004820  E  İZOLESİZ RAYA MON.KLEMEN 47MM  10   14.500
004822  E  İZOLESİZ RAYA MON.KLEMEN 75MM  10   16.800
004824  E  IZOLESIZ RAYAMON.KLEMEN 113MM  10   19.100
004825  E  İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 141MM  10   31.000
004826  E  İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 176MM  10   33.300
004828  E  İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 276MM  10   40.500
004830  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 47MM   10   16.800
004832  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 75MM   10   21.500
004834  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 113MM  10   28.700
004835  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 141MM  10   33.300
004836  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 176MM  10  34.500
004837  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 227MM  10  35.900
004838  E  İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 276MM  10  42.900
004840  E  İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 47MM    10  16.800
004842  E  İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 75MM    10  21.500
004844  E  İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 113MM   10  28.700
004845  E  İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 141MM   10  33.300
004846  E  IZOLELI NOTR KLEMENSI 176MM   10  34.500
004848  E  İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 276MM   10  42.900
004850  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 47MM    10  16.800
004852  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 75MM    10  21.500
004854  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 113MM    10  28.700
004855  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 141MM    10  33.300
004856  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 176MM    10  34.500
004858  E  İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 276MM    10  42.900
004867  E  DPX160 DIREKT DAGITIM AKSESU.   1  45.200
004868  E  DPX250ER DIREKT DAGITIM AKSES.  1  54.600
004871  E  1KUTUPLU 125A MOD.DAĞITICI    4  105.000
004873  E  1KUTUPLU 250A MOD.DAĞITICI    4  132.000
004877  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 250A 4K   1  418.000
004879  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 160A 4K   1  262.000
004880  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 100A 2K  10  64.100
004881  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 40A 2K   5  71.200
004882  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 2K   5  80.700
004883  E  1KUTUPLU 160A MOD.DAĞITICI    4  112.000
004884  E  MONOBL. MOD. DAGITICI 100A 4K  10  78.400
004885  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 40A 4K   5  105.000
004886  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 4K   5  108.000
004888  E  MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 4K   5  140.000
004905  E  OTOM.SİG. BAĞ.TERMİNALİ 1FAZ+N  20  11.600
004906  E  TÜM OTOM.SİG.BARAİÇİN TERMİNAL  20  11.600
004926  E  1K/1K+N OTOMATİK SİG.BARA13MD  20  13.800
004937  E  1K/1K+N OTOMATİK SİG.BARA37MD  10  86.400
004938  E  2K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.   5  34.400
004939  E  2K OTOMATİK SİG.BARASI 56MOD.  10  166.000
004940  E  4K İLE 2K BES.OTO. SİG.BARA12M  3  79.800
004941  E  4K İLE 2K BES.OTO. SİG.BARA56M  10  329.000
004942  E  3K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.   5  41.100
004943  E  3K OTOMATİK SİG.BARASI 57MOD.  10  199.000
004944  E  4K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.   3  66.100
004945  E  4K OTOMATİK SİG.BARASI 56MOD.  10  280.000
004960  E  IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.227MM   1  41.100
004961  E  IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.227MM   1  50.300
004962  E  IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.276MM   1  41.100
004964  E  IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.276MM   1  50.300
004988  E  OTO.BARASI AYAK KORUMA AKS.   20   6.380
004989  E  OTO.BARASI 1K/1K+N UÇ KORUMA   40   1.370
004990  E  OTO.BARASI 2K+3K UÇ KORUMASI   20   3.430
004991  E  OTO.BARASI 4KUTUP UÇ KORUMASI  20   3.880
006383  E  DX-H10KA 80A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  123.000
006384  E  DXH10KA 100A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  137.000
006385  E  DXH10KA 125A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  143.000
006386  E  XG 6KA 0.5A 1K+N CTİPİ OTO.SİG  1  86.000
006388  E  XG 6KA 1A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  86.000
006389  E  XG 6KA 2A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  86.000
006390  E  XG 6KA 3A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  86.000
006391  E  XG 6KA 4A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  83.600
006392  E  XG 6KA 6A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  66.100
006393  E  XG 6KA 8A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  66.100
006394  E  XG 6KA 10A 1K+N CTİPİ OTO.SİG  10  46.300
006396  E  XG 6KA 16A 1K+N CTİPİ OTO.SİG  10  46.300
006397  E  XG 6KA 20A 1K+N CTİPİ OTO.SİG  10  46.300
006398  E  XG 6KA 25A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  50.700
006399  E  XG 6KA 32A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  63.800
006400  E  XG 6KA 40A 1K+N CTİPİ OTO.SİG   1  68.600
006475  E  DX-H10KA 80A 2K CTİPİ OTO.SİG.  1  259.000
006476  E  DX-H10KA 100A 2K CTİPİ OTO.SİG  1  284.000
006477  E  DX-H10KA 125A 2K CTİPİ OTO.SİG  1  297.000
006495  E  DX-H10KA 80A 3K CTİPİ OTO.SİG.  1  403.000
006496  E  DX-H10KA 100A 3K CTİPİ OTO.SİG  1  411.000
006497  E  DX-H10KA 125A 3K CTİPİ OTO.SİG  1  421.000
006570  E  DX-H10KA 80A 4K CTİPİ OTO.SİG.  1  563.000
006571  E  DX-H10KA 100A 4K CTİPİ OTO.SİG  1  572.000
006572  E  DX-H10KA 125A 4K CTİPİ OTO.SİG  1  595.000
006660  E  XG 6KA 80A 3K DTİPİ OTO.SİG    1  554.000
006661  E  XG 6KA 100A 3K DTİPİ OTO.SİG   1  616.000
006662  E  XG 6KA 125A 3K DTİPİ OTO.SİG   1  643.000
006852  E  DX-H10KA 1A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  50.800
006853  E  DX-H10KA 2A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  50.800
006854  E  DX-H10KA 3A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  50.800
006856  E  DX-H10KA 6A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  34.500
006858  E  DX-H10KA 10A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  32.700
006860  E  DX-H10KA 16A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  32.700
006861  E  DX-H10KA 20A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  32.700
006862  E  DX-H10KA 25A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  32.700
006863  E  DX-H10KA 32A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  36.300
006864  E  DX-H10KA 40A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  38.300
006865  E  DX-H10KA 50A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  45.300
006866  E  DX-H10KA 63A 1K CTİPİ OTO.SİG   1  47.100
006912  E  DX-H10KA 1A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  103.000
006913  E  DX-H10KA 2A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  103.000
006914  E  DX-H10KA 3A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  103.000
006916  E  DX-H10KA 6A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  74.500
006918  E  DX-H10KA 10A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  62.900
006920  E  DX-H10KA 16A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  62.900
006921  E  DX-H10KA 20A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  62.900
006922  E  DX-H10KA 25A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  70.000
006923  E  DX-H10KA 32A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  79.000
006924  E  DX-H10KA 40A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  83.000
006925  E  DX-H10KA 50A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  85.000
006926  E  DX-H10KA 63A 2K CTİPİ OTO.SİG   1  88.000
006932  E  DX-H10KA 1A 3K CTİPİ OTO.SİG   1  165.000
006933  E  DX-H10KA 2A 3K CTİPİ OTO.SİG   1  155.000
006934  E  DX-H10KA 3A 3K CTİPİ OTO.SİG   1  155.000
006936  E  DX-H10KA 6A 3K CTİPİ OTO.SİG   1   119.000
006938  E  DX-H10KA 10A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   99.100
006940  E  DX-H10KA 16A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   99.100
006941  E  DX-H10KA 20A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   99.100
006942  E  DX-H10KA 25A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   108.000
006943  E  DX-H10KA 32A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   110.000
006944  E  DX-H10KA 40A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   119.000
006945  E  DX-H10KA 50A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   140.000
006946  E  DX-H10KA 63A 3K CTİPİ OTO.SİG  1   150.000
006996  E  DX-H10KA 6A 4K CTİPİ OTO.SİG   1   156.000
006998  E  DX-H10KA 10A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   134.000
007000  E  DX-H10KA 16A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   134.000
007001  E  DX-H10KA 20A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   134.000
007002  E  DX-H10KA 25A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   140.000
007003  E  DX-H10KA 32A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   149.000
007004  E  DX-H10KA 40A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   158.000
007005  E  DX-H10KA 50A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   205.000
007006  E  DX-H10KA 63A 4K CTİPİ OTO.SİG  1   220.000
007151  E  DX-MA 2.5A 4K MA TİPİ OTO.SİG  1   647.000
007152  E  DX-MA 10A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   418.000
007154  E  DX-MA 16A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   418.000
007155  E  DX-MA 25A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   418.000
007156  E  DX-MA 40A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   647.000
007157  E  DX-MA 6.3A 4K MA TİPİ OTO.SİG  1   647.000
007158  E  DX-MA 10A 4K MA TİPİ OTO.SİG   1   647.000
007159  E  DX-MA 16A 4K MA TİPİ OTO.SİG   1   647.000
007160  E  DX-MA 63A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   647.000
007162  E  DX-MA 2.5A 3K MA TİPİ OTO.SİG  1   159.000
007163  E  DX-MA 4A 3K MA TİPİ OTO.SİG   1   159.000
007164  E  DX-MA 6.3A 3K MA TİPİ OTO.SİG  1   159.000
007190  E  DX-MA 40A 4K MA TİPİ OTO.SİG   1  1,110.000
007192  E  DX-MA 63A 4K MA TİPİ OTO.SİG   1  1,110.000
007350  E  DEVRE KES.YARD.ENVERSÖR KONT   1   93.000
007351  E  DEVRE KES.ARIZA SİNYL.ENV.KONT  1   151.000
007354  E  ENVERSÖR+ARIZA SINYAL YARD.KON  1   182.000
007360  E  DEVRE KES. AÇTIRMA BOB.12/48V  1   257.000
007361  E  DEVRE KES AÇTIRMA BOB110/415V  1   244.000
007365  E  DEVRE KES D.GERİLİM BO.24V DC  1   263.000
007366  E  DEVRE KES D.GERİLİM BO.48V DC  1   263.000
007368  E  DEVRE KES D.GERİLİM BO230V AC  1   256.000
007381  E  STOP&GO STANDART MODEL      1   621.000
007382  E  STOP/GO AUTOTEST VERSİYON    1   962.000
007401  E  DX K.A.K BLOK 30MA 32A 2K    1   237.000
007402  E  DX K.A.K BLOK 30MA 63A 2K    1   502.000
007403  E  DX K.A.K BLOK 30MA 80-125A 2K  1   826.000
007407  E  DX K.A.K BLOK 300MA 32A 2K    1   221.000
007408  E  DX K.A.K BLOK 300MA 63A 2K    1   342.000
007409  E  DX K.A.K BLOK300MA 80-125A 2K  1   570.000
007411  E  DX KAK BLOK300MA SEÇİCİ 63A 2K  1   383.000
007423  E  DX KAK BLOK 1A SEÇİCİ 63A 2K   1   394.000
007428  E  DX K.A.K BLOK 30MA 32A 3K    1   299.000
007429  E  DX K.A.K BLOK 30MA 63A 3K    1   511.000
007434  E  DX K.A.K BLOK 300MA 32A 3K    1  242.000
007435  E  DX K.A.K BLOK 300MA 63A 3K    1  355.000
007436  E  DX KAK BLOK 300MA 80-125A 3K   1  643.000
007438  E  DX KAK BLOK 300MASEÇİCİ 63A 3K  1  430.000
007455  E  DX K.A.K BLOK 30MA 32A 4K    1  323.000
007456  E  DX K.A.K BLOK 30MA 63A 4K    1  547.000
007457  E  DX K.A.K BLOK 30MA 80-125A 4K  1  935.000
007461  E  DX K.A.K BLOK 300MA 32A 4K    1  256.000
007462  E  DX K.A.K BLOK 300MA 63A 4K    1  365.000
007463  E  DX KAK BLOK 300MA 80-125A 4K   1  649.000
007465  E  DX KAK BLOK 300MASEÇİCİ 63A 4K  1  430.000
007466  E  DX KAK BL.300MA SEÇ.80-125A 4K  1  780.000
007477  E  DX KAK BLOK 1A SEÇİCİ 63A 4K   1  470.000
007478  E  DX KAK BLOK 1ASEÇ. 80-125A 4K  1  768.000
007745  E  KAK/OTO SİG. 10MA 10A CTİP 2K  1  308.000
007746  E  KAK/OTO SİG. 10MA 16A CTİP 2K  1  308.000
007747  E  KAK/OTO SİG. 10MA 20A CTİP 2K  1  308.000
007844  E  KAK/OTO SİG.10MA 10A CTİP 1K+N  1  253.000
007845  E  KAK/OTO SİG.10MA 16A CTİP 1K+N  1  253.000
007858  E  KAK/OTO SİG.30MA 3A CTİP 1K+N  1  229.000
007860  E  KAK/OTO SİG.30MA 6A CTİP 1K+N  1  209.000
007861  E  KAK/OTO SİG.30MA 10A CTİP 1K+N  1  201.000
007863  E  KAK/OTO SİG.30MA 16A CTİP 1K+N  1  201.000
007864  E  KAK/OTO SİG.30MA 20A CTİP 1K+N  1  201.000
007865  E  KAK/OTO SİG.30MA 25A CTİP 1K+N  1  209.000
007866  E  KAK/OTO SİG.30MA 32A CTİP 1K+N  1  209.000
007867  E  KAK/OTO SİG.30MA 40A CTİP 1K+N  1  220.000
007871  E  KAK/OTO SİG.300MA 6A CTİP 1K+N  1  198.000
007872  E  KAK/OTO SİG.300MA 10A CTİP1K+N  1  186.000
007874  E  KAK/OTO SİG.300MA 16A CTİP1K+N  1  186.000
007875  E  KAK/OTO SİG.300MA 20A CTİP1K+N  1  186.000
007876  E  KAK/OTO SİG.300MA 25A CTİP1K+N  1  190.000
007877  E  KAK/OTO SİG.300MA 32A CTİP1K+N  1  190.000
007878  E  KAK/OTO SİG.300MA 40A CTİP1K+N  1  198.000
007911  E  KAK/OTO SİG. 30MA 10A CTİP 2K  1  216.000
007919  E  KAK/OTO SİG. 30MA 16A CTİP 2K  1  216.000
007920  E  KAK/OTO SİG. 30MA 20A CTİP 2K  1  216.000
007921  E  KAK/OTO SİG. 30MA 25A CTİP 2K  1  231.000
007922  E  KAK/OTO SİG. 30MA 32A CTİP 2K  1  231.000
007929  E  KAK/OTO SİG. 30MA 40A CTİP 2K  1  271.000
007930  E  MAN.DEV.KE.30MA 50A 2K      1  387.000
007931  E  MAN.DEV.KE.30MA 63A 2K      1  399.000
007944  E  KAK/OTO SİG. 300MA 10A CTİP 2K  1  203.000
007946  E  KAK/OTO SİG. 300MA 16A CTİP 2K  1  203.000
007947  E  KAK/OTO SİG. 300MA 20A CTİP 2K  1  203.000
007948  E  KAK/OTO SİG. 300MA 25A CTİP 2K  1  212.000
007949  E  KAK/OTO SİG. 300MA 32A CTİP 2K  1  212.000
007950  E  KAK/OTO SİG. 300MA 40A CTİP 2K  1  245.000
007951  E  KAK/OTO SİG. 300MA 50A CTİP 2K  1  344.000
007952  E  KAK/OTO SİG. 300MA 63A CTİP 2K  1  350.000
007962  E  KAK/OTO SİG. 30MA 10A CTİP 4K  1  337.000
007964  E  KAK/OTO SİG. 30MA 16A CTİP 4K  1  337.000
007965  E  KAK/OTO SİG. 30MA 20A CTİP 4K   1  337.000
007966  E  KAK/OTO SİG. 30MA 25A CTİP 4K   1  353.000
007967  E  KAK/OTO SİG. 30MA 32A CTİP 4K   1  353.000
007975  E  KAK/OTO SİG. 300MA 10A CTİP 4K  1  316.000
007977  E  KAK/OTO SİG. 300MA 16A CTİP 4K  1  316.000
007978  E  KAK/OTO SİG. 300MA 20A CTİP 4K  1  316.000
007979  E  KAK/OTO SİG. 300MA 25A CTİP 4K  1  316.000
007980  E  KAK/OTO SİG. 300MA 32A CTİP 4K  1  316.000
008013  E  KAK/OTO SİG. 30MA 40A CTİP 4K   1  472.000
008014  E  KAK/OTO SİG. 30MA 50A CTİP 4K   1  605.000
008015  E  KAK/OTO SİG. 30MA 63A CTİP 4K   1  632.000
008031  E  KAK/OTO SİG. 300MA 40A CTİP 4K  1  417.000
008032  E  KAK/OTO SİG. 300MA 50A CTİP 4K  1  476.000
008033  E  KAK/OTO SİG. 300MA 63A CTİP 4K  1  505.000
008625  E  K.A.K ANAH.10MA 16A AC TİP 2K   1  135.000
008628  E  K.A.K ANAH.30MA 25A AC TİP 2K   1  74.000
008629  E  K.A.K ANAH.30MA 40A AC TİP 2K   1  76.400
008630  E  K.A.K ANAH.30MA 63A AC TİP 2K   1  96.400
008631  E  K.A.K ANAH.30MA 80A AC TİP 2K   1  160.000
008646  E  K.A.K ANAH.300MA 25A ACTİP 2K   1  69.300
008647  E  K.A.K ANAH.300MA 40A ACTİP 2K   1  71.400
008648  E  K.A.K ANAH.300MA 63A ACTİP 2K   1  84.600
008649  E  K.A.K ANAH.300MA 80A ACTİP 2K   1  132.000
008693  E  K.A.K ANAH. 30MA 25A ACTİP 4K   1  102.000
008694  E  K.A.K ANAH. 30MA 40A ACTİP 4K   1  104.000
008695  E  K.A.K ANAH. 30MA 63A ACTİP 4K   1  121.000
008696  E  K.A.K ANAH. 30MA 80A ACTİP 4K   1  200.000
008711  E  K.A.K ANAH.300MA 25A ACTİP 4K   1  90.700
008712  E  K.A.K ANAH.300MA 40A ACTİP 4K   1  93.300
008713  E  K.A.K ANAH.300MA 63A ACTİP 4K   1  107.000
008714  E  K.A.K ANAH.300MA 80A ACTİP 4K   1  171.000
008822  E  K.A.K ANAH.30MA 25A HPİ TİP 2K  1  120.000
008823  E  K.A.K ANAH.30MA 40A HPİ TİP 2K  1  127.000
008824  E  K.A.K ANAH.30MA 63A HPİ TİP 2K  1  144.000
008825  E  K.A.K ANAH.30MA 80A HPİ TİP 2K  1  208.000
008826  E  K.A.K ANAH.30MA 25A HPİ TİP 4K  1  166.000
008827  E  K.A.K ANAH.30MA 40A HPİ TİP 4K  1  173.000
008828  E  K.A.K ANAH.30MA 63A HPİ TİP 4K  1  195.000
008829  E  K.A.K ANAH.30MA 80A HPİ TİP 4K  1  284.000
008935  E  KAK ANAH.300MA 63A AC-S TİP 2K  1  193.000
009018  E  KAK ANAH.300MA 40A AC-S TİP 4K  1  212.000
009019  E  KAK ANAH.300MA 63A AC-S TİP 4K  1  232.000
009082  E  KAK ANAH.300MA 63A A-S TİP 2K   1  247.000
009165  E  KAK ANAH.300MA 40A A-S TİP 4K   1  261.000
009166  E  KAK ANAH.300MA 63A A-S TİP 4K   1  279.000
009799  E  KABINLER ICIN DOSYALıK, SEFFAF  10  16.800
009799  E  KABINLER ICIN DOSYALıK, SEFFAF  10  16.800
009819  E  DPX1250/1600 DEBRO-LIFT AKS.   1  192.000
010411  E  35X80 DLP(GULOT) KABLO KANALI  20  13.700
010412  E  50X80 DLP(GULOT) KABLO KANALI  20  15.800
010413  E  65X80 DLP(GULOT)KABLO KANALI   16  24.100
010421  E  35X105 DLP(GULOT) KABLO KANALI  20  14.400
010422  E  50X105 DLP(GULOT)KABLO KANALI  20  19.300
010423  E  65X105 DLP(GULOT)KABLO KANALI  16  29.600
010432  E  50X150 DLP(GULOT) KABLO KANALI  10  30.900
010433  E  65X150 DLP(GULOT) KABLO KANALI  8  47.800
010453  E  65X195 DLP(GULOT) KABLO KANALI  8  56.000
010472  E  BÖLÜMLEME PERDESİ YÜKS.50MM   48  11.100
010473  E  BÖLÜMLEME PERDESİ YÜKS.65 MM   36  13.100
010520  E  DLP İÇİN 40MM ESNEK KAPAK    20  7.580
010521  E  DLP İÇİN 65 MM ESNEK KAPAK    20  8.380
010522  E  DLP İÇİN 85 MM ESNEK KAPAK    20  8.560
010524  E  DLP İÇİN 130 MM ESNEK KAPAK    8  15.500
010526  E  DLP İÇİN 180 MM ESNEK KAPAK    8  30.500
010582  E  BASİT ARA BÖLME YÜKS.35/50MM   24  7.180
010583  E  BASİT ARA BÖLME YÜKS.65/80 MM  48  7.580
010584  E  BASİT ARA BÖL.YAPISKAN 35X80MM  16  9.070
010601  E  İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 35MM YUKS  10  13.100
010602  E  İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 50MM YUKS  10  13.400
010603  E  İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 65MM YUKS  10  16.800
010606  E  İÇ BUKEY 2BÖL 85-95° 50MM YUKS  5  21.800
010607  E  İÇ BUKEY 2BÖL 85-95° 65MM YUKS  5  27.400
010613  E  İÇ BÜKEY 60-85°ARASI 65MM YUKS  10  22.400
010614  E  İÇ BÜKEY 95-120°ARASI 65MM YUK  10  45.800
010621  E  DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 35 MM Y.  10  16.500
010622  E  DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 50 MM Y.  10  16.800
010623  E  DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 65 MM Y.  10  23.200
010635  E  DIŞ BUKEY 2BÖLME60-120° 50MM Y  5  28.900
010636  E  DIŞ BUKEY 2BÖLME60-120° 65MM Y  5  39.900
010638  E  DIŞ BUKEY 3BÖLME60-120° 50MM Y  5  38.500
010639  E  DIŞ BUKEY 3BÖLME60-120° 65MM Y  5  50.400
010650  E  İÇ BUKEY 3BÖLME 85-95° 50MM Y.  5  28.400
010658  E  İÇ BUKEY 3BÖLME 85-95° 65MM Y.  5  34.400
010681  E  KABLO TUTUCU 50X150 KANAL ICIN  50  1.620
010682  E  KABLO TUTUCU 40/65/85MM KAPAK  50  1.940
010686  E  KABLO TUTUCU 130/180MM KAPAK   50  5.990
010687  E  KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS  40  6.110
010688  E  KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS  10  8.920
010689  E  KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS  5  7.850
010690  E  BALIK SIRTI KANALA GEÇİŞ AKS.   5  52.700
010692  E  DLP KANAL BİRLEŞTİRME PARÇASI  20  2.940
010701  E  SONLANDIRMA KAP.35X105DLP İÇİN  20  3.730
010702  E  SONLANDIRMA KAP.50X105DLP İÇİN  20  4.470
010703  E  SONLANDIRMA KAP.50X150DLP İÇİN  10  7.670
010704  E  SONLANDIRMA KAP.65X105DLP İÇİN  10  7.250
010706  E  SONLANDIRMA KAP.65X150DLP İÇİN  10  7.430
010707  E  SONLANDIRMA KAP.65X195DLP İÇİN  5  8.850
010722  E  SONLANDIR KAP.35-50X80DLP İÇİN  10  6.400
010724  E  SONLANDIRMA KAP.65X80DLP İÇİN  10  6.810
010733  E  DLP İÇİN T DİRSEK 65MM YÜKS.   5  36.500
010735  E  DLP İÇİN T DİRSEK 80MMYE GEC   5  26.500
010736  E  DLP35-50X80 VE 35-50X105 T DİR  5  26.500
010738  E  DLP İÇİN 50X105 KNLA T DİRSEK   5  32.300
010742  E  BÖLMELİ T DİRSEK 50MM YÜKS.DLP  5  39.000
010743  E  BÖLMELİ T DİRSEK 65MM YÜKS.DLP  5  44.100
010763  E  DLP İÇİN AÇILI T DİRSEK AKS.   5  48.700
010764  E  DLP İÇİN AÇILI T DİRSEK AKS.   5  48.700
010767  E  DEGIS.DIRS.35X80/50X80 DLP IC.  10  23.500
010768  E  90°DEGISKEN DIRSEK 65X80 DLP I  5  25.300
010770  E  DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK  5  37.100
010771  E  DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK  5  38.900
010772  E  DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK  5  40.600
010774  E  DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK  5  43.100
010784  E  90°DEGISKEN DIRSEK 35X105 İÇİN  10  24.900
010785  E  90°DEGISKEN DIRSEK 50X105 İÇİN  10  25.900
010787  E  90°DEGISKEN DIRSEK 65X105 İÇİN  10  28.900
010789  E  90°DEGISKEN DIRSEK 50X150 İÇİN  5  72.000
010790  E  90°DEGISKEN DIRSEK 65X150 İÇİN  2  82.400
010793  E  90°DEGISKEN DIRSEK 65X195 İÇİN  2  92.600
010800  E  40MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.  10   3.880
010801  E  65MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.  10   4.060
010802  E  85MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.  10   4.270
010804  E  130MM KAPAK İÇİN BİRLEŞT.PARÇ.  10   8.350
010806  E  180MM KAPAK İÇİN BİRLEŞT.PARÇ.  10   9.140
010900  E  HYPRA KAİDESİ 130MM KAPAK İÇİN  5  55.800
010913  E  Ø60 TEKLİ ANAH. MON.KAİD.65MM  10  12.900
010914  E  Ø60 TEKLİ ANAH. MON.KAİD.85MM   5  19.400
010923  E  Ø60 İKİLİ ANAH. MON.KAİD.65MM   5  16.800
010924  E  Ø60 İKİLİ ANAH. MON.KAİD.85MM   5  42.000
010925  E  MODÜLER CİH.MON.AKS. 2MODÜL    5  31.500
010935  E  MODÜLER CİH.MON.AKS. 3MODÜL    5  32.500
010952  E  2MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN  20   4.960
010954  E  4MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN  20   7.960
010956  E  6MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN  10  13.900
010958  E  8MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN  10  17.200
010985  E  MODÜLER CİH.MON.AKS. 8MODÜL    5  58.600
010992  E  2M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA  20   5.160
010994  E  4M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA  20   8.750
010996  E  6M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA  10  15.000
010998  E  8M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA  10  18.700
011100  E  50X105 ALUMINYUM KABLO KANALI   8  137.000
011102  E  50X150 ALUMINYUM KABLO KANALI   4  158.000
011104  E  50X195 ALUMINYUM KABLO KANALI   4  178.000
011106  E  ALUM. DLP BOLUMLEME PERDESI   12  51.100
011108  E  ALUM. DLP BASIT ARA BOLME    24  32.200
011110  E  50X150 ALUMINYUM DLP KAPAK    16  30.500
011111  E  50X105/ 50X195 ALUMİN.DLP KAPA  16  38.400
011158  E  ALUMİN.KAN.SONLAN.KAP. 50X105  20  23.400
011160  E  ALUMİN.KAN.SONLAN.KAP. 50X150  10  40.900
011161  E  ALUMIN.KAN.SONLAN.KAP. 50X195  10  46.500
011162  E  ALÜ.KAN.KAPAK BİR.PARÇA 50X150  10  16.800
011163  E  ALÜ.KANAL KAPAK BİRLEŞTİRME   10  17.400
011166  E  ALÜ.GULOT KANAL BİRLEŞTİRME   20  13.500
011167  E  ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE TEKLİ   10  28.500
011168  E  ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE İKİLİ   5  38.900
011169  E  ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE ÜÇLÜ    5  54.600
011170  E  ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE DÖRTLÜ   5  56.000
011188  E  ALÜMİN. KANAL TOPRAKLAMA KİTİ  20  16.200
011191  E  50X150 ALUM.KAN.TIRN. BİRL.PAR  20   8.470
011192  E  50X105/195 ALÜ.KAN.BİRL.PARÇAS  20  10.600
011202  E  2MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.  20   7.780
011204  E  4MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.  20  12.800
011206  E  6MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.  10  21.700
011208  E  8MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.  10  27.000
011212  E  2MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.  20   8.160
011214  E  4MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.  20  14.100
011216  E  6MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.  10  23.600
011218  E  8MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.  10  29.300
011221  E  ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN İÇ KÖŞE   1  159.000
011227  E  ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN İÇ KÖŞE   1  230.000
011229  E  ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN İÇ KÖŞE   1  251.000
011232  E  ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN DIŞ KÖŞE  1  159.000
011238  E  ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN DIŞ KÖŞE  1  230.000
011240  E  ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN DIŞ KÖŞE  1  251.000
011243  E  ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN DİRSEK   10  48.600
011245  E  ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN DİRSEK   5  78.100
011247  E  ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN DİRSEK   2  92.900
011251  E  ALÜ.KANAL T DİRSEK 85MM KAPAK   5  45.000
011256  E  ALÜ.KAN.AÇILI T DİRS.85MM KAP   5  78.600
013001  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 1A  10   3.320
013002  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 2A  10   3.100
013004  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 4A  10   3.100
013006  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 6A  10   3.100
013008  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 8A  10   3.100
013010  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 10A  10   3.100
013012  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 12A  10   3.100
013016  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 16A  10   3.100
013020  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 20A  10   3.100
013025  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 25A  10   3.510
013092  E  END.KART.SİG.AMTİP 10X38 0.25A  10  16.200
013095  E  END.KART.SİG.AMTİP 10X38 0.50A  10   3.320
013300  E  END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN10X38  10   2.510
013301  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 1A  10   3.730
013302  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 2A  10   3.320
013304  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 4A  10   3.320
013306  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 6A  10   3.320
013308  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 8A  10   3.320
013310  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 10A  10   3.320
013312  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 12A  10   3.320
013316  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 16A  10   3.320
013320  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 20A  10   3.320
013325  E  END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 25A  10   3.260
013394  E  END.KARTUŞ SİG.GGTİP10X38 0.5A  10  14.500
013402  E  END KARTUS SİG10X38 2A GOSTER.  10   7.240
013404  E  END KARTUS SİG10X38 4A GOSTER.  10   7.240
013406  E  END KARTUS SİG10X38 6A GOSTER.  10   7.240
013408  E  END KARTUS SİG10X38 8A GOSTER.  10   7.240
013410  E  END KARTUS SİG10X38 10A GOSTER  10   7.240
013412  E  END KARTUS SİG10X38 12A GOSTER  10   7.240
013416  E  END KARTUS SIG10X38 16A GOSTER  10   7.240
013420  E  END KARTUS SİG10X38 20A GOSTER  10   7.240
013425  E  END KARTUS SİG10X38 25A GOSTER  10   7.530
014002  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 2A  10   5.210
014004  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 4A  10   5.210
014006  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 6A  10   5.210
014008  E  END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 8A  10   5.210
014010  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 10A  10   5.210
014012  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 12A  10   5.210
014016  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 16A  10   5.210
014020  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 20A  10   5.210
014025  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 25A  10   5.210
014032  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 32A  10   5.380
014040  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 40A  10   5.380
014045  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 45A  10   6.160
014050  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 50A  10   6.160
014102  E  END KARTUS SİG14x51 2A GOSTER.  10  16.200
014104  E  END KARTUS SİG14x51 4A GOSTER.  10  16.200
014106  E  END KARTUS SİG14x51 6A GOSTER.  10  16.200
014108  E  END KARTUS SİG14x51 8A GOSTER.  10  16.200
014110  E  END KARTUS SİG14x51 10A GOSTER  10  16.200
014112  E  END KARTUS SİG14x51 12A GOSTER  10  16.200
014116  E  END KARTUS SİG14x51 16A GOSTER  10  16.200
014120  E  END KARTUS SİG14x51 20A GOSTER  10  16.200
014125  E  END KARTUS SİG14x51 25A GOSTER  10  16.200
014132  E  END KARTUS SİG14x51 32A GOSTER  10  16.200
014140  E  END KARTUS SİG14x51 40A GOSTER  10  16.200
014145  E  END KARTUS SIG14x51 45A GOSTER  10  16.200
014150  E  END KARTUS SİG14x51 50A GOSTER  10  16.200
014300  E  END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN14X51  10   4.560
014302  E  END KART SİG14x51 GG 2A PİMSİZ  10   5.580
014304  E  END KART SİG14x51 GG 4A PİMSİZ  10   5.580
014306  E  END KART SİG14x51 GG 6A PİMSİZ  10   5.580
014310  E  END KART SİG14x51 GG 10APİMSİZ  10   5.580
014316  E  END KART SİG14x51 GG 16APİMSİZ  10   5.580
014320  E  END KART SİG14x51 GG 20APİMSİZ  10   5.580
014325  E  END KART SİG14x51 GG 25APİMSİZ  10   5.580
014332  E  END KART SİG14x51 GG 32APİMSİZ  10   5.780
014340  E  END KART SİG14x51 GG 40APİMSİZ  10   5.780
014350  E  END KART SİG14x51 GG 50APİMSİZ  10   5.780
014504  E  END KART SİG14x51 GG 4A PİMLİ  10  17.500
014506  E  END KART SİG14x51 GG 6A PİMLİ  10  17.500
014510  E  END KART SİG14x51 GG 10A PİMLİ  10  17.500
014516  E  END KART SİG14x51 GG 16A PİMLİ  10  17.500
014520  E  END KART SİG14x51 GG 20A PİMLİ  10  17.500
014525  E  END KART SİG14x51 GG 25A PİMLİ  10  17.500
014532  E  END KART SİG14x51 GG 32A PİMLİ  10  17.500
014540  E  END KART SİG14x51 GG 40A PİMLİ  10  17.500
014550  E  END KART SİG14x51 GG 50A PİMLİ  10  17.500
014600  E  AMPERMETRE ARKASI YUVARLAK Ø56  1  146.000
014601  E  AMPERMETRE ARKASI KARE 68X68MM  1  146.000
014610  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-50A    1   18.600
014613  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-100A   1   18.600
014615  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-200A   1   18.600
014616  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-250A   1   18.600
014617  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-300A   1   18.600
014618  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-400A   1   18.600
014620  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-600A   1   18.600
014621  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-800A   1   18.600
014622  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1000A   1   18.600
014624  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1500A   1   18.600
014625  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-2000A   1   18.600
014626  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-2500A   1   18.600
014628  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-4000A   1   18.600
014660  E  VOLTMETRE ARKASI YUVARLAK Ø56   1   191.000
014661  E  VOLTMETRE ARKASI KARE 68X68MM   1   191.000
014666  E  AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1250A   1   18.600
014668  E  EMDX3 ACCESS ENERJI ANALIZORU   1  1,210.000
014669  E  EMDX3 PREMIUM ENERJI ANALIZORU  1  1,920.000
014671  E  014668 ICIN RS 485 MODULU     1   437.000
014672  E  014668 ICIN 1IN/OUT MODUL     1   273.000
014673  E  014669 icin RS 485 modulu     1   437.000
014674  E  014669 ICIN HAFIZA MODULU     1   874.000
014675  E  014669 icin 2in/out modul     1   437.000
014676  E  014669 icin ethernet modulu    1  2,410.000
014677  E  014669 ICIN SICAKLIK MODULU    1  1,210.000
014678  E  014669 ethernet/RS485 modulu   1  2,730.000
015016  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 16A  10   13.300
015020  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 20A  10   13.300
015025  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 25A  10   13.300
015032  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 32A  10   13.300
015040  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 40A  10   13.300
015050  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 50A  10   13.300
015063  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 63A  10   15.500
015080  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 80A  10   15.500
015096  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP22X58 100A  10   15.500
015097  E  END.KARTUŞ SİG.AMTİP22X58 125A  10   15.500
015116  E  END KARTUS SİG22X58 16A GOSTER  10   30.700
015120  E  END KARTUS SİG22X58 20A GOSTER  10   30.700
015125  E  END KARTUS SİG22X58 25A GOSTER  10   30.700
015132  E  END KARTUS SİG22X58 32A GOSTER  10   30.700
015140  E  END KARTUS SİG22X58 40A GOSTER  10   30.700
015150  E  END KARTUS SİG22X58 50A GOSTER  10   30.700
015163  E  END KARTUS SİG22X58 63A GOSTER  10   30.700
015180  E  END KARTUS SİG22X58 80A GOSTER  10   31.900
015195  E  END KARTUSSİG22X58 100A GOSTER  10   32.500
015197  E  END KARTUSSİG22X58 125A GOSTER  10   32.500
015300  E  END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN22X58  10    7.240
015332  E  END KART SİG22X58 GG 32APİMSİZ  10   13.100
015340  E  END KART SİG22X58 GG 40APİMSİZ  10   13.100
015350  E  END KART SİG22X58 GG 50APİMSİZ  10   13.100
015363  E  END KART SİG22X58 GG 63APİMSİZ  10   16.300
015380  E  END KART SİG22X58 GG 80APİMSİZ  10   16.300
015396  E  END KART SİG22X58GG 100APİMSİZ  10   16.300
015397  E  END KART SİG22X58GG 125APİMSİZ  10   16.300
020002  E  XL3 160 METAL KOFRA 48 MODÜL   1   723.000
020003  E  XL3 160 METAL KOFRA 72 MODÜL   1   861.000
020004  E  XL3 160 METAL KOFRA 96 MODÜL   1  1,020.000
020005  E  XL3 160 METAL KOFRA 120 MODÜL   1  1,220.000
020006  E  XL3 160 METAL KOFRA 144 MODÜL   1  1,410.000
020013  E  XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 3R    1   861.000
020014  E  XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 4R    1  1,020.000
020015  E  XL3 KOPMLE SIVA ALTI 5R      1  1,220.000
020016  E  XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 6R    1  1,410.000
020020  E  XL3 160 İÇİN KAB.GİRİŞ PLAKASI  1   72.900
020021  E  XL3 160 İÇİN RAKORLU PLAKA    1   96.500
020035  E  XL3 160 İÇİN KABLO SABİTLEYİCİ  1   32.000
020045  E  XL3 160 DPX160 UYGUN KOF.72MOD  1  1,140.000
020046  E  XL3 160 DPX160 UYGUN KOF.96MOD  1  1,330.000
020050  E  XL3 160 IP2X KLEMENS TAŞIYICI   1   24.500
020051  E  XL3 160 BOŞLUK KAPAĞI 24 MOD.  20   12.500
020070  E  XL3 160 LINA25 ICIN MONT. AKS.  10   12.500
020093  E  XL3 160KAB.DÜZEN.BİLEZİK DİKEY  1    9.790
020094  E  XL3 160KAB.DÜZEN.BİLEZİK YATAY  10    8.600
020100  E  XL3 160 DUVARA MONTAJ AKSESUAR  1   58.500
020130  E  XL3 160KAPILAR ICIN IP43 CONTA  1   97.000
020160  E  XL3 160 DLP GİRİŞ AKSESUARI    1   129.000
020252  E  XL3 160 BOM. METAL KAPI 450MM   1   375.000
020253  E  XL3 160 BOM. METAL KAPI 600MM   1   438.000
020254  E  XL3 160 BOM. METAL KAPI 750MM   1   500.000
020255  E  XL3 160 BOM. METAL KAPI 900MM   1   564.000
020256  E  XL3 160 BOM. METAL KAPI1050MM   1   626.000
020262  E  XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 450MM   1   419.000
020263  E  XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 600MM   1   488.000
020264  E  XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 750MM   1   559.000
020265  E  XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 900MM   1   631.000
020266  E  XL3 160 BOM. CAMLI KAPI1050MM   1   699.000
020272  E  XL3 160 DÜZ METAL KAPI 450MM   1   360.000
020273  E  XL3 160DÜZ MET.KAPI 600/695MM   1   417.000
020274  E  XL3 160DÜZ MET.KAPI 750/845MM   1   480.000
020275  E  XL3 160DÜZ MET.KAPI 900/995MM   1   539.000
020276  E  XL3 160DÜZMET.KAPI1050/1145MM   1   595.000
020282  E  XL3 160 DÜZ CAMLI KAPI 450MM   1   401.000
020283  E  XL3 160DÜZ CAM KAPI 600/695MM   1   466.000
020284  E  XL3 160DÜZ CAM KAPI 750/845MM   1   538.000
020285  E  XL3 160DÜZ CAM KAPI 900/995MM   1   602.000
020286  E  XL3 160DÜZCAM KAPI1050/1145MM   1   666.000
020291  E  XL3 160 İÇİN ANAHTARLI KİLİT   1   78.600
020399  E  XL3 160 İÇİN İŞARET TAŞIYICI   10   36.600
021400  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 NOTR  10   32.300
021401  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 1K   10   27.300
021404  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 3K   10   80.900
021500  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 NOTR  5   56.500
021501  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 1K   5   49.600
021504  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 3K   5   154.000
021600  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 NOTR  3  80.900
021601  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 1K   3  68.900
021604  E  KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 3K   3  210.000
021696  E  KARTUŞ SİG. BİRLEŞTİRME AKS.   5  10.500
021698  E  KARTUŞ SİG.EMNİYET PLAKASI    10  14.100
022101  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 20A   1  73.100
022102  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 25A   1  75.200
022103  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 32A   1  85.400
022104  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 50A   1  135.000
022105  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 63A   1  154.000
022106  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 80A   1  205.000
022107  E  REVERSO PANO KAPAK MON.3K 100A  1  251.000
022109  E  REVERSO P.KAPAK MON.3P+YK 20A   1  95.900
022111  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 20A   1  107.000
022112  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 25A   1  130.000
022113  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 32A   1  160.000
022114  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 50A   1  188.000
022115  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 63A   1  240.000
022116  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 80A   1  302.000
022117  E  REVERSO PANO KAPAK MON.4K 100A  1  373.000
022141  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 20A  1  101.000
022142  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 25A  1  157.000
022143  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 32A  1  193.000
022144  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 50A  1  230.000
022145  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 63A  1  271.000
022146  E  REVERSO PANO TABAN MON. 3K 80A  1  335.000
022147  E  REVERSO PANO TABAN MON.3K 100A  1  397.000
022149  E  REVERSO P.TABANI MON.3P+YK 20A  1  128.000
022151  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 20A  1  135.000
022152  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 25A  1  203.000
022153  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 32A  1  235.000
022154  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 50A  1  314.000
022155  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 63A  1  356.000
022156  E  REVERSO PANO TABANI MON.4K 80A  1  437.000
022157  E  REVERSO PANOTABANI MON.4K 100A  1  543.000
022172  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 20A  1  93.900
022173  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 25A  1  105.000
022175  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 50A  1  271.000
022176  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 63A  1  292.000
022177  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 80A  1  356.000
022179  E  REVERSO KUTULU ŞALT.3K+YK 20A   1  168.000
022182  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 20A  1  163.000
022185  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 50A  1  356.000
022186  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 63A  1  417.000
022187  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 80A  1  479.000
022600  E  REVERSO KUTULU ŞALT.3K+YK 25A   1  110.000
022602  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 25A  1  118.000
022604  E  REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.6K 25A  1  188.000
023701  E  OSMOZ KIRMIZI LİHT BUTONU NK   1  14.400
023702  E  OSMOZ YEŞİL .LİHT BUTONU NA    1  14.400
023704  E  OSMOZ SARI LIHT BUTONU NA     1  14.400
023706  E  OSMOZ SİYAH LIHT BUTONU NA    1  14.400
023717  E  OSMOZ ÇİFT BUTON YEŞİL-KIRMIZI  1  43.200
023720  E  OSMOZ EMNİYET BUT.ÇEVİR NK    1  27.500
023722  E  OSMOZ EMNİYET BUT.ANAHTARLI NK  1  54.500
023725  E  OSMOZ EMN.BUT.BASTIR-ÇEK NK+NA  1  33.500
023726  E  OSMOZ EMNİYET BUT.ÇEVİR NK+NA   1  33.500
023727  E  OSMOZ EMN.BUT. ANAHTARLI NK+NA  1  43.700
023730  E  OSMOZ MANDAL BUT. 2 POZİSYONLU  1  21.400
023731  E  OSMOZ MANDAL BUT. 3 POZİSYONLU  1  27.800
023732  E  OSMOZ MANDAL BUT.3 POZİS.YAYLI  1  30.700
023738  E  OSMOZ MANDAL BUT.2 POZİS.ANAHT  1  53.100
023751  E  OSMOZ12-24V KIRMIZI LIHT NA+NK  1  40.200
023752  E  OSMOZ 12-24V YEŞİL LIHT NA+NK   1  40.200
023754  E  OSMOZ 12-24V SARI LIHT NA+NK   1  40.200
023758  E  OSMOZ 230V KIRMIZI LİHT NA+NK   1  44.100
023759  E  OSMOZ 230V YEŞİL LİHT NA+NK    1  44.100
023761  E  OSMOZ DÖNER BUT.KIRMIZI 12-24V  1  60.700
023762  E  OSMOZ DÖNER BUT.YEŞİL 12-24V   1  60.700
023763  E  OSMOZ DÖNER BUT.SİYAH 12-24V   1  60.700
023765  E  OSMOZ ÇİFT TUŞLU BUTON 12-24V   1  47.600
023767  E  OSMOZÇİFT TUŞLU BUT.230V NA+NK  1  59.100
023770  E  OSMOZ 12-24 V. BEYAZ IKAZ LAMB  1  22.400
023771  E  OSMOZ 12-24 V.KIRMIZI IKAZ LAM  1  22.400
023772  E  OSMOZ 12-24 V. YESIL IKAZ LAMB  1  22.400
023774  E  OSMOZ 12-24 V. SARI IKAZ LAMBA  1  22.400
023790  E  OSMOZ 230V. BEYAZ IKAZ LAMBASI  1  34.900
023791  E  OSMOZ 230V. KIRMIZI IKAZ LAMBA  1  34.900
023792  E  OSMOZ 230V. YESIL IKAZ LAMBASI  1  34.900
023794  E  OSMOZ 230V. SARI IKAZ LAMBASI   1  34.900
024120  E  OSMOZ MNBLOK BYZ İKAZ LAMB 24V  10  33.100
024121  E  OSMOZ MNBLOK KRMZI İKAZ L. 24V  10  33.100
024122  E  OSMOZ MNBLOK YEŞİL İKAZ LA.24V  10  33.100
024124  E  OSMOZ MNBLOK SARI İKAZ LAM 24V  10  33.100
024140  E  OSMOZ MNBLOK BEYAZ İKAZ L.230V  10  33.100
024141  E  OSMOZ MNBLOK KRMZI İKAZ L.230V  10  33.100
024142  E  OSMOZ MNBLOK YEŞİL İKAZ L.230V  10  33.100
024144  E  OSMOZ MNBLOK SARI İKAZ LAM230V  10  33.100
024171  E  OSMOZ BA9S NEON KIRMIZI AMPUL  10   6.740
024172  E  OSMOZ BA9S FLUO YEŞİL AMPUL   10   6.740
024173  E  OSMOZ LAMBA CIKARTICI       1  14.600
024185  E  OSMOZ SIKMA ANAHTARI       1  28.900
024187  E  OSMOZ SİYAH BOŞLUK KAPAĞI    10  13.200
024188  E  OSMOZ KİLİTLEME AKSESUARI     1  24.700
024212  E  OSMOS ACİL STOP BUT.BAS CEVIR   1  62.100
024215  E  OSMOZ ACIL STOP BUT.MANT.KAF.   1  93.500
024230  E  OSMOZ GRI 2 BUTONLU BUAT     1  53.800
025016  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 16A     1  383.000
025017  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 25A     1  383.000
025018  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 40A     1  383.000
025019  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 63A     1  383.000
025020  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 100A     1  383.000
025021  E  DPX-E125 16KA 3KUTUP 125A     1  402.000
025024  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 16A     1  507.000
025025  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 25A    1   507.000
025026  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 40A    1   507.000
025027  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 63A    1   507.000
025028  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 100A    1   507.000
025029  E  DPX-E125 16KA 4KUTUP 125A    1   535.000
025036  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 16A     1   424.000
025037  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 25A     1   424.000
025038  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 40A     1   424.000
025039  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 63A     1   424.000
025040  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 100A    1   424.000
025041  E  DPX-125 25KA 3KUTUP 125A    1   441.000
025054  E  DPX-125 36KA 3KUTUP 100A    1   455.000
025055  E  DPX-125 36KA 3KUTUP 125A    1   482.000
025150  E  DPX-160 36KA 3KUTUP 100A    1   530.000
025151  E  DPX-160 36KA 3KUTUP 160A    1   560.000
025158  E  DPX-160 36KA 4KUTUP 100A    1   710.000
025159  E  DPX-160 36KA 4KUTUP 160A    1   750.000
025165  E  DPX-160 50KA 3KUTUP 160A    1   762.000
025173  E  DPX-160 50KA 4KUTUP 160A    1  1,020.000
025226  E  DPX250ER 36KA 3KUTUP 250A    1   735.000
025236  E  DPX250ER 36KA 4KUTUP 250A    1  1,020.000
025246  E  DPX250ER 50KA 3KUTUP 250A    1   838.000
025256  E  DPX250ER 50KA 4KUTUP 250A    1  1,150.000
025331  E  DPX-250 36KA 3KUTUP 160A    1   767.000
025332  E  DPX-250 36KA 3KUTUP 250A    1   785.000
025348  E  DPX-250 36KA 4KUTUP 160A    1  1,030.000
025349  E  DPX-250 36KA 4KUTUP 250A    1  1,080.000
025355  E  DPX-250 70KA 3KUTUP 160A    1  1,030.000
025356  E  DPX-250 70KA 3KUTUP 250A    1  1,200.000
025373  E  DPX-250 70KA 4KUTUP 250A    1  1,600.000
025522  E  DPX-630 36KA 3KUTUP 320A    1  2,170.000
025523  E  DPX-630 36KA 3KUTUP 400A    1  2,270.000
025524  E  DPX-630 36KA 3KUTUP 630A    1  2,560.000
025537  E  DPX 630TM 4P 36KA 320A     1  2,910.000
025538  E  DPX 630TM 4P 36KA 400A     1  3,040.000
025540  E  DPX 630TM 4P 36KA 630A     1  3,350.000
025542  E  DPX-630 70KA 3KUTUP 320A    1  2,700.000
025543  E  DPX-630 70KA 3KUTUP 400A    1  2,820.000
025544  E  DPX-630 70KA 3KUTUP 630A    1  3,080.000
025558  E  DPX 630TM 4P 70KA 400A     1  3,750.000
025560  E  DPX 630TM 4P 70KA 630A     1  4,110.000
025602  E  DPX630 36KA 3K 400A ELEKT.TİP  1  2,600.000
025603  E  DPX630 36KA 3K 630A ELEKT.TİP  1  3,130.000
025606  E  DPX630 36KA 4K 400A ELEKT.TİP  1  3,480.000
025607  E  DPX630 36KA 4K 630A ELEKT.TİP  1  4,180.000
025610  E  DPX630 70KA 3K 400A ELEKT.TİP  1  3,130.000
025611  E  DPX630 70KA 3K 630A ELEKT.TİP  1  3,800.000
025652  E  DPX630 36KA 3K 400A SG TİP   1  3,120.000
025653  E  DPX630 36KA 3K 630A SG TİP   1  3,740.000
025656  E  DPX630 36KA 4K 400A SG TİP   1  4,150.000
025657  E  DPX630 36KA 4K 630A SG TİP   1  5,030.000
025660  E  DPX630 70KA 3K 400A SG TİP   1  3,740.000
025661  E  DPX630 70KA 3K 630A SG TİP    1  4,540.000
025702  E  DPX1600 50KA 3K 800A ELEKT.TİP  1  4,470.000
025703  E  DPX1600 50KA 3K 1250A ELEKT.TP  1  6,230.000
025704  E  DPX1600 50KA 3K 1600A ELEKT.TP  1  8,730.000
025706  E  DPX1600 50KA 4K 800A ELEKT.TİP  1  5,980.000
025707  E  DPX1600 50KA 4K 1250A ELEKT.TP  1  8,270.000
025708  E  DPX1600 50KA 4K 1600A ELEKT.TP  1  11,900.000
025710  E  DPX1600 70KA 3K 800A ELEKT.TİP  1  5,000.000
025711  E  DPX1600 70KA 3K 1250A ELEKT.TP  1  6,760.000
025712  E  DPX1600 70KA 3K 1600A ELEKT.TP  1  9,270.000
025751  E  DPX1600 50KA 3K 800A SG TİP   1  5,360.000
025752  E  DPX1600 50KA 3K 1250A SG TİP   1  7,310.000
025753  E  DPX1600 50KA 3K 1600A SG TİP   1  9,790.000
025755  E  DPX1600 50KA 4K 800A SG TİP   1  7,170.000
025756  E  DPX1600 50KA 4K 1250A SG TİP   1  9,730.000
025757  E  DPX1600 50KA 4K 1600A SG TİP   1  13,400.000
025759  E  DPX1600 70KA 3K 800A SG TİP   1  5,980.000
025760  E  DPX1600 70KA 3K 1250A SG TİP   1  9,000.000
025761  E  DPX1600 70KA 3K 1600A SG TİP   1  10,400.000
025801  E  DPX-1250 50KA 3KUTUP 630A    1  3,500.000
025802  E  DPX-1250 50KA 3KUTUP 800A    1  4,150.000
025803  E  DPX-1250 50KA 3KUTUP 1000A    1  5,440.000
025804  E  DPX-1250 50KA 3KUTUP 1250A    1  5,940.000
025815  E  DPX-H1250 70KA 3KUTUP 630A    1  4,070.000
025816  E  DPX-H1250 70KA 3KUTUP 800A    1  5,030.000
025817  E  DPX-H1250 70KA 3KUTUP 1000A   1  5,970.000
025818  E  DPX-H1250 70KA 3KUTUP 1250A   1  6,570.000
026002  E  DPX125 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 63A  1   788.000
026003  E  DPX125 K.A.K BLOĞU 4KUTUP 63A  1   875.000
026012  E  DPX125 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 125A  1   900.000
026013  E  DPX125 K.A.K BLOĞU 4KUTUP 125A  1  1,000.000
026020  E  DPX160 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 160A  1  1,280.000
026021  E  DPX160 K.A.K BL 4K160A SAĞ MON  1  1,370.000
026022  E  DPX160 K.A.K BL 4K160A SAĞ MON  1  1,370.000
026036  E  DPX250ER K.A.K 4K 250A SAĞ MON  1  1,660.000
026038  E  DPX250ER K.A.K 4K 250A ALT MON  1  1,660.000
026054  E  DPX250 K.A.K BL 3K 250A ALT MO  1  1,420.000
026055  E  DPX250 K.A.K BL 4K 250A ALT MO  1  1,670.000
026060  E  DPX630 K.A.K 3K INC400A ALT M.  1  1,660.000
026061  E  DPX630 K.A.K 4K INC400A ALT M.  1  1,980.000
026064  E  DPX630 K.A.K 3K INC630A ALT M.  1  2,210.000
026065  E  DPX630 K.A.K 4K INC630A ALT M.  1  2,520.000
026088  E  KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ     1   630.000
026092  E  TOROİD AKIM TRAFOSU Ø35MM 150A  1   344.000
026093  E  TOROİD AKIM TRAFOSU Ø80MM 400A  1   431.000
026094  E  TOROİD AKIM TRAFO Ø110MM 630A  1   637.000
026095  E  TOROİD AKIM TRAFO Ø140MM 1200A  1   741.000
026096  E  TOROİD AKIM TRAFO Ø210MM 1800A  1  1,330.000
026097  E  TOROİD AÇILABİLİR Ø150MM 1200A  1  1,210.000
026098  E  TOROİD AÇILABİLİR Ø300MM 2000A  1  3,230.000
026123  E  DPX1250A VE ALTINDAKİ AMP.MOTO  1  4,260.000
026127  E  DPX 1600A KOMPAKT İÇİN MOTOR   1  4,260.000
026134  E  DPX 250 KASA İÇİN MOTOR     1  2,510.000
026144  E  DPX 630 KASA İÇİN MOTOR     1  3,220.000
026160  E  DPX'LER İÇİN YARDIMCI KONTAK   1   101.000
026166  E  DPX İÇİN AÇTIR. BOB.110V AC/DC  1   205.000
026167  E  DPX İÇİN AÇTIR. BOB.230V AC/DC  1   205.000
026168  E  DPX İÇİN AÇTIR. BOB.400V AC/DC  1   205.000
026173  E  DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.230V  1   235.000
026174  E  DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.400V  1   235.000
026175  E  DPX 125 DÜŞÜK GERILIM MODULU   1   265.000
026176  E  DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.110V  1   228.000
026183  E  DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.230V  1   257.000
026184  E  DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.400V  1   257.000
026185  E  DPX 160/1600 DÜŞÜK GER.MODÜLÜ  1   294.000
026186  E  DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.110V  1   257.000
026190  E  DPX GECİKTİRME MODULU 230V    1   454.000
026193  E  ELEKTRONIK KONTROL KUTUSU    1  2,750.000
026194  E  ELEKTR.KONT.KUT.RS485 PORTLU   1  3,250.000
026200  E  DPX125 KİLİTLEME AKSESUARI    1   32.300
026201  E  DPX125 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ  1   136.000
026202  E  DPX125 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL  1   241.000
026203  E  DPX125DONEN KUM.KOLU SARI-KIRM  1   159.000
026204  E  DPX125KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI  1   277.000
026205  E  DPX 125 BAĞLANTI KORUYUCUSU   1   85.100
026208  E  DPX125 RAYA MONTAJ AKSESUARI   1   22.800
026209  E  DPX160 VE 250ER RAYA MONT AK.  1   24.700
026210  E  DPX160 KİLİTLEME AKSESUARI    1   34.100
026211  E  DPX160 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ  1   162.000
026213  E  DPX160DONEN KUM.KOLU SARI-KIRM  1   184.000
026215  E  DPX 160 BAĞLANTI KORUYUCUSU   1   115.000
026217  E  DPX160 KABLO PABUÇ ADAPTÖRÜ   1   47.000
026218  E  DPX 160 KAFES UÇ AKS. 95MM2   1   51.200
026219  E  DPX 160 KAFES UÇ AKS. 120MM2   1   79.300
026221  E  DPX250 KİLİTLEME AKSESUARI    1   37.800
026222  E  DPX250 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ  1   324.000
026224  E  DPX250DONEN KUM.KOLU SARI-KIRM  1   98.100
026226  E  DPX250 BAĞLANTI KORUYUCUSU 3K  1   96.400
026227  E  DPX250 BAĞLANTI KORUYUCUSU 4K  1   136.000
026233  E  DPX250 BARA BAĞLANTI AKS. 3K   1   174.000
026234  E  DPX250 BARA BAĞLANTI AKS. 4K   1   195.000
026235  E  DPX250 KAFES UÇ AKS. 95MM2    1   71.800
026240  E  DPX630 KİLİTLEME AKSESUARI    1   43.500
026241  E  DPX630 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ  1   335.000
026244  E  DPX630 BAĞLANTI KORUYUCUSU 3K  1   221.000
026245  E  DPX630 BAĞLANTI KORUYUCUSU 4K  1   134.000
026248  E  DPX630 BARA BAĞLANTI AKS. 3K   1   210.000
026249  E  DPX630 BARA BAĞLANTI AKS. 4K   1   307.000
026250  E  DPX630 KAFES UÇ AKS. 300MM2   1   226.000
026251  E  DPX630 KAFES UÇ AKS. 2X240MM2  1   480.000
026260  E  DPX1250/1600 KİLİTLEME AKSE.   1   43.200
026261  E  DPX1250/1600DÖNEN KUM.KOLU GRİ  1   371.000
026264  E  DPX1250/1600 BAĞ.KORUYUCUSU 3K  1   430.000
026265  E  DPX1250/1600 BAĞ.KORUYUCUSU 4K  1   575.000
026269  E  DPX1600 KAFES UÇ AKS.2X240MM2  1   122.000
026270  E  DPX1600 KAFES UÇ AKS.4X240MM2  1   221.000
026277  E  DPX160 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL  1   294.000
026278  E  DPX160KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI  1   313.000
026279  E  DPX250 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL  1   587.000
026280  E  DPX250KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI  1   599.000
026281  E  DPX630 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL  1   537.000
026282  E  DPX630KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI  1   552.000
026283  E  DPX1600 KAPAK MONTE KUMAN.KOL  1   598.000
026284  E  DPX1600KAP.MON.KUM.KOL SARI-KI  1   634.000
026285  E  DPX250ER BAĞLANTI KORUYUCU 3K  1   218.000
026286  E  DPX250ER BAĞLANTI KORUYUCU 4K  1   290.000
026288  E  DPX250ER KAFES UÇ AKS. 95MM2   1   71.800
026290  E  DPX250ER BARA BAĞLANTI AKS. 3K  1   174.000
026291  E  DPX250ER BARA BAĞLANTI AKS. 4K  1   230.000
026299  E  DPX'LER İÇİN RAY YÜKSELTİCİSİ  1   43.500
026399  E  DPX1600DEBRO-LIFT 8KONT.KONNEK  1   124.000
026401  E  DPX160 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ   1   540.000
026408  E  DPX250 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ   1   579.000
026409  E  DPX630 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ   1   583.000
026410  E  DPX1250/1600 ENVERS.ŞASİ KAİDE  1  1,150.000
026574  E  DPX1600 DEBRO-LIFT SINYAL.KONT  1   157.000
026575  E  DPX1600 KURMA--AYIRMA KOLU    1   143.000
026576  E  DPX1600 RONİS KİLİT TERTİBATI  1   378.000
026580  E  DPX1600 RONİS KLT TERTI.2ANAHT  1   378.000
026582  E  DPX1600 3K ÖN.BAĞ.ÇEKMECE KAİD  1  6,200.000
026583  E  DPX1600 4K ÖN.BAĞ.ÇEKMECE KAİD  1  7,410.000
026584  E  DPX1600 3K AR.BAĞ.ÇEKMECE KAİD  1  6,200.000
026585  E  DPX1600 4K AR.BAĞ.ÇEKMECE KAİD  1  7,410.000
027020  E  DRX 15A 3KUTUP 20KA 415V     1   230.000
027022  E  DRX 25A 3KUTUP 20KA 415V     1   230.000
027024  E  DRX 40A 3KUTUP 20KA 415V     1   230.000
027026  E  DRX 60A 3KUTUP 20KA 415V     1   230.000
027028  E  DRX 100A 3KUTUP 20KA 415V    1   259.000
027112  E  DRX 125A 3KUTUP 25KA 415V    1   367.000
027114  E  DRX 175A 3KUTUP 25KA 415V    1   389.000
027115  E  DRX250 25KA 200A 3K       1   445.000
027117  E  DRX 250N 3P 250A         1   473.000
027124  E  DRX 250H 3P 36KA 125A      1   413.000
027126  E  DRX 250H 3P 175A         1   445.000
027127  E  DRX 200A 3KUTUP 36KA 415V    1   476.000
027129  E  DRX 250A 3KUTUP 36KA 415V    1   499.000
027140  E  DRX BİR YARD. KONTAK BLOĞU    1   88.200
027141  E  DRX BİR ALARM BLOĞU       1   86.900
027142  E  DRX 1 YARD.KON+ 1 ALARM KONTAK  1   125.000
027154  E  DRX AÇTIRMA BOB.200/277V AC/DC  1   127.000
027155  E  DRX AÇTIRMA BOB.380/480V AC/DC  1   127.000
027164  E  DRX DÜŞ.GER.BOB.200/240AC/DC   1   174.000
027165  E  DRX DÜŞ.GER.BOB.380/415AC/DC   1   174.000
027170  E  DRX100 KAFES UÇ 50A'E KADAR   1   35.800
027171  E  DRX100 KAFES UÇ60A-100A ARASI  1   38.500
027174  E  DRX250 KAFES UÇ 250A İÇİN    1   58.900
027176  E  DRX100 DÖNEN KUM.KOLU ÜSTTE   1   132.000
027177  E  DRX100 DÖNEN KUM.KOL P.KAPAĞA  1   232.000
027178  E  DRX250 DÖNEN KUM.KOLU ÜSTTE   1   228.000
027179  E  DRX250 DÖNEN KUM.KOL P.KAPAĞA  1   246.000
027180  E  DRX100 KİLİTLEME AKSESUARI    1    22.900
027183  E  DRX100 MÜH.BAĞLANTI KORUYUCUSU  1    53.100
027185  E  DRX250 MÜH.BAĞLANTI KORUYUCUSU  1    64.800
027187  E  DRX100 RAYA MONTAJ AKSESUARI   1    20.000
027188  E  DRX250 RAYA MONTAJ AKSESUARI   1    30.000
028621  E  DMX3 SABİT 50KA 3K 800A KASA1  1  6,580.000
028622  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,1000A,KASA1  1  6,680.000
028623  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,1250A,KASA1  1  6,790.000
028624  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,1600A,KASA1  1  7,530.000
028625  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,2000A,KASA1  1  9,010.000
028626  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,2500A,KASA1  1  10,900.000
028627  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,3200A,KASA2  1  14,100.000
028628  E  DMX3 SABİT,50KA,3K,4000A,KASA2  1  19,200.000
028631  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 800 A  1  8,590.000
028632  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1000A  1  8,700.000
028633  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1250A  1  8,910.000
028634  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1600A  1  9,970.000
028635  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 2000A  1  12,000.000
028636  E  DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 2500A  1  14,500.000
028637  E  DMX³ 4000 N FIXED 4POLES 3200A  1  18,700.000
028638  E  DMX³ 4000 N FIXED 4POLES 4000A  1  25,600.000
028641  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,800A, KASA1  1  7,320.000
028642  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,1000A,KASA1  1  7,530.000
028643  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,1250A,KASA1  1  7,640.000
028644  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,1600A,KASA1  1  8,700.000
028645  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,2000A,KASA1  1  10,400.000
028646  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,2500A,KASA1  1  12,600.000
028647  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,3200A,KASA2  1  16,300.000
028648  E  DMX3 SABİT,65KA,3K,4000A,KASA2  1  22,000.000
028651  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 800A  1  9,650.000
028652  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1000A  1  9,970.000
028653  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1250A  1  10,200.000
028654  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1600A  1  11,600.000
028655  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 2000A  1  13,800.000
028656  E  DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 2500A  1  16,600.000
028657  E  DMX³ 4000 H FIXED 4POLES 3200A  1  21,500.000
028658  E  DMX³ 4000 H FIXED 4POLES 4000A  1  29,400.000
028661  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,800A,KASA2  1  9,010.000
028662  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,1000A,KAS2  1  9,230.000
028663  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,1250A,KAS2  1  9,330.000
028664  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,1600A,KAS2  1  10,600.000
028665  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,2000A,KAS2  1  12,900.000
028666  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,2500A,KAS2  1  15,200.000
028667  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,3200A,KAS2  1  20,000.000
028668  E  DMX3 SABİT,100KA,3K,4000A,KAS2  1  25,500.000
028671  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 800 A  1  12,000.000
028672  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1000A  1  12,300.000
028673  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1250A  1  12,500.000
028674  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1600A  1  14,100.000
028675  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 2000A  1  16,900.000
028676  E  DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 2500A  1  20,300.000
028677  E  DMX³ 4000 L FIXED 4POLES 3200A  1  26,400.000
028678  E  DMX³ 4000 L FIXED 4POLES 4000A  1  33,900.000
028721  E  DMX3 ÇEKME. 50KA 3K 800A KASA1  1  12,300.000
028722  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1000A KASA1  1  12,500.000
028723  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1250A KASA1  1  12,600.000
028724  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1600A KASA1  1  13,400.000
028725  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 2000A KASA1  1  14,800.000
028726  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 2500A KASA1  1  16,700.000
028727  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 3200A KASA2  1  21,600.000
028728  E  DMX3 ÇEKME.50KA 3K 4000A KASA2  1  26,700.000
028731  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.800A   1  16,300.000
028732  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1000A  1  16,500.000
028733  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1250A  1  16,600.000
028734  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1600A  1  17,800.000
028735  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.2000A  1  19,700.000
028736  E  DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.2500A  1  22,000.000
028737  E  DMX³ 4000 N DRAW-OUT 4P.3200A  1  28,800.000
028738  E  DMX³ 4000 N DRAW-OUT 4P.4000A  1  35,600.000
028741  E  DMX3 ÇEKME. 65KA 3K 800A KASA1  1  13,200.000
028742  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1000A KASA1  1  13,400.000
028743  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1250A KASA1  1  13,500.000
028744  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1600A KASA1  1  14,500.000
028745  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 2000A KASA1  1  16,300.000
028746  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 2500A KASA1  1  18,300.000
028747  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 3200A KASA2  1  23,800.000
028748  E  DMX3 ÇEKME.65KA 3K 4000A KASA2  1  29,600.000
028751  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.800A   1  17,400.000
028752  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1000A  1  17,800.000
028753  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1250A  1  17,900.000
028754  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1600A  1  19,200.000
028755  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.2000A  1  21,500.000
028756  E  DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.2500A  1  24,300.000
028757  E  DMX³ 4000 H DRAW-OUT 4P.3200A  1  31,500.000
028758  E  DMX³ 4000 H DRAW-OUT 4P.4000A  1  39,300.000
028761  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 800A KASA2  1  16,600.000
028762  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1000A KAS2  1  16,800.000
028763  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1250A KAS2  1  16,900.000
028764  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1600A KAS2  1  18,200.000
028765  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 2000A KAS2  1  20,300.000
028766  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 2500A KAS2  1  22,800.000
028767  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 3200A KAS2  1  27,400.000
028768  E  DMX3 ÇEKME.100KA 3K 4000A KAS2  1  32,900.000
028771  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.800A   1  21,900.000
028772  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1000A  1  22,300.000
028773  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1250A  1  22,400.000
028774  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1600A  1  24,100.000
028775  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.2000A  1  26,900.000
028776  E  DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.2500A  1  30,300.000
028777  E  DMX³ 4000 L DRAW-OUT 4P.3200A  1  36,400.000
028778  E  DMX³ 4000 L DRAW-OUT 4P.4000A  1  43,700.000
028800  E  DMX3 MP4LI ELEKT. KORUMA ÜNİTE  1  1,800.000
028801  E  DMX3 MP4LSI ELEKT.KORUMA ÜNİTE  1  2,100.000
028802  E  DMX3 MP4LSIG ELEKT.KORUMA ÜNİT  1  2,850.000
028805  E  DMX3 KOR.UNIT.HABERLESME FONK.  1  1,060.000
028806  E  DMX3 HARICI GÜC KAYNAGI-12VDC  1  1,590.000
028807  E  DMX3 TOPRAK KAÇAĞI FONKSİYONU  1   890.000
028811  E  DMX3 HARİCİ NOTR         1   965.000
028812  E  DMX3 PROGRAMLAN. MODÜL ÇIKIŞI  1  1,490.000
028814  E  DMX3 YAY KUR.&KAPAM.HAZIR KONT  1   227.000
028815  E  DMX3 İLAVE YARDIMCI KONTAK    1   101.000
028816  E  Signal contact for auxiliaries  1    89.600
028820  E  DMX3 KAPI KİLİTLEME AKSESUARI  1   376.000
028821  E  DMX3 AÇIK POZ.ASMA KİLİT AKSE.  1   115.000
028822  E  DMX3 KAPI CONTASI (IP40)     1   128.000
028823  E  DMX3 OPERASYON SAYICISI     1   315.000
028825  E  DMX3 ÇEKMECE MONTAJ AKSESUARI  1   202.000
028826  E  DMX3 GÜVEN. KAP.ASMA KİLİT AKS  1   139.000
028828  E  DMX3 KİLİT İÇİN 2DELİKLİ KAİDE  1   178.000
028830  E  DMX3 PROFALUX ANAHTARLI KILIT  1   453.000
028831  E  DMX3 RONIS ANAHTARLI KILIT    1   453.000
028832  E  DMX3 ÇEKME PROFALUX ANAH KILIT  1   477.000
028833  E  DMX3 ÇEKME RONİS ANAH. KILIT   1   477.000
028834  E  DMX3 MOTOR 24VAC/DC       1  1,590.000
028835  E  DMX3 MOTOR 48VAC/DC       1  1,590.000
028837  E  DMX3 MOTOR 230VAC/DC       1  1,590.000
028838  E  DMX3 MOTOR 415VAC/DC       1  1,590.000
028841  E  DMX3 KAPAMA BOBINI 24VAC/DC   1   477.000
028842  E  DMX3 KAPAMA BOBINI 48VAC/DC   1   477.000
028844  E  DMX3 KAPAMA BOBINI 230VAC/DC   1   477.000
028845  E  DMX3 KAPAMA BOBINI 415V AC    1   477.000
028848  E  DMX3 ACTIRMA BOBINI 24VAC/DC   1   477.000
028849  E  DMX3 ACTIRMA BOBINI 48VAC/DC   1   477.000
028851  E  DMX3 ACTIRMA BOBİNİ 230VAC/DC  1   477.000
028852  E  DMX3 ACTIRMA BOBİNİ 415V AC   1   477.000
028855  E  DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 24VAC/DC  1   539.000
028856  E  DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 48VAC/DC  1   539.000
028858  E  DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 230VAC/DC  1   539.000
028859  E  DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 415V AC   1   539.000
028863  E  DMX3 GECİK.DÜŞ.GER.B.230VAC/DC  1   550.000
028864  E  DMX3 ENVERSÖR SİS. KAİDE KASA1  1   777.000
028865  E  DMX3 ENVERSÖR SİS. KAİDE KASA2  1   777.000
028879  E  DMX3 KALDIRMA PLAKASI      1   590.000
028882  E  DMX3 DİKEY ARKA KONT.SABİT 3K  1   577.000
028883  E  Rear ter.for vert.4Ppitch85*60  1   767.000
028884  E  DMX3 DÜZ ARKA KONT.SABİT 3K   1   777.000
028885  E  Rear ter.for fix.pl.4P.2500*85  1  1,040.000
028886  E  DMX3 MESAFE ARTTIRI.KON.3K DÜZ  1   940.000
028887  E  Rear ter.forfix.pl.4P.2500*106  1  1,490.000
028888  E  DMX3 MESA.ARTTIRI.KON.3K DİKEY  1  1,090.000
028889  E  Re.ter.for fix.ver.4P.2500*106  1  1,590.000
028890  E  DMX3 MESA.ARTTIRI.KON.3K YATAY  1  1,090.000
028891  E  Re.ter.for fix.hor.4P.2500*106  1  1,590.000
028892  E  DMX3 KASA2 3K DÜZ ARKA KONTAK  1   890.000
028893  E  Rear termin.for fix.pl.4P.4000  1  1,380.000
028894  E  DMX3 KASA2 3K ÇEK.DÜZ ARKA KON  1   979.000
028895  E  Rear ter.for ori.4Ppitch130len  1  1,490.000
028896  E  DMX3 KASA1 3K ÇEK.DÜZ ARKA KON  1   577.000
028897  E  Rear ter.for orient.4P.106*70  1   767.000
028902  E  DMX3 CEKMECE KAIDESI KASA1,3K  1  4,140.000
028903  E  Base for drawout vers.2500 4P  1  5,410.000
028904  E  DMX3 CEKMECE KAIDESI KASA2,3K  1  6,260.000
028905  E  Base for drawout vers.4000 4P  1  8,270.000
028909  E  DMX3 CEKME.DONUS.SETI KASA1,3K  1  3,290.000
028910  E  Transf.kit fordraw.ver.2500 4P  1  4,350.000
028911  E  DMX3 CEKME.DONUS.SETI KASA2,3K  1  4,030.000
028912  E  Transf.kit fordraw.ver.4000 4P  1  5,300.000
028920  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 2.6M  1   328.000
028921  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 3M   1   365.000
028922  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 3.6M  1   438.000
028923  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 4M   1   504.000
028924  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 4.6M  1   590.000
028925  E  DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 5.6M  1   677.000
029300  E  CTX-1 9A 3P 24V AC 1NA      1   48.900
029304  E  CTX1 9A 3P 230V AC 1NA      1   48.900
029305  E  CTX1 9A 3P 400V AC 1NA      1   48.900
029310  E  CTX-1 9A 3P 24V AC 1NK      1   48.900
029314  E  CTX1 9A 3P 230V AC 1NK      1   48.900
029315  E  CTX1 9A 3P 400V AC 1NK      1   48.900
029320  E  CTX1 12A 3P 24V AC 1NA      1   53.900
029324  E  CTX1 12A 3P 230V AC 1NA     1   53.900
029325  E  CTX1 12A 3P 400V AC 1NA     1   53.900
029330  E  CTX1 12A 3P 24V AC 1NK      1   53.900
029334  E  CTX1 12A 3P 230V AC 1NK     1   53.900
029335  E  CTX1 12A 3P 400V AC 1NK     1   53.900
029350  E  CTX1 18A 3P 24V AC 1NA      1   62.100
029354  E  CTX1 18A 3P 230V AC 1NA     1   62.100
029355  E  CTX1 18A 3P 400V AC 1NA     1   62.100
029360  E  CTX1 18A 3P 24V AC 1NK      1   62.100
029364  E  CTX1 18A 3P 230V AC 1NK     1   62.100
029365  E  CTX1 18A 3P 400V AC 1NK     1   62.100
029370  E  CTX1 25A 3P 24V AC        1   94.200
029374  E  CTX1 25A 3P 230V AC       1   94.200
029375  E  CTX1 25A 3P 400V AC       1   94.200
029380  E  CTX1 32A 3P 24V AC        1   180.000
029384  E  CTX1 32A 3P 230V AC       1   180.000
029385  E  CTX1 32A 3P 400V AC       1   180.000
029390  E  CTX1 40A 3P 24V AC        1   226.000
029394  E  CTX1 40A 3P 230V AC       1   226.000
029395  E  CTX1 40A 3P 400V AC       1   226.000
029400  E  CTX1 50A 3P 24V AC        1   309.000
029404  E  CTX1 50A 3P 230V AC       1   309.000
029405  E  CTX1 50A 3P 400V AC       1   309.000
029410  E  CTX1 65A 3P 24V AC        1   351.000
029414  E  CTX1 65A 3P 230V AC       1   351.000
029415  E  CTX1 65A 3P 400V AC       1   351.000
029420  E  CTX1 80A 3P 24V AC        1   401.000
029424  E  CTX1 80A 3P 230V AC       1   401.000
029425  E  CTX1 80A 3P 400V AC       1   401.000
029430  E  CTX1 95A 3P 24V AC        1   501.000
029434  E  CTX1 95A 3P 230V AC       1   501.000
029435  E  CTX1 95A 3P 400V AC       1   501.000
029440  E  CTX1 105A 3P 24V AC       1   800.000
029444  E  CTX1 105A 3P 230V AC       1   800.000
029445  E  CTX1 105A 3P 400V AC       1   800.000
029458  E  RTX1 TERMİK RÖ.0.65-1.1     1   91.800
029459  E  RTX1 TERMİK RÖLE 1-1.5A     1   91.800
029460  E  RTX1 TERMİK RÖLE 1.3-1.9A    1   91.800
029461  E  RTX1 TERMİK RÖLE 1.8-2.7A    1   91.800
029462  E  RTX1 TERMİK RÖLE 2.5- 4A     1   91.800
029463  E  RTX1 TERMİK RÖLE 4- 6.3A     1   91.800
029464  E  RTX1 TERM.ROLE 5,5 - 8,5A bOY1  1   91.800
029465  E  RTX1 TERMİK RÖLE 8- 12A     1   91.800
029466  E  RTX1 TERMİK RÖLE 10- 16A     1   91.800
029467  E  RTX1 TERMİK RÖLE 14.5-18A    1   91.800
029468  E  RTX1 TERMİK RÖLE 17.5-22A    1   97.600
029469  E  RTX1 TERMİK RÖLE 21-26A     1   97.600
029470  E  RTX1 TERMİK RÖLE 25-32A     1   100.000
029471  E  RTX1 TERMİK RÖLE 30-40A     1   105.000
029472  E  RTX1 TERMİK RÖLE 24-32A     1   220.000
029473  E  RTX1 TERMİK RÖLE 30-43A     1   220.000
029474  E  RTX1 TERMİK RÖLE 42-55A     1   220.000
029475  E  RTX1 TERMİK RÖLE 54-65A     1   220.000
029476  E  RTX1 TERMİK RÖLE 64-82A     1   230.000
029477  E  RTX1 TERMİK RÖLE 78-97A     1   277.000
029478  E  RTX1 TERMIK ROLE 90-110A bOY2  1   288.000
029482  E  RTX2 TERMIK ROLE 63-90A bOY1   1   380.000
029483  E  RTX2 TERMIK ROLE 90-120A bOY1  1   392.000
029484  E  RTX2 TERMIK ROLE 110-140A bOY1  1   402.000
029485  E  RTX2 TERMIK ROLE 140-190A bOY1  1   431.000
029486  E  RTX2 TERMIK ROLE 120-190A bOY2  1   918.000
029487  E  RTX2 TERMIK ROLE 175-280A bOY2  1   918.000
029488  E  RTX2 TERMIK ROLE 200-310A bOY2  1  1,050.000
029494  E  RTX1 RAYA MONTAJ AKSE.      1   34.500
029495  E  RTX2 RAYA MONTAJ AKSE.      1   57.400
029500  E  CTX2 150A 3P 24V AC NK+NA    1  1,130.000
029504  E  CTX2 150A 3P 230V AC NK+NA    1  1,130.000
029505  E  CTX2 150A 3P 400V AC NK+NA    1  1,130.000
029510  E  CTX2 185A 3P 24V AC NK+NA    1  1,530.000
029514  E  CTX2 185A 3P 230V AC NK+NA    1  1,530.000
029515  E  CTX2 185A 3P 400V AC NK+NA    1  1,530.000
029520  E  CTX2 205A 24-28VAC/DC NK+NA   1  1,830.000
029524  E  CTX2 205A 230-250VAC/DC NK+NA  1  1,830.000
029525  E  CTX2 205A 380-415VAC/DC NK+NA  1  1,830.000
029530  E  CTX2 250A 24-28VAC/DC NK+NA   1  2,240.000
029534  E  CTX2 250A 230-250VAC/DC NK+NA  1  2,240.000
029535  E  CTX2 250A 380-415VAC/DC NK+NA   1  2,240.000
029544  E  CTX2 310A 230-250VAC/DC NK+NA   1  2,590.000
029604  E  CTXC 12,5KVAR/25A 230VAC 1NA+1   1   145.000
029605  E  CTXC 12,5KVAR/25A 440VAC 1NA+1   1   145.000
029614  E  CTXC 16,7KVAR/32A 230VAC 1NA+1   1   185.000
029615  E  CTXC 16,7KVAR/32A 440VAC 1NA+1   1   185.000
029624  E  CTXC 20KVAR/45A 230VAC 1NA+1NK   1   220.000
029625  E  CTXC 20KVAR/45A 440VAC 1NA+1NK   1   220.000
029634  E  CTXC 30KVAR/60A 230VAC 1NA+1NK   1   357.000
029635  E  CTXC 30KVAR/60A 440VAC 1NA+1NK   1   357.000
029644  E  CTXC 45KVAR/90A 230VAC 1NA+1NK   1   431.000
029645  E  CTXC 45KVAR/90A 440VAC 1NA+1NK   1   431.000
029654  E  CTXC 55KVAR/110A 230VAC 1NA+1N   1   460.000
029655  E  CTXC 55KVAR/110A 440VAC 1NA+1N   1   460.000
029664  E  CTXC 70KVAR/140A 230VAC 1NA+1N   1   689.000
029665  E  CTXC 70KVAR/140A 440VAC 1NA+1N   1   689.000
029700  E  CTX1 Y.BOBİN 9-18A ARASI 24VAC   5   27.500
029702  E  CTX1 Y.BOBİN9-18A ARASI 230VAC   5   27.500
029703  E  CTX1 BOY1 Y.BOBIN 400VAC      5   27.500
029704  E  CTX1 Y.BOBİN25-40A ARASI 24VAC   5   44.200
029706  E  CTX1 Y.BOBİN25-40A ARASI230VAC   5   44.200
029707  E  CTX1 BOY2-BOY3 Y.BOBIN 400VAC   5   44.200
029708  E  CTX1 Y.BOB.50-105A ARASI 24VAC   5   62.100
029710  E  CTX1 Y.BOB.50-105A ARASI230VAC   5   62.100
029711  E  CTX1 BOY4-BOY5 Y.BOBIN 400VAC   5   62.100
029712  E  CTX1 Y.KONTAK ÖN 1NA       10   14.000
029713  E  CTX1 Y.KONTAK ÖN 1NK       10   14.000
029714  E  CTX1 Y.KONTAK YAN 2NA       10   26.500
029715  E  CTX1 Y.KONTAK YAN 1NA+1NK     10   26.500
029716  E  CTX1 MEKANİK KİLİT 9-105A     5   34.500
029717  E  CTX1 MEKA+ELEKT. KİLİT9-105A    5   57.400
029718  E  CTX1 25-32A ICIN KUT.GIZLEYICI   8   23.000
029719  E  CTX1 40 A ICIN KUTUP GIZLEYICI   6   25.400
029720  E  CTX1 50-80A ICIN KUT.GIZLEYICI   8   28.800
029721  E  CTX1 95-105AICIN KUT.GIZLEYICI   8   34.500
029732  E  CTX2 BOBIN 230V 150-185A      1   185.000
029733  E  CTX2 BOBIN 400V 150-185A      1   185.000
029736  E  CTX2 BOBİN 230V 205-310A      1   230.000
029737  E  CTX2 ELEKTR.BOB.400V 205-310A   1   230.000
029747  E  CTX2 ELEKTR.MOD.230V 205-310A   1   574.000
029748  E  CTX2 ELEKTR.MOD.400V 205-310A   1   574.000
029758  E  CTX2 Y.KONTAK 2NA         10   26.500
029759  E  CTX2 Y.KONTAK 1NA+1NK       10   26.500
029760  E  CTX2 Y.KONTAK 2NK         10   26.500
029761  E  CTX2 MEKANİK KİLİT105-310A     1   116.000
029762  E  CTX2 DIKEY MEKAN.KILIT105-310A   1  1,160.000
029766  E  CTX2 KUT.KOR.KAP 1K 150-185A I   1   97.600
029767  E  CTX2 KUT.KOR.KAP 1K 205-700A I   3   111.000
029780  E  CTXC BOY1 Y.BOBIN 440VAC      5   27.500
029781  E  CTXC BOY2-BOY3 Y.BOBIN 440VAC   5   44.200
029782  E  CTXC BOY4-BOY5 Y.BOBIN 440VAC   5   62.100
030007  E  DLP KANAL 12.5X20MM ORTA BÖL.  120    3.430
030008  E  DLP KANAL 12.5X20MM BÖLMESİZ   120    2.820
030014  E  DLP KANAL 12.5X32MM ORTA BÖL.   80    4.360
030015  E  DLP KANAL 12.5X32MM BÖLMESİZ   80    4.020
030021  E  DLP KANAL 16X40MM ORTA BÖLMELİ  48    7.110
030026  E  DLP KANAL 16X60MM ORTA BÖLMELİ  40   11.000
030027  E  40X20MM DLP KANAL         48    9.580
030033  E  DLP KANAL 20X75MM ORTA BÖLMELİ  20   17.000
030038  E  DLP GULOT 50X100MM KANAL     16   31.000
030069  E  DLP SÜPÜRGELİK KANAL 20X80MM   32   20.000
030089  E  DLP SÜPÜRGELİK KANAL 20120MM   30   30.300
030114  E  DLPLUS 60x20 INCE KANAL, 3 BOL  32   13.400
030208  E  T DIRSEK             10    6.470
030209  E  T DIRSEK             10    7.850
030221  E  12.5X20 DLP İÇ-DIŞ BÜKEY KÖŞE   10    3.430
030223  E  12.5X20 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK    10    3.430
030224  E  12.5X20 DLP T DİRSEK       10    5.480
030226  E  20X75DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRSEK   10   35.800
030236  E  16X60DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRSEK   10   41.600
030237  E  50X100 DLP GULOT T DİRSEK     2   46.200
030251  E  12.5X32 DLP İÇ-DIŞ BÜKEY KÖŞE   10    3.740
030253  E  12.5X32 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK    10    5.520
030254  E  12.5X32 DLP T DİRSEK       10    5.550
030281  E  DLP AKS.30021 AYAR.İÇ/DIŞ KÖŞE  10    5.100
030283  E  DLP AKS.30021 AYARLAN.DİRSEK   10    4.880
030290  E  16X60 DLP SONLANDIRMA KAPAĞI   10    4.420
030291  E  16X60 DLP KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE   10   11.500
030292  E  16X60 DLP KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE  10   13.400
030293  E  16X60 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK     10   14.300
030295  E  16X60DLP KANAL BİRLEŞTİRME AKS  60    1.700
030300  E  20X75 DLP SONLANDIRMA KAPAĞI   10    4.420
030301  E  20X75 DLP KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE   10   12.000
030302  E  20X75 DLP KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE  10   15.000
030303  E  20X75 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK     10   18.900
030305  E  20X75DLP KANAL BİRLEŞTİRME AKS  30    1.930
030314  E  50X100 DLP SEPARATÖRLÜ DİRSEK   2   124.000
030316  E  İNCE KAN.DAĞITIM BUAT 75X75X35  10   11.100
030326  E  İNCE KAN.DAĞIT. BUAT110X110X50  10   18.700
030334  E  GALEA LİFE DLP BİRL.AKSESUARI   10    4.420
030380  E  50X100 MEKA.MONT.AKS.2MOD 32MM   5   20.000
030381  E  50X100 DLP MEKA.MONT.AKS.2MOD   20    4.670
030397  E  50X100 DLP MEKA.MONT.AKS.4MOD   10    8.870
030547  E  50X100 DLP MEKA.MONT.AKS.6MOD   10   17.100
030678  E  34X100 DLP YÜKSELTME PARÇASI   24   17.000
030700  E  HAREKETLİ SÜTUN 2.0M BEYAZ     1  1,660.000
030703  E  4BÖLMELİ SÜTUN 2,70M BEYAZ     1   697.000
030707  E  4BÖLMELİ SÜTUN 3.90M BEYAZ     1   861.000
030708  E  4BÖLMELİ SÜTUN 2,70M ALÜMİNYUM   1   827.000
030709  E  4BÖLMELİ SÜTUN 3,90M ALÜMİNYUM   1  1,060.000
030729  E  4 BÖL.MİNİSÜTUN 68CM ALÜMİNYUM   1   321.000
030735  E  2BÖLMELİ SÜTUN 2,70M BEYAZ     1   579.000
030736  E  2BÖLMELİ SÜTUN 3.90M BEYAZ     1   703.000
030742  E  4 BÖL.MİNİSÜTUN 68CM BEYAZ     1   270.000
030778  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 4MOD.ALÜMİN.    1  97.800
030779  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 8MOD.ALÜMİN.    1  113.000
030780  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 12MOD.ALÜMİN.   1  119.000
030787  E  SÜTUN MOD.CİHAZ KAİDESİ ALÜM.    1  27.000
030804  E  DLP KANAL 16X32MM İNCE KANAL    60   4.550
030819  E  50X100DLP MODÜLER CİHAZ KA.3MO   5  31.300
030850  E  DLP GULOT 34X100 KANAL       20  23.800
030852  E  DLP 34X100 SONLANDIRMA KAPAĞI   10   4.060
030853  E  DLP 34X100 BASİT ARA BÖLME     40   7.860
030854  E  DLP 34X100 KLİPSLİ VİDALI AYAK   20   3.200
030858  E  DLP 34X100KANAL KAPAK BİR.AKS.   10   7.140
030866  E  DLP 50X100 BASİT ARA BÖLME     40   7.990
030867  E  20X80/120 SÜP.KANAL ARA BÖLME   88   6.150
030881  E  ALÜM.KANAL KABLO BAĞI TUTUCU   100   0.937
030888  E  DLP.AKSE.KABLO TUTUCU BİLEZİK   100   2.770
030897  E  DLP HIZLI SAPLAMA AKSESUARI    200   0.494
030898  E  DLP İÇİN Ø6MM ÖZEL SAPLAMA    100   0.229
030899  E  DLP İÇİN Ø8MM ÖZEL SAPLAMA    100   0.494
030916  E  DLP 34/50X100 DEĞİŞKEN DİRSEK    2  32.900
030919  E  DLP 34/50X100 DEĞİŞKEN İÇ BÜKE   5  16.200
030922  E  DLP 34/50X100 DEĞİŞKEN DIŞ BÜK   5  20.300
030925  E  DLP 34X100 T DİRSEK         2  32.900
031065  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 4MOD. BEYAZ    1  87.700
031066  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 8MOD. BEYAZ    1  102.000
031067  E  SÜTUN İÇİN KAİDE 12MOD. BEYAZ    1  106.000
031069  E  SÜTUN MOD.CİHAZ KAİDESİ BEYAZ    1  19.700
031202  E  12.5X20 İNCEKANAL SONLAN.KAPAK   20   2.190
031203  E  12.5X32 İNCEKANAL SONLAN.KAPAK   20   2.430
031207  E  16X32 İNCE KANAL SONLAN.KAPAK   10   3.070
031208  E  16X40 İNCE KANAL SONLAN.KAPAK   10   3.500
031211  E  SONLANDIRMA KAPAGI         10   4.220
031611  E  İNCE KANAL S.ARMADA 2MOD ÇER.   10  26.400
031612  E  MNT.MOD.40X20,3M(SAD.YAT.MON.)   10  23.200
031613  E  İNCE KANAL S.ARMADA 4MOD ÇER.    5  32.800
031614  E  SÜP.KANAL S.ARMADA 8MOD ÇER.    5  33.900
031621  E  MONTAJ MODULU 60X20, 2X4M     10  63.500
031622  E  MONTAJ MODULU 60X20, 3X4M     10  69.200
031664  E  20X80/120KANAL 2MOD.ARMADA KA.   5  35.900
031669  E  35X140 SÜP.KANAL S.ARM.2MOD K    5  26.100
031671  E  35X140 SÜP.KANAL S.ARM.4MOD K    5  33.400
031672  E  35X140 SÜP.KANAL S.ARM.6MOD K    5  36.300
031701  E  12.5X20/32 KAİDE GEÇ AKSE 2MOD   10   8.840
031702  E  12.5X20/32 KAİDE GEÇ AKSE 4MOD   10  16.400
031704  E  16X32/40 KAİDE GEÇ AKSE 2MOD    10   9.210
031705  E  16X32/40 KAİDE GEÇ AKSE 4MOD    5  17.400
031707  E  16X60/20X75 KAİDE GEÇ AKSE 2MO   10  10.400
031708  E  16X60/20X75 KAİDE GEÇ AKSE 4MO   5  17.400
031709  E  BAGLANTI AKSESUARI, 31614 VE 3   5  18.000
031714  E  20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 2MO   5  26.400
031715  E  20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 4MO   5  32.800
031716  E  20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 6MO   5  37.200
032012  E  SİYAH COLRİNG KELEP.95MM UZUN.  1000   0.175
032015  E  SİYAH COLRİNG KELEP.140MM UZUN  1000    0.248
032022  E  SİYAH COLRİNG KELEP.180MM UZUN  1000    0.322
032024  E  SİYAH COLRİNG KELEP.360/4,6MM   100    0.654
032029  E  SİYAH COLRİNG KELEP.360/7,6MM   100    0.887
032030  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X95    1000    0.077
032031  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X140   1000    0.137
032032  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X180   1000    0.199
032037  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X140   1000    0.210
032038  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X180   1000    0.236
032039  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X280    100    0.322
032040  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X360    100    0.493
032042  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X180   1000    0.309
032043  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X280    100    0.382
032044  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X360    100    0.518
032050  E  COLRİNG KELEPÇELERİ 7.6X720    100    2.230
032065  E  COLRİNG KELEPÇEYAPIŞKAN TAŞIYI  100    0.542
032070  E  COLRİNG KELEPÇ.VİDALI TAŞ Ø4MM  1000    0.370
032072  E  COLRİNG KELEPÇ.VİDALI TAŞ Ø6MM  100    0.628
032076  E  COLRİNG KELEP KİLİTLNBLR TABAN  1000    0.382
032085  E  COLRİNG KELEPÇE TANTM PLAKA    100    0.887
032088  E  COLRİNG KELEPÇELERİ PENSESİ     1   413.000
032780  E  HDMI KABLO, 20M           1  1,100.000
032781  E  VGA KABLO,20M            1   425.000
032800  E  BALIK SITI KANAL 92X20MM      20   30.800
032801  E  BALIK SIRTI KANAL DAĞITIM BUAT   5   155.000
032802  E  BALIK SIRTI KANAL DEĞİŞ.DİRSEK   5   38.800
032803  E  BALIK SIRTI KANAL KPK BİRL.AKS   10   17.600
032805  E  BALIK S.KAN.DAN SÜP.KAN.GEC AK   1   81.400
032806  E  BALIK SIR.KANAL DAN 120X20 GEÇ   1   92.700
032807  E  BALIK SIRTI KANAL SON.KAPAĞI    10   10.700
032810  E  BALIK SIR.KANAL 140/170X35 GEÇ   1   80.500
033317  E  12.5X32DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRS   10   25.700
033325  E  16X32 KANAL İÇ/DIŞ BÜKEY KÖŞE   10    4.150
033326  E  16X40 KANAL İÇ/DIŞ BÜKEY KÖŞE   10    4.600
033327  E  16X32 KANAL DEĞİŞKEN DİRSEK    10    3.890
033328  E  16X40 KANAL DEĞİŞKEN DİRSEK    10    4.600
033329  E  16X32/40DLP MERKEZ/KÖŞE T DİR   10   26.100
033330  E  16X32 İNCE KANAL T DİRSEK     10    5.770
033606  E  KAPAK BIRLESTIRME PARCASI AKSE   20    2.250
033608  E  KAPAK BIRLESTIRME PARCASI AKSE   20    2.250
033646  E  12.5X20 DLP KAPAK BİRLEŞTİRME   20    1.570
033647  E  16X60/32DLP KAPAK BİRLEŞTİRME   20    1.570
033648  E  20X75DLP KAPAK BİRLEŞTİRME AKS   20    1.570
033664  E  20X80/20X120 DEN16X60 GEÇ AKS   10   28.500
033665  E  20X120 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE     5   25.800
033666  E  20X120 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE     5   25.800
033668  E  20X80/20X120 KAPAK BİR. AKSE.   10    9.730
033670  E  20X80/20X120 KANAL T DİRSEK     5   43.600
033700  E  DLP SÜPÜRGELİK KANAL 35X140MM   12   64.000
033714  E  35X140 DAN 16X60 GEÇİŞ AKS.     5   36.100
033715  E  35X140 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE     5   39.300
033716  E  35X140 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE     5   34.300
033718  E  35X140 KAPAK BİRLEŞTİRME AKS.   5    24.900
033744  E  20X80 KANAL SONLANDIRMA KAPAĞI  10    8.540
033745  E  20X80 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE     5    18.800
033746  E  20X80 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE    5    19.300
033774  E  20X120KANAL SONLANDIRMA KAPAĞI  10    9.050
034804  E  METAL IZGARA 138 X 138 IP32    1    53.800
034805  E  METAL IZGARA 248 X 248 IP32    1   248.000
034806  E  350 W ISITMA REZİSTANSI 7.5A   1  1,300.000
034807  E  MOTOR.TAVAN VANTİLA.600M3/SAAT  1  1,090.000
034808  E  MOTOR.TAVAN VANTİL.1000M3/SAAT  1  1,440.000
034817  E  VANTİLATÖR 30/160M3/SAAT     1   236.000
034834  E  150X150 PLAS.HAVALANDIR IZGARA  1    66.800
034835  E  250X250 PLAS.HAVALANDIR IZGARA  1   128.000
034836  E  325X325 PLAS.HAVALANDIR IZGARA  1   166.000
034847  E  PANO İÇİ TERMOSTAT RAYA MON.   1   187.000
034850  E  FILTRELİ VANTILATOR 40/160M3/S  1   301.000
034851  E  FILTRELİ VANTILATOR100/160M3/S  1   592.000
034852  E  FILTRELİ VANTILATOR170/240M3/S  1   839.000
034853  E  İNCE IZG.VANTİLATÖR360/800M3/S  1   917.000
035306  E  20 W ISITMA REZISTANSI 0.8A    1   232.000
035306  E  20 W ISITMA REZISTANSI 0.8A    1   232.000
035307  E  60 W ISITMA REZISTANSI 1.5A    1   298.000
035307  E  60 W ISITMA REZISTANSI 1.5A    1   298.000
035308  E  120 W ISITMA REZISTANSI 3.2A   1   431.000
035308  E  120 W ISITMA REZISTANSI 3.2A   1   431.000
035311  E  HIGROSTAT PANO ICI        1   390.000
035312  E  HIGROTERMOSTAT PANO ICI      1   968.000
035346  E  380W/240W DIKEY KLIMA       1  4,140.000
035347  E  640W/470W DIKEY KLIMA       1  4,610.000
035348  E  820W/680W DIKEY KLIMA       1  6,130.000
035350  E  1600W/1230W DIKEY KLIMA      1  7,180.000
035351  E  2000W/1510W DIKEY KLIMA      1  7,630.000
035353  E  3850W/2870W DIKEY KLIMA      1  12,100.000
035359  E  1550W/1200WPANO TABANINA KLIMA  1  7,020.000
035360  E  2050W/1560WPANO TABANINA KLIMA  1  7,980.000
035362  E  3850W/2870WPANO TABANINA KLIMA  1  11,500.000
035372  E  36W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI    1  2,480.000
035373  E  50W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI    1  2,980.000
035374  E  80W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI    1  3,430.000
036000  E  300X200 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1    62.800
036002  E  300X300 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1    72.600
036004  E  400X300 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1    76.900
036005  E  400X400 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1   109.000
036007  E  300X200 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1    45.500
036009  E  MARINA 500X400 DELIKLI PLAKA   1   119.000
036012  E  400X300 DELIKLI PLAKA       1    80.100
036014  E  500X500 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1   136.000
036015  E  500X400 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1   105.000
036016  E  PANO IC MALZEMESI         1   130.000
036017  E  600X600 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1   199.000
036018  E  DELIKLI PLAKA 700*500       1   211.000
036019  E  800X600 MARINA DIP PLAKA     1   256.000
036020  E  817770 DUY BACO          1   336.000
036021  E  ATLANT.PANO DELIK.PLK 100X800   1   416.000
036022  E  817772 DUY SCHIELE        1   201.000
036023  E  817773 DUY BACO CONTROLS     1   488.000
036024  E  600X600 LINA 12,5 DELIKLI PLK   1   298.000
036031  E  817761 PARASUT DUY FANAL     1   309.000
036033  E  MAR.LINA 25ICIN 800X600 DEL.PL  1   262.000
036034  E  MARINA LINA 12,5 RAY 800x800   1   388.000
036040  E  1000X600 LINA 12,5 DELIKLI PLK  1   409.000
036042  E  MARINA LINA 12,5 RAY 1000x800   1   459.000
036044  E  MARİNA KOF.DPX125/160 MON.AKS.  1   382.000
036045  E  MARİNA DPX125/160/250ER MON.PL  1   346.000
036046  E  MARINA LINA 25 RAY 1200X800    1   772.000
036087  E  1200*1000 PANOICIN DELIK.PLAKA  1   974.000
036091  E  300X300 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1   94.200
036092  E  400X400 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1   136.000
036093  E  500X500 LINA 25 DELIKLI PLAKA   1   185.000
036101  E  MARİNA 400X300X200MM ŞASİ     1   415.000
036102  E  MARİNA 500X400X200MM ŞASİ     1   505.000
036103  E  MARİNA 600X400X250MM ŞASİ     1   557.000
036105  E  700*500*250 KOFRA IÇIN SASI    1   740.000
036106  E  MARİNA 800X600X300MM ŞASİ     1   822.000
036109  E  MARİNA 1000X800X300MM ŞASİ    1   917.000
036110  E  1200X800 228 MODUL SASI      1  1,290.000
036150  E  300 MM DELIKLI DIKME SETI     5   36.800
036151  E  400 MM DELIKLI DIKME SETI     5   46.600
036152  E  500 MM DELIKLI DIKME SETI     5   53.100
036153  E  600 MM DELIKLI DIKME SETI     5   64.900
036154  E  KOFRA IÇ.DELIK.DIKME 700MM YUK  5   74.700
036155  E  800 MM DELIKLI DIKME SETI     5   84.400
036156  E  ATLANT.PANO 1000MM'LIK 2 DIKME  5   102.000
036158  E  1200MM ICIN DELIKLI DIKME     1   247.000
036200  E  LİNA25 MAVİ KANAL 25X25     60    8.850
036201  E  LİNA25 MAVİ KANAL 25X40     56    9.870
036202  E  LİNA25 MAVİ KANAL 25X60     56   16.500
036203  E  LİNA25 MAVİ KANAL 25X80     40   20.800
036205  E  LİNA25 MAVİ KANAL 40X25     56   11.800
036206  E  LİNA25 MAVİ KANAL 40X40     48   13.200
036207  E  LİNA25 MAVİ KANAL 40X60     48   17.200
036208  E  LİNA25 MAVİ KANAL 40X80     40   24.900
036211  E  LİNA25 MAVİ KANAL 60X40     32   19.700
036212  E  LİNA25 MAVİ KANAL 60X60     32   22.500
036213  E  LİNA25 MAVİ KANAL 60X80     32   29.300
036216  E  LİNA25 MAVİ KANAL 80X60     24   29.900
036217  E  LİNA25 MAVİ KANAL 80X80     24   36.400
036225  E  LİNA25 MAVİ KANAL 120X80     16   51.100
036251  E  MARINA KOFRA 400X300X200MM    1   442.000
036252  E  MARINA KOFRA 500X400X200MM    1   552.000
036255  E  MARINA KOFRA 600X400X250MM    1   663.000
036261  E  MARINA KOFRA 800X600X300MM    1  1,250.000
036263  E  MARINA KOFRA 1000X800X300MM    1  1,780.000
036300  E  200X600X300 BAZA         1   774.000
036301  E  200X800X300 BAZA          1  811.000
036408  E  MARINA DUVARA TESPIT 300 MM    1  53.200
036409  E  MARINA DUVAR TESPIT 400-1200MM   1  108.000
036494  E  CABSTOP PLAKA BOY 1        1  167.000
036495  E  CABSTOP PLAKA BOY 2        1  187.000
036497  E  CABSTOP PLAKA BOY 3        1  264.000
036551  E  300X200 CATI            1  206.000
036552  E  400X200 CATI            1  214.000
036553  E  400X250 CATI            1  248.000
036554  E  600X250 CATI            1  291.000
036556  E  600X300 CATI            1  303.000
036557  E  800X300 CATI            1  345.000
036564  E  500X250 CATI            1  260.000
036574  E  İÇ HAVA AKIMI VANTİLATÖR KİTİ   1  323.000
036578  E  PANO İÇİN HAVALANDIRMA Ø15MM    2  13.600
036579  E  PANO İÇİN HAVALANDIR Ø30.5MM    2  37.400
036580  E  KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK   20  32.100
036580  E  KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK   20  32.100
036581  E  KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK   20  14.100
036581  E  KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK   20  14.100
036582  E  KABINLER ICIN DOSYALıK, KAPALı   1  36.600
036582  E  KABINLER ICIN DOSYALıK, KAPALı   1  36.600
036638  E  PANO K.KABLO GEÇ.KILIFI Ø15MM   1  157.000
036639  E  PANO K. KABLO GEÇ.KILIFI Ø30MM   1  238.000
036640  E  LİNA KANAL RAYA MON.AKS.15MM   100   1.050
036641  E  LİNA KANAL DELİKLİ PLA.MON.AKS  20   1.890
036642  E  LİNAKANAL PANO KAPAĞI İÇİN AKS  20   2.960
036643  E  LİNA KANAL DİKME MONT.AKSESUAR  10   4.640
036700  E  LİNA KANAL DIN RAY MONT. AKSE.  20  18.000
036710  E  LİNA KANAL KİRİŞ KESME PENSESİ   1  282.000
036780  E  300 MM GEN. RAY SETI       10  14.200
036781  E  400 MM GEN. RAY SETI       10  16.300
036782  E  KOFRA IÇIN BAĞLANTI AKSESUARI   10  19.500
036783  E  600 MM GEN. RAY SETI       10  22.800
036784  E  800 MM GEN. RAY SETI       10  30.300
037041  E  LINA25 YEDEK KAPAK 25MM MAVİ   36   5.600
037042  E  LINA25 YEDEK KAPAK 40MM MAVİ   36   6.270
037043  E  LINA25 YEDEK KAPAK 60MM MAVİ   36   8.000
037044  E  LINA25 YEDEK KAPAK 80MM MAVİ   36  11.600
037046  E  LINA25 YEDEK KAPAK 120MM MAVİ   36  16.400
037100  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ2.5MM2   60   1.020
037101  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 4MM2   50   1.190
037102  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 6MM2   40   1.910
037103  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 10MM2   30   2.500
037104  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 16MM2   20   3.660
037105  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 35MM2   20   6.710
037107  E  VİKİNG3 KLEMN.2KAT MAVİ 2.5MM2  60   4.280
037108  E  VİKİNG3 KLEMN.2KAT MAVİ 4MM2   60   4.310
037109  E  VİKİNG3 KLE.2GİR-2ÇIK.MAVİ4MM2  25   6.940
037120  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.TURU2.5MM2   60   1.480
037121  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.TURUN 4MM2   50   1.550
037130  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.KIRM2.5MM2   60   1.480
037131  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.KIRMIZ 4MM2  50  1.550
037151  E  VİKİNG3 KLEMN.3KAT GRİ 2.5MM2  50  8.480
037152  E  VİKİNG3 3KAT-3BAĞ. GRİ 2.5MM2  50  14.300
037153  E  VİKİNG3 FONK. BLOĞU GRİ 2.5MM2  20  7.310
037154  E  VİKİNG3 DİYOT TAŞIY.GRİ 2.5MM2  20  7.500
037155  E  VİKİNG3 DİYOT TAŞIY.GRİ 4MM2   60  8.530
037156  E  VİKİNG3 VOLTAJ GÖSTER.GRİ 4MM2  60  16.100
037160  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLE. GRİ2.5MM2  60  1.020
037161  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 4MM2  50  1.190
037162  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 6MM2  40  1.910
037163  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 10MM2  30  2.500
037164  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 16MM2  20  3.660
037165  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 35MM2  20  6.710
037166  E  VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 70MM2  10  29.400
037167  E  VİKİNG3 KLEMN. 2KAT GRİ 2.5MM2  60  4.280
037168  E  VİKİNG3 KLEMN. 2KAT GRİ 4 MM2  60  4.310
037169  E  VİKİNG3 KLE.2GİR-2ÇIK.GRİ 4MM2  25  6.940
037170  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK2.5MM  20  5.200
037171  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 4 MM  25  5.510
037172  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 6 MM  40  6.530
037173  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 10MM  30  7.230
037174  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 16MM  10  10.400
037175  E  VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 35MM  10  16.100
037176  E  VİK3 TOP.KLEMENS İZOLESİZ 35MM  10  17.400
037177  E  VİK3 TOP.KLEME.PLAST.AYAK 4 MM  50  1.990
037178  E  VİK3 TOP.KLEME.PLAST.AYAK 6 MM  40  2.600
037179  E  VİK3 TOP. KLEME.2GİR-2ÇIK 4 MM  50  13.000
037180  E  VİK3 AYIRMA KLEMENSİ 2.5MM2GRİ  20  3.060
037181  E  VİK3 5X20KARTUŞ SİG.İÇİN2.5MM2  20  4.870
037182  E  VİK3 AYIR.KL MAVİ TUT.KOL2.5MM  20  4.870
037183  E  VİK3 AYIR.KL STAN.TUT.KOL2.5MM  20  4.870
037184  E  VİK3 AYIR.KL MİNİ KOLLU 2.5MM  20  5.490
037185  E  VİK3 AYIR.KL TUT.KOLLU 2.5MM   20  5.490
037186  E  VİK3 AYIR.KLE MİNİ KOLLU 2.5MM  20  5.490
037187  E  VİK3 AYIR.KL5X20 SİG.KAR.FİŞLİ  20  14.800
037188  E  VİK3 AYIR.KL6.3X32 SİG.KAR.FİŞ  20  20.900
037192  E  VİKİNG3 DEVRE KESME KL.4MM GRİ  25  23.300
037200  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIKMAVİ 4MM2  60  1.850
037201  E  VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIKMAVİ 4MM2  50  2.150
037202  E  VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ 6MM2  50  3.240
037203  E  VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ10MM2  40  4.580
037204  E  VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ16MM2  10  6.710
037207  E  VİK3 ADIM5MM4KAB.2KATMAVİ 4MM2  60  4.360
037208  E  VİK3 ADIM6MM4KAB.2KATMAVİ 4MM2  50  4.370
037209  E  VİK3 ADIM6MM2GİR-2ÇIKMAVİ 4MM2  50  7.620
037210  E  VİK3 TOP.ADIM5MM1GİR.2ÇIK2.5MM  40  5.970
037211  E  VİK3 TOP.ADIM6MM1GİR.2ÇIK2.5MM  30  7.190
037212  E  VİK3 TOP.ADIM5MM2GİR.2ÇIK2.5MM  40  7.310
037220  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIK TURU4MM2  60  1.850
037221  E  VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIK TURU4MM2  50  2.150
037240  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK GRİ 4MM2  60  2.440
037241  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK MAVİ4MM3  60  2.700
037242  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK TURU4MM4  60   2.700
037243  E  VİK3 ADIM6MM1GİR-2ÇIK GRİ 4MM2  50   2.750
037244  E  VİK3 ADIM6MM1GİR-2ÇIK MAVİ4MM2  50   3.300
037246  E  VİK3 ADIM5MM2GİR-2ÇIK GRİ 4MM2  60   3.180
037247  E  VİK3 ADIM5MM2GİR-2ÇIK MAVİ4MM2  60   3.180
037254  E  VİK3 DİYOTLU.2GİR-2ÇIKGRİ 4MM2  60   8.240
037255  E  VİK3 DİYOTLU.4KAB-2KATGRİ 4MM2  20   9.390
037256  E  VİK3 LEDLİ 4KABLO-2KATGRİ 4MM2  60  17.500
037260  E  VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIK GRİ 4MM2  60   1.120
037261  E  VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIK GRİ 4MM2  50   1.340
037262  E  VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIK GRİ 6MM2  50   2.150
037263  E  VİK3 ADIM10MM1GİR-1ÇIKGRİ10MM2  40   2.990
037264  E  VİK3 ADIM12MM1GİR-1ÇIKGRİ16MM2  10   4.580
037267  E  VİK3 ADIM5MM 4KAB.2KAT GRİ4MM2  60   4.360
037268  E  VİK3 ADIM6MM 4KAB.2KAT GRİ4MM2  50   4.370
037269  E  VİK3 ADIM6MM2GİR-2ÇIK GRİ 4MM2  50   7.620
037270  E  VİK3 TOP.ADIM5MM1GİR-1ÇIK 4MM2  60   5.380
037271  E  VİK3 TOP.ADIM6MM1GİR-1ÇIK 4MM2  50   5.710
037272  E  VİK3 TOP.ADIM8MM1GİR-1ÇIK 6MM2  25   7.170
037273  E  VİK3 TOP.ADIM10MM1GİR-1ÇIK10MM  20   8.330
037274  E  VİK3 TOP.ADIM12MM1GİR-1ÇIK16MM  15  12.100
037279  E  VİK3 TOP.ADIM6MM2GİR.2ÇIK2.5MM  30   8.400
037280  E  VİK3AYIRMA KLE.ADIM6MM2.5MMGRİ  20   3.910
037281  E  VİK3 5X20KARTUŞSİG.2KABLO2.5MM  20   5.380
037282  E  VİK3 AYIR.KL MAVİ TUT.KOL2.5MM  20   5.380
037283  E  VİK3 AYIR.KL STAN.TUT.KOL2.5MM  20   5.380
037284  E  VİK3 AYIR.KL MİNİ KOLLU 2.5MM  20   6.040
037285  E  VİK3 AYIR.KL TUT.KOLLU 2.5MM   20   6.040
037286  E  VİK3 AYIR.KLE MİNİ KOLLU 2.5MM  20   6.040
037300  E  XL160 İÇİN EKSTRA BRONZ BARA   1  83.900
037308  E  400A KATLI DAĞITICI SAC MONT.   1  569.000
037385  E  XL3 160 EŞDEĞER BAG.İLETKENİ   1  12.500
037395  E  125A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.   1  115.000
037400  E  250A İNCEDAĞTICI SAC/RAY MONT   1  350.000
037431  E  160A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.   1  228.000
037435  E  250A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.   1  272.000
037447  E  125A İNCEDAĞTICI SAC/RAY MONT   1  294.000
037500  E  VIKING3 KOP.AKS.ADIM5MM 10KLEM  20   6.290
037501  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM5MM 10KLEM  20   6.290
037502  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM5MM 2KLEME  50   3.790
037503  E  VIKING3 KOP.AKS.ADIM6MM 10KLEM  20   6.290
037504  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM6MM 10KLEM  20   6.290
037505  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM6MM 2KLEME  50   3.520
037507  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM8MM 3KLEME  20   2.440
037508  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM8MM 2KLEME  20   3.040
037510  E  VİKİNG3 DURDURUCU 6MM ADIM    50   3.060
037511  E  VİKİNG3 DURDURUCU 8MM ADIM    20   2.440
037512  E  VİKİNG3 DURDURUCU 10MM ADIM   10   4.870
037513  E  VİKİNG3 DURDURUCU 12MM ADIM   20   5.380
037515  E  VİKİNG3 5X20SİG.KARTUŞ TUT.KOL  10   2.440
037516  E  VİKİNG3 NOTR İÇİN TUTMA KOLU   10   1.850
037517  E  VİKİNG3 GRİ TUTMA KOLU      10   1.850
037518  E  VİKİNG3 MİNİ TUTMA KOLU      10   1.850
037521  E  VİKİNG3 BİRLEŞTİRME ÇUBUK 2BLK   20   1.230
037522  E  VİKİNG3 BİRLEŞTİRME ÇUBUK 3BLK   20   2.440
037524  E  VİKİNG3 ATMIŞ SİG.GÖS12/24/48V   10   8.530
037525  E  VİKİNG3 ATMIŞ SİG.GÖS.110/250V   10   8.530
037527  E  VİKİNG3 4MMÇAPLIFİŞÖLÇÜMSOKET   10   1.530
037530  E  VİKİNG3 EKRANLAMA KELEP.3-8MM   10  18.500
037531  E  VİKİNG3 EKRAN.KELEP.4-13.5MM    10  19.600
037532  E  VİKİNG3 EKRAN.KELEP.10-20MM     4  28.100
037534  E  VİKİNG3 EKRANLAMA ÇUBUK 10X3MM   10  20.900
037535  E  VİKİNG3 EKRAN.SÜREKLİLİĞİ AKS.   50   3.660
037540  E  VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.10MMADIM   10  18.100
037542  E  VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.12MMADIM   10  23.300
037544  E  VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.15MMADIM   10  28.100
037546  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.3KAT.KAHVE 5MM   10   8.890
037547  E  VİKİNG3 KÖP.AKS.3KAT.MAVİ 5MM   10   9.010
037550  E  VİKNG3 NİHAİ PL.5,6,8,10MMADIM  100   0.731
037551  E  VİKNG3 NİHAİ PLAKA 12-15 ADIMM   20   1.500
037552  E  VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 2GİR-2ÇIK   20   1.040
037553  E  VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 2KATLI     20   1.690
037554  E  VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 3KATLI     20   1.860
037555  E  VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 6-5MM ADIM   20   1.620
037556  E  VİKNG3 NİHAİ PLAKA 5X20SİG.KAR   20   5.380
037557  E  VİKNG3 NİHAİ PL.ÖLÇÜM KLE.İÇİN   10   7.310
037560  E  VKNG3 İZOLAS.PL.5,6,8,10MMADIM   20   2.080
037561  E  VKNG3 İZOLAS.PLAKA 12-15MMADIM   10   2.420
037562  E  VİKİNG3 İZOLAS. PLAKA2GİR-2ÇIK   10   2.420
037563  E  VİKİNG3 İZOLASYON PLAKA 3 KAT   10   2.700
037565  E  VİKİNG3KORUYUCU PLAK 5-6MMADIM   10   3.660
037566  E  VİKİNG3KORUYUCU PLAK8-10MMADIM   10   4.580
037567  E  VİKİNG3KORUYUCU PL.12-15MMADIM   10   4.870
037568  E  VİKİNG3 KESİLE.PLAK.5,6,8,10MM   10  47.600
037569  E  VİKİNG3 KESİLE.PLAK12-15MMADIM   10  54.900
037575  E  VİKİNG3 10MM ADIM ÖLÇÜM SOKETİ   50   2.750
037576  E  VİKİNG3 12-15MMADIM ÖLÇÜM SOK.   20   3.110
037577  E  VİKİNG3 4MMADIMÖLÇÜM ADAPTÖRÜ   10  17.200
037582  E  VİKİNG3 YAY.KÖP.AKSES.10MMADIM   20   3.790
037585  E  VİKİNG3 YAY.KÖP.AKSES.12MMADIM   20   4.870
037586  E  VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM1GİR-1ÇIK   50   1.450
037587  E  VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM1GİR-2ÇIK   50   1.620
037588  E  VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM2GİR-2ÇIK   20   1.560
037589  E  VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM 2KATLI    20   3.660
037590  E  VİKİNG3 NİHAİ PLA.6MMAYIRM.TİP   20   1.380
037595  E  VİKİNG3 İZOLAS.PL.YAY.5-6MM    10   1.840
037596  E  VİKİNG3 İZOLAS.PLAKASI 2 KATLI   10   3.500
037609  E  STARFİX SIKMA PENSESİ 2.5MM2    1  113.000
037610  E  STARFİX SIKMA PENSESİ 6MM2     1  189.000
037639  E  STARFİX ÇANTA AKSESUAR SETİ     1  374.000
037641  E  STARFİX BÜY.ŞARJÖR 0.5MM2BEYAZ  3000   0.212
037642  E  STARFİX BÜY.ŞARJÖR 0.75MM2MAVİ  3000   0.212
037643  E  STARFİX BÜY.ŞARJÖR 1MM2KIRMIZI  3000   0.212
037644  E  STARFİX BÜY.ŞARJÖR 1.5MM2SİYAH  3000   0.212
037645  E  STARFİX BÜY.ŞARJÖR 2.5MM2GRİ   3000    0.212
037646  E  STARFİX SARI HAZIR ŞARJÖR     10    9.950
037647  E  STARFİX KIRMIZI HAZIR ŞARJÖR    10    9.950
037648  E  STARFİX TURUNCU HAZIR ŞARJÖR    10   10.600
037661  E  KABLO PABUCU 0.5 MM2 BEYAZ    480    0.212
037662  E  KABLO PABUCU 0.75 MM2 MAVİ    480    0.212
037663  E  KABLO PABUCU 1 MM2 KIRMIZI    1000    0.212
037664  E  KABLO PABUCU 1.5 MM2 SİYAH    1000    0.212
037666  E  KABLO PABUCU 2.5 MM2 GRİ     1000    0.212
037667  E  KABLO PABUCU 4 MM2 TURUNCU    250    0.399
037668  E  KABLO PABUCU 6 MM2 YEŞİL     250    0.411
037669  E  KABLO PABUCU 10 MM2 KAHVE     100    1.030
037670  E  KABLO PABUCU 16 MM2 BEYAZ     100    1.410
037671  E  KABLO PABUCU 25 MM2 SİYAH     50    1.660
037672  E  KABLO PABUCU 16 MM2 BEYAZ TEK   100    1.350
037677  E  KABLO PABUCU 35 MM2 KIRMIZI    50    1.730
037678  E  KABLO PABUCU 50 MM2 MAVI      30    2.330
037680  E  STARFİX S PENSEŞARJÖR 0.5 MM2    5   49.200
037681  E  STARFİX S PENSEŞARJÖR 0.75 MM2   5   49.200
037682  E  STARFİX S PENSEŞARJÖR 1 MM2     5   49.200
037683  E  STARFİX S PENSEŞARJÖR 1.5 MM2    5   49.200
037684  E  STARFİX S PENSEŞARJÖR 2.5 MM2    5   49.200
037697  E  ÇOK İŞLEVLİ STARFİX S PENSE     1  1,500.000
037710  E  MEMOCAB YAPIŞ.İŞR.TUT.17.5 MM   100    0.495
037712  E  MEMOCAB KABLO İŞA.TAŞIYICISI   100    0.450
037780  E  MEMOCAB RAKAMLAR (0)       600    0.115
037781  E  MEMOCAB RAKAMLAR (1)       600    0.115
037782  E  MEMOCAB RAKAMLAR (2)       600    0.115
037783  E  MEMOCAB RAKAMLAR (3)       600    0.115
037784  E  MEMOCAB RAKAMLAR (4)       600    0.115
037785  E  MEMOCAB RAKAMLAR (5)       600    0.115
037786  E  MEMOCAB RAKAMLAR (6)       600    0.115
037787  E  MEMOCAB RAKAMLAR (7)       600    0.115
037788  E  MEMOCAB RAKAMLAR (8)       600    0.115
037789  E  MEMOCAB RAKAMLAR (9)       600    0.115
037801  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE MOR 7   600    0.115
037802  E  MEMOCAB ULUS.ARASI G.TURUNCU 3  600    0.115
037803  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE BYZ 9   600    0.115
037804  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE GRİ 8   600    0.115
037805  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE YEŞİL5  600    0.115
037806  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE SARI 4  600    0.115
037807  E  MEMOCAB ULUS.ARASI G. KAHVE 1   600    0.115
037808  E  MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE MAVİ 6  600    0.115
037809  E  MEMOCAB ULUS.ARASI G. SİYAH 0   600    0.115
037810  E  MEMOCAB ULUS.ARASI G.KIRMIZI 2  600    0.115
037826  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (A)     240    0.115
037827  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (B)     240    0.115
037828  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (C)     240    0.115
037829  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (D)     240    0.115
037830  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (E)     240    0.115
037831  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (F)     240    0.115
037832  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (G)     240    0.115
037833  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (H)     240   0.115
037834  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER ( I )    240   0.115
037835  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (J)     240   0.115
037836  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (K)     240   0.115
037837  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (L)     240   0.115
037838  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (M)     240   0.115
037839  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (N)     240   0.115
037840  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (O)     240   0.115
037841  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (P)     240   0.115
037842  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Q)     240   0.115
037843  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (R)     240   0.115
037844  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (S)     240   0.115
037845  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (T)     240   0.115
037846  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (U)     240   0.115
037847  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (V)     240   0.115
037848  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (W)     240   0.115
037849  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (X)     240   0.115
037850  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Y)     240   0.115
037851  E  MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Z)     240   0.115
037920  E  MEMO. UZUN İŞARET TAŞI.1.5MM2  1000   0.115
037921  E  MEMO. UZUN İŞARET TAŞI. 4 MM2  1000   0.115
037927  E  MEMO.KAB.İŞARET T.12MM 1.5MM2  1000   0.101
037928  E  MEMO.KAB.İŞARET TAŞ.12MM 4 MM2  1000   0.101
037930  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 1.5MM2  1000   0.090
037931  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 4 MM2  1000   0.115
037932  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 16 MM2  500   0.158
037933  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 50 MM2  500   0.251
037934  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 95 MM2  200   1.370
037935  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 300MM2  100   1.770
037936  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 1.5MM2  1000   0.115
037937  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 4 MM2  1000   0.115
037938  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 16 MM2  500   0.182
037940  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 1.5MM2  500   0.207
037941  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 4MM2   500   0.225
037942  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 16MM2   200   0.427
037943  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 50MM2   200   0.562
037944  E  MEMO.KAB.İŞARET TA.500MM 4MM2   10   4.200
037954  E  MEMOCAB GENEL İŞARETLER (/)    240   0.115
037955  E  MEMOCAB GENEL İŞARETLER (.)    240   0.115
037956  E  MEMOCAB GENEL İŞARETLER (+)    240   0.115
037957  E  MEMOCAB GENEL İŞARETLER (-)    240   0.115
037958  E  MEMOCAB GENEL İŞARET AC SEMBOL  240   0.115
037959  E  MEMOCAB GENEL İŞARET DC SEMBOL  240   0.115
037960  E  MEMOCAB GENEL İŞ.TOPRAK SEMBOL  240   0.115
037989  E  MEMOCAB CIMBIZ 30 -18 MM İÇİN   10  14.400
037990  E  MEMOCAB CIMBIZ 30 MM İÇİN     10  14.400
037991  E  MEMOCAB İŞARET KLASÖRÜ BOŞ     1  87.300
037992  E  MEMOCAB CIMBIZ 15 MM İÇİN     10  12.200
037993  E  MEMOCAB İŞARET ÇIKARTICI 15MM   10  12.200
037999  E  MEMOCAB MÜDAHALE ÇANTASI      1  282.000
038100  E  CAB3 0 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000   0.088
038101  E  CAB3 1 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000   0.088
038102  E  CAB3 2 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038103  E  CAB3 3 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038104  E  CAB3 4 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038105  E  CAB3 5 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038106  E  CAB3 6 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038107  E  CAB3 7 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038108  E  CAB3 8 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038109  E  CAB3 9 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE  1000  0.088
038110  E  CAB3 A HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038111  E  CAB3 B HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038112  E  CAB3 C HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038113  E  CAB3 D HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038114  E  CAB3 E HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038115  E  CAB3 F HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038116  E  CAB3 G HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038117  E  CAB3 H HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038118  E  CAB3 I HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038119  E  CAB3 J HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038120  E  CAB3 K HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038121  E  CAB3 L HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038122  E  CAB3 M HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038123  E  CAB3 N HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038124  E  CAB3 O HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038125  E  CAB3 P HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038126  E  CAB3 Q HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038127  E  CAB3 R HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038128  E  CAB3 S HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038129  E  CAB3 T HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038130  E  CAB3 U HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038131  E  CAB3 V HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038132  E  CAB3 W HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038133  E  CAB3 X HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038134  E  CAB3 Y HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038135  E  CAB3 Z HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE   300  0.088
038140  E  CAB3 / İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038141  E  CAB3 . İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038142  E  CAB3 + İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038143  E  CAB3 - İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038144  E  CAB3 AC İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038145  E  CAB3 DC İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038146  E  CAB3 PE İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE  300  0.088
038150  E  CAB3 01İLE20 RAK.0.5DEN 1.5MM2  240  0.122
038151  E  CAB3 21İLE40 RAK.0.5DEN 1.5MM2  240  0.122
038152  E  CAB3 41İLE60 RAK.0.5DEN 1.5MM2  240  0.122
038153  E  CAB3 61İLE80 RAK.0.5DEN 1.5MM2  240  0.122
038154  E  CAB3 81İLE100RAK.0.5DEN 1.5MM2  240  0.122
038155  E  CAB3 BOŞ RAKAM 0.5DEN 1.5MM2   240  0.083
038160  E  CAB3 01İLE20 RAK.1.5DEN 2.5MM2  240  0.146
038161  E  CAB3 21İLE40 RAK.1.5DEN 2.5MM2  240  0.146
038162  E  CAB3 41İLE60 RAK.1.5DEN 2.5MM2  240  0.146
038163  E  CAB3 61İLE80 RAK.1.5DEN 2.5MM2  240  0.146
038164  E  CAB3 81İLE100RAK.1.5DEN 2.5MM2  240  0.146
038165  E  CAB3 BOŞ RAKAM 1.5DEN 2.5MM2   240   0.104
038200  E  İŞARETLEME AKS.İÇİN ÇANTA     1  430.000
038202  E  CAB 3ÇANTASI 0.5 - 1.5MM2     1  269.000
038203  E  CAB 3ÇANTASI 1.5 - 2.5MM2     1  302.000
038204  E  CAB 3ÇANTASI 4 - 6MM2       1  324.000
038210  E  CAB3 0 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038211  E  CAB3 1 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038212  E  CAB3 2 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038213  E  CAB3 3 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038214  E  CAB3 4 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038215  E  CAB3 5 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038216  E  CAB3 6 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038217  E  CAB3 7 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038218  E  CAB3 8 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038219  E  CAB3 9 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE  1200   0.088
038220  E  CAB3 0 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038221  E  CAB3 1 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038222  E  CAB3 2 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038223  E  CAB3 3 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038224  E  CAB3 4 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038225  E  CAB3 5 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038226  E  CAB3 6 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038227  E  CAB3 7 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038228  E  CAB3 8 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038229  E  CAB3 9 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE  1200   0.088
038230  E  CAB3 0 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038231  E  CAB3 1 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038232  E  CAB3 2 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038233  E  CAB3 3 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038234  E  CAB3 4 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038235  E  CAB3 5 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038236  E  CAB3 6 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038237  E  CAB3 7 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038238  E  CAB3 8 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038239  E  CAB3 9 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE    800   0.112
038270  E  CAB3 / İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE   300   0.088
038271  E  CAB3 . İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE   300   0.088
038272  E  CAB3 + İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE   300   0.088
038273  E  CAB3 - İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE   300   0.088
038274  E  CAB3 AC İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE  300   0.088
038275  E  CAB3 DC İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE  300   0.088
038276  E  CAB3 PE İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE  300   0.088
038280  E  CAB3 / İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE  300   0.088
038281  E  CAB3 . İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE  300   0.088
038282  E  CAB3 + İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE  300   0.088
038283  E  CAB3 - İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE  300   0.088
038284  E  CAB3 AC İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE  300   0.088
038285  E  CAB3 DC İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE  300   0.088
038286  E  CAB3 PE İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE  300   0.088
038290  E  CAB3 / İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE   300   0.112
038291  E  CAB3 . İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE   300   0.112
038292  E  CAB3 + İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE   300   0.112
038293  E  CAB3 - İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE  300  0.112
038294  E  CAB3 AC İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE  300  0.112
038295  E  CAB3 DC İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE  300  0.112
038296  E  CAB3 PE İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE  300  0.112
038300  E  CAB3 A HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038301  E  CAB3 B HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038302  E  CAB3 C HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038303  E  CAB3 D HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038304  E  CAB3 E HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038305  E  CAB3 F HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038306  E  CAB3 G HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038307  E  CAB3 H HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038308  E  CAB3 I HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038309  E  CAB3 J HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038310  E  CAB3 K HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038311  E  CAB3 L HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038312  E  CAB3 M HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038313  E  CAB3 N HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038314  E  CAB3 O HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038315  E  CAB3 P HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038316  E  CAB3 Q HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038317  E  CAB3 R HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038318  E  CAB3 S HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038319  E  CAB3 T HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038320  E  CAB3 U HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038321  E  CAB3 V HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038322  E  CAB3 W HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038323  E  CAB3 X HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038324  E  CAB3 Y HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038325  E  CAB3 Z HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE  300  0.088
038330  E  CAB3 A HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038331  E  CAB3 B HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038332  E  CAB3 C HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038333  E  CAB3 D HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038334  E  CAB3 E HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038335  E  CAB3 F HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038336  E  CAB3 G HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038337  E  CAB3 H HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038338  E  CAB3 I HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038339  E  CAB3 J HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038340  E  CAB3 K HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038341  E  CAB3 L HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038342  E  CAB3 M HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038343  E  CAB3 N HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038344  E  CAB3 O HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038345  E  CAB3 P HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038346  E  CAB3 Q HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038347  E  CAB3 R HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038348  E  CAB3 S HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038349  E  CAB3 T HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038350  E  CAB3 U HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038351  E  CAB3 V HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038352  E  CAB3 W HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038353  E  CAB3 X HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038354  E  CAB3 Y HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038355  E  CAB3 Z HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE  300  0.088
038360  E  CAB3 A HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038361  E  CAB3 B HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038362  E  CAB3 C HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038363  E  CAB3 D HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038364  E  CAB3 E HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038365  E  CAB3 F HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038366  E  CAB3 G HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038367  E  CAB3 H HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038368  E  CAB3 I HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038369  E  CAB3 J HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038370  E  CAB3 K HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038371  E  CAB3 L HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038372  E  CAB3 M HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038373  E  CAB3 N HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038374  E  CAB3 O HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038375  E  CAB3 P HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038376  E  CAB3 Q HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038377  E  CAB3 R HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038378  E  CAB3 S HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038379  E  CAB3 T HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038380  E  CAB3 U HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038381  E  CAB3 V HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038382  E  CAB3 W HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038383  E  CAB3 X HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038384  E  CAB3 Y HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038385  E  CAB3 Z HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE   300  0.112
038392  E  VİKİNG3 CAB3 İŞARET TAŞIYICI   100  0.571
038394  E  CAB3 YEŞİL ŞARJ 0.15 İLE0.5MM2  10  9.950
038394  E  CAB3 YEŞİL ŞARJ 0.15 İLE0.5MM2  10  9.950
038395  E  CAB3 KIRMIZ ŞARJ 0.5 İLE1.5MM2  10  9.950
038395  E  CAB3 KIRMIZ ŞARJ 0.5 İLE1.5MM2  10  9.950
038396  E  CAB3 MAVİ ŞARJÖR 1.5 İLE2.5MM2  10  9.950
038396  E  CAB3 MAVİ ŞARJÖR 1.5 İLE2.5MM2  10  9.950
038397  E  CAB3 SARI ŞARJÖR 4 İLE 6 MM2   10  9.950
038397  E  CAB3 SARI ŞARJÖR 4 İLE 6 MM2   10  9.950
038400  E  DUPLİX (0) İŞARETİ SİYAH     800  0.093
038401  E  DUPLİX (1) İŞARETİ KAHVE     800  0.093
038402  E  DUPLİX (2) İŞARETİ KIRMIZI    800  0.093
038403  E  DUPLİX (3) İŞARETİ TURUNCU    800  0.093
038404  E  DUPLİX (4) İŞARETİ SARI     800  0.093
038405  E  DUPLİX (5) İŞARETİ YEŞİL     800  0.093
038406  E  DUPLİX (6) İŞARETİ MAVİ     800  0.093
038407  E  DUPLİX (7) İŞARETİ MOR      800  0.093
038408  E  DUPLİX (8) İŞARETİ GRİ      800  0.093
038409  E  DUPLİX (9) İŞARETİ BEYAZ     800  0.093
038410  E  DUPLİX HARFLER (A)        600  0.093
038411  E  DUPLİX HARFLER (B)        600  0.093
038412  E  DUPLİX HARFLER (C)        600  0.093
038413  E  DUPLİX HARFLER (D)        600  0.093
038414  E  DUPLİX HARFLER (E)        600  0.093
038415  E  DUPLİX HARFLER (F)        600  0.093
038416  E  DUPLİX HARFLER (G)        600  0.093
038417  E  DUPLİX HARFLER (H)        600  0.093
038418  E  DUPLİX HARFLER ( I )       600  0.093
038419  E  DUPLİX HARFLER (J)        600  0.093
038420  E  DUPLİX HARFLER (K)        600  0.093
038421  E  DUPLİX HARFLER (L)        600  0.093
038422  E  DUPLİX HARFLER (M)        600  0.093
038423  E  DUPLİX HARFLER (N)        600  0.093
038424  E  DUPLİX HARFLER (O)        600  0.093
038425  E  DUPLİX HARFLER (P)        600  0.093
038426  E  DUPLİX HARFLER (Q)        600  0.093
038427  E  DUPLİX HARFLER (R)        600  0.093
038428  E  DUPLİX HARFLER (S)        600  0.093
038429  E  DUPLİX HARFLER (T)        600  0.093
038430  E  DUPLİX HARFLER (U)        600  0.093
038431  E  DUPLİX HARFLER (V)        600  0.093
038432  E  DUPLİX HARFLER (W)        600  0.093
038433  E  DUPLİX HARFLER (X)        600  0.093
038434  E  DUPLİX HARFLER (Y)        600  0.093
038435  E  DUPLİX HARFLER (Z)        600  0.093
038440  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( / )   600  0.127
038441  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( . )   600  0.127
038442  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( + )   600  0.127
038443  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( - )   600  0.127
038444  E  DUPLİX GENEL İŞARET ( AC )    600  0.127
038445  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( DC )  600  0.127
038446  E  DUPLİX GENEL İŞARETLER ( PE )  600  0.127
038450  E  DUPLİX 7SİMGE SİYAH TAŞIYICI   100  0.522
038452  E  DUPLİX 7SİMGE KIRMIZI TAŞIYICI  100  0.522
038454  E  DUPLİX 7SİMGE SARI TAŞIYICI   100  0.522
038455  E  DUPLİX 7SİMGE YEŞİL TAŞIYICI   100  0.522
038456  E  DUPLİX 7SİMGE MAVİ TAŞIYICI   100  0.522
038460  E  DUPLİX 14SİMGE SİYAH TAŞIYICI  100  0.585
038462  E  DUPLİX 14SİMGE KIRMIZ TAŞIYICI  100  0.585
038464  E  DUPLİX 14SİMGE SARI TAŞIYICI   100  0.585
038465  E  DUPLİX 14SİMGE YEŞİL TAŞIYICI  100  0.585
038466  E  DUPLİX 14SİMGE MAVİ TAŞIYICI   100  0.585
038490  E  CAB3 KABLO NUM.TAŞIYI 10-16MM2  100  0.423
038491  E  CAB3 KABLO NUM.TAŞIYI 25-36MM3  50  0.547
038492  E  CAB3. 8 İŞARET KAPS.50-70MM2   50  0.808
038499  E  DUPLIX BEYAZ RENK BOŞ      600  0.115
038503  E  PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 11.5MM  840  0.158
038505  E  PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 17.5MM  840  0.182
038507  E  LOGİCAB YAPIŞKAN ETİ.17.5X8MM  800  0.408
038508  E  PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 29 MM  420  0.319
038509  E  LOGİCAB DUPLİX KABLO ETİKETİ   100  0.922
038527  E  LOGİ. MEMOCAB ETİKET PLAKA TAŞ   5  34.300
038530  E  LOGİ. VİKİNG3 ETİKET PLAKA TAŞ   4  34.300
038532  E  LOGİ. DUPLİX ETİKET PLAKA TAŞI   4  66.100
038538  E  LOGİCAB TEMİZLEME SIVISI      1    81.900
038540  E  LOGICAB PLOTTER KİT         1  20,300.000
038541  E  LOGICAB PLOTTER BAKIM SETİ     5   343.000
038545  E  LOGİCAB PLOTTER KALEMİ Ø0.25MM   5   275.000
038546  E  LOGİCAB PLOTTER KALEMİ Ø0.35MM   5   275.000
038550  E  LOGİCAB YAPIŞKAN ETİ. 26X17MM   240    1.480
039445  E  VİKİNG3 2MM ÇAPLI TEST FİŞİ    10    53.200
039500  E  LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 5MM  1000    0.116
039501  E  LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 6MM  1000    0.116
039502  E  LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 8MM  1000    0.116
039505  E  KLEMENS İÇİN SAYI 1-10'A 5MM   1000    0.116
039506  E  KLEMENS İÇİNSAYI 11-20'E 5MM   1000    0.116
039507  E  KLEMENS İÇİNSAYI 21-30'A 5MM   1000    0.116
039508  E  KLEMENS İÇİNSAYI 31-40'A 5MM   1000    0.116
039509  E  KLEMENS İÇİN SAYI 1-50'E 5MM   1000    0.116
039510  E  KLEMENS İÇİNSAYI 1-100'E 5MM   1000    0.116
039511  E  KLEMENS İÇİNSAYI101-200'E 5MM  1000    0.116
039512  E  KLEMENS İÇİNSAYI201-300'E 5MM  1000    0.116
039515  E  KLEMENS İÇİN SAYI 1-10'A 6MM   1000    0.116
039516  E  KLEMENS İÇİNSAYI 11-20'E 6MM   1000    0.116
039517  E  KLEMENS İÇİNSAYI 21-30'A 6MM   1000    0.116
039518  E  KLEMENS İÇİNSAYI 31-40'A 6MM   1000    0.116
039519  E  KLEMENS İÇİN SAYI 1-50'E 6MM   1000    0.116
039520  E  KLEMENS İÇİNSAYI 1-100'E 6MM   1000    0.116
039521  E  KLEMENS İÇİNSAYI101-200'E 6MM  1000    0.116
039522  E  KLEMENS İÇİNSAYI201-300'E 6MM  1000    0.116
039523  E  KLEMENS İÇİNSAYI301-400'E 6MM  1000    0.116
039524  E  KLEMENS İÇİNSAYI401-500'E 6MM  1000    0.116
039596  E  VİKİNG İÇİN ETİKET TAŞIYICI    20    8.760
039597  E  VİKİNGİÇİNYAZILABILIR ETIKET    20    3.780
039930  E  ATLANTIC E KOFRA 300X200X150    1   140.000
039931  E  ATLANTIC E KOFRA 300X300X150    1   161.000
039932  E  ATLANTIC E KOFRA 300X300X200    1   171.000
039933  E  ATLANTIC E KOFRA 300X400X200    1   202.000
039934  E  ATLANTIC E KOFRA 400X300X150    1   177.000
039935  E  ATLANTIC E KOFRA 400X300X200    1   202.000
039936  E  ATLANTIC E KOFRA 400X400X200    1   217.000
039937  E  ATLANTIC E KOFRA 400X600X250    1   280.000
039938  E  ATLANTIC E KOFRA 500X400X150    1   242.000
039939  E  ATLANTIC E KOFRA 500X400X200    1   255.000
039940  E  ATLANTIC E KOFRA 500X400X250    1   261.000
039941  E  ATLANTIC E KOFRA 500X500X250    1   289.000
039942  E  ATLANTIC E KOFRA 600X400X200    1   264.000
039943  E  ATLANTIC E KOFRA 600X400X250    1   289.000
039944  E  ATLANTIC E KOFRA 600X500X200    1   301.000
039945  E  ATLANTIC E KOFRA 600X500X250    1   342.000
039946  E  ATLANTIC E KOFRA 600X600X250    1   357.000
039951  E  ATLANTIC E KOFRA 700X500X200    1   357.000
039952  E  ATLANTIC E KOFRA 700X500X250    1   382.000
039954  E  ATLANTIC E KOFRA 800X600X200    1   404.000
039955  E  ATLANTIC E KOFRA 800X600X250    1   497.000
039956  E  ATLANTIC E KOFRA 800X600X300    1   559.000
039959  E  ATLANTIC E KOFRA 800X800X300   1   621.000
039963  E  ATLANTIC E KOFRA 1000X600X300   1   646.000
039964  E  ATLANTIC E KOFRA 1000X800X250   1   668.000
039965  E  ATLANTIC E KOFRA 1000X800X300   1   714.000
039969  E  ATLANTIC E KOFRA 1200X800X300   1   854.000
040081  E  2500W KABL.UZ.KUMAN.GÜÇ DİMMER  1  1,790.000
040083  E  5000W KABL.UZ.KUMAN.GÜÇ DİMMER  1  1,910.000
041349  E  ENDÜST.ALANLA.ÇAN,230V AC IP40  1   186.000
041416  E  ENDÜST.ALANLAR.ÇAN,24V AC IP44  1   205.000
041419  E  ENDÜST.ALANLA.ÇAN,230V AC IP44  1   250.000
041462  E  ENDÜST.ALANLAR.ÇAN,24V DC IP44  1   296.000
041520  E  ENDÜS.UYARI ÜRÜNÜ 24V,AC/DC    1   307.000
041523  E  ENDÜST.UYARI ÜRÜNÜ,230V,AC    1   307.000
041524  E  END.UY.ÜRÜNL.NEMLİ YER KU.IP54  1   205.000
041533  E  ELEKTROMEKANIK SIREN,24V,DC    1   176.000
041536  E  ELEKTROMEKANİK SİREN,24V,AC    1   182.000
041539  E  ELEKTROMEKANİK SİREN,230V,AC   1   286.000
041543  E  ELEKTRONIK SIREN 12/24/48V DC   1   445.000
041545  E  ELEKROMANYETIK SIREN       1   555.000
041615  E  RADYO ALICI ZIL BUTONU      1   223.000
041632  E  ADAGIO KIT            1   278.000
041640  E  ADAGIO IC.RADYO FREKANSLı ZIL   1   94.300
041641  E  RADYO ALICILI ZIL         1   112.000
041645  E  ETİKETLİ ZİL BUTONU 230V     10   44.500
041646  E  ZİL BUTONU 24V          5   33.300
041647  E  ETİKETLİ ZİL BUTONU 24V     10   55.500
041650  E  ZIL 8-12V             1   49.500
041651  E  ZIL 220V 2TON           1   49.500
042056  E  12V HALOJEN LAMBA BALAST 70VA   1   221.000
042057  E  12V HALOJEN LAMBA BALAST 105VA  1   237.000
042786  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-63VA     1   177.000
042787  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-100VA    1   187.000
042788  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-160VA    1   211.000
042789  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-220VA    1   254.000
042791  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-450VA    1   415.000
042792  E  TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-630VA    1   528.000
042855  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 40VA   1   185.000
042856  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 63VA   1   191.000
042857  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 100VA   1   207.000
042858  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 160VA   1   242.000
042859  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 220VA   1   277.000
042860  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 310VA   1   439.000
042861  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 450VA   1   469.000
042862  E  TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 630VA   1   635.000
042871  E  TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 63VA      1   209.000
042872  E  TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 100VA     1   217.000
042873  E  TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 160VA     1   261.000
042874  E  TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 220VA     1   303.000
048801  E  PIR,360DEG.CEILING SENS.ACT.IR  1   245.000
048803  E  TAV.DE.360.7M.KAP.ALANı.ıP20   1   192.000
048805  E  TAV.MON.ULTR.DE.ıP20 190M2 ALN  1   276.000
048806  E  TAVAN.MON.SENS.93m2-IP20 DUAL   1   324.000
048807  E  TAVAN MONT.SENS 360-47m2-IP20   1  276.000
048810  E  PIR 270 DEQREE OUTDOOR SENSOR   1  324.000
048811  E  PIR, 170DEGREE,CORNER SENSOR   1  154.000
048813  E  PIR,180DEG.CORNER SENSOR 30M   1  215.000
048874  E  S.USTU MON.KUT.BETON TAVAN IC.  5  11.200
048875  E  048805/06/21/22/35'E S.U.B.    5  11.200
049552  E  SAAT SAYACI 24V AC 50 HZ     1  69.600
049553  E  SAAT SAYACI 110-120V AC 50HZ   1  69.600
049554  E  SAAT SAYACI 110-120V AC 60HZ   1  69.600
049555  E  SAAT SAYACI 200-240V AC 50HZ   1  69.600
049560  E  SAAT SAYACI 12-36V DC       1  189.000
049605  E  DIJITAL .HAFT.Z.SAATİ 8PROGR.   1  388.000
049754  E  GÜNLÜK Z.SAATİ PANOTİPİ ANALOG  1  275.000
049756  E  HAFTA Z.SAATİ PANOTİPİ ANALOG   1  280.000
049898  E  ORTAM TERMOSTATI 1NA+1NK     1  138.000
049983  E  DIJITAL.GÜNLÜK.Z.SAATİ 8PROGR.  1  117.000
050051  B  GRUP PRİZ 1.5MKABLO 3X2P+T UPS  5  19.300
050057  B  GRUP PRİZ 4X2P+T UPS KABLOSUZ   5  11.400
050062  B  GRUP PRİZ 1.5MKABLO 6X2P+T UPS  5  32.700
050063  B  GRUP PRİZ 6X2P+T UPS KABLOSUZ   5  16.700
077213  E  S.ARMADA BEYAZ ŞEBEKE PRİZİ   10  16.400
050324  E  PLUG GREY            25   6.820
050325  E  EXTENSION GREY          10   6.820
050328  E  PLUG BLACK            25   6.820
050329  E  EXTENSION BLACK         10   6.820
050330  E  PLUG WHITE            25   6.820
050331  E  EXTENSION WHITE         10   6.820
051126  E  HYP.PANO TIPI PR.2P+T IP67 16A  5  93.600
051156  E  HYPRA DUZ FIS IP67 2P+T 16A    5  100.000
051701  E  RJ 11 PLUG, 4 KONTAK       50   2.630
051702  E  RJ 12 PLUG, 6 KONTAK       50   3.460
051703  E  RJ 45 CAT5E PLUG, 8 KONTAK    50   3.290
051704  E  RJ45 C5E SHIELDED PLUG,9KONTAK  50   6.200
051720  E  HDMI CORD,10M           1  550.000
051722  E  HD15 CORD+3.5MM JACK, 2M     1  95.000
052022  E  HYP.PANO TIPI PR.2P+T IP44 16A  5  40.100
052029  E  HYPRA SIVA ÜS.MON.AKS 2P+T 16A  5  52.600
052042  E  HYPRA DUZ FIS IP44 2P+T 16A    5  50.400
052052  E  HYP.DUZFİŞ KAUÇUK IP44 2P+T16A  5  85.000
052062  E  HYP.FİŞ DİRSEKLİ IP44 2P+T 16A  5  52.100
052082  E  HYPRA SEYYAR PRİZ IP44 2P+T16A  5  64.800
052223  E  HYP.PANO TIPI PR.3P+T IP44 16A  5  48.000
052224  E  HYP.PA.TİPİ PR.3P+N+T IP44 16A  5  53.400
052229  E  HYPRA SIVA ÜS.MON.AKS 3P+T 16A  5  58.500
052243  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 16A    5  56.400
052244  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 16A   5  66.100
052253  E  HYP.DUZFİŞ KAUÇUK IP44 3P+T16A  5  89.100
052263  E  HYP.FİŞ DİRSEKLİ IP44 3P+T 16A  5  60.500
052283  E  HYPRA SEYYAR PRİZ IP44 3P+T16A  5  67.200
052284  E  HYP.SEYYAR PRİZ IP44 3P+N+T16A  1  86.300
052401  E  HYP.PANOTİPİ PR.2P IP44 16A24V  5  48.000
052419  E  HYP.SIVA ÜS.MON.AKS 2P 16A 24V  5  55.200
052421  E  HYPRA DÜZ FİŞ IP44 2P 16A 24V   5  65.700
052600  E  500V 16A 6P+T YAND.CIK.MAK.TIP  3  131.000
052601  E  500V16A 10P+T YAND.CIK.MAK.TIP  3  175.000
052602  E  500V16A 16P+T YAND.CIK.MAK.TIP  3  198.000
052603  E  500V16A 24P+T YAND.CIK.MAK.TIP  3  221.000
052604  E  500V16A 32P+T YAND.CIK.MAK.TIP  2  526.000
052605  E  400V 32A 6P+T YAND.CIK.MAK.TIP  2  328.000
052606  E  500V 16A 6P+T YAND.CIK.DUV.TIP  3  133.000
052607  E  500V16A 10P+T YAND.CIK.DUV.TIP  3  177.000
052608  E  500V16A 16P+T YAND.CIK.DUV.TIP  3  198.000
052609  E  500V16A 24P+T YAND.CIK.DUV.TIP  3  241.000
052610  E  500V 16A 6P+T ÜST.CIK.MAK.TIP   3  131.000
052611  E  500V 16A 10P+T ÜST.CIK.MAK.TIP  3  175.000
052612  E  500V 16A 16P+T ÜST.CIK.MAK.TIP  3  198.000
052613  E  500V 16A 24P+T ÜST.CIK.MAK.TIP  3  221.000
052614  E  500V 16A 32P+T ÜST.CIK.MAK.TIP  2  526.000
052615  E  400V 32A 6P+T ÜST.CIK.MAK.TIP   2  328.000
052616  E  250V 10A 3P+T PLAS.SEYYAR.KİT  10  133.000
052617  E  400V 10A 4P+T PLAS.SEYYAR.KİT  10  154.000
052618  E  250V10A3P+T PLS.KİT PRİZYUVALI  10  118.000
052619  E  400V10A4P+T PLS.KİT PRİZYUVALI  10  129.000
052620  E  500V 16A 6P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP   3  129.000
052621  E  500V 16A 10P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP  3  160.000
052622  E  500V 16A 16P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP  3  182.000
052623  E  500V 16A 24P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP  3  214.000
052626  E  250V 10A 3P+T ÜST ÇIK.SEY.PRIZ  10  76.700
052627  E  400V 10A 4P+T ÜST ÇIK.SEY.PRIZ  10  87.500
052630  E  500V 16A 6P+T YANDAN CIK.FIS   5  83.100
052631  E  500V 16A 10P+T YANDAN CIK.FIS   5  118.000
052632  E  500V 16A 16P+T YANDAN CIK.FIS   5  129.000
052633  E  500V 16A 24P+T YANDAN CIK.FIS   5  148.000
052634  E  500V 16A 32P+T YANDAN CIK.FIS   4  234.000
052635  E  400V 32A 6P+T YANDAN CIK.FIS   4  148.000
052636  E  500V 16A 48P+T YANDAN CIK.FIS   2  368.000
052640  E  250V 10A 3P+T USTTEN CIKIS FIS  10  61.400
052641  E  400V 10A 4P+T USTTEN CIKIS FIS  10  67.900
052642  E  500V 16A 6P+T USTTEN CIKIS FIS  5  83.100
052643  E  500V 16A 10P+T USTTEN CIK.FIS   5  118.000
052644  E  500V 16A 16P+T USTTEN CIK.FIS   5  129.000
052645  E  500V 16A 24P+T USTTEN CIK.FISS  5  148.000
052646  E  500V 16A 32P+T USTTEN CIK.FIS   4  234.000
052647  E  400V 32A 6P+T USTTEN CIK.FIS   4  148.000
052648  E  500V 16A 48P+T USTTEN CIK.FIS   2  368.000
052650  E  250V 10A 3P+T MAKINA PRIZI    10  58.200
052651  E  400V 10A 4P+T MAKINA PRIZI    10  66.700
052652  E  500V 16A 6P+T MAKINA PRIZI    5  80.900
052653  E  500V 16A 10P+T MAKINA PRIZI    5  116.000
052654  E  500V 16A 16P+T MAKINA PRIZI    5  125.000
052655  E  500V 16A 24P+T MAKINA PRIZI    5  143.000
052656  E  500V 16A 32P+T MAKINA PRIZI    4  209.000
052657  E  400V 32A 6P+T MAKINA PRIZI    4  154.000
052658  E  500V 16A 48P+T MAKINA PRIZI    2  362.000
052660  E  500V 16A 6P+T DUVAR TIPI PRIZ   5  109.000
052661  E  500V 16A 10P+T DUVAR TIPI PRIZ  5  148.000
052662  E  500V 16A 16P+T DUVAR TIPI PRIZ  5  165.000
052663  E  500V 16A 24P+T DUVAR TIPI PRIZ  5  188.000
052665  E  500V 16A 48P+T DUVAR TIPI PRIZ  2  547.000
052669  E  3P+T/4P+T DISI KORUMA KAPAGI   10  19.700
052670  E  6P+T KORUMA KAPAGI        5  30.800
052671  E  10P+T KORUMA KAPAGI        5  35.100
052673  E  24P+T KORUMA KAPAGI        5  39.500
052674  E  32P+T KORUMA KAPAGI        2  43.900
052676  E  16P+T/6P+T KORUMA KAPAĞI (32A)  5  30.800
052680  E  TERS BAGLANTI ENGELLEME PIMI   10   2.840
052919  E  HYP.PANOTIPI PR.IP44 32A 3P+T   1  64.200
052920  E  HYP.PANOTIP.PR.IP44 32A 3P+N+T  1  76.300
052940  E  S.USTU MONTAJ KUTU.3P+T/3P+N+T  1  87.100
052943  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 32A    5  70.900
052944  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 32A   5  78.100
053485  E  CAT6 UTP RJ45 DATA PRIZI BLOGU  10  153.000
053488  E  CAT6 FTP RJ45 DATA PRIZI BLOGU  1  180.000
053491  E  C6 UTP RJ45M.ALTIDATA PR.BL,2M  1  99.300
053495  E  C6 FTP RJ45M.ALTIDATA PR.BL,2M  1  117.000
053590  E  8MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ   1  149.000
053591  E  12MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ  1  177.000
053592  E  16MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ  1  213.000
053594  E  12MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK ALÜMİ  1  204.000
053599  E  BUROTIK BLOK SABİTLEME AKSE.   5  77.200
053601  E  HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 2P+T   1  455.000
053603  E  HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 3P+T   1  479.000
053604  E  HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 3P+N+  1  565.000
053642  E  HYPRA DUZ FIS IP44 2P+T 63A    1  270.000
053749  E  HYP.SIVA ÜS.MON.AKS 63A 2P+3P   1  122.000
053843  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 63A    1  270.000
053844  E  HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 63A   1  297.000
053949  E  ADAPTATEUR PLEXO VIDE HYPRA    5  55.200
055303  E  P17S.ÜST PRİZ230V16A 2P+T IP67  5  52.300
055307  E  P17S.ÜST PRİZ400V16A 3P+T IP67  5  56.200
055308  E  P17S.ÜST PRZ400V16A3P+N+T IP67  5  60.300
055323  E  P17S.ÜST PRİZ230V32A 2P+T IP67  5  71.000
055327  E  P17S.ÜST PRİZ400V32A 3P+T IP67  5  76.200
055328  E  P17S.ÜST PRZ400V32A3P+N+T IP67  5  80.600
055354  E  P17S.ÜST PRİZ230V16A 3P+T IP44  5  31.000
055356  E  P17S.ÜST PRİZ400V16A 2P+T IP44  5  32.700
055374  E  P17S.ÜST PRİZ230V32A 3P+T IP44  5  57.800
055553  E  P17S.ÜST PRİZ230V16A 2P+T IP44  10  20.200
055557  E  P17S.ÜST PRİZ400V16A 3P+T IP44  10  25.900
055558  E  P17S.ÜST PRZ400V16A3P+N+T IP44  10  32.500
055573  E  P17S.ÜST PRİZ230V32A 2P+T IP44  10  29.800
055577  E  P17S.ÜST PRİZ400V32A 3P+T IP44  10  33.100
055578  E  P17S.ÜST PRZ400V32A3P+N+T IP44  10  39.200
056203  E  P17SEY.PRİZ 230V 16A 2P+T IP67  5  37.700
056207  E  P17SEY.PRİZ 400V 16A 3P+T IP67  5  44.000
056208  E  P17SEY.PRİZ400V16A 3P+N+T IP67  5  50.400
056223  E  P17SEY.PRİZ 230V 32A 2P+T IP67  5  56.000
056227  E  P17SEY.PRİZ 400V 32A 3P+T IP67  5  62.800
056228  E  P17SEY.PRİZ400V32A 3P+N+T IP67  5  68.300
056303  E  P17 DÜZ FİŞ 230V 16A 2P+T IP67  5  28.900
056307  E  P17 DÜZ FİŞ 400V 16A 3P+T IP67  5  33.400
056308  E  P17DÜZ FİŞ400V 16A 3P+N+T IP67  5  37.700
056323  E  P17 DÜZ FİŞ 230V 32A 2P+T IP67  5  44.000
056327  E  P17 DÜZ FİŞ 400V 32A 3P+T IP67  5  48.700
056328  E  P17DÜZ FİŞ400V 32A 3P+N+T IP67  5  53.400
057241  E  TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T16A IP44  1  231.000
057246  E  TEMPRAPRİZ K.400V3P+N+T16AIP44  1  261.000
057249  E  TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T32A IP44  1  285.000
057253  E  TEMPRAPRİZKUTU400V3P+T32A IP44  1  254.000
057254  E  TEMPRAPRİZ K.400V3P+N+T32AIP44  1  285.000
057261  E  TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T16A IP66  1  290.000
057266  E  TEMPRAPRİZKUTU400V3P+T16A IP66  1  409.000
057274  E  TEMPRAPRİZ K.400V3P+N+T32AIP66  1  454.000
057425  E  P17 DÜZ FİŞ 230V16A 3P+T IP44   5  16.800
057427  E  P17 DÜZ FİŞ 400V16A 2P+T IP44   5  17.500
057434  E  P17 DÜZ FİŞ 230V16A 2P+T IP44  10   9.890
057438  E  P17 DÜZ FİŞ 400V16A 3P+T IP44  10  12.800
057439  E  P17 DÜZFİŞ 400V16A 3P+N+T IP44  10  16.000
057505  E  P17 SEY.PRİZ 230V16A 3P+T IP44  5  26.300
057507  E  P17 SEY.PRİZ 400V16A 2P+T IP44  5  26.300
057514  E  P17 SEY.PRİZ 230V16A 2P+T IP44  10  13.700
057518  E  P17 SEY.PRİZ 400V16A 3P+T IP44  10  17.600
057519  E  P17SEY.PRİZ400V16A 3P+N+T IP44  10  21.300
057584  E  P17 ERKEKPRZ 230V16A 2P+T IP44  5  31.000
057585  E  P17 ERKEKPRZ 230V16A 3P+T IP44  5  37.900
057588  E  P17 ERKEKPRZ 400V16A 3P+T IP44  5  40.400
057589  E  P17ERKEKPRZ400V16A 3P+N+T IP44  5  45.100
057611  E  P17PANOT.PRİZ230V16A 2P+T IP44  10  27.400
057612  E  P17PANOT.PRİZ230V32A 2P+T IP44  10  39.200
057616  E  P17PANOT.PRİZ230V32A 3P+T IP44  5  40.400
057617  E  P17PANOT.PRİZ400V16A 3P+T IP44  10  34.200
057618  E  P17PANOT.PRİZ400V32A 3P+T IP44  10  41.500
057623  E  P17PANOT.PRZ400V16A3P+N+T IP44  10  36.600
057624  E  P17PANOT.PRZ400V32A3P+N+T IP44  10  45.600
057651  E  P17PANOT.PRİZ230V16A 2P+T IP67  5  44.000
057652  E  P17PANOT.PRİZ230V32A 2P+T IP67  5  56.300
057657  E  P17PANOT.PRİZ400V16A 3P+T IP67  5  49.200
057658  E  P17PANOT.PRİZ400V32A 3P+T IP67  5  58.000
057663  E  P17PANOT.PRZ400V16A3P+N+T IP67  5  52.500
057664  E  P17PANOT.PRZ400V32A3P+N+T IP67  5  66.200
057670  E  P17ŞEB.PRİZİ 230V16A 2P+T IP44  20   9.890
057672  E  P17ŞEB.PRİZ.KOMB 16A 2P+T IP44  20  16.300
057703  E  KOMBİNASYON KUTUSU 12MODÜL    1  173.000
057704  E  KOMBİNASYON KUTUSU 18MODÜL    1  248.000
057711  E  KOMBİNASYON KUTU.16-32A İÇİN   1  55.800
057714  E  KOMBİ.KUTUSU PRİZ KAİDESİ 16A   1  51.200
057718  E  KOMBİ.KUTUSU PRİZ KAİDE 16-32A  1  51.200
057719  E  KOMBİ.KUTU.PRİZKAİDE 16-32-63A  1  105.000
057720  E  KOMBİNASYON KUTUSU 4 MODÜL    1  107.000
058125  E  P17 DÜZ FİŞ 230V32A 3P+T IP44   5  35.100
058134  E  P17 DÜZ FİŞ 230V32A 2P+T IP44  10  16.400
058138  E  P17 DÜZ FİŞ 400V32A 3P+T IP44  10  17.500
058139  E  P17 DÜZFİŞ 400V32A 3P+N+T IP44  10  21.300
058205  E  P17 SEY.PRİZ 230V32A 3P+T IP44  5  36.000
058214  E  P17 SEY.PRİZ 230V32A 2P+T IP44  10  21.700
058218  E  P17 SEY.PRİZ 400V32A 3P+T IP44  10  23.200
058219  E  P17SEY.PRİZ400V32A 3P+N+T IP44  10  25.800
058284  E  P17 ERKEKPRZ 230V32A 2P+T IP44  5  43.300
058285  E  P17 ERKEKPRZ 230V32A 3P+T IP44  5  48.000
058288  E  P17 ERKEKPRZ 400V32A 3P+T IP44  5  51.100
058289  E  P17ERKEKPRZ400V32A 3P+N+T IP44  5  54.500
058704  E  P17 DÜZ FİŞ 400V 63A 3P+T IP67  2  132.000
058705  E  P17DÜZ FİŞ400V 63A 3P+N+T IP67  2  143.000
058714  E  P17SEY.PRİZ 400V 63A 3P+T IP67  2  172.000
058715  E  P17SEY.PRİZ400V63A 3P+N+T IP67  2  178.000
058724  E  P17PANOT.PRİZ400V63A 3P+T IP67  2  136.000
058725  E  P17PANOT.PRZ400V63A3P+N+T IP67  2  142.000
058734  E  P17 ERKEKPRZ 400V63A 3P+T IP67  2  269.000
058735  E  P17ERKEKPRZ400V63A 3P+N+T IP67  2  252.000
058744  E  P17 SIVA ÜST PRİZ63A 3P+T IP67  2  168.000
058745  E  P17SIVAÜST PRİZ63A 3P+N+T IP67  2  175.000
060751  E  6W FLORESAN LAMBA         5  17.500
060753  E  11W FLORESAN LAMBA        5  24.500
060900  E  BAKIM ETIKETLERI         1   2.230
060941  E  8W FLORESAN LAMBA         5  19.500
060943  E  ARCOR2 ICIN SOĞUK KATOD LAMBA   5  99.100
060997  E  ÇIKIŞ ETİKETİ 215X107MM      5   9.570
060998  E  MERDİVEN ETİKETİ 215X107MM    5   9.570
061000  E  AŞAĞI İNİŞ ETİKETİ 225X110MM   5   6.610
061001  E  SOLA ÇIKIŞ ETİKETİ 225X110MM   5   6.610
061002  E  SAĞA ÇIKIŞ ETİKETİ 225X110MM   5   6.610
061032  E  3.6V - 1.5AH ARCOR 2 BATARYA   1  44.100
061561  E  B65 EMN.AYD.6W SÜREKSİZ 90LÜM   6  224.000
061562  E  B65 EMN.AYD.6W SÜREKSİZ 165LÜM  1  256.000
061566  E  B65 EMN.AYD.6W KOMBİNE 155LÜM   1  424.000
061730  E  G5.SÜREKSİZ 1SAAT 90LÜM. 8W    1  316.000
061731  E  G5.SÜREKSİZ 1SAAT 210LÜM. 8W   1  338.000
061732  E  G5.SUREKSIZ 3SAAT 155LUM. 8W   1  371.000
061733  E  G5.SÜREKSİZ 1SAAT 345LÜM. 8W   1  392.000
061734  E  G5.SÜREKSİZ 1SAAT 500LÜM.11W   1  458.000
061736  E  G5.KOMBİNE 1SAAT 200LÜM. 8W    1  501.000
061737  E  G5.KOMBİNE 3SAAT 120LÜM. 8W    1  556.000
061738  E  G5.KOMBİNE 1SAAT 310LÜM. 8W    1  577.000
061746  E  G5,KOMBİNE,1SAAT,235LM,ASK/BAY  1  545.000
061747  E  G5,KOMBİNE,3SAAT,145LM,ASK/BAY  1  609.000
061782  E  G5 SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ YANSITICI  1  97.900
061783  E  G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.BEYAZ   1  56.700
061784  E  G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.ÇELİK   1  105.000
061785  E  G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.ALÜMİ.  1  105.000
061786  E  G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.KUM    1  105.000
061787  E  G5,SIVA ALTI MONTAJ AKS.BEYAZ   1    56.700
061788  E  G5,SIVA ALTI MONTAJ AKS.ÇELİK   1    97.900
061789  E  G5,SIVA ALTI MONTAJ.AKS.ALÜMİ.  1    97.900
061790  E  G5,SIVA ALTI MONTAJ.AKS.KUM    1    97.900
061791  E  G5 61746/47 İÇİN ASKI KİTİ    1   218.000
061792  E  G5 61746/47 BAYRAK MONTAJ KİTİ  1   218.000
061799  E  8.4V - 1.5AH Nİ-CD BATARYA    1    80.800
061834  E  NT65 EMN.AYD.8W KOMBİNE 400LÜM  1   752.000
061883  E  3.6V-1.5AH Nİ-CD BATARYA     1    37.100
061884  E  4.8V-1.5AH Nİ-CD BATARYA     1    46.200
061885  E  6.0V-1.5AH Nİ-CD BATARYA     1    64.700
061886  E  7.2V-1.5AH Nİ-CD BATARYA     5    71.500
061888  E  3.6 - 4AH Nİ-CD BATARYA     10   117.000
061892  E  2.4 - 1.5AH Nİ-CD BATARYA     1    46.200
062525  E  LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H,0,5W   1/6   244.000
062526  E  ACIL ÇIK.ARMAT.45LU.1 H IP55-7  1   356.000
062527  E  LEDLI BLOK,IP55,45LM,1H,ANT-VA  1   435.000
062540  E  ARCOR2 SÜREKLİ 1SAAT 45LÜMEN   1   532.000
062541  E  ARCOR2 SÜREKSİZ 1SAAT 45LÜMEN   1   492.000
062550  E  IP43 KOMPLE LEDLI BLOK      1   248.000
062552  E  LEDLI BLOK,IP55 ANTI-VANDALIZM  1   449.000
062560  E  LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H+8LM,5H  1   475.000
062565  E  LEDLI BLOK, IP43, 360LM, 1H    1   569.000
062566  E  LEDLI BLOK, IP55, 360LM, 1H    1   640.000
062580  E  ARCOR2 BAY.MONT.KİTİ ALÜMİNYUM  1   275.000
062581  E  ARCOR2 BAYRAK MONT.KİTİ BEYAZ   1   275.000
062582  E  ARCOR2 PİKTOGRAM SAĞA-SOLA ÇIK  1   179.000
062583  E  ARCOR2 PİKTOGRAM AŞAĞI ÇIKIŞ   1   179.000
062586  E  ARCOR2 PİKTOGRAM YAN.SÖN.HORTU  1   179.000
062587  E  ARCOR2 PİKTOGRAM YAN.SÖN.TÜPÜ   1   179.000
062588  E  ARCOR2 PİKTOGRAM ÇIKIŞ(EXİT)   1   179.000
062599  E  ANTI-VANDALIZM MONTAJ KITI    10    52.200
062625  E  LEDLI BLOK IP43 45LM,1H,0,5W   1   408.000
062626  E  LEDLI BLOK,IP66,45LM,1H,0,5W   1   513.000
062629  E  LEDLI BLOK,IP67,45LM,1H,0,5W   1  1,240.000
062650  E  LEDLI BLOK, IP43 8LM,5H,0,5W   1   469.000
062652  E  LEDLI BLOK, IP66 8LM,5H,0,5W   1   653.000
062660  E  LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H+8LM,5H  1   618.000
062661  E  LEDLI BLOK,IP66,45LM,1H+8LM,5H  1   812.000
062665  E  LEDLI BLOK,IP43,400LM,1H,0,95W  1   829.000
062666  E  LEDLI BLOK,IP66,400LM,1H,0,95W  1   953.000
062669  E  LEDLI BLOK,IP67,400LM,1H,0,95W  1  1,530.000
062680  E  626 25/50/60 ICIN ARA KAIDE    1    26.700
062681  E  626 65 ICIN ARA KAIDE       1    58.800
062685  E  DIKEY TAHLIYE SINYALIZ PLAKASI  1    53.400
062690  E  KORUMA IZGARASI IK10       1    67.800
062691  E  KORUMA IZGARASI IK10       1    95.500
062692  E  IK20 GUC ANTI-VANDALIZM IZGARA  1   278.000
062693  E  KORUMA IZGARASI IK10       1   108.000
062695  E  SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI    1   186.000
062696  E  SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI    1   258.000
062697  E  SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI    1   231.000
062699  E  IP66 BLOK ICIN ANTI-VANDA VIDA  1  55.500
066000  E  S8 EMN.AYD.1SAAT SÜREKSİZ140LM  1  209.000
066001  E  S8 EMN.AYD.1SAAT SÜREKLİ 140LM  1  288.000
066002  E  S8 EMN.AYD.1SAAT KOMBİNE 140LM  1  309.000
066003  E  S8 EMN.AYD.3SAAT SÜREKSİZ110LM  1  298.000
066004  E  S8 EMN.AYD.3SAAT SÜREKLİ 110LM  1  386.000
066005  E  S8 EMN.AYD.3SAAT KOMBİNE 110LM  1  418.000
066090  E  S8 EMN.AYD.SIVA ALTI MON.AKS.   1  55.100
066092  E  S8 EMN.AYD.ÇİFTYÖNLÜ YANSITICI  1  77.100
067001  E  CELEST VAVİEN 10 AX       10   7.420
067002  E  CELEST ANAHTAR 10 AX       10   7.420
067003  E  CELEST VAVİEN 16 AX       10  14.200
067006  E  CELEST PERMÜTATÖR 10AX      10  27.500
067007  E  CELEST VAVİEN,NÖTRSÜZ UYARICLI  1  115.000
067008  E  CELEST VAVİEN, KORDONLU 10 AX  10  48.500
067009  E  CELEST 2KONUMLU KILIT.ANAHTAR   1  344.000
067013  E  CELEST VAVİEN, SESSİZ TİP 6AX  10  44.500
067015  E  CELEST VAVİEN,BAS- ÇEK TİP 6AX  10  35.600
067016  E  CELEST VAVİEN,MANDALLI TİP 6AX  10  44.500
067021  E  CELEST 2 KUTUPLU ANAHT 20 AX   10  14.200
067031  E  CELEST ENVER KON LİHT BT NA+NK  10  17.300
067032  E  CELEST LİHT BUTON, 6 A      10   8.090
067033  E  CELEST ENV LİHT BUT SESSİZ TİP  10  53.300
067034  E  CELEST LİHT BT, NA KURU KONTAK  10  23.800
067035  E  CELEST ENV LİHT BT BAS-ÇEK TİP  10  47.000
067036  E  CELEST ENVER LİHT BT MANDALLI  10  56.000
067038  E  CELEST LİHT BUTONU,KORDONLU 6A  10  42.000
067039  E  CELEST 3 KONUM KİLİTLİ LİHT BT  1  356.000
067041  E  CELEST DOK.ANAHTAR N.SÜZ 400W   1  178.000
067042  E  CELEST DOK.ANAHTAR N.LÜ1000W   1  190.000
067043  E  CELEST DOKUNMATİK DİMMER 400 W  1  190.000
067045  E  CELEST DOK PANJUR/STOR ANAHTAR  1  174.000
067049  E  CELEST SENSÖRLÜ ANAHTAR 1000 W  1  237.000
067051  E  CELEST ZAMAN AYARLI ANH,1000W   1  243.000
067053  E  CELEST PROGR ZAMAN AYARLI ANAH  1  388.000
067061  E  CELEST S.SİZ TP DARBE AKIM ANH  1  247.000
067080  E  CELEST DİMMER 0-10 V       1  203.000
067081  E  CELEST VAVİEN DİMMER 300W     1  88.800
067082  E  CELEST LIHT DİMMER 600W      1  132.000
067084  E  CELEST VAV+ LIHT DİMMER 400W   1  174.000
067085  E  CELEST TASAR LAMBA+LED İÇN DİM  1  261.000
067086  E  CELEST DİMMER 1000W, 5 MODUL   1  626.000
067087  E  CELEST IR KONTR DİMMER, 400 W   1  293.000
067088  E  CELEST TAVAN FAN KONTROL ANAHT  1  225.000
067089  E  CELEST TELEVAR İÇN YRD KUMANDA  1  112.000
067091  E  CELEST AÇ/KAPA H.DED N.SÜZ400W  1  191.000
067092  E  CELEST AÇ/KAPA H.DED N.LÜ1000W  1  223.000
067093  E  CELEST H.DEDEKT PİLOT LAMBALI   1  281.000
067097  E  CELEST H.DEDEKTÖRÜ NÖTRSÜZ400W  1  173.000
067098  E  CELEST H.DEDEKTÖRÜ NÖTRLÜ1000W  1  202.000
067114  E  CELEST KLAVUZLU UPS PR KIRMIZI  10  22.500
067121  E  CELEST FR STD TOPR PRZ OTO BAĞ  10   8.990
067142  E  CELEST 2Lİ ÖNC SON TOPR PR BYZ  5   22.500
067143  E  CELEST 3LÜ ÖNC SON TOPR PR BYZ  5   33.100
067144  E  CELEST 4LÜ ÖNC SON TOPR PR BYZ  5   43.700
067145  E  CELEST TOPR PRİZ,KIRMIZI KAPAK  10   29.800
067146  E  CELEST BAS-ÇEK MEK TOPR PR BYZ  1   143.000
067147  E  CELEST BAS-ÇEK MEK TOPR PR TİT  1   172.000
067153  E  CELEST Ç KR TOPR PRZ OTO.BAĞ   10    7.870
067155  E  CELEST İNGİLİZ STD PRİZ 13A   10   27.300
067159  E  CELEST TIRAŞ PRİZİ        1   119.000
067161  E  CELEST Ç KR TOPR PRZ VİDALI BĞ  10    7.870
067162  E  CELEST 2Lİ ÖNC SON TOPR PR TİT  5   27.000
067163  E  CELEST 3LÜ ÖNC SON TOPR PR TİT  5   39.700
067164  E  CELEST 4LÜ ÖNC SON TOPR PR TİT  5   52.400
067181  E  CELEST KABLO ÇIKIŞI       10    9.440
067183  E  CELEST KLEMENSLİ KABLO ÇIKIŞI  10   42.500
067193  E  CELEST PARAFUDR          1   237.000
067269  E  CELEST RF PANJR/STOR ANH SOMFY  1   254.000
067307  E  CELEST 100V SİSTEM SES ANAHTAR  1   178.000
067311  E  CELEST HOPARLÖR PRİZİ      10   23.700
067313  E  CELEST 3LÜ AU/VİD PRZ,DİŞİ RCA  1   161.000
067314  E  CELEST 2Lİ RCA +1 S VİDEO PRİZ  1   161.000
067315  E  CELEST YUV PRİZ          1   161.000
067316  E  CELEST HD15 VIDEO PRIZ      1   155.000
067317  E  CELEST AUDİO / VİDEO HDMI PRİZ  1   155.000
067319  E  CELEST DİŞİ HD15 PR+3,5MM JACK  1   178.000
067320  E  CELEST MÜZYAYSİS TEK BL FM RAD  1   457.000
067321  E  CELEST FM RADYO(DAHLİ BESLEME)  1   201.000
067322  E  L.MUZ.YAY.BES.UNI.ASMA T     1   205.000
067323  E  CELEST LCD EKR YEREL KUM ÇK BL  1   515.000
067324  E  CELEST SES GİRİŞ -MERKEZİ ÜNİT  1   794.000
067325  E  CELEST YEREL KUM İÇİN FM RADYO  1   612.000
067326  E  CELEST RDS FM RADYO,BESLEMELİ   1   857.000
067327  E  GALEA L. ALÇI.Tİ.HOPARLÖR 100W  1   128.000
067328  E  CELEST SIVAALTI HOPARLÖR 2W    1   59.500
067329  E  L. ALCI.TIPI HOPARLOR 2W     1   112.000
067330  E  CELEST A.TAVAN TİP GÖRÜNMZ HOP  1   686.000
067333  E  CELEST DVI PRİZ          1   368.000
067340  E  CELEST RJ 11 TELEFON PRİZİ    10   14.200
067344  E  CELEST RJ45 DATA PRİZ,UTP CAT6  10   23.500
067345  E  CELEST RJ45 DATA PRİZ,FTP CAT6  10   26.100
067346  E  CELEST RJ45 DATA PR STP CAT6A  10   34.100
067351  E  CELEST 9 PİN SUB D KONNEKTÖR   1   155.000
067352  E  CELEST USB PRİZ          1   107.000
067354  E  CELEST RJ45 UTP, SARGILI PRİZ   1   93.600
067357  E  CELEST KEYSTONE ADAPTOR BEYAZ  10   25.000
067358  E  CELEST KEYSTONE ADAPT TITANYUM  10   26.200
067361  E  CELEST SWITCH, 6 RJ 45Lİ     1  1,170.000
067364  E  CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V BYZ  1   834.000
067365  E  CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V TİT  1  1,100.000
067366  E  CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V PoE  1  2,330.000
067378  E  CELEST TV/RD/SAT PRİZ GEÇİŞLİ  10   37.800
067379  E  CELEST TV/RD/SAT PRİZ SONLU   10   37.800
067380  E  CELEST TV PRIZ F TIP.VIDA.BAG.  10  22.500
067382  E  CELEST TV PRİZİ         10  19.500
067383  E  CELEST TV / RD PRİZ       10  26.100
067384  E  CELEST TV / RD PRİZ GEÇİŞLİ   10  26.100
067385  E  CELEST TV / RD PRİZ SONLU    10  26.100
067386  E  CELEST TV PRİZ GEÇİŞLİ      10  22.500
067387  E  CELEST TV PRİZ SONLU       10  22.500
067388  E  CELEST TV / RD / SAT PRİZ    10  37.800
067389  E  CELEST TV/R/SAT PRİZ 2 KABLOLU  10  37.800
067396  E  CELEST RJ45 PR MULTME STP CAT6  1  41.000
067400  E  CELEST ORTAM TERMOSTATI      1  196.000
067402  E  CELEST PROGR ORTAM TERMOSTAT   1  485.000
067405  E  CELEST YERD ISITMA İÇN TERMOST  1  255.000
067408  E  CELEST PANO TİPİ TERM İÇİN ALG  1  143.000
067410  E  CELEST HAR GİRİŞ PRGR ORTM TER  1  237.000
067422  E  CELEST 3 KONUMLU FAN KUMANDASI  1  119.000
067423  E  CELEST AYDINLATMA VE FAN ANAHT  1  225.000
067430  E  CELEST MERK VAKUM SÜPÜR PR BYZ  1  119.000
067431  E  CELEST MERK VAKUM SÜPÜR PR TİT  1  143.000
067432  E  CELEST ELK KN MR VAK SÜP PR BY  1  155.000
067433  E  CELEST ELK KN MR VAK SÜP PR Tİ  1  186.000
067439  E  CELEST MR VAKUM SÜPÜR BAĞ SETİ  1  70.900
067531  E  CELEST TAŞIN AY ÜN İÇN KLT ANH  1  261.000
067541  E  CELEST IŞIKLI ZİL 230 V      1  308.000
067542  E  CELEST IŞIKLI ZİL 8-12V      1  308.000
067560  E  CELEST CAGRI.LIHT BUT.ISIK.GOS  1  94.400
067563  E  CELEST ENERGY SAVER        1  131.000
067601  E  CELEST PANJUR / STOR ANAHTARI  10  41.200
067602  E  CELEST PANJUR/STOR LİHT BUTONU  10  49.400
067604  E  CELEST DC MOTOR KUMANDA ANAHT  10  66.700
067621  E  CELEST PROGR PANJUR/STOR ANAHT  1  481.000
067622  E  CELEST PR PNJ/STOR AN İÇN RÖLE  1  137.000
067651  E  CELEST EV İÇİ KLAVUZ AYDNLATMA  1  65.000
067653  E  CELEST EV İÇİ KLAVUZ AYD PİLLİ  1  94.400
067658  E  CELEST TAŞINABİLİR AYD ÜNİTESİ  1  190.000
067660  E  CELEST ETİKET TAŞIYICI      10   5.960
067661  E  CELEST IŞIKLI HALKA 12/24V    1  59.100
067662  E  CELEST IŞIKLI HALKA 24/48V    1  59.100
067664  E  CELEST IŞIKLI PRİZ İÇİN LAMBA  10  11.700
067665  E  CELEST STD VAV TESİST İÇN LAMB  10  11.700
067666  E  CELEST BEYAZ LED 230V      10  11.700
067667  E  CELEST BYZ LED 12/24/48V AC/DC  10  11.700
067668  E  CELEST YARD GÖST IŞIK DĞTM FAZ  10  11.700
067669  E  CELEST IŞIKLI HALKA 230V     10  53.200
067693  E  CELEST PARAFUDR İÇN YED KARTUŞ  1  126.000
067740  E  CELEST ANTİMİK ANAHT TŞ KP BYZ  10   5.960
067741  E  CELEST ANTİMİ KOM.VAV TŞ KP BY  10  11.900
067742  E  CELEST ANTMİ UYAR VAV TŞ KP BY  10  11.900
067743  E  CELEST ANTİ KOM.VAV UY TŞ K BY  10  14.300
067746  E  CELEST ANTİMİK RJ PR TŞ KP BYZ  10   8.540
067747  E  CELEST ANTİ.TV PRIZ TUŞ KAP.BE  10  10.700
067748  E  CELEST ANTİMİ DİMMER TŞ KP BYZ  10  21.300
067749  E  CELEST ANTİ.PANJ.TUŞ.KAP.BEYAZ  10  21.300
067750  E  CELEST ANT TV-R-SAT PR TŞ K BY  10  10.700
067760  E  CELEST ANTİMİK TP PRZ TŞ KP BY  10  5.960
067801  E  CELEST N.YER ANAH/VAV TŞ KP BY  5  11.900
067802  E  CELEST N.YER KOMÜTAT TŞ KP BYZ  5  17.800
067803  E  CELEST N.YER AN/VAV UY TŞ K BY  5  35.500
067804  E  N.YER KOM.ENV.LIHT BT ISIK.TS   5  47.200
067805  E  CELEST ANAH/VAV/LIHT BUT.ETIKE  5  35.500
067841  E  CELEST NEMLİYER TP PR TŞ KP BY  5  17.800
068001  E  CELEST ANAHTR/VAVİEN TŞ KP BYZ  10  3.040
068002  E  CELEST KOMÜTATÖR TUŞ KAP BYZ   10  5.960
068003  E  CELEST UYAR ANAHT/VAV TŞ KP BY  10  16.100
068004  E  CELEST UYAR KOM.VAV TŞ KP BYZ  10  23.700
068006  E  CELEST PERMÜTATÖR TUŞ KAP BYZ  10  5.960
068007  E  CELEST UYAR PERMÜTAT TŞ KP BYZ  10  23.700
068008  E  CELEST LİHT BT/VAV KRD TŞ K BY  10  17.800
068009  E  CELEST 2 KONUMLU ANAH.TUS.KAP.  1  29.700
068010  E  CELEST VAV MAN IŞ HAL TŞ KP BY  1  35.500
068011  E  CELEST 5Lİ ANAHT/VAV TŞ KP BYZ  1  29.700
068013  E  CELEST VAV S.SİZ IŞ HL TŞ K BY  1  35.500
068014  E  CELEST ETİKETLİ VAV TŞ KP BYZ  10  28.400
068015  E  CELEST VAV BAS-ÇEK TP TŞ KP BY  10  14.300
068016  E  CELEST VAVİEN MANDAL TŞ KP BYZ  10  8.890
068017  E  CELEST VAV SESSİZ TP TŞ KP BYZ  10  8.890
068018  E  CELEST KOM.VAV SESSİZ TŞ KP BY  10  11.300
068019  E  CELEST KOM.VAV MANDAL TŞ KP BY  10  11.300
068020  E  CELEST 5Lİ UYAR VAV TŞ KP BYZ   1  59.100
068021  E  CELEST 2 KUTUP ANAHT TŞ KP BYZ  10  15.500
068023  E  CELEST UYAR 2 KUT ANH TŞ KP BY  10  30.800
068031  E  CELEST DİMMER TUŞ KAPAĞI BYZ   10  17.800
068033  E  CELEST DİMMER 1000 W TŞ KP BYZ  1  59.100
068035  E  CELEST H.DEDEK AÇ/KAPA TŞ K BY  10  21.300
068037  E  CELEST ZAMAN AYR ANAH TŞ KP BY  10  21.300
068038  E  CELEST PRG ZAM AYR ANH TŞ K BY  1  59.100
068039  E  CELEST H.DEDEKTÖRÜ TUŞ KAP BYZ  10  14.300
068041  E  CELEST DK ANH TŞ KP KAO CAM BY  1  82.700
068043  E  CELEST DK DİM TŞ KP KAO CAM BY  1  82.700
068045  E  CELEST DK PNJ TŞ KP KAO CAM BY  1  82.700
068049  E  CELEST SENSÖRLÜ ANAH TŞ KP BYZ  1  23.700
068051  E  CELEST H.DED PİLOTLAM TŞ KP BY  1  35.500
068058  E  CELEST TAŞINABİ AY ÜN TŞ KP BY  1  47.200
068061  E  CELEST 2 KON FAN KUM TŞ KP BYZ  10  7.090
068062  E  CELEST 3 KONUMLU FAN TŞ KP BYZ  1  11.900
068075  E  CELEST IR DİMMER TUŞ KAP BYZ   10  23.300
068088  E  CELEST TAVAN FAN KONTROL ANAH.  1  11.900
068111  E  CELEST FR STANTOP.PR.TUS.K.BYZ  10  3.040
068131  E  CELEST Ç.KR.TOPR PRZ TŞ KP BYZ  10  3.040
068133  E  CELEST İNG STD TP PR TŞ KP BYZ  10  11.900
068135  E  CELEST TRAŞ PRİZİ TUŞ KAP BYZ   1  23.700
068136  E  CELEST İTA STD TP PR TŞ KP BYZ  10  11.900
068137  E  CELEST US STD TP PRZ TŞ KP BYZ  10  11.900
068140  E  CELEST Ç.KR.KAP.TP PR TŞ KP BY  10  11.900
068141  E  CELEST KABLO ÇIKIŞ TUŞ KAP BYZ  10   7.090
068143  E  CELEST BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ    10   7.090
068145  E  CELEST Ç.KR.TP.PR TŞ KP IŞK BY  10  11.900
068147  E  CELEST PARAFUDR TUŞ KAPAĞI BYZ  1  35.500
068151  E  CELEST PNJR KUM ANAH TŞ KP BYZ  10  17.800
068153  E  CELEST OTEL.PANJ.KUM.TU.KP.BYZ  1  20.200
068154  E  CELEST OTEL JAL.STOR.KUM.BEYAZ  1  20.200
068157  E  CELEST 3KN KİL LİHT BT TŞ K BY  1  33.100
068159  E  CELEST PROG PNJR ANH TŞ KP BYZ  1  35.500
068160  E  CELEST OTEL.ODA.ISIK.ANAH.BEY   1  20.200
068179  E  CELEST PANJUR ANH RF SOMFY BYZ  1  34.800
068190  E  CELEST OTEL.ODASI AYD.KONT.BEY  1  17.800
068191  E  CELEST YATAK.BAS.AYD.KONT.BEYA  1  17.800
068199  E  CELEST TAS AY ÜN İÇ KİL ANH BY  1  20.200
068201  E  CELEST IŞIKLI ZİL TUŞ KAP BYZ   1  30.800
068208  E  CELEST SES KONT ANAH TŞ KP BYZ  1  11.900
068209  E  CELEST ENERGY SAVER TŞ KP BYZ   1  47.200
068211  E  CELEST HOPARLÖR PRİZ TŞ KP BYZ  10  11.900
068212  E  CELEST 2Lİ HOPAR PRZ TŞ KP BYZ  10  23.700
068213  E  CELEST 3ÇIK AU/VİD PZ TŞ KP BY  10  23.700
068215  E  CELEST VİDEO HD15 PRZ TŞ KP BY  1  23.700
068216  E  CELEST AU/VD HDMI PRZ TŞ KP BY  1  23.700
068219  E  CELEST HD15+JACK 3,5 TŞ KP BY   1  23.700
068220  E  CELEST TEK BLG FM RAD TŞ KP BY  1  29.800
068221  E  CELEST MR ÜN PANO T BS TŞ K BY  1  64.000
068223  E  CELEST LCD YEREL KUM TŞ KP BYZ  1  29.800
068225  E  CELEST FM RADYO TUŞ KAPAĞI BYZ  1  66.300
068228  E  CELEST SIVAALTI HOP. TŞ KP BYZ  1  16.100
068229  E  CELEST DAH HOP BESLE TŞ KP BYZ  1  15.000
068233  E  CELEST DVI PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ  1  23.700
068237  E  CELEST RJ11 PRİZ TUŞ KAP BYZ   10   3.600
068239  E  CELEST RJ 45+TV PRİZ TŞ KP BYZ  10  14.300
068240  E  CELEST ORTAM TERMOST TŞ KP BYZ  1  35.500
068242  E  CELEST ÇOK AMAÇ ÖZEL TŞ KP BYZ  1  25.000
068243  E  CELEST PANO TRM İÇ ALG TŞ K BY  1  23.700
068245  E  CELEST HAR.GIRIS.PROG.TERM.BEY  1  47.200
068249  E  CELEST YER ISIT TERM TŞ KP BYZ  1  29.700
068251  E  CELEST RJ 45 PRİZ TUŞ KAP BYZ  10   7.090
068252  E  CELEST 2Lİ RJ45 PRİZ TŞ KP BYZ  10  17.800
068253  E  CELEST USB PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ  1  23.700
068254  E  CELEST 6 RJ45 SWITCH TŞ KP BYZ  1  119.000
068255  E  CELEST RJ45 SAR.PATCHCORD.BEYA  1  14.300
068258  E  CELEST WI-FI ERİŞ NOK TŞ KP BY  1  119.000
068282  E  CELEST TV PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ  10   5.960
068283  E  CELEST TV/R PRİZ TUŞ KAP BYZ   10   8.320
068284  E  CELEST TV/R PR TŞ K TEL-HİR BY  10  15.500
068285  E  CELEST TV/R/SAT PRİZ TŞ KP BYZ  10   8.890
068286  E  CELEST TV/R/SAT-HİR PR TŞ K BY  10  15.500
068288  E  CELEST TV/R/SAT TEL-FA TŞ K BY  10  15.500
068301  E  CELEST ANAHTR/VAVİEN TŞ KP TİT  10   3.150
068302  E  CELEST KOMÜTATÖR TUŞ KAP TİT   10   6.300
068303  E  CELEST UYAR ANAHT/VAV TŞ KP Tİ  10  16.800
068304  E  CELEST UYAR KOM.VAV TŞ KP TİT  10  25.000
068306  E  CELEST PERMÜTATÖR TUŞ KAP TİT  10  6.300
068307  E  CELEST UYAR PERMÜTAT TŞ KP TİT  10  25.000
068308  E  CELEST LİHT BT/VAV KRD TŞ K Tİ  10  18.800
068309  E  CELEST 2KONUM ANA.TUŞ.KAP.BEYA  1  31.100
068310  E  CELEST VAV MAN IŞ HAL TŞ KP Tİ  1  37.300
068311  E  CELEST 5Lİ ANAHT/VAV TŞ KP TİT  1  31.100
068313  E  CELEST VAV S.SİZ IŞ HL TŞ K Tİ  1  37.300
068314  E  CELEST ETİKETLİ VAV TŞ KP TİT  10  29.900
068315  E  CELEST VAV BAS-ÇEK TP TŞ KP BY  10  15.000
068316  E  CELEST VAVİEN MANDAL TŞ KP TİT  10  9.340
068317  E  CELEST VAV SESSİZ TP TŞ KP TİT  10  9.340
068318  E  CELEST KOM.VAV SESSİZ TŞ KP Tİ  10  11.900
068319  E  CELEST KOM.VAV MANDAL TŞ KP Tİ  10  11.900
068320  E  CELEST 5Lİ UYAR VAV TŞ KP TİT   1  62.100
068321  E  CELEST 2 KUTUP ANAHT TŞ KP TİT  10  16.300
068323  E  CELEST UYAR 2 KUT ANH TŞ KP Tİ  10  32.400
068331  E  CELEST DİMMER TUŞ KAPAĞI TİT   10  18.800
068333  E  CELEST DİMMER 1000 W TŞ KP TİT  1  62.100
068335  E  CELEST H.DEDEK AÇ/KAPA TŞ K Tİ  10  22.400
068337  E  CELEST ZAMAN AYR ANAH TŞ KP Tİ  10  22.400
068338  E  CELEST PRG ZAM AYR ANH TŞ K Tİ  1  62.100
068339  E  CELEST H.DEDEKTÖRÜ TUŞ KAP TİT  10  15.000
068340  E  CELEST DK ANH TŞ KP TİT CAM Tİ  1  86.800
068341  E  CELEST DK ANH TŞ KP KAO CAM Tİ  1  86.800
068342  E  CELEST DK DİM TŞ KP TİT CAM Tİ  1  86.800
068343  E  DOK DIMMER TS KP KAOLINCAM TIT  1  86.800
068344  E  CELEST DK PNJ TŞ KP TİT CAM Tİ  1  86.800
068345  E  CELEST DK PNJ TŞ KP KAO CAM Tİ  1  86.800
068346  E  CELEST DK ANT TŞ KP GRA CAM Tİ  1  86.800
068347  E  CELEST DK DİM TŞ KP GRA CAM Tİ  1  86.800
068348  E  CELEST DK PNJ TŞ KP GRA CAM Tİ  1  86.800
068349  E  CELEST SENSÖRLÜ ANAH TŞ KP TİT  1  25.000
068351  E  CELEST H.DED PİLOTLAM TŞ KP Tİ  1  37.300
068358  E  CELEST TAŞINABİ AY ÜN TŞ KP Tİ  1  49.700
068361  E  CELEST 2 KON FAN KUM TŞ KP TİT  10  7.540
068362  E  CELEST 3 KONUMLU FAN TŞ KP TİT  1  12.600
068375  E  CELEST IR DİMMER TUŞ KAP TİT   10  24.500
068388  E  CELEST TAVAN FAN KONT TŞ KP Tİ  1  12.600
068411  E  CELEST FR.STAND.TOP.PRIZ.TIT   10  3.150
068431  E  CELEST Ç.KR.TOPR PRZ TŞ KP TİT  10  3.150
068433  E  CELEST İNG STD TP PR TŞ KP TİT  10  12.600
068435  E  CELEST TRAŞ PRİZİ TUŞ KAP TİT   1  25.000
068436  E  CELEST İTA STD TP PR TŞ KP TİT  10  12.600
068437  E  CELEST US STD TP PRZ TŞ KP TİT  10  12.600
068440  E  CELEST Ç.KR.KAP.TP PR TŞ KP Tİ  10  12.600
068441  E  CELEST KABLO ÇIKIŞ TUŞ KAP TİT  10  7.540
068443  E  CELEST BOŞLUK KAPAĞI TİTANYUM  10  7.540
068445  E  CELEST Ç.KR.TP.PR TŞ KP IŞK Tİ  10  12.600
068447  E  CELEST PARAFUDR TUŞ KAPAĞI TİT  1  37.300
068451  E  CELEST PNJR KUM ANAH TŞ KP TİT  10  18.800
068453  E  CELEST OTEL.PANJ.KUM.TUS.TIT.   1  21.200
068454  E  CELEST OTEL.JALUZ.STOR.KUM.TIT  1  21.200
068457  E  CELEST 3KN KİL LİHT BT TŞ K Tİ  1  34.800
068459  E  CELEST PROG PNJR ANH TŞ KP TİT  1  37.300
068460  E  CELEST OTEL.ODAS.ISIK.ANAH.TIT  1  21.200
068479  E  CELEST PANJUR ANH RF SOMFY TİT  1  36.600
068490  E  CELEST OTEL.ODAS.AYD.KONT.TIT   1  18.800
068491  E  CELEST YATAK.BAS.AYD.TUS.TIT.   1  18.800
068499  E  CELEST TAS AY ÜN İÇ KİL ANH Tİ  1  21.200
068501  E  CELEST IŞIKLI ZİL TUŞ KAP TİT   1  32.400
068508  E  CELEST SES KONT ANAH TŞ KP TİT  1  12.600
068509  E  CELEST ENERGY SAVER TŞ KP TİT   1  49.700
068511  E  CELEST HOPARLÖR PRİZ TŞ KP TİT  10  12.600
068512  E  CELEST 2Lİ HOPAR PRZ TŞ KP TİT  10  25.000
068513  E  CELEST 3ÇIK AU/VİD PZ TŞ KP Tİ  10  25.000
068515  E  CELEST VİDEO HD15 PRZ TŞ KP Tİ  1  25.000
068516  E  CELEST AU/VD HDMI PRZ TŞ KP Tİ  1  25.000
068519  E  CELEST HD15+JACK 3,5 TŞ KP Tİ   1  25.000
068520  E  CELEST TEK BLG FM RAD TŞ KP Tİ  1  31.300
068521  E  CELEST MR ÜN PANO T BS TŞ K Tİ  1  67.200
068523  E  CELEST LCD YEREL KUM TŞ KP TİT  1  31.300
068525  E  CELEST FM RADYO TUŞ KAPAĞI TİT  1  69.700
068528  E  CELEST SIVAALTI HOP. TŞ KP TİT  1  17.000
068529  E  CELEST DAH HOP BESLE TŞ KP TİT  1  15.800
068533  E  CELEST DVI PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT  1  25.000
068537  E  CELEST RJ11 PRİZ TUŞ KAP TİT   10   3.820
068539  E  CELEST RJ 45+TV PRİZ TŞ KP TİT  10  15.000
068540  E  CELEST ORTAM TERMOST TŞ KP TİT  1  37.300
068542  E  CELEST ÇOK AMAÇ ÖZEL TŞ KP TİT  1  26.200
068543  E  CELEST PANO TRM İÇ ALG TŞ K Tİ  1  25.000
068545  E  CELEST HAR.PROG.TER.TUS.TIT    1  49.700
068549  E  CELEST YER ISIT TERM TŞ KP TİT  1  31.100
068551  E  CELEST RJ 45 PRİZ TUŞ KAP TİT  10   7.540
068552  E  CELEST 2Lİ RJ45 PRİZ TŞ KP TİT  10  18.800
068553  E  CELEST USB PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT  1  25.000
068554  E  CELEST 6 RJ45 SWITCH TŞ KP TİT  1  126.000
068555  E  CELEST RJ45 SARPATCCORD PRIZ.T  1  15.000
068558  E  CELEST WI-FI ERİŞ NOK TŞ KP Tİ  1  126.000
068582  E  CELEST TV PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT  10   6.300
068583  E  CELEST TV/R PRİZ TUŞ KAP TİT   10   8.770
068584  E  CELEST TV/R PR TŞ K TEL-HİR Tİ  10  16.300
068585  E  CELEST TV/R/SAT PRİZ TŞ KP TİT  10   9.340
068586  E  CELEST TV/R/SAT-HİR PR TŞ K Tİ  1  16.300
068588  E  CELEST TV/R/SAT TEL-FA TŞ K Tİ  10  16.300
068608  E  CELEST BEYAZ ÇRÇ, 2x(2x2) MOD   1  28.000
068609  E  CELEST BEYAZ ÇRÇ, 2x(3x2) MOD   1  30.000
068630  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 1MODÜL   10   6.980
068631  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 2 MODÜL  10   3.490
068632  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 2x2 MOD   5   6.980
068633  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 3x2 MOD   5  10.500
068634  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 4x2 MOD   1  14.000
068635  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE,4/5 MODÜL  5  10.500
068636  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 6/8 MOD   1  14.000
068637  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, ÖZEL    1  27.900
068640  E  CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 5x2 MOD   1  22.000
068641  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 2 MODÜL   10  4.490
068642  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL  5  8.980
068643  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 3x2 MOD   5  13.500
068644  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 4x2 MOD   1  18.000
068645  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL  5  13.500
068646  E  CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 6/8 MODÜL  1  18.000
068731  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE, 2 MODÜL  10  4.490
068732  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE, 2x2 MOD   5  8.980
068733  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE, 3x2 MOD   5  13.500
068734  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE, 4x2 MOD   1  18.000
068735  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE 4/5 MODÜL  5  13.500
068736  E  CELEST VİZON ÇERÇEVE, 6/8 MOD   1  18.000
068741  E  CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE, 2 MOD  10  4.490
068742  E  CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,2x2 MOD  5  8.980
068743  E  CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,3x2 MOD  5  13.500
068744  E  CELEST ÇİMENTO ÇRÇ, 4x2 MOD    1  18.000
068745  E  CELEST ÇİMENTO ÇRÇ, 4/5 MODÜL   5  13.500
068746  E  CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,6/8 MOD  1  18.000
068751  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 2 MODÜL   10  4.490
068752  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL   5  8.980
068753  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 3x2 MOD    5  13.500
068754  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 4x2 MOD    1  18.000
068755  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL   5  13.500
068756  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 6/8 MODÜL   1  18.000
068760  E  CELEST KUM ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL   1  25.000
068801  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ, 2 MOD   10  12.200
068802  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,2x2 MOD   5  24.400
068803  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,3x2 MOD   1  36.600
068804  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,4x2 MOD   1  48.800
068805  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,4/5 MOD   5  36.600
068806  E  CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ, 6/8 MOD  1  48.800
068811  E  CELEST KOYU PEMBE ÇRÇ, 2 MOD   10  12.200
068812  E  CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,2x2 MOD   5  24.400
068813  E  CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,3x2 MOD   1  36.600
068814  E  CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,4x2 MOD   1  48.800
068815  E  CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,4/5 MOD   5  36.600
068821  E  CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ, 2 MOD  10  12.200
068822  E  CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,2x2MOD  5  24.400
068823  E  CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,3x2MOD  1  36.600
068824  E  CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,4x2MOD  1  48.800
068825  E  CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,4/5MOD  5  36.600
068831  E  CELEST MAVİ ÇERÇEVE, 2 MODÜL   10  12.200
068832  E  CELEST MAVİ ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL  5  24.400
068833  E  CELEST MAVİ ÇERÇEVE,3x2 MODÜL   1  36.600
068834  E  CELEST MAVİ ÇERÇEVE,4x2 MOD    1  48.800
068835  E  CELEST MAVİ ÇERÇEVE ,4/5 MODÜL  5  36.600
068841  E  CELEST MANDALİNA ÇRÇ, 2 M    10  12.200
068842  E  CELEST MANDALİNA ÇRÇ,2x2 MOD   5  24.400
068843  E  CELEST MANDALİNA ÇRÇ,3x2 MOD   1  36.600
068844  E  CELEST MANDALİNA ÇRÇ,4x2 MOD   1  48.800
068845  E  CELEST MANDALİNA ÇRÇ,4/5 MOD   5  36.600
068851  E  CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ, 2 MOD   10  12.500
068852  E  CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ,2x2 MOD   5  25.000
068853  E  CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ, 3x2 MOD   1  37.500
068854  E  CELEST TOZPEMBE ÇERÇEVE,4x2MOD  1  50.000
068855  E  CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ,4/5 MOD   5  37.500
068861  E  CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,2 MOD  10  12.500
068862  E  CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,2x2MOD  5  25.000
068863  E  CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,3x2MOD  1  37.500
068864  E  CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,4x2MOD  1  50.000
068865  E  CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,4/5MOD  5  37.500
068871  E  CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ, 2 MOD   10  12.500
068872  E  CELEST YEŞİLELMA ÇRÇ, 2x2 MOD   5  25.000
068873  E  CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ,3x2 MOD   1  37.500
068874  E  CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ, 4x2 MOD  1  50.000
068875  E  CELEST YEŞİLELMA ÇRÇ, 4/5 MOD   5  37.500
068881  E  CELEST LAVANTA ÇERÇEVE, 2 MOD  10  12.500
068882  E  CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,2x2 MOD  5  25.000
068883  E  CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,3x2 MOD  1  37.500
068884  E  CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,4x2 MOD  1  50.000
068885  E  CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,4/5 MOD  5  37.500
068891  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE, 2 MOD  10  12.500
068892  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE,2x2 MOD  5  25.000
068893  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE,3x2 MOD  1  37.500
068894  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE,4x2 MOD  1  50.000
068895  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE,4/5 MOD  5  37.500
068896  E  CELEST COCONUT ÇERÇEVE,6/8 MOD  1  50.000
068900  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,1MODÜL  10  20.000
068901  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE, 2 MOD  10  13.300
068902  E  CELEST TİTANYUM ÇRÇ, 2x2 MOD   5  26.600
068903  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,3x2MOD  1  39.900
068904  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,4x2MOD  1  53.200
068905  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,4/5MOD  1  39.900
068906  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,6/8MOD  1  53.200
068907  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE, ÖZEL   1  83.400
068910  E  CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,5x2MOD  1  80.000
068911  E  CELEST BAKIR ÇERÇEVE, 2 MODÜL   5  13.300
068912  E  CELEST BAKIR ÇERÇEVE,2x2 MODÜL  5  26.600
068913  E  CELEST BAKIR ÇERÇEVE,3x2 MOD   1  39.900
068914  E  CELEST BAKIR ÇERÇEVE ,4x2 MOD   1  53.200
068915  E  CELEST BAKIR ÇERÇEVE,4/5 MODÜL  1  39.900
068921  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ, 2 MOD    5  13.300
068922  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ, 2x2 MOD   5  26.600
068923  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ ,3x2 MOD   1  39.900
068924  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,4x2 MOD   1  53.200
068925  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,4/5 MOD   1  39.900
068926  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,6/8 MOD   1  53.200
068930  E  CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,5x2 MOD   1  80.000
068931  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 2 MODÜL  5  13.300
068932  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 2x2 MOD  5  26.600
068933  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE,3x2 MOD   1  39.900
068934  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE ,4x2 MOD  1  53.200
068935  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 4/5 MOD  1  39.900
068936  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 6/8 MOD  1  53.200
068940  E  CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 5x2 MOD  1  80.000
068941  E  CELEST MİKA ÇERÇEVE, 2 MODÜL   5  13.300
068942  E  CELEST MİKA ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL  5  26.600
068943  E  CELEST MİKA ÇERÇEVE ,3x2 MOD   1  39.900
068944  E  CELEST MİKA ÇERÇEVE , 4x2 MOD   1  53.200
068945  E  CELEST MİKA ÇERÇEVE,4/5 MODÜL   1  39.900
068951  E  CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 2 MODÜL  5  13.300
068952  E  CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 2x2 MOD  5  26.600
068953  E  CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 3x2 MOD  1  39.900
068954  E  CELEST KOBALT ÇERÇEVE ,4x2 MOD  1  53.200
068955  E  CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 4/5 MOD  1  39.900
068968  E  CELEST TİTANYUM ÇRÇ,2x(2x2)MOD  1  80.000
068969  E  CELES TTİTANYUM ÇRÇ,2x(3x2)MOD  1  85.000
069001  E  CELEST A.MIKROBIYEL TEKLI CER.  10   9.270
069002  E  CELEST A.MIKROBIYEL IKILI CER.  5  14.000
069003  E  CELEST A.MIKROBIYEL UCLU CER.   1  18.600
069071  E  CELEST IP 44 TEKLİ ÇERÇEVE,BYZ  5  17.500
069072  E  CELEST IP 44 İKİLİ ÇERÇEVE,BYZ  5  34.800
069101  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ, 2 MOD  1  56.000
069102  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,2x2MOD  1  112.000
069103  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,3x2MOD  1  168.000
069104  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,4x2MOD  1  224.000
069105  E  CELEST SATİNEÇELİK ÇRÇ,4/5 MOD  1  168.000
069106  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,6/8MOD  1  224.000
069107  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ, ÖZEL   1  335.000
069110  E  CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,5x2MOD  1  300.000
069111  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ, 2 MOD  1  56.000
069112  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,2x2MOD  1  112.000
069113  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,3x2MOD  1  168.000
069114  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,4x2MOD  1  224.000
069115  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,4/5MOD  1  168.000
069117  E  CELEST KADİFE NİKEL ÇRÇ ,ÖZEL   1  335.000
069120  E  CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,5x2MOD  1  300.000
069151  E  CELEST CORIAN NOCTURNE ÇRÇ,2 M  1  70.600
069152  E  CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,2x2M  1  142.000
069153  E  CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,3x2M  1  212.000
069154  E  CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,4x2M  1  283.000
069155  E  CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,4/5M  1  212.000
069157  E  CELEST CORİAN NOCTURNE ÇR,ÖZEL  1  447.000
069161  E  CELEST CORIAN ANTARCTICA ÇR,2M  1  70.600
069162  E  CELEST CORIANANTARCTICA Ç,2x2M  1  142.000
069163  E  CELEST CORIANANTARTICA ÇR,3x2M  1  212.000
069164  E  CELEST CORIANANTARCTICA Ç,4x2M  1  283.000
069165  E  CELEST CORIANANTARCTICA Ç,4/5M  1  212.000
069167  E  CELEST CORİANANTARCTICA Ç,ÖZEL  1  447.000
069171  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 2 MODÜL   1  56.000
069172  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 2x2 MOD   1  112.000
069173  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 3x2 MOD   1  168.000
069174  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 4x2 MOD   1  224.000
069175  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE,4/5 MODÜL  1  168.000
069177  E  CELEST SEDİR ÇERÇEVE, ÖZEL    1  335.000
069181  E  CELEST CORIAN POMPEİİRED ÇR,2M  1  70.600
069182  E  CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,2x2M  1  142.000
069183  E  CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,3x2M  1  212.000
069184  E  CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,4x2M  1  283.000
069185  E  CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,4/5M  1  212.000
069201  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE, 2 MODÜL  1  56.000
069202  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE,2x2 MODÜL  1  112.000
069203  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE, 3x2 MOD  1  168.000
069204  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE, 4x2 MOD  1  224.000
069205  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE,4/5 MODÜL  1  168.000
069207  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE, ÖZEL    1  335.000
069210  E  CELEST WENGE ÇERÇEVE, 5x2 MOD  1  300.000
069211  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,2 MODÜL  1  56.000
069212  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,2x2 MOD  1  112.000
069213  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, 3x2 MOD  1  168.000
069214  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE ,4x2 MOD  1  224.000
069215  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,4/5MODÜL  1  168.000
069217  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, ÖZEL   1  335.000
069220  E  CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, 5x2 MOD  1  300.000
069221  E  CELESTMAUN ÇERÇEVE,2 MODÜL    1  56.000
069222  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL  1  112.000
069223  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE, 3x2 MOD   1  168.000
069224  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE , 4x2 MOD  1  224.000
069225  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL  1  168.000
069227  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE, ÖZEL    1  335.000
069230  E  CELEST MAUN ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL  1  300.000
069231  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 2 MODÜL   1  56.000
069232  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL  1  112.000
069233  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 3x2 MOD   1  168.000
069234  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 4x2 MOD   1  224.000
069235  E  MEŞE ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL     1  168.000
069237  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, ÖZEL    1  335.000
069240  E  CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL  1  300.000
069261  E  CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,2 MOD  1  56.000
069262  E  CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,2x2MOD  1  112.000
069263  E  CELEST OKSİDEDEMİR ÇRÇ,3x2MOD  1  168.000
069264  E  CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,4x2MOD  1  224.000
069265  E  CELEST OKSİDEDEMİR ÇRÇ, 4/5MOD  1  168.000
069271  E  CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ, 2 MOD  1  56.000
069272  E  CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,2x2MOD  1  112.000
069273  E  CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,3x2MOD  1  168.000
069274  E  CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,4x2MOD  1  224.000
069275  E  CELEST OKSİDEBAKIR ÇRÇ, 4/5MOD  1  168.000
069281  E  CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ, 2MOD  1  78.000
069282  E  CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,2x2 M  1  156.000
069283  E  CELEST DEVETÜYÜDERİ ÇRÇ,3x2MOD  1  234.000
069284  E  CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,4x2 M  1  312.000
069285  E  CELEST DEVETÜYÜDERİ ÇRÇ,4/5MOD  1  234.000
069287  E  CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ, ÖZEL  1  447.000
069290  E  CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,5x2 M  1  390.000
069291  E  CELEST ÇİKOLATAKAHVEDERİ ÇR,2M  1  78.000
069292  E  CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,2x2M   1  156.000
069293  E  CELEST ÇİKOKAHVE DERİ ÇRÇ,3x2M  1  234.000
069294  E  CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,4x2M   1  312.000
069295  E  CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,4/5M   1  234.000
069297  E  CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,ÖZEL   1  447.000
069300  E  CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,5x2M   1  390.000
069301  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,2 MOD    1  76.300
069302  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,2x2 MOD   1  153.000
069303  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,3x2 MOD   1  229.000
069304  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,4x2 MOD   1  305.000
069305  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,4/5 MOD   1  229.000
069307  E  CELEST GRAFİT CAM ÇERÇEVE,ÖZEL  1  447.000
069310  E  CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,5x2 MOD   1  382.000
069311  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ, 2 MOD   1  76.300
069312  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,2x2 MOD   1  153.000
069313  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,3x2 MOD   1  229.000
069314  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,4x2 MOD   1  305.000
069315  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,4/5 MOD   1  229.000
069317  E  CELEST KAOLİN CAM ÇERÇEVE,ÖZEL  1  447.000
069320  E  CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,5x2 MOD   1  382.000
069321  E  CELEST PORSELEN ÇERÇEVE, 2 MOD  1  78.000
069322  E  CELEST PORSELEN ÇRÇ, 2x2 MOD   1  156.000
069323  E  CELEST PORSELEN ÇRÇ, 3x2 MOD   1  234.000
069324  E  CELEST PORSELEN ÇERÇEVE,4x2MOD  1  312.000
069325  E  CELEST PORSELEN ÇRÇ, 4/5 MOD   1  234.000
069327  E  CELEST PORSELEN ÇERÇEVE, ÖZEL   1  447.000
069341  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ, 2 MOD  1  76.300
069342  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,2x2MOD  1  153.000
069343  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,3x2MOD  1  229.000
069344  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,4x2MOD  1  305.000
069345  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,4/5MOD  1  229.000
069347  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ , ÖZEL  1  447.000
069350  E  CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ, 5x2 M  1  382.000
069401  E  CELEST RUSTİKKAHVE DERİ ÇRÇ,2M  1  78.000
069402  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,2x2M  1  156.000
069403  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,3x2M  1  234.000
069404  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,4x2M  1  312.000
069405  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,4/5M  1  234.000
069407  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,ÖZEL  1  447.000
069410  E  CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,5x2M  1  390.000
069579  E  PLEXO IP55-IK 07KORUMALI KAPAK  1  43.500
069580  E  PLEXO IP55-IK 07KORUMALI KAPAK  10  32.400
069581  E  PLEXO IP44KORUMALI RJ45ADAPTOR  1  83.600
069651  E  RAKORLU TEK GRI KASA       10  10.300
069661  E  RAKORLU IKILI DIKEY GRI KASA   5  20.600
069672  E  PLEXO IKILI GRI BUAT       5  20.600
069681  E  PLATE              10  14.400
069683  E  PLEXO 2'LI SIVAALTI MNT.CERCE.  5  28.500
069685  E  IKILI DIKEY SIVA ALTI CELCEVE   5  28.500
069689  E  RAKORLU TEKLI BEYAZ KASA     10  10.300
069690  E  RAKORLU IKILI YATAY BEYAZ KASA  5  20.600
069691  E  RAKORLU IKILI DIKEY BEYAZ KASA  5  20.600
069692  E  PLEXO IP55 SIVA AL TK.ÇER.BEY.  10   14.400
069694  E  PLEXO IP55 ıK.YATAY .ÇER.BEY.   5   28.500
069696  E  IKILI DIKEY SIVA ALTI CERCEVE   5   28.500
069740  E  HAREKET DEDEKTORU 360 DER.GRİ   1   228.000
069780  E  HAREKET DEDEKTORU 360 DR.BEYAZ  1   228.000
069795  E  CELEST ANAHTAR KİLİT MEKANİZMA  1   93.500
070711  E  PLEXO ANTIMIKRO VAVIEN ANAHTAR  5   28.500
070721  E  PLX ANTIMIK KAP TP PRIZ,FR STD  5   35.300
070722  E  PLEXO ANTIMIKRO KAP TOPR PRIZ   5   37.600
070726  E  PLEXO ANTIMIKRO CIFT KTP ANAHT  5   36.500
070727  E  PLEXO ANTIMIKRO KOMU VAVIEN    5   25.200
070730  E  PLEXO ANTIMIKRO LIHT BUTONU    5   22.800
070732  E  PLEXO ANTIMIKRO ISIKLI LIHT BT  5   36.500
070733  E  PLEXO ANTIMIKRO IS.ETIKET LIHT  5   34.200
070741  E  PLEXO SIVAUSTU KUTU, TEKLI    10   35.300
070742  E  PLX SIVAUSTU KUTU,IKILI YATAY   1   45.500
070743  E  PLX SIVAUSTU KUTU,IKILI DIKEY   1   45.500
070749  E  PLX ANTMIK CER KAIDE,IKILI YAT  1   34.200
070761  E  PLEXO ANTMIKRO ANAHTAR,KOMP   5/50  42.100
070772  E  PLX ANTIMIKRO TOPR.PRIZ, KOMP  5/50  61.400
070773  E  PLX ANTIMK TOP.PRIZ,TIRNK KMP  5/50  64.900
070782  E  PLX ANTMIKRO ISIKLI LIHT,KOMP  5/50  59.200
070783  E  PLX ANTIMIKRO IS.ET.LIHT,KOMP  5/50  56.900
070788  E  PLEXO ANTIMIKRO KABLO CIKISI   5   51.100
070792  E  PLEXO ANTMIK CERC KAIDE,TEKLI  10   28.500
070794  E  PLX ANTMIK CER KAIDE,IKILI YAT  1   34.200
071298  E  YEDEK AMPUL,KIRMIZI       10    5.230
075601  E  S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X80  20   26.400
075602  E  S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X105  12   30.500
075603  E  S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X130  12   42.800
075604  E  S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X145  8   45.800
075606  E  S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X180  8   54.800
075608  E  KAİDESİZGULOTLARA EKSTRA KAPAK  20    7.790
075609  E  KAİD.GULOT BASIT ARA BOLMELER  26    7.370
075611  E  KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI 50x80  10    6.580
075612  E  KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x105  10    6.860
075613  E  KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x130  10    8.420
075614  E  KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x145  10    9.000
075616  E  KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x180  5   10.800
075621  E  KAİD.GULOT İÇ KÖŞE 50X80 İÇİN  10   13.800
075622  E  KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X105 İÇİN  10   17.300
075623  E  KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X130 İÇİN   5   26.000
075624  E  KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X145 İÇİN   5   27.800
075626  E  KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X180 İÇİN   5   33.400
075631  E  KAİD.GULOT DIŞKÖŞE 50X80 İÇİN  10   17.300
075632  E  KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X105 İÇİN  10   21.900
075633  E  KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X105 İÇİN   5   31.800
075634  E  KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X145 İÇİN   5   34.000
075636  E  KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X180 İÇİN   5   40.700
075641  E  KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X80   10   24.100
075642  E  KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X105   10   33.600
075643  E  KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X130   5   79.100
075644  E  KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X145   5   84.500
075646  E  KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X180   5   102.000
075661  E  KAİ.KANAL.BİR.AK.50X80/130/180  10    7.460
075662  E  KAİDESİZ GULOT BİR.AKS.50X105  10   11.900
075663  E  KAİDESİZ GULOT BİR.AKS.50X145  10    7.970
075666  E  KAİD.GULOT YAPIŞ.KANALBİR.AKS.  20    3.790
075667  E  KAİDGULOT Y.KAN.BİR.AKS.50X105  20    4.090
075669  E  KAİDESİZ KANAL KAPAK BİRLE.AKS  10    3.850
075671  E  KAİD.GULOT T DİRSEK 50X80GEÇİŞ  5   27.200
075672  E  KAİD.GULOT T DİRSEK50X105GEÇİŞ  5   34.300
075675  E  KAİDGULOT T DİR50X105 A/YGEÇİŞ  5   28.900
075676  E  KAİDGULOT T DİR50X105 A/YGEÇİŞ  5   31.000
075681  E  KAİDESİZGULOT İÇİNAÇILI T DİRS  5   53.400
075688  E  KAİD.GULOT92X20 BALIK S GEŞ.AK  5   62.500
075690  E  SOLUCLIP AKSESUARI        10    8.290
076501  E  SIST.ARM. RJ45 CAT5E UTP 450   10   20.500
076502  E  SIST.ARM.2XRJ45 CAT5E UTP 450   5   36.100
076503  E  SIST.ARM. RJ45 CAT6 UTP 450   10   32.700
076504  E  SIST. ARM. 2XRJ45 CAT6 UTP 450  5   57.400
076530  E  RJ45 CAT5E UTP MAKARALı PCORD   1   127.000
076532  E  RJ45 C6 UTP MAK.PATCH CORD 4M   1   133.000
076541  E  2XRJ45 CAT5E UTP SOLUCLIP AKS.  5   54.900
076544  E  2XRJ45 CAT6 UTP SOLUCLIP AKS.   5   58.100
076551  E  SIST. ARM. RJ45 CAT5E UTP,1MOD  10   15.200
076554  E  SIST. ARM. RJ45 CAT5E UTP,2MOD  10   16.400
076561  E  SIST. ARM. RJ45 CAT6 UTP,1MOD  10   25.500
076564  E  SIST. ARM. RJ45 CAT6 UTP,2MOD  10   27.400
076581  E  RJ45 CAT6 UTP, 1 MOD,ANTIMIKR.  10   31.600
076591  E  SIST.ARM.RJ45 CAT6 UTP 900    10   36.900
076594  E  RJ45CAT6 UTP KILIT MEKANIZMALı  5   58.100
076597  E  RJ45CAT5EUTP KILIT MEKANIZMALı  5   54.900
076666  E  S.ARMADA SENSÖRLÜ ANAHTAR     1   508.000
076690  E  S.ARMADA TEK KUTUPLU RÖLE     1   261.000
076701  E  GİRİŞ KONT.SİSTEMİ KODLUKLAVYE  1   950.000
076702  E  GİRİŞ KONT.SİSTEMİ KARTOKUYUCU  1   453.000
076703  E  GİRİŞ KONT.Sİ.DİJİ.PAR İZİ OKU  1  7,890.000
076704  E  GİRİŞ KONT.SİS.MERKEZİ KONT.ÜN  1  6,010.000
076705  E  GİRİŞ KARTI KODLAYICISI      1  2,650.000
076706  E  GİRİŞ KONT.SİSTEMİ YAZILIMI    1  5,280.000
076710  E  GİRİŞKONT.SİS.ANAH.GİRİŞ KARTI  5   75.300
076711  E  GİRİŞKONT.SİS.ISOTİPGİRİŞ KART  10   22.800
076716  E  GİRİŞKONT.SİS.DIŞ MEK.KART OKU  1  1,300.000
674420  E  SİSTEM ARMADA UPS PRİZİ 16A   10   18.400
078802  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 2MODÜL  10    3.090
078730  E  S.ARMADA TEL.PRİZİRJ11 4KON.1M  10   24.000
077000  E  S.ARMADA 1MODÜL ANAHTAR 10A   10   10.500
077070  E  S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI 1MODÜL  10    4.960
674427  E  DLP İÇİN 2X2P+T UPSPRİZ KIRMIZ  10   39.600
078814  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 4MODÜL  10    8.530
077602  E  S.ARMADA 2XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ  10   33.900
674429  E  DLP İÇİN 3X2P+T UPSPRİZ KIRMIZ  10   60.000
078816  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 6MODÜL  10   13.300
077023  E  S.ARMADA 2MOD.PANJUR ANH.YEREL  1  546.000
077024  E  S.ARMDA 2MD.PANJUR ANH.MERKEZİ  1  546.000
077010  E  S.ARMADA 2MODÜL ANAHTAR 10A   10  11.900
077071  E  S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI 2MODÜL  10   6.590
077603  E  S.ARMADA 3XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ  10  47.500
077011  E  S.ARMADA 2MODÜL VAVİEN 10A    10  12.700
050299  E  KLAVUZLU PRİZLER İÇİN KLAVUZ   10   2.520
077505  E  S.ARMADA 2P+T İNGİLİZ PRİZİ 13  10  21.100
077172  E  S.ARMADA 2X2P+T UPS PRİZ DLP   10  47.800
077173  E  S.ARMADA 3X2P+T UPS PRİZ DLP   10  52.500
077219  E  ALMAN STD KAP.2P+T 2M BEY.ANTI  10  25.600
077219  E  ALMAN STD KAP.2P+T 2M BEY.ANTI  10  25.600
077252  E  S.ARMADA 2X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ  10  41.500
080281  E  S.ARMADA SIVA ÜSTÜ KASA 2 MOD.  5   6.110
077253  E  S.ARMADA 3X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ  10  45.400
077001  E  S.ARMADA 1MODÜL VAVİEN 10A    10  11.100
078731  E  S.ARMADA TEL.PRİZİRJ11 4KON.2M  10  28.000
078804  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 2X2MOD  10  12.800
078818  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 8MODÜL  10  15.500
077030  E  S.ARMADA 1MODÜL LİHT BUTONU 6A  10  12.700
078782  E  S.ARMADA TVPRİZ YILDIZ BAĞ.BYZ  10  28.500
078806  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 3X2MOD  10  20.900
077174  E  S.ARMADA 4X2P+T UPS PRİZ DLP   10  59.800
080285  E  S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 4,5-2X2MOD  5  12.800
077040  E  S.ARMADA 2MODÜL LİHT BUTONU 6A  10  15.000
080286  E  S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 6,8-3X2MOD  5  19.900
078810  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 10MOD.   1  31.200
078786  E  S.ARMADA TV-RD-SAT PRİZ BEYAZ  10  64.500
078803  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 3MODÜL  10   8.060
078808  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 4X2MOD   1  28.800
077601  E  S.ARMADA DLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ   10  20.500
079213  E  S.ARMADA TOP.PRİZ ALÜMİNYUM   10  25.400
077532  E  S.ARMADA K.A.K 16A 30MA      1  297.000
079002  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 2MODÜL  10  14.800
078815  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 5MODÜL  10  10.900
077534  E  S.ARMADA K.A.K 16A 10MA      1  325.000
077254  E  S.ARMADA 4X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ  10  50.000
078551  E  PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 12-48V  10  60.700
077604  E  S.ARMADA 4XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ  5  65.300
077026  E  S.ARMADA 2MD.PANJUR LİHT.BEYAZ  10  54.800
078880  E  S.ARMADA ANTİ-BAKTERİ ÇER.IP44  5  50.100
077032  E  S.ARMADA IŞIKLI LİHT BUT.6A 1M  10  20.500
078780  E  S.ARMADA F TİPİ TV PRİZ BEYAZ  10  29.600
079014  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 4MODÜL   5  27.700
079201  E  S.ARMADA VAVİEN ALÜMİNYUM 1MOD  10  16.700
078445  E  S.ARMADA ENERGY SAVER ANAHTAR   1  159.000
079211  E  S.ARMADA VAVİEN ALÜMİNYUM 2MOD  10  19.000
078761  E  S.ARMADA DİŞİ USB PRİZBEYAZ 1M  1  73.400
078732  E  S.ARMADA TEL.PRİZİRJ12 6KON.2M  10  37.500
078801  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 1MODÜL  10   8.470
077047  E  S.ARM.OTEL CAG.KORI.UNIT.BEYAZ  5  108.000
078836  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X6MOD.  5  47.400
077048  E  S.ARM.OTEL CAG.ODA UNIT. BEYAZ  5   85.700
077552  E  S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI Ø8MM    10   17.800
078757  E  HD15 PRIZ,2MOD          1   133.000
077043  E  S.ARMADA ETİKETLİ LİHT BUT. 6A  10   22.600
078822  E  S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.2X2MO.  10   12.800
077613  E  S.ARMADA 3XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ  10   62.300
080284  E  S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 10-4X2MOD.  2   51.900
077245  E  S.ARMADA 45°AÇILI ŞEB.PRİZ BYZ  10   35.400
079018  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 8MODÜL   5   64.700
077522  E  S.ARMADA TER.MANYE. SİG. 16A   1   135.000
079004  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 2X2MOD   5   38.100
078753  E  IKILI RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ   1   67.700
077586  E  S.ARMADA TRAŞ PRİZİ IP24     1   179.000
080276  E  S.ARMD S.ÜSTÜKASA2X6/8-2X3X2M.  1   49.100
078700  E  S.ARMADA ANTIMI TOPRAKLAMA PR.  10   56.500
089806  E  CELEST ENRGYSAVER İÇN ANH KART  10   64.300
078401  E  S.ARMADA NOTRSUZ DİM.400W BYZ.  1   171.000
077811  E  10AX VAVIEN ANAHTAR, 2M      1   80.300
077812  E  10AX ISIKLI VAVIEN ANAHTAR, 2M  1   88.400
077813  E  10AX ETIKETLI VAVIEN ANAHTAR   1   91.700
077814  E  10AXYANSITICILI VAVIEN ANAHTAR  1   104.000
077821  E  10A PERMUTATOR ANAHTAR      1   105.000
077822  E  CIFT KUTUPLU ANAHTAR       1   106.000
077823  E  IKI KABLOLU ZAMAN AYARLI ANAHT  1   208.000
077825  E  UC KABLOLU HAREKET DEDEKTORU   1   221.000
077827  E  IKI KABLOLU HAREKET DEDEKTORU   1   196.000
077832  E  FRANSIZ STD-UPS TOPRAKLI PRIZ   1   68.900
077835  E  ALMAN STANDARTI KAPAKLI TOPRAK  1   124.000
077836  E  ALMAN STANDARTI TOPRAKLI PRIZ   1   68.900
077837  E  ALMAN STANDARTI ANAHTARLI TOPR  1   225.000
077841  E  6A VAVIEN LIHT BUTONU       1   78.100
077842  E  6A ISIKLI VAVIEN LIHT BUTONU   1   86.100
077843  E  6A VAVIEN ETIKETLI LIHT BUTON   1   93.000
077844  E  6AYANSITICILI VAVIEN LIHTBUTON  1   105.000
077850  E  KABLO CIKISI           1   73.500
077851  E  TEKLI CERCEVE           1   73.500
077852  E  IKILI YATAY/DIKEY CERCEVE, 71   1   91.700
077853  E  UCLU YATAY/DIKEY CERCEVE, 71 M  1   112.000
077866  E  BOSLUK KAPAGI , 2M        1   52.900
077867  E  GECIS ALANLARI AYDINLATMASI    1   309.000
077868  E  GOSTERGE ISIGI          1   121.000
077874  E  IKI POZISYONLU KILITLI ANAHTAR  1   161.000
077875  E  UC POZISYONLU KILITLI ANAHTAR   1   177.000
077877  E  GIRIS KARTI OKUYUCUSU (CERCEVE  1  1,300.000
077880  E  SISTEM ARMADA MEKANIZMA MONTAJ  1   95.300
077881  E  SISTEM ARMADA MEKANIZMA MONTAJ  1   51.600
077882  E  TEKLI TV PRIZI, ERKEK, 0-2400M  1   70.100
077883  E  DUVARA GOMULEN MONTAJ AKSESUAR  1   17.300
077885  E  TEKLI CERCEVE ICI KOPUK CONTA   1   11.600
077886  E  IKILI YATAY/DIKEY CERCEVE ICIN  1   17.300
077887  E  UCLU YATAY/DIKEY CERCEVE ICIN   1   20.800
077890  E  TEKLI SIVA USTU MONTAJ KUTUSU   1   118.000
077892  E  IKILI YATAY/DIKEY SIVA USTU MO  1  162.000
077896  E  CERCEVE UZERI VIDA DELIGI KAPA  5   6.780
077930  E  HDMI booster           1  283.000
077550  E  S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI 20A İÇİN  10  17.100
077044  E  S.ARMADA KORDONLU LİHT BUT 6A   1  62.400
077612  E  S.ARMADA 2XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ  10  39.700
078768  E  SISTEM ARMADA HDMI PRIZ, BEYAZ  1  176.000
077611  E  S.ARMADA DLP ŞEBE.PRİZ KIRMIZI  10  22.200
077060  E  S.ARMADA 1MODÜL 20A VAVİEN    10  24.900
079016  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 6MODÜL   5  48.600
077220  E  ALMAN STD 2P+T 2M KIRM.ANTIMIK  10  20.200
078405  E  S.ARMADA NOTRSUZ DİM.600W BYZ.  1  196.000
078404  E  S.ARMADA DİMMER 0-10V 600W 2M   1  389.000
078501  E  S.ARMADA ETİKETLİ YANSI.TEKLİ  10  27.800
079282  E  S.ARMADA 2X45° ŞEBEKE PRİZ ALÜ  10  50.300
078832  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERC.2X3X2 MOD.  5  57.600
078570  E  S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER.KIRMIZI  10  33.800
078837  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X8MOD.  5  56.000
077042  E  S.ARMADA IŞIKLI LİHT BUT.6A 2M  10  19.900
077106  E  S.ARMADA HIZLI KÖPRÜLEME AKS.  10   8.780
079006  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 3X2MOD   5  69.200
079001  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 1MODÜL   5  25.400
079010  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 10MOD.   1  93.400
079270  E  S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI ALÜ 2M  10  15.000
079292  E  S.ARMADA TVPRİZ YILDIZ BAĞ.ALÜ  10  35.700
077072  E  S.ARMADA 2 KONUM KİLİTLİ ANAH.  1  155.000
078754  E  UCLU RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ    1  89.600
077216  E  ALMAN STD 2P+T 2M YESIL ANTI.  10  20.200
077025  E  S.ARMADA 2MD.PANJUR ANH.BEYAZ  10  58.400
078783  E  S.ARMADA TV-RDPRİZİ YILDIZ BYZ  10  52.000
079283  E  S.ARMADA 3X45° ŞEBEKE PRİZ ALÜ  10  55.400
079008  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 4X2MOD   1  86.400
078823  E  S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.3X2MO.  10  20.900
079280  E  S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI ALÜ 1M  10  18.000
077012  E  S.ARMADA 2MODÜL IŞIKLI VAVİEN  10  21.400
078751  E  S.ARMADA HOPARLÖR PRİZİ 4MM2   10  17.300
078765  E  S.ARMADA SUBD RS232VİDALI PRİZ  1  213.000
078755  E  S.ARMD XLR 3KUT.DİŞİ NEUT. BYZ  1  148.000
077002  E  S.ARMADA 1MODÜL IŞIKLI VAVİEN  10  20.800
077050  E  S.ARMADA ÇİFT KUTUPLU ANAH.20A  10  47.200
077614  E  S.ARMADA 4XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ  10  68.500
079230  E  S.ARMADA LİHT BUT.ALÜMİ.1MODÜL  10  15.900
078828  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X10MOD  1  113.000
076720  E  S.ARMADA ELKT.ORTAM TERMOSTATI  1  280.000
077062  E  S.ARMADA 1MD 20A IŞIKLI VAVİEN  10  32.200
077551  E  S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI 10A İÇİN  10  77.300
079104  E  S.ARMADA KAİDE İÇİN BOŞ.KAP.4M  10   2.820
080283  E  S.ARMADA S.ÜSTÜ KASA 3X2 MOD.   5  41.600
080299  E  S.ARMADA MODÜLER KAİDE 46.3MM  10   5.750
077540  E  S.ARMADA PARAFUDR IMAX:6KA    1  278.000
080278  E  S.ARMADA SIVAÜSTÜKASA 2X10MOD.  1  91.300
078830  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X5MOD.  5  39.300
078752  E  TEKLI RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ   1   78.000
078572  E  S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. YEŞİL  10   33.800
079202  E  S.ARMADAVAVİEN IŞIKLI ALÜ.1MOD  10   31.100
080274  E  S.ARMD SIVAÜSTÜKASA2X5-2X2X2MO  1   44.500
078760  E  S.ARM 4KUT.DİŞİNEUTRIK SP PRİZ  1   114.000
080282  E  S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 5- 2X2MOD.  5   36.500
078767  E  S.ARMADA SUB D X21 BAĞ. PRİZ   1   113.000
080289  E  S.ARMADA SIVA ÜSTÜ KASA 3 MOD.  2   37.100
078420  E  S.ARMADA ZAMAN AYARLI ANAH.2M   1   166.000
078775  E  SES KONTROL ANAHTARI 100 V - 1  1   215.000
078776  E  SES KONTROL ANAHTARI 100 V - 2  1   250.000
078715  E  S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU 2M  10   18.700
078838  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERC.2X2X2 MOD.  5   57.600
079025  E  S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.5MODÜL  5   41.600
079037  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X8MOD.  1   168.000
079106  E  S.ARMADA KAİDE İÇİN BOŞ.KAP.8M  10    3.120
079206  E  S.ARMADA DİMMER 1000W ALÜ 5MOD  1  1,370.000
079296  E  S.ARMADA TV-RD-SAT PRİZ ALÜMİ.  10   80.600
078451  E  S.ARMADANÖTRLÜ HAREK.DEDEK.BYZ  1   276.000
079257  E  HD15 PRIZ, 2MOD          1   166.000
078522  E  ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.BEYAZ 5M  1   187.000
078839  E  S.ARMADA BEYAZ ÇERC.78430 İÇİN  1   96.200
079284  E  S.ARMADA DİŞİ USB PRİZALÜ.1MOD  1   91.800
078430  E  S.ARMADA ORTAM AYD.KUMANDASI   1  3,850.000
078402  E  S.ARMADA DİMMER 1000W BYZ 5MOD  1   440.000
078431  E  S.ARMADA KIZILÖTESİ UZAK.KUMAN  1   600.000
078524  E  ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.YEŞ./KIR  5   66.600
079003  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 3MODÜL   5   24.400
079204  E  S.ARMADA NOTRSUZ DİM.400W ALÜ.  1   193.000
077014  E  S.ARMADA KORDONLU VAVİEN 10A   1   58.300
078758  E  BNC75 OHM PRIZ, 1 MOD, BEYAZ   1   167.000
079028  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X10MOD  1   220.000
079251  E  S.ARMADANÖTRLÜ HAREK.DEDEK.ALÜ  1   335.000
077531  E  S.ARMADA K.A.K 10A 30MA      1   282.000
078410  E  S.ARMADA DİM.İÇİN YARD.KUMANDA  1   563.000
078425  E  S.ARMADA PROGRAM.ZAMAN SAATI   1   569.000
078762  E  S.ARMADA DİŞİ IEEE1394 PRİZ 1M  1   213.000
078766  E  S.ARMADA SUB D RS232LEHİM PRİZ  1   121.000
076721  E  S.ARMADA HAF.ELKT.ORTAM TERMOS  1  1,160.000
076723  E  S.ARMADA TERMO.İÇİN ALGILAYICI  1   132.000
077021  E  S.ARMADA 2MODÜL PERMÜTATÖR 10A  10   52.400
077027  E  DIREK HAV.KUM.VAVIEN 10AX 250A  1   40.700
077052  E  S.ARMADA 2KUTUP.IŞIK ANAH.20A  10   62.300
077073  E  S.ARMADA 3 KONUM KİLİTLİ ANAH.  1   178.000
077080  E  S.ARMADA KABLO TUTUCULU MODÜL   1   79.100
077118  E  FR STD UPS 2P+T 2M KIRM.ANTIMI  10   20.200
077150  E  ALMAN STD DUS.GER.PR.2P BEY.AN  10   60.100
077217  E  ALMAN STD 2P+T 2M TURUNCU ANT.  10   20.200
077218  E  FR.STD 2P+T 2M KIRMIZI ANTIMIK  10   21.000
077231  E  ARMADA 2P+T S ACCESS DESIGN    1   203.000
077521  E  S.ARMADA TER.MANYE. SİG. 10A   1   128.000
077533  E  S.ARMADA K.A.K 10A 10MA      1   311.000
077541  E  PARAFUDR ICIN YEDEK MODUL     1  181.000
077542  E  S.ARMADA FİLTRE PARAZİT ÖNLEY.  1  423.000
077560  E  S.ARMADA TRAFO 230/12V GÜÇ:4VA  1  282.000
078456  E  S.ARMADANÖTRSÜZ HAREK.DEDE.BYZ  1  240.000
078502  E  S.ARMADA ETİKETLİ YANSI. İKİLİ  10  51.600
078511  E  S.ARMADA IŞIKLI HAREKET DEDEKT  1  510.000
078520  E  ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.BEYAZ 2M  5  74.000
078521  E  ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.MAVI 2M   5  74.000
078523  E  ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.MAVI 5M   1  187.000
078552  E  S.ARMADA ANTIMI ETK.YANSITICI  10  64.000
078571  E  S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. BEYAZ  10  33.800
078573  E  S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. MAVİ   10  33.800
078702  E  ALMAN STD.2P+T 2M BEY.ANTIMIKR  10  21.100
078705  E  S.ARMADA ANTIMI PANJ/STOR ANAH  10  68.400
078709  E  S.ARMADA ANTIMI DOK.ANAHTAR   10  232.000
078710  E  S.ARMADA ANTIMI ANAHTAR,1M    10  18.700
078711  E  S.ARMADA ANTIMI ANAHTAR,2M    10  21.200
078712  E  S.ARMADA ANTIMI VAVIEN,2MLEDLI  10  28.800
078713  E  S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU NA  10  232.000
078714  E  S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU 1M  10  15.700
078716  E  S.ARMADA ANTIMI VAVIEN LIHT   10  24.800
078720  E  S.ARMADA ANTIMI BOSLUK KAP,1M  10   6.200
078721  E  S.ARMADA ANTIMI BOSLUK KAP,2M  10   8.220
078722  E  S.ARMADA ANTIMIK CERCEVE, 2M   10   3.960
078723  E  S.ARMADA ANTIMI 2X2DIKEY CERC  10  36.100
078724  E  S.ARMADA ANTIMI YATAY CERC,4M  10  11.200
078725  E  S.ARMADA ANTIMI 2X2YATAY CERC  10  36.100
078726  E  S.ARMADA ANTIMI YATAY CERC,6M  10  13.600
078734  E  S.ARMADA RJ ISDN 8KONTAK 2MOD.  10  45.100
078763  E  S-VIDEO PRIZI, 4 PINLI, 1MOD   1  89.600
078825  E  S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.5MODÜL  10  10.900
079015  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 5MODÜL   5  41.600
079022  E  S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.2X2MO.  5  46.200
079023  E  S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.3X2MO.  5  69.200
079030  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X5MOD.  1  126.000
079032  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERC.2X3X2 MOD.  1  180.000
079451  E  RJ45 CAT5E UTP,1MOD,ALU     10  30.300
079454  E  RJ45 CAT5E UTP,2MOD,ALU     10  33.300
079461  E  RJ45 CAT6 UTP,1MOD,ALU      10  32.700
079464  E  RJ45 CAT6 UTP,2MOD,ALU      10  35.000
080040  E  BATIBOX ALÇIPANBUAT 40MM 1MOD.  20  10.300
080041  E  BATIBOX ALÇIPANBUAT 40MM 2MOD.  50   3.050
080042  E  BATIBOXALÇI.2'Lİ 4/5M.BUAT40MM  30   9.540
080043  E  BATIBOXALÇI.3'Lİ 6/8M.BUAT40MM  30  15.100
080044  E  BATIBOXALÇI.4'Lİ8/10M.BUAT40MM  30  18.200
080049  E  BATIBOXALÇIPAN 3MODÜLBUAT 40MM  15  10.700
080051  E  BATIBOX ALÇIPAN BUAT50MM 2MOD.  50   5.260
080052  E  BATIBOXALÇI.2'Lİ4/5MODBUAT50MM  30  11.800
080053  E  BATIBOXALÇI.3'Lİ6/8MD.BUAT50MM  30  18.200
080054  E  BATIBOXALÇI.4'Lİ8/10MDBUAT50MM  15  23.500
080067  E  BATIBOX ALÇIPAN YUV. İÇİN PANÇ  1  181.000
080071  E  BATIBOX BUAT BOLUMLEYICI,40MM  10   3.010
080072  E  BATIBOX BUAT BOLUMLEYICI,50MM   10   3.750
080108  E  B.BOX ÖRME DUV.BUAT40MM VİDALI  100   2.380
080109  E  B.BOX ÖRMEDUV.BUAT40MM VİDASIZ  100   1.890
080124  E  ÇOKAMAÇLI BUAT 2X2VEYA2X4/5MO.   1  52.400
080126  E  ÇOKAMAÇLI BUAT 2X3VEYA2X6/8MO.   1  57.600
080128  E  ÇOKAMAÇLI BUAT 2X10MODÜL İÇİN   1  63.300
080140  E  BATIBOX ÖRME D.BUAT 40MM 1MOD.  10   7.420
080141  E  BATIBOX ÖRME D.BUAT 40MM 2MOD.  100   3.050
080142  E  ÖRMEDUVAR.2'Lİ 4/5MOD.BUAT40MM   5   8.970
080143  E  ÖRMEDUVAR 3'Lİ 6/8MOD.BUAT40MM   5  12.500
080144  E  ÖRMEDUVAR 4'Lİ 8/10MO.BUAT40MM   5  24.600
080149  E  ÖRMEDUVAR 3MODÜL BUAT 40MM    10  11.100
080151  E  BATIBOX ÖRME D.BUAT 50MM 2MOD.  100   5.260
080155  E  TIRAS PRIZI ICIN BUAT       5  14.100
080180  E  BATİBOX BUAT YUVARLAKKAPAK    20   5.080
080182  E  BATİBOX BUAT İKİLİ KAPAK     10  17.000
080194  E  ÇOKAMAÇLI BUAT KAPAKLAR(80124)  10  18.800
080196  E  ÇOKAMAÇLI BUAT KAPAKLAR(80126)  10  29.000
080241  E  CELEST TEKLİ SIVÜS MONT KUT BY   2  22.500
080242  E  CELEST 2Lİ SIVÜSTÜ MONT KUT BY   1  44.900
080244  E  CELEST TEKLİ SIVÜS MONT KUT Tİ   2  23.700
080245  E  CELEST 2Lİ SIVÜSTÜ MONT KUT Tİ   1  47.200
080250  E  S.ARMADA KAİDE 1MODÜL       10   7.200
080251  E  S.ARMADA KAİDE 2MODÜL       10   3.240
080252  E  S.ARMADA KAİDE 4,5VEYA 2X2MOD.  10  11.700
080253  E  S.ARMADA KAİDE 6,8VEYA 3X2MOD.   5  16.100
080254  E  S.ARMADA KAİDE 10VEYA 4X2MOD.   5  27.400
080257  E  S.ARMD DİK.IŞIKLI KAİDE 5-2X2M   1  192.000
080258  E  S.ARMD YAT.IŞIK.KAİDE 4,5-2X2M   1  192.000
080259  E  S.ARMADA KAİDE 3 MODÜL       5  10.100
080260  E  S.ARMADA IŞIKLI KAİDE 2MODÜL    1  75.800
080261  E  S.ARMADA KAİDE TIRNAKLI 27MM   10   7.100
080262  E  S.ARMADA IŞIKLI KAİDE 2MODÜL    1  101.000
080264  E  S.ARMADA KAİDE 2X5-2X3X2MODÜL   5  38.100
080266  E  S.ARMADA KAİDE 2X6/8 VE 2X3X2M   5  47.300
080268  E  S.ARMADA KAİDE 2X10 MODÜL     5  57.800
080269  E  S.ARMADA KAİDE TIRNAKLI 37MM   10  12.200
079036  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X6MOD.   1  143.000
079038  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERC.2X2X2 MOD.   1  180.000
079039  E  S.ARMADA ALÜM. ÇERC.78430 İÇİN   1  288.000
079110  E  S.ARMADAKAİDE İÇİN BOŞ.KAP.10M  10   3.410
079151  E  S.ARMADA ETİKET TAŞIYI.BOMBELİ  10  12.800
079152  E  S.ARMADA ETİKET TAŞIYICI DÜZ   10  16.500
079212  E  S.ARMADAVAVİEN IŞIKLI ALÜ.2MOD  10  32.000
079225  E  S.ARMADA 2MD.PANJUR LİHT.ALÜM.   1  87.400
079226  E  S.ARMADA 2MD.PANJUR ANH.ALÜM.   1  118.000
079232  E  S.ARMADA LİHT BUT.IŞIK ALÜ.1MO  10  19.800
079240  E  S.ARMADA LİHT BUT.ALÜMİ.2MODÜL  10  18.600
081940  E  BATİBOX BUAT BETON ÇOK AMAÇLI   50   3.370
081941  E  BATİBOX BUAT BETON TEKLİ 58MM   50   5.980
081942  E  BATİBOX BUAT BETON İKİLİ 58MM   5  15.100
081960  E  BATİBOX BUAT BETON MONT.HALKA   20   2.730
081971  E  BATİBOX BETONBUAT İÇİN ÖNKAPAK  20   2.920
081972  E  BATİBOX BETONBUAT BOŞLUKKAPAĞI  20   2.250
084900  E  PLX CER.IC.STD BOY TIRNAKLAR   100   2.230
084901  E  PLX CERC.ICIN UZUN BOY TIRNAK.  50   4.460
086001  E  OTEO ANAHTAR,VAVİEN KOMPLE    10  16.200
086004  E  OTEO PERMÜTATÖR KOMPLE      10  28.500
086005  E  OTEO IŞIKLI LİHT BUTONU KOMPLE  10  22.000
086006  E  OTEO LİHT BUTONU KOMPLE      10  18.400
086009  E  OTEO IŞIK.ETİKT.ZİL BUT.KOMPLE  10  26.800
086010  E  OTEO JALUZİ KUMANDA LİHTKOMPLE  10  36.400
086020  E  OTEO KOMÜTATÖR VAVİEN KOMPLE   10  30.000
086022  E  OTEO ÇOCUK KORUMALI PR.KOMPLE   10  14.900
086027  E  OTEO FRANS.ÇOC.KOR.TOP.PR.UPS   10  20.300
086029  E  OTEO TOPRAKLI PRİZ KOMPLE     10  19.000
086040  E  OTEO TV PRİZ KOMPLE        10  25.300
086042  E  OTEO TV-RD-SAT PRİZ KOMPLE    10  66.200
086043  E  OTEO RJ11TELEFON PRİZİ KOMPLE   10  39.000
086044  E  OTEO RJ45 CAT6 UTP-KOMPLE,    10  82.000
086049  E  OTEO SİNYALİZASYON İKAZ LAMBA.  10  34.700
086059  E  OTEO RJ45 CAT5E UTP-KOMPLE,    10  70.800
086067  E  OTEO VAVİEN+TOPR.PRİZ KOMPLE    5  36.400
086077  E  OTEO 2X TOPRAKLI PRİZ KOMPLE    5  39.000
086091  E  OTEO S.ÜSTÜ BUAT TEKLİ 72X72MM  20   5.250
086092  E  OTEO S.ÜSTÜBUAT İKİLİ 138X72MM  10   9.740
086093  E  OTEO S.ÜSTÜ BUAT ÜÇLÜ 207X12MM   5  18.900
086101  E  OTEO ANAHTAR,VAVİEN MEKANİZMA   10  12.000
086105  E  OTEO IŞIKLI LİHT BUTONU MEK.   10  18.400
086110  E  OTEO JALUZI KUMANDA MEKANIZMA   10  33.900
086120  E  OTEO KOMÜTATöR,VAVIEN MEKANIZM  10  26.500
086122  E  OTEO ÇOCUK KORUMALI PRİZ MEK.   10   9.990
086127  E  OTEO UPS.ÇOC.KOR.TOP.PR.MEK.   10  16.500
086129  E  OTEO TOPRAKLI PRİZ MEKANİZMA   10  16.100
086133  E  OTEO RJ45/ISDN PRİZ MEKANİZMA   10  42.800
086140  E  OTEO TV PRİZ MEKANİZMASI     10  21.500
086142  E  OTEO TV-RD-SAT PRİZ MEKANİZMA   10  62.100
086180  E  OTEO SİNYAL.SAYDAM IŞIK YANSI.  10   8.680
086181  E  OTEO SİNYALİ.YEŞİL IŞIK YANSI.  10   8.680
086182  E  OTEO SİNYALİ.TURUNCU IŞIK YANS  10   8.680
086183  E  OTEO SİNYAL.KIRMIZI IŞIK YANS.  10   8.680
088230  E  CONFIGURATION TOOL FOR IR PROD   1  240.000
088235  E  UZAKTAN KUMANDA ALETI       1  68.900
089246  E  APLİK ÇIKIŞ BUATI 40MM ÖRMEDUV  50  10.600
089256  E  TAVAN ÇIKIŞ BUATI60MM ÖRME DUV  50  12.300
089271  E  BİRLEŞTİRME BUATI 85X85X40MM   10  10.100
089272  E  BİRLEŞTIRME BUATI 120X120X40MM  10  15.300
089273  E  BİRLEŞTİRME BUATI 165X115X40MM  10  17.900
089274  E  BİRLEŞTİRME BUATI 175X175X40MM  10  21.900
089275  E  BİRLEŞTİRME BUATI 230X180X50MM  10  30.800
089279  E  BETON KASA, 3,5'' DOK. EKRAN    2  15.800
089281  E  BATİBOX BUAT KARE KAPAK      20   4.070
089307  E  MASTERBOX GEÇİŞBUATI IP20 IK08   1  172.000
089336  E  TAVAN İÇİN BUAT Ø67MM 50MM    30  13.000
089346  E  APLİK ÇIK.İÇİN 40MM BUAT ALÇI.  50   8.330
089370  E  ALÇIP.İÇİN DAĞITIM KUT.67X40MM  20   9.660
089371  E  ALÇI.İÇİN DAĞITIM KUTU.85X40MM  10  22.800
089372  E  ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.115X115X40MM  10  23.900
089373  E  ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.160X105X40MM  10  25.100
089374  E  ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.170X170X50MM  10  39.300
089375  E  ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.170X230X50MM  10  48.100
089379  E  ALCIPAN KASA, 3,5'' DOK. EKRAN  2  17.000
089605  E  DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.12M  1  270.000
089606  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.12M  1  239.000
089607  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.12M  1  250.000
089610  E  DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.18M  1  320.000
089611  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.18M  1  278.000
089612  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.18M  1  294.000
089615  E  DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.24M  1  425.000
089616  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.24M  1  368.000
089617  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.24M  1  391.000
089620  E  DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.10M  1  277.000
089621  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.10M  1  239.000
089622  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.10M  1  254.000
089625  E  DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.16M  1  327.000
089626  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.16M  1  284.000
089627  E  DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.16M  1  300.000
089630  E  DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU10/12M  1  168.000
089631  E  DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU 18MO.  1  168.000
089632  E  DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU24/16M  1  168.000
089644  E  DOSEME ALTI MONT.KUTUSU 3MOD.   1  42.500
089649  E  SıVAALTı MONTAJ KUTUSU 3 MODUL  1  27.200
089800  E  SİNYALİZASYON 12V-4W E10 LAMBA  10   5.570
089801  E  SİNYALİZASYON 24V-4W E10 LAMBA  10   5.570
089802  E  SİNYALİZASYON 40V-4W E10 LAMBA  10   5.570
089804  E  SİNYALİZASYON 230V-4W E10LAMBA  10   8.380
089805  E  KORDON UZUNLUK 1.5METRE     10  23.000
079242  E  S.ARMADA LİHT BUT.IŞIK ALÜ.2MO  10  23.000
089821  E  NPT LİHT LAMBASI         20  10.300
089826  E  TÜP AMPUL            10   5.120
089840  E  G.LİFE YEDEK LAMBA E10 5W 230V  10  14.600
089901  E  OTEO MEK.İÇİN AMPUL 12V BEYAZ  10   8.580
089902  E  OTEO MEK.İÇİN AMPUL 24V BEYAZ  10   8.580
089906  E  OTEO MEK.İÇİN AMPUL 230V YEŞİL  10   8.580
089907  E  OTEO MEK.İÇİN AMPUL230VTURUNCU  10   8.580
091910  E  PLASTİK RAKOR 20MM KONİK     50   0.532
091911  E  PLASTİK RAKOR 25MM KONİK     50   0.629
091914  E  PLASTİK RAKOR 20MM        50   0.532
091915  E  PLASTİK RAKOR 25MM        50   0.629
091916  E  PLASTİK RAKOR 32MM        50   0.929
091917  E  PLASTİK RAKOR 40MM        50   1.250
091945  E  KILITLEME ALETI          1  60.100
092101  E  PLEXO YUVARLAK BUAT IP55 Ø70   5   4.980
092104  E  PLEXO IP55 KARE BUAT65X65X40MM  5   5.380
092126  E  PLEXO IP55 KARE BUAT80X80X45MM  5   5.570
092127  E  PLX BUAT 80X80X45 KIRILA.GİRİŞ  5   5.380
092136  E  PLEXO IP55KAREBUAT105X105X55MM  5  14.600
092137  E  PLX.105X105X55MM KIRILIR GİRİŞ  5  14.000
092156  E  PLX BUAT 130X130X74MM RAKOR.Gİ  1  31.200
092166  E  PLX BUAT 155X110X74MM RAKOR.Gİ  1  32.300
092167  E  PLX BUAT 155X110X74MM KIRIL.Gİ  1  30.800
092176  E  PLX BUAT 180X140X86MM RAKOR.Gİ  1  42.800
092177  E  PLX BUAT 180X140X86MM KIRIL.Gİ  1  40.200
092186  E  PLX BUAT 220X170X86MM RAKOR.Gİ  1  62.800
092190  E  PLX BUAT 360X270X124MM RAKORLU  1  195.000
092196  E  PLX BUAT 310X240X124MM RAKORLU  1  135.000
098001  E  PLASTIK RAKOR ISO 16 IP68    25   3.650
098003  E  PLASTIK RAKOR ISO 20 IP68    25   4.240
098005  E  PLASTIK RAKOR ISO 25 IP68    10   5.100
098006  E  PLASTIK RAKOR ISO 32 IP68     5   7.230
098007  E  PLASTIK RAKOR ISO 40 IP68     3  19.000
098008  E  PLASTIK RAKOR ISO 50 IP68     2  22.500
098009  E  PLASTIK RAKOR ISO 63 IP68     2  27.000
303379  B  XS OTO.SİG 4.5KA 2A 1K CTİPİ   10  13.700
303380  B  XS OTO.SİG 4.5KA 3A 1K CTİPİ   10  13.700
303381  B  XS OTO.SİG 4.5KA 4A 1K CTİPİ   10  13.700
303382  B  XS OTO.SİG 4.5KA 6A 1K CTİPİ   10  10.000
303383  B  XS OTO.SİG 4.5KA 1A 1K CTİPİ   10  13.700
303384  B  XS OTO.SİG 4.5KA 10A 1K CTİPİ  10   9.400
303386  B  XS OTO.SİG 4.5KA 16A 1K CTİPİ  10   9.400
303387  B  XS OTO.SİG 4.5KA 20A 1K CTİPİ  10   9.400
303388  B  XS OTO.SİG 4.5KA 25A 1K CTİPİ  10   9.400
303389  B  XS OTO.SİG 4.5KA 32A 1K CTİPİ  10  10.200
303390  B  XS OTO.SİG 4.5KA 40A 1K CTİPİ  10  12.500
303391  B  XS OTO.SİG 4.5KA 50A 1K CTİPİ  10  15.000
303392  B  XS OTO.SİG 4.5KA 63A 1K CTİPİ  10  17.000
303443  B  XS OTO.SİG 4.5KA 1A 3K CTİPİ   3  47.500
303444  B  XS OTO.SİG 4.5KA 2A 3K CTİPİ   3  47.500
303445  B  XS OTO.SİG 4.5KA 3A 3K CTİPİ   3  47.500
303446  B  XS OTO.SİG 4.5KA 4A 3K CTİPİ   3  47.500
303447  B  XS OTO.SİG 4.5KA 6A 3K CTİPİ   3  42.400
303449  B  XS OTO.SİG 4.5KA 10A 3K CTİPİ   3  40.500
303451  B  XS OTO.SİG 4.5KA 16A 3K CTİPİ   3  40.500
303452  B  XS OTO.SİG 4.5KA 20A 3K CTİPİ   3  40.500
303453  B  XS OTO.SİG 4.5KA 25A 3K CTİPİ   3  40.500
303454  B  XS OTO.SİG 4.5KA 32A 3K CTİPİ   3  45.300
303455  B  XS OTO.SİG 4.5KA 40A 3K CTİPİ   3  46.900
303456  B  XS OTO.SİG 4.5KA 50A 3K CTİPİ   3  57.200
303457  B  XS OTO.SİG 4.5KA 63A 3K CTİPİ   3  59.900
601110  E  1 SIRA 6 MODUL SIVAALTI KOFRA   1  40.000
601111  E  1 SIRA 8 MODUL SIVAALTI KOFRA   1  47.900
601112  E  1 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA  1  49.900
601113  E  2 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA  1  99.800
601114  E  3 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA  1  150.000
601290  E  TERMINAL BLOK          10  11.200
601831  E  PLEXO3 KOFRA12MODÜL 1SIRA IP65  1  157.000
601832  E  PLEXO3 KOFRA24MODÜL 2SIRA IP65  1  273.000
601833  E  PLEXO3 KOFRA36MODÜL 3SIRA IP65  1  333.000
601835  E  PLEXO3 KOFRA18MODÜL 1SIRA IP65   1   253.000
601836  E  PLEXO3 KOFRA36MODÜL 2SIRA IP65   1   389.000
601837  E  PLEXO3 KOFRA54MODÜL 3SIRA IP65   1   495.000
601838  E  PLEXO3 KOFRA72MODÜL 4SIRA IP65   1   666.000
601932  E  PLEXO3 KOFRA 2MODÜL IP65      6    76.900
601994  E  PLEXO3 KOFRA 4MODÜL IP65      6    79.400
601996  E  PLEXO3 KOFRA 6MODÜL IP65      6    90.700
601998  E  PLEXO3 KOFRA 8MODÜL IP65      6   121.000
603857  E  NORMACLIP SABITLEME AKSESUARı   20    2.970
604077  E  BASİT İKAZ LAMB.YEŞİL 250V    12    24.800
604078  E  BASİT İKAZ LAMB. KIRMIZI 250V   12    24.800
604079  E  BASİT İKAZ LAMB. TURUNCU 250V   12    24.800
605100  E  SPX-D 3P 160A NH SIG.YUK AYIR   1   502.000
605101  E  SPX-D 3P 250A NH SIG.YUK AYIR   1   892.000
605102  E  SPX-D 3P 400A NH SIG.YUK AYIR   1  1,240.000
605103  E  SPX-D 3P 630A NH SIG.YUK AYIR   1  1,910.000
605110  E  SPX-D 3P+N 160A NH SIG.YUK AY.   1   643.000
605111  E  SPX-D 3P+N 250A NH SIG.YUK AY.   1  1,170.000
605112  E  SPX-D 3P+N 400A NH SIG.YUK AY.   1  1,580.000
605113  E  SPX-D 3P+N 630A NH SIG.YUK AY.   1  2,440.000
605120  E  160AAYIRICI ICIN DOGRU.MON.KOL  1/10   89.200
605121  E  250/400A AY.ICIN DOGRU.MON.KOL  1/10   89.200
605122  E  630A AYIRICI ICIN DOGR.MON.KOL  1/10   101.000
605123  E  160A AYIRICI ICIN HARICI KOL   1/10   101.000
605124  E  250/400A AYIRICI ICIN HARI.KOL  1/10   101.000
605125  E  630A AYIRICI ICIN HARICI KOL   1/10   113.000
605126  E  2NA+2NK YARDIM.KONT.(160AICIN)  1/10   33.500
605127  E  2NA+2NK YAR.(250/400/630AICIN)  1/10   33.500
605128  E  605123 ICIN UZATMA MILI     1/10   33.500
605129  E  605124 ICIN UZATMA MILI     1/10   33.500
605130  E  605125 ICIN UZATMA MILI     1/10   33.500
605132  E  250/400A AYIR.ICIN KTP KORUY.  1/10   66.900
605133  E  630A AYIRICILAR ICIN KTP KORUY  1/10   83.600
605200  E  SPX 3P 125A NH SİG.YÜK AYIRICI   1   156.000
605202  E  SPX 3P 160A NH SİG.YÜK AYIRICI   1   167.000
605204  E  SPX 3P 250A NH SİG.YÜK AYIRICI   1   516.000
605206  E  SPX 3P 400A NH SİG.YÜK AYIRICI   1   682.000
605208  E  SPX 3P 630A NH SİG.YÜK AYIRICI   1   934.000
605500  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 1K BTİPİ    12    13.200
605501  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 1K BTİPİ    12    12.000
605502  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 1K BTİPİ    12    12.000
605503  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 1K BTİPİ    12    12.000
605504  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 1K BTİPİ    12    12.000
605513  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 1K BTİPİ    12    14.000
605514  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 1K BTİPİ    1    16.500
605515  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 1K BTİPİ    1    17.800
605516  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 1K BTİPİ    1    19.900
605526  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 2K BTİPİ     6    40.500
605528  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 2K BTİPİ    6    40.200
605530  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 2K BTİPİ    6    40.200
605531  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 2K BTİPİ    6    40.200
605532  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 2K BTİPİ    6    40.200
605533  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 2K BTİPİ  6  40.800
605534  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 2K BTİPİ  1  44.300
605535  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 2K BTİPİ  1  61.000
605536  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 2K BTİPİ  1  69.100
605546  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 3K BTİPİ   4  58.000
605548  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 3K BTİPİ  4  57.400
605550  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 3K BTİPİ  4  57.400
605551  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 3K BTİPİ  4  57.400
605552  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 3K BTİPİ  4  57.400
605553  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 3K BTİPİ  4  58.900
605554  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 3K BTİPİ  1  60.500
605555  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 3K BTİPİ  1  77.000
605556  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 3K BTİPİ  1  81.500
605566  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 4K BTİPİ   3  81.700
605568  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 4K BTİPİ  3  80.800
605570  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 4K BTİPİ  3  80.800
605571  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 4K BTİPİ  3  80.800
605572  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 4K BTİPİ  3  80.800
605573  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 4K BTİPİ  3  82.800
605574  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 4K BTİPİ  1  85.200
605575  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 4K BTİPİ  1  111.000
605576  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 4K BTİPİ  1  117.000
605613  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 1K CTİPİ  12  15.000
605614  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 1K CTİPİ  1  17.700
605615  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 1K CTİPİ  1  22.000
605616  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 1K CTİPİ  1  24.700
605622  E  XG OTO.SİG 6KA 1A 2K CTİPİ   1  52.400
605623  E  XG OTO.SİG 6KA 2A 2K CTİPİ   1  52.400
605624  E  XG OTO.SİG 6KA 3A 2K CTİPİ   1  52.400
605625  E  XG OTO.SİG 6KA 4A 2K CTİPİ   1  52.400
605626  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 2K CTİPİ   6  43.700
605628  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 2K CTİPİ  6  43.200
605630  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 2K CTİPİ  6  43.200
605631  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 2K CTİPİ  6  43.200
605632  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 2K CTİPİ  6  43.200
605633  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 2K CTİPİ  6  43.900
605634  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 2K CTİPİ  1  47.500
605635  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 2K CTİPİ  1  65.600
605636  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 2K CTİPİ  1  74.000
605642  E  XG OTO.SİG 6KA 1A 3K CTİPİ   1  68.500
605643  E  XG OTO.SİG 6KA 2A 3K CTİPİ   1  68.500
605644  E  XG OTO.SİG 6KA 3A 3K CTİPİ   1  68.500
605645  E  XG OTO.SİG 6KA 4A 3K CTİPİ   1  68.500
605646  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 3K CTİPİ   4  62.100
605648  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 3K CTİPİ  4  61.500
605650  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 3K CTİPİ  4  61.500
605651  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 3K CTİPİ  4  61.500
605652  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 3K CTİPİ  4  61.500
605653  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 3K CTİPİ  4  63.000
605654  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 3K CTİPİ  1  64.800
605655  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 3K CTİPİ  1  82.600
605656  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 3K CTİPİ  1  87.400
605662  E  XG OTO.SİG 6KA 1A 4K CTİPİ   1  96.400
605663  E  XG OTO.SİG 6KA 2A 4K CTİPİ   1  96.400
605664  E  XG OTO.SİG 6KA 3A 4K CTİPİ   1  96.400
605665  E  XG OTO.SİG 6KA 4A 4K CTİPİ   1  96.400
605666  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 4K CTİPİ   3  87.400
605668  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 4K CTİPİ   3  86.500
605670  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 4K CTİPİ   3  86.500
605671  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 4K CTİPİ   3  86.500
605672  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 4K CTİPİ   3  86.500
605673  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 4K CTİPİ   3  88.800
605674  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 4K CTİPİ   1  91.300
605675  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 4K CTİPİ   1  119.000
605676  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 4K CTİPİ   1  126.000
605680  E  XG OTO.SİG 6KA 1A 1K CTİPİ   1  17.600
605681  E  XG OTO.SİG 6KA 2A 1K CTİPİ   1  17.600
605682  E  XG OTO.SİG 6KA 3A 1K CTİPİ   1  17.600
605683  E  XG OTO.SİG 6KA 4A 1K CTİPİ   1  17.600
605684  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 1K CTİPİ   12  13.500
605685  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 1K CTİPİ  12  13.500
605686  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 1K CTİPİ  12  13.500
605687  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 1K CTİPİ  12  13.500
605688  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 1K CTİPİ  12  13.500
605702  E  1K XG 6KA 230/400V D TIPI 1A  1  18.800
605703  E  1K XG 6KA 230/400V D TIPI 2A  1  18.800
605704  E  1K XG 6KA 230/400V D TIPI 3A  1  18.800
605705  E  1K XG 6KA 230/400V D TIPI 4A  1  18.800
605706  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 1K DTİPİ   1  16.100
605708  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 1K DTİPİ  12  15.800
605710  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 1K DTİPİ  12  15.800
605711  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 1K DTİPİ  12  15.800
605712  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 1K DTİPİ  12  15.800
605713  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 1K DTİPİ  12  16.200
605714  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 1K DTİPİ   1  37.900
605715  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 1K DTİPİ   1  41.500
605716  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 1K DTİPİ   1  45.100
605726  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 2K DTİPİ   1  47.900
605728  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 2K DTİPİ   1  47.500
605730  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 2K DTİPİ   1  47.500
605731  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 2K DTİPİ   1  47.500
605732  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 2K DTİPİ   1  47.500
605733  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 2K DTİPİ   1  48.200
605746  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 3K DTİPİ   4  68.300
605748  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 3K DTİPİ   4  67.700
605750  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 3K DTİPİ   4  67.700
605751  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 3K DTİPİ   4  67.700
605752  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 3K DTİPİ   4  67.700
605753  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 3K DTİPİ   4  69.400
605754  E  XG OTO.SİG 6KA 40A 3K DTİPİ   1  164.000
605755  E  XG OTO.SİG 6KA 50A 3K DTİPİ   1  180.000
605756  E  XG OTO.SİG 6KA 63A 3K DTİPİ   1  194.000
605766  E  XG OTO.SİG 6KA 6A 4K DTİPİ   1  93.500
605768  E  XG OTO.SİG 6KA 10A 4K DTİPİ   1  92.600
605770  E  XG OTO.SİG 6KA 16A 4K DTİPİ    1  92.600
605771  E  XG OTO.SİG 6KA 20A 4K DTİPİ    1  92.600
605772  E  XG OTO.SİG 6KA 25A 4K DTİPİ    1  92.600
605773  E  XG OTO.SİG 6KA 32A 4K DTİPİ    1  94.900
605802  B  XS OTO.SİG 4.5KA 1A 1K BTİPİ   1  13.600
605803  B  XS OTO.SİG 4.5KA 2A 1K BTİPİ   1  13.600
605804  B  XS OTO.SİG 4.5KA 3A 1K BTİPİ   1  13.600
605805  B  XS OTO.SİG 4.5KA 4A 1K BTİPİ   1  13.600
605842  B  XS OTO.SİG 4.5KA 1A 3K BTİPİ   1  46.200
605843  B  XS OTO.SİG 4.5KA 2A 3K BTİPİ   1  46.200
605844  B  XS OTO.SİG 4.5KA 3A 3K BTİPİ   1  46.200
605845  B  XS OTO.SİG 4.5KA 4A 3K BTİPİ   1  46.200
606170  B  XS OTO.SİG 4.5KA 6A 1K BTİPİ   10   9.000
606171  B  XS OTO.SİG 4.5KA 10A 1K BTİPİ  10   7.600
606172  B  XS OTO.SİG 4.5KA 16A 1K BTİPİ  10   7.600
606173  B  XS OTO.SİG 4.5KA 20A 1K BTİPİ  10   7.600
606174  B  XS OTO.SİG 4.5KA 25A 1K BTİPİ  10   7.600
606175  B  XS OTO.SİG 4.5KA 32A 1K BTİPİ  10   9.900
606176  B  XS OTO.SİG 4.5KA 40A 1K BTİPİ  10  11.500
606177  B  XS OTO.SİG 4.5KA 50A 1K BTİPİ  10  12.500
606178  B  XS OTO.SİG 4.5KA 63A 1K BTİPİ  10  13.500
606190  B  XS OTO.SİG 4.5KA 6A 3K BTİPİ   3  40.500
606191  B  XS OTO.SİG 4.5KA 10A 3K BTİPİ   3  36.500
606192  B  XS OTO.SİG 4.5KA 16A 3K BTİPİ   3  36.500
606193  B  XS OTO.SİG 4.5KA 20A 3K BTİPİ   3  36.500
606194  B  XS OTO.SİG 4.5KA 25A 3K BTİPİ   3  36.500
606195  B  XS OTO.SİG 4.5KA 32A 3K BTİPİ   3  42.600
606196  B  XS OTO.SİG 4.5KA 40A 3K BTİPİ   3  46.000
606197  B  XS OTO.SİG 4.5KA 50A 3K BTİPİ   3  50.000
606198  B  XS OTO.SİG 4.5KA 63A 3K BTİPİ   3  54.000
621080  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 8MOD.SAYD.KAPI  1  85.500
621081  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 8MOD.BEYAZKAPI  1  85.500
621082  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 12MOD.SYD.KAPI  1  93.600
621083  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 12MOD.BYZ.KAPI  1  93.600
621084  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 24MOD.SYD.KAPI  1  146.000
621085  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 24MOD.BYZ.KAPI  1  146.000
621086  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 36MOD.SYD.KAPI  1  200.000
621087  E  NX S.ÜSTÜ KOFRA 36MOD.BYZ.KAPI  1  200.000
629000  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 10A   20  12.100
629001  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 10A    20  17.400
629002  E  KARYUM 0-1-2MONOFAZE PAKO 10A   1  19.000
629003  E  KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO10A  1  21.700
629006  E  KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.10A  1  19.200
629007  E  KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 10A   1  14.900
629008  E  KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ10A  1  21.700
629009  E  KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ10A  1  27.200
629010  E  KARYUM V.METRE KOMÜT.7POZLU10A  1  31.400
629011  E  KARYUM V.METRE KOMÜT.4POZLU10A  1  24.200
629012  E  KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.10A  1  36.200
629013  E  KARYUM 1-0-2 KONTAKTÖR KUM.10A  1  29.900
629014  E  KARYUM AMPERMETRE KOMÜTATÖ.10A  1  35.600
629017  E  KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.10A  1  36.200
629020  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 16A   20  16.300
629021  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 16A    20  21.100
629023  E  KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO16A  1  23.400
629024  E  KARYUM 0-1-2-3-4M.FAZE PAKO16A  1  28.400
629025  E  KARYUM0-1-2-3-4-5M.FAZEPAKO16A  1  31.900
629026  E  KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.16A  1  20.400
629027  E  KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 16A   1  17.400
629029  E  KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ16A  1  31.600
629030  E  KARYUM V.METRE KOMÜT.7POZLU16A  1  35.600
629032  E  KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.16A  1  43.900
629033  E  KARYUM 1-0-2 KONTAKTÖR KUM.16A  1  32.600
629034  E  KARYUM AMPERMETRE KOMÜTATÖ.16A  1  37.600
629035  E  KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 16A   1  40.400
629036  E  KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO16A  1  31.400
629037  E  KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.16A  1  45.800
629038  E  KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ16A  1  25.100
629040  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 25A   20  19.400
629041  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 25A    20  25.700
629043  E  KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO25A  1  32.300
629045  E  KARYUM0-1-2-3-4-5M.FAZEPAKO25A  1  43.700
629046  E  KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.25A  1  24.800
629047  E  KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 25A   1  23.400
629049  E  KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ25A  1  43.900
629052  E  KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.25A  1  61.000
629055  E  KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 25A   1  55.400
629056  E  KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO25A  1  38.700
629057  E  KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.25A  1  59.200
629058  E  KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ25A  1  31.100
629060  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 32A   20  27.000
629061  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 32A    20  40.100
629063  E  KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO32A  1  45.400
629065  E  KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 32A   1  81.700
629066  E  KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO32A  1  52.600
629068  E  KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ32A  1  44.500
629069  E  KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ32A  1  63.200
629070  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 63A   20  45.000
629071  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 63A    20  61.600
629073  E  KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO63A  1  64.600
629075  E  KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 63A   1  130.000
629078  E  KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ63A  1  73.000
629079  E  KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ63A  1  92.700
629080  E  KARYUM 10-16A İÇİN ANAH.KİLİT   1  60.900
629081  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 200A    1  235.000
629084  E  KARYM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ100A  1  141.000
629085  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 100A    1  112.000
629086  E  KARYM 0-1T.FAZE NOTRLÜPAKO125A  1  153.000
629087  E  TEK KATLI PAKO İÇİN IP55 KUTU   1  24.400
629088  E  ÇİFT KATLI PAKO İÇİN IP55 KUTU  1  30.600
629089  E  10-32A ARASI BACO ETK.TASIYICI  10  12.300
629090  E  63-200A ARASIPAKOETİKET TAŞICI  1  12.300
629091  E  KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 160A    1  170.000
629095  E  KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 125A   1  84.200
636000  E  LİNA25 GRİ KANAL 25X25MM     60    8.850
636001  E  LİNA25 GRİ KANAL 25X40MM     56    9.870
636002  E  LİNA25 GRİ KANAL 25X60MM     56   16.500
636005  E  LİNA25 GRİ KANAL 40x25MM     56   11.800
636006  E  LİNA25 GRİ KANAL 40x40MM     48   13.200
636007  E  LİNA25 GRİ KANAL 40X60MM     48   17.200
636008  E  LİNA25 GRİ KANAL 40x80MM     40   24.900
636009  E  LİNA25 GRİ KANAL 40x100MM    24   28.500
636011  E  LİNA25 GRİ KANAL 60x40MM     32   19.700
636012  E  LİNA25 GRİ KANAL 60X60MM     32   22.500
636013  E  LİNA25 GRİ KANAL 60X80MM     32   29.300
636014  E  LİNA25 GRİ KANAL 60X100MM    24   35.600
636016  E  LİNA25 GRİ KANAL 80X60MM     24   29.900
636017  E  LİNA25 GRİ KANAL 80X80MM     24   36.400
636018  E  LİNA25 GRİ KANAL 80X100MM    20   41.800
636022  E  LİNA25 GRİ KANAL 100X100MM    16   48.100
636025  E  LİNA25 GRİ KANAL 120X80MM    16   51.100
638000  E  KAPAK BIRLESTIRME PARCASI 45MM  10    2.350
638001  E  KAPAK BIRLESTIRME PARCASI 75MM  50    2.820
638002  E  DLP ICIN 2 MOD KAIDE 75 MM    10    5.640
638003  E  DLP ICIN 4 MOD KAIDE 75 MM    5    8.460
638004  E  DLP ICIN 6 MOD KAIDE 75 MM    5   15.600
638008  E  BASIT ARA BOLME 50 MM      32    5.640
638020  E  DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X85    20   15.600
638021  E  IC KOSE 50X85          10    7.520
638022  E  DIS KOSE 50X85          10    7.520
638023  E  90°DEGISKEN DIRSEK 50X85     10    9.400
638024  E  DLP T DIRSEK 50X85        5   17.900
638025  E  SONLANDIRMA KAPAGI 50X85     10    2.820
638026  E  KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X8  10    2.820
638030  E  DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X100    12   19.100
638031  E  IC KOSE 50X100          10    8.460
638032  E  DIS KOSE 50X100         10    8.460
638033  E  90°DEGISKEN DIRSEK 50X100    10   10.400
638034  E  DLP T DIRSEK 50X100        5   21.700
638035  E  SONLANDIRMA KAPAGI 50X100    10    3.290
638036  E  KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X1  10    3.290
638038  E  DLP 50X100            12   14.600
638040  E  DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X130    12   26.600
638041  E  IC KOSE 50X130          8   13.200
638042  E  DIS KOSE 50X130          8   13.200
638043  E  90°DEGISKEN DIRSEK 50X130     4   18.800
638044  E  DLP T DIRSEK 50X130        5   28.200
638045  E  SONLANDIRMA KAPAGI 50X130    10    4.700
638046  E  KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X1  10    4.700
650300  E  DÖŞEME PRİZİ 3MODÜL ALÜMİNYUM   1   75.000
650331  E  2X3 MOD.PLST.YUVA DOSEME BUATI  1   21.000
650349  E  2X3 MODUL YER PRIZI        1   154.000
650390  E  DÖŞEME PRİZİ İÇİN S.ALTI KASA   1    9.930
653570  E  TOP.ODA BLK 6XŞEB+6ÇIK SWİTCH   1  1,830.000
653571  E  TOP.ODASI BLOĞU 6XŞEB+Wİ-Fİ    1  2,830.000
653574  E  TOPLANTI MASASI BLOK 8XŞEBEKE   1   916.000
653575  E  TOP.MASABLOK 8XŞEB.6ÇIK.SWİTCH  1  2,830.000
653576  E  TOP.MASA BLOK 8XŞEBEKE+Wİ-Fİ   1  2,130.000
660865  E  SOLA ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM   5    6.920
660866  E  SAĞA ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM   5    6.920
660867  E  AŞAĞI ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM   5    6.920
660868  E  KAPI VESOLAOK ETİKET310X112MM   5    6.920
660869  E  SOLDAMERDİVEN ETİKET310X112MM   5    6.920
660874  E  EXİT ETİKET 310X112MM       5    6.920
660875  E  YANGIN SÖNDÜ.ETİKET 310X112MM   5    6.920
660876  E  YANGIN SÖND.HORT ETİ.310X112MM  5    6.920
660901  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-MAVİ   1   164.000
660902  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-BEYAZ  1   202.000
660903  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-KIRMI  1   159.000
660904  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-YEŞİL  1   185.000
660905  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-AMBER  1   159.000
660906  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP66-BEYAZ  1   225.000
660907  E  LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP66-MAVİ   1   197.000
660911  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-MAVİ   1   179.000
660912  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-BEYAZ   1   202.000
660913  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-KIRMI   1   159.000
660914  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-YEŞİL   1   185.000
660915  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-AMBER   1   159.000
660916  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP66-BEYAZ   1   225.000
660917  E  LİPSO KENAR IŞIKLI IP66-MAVİ   1   197.000
660941  E  LİPSO S.ALTI MONTAJ BUATI    10    7.960
660942  E  LİPSO 60/65 MM. BUAT ICIN ADAP  1   44.100
660943  E  LIPSO ALCIPAN ADAPTOR       1   17.100
660944  E  LİPSO 68MM. YUVARLAK ÇERÇEVE   1   25.500
660945  E  LİPSO 68 X 68 MM. KARE ÇERÇEVE  1   28.600
660951  E  LİPSO LEDLİ K.IŞIKSIZ IP44MAVİ  1   154.000
660952  E  LİPSO LEDLİ K.IŞIKSIZ IP44BYAZ  1   159.000
660953  E  LİPSO LEDLİ K.IŞIKLI IP44MAVİ   1   154.000
660954  E  LİPSO LEDLİ K.IŞIKLI IP44BYAZ   1   159.000
664070  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 16-18W 3SA   1   219.000
664071  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 21-36W 3SA   1   241.000
664072  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 38-58W 3SA   1   262.000
664073  E  DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 24W 3SAAT   1   296.000
664074  E  DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 54W 3SAAT   1   328.000
664075  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 16-18W 1SA   1   165.000
664076  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 21-36W 1SA   1   187.000
664077  E  DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 38-58W 1SA   1   208.000
664078  E  DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 24W 1SAAT   1   241.000
664079  E  DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 54W 1SAAT   1   273.000
079254  E  UCLU RCA PRIZ, 1 MODUL, ALU   1   113.000
079255  E  S.ARMD XLR 3KUT.DİŞİ NEUT. ALÜ  1   185.000
079256  E  S.ARMADANÖTRSÜZ HAREK.DEDE.ALÜ  1   300.000
686700  B  NEPTEO ANAHTAR BEYAZ       10   13.600
686709  B  NEPTEO IŞIKLI LİHT BUT. BEYAZ  10   22.900
686710  B  NEPTEO VAVİEN BEYAZ       10   14.200
686713  B  NEPTEO KOMÜTATÖR BEYAZ      10   20.400
686717  B  NEPTEO COCUK KOR.TOP.PR.BEYAZ  10   20.400
686750  B  NEPTEO ANAHTAR GRİ        10   13.600
686759  B  NEPTEO IŞIKLI LİHT BUTONU GRİ  10  22.900
686760  B  NEPTEO VAVİEN GRİ        10  14.200
686763  B  NEPTEO KOMÜTATÖR GRİ       10  20.400
686767  B  NEPTEO COCUK KOR.TOP.PR.GRİ   10  20.400
694621  B  TOP.GRUPPR.3LU ANAH.1,5 M     5  38.400
694622  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 3X2P+T 3M   5  42.600
694624  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 3X2P+T    5  29.600
694626  B  TOP.GRUPPR.4LU ANAH.1,5 M     5  41.000
694627  B  TOP.GRUPPR.4LU ANAH.3M      5  46.500
694629  B  TOP.GRUPPR.4LU ANAH. KABLOSUZ   5  32.000
694631  B  TOP.GRUPPR.5LI ANAH.1,5 M     5  46.100
694632  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 5X2P+T 3M   5  50.300
694634  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 5X2P+T    5  35.100
694636  B  TOP.GRUPPR.6LI ANAH.1,5 M     5  55.000
694637  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 6X2P+T 3M   5  61.400
694639  B  GRUP PRIZ ANAHTARLI 6X2P+T    5  42.600
694641  B  T.GRUPPR.4LU ANH.YUK.GOS.1,5M   5  83.000
694643  B  GRUP PRIZ YUK.GOSTER.4X2P+T 3M  5  87.700
694646  B  T.GRUPPR.6LI ANH.YUK.GOS.1,5M   5  104.000
694647  B  GRUP PRIZ YUK.GOSTER.6X2P+T 3M  5  111.000
694651  B  T.GRUPPR.4LU AN.PARAFUDRLU1,5M  5  95.800
694656  B  GRUPPRİZ PARAFUDRLU6X2P+T 1.5M  5  133.000
695001  B  GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 1,5M  10  17.400
695002  B  GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 3M   10  20.100
695003  B  GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 5M   10  25.000
695004  B  GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T    10   9.420
695006  B  TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU 1,5M   10  19.800
695007  B  TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU 3M    10  24.600
695008  B  TOPR.GRUP PR.4LU 5M       10  29.500
695009  B  TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU KABLSZ  5  10.700
695011  B  TOPR.GRUP PR.5LI 1,5M      10  22.200
695012  B  GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T 3M   10  27.400
695013  B  GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T 5M   10  33.200
695014  B  GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T    10  11.900
695016  B  TOPRAK.GRUP PR.6LI 1,5 M     10  25.600
695017  B  GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T 3M   10  29.600
695018  B  GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T 5M   10  35.500
695019  B  GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T    10  15.200
699811  E  GUNLUK PROGRAM.FİŞLİ ZAMAN SA.  1  58.000
699812  E  HAFTAL.PROGRAM.FİŞLİ ZAMAN SA.  1  61.000
770001  B  VALENA YATAY TEKLİÇERCEVE FÜME  10   7.470
770002  B  VALENA YATAY İKİLİÇERCEVE FÜME  10  13.700
770003  B  VALENA YATAY ÜÇLÜÇERCEVE FÜME   2  21.000
770004  B  VALENAYATAY DÖRTLÜÇERCEVE FÜME  1  33.600
770005  B  VALENA YATAY BEŞLİÇERCEVE FÜME  1  44.900
770006  B  VALENA DİKEY İKİLİÇERCEVE FÜME  10  13.700
770007  B  VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERCEVE FÜME  2  21.000
770008  B  VALENA DİKEY DÖRTLÜÇERCEVE FÜM  1  33.600
770011  B  VALENA YATAY TEKLİÇERC.KİREMİT  10   7.470
770012  B  VALENA YATAY İKİLİÇERC.KİREMİT  10  13.700
770013  B  VALENA YATAY ÜÇLÜÇERC.KİREMİT   2  21.000
770014  B  VALENA YATAYDÖRTLÜÇERC.KİREMİT  1  33.600
770015  B  VALENA YATAY BEŞLİÇERC.KİREMİT  1  44.900
770016  B  VALENA DİKEY İKİLİÇERC.KİREMİT  10  13.700
770017  B  VALENA DİKEY ÜÇLÜÇERC.KİREMİT   2  21.000
770018  B  VALENA DİKEYDÖRTLÜÇERC.KİREMİT  1  33.600
770021  B  VALENA YATAY TEKLİÇERCEVE. KİL  10   7.470
770022  B  VALENA YATAY İKİLİÇERCEVE. KİL  10  13.700
770023  B  VALENA YATAY ÜÇLÜÇERCEVE. KİL   2  21.000
770024  B  VALENA YATAY DÖRTLÜÇERCEVE.KİL  1  33.600
770025  B  VALENA YATAY BEŞLİÇERCEVE. KİL  1  44.900
770026  B  VALENA DİKEY İKİLİÇERCEVE. KİL  10  13.700
770027  B  VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERCEVE. KİL  2  21.000
770028  B  VALENA DİKEY DÖRTLÜÇERCEVE.KİL  1  33.600
770062  B  VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK BYZ  1  175.000
770065  B  VALENA S.ALTI HOPARLÖR BEYAZ   1  77.400
770066  B  VALENA MÜZ.Y.MER.ÜNİ+BES.BEYAZ  1  775.000
770067  B  VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA BYZ  1  456.000
770068  B  VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO BYZ  1  366.000
770069  B  VALENA FM RADYO 2X1W 16OHM GRİ  1  328.000
770070  B  VALENA FM RADYO İÇİN HOP.GRİ   1  277.000
770071  B  VALENA SIVA ALTI HOPARLÖR GRİ   1  84.300
770074  B  VALENA DİM.600W AKR HLJ FR BYZ  1  186.000
770080  B  VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP BYZ  10  57.300
770089  B  HAREKET DEDEKTORU 1000W BEYAZ   1  318.000
770092  B  VALENA İKİ KUT.ANAH.IP44 BEYAZ  10  30.900
770097  B  VALENA PERMÜTATÖR IP 44, BEYAZ  10  40.400
770098  B  VALENA KOM-VAVİEN IP44 BEYAZ   10  40.400
770099  B  VALENA LİHT BUTONU IP44 BEYAZ  10  29.700
770101  B  VALENA ANAHTAR ALÜMİNYUM 10A   10  15.200
770104  B  VALENA JALUZİ KUM.ANAH.ALÜMİN.  1  51.100
770105  B  VALENA KOMÜTATÖR ALÜMİNYUM 10A  10  21.200
770106  B  VALENA VAVİEN ALÜMİNYUM 10A   10  17.400
770107  B  VALENA PERMÜTATÖR ALÜMİN. 10A  10  29.300
770108  B  VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN ALÜ.10A  10  29.200
770110  B  VALENA IŞIKLI ANAH.ALÜMİN 10A  10  28.600
770112  B  VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.ALÜ  10  20.400
770113  B  VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.ALÜ  10  30.100
770114  B  VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH ALÜ  1  51.900
770115  B  VALENAIŞIK ZİL B.ÇANSEMB.ALÜM.  10  30.100
770116  B  VALENA PRİZ VİDALI ALÜMİNYUM   10  14.500
770119  B  VALENA KORDONLIHT BUTONU ALÜM.  1  47.200
770120  B  VALENA TOPRAKLI PRİZ ALÜMİNYUM  10  16.900
770121  B  VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.ALÜM.  10  19.600
770122  B  VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. ALÜM.  10  22.300
770124  B  VALENA 2'LI HOPARLÖR PR.ALÜM.  10  84.200
770126  B  VALENA IŞIKLI VAVIEN ALÜMİNYUM  10  33.700
770127  B  VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ.ALÜM  5  29.500
770128  B  VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR ALÜMİ.  10  37.300
770129  B  VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ.ALÜM  10  37.500
770130  B  VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ.ALÜM  10  37.500
770131  B  VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ.ALÜM  10  42.300
770135  B  VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ.ALÜM  10  75.000
770136  B  VALENATV-RD-SATGEÇİŞSONLU.ALÜM  10  75.000
770137  B  VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. ALÜM  10  81.600
770138  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. ALÜ  10  30.300
770139  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. ALÜ  10  41.200
770141  B  VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ ALÜM.  10  67.500
770142  B  VALENA TV-RD ÖNPLAKA ALÜMİNYUM  10  16.600
770146  B  VALENA BOŞLUK KAPAĞI ALÜMİNYUM  10  13.700
770147  B  VALENA KABLO ÇIKIŞI ALÜMİNYUM  10  30.900
770151  B  VALENA YATAY TEKLİ ÇERC.ALÜMİ.  10  10.200
770152  B  VALENA YATAY İKİLİ ÇERC.ALÜMİN  10  18.400
770153  B  VALENA YATAY ÜÇLÜ ÇERC.ALÜMİN   2  28.600
770154  B  VALENA YATAYDÖRTLÜ ÇERC.ALÜMİN  1  45.800
770155  B  VALENA YATAY BEŞLİ ÇERC.ALÜMİN  1  61.100
770156  B  VALENA DİKEY İKİLİ ÇERC.ALÜMİN  10  18.400
770157  B  VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERC.ALÜMİN   2  28.600
770158  B  VALENA DİKEYDÖRTLÜ ÇERC.ALÜMİN  1  45.800
770196  B  VALENA UPS TOP PRİZ ALÜMİNYUM  10  19.800
770203  B  VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A ALÜ.  10  52.400
770205  B  VALENA VAVİEN 16A ALÜMİNYUM   10  35.400
770213  B  VALENA UYA.KOMÜTATÖR, ALÜMİN.  10  54.800
770228  B  VALENA HAREKET DEDEK.ALÜM.320W  1  277.000
770230  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ ALÜ  10  40.000
770231  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ ALÜ  10  63.700
770234  B  VALENA ENERGY SAVER, ALÜMİNYUM  10  74.500
770235  B  VALENA GECİKME ENERGYSAVER,ALÜ  1  184.000
770246  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ ALÜ  10  51.100
770247  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ ALÜ  10  80.000
770262  B  VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK ALÜ  1  201.000
770266  B  VALENA MÜZ.YAY.MER.ÜNİ+BES.ALÜ  1  779.000
770267  B  VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA ALÜ  1  525.000
770268  B  VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO ALÜ  1  370.000
770274  B  VALENA DİM.600W AKR HLJ FR ALÜ  1  214.000
770280  B  VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP ALÜ  10  65.800
770351  B  Tekli cerceve, Aluminyum/Gumus  10  13.800
770352  B  Ikili cer.yat. Aluminyum/Gumus  10  24.500
770353  B  Uclu cer.yat.Aluminyum/Gumus   2  38.100
770354  B  Dortlu cer.yat.Aluminyum/Gumus  1  61.100
770355  B  Besli cer.yat.Aluminyum/Gumus   1  81.400
770356  B  Ikili cer.dik.Aluminyum/Gumus  10  24.500
770357  B  Uclu cer.dik.Aluminyum/Gumus   2  38.100
770358  B  Dortlu cer.dik.Aluminyum/Gumus  1  61.100
770361  B  Tekli cerceve, Titanyum/ Dore  10  13.800
770362  B  Ikili cer. yatay,Titanyum/Dore  10  24.500
770363  B  Uclu cer. yatay,Titanyum/Dore   2  38.100
770364  B  Dortlu cer.yatay,Titanyum/Dore  1  61.100
770365  B  Besli cer.yatay,Titanyum/Dore   1  81.400
770366  B  Ikili cer.dikey,Titanyum/Dore  10  24.500
770367  B  Uclu cer.dikey,Titanyum/Dore   2  38.100
770368  B  Dortlu cer.dikey,Titanyum/Dore  1  61.100
770371  B  Tekli cer.koyu ahsap/Gumus    10  18.700
770372  B  Ikili cer.yat.koyu ahsap/Gumus  10  33.600
770373  B  Uclu cer.yat.koyu ahsap/Gumus   2  52.300
770374  B  Dortlu cer.yat.koyuahsap/Gumus  1  83.900
770375  B  Besli cer.yat.koyuahsap/Gumus   1  113.000
770376  B  Ikili cer.dik.koyuahsap/Gumus  10  33.600
770377  B  Uclu cer.dik.koyu ahsap/Gumus   2  52.300
770378  B  Dortlu cer.dik.koyuahsap/Gumus  1  83.900
770381  B  Tekli cerceve, rustik ahsap   10  18.700
770382  B  Ikili cer.yatay,rustik ahsap   10  33.600
770383  B  Uclu cer.yatay,rustik ahsap    2  52.300
770384  B  Dortlu cer.yatay,rustik ahsap   1  83.900
770385  B  Besli cer.yatay,rustik ahsap   1  113.000
770386  B  Ikili cer.dikey,rustik ahsap   10  33.600
770387  B  Uclu cer.dikey,rustik ahsap    2  52.300
770388  B  Dortlu cer.dikey,rustik ahsap   1  83.900
770391  B  Tekli cerceve, siyah/ Gumus   10  18.700
770392  B  Ikili cer.,yatay,siyah Gumus   10  33.600
770393  B  Uclu cer.yatay,siyah/Gumus    2  52.300
770394  B  Dortlu cer.yatay,siyah/Gumus   1  83.900
770395  B  Besli cer.yatay,siyah/Gumus    1  113.000
770396  B  Ikili cer.dikey,siyah/Gumus   10  33.600
770397  B  Uclu cer.dikey,siyah/Gumus    2  52.300
770398  B  Dortlu cer.dikey,siyah/Gumus   1  83.900
770431  B  Tekli cerceve, mavi desenli   10  12.000
770432  B  Ikili cer.yatay,mavi desenli   10  21.500
770433  B  Uclu cer.yatay,mavi desenli    2  33.300
770434  B  Dortlu cer.yatay,mavi desenli   1  53.400
770435  B  Besli cer.yatay,mavi desenli   1  71.200
770436  B  Ikili cer.dikey,mavi desenli   10  21.500
770437  B  Uclu cer.dikey,mavi desenli    2  33.300
770438  B  Dortlu cer.dikey,mavi desenli   1  53.400
770441  B  Tekli cerceve, amber desenli   10  12.000
770442  B  Ikili cer.yatay,amber desenli  10  21.500
770443  B  Uclu cer.yatay,amber desenli   2  33.300
770444  B  Dortlu cer.yatay,amber desenli  1  53.400
770445  B  Besli cer.yatay,amber desenli   1  71.200
770446  B  Ikili cer.dikey,amber desenli  10  21.500
770447  B  Uclu cer.dikey,amber desenli   2  33.300
770448  B  Dortlu cer.dikey,amber desenli  1  53.400
770451  B  Tekli cerceve, pembe desenli   10  12.000
770452  B  Ikili cer.yatay,pembe desenli  10  21.500
770453  B  Uclu cer.yatay,pembe desenli   2  33.300
770454  B  Dortlu cer.yatay,pembe desenli  1  53.400
770455  B  Besli cer.yatay,pembe desenli   1  71.200
770456  B  Ikili cer.dikey,pembe desenli  10  21.500
770457  B  Uclu cer.dikey,pembe desenli   2  33.300
770458  B  Dortlu cer.dikey,pembe desenli  1  53.400
770481  B  Tekli cerceve , inci       10  12.000
770482  B  Ikili cerceve, yatay, inci    10  21.500
770483  B  Uclu cerceve, yatay, inci     2  33.300
770484  B  Dortlu cerceve, yatay, inci    1  53.400
770485  B  Besli cerceve, yatay, inci    1  71.200
770486  B  Ikili cerceve, dikey, inci    10  21.500
770487  B  Uclu cerceve, dikey, inci     2  33.300
770488  B  Dortlu cerceve, dikey, inci    1  53.400
770491  B  Tekli cerceve , beyaz/ gumus   10  10.200
770492  B  Ikili cer.yatay beyaz/gumus   10  18.400
770493  B  Uclu cer.yatay beyaz/gumus    2  28.600
770494  B  Dortlu cer.yatay beyaz/gumus   1  45.800
770495  B  Besli cer.yatay beyaz/gumus    1  61.100
770496  B  Ikili cer.dikey beyaz/gumus   10  18.400
770497  B  Uclu cer.dikey beyaz/gumus    2  28.600
770498  B  Dortlu cer.dikey beyaz/gumus   1  45.800
771000  E  G.LİFE HOP.PRİZ TUŞ KAP.BEYAZ  10  12.100
771001  E  G.LİFE YATAY 1'Lİ ÇERCEVEBEYAZ  10   6.040
771002  E  G.LİFE YATAY 2'Lİ ÇERCEVEBEYAZ  10  11.700
771003  E  G.LİFE YATAY 3'LÜ ÇERCEVEBEYAZ  2  18.600
771004  E  G.LİFE YATAY 4'LÜ ÇERCEVEBEYAZ  1  30.200
771005  E  G.LİFE YATAY 5'Lİ ÇERCEVEBEYAZ  1  42.200
771006  E  G.LİFE DİKEY 2'Lİ ÇERCEVEBEYAZ  10  11.700
771007  E  G.LİFE DİKEY 3'LÜ ÇERCEVEBEYAZ  2  18.600
771008  E  G.LİFE DİKEY 4'LÜ ÇERCEVEBEYAZ  1  30.200
771009  E  G.LİFE DİKEY 5'Lİ ÇERCEVEBEYAZ  1  42.200
771010  E  G.LİFEIŞIK LAM.SEM.TUŞ KAP.BYZ  10  24.100
771011  E  G.LİFEIŞIK KAPI.SEM.TUŞ KAP.BY  10  24.100
771012  E  G.LİFEIŞIK ZİL.SEM.TUŞ KAP.BYZ  10  24.100
771013  E  G.LİFE ETİKETLİ 1'Lİ ÇERCV.BYZ  5  11.900
771014  E  G.LİFE ETİKETLİ 2'Lİ ÇERCV.BYZ  2  19.600
771015  E  G.LİFE ETİKETLİ 3'Lİ ÇERCV.BYZ  2  29.500
771020  E  G.LİFE TUŞ KAPAKLI IP44 VAVİEN  10  27.800
771021  E  G.LİFE TUŞKAPAKLI IP44 KOMÜTA.  10  41.700
771022  E  G.LİFE TUŞ KAP.IP44VAVİ/KOMÜTA  10  41.700
771023  E  G.LİFE TUŞ KAPAKLI IP44 LİHT   10  26.000
771024  E  G.LİFE TUŞ KAP.IP44 PERMUTATÖR  10  60.100
771025  E  G.LİFE ÇİFTÇIK.HOP.PRZ TUŞ BYZ  10  12.100
771026  E  G.LİFE IP44HAREKET DE.TUŞ KAP.  1  115.000
771033  E  G.LİFE 2'Lİ TOP.PRİZ BEYAZ    5  47.200
771034  E  G.LİFE IŞIKLI TUŞ KAPAĞI BEYAZ  10  12.700
771049  E  G.LİFE MERK.ÜNİ.TUŞ KAPAĞI BYZ  1  18.600
771050  E  G.LİFE Y.KUMANDA.TUŞ KAP.BYZ   1  18.600
771051  E  G.LİFE FM RADYO.TUŞ KAPAK.BYZ   1  18.600
771053  E  G.LİFE ELEKTRONİK LİHT BUT.48V  1  303.000
771058  E  G.LİFERJ45 FSTP CAT6TUŞ KP BYZ  10  27.800
771068  E  G.LİFE DİMMER400W TUŞ KAP.BYZ   1  18.600
771072  E  G.LİFE TV-R PRİZİTUŞ KAP.BEYAZ  10  12.100
771073  E  G.LİFE TV-R-SAT TUŞ KAP.BEYAZ  10  12.100
771074  E  G.LİFE GECİ.ENER.SAV.TUS K.BYZ  10  14.000
771079  E  G.LİFE IŞIKLI KOMÜ.TUŞ KAP.BEY  10  16.700
771086  E  G.LİFE DOKUN.DİM.TUŞ.KAP.BEYAZ  1  18.600
771088  E  G.LİFE HAR.DE.2KAB.TUŞ.K.BEYAZ  1  12.100
771096  E  G.LİFE S.ÜSTÜ BUAT TEKLİ BEYAZ  10  15.300
771097  E  G.LİFE S.ÜSTÜ BUAT İKİLİ BEYAZ  5  28.300
771098  E  G.LİFE S.ÜSTÜ BUAT ÜÇLÜ BEYAZ   1  41.400
771099  E  G.LİFE 50X50 ADAPTÖR KAP.BEYAZ  10  13.100
771166  E  G.LİFEIŞIKLI DİM.TUŞ KAP.BEYAZ  1  23.400
771167  E  G.LİFEIŞIKLI DİM.TUŞ KAP.BRONZ  1  31.600
771168  E  G.LİFEIŞIKLI DİM.TUŞ KAP.ALÜM.  1  31.600
771169  E  G.LİFEIŞIKLI DİM.TUŞ KAP.TİTAN  1  31.600
771170  E  G.LİFE IŞIKLI DİM.TUŞ KAP.İNCİ  1  31.600
771200  E  G.LİFE HOP.PRZ TUŞ KAP.K.BRONZ  1  16.600
771201  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.K.BRONZ  5  11.300
771202  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.K.BRONZ  2  21.500
771203  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.K.BRONZ  2  34.400
771204  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.K.BRONZ  1  56.000
771205  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.K.BRONZ  1  78.000
771206  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.K.BRONZ  2  21.500
771207  E  G.LİFE 3'Lİ DİKEY ÇERC.K.BRONZ  2  34.400
771208  E  G.LİFE 4'Lİ DİKEY ÇERC.K.BRONZ  1  56.000
771209  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.K.BRONZ  1  78.000
771210  E  G.LİFE DÜZ TUŞ KAPAĞI K.BRONZ  10  7.940
771211  E  G.LİFE IŞIK-ETİK.TUŞ KAP.BRONZ  1  17.100
771212  E  G.LİFE KOMÜTAT.TUŞ KAP.K.BRONZ  10  12.300
771214  E  G.LİFE JALUZİ TUŞ KAP. BRONZ   1  21.300
771217  E  G.LİFE IŞIKLILİHT TUŞ.K.K.BRNZ  1  31.900
771219  E  G.LİFEKOR./PAN MEK TUŞKAP.BRN  10  8.390
771220  E  G.LİFE TOP.PRİZ TUŞ KAP..BRONZ  10  6.560
771221  E  G.LİFE TOP.ÇOC.PRİZ TUŞ BRONZ   1  11.700
771222  E  G.LİFE TOP.KAP.PRİZ TUŞ BRONZ   1  17.900
771225  E  G.LİFE ÇİFTÇIK.HOP.PRZTUŞ BRNZ  1  16.600
771226  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRİZ TUŞ BRNZ  10  6.000
771228  E  G.LİFE UPSPRİZ TUŞ KAP.K.BRONZ  10  18.700
771233  E  G.LİFE 2'Lİ TOP.PRİZ KOYUBRONZ  5  63.600
771234  E  G.LİFE IŞIKLITUŞKAPAĞI K.BRONZ  1  17.100
771243  E  G.LİFESIVI/GAZ DEDEK.TUŞ BRONZ  1  73.900
771244  E  G.LİFE LAM.SEM.TUŞ KAP.K.BRONZ  10  8.090
771246  E  G.LİFE ZİL SEM.TUŞ KAP.K.BRONZ  10  8.090
771248  E  G.LİFE MRDV SEM.TUŞ KAP.BRONZ  10  8.090
771249  E  G.LİFE MERK.ÜNİ.TUŞ K. K.BRONZ  1  25.300
771250  E  G.LİFE Y.KUM.TUŞ KAP.K.BRONZ   1  25.300
771251  E  G.LİFE FM RAD.TUŞ KAP.K.BRONZ   1  25.300
771253  E  G.LİFE ELEK.TERM.TUS KP BRONZ   1  36.800
771254  E  G.LİFE ENERJİ SAV.TUŞ KA.BRONZ  1  18.200
771257  E  G.LİFE FAN KUM.MEK.TUŞ K.BRONZ  1  27.800
771258  E  G.LİFERJ45 FSTPCAT6TUŞ K.BRONZ  1  27.800
771259  E  G.LİFE 1000W DİM.TUŞ KAP.BRONZ  1  83.200
771260  E  G.LİFE 1-10V-420WDİM.TUŞ.BRONZ  1  16.700
771266  E  G.LİFE TV PRİZİ TUŞ KAP. BRONZ  1  10.200
771268  E  G.LİFE DİM.400WTUŞ KAP.K.BRONZ  1  25.300
771272  E  G.LİFE TV-R PRİZİTUŞ KAP.BRONZ  1  16.600
771273  E  G.LİFE TV-R-SAT TUŞ KAP.BRONZ   1  16.600
771274  E  G.LİFE GECİ.ENER.SAV.TUS BRONZ  1  21.900
771275  E  G.LİFE 1-2ÇIK RJ45 TUŞKAP.BRNZ  1  23.600
771276  E  G.LİFE AMP DATA ADAPTÖR BRONZ   1  27.400
771278  E  G.LİFE BOŞLUK KAPAĞI K.BRONZ   1  33.200
771279  E  G.LİFE IŞIK KOMÜ.TUŞ KP.K.BRNZ  1  22.600
771283  E  G.LİFE TV-RDİÇİN ÇAP 30MMBRONZ  1  7.120
771284  E  G.LİFE STP RJ45TUŞ KAP.K.BRONZ  1  25.000
771285  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞ TUŞ K.BRONZ  1  14.000
771286  E  G.LİFE DOKUN.DİM.TUŞ.KAP.BRONZ  1  25.300
771288  E  G.LİFE HAR.DE.2KAB.TUŞ.K.BRONZ  1  16.600
771295  E  G.LİFE RJ11 PRİZİ TUŞ KA.BRONZ  1  9.030
771299  E  G.LİFE 50X50 ADAPTÖR KAP.BRONZ  1  17.900
771300  E  G.LİFE HOP.PRZ TUŞ KAP. ALÜMİ.  1  16.600
771301  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.ALÜMİN.  5  11.300
771302  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.ALÜMİN.  2  21.500
771303  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.ALÜMİN.  2  34.400
771304  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.ALÜMİN.  1  56.000
771305  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.ALÜMİN.  1  78.000
771306  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.ALÜMİN.  2  21.500
771307  E  G.LİFE 3'Lİ DİKEY ÇERC.ALÜMİN.  2  34.400
771308  E  G.LİFE 4'Lİ DİKEY ÇERC.ALÜMİN.  1  56.000
771309  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.ALÜMİN.  1  78.000
771310  E  G.LİFE DÜZ TUŞ KAPAĞI ALÜMİN.  10  7.940
771311  E  G.LİFE IŞIK-ETİK.TUŞ KAP.ALÜM.  1  17.100
771312  E  G.LİFE KOMÜTAT.TUŞ KAP.ALÜMİN.  10  12.300
771314  E  G.LİFE JALUZİ TUŞ KAP. ALÜMİN.  1  21.300
771317  E  G.LİFE IŞIKLILİHT TUŞ.KAP.ALÜM  1  31.900
771319  E  G.LİFEKOR./PAN MEK TUŞKAP.ALÜM  10  8.390
771320  E  G.LİFE TOP.PRİZ TUŞ KAP.ALÜMİN  10  6.560
771321  E  G.LİFE TOP.ÇOC.PRİZ TUŞ ALÜMİ.  1  11.700
771322  E  G.LİFE TOP.KAP.PRİZ TUŞ ALÜMİ.  1  17.900
771324  E  G.LİFE KOLAY FİŞ ÇIK.PRİZ ALÜM  10  39.300
771325  E  G.LİFE ÇİFTÇIK.HOP.PRZTUŞ ALÜ.  1  16.600
771326  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRİZ TUŞ ALÜ  10  6.000
771328  E  G.LİFE UPSPRİZ TUŞ KAP.ALÜMİN.  10  18.700
771333  E  G.LİFE 2'Lİ TOP.PRİZ ALÜMİNYUM  5  63.600
771334  E  G.LİFE IŞIKLITUŞKAPAĞI ALÜMİN.  1  17.100
771343  E  G.LİFESIVI/GAZ DEDEK.TUŞ ALÜMİ  1  73.900
771344  E  G.LİFE LAM.SEM.TUŞ KAP.ALÜMİN.  10  8.090
771346  E  G.LİFE ZİL SEM.TUŞ KAP.ALÜMİN.  10  8.090
771348  E  G.LİFE MRDV SEM.TUŞ KAP.ALÜM.  10  8.090
771349  E  G.LİFE MERK.ÜNİ.TUŞ KAP. ALÜMİ  1  25.300
771350  E  G.LİFE Y.KUM.TUŞ KAP. ALÜMİN.   1  25.300
771351  E  G.LİFE FM RAD.TUŞ KAP. ALÜMİN.  1  25.300
771353  E  G.LİFE ELEK.TERM.TUS KP ALÜMİ.  1  36.800
771354  E  G.LİFE ENERJİ SAV.TUŞ KA.ALÜMİ  1  18.200
771357  E  G.LİFE FAN KUM.MEK.TUŞ K.ALÜMİ  1  27.800
771358  E  G.LİFERJ45 FSTP CAT6TUŞ KP ALÜ  1  30.700
771359  E  G.LİFE 1000W DİM.TUŞ KAP.ALÜMİ  1  83.200
771360  E  G.LİFE 1-10V-420WDİM.TUŞ.K.ALÜ  1  16.700
771366  E  G.LİFE TV PRİZİ TUŞ KAP.ALÜMİ.  1  10.200
771368  E  G.LİFE DİM.400WTUŞ KAP.ALÜMİN.  1  25.300
771372  E  G.LİFE TV-R PRİZİTUŞ KAP.ALÜMİ  1  16.600
771373  E  G.LİFE TV-R-SAT TUŞ KAP.ALÜMİ.  1  16.600
771374  E  G.LİFE GECİ.ENER.SAV.TUS ALÜMİ  1  21.900
771375  E  G.LİFE 1-2ÇIK RJ45 TUŞKAP.ALÜM  1  23.600
771376  E  G.LİFE AMP DATA ADAPTÖR ALÜMİN  1  27.400
771378  E  G.LİFE BOŞLUK KAPAĞI ALÜMİNYUM  1  33.200
771379  E  G.LİFE IŞIK KOMÜ.TUŞ KAP.ALÜM.  1  22.600
771383  E  G.LİFE TV-RDİÇİN ÇAP 30MM ALÜ.  1  7.120
771384  E  G.LİFE STP RJ45TUŞ KAP.ALÜMİN.  1  25.000
771385  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞ TUŞ K.ALÜM.  1  14.000
771386  E  G.LİFE DOKUN.DİM.TUŞ.KAP.ALÜMİ  1  25.300
771388  E  G.LİFE HAR.DE.2KAB.TUŞ.K.ALÜM.  1  16.600
771395  E  G.LİFE RJ11 PRİZİ TUŞ KA.ALÜM.  1  9.030
771399  E  G.LİFE 50X50 ADAPTÖR KAP.ALÜM.  1  17.900
771400  E  G.LİFE HOP.PRZ TUŞ KAP. TİTAN.  1  16.600
771401  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.TİTANY.  5  11.300
771402  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.TİTANY.  2  21.500
771403  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.TİTANY.  2  34.400
771404  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.TİTANY.  1  56.000
771405  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.TİTANY.  1  78.000
771406  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.TİTANY.  2  21.500
771407  E  G.LİFE 3'Lİ DİKEY ÇERC.TİTANY.  2  34.400
771408  E  G.LİFE 4'Lİ DİKEY ÇERC.TİTANY.  1  56.000
771409  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.TİTANY.  1  78.000
771410  E  G.LİFE DÜZ TUŞ KAPAĞI TİTANYU.  10  7.940
771411  E  G.LİFE IŞIK-ETİK.TUŞ KAP.TİTAN  1  17.100
771412  E  G.LİFE KOMÜTAT.TUŞ KAP.TİTANY.  10  12.300
771414  E  G.LİFE JALUZİ TUŞ KAP. TİTANY.  1  21.300
771417  E  G.LİFE IŞIKLILİHT TUŞ.KP.TİTAN  1  31.900
771419  E  G.LİFEKOR./PAN MEK TUŞKAP.TİTA  10  8.390
771420  E  G.LİFE TOP.PRİZ TUŞ KAP.TİTANY  10  6.560
771421  E  G.LİFE TOP.ÇOC.PRİZ TUŞ TİTAN.  1  11.700
771422  E  G.LİFE TOP.KAP.PRİZ TUŞ TİTAN.  1  17.900
771425  E  G.LİFE ÇİFTÇIK.HOP.PRZTUŞ TİT.  1  16.600
771426  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRİZ TUŞ TİTA  10  6.000
771428  E  G.LİFE UPSPRİZ TUŞ KAP.TİTANY.  10  18.700
771433  E  G.LİFE 2'Lİ TOP.PRİZ TİTANYUM   5  63.600
771434  E  G.LİFE IŞIKLITUŞ KAPAĞI TİTAN.  1  17.100
771443  E  G.LİFESIVI/GAZ DEDEK.TUŞ TİTAN  1  73.900
771444  E  G.LİFE LAM.SEM.TUŞ KAP.TİTANY.  10  8.090
771446  E  G.LİFE ZİL SEM.TUŞ KAP.TİTANY.  10  8.090
771449  E  G.LİFE MERK.ÜNİ.TUŞ KAP. TİTAN  1  25.300
771450  E  G.LİFE Y.KUM.TUŞ KAP. TİTANYUM  1  25.300
771451  E  G.LİFE FM RAD.TUŞ KAP. TİTANY.  1  25.300
771453  E  G.LİFE ELEK.TERM.TUS KP TİTAN.  1  36.800
771454  E  G.LİFE ENERJİ SAV.TUŞ KA.TİTAN  1  18.200
771457  E  G.LİFE FAN KUM.MEK.TUŞ K.TİTAN  1  27.800
771458  E  G.LİFERJ45 FSTPCAT6TUŞ K.TİTAN  1  30.700
771459  E  G.LİFE 1000W DİM.TUŞ KAP.TİTAN  1  83.200
771460  E  G.LİFE 1-10V-420WDİM.TUŞ.TİTAN  1  16.700
771466  E  G.LİFE TV PRİZİ TUŞ KAP.TİTAN   1  10.200
771468  E  G.LİFE DİM.400WTUŞ KAP.TİTANYU  1  25.300
771472  E  G.LİFE TV-R PRİZİTUŞ KAP.TİTAN  1  16.600
771473  E  G.LİFE TV-R-SAT TUŞ KAP.TİTAN.  1  16.600
771474  E  G.LİFE GECİ.ENER.SAV.TUŞ TİTAN  1  21.900
771475  E  G.LİFE 1-2ÇIK RJ45TUŞKAP.TİTAN  1  23.600
771476  E  G.LİFE AMP DATA ADAPTÖR TİTANY  1  27.400
771478  E  G.LİFE BOŞLUK KAPAĞI TİTANYUM   1  33.200
771479  E  G.LİFE IŞIK KOMÜ.TUŞ KAP.TİTAN  1  22.600
771483  E  G.LİFE TV-RDİÇİN ÇAP 30MMTİTAN  1  7.120
771484  E  G.LİFE STP RJ45TUŞ KAP.TİTANYU  1  25.000
771485  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞ TUŞ K.TİTAN  1  14.000
771486  E  G.LİFE DOKUN.DİM.TUŞ.KAP.TİTAN  1  25.300
771488  E  G.LİFE HAR.DE.2KAB.TUŞ.K.TİTAN  1  16.600
771495  E  G.LİFE RJ11 PRİZİ TUŞ KA.TİTAN  1  9.030
771499  E  G.LİFE 50X50 ADAPTÖR KAP.TİTAN  1  17.900
771500  E  G.LİFE HOP.PRİZ TUŞ KAP.İNCİ   1  16.600
771501  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.İNCİ    5  11.300
771502  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.İNCİ    2  21.500
771503  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.İNCİ    2  34.400
771504  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.İNCİ    1  56.000
771505  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.İNCİ    1  78.000
771506  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.İNCİ    2  21.500
771507  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.İNCİ    2  34.400
771508  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.İNCİ    1  56.000
771509  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.İNCİ    1  78.000
771510  E  G.LİFE DÜZ TUŞ KAPAĞI İNCİ    10  7.940
771511  E  G.LİFE IŞIK-ETİK.TUŞ KAP.İNCİ   1  17.100
771512  E  G.LİFE KOMÜTATÖR.TUŞ KAP.İNCİ  10  12.300
771514  E  G.LİFE JALUZİ TUŞ KAP. İNCİ    1  21.300
771517  E  G.LİFE IŞIKLILİHT TUŞ.KAP.İNCİ  1  31.900
771519  E  G.LİFEKOR./PAN MEK TUŞKAP.İNCİ  10  8.390
771520  E  G.LİFE TOP.PRİZ TUŞ KAP.İNCİ   10  6.560
771521  E  G.LİFE TOP.ÇOC.PRİZ TUŞ İNCİ   1  11.700
771522  E  G.LİFE TOP.KAP.PRİZ TUŞ İNCİ   1  17.900
771525  E  G.LİFE ÇİFTÇIK.HOP.PRZTUŞ İNCİ  1  16.600
771526  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRİZ TUŞ İNCİ  10  6.000
771528  E  G.LİFE UPSPRİZ TUŞ KAP.İNCİ   10  18.700
771533  E  G.LİFE 2'Lİ TOPRAKLI PRİZ İNCİ  5  63.600
771534  E  G.LİFE IŞIKLI TUŞ KAPAĞI İNCİ   1  17.100
771543  E  G.LİFESIVI/GAZ DEDEK.TUŞ İNCİ   1  73.900
771544  E  G.LİFE LAMBA.SEM.TUŞ KAP.İNCİ  10  8.090
771546  E  G.LİFE ZİL .SEM.TUŞ KAP.İNCİ   10  8.090
771548  E  G.LİFE MRDV SEM.TUŞ KAP.İNCİ   10  8.090
771549  E  G.LİFE MERK.ÜNİ.TUŞ KAP. İNCİ   1  25.300
771550  E  G.LİFE Y.KUMANDA.TUŞ KAP. İNCİ  1  25.300
771551  E  G.LİFE FM RADYO.TUŞ KAP. İNCİ   1  25.300
771553  E  G.LİFE ELEK.TERM.TUS KP İNCİ   1  36.800
771554  E  G.LİFE ENERJİ SAV.TUŞ KA.İNCİ   1  18.200
771557  E  G.LİFE FAN KUM.MEK.TUŞ KA.İNCİ  1  27.800
771558  E  G.LİFERJ45 FSTPCAT6TUŞ KP İNCİ  1  30.700
771559  E  G.LİFE 1000W DİM.TUŞ KAP.İNCİ   1  83.200
771560  E  G.LİFE 1-10V-420WDİM.TUŞ..İNCİ  1  16.700
771566  E  G.LİFE TV PRİZİ TUŞ KAP. İNCİ   1  10.200
771568  E  G.LİFE DİM.400WTUŞ KAPAK.İNCİ   1  25.300
771572  E  G.LİFE TV-R PRİZİTUŞ KAP.İNCİ   1  16.600
771573  E  G.LİFE TV-R-SAT TUŞ KAP.İNCİ   1  16.600
771574  E  G.LİFE GECİ.ENER.SAV.TUŞ İNCİ   1  21.900
771575  E  G.LİFE 1-2ÇIK RJ45TUŞ KAP.İNCİ  1  23.600
771576  E  G.LİFE AMP DATA ADAPTÖR İNCİ   1  27.400
771578  E  G.LİFE BOŞLUK KAPAĞI İNCİ     1  33.200
771579  E  G.LİFE IŞIK KOMÜ.TUŞ KAP.İNCİ   1  22.600
771583  E  G.LİFE TV-RDİÇİN ÇAP 30MMBEYAZ  1  7.120
771584  E  G.LİFE STP RJ45TUŞ KAPAK İNCİ  1  25.000
771585  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞ TUŞ K. İNCİ  1  14.000
771586  E  G.LİFE DOKUN.DİM.TUŞ.KAP.İNCİ  1  25.300
771588  E  G.LİFE HAR.DE.2KAB.TUŞ.KA.İNCİ  1  16.600
771595  E  G.LİFE RJ11 PRİZİ TUŞ KAP.İNCİ  1   9.030
771599  E  G.LİFE 50X50 ADAPTÖR KAP.İNCİ  1  17.900
771701  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.COCOA B  1  94.400
771702  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.COCOA B  1  152.000
771703  E  G.LIFE 3'LU YATAY CERC.COCOA B  1  236.000
771704  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.COCOA B  1  404.000
771705  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.COCOA B  1  552.000
771706  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.COCOA B  1  152.000
771707  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.COCOA B  1  236.000
771708  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.COCOA B  1  404.000
771709  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.COCOA B  1  552.000
771711  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.EVEREST  1  94.400
771712  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.EVEREST  1  152.000
771713  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.EVEREST  1  236.000
771714  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.EVEREST  1  404.000
771715  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.EVEREST  1  552.000
771716  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.EVEREST  1  152.000
771717  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.EVEREST  1  236.000
771718  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.EVEREST  1  404.000
771719  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.EVEREST  1  552.000
771900  E  G.LİFE OZEL İKİLİCERCEVE BEYAZ  1  14.700
771901  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.K.KIRMZ  1  50.900
771902  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.K.KIRMZ  1  80.800
771903  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.K.KIRMZ  1  128.000
771904  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.K.KIRMZ  1  235.000
771905  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.K.KIRMZ  1  319.000
771906  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.K.KIRMZ  1  80.800
771907  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.K.KIRMZ  1  128.000
771908  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.K.KIRMZ  1  235.000
771909  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.K.KIRMZ  1  319.000
771910  E  G.LİFE OZEL İKİLİCERCEVE BRONZ  1  27.300
771911  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.OK.MAVİ  1  50.900
771912  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.OK.MAVİ  1  80.800
771913  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.OK.MAVİ  1  128.000
771914  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.OK.MAVİ  1  235.000
771915  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.OK.MAVİ  1  319.000
771916  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.OK.MAVİ  1  80.800
771917  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.OK.MAVİ  1  128.000
771918  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.OK.MAVİ  1  235.000
771919  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.OK.MAVİ  1  319.000
771920  E  G.LİFE OZEL İKİLİCERCEVE ALÜM.  1  27.300
771921  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERCEV.YEŞİL  1  50.900
771922  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERCEV.YEŞİL  1  80.800
771923  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERCEV.YEŞİL  1  128.000
771924  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERCEV.YEŞİL  1  235.000
771925  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERCEV.YEŞİL  1  319.000
771926  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERCEV.YEŞİL  1  80.800
771927  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERCEV.YEŞİL  1  128.000
771928  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERCEV.YEŞİL  1  235.000
771929  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERCEV.YEŞİL  1  319.000
771930  E  G.LİFE OZEL İKİLİCERCEVE TİTAN  1  27.300
771931  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERCEV.KROM  1  56.000
771932  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERCEV.KROM  1  88.800
771933  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERCEV.KROM  1  141.000
771934  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERCEV.KROM  1  258.000
771935  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERCEV.KROM  1  353.000
771936  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERCEV.KROM  1  88.800
771937  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERCEV.KROM  1  141.000
771938  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERCEV.KROM  1  258.000
771939  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERCEV.KROM  1  353.000
771940  E  G.LİFE OZEL İKİLİ CERCEVE İNCİ  1  27.300
771941  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERC.K.NİKEL  1  56.000
771942  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.K.NİKEL  1  88.800
771943  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.K.NİKEL  1  141.000
771944  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.K.NİKEL  1  258.000
771945  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.K.NİKEL  1  353.000
771946  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.K.NİKEL  1  88.800
771947  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.K.NİKEL  1  141.000
771948  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.K.NİKEL  1  258.000
771949  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.K.NİKEL  1  353.000
771951  E  G.LIFE 1'LI YATAY CERC.S.ALUM.  1  56.000
771952  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERC.S.ALÜM.  1  88.800
771953  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERC.S.ALÜM.  1  141.000
771954  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERC.S.ALÜM.  1  258.000
771955  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERC.S.ALÜM.  1  353.000
771956  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERC.S.ALÜM.  1  88.800
771957  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERC.S.ALÜM.  1  141.000
771958  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERC.S.ALÜM.  1  258.000
771959  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERC.S.ALÜM  1  353.000
771961  E  G.LİFE 1'Lİ YAT.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  83.400
771962  E  G.LİFE 2'Lİ YAT.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  135.000
771963  E  G.LİFE 3'LÜ YAT.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  209.000
771964  E  G.LİFE 4'LÜ YAT.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  357.000
771965  E  G.LİFE 5'Lİ YAT.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  489.000
771966  E  G.LİFE 2'Lİ DİK.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  135.000
771967  E  G.LİFE 3'LÜ DİK.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  209.000
771968  E  G.LİFE 4'LÜ DİK.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  357.000
771969  E  G.LİFE 5'Lİ DİK.ÇERC.AKÇAAĞAÇ  1  489.000
771971  E  G.LİFE 1'Lİ YAT.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  83.400
771972  E  G.LİFE 2'Lİ YAT.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  135.000
771973  E  G.LİFE 3'LÜ YAT.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  209.000
771974  E  G.LİFE 4'LÜ YAT.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  357.000
771975  E  G.LİFE 5'Lİ YAT.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  489.000
771976  E  G.LİFE 2'Lİ DİK.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  135.000
771977  E  G.LİFE 3'LÜ DİK.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  209.000
771978  E  G.LİFE 4'LÜ DİK.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  357.000
771979  E  G.LİFE 5'Lİ DİK.ÇERC.KİRAZAĞAÇ  1  489.000
771981  E  G.LİFE 1'Lİ YATAY ÇERCEV.MAUN  1  83.400
771982  E  G.LİFE 2'Lİ YATAY ÇERCEV.MAUN  1  135.000
771983  E  G.LİFE 3'LÜ YATAY ÇERCEV.MAUN  1  209.000
771984  E  G.LİFE 4'LÜ YATAY ÇERCEV.MAUN   1  357.000
771985  E  G.LİFE 5'Lİ YATAY ÇERCEV.MAUN   1  489.000
771986  E  G.LİFE 2'Lİ DİKEY ÇERCEV.MAUN   1  135.000
771987  E  G.LİFE 3'LÜ DİKEY ÇERCEV.MAUN   1  209.000
771988  E  G.LİFE 4'LÜ DİKEY ÇERCEV.MAUN   1  357.000
771989  E  G.LİFE 5'Lİ DİKEY ÇERCEV.MAUN   1  489.000
771990  E  G.LİFE 1'Lİ YAT/DİK ÇERC.TÜTÜN  1  145.000
771995  E  G.LİFE 1'Lİ YAT/DİK Ç. KESTANE  1  145.000
773601  B  CARİVA ANAHTAR 10A BEYAZ     10   4.200
773604  B  CARİVA JALUZI KUM. ANAH.BEYAZ   1  13.100
773605  B  CARİVA KOMÜTATOR BEYAZ      10   5.600
773606  B  CARİVA VAVİEN BEYAZ       10   5.260
773607  B  CARİVA PERMUTATOR BEYAZ     10   6.670
773608  B  CARIVA KOMUTATOR VAVIEN BEYAZ  10   9.230
773610  B  CARİVA UYARICILI ANAHTAR BEYAZ  10  11.700
773611  B  CARİVA LIHT BUTONU BEYAZ     10   4.960
773612  B  CARİVA ETIKETLİ LIHT BUT.BEYAZ  10   7.610
773613  B  CARİVA IŞIKLI LIHT BUT. BEYAZ  10   8.760
773614  B  CARİVA JALUZI KUM. LİHT.BEYAZ   1  13.100
773615  B  CARİVA DOKUNMA.DİM. 600W BEYAZ  1  118.000
773617  B  CARİVA CEVIR.DIMMER 300W BEYAZ  1  60.600
773620  B  CARİVA TOPRAKLI PRİZ BEYAZ    10   4.850
773621  B  CARİVA COC.KORU.TOPRAK.PR.BEYZ  10   5.840
773622  B  CARİVA KAP.KORU.TOPRAK.PR.BEYZ  10   6.920
773624  B  CARİVA TOPRAKLI PRİZ UPS BEYAZ  10   5.560
773626  B  CARİVA IŞIKLI VAVIEN BEYAZ    10  11.700
773629  B  CARİVA ÇAN SEM.TUŞKAPAGI BEYAZ  10   1.910
773630  B  CARİVA LAM SEM.TUŞKAPAGI BEYAZ  10   1.910
773635  B  CARİVATV-RD-SATYILDIZ PRZBEYAZ  10  40.900
773636  B  CARİVA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ BEYAZ  10  40.900
773637  B  CARİVATV-RD-SAT GEÇİŞ-SON BEYZ  10  40.900
773638  B  CARİVA RJ11 4KON- 1CIKIŞ BEYAZ  10   7.080
773639  B  CARİVA RJ11 4KON- 2CIKIŞ BEYAZ  10  11.900
773640  B  CARİVA RJ45+RJ11 2ÇIKIŞ BEYAZ  10  36.600
773641  B  CARİVA RJ45 CAT6 UTP PRİZBEYAZ  10  31.200
773642  B  CARİVA RJ45CAT6 UTP 2ÇIK.BEYAZ  10  50.800
773643  B  CARİVA TELPRİZİ TÜRKSTAN.BEYAZ  10   4.170
773645  B  CARİVA KAP.KORU.TOPRAK.PR.IP44  10  13.400
773646  B  CARİVA BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ    10   7.770
773648  B  CARİVA ENERJİ SAVER BEYAZ    10  48.400
773651  B  CARİVA TEKLI CERCEVE BEYAZ    20   1.070
773652  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE BEYAZ    10   2.540
773653  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE BEYAZ     2   5.050
773654  B  CARİVA DÖRTLÜ CERCEVE BEYAZ    1   8.370
773655  B  CARIVA BEŞLİ ÇERÇEVE BEYAZ    1  11.100
773661  B  CARİVA TEKLI CERCEVE DORE    20   3.090
773662  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE DORE    10   6.300
773663  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE DORE     2  11.400
773664  B  CARİVA DÖRTLÜ CERCEVE DORE    1  21.600
773665  B  CARIVA BEŞLİ ÇERÇEVE DORE     1  29.000
773671  B  CARİVA TEKLI CERCEVE ALÜMİNYUM  20   3.090
773672  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE ALÜMİNYUM  10   6.300
773673  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE ALÜMİNYUM   2  11.400
773674  B  CARİVA DÖRTLÜCERCEVE ALÜMİNYUM  1  21.600
773675  B  CARİVA BEŞLİ CERCEVE ALÜMİNYUM  1  29.000
773678  B  CARİVA TV YILDIZ PRİZ BEYAZ   10   7.180
773681  B  CARİVA TEKLİ CERCEVE KUM     20   2.080
773682  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE KUM     10   3.770
773683  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE KUM      2   6.700
773684  B  CARİVA DÖRTLÜCERCEVE KUM     1  11.900
773685  B  CARİVA BEŞLİ CERCEVE KUM     1  16.100
773689  B  CARİVA TV GEÇİŞLİ-SONLU BEYAZ  10   7.020
773690  B  CARİVA TV GEÇİŞLİ BEYAZ 10DB   10   7.020
773691  B  CARİVA TEKLİ CERCEVE GRİ     20   2.080
773692  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE GRİ     10   3.770
773693  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE GRİ      2   6.700
773694  B  CARİVA DÖRTLÜCERCEVE GRİ     1  11.900
773695  B  CARİVA BEŞLİ CERCEVE GRİ     1  16.100
773698  B  CARİVA TEKLİ S.ÜSTÜ KASA BEYAZ  5   7.910
773701  B  CARİVA ANAHTAR 10A KREM     10   4.200
773704  B  CARİVA JALUZI KUM. ANAH.KREM   1  13.100
773705  B  CARİVA KOMÜTATOR KREM      10   5.600
773706  B  CARİVA VAVİEN KREM        10   5.260
773707  B  CARİVA PERMUTATOR KREM      10   6.670
773708  B  CARIVA KOMUTATOR VAVIEN KREM   10   9.230
773710  B  CARİVA UYARICILI ANAHTAR KREM  10  11.700
773711  B  CARİVA LIHT BUTONU KREM     10   4.960
773712  B  CARİVA ETIKETLİ LIHT BUT.KREM  10   7.610
773713  B  CARİVA IŞIKLI LIHT BUT. KREM   10   8.760
773714  B  CARİVA JALUZI KUM. LİHT.KREM   1  13.100
773715  B  CARİVA DOKUNMA.DİM. 600W KREM   1  118.000
773717  B  CARİVA CEVIR.DIMMER 300W KREM   1  60.600
773720  B  CARİVA TOPRAKLI PRİZ KREM    10   4.850
773721  B  CARİVA COC.KORU.TOPRAK.PR.KREM  10   5.840
773722  B  CARİVA KAP.KORU.TOPRAK.PR.KREM  10   6.920
773724  B  CARİVA TOPRAKLI PRİZ UPS KREM  10   5.560
773726  B  CARİVA IŞIKLI VAVIEN KREM    10  11.700
773729  B  CARİVA ÇAN SEM.TUŞKAPAGI KREM  10   1.910
773730  B  CARİVA LAM SEM.TUŞKAPAGI KREM  10   1.910
773735  B  CARİVATV-RD-SATYILDIZ PRİZKREM  10  40.900
773736  B  CARİVA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ KREM  10  40.900
773737  B  CARİVATV-RD-SAT GEÇİŞ-SON KREM  10  40.900
773738  B  CARİVA RJ11 4KON- 1CIKIŞ KREM  10   7.080
773739  B  CARİVA RJ11 4KON- 2CIKIŞ KREM  10  11.900
773740  B  CARİVA RJ45+RJ11 2ÇIKIŞ KREM   10  36.600
773741  B  CARİVA RJ45 CAT6 UTP PRİZ KREM  10  31.200
773742  B  CARİVA RJ45CAT6 UTP 2ÇIK.KREM  10  50.800
773743  B  CARİVA TELPRİZİ TÜRKSTAN.KREM  10   4.170
773745  B  CARİVA KAP.KORU.TOPRAK.PR.IP44  10  13.400
773746  B  CARİVA BOŞLUK KAPAĞI KREM    10   7.770
773748  B  CARİVA ENERJİ SAVER KREM     1  48.400
773751  B  CARİVA TEKLI CERCEVE KREM    20   1.070
773752  B  CARİVA İKİLİ CERCEVE KREM    10   2.540
773753  B  CARİVA ÜÇLÜ CERCEVE KREM     2   5.050
773754  B  CARİVA DÖRTLÜ CERCEVE KREM    1   8.370
773755  B  CARIVA BEŞLİ ÇERÇEVE KREM     1  11.100
773778  B  CARİVA TV YILDIZ PRİZ KREM    10   7.180
773789  B  CARİVA TV GEÇİŞLİ-SONLU KREM   10   7.020
773790  B  CARİVA TV GEÇİŞLİ KREM 14DB   10   7.020
773798  B  CARİVA TEKLİ S.ÜSTÜ KASA KREM   5   7.910
774103  B  VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A BEJ   10  46.200
774105  B  VALENA VAVİEN 16A BEJ      10  30.800
774113  B  VALENA UYARICI. KOMÜTATÖR, BEJ  10  47.700
774128  B  VALENA HAREKET DEDEK.BEJ .320W  1  272.000
774130  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ BEJ  10  34.800
774131  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ BEJ  10  55.300
774134  B  VALENA ENERGY SAVER, BEJ     10  69.400
774135  B  VALENA GECİKME ENERGYSAVER BEJ  10  180.000
774146  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ BEJ  10  44.300
774147  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ BEJ  10  69.500
774151  B  Tekli cerceve, bej/ Dore     10  10.200
774152  B  Ikili cerceve, yatay, bej/Dore  10  18.400
774153  B  Uclu cerceve, yatay, bej/Dore   2  28.600
774154  B  Dortlu cerceve, yatay,bej/Dore  1  45.800
774155  B  Besli cerceve, yatay,bej/Dore   1  61.100
774156  B  Ikili cerceve, dikey,bej/Dore  10  18.400
774157  B  Uclu cerceve, dikey,bej/Dore   2  28.600
774158  B  Dortlu cerceve,dikey,bej/Dore   1  45.800
774162  B  VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK BEJ  1  175.000
774165  B  VALENA S.ALTI HOPARLÖR BEYAZ   1  77.400
774166  B  VALENA MÜZ.YAY.MER.ÜNİ+BES.BEJ  1  775.000
774167  B  VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA BEJ  1  456.000
774168  B  VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO BEJ  1  366.000
774174  B  VALENA DİM.600W AKR HLJ FR BEJ  1  186.000
774180  B  VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP BEJ  10  57.300
774189  B  HAREKET DEDEKTORU 1000W BEJ    1  318.000
774192  B  VALENA İKİ KUT.ANAH.IP44 BEJ   10  30.900
774197  B  VALENA PERMÜTATÖR IP 44, BEJ   10  40.400
774198  B  VALENA KOMÜTA--VAVİEN IP44 BEJ  10  40.400
774199  B  VALENA LİHT BUTONU IP44 BEJ   10  29.700
774203  B  VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A BYZ   10  46.200
774205  B  VALENA VAVİEN 16A BEYAZ     10  30.800
774213  B  VALENA UYA.KOMÜTATÖR, BEYAZ   10  47.700
774228  B  VALENA HAREKET DEDEK.BYZ .320W  1  272.000
774230  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ BYZ  10  34.800
774231  B  VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ BYZ  10  55.300
774234  B  VALENA ENERGY SAVER, BEYAZ    10  69.400
774235  B  VALENA GECİKME ENERGYSAVER BYZ  10  180.000
774246  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ BYZ  10  44.300
774247  B  VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ BYZ  10  69.500
774301  B  VALENA ANAHTAR BEJ 10A      10  11.900
774304  B  VALENA JALUZİ KUMANDA ANAH.BEJ  1  44.500
774305  B  VALENA KOMÜTATÖR BEJ 10A     10  18.400
774306  B  VALENA VAVİEN BEJ 10A      10  14.200
774307  B  VALENA PERMÜTATÖR BEJ 10A    10  25.500
774308  B  VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN BEJ.10A  10  25.400
774310  B  VALENA IŞIKLI ANAHTAR. BEJ 10A  10  24.800
774312  B  VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.BEJ  10  17.800
774313  B  VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.BEJ  10  26.200
774314  B  VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH BEJ  1  45.100
774315  B  VALENAIŞIK ZİL B.ÇAN SEMBO.BEJ  10  26.200
774316  B  VALENA PRİZ VİDALI BEJ      10  9.060
774319  B  VALENA KORDONLU LİHTBUTONU BEJ  1  41.100
774320  B  VALENA TOPRAKLI PRİZ BEJ     10  13.200
774321  B  VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.BEJ   10  16.600
774322  B  VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. BEJ   10  19.400
774324  B  VALENA 2'LI HOPARLÖR PRİZİ BEJ  10  73.200
774326  B  VALENA IŞIKLI VAVIEN BEJ     10  29.300
774328  B  VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR BEJ   10  32.400
774329  B  VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ. BEJ  10  32.800
774330  B  VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ. BEJ  10  32.800
774331  B  VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ. BEJ  10  36.800
774335  B  VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ. BEJ  10  65.300
774336  B  VALENATV-RD-SATGEÇİŞLİ SON BEJ  10  65.300
774337  B  VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. BEJ  10  71.000
774338  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. BEJ  10  26.300
774339  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. BEJ  10  35.900
774341  B  VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ BEJ   1  58.700
774342  B  VALENA TV-RD ÖN PLAKA BEJ     1  10.200
774346  B  VALENA BOŞLUK KAPAĞI BEJ     10  8.750
774347  B  VALENA KABLO ÇIKIŞI BEJ     10  22.800
774350  B  VALENA IP44 NEMLİ YER ÇERÇ.BEJ  10  22.900
774351  B  VALENA YATAY1'Lİ ÇERCEVE BEJ   10  3.400
774352  B  VALENA YATAY2'Lİ ÇERCEVE BEJ   10  6.110
774353  B  VALENA YATAY3'LÜ ÇERCEVE BEJ   2  9.490
774354  B  VALENA YATAY4'LÜ ÇERCEVE BEJ   1  17.000
774355  B  VALENA YATAY5'Lİ ÇERCEVE BEJ   1  23.800
774356  B  VALENA DİKEY2'Lİ ÇERCEVE BEJ   10  6.110
774357  B  VALENA DİKEY3'LÜ ÇERCEVE BEJ   2  9.490
774358  B  VALENA DİKEY4'LÜ ÇERCEVE BEJ   1  17.000
774369  B  VALENA KIRM.KAPAKLI UPS PRİZİ  10  16.900
774371  B  VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ BEJ   5  25.600
774378  B  VALENA TÜRK TELEFON PRIZI BEJ  10  10.200
774379  B  VALENA TÜRK TELEFON PRIZI BEYZ  10  10.200
774396  B  VALENA UPS TOPRAKLI PRİZ BEYAZ  10  16.900
774398  B  VALENA UPS TOPRAKLI PRİZ BEJ   10  16.900
774401  B  VALENA ANAHTAR BEYAZ 10A     10  11.900
774404  B  VALENA JALUZİ KUM.ANAH.BEYAZ   1  44.500
774405  B  VALENA KOMÜTATÖR BEYAZ 10A    10  18.400
774406  B  VALENA VAVİEN BEYAZ 10A     10  14.200
774407  B  VALENA PERMÜTATÖR BEYAZ 10A   10  25.500
774408  B  VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN BYZ.10A  10  25.400
774410  B  VALENA IŞIKLI ANAH. BEYAZ 10A  10  24.800
774412  B  VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.BYZ  10  17.800
774413  B  VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.BYZ  10  26.200
774414  B  VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH BYZ  1  45.100
774415  B  VALENA IŞIK ZİL B.ÇAN SEMB.BYZ  10  26.200
774416  B  VALENA PRİZ VİDALI BEYAZ     10  9.060
774419  B  VALENA KORDONLIHT BUTONU BEYAZ  1  41.100
774420  B  VALENA TOPRAKLI PRİZ BEYAZ    10  13.200
774421  B  VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.BEYAZ  10  16.600
774422  B  VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. BEYAZ  10  19.400
774424  B  VALENA 2'LI HOPARLÖR PRİZİ BYZ  10  73.200
774426  B  VALENA IŞIKLI VAVIEN BEYAZ    10  29.300
774427  B  VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ BEYA  5  25.600
774428  B  VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR BEYAZ  10  32.400
774429  B  VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ. BYZ  10  32.800
774430  B  VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ. BYZ  10  32.800
774431  B  VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ. BYZ  10  36.800
774435  B  VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ. BYZ  10  65.300
774436  B  VALENATV-RD-SATGEÇİŞLİ SON BYZ  10  65.300
774437  B  VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. BYZ  10  71.000
774438  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. BYZ  10  26.300
774439  B  VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. BYZ  10  35.900
774441  B  VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ BEYAZ  1  58.700
774442  B  VALENA TV-RD ÖNPLAKA BEYAZ    1  10.200
774446  B  VALENA BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ    10   8.750
774447  B  VALENA KABLO ÇIKIŞI BEYAZ    10  22.800
774450  B  VALENA IP44 NEMLİ YER ÇERÇ.BYZ  10  22.900
774451  B  VALENA YATAY1'Lİ ÇERCEV.BEYAZ  10   3.400
774452  B  VALENA YATAY2'Lİ ÇERCEV.BEYAZ  10   6.110
774453  B  VALENA YATAY3'LÜ ÇERCEV BEYAZ   2   9.490
774454  B  VALENA YATAY4'LÜ ÇERCEV BEYAZ   1  17.000
774455  B  VALENA YATAY5'Lİ ÇERCEV BEYAZ   1  23.800
774456  B  VALENA DİKEY2'Lİ ÇERCEV BEYAZ  10   6.110
774457  B  VALENA DİKEY3'LÜ ÇERCEV BEYAZ   2   9.490
774458  B  VALENA DİKEY4'LÜ ÇERCEV BEYAZ   1  17.000
774461  B  VALENAYATAY1'Lİ ÇERC.KRİS.BANT  10  10.200
774462  B  VALENAYATAY2'Lİ ÇERC.KRİS.BANT  10  18.400
774463  B  VALENAYATAY3'LÜ ÇERC.KRİS.BANT  2  28.600
774464  B  VALENAYATAY4'LÜ ÇERC.KRİS.BANT  1  45.800
774465  B  VALENAYATAY5'Lİ ÇERC.KRİS.BANT  1  61.100
774466  B  VALENADİKEY2'Lİ ÇERC.KRİS.BANT  10  18.400
774467  B  VALENADİKEY3'LÜ ÇERC.KRİS.BANT  2  28.600
774468  B  VALENADİKEY4'LÜ ÇERC.KRİS.BANT  1  45.800
775600  E  G.LİFE IŞIKLI ANAHTAR 10A    10  32.700
775601  E  G.LİFE UYARICILI ANAHTAR 10A   10  32.700
775602  E  G.LİFE IŞIKLI VAVİEN 10A     10  39.400
775604  E  G.LİFE ANAHTAR 16A        10  15.300
775606  E  G.LİFE VAVİEN 16A        10  19.600
775608  E  G.LİFE IŞIKLI KOMÜ. VAVİEN 10A  10  49.500
775609  E  G.LİFE IŞIKLI VAVİEN 16A     10  35.100
775652  E  G.LİFELİHT(DOKUNMATİK)DİM.400W  1  193.000
775653  E  G.LİFELİHT(DOKUNMATİK)DİM.600W  1  209.000
775654  E  G.LİFE DİMMER400W ÇEVİRMELİ    1  90.600
775655  E  G.LİFE HARE.DEDEKTÖR 2KAB.300W  1  92.300
775656  E  G.LİFE HARE.DEDEKTÖR 2KAB.400W  1  222.000
775657  E  G.LİFE HARE.DEDEKT.3KAB.1000W   1  234.000
775666  E  G.LİFE MUZİK YAY.MERKEZİ ÜNİTE  1  843.000
775667  E  G.LİFE MUZİK YAY.YEREL KUMANDA  1  397.000
775668  E  G.LİFE MUZİK YEREL KUM.FMRADYO  1  397.000
775669  E  G.LİFE MUZİK YAY.FMRADYO 16OHM  1  323.000
775670  E  G.LİFE S.ALTI HOPARLORBEYAZ 2W  1  74.400
775671  E  G.LİFE S.ALTI HOPARLOR GRİ 2W   1  74.400
775674  E  G.LİFE MUZİK Y.RADYO HOPARLÖRÜ  1  57.900
775680  E  G.LİFE TV PRİZ F TİPİ YILDIZ   10  33.300
775685  E  G.LİFE TERMOSTAT ALÜ.KAPAKLI   1  259.000
775693  E  G.LİFE TERM. ALÜ.KAPAK N/A KON  1  299.000
775696  E  G.LİFEPANJUR ANAH.SAATLİ BRONZ  1  480.000
775697  E  G.LİFEPANJUR ANAH.SAATLİ ALÜM.  1  480.000
775698  E  G.LİFEPANJUR ANAH.SAATLİ TİTAN  1  480.000
775699  E  G.LİFEPANJUR ANAH.SAATLİ İNCİ   1  480.000
775709  E  G.LİFE ELEKTRONİK ZİL 8-12V    1  157.000
775712  E  G.LİFE BAZER 230V/50 HZ, BEYAZ  1  90.600
775718  E  G.LİFE ELEKTRONİK ZİL 230V50HZ  1  360.000
775741  E  G.LİFE SIVI DEDEKTÖRÜ LED'Lİ   1  442.000
775742  E  G.LİFE GAZ(METAN) DEDEKTÖRÜ    1  398.000
775743  E  G.LİFE PROPAN/BÜTAN GAZ DEDEK.  1  412.000
775744  E  G.LİFE ALARM TEKRARLAYICI     1  259.000
775745  E  G.LİFE DEDEK.BESLEME ÜNİTESİ   1  140.000
775746  E  G.LİFEPANJUR ANAH.SAATLİ BEYAZ  1  354.000
775765  E  G.LİFE RJ45 CAT 5E UTP 1 ÇIKIŞ  10  56.500
775766  E  G.LİFE RJ45 CAT 5E UTP 2 ÇİKIŞ  10  89.800
775781  E  G.LİFE RJ45 CAT 6+RJ 11 PRİZ   10  89.700
775784  E  G.LİFE İKİLİ HOPARLÖR PRİZİ   10  53.900
775785  E  G.LİFE TEKLİ HOPARLOR PRIZI   10  43.100
775786  E  G.LİFE TV-RD PRİZ YILDIZ BAĞ.  10  37.800
775787  E  G.LİFE TV-RD GEÇİŞ-SONLU PRİZ  10  37.800
775788  E  G.LİFE TV-RD GEÇİŞLİ PRİZ 14DB  10  37.800
775789  E  G.LİFE TV-RD-SAT YILDIZ BAĞ.   10  43.700
775790  E  G.LİFE TV-RD-SAT GEÇİŞ-SONLU   10  43.700
775791  E  G.LİFE TV-RD-SAT GEÇİŞLİ PRİZ  10  43.700
775800  E  G.LİFE TANIMLAMA ETİKETLERİ   10  26.600
775801  E  G.LİFE ANAHTAR 10A        10  12.100
775804  E  G.LİFE PANJUR ANAHTARI MEKANİK  1  39.900
775805  E  G.LİFE KOMÜTATÖR 10A       10  20.700
775806  E  G.LİFE VAVİEN 10A        10  15.600
775807  E  G.LİFE PERMUTATÖR 10A      10  31.400
775808  E  G.LİFE KOMÜTATÖR VAVİEN 10A   10  27.300
775809  E  G.LİFE KORDONLU ANAHTAR      1  73.200
775811  E  G.LİFE LİHT BUTONU 10A      10  15.200
775813  E  G.LİFE IŞIKLI LİHT BUTONU 10A  10  24.300
775814  E  G.LİFE PANJUR LİHT ELEKTRİKSEL  1  44.100
775815  E  G.LİFE TERMOSTAT BEYAZ.KAPAKLI  1  208.000
775817  E  G.LİFE IŞIKLILİHT BUT.KURU KON  10  40.400
775819  E  G.LİFE KORDON.ENVERSÖR LİHT BT  1  77.600
775820  E  G.LİFE UYARICILI VAVİEN 10A   10  35.800
775823  E  G.LİFE RJ45 CAT 6 UTP 2 CIKIS  10  115.000
775825  E  G.LİFE IŞIKLI KOMÜTATÖR      1  46.600
775827  E  G.LİFE IŞIKLI PERMÜTATTÖR     1  57.600
775847  E  G.LİFE RJ45 CAT 6 UTP 1 ÇIKIŞ  10  72.100
775852  E  G.LIFE TUS KAPAK. IP44 ANAHTAR  10  23.400
775867  E  G.LİFE TERM. BYZ.KAPAK N/A KON     1  273.000
775868  E  G.LİFETERMOSTAT ELEKTRONİK TİP     1  286.000
775885  E  G.LİFE SUBD,TWINAX,AMP KAİDE     10  88.200
775890  E  G.LİFE LAM+YUVA 230V 1MA YEŞİL    10  10.100
775891  E  G.LİFE YED.LAM.DİMMER İÇİN220V    10  20.900
775892  E  G.LİFE YED.LAMBA E10 230V 3W     10  15.600
775893  E  G.LİFE LAM+YUVA 230V 1MA NEON     10  17.000
775894  E  G.LİFE LAM+YUVA230V 0.5MA YEŞİ    10  13.500
775895  E  G.LİFE LAM+YUVA230V 1MATURUNCU    10  12.900
775896  E  G.LİFE LAM+YUVA8-12V 15MAYEŞİL    10  19.500
775897  E    G.LİFE YD.LAMBA230V 0.5MAYEŞİL  10   8.830
775898  E  G.LİFE YED.LAM 230V1MA TURUNCU    10   9.250
775899  E    G.LİFE YED.LAM 8-12V15MA YEŞİL  10  10.800
775901  E  G.LİFE 1-10V DİMMER ÇEVİRMELİ     1  160.000
775903  E  G.LİFE 420W DİMMER ÇEVİRMELİ      1  220.000
775910  E  G.LİFE 1000W DİMMER ÇEVİRMELİ     1  499.000
775916  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRİZ         10   8.020
775920  E  G.LİFE TOP.OTO.BAĞLANTI PRİZ     10  10.700
775921  E  G.LİFE TOPRAKLI PRİZ 2P+T       10   9.490
775924  E  G.LİFE TUŞ KAP.IP44 TOP.PRİZ     10  21.900
775928  E  G.LİFE FRANSIZ ST.UPS PRİZ      10  18.300
775930  E  G.LİFE KLAVUZLU TOP.PRİZ       10  28.000
775936  E  G.LİFE RJ45 ÖZEL CAT3 2ÇIKIŞ     10  80.600
775938  E  G.LİFE RJ11-1 ÇIKIŞ 4 KONTAK     10  26.000
775939  E  G.LİFE RJ11-2 ÇIKIŞ 4 KONTAK     10  43.600
775954  E  G.LİFE ENERGY SAVER KLASİK      10  68.600
775955  E  G.LİFE ENERGY SAVER ELEKTRONİK     1  214.000
775957  E  G.LİFE FAN KUMANDA 3 KONUMLU      1  155.000
775958  E  G.LİFE FAN KUMANDA 4 KONUMLU      1  121.000
775962  E  G.LİFE ZAMAN AYARLI ANAHTAR      1  165.000
775965  E  G.LİFE TV PRİZ YILDIZ BAĞLANTI    10  29.000
775966  E  G.LİFE TV GEÇİŞ-SONLU PRİZ      10  32.000
775967  E  G.LİFE TV GEÇİŞLİ PRİZ 14DB      10  35.600
775975  E  G.LİFE RJ45 ÖZEL CAT3 1ÇIKIŞ      1  44.100
775976  E  G.LİFE RJ 45 CAT 6 SFTP - 2ÇIK     1  148.000
775985  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞI 5 GİRİŞLİ     10  17.100
775993  E  S.ARMADA ANTIMI TOPRAKLAMA FIS    10  99.400
776131  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 1'Lİ BEJ      10  15.200
776132  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 2'Lİ BEJ      5  32.200
776133  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 3'LÜ BEJ      1  68.700
776181  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 1'Lİ BEYAZ     10  15.200
776182  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 2'Lİ BEYAZ     5  32.200
776183  B  VALENA S.ÜSTÜ KASA 3'LÜ BEYAZ     1  68.700
777010  E  G.LİFE DÜZ TUŞ KAPAĞI BEYAZ      10   4.950
777011  E  G.LİFE IŞIK-ETİK.TUŞ KAP.BEYZ     10  10.200
777012  E  G.LİFE KOMÜTATÖR TUŞ KAP.BYZ     10   7.790
777014  E  G.LİFE JALUZİ TUŞ KAP. BEYAZ      1  11.100
777017  E  G.LİFE IŞIKLILİHT TUŞ.KAP.BYZ     10  13.800
777019  E  G.LİFEKOR./PAN MEK TUŞKAP.BYZ     10   6.370
777020  E  G.LİFE TOP.PRİZ TUŞ KAP.BEYAZ     10   4.260
777021  E  G.LİFE TOP.ÇOC.PRİZ TUŞ K.BYZ     10   6.730
777022  E  G.LİFE TOP.KAP.PRİZ TUŞ K.BYZ     10   9.470
777024  E  G.LİFE KOLAY FİŞ ÇIK.PRİZ BEYZ  10   32.800
777026  E  G.LİFE TOPRAKSIZ PRZ TUŞ BYZ   10    3.510
777028  E  G.LİFE UPS PRİZ TUŞ KAP.BEYAZ  10    7.560
777029  E  G.LİFE KLAV.TOP.PRİZ İÇİNBEYAZ  10    8.730
777043  E  G.LİFESIVI/GAZ DEDEK.TUŞ K.BYZ  1   39.100
777044  E  G.LİFE LAM.SEM.TUŞ KAP.BEYAZ   10    6.000
777046  E  G.LİFE ZİL SEMB.TUŞ KAP. BEYAZ  10    6.000
777048  E  G.LİFE MRDV SEM.TUŞ KAP.BEYAZ  10    6.000
777053  E  G.LİFE ELEKT.TERMOS TUŞ KP BYZ  1   26.900
777054  E  G.LİFE ENERJİ SAV.TUŞ KA.BEYAZ  10   11.500
777057  E  G.LİFE FAN KUM.MEK.TUŞ K.BEYAZ  1   20.700
777059  E  G.LİFE 1000W DİM.TUŞ KAP.BEYAZ  1   34.300
777060  E  G.LİFE 1-10V-420WDİM.TUŞ.K.BYZ  1    9.980
777066  E  G.LİFE ÖZEL TV PRİZ KAPAĞI BYZ  10    5.970
777075  E  G.LİFE 1-2ÇIK RJ45 TUŞ KAP.BYZ  10   15.300
777076  E  G.LİFE AMP DATA ADAPTÖR BEYAZ  10   23.800
777078  E  G.LİFE BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ    10   21.800
777083  E  G.LİFE ÖZEL TV-RD PRİZ KAP.BYZ  10    9.330
777084  E  G.LİFE STP RJ45 TUŞ KAP.BEYAZ  10   15.900
777085  E  G.LİFE KABLO ÇIKIŞ TUŞ K.BEYAZ  10    7.950
777095  E  G.LİFE RJ11 PRİZİ TUŞ KA.BEYAZ  10    4.740
323001  E  MERKEZI KONSOL            2,140.000
323002  E  KAT DAGITIM BLOGU        6    74.900
323003  E  SAFT DAGITIM BLOGU        4   338.000
323004  E  KAMERA DAGITICI         6   156.000
323005  E  GUC KAYNAGI           1   289.000
323008  E  DAIRE ARAYUZU (3 MONITOR)    6    96.300
323009  E  DAIRE ARAYUZU (>3 MONITOR)    4   289.000
323010  E  EK GUC KAYNAGI          1   263.000
323007  E  2 DAGITICI ICIN SAFT       6   241.000
323011  E  D45/IP ARAYUZ          2  3,110.000
323012  E  IP GUVENLIK MERKEZI YAZLIMI   1   172.000
323013  E  ALAN YARATICI          2  1,070.000
323015  E  KAPI KILIT ROLESI        6    74.900
323016  E  VILLA DAGITIM BLOGU       6   241.000
323018  E  GUVENLIK MERKEZI ARAYUZU     6   124.000
323019  E  SISTEM GENISLETME MODULU     4   364.000
322010  E  RENKLI DIJITAL GIRIS PANELI   1   963.000
322020  E  RENKLI KUCUK GIRIS PANELI    1   364.000
321010  E  5.6 AHIZESIZ RENK.UNT,ALARMLI  1   530.000
321020  E  S/B AHIZESIZ UNITE, BEYAZ    1   396.000
321030  E  S/B AHIZELI UNITE, BEYAZ     1   407.000
322040  E  SESLI UNITE BEYAZ        1    96.300
322050  E  7 AHIZESIZ RENKLI UNIT.ALARMLI  1   675.000
3501/0  E  Konfigüratör 0          1    8.500
3501/1  E  Konfigüratör 1          1    8.500
3501/2  E  Konfigüratör 2          1    8.500
3501/3  E  Konfigüratör 3          1    8.500
3501/4  E  Konfigüratör 4          1    8.500
3501/5  E  Konfigüratör 5          1    8.500
3501/6  E  Konfigüratör 6          1    8.500
3501/7  E  Konfigüratör 7          1    8.500
3501/8  E Konfigüratör 8      1   8.500
3501/9  E Konfigüratör 9      1   8.500
3501K  E Hazır Konfigüratör Seti  1  190.000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:61
posted:11/26/2012
language:Unknown
pages:103